P. 1
Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Du Bi

Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Du Bi

|Views: 536|Likes:
Published by vudoantien

More info:

Published by: vudoantien on Jul 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN- CÁC ĐỀ DỰ BỊ TỪ 2002-2009 1. ( Dự bị 1 B-2002).Cho hình chóp S.

ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy ABCD và SA=a. Gọi E là truung điểm của CD. Tính theo a khoảng cách từ điểm S đến với đường thẳng BE. 2. ( Dự bị 1 B-2002). Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi α , β , γ lần lượt là góc giữa mặt phẳng (ABC) với các mặt (OBC), (OCA), (OAB). Chứng minh rằng: cos α + cos β + cos γ ≤ 3 . 3. ( Dự bị 2 D-2002). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA vuông góc với đáy a 6 ABC. Tính khoảng cách từ a điến mặt phẳng (SBC) theo a, biết rằng SA = . 2 4. ( Dự bị 2 A-2003). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác cân với AB=AC=a và góc BAC = 1200 , cạnh bên BB’= a. Gọi I là trung điểm của CC’. CMR tam giác AB’I vuông tại A. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AB’I). 5. ( Dự bị 1 B-2003). Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tìm điểm M thuộc AA’ sao cho mặt phẳng (BD’M) cắt hình lập phương theo một thiết diện có diện tích nhỏ nhất. 6. ( Dự bị 1 D-2003). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tam giác vuông tại B và AB= a, BC= 2a, cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Gọi M là trung điểm của SC. CMR tam giác AMB cân tại M và tính diện tích tam giác AMB theo a. 7. ( Dự bị 2 D-2003). Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC vuông tại A, AD = a, AC = b, AB = c. Tính diện tích S của tam giác BCD theo a,b,c và chứng minh rằng: 2 s ≥ abc(a + b + c) . 8. ( Dự bị 1 B-2004). Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a và vuông góc với đáy ABC, tam giác ABC có AB = BC =2a, góc ở B bằng 1200 . Tính khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC). a 3 2 o Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A ' D ' và A ' B '. Chứng minh · và góc BAD = 60 . AC ' vuông góc với mặt phẳng ( BDMN ) . Tính thể tích khối chóp A.BDMN. 10. ( Dự bị 2 A-2006). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, cạnh SA vuông góc với đáy, cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy một góc 60o. Trên cạnh SA lấy điểm 9. ( Dự bị 1 A-2006). Cho hình hộp đứng ABCD.A ' B'C ' D ' có các cạnh AB = AD = a, AA ' = M sao cho AM = a 3 . Mặt phẳng ( BCM ) cắt cạnh SD tại điểm N . Tính thể tích khối chóp 3

S.BCNM. 11. ( Dự bị 2 B-2006). Cho lăng trụ ABC.A 'B 'C ' có A '.ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh đáy AB = a, cạnh bên A ' A = b. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng ( ABC ) và ( A 'BC ) . Tính tgα và thể tích của khối chóp A '.BB'C 'C. 12. ( Dự bị 1 D-2006). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, gọi SH là đường cao của hình chóp. Khoảng cách từ trung điểm I của SH đến mặt bên (SBC) bằng b. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.

Created by Vu Doan Tien

-1-

ABC mà mỗi mặt bên là các tam giác vuông. Chứng minh rằng tam giác AHK vuông và tính thể tích của hình chóp S. Hãy tính theo a thể tích khối tứ diện ABCD và tính số đo góc giữa hai đường thẳng AD và BC. AC. I là giao điểm của AD với mặt phẳng (SMN). Mặt phẳng (α) đi qua A. AC = 2a. Cho lăng trụ đứng ABC. Tính theo a khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC). Chứng minh MB vuông góc với MA’ và tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BM).ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Chứng minh rằng AD vuông góc với SI và tính theo a thể tích khối tứ diện MBSI.ABC đáy là tam giác ABC vuông tại B. (Dự bị 2 B-2008). Cho hình chóp S. Tính thể tích hình chóp MA1BC1. K lần lượt là hình chiếu của A trên SB. K lần lượt là hình chiếu của A trên SB. 22. Trong mặt phẳng (P) cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R và điểm C thuộc nửa đường tròn đó sao cho AC= R. M là trung điểm của đoạn AA1. SBC là các tam giác đều cạnh a. AA1 = a 2 . 17. Gọi H. SD.ABC. E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. 16. 18. K và song song với BD chia khối lập phương 3 thành hai khối đa diện. 23. Tìm α để thể tích đó là lớn nhất. các mặt ACD và BCD vuông góc với nhau. AA'=2a 5 . Tính thể tích khối tứ diện EHIJ theo a và α . M là điểm di động trên tia đối của tia BA sao cho góc ∠ECM = α (α < 900 ) và H là hình chiếu vuông góc của S trên CM. BC. Cho hình lập phương ABCD. Gọi I.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. ( Dự bị 1 D-2007). hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy (ABC) là trung điểm cạnh AB và SE = 2a. 21. (Dự bị 1 B-2008). D là điểm đối xứng của S qua E. ( Dự bị 2 D-2007). Cho hình chóp S.ABC có góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600 và ABC. (Dự bị 2 A-2008). Cho hình chóp S. SC. ( Dự bị 2 B-2007). Gọi M là trung điểm của cạnh CC’. SBC ) = 600 . Cho hình chóp S. N lần lượt là trung điểm của đoạn AA 1 và BC1. 20. Cho lăng trụ đứng ABC. Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy điểm S sao cho góc ∠( SAB. 15. Created by Vu Doan Tien -2- . ( Dự bị 2 D-2006). ( Dự bị 1 A-2008). I lần lượt là trung điểm của EC. Cho hình chóp S. SA = a 2 . ( Dự bị 1 B-2007). N. 19. Cho lăng trụ đứng ABC. CMR SC ⊥ ( AHK ) và tính thể tích của hình chóp OAHK. Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC và ABD là các tam giác đều cạnh a. ( Dự bị 1 A-2007).A ' B'C 'D ' có cạnh bằng a và điểm K thuộc cạnh 2 CC ' sao cho CK = a . Tính thể tích của hai khối đa diện đó. BA =BC =2a. góc ∠BAC = 1200 . SA = a 3 và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho AB = a.13. AC. SA= SB = SC =a.A’B’C’ có AB = a. AB =AC=a. Gọi M. SA vuông góc với đáy ABCD. Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB. SC. Chứng minh MN là đường vuông góc chung của AA1 và BC1.A1B1C1 có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M. Gọi H. 14.A1B1C1 có đáy là tam giác vuông. CHứng minh rằng BM ⊥ B1C và tính khoảng cách giữa BM và B1C. ( Dự bị 2 A-2007).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->