LAKANDIWA Ako muna'y bumabati sa lahat ng naririto Lalo na sa ATHS sa kanilang ika-40 na anibersaryo Nawa'y lalong lumawig pa't patuloy

na magserbisyo Sa pamilya't pamayanan ang radyo n'yong makatao. Isang munting balagtasan itong aming inihanda Hindi lamang upang kayo'y aliwin at bigyang-tuwa Ang nais din naman nami'y makasama kayong sadya Sa pagsagot nitong tanong na s'ya ngayong ating paksa. Ang tanong ay: Halimbawang ikaw'y taong may pamilya Marapat ba o di dapat na mangibang-bansa ka pa? Sapat kayang kabayaran ang dollar na kinikita Upang ikaw'y mapalayo sa pamilyang sinisinta? Sa nabanggit ko pong paksa'y may dalawang magtatalo Ang panig ng isa'y DAPAT, isa nama'y kontra rito Tatawagin ko pong una ay si YVES ATIENZA Masigabong palakpakan ang sa kanya ay ibato! DAPAT Ako ngayo'y nakatayang ipagtanggol ang karapatan Ang pagdayo'y nararapat sa hirap ng kabuhayan Ang pagharap ko sa inyo'y isang malaking karangalan Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong mga kababayan! LAKANDIWA Narinig n'yo, kababayan? iyan po ay sample pa lang Hindi po ba parang tigreng nakawala sa kulungan? Ngayon naman, ang hahamon ang s'ya nating pagbibigyan Si KANEESHA DUNGCA po ay atin ding palakpakan! HINDI DAPAT Nilalanggam na pagbati ang sa inyo'y aking hatid May mapulot nawa kayo sa matabil naming bibig. Mag-abroad po ay okey lang, subalit kung sa pag-alis, May pamilyang maiiwan, palagay ko'y hindi mat'wid! LAKANDIWA Hayan sila, kababayan, handa na pong magbanggaan Pero hintay, ako muna'y pakikilala rin naman

sa ibang lupain manirahan. Walang hindi naghahangad umunlad ang kabuhayan Walang hindi nangangarap ang bukas ay paghandaan Lalo't sa ibang lupain ginhawa ay makakamtan Ninanais na paglayo ay di dapat na tutulan. Sa ating bansa ay maraming mga walang hanapbuhay Gawain ang hinahanap ngunit walang matagpuan Kung tayo kaya'y di pinalad sa isla makakapaghanapbuhay Hindi kaya tayo na rin sa kanila ay kabilang? Angaw-angaw pang mamamayan naghahangad na dumayo Nang dahil sa kamasalan patuloy silang nabibigo Mayroong ibang nalilinlang sa mga pangakong napapako Patunay sa ibang bansa sa hirap may pagkahango. Lakandiwang papagitan Bakit kayo nakanganga? Kayo ba ay walang kamay? Maghaharap na po ngayon ang dalawang magtatalo Tingnan natin kung sino ang tatanghaling kamp'yon dito At kung sino ang uuwing bali-bali yaong buto. hikahos ay maiwasan Handa akong makihamok sa tagisan ng kat'wiran Sa sinumang nagnanais ang pagdayo'y mahadlangan! LAKANDIWA Unang round lang tila ibig na kaagad patulugin Ni YVES ang kalaban n'yang kaaakyat pa lang sa ring Si KANEESHA ay atin pong dito'y muling tatawagin Sa palakpak na matunog siya'y ating salubungin! HINDI DAPAT (Unang tindig) Di ko yata matanggap na Pilipino'y abang-aba . Sa sinambit kong mga pahayag ang pagdayo ay dapat lang Upang sa hirap makatakas.. Nagbabalik.. paaalipin sa kahirapan Dahil dito'y nagagawang ipasya at isakatuparan Ang sa bansa ay lumayo. palakpakan muli si YVES! DAPAT (Unang tindig) Likas sa ating Pilipino ang magandang katangian Di kailanman pagagapi.NIKOLE ANDREA ALFONSO po.

