BIL JUALAN TUNAI SALINAN BIL TUNAI PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu

. Tel: 013-9989626 Tarikh: Kepada: Kedai kek Kyo kusanagi No.1234,Gong Kepas, Terengganu. Harga No Rujukan Butir Kuantiti (unit) Seunit (RM) Jumlah (RM) NO:

(Ringgit Malaysia: Tunai/ No cek:

JUMLAH ) syafiq ..…………. Pengurus

SALINAN BIL TUNAI PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu. Tel: 013-9989626 Tarikh: Kepada: Kedai kek Kyo kusanagi No.1234,Gong Kepas, Terengganu. Harga No Rujukan Butir Kuantiti (unit) Seunit (RM)

NO:

Jumlah (RM)

(Ringgit Malaysia: Tunai/ No cek:

JUMLAH ) syafiq ..…………. Pengurus

SALINAN BIL TUNAI PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu. Tel: 013-9989626 Tarikh: Kepada: Kedai kek Kyo kusanagi No.1234,Gong Kepas, Terengganu. Harga No Rujukan Butir Kuantiti (unit) Seunit (RM)

NO:

Jumlah (RM)

(Ringgit Malaysia: Tunai/ No cek:

JUMLAH ) syafiq ..…………. Pengurus

SALINAN BIL TUNAI PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu. Tel: 013-9989626 Tarikh: Kepada: Kedai kek Kyo kusanagi No.1234,Gong Kepas, Terengganu. Harga No Rujukan Butir Kuantiti (unit) Seunit (RM)

NO:

Jumlah (RM)

(Ringgit Malaysia: Tunai/ No cek:

JUMLAH ) syafiq ..…………. Pengurus

SALINAN BIL TUNAI PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu. Tel: 013-9989626 Tarikh: Kepada: Kedai kek Kyo kusanagi No.1234,Gong Kepas, Terengganu. Harga No Rujukan Butir Kuantiti (unit) Seunit (RM)

NO:

Jumlah (RM)

(Ringgit Malaysia: Tunai/ No cek:

JUMLAH ) syafiq ..…………. Pengurus