kesulitan yang dihadapi oleh murid. Membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. Membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan . . Membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid.Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

.

€ Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. Justeru. ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .

nombor. Mengingat kembali. guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam: Menentukan sesuatu saiz. persamaan atau perbezaan bentuk. huruf. corak. warna. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. corak. suku kata. . dan dari bawah ke atas. Mengecam orentasi kedudukan. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. suku kata dan perkataan. nombor. huruf. jarak. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan (Sequencing) Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.€ Menerusi ujian ini. kiri ke kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. saiz. perkataan dan ayat.

Setiap soalan betul diberi 1 markah. Markah penuh ialah 150. . Ujian ini diberikan sehelai demi sehelai mengikut bahagian.Tiada masa khas diperuntukkan bagi menjalankan ujian ini. Ujian ini mempunyai 150 soalan. Terdapat 15 kemahiran yang diuji.

10 4. Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Kemahiran Bil. 20 5. 10 3. Orientasi kedudukan 5 .Bil . soalan 10 2. 1.

7. 9. 13. Turutan Kemahiran Bil.Bil . 10. 14. soalan 15 10 10 15 10 10 5 5 5 10 Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata . 11. 12. 8. 6.tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi . 15.

.

corak. bentuk. nombor. (Discrimination of differences) Membolehkan murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. warna. bentuk. corak.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Diskriminasi yang sama. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama. warna. . nombor. huruf dan sebagainya. huruf dan sebagainya. (Discrimination Sameness) FUNGSI Membolehkan murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek.

nombor. Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor matatangan dan fahaman arah kiri. Pertalian jarak (Spatial Relationship) . Melatih murid supaya dapat membezakan kedudukan sesuatu objek. kanan dan sebagainya. corak. bentuk. Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . nombor. jarak kiri ke kanan serta jarak antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. huruf dan sebagainya. huruf dan sebagainya. corak. warna. bentuk.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Diskriminasi saiz (Discrimination of size) Diskriminasi kedudukan. FUNGSI Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. warna. (Position in space) Koordinasi motor mata ² tangan.

Turutan (Sequencing) Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure ² Ground) Menyalin (Visual Copying) . Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa-apa yang telah dilihat. Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri.KOMPONEN UJIAN DIAGNOSTIK Mazing FUNGSI Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak.

Mengumpul maklumat untuk tujuan penempatan Kenal pasti tahap perkembangan semasa dan pendidikan yang diperlukan. Membuat penilaian awal tentang keupayaan kanak-kanak. Menyediakan suatu rancangan berdasarkan keperluan. . KEPENTINGAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Supaya dapat membuat laporan kepada ibu bapa dan juga pakar kesihatan.

€ Oleh itu. € . pendekatan. bahan pengajaran. kanak-kanak ini berbeza berbanding kanak-kanak lain.Hasil pengumpulan maklumat yang diperoleh akan membantu dalam proses penempatan kanak-kanak yang tidak berkeupayaan. mereka perlu diasingkan dari segi program pengajaran. € Hal ini kerana. persekitaran dan lain-lain lagi.

Penyelarasan sistem pengajaran tersebut juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Individu (RPI).€ Maklumat ini dapat membantu guru menyediakan atau menyelaras sistem pengajaran mengikut ketidakupayaan kanak-kanak. .

€ Ibu bapa didedahkan dengan kaedah yang sesuai untuk kanak-kanak itu dan apakah aspek yang perlu diberi penekanan untuk mengatasi ketidakupayaan anak mereka. € .Ibu bapa akan dapat menjadikan maklumat yang diperoleh sebagai rujukan.

€ Pakar-pakar kesihatan pula akan memantau kanak-kanak tersebut dari semasa ke semasa dan memberi maklumat tentang sebarang perubahan kanak-kanak ini. .

Penilaian awal boleh dibuat sama ada secara formal (ujian pencapaian dan perkembangan) atau secara tidak formal (pemerhatian atau analisis). € . penilaian atau pengesanan kepada kanak-kanak akan membantu guru atau pakar mengesan apakah pendidikan tambahan yang perlu diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah dalam pengamatan. € Di samping itu.

€ Penilaian awal dapat menentukan kanak-kanak yang memerlukan didikan tambahan dan mengenal pasti kanakkanak yang mungkin mengalami masalah yang lebih serius pada masa hadapan sekiranya tidak mendapat sebarang pemerhatian. .

maklumat yang telah diperolehi digunakan dalam empat cara: i) Sebelum kanak-kanak berada di kelas pemulihan khas. . maklumat tersebut dapat membantu guru biasa dalam pengajaran yang terbaik untuk mengajar mereka.€ Dalam hal ini.

.ii) iii) iv) Prosedur penilaian dapat membantu dalam menjangka teknik pengajaran yang efektif dalam proses pengajaran. penilaian ini akan dapat menyediakan maklumat rujukan yang lebih formal dan benar. Dalam menentukan program dan strategi yang sesuai. Maklumat ini dapat dihimpunkan secara individu kepada pelajar yang benar-benar layak dimasukkan ke dalam kelas pemulihan khas.

akademik atau teknik sosial. € Maklumat ini juga meliputi kekuatan dan kelemahan kanak-kanak itu. guru atau penilai akan dapat memaklumkan subjek dan teknik yang bersesuaian dan diperlukan. € .Penilaian tahap perkembangan semasa kanak-kanak pemulihan khas melibatkan praakademik. € Dengan menggunakan maklumat ini.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful