P. 1
Teoriile Comunicarii Jurnalism Si RISE

Teoriile Comunicarii Jurnalism Si RISE

|Views: 2,088|Likes:
Published by Daniela Grigoriu

More info:

Published by: Daniela Grigoriu on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

Universitatea “Andrei Şaguna” – Constanţa Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice

Introducere în Teoriile Comunicării
- note de curs Lector univ. dr. Cristina Gelan

Constanţa 2007

Cuprins:
I. Comunicarea. Introducere. Definiţii …………………………………………………… 7 I. 1. Scurt istoric al comunicării ………………………………………………………. 7 I. 2. Definiţii ale comunicării ………………………………………………………….. 8 I. 3. Particularităţi ale comunicării …………………………………………………….. 9 I. 4. Comunicare şi informaţie ………………………………………………………… 10 II. Procesul de comunicare – elemente, forme şi etape …………………………………. 11 II. 1. Procesul de comunicare. Elemente ale comunicării ……………………………. 11 II. 1. 2. Feed-back –ul în procesul comunicării ……………………………………... 14 II. 1. 2. Bariere în comunicare şi înlăturarea lor …………………………………… 14 II. 1. 3. Zgomotul - barieră de comunicare …………………………………………. 16 II. 2. Forme ale comunicării ………………………………………………………….. 17 II. 3. Etape evolutive ale comunicării – de la indice şi semnal la cuvânt/text ………... 18 II. 3. 1. Indice şi semnal …………………………………………………………… 18 II. 3. 2. Mesaj, semn şi cuvânt ……………………………………………………… 19 II. 3. 2. 1. Mesajul ……………………………………………………………. 19 II. 3. 2. 2. Valoarea informativă a mesajului ……………………………………. 19 II. 3. 3. Semnul ………………………………………………………………………. 20 II. 3. 4. Cuvântul …………………………………………………………………... II. 3. 5. Noţiunea de cod …………………………………………………………… 21 21

II. 3. 5. 1. Codul restrâns şi codul elaborat ……………………………………… 23 III. Comunicare şi sistem ……………………………………………………………….. 25 III. 1. Denotaţie/conotaţie …………………………………………………………… 25 III. 2. Simbolul şi simbolizarea …………………………………………………….. 25 III. 3. Sensul în procesul comunicării …………………………………………………… 27 III. 4. Sistemul de semne ………………………………………………………….. 28 IV. Teorii şi modele ale comunicării ……………………………………………………. 30 IV. 1. Şcoala proces şi şcoala semiotică – paradigme ale studiului comunicării …… 30 IV. 2. Şcoala semiotică ……………………………………………………………… 32 IV. 2. 1. Modelul lui Ch. S. Peirce ………………………………………………... 33 IV. 2. 2. Modelul lui Ogden şi Richards ……………………………………………. 34 IV. 2. 3. Modelul lui Saussure …………………………………………………. 35
4

IV. 3. Şcoala proces ………………………………………………………………… 36 IV. 3. 1. Modelul Roman Jakobson ………………………………………………. 36 IV. 3. 2. Modelul lui Lasswell ………………………………………………… 38 IV. 3. 3. Modelul Shannon & Weaver ………………………………………. .. 39 IV. 3. 4. Modelul lui Gerbner ………………………………………………… 40 V. Comunicarea verbală …………………………………………………………….. .. 43 V. 1. Comunicare şi limbaj …………………………………………………………. 43 V. 2. Limbă şi limbaj; clarificări conceptuale ………………………………………. 44 V. 3. Limbă şi gândire ……………………………………………………………… 46 V. 4. Operaţionalizarea limbajului ………………………………………………….. 47 V. 5. Formele comunicării verbale …………………………………………………. 48 V. 6. Vorbitorul şi ascultătorul în procesul comunicării ………………………………... 50 V. 7. Stil şi comunicare ……………………………………………………………... 53 V. 7. 1. Tipologia stilurilor de comunicare ……………………………………… 54 VI. Comunicarea non-verbală ……………………………………………………………56 VI. 1. Kinetica ………………………………………………………………………….. 56 VI. 1. 1. Expresia feţei …………………………………………………………… 59 VI. 1. 2. Mişcarea corpului ……………………………………………………… 61 VI. 2. Proxemica ……………………………………………………………………. 63 VI. 3. Limbajul culorilor …………………………………………………………… 65 VI. 4. Limbajul timpului ……………………………………………………………. 66 VII. Şcoala de la Frankfurt ……………………………………………………………. 68 VII. 1. Teoria critică a societăţii ………………………………………………………69 VII. 2. Teoria societăţii concepută în intenţie practică …………………………….. 70 VII. 3. Problema formării voinţei politice, a deciziilor relevante pentru mersul istoriei .. 71 VII. 4. Teoria acţiunii la J. Habermas …………………………………………………71 VII. 5. Pragmatica universală …………………………………………………………72 VII. 5. 1. Discursul - formă a comunicării …………………………………………74 VIII. Comunicarea – proces de influenţare socială ……………………………………. 76 VIII. 1. Definirea spaţiului public ………………………………………………….. 77 VIII. 2. Comunicarea în spaţiul public ……………………………………………. IX. Comunicarea de masă …………………………………………………………….. IX. 1. Conceptul de comunicare de masă ………………………………………. 78 81 81
5

VIII. 3. Influenţă şi manipulare în spaţiul public contemporan ……………………. 79

2. Modalităţi de adaptare a limbajului politic cerinţelor comunicării de masă …. 8.. 2. 2. 6.. Modelul „agendei” politice şi publice ………………………………. 7. Principalele practici manipulative …………………………………… 106 X. 8. Modelul autoritarist …………………………………………………… 96 IX. Teoria preeminenţei în formarea convingerilor politice ………………. 2. Mijloace de comunicare de masă …………………………………………. 104 IX. Teoriile efectelor mass-media ……………………………………………… 82 85 87 89 92 93 IX. 3. Modelul serviciului public …………………………………………… 100 IX. 3. 123 6 .. Comunicarea politică ………………………………………………………………. 99 IX. Teoria încadrării ……………………………………………………… 113 X. Comunicarea prin Internet …………………………………………. 4. Efecte ale comunicării politice ……………………………………………… 111 X. 112 X. IX.. 4. 4. Propaganda politică. 1. 7.IX. Mass-media şi reprezentările mentale ………………………………. 2. IX. Comunicarea prin imagine …………………………………………… 103 IX. Industrializarea comunicării sociale ………………………………………. 1. Modelul liberal ………………………………………………………. 3. 2. IX. 3. 7. 2.. 3. 116 X.. Rolul şi funcţiile mass-media în societate …………………………………. Modelul comunist ……………………………………………………. 1. 8. 1.. 7. 107 X. 101 IX... Evoluţia comunicării de masă în raport cu societatea ………………………. 8. Paradigme ale comunicării de masă din perspectiva evaluării efectelor …… IX. 4. Tehnici de manipulare prin presă ……………………………………….. publicitatea şi comunicarea prin acţiunea politică ……… 119 Bibliografie ……………………………………………………………………………. Manipularea informaţională şi structurile mediatice ………………………. 114 X. 97 IX. 96 IX. 101 IX. IX. 2. 114 X. 2. 5.. 1. 7. Spaţiul public – loc de manifestare a acţiunii politice …………………………. 8.. 5. Modelul comunicării politice ………………………………………………… 108 X..

arta cuvântului. Comunicarea. 1997.. 1. primele preocupări. Editura Humanitas. cuvântul „comunicare” provine latinescul communis. Elemente concrete de teorie a comunicării apar prima dată în în secolul al VI-lea ante. în şcolile întemeiate de ei. Mai mult. Academia Greacă. 7 . în Evul Mediu putem vorbi chiar de o instituţionalizare a acestei activităţi. de exemplu pentru Europa. Însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru. comunicării iau fost conferite noi dimensiuni. Mai mult. Introducere. aceştia instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu alături de filosofie sau matematică. în lucrarea Arta retoricii a lui Corax din Siracuza. dezvoltându-le şi elaborând in jurul anului 100 ante Chr. „a fi în legătură cu” sau „a fi în relaţie”. odată cu dezvoltarea drumurilor comerciale şi cu cristalizarea primelor formaţiuni statale. Este vorba. respectiv Lyceum. termenul circulând în vocabularul anticilor şi cu sensul de „a transmite şi celorlalţi”. putem chiar vorbi de existenţa unui sistem comun de semne şi simboluri pentru anumite zone ale lumii. Definiţii I. Astfel. Pentru aceştia. Odată cu dezvoltarea bisericii şi a creşterii rolului său în viaţa oamenilor. Bucureşti. Romanii vor prelua de la greci aceste preocupări. „a împărtăşi ceva celorlalţi”. Chr. textul lui Platon Apărarea lui Socrate1 fiind un exemplu în acest sens). Preocupările pentru teoria comunicării au fost continuate de către Platon şi Aristotel. Deşi termenul este de origine latină. primul model al sistemului de comunicare. măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-1 exprima în agora era o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean (trebuie însă să avem în vedere faptul că accesul la funcţiile publice ale cetăţii era accesibil oricărui cetăţean grec doar prin tragere la sorti. legile din Grecia Antică stipulau dreptul cetăţenilor de a se reprezenta pe ei înşişi în faţa instanţelor de judecată. de folosirea cu 1 Platon. de elaborarea legilor. în sensul că în toate statele exista pe lângă liderul autohton indivizi instruiţi care aveau tocmai menirea de a se ocupa de redactarea actelor oficiale. care însemna „a pune de acord”.I. Scurt istoric al comunicării Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. Apărarea lui Socrate. de consemnarea faptelor. cu deosebire practice pentru comunicare le-au avut grecii.

ca sistem comun de semne şi simboluri. Popa. În prezent. şi anume să stăpânească câteva „limbaje” folosite în domeniul informaţiei.. reprezintă principala dimensiune a existenţei fiecăruia dintre noi. şi a limbii latine pentru zona apuseană. Un rol important în extinderea comunicării 1-a avut şi dezvoltarea drumurilor comerciale. începând cu secolul al XIVlea. 8 . Dicţionar enciclopedic. Omul trebuie să cunoască „limbajul calculatorului”. Bucureşti. dar a favorizat şi transmiterea informaţiei pe distanţe foarte mari într-un timp record. intensificând comunicarea nu atât între indivizi. acestea au facilitat crearea poştei ca principal sistem de comunicare. conferind alte sensuri unor termeni. mouse. a automobilului. devenind atât de prezentă. Cei care se ocupă de domeniile comunicării. boot. încât nici măcar nu mai este percepută ca activitate distinctă. despre care este greu de spus cu certitudine în ce măsură se aseamănă. a fi informaţi. creând o „societate a informaţiei”. vol.preponderenţă a limbii slave în zona răsăriteană.comunicare" o definiţie deosebit de complexă. a trenului. 1. Televiziunea a produs o serie de schimbări şi a diversificat modalităţile de comunicare. 2. verbul a comunica şi substantivul comunicare sunt ambele polisemantice. Editura Enciclopedică. Prin televiziune suntem la locul faptei pentru a vedea şi a auzi noi înşine ce s-a întâmplat în oricare colţ al lumii. Dezvoltarea tehnologiei legate de lumea calculatorul a schimbat şi modul de exprimare. 1993. a comunica. iar activitatea de comunicare deţine ponderea cea mai ridicată în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară în mod curent un individ... cât mai ales între comunităţi. altfel spus comportă o pluralitate de semnificaţii. Există o multitudine de situaţii de comunicare. Marcel D. I. Definiţii ale comunicării Ca şi cea mai mare parte a cuvintelor unei limbi. acoperind aproape toate domeniile în care acest termen este folosit: 2 Coord. precum backup. ca limbă de circulaţie. Progresul tehnico-ştiinţific a favorizat apariţia telefonului. Epoca modernă a reprezentat boom-ul dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei.a. a determinat crearea de noi sisteme şi modalităţi de comunicare. extrem de diferite şi de variate. menu. o dificultate majoră: aceştia nu au de a face cu o operaţiune bine determinată. Lumea computerelor şi internetul au revoluţionat extrem de diferit tehnicile de comunicare. de asemenea. virus ş. Dicţionarul enciclopedic2 oferă termenului . ci cu o multitudine de operaţiuni. hacker. window. întâlnesc astfel. de la bun început.

transmitere care se realizează mai ales prin mass-media. De aceea. orice persoană care se află într-o astfel de situaţie are tot interesul să-şi consolideze imaginea şi să depună toate eforturile pentru a-şi crea o imagine pozitivă. hotărâre) în vederea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce decurg pentru ele din aceste acte. 3. oamenii politici. în mediul în care evoluează. cum este astăzi cazul cuvântului comunicare. comunicarea poate fi înţeleasă ca înştiinţare. sensul său tinde să se lărgească datorită chiar interesului de care se bucură. Astfel. realizată în limbaj articulat sau prin alte coduri. metacomunicarea (ceea ce se 9 . trebuie să înţelegem prin comunicare transmiterea unei imagini. apelează la serviciile specialiştilor numiţi consilieri în domeniul comunicării. întâmpinare. reprezentarea pe care ne-o facem despre persoana în cauză. prin conţinutul mesajului se urmăreşte realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificaţii. • un alt punct de vedere este acela potrivit căruia comunicarea presupune o prezentare într-un cerc de specialişti a unei lucrări ştiinţifice. Particularităţi ale comunicării Dintre particularităţile cele mai importante ale comunicării reţinem: • comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legătură unii cu ceilalţi. iar în acest sens reţine atenţia aspectul juridic.. în general. în caz contrar. I. să fie puternică şi în acelaşi timp favorabilă.• un punct de vedere sociologic. orice persoană a cărei carieră depinde într-o măsură mai mică sau mai mare de opinia pe care publicul şi-o face despre ea.mod fundamental de interacţiune psio-socială a persoanelor. • în procesul de comunicare. În mod firesc. În acest caz.nu reuşeşte să comunice".trecere la public". vom spune că persoana vizată nu are . în limita unor termene care curg obişnuit de la data informării”.. trebuie ca această imagine. Când un cuvânt este la modă. a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual sau de grup”. imaginea sa nefiind cea pe care doreşte să o ofere. când activităţile sau evenimentele pe care le reprezintă se multiplică. ştire sau veste. • în al doilea rând. potrivit căruia comunicarea reprezintă un . că . altfel spus. odată cu diversificarea şi masificarea comunicării. artiştii cunoscuţi chiar şi. şefii de întreprinderi. anume de „aducere la cunoştinţa părţilor dintr-un proces a unor acte de procedură (acţiune. • orice proces de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea exteriorizată (acţiunile verbale şi nonverbale observabile de către interlocutori).. în vederea transmiterii unei informaţii.

de aceea trebuie făcută distincţia între informaţia semantică intenţională 3 4 Ibidem. Informaţia trebuie considerată. Cuilenburg. fizic sau temporal. explicitarea fiecăruia dintre ele fiind deplină doar prin înţelegerea celuilalt concept. datorită faptului că orice comunicare. ne raportăm la undele sonore pe care le emitem în actul vorbirii. p. 28 – 29. Comunicare şi informaţie . dat de semnificaţia care le este acordată semnalelor pe baza convenţiilor sociale.. deci. se schimbă şi schimbă persoanele implicate în proces. Putem distinge astfel trei aspecte ale conceptului de informaţie4: • aspectul sintactic al informaţiei. • aspectul semantic al informaţiei. În ştiinţa comunicării. J.Comunicare" şi . ca o combinaţie de semnale şi simboluri. social. I. O. în sensul că. Ştiinta comunicării. • semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii actului de comunicare. la nivelul sinelui). Semnalele sunt purtătoare de informaţie. cu care se află într-o relaţie de strânsă interdependenţă. auditive sau electrice. • în situaţii de criză. odată transmis un mesaj. Bucureşti.înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare individ în forul său interior. • procesul de comunicare are un caracter dinamic. cultural. odată iniţiată.. ele sunt lipsite de semnificaţie. Semnificaţia nu are cum să fie identică pentru cei ce participă la actul comunicativ. reprezentat de succesiunea impusă de către emiţător semnalelor grafice. cât şi între receptorii aceluiaşi mesaj.. Semnificaţiile purtate de semnale pot fi decodate datorită convenţiilor sociale.. adică are loc într-un anume spaţiu psihologic. Editura Humanitas. Noomen. • orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent. are o anumită evoluţie. adeseori acesta din urmă fiind mai semnificativ. el nu mai poate fi oprit în drumul lui către destinatar.ceea ce se comunică într-unul sau altul din limbajele disponibile”3. 28. Scholten. informaţia este definită drept . 4 10 . 4. • orice proces de comunicare se desfăşoară într-un context. G.W.J. • procesul de comunicare are un caracter ireversibil. la undele radio sau cele de televiziune. însă. 2000. în sine. Atunci cand vorbim de semnale.informaţie" sunt două concepte înrudite. pp.. procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sferă mai mare de cuprindere.

comunicarea a devenit obiect de cercetare al ştiinţelor sociale. la un receptor. Actul comunicării se realizează atunci când o sursă de mesaje transmite semnale. . semiotică. Procesul de comunicare – elemente. Barnhart şi Robert K. prin radio. Procesul de comunicare. telegraf. când sursa transmite o informaţie. II. ca un concept care include toate acele procese prin care oamenii se influenţează unii pe alţii. Robert K. Orice act de comunicare se încheie cu implicaţiile pragmatice ale acestuia pentru receptor.). Elemente ale comunicării J.studiul transmisiei informaţiei şi divertismentului prin vorbire sau scriere.un sistem de rute sau facilităţi pentru transportarea proviziilor militare a vehiculelor şi a trupelor. The world book dictionary. televiziune. a comunicării. • aspectul pragmatic.. psiho-socială. După cum am văzut. Chicago. ceea ce se întâmplă cu informaţia primită sau cu efectul acesteia asupra receptorului. prin intermediul unui canal. The World Book Dictionary5. Astfel. de la un individ la altul. forme şi etape Actul de comunicare se constituie ca un proces de transmitere a informaţiilor. aceasta reprezentând etapa finală a transferului de informaţie. 1. Scholten.J.W. radio. ideilor şi sentimentelor (atitudinilor. Studiată ca proces social. comunicarea este înţeleasă ca un proces al transmiterii expresiilor semnificative între oameni. prin reviste şi ziare. cibernetică etc. televiziune şi altele. de la un individ către un grup social sau de la un grup social la altul. sociologică. cu scopul de 5 Barnhart. o idee sau o atitudine.un sistem de comunicare prin telefon. Barnhart.Noomen definesc comunicarea ca pe „un proces prin care un emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal. . face distincţie între comunicare şi comunicaţii. editat de Clarence L. s-a constituit astfel o ştiinţă autonomă.(informaţia pe care emiţătorul vrea să o transmită) şi informaţia semantică realizată (informaţia pe care receptorul o desprinde din mesajul receptat). comunicarea este procesul prin care se face un schimb de semnificaţii între persoane. 11 . caracterizată prin pluralitatea modurilor de abordare a comunicării (lingvistică. discuri. 1965. O. fonograf sau alte mijloace. II.Van Cuilenburg. definindu-le pe acestea din urmă drept: . G. opiniilor). Clarence L.. Field Enterprises Educational Corporation.

fiind determinat de loc. O. dezvoltă structura procesului de comunicare. Emiţătorul are scopul de a oferi. între emiţător şi receptor are loc un transfer de informaţie.. Astfel. Acest mesaj este constituit într-un anume cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflaţi în contact. Noomen. J. cât şi receptorul sunt entităţi orientate către un scop.J.. Roman Jakobson. Introducere în teoria comunicării. de timp. Atât emiţătorul.a produce asupra receptorului anumite efecte”6. Noomen. O. Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă încă din anul 1934 de Karl Buhler.. redus la un număr destul de mic de semne. Scholten.. op. 27. codul este fix. Ion. 8 Van Cuilenburg. W. J. J. op. G. claritate. G.W. Apud. care va iniţia o acţiune de decodare a mesajului ce i-a fost transmis. Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă. p. Haineş. Transmiterea mesajului se realizează într-un anume cod. p. canal. cit. în lucrarea Die Sprachtheorie7: Mesaj Emiţător Feed-back Receptor Ulterior. de starea psihică a emiţătorului.W. Bucureşti. receptorul are scopul de a primi informaţia. referent Relaţia de comunicare se realizează astfel: emiţătorul transmite un mesaj într-un anumit cod (limbaj) către receptor. p. Altfel spus. Scholten şi G. 12 . 27. urmărind schema lui Karl Buhler.. Scholten.. Noomen realizează un model al procesul de comunicare8: emiţător 6 7 codare canal decodare receptor efect Van Cuilenburg. Editura Fundaţiei “România de Mâine”... Van Cuilenburg. cursivitate. O. în vreme ce mesajul se caracterizează prin coerenţă. cit.receptor. invariabil abstract. adăugându-i încă trei componente: cod.J. fiecare proces de comunicare are o structură specifică reprezentată de un anumit tip de relaţie dezvoltată de trinomul emiţător – mesaj . 18. 1998. Informaţia pleacă de la emiţător şi devine informaţie pentru receptor. REFERENT MESAJ EMIŢĂTOR CANAL COD Schema lui Roman Jakobson RECEPTOR J.

este dependent de modul în care va fi recepţionat. presupune existenţa unor canale de transmitere. o formă vocală reprezentată de tonalitatea şi inflexiunile vocii. ticurile verbale. modul de accentuare a cuvintelor. orice proces de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice : • existenţa a cel puţin doi parteneri (emiţător şi receptor) între care se stabileşte o anumită relaţie. datorită faptului că presupune etape precum codificarea şi decodificarea. Există două tipuri de canale de comunicare: 1. preferinţe. mimică etc. • capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale într-un anumit cod. pauzele dintre cuvinte. în orice proces de comunicare partenerii „joacă" pe rând rolul de emiţător şi receptor). cum ar fi sistemul canalelor ierarhice dintr-o organizaţie. cunoscut de ambii parteneri (de menţionat faptul că. Mesajul transmis este o componentă complexă a procesului de comunicare. Alte elemente componente ale procesului de comunicare sunt: feed-back-ul. emiţătorul. Procesul de comunicare ia astfel naştere ca urmare a relaţiei de interdependenţă ce există între elementele structurale enumerate mai sus. Feed-back-ul este un mesaj specific prin care emitentul primeşte de la destinatar un anumit răspuns cu privire la mesajul comunicat. • existenţa unui canal de transmitere a mesajului. Limbajul nonverbal este limbajul care foloseşte altă modalitate de exprimare decât cuvântul (gesturi. Canalele de comunicare reprezintă căile urmate de mesaje. canalele de comunicare. nonverbal sau paraverbal.). Limbajul verbal reprezintă limbajul realizat cu ajutorul cuvintelor.zgomot de fond Astfel. Limbajul paraverbal este o formă a limbajului nonverbal. canale neformale stabilite pe relaţii de prietenie. Mesajul poate fi transmis prin intermediul limbajului verbal. destinatarul. de contextul fizic şi psihosocial în care are loc comunicarea. barierele comunicaţionale. canale formale. interes personal. Această relaţie de interdependenţă face ca orice proces de comunicare să se desfăşoare astfel: există cineva care iniţiază comunicarea. 13 . în general. prestabilite. 2. mediul comunicării. ritmul de vorbire. şi altcineva căruia îi este destinat mesajul. de deprinderile de comunicare ale emiţătorului şi destinatarului.

profesorul a reuşit să capteze atenţia acestora. mediu vizual. barierele reprezintă perturbaţiile ce pot interveni în procesul de comunicare. perceptivi. bariere de mediu. Feed-back-ul negativ încearcă să schimbe comunicarea sau chiar să o întrerupă (pornind de la acelaşi exemplu. bariere datorate poziţiei emiţătorului şi receptorului. dacă profesorul nu a reuşit să capteze atenţia studenţilor. Mediul comunicării este influenţat de mijloacele de comunicare. factori interpersonali sau intrapersonali şi de natură externă care apar în mediul fizic în care are loc comunicarea (poluare fonică puternică. dacă sunt întrebaţi răspund la obiect etc. fax. II. Feed-back –ul în procesul comunicării Noţiunea de feed-back desemnează acele răspunsuri ale receptorului care formează şi deformează mesajul ulterior al emiţătorului. telex. 2. zgomotele. toate aceste semne constituie un feed-back pozitiv ce încurajează profesorul să continue în acelaşi mod). există mediu oral sau mediu scris. calculator. mijloace audio-video. aceştia transmit un feed-back pozitiv: nu vorbesc. 1. bariere de concepţie. dacă într-un amfiteatru plin de studenţi. au ochii aţintiţi asupra profesorului. Specialiştii în comunicare au identificat două feluri de feed-back: pozitiv şi negativ. prin care emiţătorul devine receptor.factori fiziologici. figura lor denotă atenţie şi concentrare. iar receptorul devine noul emiţător. II. 2. încât între acesta şi mesajul primit să existe diferenţe vizibile. vorbesc. Perturbarea mesajului transmis poate avea o asemenea intensitate. unii chiar citesc altceva sau îşi copiază cursuri la altă disciplină etc. Bariere în comunicare şi înlăturarea lor 14 . se agită. bariera reprezintă orice lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. El reprezintă reversul fluxului de comunicare. În funcţie de caracteristicile pe care le au. Feed-back-ul pozitiv încurajează comportamentul comunicaţional care se desfăşoară (de exemplu. aceştia sunt neatenţi. barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj. Filtrele. În procesul de comunicare. semantici. întreruperi succesive ale procesului de comunicare). aceste semne constituie un feed-back negativ care ar trebui să determine profesorul să schimbe modul de comunicare). Perturbaţiile pot fi de natură internă .Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentat de toate mijloacele tehnice care pot veni în sprijinul procesului de comunicare (mijloace de comunicare): telefon. 1.

constitui o barieră datorită: • imaginii pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi despre interlocutor. de la Grand School of Business Universitatea Columbia9.Doctor Leonard Saules. considera că în procesul de comunicare pot interveni următoarele tipuri de bariere: 1. Poziţia emiţătorului şi receptorului în comunicare poate. Bucureşti. • determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări. Tran. 15 . 22. 2001. care pot consta în faptul că: • aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane. existând câteva aspecte care trebuie luate în considerare pentru înlăturarea lor: • planificarea comunicării. • climatul locului de muncă poate determina angajaţii să-şi ascundă gândurile adevărate pentru că le este frică să spună ceea ce gândesc. • caracterizării diferite de către emiţător şi receptor a situaţiei în care are loc comunicarea. • exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător. acestea fiind reprezentate de: • existenţa presupunerilor. 3. • sentimentelor şi intenţiilor cu care interlocutorii participă la comunicare. • lipsa de atenţie în receptarea mesajului. • ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea. p. Editura SNSPA. Vasile. • starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce acesta aude. Deşi îmbracă forme diferite. Barierele de concepţie. 9 Apud. • clarificarea ideilor înaintea comunicării. • lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj. Bariere de limbaj. • alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicării. Irina. • concluzii grăbite asupra mesajului. Teoria comunicării. • utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze. care sunt reprezentate de: • climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată). de asemenea. • folosirea de suporţi informaţionali necorespunzători. 2. Barierele de mediu. • dificultăţi de exprimare. constituind reale probleme în realizarea procesului de comunicare. • rutina în procesul de comunicare. Stănciugelu. • cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire şi experienţă. 4. barierele nu sunt de neevitat.

sau când dorim să clarificăm o neînţelegere. întrebarea indirectă . spre deosebire de citat. 16 . atunci celălalt va trebui să efectueze reacţia inversă. De la omul necunoscut la omul cognoscibil. dar în situaţia în care el nu face precizarea necesară. 1996. 2.este interogaţia prin care se poate răspunde prin da sau nu. întrebarea directă . Acest gen de întrebări nu trebuie puse în cazul în care cel întrebat nu ştie nimic. iar celălalt ştie totul. emiţătorul este cel care trebuie să ceară un feed-back.acesta este întrebarea la care nu se poate oferi un răspuns categoric da sau nu. ce apare atunci când există o problemă cu mecanismul folosit pentru a ajuta comunicarea.barieră de comunicare Zgomotul reprezintă orice lucru care intervine în transmiterea mesajului. Editura Ramida.• folosirea unui limbaj adecvat II. semnificând reacţie inversă. c) zgomotul de mediu. când textul respectiv este reprodus. pentru asigurarea corectării ei în scopul atingerii unui obiectiv fixat. 3. când ne aflăm în faţa unui interlocutor laconic. 3. Victor Săhlenu10 consideră că principiul reacţiei inverse este important pentru controlul eficienţei unei acţiuni. Există trei feluri de zgomot: a) zgomotul semantic. care presupune a reda mesajul cuiva cu propriile cuvinte. considerăm că. care se referă la zgomotele externe care intervin în procesul comunicării (un restaurant zgomotos pentru cineva care doreşte să întreţină o conversaţie etc). cele mai des folosite şi eficiente tehnici de feed-back sunt: 1. Feed-back este un termen preluat din limba engleză şi este întrebuinţat cu deosebire în cibernetică. Bucureşti. Structurând informaţiile despre tehnica şi rolul feed-back-ului în comunicare. 1. foarte zgârcit la vorbă. ea este utilă atunci când dorim să clarificăm poziţia pe care o susţinem într-o discuţie. 10 Săhleanu. Un rol important în reducerea efectelor zgomotului îl are feed-back-ul. Este folosită ori de câte ori se încearcă a determina pe cineva să-şi exprime sincer o părere. Victor. b) zgomotul mecanic. necesitând o anume dezvoltare. De obicei. Zgomotul . care apare atunci când oameni diferiţi au diferite înţelesuri pentru aceleaşi cuvinte sau fraze. parafraza. Necesitatea unor astfel de întrebări este dovedită atunci când se doreşte obţinerea unor informaţii scurte şi concise.

acest lucru realizându-se fără ca acesta să conştientizeze acest fapt. pp. realizată de fiecare individ în forul sau interior). Astfel.4. TV. distingem mai multe forme ale comunicării. Cu alte cuvinte. întrebarea cu răspuns sugerat reprezintă genul de întrebare care conţine deja o părere. carte. o comunicare poate să se desfăşoare optim doar în cazul în care fiecare receptor îi dovedeşte transmiţătorului mesajului că îl acceptă ca partener de discuţie. aceste întrebări au un pronunţat caracter manipulator. dojeni. În funcţie de modul în care individul.). tipăritura. etc. ascultarea activă presupune ascultarea punctului de vedere al interlocutorului şi exprimarea acordului sau dezacordului faţă de acesta. Paradigme ale comunicării de masă. 10 – 11. Un rol aparte în acest tip de feedback îl are comunicarea nonverbală (mimică. fibre optice etc. având ca suport undele hertziene). În cadrul comunicării indirecte distingem între: • comunicare imprimată (presa.). 2. disconfort. gesturi specifice etc. se încearcă conducerea discuţiei în mod deliberat spre a obţine de la interlocutor răspunsul dorit. afiş. în situaţia în care mesajul este transmis uzitându-se mijloace primare . sistem grafice etc. cabluri. intenţia nedeclarată fiind aceea de a-l influenţa pe celălalt să-şi însuşească acea opinie. Bucureşti. În cele mai multe cazuri. comunicarea directă. mimica. Ion. comunicare prin cablu. 1996. sau indivizii.cuvânt. revista. şi comunicarea indirectă. critici. 17 . Editura Şansa. participă la procesul de comunicare identificăm următoarele forme ale comunicării: • comunicare intrapersonală (sau comunicarea cu sinele.). Un prim criteriu luat în clasificarea formelor comunicării îl constitute modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului. II.scriere. gest. indispoziţie. • comunicare înregistrată (film. gestică). • comunicare radiofonică (radio. aceste semnale de neacceptare îi provoacă partenerului de dialog teamă. disc. Un individ nesigur interpretează automat lipsa unui mesaj de acceptare ca pe unul de refuz. telegraf. • comunicare prin fir (telefon. Limbajul (verbal sau nonverbal) al neacceptării se exprimă prin sentinţe. pretext de interiorizare. 5. Acceptarea partenerului de dialog trebuie dovedită prin gesturi sau mesaje tipice. Atunci când dorim să iniţiem o comunicare sinceră este bine să ne ferim de a pune sau de a răspunde la astfel de întrebări. semnale transmise prin unde hertziene. 11 Drăgan. ameninţări. în situaţia în care se folosesc tehnici secundare . Forme ale comunicării În funcţie de criteriul luat în considerare. astfel încât pot apărea divergenţe de păreri. banda magnetică etc. Identificăm astfel11.