Nasa'n kayo? NGAYON na po. hindi bukas. pakinggan mo ang taghoy ng isang anak Na magulang ay nag-abroad. Mas higit kong kailangan ang kalinga n'yo't pagliyag!" LAKANDIWA Kung ang unang nagpahayag ay tigre nga sa bakbakan Ito namang ikalawa'y parang leong umuungal Aawatin muna natin para muling bigyang-daan Ang kaniyang katunggali..Naranasan na ba ninyong sa sabungan ay magsimba? Sa sinehan. sa tayaan ng loterya Siksikan ang mga taong nagtatapon lang ng pera! Kung hangad lang umasenso kaya mangingibang-bayan Mababaw na kat'wiran yan at di dapat na patulan Malinaw ang sinasabi ng Banal na Kasulatan: "Ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. hangad rin daw ay umunlad: "Inay. ano'ng sabi ng Pangino'ng Hesukristo? "Katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Bayan! DAPAT (Ikalawang tindig) Sa Banal na Aklat nasasaad mga buhay nating hiram Ay dapat na pagyamanin sa abot ng kakayahan Ang tao nga'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay Bagay itong espirituwal.. Itay. palakpakan natin. karerahan. ngunit paano ang katawan? Busabos nga sa paningin ang nakikipanilbihan Na dapat tanggapin ng loob pagkat isang katotohanan Ito ba ay mangyayari kung hindi lang sa dahilan Na tayo ay mahihirap ngunit dapat ding mabuhay? Matitiis mo ba ang anak sa gutom ay humihiyaw . Sinabi ng katalo ko'y marami sa ating bansa Alipin ng kahirapan kaya ibig makawala Nangingibang-bayan sila? Sila kaya'y lumalaya? Kadalasa'y mas busabos ang dayo sa ibang lupa! Kung alipin." Ano nga ba ang tutoo? Talaga bang pobre tayo? Sabihin mo'y likas lamang na di tayo makuntento! Ngayon naman.

Mandayuha'y di masama at HINDI ko pinupuwing Ang di tama'y mag-abroad ka kung mayroong maninimdim! LAKANDIWA Saglit akong papagitna upang kayo'y abisuhan Ito na ang huling tindig ninyong mga maglalaban Hahayaan ko na kayong magbaknatan. magkagatan Pag oras na'y ako mismo ang da-dial sa 911! . heto ako't wala do'n sa atin Pero baka di mo alam. dapat pagyamanin yaring buhay na kaloob Ngunit hindi sa sukdulang kaylangan kang pabusabos Ani Hesus. Sa isla'y hindi ka dapat humanap ng kabuhayan! LAKANDIWA Tagaktak na ang pawis ko sa init na nanggagaling Sa banggaan ng dalawang sadyang kapwa magagaling Si KANEESHA po'y atin muling pabigkasin Malutong na palakpakan ang iganti naman natin! HINDI DAPAT (Ikalawang tindig) Kalaban ko'y palagi nang ginigiit na kat'wiran Tayo anya'y naghihirap. pulubi sa ating bayan Kung may sipag. kapwa sa gutom ay lupaypay! Ako ngayon ang magtatanong kung di mo ipagdaramdam Bakit ikaw'y nandirito at wala sa sariling bayan? Kung sa iyo ang pagdayo ay isa ngang kapintasan. pamilya ko'y narito rin." Kung ang anak na musmos pa'y matitiis na iwan mo Di asawa'y iiwan din sa ngalan ng pag-asenso? Hindi ito ang s'yang turo ng Banal na Ebanghelyo: "Pinagbuklod ng D'yos ay 'wag pagh'walayin nga ng tao!" Sa tanong mo: Oo. may tiwala sa Maykapal Di kaylanman magugutom sa 'ting bansa ang sinuman! Tama. "Hanapin mo muna'ng kaharian ng D'yos At ang ibang kaylangan mo ay Kaniyang idudulot.Kung kikitain sa sariling lupa hindi sapat. kinukulang? Higit ko pang titiisin sila'y pansamantalang iiwan Kaysa parating kapiling. may tiyaga.

hindi po! Ano ba ang hinahabol niyong nangingibang-bansa? Kayamanan? Karangyaan? Katanyagan? Sikat ka nga! Pero tingnan naman natin?| lahat bang ya'y sapat kayang Kabayaran sa bahagi ng buhay mong nawawala? Iyang bunso'y lumalaki. Bagong Taon?|Nasa'n sila? Nasaan ka? Ibabalik ba ng dolyar ang kahapong naglaho na? DAPAT Dama ko ay lumilihis ang makata kong kalaban Ngayo'y nais palitawin walang silbi ang mga dolyar Hindi ka ba nahihiyang baka ikaw ay pulaan? Isang huwad na dumayo. ibang kamay ang may karga Asawa ay di mayakap (baka meron na s'yang iba) Birthday. tangay mo pa at hinakot? HINDI DAPAT (ikatlong tindig) Akin munang lilinawin dahil tila lumalabo Ang paksa ng balagtasang direks'yon ay lumiliko Ang tao bang may pamilyang maiiwan pag lumayo Ay dapat ba o di dapat na mag-abroad? Ay. Pasko.DAPAT (Ikatlong tindig) Sa kat'wiran na sinambit ng makata kong kalaban Wari siyang nangangarap ng isang kababalaghan Kung hindi ba hahanapin ang bagay mong kailangan Kusa bang idudulot ng Diyos. sa dolyar nakikinabang! Ang tao'y di nabubuhay sa basta lang pagmamahal Pagkat tayo'y may sikmurang kung gutom ay kumakalam . tiwala ang siyang kailangan! Tayo ngayo'y mga dayo dahil itinulot ng Diyos Dapat mo ring pasalamatan pagkat biyayang kaloob Ako lang ay nagtataka. kung dayo nga ay busabos Bakit pati pamilya mo. sa akin ay kabalbalan Kung dumayo man ang isa. sasaiyong basta na lang? Hindi dahil sa nag-abroad ang kapilas mo sa buhay Ito'y ituturing mo nang tuluyang paghihiwalay Sa tinukoy mong maninimdim.

kami nama'y kumakain pa sa oras Kusa na lang na dumating. Mali: Di ko pinangarap Na mag-abroad. Ang kapilas bang saglit dadayo. kung isip mo'y di inutil. trabahong di hinahanap Gastos nga ng pamilya ko'y employer din ang nagbayad! DAPAT Pipiliin ba ang mali. mahina lang umintindi Baka naman ang tainga'y barado lang ng tutuli Di nga ako nagtataka kung sa aking sinasabi Baligtad ang pang-unawa ng aba kong katunggali! Ganyan na ba kagrabe ang buhay sa 'tin sa Philippines? Pag di dolyar ang kita mo'y wala ka nang makakain? Ang sumpa ba sa dambana'y basta na lang babawiin Na sa hirap at ginhawa'y magsasama hanggang libing? DAPAT Kung ikaw ay Pilipino. iwawaksi ay ang tama? Pati pamilya ay damay. taksil mo nang ituturing? HINDI DAPAT Tama: Ako'y Pilipino. ang pagdayo'y papanigan ko! HINDI DAPAT Dapat sa yo'y magpakulot kung ganyan ang kat'wiran mo! . sa pagdayo'y humahadlang Bulag ang iyong mga mata sa tuwirang pamumuhay! HINDI DAPAT Kalaban ko'y di makulit. katalo ko'y mangmang yata! HINDI DAPAT Para akong lumalaban sa kalbo ng sabunutan Mali lamang ang mag-abroad kung pamilya'y maiiwan! DAPAT Kalbo man ang ilaban sa iyo.Kung ikaw ay sadyang tutol. ang tanong ko ay sagutin Ba't hinangad mo ring umalis sa sinilangang lupain? Ikaw din ay may pamilya.

pati pamilya ay nakataya! Sa tingin ko. patas. iba nama'y may prinsipyo Kung nasa'n daw ang 'yong yaman ay naro'n din ang puso mo. meron ding napapasama Para itong sugal. quits lang.DAPAT Ang pagdayo ay dapat lang! HINDI DAPAT Kung wala kang maiiwan! LAKANDIWA Magsitigil muna kayo't iparada iyang bibig Pareho na kayong high blood. kaya dapat manahimik Kayo namang nanonood at mat'yagang nakikinig Palakpakan muna natin ang dalawang matitinik! Katungkulang napabigay sa akin po'y di madali Dahil kapwa may katwiran ang makatang nagtunggali Palitan ng kurukuro'y habang aking minumuni Lalo akong nalilito sa paghatol at pagpili. alam n'yo na'ng tama't mali Batid n'yo nang dapat gawin ke-mag-abroad man o hindi Ang hatol ko ngayo'y ito sa dalawang nagtunggali Kayo'y tabla. Kayo nama'y malaki na. Ang bayan ang s'yang nagwagi! . wala namang di naghangad umasenso Kung paano aasenso'y diyan tayo nagtatalo Ang iba ay praktikal lang. Di lahat ng nag-aabroad ay tutoong walang-wala Karamiha'y may trabahong maayos sa ating bansa Merong lalong umiigi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful