CAMPURAN PEMASARAN

Promosi

Definasi Pengiklanan
Pengiklanan

didefinisikan sebagai sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar, bersifat tidak peribadi, yang ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosi, memperkenal dan meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk , perkhidmatan ataupun idea oleh penaja yang dikenalpasti.

MEMBENTUK KEMPEN PENGIKLANAN .

Objektif-objektif Pengiklanan .

4. 5. 3.Menetapkan Belanjawan Pengiklanan Penentuan belanjawan pengiklanan dipengaruhi oleh lima faktor berikut: Peringkat kitaran hayat keluaran Persaingan dan bilangan pengiklanan (competition and clutter) Kekerapan pengiklanan (advertising frequency) Perbezaan keluaran (product differentiation) Ciri-ciri pasaran (market characteristics) 1. 2. .

3. . agihan keluaran kepada pengguna akhir dengan objektif untuk mewujudkan jualan segera. 2. Alat untuk menjayakan promosi jualan boleh dibahagikan mengikut sasaran pasaran seperti berikut: Promosi jualan pengguna Promosi jualan perdagangan Promosi tenaga jualan 1.PROMOSI JUALAN Promosi jualan membawa maksud segala rangsangan secara langsung yang menawarkan insentif ataupun nilai yang lebih ke atas keluaran melalui desakan jualan.

menggalakkan pengguna untuk meningkatkan penggunaan dan pembelian produk yang telah memasuki peringkat matang mengekalkan dan memberi ganjaran kepada pelanggan yang setia.Objektif promosi pengguna Menggunakan promosi jualan pengguna adalah bertujuan untuk: menggalakkan pengguna mencuba suatu produk baru. .

Objektif promosi perdagangan Promosi jualan perdagangan diadakan adalah untuk: menggalakkan peruncit/pemborong membantu menjual item-item baru keluaran syarikat pengeluar menggalakkan peruncit/pemborong untuk membantu mengiklankan produk pengeluar menggalakkan peruncit/pemborong untuk terus membeli .

Objektif promosi tenaga jualan Objektif tenaga jualan berkemungkinan untuk: menggalakkan dan meningkatkan sokongan lebih ramai tenaga jualan terhadap pemsaran produk atau keluaran baru syarikat. menggalakkan tenaga jualan agar berusaha dengan lebih baik .

cabutan bertuah . permainan .MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK PROMOSI JUALAN YANG BERSESUAIAN Alat promosi jualan pengguna a) Sampel b) Kupon c) Tawaran pembayaran kembali tunai (cash refund offers) d) Tawaran berkembar e) Promosi di tempat pembelian (point of purchase/POP) f) Peraduan.

mempromosikannya dalam pengiklanan dan menjualnya kepada pengguna Peraduan Diskaun Tawaran percuma untuk membeli suatu item pengeluar .MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK PROMOSI JUALAN YANG BERSESUAIAN -    Alat promosi jualan perdagangan menggalakkan para peruncit atau pemborong untuk membawa sesuatu jenama. memberikannya ruang peragaan.

.Memilih Alat atau Teknik Promosi Jualan yang Bersesuaian Alat promosi tenaga jualan kempen pertandingan Pakej pelancongan program-program lain yang dapat menarik perhatian tenaga jualan membuat jualan.

serta untuk membina imej sesebuah syarikat. penerimaan pemahaman daripada orang ramai.PERHUBUNGAN AWAM Perhubungan awam adalah merupakan aktivitiaktiviti ataupun program-program yang dijalankan oleh syarikat untuk mendapatkan kepercayaan. perhubungan awam yang boleh dilakukan untuk mendapatkan publisiti yang positif dan membina imej koporat yang baik .

FUNGSI-FUNGSI PERHUBUNGAN AWAM Hubungan akhbar atau wakil akhbar Publisiti keluaran Lobi .

ALAT-ALAT UTAMA PERHUBUNGAN AWAM Berita Ucapan Peristiwa istimewa Bahan-bahan bertulis Bahan-bahan pandang dengar Bahan-bahan identity korporat spt logo .

.JUALAN PERIBADI Ia adalah satu kaedah komunikasi penjualan yang membolehkan komunikasi dua hala tentang idea. radio. Komunikasi berlaku di antara penjual dengan pengguna dan ia tidak melibatkan perantaraan media seperti televisyen. majallah atau akhbar. produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat .

menjual produk yang dikeluarkan dan mendapat maklumbalas yang cepat daripada pengguna tentang idea.JUALAN PERIBADI TUJUANNYA ADALAH UNTUK ««. produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat .

. Contohnya insuran.BILAKAH JUALAN PERIBADI SESUAI DIGUNAKAN? Kawasan pasaran sasaran tertumpu Produk yang dijual mempunyai nilai unit yang tinggi. Produk yang dijual merupakan produk yang perlu disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. agak teknikal atau rumit dan mungkin memerlukan kepada demonstrasi.

BILAKAH JUALAN PERIBADI SESUAI DIGUNAKAN? Produk berada di peringkat pengenalan dalam kitaran hayat pengeluaran Organisasi tidak mempunyai kos yang banyak untuk melaksanakan kempen pengiklanan. .

KELEBIHAN JUALAN PERIBADI Dapat memahami gelagat pelanggan Komunikasi terus kepada pelanggan Matlamatnya untuk membuat jualan tercapai. .

KELEMAHAN JUALAN PERIBADI Kesukaran memperolehi jurujual yang mahir dan cekap ????? Kos Yang Tinggi .

Anda dinasihatkan supaya menumpu pada satu jenama produk sahaja. Tugasan: Tajuk: Pengiklanan Sediakan satu iklan yang mempromosi sesuatu produk/perkhidmatan. Persembahan iklan perlu disediakan dalam bentuk power point. Tentukan objektif iklan dan sasaran iklan anda. .