MAPA

YR 3

T-tama at M kung mali _____1, Ang lahat ng mapa ay patag _____2. Tatlong bahagi ng mundo ay makikita sa mapa _____3. Ang lahat ng mapa ay pare-pareho ang gamit _____4. Mahalaga sa paggamit ng mapa ang kasanayan sa paggamit ng pangunahin at pangalawang direksyon _____5. Maiintindihan ang mapa kahit walng pananda ANONG URI NG ______________1. Zambales ______________2. Brgy Ampid ______________3. ______________4. ______________5, MAPA ANG GAGAMITIN gustong malaman ni Elsa kung may mga ita sa Gustong malaman ni Jenny ang nasasakupan ng ano ang produkto sa rehiyon 1 may kabundukan ba sa Bicol? Madalas ba umulan sa Palawan?

PUNAN ANG PATLANG TAMANG SAGOT
Anyong lupa Klima Anyong tubig pananda populasyon krokis pangkabuhayan

6. May mga ____________ na ginagamit sa mapa upang mabasa at maunawaan 7. Ang direksyon ay malalaman sa pamamagitan ng ______________ 8. Ang mapang _________________ ay nagpapakita ng uri o dami ng tao 9. Ang mapang pisikal ay nagpapakita ng mga ________________ at ________________sa isang lugar 10. Ang mapang ________________ ay nagpapakita ng produkto at industriya ng mga tao 11. Sa mapang ___________ makikita ang uri ng panahon na nararanasan sa isang lugar TUKUYIN KUNG ANONG URI NG MAPA 12. bulkan, lawa, daagat at bundok________________ 13. lungsod, kabisera, baranggay__________________ 14. maulan, maara-________________

15.

puno, bigas, mais, isda-_________________

URI NG MAPA ____________1. ____________2. ____________3. ____________4. ____________5. ____________6.

pangunahing kalsada at lagusan pangunahing produkto ng isang lugar hangganan at kabisera ng isang lugar anyo ng lupa at tubig dami at uri ngtao na nainirahan panahon na nararanasan sa isang lugar

___________________1. pinakamalawak na lambak ___________________2. pinakamataas na bundok ___________________3. bulkang may perpektong kono ___________________4. pinakamaliit na bulkan ___________________5. pinakamalaking bulubundukin ___________________6. 1000 na burol sa bohol ___________________7. islang may putting buhangin ___________________8. pangalawang pinakamalalim na parte ng katubigan ___________________9. pinakamalawak na lawa ___________________10pinakamahabang ilog ___________________11. pinakamataas na talon P-PangkabuhayanPO-pampopulasyon PI-pisikal PK-pangklima PD-pandaan PU-pulitikal

_____1. gaano kadami ang mga Ilokano sa Ilocos Norte? _____2. Anong kalye ang nasa dulo ng Colt St. _____3. Mais ang itinatanim sa Isabela _____4. Karagatang Pasipiko _____5. Mount Pinatubo _____6. anong klase ng tao ang mga nakatira sa Cebu _____7. Ano ang kabisera ng Isabela _____8. troso, tabako _____9. Saan ako dadaan papunta ng UST _____10. Hi-way _____11. riles _____12. LRT _____13. mga tulay