În principiu. realizată între indivizi în cadrul grupului sau organizaţiei din care fac parte. Etape evolutive ale comunicării – de la indice şi semnal la cuvânt/text II. • comunicare de masă (este comunicarea realizată pentru publicul larg. în această categorie intră şi comunicarea desfăşurată în cadrul organizaţiei). Indice şi semnal Din punctul de vedere al comunicării. care nu este în sine un indice. 1. indicele. cuvintele constituie semnale cu ajutorul cărora informaţiile sunt transmise. de către instituţii specializate şi cu mijloace specifice). Vom spune deci că este vorba de un indice intenţional. putem astfel identifica: • comunicare ascendentă (realizată de la nivelele inferioare ale unei organizaţii către cele superioare). rămâne ascunsă în măsura în care nu se manifestă prin consecinţe perceptibile. dar care devine un indice atunci când este folosit de creierul uman ca sursă de informaţii. II. 18 . cu condiţia ca acesta să fi fost produs în mod deliberat de cineva care se aşteaptă ca acesta să fie înţeles ca atare. • comunicare orizontală (realizată între indivizi aflaţi pe poziţii ierarhice similare sau între compartimentele unei organizaţii în cadrul relaţiilor de colaborare ce se stabilesc între acestea). De multe ori. 3. De exemplu. nefiind nici vizibilă. Astfel. atunci când întăreşte sau modifică informaţiile pe care destinatarul le are asupra conţinutului comunicat sau intenţiei comunicante.• comunicare interpersonală (sau comunicare de grup. Semnalul este orice element purtător de informaţie. sensul cuvintelor comunicate nu poate fi stabilit în întregime decât dacă ne servim de indici. Indicele nu oferă informaţii decât în mod ocazional. • comunicare descendentă (atunci când fluxurile informaţionale se realizează de la nivelele superioare către cele inferioare). 3. diferenţa dintre indice şi semnal devine relativă. nu serveşte comunicării voluntare decât ca accesoriu. în timp ce semnalul le furnizează prin chiar natura sa. Nu există comunicare deplină fără semnal. Un alt criteriu îl reprezintă modul de realizare a procesului de comunicare în funcţie de relaţia existentă între indivizii din cadrul unei organizaţii. nici accesibilă nici unuia din celelalte simţuri ale noastre. prin natura sa. deoarece şi unii şi alţii au acelaşi rol. Indicele este un dat al realităţii. putem numi indice ceea ce oferă informaţii asupra unei stări psihologice care.

acesta este produs pentru a fi semnal. valoarea informativă pragmatică a mesajului 19 . putem vorbi de semnale. valoarea informativă poate fi stabilită printr-un calcul diferenţiat al tuturor şanselor posibile de ieşire dintr-o situaţie dată. Acest termen desemnează un semnal. 3. ascunsă. Într-un semnal văzut din punctul de vedere al destinatarului. în general sub forma orală. 3. 1. pentru o anumită categorie de public. dimpotrivă. putem vorbi de indici. Un mesaj nu poate fi eficace decât dacă este înţeles: semnalelor din care este constituit din punct de vedere material. cum va fi interpretat semnalul de către destinatar: dacă este receptat ca semnal. pentru a desemna mesajele. sau un ansamblu de semnale. Două aspecte sunt în acest cadru importante. ţinuta sa. ci şi în funcţie de coafura sa. Un enunţ este un mesaj lingvistic. căruia nu i-a acordat atenţie în mod deosebit. sau. ţine de strategia comunicatorului de a prevedea. Mesaj. Există şi alte cuvinte. această incertitudine este foarte pronunţată. Dacă acestea constituie aspectul său obişnuit. dacă. transmise în cursul unui act de comunicare. ca indice. spectatorii îşi fac asupra sa o opinie nu numai în funcţie de ce a spus. alteori drept semnale. II. 2. gradul de incertitudine presupus de un anumit eveniment (probabilitatea ca acel eveniment să se producă). iar un mesaj sub formă scrisă este denumit text. Când cineva apare la televizor. de fapt. Valoarea informativă a mesajului este. intenţia comunicatorului poate fi aparentă. dimpotrivă. Aceleaşi realităţi pot servi uneori drept indici. În primul rând. 2. Valoarea informativă a mesajului Cu privire la stabilirea . 3. aspectul fizic etc. Cel care determină până la urmă cât de mare este valoarea informativă a unui mesaj este publicul. În cadrul semnalelor distingem pe cele care sunt emise pentru a fi percepute ca semnale şi cele care sunt emise pentru a fi percepute ca indici. nu fără riscul de a greşi. trebuie sa le fie asociat un sens. Mesajul Se spune în mod obişnuit că se comunică prin mesaj. anume: enunţul şi textul. II. Formal.În ce priveşte semnalul. cu extensie mai redusă. sau. 2..obiectivităţii" valorii informative a mesajului s-au înregistrat diverse tentative. el nu pre-există sensului pe care i-1 dăm atunci când îl emitem. 2. Dacă le-a adoptat în mod deliberat în vederea emisiunii. semn şi cuvânt II. Bineînţeles. un concept pragmatic. cele mai importante ţinând de nivelul formal sau de nivelul semantic. dar tot atât de importante.

el desemnează o unitate complexă. semnalele incluse în semn. p. op. importanţa pe care o categorie sau alta de public o acordă evenimentului în cauză: cu cât importanţa acordată evenimentului este mai mare. II. nimic în comun cu sensul pe care sunt destinate să-l transmită. înainte de emiterea/receptarea mesajului. p. această incertitudine trebuie corelată cu importanţa pe care receptorul o acordă fiecărei posibilităţi de a depăşi situaţia dată. Astfel. Semnul Termenul semn primeşte în lingvistică. motivaţia semnelor lingvistice 12 13 Saussure. Ferdinand. în limbi diferite. 1998. În loc de semnal. folosite deja de gramaticienii stoici ai antichităţii greceşti. Pentru aceste două entităţi. Editura Polirom. Saussure utilizează cuvântul semn având în vedere un fenomen complex. el propune semnificant şi pentru sens – semnificat 12. Aşadar. Acesta este sensul comun al semnului. cuvinte a căror fonie reprezintă un zgomot sau un sunet. cit. 20 .este foarte mare. 3. nu au. unui anumit sens îi corespund semnale complet diferite. Ferdinand. op. cele în care semnalele prezintă analogii cu semnificaţia lor. op. 15 Saussure. Dar corespondenţa nu este decât relativă 15.. 85. Se spune în acest caz că semnele lingvistice sunt arbitrare14. când cu semnalul. de improbabilitatea care înconjura evenimentul înainte ca acesta să se fi produs şi de importanţa socială a evenimentului însuşi. destul de diferit de cel din limbajul curent unde este echivalent uneori când cu indicele. compus dintr-o „imagine acustică” şi un „concept”13 (obiectul semnificat). 87. Ferdinand. după receptarea mesajului. Saussure a utilizat alte denumiri. Conform modelului dominant în lingvistică. Exemple de semne motivate sunt onomatopeele. 2. 3. Iaşi. 14 Saussure. p. cu alte cuvinte că nu există o justificare pentru alegerea unui anumit semnal în detrimentul celorlalte. Semnul este asociat în mod arbitrar şi convenţional unui concept. De aceea. prin ele însele. În al doilea rând. 86. pentru un anumit sens. începând cu Ferdinand de Saussure un sens precis. p. compusă din alte două unităţi: semnalul şi sensul său. Un cuvânt sau o combinaţie de cuvinte dintr-o limbă indică sau se referă la un obiect exterior sau o idee existentă.. de incertitudinea receptorului în ceea ce priveşte posibilităţile de a ieşi dintr-o situaţie. iar utilizarea sa convoacă imaginea mentală a conceptului. cit. 88. valoarea informativă a mesajului este dependentă: 1. când discutăm comunicarea prin intermediul limbajului. cit. cu atât mai mare este valoarea informativă (pragmatică) a ştirii care se referă la el. Saussure.. Există şi semne motivate. Curs de lingvistică generală. Ferdinand.

în sensul definit mai sus. II. Un afiş. Totuşi. în semnale distincte având un sens. Cuvintele dobândesc înţelesuri atunci când se combină în fraze complexe. de aceea. des preferate cuvintele imaginilor. unde comunicarea se face prin limbaj: televiziunea cumulează omnipotenţa limbajului şi eficacitatea imaginii. dar rareori vorbim de cuvinte izolate. 5. el permiţând comunicarea oricărui tip de semn. Limbajul. Exemplul clasic este cel al semafoarelor rutiere. 4. un clip publicitar se descompun mult mai greu în elemente semnificante. atunci când comunicarea se face altfel decât prin limbaj.seamănă". Pentru aceleaşi motive. Se pare că semnificaţia se transmite cu atât mai uşor cu cât ea este mai solid ancorată în suportul său.. II. Unitatea de comunicare în acest caz este fie fraza. 3. care reprezintă macrosemne (semne formate la rândul lor din alte semne). O imagine este mai puţin şi mult mai rar arbitrară decât un cuvânt sau o frază. şi există o multitudine de noţiuni care nu se pretează sau se pretează cu dificultate unei reprezentări vizuale. Ne putem pune întrebarea de ce sunt. cu cât diferenţa dintre sens şi semnal este mai mică. care ţine de domeniul imaginii. înţelegem de ce televiziunea tinde să înlocuiască radioul. Aceasta se întâmplă deoarece imaginea nu poate vehicula toate tipurile de sensuri. care utilizează semne arbitrare. comunicarea prin intermediul imaginii este mult mai eficace. În acelaşi fel. nu este supus acestei limitări. Acest arbitrar se regăseşte şi în alte domenii decât cel al limbajului. În general. unde semnificaţia culorilor este pur arbitrară. Noţiunea de cod 21 .este relativă şi este impregnată de un arbitrar care rămâne predominant. încă. numit omnipotenţă. şi. Acest caracter universal. caracterizează limbajul în cadrul mijloacelor de comunicare. ci doar acele sensuri cărora le . Această proprietate este vizată în general atunci când spunem că limbajul este articulat. 3. comportă aproape întotdeauna o parte scrisă: informaţiile pe care imaginea nu reuşeşte să le redea sunt încredinţate cuvintelor. atunci când pe un panou rutier desenul unei curbe semnalează utilizatorilor că vor aborda o curbă. Comunicarea nu operează întotdeauna cu ajutorul mesajelor articulate. decât o frază pe care o putem descompune în cuvinte. partea de motivaţie creşte. avem de-a face cu un semn motivat: curba a fost aleasă pentru asemănarea sa cu virajul. fie ansamblul de fraze pe care îl putem numi enunţ sau text. Cuvântul Prototipul semnului lingvistic este cuvântul. un afiş.

Umberto Eco este autorul unei semiotici speciale17. cu semnale care aparţin unui alt sistem. Cele două tipuri de coduri sunt interconectate.Când se vorbeşte de comunicare. El constă atât în semne. Codul este un sistem de înţelesuri comun membrilor unei culturi sau subculturi. În cazul codificării lingvistice. la un alt mesaj. Astfel. care pleacă de la presupoziţia că un cod nu poate fi separat de cultura în care s-a format şi pe care 16 17 Fiske.îndeplineşte o funcţie comunicativă sau de identificare socială. Orice aspect al vieţii noastre sociale care este convenţional sau guvernat de reguli la a căror aplicare consimt membrii unei societăţi. codificarea desemnează operaţiunea care constă în a înlocui semnale care aparţin unui anumit sistem. cât şi în reguli sau convenţii care determină în ce mod şi în ce context semnele sunt folosite şi cum pot fi ele folosite pentru a forma mesaje complexe. Eco. Alteori. Aceasta desemnează uneori operaţiunea care face să corespundă unei semnificaţii anumite semnale. 89 –90. John. Iaşi. imagistice. elaborarea unui mesaj plecând de la o semnificaţie care. în general un text.aceasta este dimensiunea sintagmatică (sintactică). Este un termen dificil din cauza polisemiei sale. decodificarea va reprezenta acum înţelegere: în momentul în care percepe un mesaj constituit din semnale. În acest al doilea sens. Umberto. 22 . 2003. vom merge de la un mesaj deja constituit. elemente ce pot fi combinate prin intermediul regulilor şi convenţiilor . dar îl elaborează în funcţie de sensul căruia acest mesaj va trebui să-i corespundă. Tratat de semiotică generală. poate fi numit codat. Conform concepţiei lui J. . Introducere în ştiinţele comunicării. importantă este semnificaţia. Codurile de semnificaţii sunt sisteme de semne (lingvistice.depinde de un acord prealabil între cei ce îl folosesc şi care împărtăşesc acelaşi fundament cultural (codurile şi cultura interacţionează dinamic). deci o suită de semnale. . Codurile pot fi: coduri ale comportamentului (numite convenţii sociale) şi coduri de semnificaţii.este transmisibil prin mijloacele de comunicare sau canalele care îi sunt aplicabile. cel puţin nu a fost încă raportată la o serie de semnale. cât mai apropiat de sensul la care se gândea comunicatorul. Fiske16 orice tip de cod are următoarele trăsături: . se foloseşte adeseori cuvântul cod. 1982.conţine un număr de elemente din care poate fi făcută o selecţie . chiar dacă nu a fost dată în prealabil. bazate pe teoria codurilor. pp. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. fapt care se explică prin aceea că nici un cod de semnificaţii nu poate fi separat de practicile sociale şi de utilizatorii săi. Comunicatorul produce un mesaj. Bucureşti. fapt pentru care explicitarea sa presupune a pleca de la ideea de codificare. Editura Polirom. . destinatarul îi ataşează un sens. gestuale).aceasta este dimensiunea paradigmatică (semantică).

o deserveşte. Premisa de la care pleacă autorul în realizarea acestei semiotici este aceea că, pentru a explica funcţionarea sistemelor semiotice nu avem nevoie de conceptul de referent, căci acesta, deşi reprezintă condiţia necesară pentru proiectarea modelului semiotic, nu este în acelaşi timp şi condiţia funcţionării semiotice. Chiar şi atunci când la sursă se poate afla o minciună (un fapt care nu este real) există posibilitatea de semnificare. Astfel, semiotica lui U. Eco este, conform propriei definiţii, o semantică bazată numai pe condiţiile de semnificare (teoria codurilor) şi nu pe condiţii de adevăr (teoria referinţei)18. Concepte precum: semn, cod, mesaj şi text, dobândesc accepţiuni diferite. Codul asociază elementele unui sistem vehiculant (expresia) elementelor unui sistem vehiculat (conţinutul). Semnul poate fi considerat ca fiind constituit din unul sau mai multe elemente ale unui plan al expresiei, elemente corelate convenţional cu unul sau mai multe elemente ale unui plan al conţinutului. Ca şi la Saussure, dar exprimat în alţi termeni, semnul este corespondenţa dintre un semnificant şi un semnificat. Semnul nu este o unitate fizică sau o unitate semiotică fixă, ci locul de întâlnire al unor elemente reciproc interdependente, provenind din două sisteme diferite şi asociate printro relaţie codificantă. Un semnificant vehiculează conţinuturi diferite şi înlănţuite, iar ceea ce se numeşte mesaj este de cele mai multe ori un text al cărui conţinut este un discurs cu mai multe nivele. Textul este rezultatul coexistenţei unor coduri diferite, sau, cel puţin, al unor subcoduri diferite. În viziunea lui U. Eco, din punctul de vedere al funcţionării codului, referentul trebuie exclus ca prezenţă stânjenitoare; chiar dacă referentul poate fi obiectul numit, trebuie admis din principiu că o expresie nu desemnează un obiect, ci vehiculează un conţinut cultural. II. 3. 5. 1. Codul restrâns şi codul elaborat Bernstein, în lucrarea Class, Codes and Control19 examinează raporturile dintre limbă şi societate, folosind cercetările proprii asupra eşecului şcolar. Există, observa Bernstein, două modalităţi fundamentale de a vorbi, ilustrate în experienţa următoare: nişte copii de vârsta şcolară trebuie să povestească cu voce tare episoadele dintr-o bandă desenată în faţa unui adult care urmăreşte textul într-o carte. Unii copii nu pot transmite decât un număr mic de informaţii interlocutorului ce cunoaşte deja povestirea (folosesc un cod restrâns), în timp ce alţi copii descriu conţinutul complet al imaginilor fără să uite nici un amănunt (folosesc un cod elaborat).
18 19

Ibidem, p. 79. Apud. Baylon, Christian, Mignot, Xavier, Comunicarea, Editura Universităţii „A. I. Cuza” – Iaşi, 2000.

23

Bernstein vrea să arate că acei copii proveniţi din mediile defavorizate nu întrebuinţează decât codul restrâns, în timp ce elevii proveniţi din clasele superioare se folosesc la fel de bine de ambele coduri. Autorul nu afirmă că fiecare clasă socială ar poseda un limbaj distinct, ci raportul variază în funcţie de importanţa care se dă în familie însuşirii şi folosirii corecte a limbajului. Căci, spune Bernstein, limbajul vorbit este principalul mijloc prin care un individ particularizează regulile sociale. Iar, în timp ce în clasele superioare, discursului îi este acordată o atenţie specială: copilul este obişnuit să reflecteze asupra sensului cuvintelor, să reformuleze frazele incorecte, să-şi exprime sentimentele personale, în mediile populare, folosirea limbajului vizează înainte de toate respectarea unei norme.În plus, limbajul comun pune accentul pe evidenţele proprii interlocutorilor şi nu pe crearea unor semnificaţii noi. Teza lui Bernstein, numită şi teza deficienţei lingvistice a fost prost întrebuinţată, fiind acuzată de faptul că urmăreşte să inculce valorile clasei mijlocii copiilor clasei muncitoare prin însuşirea vorbirii elaborate. Însă, dincolo de cauzele care duc la folosirea codurilor restrânse sau a celor elaborate, distincţia în sine poate fi folosită cu mult succes în a analiza raporturile pe care codurile le au cu societatea.

24

III. Comunicare şi sistem
III. 1. Denotaţie/conotaţie Cuvintele au, pe lângă semnificaţie, un surplus semantic. De pildă, noţiunea „american” are drept semnificaţie „orice individ care are cetăţenie americană”. Aceasta este denotaţia, sau latura denotativă pe care o semnifică „american”. Denotaţia este acea latură a semnificaţiei care, pentru toţi cei care aparţin unei comunităţi de limbă, este mai mult sau mai puţin identică. „American” poate avea însă diferite adaosuri semantice: pentru islamişti după deschiderea de către SUA a războiului împotriva terorismului în Afganistan, de pildă, „american” vizează acea persoană sau, extrapolând, acea cultură care le ameninţă modul de viaţă şi sistemul de valori. Aceste asociaţii pe care le declanşează cuvintele sunt conotaţiile. Conotaţia aduce cu sine o asociere cu aspectul evaluativ şi valoric al cuvintelor. Cuvintele au o semnificaţie generală (valabilă pentru toţi vorbitorii) şi una variabilă (prezentă doar la unii dintre vorbitori). Aşa cum am văzut, „american”, poate avea variabile semnificaţii secundare, eventual în asociere cu o evaluare diferită (pozitivă sau negativă). III. 2. Simbolul şi simbolizarea Simbolul desemnează un tip de semnal emblematic căruia i se identifică un grup social, o doctrină sau o idee – forţă. Drapelul naţional, crucea creştină, semiluna Islamului, zvastica ş.a. sunt exemple de simboluri. Din nefericire, nu există un acord general asupra conţinutului exact al acestui termen. Pentru F. de Saussure, simbolul este un semnal care nu este, sau nu în totalitate, ales în mod arbitrar: de exemplu, balanţa care serveşte drept semnificant justiţiei, deoarece, metaforic, justiţia cântăreşte acţiunile oamenilor. Pentru alţi specialişti însă, simbolul este şi el un semn arbitrar.

25

iconi. sabia este un simbol al dreptăţii. Iaşi. sensul este asociat cu obiecte. cuvântul nu mai are doar sensul său primar. În termeni tehnici. Editura Institutul European. desenul exprimă altceva decât ceea ce reprezintă. Denotaţia unui semn este realitatea pe care acesta o desemnează în mod direct. sunt transmise într-un mod economic şi sigur celor care au fost socializaţi într-o cultură sau într-o societate20. în al doilea rând. relaţionându-se unei idei abstracte. recunoscută pe plan social reprezintă simbolizarea. 26 . 1999. profund semnificative şi extinse în timp şi spaţiu dincolo de experienţa imediată). sacre. Ceea ce trebuie subliniat aici este faptul că sfera expresiei simbolice este limitată la anumite graniţe de spaţiu şi timp şi la proprietăţile sale mediatice pentru colectivitate. fie obiecte. unui desen figurativ i se atribuie o valoare particulară. p. trebuie să înţelegem realităţile desemnate în mod secundar de către semn. prin conotaţie. Putem considera simbolizarea „un proces prin care. legii sau armatei. concepte. semnale. iar în al doilea rând un proces prin care ideile şi imaginile (puternice. Simbolurile sunt exprimate într-un limbaj de semne. Simbolizarea implică faptul că obiectul nu se mai reduce la utilizarea sa imediată. naraţiuni specifice sau cu reprezentări ale acestora”. Simbolizarea este un proces esenţial colectiv. 92. Denis. Pentru a da numai câteva exemple: steagul semnifică identitatea unei naţiuni sau comunităţi şi întruchipează ideea de naţiune. individul face apel la fondul colectiv de semnificaţii pe care le împărtăşeşte cu interlocutorii săi. Astfel. primul nivel al doilea nivel realitate 20 semne cultură McQuail.Procesul prin care unui cuvânt. unui obiect. leul este un simbol al puterii şi curajului. putem folosi cuplul denotaţie/conotaţie pentru a explica această distincţie. Comunicarea. practici. practici sau mituri au o formă materială concretă. în primul rând. putem spune că simbolurile. ele sunt proprietatea unei colectivităţi şi acţionează pentru a lega individul de colectivitate. crucea este simbolul creştinismului în general. dar limbajul simbolic îl constituie de fapt obiectele sau evenimentele fizice la care se referă limbajul. Utilizând simbolurile pentru a comunica. încărcate emoţional. ca şi eventualele evaluări (judecăţi favorabile sau defavorabile) care sunt asociate realităţilor primare sau secundare.

93. Plecând de la aceste considerente. iar valoarea sa depinde de gama de interpretări posibile într-un caz dat: „pentru ca simbolul să fie un instrument de comunicare eficient. op. p. Durkheim asupra simbolurilor şi efectuează un comentariu pertinent al ideilor acestuia21. Aceasta nu exclude însă ambiguitatea şi caracterul aluziv al simbolului (care priveşte cea de-a doua observaţie cu privire la simbol). greu definibilă în alte moduri. Simbolul este un obiect sau o activitate direct experimentabilă. În lucrarea sa. În opinia lui R. Firth face două observaţii: una priveşte simbolul ca „depozit de semnificaţie”. Firth. sprijinind rememorarea şi preîntâmpinând nevoia reformulării ideilor.formă denotaţie semnificant semnificat conţinut conotaţie mit Această schemă redă relaţia dintre conotaţie. p. este esenţial ca el să transmită în mare acelaşi lucru persoanelor implicate”23. cit. care ne ajută să facem faţă problemelor comunicării în timp. pentru E. Ibidem.. denotaţie şi simbol şi reprezintă modelul lui R. Simbolul este un bun cultural. 23 Ibidem. asociată unor concepte şi idei generale a căror experienţă directă nu o putem avea. să acţioneze în relaţie cu ceilalţi şi să înţeleagă de o manieră mulţumitoare ceea ce constituie o entitate complexă. permiţându-i să facă referinţe. III. Public and Private. prezintă teoria lui E. Durkheim. cu precizarea că sistemul de semne al primului nivel este inserat în sistemul cultural de valori al celui de-al doilea nivel. Sensul în procesul comunicării 21 22 Apud. Raymond Firth. 27 . Barthes referitor la cele două modele ale semnificaţiei. Symbols. simbolul poate fi utilizat lesne de individ. Astfel. existenţa sentimentelor sociale depinde de procesul de simbolizare: „viaţa socială sub toate aspectele ei şi în toate momentele istoriei sale este posibilă numai datorită unui vast simbolism”22. dar care sunt importante pentru funcţionarea unui grup sau a unei colectivităţi. 3. 94. R. Denis. McQuail.

nu există sens decât pentru mintea umană. începând cu Ch. de altfel. Ferdinand. Saussure admitea faptul că putem întâlni semne şi în alte domenii decât limbajul. sistemul. să vedem în această diversitate o bogăţie şi nu o imperfecţiune. un mesaj comportă un sens. termen care este recunoscut astăzi sub numele de semiotică. cât un sistem de sisteme. Sistemul de semne În linia tradiţiei saussuriene. Peirce. 41. semnale şi sens. iar sensul nu poate exista în afara acesteia. care se ocupă de semnele de toate tipurile 24. care este singurul important. putând fi exprimată prin sintagma: „un ansamblu în care totul se leagă”. există relaţii care le reunesc pentru a constitui o unitate. 4. Reuşita comunicării nu este niciodată decât relativă şi acest lucru nu trebuie neglijat. p. termenului de semiotics al specialiştilor anglo-saxoni. III. Definind limbile ca sisteme de semne. raporturi specifice. astfel se explică faptul că un acelaşi mesaj poate primi sensuri foarte diferite. Destinată sensului. Termenul de sistem indică faptul că între elemente. deci. semnalele. dar comunicarea nu reuşeşte decât în măsura în care comunicanţii stabilesc o aceeaşi echivalenţă între semnalele percepute şi semnificaţiile atribuite.Deoarece orice mesaj este compus din semnale şi deoarece fiecărui semnal îi este asociat un sens sau o semnificaţie. în cadrul cărora există. limba este caracterizată nu ca un cod. ci ca un sistem de semne. cum ar fi literatura. lingvistica este un capitol dintr-o ştiinţă mai generală. Sensul nu este transmisibil pe cale materială. El sugera numele de semiologie.. De aceea. Din acest punct de vedere. între elemente. se întâmplă rar ca echivalenţa să fie exact aceeaşi şi aproape întotdeauna ne mulţumim cu o echivalenţă apropiată. S. dacă nu mai multe. şi care corespunde. ceea ce l-a condus pe Gustave Guillaume la a declara că limba este nu atât un sistem. paradoxală. 28 . Poate şi de aceea denumirea de lingvistică cedează adeseori în ziua de astăzi în faţa unei expresii plurale: ştiinţele limbajului. comunicarea este. din punctul său de vedere. Căci. în cazul de faţă semnele şi componenţii lor. ca şi obiectul însuşi. op. cit. Este cazul sistemelor lingvistice. operând prin substituţie. Un sistem poate fi el însuşi complex şi constituit din mai multe subansamble. ea nu este capabilă să-l vehiculeze. Partea de semiologie care se ocupă de limbaj şi care se numeşte lingvistică prezintă o mare diversitate. Noţiunea de sistem implică coerenţa între elementele constitutive. Este totuşi posibil. Transmisiunea este legată de elemente materiale sau mai exact perceptibile. în anumite tipuri de comunicare. simplu sau complex. dintre care cele mai importante astăzi sunt: 24 Saussure.

literare sau nu. care ţine de psihologia limbajului. deci limbajul. 2) Morfologia. Spre exemplu. Astfel. numită şi analiza discursului (scris sau oral. care studiază utilizarea semnelor sau relaţia lor cu utilizatorii (Morris). cu forma şi sensul lor. 6) Lexicologia. aceasta din urmă fiind din punct de vedere semiologic. dintre care unul este mult mai arbitrar decât celălalt. şi chiar un semn izolat constituie un sector al semiologiei. utilizează atât cuvântul.1) Fonologia. care studiază forma cuvintelor. care studiază semnele sub triplul aspect al producţiei. Dar semiologia cinematografiei nu se reduce la o simplă însumare a semiologiei limbajului şi semiologiei imaginilor mobile. mai ales pe cei pe care le numim foneme şi fonetica. structurii şi percepţiei lor. care studiază sensul semnelor sau. putem ezita în a califica drept sisteme de semne diverse forme de activitate în care comunicarea pare să joace totuşi un rol. 8) Sociolingvistica. 7) Semiotica textelor. care studiază modul în care se organizează ansamblul de cuvinte. În afara limbajului. cinematografia. care studiază relaţia dintre limbaj şi societăţi. într-o anumită limbă. la rândul său. raportul lor cu realitatea. Ca orice clasificare. care studiază capacitatea combinatorie a semnelor în cadrul macrosemnului numit frază. inclusiv conversaţia). 9) Psiholingvistica. Dacă cinematografia este într-adevăr un sistem de semne. orice ansamblu de semne. 4) Semantica. clasificarea ansamblelor de semne pune şi probleme legate de frontierele dintre diferite tipuri de semne. 3) Sintaxa. aceasta integrează. cât şi imaginea mobilă. 29 . după cum afirma Charles Morris. unitatea reprezintând mai mult decât suma părţilor sale. altele două. o disciplină auxiliară a fonologiei. care studiază constituenţii semnalelor fonetice. 5) Pragmatica.

precum şi modalităţile de corelare a acestora. studiul comunicării trebuie să implice şi studiul culturii în care ea este integrată. modul în care transmiţătorul foloseşte canalele şi mediile comunicării. 15 . 16.. în studiul comunicării. p. comunicarea este punctul central în viaţa culturilor: fără comunicare. Şcoala proces vede comunicarea ca transmitere a mesajelor. Ibidem. adică în sisteme care precizează ce semne pot fi corelate cu altele. Obiectul de interes îl reprezintă studierea modului în care mesajele (textele) interacţionează cu oamenii pentru a produce înţelesuri (sau 25 26 Fiske. Şcoala proces este interesată în special de probleme ca eficienţa şi acurateţea transmiterii mesajului. Semnele sunt artefacte sau acte care se referă la altceva decât la ele însele. Teorii şi modele ale comunicării IV. Pentru şcoala semiotică. 1. pp. în consecinţă. se consideră că. Fiske defineşte comunicarea drept „interacţiune socială prin intermediul mesajelor”26. cit. John. prin aceasta. op. 30 . Ele se organizează în coduri. J. iar transmiterea şi receptarea lor este o practică socială. important este modul în care emiţătorii şi receptorii codează şi decodează un mesaj. În ceea ce priveşte efectul comunicării. şi consideră că. John Fiske25 aduce în atenţie următoarele aspecte: toate tipurile de comunicare implică semne şi coduri. ele sunt construcţii semnificative.16. semnele şi codurile sunt transmise altor persoane. putem deosebi două mari şcoli: şcoala proces şi şcoala semiotică. Această şcoală interpreteză comunicarea ca pe un proces prin care o persoană afectează comportamentul sau starea de spirit a unei alte persoane. atunci vorbim despre un eşec al comunicării şi trebuie căutat motivul eşecului de-a lungul desfăşurării procesului de comunicare.IV. orice cultură nu poate supravieţui. Şcoala proces şi şcoala semiotică – paradigme ale studiului comunicării Plecând de la prezentarea presupoziţiilor de bază asupra naturii comunicării. desfăşurarea comunicării reprezintă o producere şi un schimb de sensuri (semnificaţii). dacă acesta este diferit de ceea ce se intenţiona să se comunice.

îşi declină importanţa. definit ca transmiţător al mesajului. dar ea este esenţială pentru a putea analiza mesajul. sens. iar principalele metode de analiză provin din interiorul semioticii. şcoala proces vede în mesaj ceea ce este transmis prin procesul de comunicare. prin interacţiunea cu receptorii. ci consideră că ele pot rezulta din diferenţele culturale dintre emiţător şi receptor. înţeles şi nu consideră neînţelegerile ca fiind neapărat efecte ale eşecului de comunicare. nu este un efect al eşecului de comunicare. este de la sine înţeleasă multiplicitatea de interpretări pe care o poate lua unul şi acelaşi text în interacţiune cu diferiţi cititori. Şcoala proces tinde să se răsfrângă asupra ştiinţelor sociale. produc înţelesuri. Cititul este procesul descoperirii înţelesurilor. În ceea ce priveşte mesajul. studiul fenomenelor artistice şi se autodefineşte în termeni de producere a comunicării. Pentru această şcoală. Şcoala semiotică vede mesajul ca o construcţie a semnelor care. atunci când receptorul interpretează textul. mai ales asupra psihologiei şi sociologiei şi se autodefineşte ca studiul actelor de comunicare. starea de spirit sau reacţiile emoţionale ale unei alte persoane şi invers. studiul comunicării este studiul textului şi a culturii. Intenţia emiţătorului poate fi declarată sau nedeclarată.semnificaţii). De asemenea. Această descoperire are loc pe măsură ce cititorul introduce aspecte ale experienţei sale culturale în descifrarea codurilor şi semnelor din care este constituit textul. Şcoala semiotică influenţează lingvistica. Şcoala proces defineşte interacţiunea socială ca fiind procesul prin care o persoană relaţionează cu altele sau afectează comportamentul. ci al diferenţei de orizonturi culturale. precum şi rolul textelor în cultură. Emiţătorul. intenţia fiind un factor esenţial în definiţia mesajului. accentul este pus pe text şi pe cum este el citit. Şcoala semiotică defineşte interacţiunea socială ca fiind ceea ce constituie individul ca membru al unei culturi specifice sau al unei societăţi. 31 . Şcoala semiotică foloseşte termeni ca semnificaţie. Faptul că receptori proveniţi din diferite culturi interpretează diferit acelaşi text.

În centrul acestei ştiinţe stă conceptul de semn. Modelele propuse de şcoala semiotică sunt modele de tip structural şi indică relaţiile care se stabilesc între elementele prin care se creează sensul Aceste modele nu sunt lineare şi nici nu conţin indicaţii despre etapele transmiterii mesajului. semnificaţie. 2. codurile (sistemele în care semnele sunt utilizate). denotaţie.prima dimensiune a mesajului se referă la faptul că mesajul este un element al circuitului comunicaţional: trimis de către emiţător. acestea se situează şi se cristalizează la intersecţia celor 32 . în studiul diferitelor moduri în care acestea transmit înţelesul. el circulă printr-un canal şi ajunge la receptor (este. precum şi în studiul modului în care semnul relaţionează cu oamenii care îl folosesc. să spunem.V. Semnele sunt definite ca fiind nişte constructe umane şi pot fi înţelese numai în utilizările pe care oamenii le atribuie. cultura în care operează semnele şi codurile. acest studiu cuprinde modurile în care o varietate de coduri s-a dezvoltat pentru a satisface nevoile unei societăţi sau culturi sau pentru a exploata canalele de comunicare disponibile pentru transmiterea lor. Modelele semiotice iau în considerare dubla situare (informaţională şi simbolică) a mesajului. 3. icon. Pentru a înţelege în mod cât mai adecvat originalitatea modelelor semiotice (în special lingvistice) este important de reţinut ceea ce unii autori numesc dubla situare sau dimensiune a mesajului: . 2. aceasta este dependentă pentru propria ei existenţă şi formă de folosirea acestor coduri şi semne. ca intermediar între o realitate şi imaginea acestei realităţi (realitatea la care mesajul se referă sau la care trimite). acesta constă în studiul diferitelor varietăţi de semne. o „informaţie" care circulă între cei doi poli ai circuitului comunicaţional). . conotaţie) sunt termeni care se referă la diverse modalităţi de producerea a sensului. Semiotica are trei domenii principale de studiu: 1. semnul însuşi. Şcoala semiotică Termenii cu care operează semiotica (semn. a înţelesului.a doua vizează descrierea mesajului ca element al unui proces de reprezentare.

Semnificaţia rezultă din relaţia triadică. în care interpretantul are un rol mediator de informare. de interpretare sau chiar de traducere a unui semn prin alt semn. interpretantul poate fi identificat cu întreaga serie de denotaţii şi conotaţii succesive ale unei expresii. 2. pp.. modelul lui F. Dintre modelele propuse în cadrul şcolii semiotice. Interpretantul nu este interpretul semnului. IV V IV. Umberto. op. 27 – 28. ci este un concept mental produs deopotrivă de semn şi de experienţa obiectului pentru cel ce utilizează semnul. O semnificaţie nu este niciodată o relaţie între un semn şi ceea ce reprezintă semnul (obiectul). 27 Apud. Interpretantul este o altă reprezentare. S. Peirce. ci variază în funcţie de experienţa pe care utilizatorul semnului a avut-o vis-a-vis de acel obiect. În cadrul teoriei codurilor. Peirce VI Pentru Ch. acesta este punctul de plecare al semiozei nelimitate: relaţia semn-obiect nu este posibilă decât prin raportare la un alt interpretant care se explică pe sine printr-un alt interpretant. Interpretantul unui obiect nu este o semnificaţie definită de dicţionar. S. cit. care se referă la un acelaşi obiect pe baza unui alt fundament (ground-ul reprezentării). S. 1. Modelul lui Ch.. amintim: modelul lui Ch.două procese – de comunicare şi de reprezentare. de Saussure şi modelul lui Ogden-Richards. orice proces semiotic este o relaţie între trei componente: semnul însuşi. Peirce. obiectul reprezentat şi interpretantul27 Interpretant Semn Obiect Un semn se referă la altceva decât la el însuşi (obiectul) şi este înţeles de cineva: acesta este efectul pe care îl produce în mintea receptorului (interpretantul). Eco. 33 .

Ch. Peirce consideră că există trei tipuri de semne: iconul, indicele (sau indexul) şi simbolul. Un semn iconic este un semn bazat pe o anumită asemănare cu obiectul real sau fictiv; de exemplu, o fotografie, o schemă, o diagramă. Un indice este un semn care se află într-o relaţie reală, nu de reflectare, cu obiectul, funcţionând ca o indicaţie sau o referinţă; de exemplu, un indicator de drum, simptomele unei boli etc. Simbolul este un semn determinat numai în cadrul unei interpretări, dar nu are legătură fizică sau de asemănare cu obiectul; de exemplu, un steag. IV. 2. 2. Modelul lui Ogden şi Richards Modelul Ogden şi Richards este asemănător modelului lui Ch. S. Peirce. În această perspectivă, în analiza comunicării se poate da prioritate: realităţilor (lucrurilor); psihicului, gândirii (ideilor) sau limbajului (cuvintelor), reţinându-se atunci dubla funcţie a cuvintelor: noi gândim cu ajutorul cuvintelor şi comunicăm cu alţii prin intermediul lor. Referinţa (idei)
Simbolizare (relaţie cauzală) Se referă la (relaţie cauzală)

Simbol

Stă pentru

Referent

34

IV. 2. 3. Modelul lui Saussure Semnul, pentru F. de Saussure, este unitatea între semnificat şi semnificant. Semnificantul este imaginea acustică, forma fizică a semnului pe care noi o percepem, iar semnificantul este conceptul mental la care se referă acesta28. Acest concept mental este în mare măsură comun tuturor membrilor unei culturi care împărtăşesc acelaşi limbaj.
Semn Alcătuit din

Semnificat (concept mintal)

Semnificant (existenţa fizică a semnului)

Semnificare

Realitatea externă sau înţeles

Modelul arată că relaţia dintre concept şi obiectul real pe care îl reprezintă este operaţia de semnificare: prin intermediul acestei operaţii omul acordă înţelesuri realităţii, o înţelege. Este important să reamintim că semnificatul este, în aceeaşi măsură ca şi semnificantul, producţia unei culturi particulare. Este evident că semnificanţii (cuvintele) sunt diferiţi (diferite) în funcţie de limbă.

28

Saussure, F. de, op. cit., pp. 85 – 86.

35

IV. 3. Şcoala proces În cadrul Şcolii proces, mesajul reprezintă ceea ce se transmite prin procesul de comunicare, un factor decisiv în ceea ce constituie mesajul fiind intenţia. Intenţia emiţătorului poate fi specificată (anunţată) sau nespecificată (neanunţată) şi este identificabilă prin analiza mesajului. Această şcoală impune ideea abordării comunicării ca proces, propunând modele de analiză asemănătoare unor „hărţi”, care reprezintă caracteristici selecţionate ale „teritoriului”, fără să fie atotcuprinzătoare. Dintre modelele Şcolii proces amintim: modelul C. Shannon şi W Weaver, teoretizat în 1949, în studiul Teoria matematică a comunicării; modelul H. Lasswell, teoretizat în 1948, în studiul Structura şi funcţia comunicării în societate; modelul George Gerbner, teoretizat în studiul Către un model general al comunicării; modelul T. Newcomb, modelul Westley şi MacLean şi modelul Roman Jakobson. IV. 3. 1. Modelul Roman Jakobson Modelul Roman Jakobson (1960) prezintă interes atât pentru structura internă a mesajului, cât şi pentru semnificaţia acestuia. Teoria lui Roman Jakobson poate fi văzută ca o punte între proces şi semiotică. Acesta pleacă de la modelarea factorilor constitutivi ai actului de comunicare, apoi modelează funcţiile pe care actul de comunicare le realizează prin intermediul fiecărui factor constitutiv. De pildă, un expeditor trimite un mesaj către un adresant, iar adresantul recunoaşte că mesajul se poate referi şi la altceva decât la el însuşi, anume la un context. Canalul fizic şi conexiunile psihologice dintre emiţător şi adresant alcătuiesc contactul, iar sistemul de semnificaţii împărtăşite prin intermediul căruia a fost structurat mesajul poartă denumirea de cod. Factorii constitutivi ai comunicării, conform lui R. Jakobson29, se grupează astfel:

context
29

Apud., Fiske, John, op. cit., p. 56.

36

Funcţia persuasivă descrie efectul mesajului asupra destinatarului şi variază între un minim. salutul Bună!. Funcţia de metalimbaj constă în identificarea codului utilizat în comunicare. adică relaţiile dintre elementele mesajului şi are rol central în comunicarea artistică.Expeditor mesaj contact cod Destinatar În ceea ce priveşte funcţiile limbajului30. de pildă: comanda militară. de metalimbaj Funcţia emoţională exprimă relaţia dintre mesaj şi expeditor. un pachet de ţigări gol aşezat pe un ziar vechi.. elementul redundant al mesajelor (de pildă. clasa socială a expeditorului. De pildă. Modelul lui Lasswell 30 F. 57. aceasta variază între un minim. în acelaşi timp. poezia de dragoste. 3. de pildă. Numită şi funcţia expresivă. Funcţia referenţială descrie orientarea reală a mesajului. 37 . mesajul transmite emoţiile. de pildă: gluma gratuită sau jocul de cuvinte. o precizare care se impune fiind aceea că trebuie evitate enunţurile meta-comunicaţionale pentru a nu pune „cu spatele la zid” (de pildă. şi un maxim. de pildă o ştire de presă. p. actul de comunicare presupune: F. aspecte care personalizează mesajul şi îl face unic. asigurând posibilitatea realizării actului de comunicare şi realizând. şi un maxim. pe stradă). poetică F. scopul principal al acestei funcţii îl reprezintă realizarea consensului. sau înţelegerea oamenilor ca producători de resturi sau a ura cuiva Poftă bună! în loc de Poftă mare!. Această funcţie poate fi îndeplinită şi de o ramă sau un muzeu. IV. Funcţia poetică exprimă relaţia mesajului cu el însuşi. empatică F. referenţială F. formulări precum: Să ne precizăm termenii! sau Era o glumă!). persuasivă Ibidem. emoţională F. păstrând canalele deschise. Funcţia empatică menţine relaţia dintre emiţător şi adresant. 2. atitudinile. statusul profesional. În comunicarea socială. împlineşte o asemenea funcţie.

analiza mijloacelor de comunicare sau a suporturilor. pentru a produce un răspuns faţă de mediu. transmiterea moştenirii sociale. dezvăluind tot ceea ce ar putea ameninţa sau afecta sistemul de valori al unei comunităţi sau al părţilor care o compun. Autorul susţine că. IV. noi avem nevoie să studiem nivelele ce corespund următoarelor întrebări: • • • • • Cine? Ce spune? Prin ce canal? Cui? Cu ce efect? Acest model a fost folosit de Lasswell în 1948 în cadrul conceptual al mass-media. Modelul Shannon & Weaver 31 Ibidem. este un model liniar care priveşte comunicarea ca o transmitere de mesaje şi este mai interesat de efectele comunicării decât de semnificaţii. 3..Modelul lui Harold D. vom modifica şi efectul. 3. Modelul urmărea: analiza controlului. analiza audienţei şi analiza efectelor . punerea în relaţie a componentelor societăţii. Modificând unul din elementele procesului. analiza conţinutului. Fiske. Pentru J. Lasswell (1948)31 este un model specific studiului comunicării de masă. 50 – 51. pp. acest model reprezintă versiunea verbală a modelului Shannon & Weaver. Prin „efect” se înţelege că o schimbare observabilă şi măsurabilă a stării receptorului este cauzată de un element identificabil în procesul comunicării. După Lasswell. procesul de comunicare îndeplineşte trei funcţii principale în societate: supravegherea mediului. pentru a înţelege procesul comunicării de masă. 38 .

receptor.Modelul de bază al comunicării creat de aceşti doi cercetătorii (1949) are o reprezentare lineară32: Sursa de informaţie semnal Transmiţător emnal s semnal recepţionat Receptor Destinatar Sursă de zgomot În acest model. Zgomotul este ceva care se adaugă semnalului în procesul transmiterii şi care nu este intenţionat de sursă. ceea ce înseamnă că transmiterea informaţiei (emiterea şi receptarea semnalelor) se poate realiza sau nu. Aceasta poate fi definită drept ceea ce poate fi predictibil sau convenţional într-un mesaj. cit. 44. Irina. Unitatea de măsurare a comunicării este de natură binară. cod. informaţia nu se identifică cu semnificaţia a ceea ce este transmis. măsură a incertitudinii din sistem”33. Vasile. Stănciugelu. p. Sursa este văzută ca un factor de decizie. transmitere şi decodificare a informaţiei. Opusă redundanţei este entropia. aceasta înseamnă că sursa decide ce mesaj să trimită.. transportat de la emiţător către receptor. Informaţia este înţeleasă ca „măsură a ceea ce este transmis. Tran. sau alege unul dintr-o serie de mesaje posibile. Un concept strâns legat de cel de informaţie este redundanţa. 22. Dacă redundanţa este rezultatul predictibilităţii ridicate. a comunica înseamnă a transmite un semnal (o informaţie) care este primit (primită). Acest mesaj selectat este transformat într-un semnal care este trimis prin canal receptorului. Noţiunile principale ale modelului sunt cele de: emiţător. 39 . Apud. op. Deci. entropia este rezultatul unei predictibilităţi scăzute. canal. iar acestea sunt văzute ca dispozitive tehnice de codificare. p. 32 33 Ibidem..

un mesaj cu o predictibilitate ridicată este redundant şi cu un nivel scăzut de informaţie. selectiv. Proprietăţile fizice sau tehnologice ale mijlocului de comunicare sunt determinate de natura canalului sau canalelor care îl folosesc. în principal. • Teoria propusă de Shannon & Weaver răspunde. variabil şi imprevizibil. p. 40 .R. sistemul nervos. IV. 14. faţa. Conform acestui model 35. radio. Principalele canale sunt undele de lumină. op. Paradigme ale comunicării de masă. de sunet şi de radio. cum poate fi transmisă o informaţie în modul cel mai rapid şi cu cele costurile mai reduse. Fiske. corpul. pp. 4. Mijlocul fizic prin care este transmis semnalul este canalul. mijloace mecanice: telefon. 1996. televiziune. Invers. 3. Casa de Editură şi Presă “Şansa” S. 43 – 48. Modelul lui Gerbner Modelul lui Gerbner (1956) introduce ca elemente originale: percepţia. teletext. 34 Drăgan.Un mesaj cu o predictibilitate redusă poate fi numit entropie şi are un nivel ridicat de informaţie. picturi. mesajul ca unitate a formei şi conţinutului.. semnificaţia mesajului. procesul de comunicare este un proces subiectiv.L. Mijloacele pot fi clasificate în trei mari categorii: • • mijloace prezentaţionale: vocea.. decoraţiunile interioare etc. mijloace reprezentaţionale: cărţi. cit. fotografii. Mijlocul fizic sau tehnic prin care mesajul este convertit într-un semnal capabil să fie transmis prin intermediul unui canal reprezintă mijlocul de comunicare. conform unui comentariului realizat de Ioan Drăgan34: 1. cum se poate asigura identitatea dintre informaţia primită şi cea emisă. John. producţia. noţiunea de intersubiectivitate ca expresie a raportului dintre producţia mesajelor şi percepţia evenimentelor şi mesajelor. 2. arhitectura. caburile telefonice. la două întrebări. 35 Apud. Ioan. Bucureşti.

Situaţia are dimensiuni psihologice. transmiterea şi distribuirea mesajelor. Este axa mijloacelor comunicării. cognitivă şi creativă de către cel care percepe (M). o Contextul în care se produce evenimentul. reacţie care se manifestă prin diferite mijloace. accessibilitate E1 Percepţie Producţia mesajelor şi (dimensiunea omunicării) Dimensiunea perceptivă Acces la mijloace de comunicare (control media) context. Între eveniment şi percepţia acestuia intervin: o Acţiunea de selecţie. care poate fi un eveniment natural (E) sau un eveniment mediatizat (de tipul SE). ● percepţia implică o legătură între eveniment (E) şi reconstituirea lui senzorială. o Accesibilitatea evenimentului (posibilitatea de a fi perceput). 41 . a mijloacelor utilizate pentru producerea. context. ● percepţia evenimentului este o reacţie a celui care îl percepe. Axa verticală cuprinde elemente ce caracterizează producerea mesajelor (produsul comunicării) şi controlul relaţiei dintre cel ce percepe evenimentul şi mesaj. ● reacţia şi receptarea se produc într-o situaţie dată care le poate influenţa şi modifica. selecţie. fizice şi sociale.M E Eveniment E control selecţie. context accesibilitate SE1 Percepţie sau stare după receptarea evenimentulu M1 S Forma E Conţinut Axa orizontală redă procesul de percepţie: ● la originea procesului de comunicare se află percepţia unui eveniment.

Mijloacele comunicării sunt formate din: .resurse administrative. unele efecte ţin de eficienţă (atingerea obiectivelor vizate. 1. acelaşi mesaj poate fi perceput diferit de persoane diferite.agenţi care permit transmiterea semnalelor (canale. Comunicare şi limbaj 42 . Mijlocele fac disponibile pentru destinatar elementele componente ale mesajului. Modelul arată că sistemul comunicării este dinamic şi deschis. altele sunt consecinţe neintenţionate sau nedorite ale comunicării. Enunţul mesajului se produce într-un context dat. V. mesaj care trebuie să posede o formă şi structură bine definite. Orice percepţie a unui enunţ produce efecte (consecinţe). parţial imprevizibile. . . mijloace tehnice. Modelul indică în primul rând importanţa elementelor care intervin în percepţia evenimentelor: . Toate aceste mijloace permit transformarea unei reacţii (percepţii) într-un mesaj. în sensul că efectele (consecinţele) sunt parţial previzibile.procedee de alegere şi combinare a mijloacelor utilizate. iar contextul se referă la elementele care intervin pentru a face ca un eveniment să fie selectat pentru a fi perceput. instituţionale pentru controlul producţiei şi distribuirii mesajelor. Comunicarea verbală V. . a obiectivelor iniţiale ale comunicării).punctele de vedere şi experienţele trecute ale mesajului influenţează percepţia. media).fiecare persoană are o percepţie proprie a mesajului.

Stănciugelu. într-o teorie a limbajului. gesturile. Limbajul datorat fenomenelor de gândire nedirijată constituie o ţesătură în care sunt prinse reprezentările. cit. judecăţi. Irina. iar fascinaţia nu vine numai din ceea ce se comunică. se supune regulilor gramaticale. 69. cuvinte. celălalt unor fenomene de gândire nedirijată. Tran.Există vorbitori care ne fascinează. sunete. op. Celălalt este metaforic. ale sintaxei şi semanticii. figurat. 43 . ci unul general. La acest limbaj ne vom referi în continuare. clarificări conceptuale 36 Apud. experienţele. ci.. V. silabe. De aceea. atitudinile. Limbă şi limbaj. Formele gândirii nedirijate se dovedesc a avea un caracter pronunţat individual şi sunt mai puţin susceptibile de normare în vederea constituirii unei discipline de studiu. propoziţii. Limbajul datorat fenomenelor de gândire dirijată urmează legile lingvistice. Unul dintre ele poate fi transpus în reguli. ci cu simboluri. Vasile. cuantificabil în fraze. au fost asamblate într-o disciplină. Din punctul de vedere al analizelor de limbaj şi comunicare. Formele gândirii dirijate. doar acestea pot fi studiate cu pertinenţă şi în mod sistematic. spune Paul Watzlawick. într-un eseu care poartă chiar acest titlu36.. care nu au un specific individual accentuat. operează nu cu semne. 2. primul limbaj este atribuit unor fenomene de gândire dirijată. „farmecul" vorbitorului. p. i se pot identifica elementele constitutive: este limbajul raţional. trăsăturile de personalitate. În astfel de situaţii suntem în prezenţa a „două limbaje". din felul în care se comunică. mai ales.

care comportă caracteristici proprii. ca expresii particulare. 44 . Nicolas. de Saussure. intraductibil sau universal. Prin limbă. Ceea ce este comun în modul în care toate fiinţele omeneşti folosesc cuvântul sau scrisul desemnează limbajul. Paris. datorită faptului că servesc aceluiaşi scop: semnificării prin intermediul limbii. 1767. ce constituie latura concretă. a persoanei. Limbile. transmiterii gândurilor personale unor altor oameni. sunt susceptibile de a fi traduse. 37 Beauzée. Limbajul este un cuvânt folosit mai ales la singular. adoptate în mod mai mult sau mai puţin convenţional de către vorbitorii unei societăţi. dihotomia saussuriană primordială căreia i se subordonează toate celelalte opoziţii evidenţiate de lingvistica structurală. pentru exercitarea acestei funcţii prin vorbire. ansamblul de convenţii necesare comunicării. J. a eu-lui. după cum se ştie. activitatea de decodare. vorbesc unul şi acelaşi limbaj” susţine Beauzée37. înţelegem produsul social particular al facultăţii limbajului. ca realizări conjuncturale ale limbajului. a noastră. Toate limbile au un fundament comun. într-o limbă. limba este instrumentul de comunicare propriu unei comunităţi umane. În sens strict. se exercită prin intermediul vorbirii. limbajul reprezintă o instituţie universală şi specifică umanităţii. Pentru F. o raţiune fondatoare comună. ci şi în cuvintele care îmbracă ceea ce dorim să comunicăm. vorbirea este activitatea de codare. Barbou. Actualizarea limbii se realizează sub forma vorbirii. sau o fereastră. reprezintă ceea ce se numeşte ascultare în procesul comunicării. Persoana nu apare numai în hainele care înveşmântează corpul nostru. Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage. iar reversul acesteia. Vorbirea poate fi privită ca pe o oglindă. în ciuda diversităţii idiomurilor. el reprezintă o aptitudine şi poate fi definit drept orice sistem sau ansamblu de semne care permite exprimarea sau comunicarea. limba constituie un sistem existent în mod virtual în conştiinţa unei comunităţi umane determinate sub forma unui ansamblu de reguli şi convenţii acceptate tacit de membrii corpului social. Distincţia dintre limbă şi vorbire constituie. schimbului de informaţii. Dacă limbajul este facultatea sau aptitudinea de a construi un sistem de semne. Funcţia lingvistică. de manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. care le permite acestora exercitarea facultăţilor limbajului. în sens comun.„Toate popoarele de pe pământ.

Chomsky făcea distincţia dintre competenţa lingvistică şi performanţa lingvistică39. Sensurile cuvintelor se pot schimba. Cercetări filosofice. ci de capacitatea de a pune „în joc” zestrea acumulată de termeni (semnificanţi) şi complexul de reguli pentru a obţine sensuri noi. cod necesar pentru a realiza comunicarea. dintr-un set de reguli după care se face asocierea designatorilor pentru a exprima o imagine mentală. În această ordine de idei. Ludwig. false (adică neconforme cu sensul de dicţionar sau cu cel atribuit de grupul social în a cărei limbă se exprimă). al vorbirii. Pentru a reuşi. pp. Performanţele lingvistice mai reclamă şi ansamblul cunoştinţelor despre lume ale subiectului şi o anumită 38 39 Wittgenstein. Editura Politică. Bucureşti.reprezintă utilizarea limbii în vorbire. Aşadar. iar practicile discursive . Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky. o reprezentare. în Teorii ale limbajului. Bucureşti. entităţi statice ale codului lingvistic. 1988. comunicarea între indivizi are nevoie de înţelegerea codului. fiecare vorbitor are un dicţionar propriu pentru limba pe care o vorbeşte. Teorii ale învăţării. 139 – 146. Organizarea semnelor şi combinarea sensurilor lor ţin de sintaxa propoziţiei sau a frazei. în funcţie de interpretările care apar în cursul comunicării. de grup. un răspuns lui Piaget. Vorbirea este un act individual. Competenţa lingvistică este dată de ansamblul posibilităţilor pe care le are un subiect vorbitor al unei limbi în ceea ce priveşte capacitatea de a construi şi de a recunoaşte fraze corecte din punct de vedere gramatical. Actul enunţării. De aceea unii vorbitori pot folosi cuvintele cu sensuri greşite. pe când limba este un fenomen social. Chomsky.Ca manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. Din acest punct de vedere. de a le interpreta pe cele cu sens şi de a le identifica pe cele ambigue dintr-o anumită limbă. „Jocurile de vorbire” 38 consacră sensul folosirii unor expresii în conformitate cu întrebuinţarea lor. limba constă într-o multitudine de semne izolate. Performanţele lingvistice ale vorbitorului unei limbi nu ţin neapărat de competenţele lingvistice pe care le poate demonstra acesta. Despre structurile cognitive şi evoluţia lor. N. presupune recurgerea la semnificant şi semnificat. fiecare vorbitor având pentru un termen una sau mai multe semnificaţii. limba ia forma codului lingvistic. care se pot asocia pentru a desemna un referent. Semnificaţiile termenilor unei limbi se regăsesc în dicţionare. 45 . Editura Humanitas. Noam. 2004.tipuri de organizare ale comunicării .

. specialiştii consideră ca predominantă fie funcţia de comunicare. Cristian. Limbă şi gândire În lingvistică. Toate acestea contrazic opinia generală. anumite funcţii. atât doar că este vorba de o vorbire specializată. sau de semnale. ci doar limbi multiple şi diferite. Aceasta se explică prin faptul că între cele două funcţii există strânse legături. de Saussure40 consideră că. deci sensului. Editura Ştiinţifică. potrivit căreia diversitatea limbilor se reduce la o diversitate de etichete. fiind la latitudinea interlocutorilor să aleagă sensul care le convine sau cel pe care-l cunosc. p. gândirea devine comunicabilă doar pentru că limba permite să se afecteze semnale unor elemente de gândire. Astfel. Elemente de lingvistică generală. 40. căci doar acesta permite gândirii să se organizeze. Dacă în cazul vorbirii. termenilor (cuvintelor) li se puteau atribui mai multe sensuri. conform căruia experienţa omenească este analizată diferit în fiecare comunitate”41. potrivit căreia o limbă est „o viziune a lumii” (Weltanschauung) îi corespunde. fie funcţia de reprezentare. într-o definiţie dată de Martinet. Cum nu există un limbaj în sine. implicit. că o limbă impune gândirii o organizare originală. cit. Mignot. Aceasta nu se întâmplă 40 41 Apud. necesităţile comunicării conduc la obligaţia de a se pune ordine în gândire. Printre aceste funcţii. în cazul discursului se pleacă de la asumţia că în pofida infinităţii de valori ale unui termen. dar complet falsă. Formulei celebre a lui Humboldt. 64. op. 3. 46 . Bucureşti. gândirea ar rămâne o nebuloasă dezorganizată. cu argumente puternice. o teorie foarte larg acceptată afirmă. p. F. 1970. André. unei unităţi de semnificaţie minimale îi corespunde un sens şi numai unul. afirmaţia: limba este „instrument de comunicare. Martinet. V. care pot funcţiona independent de competenţa lingvistică. Xavier. fără limbaj. Baylon. O altă distincţie pe care trebuie să o avem în atenţie este cea între limbă şi discurs. Specializarea implicată este datorată relaţiei specifice care se stabileşte în cadrul discursului între sens şi efectul de sens. Astfel.practică în abordarea şi gestionarea relaţiilor interumane. gândirea unui individ rămâne într-o largă măsură dependentă de limba pe care a învăţat-o. Limba are o anumită utilizare şi. În mod reciproc. discursul joacă un rol analog vorbirii. legate de semnificaţii invariabile care ar reflecta direct realitatea.

nu există multe puncte comune. de efectul de frecvenţă. fără să o limiteze la tipare rigide şi definitive. fie mai târziu. Operaţionalizarea limbajului Atunci când se pune problema achiziţionării de către fiinţa umană a limbajului se pun întrebări precum: cum se învaţă sensurile şi modurile de combinare ale cuvintelor şi expresiilor sau cum se ajunge la performanţe lingvistice? Acestor întrebări li se poate răspunde parcurgând trei etape ale operaţionalizării limbajului: analiza indicilor acustici. fie în primii ani de viaţă.Whorf. multiplicând în acelaşi timp posibilităţile de îmbogăţire. exprimat prin aceea că lexicul intern scade în condiţiile nefolosirii cuvintelor. În ceea ce priveşte sinteza şi elaborarea reprezentărilor lexicale. care constă în aceea că lexicul intern creşte cu cât cuvintele sunt folosite mai des.pentru a identifica mai mulţi termeni este nevoie de o prezentare variată de foneme şi de parametri lingvistici. Înţelegerea nu se reduce la identificarea cuvintelor dintr-un mesaj. universul semantic al umanităţii conservă o anumită unitate. combinaţii de foneme. conform căreia decupajul semantic indus de o limbă este în întregime original. Faptul că aşa stau lucrurile se exprimă şi prin posibilitatea traducerilor. sinteza şi elaborarea reprezentărilor lexicale şi înţelegerea. îi permit să corespundă gândirii celuilalt. adaptarea selectivă .doar în momentul în care ne exprimăm.învăţarea sunetelor elementare şi gruparea lor. este valabilă ipoteza afirmată de Humboldt – Sapir . în aşa fel încât între două decupaje ţinând de două limbi diferite. Pentru unii. Chiar dacă în ansamblu lingviştii sunt de acord asupra faptului că limba influenţează gândirea. ci unitatea sintactică pe care trebuie să o poată prelucra vorbitorul pentru a comunica este fraza. limbile nu sunt în întregime ireductibile unele faţă de celelalte. Analiza indicilor acustici presupune: percepţia categorială . De achiziţia unei limbi. opinia lor variază asupra profunzimii acestei influenţe. V. precum reprezentarea silabică sau capacitatea de a uni în silabe mai multe semne. şi de efectul de amorsare. 4. 47 . această operaţie presupune a ţine cont de lexicul intern. se leagă cu siguranţă o structurare specifică a gândirii care. ca ansamblul de reprezentări corespunzătoare unităţilor semnificative dintr-o limbă. Pentru alţii.

discursul. V. povestirea. a unor acţiuni fără implicarea subiectivă a celui care participă. Aceste două aspecte ale procesului de operaţionalizare a limbajului se completează reciproc. care exprimă un moment sau o situaţie crucială în evoluţia unui domeniu. dialogul. Expunerea este forma de discurs care angajează în mod explicit personalitatea. relatarea. dar nu există un public anume. sistemul de valori ale celui care vorbeşte şi care îşi transmite opiniile cu privire la un subiect. în această formă a comunicării există totuşi feed-back. a unor stări de fapt. a cărei expresie de maximă coerenţă a fost dezvoltată de Erwin Goffman în lucrările sale. Formele comunicării verbale Diversitatea situaţiilor de comunicare dă naştere mai multor moduri de adresare orală. funcţionează independent. Printre formele comunicării verbale. care corespund rolurilor pe care vorbitorii le joacă într-un context dat. această formă de comunicare este ferită de subiectivism şi de implicare personală. în acelaşi timp nici nu se poate vorbi de existenţa unui monolog absolut. o reprezintă discursul. Din această categorie fac parte registrele de exprimare. el stând la baza unei întregi viziuni asupra comportamentului social. în afara procesului de operaţionalizare. iar înţelegerea este consecinţa directă a gradului de performanţă lingvistică a subiectului. abia aici. prelegerea. 48 . argumentarea şi susţinere unor puncte de vedere şi a unor idei inedite. care presupune emiterea. expunerea. Provenit din teatru. Monologul este acea formă a comunicării în care emitentul nu implică receptorul. la nivelul înţelegerii. interpelarea. distingem: monologul. Relatarea este o formă de comunicare în care se face o decodificare. predica. Forma cea mai evoluată şi cea mai pretenţioasă a monologului. opiniile. apelându-se la un tip sau altul de limbaj. o dezvăluire sau o prezentare a unei realităţi obiective. toastul. conferinţa. alocuţiunea. conceptul de rol ocupă un loc aparte în sociologia contemporană. colocviul.Percepţia lingvistică este dată de nivelul competenţei lingvistice. întâlnindu-se competenţa şi performanţa lingvistică care. dezbaterea. 5.

dar cu măsură. la cunoştinţe anterioare. această formă de comunicare face apel la emoţionalitatea celor prezenţi. Dialogul este tipul de comunicare în cadrul căreia mesajele se schimbă între participanţi. fără o introducere de acomodare a subiectului pus în discuţie. fapte. Povestirea este forma cea mai amplă a comunicării. Toastul reprezintă o rostire angajată cu prilejul unor evenimente deosebite care nu trebuie să depăşească 3 . fiecare fiind pe rând emiţător şi receptor. Interpelarea reprezintă situaţia în care cineva. este specifică instituţiilor puternic ierarhizate. fie şi tacit. toţi considerându-se egali şi acordându-şi acelaşi statut. aceasta nu trebuie să depăşească 10 minute. Alocuţiunea reprezintă o intervenţie din partea unui vorbitor într-un context comunicaţional.4 minute. 49 . participanţii la dialog fac un schimb de informaţii. acordul cu mesajul enunţat.Prelegerea reprezintă situaţia comunicativă în care publicul care asistă a avut posibilitatea să sistematizeze informaţii. diferenţiindu-se de aceasta prin aceea că prezintă şi susţine un punct de vedere propriu. prin intervenţie emitentul adânceşte un punct de vedere şi îl susţine. în mod deosebit îi este specifică angajarea dimensiunii temporale sub forma trecutului. Pledoaria . lăsându-şi amprenta pe forma şi stilul mesajelor transmise. pe anumite domenii. acesta din urmă declarându-şi. ea presupune un nivel de abordare mai ridicat. cere unor anumite surse o mai bună precizare în anumite probleme. Predica este un tip de adresare în care posibilitatea de contraargumentare şi manifestare critică sunt reduse sau chiar anulate. evenimente anterioare angajării acestui tip de comunicare. care face apel la imaginaţie şi sentimente.este asemănătoare ca formă şi funcţie discursivă cu alocuţiunea. Intervenţia reprezintă situaţia în care emiţătorul vine în sprijinul unor idei ale unui alt participant la discuţie. aflat în postura de distribuitor de informaţie. având drept scop ilustrarea unui punct de vedere. în care se folosesc cele mai variate modalităţi. subiectivitatea povestitorului este prezentă din plin. la emoţii.

rezumându-se să le prezinte cu fidelitate pe cele ale autorilor despre care conferenţiază. cere exploatarea completă a subiectului de comunicat. acurateţea. Conferinţa poate lua forma conferinţei clasice. care prezintă idei opuse pe aceeaşi temă. de obicei publică. pe un anumit subiect. înfăţişarea.Dezbaterea este o formă a comunicării în care nu sunt implicate structuri evaluative. folosirea unui vocabular adecvat temei şi auditorului. atitudinea. dar are un moderator. viteza de vorbire. care presupune o adresare directă. Vorbitorul şi ascultătorul în procesul comunicării Situaţia „vorbirii”. o pronunţare corectă şi completă a cuvintelor. Există mai multe tipuri de interviu: „în pâlnie”. în cadrul căreia se prezintă mai mulţi conferenţiari. nu are un centru de autoritate vizibil. Există o serie de caracteristici care ţin de personalitatea comunicatorului şi care contribuie la eficienţa unui act de comunicare: claritatea. Seminarul este forma de comunicare dialogală care implică serioase structuri evaluative. presupune o serie de abilităţi necesare interlocutorilor pentru a reuşi o comunicare eficientă. 6. Colocviul este forma de comunicare în care participanţii dezbat în comun o anumită idee. Acurateţea presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a putea exprima sensurile dorite. a trecerii limbii în act. are un centru autorizat de comunicare. în care rolurile de emitent şi receptor nu se schimbă. Claritatea reprezintă organizarea conţinutului de comunicat astfel încât acesta să poată fi uşor de urmărit. ea este destinată clarificării şi aprofundării unor idei. în care cel care conferenţiază (conferenţiarul) evită să enunţe propriile judecăţi de valoare. 50 . Interviul reprezintă forma rigidă a dialogului. postura. contactul vizual. „liniar”. în baza unei discuţii. vocea. pauzele în vorbire. sinceritatea. este folosit ca metodă de obţinere de informaţii în presă. care este şi centrul de conducere al discuţiilor din cadrul seminarului. „tunel”. V. prin participarea fiecăruia la discuţii îmbogăţindu-se sfera subiectului abordat. sau a conferinţei cu preopinenţi. Conferinţa cu preopinenţi poate fi regizată sau spontană. empatia.

Vocea trebuie modelată astfel încât să fie auzită şi înţeleasă de cei care ascultă. a spatelui. aceasta trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi situaţiei. Postura reprezintă poziţia corpului. fiind o probă a credibilităţii şi a dispoziţiei la dialog. a picioarelor. nici prea înceată. Contactul vizual este absolut necesar în timpul dialogului. În ceea ce priveşte viteza de vorbire. vizual. exprimă impactul fiziologic pe care-l produc undele sonore. Un rol foarte important în comunicare îl are acţiunea de a asculta Pentru a înţelege de ce acţiunea de a asculta este importantă în comunicare. manifestând în acelaşi timp amabilitate şi prietenie. Înfăţişarea reflectă modul în care fiecare participant la actul comunicării se priveşte pe sine însuşi: ţinuta. Atitudinea presupune evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii. cea mai importantă fază a ascultării. trebuie să fie adecvate la locul şi la felul discuţiei. 51 . de distanţa până la interlocutori. Auzirea. pentru a nu pierde interesul ascultătorilor. poziţiile din care adoptă anumite puncte de vedere. a capului. a poziţiilor încordate sau a unora prea relaxate. la statutul social al interlocutorilor. toţi participanţii la dialog trebuie să se poată vedea şi să se privească. volumul vocii trebuie reglat în funcţie de sală. Sinceritatea reprezintă situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei. contactul direct. este actul automat de recepţionare şi transmitere la creier a undelor sonore generate de vorbirea emitentului. recurgerea şi menţinerea unei situaţii naturale într-o comunicare. ea nu trebuie să fie nici prea mare. să încerce să le înţeleagă atitudinile. pentru a indica urgenţa. a modificărilor bruşte de poziţie sau a scăpărilor de sub control a vocii.Empatia presupune ca vorbitorul să fie deschis tuturor interlocutorilor. toate acestea trebuind controlate cu abilitate de către vorbitor. încercând să înţeleagă situaţia acestora. este necesar să trecem în revistă fazele ascultării. Pauzele de vorbire sunt recomandate atunci când vorbitorul doreşte să pregătească auditoriul pentru o idee importantă. vestimentaţia. de zgomotul de fond. a mâinilor.

o bună comunicare. .susţinerea vorbitorului reprezintă o atitudine pozitivă şi încurajatoare din partea auditoriului pentru a permite emitentului să izbutească în întreprinderea sa. o reuşită a acesteia.ascultarea critică presupune ascultarea cu atenţie şi identificarea cu exactitate a persoanei căreia îi aparţin ideile care se comunică.ascultarea în totalitate.urmărirea ideilor principale fără pierderea în amănunte. de a urmări ceea ce se transmite. Dintre cele mai importante calităţi ale unui bun ascultător reţinem: . a vocabularului sau a performanţelor lingvistice. Cea de-a treia fază a ascultării. accidentale. traducerea în sensuri presupune implicarea memoriei şi a experienţei lingvistice. depinde şi de atitudinea ascultătorului. care pot să apară în timpul comunicării. O comunicare verbală nu este deplină dacă în relaţie nu se află şi un receptor.luarea de notiţe . presupune referire la ideile principale din ceea ce a fost spus şi nu insistarea pe lucruri fără importanţă. iar evaluarea. .disponibilitatea pentru ascultare sau încercarea de a pătrunde ceea ce se comunică. . . celui care vorbeşte trebuie să i se dea semnale în acest sens. precum şi recompunerea sunetelor auzite în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii şi fraze. să epuizeze ceea ce vrea să spună. şi nu pe efectele secundare ale comunicării sau pe cele colaterale.ajută la urmărirea mai exactă a ideilor expuse şi permite elaborarea unei schiţe proprii a ceea ce a fost expus. revenirea asupra unui subiect. culturale.manifestarea interesului. nu pe ceea ce nu se spune.Înţelegerea reprezintă actul de identificare a conţinutului informativ comunicat. .concentrarea atenţiei pe ceea ce se spune. . ca fază a ascultării presupune efectuarea de judecăţi de valoare sau adoptarea de atitudini valorice din partea ascultătorului. care presupune a asculta astfel încât să fie evident că cel care vorbeşte este urmărit. care presupune a lăsa interlocutorul să-şi expună toate ideile. pe ideile principale. Atribuirea de semnificaţii informaţiei receptate se realizează în funcţie de nivelul de operaţionalizare a limbii. de vorbire a ascultătorului. 52 . .

neologisme. ieşite din uzul curent al limbii. un limbaj folosit doar de anumite grupuri de vorbitori care conferă cuvintelor alte sensuri decât cele de bază pentru a-i deruta pe cei care nu cunosc codul şi jargonul. anumite calităţi: . . care are în vedere folosirea numai a cuvintelor admise de vocabularul limbii literare. care constă în expunerea sistematizată. potrivit cu evoluţia limbii putem identifica arhaisme. are drept scop utilizarea numai a acelor cuvinte şi expresii necesare pentru înţelegerea comunicării.corectitudinea. care urmăreşte exprimarea concentrată pe subiectul de comunicat. se referă la modalitatea folosirii celor mai potrivite cuvinte pentru a exprima mai exact intenţiile autorului. absenţa clarităţii influenţează calitatea comunicării. 7. cuvinte a căror întrebuinţare este locală. . Indiferent de stilul de comunicare abordat. Stilul nu este o proprietate exclusivă a textelor literare. care este un limbaj de termeni specifici unor anumite comunităţi profesionale. Potrivit cu valoarea de întrebuinţare a cuvintelor. cuvinte recent intrate în limbă. cu precădere. adică de stilul comunicării. a temperamentului şi a mediului social în care acesta trăieşte. 53 . concisă şi uşor de înţeles. Stil şi comunicare Comunicarea eficientă şi eficace depinde în mare măsură de felul în care comunicăm. . specifică unei zone. care poartă pecetea propriei personalităţi. folosit pentru a realiza o comunicare mai rapidă. fără divagaţii suplimentare şi neavenite. este evident că fiecărui individ îi este caracteristic un anumit mod de exprimare. un anumit stil. în dezacordul dintre subiect şi predicat. topica. al căror uz nu a fost încă pe deplin validat şi regionalisme.V.puritatea. Potrivit unei celebre formulări stilul este omul însuşi. a culturii. cu sensurile în care acestea sunt folosite de anumite grupuri de vorbitori. care reprezintă cuvinte vechi. în principal. abaterile de la normele gramaticale sintactice se numesc solecisme şi constau. el este specific oricărui act de comunicare.claritatea. reprezintă o calitate care pretinde respectarea regulilor gramaticale în ceea ce priveşte sintaxa.proprietatea. putem identifica două categorii de termeni: argoul. . acesta trebuie să îndeplinească. nonsens şi la echivoc.concizia. .precizia. conducând la obscuritate.

calităţi care au un rol foarte important în procesul de comunicare. colegii. stilul solemn. opusul armoniei este cacofonia. înseamnă a lua în atenţie şi calităţile particulare ale acestuia. fără afectare. Dintre stilurile de comunicare. cuvinte sau moduri de adresare. aceasta presupune folosirea unor cuvinte sau expresii prin care se exprimă într-un mod indirect gânduri. ca urmare a unor intense trăiri afective. Demnitatea impune utilizarea în exprimarea orală numai a cuvintelor sau a expresiilor care nu aduc atingere moralei sau bunei cuviinţe. Stilul neutru se caracterizează prin absenţa deliberată a oricărei forme de exprimare a stării sufleteşti. stilul beletristic.A vorbi despre stil. stilul publicistic şi stilul de comunicare managerială. V. 7. fără o căutare forţată a unor cuvinte sau expresii neobişnuite. În ceea ce priveşte naturaleţea aceasta constă în exprimarea firească. Dintre acestea enumerăm: naturaleţea. Tipologia stilurilor de comunicare Există mai multe stiluri de comunicare. evitarea referirilor cu caracter rasial. proprii situaţiilor de comunicare aferente. În ceea ce priveşte fineţea. stilul familiar. demnitatea. prietenii. şovin. mai nou este invocată în acest sens şi atitudinea politically corectnnes. Stilul familiar se caracterizează printr-o mare libertate în alegerea mijloacelor de expresie. misogin sau androgin. presupune o exprimare mai puţin pretenţioasă. sentimente sau idei. 54 . 1. cele mai des folosite sunt: stilul neutru. în vederea exprimării unor gânduri şi sentimente grave. antisemit. Stilul solemn sau protocolar are ca trăsătură specifică căutarea minuţioasă a acelor formule. menite a conferi enunţării o notă evidentă de ceremonie. stilul ştiinţific. de serviciu. măreţe sau profunde. armonia şi fineţea. folosită în relaţiile cu membrii familiei. pentru că între emiţător şi receptor nu se stabilesc alte relaţii decât cele oficiale. solicitată de împrejurări deosebite. mai apropiată. Armonia reprezintă obţinerea efectului de încântare a auditoriului prin recurgerea la cuvinte şi expresii capabile să provoace auditoriului reprezentări conforme cu intenţia vorbitorului. stilul administrativ. de dragul de a uimi auditoriul.

Specificitatea stilului beletristic constă în marea bogăţie de sensuri la care apelează şi pe care le foloseşte. În fine. postura corpului. Stilul administrativ este un stil funcţional. angajarea la rezolvarea de probleme. Stilul ştiinţific se caracterizează prin aceea că în procesul comunicării se apelează la formele de deducţie şi de inducţie raţională ignorându-se într-o oarecare măsură. comunicarea non-verbală (body language) prezintă interes din cel puţin două motive: în primul rând. dar îl deosebeşte de acesta faptul că pune accentul pe informaţie mai mult decât pe forma de prezentare. apoi şi datorită faptului că rolul ei este adesea minimalizat. cu ajutorul cărora se efectuează o comunicare specifică instituţiilor. informarea. sensibilitatea şi imaginaţia. Stilul publicistic abordează o mare varietate tematică. care are ca element definitoriu prezenţa unor formule sintactice clişeu. VI. 55% din informaţie este percepută şi reţinută prin intermediul limbajului neverbal (expresia feţei. gesturile. 55 . este stilul care încearcă să abordeze dicţionarul unei limbi în exhaustivitatea sa. Comunicarea non-verbală În contextul tipurilor de comunicare. stilul de comunicare managerială reprezintă stilul în care mesajul managerului caută să aibă un impact puternic asupra auditoriului. dirijarea spre anumite scopuri. etc. datorită faptului că într-o comunicare orală.). fapt ce îl apropie de stilul beletristic. urmărind să activeze eficienţa şi eficacitatea acestuia. urmărind informarea auditoriului.

Ray. social şi cultural. Astfel. Decoding of inconsistent communications. Fonemelor. kinetica devine o gramatică a gesturilor.cuvinte. No. fără a le disocia de interacţiunea verbală. durată. cele mai mici unităţi semnificative ale lexicului le corespund kinemorfemele. cele mai mici unităţi de acţiune ale gestului sau mimicii.Faptul că 55% din informaţie este percepută şi reţinută prin intermediul limbajului neverbal. Fondată pe aceasta. mişcarea corpului (gesturi). aspectul general şi prin comunicarea tactilă. unităţi distinctive ale fonologiei le corespund kinemele. 6. VI. University of Kentucky Press. 1952. Lucrarea lui Ray Birdwhisteell. 42 Mehrabian. 56 . Mehrabian şi M. Louisville.limbaj non-verbal. În studiul Decoding of inconsistent communication 42. 38% . dar şi ritmuri constante. Această disciplină a aplicat metodele lingvisticii structurale sistemelor de gesturi. 109-114. Morfemelor. se instituie o parakinetică. care se referă la: intensitate. Această dimensiune mai largă este integrată într-un context psihologic. în Journal of Personality and Social Psychology. 43 Birdwhistell. ea presupune observarea tuturor gesturilor pe o axă fundamentală pentru înţelegerea dinamicii comunicării. de exemplu. 1. Introduction to Kinesics. contrazice sau substitui comunicarea verbală. Kinetica Kinetica reprezintă teoria care studiază ansamblul semnelor comportamentale emise în mod natural sau cultural. vol. Mai mult. „ochiul stâng închis". datorită ponderii ei mari în cadrul comunicării realizată de un individ. Washington. 1. American Psychological Association. prozodie şi poetică a gesturilor. de pildă. mai 1967. Limbajul non-verbal poate sprijini. forma şi poziţia corpului. întindere. de exemplu „clipitul”. mesajul non-verbal este cel mai apropiat de realitatea emitentului şi este cel căruia i se acordă de către interlocutor atenţia cea mai mare. Weiner. flux constant. Introduction to kinetics43. Albert şi Weiner. un rol deosebit de important. Limbajul corpului contribuie la comunicare prin expresia feţei. a fost stabilit pe la mijlocul anilor ‘70 de A. reprezintă primul mare studiu sistematic al faptelor gestuale. Morton. pp. Comunicarea non-verbală are. ei au stabilit următorul raport al percepţiei informaţiei de către receptor într-o comunicare orală: 7% .paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii) şi 55% .

93. pipăitul. p. de contrazicere. comunicarea non-verbală poate îndeplini funcţii de accentuare. op. Irina. de a crea „o lingvistică corporală”. O problemă îndelung dezbătută este cea a clasificării gesturilor. Astăzi se consideră că în relaţia cu planul lingvistic. în sensul în care este limbajul. Vasile. În realizarea unei clasificări. de aceea. Comunicarea: repere fundamentale. 46 Apud. ca şi cele ale limbii. p. Proiectul lui R. în funcţie de regiune. Încă din 1949. ilustratori.. Birdwhistell.accentele gestuale exprimă particularităţi. căci.. la care se adaugă o multitudine de indicii de „stil de viaţă”. Dinu. manifestări 44 45 Apud. Tran. Bucureşti. 1997. în cercetările ulterioare. Mihai. mirosul. „ţigara lui Doris". Vasile. generativ. Ray Birdwhistell va deveni celebru printr-un studiu minuţios al unei secvenţe de nouă minute de film. limbajul vorbitul. de reglaj. 229. H. care conţine de la numărul camerelor la culoarea perdelelor din salon. de completare. O altă clasificare este cea datorată cercetătorilor americani Paul Ekman şi Wallace Friesen46. ale căror instrumente le preia şi adaptează44. completive şi de însoţire a discursului verbal. considera că gesturile pot fi: substitutive. cercetătorul se află în contact strâns cu lingviştii. care a predat în universităţile din Philadelphia. nu se va finaliza. op. Apropiat din punct de vedere personal şi intelectual de Margaret Mead şi de Gregory Bateson. cit. 57 . Apartenenţa la unul din aceste straturi este determinată printr-o combinaţie de şase caracteristici (profesie. Apud. majoritatea cercetătorilor iau ca punct de pornire raportarea gestului la cuvânt. el întrepinde în Statele Unite diverse lucrări etnologice în care ţinuta corpului şi gestica devin instrumente privilegiate. Irina. Potrivit acestora gesturile pot fi: embleme. Wespi 45 . middle. analiză exemplară care ilustrează următoarea teză: gesturile. Kinetica se bazează în mare parte pe opera lui Ray Birdwhistell. de repetare sau de substituire. p. Analiza sa asupra comunicării non-verbale se sprijină pe o concepţie a „stratificării sociale" cu trei clase (lower. fiecare divizată în două (upper. Editura Ştiinţifică. el va considera imposibilitatea corpului de a fi creativ. Washington şi Toronto. cit. spaţiul şi timpul reprezintă tot atâtea moduri ale aceluiaşi sistem de comunicare. Stănciugelu. de mediu. lower). valoarea veniturilor etc). higher). Stănciugelu. Tran. 92.

ochii şi partea de jos a feţei sunt privite cel mai intens în timpul comunicării. ele pot transmite informaţii despre cel care le săvârşeşte numai în calitate de indicii. emblemele sunt mişcări substitutive ce ţin locul cuvintelor şi pot.afective. Altfel. expresia privirii. cele care se referă la nevoile propriului nostru trup şi pot satisface necesităţile trupeşti. În fine. prin feed-back. 1. o parte dintre ei fiind chiar reacţii gestuale înnăscute şi. de exemplu. Astfel. având funcţie expresivă şi fatică. cât şi în absenţa observatorilor. ca atare. direcţia privirii. Ilustratorii îndeplinesc deopotrivă funcţia de însoţire şi de completare a comunicării verbale. parametrii enunţării. deoarece relevează atitudinea participanţilor faţă de interacţiune şi oferă asigurări receptorului privind continuitatea contactului. Se consideră. nu şi de semnale. 1. etc). universale. VI. să se constituie într-un limbaj de sine stătător. în funcţie de reacţiile interlocutorului. În mod normal. ei prezintă un caracter mult mai puţin arbitrar decât emblemele. zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii). ridicarea sprâncenelor. Expresia feţei Comunicarea prin expresia feţei include mimica (încruntarea. că într-o conversaţie cu 58 . ţuguierea buzelor. încreţirea nasului. iar emiţătorului îi permit să-şi ajusteze. adaptorii constituie clasa de gesturi cea mai puţin legată de comunicare. şi privirea (contactul sau evitarea privirii. la nevoie. incluzând mişcările ce răspund unor necesităţi umane care pot fi efectuate atât în prezenţa. Faţa este cea mai expresivă parte a corpului şi expresia acesteia constituie un important mijloc de exprimare. iar sub cel de autoadaptori. Cât despre manifestările afective. etc). Sub numele de alteradaptori sunt cunoscute gesturile de manipulare a obiectelor într-un scop practic. controlează şi întreţin comunicarea. acestea comunică stările sufleteşti prin care trece emiţătorul şi se prezintă precumpănitor sub formă de indicii şi numai în subsidiar ca semnale. Gesturile din această categorie dobândesc valoare comunicativă atunci când sunt efectuate în scop didactic. Gesturile de reglaj dirijează. gesturi de reglaj şi adaptori.

nas încreţit . capabil să exprime o gamă largă de informaţii. modestie. Dinu. dar în anumite situaţii comunică ameninţare.o persoană de gen feminin.neplăcere. în care privirea joacă un rol determinant în realizarea feed-back-ului. cit.. Pupilele dilatate indică emoţii puternice. pupilele micşorate sunt expresie a manifestării nesincerităţii sau neplăcerii. Chiar şi a privi sau a nu privi pe cineva are un înţeles. Privirea într-o parte. Realizarea contactului intermitent şi scurt al privirilor indică lipsa de prietenie.nesiguranţă. Interpretarea sensului zâmbetului variază însă de la cultură la cultură (sau chiar subcultură). fiind strâns corelată cu presupunerile specifice care se fac în legătură cu relaţiile interumane în cadrul acelei culturi. ascunderea unor informaţii. de la plăcere. O privire directă poate însemna onestitate şi intimitate. ea constituind principalul mijloc de reglare a interacţiunii. În general. 47 Apud. nările mărite . o privire insistentă şi continuă deranjează. încredere şi prietenie. interceptarea privirii cuiva înseamnă dorinţa de a comunica. Evitarea privirii înseamnă ascunderea sentimentelor. Dacă ne raportăm la privire. Mimica este acea parte a feţei noastre care comunică: fruntea încruntată semnifică preocupare. ezitare. surpriză. acceptare. pp. sau a nu privi pe cineva poate denota lipsa de interes. bucurie. jenă. clipirea frecventă denotă anxietate. 245 – 246. excitare senzuală. cinism. lipsă de confort sau vinovăţie. sprâncenele ridicate cu ochii deschişi . Mihai. buze strânse . în jos tristeţe. După Mark Knopp47 funcţiile mai importante ale comunicării vizuale sunt în număr de patru: a) cererea de informaţie. 59 . frustare.mirare. mânie. satisfacţie. răceală. timiditate sau ascunderea unor emoţii. op. Mişcarea ochilor în sus exprimă încercarea de a ne aminti ceva. că există pentru noi. Pupilele lărgite sunt semnul vederii a ceva plăcut. la promisiune. în alt context.mânie sau. ceea ce exprimă ochii este mult mai important decât ceea ce exprimă cuvintele. Zâmbetul este un gest foarte complex. faţă de care avem o atitudine de sinceritate. se spune că ochii sunt „oglinda sufletului”. Privind pe cineva confirmăm că îi recunoaştem prezenţa. Modul în care privim şi suntem priviţi are legătură cu nevoile noastre de aprobare.

d) compensarea distanţei fizice. într-o comunicare de grup. VI. care vizează faptul că interceptarea privirii cuiva aflat la distanţă. 1. ce poate intra în contradicţie cu cea dintâi. care vizează faptul că orientarea şi durata privirii nu se asociază numai cu interesul sau cu ostilitatea. selectarea vorbitorului următor putând fi făcută pe căi lingvistice.b) semnalul dat altor persoane că pot vorbi. Mişcarea corpului Principalele mijloace ale comunicării care sunt puse în evidenţă prin mişcările corpului sunt gesturile. într-o regiune situată între bărbie şi zona coapselor. postura corpului şi comunicarea tactilă. c) indicarea naturii relaţiei. sau. În paralel cu proxemica spaţială. solidaritate. amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea într-o convorbire oficială vizează. depinzând de context. mână 60 . care denotă ostilitate şi mânie. stres. Câteva elemente ale limbajului gesturilor ar fi: strângerea pumnilor. într-un loc aglomerat. 2. De natura relaţiei depinde şi amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea. în timp ce o conversaţie amicală coboară punctul ochit undeva între ochi şi gură. în cea mai mare parte a timpului. ea putând semnala şi existenţa unui raport social de un tip anume. determinare. chiar dacă. sau prin orientarea deictică a privirii. De pildă. un loc situat în mijlocul frunţii interlocutorului. practic. privirea instaurează o proxemică vizuală. iar un grad mai mare de intimitate îl aduce mai jos. braţe deschise. ne face să ne simţim mai apropiaţi de el. ele întregesc comunicarea verbală şi se manifestă cu o frecvenţă foarte mare. expresie a sincerităţii sau acceptării. rămânem departe unul de altul. În procesul comunicării gesturile ocupă un rol foarte important.

În ceea ce priveşte postura sau poziţia corpului. bâţâitul picioarelor fiind pus pe seama plictiselii. Poziţia relaxată. dar gesturile mâinilor au creat faima italienilor de popor pasional. Atunci când ne situăm pe tărâmul gestualităţii. în SUA. insultă în Thailanda şi absolut neutru. Utilizarea gesticulaţiei excesive este considerată ca nepoliticoasă în multe ţări. competiţia. mişcări largi. Urmările posturii corpului ne dau informaţii şi despre atitudine. expresie a surprizei şi acoperirea gurii cu mâna.la gură. ca semn al ascunderii a ceva. plictiseală sau auto-încredere excesivă şi apărare la cei care consideră că au statut superior interlocutorului. aplecarea corpului în faţă semnifică interesul faţă de interlocutor. De exemplu. capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală. nerăbdării sau stresului. iar cea supusă în jos. în timp ce oamenii din Sri Lanka redau acelaşi lucru prin mişcarea capului de la dreapta la stânga. dimpotrivă. corelate cu relaţia dintre ei atunci când sunt împreună au fost clasificate în trei categorii: de includere/neincludere. emoţii. prin mişcarea capului de sus în jos spunem „da”. Sub acest aspect. fără nici o reţinere) diferă de cel al europenilor (controlat. Posturile pe care le au oamenii. Gestul de arătare cu degetul este considerat nepoliticos la noi. poate indica detaşare. aceasta comunică în primul rând statutul social pe care indivizii îl au. de orientare corporală şi de congruenţă/necongruenţă. iar palma (degetele) pe obraz. se constituie un mod în care oamenii se raportează unii faţă de alţii atunci când sunt împreună. denotă interes extrem. sau vor să îl aibă. Prin postura de includere/neincludere se defineşte spaţiul disponibil activităţii de comunicare şi se limitează accesul în cadrul 61 . dar uneori şi nelinişte şi preocupare. În general. sau al nervozităţii. atent la poziţia finală). cel al bărbaţilor diferă de cel al femeilor. tensiunea. Un american va pune chiar picioarele pe masă dacă aceasta înseamnă o poziţie comodă sau dacă vrea să demonstreze control total asupra situaţiei. De asemenea. Modul în care americanii îşi încrucişează picioarele (relaxat. O persoană dominantă tinde să ţină capul înclinat în sus. grad de curtoazie. trebuie să fim foarte atenţi la particularităţile şi diferenţele culturale. de indicare. în timp ce europenii tind să fie destul de conştienţi de modul în care fac acest gest şi îl asociază în moduri diferite cu formalitatea. înclinat pe scaun spre spate. cred că îl au. căldură sufletească. mâinile ţinute la spate pot să exprime superioritate sau încercare de autocontrol.

p. iar a doua indică neutralitate. aceasta comunică intensitatea cu care o persoană este implicată în ceea ce spune sau face interlocutorul. se consideră că cei care fac de obicei mişcări laterale. să-şi întindă un braţ sau picior peste intervalul rămas liber. fără să angajeze răspunderea celui ce atinge. mişcările faţă-spate sunt proprii omului de acţiune. acestea uşurează interacţiunea. la japonezi. apar posturile necongruente: persoana nu priveşte spre interlocutor.. 48 Ibidem. etc. De exemplu. Unii oameni evită orice atingere. b) atingeri în joacă.grupului. membrii unui grup pot forma un cerc. Cât priveşte cea de-a treia postură. bătutul pe umăr. Participarea intensă conduce la postura congruentă (similară cu a interlocutorului). de puncte de vedere sau de opinii. prin modul de a da mâna. iar mişcările verticale sunt proprii persoanelor cu putere de convingere. înclinarea capului înlocuieşte datul mâinii ca salut. Stanley Jones şi Elaine Yarbrough au încercat să clasifice funcţiile comunicării tactile48. Acest tip de comunicare diferă de la o cultură la alta. înzestrate cu un potenţial meta-comunicativ de invidiat. se consideră buni comunicatori. indicând prin toate acestea că accesul la grup este limitat. de luare de braţ. 211. pot să se întoarcă sau să se aplece spre centru. statut. delimitând cinci clase principale: a) atingeri care transmit emoţii pozitive. 62 . relaţie şi cultură. prima situaţie comunică predispoziţia pentru conversaţie. schimbarea posturii interlocutorului declanşează în acest caz schimbarea posturii celui puternic implicat în comunicare. În ceea ce priveşte modurile de mişcare ale corpului. Comunicarea tactilă reprezintă acel tip de limbaj non-verbal care se manifestă prin frecvenţa atingerii. În cazul în care există între comunicatori divergenţe de statut. forţa şi tipul de atingere depinde în mare măsură de vârstă. în timp ce la eschimoşi acest salut se exprimă cu o uşoară lovitură pe umăr. aceleaşi atingeri putând comunica lucruri diferite. De exemplu. modul de îmbrăţişare. nu interacţionează sub nici o formă. Postura de orientare corporală se referă la faptul că doi oameni pot alege să se aşeze faţă-n faţă (vis-a-vis) sau alături (paralel).

a atitudinilor sau chiar a sentimentelor persoanei atinse. apropierea exagerată poate comunica ameninţare sau relaţii de natură strict personală. la atingerea frunţii unui bolnav. un parametru semnificativ. modul de a percepe spaţiul în diferite culturi. Astfel. în majoritatea acestor cazuri se transmit şi informaţii afective. egalitate sau supunere sunt comunicate prin intermediul poziţiei mâinii celui ce iniţiază gestul de salut. în majoritatea cazurilor. chiar dacă obiectivul urmărit este altul. constituie. distanţele fizice ale comunicării ţin de această disciplină. cu atât va tinde să aleagă o masă de birou mai mare. Dacă urmărim modul în care oamenii tind să-şi aleagă locul într-o încăpere (atunci când există posibilitatea de a alege) şi cum îşi marchează spaţiul personal (prin 63 . ori a încheieturii.depărtare. Jocul teritoriilor. Gestul are mai multe implicaţii decât pare şi îmbracă nenumărate forme. înălţime. dintre care cea mai cunoscută şi mai frecvent utilizată este strângerea mâinii în semn de salut şi de despărţire.în afară. nu se apreciază apropierea cu mai mult de 40-50 cm decât în cazul celor din familie sau a persoanelor iubite. de asemenea. ea studiază relaţiile spaţiale ca mod de comunicare. iar „invadarea” lui produce senzaţia de disconfort. efectele simbolice ale organizării spaţiale.c) atingeri de control. importanţă sau statut social superior. d) atingere rituală. De pildă. nu pot fi efectuate decât unidirecţional. atitudinile de dominare. acestea implică o relaţie de dominare şi. cu cât o persoană este mai importantă. iar depărtarea excesivă poate comunica aroganţă. forţa cu care se strânge mâna. apropiere . ca atare. acesta defineşte spaţiul intim. vizând dirijarea comportamentelor. care poate îmbrăca o multitudine de forme: de la susţinerea unei persoane care urcă şi coboară dintr-un vehicul. înăuntru . În majoritatea culturilor europene. e) atingerea în alt scop decât comunicarea propriu zisă. grad de intimitate. 2. De asemenea. VI. Limbajul spaţiului trebuie interceptat simultan în funcţie de cinci dimensiuni: mărime. care impune o distanţă mai mare faţă de interlocutor. Proxemica Proxemica reprezintă limbajul spaţiului sau distanţa între interlocutori în procesul comunicării.

dăm înapoi. Managerul ce stă în spatele biroului indică lipsa dorinţei de acţiune. Doubleday & Company. 1969. PERSONALĂ familiaritate Modul îndepărtat: 75-125 cm. spaţiile mici sunt percepute ca fiind mai prietenoase. parfum. iar cele mari sunt asociate cu puterea. rămas bun. publică: Modul apropiat: corp la corp: actul sexual şi lupta. DISTANŢA Modul apropiat: 45-75 cm. Probabil că acest tip de manager va lua deciziile singur şi stilul său de conducere este mai degrabă autocratic decât democratic. E. discuţii pe stradă sau pe subiecte neutre. personală. intimidate. O contribuţie importantă în domeniul proxemicii a avut-o Edward Hall. limita parfumului. socială. adeseori suntem intimidaţi intrând într-un spaţiu mare. înalt şi cu mobilier masiv. lucrare care reprezintă o adevărată gramatică a spaţiului. la o distanţă de un braţ. despre stilul de conducere şi luare a deciziilor. The Hidden Dimension49. El tinde să dea o definiţie a culturii ca ansamblu de coduri şi va aplica această codificare în cea mai celebră lucrarea a sa. viziunea precisă dereglată.:orele de vârf din metrou). voce normală: sosire. Orice spaţiu personal se organizează cu o parte interioară şi cu una exterioară. limita contactului fizic cu celălalt. Modul în care un manager foloseşte spaţiul în timpul şedinţelor poate comunica ceva despre personalitatea sa. familie. New York. atunci când este impusă. voce normală. Hall pleacă de la ideea că animalele au un teritoriu adaptat nevoilor lor şi că omul posedă şi el această noţiune de spaţiu individual. DISTANŢA INTIMĂ 49 Hall. De aceea. voce şoptită. rol minor al vocii sau manifestări vocale involuntare. The Hidden Dimension. el posedă zone private şi zone publice. statutul şi importanţa. Inc. întinderea picioarelor etc). Modul îndepărtat: 15-40cm în mişcarea corporală („bula"). 64 . lumea nord occidentală comunică în funcţie de patru distanţe: intimă. miros şi parfum. În general. devine evident ce vor acestea să ne comunice. calde şi intime. privirea de sus în jos. Edward. de bulă psihologică. Astfel.împrăştierea foilor. evităm privirea celuilalt (ex.

echilibru între poziţionarea la acelaşi nivel şi vizibilitate. relaţii profesionale la birou.10m. comunicarea interpersonală e săracă. Modul îndepărtat: 7. întâlnire în cerc închis). Distanţă administrativă: simplu client la bancă. în cultura indienilor americani semnifică masculinitate. 3. recepţie: comunicare verbală fără contact fizic. iar albul răul. iar în anumite ţări speranţă în timp ce galbenul comunică la europeni laşitate. frontiere ale teritoriului social al unui individ care iau forma unui birou. care ţin interlocutorul la distanţă. Culoarea afectează comunicarea sub următorul aspect: culorile calde stimulează comunicarea. În ţările cu populaţie africană. negru sugerează binele. precum şi varietatea excesivă de culoare.DISTANŢA SOCIALĂ DISTANŢA PUBLICĂ Modul apropiat: l. Semnificaţia culorilor poate fi diferită în diverse culturi. sunteţi primit din spatele unui birou.elevi. pe de alta spectatorii pasivi: feed-back-ul funcţionează la minimum. dincolo de percepţia şi trăirea ei afectivă. informaţia devine mai formală. Gândirea creatoare are loc optim într-o încăpere cu mult roşu. în Europa dragoste. De exemplu. negocieri impersonale. interlocutorul a devenit simplu receptor şi comunicarea spectacol.50m şi mai mult: celebrarea unui coeficient ierarhic. Privirea nu mai fixează. omul politic sau actorul. gelozie.50 m: semnificarea prezenţei colectivităţii.60m-7. introvertiţi. în timp ce aceste stări sunt exprimate la japonezi şi chinezi prin alb. unei mese. în timp ce culorile reci inhibă comunicarea. Pe de o parte. iar cele pale de timizi. extrovertiţi. Discursul este foarte formalizat. pentru a se destinde. Pentru europeni. la americani este culoarea intelectualităţii. coeficient ierarhic (director general) sau nevoie de linişte (soţii când se întorc de la serviciu adeseori se aşează pentru aşi citi ziarul. Culorile strălucitoare sunt alese de oamenii de acţiune comunicativi. roşu este asociat în China bucuriei şi festivităţii. iar în SUA comunism. Verdele semnifică la europeni invidie. iar cea de reflectare a ideilor într-o cameră cu mult verde. Locutorul joacă un rol social. inhibă şi îi distrag pe comunicatori.60m. în Japonia luptei şi mâniei. este şi o oglindă a personalităţii noastre şi deci influenţează comunicarea. 65 . la asiatici bucurie.25m-2. Mod apropiat: 3. unui ghişeu. iar la asiatici semnifică puritate. monotonia. gesturile stereotipizate. voce mai puternică decât în modul precedent. Limbajul culorilor Culoarea. voce plină şi clară. la trei metri sau mai mult de soţiile lor). negru este culoarea tristeţii. poartă o mască (profesor . Modul îndepărtat: 2. VI.10m-3.

în general. în mod voit sau nu. De pildă. Timpul ca simbol reprezintă un aspect care ţine de o anumită obişnuinţă. Dacă nu acordăm timp pentru o anumită comunicare se va percepe ca neacordare de importanţă. Studiile sociologice au arătat că. acesta comunică diferenţa de statut. se simt desconsideraţi şi inferiori ca statut social. În ceea ce priveşte precizia timpului trebuie menţionat faptul că timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi. anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel de viaţă clar situate în timp. Astfel. lipsa timpului sau timpul ca simbol. Sărbătorile şi ritualurile. de aceea. supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes. Limbajul timpului Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu: precizia timpului. Cu privire la lipsa timpului se impune ideea că timpul este perceput ca pe o resursă personală limitată şi. de asemenea. oamenii de afaceri ştiu că în preajma sărbătorilor de iarnă se cumpără mai mult şi se lucrează mai puţin. Întârzierea poate irita şi insulta. Cu cât oamenii sunt făcuţi să aştepte mai mult. 4. respectul şi importanţa acordată. pentru a manipula. cu atât ei se simt mai umiliţi. Similar. modul în care fiecare alegem să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din această resursă. atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze. relaţia de comunicare pozitivă se dezvoltă proporţional cu frecvenţa interacţiunii (deci timp petrecut împreună). 66 . precum este ritmul (de exemplu: mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore). A veni mai târziu sau ceva mai devreme la o întâlnire de afaceri sau a fi punctual sau nu la o şedinţă are anumite semnificaţii: comunică atitudinea faţă de interlocutor sau faţă de activitatea respectivă. fapt „exploatat” de unele fiinţe umane.VI. percepţia statutului şi a puterii. limbajul timpului se poate folosi. în general. sunt marcate de timp.

Şcoala de la Frankfurt Ceea ce numim astăzi Şcoala de la Frankfurt. Fromm -de 67 . În activitatea institutului predominau (până la preluarea conducerii de M.VII. O dată cu preluarea conducerii de M. Benjamin . la Institutul de cercetări sociale de pe lângă Universitatea din Frankfurt am Main. activitatea Institutului a fost reorientată spre cercetări de filosofie socială. H.de sociologia literaturii. F.de estetică. Pollock se ocupa de probleme de economie politică. Horkheimer. Marcuse – de filosofia socialã. cuprindea iniţial grupul de cercetători reuniţi. E. începând cu anul 1932. sub conducerea lui Max Horkheimer. Horkheimer) cercetări de economie şi istorie socialã a capitalismului. Adorno . Th. Astfel.

cadrul problematizărilor centrându-se în jurul doctrinei clasice a liberalismului. rol demonstrat în teoria marxistă. 384. dacã bogăţia unora nu este posibilã decât prin nefericirea celorlalţi”50. însuşindu-şi teza lui Fourier: “nimic nu poate justifica o civilizaţie. c) evoluţia social-istorică a dezvăluit relativitatea şi importanta social-politică a nevoilor şi disponibilităţilor naturale ale oamenilor 50 Palmier. bine definite. o teorie socialã care a servit (în unele din variantele sale) drept paravan ideologic mişcãrilor politice cunoscute sub denumirea de Noua Stângă. Edition Pierre Belfond. Paris.psihologie Toate aceste cercetări au generat în condiţii istorice. 1973. 1. Teoria critică a societăţii Teoria critică a societăţii reprezintă una dintre concepţiile fundamentale dezvoltate în cadrul Şcolii de la Frankfurt. 68 . Herbert Marcuse et la Nouvelle Gauche. condiţionării istorice a existenţei individului aşa cum apare aceasta în opera hegeliană şi a rolului hotărâtor al factorilor materiali în existenţa oamenilor. J. În cadrul cercetărilor de filosofie socială a fost lansată o cercetare a problematicii situaţiei individului. Dintre cele mai importante idei vehiculate în cadrul acestei teorii reţinem: a) postulează necoincidenţa perpetuă dintre concept şi realitate.. dacã ea este întemeiatã pe foamete şi opresiune. b) cunoaşterea reală a societăţii capitaliste şi lupta pentru o societate mai bună nu pot fi realizate decât cu mijloacele materialismului. teoriei kantiană a persoanei autonome. nici chiar reuşitele sale «culturale». Noua Stângã se reclamã de la socialismul utopic francez.M. VII. p.

pentru a explica specificul teoriei critice a societăţii. Fundamentale pentru istorie sunt însă noţiunile economiei. publicat în revista institutului în 1937. considerând că obiectivul final al teoriei critice este o societate în care nevoile indivizilor să fie centrul organizării sociale. cunoaşterea nefiind legată numai de condiţii psihologice. economie. Teoria critică a societăţii a fost elaborată de Horkheimer în studiul Teoria tradiţională şi teoria critică. iar în măsura în care. pentru rezolvarea de probleme). e) o dată cu eroziunea societăţii capitaliste liberale are loc o cunoaştere radical critică la adresa acesteia. drept urmare se pune accent pe o psihologie diferenţiată a grupurilor care să studieze funcţia individului în procesul de producţie. care presupune subordonarea economiei la nevoile indivizilor Teoria critică este solidară unui “materialism practic”.De asemenea. Marcuse publica studiul Filosofia şi teoria critică. ştiinţa a intrat în conflict cu realitatea social-istorică dată. Baza teoriei critice a societăţii o reprezintă “societatea raţională”. un rol esenţial în cunoaşterea societăţii atribuindu-se psihologiei. se consideră că este legitim şi necesar ca în cunoaşterea societăţii să fie investigată dialectica nevoilor şi disponibilităţilor factorilor social-istorici. d) cunoaşterea societăţii capitaliste nu poate urma itinerariul stabilit în ştiinţele naturii (descrierea fenomenelor şi formarea de concepte pe baza raporturilor de asemănare). cunoaşterea societăţii presupune o cercetare interdisciplinară (solicitând cercetători din diverse domenii: filosofie. morale. În acelaşi număr al revistei. ci şi de condiţii sociale. considerând că este nevoie de descrierea realităţilor social-istorice şi detectarea tendinţelor evolutive imanente. g) ţine să delimiteze teoria critică a societăţii. destinul individului într-o familie de un anumit fel şi acţiunea forţelor sociale de formare a spaţiului social. nu ale psihologiei (aceasta din urmă fiind considerată doar o disciplină complementară). fără a o lega pe aceasta de acţiunea istorică a unei clase sociale sau a unui partid politic. ca determinare a nevoilor şi disponibilităţilor umane şi a atitudinilor corespunzătoare. aceasta s-a datorat înscrierii în coordonate filosofice. care 69 . f) funcţia esenţială a cunoaşterii este critică (şi este întruchipată de filosofie). în istoria ei. psihologie. înţeles ca atitudine. H. Drept urmare. istorie. sociologie.

literaturã universală). au un rol decisiv pentru destinul lor. Habermas elaborează şi promovează “teoria societăţii în intenţie practică” (în introducerea lucrãrii Teorie şi praxis. cercetarea materializându-se într-un şir de studii consacrate problemei evoluţiei sferei publice în capitalismul modern. Începutul investigării îl constituie “aspectul empiric” al relaţiei dintre teorie şi praxis. Se pleacă de la premisa că interacţiunile moralpractice. în care: . Adevăratul loc în care se decide soarta libertăţii şi fericirii oamenilor reprezentându-l raporturile sociale.sesizează determinările obiective (raporturile cu natura şi raporturile sociale) şi posibilităţile a căror realizare este împiedicată în starea dată a acestor raporturi cu natura şi pentru care trebuie luptat. Problema formării voinţei politice. să se edifice asupra rolului lor emancipativ potenţial în procesul istoric. J.oferă o reflecţie asupra contextului de apariţie şi asupra anticipării contextului de aplicare. VII. psihologie. istorie. cu ajutorul teoriei. VII. intitulatã Unele dificultăţi ce apar la încercarea de a mijloci teoria şi praxisul. a deciziilor relevante pentru mersul istoriei 70 .numeşte adresanţii care pot. dar constituie mediul principal al împlinirii acesteia. Habermas este alăturat de către comentatorii scrierilor sale grupului Şcolii de la Frankfurt. el vine spre aceastã şcoală de pe alte poziţii teoretice (filosofie. . 2. . drept. sunt abordate situaţii sociale date ca situaţii de „coerciţie” din perspectiva posibilei lor depăşiri. 3. ele nu sunt primordiale pentru existenţa umană. Existã două elemente care leagã materialismul de adevărata teorie a societăţii: grija pentru fericirea oamenilor şi convingerea că această fericire nu poate fi atinsă decât printr-o modificare a condiţiilor materiale de existenţă. De asemenea. Teoria societăţii concepută în intenţie practică J.indică condiţiile în care o conştiinţă de sine a istoriei speciei este obiectiv posibilă. în mediul cărora oamenii trăiesc şi acţionează.

respectiv. de la forma discuţiei publice a problemelor de interes general la forma rezervării elitare a deciziilor şi a dispunerii de persoane. Habermas culminează cu circumscrierea unui fenomen pe care Şcoala de la Frankfurt. VII. Delimitarea acestor două tipuri de acţiuni este operată din punctul de vedere al unei teorii a societăţii orientată spre critica socială. ea vizând şi distincţia dintre dispoziţia asupra proceselor naturale. l-a numit “societatea administrată”. care rezolvă „probleme tehnice” şi dispoziţia asupra proceselor sociale. în privinţa alegerii raţionale între mijloace alternative pentru scopuri date (valori si maxime). Pentru abordarea şi depăşirea acestei înstrăinări este nevoie de articularea şi promovarea de strategii teoretice. Teoria acţiunii la J. care rezolvă „probleme practice”. ale căror pretenţii de validitate putem să le susţinem sau să le contestăm cu temeiuri. în raport cu un scop. Acest lucru presupune luarea sub control a sensului. a mijloacelor şi. Habermas considera că reproducerea socio-umană în condiţiile creşterii complexităţii sistemelor sociale poate fi luată sub control prin intermediul comunicării. mai ales a celor de acţiune. J. Pragmatica universală J.Primele scrieri ale lui J. Habermas va aborda “societatea administrată” din punctul de vedere al modificării suferite de viaţa politică. 5. ce nu se reduc la „probleme tehnice”. care este echivalentul muncii şi o acţiune comunicativă. În ceea ce priveşte problemele tehnice. Habermas Teoria acţiunii este fundată pe conceptul de praxis. în faza ei târzie. VII. Problemele practice se pun în privinţa admiterii sau respingerii normelor. “Societatea administrată” aduce cu sine o nouă formă de înstrăinare: tratarea persoanelor ca obiecte de manipulat (specifică capitalismului târziu). echivalent al interacţiunii. 4. adică asigurarea cadrului unei 71 . Conceptului de praxis îi corespund două tipuri de acţiuni: o acţiune instrumentală. acestea se pun în privinţa organizării raţionale.

c) pragmatica. ce presupune: -> trecerea de la analiza formală la analiza materială a limbii. al asigurării condiţiilor pentru atingerea scopului. Habermas a elaborat o teorie generalã a comunicării. care stabileşte corelaţii empirice de o anumită generalitate între structura lingvistică şi structura socială. mijlocind toate procesele vieţii sociale şi reorganizând comportamentul individual sub imperativul vieţii sociale.comunicări sociale lipsite de blocaje ancorate în chiar structura comunicării. dar şi o abordare a structurii funcţiilor şi rolurilor sociale. -> cercetarea structurii limbii din punctul de vedere normativ. care viza o abordare a comunicării. -> analiza logică şi lingvistica structurală. are în societate rolul unui “transformator”. Acesta consideră că în comunicare se pun nu doar probleme tehnice. Teoria comunicării a lui J. b) etapa sociolingvisticii. -> stabilirea condiţiilor ce trebuie reunite pentru atingerea consensului. În ceea ce priveşte înţelegerea. -> abordarea proprietăţilor formale ale limbii. expresia limbii. ci şi componente sociale şi instituţionale. Datorită rolului structurant pe care îl are limba. ca acţiune comunicativă. determinarea condiţiilor ce trebuie satisfăcute pentru ca înţelegerea să poată fi atinsă în comunicarea socială. Comunicarea verbală. J. aceasta se extinde şi cuprinde acordul celor ce 72 . ca urmare a împărţirii şanselor sociale la exercitarea de roluri în comunicare. anume: înţelegerea şi implicit. se impune cercetarea acesteia din punctul de vedere al constituirii ei ca mediu al vieţii sociale. care presupune: -> delimitarea între limbă şi limbaje. -> un caracter descriptiv. ţinând de transmiterea rapidă şi nedeformată a informaţiei. Cercetarea limbii presupune trei etape: a) etapa lingvisticii. recunoaşterea reciprocă a vorbitorilor sau recunoaşterea de către aceştia a normei interacţiunii lor). ci şi probleme social-umane (precum. care presupune: -> folosirea limbii ca o activitate de un fel aparte. Habermas include nu numai componente tehnice şi psihologice ale comunicării. Urmărind să stabilească diferenţa specifică a limbii în raport cu alte medii (munca) şi să identifice conexiunile limbii cu celelalte medii (munca şi reflexivitatea).

o pretenţie ce se referă la autoprezentarea vorbitorului şi o pretenţie care se referă la norma interacţiunii vorbitorului cu ascultătorul. Was heisst Universalpragmatik? în Sprachpragmatik und Philosophie. 1. totdeauna subîntinse ce exprimări verbale: “În contextele interacţiunii aceste trei clase de exprimări verbale şi extraverbale sunt totdeauna legate. aceasta studiază “condiţiile posibilităţii înţelegerii în limbă în general” şi oferă baza pentru explicarea comunicărilor sistematic distorsionate şi a proceselor de socializare deviante. În comunicarea socială intervin nu numai acte de vorbire. 5. asumate tacit cu orice act de vorbire. cogniţiei şi acţiunii. p. 1975. în cazul omului. ci presupune o identitate a semnificaţiei. 73 . Cadrul în care pot fi explicate proprietăţile sintactice şi semantice ale limbii devine pragmatica universală. care cere reciprocitatea comportamentului şi a aşteptărilor de comportament. Frankfurt am Main. Putem vorbi de o nouă formă a reflecţiei. una lingvistică. de cunoaştere şi acţiune şi care are natura unui sistem de reguli anonim şi forma unor “cunoştinţe intuitive”. ci şi exprimări extraverbale. Exprimările extraverbale sunt. Pragmatica universală abordează comunicarea din punctul de vedere al condiţiilor interactive ce trebuie să fie întrunite pentru a atinge scopul comunicării: înţelegerea VII. Discursul -formă a comunicării Teoria comunicării trebuie înţeleasă ca teorie a înţelegerii prin intermediul unor acte de vorbire care ridică mereu patru pretenţii de validitate: o pretenţie cognitivă. Suhrkamp. 177. Jürgen. reconstrucţia raţională. bazată pe posibilitatea de critică reciprocă a comportamentului orientat de reguli. În interacţiunile mute 51 Habermas. Aceasta nu se reduce la o preluare exactă a conotaţiei exprimărilor. care duce la identificarea condiţiilor posibilităţii limbii. acţiuni propriu-zise şi gesticulaţia.comunică asupra normelor interacţiunii lor: “între membrii unei comunităţi lingvistice se realizeazã un acord în privinţa justeţei unei exprimări relativ la un fundament recunoscut în comun”51.

a cărui deranjare naşte întrebări. 74 . Preliminarii la o teorie a competenţei comunicative. cum trebuie să înţeleg aceasta ?). persoane şi exprimări). -> justificărilor (de ce ai făcut aceasta?. Editura Politică. La asemenea întrebări se răspunde în discursuri.lămuririle în interpretări. întemeierea discursivă transformând : . teoreticianul distinge între două forme ale comunicării: acţiunea comunicativă (interacţiunea) şi discursul. Prin discurs nu se schimbă informaţii. Pe treptele mai evoluate ale comunicării. 200. aceasta presupune un consens.explicaţiile în explicaţii teoretice. În ceea ce priveşte interacţiunea dintre vorbitor şi ascultător. exprimările lingvistice sunt cel puţin implicate”52. emancipându-se complet de acţiuni şi gesturi Solubilitatea celor patru pretenţii de validitate are o importanţã decisivă în teoria comunicării la J. . exprimările verbale se despart de cele extraverbale. Bucureşti.> susţinerilor şi explicaţiilor (se comportă astfel?.susţinerile în judecăţi. în Cunoaştere şi comunicare. 1983.justificările în justificări teoretice. sub forma: -> lămuririlor (cum înţelegi aceasta?. de ce nu te-ai comportat altfel?). de ce se comportă astfel?). 52 Habermas. discursul presupune despărţirea problemelor validităţii de cele ale genezei şi formulează rezerve cu privire la existenta obiectelor acţiunii comunicative (lucruri şi evenimente. . Habermas. . Jürgen. . Discursul se deosebeşte de acţiunea comunicativă prin conţinut şi prin status.(acţiuni şi gesturi). În funcţie de această solubilitate. ci căutam să restabilim un acord care a fost problematizat şi care a existat în acţiunea comunicativă. p.

VIII. rezultat al importanţei crescânde a dispozitivelor comunicaţionale folosite astăzi de cea mai mare parte a instituţiilor sociale care îi pun pe subiecţii cetăţeni în situaţie de „interacţiune parţială”. Modurile de exercitare a dominaţiei sociale prin comunicare se dezvoltă la iniţiativa diverselor instituţii sociale şi este un catalizator al schimbării sociale. Comunicarea – proces de influenţare socială Orice act de comunicare implică anumite grade de influenţare. 75 . comunicarea fiind chiar cea care înnoieşte radical formele dominării sociale. Caracteristicile comunicării în câmpul social sunt: • asimetria. neimplicând doar acceptarea pasivă a anumitor opinii sau aderarea la anumite modele de comportament.

activând anumite obligaţii ale celui supus procesului de influenţare. Parsons. pe care autorii le numesc resurse de putere şi anumite nevoi sau valori ale persoanei influenţate.. în cadrul argumentaţiei raţionale. 1. cit. • politică se suprapune uneori cu cea publică. Ibidem. o mare similitudine de gândire şi comportament între transmiţător şi receptor. numite baze motivaţionale ale puterii54. • cu spaţiul privat. T. fie manipulând în beneficiul său situaţia în care acesta se află. Abilitatea de a-l influenţa pe celălalt depinde de două componente: anumite proprietăţi ale agentului. Influenţa. comunicarea poate fi folosită pozitiv. acesta poate însemna fie a-l determina pe altul să ţi se conformeze. fie. Parsons sugerează că un actor social poate încerca să obţină conformarea altuia fie influenţându-i intenţiile. 76 . În ceea ce priveşte conceptul de influenţă. Cea mai bună caracterizare a influenţei ca un concept distinct faţă de cel de putere a fost făcută de T. Definirea spaţiului public 53 54 Apud. comunicarea publicitară de asemenea). nu poate fi eficientă decât dacă este acceptată de receptor. 149. dispozitivele comunicaţionale vor ajuta la compatibilizarea mişcării de individualizare a practicilor sociale cu participarea la spaţiul public). chiar şi în forma extremă a persuasiunii. interactiv). şi negativ.• diversificarea modalităţilor de exercitare (discurs argumentativ. în special în cadrul unui proces de interacţiune socială intenţionată. pur şi simplu. Acesta consideră influenţa un „mecanism generalizat prin intermediul căruia sunt determinate atitudinile şi opiniile” 53. • funcţie de modalităţile de exercitare a controlului social). Mai mult. discurs fărâmiţarea în spaţii care se juxtapun sau chiar se suprapun (comunicarea o participare diferită în funcţie de clasă şi grup social (acces la media în tendinţa spre o anumită întrepătrundere cu viaţa profesională precum şi persuasiv. în acest sens. p. McQuail. Astfel. Denis. op. VIII. influenţa este un mijloc simbolic de persuasiune.

care cere puterii reglementări legale ale funcţionării relaţiilor economice şi sociale prin elaborarea unor legi cu valabilitate generală şi care acţionează totodată ca opinie publică. Irina.Definirea spaţiului public este legată de concepţia lui Jürgen Habermas. Tran. 57 Apud. 2005. 2.ro. Comunicarea în spaţiul public Din punctul de vedere al comunicării. p. Prin spaţiu public el înţelege acea sferă în care „reuniţi ca public.. Habermas55 spaţiul public s-a constituit ca loc de mediere între societatea civilă şi stat. Sfera publică şi transformarea ei structurală. Stănciugelu. spaţiul public traduce fenomenul 55 Habermas. a legilor şi cea de instanţă publică raţională de judecare şi critică a puterii. De aceea se impune a se avea în atenţie distincţia dintre societatea civilă şi spaţiul public. Vasile. ca unică sursă de legitimare a acestor legi”56. Habermas o realizează asupra relaţiei dintre comunicarea de masă şi democraţie. cetăţenii tratează neconstrânşi sub garanţia de a putea să se întrunească şi să se unească liberi. În cadrul acestei sfere publice se dezvoltă o conştiinţă politică. mass-media şi actorii politici. spaţiul public ar intra în fosta sferă privată. graţie mai ales ştiinţelor umane. Astfel. Manifestare a intereselor indivizilor în spaţiul public. săşi exprime şi să-şi publice liber opinia lor asupra problemelor de interes general. cit. Jürgen. p. înlocuind structurile tradiţionale de socializare cu propriile instrumente de comunicare. loc în care se formează şi se exprimă opinia publică. opinia publică va avea o dublă funcţie: de legitimare a normelor publice. Mai mult. op. care considera faptul că autonomizarea socialului îl somează pe fiecare individ să se considere un individ social şi să găsească în social noi norme ale apartenenţei şi ale integrării sale. 107. 77 . dacă societatea civilă este istoric anterioară naşterii spaţiului public şi îi condiţionează cel puţin teoretic apariţia. 75.. Noţiunea de spaţiu public constituie elementul conceptual de bază al analizei pe care J. interesant este demersul lui Paul Beaud57. VIII. 56 Ibidem. După J. Această analiză integrează următoarele concepte: opinia publică. Editura Comunicare. Bucureşti.

căci ele iau de obicei aparenţa interacţiunii sau chiar a convivialităţii). să se ajungă la o asemenea concluzie. (care nu se dezvăluie ca atare. dacă procesul de comunicare. căci aceste tehnici nu ţin doar de ordinul simbolicului şi cu atât mai puţin pot fi analizate ca „punere în practică” a unui simplu artefact. În ciuda forţei lor. participând însă în acelaşi timp la „reclădirea” lor. prin caracteristicile sale (îndeosebi prin relaţia de influenţă şi putere ce se stabileşte între sursă şi destinatar) face posibilă manipularea. 3. Complexitatea spaţiului public de astăzi este o invitaţie la a-i înţelege mai bine marile articulări. în sensul că democraţia face din aproape toate problemele propriul obiect de confruntare şi negociere. plecând de la constatarea pregnanţei tehnicilor de comunicare şi a pătrunderii lor în toate câmpurile sociale. pericolul se naşte din descoperirea posibilităţii de manipulare şi de control a câmpului social prin utilizarea potenţialului simbolic al comunicării. dispozitivele comunicaţionale se confruntă cu strategiile sociale şi sunt obligate să se adapteze raporturilor sociale. Totuşi. numai intenţia celui care iniţiază procesul face ca acesta să 78 . Ni se pare eronat ca. Cu alte cuvinte. iar mişcările sociale care i se opun întreţin puţine legături unele cu altele. VIII.de politizare a celei mai mari părţi a problemelor cu care se confruntă societatea. manipularea nu este un efect automat al funcţionării sistemului de comunicare. Abundenţa de critici a noului spaţiu public se concentrează pe două acuze: statul este hipertrofiat şi impregnat de o raţionalitate tehnicistă. Influenţă şi manipulare în spaţiul public contemporan Ideea spaţiului public reliefează accente critice şi provocări de ordin etic pe care sistemul socio-economic şi politic actual le aruncă specialiştilor în comunicare. ci o posibilă utilizare a acestui sistem de către persoane interesate în acest sens. Astfel.

R. Boudon. Tratat de sociologie. Astfel: 1) schimbarea în direcţia încurajată de sursă va fi cu atât mai mare cu cât monopolul respectivei surse de comunicare asupra receptorului este mai complet. cât şi la apelul la palierele non-raţionale. Raymond. În situaţiile de comunicare prin influenţare (şi este cazul întregului proces de comunicare realizat în spaţiul public) influenţa. recurgându-se atât la inducerea în eroare cu argumente falsificate. Intenţiile reale ale celui care transmite mesajul rămân insesizabile primitorului acestuia. de credinţele. Unii analişti consideră manipularea drept o metodă de substituire a violenţei fizice printr-o violenţă simbolică (P. care contribuie la reprimarea eficientă a unor aspiraţii care nu pot fi satisfăcute altfel la nivelul receptorului. Teoria comunicării dezvoltată pe linia sociologiei acţionale a lui R. singurul remediu este responsabilitatea etică pe care ar trebui să şi-o asume emiţătorul mesajului. Bourdieu 58). Bucureşti. 2006. ci inocularea unei înţelegeri convenabile. 2) efectele comunicării sunt mai mari atunci când mesajul este în acord cu 58 59 Bourdieu. Coord. Boudon consideră că receptorul are nu numai capacitatea de a selecţiona mesajele care îi parvin. nu poate fi eficientă decât dacă este acceptată de receptor. cu rea intenţie din partea sursei. 23 – 64. chiar şi în forma extremă a persuasiunii. 79 . Dacă în primul caz. Editura Humanitas. datorată poziţiei de putere şi influenţă de care se bucură sursa şi o „manipulare voită”. 1986. efectele manipulării sunt limitate de însăşi funcţionarea normală a sistemului. aşteptările sale. Putem distinge astfel între o „manipulare” ca efect de sistem la nivelul destinatarului. ideile. prin manipulare nu se urmăreşte înţelegerea mai corectă şi mai profundă a situaţiei. Editura Meridiane. Bucureşti. Funcţionarea sistemului comunicaţional limitează efectele exercitării influenţei. în cazul celei de-a doua. Spre deosebire de influenţa de tipul convingerii raţionale.fie manipulativ. Economia bunurilor simbolice. ci şi capacitata de a le interpreta şi a le judeca în funcţie de situaţia sa personală şi socială. Boudon 59 refuză însă abordarea pur mecanicistă a acestei probleme şi consideră că în locul unei manipulări în sens unic ar trebui luate în considerare ajustările reciproce dintre emiţătorii şi receptorii mesajului. opiniile. pp. Pierre.

după prima conflagraţie mondială. IX. Abia în aceste condiţii se poate spune că acest tip de comunicare face posibilă transmiterea unui mesaj către un public variat şi numeros. ceea ce implică unele trăsături specifice. chiar dacă este despărţit din punct de vedere spaţio- 80 . care îl recepţionează simultan. Conceptul de comunicare de masă Nu putem defini conceptul de comunicare de masă fără să ţinem cont de faptul că este vorba despre un ansamblu de fenomene socio-culturale strâns legate de evoluţiile în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. o dată cu dezvoltarea mijloacelor tehnice în domeniul audio-vizualului. Comunicarea de masă IX. 3) comunicarea de masă poate fi eficientă şi poate produce o schimbare de atitudine în probleme nefamiliare. Deşi începuturile comunicării de masă pot fi situate în secolul al XV-lea datorită inventării tiparului.opiniile şi credinţele existente. 1. periferice. aceasta este pregnantă în secolul al XX-lea. 4) probabilitatea reuşitei influenţei este cu atât mai mare cu cât receptorul acordă un prestigiu şi o credibilitate mai mare sursei mesajului. în care individul nu este angajat sau care nu se raportează la predispoziţiile sale. precum şi cu dispoziţia receptorului.

Prin urmare. 118.temporal de sursă.. ca o simultaneitate a receptării pe o arie largă. afişul publicitar. 81 . cit. Între noţiunile de mass-media şi comunicare de masă sau mijloace ale comunicării de masă nu poate există o sinonimie perfectă. Expresia mass-media nu poate şi nu trebuie să înlocuiască noţiunea de comunicare de masă. iar mass-media reprezintă mijloacele de comunicare pentru un mare public.antrepenorii de presă şi personalul lor). Vasile. op. mijloacele tehnice de transmitere a mesajelor) există diferenţe vizibile. în acelaşi timp ca un nivel scăzut de receptivitate. telegraful sau scrisul. cu expresia comunicaţiile de masă”60. p. Irina. Din această perspectivă. media semnifică mijloace de comunicare. inadecvat. cinematograful. şi cuvântul. înţeleasă ca mesaje şi procese de comunicare şi mijloace de comunicare (instrumentele comunicării. Confuziile care se fac în acest sens limitează sensurile conceptelor printr-un reducţionism simplist. inventate şi utilizate în civilizaţiile moderne şi având drept caracteristică esenţială marea lor forţă sau putere. care nu pot fi ocolite sau trecute cu vederea. Emiţătorul. la nivelul cunoaşterii comune. transplantat într-un ansamblu anglo-saxon. Tran. este un profesionist al comunicării. benzile. El desemnează în principiu procesele de mediere.. De cele mai multe ori. În această categorie se înscrie radiodifuziunea şi televiziunea. Stănciugelu. un canal de televiziune. un public de masă. în acest caz. mijloacele de comunicare şi se traduce. comunicarea de masă este identificată drept mass-media. „Termenul medium (la plural media) este un cuvânt de origine latină. vasta lor rază de acţiune. un jurnalist o „persoană instituţionalizată” sau o organizaţie de comunicare. conceptul de comunicare de masă 60 discursurile. şi după opinia lui Marshall McLuhan chiar Apud. dar poate fi înţeleasă şi ca o amplitudine socială a mesajului. cartea. de asemenea. ca o standardizare a consumului de produse culturale şi. presa. casetele sau videocasetele. un post de radio. Chiar mass-media semnifică şi are o cuprindere mai mare decât cea de mijloace. telefonul. Noţiunea de mass înseamnă de fapt un public numeros. Între comunicare de masă. un ziar (grupuri sociale specializate . în general.

creându-se în mod artificial o despărţire între cultura înaltă. interesate atât de producţia de masă. în 1849. ea dispune de toate posibilităţile (tehnice. o agenţie internaţională. Produs al erei industriale. Revoluţionarea tehnicii imprimeriei şi inventarea rotativei. concerne. Ulterior. agenţia Wolf iar în 1851 este creată agenţia engleză Reuter. Anglia sau Statele Unite ale Americii să se imprime 12. canale de difuzare colectivă. atât în ceea ce priveşte tehnica de imprimare. cât şi în ceea ce priveşte calitatea ziarelor. dar şi apariţia unor organizaţii comerciale. corporaţii. Mijloace de comunicare de masă Istoria mijloacelor folosite în comunicarea de masă este destul de recentă. receptarea de masă. Este unanimă aprecierea că. ia naştere la Belin. care-şi propunea să ofere ziarelor ştiri din diverse domenii. de exemplu. producţia de masă. a unor trusturi. Acesta este şi motivul care îi determină pe unii teoreticieni să prefere noţiunile de tehnici de difuzare colectivă. de pregătire intelectuală etc. economice.Associated Press. care în 1835 va deveni agenţia de presă Havas. de profesie. Astfel. În secolul al XlX-lea presa cunoaşte atât o creştere spectaculoasă a numărului de ziare şi a tirajului lor. culturale) pentru apariţia unor ziare de mare tiraj şi la preţuri accesibile unui public de masă. marcată de apariţia unui mare număr de ziare şi în tiraje impresionante. cât şi de difuzarea de masă. cât şi o diversificare a acestora. IX. de apartenenţă socială şi politică. Secolul al XX-lea a adus o extraordinară îmbogăţire şi diversificare a presei. au avut consecinţe extrem de favorabile asupra producerii ziarului. de vârstă. În secolul al XIX-lea apar şi instituţii specializate în comunicarea de masă . aducătoare de profit. simplist. pe categorii de interese. deoarece are la bază descoperiri rezultate ale revoluţiei industriale. consumul de masă. 82 .00018.este definit în sens unilateral. ajungându-se ca între anii 1860-1870 în ţări ca Franţa. vârsta de aur a marilor cotidiane este aceea a anilor 1890-1920. sociale. în 1832 Charles Auguste Havas înfiinţează la Paris un birou de ştiri. 2. Presa este desigur cel mai vechi mijloc de comunicare de masă.000 exemplare pe oră. În 1848 se constituie prima agenţie de presă americană .agenţiile de ştiri – născându-se astfel şi publicul modern. a elitelor sociale şi cultura de masă.

de fapt. a unei prese a elitelor intelectuale. economic. Mulţimea a fost. 83 . revistele. Toffler. pp. Bucureşti. a fost determinată de tehnologia din domeniul electricităţii şi electronicii. grupări etnice sau ca stil de viaţă. Spre deosebire de sistemele anterioare. a unei prese pentru femei. Caracteristic pentru această etapă este că presa cunoaşte în paralel un proces de diversificare şi unul de specializare. a telegrafului şi a telefonului.. radioului. astfel. juridic etc).Puterea în mişcare. trei valuri. Într-o lume fără ziare. ai unor grupuri restrânse. a presei centrale. Sistemul de comunicare specific celui de Al doilea val avea la bază producţia de masă din fabrică şi presupunea apariţia mai multor comunicaţii la distanţă. 61 62 Tofler. cinematografului. a unei prese specializate (cu caracter sportiv. În Primul val. idei şi simboluri diferite unor segmente de populaţie. categorii de vârstă şi profesiuni. ca instrument al comunicării de masă. Este perioada care marchează apariţia telegrafului. au devenit principalele instrumente de masificare în societăţile industriale”62 afirmă Alvin Toffler. cit. „majoritatea comunicaţiilor circulau din gură în gură şi faţă-n faţă. Noile fabrici aveau nevoie de o forţă de muncă omogenă conducând la inventarea mass-media pe bază tehnologică. a unei prese literar-artistice. pieţe. la care nu au acces decât cititorii avizaţi.comercializarea şi difuzarea lor. radioul şi televiziunea. existenţa unei prese politice. Alvin Toffler distinge trei moduri diferite de comunicare. caracteristic societăţilor agrare. singura cale ca un mesaj să atingă o audienţă de masă era aceea de a aduna mulţimea. 350. a telefonului. „ziarele. 1995. Powershift . 349 – 350. Alvin. 63 Ibidem. fonografului. ochite cu grijă”63. în termenii săi. Editura Antet. Se poate constata. O etapă deosebit de importantă în dezvoltarea comunicaţiilor moderne. ceea ce a dus la naşterea oficiului poştal. de popularizare ştiinţifică. dar şi locale. op. pentru copii şi adolescenţi. Alvin. filmele. după opinia sa. sistemul din Al Treilea Val. primul massmedium”61. televiziunii. fiecare capabile să transmită acelaşi mesaj simultan spre milioane de receptori. care exprimă opiniile unor grupuri sociale sau politice. Privind evoluţia mass-media din perspectivă istorică. radiou sau televiziune. p. „îşi specializează produsele imagistice şi trimite imagini. a presei de scandal etc. în cadrul unor grupuri foarte mici.

Această diversitate a mesajelor şi mediilor de transmisie este explicată prin caracterul tot mai eterogen al forţei de muncă. Aceasta este şi cauza pentru care Alvin Tofler crede că „de-masificarea” a devenit o trăsătură cheie a noului sistem de informare. În ultimele decenii ale acestui secol o nouă descoperire se impune în comunicarea de masă: calculatorul. El este instrumentul care permite ca informaţiile să poată fi păstrate şi prelucrate în diverse moduri cu o maximă rapiditate. Prin capacitatea sa extraordinară de a memora cantităţi imense de date se modifică profund modalitatea de comunicare, calculatorul ocupând un rol fundamental în evoluţia societăţii, în general, a presei, în special. În lumea presei calculatorul devine nu numai o importantă bancă de date, ci şi o modalitate modernă de editare, prin prelucrarea ştirilor, punerea lor în pagină, titrarea lor, realizarea propriu-zisă a ziarelor şi revistelor. Uriaşul potenţial de comunicare al calculatorului rezultă din introducerea tehnologiei informatice care, în esenţa ei, este profund comunicaţională. Procesul de informatizare determină transformări substanţiale în sfera comunicării. Se modifică mediul de comunicare, care devine unul specializat, destinat doar cunoscătorilor, fapt care provoacă anumite inegalităţi în procesul comunicării. Totodată, se impune tendinţa de mondializare a contextului comunicării, ceea ce înseamnă integrarea comunicării într-o industrie a comunicării, care conduce la asigurarea accesibilităţii ei. IX. 2. 1. Comunicarea prin Internet Internetul a revoluţionat lumea computerelor şi comunicaţiilor. Invenţii ca telefonul, radioul, computerul au format solida fundaţie pe care stă Internetul, acesta fiind cel mai folosit multimedia la ora actuală. Internetul este un mecanism de difuzare a informaţiei şi un mediu de colaborare şi interactivitate între indivizi şi calculatoare fără limite de ordin geografic. Prima idee despre o reţea globală de acest tip a fost concepută în 1962 de către J.C.R. Licklider, care a avansat conceptul de „galactic Network". Ideea a părut destul de interesantă, iar în 1966 era prezentată în cadrul unei conferinţe ARPANET (Advanced Research Projects Agency). La sfârşitul anului 1969 proiectul era pus pe picioare de

84

către Departamentul de Apărare al SUA, pentru a asigura transferul informaţiilor în cazul unui război ce ar fi făcut ca folosirea celorlalte linii de comunicare să fie imposibilă sau periculoasă. Pornită acum 30 de ani ca unealtă servind unui scop militar, Internetul a ajuns să domine lumea comunicării. Reţeaua a fost prezentată public la Conferinţa Internaţională de Computere şi Comunicaţii în 1972. Cercetători din diferite state ale lumii au avut posibilitatea de a vedea şi de a învăţa despre „reţea”. În anul 1986, Fundaţia de Ştiinţe Naţionale începe dezvoltarea NSFNET (National Science Foundation), care acum reprezintă coloana vertebrală pentru Internet în Statele Unite; acest mijloc de comunicare dezvoltându-se foarte repede, aşa cum nici unul dintre mijloacele de comunicare nu s-a dezvoltat vreodată. Internetul este o gazdă primitoare: există site-uri ce protestează faţă de politicile considerate nedrepte, sau site-uri create de unii pentru a-şi reprezenta naţiunea. Internetul a evoluat enorm, modul în care comunităţile se manifestă prin intermediul acestuia variind de la comic la dramatic. Astfel, Internetul poate fi deopotrivă un imens Disneyland, o tribună politică, sau chiar biserică. Legătura dintre societatea actuală şi Internet este foarte strânsă, mărturie stând miliardele de dolari ce „navighează” de la magazinle on-line către producători şi ritmul ameţitor cu care reţeaua se extinde. Proclamând instalarea unei noi ere în istoria Internetului, începând cu anul 2000, Bill Gates a declarat: „Paginile web se vor transforma radical, în anul ce vine, din simple furnizoare de informaţii în centre de servicii interactive, care vor permite utilizatorilor acces rapid la datele, bunurile şi serviciile pe care le doresc. Ne aflăm în faţa unei explozii de tehnologii noi, instrumente şi reţele noi care vor transforma în întregime know-how-ul informaţional actual. Internetul devine o platformă puternică prin intermediul căreia companiile vor oferi o gamă infinită de servicii, o platformă accesibilă atât prin reţele de transmisie prin cablu, cât şi prin reţele de comunicaţii mobile”64. În ceea ce priveşte tânăra generaţie de utilizatori, Bill Gates afirma: „copii care se nasc în era Intemetului - aşa numita Generaţie I - vor trebui să facă faţă provocărilor şi oportunităţilor generate de acest impact tehnologic de o nemaiîntâlnită amploare”65.

64 65

Apud., Tran, Vasile, Stănciugelu, Irina, op. cit., p. 126. Ibidem.

85

Maria Cornelia Bârliba vede în computer un erou mitic al epocii contemporane şi caută răspunsuri privind evoluţia relaţiei om-calculator în perspectiva viitorului: „Vom putea gândi calculatorul ca având dreptul să ocupe un anume loc într-un “tablou al elementelor” existenţei? Va apărea în perspectivă un nou Mendeleev, care să descopere acest loc destinat calculatorului şi generaţiilor sale? Vom învăţa o nouă istorie, o istorie comună, a umanului care se dezvoltă paralel sau concordant cu generaţiile electronice? (…) Va fi computerul eroul comunicării? Fără genealogie olimpiană, posedând “magii” contemporane şi viitoare, acesta va modifica destinul oamenilor, va participa la apariţia unei noi meniri a omului în Univers? 66 ” se întreabă autoarea. Şi tot ea formulează un răspuns fără echivoc: „Computerul va universaliza nevoia de dialog a fiinţei umane într-o formă contemporană, dar, mai ales, în forme ale viitorului comunicaţional. La fel ca Dialogurile platoniciene, poate nu va formula concluzii şi va păstra cu grijă frumuseţea şi bogăţia limbii naturale, aşa cum opera filosofului antic devenea idealul limbii clasice greceşti. Tehnologia informaţională va da fiinţă unei noi realităţi, existenţa artificială. Prin codurile şi limbajele sale, ea va aspira nu numai la siguranţa şi destinderea sensurilor univoce, ci şi la participarea la procesul mai larg al democratizării vieţii sociale”67. IX. 3. Industrializarea comunicării sociale Apariţia şi funcţionarea tiparului a permis multiplicarea bunurilor culturale şi, prin aceasta, difuzarea lor pe arii geografice din ce în ce mai largi şi în medii sociale din ce în ce mai diverse. Astfel, relaţii de comunicare ce ar fi trebuit, anterior acestei epocale invenţii, să reunească grupuri restrânse de persoane, au pus în legătură nenumărate alte persoane. Aceşti indivizi sunt străini de autorul comunicării, nu au o legătură directă cu el şi beneficiază de un duplicat al mesajului iniţial. Din dorinţa de a asigura o arie de cuprindere cât mai mare a mesajelor, dar şi de a amplifica durata acestora, oamenii au inventat noi şi noi mijloace tehnice. Direcţiile de căutare s-au orientat spre soluţii capabile să asigure capacitate mare de înglobare şi
66

Bârliba, Maria Cornelia, Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 204, 205. 67 Bârliba, Maria Cornelia, op. cit., p. 206.

86

În toate aceste situaţii. concertele şi spectacolele etc. 87 . instituţii sofisticate. radioul. În concluzie. În sfârşit. conduce la realitatea conform căreia emiţătorul nu se mai adresează unei singure persoane sau unui grup restrâns de indivizi. dar nu în ultimul rând. Dominick.R. dar îndeosebi în secolul al XX-lea. posibilităţile de înmagazinare şi păstrare a datelor şi informaţiilor. un ansamblu de colectivităţi formate din indivizi care nu se cunosc 68 Dominick. denumită de J. acelaşi mesaj. În ultimele două secole ale acestui mileniu. în vederea atingerii unei audienţe cât mai mari. cu competenţe dintre cele mai diverse. În prima categorie. Cărţile tipărite în tiraje de masă. explozia tehnologică a oferit o considerabilă diversitate de soluţii. Acest sistem care multiplică suporturile (în diferitele lor concretizări) pe care este transmis mesajul. Dynamics of Mass Comunication. dar în grup restrâns şi comunicarea de masă. comunicarea mediată a devenit o comunicare de masă. acum receptorii reprezintă o masă enormă de oameni. comunicare asistată de aparate68 pot fi enumerate discuţiile prin telefon. simultan. discursurile publice amplificate prin instalaţii de sonorizare.R. 1983. precum şi filmele. cândva greu de imaginat. J. fiecare dintre ele fiind menită să răspundă unei nevoi sau unui vis de comunicare. înregistrările magnetice. suporţii magnetici de stocare şi transmitere a informaţiei au amplificat la cote. ori să mărească viteza cu care aceste mesaje erau fixate pe suport şi ajungeau la destinatari. mai ales. prin şi datorită acestui angrenaj tehnologic şi instituţional.. au mărit volumul audienţei la nivelul milioanelor de oameni. London. ajungându-se ca diferenţa dintre momentul transmiterii şi cel al receptării să fie zero. discurile (clasice sau de ultimă generaţie). telegraful. ci unei mulţimi enorme de receptori. comunicarea mediată cuprinde în sfera ei două tipuri de relaţii: comunicarea mediată tehnologic.rezistenţă sporită suportului pe care erau fixate mesajele şi să multiplice aceste suporturi. Din această perspectivă. emiţătorul şi receptorul. între entităţile de bază ale comunicării. În cea de-a doua grupă sunt cuprinse toate situaţiile în care între emiţător şi receptor se interpun utilaje complexe şi. televiziunea şi satelitul au permis transmiterea din ce în ce mai rapidă a mesajelor. Addison Westley. „dialogurile” realizate prin e-mail. ziarele şi revistele. care distribuie la un număr din ce în ce mai mare de beneficiari. se interpune un întreg angrenaj tehnologic repartizat în mai multe tipuri de instituţii şi controlate de un număr mare de specialişti.

ci în valoare relativă. moral etc. Acestea au condus în cele din urmă la eficientizarea creaţiei în comunicarea de masă şi. Datorită tehnologiilor. costurile presupuse de accesul la informaţii au înregistrat o permanentă scădere. există trei mari tipuri de media: 69 coord. Bucureşti. 4. Este evident că acest lucru s-a produs nu în valoare absolută. el presupune un „sacrificiu". sexul. Industrializarea producţiei de mesaje presupune standardizarea şi tipizarea. o istorie a scăderii costurilor: de la primele cărţi produse cu tiparul lui Gutenberg. prin comunicarea de masă se generalizează dimensiunea democratică a informaţiei. IX. 200 – 201. deoarece accederea la conţinutul mesajului are un cost oarecare. cu cât un produs din sfera comunicării de masă este cunoscut de un public mai numeros.între ei. reducerea preţurilor. Dicţionar de media. Editura Univers Enciclopedic. implicit. până la cărţile şi ziarele de astăzi. din acest punct de vedere. vârsta. Acest acces nu este însă total „liber". Rolul şi funcţiile mass-media în societate Conform concepţiei lui Fr. Balle. religia. Cu alte cuvinte. socială sau religioasă. Rezultatul unui asemenea fenomen reprezintă industrializarea producţiei de mesaje. nu se află în relaţii de proximitate şi sunt foarte diferiţi în ceea ce priveşte poziţia socială. Istoria comunicării de masă este. filosofic. deoarece sporirea continuă a numărului de beneficiari a permis. la lărgirea fără precedent a formelor şi posibilităţilor de acces la informaţii şi divertisment. de la pionieratul în radiodifuziune şi televiziune. până la performanţele actuale în materie.). mentalităţile etc. pp. cu atât preţul accesului la produsul respectiv este mai mic. 2005. producerea după principiul lucrului la banda rulantă. evitarea „unicităţii” (atât de importantă în artă) şi aplicarea legilor economiei de piaţă în definirea valorii (producţia este dictată de consum şi nu de criterii de judecată de ordin estetic. Balle69. 88 . Francis. constant. toţi cei care doresc pot avea acces la mesaje fără bariere de natură politică.

funcţia critică. politice ori culturale. politică. termenul de funcţie cumulează frecvent cele trei variante enumerate anterior. 2) Media de difuzare. În acest context se poate observa că relaţia dintre mass-media şi societate se poate pune în termeni de consecinţe globale (funcţiile presei). întrun domeniu sau altul. funcţia metalingvistică. funcţia fatică. caseta). afişe) sau poate implica un decodor (radioul. ce legături se ţes între ea şi diferite instituţii. mai multe sau doar una din funcţiile specifice: funcţia informativă. în care suportul de transmitere poartă în el mesajul. ziare. funcţia conativă sau persuasivă. fără să implice instalaţii tehnice de decodare (cărţi. Mass-media sunt active în diverse sectoare ale vieţii sociale şi pot îndeplini. funcţia instructivculturalizatoare. afacerile publice şi viaţa politică. dar şi a influenţelor pe care indivizii şi grupurile sociale le exercită asupra presei. funcţia emotivă. Funcţia informativă priveşte alimentarea publicului cu ştiri sau informaţii despre evenimentele sociale. acestea permit instaurarea dialogului la distanţă între indivizi sau între grupuri. specialişti din diverse domenii au încercat să vadă ce loc ocupă mass-media în viaţa socială. funcţia de divertisment. funcţia interpretativă. Este vorba. funcţia de liant social. cablul. de ansamblu de influenţe (efectele presei) sau de misiuni atribuite acestor sisteme (rolurile presei).1) Media autonome. 3) Media de comunicare. În limbajul uzual şi chiar în unele lucrări de specialitate. Funcţia interpretativă se referă la interpretările şi judecăţile de valoare la care sunt supuse evenimentele sau faptele cotidiene în difuzarea lor de către mass-media. în care suportul are doar funcţia de a transmite mesajele: releele. satelitul. Funcţia critică se referă la o categorie diversă de activităţi mediatice. Pornind de la observarea efectelor pe care mass-media le produc asupra vieţii sociale. Realizarea funcţiei expresive depinde de măsura în care diversele curente de opinie îşi găsesc expresia mediatică. sociale. socială. care este valoarea acestor interacţiuni şi ce putere are presa în procesele de transformare a structurilor economice. televizorul. funcţia referenţială. funcţia poetică. funcţia expresivă. ea presupunând existenţa mass-media ca un forum în care indivizii sau diversele grupuri sociale îşi pot face cunoscute opiniile şi câştigă o identitate culturală. în 89 .

în al treilea rând. în special reclamele pentru serviciile turistice. sau retorică) este cea în care construcţia mesajului este la modul imperativ prin excelenţă. Funcţia de liant social presupune generarea de către mass-media a unui mecanism de solidaritate socială în caz de calamităţi naturale. Pe această funcţie se bazează şi comicul de situaţie. situaţii personale deosebite care solicită ajutorul celorlalţi membrii ai societăţii. axată pe conţinutul comunicării şi funcţia contextuală sau situaţională. de rolul tradiţional de „câine de pază” pe care mass-media îl joacă. deşi interlocutorii zâmbesc şi se amuză. cum se vorbeşte. faţă de sistemul de guvernare al statului. în al doilea rând. 90 . punând accentul pe modul cum se spune. Funcţia emotivă a comunicării constă în evidenţierea stării interne a emiţătorului. În această situaţie apare uneori necesitatea de a atrage atenţia asupra adevăratului mesaj.primul rând. Funcţia poetică se referă în special la mesaj. în special în campaniile electorale. Aceasta funcţie nu trebuie redusă la textul gazetăresc. deoarece candidatul trebuie să ştie să-şi exprime foarte bine emoţiile în contact cu realitatea de pe teren. funcţia critică priveşte confruntarea unor curente diferite de opinie care se manifestă prin intermediul mass-media. prin urmare. anumite reclame fac şi ele apel la acest tip de mesaj. Funcţia conativă (sau persuasivă. Această funcţie este extrem de importantă. şi. Prin această funcţie se urmăreşte în primul rând un anumit răspuns de la receptor. Funcţia de divertisment se referă la modalităţile de petrecere a timpului liber pe care mass-media le pune la dispoziţia publicului. solicitată. Funcţia referenţială vizează contextul în care are loc transmiterea unui mesaj şi poate fi: funcţie propriu-zis referenţială. în numele opiniei publice. de investigarea sau punerea în lumină a situaţiilor sau aspectelor anormale din viaţa socială. Funcţia instructiv-culturalizatoare se realizează prin difuzarea de informaţii sau cunoştinţe cultural-ştiinţifice. Funcţia metalingvistică ţine de utilizarea unui anumit cod şi are în special în atenţie acele situaţii în care un mesaj de o anumită natură este spus pe un ton serios. care ţine cont de cadrul în care se desfăşoară procesul de comunicare. care poate fi o ironie.

publicul ar trebui să se distanţeze şi să sesizeze neajunsurile mass-media. public şi autorităţi. în primul rând. Toate funcţiile descrise mai sus coexistă practic în orice comunicare. Îndeplinirea acestor principale funcţii mediatice depinde de interacţiunea dintre mass-media. cele mai banale exemple sunt gesturile sau formulele de salut. pentru a le influenţa judecata şi aprecierea asupra fenomenului de actualitate. pentru a le orienta atitudinile şi conduitele. În cadrul acestui joc de interferenţe. precum şi „alo”-ul cu care începem fiecare convorbire telefonică. Funcţiile mass-media pot fi reprezentate conform următoarei diagrame: Funcţia mediatică Informare Interpretare Exprimare Critică Instructivculturizatoare Acţiunea mediatică Diseminarea informaţiei Comentarea faptelor Semnalarea în public Analiza faptelor Selecţia şi difuzarea cunoştiinţelor şi informaţiilor cultural -ştiinţifice Prezentarea faptelor într-un mod afectiv Realizarea de emisiuni şi rubrici cu specific 91 Consecinţele pentru public Ridicarea nivelului de cunoaştere Cristalizarea propriei opinii Conştientizare Prelucrare şi adoptarea / respingerea criticii Educarea în conformitate cu valorile promovate de societate Sensibilizare şi conformare la apelurile de solidarizare Relaxare şi distracţie Liant Divertisment . fiecare dintre cei trei parteneri trebuie să-şi asume responsabilităţile ce decurg din rolul pe care îl are de jucat: mass-media ar trebui să-şi asume responsabilitatea de factor de influenţă pe care o deţine faţă de public. de funcţia predominantă. iar structura verbală a unui mesaj depinde.Funcţia fatică a comunicării are în vedere caracteristicile canalului de comunicare şi controlul bunei funcţionări a acestuia. Mijloacele de comunicare de masă se adresează oamenilor pentru a-i informa. iar autorităţile ar trebui să prevină pe cale juridică abuzurile care se fac în numele libertăţii de expresie.

că media are o putere nemăsurată de a influenţa direct opiniile şi comportamentele. reprezentările asupra publicului au fost dominate de teoriile asupra psihologiei mulţimilor. se credea. Paradigme ale comunicării de masă din perspectiva evaluării efectelor Cercetările media au fost orientate mult timp unilateral asupra studierii efectelor mass-media. publicul este reprezentant ca o societate de masă. comunităţile de referinţă). expuşi fără nici o rezistenţă valorilor de propagandă. 5. adică a revenirii la ideile marii puteri de influenţare de care dispun sistemele mediatice. grupuri mici. Aceste teorii erau centrate pe conceptele de suflet colectiv şi individ în mulţime. Joseph Klapper argumenta în 1960 că o triere completă a literaturii relevante pentru efectele sociale şi psihice ale mass-media ar presupune identificarea a trei mari etape. Cercetările se efectuează pe perioade mai lungi de timp. Rezultatele cercetărilor converg spre ideea relativităţii efectelor media. Ea este legată de expansiunea televiziunii şi de cercetări originale mai profunde şi mai cuprinzătoare. Mass-media reprezintă doar una dintre multiplele surse sociale. şi presupuneau că în starea de mulţime indivizii se caracterizează prin trăsături ca: sentimentul puterii invincibile. deci media depinde de alte elemente ale mediului social. pierderea simţului de responsabilitate. ale lui Gustave le Bon. Prima etapă a fost caracterizată prin ideea autoputerniciei media. la început. alte aspecte ale comunicării de masă fiind neglijate.IX. şi se acordă o atenţie 92 . Astfel. A treia etapă este denumită a revirimentului. iar influenţa sa este condiţionată de alte componente ale mediului social. spontaneitatea primitivă. influenţa este mai curând indirectă. creşterea sugestibilităţii şi a sensibilităţii la contagiunea mentală. format din indivizi izolaţi şi anonimi. de a manipula masele. sau al lanţului procesului comunicaţional (lideri de opinie. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. A doua etapă apare o dată cu multiplicarea cercetărilor empirice de sociologie a comunicării de masă şi va fi marcată de ideea efectului minimal al media.

ca ordonatoare ale mediului. Teoriile efectelor mass-media Efectele mass-media pot fi considerate efectele „unor contexte nor construcţii mentale pe care individul le primeşte prin educaţie” 70 .mai mare contextului social şi motivaţiilor expunerii la media. Iaşi. Serge. Fenomenul reprezentărilor sociale. 93 . În cadrul teoriilor efectelor puternice se desprind patru modele: modelul stimul . Mihai. în Reprezentările sociale (coord. modelul hegemonic.răspuns. duce la destrămarea dogmei efectului minimal. 6. Mai mult. unor Indivizi izolaţi Acest model a fost dezvoltat de-a lungul timpului sub forma mai multor teorii: teoria fluxului într-un singur pas (one step-flow). p. 39. Toate aceste teorii au ca numitor comun faptul că receptorii mesajului sunt indivizi izolaţi. Pentru a facilita accesul la teoriile şi studiile asupra efectelor mesajului mediatic. 1997. 71 Coman. impunerea televiziunii. lor fiindu-le atribuit şi un caracter ideologic. în lucrarea sa Introducere în sistemul mass-media. Introducere în sistemul mass-media. A. care atinge şi atrage audienţe de dimensiuni fără precedent. Mihai Coman. cu o putere incomparabilă cu celelalte media. clasificându-le în trei categorii: teoriile efectelor puternice. IX.răspuns mesajul televizat este considerat un stimul. În cazul modelului stimul . 123 – 150. se iau în considerare relaţiile dintre comunicare şi dinamica sistemelor de valori şi a modelelor culturale. reprezentările sociale şi ideologice au elemente comune. Iaşi. Editura Polirom. 2004. teoria acului hipodermic şi cea a glonţului magic. 70 Moscovici. sociali şi culturali. Ca organizare şi mecanisme de structurare a raporturilor simbolice. Neculau. pp. De asemenea. Editura Polirom. şi are ca rezultat un răspuns uniform din partea indivizilor.). Acest model ar putea fi redus la următoarea schemă: SSURSĂ (stimul) Transmiterea mesajului direct. le sintetizează. cel al dependenţei şi cel al spiralei tăcerii. care elimină toţi factorii raţionali. fără intermediari. limitate şi slabe71.

violenţă) şi campaniile de influenţare a publicului. Modelul hegemonic apare în situaţii de calm în plan social şi economic. clasa superioară a societăţii îşi impune propriile valori unui public pasiv. lipsit de puterea de a filtra mesajele şi de a avea un răspuns critic. 94 . cultural. al cultivării şi al agendei (Agenda-Setting) Modelul fluxului în doi paşi se bazează. spre marea masă. politic) “impune” celorlalte grupuri din acelaşi domeniu două posibile reacţii: tăcerea şi izolarea şi integrarea în grupul reprezentat de media. Modelul dependenţei se bazează pe faptul că receptorul este un om integrat întrun sistem social informaţional şi are o nevoie vitală de informaţii din anumite domenii pentru bunul mers al vieţii cotidiene. Cluj-Napoca. panică. 1998. Teoriile efectelor limitate sunt reprezentate prin trei metode: al fluxului în doi paşi (Two Step-Flow). pe existenţa unor lideri de opinie care selectează şi interpretează informaţiile transpunându-le într-o formă accesibilă maselor sau grupului său. Primul pas presupune colectarea informaţiei filtrate pe orizontală. terorism. Chicago. evaluarea permanentă a opiniilor comune. sau pe verticală. Folosindu-se de sistemul educativ şi canalele comunicării publice. Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării. Necesitatea acestor mesaje este mult amplificată în zonele metroplitane. Michael. Editura Presa Universitară Clujeană. 1984. către membrii grupului. În cazul modelului spiralei tăcerii. tendinţa de marginalizare a indivizilor al căror comportament este deviant. Efectele mesajului televizat prin modelul fluxului în doi paşi depind în opinia lui Michael Kunczik şi Astrid Zipfel73 de structura personalităţii şi aptitudinile native ale 72 Neumman. A theory of public opinion. Premisele de bază ale spiralei tăcerii. Noelle Elisabeth.răspuns: dezordinea socială (creată de catastrofe. The spiral of silence. University of Chicago Press. dorinţa de conformare la valorile societăţii. unde au rol de orientare cotidiană. Astrid. presa ca reprezentant al unui anumit grup (social. după Elisabeth Noelle –Neumman sunt72: teama de izolare şi dorinţa de integrare în comunitate. 73 Kunczik.Există două situaţii tip care favorizează emergenţa unui efect stimul . ca un mijloc persuasiv de cucerire a maselor de către clasele dominante. crearea unei opinii publice majoritare. Zipfel.

Wilbur. care constă în ideea că. cartografiază rolul social al presei dintr-o perspectivă istorică şi pe o axă ce aşează la un pol completa subordonare a presei de către instituţiile puterii şi. 2004. modelul comunist şi modelul serviciului public. În cadrul teoriilor efectelor slabe s-a dezvoltat modelul de uses and gratifications (utilizări şi gratificaţii). produsele mass-media trebuie selectate conform nevoilor şi aspiraţiilor acestora. Bazându-se pe faptul că televiziunea reprezintă o sursă importantă de informare în cadrul familiei. 1963. în lucrarea Patru teorii despre presă75. pentru a avea un impact cât mai mare asupra publicului. la celălalt pol. IX. de atitudinea prin care el se poate exprima. J. a unor roluri comune şi a unor valori comune”74 de către marii consumatori de televiziune. modelul liberal. Editura Polirom. Această teorie a sociologului american Georg Gerbner defineşte cultivarea prin efectul de preluare „a unei viziuni comune asupra lumii. Iaşi. University of Illinois Press. în consecinţă. 95 . social responsibility and soviet communist concepts. Theodore Peterson şi Wilbur Schramm în 1956. 1. 7.liderului. Perspective asupra teoriilor comunicării de masă. apărute în momente istorice şi în zone geopolitice diferite. cele patru mari teorii. Fred. libertarian. Peterson. Modelul autoritarist 74 75 Severin. de personalitatea şi mijloacele de percepţie ale receptorului şi de contextul de interacţiune între lider şi acesta. IX. În viziunea acestora. 7. W.. Theodore. În modelul agendei. Schramm. Cele patru teorii normative sunt: modelul autoritarist. determinând astfel priorităţile cotidiene şi. Four Theories of the Press: The authoritarian. crearea agendei sau a ordinei de zi. prin valorile consacrate de televiziune se influenţează sistemul axiologic al omului. modelul cultivării subliniază factorul formativ (de opinie) al mesajului televizat asupra lumii. totala ei eliberare de sub controlul direct al publicului. Evoluţia comunicării de masă în raport cu societatea Cea mai cunoscută tipologie a structurilor instituţionale şi variatelor filosofii privind evoluţia media este cea propusă de trei profesori americani: Fred Siebert. Siebert.

de o distribuţie preferenţială şi de favoruri acordate liderilor sau ziariştilor care se remarcau în promovarea temelor dorite de putere. Cele mai eficiente erau legile referitoare la trădare şi la instigare la revoltă. ci doar folosirea lor excesivă. Existenţa unor astfel de legi nu reprezintă în sine un semn de autoritarism. de sprijin financiar sau de scutiri de taxe şi impozite. fie să le supună unui control riguros. se folosea un sistem de legi şi reglementări pentru a influenţa activitatea întreprinderii de presă. monarhiile vremii percep transformarea foilor tipărite cu prilejul unor evenimente în publicaţii lunare sau săptămânale ca pe o ameninţare directă. De asemenea. prima încercare de a defini misiunea socială a presei. ele s-au grăbit fie să le absoarbă. sfera de acţiune a puterii era limitată de existenţa proprietăţii private: statul nu putea interveni împotriva cadrului economic şi a legilor pe care le promulgase. al XVIII-lea şi chiar al XIX-lea. Sistemele autoritariste au încercat să facă faţă acestei dificultăţi utilizând două mijloace: privilegiile şi restricţiile. O altă formă de exercitare a restricţiilor a fost aceea prin folosirea unei pârghii economice: se fixau impozite sau preţuri de distribuţie falimentare pentru o întreprindere privată. De aceea. În statele europene din secolele al XVII-lea. Privilegiile au vizat îndeosebi instituţiile de presă subordonate sau obediente. La începutul secolului al XVII-lea. la informaţie. Principiul de bază al modelului autoritarist este controlul exercitat de instituţiile statului asupra funcţionării organelor de presă a conţinuturilor vehiculate de acestea. 96 . care au beneficiat de atribuirea mai rapidă a dreptului de publicare. Folosind o pârghie de tip juridic. problema era de a găsi forme de constrângere împotriva unei prese care opera în baza instituţională a proprietăţii private. Deci. la resurse. la distribuţie.Reprezintă prima concretizare filosofică şi instituţională a relaţiei dintre stat şi presă. puterea selecta pe aceia pe care îi considera de încredere. Restricţiile au cunoscut o paletă mult mai bogată: multe au vizat accesul la licenţă.

2. Statele occidentale. congrese. au rezolvat mai echilibrat problemele induse de dezvoltarea media prin crearea unui model al serviciului public. mobilizarea lor pentru îndeplinirea unor obiective politice şi economice. la începutul secolului al XX-lea a unor noi tehnologii. 97 . unde spectrul autoritarismului şi al totalitarismului creează reacţii de adversitate făţişă. ideologic sau politic. Sistemul se caracteriza printr-un control extraordinar de sever al informaţiei. în care fiecare eşalon controla ce a făcut eşalonul inferior. documente oficiale. dotată cu misiuni şi sarcini precise: educarea maselor. ca şi numărul de frecvenţe şi ore de program. şedinţe.Modelul autoritarist a fost depăşit în două direcţii: modelul comunist care a perfecţionat tehnicile de exercitare a controlului şi modelul liberal care a dezvoltat formele de emancipare de sub controlul autorităţii. deoarece prin monopolizarea acesteia puterea crea şi distribuia un produs numit informaţie oficială — în realitate un amestec pervers de adevăruri parţiale si minciuni credibile. structura organizaţională. a readus în discuţie problema controlului şi a reglementării accesului la comunicare. cu valoare pur propagandistică şi nu informativă. preamărirea realizărilor etc. acestea oferind date filtrate. Regimul comunist se caracterizează prin distribuţia centralizată a resurselor . Accesul la informaţii era posibil numai prin intermediul instanţelor stabilite de putere: comitete de propagandă. conform unor criterii restrictive de ordin social. reorganizate. se obţinea: stăpânirea mijloacelor de producţie. Apariţia. presa nu este decât o armă a puterii. IX. procesul producţiei trecând prin filtre succesive.cotele de hârtie fixate prin planuri anuale limitează numărul de ziare şi reviste. Redacţiile erau construite pe o tipologie piramidală. concepută ca un mijloc de exercitare şi legitimare a puterii. Astfel. stăpânirea mijloacelor de distribuţie. Presa era. 7. Modelul comunist Din perspectiva comunismului. accesul fiind controlat de aparatul de partid. agenţii de presă. până nu demult. ceea ce se făcea prin deţinerea controlului total asupra sistemului mass-media.

IX. îndemna populaţia să ghicească sensuri diferite de cele explicit cuprinse în text. Conform concepţiei liberale. conform concepţiei liberale. Cenzura era aplicată de specialişti din afara instituţiei şi de conducătorii din interiorul organizaţiei. limbajul presei căpăta caracteristicile limbii de lemn a discursurilor oficiale. prin care încercau să stabilească o punte paralelă de comunicare cu o ipotetică audienţă. drepturile individului sunt sacre. dezbateri publice. Discursul presei.Controlarea informaţiei conduce la generalizarea caracterului planificat al activităţii mass-media. asociaţii civice. referendum. Presa poate fi înţeleasă ca instituţia care permite circulaţia acestor idei şi confruntarea lor neîngrădită. Jurnaliştii înşişi dobândeau şi deprinderi de autocenzură şi eliminau din proprie iniţiativă acele informaţii şi idei pe care le ştiau din start nepublicabile. Modelul liberal Modelul liberal a atins apogeul în secolul al XIX-lea. În paralel însă. Omul este considerat deţinătorul unor drepturi naturale. adevărul se poate obţine doar prin confruntarea liberă a ideilor şi opiniilor. de reprezentanţii politicului şi ai puterii 98 . mai ales. fundamentale şi inalienabile. Pentru a putea lua decizii corecte. motiv pentru care trebuie să fie în primul rând liberă de orice presiune a părţilor interesate. 3. fapt care plasează presa în ipostaza de producătoare de campanie de mobilizare şi de propagandă permanentă. liderii politici asupra cărora îşi exercită puterea şi controlul prin mecanismele democraţiei: alegeri. partidele. o parte din ei vor pune în mişcare diverse tehnici ale aluziei şi metaforei. ancorat în formule stereotipe. oamenii trebuie să cunoască adevărul şi. grupuri de presiune. 7. şi. Controlul se realiza şi prin instituirea unor mecanisme diversificate de cenzură: aceasta se exercita în forma cea mai simplă prin controlarea sumarelor şi a grilelor de programe a textelor şi emisiunilor sau prin standardizarea temelor jurnalistice. reproducând la nesfârşit aceleaşi formule standard. În urma unui „contract social” el poate ceda o parte din prerogativele sale unor instituţii precum: statul. deoarece presa ocolea realităţile.

jurnaliştii au devenit din ce în ce mai conştienţi de răspunderea civică şi morală care revine celor care produc şi distribuie mesaje prin presă. care a readus în discuţie problema resurselor deţinute de stat. presa şi instituţiile puterii. exigenţele statului şi aşteptările publicului. iar cerinţa adresată presei de a controla guvernul a apărut în contextul acestei teorii. Această sintagmă nu se referă la acţiunea directă a mass-media asupra celorlalte puterii. pentru realizarea misiunii de a informa şi de a oferi un forum de dezbatere. ea creează o opinie publică . în 99 . S-a încetăţenit desemnarea presei ca fiind cea de a patra putere pe lângă cea legislativă. executivă şi juridică. şi o dată firmelor de publicitate. se face în numele conceptului de responsabilitate socială. De aceea. Aşadar. într-un final. controlul se va deplasa din sfera statului în sfera oamenilor care au destui bani. Însă. presa trebuie să fie o întreprindere economică stabilă.o dată cititorilor. De aceea. 4. În modelul liberal. Modelul serviciului public a apărut sub impulsul a trei factori: 1.şi exercită presiune asupra factorilor politici şi legislativi şi obţine modificarea atitudinii şi a comportamentului celorlalte puteri. în goana după profit poate să dispară piaţa liberă a ideilor şi răspunderea faţă de informarea individului. În căutarea adevărului. 2. presa trebuie să apeleze la instituţii din alte zone de activitate capabile să-i asigure existenţa prin forme alternative de finanţare. apariţia radioului şi a televiziunii. 7. Sub presiunea concurenţei şi profitului. ceea ce s-a concretizat. presa era considerată un partener de discuţie. presa ajunge un produs vândut de două ori .cetăţenii se mobilizează în favoarea unei cauze . Modelul serviciului public Introducerea autorităţilor statale în sistemul comunicării de masă într-un triunghi ce leagă publicul. Acţiunea presei este indirectă: distribuind informaţii şi idei despre modul cum celelalte puteri îşi exercită mandatul.administrative. legile pieţei devin factorii reglatori ai sistemului massmedia. prin dezvoltarea conştiinţei şi exigenţei profesionale. revoluţia tehnologică. necesare pentru a satisface interesele firmelor. Procesul de atribuire a frecvenţelor a dus la dezbaterea unor principii şi norme de funcţionare. IX.

fără a încerca să le influenţeze sau să le impună punctul lor de vedere şi interesele lor specifice. iar orice lucru despre care credem că este o imagine adevărată îl tratăm ca şi cum ar face parte din mediul însuşi. p. considerând însă că. reacţionăm la ficţiuni la fel de puternic 76 77 Apud. modelul serviciului public porneşte de la premisele teoretice ale modelului liberal. în evoluţia sa. adăugând că. Vasile. cit. Stănciugelu. Manipularea informaţională şi structurile mediatice IX. sistemul a abdicat de la principiile sale fundamentale. cât şi grupurile economice pot sprijini diferitele instituţii mass-media fără a interveni în politica acestora. precum sprijinirea creaţiei culturale. atât statul. Irina. 1. în lucrarea Opinia publică76. Modelul liberal a dus la o exacerbare a legilor pieţei şi a goanei după profit. 3. amplificarea dezbaterilor teoretice privind rolul presei. precum sprijinirea democraţiei. Raţiunile unei participări pot fi de ordin politic. Mass-media şi reprezentările mentale În 1922. 100 . În esenţă. 8. 8. op. W. care subliniau necesitatea eliminării practicilor excesiv comerciale. Astfel. IX. El remarca faptul că cea mai mare parte din ceea ce cunoaştem despre mediul în care trăim ne parvine în mod indirect. analiza discrepanţa între lume şi „realităţile” pe care le percepem şi pe baza cărora acţionăm. sau de ordin filantropic. Ibidem.definirea unor principii şi coduri profesionale. în anumite momente. Lippmann observa că „singura percepţie pe care cineva o poate avea despre o întâmplare prin care nu a trecut este aceea creată de imaginea sa mentală despre acea întâmplare”77... 180. Walter Lippmann. Tran.

ca la realităţi. pp. în special a ideologiei sale de informare (transmisia în direct şi în timp real). fiecare om aşteptând de la presă să restituie o „copie” după modelul pe care viaţa îl pune la dispoziţie. raportarea la accepţia reprezentaţională a presei nu poate decât să fie generatoare de crize. pentru a acţiona asupra unui mediu. de construcţie a realităţii pe care o manifestă astăzi informaţia. Căci. În această accepţie. mai degrabă că noi reacţionăm la o reprezentare a unui mediu pe care noi înşine îl fabricăm. a unui eveniment. 101 . El nu vrea să spună că aceste ficţiuni sunt minciuni. deoarece sunt implicate definitiv şi substanţial în acest „dat”. manipulări şi mistificări. O asemenea concepţie duce la o fascinaţie pentru imagini turnate în direct. prea complex şi prea rapid pentru a-l cunoaşte direct. reconstituiri. 147 – 154. ceea ce facem nu se bazează pe o cunoaştere precisă şi directă. rol pe care ar trebui să şi-l asume mass-media (în reconstruirea acestui model simplificat al realităţii pe baza căruia omul gândeşte şi acţionează). Astfel. recent. Realitatea mediatică de astăzi ne pune însă în faţa funcţiei de constituire. doar reprezentarea. Facem acest lucru pentru că mediul real este prea mare. Ea nu mai este o oglindă neutră a unui dat ce premerge. Tirania comunicării. 78 Ramonet. astfel încât. trebuie să-l reconstruim ca pe un model mai simplu înainte de a putea să ne ocupăm de el. configurându-l după propria lor finalitate. Dintre cele mai importante schimbări trebuie avute în atenţie următoarele: a) Informaţia însemna. conceptele de bază ale jurnalismului s-au schimbat. împreună cu I. 2000. Ignacio. Această stare de spirit este generată de iluzia ce mai persistă încă. ci. s-a stabilit iluzia că a vedea înseamnă a înţelege. ci pe reprezentările lumii de obicei furnizate de altcineva (de unde şi influenţa pe care mass-media o are asupra societăţii). furnizarea nu numai a descrierii precise (şi verificate) a unui fapt. Editura Doina. cererea încurajând oferta de documente false. Bucureşti. Putem spune astfel. a informa înseamnă acum “a arăta istoria în desfăşurare”. Ramonet 78 . potrivit căreia sistemul media are doar rolul fundamental de a reprezenta realitatea. astăzi. că. ci şi un ansamblu de parametri contextuali care să permită cititorului să-i înţeleagă semnificaţia profundă. Sub influenţa televiziunii însă. De aceea. oglindirea unui „ce” preexistent este luată în seamă.

d) Veridicitatea informaţiei. Un eveniment care poate fi arătat în direct este mai remarcabil decât cel care rămâne invizibil şi cu o importanţă abstractă. anume „revista" sau „magazinul". Repetiţia se substituie demonstraţiei. Putem vorbi de naşterea unei adevărate ere a imaginii. Inegalitatea dintre emiţător şi receptor se accentuează. riguroase şi atestate la sursă. care se bazează nu pe criterii obiective. nu mai are un rol primordial: afişe. fiind constrânsă să se limiteze la relatarea evenimentelor din plan local. c) Timpul informaţiei care s-a micşorat o dată cu apariţia Internetului. ilustraţii de cărţi sau pentru ziare. nu acelaşi lucru se întâmplă cu imaginile. în întârziere faţă de data producerii evenimentului. iar informaţia este înlocuită cu confirmarea. informaţiile politice 102 . aflându-se. benzi desenate. prin forţa lucrurilor. Există însă un tip de publicaţie în care accentul este pus pe imagine. creându-se în acest fel posibilitatea manipulării. fără a fi în totalitate exclus. Astfel. Comunicarea prin imagini este o comunicare de multe ori cu sens unic. Rolul primordial al acestui tip de publicaţii este de a distra cititorul. fără feed-back. presa cotidiană pare demodată. constrângând astfel presa scrisă să o urmeze. ele prezintă un mare număr de rubrici şi ilustraţii care privesc domeniile cele mai variate. 2. Cotidiene de mare tiraj o folosesc de cele mai multe ori ca să atragă cititorul. 8. Se instalează ideea că. dacă orice om ştie să folosească limbajul vorbit. tendinţă periculoasă dacă ne gândim la apariţia noilor monopoluri informaţionale. IX. fotografii. cinema. Comunicarea prin imagine Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a permis multiplicarea mesajelor-imagine unde limbajul propriu-zis.b) Actualitatea se leagă de faptul că televiziunea. a megatrusturilor internaţionale de media. datorită impactului imaginilor sale. televiziune etc. importanţa evenimentelor este proporţională cu bogăţia lor de imagini. se trece la un tip de comunicare mult mai puţin interactivă a cărei eficacitate este multiplicată prin faptul că ajunge la receptori extrem de numeroşi. ci pur şi simplu pe faptul că celelalte medii de informare repetă aceleaşi afirmaţii şi le confirmă. Recursul la imagine s-a impus mult în ziua de astăzi datorită presei. la genul people şi la afaceri. în plus. odată cu imaginea. este aceea care impune alegerea evenimentului semnificativ.

fiind considerate cele mai bune suporturi pentru publicitate. după spusele lui nu ar reuşi să formeze gândirea conceptuală. Bucureşti.. Robert Cisimo a studiat „presa ca parte din sistemele de manipulare cele mai active ale opiniei publice”80. De altfel. noţiunea de „sfaturi practice” permite atenuarea graniţei dintre informaţie şi publicitate. Ştefan. ajungând la concluzia că ea reprezintă o armă teribilă sub raportul potenţialului de influenţare. Imaginea. mici fraze „nevinovate” aruncate la timpul potrivit pot să străbată în prim plan. În perioadele în care actualitatea nu este bulversată de războaie sau de catastrofe. 1996. vede în imagine şi în idee doi poli opuşi ai activităţii psihice. Obsedaţi de găsirea unor informaţii exclusive. Dialectica spiritului ştiinţific modern. Gaston Bachelard79. Gaston. de pildă. IX. interviuri de senzaţie. ei creează actualitatea din toate aceste fragmente senzaţionale. În special. nu poate fi considerată o imagine. vol. un important antropolog şi interpret al simbolurilor. 3. atunci când faptele în sine nu oferă nimic captivant. Tehnici de manipulare prin presă Plecând de la premisa că „mass-media participă nu numai la geneza. 8. Proliferarea imaginii este deseori considerată a fi un fenomen de regres cultural. 80 Apud. 1986. Actualitatea ar deveni astfel doar un „potop” de „pseudo-evenimente": urmăriri calculate. jurnaliştii tind să acorde privilegiu detaliului în detrimentul esenţialului.şi economice sunt reduse la minimum şi oferite numai în formele lor cele mai spectaculoase. este acuzată că îi face pe tineri să piardă gustul pentru lectură. Buzărnescu. aceste publicaţii fac concurenţă televiziunii şi cotidianelor de informaţie. Sociologia opiniei publice. Editura Didactică şi Pedagogică. Aceste publicaţii sunt cunoscute pentru faptul că sunt mai degrabă privite decât citite. în sensul metaforic al cuvântului. 2. astfel. Ele constituie elementul perfect de lansare a modei vestimentare. Bucureşti. pp. ci şi la manipularea opiniei publice”. ne putem întreba dacă lumea. 287 – 315. aşa cum o percepem prin intermediul mijloacelor de comunicare de masă. 79 Bachelard. Banda desenată. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 103 . turistice.

O modalitate de denigrare fără cuvinte o constituie alăturarea unei fotografii scandaloase de imaginea unei persoane căreia nu i se face presă bună în momentul respectiv. redactarea ştirilor trebuie să ţină cont de faptul că realităţii prozaice publicul îi preferă o imagine mai tonică. Astfel. ştiind că nu trebuie să se opună publicului. întrucât abordarea întregii activităţi a unui lider în contextul statusului de prestigiu a ramurii de activitate în care s-a afirmat contribuie la discreditarea lui într-o manieră aparent reverenţioasă. Simpla vecinătate poate 104 . f) selecţia fotografiilor în presa scrisă precum şi explicaţiile care le însoţesc pot afecta semnificativ atitudinea publicului faţă de conţinutul din imagini. b) orientarea ştirilor . publicul având acces doar la unele segmente ale circuitului informaţional.se realizează de obicei prin omiterea unor componente ale mesajului iniţial. plasarea unui fapt oarecare pe prima pagină îl poate proiecta în sfera evenimenţialului. folosite în mod curent. prin distribuire pe ultimele pagini. dar eficientă.vizează dimensionarea axiologică a conţinutului în funcţie de pagina pe care este culeasă ştirea sau de locul atribuit acesteia într-o emisiune. Caracterele cu care sunt alese indică şi importanţa lor pentru editori.Ca principale tehnici de manipulare prin presă. d) influenţarea prin titluri . opinia publică urmând acest curent. autorul enumera: a) selectarea ştirilor . ei au obligaţiade a controla stilistic conţinutul în sensul aşteptărilor publicului larg. deoarece criteriile de selectare aparţin deja celor care deţin o anumită influenţă în structura socială.este apreciată ca cea mai eficientă cale de inserţie a influenţei în spaţiul informaţional. c) influenţarea prin plasarea ştirilor . De asemenea. e) alegerea evenimentelor care vertebrează un flux comunicaţional are mare putere de influenţare. importanţă ce se transferă şi publicului. în timp ce un eveniment autentic dar defavorabil puternicilor zilei. În acest sens. Este evident că aceştia vor selecta numai informaţiile care nu le lezează interesele. În consecinţă. asigurând accesibilitatea acestora. contribuie la aruncarea lui în anonimat. cei care le redactează folosesc formulări deosebit de familiare chiar pentru fapte deosebit de grave.se bazează pe faptul că sinteza din titlul articolului constituie o evaluare a articolului în structura de ansamblu a publicaţiei.

să deruteze. grup. Studii recente au clarificat faptul că eroarea se defineşte numai ca o neadecvare în raport cu realitatea.. Cum obiectivul îl constituie manipularea. intoxicare este de origine militară şi este rezervat doar unor planuri militare superioare. colectivitate) să gândească şi să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului. b) Intoxicarea. dezinformatorul foloseşte chiar şi calomnia sau minciuna atunci când acestea se dovedesc a-i sluji interesele. însuşindu-le din editorial. Vasile. fie cu minciuna. 4. cit. h) producerea şi difuzarea informaţiilor tendenţioase ocupă un loc aparte în manipulare. care reprezintă o afirmaţie prezentată drept adevărată fără a exista posibilitatea să i se verifice corectitudinea. lăsând însă impresia libertăţii de gîndire şi de decizie”81. Într-o lume grăbită. p. IX. op. 105 . 172. Irina. Efectul acestei situaţii îl constituie cultivarea comodităţii cititorului care începe să vehiculeze idei şi opinii ce nu-i aparţin. în timp ce minciuna este o neadecvare faţă de adevăr. Ca neologism semantic. dar. Zvonurile sunt puse în circulaţie pentru că au o dublă funcţie: de a explica şi de a atenua anumite tensiuni emoţionale. prin orientarea inerentă poate contribui nu numai la afirmarea unei personalităţi. 8. iar nu cu interesele sale. prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenţionat adevărul. Principalele practici manipulative Manipularea este definită ca „acţiune de a determina un actor social (persoană..induce în percepţia cititorului o echivalenţă valorică deosebit de remanentă în fondul aperceptiv şi cu impact asupra apariţiilor publice viitoare ale persoanei respective. el colportează aparenţa girului obiectivităţii pe care-l pretinde presa în ansamblul ei. Stănciugelu. care tinde să acrediteze anumite opinii. Dintre practicile manipulative reţin atenţia: a) Zvonul. Tran. editorul rezumă în ochii cititorului scara de valori necesară orientării în succesiunea evenimentelor deosebit de schimbătoare. să demoralizeze. g) editorialul. ci şi la transformarea ei în lider de opinie al publicului care împărtăşeşte punctul de vedere al editorialistului respectiv. Informaţia tendenţioasă a fost multă vreme identificată fie cu eroarea. 81 Apud.

urmărind realizarea unor scopuri persuasive. acţiuni dorite de un anumit agent social. Cercetările vizează şi analiza tratării diverselor grupuri minoritare sau dezavantajele acestora. În sensul clasic. care are acum la dispoziţie noi mijloace de asigurare a eficienţei şi performanţei. se constituie ca un subsistem al sistemului politic al unui partid. sportivă. convingeri sau comportamente. datorită progresului tehnologic (în special dezvoltarea audiovizualului). În cadrul generos al perspectivelor socio-lingvistice s-au dezvoltat şi abordările „lingvisticii politice”. lingvistice. reacţii. al unui grup social sau al unui regim de guvernare. ştiinţele comunicării) ale anilor '50. în scopul influenţării. X. o organizaţie etc. medicală. schimbării. politologice. Acesta din urmă nu trebuie să fie neapărat dezinformatorul. d) Propaganda reprezintă o activitate sistematică de transmitere. el poate fi o instituţie. culturală). Comunicarea politică Ştiinţa comunicării politice a apărut în urma cercetărilor interdisciplinare (sociologice. opinii.c) Dezinformarea reprezintă orice intervenţie asupra elementelor de bază ale unui proces comunicaţional. diferenţiate după conţinut şi prin raportare la profilul grupului social care o iniţiază. care modifică deliberat mesajele vehiculate. Studiile “lingvisticii politice” dezbat şi modurile de infiltrare ale puterii în toate formele comunicării 106 . se dezvoltă numeroase forme de propagandă (economică. în prezent însă. având drept obiectiv fundamental analiza formelor şi funcţiilor discursului politic. Majoritatea studiilor privesc măsura în care acestea contribuie la expansiunea şi întărirea clasei politice. tehnică. promovare sau răspândire a unor doctrine. cu scopul de a determina la receptori (numiţi ţinte în teoria dezinformării) anumite atitudini. atitudini. teze sau idei de pe poziţiile unei anumite grupări sociale şi ideologii. Perspectiva cercetărilor s-a lărgit peste două decenii. formării unor concepţii. Studiile iniţiale îi aparţin lui Walter Lippman şi au fost continuate de Şcoala Universităţii de la Columbia. precum şi oportunităţile lor de exprimare a opiniei împotriva consensului politic general. fapt ce a implicat şi o extindere a comunicării politice.

Mijloacele de comunicare în masă devin unul din canalele folosite de domeniul politic pentru a-şi exercita persuasiunea.ca principal mijloc de convingere şi influenţare. limbajul paraverbal (ton. Modelul comunicării politice 82 Mosca. ele deţin un rol major în transmiterea informaţiilor stabilizatoare de sistem. etc. Descoperirile televiziunii în domeniul reclamei comerciale. mobilizarea socială. pp. cu toate tehnicile şi strategiile implicate de acestea. Paris. tonalitate.publice prin utilizarea miturilor. întrucât mediile sunt cei mai importanţi furnizori de mesaje şi dispun de capacitatea de difuzare a unor concepţii proprii asupra realităţii. Gaeno. Politica este un univers al discursurilor şi al comunicării. politicul are de fapt acces la un canal multiplu sau la o suprapunere de canale. Payot. toate slujind aceluiaşi scop: convingerea audienţei şi adeziunea publicului. X. se transferă acum reclamei politice. Histoire des doctrines politiques depuis l’antiquité jusqu’a nos jours. ritm. 107 . iar încercarea de definire a conceptului de comunicare politică este un demers complex. discursul politic uzând nu numai de limbajul verbal. Televiziunea în special ajută la expansiunea publicităţii electorale. volum. Folosind televiziunea. limbajul vizual (imagine) şi cel auditiv (muzică. ci fiind acompaniat şi de limbajul non-verbal (gesturi. modificarea percepţiilor şi convingerilor sau întărirea celor deja existente. mimică etc). Politologul italian Gaeno Mosca82 afirma că orice elită politică are nevoie de o „formulă politică” care să îi legitimeze dominaţia. efecte sonore). 1936. 1.) şi nu în ultimul rând de unul sonor. În asemenea situaţii. Comunicarea politică îşi găseşte finalitatea prin intermediul mass-media: ele ajung la destinatari numeroşi şi insistă să stabilizeze şi să întărească cultura politică existentă. simbolurilor şi stereotipurilor. 9 – 12. limbajul politic distorsionează comunicarea şi dezinformează publicul. materializată în spoturi electorale . O abordare fundamentală o reprezintă modalitatea în care publicul distorsionează comunicarea în scopul menţinerii puterii.

iar praxis-ul politic are o funcţie pragmatică. blocul doctrinar (repertoriu tematic şi mesaj politic). cultural. religios sau după vârstă ori sex. 1) Emitentul (respectiv. funcţia empatică. emitentul exercită o funcţie expresivă. fie cu ajutorul aparatului de partid sau mai recent. discursuri. serbări realizate fie direct. Cui?. care exprimă un mesaj doctrinar şi ideologic către destinatarul politic: publicul (în mod direct) şi mijloacele de comunicare (în mod indirect). Politicienii folosesc comunicarea pentru a crea opinii favorabile şi implicit a dobândi cât mai multe voturi ale electoratului. funcţia persuasivă. Elementele modelului comunicării politice sunt reprezentate de: emitent. acesta are un rol comprehensiv-activ. Cunoaşterea caracteristicilor şi tipologiilor publicului este foarte importantă în acest sens. social. Locutorul-emitent trebuie să identifice grupul . prin intermediul mass-media. anume: funcţia emoţională. contactul psiho-ambiental îndeplineşte funcţia de simbolizare. Adaptând cele două modele specificului comunicării politice se poate obţine o paradigmă a comunicării politice. canalul de comunicare (directă: limbajul verbal şi contactul psiho-ambiental. elemente văzute ca răspunsuri la întrebările din formula sa (Cine?. Cu ce efect?) Funcţiile pot fi considerate a fi cele descoperite de Roman Jakobson. vizite. iar mesajul politic o funcţie de esenţă şi sens. Prin ce canal?. indirectă: praxis-ul politic). Ce spune?. destinatarul. Limbajul verbal joacă rolul codului lingvistic.ţintă pe baza căruia trebuie să îşi structureze discursul. funcţia referenţială. Emitentul este preocupat să găsească metoda şi strategia care să capteze şi să intereseze destinatarul politic în diversitatea de grupuri diferenţiate din punct de vedere economic. În ceea ce priveşte destinatarul. Astfel. Structura poate fi reprezentată de elementele modelului comunicaţional al lui H. afişe. funcţia expresivă) răspunde la întrebarea “cine?” şi desemnează clasa politică. Complexitatea desfăşurării procesului de comunicare politică necesită realizarea unei paradigme proprii. care să analizeze structura şi funcţiile comunicării politice.Scopul comunicării politice este de a asigura un flux de informaţie dinspre Putere spre populaţie. Pentru aceasta ei se folosesc de mijloace tradiţionale precum: întâlniri electorale. Lasswell. funcţia poetică. funcţia conotativă. funcţia de metalimbaj. 108 .

Repertoriul tematic îndeplineşte o funcţie denotativă. puneri în context ale unui subiect. împărtăşind sau nu aceleaşi valori. procesul de contextualizare este însoţit de structuri retorice şi procedee ale elocvenţei (comparaţii. funcţia comprehensiv-agresivă) răspund întrebării “cui?”. suveranitate). monumentele. ambiguitate. problematica pe care clasa politică doreşte să o impună mai ales cu ajutorul mass-media). conversaţii . profesional. care dezbate probleme ale puterii politice. grupurile de interese. apelul la sentimente şi emoţii). legate de organizarea statului. Destinatarul poate fi elita politică. Astfel. Canalele de comunicare sunt folosite în funcţie de destinatarul vizat. În cazul comunicării politice există două posibilităţi de realizare a procesului: în mod direct (comunicarea verbală dublată de limbajul non-verbal şi paraverbal) şi indirect. Pentru a dobândi o anumită determinantă ideologică sau o anumită interpretare. fie conotaţie negativă conduc la deformarea situaţiei iniţiale după cum cere interesul instanţei emiţătoare. sunt canalele cu acoperire naţională (TV. un grup social sau o populaţie având caracteristicile publicului de masă: eterogeni din punct de vedere socio-cultural. libertate. Asocierea unei anumite teme cu alte evenimente care au fie conotaţie pozitivă. Pentru construirea mesajelor politice se uzează de reprezentările mentalului colectiv care aparţin comunităţii căreia i se adresează. 3) Blocul tematic răspunde la întrebarea “ce?” şi defineşte pe de o parte repertoriul tematic (aria semantică.2) Destinatarul (respectiv. În mesaj se regăsesc valori politice perene (ex. prin acţiunea politică. exemple şi descrieri cu putere imagistică. etnic. iar pe de altă pare mesajul (care conţine soluţia politică la repertoriul tematic propus). democraţie. lăsând loc multiplelor posibilităţi de interpretare. formulări speciale. echivoc. zvonuri. credinţe sau convingeri politice. grupurile de presiune. 109 . noţiuni abstracte şi de maximă generalitate care conţin conotaţii. Receptorul poate fi un singur individ. presa scrisă. strategiile de politică internă şi externă. minorităţi. solidaritate.ultimele două sunt canale informale de comunicare. dinamica politicii. partide. 4) Canalul de comunicare răspunde la întrebarea "cum?". dispersaţi. expresii colocviale. Pentru a influenţa prin conţinutul mesajului se folosesc metafore. radio. Mesajului îi corespunde funcţia conotativă.

canale simbolice de comunicare). Factorii care influenţează perceperea mesajului raţional exprimat prin limbajul verbal sunt legaţi de instanţele comunicării (scrisă şi vorbită). precum şi decorul sau ambianţa sonoră. fundalul a fost schimbat83. Limbajul politic foloseşte termeni care aparţin de drept altor domenii (sociologic. London. interlocutorului şi a mesajului. Gradarea ritmului. X. vestimentaţia. însă este centrat pe scopuri proprii şi este de multe ori denaturat ideologic. simpozioane). Edition Routledge. al cărui fundal era albastru. Totodată politicienii se folosesc şi de limbajul paralingvistic. iar cel mai restrâns canal de comunicare îl reprezintă cel cu ţinte individualizate (documente pretins confidenţiale). În timpul alegerilor din 1992 se difuzau multe ştiri electorale. John. drept urmare. gesturi. dar şi de contextul în care are loc comunicarea. Persoanele publice îşi însuşesc noţiuni de comunicare non-verbală pentru a influenţa publicul prin elementele adiţionale discursului propriu-zis: voce. simpatia. charisma. 110 .evenimentele sportive sau culturale . literar. Un exemplu de încercare de influenţare prin limbajul cromatic îl reprezintă emisiunea "Nine o'clock news" difuzată de BBC. Baza comunicării politice o constituie limbajul politic. culorile din cadrul în care apare emitentul mesajului. 2. volumului şi tonului glasului exprimă sensul global al mesajului transmis. apartenenţa etnică sau sexuală. canale cu acoperire selectivă (acestea se referă la mijloacele de comunicare specializate şi întruniri. Understanding journalism. Limbajul non-verbal şi paraverbal este cu atât mai important cu cât atinge straturile psihice profunde ale auditoriului. Ca urmare s-au înregistrat numeroase plângeri care afirmau că albastrul favorizează Partidul Conservator (fiind culoarea acestui partid). 1996. La nivelul sursei. 56 – 57. filosofic sau limbaj popular). congrese. factorii care asigură perceperea favorabilă sau nefavorabilă a mesajului sunt: credibilitatea. poziţia corpului etc. Efecte ale comunicării politice 83 Wilson. ştiinţific. şi anume îşi adaptează vocea potrivit contextului. pp. privire. preponderent emoţionale şi pulsatorii.

Conceptul de “agenda setting” a fost elaborat ca atare de Donald L. aşteptat sau neaşteptat al influenţei mass-media. vârstă. afective şi cognitive. stabilirea agendei ("agenda setting"). de aceea cercetările au studiat efectele la nivel comportamental. construirea valorilor politice. prezintă o serie de efecte. la nivelul grupurilor politice sau la nivelul grupului social în ansamblu. după cum efectele mass-media se manifestă la nivel individual. teoria priorităţilor ("priming theory"). 111 . şi McCombs84. grup socio-profesional. Efectele comunicării politice se pot manifesta la nivel individual. iar altele iau în calcul doar o campanie electorală (o lună). grad de instruire. Shaw.. 1997. ca şi comunicarea în general şi comunicarea de masă. modificarea sau infirmarea celor deja existente. Comportamentul este efectul dorit sau nu. exprimate comportamental. în special. diferenţiate în literatura de specialitate în funcţie de criterii diverse. au reprezentat obiectul cercetărilor care au condus la formularea unor teorii ale efectelor. sex etc. L. La nivel individual. Maxwell E. ca rezultantă a efectelor cognitive. al grupului sau instituţiei şi al societăţii în ansamblu.) care le determină. efectele apar în cele trei dimensiuni: volitive. 2. Mahwah. Modelul „agendei” politice şi publice Teza existenţei unui grup decizional care stabileşte “ordinea de zi” este consemnată încă de la începutul secolului al XX-lea în studiile lui Walter Lippman. 1.. Studiile mai aprofundate ţin cont şi de motivaţiile care îi fac pe oameni să selecteze anumite canale mediatice.Comunicarea politică. Lawrence Erlbaum Associates. Donald. prin formarea opiniilor. precum: încadrarea ("flaming"). Unele studii sunt realizate pe o perioadă mai lungă de timp. altele cercetează doar efectul expunerii. Comportamentul este cel care intră în discuţia modelelor. Shaw. în special. Efectele cognitive ale comunicării politice realizate prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. Esenţa teoriei constă în existenţa unei legături puternice între 84 McCombs. afective şi volitive. Comunicarea politică are impact major la nivelul dimensiunii cognitive. stabilirea agendei şi priorităţilor în dezbaterea politică. Efectele sunt relative şi complexe şi există o multitudine de factori (mediul social. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. N. X. J. Efectele volitive şi la nivel afectiv sunt greu de cuantificat. Maxwell E.

respectiv modul în care ştirile politice influenţează atribuirea semnificaţiilor şi importanţei chestiunilor politice de către audienţă. mass-media. în consecinţă. este considerat un spectator pasiv al fluxului informaţional dintre presă şi puterea politică. delimitează şi limitează dezbaterile politice. Astfel. Importanţa oferită unui eveniment se realizează în detrimentul altuia. 2. subiecte care îi vor determina în ce fel să voteze. X. alegătorul. pe domeniul politic. construieşte o realitate politică. stabilind priorităţi.modalitatea în care mass-media expune problemele în timpul unei campanii electorale şi ierarhia evenimentelor publicului. Din această perspectivă. Schimbul comunicaţional este dominat de elita politică care are prioritate în faţa altor formaţiuni. care a consemnat materialele de presă. 2. i se sugerează posibilităţi de semnificaţie a evenimentelor. decide care sunt subiectele de maxim interes pentru public. iar publicul se lasă influenţat de subiectele dezbătute şi de modul cum sunt ele înfăţişate în presă. Teoria se bazează. cetăţeanul şi. Mesajele sunt selectate în conformitate cu interesele sistemului politic existent. Toate relatările mass-media devin semnificante pentru o companie politică. care este ignorat pentru început de mijloacele de comunicare. ordonează evenimentele politice. ci prin crearea unei atmosfere politice favorabile unor grupuri de interese şi prin ponderea cu care anumiţi actori politici apar în materialele de presă (modalitatea prin care un om politic îşi asigură vizibilitatea). Cercetările celor doi autori au relevat dependenţa dintre gradul de atenţie acordat de media unei liste de probleme şi gradul de atenţie acordat aceloraşi probleme de către publicul expus mesajelor presei. ca apoi să devină insignifiant şi chiar necunoscut publicului. şi alături de discursurile politice şi campaniile electorale contribuie la formarea conştiinţei politice. Teoria încadrării 112 . Influenţa produselor mass-media nu se realizează în mod direct. i se selectează din totalitatea de ocurenţe numai anumite întâmplări. În acest mod publicului îi este impusă importanţa problemelor politice. Mass-media dezbate anumite probleme politice.

comportamentul agresiv este unul din “condimentele” discursului televizat. News that matter: Television and American Opinion. iar pe de altă parte. 86 Iyengar. preferinţa pentru un eveniment sau o personalitate sunt generate de necesitatea psihologică a selectării. Pentru a înţelege lumea şi a ordona social evenimentele la care participă sau la care sunt martori. Evenimentele sunt percepute. 1974. În fiecare mesaj mediatic ei caută indiciile acestor “cadre” fixe pentru a putea înţelege şi interpreta lumea evenimenţială. Datorită cadrelor interpretative. identificate şi etichetate conform acestor scheme de interpretare. Noţiunile sinonimice corespunzătoare acestei teorii sunt cadre sau structuri fixe. stereotipuri. tipizări. anumite aspecte ale unui eveniment sau anumite faţete ale realităţii sunt evidenţiate. X. dacă în demonstrarea existenţei priorităţilor în "agenda presei" s-au studiat campanii electorale. prejudecăţi Aceste structuri există atât în conştiinţa publicului. Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience. în structura celor trecute. dar este inerentă într-un mediu suprasaturat informaţional. ca şi în cazul modelului agendei. Preeminenţele duc la formarea unor “gusturi” specifice de receptare a 85 Goffman. Erving. deformate sau diminuate ca importanţă. Numai că. Harper and Row Press. 2. Teoria preeminenţei în formarea convingerilor politice Esenţa acestei teorii este aceea că preferinţa orientată în mod selectiv are cauze psihologice şi nu motivaţii ideologice. indivizii îşi creează scheme de interpretare pentru a integra experienţele noi. indivizii îşi dezvoltă reprezentări fixe. pentru teoria încadrării s-au analizat evenimente politice ale anilor '60. evenimentele noi. pe când altele sunt ignorate. Selectarea limitează capacitatea de receptare şi analizare a publicului. 1987. New York. cât şi a jurnaliştilor. preeminenţa unor informaţii asupra altora. Ipoteza de la care a pornit Erving Goffman 85 a fost aceea că aşteptările indivizilor depind de experienţele anterioare şi că elementele afective prevalează asupra raţionamentului. de la cercetări privind evenimente politice. Kinder. ajutându-i şi pe unii şi pe ceilalţi să selecteze şi să ofere sens evenimentelor. schematizări. London. Pe de o parte. în acest sens. 113 . Iniţiatorii Iyengar şi Kinder86 aduc două tipuri de argumente în favoarea ideilor pe care le susţin. 3.Premisele acestei teorii au pornit.

Jargonul politic dispare cât mai mult din discurs. care. concis. sex. despărţite de fraze scurte. clasa politică îşi extinde destinatarul într-un mod mult mai facil. Acest lucru era permis şi adecvat întrucât destinatarul era el însuşi elitist. Discursurile ţinute în amvon erau construite pe baza principiilor şi strategiilor textuale ale retoricii. X. discursul este structurat în mai multe blocuri de text concentrate şi abstracte. cultură.informaţiei. Prin intermediul presei. necesitând mai mult timp. în funcţie de mai multe criterii (vârstă. rostite de elita politică ele uzau de erudiţia acestora. Acest tip de discurs este diferit de cel tradiţional. categorie socioprofesională etc) şi discursul politic trebuie să se adapteze pentru a putea câştiga şi menţine atenţia unui public cât mai larg. Modalităţi de adaptare a limbajului politic cerinţelor comunicării de masă O formă a comunicării politice este aceea a comunicării cu publicul plin intermediul mass-media. cu informaţie cât mai oportună. sentenţioase. cheltuieli mai mari şi mai multă răbdare. omul politic al timpurilor noastre a trebuit să îşi creeze un alt tip de discurs. simplu. tehnici. Fără intermedierea canalelor mediatice. şi a fost menţinut în Parlamente secole de-a rândul. nivel de instruire. În societatea contemporană. scade capacitatea de analiză. Pentru a răspunde dublei cerinţe. discursul politic s-a văzut obligat să-şi creeze un limbaj accesibil publicului. care să se preteze atât rostirii în Parlament. cât şi mijloacelor de comunicare. uşor de reţinut şi preluat de presă. limbajul devenind unul din ce în ce mai apropiat de limbajul comun. religie. În absenţa jurnaliştilor clasa politică ar trebui să depună eforturi pentru deplasări în teritoriu şi întâlniri cu electoratul. prin trimiteri istorice. când publicul a devenit unul mult mai numeros şi mai eterogen. Întrucât comunicarea mediatică se adresează unui public eterogen. la rândul ei. ca o scurtă ilustrare în cadrul unui material jurnalistic. specializaţi sunt 114 . care era specific oratorilor greci şi latini. 3. Într-un cuvânt mass-media asigură vizibilitatea clasei politice şi contribuie la creşterea popularităţii actorilor politici. etnie. factural. personajele politice şi-ar câştiga cu greu popularitatea şi şi-ar face cunoscute mesajele politice cu mai multă dificultate. Termenii abstracţi. ceea ce duce totodată la stabilirea unei rutine de percepţie. Pentru a se adapta caracteristicilor mediatice.

temele de interes public. În acest spaţiu se realizează participarea politică a diferiţilor actori sociali. pe demonstraţie. comun al conversaţiilor cotidiene. iar participarea la dezbateri este văzută ca o modalitate de control a puterii. X. Persuadării i se alătură şi elemente paralingvistice şi non-verbale. care dezbat probleme de interes public. din perspectiva interesului general.excluşi în favoarea celor comuni. şi anume: structura frazei este simplă. apelând în acelaşi timp la forţa sugestivă a cuvântului de a crea imagini vizuale. discursul politic nu mai mizează pe stilul argumentativ abstract. Având drept obiective principale persuadarea şi seducerea unui public numeros şi eterogen. Discursul conţine reprezentări şi simboluri uşor de înţeles şi închipuit. În acest mod sunt create imagini plastice. elementele specifice de limbaj politic dispar în favoarea unui limbaj popular. devenind unul al simplei conversaţii cotidiene. în special impresia generală pe care omul politic o face publicului (în cazul televiziunii mai ales). conceptele abstracte şi silogismele lasă locul elementelor concrete şi afective. limbajul politic se dezideologizează. Această adaptare la caracteristicile canalelor de comunicare conduce la apariţia unor noi trăsături ale comunicării politice reprezentate în special de personalizarea puterii politice şi spectacularizarea fenomenelor politice. Adaptarea limbajului politic la cerinţele comunicării mediatice se rezumă la cele trei procedee detaliate mai sus. Acest lucru se datorează mai ales apariţiilor televizate. pe stârnirea emoţiilor auditoriului şi pe imaginaţia acestuia. care mizează pe afectivitate. 115 . Spaţiul public – loc de manifestare a acţiunii politice Spaţiul public reprezintă locul de intersecţie al politicului cu universul comunicării. 4. pe raţionalitate şi logică. Primul spaţiu public din istorie este considerat a fi Agora Atenei antice. ci mizează pe afectivitate. unde cetăţenii discutau problemele importante. în cadrul cărora politicienii apelează la tehnicile comunicării verbale în acest mod. Participanţii erau aleşi aici după anumite criterii (nu orice cetăţean putea participa la discuţiile din Agora). Discuţiile se desfăşoară astfel încât sunt folosite tehnicile argumentaţiei. pe stârnirea emoţiilor auditoriului şi pe imaginaţia acestuia sau mizează pe reprezentări şi simboluri.

actorii politici. Studiile sale se înscriu în categoria teoriilor critice despre mass-media. presă de informare culturală. exponent al teoriei critice. toate conducând la o democratizare a vieţii politice. 87 Habermas. Spaţiul public s-a constituit de-a lungul istoriei ca loc de mediere între societatea civilă şi stat. La început însă. Bucureşti. următorul pas în dezvoltarea spaţiului public îl desemnează apariţia unor noi locuri publice unde se dezbăteau subiecte de interes general. apoi prin conţinutul discursului. J. 1983. cluburile. Cunoaştere şi comunicare. p. saloanele şi presa. cetăţenii tratează neconstrânşi. Cunoştinţele erau difuzate prin mijloace diverse: educaţie. în secolul al XVIIIlea. Jürgen. continuare a perspectivei deschise de Theodor Adorno. la acest spaţiu public nu aveau acces decât indivizii cu un grad de cultură ridicat şi cu o stare materială prosperă. încercând să ajungă la un consens. În centrul analizelor lui J. 116 . iluminiştii au iniţiat o acţiune de educare a maselor bazată pe diverse mijloace (de la teatru la literatura de popularizare). locul unde se formează şi se exprimă opinia publică. care integrează opinia publică. mass-media. ca şi în cazul Greciei antice. Promotorul noţiunii de spaţiu public este Jürgen Habermas. Elementul central al teoriei sale îl constituie spaţiul public. Habermas examinează relaţia dintre comunicarea de masă şi democraţie. Habermas se află relaţia dintre stat şi sfera publică. piese de teatru. academiile. În aceste spaţii indivizii discută. în scopul de a include categorii din ce în ce mai largi în dezbateri. în Europa apar cafenelele literare. literatură de popularizare. Pentru a remedia această situaţie şi a lărgi sfera participanţilor la discuţii şi implicit la viaţa politică. îşi împărtăşesc idei şi opinii. Dacă primul reper în constituirea istorică a opiniei publice îl reprezintă Agora. sub garanţia de a putea să se întrunească şi să se unească liberi. 126. Editura Politică. Prin spaţiu public el desemnează acel loc unde „reuniţi ca public. Astfel. să-şi exprime şi publice liber opinia lor asupra problemelor de interes general”87.În plus vorbitorii îşi doreau să exceleze în faţa auditoriului mai ales prin forma. considerat reprezentant al Şcolii de la Frankfurt.

mai ales începând cu secolul al XIX-lea. Acest principiul a permis statuarea treptată a discuţiei şi criticii publice asupra opţiunilor şi deciziilor politice. apar noi mijloace de informare în secolul al XX-lea (radioul – 1901. manifestaţii. Payot. 117 .Elitele iluministe se plasau ca mediatoare între putere şi populaţie. aşteptărilor şi necesităţilor populaţiei. Indivizii au acum mai multe posibilităţi de participare la viaţa politică: vot universal. formaţiunile politice. Locul politicului este luat de uniuni şi partide care se suprapun sferei publice. modelul burghez a involuat. Spaţiul public s-a constituit prin unirea persoanelor private într-un public. jurnaliştii care transmit maselor mesajele puterii şi atenţionează clasa politică asupra aspiraţiilor. Actorii care îşi joacă rolurile în spaţiul public contemporan sunt acum liderii politici. Ziarele şi revistele cresc cantitativ. Domeniul etatizat se substituie domeniului spaţiului public de natură democratică şi civilă. Profesionalizarea şi instituţionalizarea activităţii de comunicare a condus la creşterea numărului indivizilor implicaţi în dezbateri publice. J. organizarea în sindicate). dezvoltând o teorie a declinului rolului opiniei publice sub impactul acţiunii conjugate a tehnocraţiei şi a comunicării de masă. 1987. ale cărei elemente erau altădată. Amploarea vieţii politice solicită un nou spaţiu public: sistemul mass-media. locul acestora fiind luat mai târziu de jurnalişti. Discuţia politică liberă era considerată a fi principala instanţă de legitimare în spaţiul public şi principala expresie a principiului publicităţii 88. În secolul luminilor s-a elaborat principiul treburilor publice. diverse forme de protest devenite legale (greve. principiu legat şi de constituirea societăţii civile. specialiştii în sondaje. L’espace public. iar televiziunea în anii '50). Jürgen. în imagine şi publicul. în comunicare. marşuri. secol ce a adus transformări şi în domeniul politicului. Paris. Are loc o apropiere între politic şi mase în mod direct prin întâlniri cu alegătorii şi în mod indirect prin intermediul presei. În cadrul sferei publice se constituie „conştiinţa politică” şi aceasta cere puterii reglementări legale ale funcţionării relaţiilor economice şi sociale prin 88 Habermas. Habermas critică această evoluţie istorică a spaţiului public. Faţă de modelul iluminist.

În timpul războiului rece. După încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale. explozia comunicării de masă şi a publicităţii. şi care se obţine prin desacralizarea politicului cu ajutorul unor tehnici şi strategii formale şi informale de publicitate şi evaluare politică. Habermas optează pentru instituţiile publice sau semi-publice. a confruntării celor două tabere adverse. Problemele grave ale sfârşitului de război au necesitat din partea politicienilor campanii de refacere a imaginii. protejate astfel de capitalul privat. care iniţial apăruse ca o contrapondere a puterii. propaganda şi-a instaurat hegemonia asupra politicii interne şi externe a statelor. Efectele maximale ale propagandei politice se obţin datorită puterii 118 . apelul la emoţii şi impresionabilitate. mediatizarea este ontologic constitutivă în acţiuni politice. convingerea pe baza argumentelor raţionale şi a logicii demonstrative este înlocuită prin instigare. în plus informaţia vehiculată cedează la proba verităţii. propaganda politică era arma de care uzau ambele părţi. publicitatea şi comunicarea prin acţiunea politică Propaganda politică a cunoscut o intensificare deosebită înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial. în cadrul căreia. J. În societatea informaţională. puterea politică practica sistematic propaganda politică. În epoca societăţii mediatice dispozitivul instituţional şi tehnocratic preia controlul spaţiului public. X. începând cu secolul al XIX-lea. pentru mobilizarea populaţiei.elaborarea unor legi cu valabilitate generală şi care acţionează ca o opinie publică (ceea ce se numea voinţa generală a lui J. În ceea ce priveşte statutul audiovizualului. Rousseau). În concepţia lui Habermas. de cucerire şi recucerire a popularităţii. Astfel. face ca spaţiul public să fie luat în stăpânire de stat şi de aparatul tehnocratic. J. Acţiunea politică în spaţiul public modern se bazează pe principiul legitimării care reprezintă noul principiu de acţiune politică. Propaganda politică. 5. în statele cu regim politic nedemocratic. iar funcţia critică a dezbaterii să se transforme într-o funcţie de integrare.

artizanii propagandei politice difuzează mesaje care în mod obligatoriu trebuie să pară verosimile. ci trebuie doar ca ceea ce afirmi să pară verosimil. motiv pentru care se recurge la tehnicile de ocultare a adevărului. la origini. Rolul propagandei politice este de a influenţa. nu de a furniza informaţii. care controlează toate aspectele vieţii.alegător. aşa cum se vinde un produs. de la muncă la divertisment. asigură venit din vânzarea spaţiului de emisie (instituţiile media private 119 . opozanţii) pe care omul politic trebuie să la atragă într-o publicitate adecvată reprezentată de o imagine valorizantă şi sloganuri reprezentative. Pentru a obţine însă încrederea publicului şi a apărea credibili în faţa acestuia. şi anume „modelul dialogal”. incluzând deci. Activitatea de publicitate are drept ţintă principală determinarea publicului de a cumpăra produsul (ţinta factitivă a comunicării publicitare). educaţia şi informarea cu ajutorul sistemului massmedia. Pentru instituţiile de presă această practică este benefică din două motive: în primul rând. Căci. care a depăşit celelalte două modele tradiţionale. Pe de altă parte. militanţii.absolute pe care o are statul. Noua comunicare politică uzează de cuceririle tehnice şi strategice ale publicităţii comerciale. afişe sau spoturi publicitare pe diverse suporturi mediatice. iar pentru a realiza acest deziderat publicitatea se sprijină pe strategiile de seducere şi persuadare a destinatarului. “Piaţa” va fi segmentată într-un anumit număr de “ţinte” (indecişii. publicitatea politică înseamnă cumpărarea de spaţiu publicitar pentru difuzarea unor anunţuri. în cadrul căruia se realizează schimbul de idei pe baza raţionalizării argumentelor. Publicitatea politică îmbracă două aspecte: pe de o parte se referă la activitatea de “vânzare” a unui om politic. Pentru a fi crezut nu este important să spui adevărul. Acesta este noul model al comunicării acţiunii politice – „modelul marketing”. în scopul promovării interesului general şi „modelul propagandistic”. publicitatea este legată de activitatea economică de promovare a bunurilor şi serviciilor comerciale. Conotaţia negativă a propagandei politice o întrece pe aceea a publicităţii. care ierarhizează rolurile şi face apel la emoţiile publicului şi la convingerea sa. cu grija de a seduce consumatorul .

în Marea Britanie. oamenii politici şi formaţiunile politice vor dezvolta comportamentele politice noi în relaţia cu publicul. Prin aceste strategii comunicaţionale.obţin cea mai mare parte a veniturilor din publicitate) şi. Proiectul autorului politic este structurat potrivit strategiilor de marketing. aceste produse puse la dispoziţie de clasa politică pot fi difuzate ca atare. personalităţile publice. care prezintă aşteptări. având drept subiect evenimente politice. „Produsul” se adresează unei „ţinte”: diferite grupuri sociale. Publicitatea politică. În 1964. Adaptându-se noilor cerinţe de comunicare. datorită modificării relaţiei de comunicare dintre politic şi public. Acest pattern se referă la strategii care adaptează acţiunea comunicării la tehnicile specifice pieţei publicitare economice sau a show-business-ului. doctrine. în Franţa opoziţia este prezentă în programele radiodifuziunii. „Oferta” se realizează pe baza caracteristicilor pieţei (publicului). lucru care a făcut ca. oamenii politici aveau încredere totală în consilierii de imagine. în cadrul cărora „oferta” este reprezentată de programul politic şi este rezultată a „cererii” (aşteptările electoratului). publicul. în speţă văzut ca electorat. contracandidaţii. În această relaţie de comunicare. politicienii dialoghează cu jurnaliştii. trebuinţe care au fost cercetate în prealabil. reticenţi. spre deosebire de propagandă este apanajul regimurilor democratice. un politician să fie vândut la fel ca orice bun economic. canalul utilizat preferenţial este cel audiovizual. Cercetătorii comunicării politice vorbesc despre standardizarea acesteia şi anume. nevoi. 120 . în al doilea rând. necesitând intervenţii din partea jurnaliştilor şi contribuind la manifestarea exerciţiului democratic. la sfârşitul anilor '60. iar în perioada electorală a dus la balotajul generalului De Gaulle. în 1965. La început. Tehnicile dovedite eficiente în publicitatea comercială au fost translatate şi în domeniul politic. având finalitatea de însuşire a unei concepţii. Practicile mediatice trebuie să contribuie şi la democratizarea acţiunii politice prin intermediul dezvoltării responsabilităţii omului politic în faţa electoratului. Comunicarea politică reprezintă un proces intenţional care se desfăşoară într-un spaţiu social. Partidul Liberal se făcea cunoscut publicului prin intermediul BBC-ului. constituirea într-un model care aparţine de drept spaţiului politic american. idei sau ideologii politice. Tehnicile de publicitate se constituie în strategii de persuadare a publicului.

cultură asociativă. Acest model de comunicare este parte integrantă a oricărui plan de acţiune politică. în special televiziunea. Însă nu toate acţiunile politice sunt comentate. Din perspectiva resurselor de care trebuie să dispună un om politic sau o formaţiune politică (resurse financiare. judecăţilor şi interpretării publicului prin intermediul mass-media. însă ea compensează cu alte forme de participare civică: mişcări sociale. Cum principala sursă de informare rămân mediile. iar comunicarea asigură vizibilitatea politicului în diverse ipostaze: în perioadele electorale. este supusă evaluărilor. Unele cercetări în domeniul comunicării politice contemporane confirmă existenţa unui model de comunicare comun ţărilor democratice. Conceptul de americanizare a comunicării politice este controversat. Specialiştii oscilează între a-l considera un model global al comunicării politice şi a-l privi drept originar în SUA şi adaptat cerinţelor diferitelor state. datorită comunicării politice. este paradoxal: în aparenţă participarea cetăţenilor la viaţa politică. în cazul unor ceremonii politice sau ca rutină politică. Aceste tehnici includ strategiile de comunicare. Acţiunea politică. acţiunea politică devine informaţie publică.profesionale. simbolice). acţiune afirmativă. Unii actori politici au un acces mai redus la comunicare şi implicit vizibilitatea lor este mai scăzută. discursul politic mizează atât pe limbajul verbal. accesul la comunicarea acţiunii politice este discriminatoriu. etnice. cu un anumit grad de instruire şi educaţie etc. 121 . Prin acest procedeu se formează mentalitatea conform căreia vizibilitatea politică nu este numai o caracteristică a democraţiei. Caracterul modelului politic american. pentru a-şi maximaliza persuasiunea. cât şi pe cel non-verbal. prin intermediul votului se află în scădere. prin care oferta este făcută cunoscută unui public cât mai larg. Prin intermediul comunicării politice. logistice. ci şi o practică socială. considerat model global al comunicării politice. deci şansele ca mesajele lor să ajungă la public sunt diminuate. interpretate şi în consecinţă sancţionate de mass-media şi public. Comunicarea acţiunii politice ajută la îndeplinirea responsabilităţilor civile. „oferta” trebuie adaptată acestui canal. în cunoştinţă de cauză.

Louisville. Jean-Claude. Claude. Iaşi. Economia bunurilor simbolice. Bucureşti. 8. Editura Polirom. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 12. 9. Psihologia comunicării. 2000. 11. University of Kentucky Press. Tratat de sociologie. 2006. Beauzée. Bourdieu.. Christian. 1767. 1999. Boudon. 2000. Editura Polirom. Introducere în ştiinţele comunicării. Chantal. Bonnange. Editura Universităţii „A. J. Cultură şi comunicare. Jean. Bucureşti. Pierre. Thomas. Chicago. 13. Barbou. Raymond. 3. Birdwhistell. Ştefan. Dialectica spiritului ştiinţific modern. Mignot. Clarence L. Editura Cartea Românească. Nicolas. 6. Daniel. Paradigmele comunicării. I. Introduction to Kinesics. Caune. 2002. vol. Editura Univers Enciclopedic. The world book dictionary. Editura Meridiane. Bucureşti. Barnhart. Sociologia opiniei publice. 10. Dicţionar de media. 5. Bachelard. 1996. 2. Balle. Abric. Maria Cornelia. 7. Bucureşti. 122 . Coord. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. Ray. Bucureşti. Cuza” – Iaşi. Robert K. Editura Humanitas. Don Juan sau Pavlov? – eseu despre comunicarea publicitară. 1987. Paris. Bucureşti. Bucureşti.. Baylon. 2. Gaston. Field Enterprises Educational Corporation. Buzărnescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bârliba. Bougnoux. 14. 1986. Editura Trei. 2005. 4. Xavier. Bucureşti. 1986. 1952.Bibliografie: 1. Francis. Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage. 2000. 1965. Comunicarea. Barnhart.

2004. 20. Cuilenburg. 25. 21. Editura Humanitas. Editura Comunicare. Haineş. Ştiinta comunicării.15. Graur. L’espace public. Bucureşti. Editura Polirom. J. Drăgan. Jürgen. Umberto.. Bucureşti. Harper and Row Press. 29. Paris. Cluj-Napoca. Casa de Editură şi Presă “Şansa” S. Frankfurt am Main. Ioan. 30. 26.. Comunicarea: repere fundamentale.L.ro.R. Fiske. Tehnici de comunicare. Editura Politică. 1997. Jürgen. Evelina. 23. 1982. Bucureşti. 2005. Sfera publică şi transformarea ei structurală. Coman. 2001. Introducere în ştiinţele comunicării. 24. Tratat de semiotică generală. Mome. Habermas. Dinu. în Teorii ale limbajului. 1983. Editura Polirom. Editura Polirom. Goffman. Addison Westley. 1987. Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky. Iaşi. Denöel-Gonthier. Payot. G. 33. 18. Teorii ale comunicării de masă. John. De Fleur. Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience. La société de l’ubicuité. Editura Institutul European. Dictionaire de médias. 28. Ion.. Eco. Bucureşti. Ball-Rokeach. 1998. 32. Suhrkamp. Iaşi.. Chomsky. Jürgen. Despre structurile cognitive şi evoluţia lor. J.W. Jean. Bucureşti. Mihai. Drăgan. Teorii ale învăţării. Paradigme ale comunicării de masă. 2000. 16. 22. 1972. Bucureşti. Georges. Editura Mediamira. O. Iaşi. Habermas. Editura Fundaţiei “România de Mâine”. 1999. Habermas. Coord. Erving. London. 17. 2003. Ioan. 1975. Friedman. Iaşi. Paris. Mihai. 27. Dynamics of Mass Comunication. Cunoaştere şi comunicare. London. 1974. un răspuns lui Piaget.J. 1983. S. Editura Ştiinţifică. în Sprachpragmatik und 123 . Bucureşti. Jürgen. Introducere în teoria comunicării. Noam. Dominick. Paris. Scholten. Cazeneuve.R. Melvine. Noomen. Editura Politică. Was heisst Universalpragmatik? Philosophie. 1996. 1988. 19. 1998. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1971. Constructia simbolică a câmpului electoral. Introducere în sistemul mass-media. 31. Bucureşti. Habermas.

N. 1987. 45. 1997. Societatea cucerită de comunicare. Paris. 1997. Moscovici. Armand Colin. Zipfel. 1984. Puterea imaginii. 2000. 42. Istoria teoriilor comunicării. 49. Editura Presa Universitară Clujeană. Armand. André. 1994. Noelle Elisabeth. 47. 2003. Les systeme de communication. Comunicarea.. Michelle. Gaeno. 1970. modele. News that matter: Television and American Opinion. Mass-media şi democraţia. 38. Izurieta. Editura Tehnică. 1998. 41. Huyghe. Bernard. Moretta Angelo. 35. Serge. Neculau. aplicaţii. Roberto. Jean. A theory of public opinion. Lawrence Erlbaum Associates. Kinder. John. New York. Editura Tritonic. Mahwah. A. Comunicarea statului în era diverstismentului. Cluj-Napoca. Bucureşti. Editura Polirom. McCombs. 2000. mai 1967. Principii. Astrid.34. Editura Polirom. Washington. în Reprezentările sociale (coord. L. 2000. Maxwell E. Editura Institutul European. 2003. Ree. The spiral of silence. Inc. Keane. McQuail. Editura Institutul European. Neumman. Editura Meridiane. The Hidden Dimension. 50. Editura AMA Impact. Histoire des doctrines politiques depuis l’antiquité jusqu’a nos jours. Miège. No. Cluj. Bucureşti. Edward. Fenomenul reprezentărilor sociale. Mehrabian. Iaşi. în Journal of Personality and Social Psychology.). Valentina. Decoding of inconsistent communications. Iaşi. Chicago. J. Doubleday & Company. 46. 124 . 48. Elemente de lingvistică generală. 1998. 1999. vol. 43. Morton. 51. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Mosca. Hall. Cuvântul şi tăcerea. 1. Denis. Lohisse. Bucureşti. 1971. Kunczik. 37. Editura Polirom. New York. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. Iyengar. 6. University of Chicago Press. Michael. Shaw. 1936. Mattelart. Marinescu. American Psychological Association. Iaşi. 36. 40. Martinet. Mattelart. Payot. Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării. 44. Iaşi. Introducere în teoria comunicării. Albert şi Weiner. Paris. Iaşi. 1969. 39. Donald.

Editura Institutul European. 125 . Palmier. Editura Ramida. Thoveron. Comunicarea politică azi. 54. Editura Polirom. Powershift . 55. libertarian. Tehnici de comunicare. Theodore. 2000. A. Teoria comunicării. Editura Polirom. 70. 1996. J. 1999. Iaşi. 2004. Stănciugelu. Editura Institutul European. Bucureşti. Peretti. 1997. Editura Polirom. Platon. Bucureşti. 2001. Bucureşti. 1995. Wilbur. Fred. 66.. Ferdinand. Spaţiul public şi comunicarea. Editura Risoprint. Iaşi. Semnificaţie şi comunicare în lumea contemporană. 57. Curs de lingvistică generală. 1998. Editura Humanitas. Severin. De la omul necunoscut la omul cognoscibil. Editura Enciclopedică. Ramonet. Alvin. 56. Iaşi. Apărarea lui Socrate. Sălăvăstru. Bucureşti. Ionut. Editura Facultăţii de Comunicare si Relaţii Publice “David Ogilvy”. Bucureşti.. Isabelle. J. Schramm. J. 1996. Comunicare şi acţiune. Legrand. 64. 1. Filosofia comunicării. Constantin. vol. W. 2003. Iaşi. Pailliart. Editura Polirom. 2002. University of Illinois Press. Laurenţiu. Slama-Cazacu. 59. Ignacio. 68. 1997. 65.52. Solomon. Editura Doina. Marcel D. Siebert.Puterea în mişcare.. 63. Editura Polirom. Iaşi. Popa.. Iaşi. Tofler. 2000. Editura Politică. 1993 58. 60. 1973. 69. Şoitu. 67. ClujNapoca.A. Gabriel. Tirania comunicării. Boniface. Tatiana. Perspective asupra teoriilor comunicării de masă. Bucureşti. 62. Editura Antet. Tran.. Pârvu. Peterson. Editura SNSPA. Edition Pierre Belfond. Tănase.M. Comunicare politică şi integrare europeană. J. Ilie. social responsibility and soviet communist concepts. Herbert Marcuse et la Nouvelle Gauche. 2000. Marcus. Saussure. Săhleanu. 2001. 1985. 1963. Discursul puterii. Stratageme comunicaţionale şi manipularea. Bucureşti. Bucureşti. Iaşi. Dicţionar enciclopedic. Vasile. Editura Antet.. Irina. 61. Four Theories of the Press: The authoritarian. Paris. Victor. Bucureşti. 53.

Editura Nemira. Ludwig. Bucureşti. 1996. Wilson. 73. 2004. Editura Humanitas. John. 72. 126 . Structura minciunii. Bucureşti. Wierzbicki. Wittgenstein. Understanding journalism. Piotr.71. Cercetări filosofice. London. Edition Routledge. 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->