DASAR PENJAJAHAN BRITISH DALAM KEWUJUDAN POLA DEMOGRAFI DI MALAYSIA

Pengenalan 
3 bangsa yang paling utama di Malaysia-

Melayu, India dan Cina. 
Masyarakat majmuk merupakan suatu

masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi berasingan dalam unit politik yang sama . (J. S. Furnivall ).

Komposisi penduduk pada zaman penjajahan 
Sebelum 1848 majoriti penduduk tanah

Melayu terdiri drp orang Melayu Abad ke-19 dan 20 penghijrahan besarbesaran orang Cina dan India ke Tanah Melayu. 1870 jumlah orang Melayu bertambah dengan pesat akibat kemasukan penduduk Indonesia. 

1931 jumlah penduduk bukan Melayu (India

dan Cina) melebihi jumlah pnduduk Melayu. 
1957

Pecahan komposisi mengikut kaum : i. Melayu = 49.8%

ii. Cina = 37.2% iii. India = 11.3% iv. Lain-lain = 1.8%

Jenis-Jenis Dasar Penjajahan British
i. ii. iii. iv. v.

Dasar Ekonomi Dasar Liberal Dasar Pecah Perintah Jus Soli Dasar Peluasan Tanah Jajahan

Dasar Ekonomi British 
Bagi menyokong ekonomi eksport komoditi

utama (bijih timah dan getah), British membawa masuk buruh Cina dan India. Kesan kedatangan buruh asing : i) masyarakat terdiri drp pelbagai kaum, keturunan dan cara hidup. ii) bil penduduk merosot. iii) membentuk petempatan kaum berasaskan kegiatan ekonomi.

- Melayu : tumpuan dalam kegiatan pertanian di kampung. - Cina : tumpuan di kawasan perlombongan di Perak, Negeri Sembilan, Selangor. : kegiatan perdangan di bandar. - India : di ladang dan estet getah. 
British mahu org Melayu ketinggalan dari segi

pembangunan ekonomi. Walaupun mereka tidak tertindas dgn kekerasan, ttp tertekan kerana pengasingan penjajah menjadikan mereka ketinggalan.

Dasar Pecah Perintah Setiap kaum terpisah melalui aktiviti ekonomi, politik dan tempat tinggal. Prinsip Jus Soli Pemberian taraf kewarganegaraan tanpa mengira kepercayaan dan kaum. Menguntungkan kaum lain tapi menghakis hak keistimewaan orang Melayu. Dasar Liberal Menggalakkan kemasukan buruh asing ke TM. Membentuk pola-pola penduduk TM yang berbilang kaum.

SEJARAH DEMOGRAFI
‡ Penggunaan istilah masyarakat majmuk hanya

bermula pada penghujung abad ke-18 dengan adanya peranan pihak British.
‡ British menjadi elemen utama yang membawa

perubahan identiti NNM. (berdasarkan perkembangan ekonomi NNM sepanjang penguasaan British). 

Susunan ras dan corak penempatan

penduduk masa ini telah ditentukan pada zaman perkembangan pemerintahan kolonial dan juga kesan eksploitasi orang British (K.K Chong). 
Semasa penguasaan British, telah berlaku

proses migrasi yang berlangsung dalam beberapa peringkat.

PERINGKAT PERTAMA

‡migrasi secara besarbesaran ‡berlaku akibat perkembangan pesat ekonomi ‡pada masa yang sama didorong oleh dasar British.

‡ Aktiviti perlombongan - ekonomi utama membawa kepada penghijrahan orang Cina dalam jumlah yang tinggi.

‡ Penghijrahan orang Cina telah berlaku sebelum kedatangan British lagi. ‡ Selepas kehadiran British - dasar penghijrahan adalah lebih liberal serta diwujudkan jaminan keselamatan undang-undang. ‡ Keadaan ini menggalakkan lebih banyak migrasi masuk. 

Kemasukan orang India pula berlaku dengan

pesat di penghujung abad ke-19 dimana berlakunya perkembangan perladangan seperti getah dan kopi. 
Migrasi ke NNM mengalami penurunan pada

1929 hingga 1931 akibat berlakunya kemelesetan ekonomi dunia.

KESAN KEMELESETAN EKONOMI

‡sejumlah besar migrasi kehilangan kerja seterusnya mendorong untuk kembali ke negara asal.

‡British telah menyekat kemasukan golongan lelaki terutamanya dari China, sebaliknya menggalakkan kemasukan golongan wanita dibawah Ordinan Orang Asing 1932. ‡ Langkah ini telah menyeimbangkan demografi penduduk di NNM.

PERINGKAT KEDUA

‡selepas perang dunia ke-2 berlaku. ‡ Ini merujuk pada penguasaan Jepun di Tanah Melayu yang menyekat kemasukan migrasi terutamanya dari China.

‡migrasi dari India pula masih lagi berlaku tp dalam kadar yang rendah.

‡ Tahun 1945, British merangka prinsip Jus Soli. ‡ Semua warganegara Tanah Melayu diberikan kepada semua tanpa diskriminasi ras dan kepercayaan. ‡ Jus Soli -Menguntungkan golongan imigran yang merujuk pada Cina dan India kerana mereka boleh memperoleh kerakyatan dengan mudah. 

Orang Melayu sebagai penduduk asal telah

berpindah ke kawasan jauh ke pedalaman yang dikenali sebagai kampung selepas kemasukan kolonial British yang disusuli oleh kemasukan migrasi luar. 
British dalam penguasaanya di Tanah Melayu

mengamalkan pendekatan pecah perintah . 

Pendekatan ini mengukuhkan keadaan

masyarakat majmuk yang tidak bercampur. 
Pecah perintah merujuk keadaan dimana

hampir tiada hubungan langsung antara ketigatiga kaum tersebut yang terpisah oleh ekonomi, politik dan geografi (tempat tinggal).

KESIMPULAN 
Masyarakat majmuk di Malaysia secara

keseluruhannya hidup bersama namun tidak bercampur. Bukti: zaman penjajahan British. Didapati ketiga-tiga kaum langsung tidak berinteraksi. Wujud petempatan utk 3 kaum di Semenanjung Malaysia

SEKIAN..