Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. Membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan . Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid.kesulitan yang dihadapi oleh murid. Membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid. . Membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik.

.

Justeru. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .€ Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak.

corak.€ Menerusi ujian ini. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. Mengingat kembali. huruf. guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam: Menentukan sesuatu saiz. suku kata. nombor. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. suku kata dan perkataan. dan dari bawah ke atas. nombor. kiri ke kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. huruf. perkataan dan ayat. saiz. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan (Sequencing) Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. . persamaan atau perbezaan bentuk. corak. Mengecam orentasi kedudukan. jarak. warna.

Terdapat 15 kemahiran yang diuji. Setiap soalan betul diberi 1 markah. .Tiada masa khas diperuntukkan bagi menjalankan ujian ini. Markah penuh ialah 150. Ujian ini diberikan sehelai demi sehelai mengikut bahagian. Ujian ini mempunyai 150 soalan.

soalan 10 2. Orientasi kedudukan 5 . Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Kemahiran Bil. 20 5. 10 4. 1.Bil . 10 3.

14. Turutan Kemahiran Bil. 9. 11.tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi . 7. 8. 13. 6.Bil . 15. 12. 10. soalan 15 10 10 15 10 10 5 5 5 10 Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata .

.

nombor. . bentuk. warna. bentuk. (Discrimination Sameness) FUNGSI Membolehkan murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Diskriminasi yang sama. corak. (Discrimination of differences) Membolehkan murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. nombor. huruf dan sebagainya. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama. huruf dan sebagainya. warna. corak.

huruf dan sebagainya. Melatih murid supaya dapat membezakan kedudukan sesuatu objek. Pertalian jarak (Spatial Relationship) . bentuk. Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . corak.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Diskriminasi saiz (Discrimination of size) Diskriminasi kedudukan. nombor. nombor. FUNGSI Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor matatangan dan fahaman arah kiri. corak. kanan dan sebagainya. bentuk. jarak kiri ke kanan serta jarak antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. warna. huruf dan sebagainya. warna. (Position in space) Koordinasi motor mata ² tangan.

Turutan (Sequencing) Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure ² Ground) Menyalin (Visual Copying) . Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Mazing FUNGSI Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa-apa yang telah dilihat.

Mengumpul maklumat untuk tujuan penempatan Kenal pasti tahap perkembangan semasa dan pendidikan yang diperlukan. . Membuat penilaian awal tentang keupayaan kanak-kanak. KEPENTINGAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Supaya dapat membuat laporan kepada ibu bapa dan juga pakar kesihatan. Menyediakan suatu rancangan berdasarkan keperluan.

kanak-kanak ini berbeza berbanding kanak-kanak lain. persekitaran dan lain-lain lagi. pendekatan. € Hal ini kerana. € Oleh itu. mereka perlu diasingkan dari segi program pengajaran.Hasil pengumpulan maklumat yang diperoleh akan membantu dalam proses penempatan kanak-kanak yang tidak berkeupayaan. bahan pengajaran. € .

€ Maklumat ini dapat membantu guru menyediakan atau menyelaras sistem pengajaran mengikut ketidakupayaan kanak-kanak. . Penyelarasan sistem pengajaran tersebut juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Individu (RPI).

Ibu bapa akan dapat menjadikan maklumat yang diperoleh sebagai rujukan. € Ibu bapa didedahkan dengan kaedah yang sesuai untuk kanak-kanak itu dan apakah aspek yang perlu diberi penekanan untuk mengatasi ketidakupayaan anak mereka. € .

€ Pakar-pakar kesihatan pula akan memantau kanak-kanak tersebut dari semasa ke semasa dan memberi maklumat tentang sebarang perubahan kanak-kanak ini. .

penilaian atau pengesanan kepada kanak-kanak akan membantu guru atau pakar mengesan apakah pendidikan tambahan yang perlu diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah dalam pengamatan.Penilaian awal boleh dibuat sama ada secara formal (ujian pencapaian dan perkembangan) atau secara tidak formal (pemerhatian atau analisis). € Di samping itu. € .

.€ Penilaian awal dapat menentukan kanak-kanak yang memerlukan didikan tambahan dan mengenal pasti kanakkanak yang mungkin mengalami masalah yang lebih serius pada masa hadapan sekiranya tidak mendapat sebarang pemerhatian.

.€ Dalam hal ini. maklumat tersebut dapat membantu guru biasa dalam pengajaran yang terbaik untuk mengajar mereka. maklumat yang telah diperolehi digunakan dalam empat cara: i) Sebelum kanak-kanak berada di kelas pemulihan khas.

ii) iii) iv) Prosedur penilaian dapat membantu dalam menjangka teknik pengajaran yang efektif dalam proses pengajaran. Dalam menentukan program dan strategi yang sesuai. penilaian ini akan dapat menyediakan maklumat rujukan yang lebih formal dan benar. . Maklumat ini dapat dihimpunkan secara individu kepada pelajar yang benar-benar layak dimasukkan ke dalam kelas pemulihan khas.

guru atau penilai akan dapat memaklumkan subjek dan teknik yang bersesuaian dan diperlukan. € Dengan menggunakan maklumat ini. akademik atau teknik sosial. € .Penilaian tahap perkembangan semasa kanak-kanak pemulihan khas melibatkan praakademik. € Maklumat ini juga meliputi kekuatan dan kelemahan kanak-kanak itu.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful