SE,(..RE ~Aj~iA DE ES1AJJU VA !.alUC'~9.AO Averrrl(~ a ~U~ V,~ tie. 2.

14 fJ

.....

re~ek'he (QXX) 41 J34Q~ 1500

BUZ4U-9UU CURl! LBA - PARAN/~ WW'u'l/. JJara cJ ~ 8,'9 d u LoB ~ u. ~ r:. gpv, b r;

A'1!"n' AI. JIii..'1\O

. :V.Llt1. . .l~'~ 01

FmjOJ~m3! ~ ~. p~t~ da (iralltlti£a. q.ue ~. OW~ pa an .F~~n3,~. A Nomem::lilL'~·Ul"3.. Ur:am.ltieu .. Hl~a£dC' ]eir,!.Th~, Nfj,U, I:lrefe"Tiu ,~de11{iimtlla!~ao F~firnf.M;L]c!3i,'1 ado-t:lil:noo ~ .~en~ameJ.l.'bf;), mais u,aJt]ieional De:·jgu:d fu~"'" Dl':~,: 3 F{ju~ti~ UI!:U. :Flfuuli.'Ctgia ¢l;Stuila n fonema, ~u ~JaJ1' 11 ,~iHlnL

Os fufi~·m~. 'il:!m. ~u. ooI~j.l]nt~;J!, f'Q,mJL~[!l1]:. U' sls'te~al. f6u:il!:'O I~ 'lif]]~: e n~ u~· ~Qf:ilg: 'ill~~t~.1!:'t~N\I''O~· el_e.. ment~]'i~{ •. SBln~1 dm,I~i.[i.ti\'lfOS ;ptJrqpe IWm: valDr: npQ.fitJ. 'L~w .. ~~ m.1i.m:JlM .palg~:aj' td ,Itroe'...a, de' unl. focnem;a pur m:dill.~ q1llEi: g~ Ihe op~ ~tlde· (let~iillar' tmllffll

M·va. ,ltM\~.8JVr3~. .

~11tao~

pti.~ baM,

"' .. ~.~:"" "'" ·~w~ ...... lIj ~

bol~ ,crill:!" sola., •. er

I~.

Fone.m.:a I~' ·!l;8J4~: uuUi das 1Ilrida~ a~n~~, fite:f.']JIil1"e$ deJ)~et'ii;5{v.ei~· numa pala.vra.. Ailis~. ·por. exE:.m.p~.'~I •. Jl~ lil,aJ,.iaJWI:l!~ 'DDda~ :pJl}~'e,;s€: 'de~'fl:ep"diE;r.

I fi. ,I I,d. I, ~ a. I -'~ fu.ne·ttuls:~ 'aQlhrrrJ:L e:cist8l:Ql:,qu3=' :bu l.eu'a.si.

. "ru~~~ Ie;~l:",a I~ .:a l"e'p'I\~~~it~~M .gF~fiea. dJa t'-e~lidade ,~i;Mli'M, i'ur.nef:l1:a C]Iru.~ l~i~rW. (:jtte. tet';~ mo ~. igual ~ fan~.ta~. Na 'P:~]8.~[bnll~aj' b~ !~.'tRt Ie,.,· tras, mas sum,e,u[;e :~g .ffi]]~.

A .... ··~1'L.-· F""'" ., ,::..111.,. " ~ar,c..tDIOI . I'· on,a,o;O.r

1. rolTel:l!Uf" tl~· 3!.t 'Yinda d~, lMilI1'm·OO~

2. pO'I:.e. Com ~~ '~Kl~ 'ito!r:aris

.l1i ...... 'lI .... '_ i"" 1, •• ",.-"... ii"I ..... ~ .... ] I .:!', U,., !l,.t!l.l:.c"l! ~~[!L~.,It"<;:LI.u 1:]1: J

4. \l\6:u. palahllm (p"aJa'l;ij .mele) 5". palato durn (~ da. .bo~). 6. Jingu:ac

"1, .at \foolos

S .. dentes

9,. l~b~1liSl

l'O~ fQ~/3~B nasals,

,PUliil'Cio;6 n:me.lHo do A:P"W;e,I'k[iJ!. FOl'klJdar

.' Os 'fm,'tmDU 'Pl)Jdnz~Ei' . 'POf'lne['~ d\Q1 I~i = rdll (;. fiJ.'1u"rdnl'~ lC01l'lj 1lI1Ul de 6:rg~9 h'tlttnar-nos·. g:11~ [i.tt!~ ~m1i~ falar, 'Ie ~ OOl1l:PO~'OO [unaall'l'Eil1't;a]-

~t~:

a) dna pulmees, q)ll!e'. ·r;Drn. roles, eoti:l;e'nD! a CU~ rente d.e ,iilrJ: (lV

'h) ,da~ COt-cliu, ~~~ ex]"l15te·n'te::a, na lacingej, QJE:" .~dla· htth~ da a.be:n:tul~a ehamsda g~!!i)I~, res- . . 1~mLq;21iljJ,~ J:M!~a ·~o[l~riZ~ilj] ~ .M' (2' e

e iliillllS ~e.gu:int"e'~ 6:v'g3M q1i:lH $e' arLlcl!l]alldo .po~

""] . • '. """",,:,,., .oil! . ..:~~,,~' ,"l ....

uet.n .. rnl'Pnii:~:w . ·u.i.ver.iimlS ':mo1;ii:J1C;:U;vc~1 n.::!, ]ne~1"

ma .cfi1:'ri~tt't~,d,e .s:r:.":m tlvrn:a. ~'UlI~'lJ;lpainl.ta (3} com. 0 v~. palatino (4) e ILlI ~ruat~) duro 6111 ,~:n.l da boca (5)~ almgua eom a.p'l~OOili dO:l:;sn 'e' .r;:aiz (S' - a,b, C); IO~'· ai]~6(j~~ 1 1'71; ~ .:d~'n)be$ (8tS,); ('a~ l'hins ('9/9) ;e~ ~s fo~as ,lla~aJ]a It in).

I~' :!imllJem:as fl1~du~!f!Qs, .pe]o aparelhc 1![)(11a.~·. ·aJni"· potilB,m ~eT. ~UrilM, flll. SODf~:r.'M'l" O(rDS in,~1i. .1CI~' iSais,.

FOJlema·.'i' /Surda~ e ,SOJlOroS.:

.A oorreJl'OO ,dB.1!l}[' el.'"l'7d'lida. p~_s .~ililm.fie$ p(.1d,e ,!~ne(J(fl.'h-ai." a .gJ,ate :fec·ha.dst .!Ydmifeehada ou b:l;tal ... T['U~ii.'.'Iib~ilIi,be.da:,

Se a ~'_"".I .. ;!:. 010- ......... -:-c= ... r~ll~ 1 to;. -~ .... '.~.J ._~',.".

. oe oW~ e.g~- i!,:-en',i:I!lJ!.j!:!!. QU .. ;",Iem1.u_ea~:8!~ ~1Zt '1;:'

fnll'aJda 'pcl~a lOOii!i"i:::r:tIh~ d,e- at; ,~ proditZ,;se enti~). 'U,1lD, [:~}ne:[['ilaJJ S1inom~ prm eX5trJph} I Z I I I V' I .

. Be ,llit ,~lO'te, se ellOO!L'l}tr:,a a:'he·riL:sl,t ,e' Uvre ,s: '11a~:"" g.em da ,{;~nt-e de.ar ,e. 0 oonemSJ. ~. :~-d!~ .. POT 'ie*eo;lpThol 1 s. ~ I 1 ~ I •.

Fa.el:J1;~ fJffli'~· ~' Nms~i~i;

A Co.t"f:e1l!.e itle. an qn~]}do, ehega 3,0 {ul:llltle da. 'bocai rcem dais ~OSr

Se (, ~t<:lJ'Jt(j jj]Dl~ ~4~ :::itt a.cba·l~vaIi:t_ado ,0 ill" ressoa sam,en1:.e na boca e: 1) :£i):n,emaJ Je nml I a, e~ :L [L'iit u I: I' · ... 'h b .. :9;-:z II u

." . I. ..~1 .. ~. •

;S'eJ nn, ,en:&arrtn\. 1) ,p-~l:ft~t) m.,oIe-esbj, .ah~l:~do~ p,iIllr~ d.Gt ru: sai lu~la boea 'e p.'Ltd;~ penetra I~~ 'f~s:!1~ n~~ru~~ 0 q'UJi;; p~nttuz-.;t tt~rilidad.ei II a, e, ~, il, u, I · ! ~,11, ub, I,,,

O'b~tl'ir'il,a~~e:~. ,i:E[[~.p(~anh~i~, so1l1re a ,ru:~Wi'~U [eil~' futr.,:jl Ie fQne~iL'l~

8} h~. eertas teL'F:a~, cum-a 0; '~hj;,~ que :fi~ :Fe~ '_.

, .... iI!L .... ,~............. Ir."".-;;,.. - ....... 6 .,.1"..-, .. --. '0..-..- ""' .... ""'_.- 'Ii:"" ".,.....

"i:!/!<,o.U.1:Al:LL1.I. lU .•. Y4'e:~,II.W ~,!LI.LI.I., J['" IuJ" ~"'~"'fJIIIUI '1Ci,1.u.

,bO'j'e~ tem-se '~lt~::r&.ro, let,T!~~ e' ~a :funit1.maJ~~ .0 '1i11[ 'tiUitiinem. po-die :mJl](li'f~,~~' a ,Ko([]ia do ·"tl!i. do:!'3. n '!~,e i~b "l" nO~ dJ';,grdos: '\i'b[lj;~ ~~l'il]lt e '4]i'~~

'Ii..,) "'m eerta "" """..,,""',d .... U~"'.,. "' '(: ... " '..I. , ... ~ ........ !1r ,1).~.,.,. .. l!...6._ IL'~ [E:O,., !I..!l:", ~ w~.~I:!iIl.;!lr~~,qa [r,~1 ,!LI. ~ Ii.r ,,"U, 1!4U.m.U""' .. UJ[

111:~O l~pre£eDb:tnf]; 1iolittmti~, ~~In m.~r>IJ~' 'sf:Elaia d.t'! ~a1iz~D. ,~Slb:n. em ,~teSl~ tJJ11ld~ iIm];'iil 'bof.a!! !2lmbM'" 0 "n" ei ~ >ilIm,:e fi~Ui san fri'lIei'l:'tas. H~k ·:au'Wfies qUJ~ c1!UU113Ir~ 'es~~ ooo~'i:ld~, ,de d![~4o·~, de pJt~iz~fuJ;

,e) ce.dag 1eU"3:Qi l~{)d;"e.J:ll r:epmesent~ mais d~,:tllm r~ .![I!f.::·:maJ?nt ~xem~](!I';, a ]eb::;a 'I.,~~· 'e:TJII iF.'atu [Ol.ljl ,a;gO:!r,a :mepl!'~~ent~. 'Iff~n~ f~m9, "diSli~~S:: '~~ ·m.d].ti~llb ec ~' ~~I1m'pil~$;

d ]m'a~ diJi[:u:en'ooa pOdellm . .FeJ.uf;;:~e;Ilb.lr' '1fi1l'U :me~];)~ f:QTlJem:a_ As&bn 0 f)CJ(f]HOllI I ~ I P&~ ,e~,'1lar !)r'-eae:o:tJe' na. .r.e~;~:Ill:ru~, du :t~.'_

;;-,;.Ai n.";' __ .,.,.,i "",;ri' ,__ .ii;, .... ,"'''''.h~- ..,. .~._,;III ........ 'iiI<i"I..,., i

,~~ !"!!"!' ~~~I! &:! ~~_JQ! I ~ .. '!Cr IC; • "if., - .• iI"~II}I&~_~~"ISl· I

, ~ Uma mesma la~ a; l:TIo'r]~ :re,l'1!'esell.'~ V'm,os IoneJ:itLta'~~ ne_stii ,liMEnUl",~ lj2t¥,~ ~rr ~Ii~r! Em. ,exatol

1'~"""'rIoLi;""" "Ii ~ .... II • _............,,,,,"",1 ,11'"....,....",....- ;-,. I 'Ii>' I ~ ije . .-.''''''·

- .llL'-Al£~£"ilL~~~!bL, II . .11::1, ~, i! E"~ru'¥ iI:U;~ ,1l.J!"'~.I~I], ~~, ~ ~ i ,~."

'1hliI"a 'ii: f(me,ma, 1':9 I eo fhio= fOMe'ma I ks ~ ~

:1') A. le:b'a ~'x~ :Wd~ repr:eser.ltu dll~, fu'nemaBn· isb!nl ~. e e:moonll']lO (5o;'IilSu1:naMtta1. I ks I . pm:; e·~.er![!p'lo; tMi;

FtuurnlJQ Thgai:s

;830 :fbIleD'i;il~, i'Zlooa~ e lill{l\eg e ~Do cl~Uka~'

[.,.:I ..... !;l! oI';ugun-: ,.:II,... q"""l...,Wt, -:i,~,.,i: ..... l,i'i.tl"

UL'I,I'", ~:!3_" 11'1;,11 , 'lL£ltllt~UI t:.!j_I,C.LL~~

., .

!L qllIafDt,o., lZit}"D!..3, ile' ,ari,iiC!ula~jiOi:

m,edia "', I ill I .. a·ltngu'a Cil:k11:i!eir.Va~e em, i:"€'p(J~rn' ,e o paJa:to mole: llie.v31il,C::""!Sei,

.MHe:rio~ ,ii' I e,.,e.~]. ~ '~.!lIl. pmrita .. d.'llllrll~ elev-a~e ~dliLalme:Dre em ~lij;~aIQ' M 00u ria,· boca. e. vaili di:lmtfihldo 19. abe~r~~a dlit bLn~

'U~Oi"~, 'ii I ll. It-, 1Jl I - a.lin.gua. IIer:ua. I~ ].e'ljl',!Mrv.m . ;9!eu, do:rno [e:-m di·r:e.c@io no ~aJ;atf~

m6]J~,. O~, ,labiOiS V3(i1 ~ :fecl1~nd.o\' -

~'tIi: "'-1I1Ii1''''''/jrIoi;li,_..., .......... li'~~ 1I~~~~ r. ~'Iii, LlJ..l __ L':IaIl~U' ~l L.Ill!IllLI .. I.'"lt::!l

a;b~i = ~ &~ [e) 6 I : ]~, .P:~.]e I 'oo;M; :r~ch:3lda!i!!i '," I .~'I· alo i I ; ~e~ Q.$gO, 1i~(Jc. ~lizijdaS" I~ a~. [~,~ ,0 I, ~ [~a$a..lev~ palido~

3, .. Iql;tam:t~ ,aD ,P:;1,peJj, ,d;u ~i,tki,~··bn·~ ,e n~:

O(("P!; - I[ a, ~. [~ l. 16" 0", 'Ii] I ~

~m:S, ,,,. W ~ ej ~ 'D, :n ~'

"- IquJ3lIdfi· :\. 'mte.D!Sidade;

'~&mI;]3~;: 'mai~: h--.;ltene1~: ~ c3'S~~·ioja~, ,me,~I~ 3.t~nas: menes ~.~te:l:iL8~ - easa, t;o,ja;. mesa,

En.c.o,Dt,I.~S, VO~~]iC'CIiS,

Ob~er:ye 5 .~~9, p'rem~ allaiw;

A. base d:e ooda· .~j]ab~_ ,e tl.ttiI.J:Hi vogril. 1'O(la, $.(I,~a '~_em itmlaJ 'vog.al .

:Nnm£a bit ~ Ide uma ~oga1. numa ~b.a.,

.D,itnnog:u

I O. dit0l1g0 e' >0 enil:OIlI~b'o de uma 'vogal -+ uma

~~.liliv,~aJ.~ '~lU, ~e'm.i.vog,al <¥ 'voga], na l1!legqa.ra. ~ili~ 'bra.

Nit pahfllP.'l 'ho~, ,lTor·,exemplD", Ita ap'~ tuna . gIT::libSJ e_ [lesiba;, Sl.~i 0. oJe PlJOi]l~l!Ilciaclo ftm~men:~. e, por-t:aWt"O ~: vQgal, Q i~ pOl: sua vez, p.ro:n.tli1ciaJd:Q ,fu,:~H;:'3.1]]~l,tel eye e ~emiw.gat. Assi.~ .nra pala V!f,U lhn, :temn.s os $~gmntes :rtl!n£m~s;· I~' I J,

A, eiit~~ eTl!r)I]Jl~tl de ~)t:iga[ ~ ~~[n.t\-"!.igaI d~i .. ge: 0 nome ru:oo_O~Q\,.

1\~a .. pid~YT.~1. q~ando1 'M dl~ ~Il(lb~: ·:i)lU":t,Ul. .,,=, do. N3i. ,[l'Yr:'lD:l~ !ilfl$·illi I~Bn!'se es ~egwD:~~~' fone,mr!S!: I kw.1! I.. pols I] ~I pronuneiadn maris, for:l.';e~ ,WETm.t-e •. ~ v.[1gal, ,eJ.lqWtllt~ o 'D. ~ semivogiQ e e'~ ,~,r~ taJn'~o~ '~

A. es~e· e:n~'r'litf.\~. d~: .semi.'W''Og;ml: mais '~.

,~,se 0 :Dffme 'W: dH~tmgn. ,

No 'p:ri~IilJl~i]~tJi ,e:1W:l11i.p~(j~ ,[:} ,:;nm. dec:r~.u I -v:", I 'e' .~, IIilTaJ ..

No, seguTJd~ e..~mpl~l U ~li[L (!l:E~£'eU. I rv\l i ti _I~ naMl.

~jm, .0 di.Wil~) ])f.ldta: set": lO1'."al'CT:~c:e:lllte~. biaMrla ~ ~ is" 'trrli1 cya. I o~ d.e(J:r~~~a'te:: ~a:J.~. I pa., :~a'~, ~Dte~ &eq·i[u.e:ute'. '~

I ~reJir.w-e,'~.1

:BU:iJt der:Mse~.te: mtd'to _. mti~ W' I·

. .

E >c~m· {HLI:tr'4)s ~e~luS!:r

0(("3} eres:oente:: ~!Wld~fi ~ I aJ.tdiwo I lO1'."al d.ecreS(iente~ nall - I .na:W ~

, '.. -·~'il . .. ....,;i" .... "lII..,,\ll;~i'i,h,~_~ ~ . 'i ,...... I'

•. ~i:fJ!. '~~.LI!I.C.,,~ .............. IGI:IJ:~' :~ ,a.g:we' .. ~' .

:~;d d~irie~eJi1.te: nra:D'~ ,I m\iw I

J

TriL II;OD&IO

ll!jl

A .. paii~.V'Ea P~gu=rl p~ilidltli i~m.8ai1lLas e Fa.'"

• . ~s'l' • ,~~ ~:i. -]

ro.""gtl3il. O(!~h1~~ entati' na I!Jlltlmill b;iJLil1J.~B qru~~, e-

'~H., aAae-~ 'IiEt1LU. delaJa POOle ,e ~h:il\fe' s~:r \<-1l;gal. E ~. g1rl,~ IqU1E: iI1eJn. 'E!nunt:iA~ m,ais; follJ.l"oo. ~. tlll a, ,e a, vogalj le:nq.tlan'ir.o ,0 :u I~ (jl ,i. ~fM) ~etDi:.v(lgaia a ,

lhi!lnSc.rj:!:a jrriii'Lolo.gtc::am;~.'1te ~ II~e]"ft~e,,::]a I :P.:tt~ r:~ngw:ilY I e. las~ I ill ,e·nca[['t-ra, aelt"[li,~gal-t, V'oga] + :s~fvogal e '~i'~~.

1H,m~~,go ,e, , pIlrtM1:;o~ a ,~.ce~~~o~ numa mes-

rna s{Jaba., ~~l" ~en:li\l'o~l * ;mgaJ+ Jsei'illvro.gai]..

O II....-!il"_", - -- .~], , .

""-liioJ:'l!go pow~ ~~r;:

~~;.; .-'i -'j. _,._., ~';'l ]--L 'i!,.c ~ ~

OllC':'ii!l.!l.: l!i.ll.8d!l.'H,lutL:li, _' I ufL .. iLa-w:1]'V II

.... t .... .ci ~:I" io, ...... "(!J>Ii';' .tu"',..::! I '" ,,,.. iiJiI'ilAJ"',-", r;:;; ~

~i:IllL. ,iZ:t~~~U1:::~·!!I1 --, '~""19 "II ;. lUI J ~ II

Hiato

'Ili~Jtt) ,~. 0 ,efa1,tb 3jr:lti~~O' funlUUm ,PO!!' l,W]1fl~. ViO~'

'ga] :1 V I '~ :riD .'L8~nnjnfl! de. um~~ ~b~i~~j ,~~~. ~tl'tr:tl

vogaJ II V II :DtP in1c:u,Q d3J, ~bta: ~eguin.te~ '~~j m,.., ,~tri ,e a ~Tl.Cesg£1U :de duas' WOgail~ I~'~ ,8~' ~"ij ~.l[ll..eflLe:

VQgajB~ :;[11 ~odem esb:rr em si]IHLbM separadas,

Pur e~p'~~~ ,M. "bil![to~ IM"]~

,W.altO·~· I i. a, 'lO ~,~ ~.ftde ~ I ~:.1Li, de IIII ,e'~,i5p, I le:~j@.d l, Al&O[l- I ,A la.or II :e f-~'3. - I ru ,.:t~ lIlA, 1,

F,onemas 'CODSll8Dtes·

'0' ibneranaco:~;an.'l;e, lOOffit) se dep,ree'illna' do p\t~6:P~ElI :noWt~~ lW.o ~_"mm, .~ooem3. ~:lIJn.'~e M'm~ ~.~ vu~,· '~-aiB e p~j~3J ~r::.f' ,3.utllivel dElve I~~ eem U.m fo:r:n:en1l~. soau.'te, tnt iEeJ~" ,1OO.1i:iJ9. ~"tig31

Para ~ pro(IU~l d3:~ OOilll~oan!te, a corre~~;t;~ de ~',.n.a ~e:rclM!~· .. ~ l:lii1Jrt1fiw:oo H enOOifllL'T,mL fill~t~cn'[n lem atgu:rn ~,]lg3JO do ~:p~lh~~ f'GlflJsJokOE .hi CQnsWll:l~ , tQeSr,SOO t1MriSfad:~ sab d~ ~.~&ri,©;s.p:ri:fljjcipais::

,a)1 ~tlQ ';:i,OI mudo de ,H~ic uiJI...a~ib~ O'e.l~~3is '=. (juiIlJ~ao '~m~'plet~ dE:' d~, ~,I"-

gao~, ;: .

C~tri.tiv~ r= ( ,ate emissao FF!o.]ongaJdm , ~ a, z, x, J i ri, V i {,:f'i:iC[iltiv.: J I Ii Th. I (,~ate-

r1:1l.i~ e II .1'j]1 I ( vihY-an't~'S):.

b) ~ll3J1~'lI}. Sfi pnm.'w, Id,e' $ti~m:zl;~i.o~ bilah'.ialls .= (, lah]OS wn'tf'a, MljitH~, ~ 1l~ b, ill

~ ~

llahi,otlem.'C3Jis; ~ ( 'l~fi' mred~i.·· niai~; m\Ciil~ ,

dat clei'1t;fu.i'aJ. BLt~?erior 1: I. [,' \i' [ ';

l,jmp,(}i:lIe.ntaU, ,= ( It'l'ia~la. rnla.h.a: ~:a cilt~. da]l'~ s:npel'iilr};, ~ t, d~ ~,,"I :t

WJ."3,oolt~~, = { ']I]D~ maili ~v~~)lIuill 1:: II :9- ~; I 'J r I ~

pMa'~1.ad.'8 = ( di):m~ da;lfngu;~ ~$ palaw) : ~ ):, ~h TIl, ,~ l]h~, ~, ;

v'e:1l:a.Fe8 ~' ( l1li~ ita. l[~gu:3i: 'mais 'VI~'1l1 K kig,R' II,

Gi-'rIf1f'nO' ~ In9·i,D- - iil:!l-;t;'IIL-,.iIlllI'D· ~ 0ii .j'iil:'l' ~.""·:~r··.: ~ IlJ. .... " .. ~!L:.J! ... .a..A. .11A~ii:II!

~, rolJls~~ati<~s _uo.ode_ ,!3!g"],lllfar~s~ nos ,\!"Dk"'~ 'buJ~lg~

00 ,enol)El.ko [p{)de ~o:n.st!:tui:["~ 1JlllOI ,~lPfi. r-ea]~ blu~"Q J}f;ll{ei~l l~jS[loitn:te +. I 1 ~ (~U otll]~arJ.re 'to I r' ~ ;. ,p11l:lna:~, p!l'!3lga, 'h]~), 'tr~l~~~ :DM:1CIl. brltlll~Ji ,etc.

Fooe'tambem s.er um :~]pO aii~nm:ID {[LIe se !i~' lP~ ern mlHha; rit~ID!nJ' ,i:lf~1m~ a'p.;t;lo,,·,[i!,ld~V(l=~Q. ~

D.igtafg1s

D1grMfi e 0 empre.go, d~ dnas lietn:'u ,paw.8.l"e~ pres>e·nMr. um Il"3l1 fenema,

Iirl dtgra:fns, p.~a (lotl.Soau:Ms: oM .ltlj]b~ 'b::nlll:a.j m.a.Rtt~ ,~, 'Ca:.rl~~,~a~\, q_;-1l~1tl~ p,B:tta..

lldJ 'tandli!r.ri ~.gr.31fos p~. VOgIDsJ !cll't3mad~ ~. ~h':ta]. de, j]a!S3ll~~:Oil c.trma ~"e~ POlf" ~j{em~lol I~n. ~~aI~nfJQ- l.l~p1j, ,I ~ lende , ~~ (JI.I!ii.da. ~1I11iIiM ..

SOob'a

SUaha. ~: ~ '~d:e tsj}:llon, Ida. pffiElw,~ ~ a :ro~· .f!tf±m:;l. uU.gi.'t'E,pO d~ fiE.l(b1enl~~' p'l:IOO:L'L~ddds: ~r um s6 1e:.9~Iir]'lI~ 1(;i¥Pw,al6do.

A 'vt)g;al, ~ tl emm"en:to b~jco~ ~ D :ml!ll~;. qrtl!t!' .nru:m.~ w1_al~i2IJ ~, sal~~J~a 1ia:1)l i:e],~1L~~tl a ~"dt'ls !I.1a outees, ,A.,sLl,~h_a 1:l0de S2'r (o,lJ.$titUilda. ~pe:nM ,de '¥t)gi~.,

~O:!f.-em :raM h~. m®a.~:sS-D1. 1iwg~, p~liSc ela Ie ,3., base, !t} ,oo,hno d3. s:ila'baL. N,a,- .piillaJvTI5IJ. ,aLi 0 l~eD.'1lTu da: slla-

'b.... -,~ ... ,1" ... _"""..,.". ,jA'~

. '.'!G. ,~ ~I! .!JI4IJJLI!~L_ILI~Ql~ ',' '. !I

S€I,riba ,tn:u'i'ca. Ie ,51ilabs ititona,

ra) S'Daba t(mj,ca, r$~e]jto, :t~mt.~ 'D'U; 18ee:nLto p.riD_~.i,:d, e' a -Plalle[W':~. de pJ:loif"mfu" de:tenni.~· :m:':htadf.i. ~in],e[ma. {r:t:ll de,1tem'i:inaJoo' gropo (ille m,ue=mas mrn 'D:~~,ior. de'$~q_iL,te 'q~ ~:tl!.tr.oo.

Eli::.-S:: grtfi~~ ~ sd, le~~_

bi), ~iil3,l'UI subti!lli.'c3J, 'iilU. 3J£_~DJto ,lSectmlli:b-,io ,e ~a. 'all:3h~ que e:~a bl~ If:' qn,e~ ,com . ., aa~e~d]DC!' de um ~ii;;llfiXO. de.lm de ~=lo ~ aiii~inh~i,

~) ilii·:la:ba 8.'tOl03 ~ .aJ. P'.;of::Ju]::i1c:iads, ~~:l :ml~;elMKr. ]:[-H_~3de:,- e a m!:i~ .&a.ta·,!ej et:!llroot'ttil~' ,~tl!3 :pas[,~al'J' - ~:tt.m rut ~a.law,~ -:ab. ~wa. .1tornla. pre:t!fm;iea 1C}(l posttmiea ,.. 'mo.n.' anha ..

\bcor&l,llM' Iqfj'a~llt't1' lfin rlJlim,ero ·,de ,~ilubu!5'

. ,

O@! voctlTmog, 'c.las(m!~mnS'e qUMi100 :~~ nlli.ne.~ .~I de ~bas, I~m;

a.l DlfiDiMSlI!llibots·~ ~o (Is wc~o~ diE Urn;:! Sed. ,~l~ba: .~jC pi~. ~_O']~1 semi d~~

b~ ,d.b:sAa1]()s ~ ~ os vnc;.4bLJ.~ I~~ d~nm.:i ~1l~ .. h~~ ~llia~~C!\!< ~lati9!+ .WJ.'i:.oj, ,ql!latl'Lo;

C)I 'iris-Q11lLab0~ = :s:a,(jl lOSt Vioc~hnJQ9, ,ele b:'<~~. ;~il~.~ bas; cap,iffiJQ~. 'boiL1d,ad.e, llmp~.da ~S'~Ud.ol

d) p;O'UssOa'b;Os = S~['I 09' vocab't1i.]M. ,oom .. mailS. de t~ ,sll~"has: oosm,!).l:ta1.ft.a. :~~coMe~i,mell.~· rtn,~ ~l1bi3b'lin.ti1l'Pi' ,deleg~lflo.

Sep",'1~a~fjo, ~~Wbic":

N(JJif',ma, G~'r~l - A Se'_P3l'3&aO d-~, ,~iaiha~ de', u.m,~ pa]:l!l,v~ra s:e £a.z pela ,auU.'e1!rn~~, ~'. :q:al) pfillin.s, ~m, !f:']e:~!~ CO:l1r~HL'Uti~'{l$c;,. ~~~ a, Mn:n;a~ao

< ..

t[l,U ,elimnl,~gia

~: ,cl1i-~tnJ,~:G-e--,ri.:-u'J b:fl.'il1..£e-IDl_-b:!,~ ,8-mi-:gB!(rei. {:ir.4C.':lllll-l~--qrriJ!JJ ~tc.

R't!gr,D:~

L O,s iClliib'O:o;g;os: ,sior i]l~e:pm~e'~~.

E~'L;. ~C1~~sa., ee- lbgj!tl,~ ,a".~~, Mnb}_..,rm:Iil,.

'I1!;}r """"'-1"'-' ,[.J: """'0 ¢I<'I,n~c.J-!i, l":.!l,Lfi ,~!,.j~_", ,.,.iI·o!> J.,..:.lalLJ. . U. .ll.J"!"a~ ;II Jj.liJLcu~ I UJL D .• ~_-.'iI.fIi:'JlJ -.01.. ':':~I;

1'iI a jc .!i;..... ;1,' ~--...l,~

".t;,~ • ~ lbi:JilW-iDgp,s, ~iOI.al :tt.~SBp;=-.i~H,"!J'eISl.

E'~s~ :P3=,~isl:,~,gya.i .• i-guais~, sa~o, 'e'l1t.

,3 ,As "'I1U~~ des -hi.3t'b)i,t:t, s~~ ~Jl~Ii~:i$ p(lir ~nalM;l.$.

EX"$~ sa-u ',·de, sa-i, .ca~,[s~'b~:I 8a,,,:ut ,A~b.\~1l)r. ve:,,~m_ i-am, .ru-im, ~t~_

4.,. ,N·;ta se SE:E1~,an1 as lel1!',[Ils dlQs. cl1grafo.s eb, lh, nh, g:tiL;; qu,

E~~;~ ;[1i~. cil.el! [t..:~]:tM,il :£o~a.'~e~ .. ~~qtli.l~o etc.

,~\" S-e:p~,am~se M ]"elT,~; dO's ,d~grafli::J:"; l"ir~, SS1' SC';

se, ~. ' ,

liP'

E~c: CQlr~:!:\~ p3!l~~",,,~!e~, ~"haS.;,.f:_e~, ~afS~~~} 'e.'(a~~'. e~ ..

et .:Nu se.separsm a~ :lm,as' ins. g-mtM)S eO'El.so-' ,fi~IDJt~o~, reari~, i)ll 'I:l~o~-a 'peTfci:i~~, ('oons.o,a:nt~.

.+. 1. eu e'OH:~D'a.ntl'd: [>.)

E'P3'; tra_-.d'l!;l~to.iE5. [Iro~Wd!;. .p[(l"'~i'l3:.j b:rwa~~ crn.Ege, etc.

. 7'. O~ gll,'U,[}O~, b]. ,e· br.' [~B' 'it~a n.a~, ,~io, ~e:r£efi:lto~~ aB' duas ICjlmnr!~.1'~5 se prommciam &ep~a~, darn.ent~,

E~c: fit'iO"l1n..-gli.ta:1 suh-l UlFna~i ,suh",]n"ea.:~ ,~ub-li~M~ a1J.a:.m'P"M~ etc.

.8. N:a., diviRio, :l3n~bi.'l'1:ar,3, CO:[~£iD:11e ,tttterm4 :£1':;[0" ;s~d~, de ViO.5"a'] "lica na ,~naJha :anteI'~,(]1'.

EX"$~ :iib~o;lt~.,:to. Jar:'><~~I' adEj~'iJ:i!,n'V;Q, ad-no,~:n:~ ~~s ~'~~ m~~airk'~ ,etc"

£t Be a, co:uOOall.t.e far" .inieial, eD:&,e,1 :Be '~~para, pal."

Mla:l'la:_

E~~:~pD,e~,~m,::1J.,Jhl~, Pt("~lo"":m.enj. ps1,.-.oo.,~ei .. :D').ne·ril&i~~~(lO,; ~.'Oi~mn., ~e:Itc_ .

Ht NOs ,prrem.os b~,~~ 'Cis. ~at"1s; e ms~ :eeg!ilidfiS ,cll.e eonsoante •. 0 S: .fit!3J, nat, ,sthrb~ an'ted.r:fr.

ElrS! l1:is~lf:IJ~t~,~ r;:ts~:pU,~,~lt[~:GlOt ~n~ -eio-nal, ,!E!TIt.

1]. Ii'o!!!:, ptlef-xos b1s'I' cis) IRt'~:tiu;l'\ e dis" ,se,g,uidD.~ ~ \i'jjg~l!l () s ~ru IP;ilr.~, a ~ [)Q~lh~,rlm"+

E~,~.'bi~~o jo d_~~di,~:nQ ~ dii,~e]).ate-,[":i,.,.a.1' etc.

,0 l' 4! ~ '" ~ d-' ~;I' J:.

_~a.J(I~r~ qU'(lUdJ 11 pO!l;f'~ai!l .·.61 ,Sil~(l[iO

,ral',r[1]8

A P',nJ~6d]a, e.:\ pal"~ ,~ If(llf]~tia ,que ~e l~'l'Hf,i ~

: -, ~ - ~-"""" "~, ... a-, .;'1,;>". 'J', 1!., ,~;,~, " ,' •. -; '.' .,.",:~ C-_'

,~"up~ O!]Jim, ~ p~~,!t."'"-'O' ,~ ~l ana lI;liKruea ~:a, p~~,;'!I:V~

Se.gUJ]d.ri esse (lri.terin. as paiav:r3:'S pOrJJ~m,

SE:l-r:;:

aJ iQt"d'IHIJ~ Q_llla:l1ciL1 0 i~EiOO 'Wi'l1'OO eai.na dI~, 'ijtrtrla. ,:lirlalJa,

E'XS!;' ariel, CiJ)6t jardint. $GiJdililft

b} ,puu~t"lna.~, quando 1£)1 aee:nt[) '[dru,'ittl' ~t' '~:re....~ti~e u_, ,!len'ilJ:~ima, W!:1la;ba.

Eir:9,: gat~! 'W~:te~ mJSle~j ,[~[1!;tra~j~i!!~

d ~oparorltvona, - '~Yml.dn,.o .aoontOI ;pri.I'bJii,paJ: ,oco~ na :8;T.ItepeJr).tUtltm:3J. :fiilL[aiba.

E~,~ Mica. ,p~U'G~ 1ml.m,u~]o~ f.l~g,se.-go.

fJhdQ~' (i~: palulJlJl~ pr.tipf1lw:.tlaJ1.tt~ .mQ [ltL~j~ ~ t'-!ifiLtka,:"I. gtuftC'Wn~jat~.

Pl" .... , ~. .... ..

_', a~ a~T~ nzot!'o,nlc~ ,e "rrl~atQlt'l'ca,t5

'[h]'lJ~, 'P_aLba, ~a.r.I'.ZoQ.t6:f.iI.i"ca a:"p:r-e~ent~ a 1Silah:;l, I~l:hl~ cle:nho ,dll~ :ra.&!1,c:!il.

E:xs'~ CANtoiJtta,dioJllOS. se.

txm~, ptia~. a.r.ti~(JWllic~ ~;P~;'eseuta ,3! gl,Iaha Ultti.c,,a £U"Fa,IWi r$Ilmcal

~X!S,: ~i;1;tt TEl: ~ Ta .. diOllW t ,e SlEI f(:II"

gAERcir(~IOS .

. ------------

10'"], Tr-:a~![_~r-.e va, f[]!J1~t~Ganl,e:l.ir~e· as ~e'~t~s palev;["~~.

a: Velf:lfIDo,=--: ~

b) ~erida!------------

C . ,~~n5!X ~

d)··haste:. _

e ~ '~1i1'Ioc.:.

--------------~

.:f) t:~a:~~: ,

g)' lb",·'l';:R-

, .. ~I.)It:I. ~

:Jhl l'Hilie~ --;;,

~)jllta;r; _

j) CaL~.':r.Q~~: ,. _

N~s, fue"sL'm de iftlnrm'eii~, ,fit, a .,et7 - asi3ina1e·.a. sl-

. - . .. . . .. . - . ~. . .

t~aMva, q,u~ .!.e:'m ptiaVJl8 cum ,lfj[fu"lrt~ i::lesmal'lIt~

d.e fenemas,

02.ll)~n.re b~ ~~u

C)' Ckacilda, ~l r~;(] e) b~}l5dn.b.:l

03',.,~, ~ b, ~eo

i':: ehanee d) mSe4),

e,~ Irael

04 .. a), ,ooi~'oo 'b) ealeu

,~). :fixei d) lug;a~ ~J' :la:w,~,

IfliE "CO '" "n:..'=.r;~A"~~ "'I ~~J, .. ~.j. .~~a!lAJtl ,iI.~

Ll,mhlemo

C), ]in~ge[(i, d) sil~b3~

,e~ fQ111eiita:i

'D6~.,alli~, b:', anbes

e) .![;il~lj. d) ~'E.ege e,~ aeaba

C1., a' rn~a.rt:'U 'b) ~OC3

_ - ..

,e). passasse d V\OmES~'

081. D~ Yl f:lJ.um~ d.e r~l~~ dos Voeabil'l!.riR ~-~i

a) ea.mmib.~utdo:: _

'b} ,rdutti",~$:

------------

c), ,e,~~n,;. __

Ii) ,ratl!Oe]~sur:t£lI'U.;,'_: _

, . -

,e' :m..i(u.~~~aD):~ , _

Ifllt '[}&' 'il 'fi'llm~ dE:!' ff):uemaB ~os v~buios ~, se-

gnir! .

·.a,j ~hom;:as;,: _

b) ae];tei~ _

e ~ .£IDrnlUr~,

~------------

d ilha: _

e} ealhasr _

101, !Jta~"V~ ,i-~nE:!;tit:amer.nt-~ Q~, ge¢'iIl}te~ ~ociibtt~· ]!i]~,,~

aJ trem: ~

b) ntnguem~~ ~

C" i.nItio,:

----------------------------

d' l~~s;: ~

e) .£01,:

------------------------------

n., .I~PUC'~PR~ N,~. poo~tmt:iaJ l')[)If,e'lia Ida palavra agu_,ef,ri,dS, .apa.:reee-m:·

,aJ cinoo v6gi:1Jis' e· gt~att:o (:~:n.tMi!an:[.es::

b) qua.'~M vOE~~" uma :1te.miVt1~:m Ira: qu.af:t:It'Q eon-

sliaIat"d:es;:

~) 'qoa'Rlnl v~g3]g ~ tf~~: ,C:OB~anlt:es; do). ~i:n.co V9,~.iJ~ Ie' tr~s 'OOlll~~M'b:~~j

t.'!) . qJu~,Un ~.gaj_r!1i~ uma ~m~.\!\Qgal i2 't-res >COO~. 89ar.I,b:::lB~

Ird. (m~SP'} 'Dai~as as .p:~,3.v:r8.~;, 1. ,tfu5S~3~'t.en.~'~,

~~ ,~b~es~~,",mar

s, li['~ns~rl!t)f:~,no

'Cam:h:!tLtti'illlus; q'tle a se~~S.~Il ~,'~ earreta.: .,:8.) .ape.n:ril.lS na ']1rllr:U~~\PI 1

'b) a:pen~.~ na :nnm~l)i ,2

~)I ,3i:p.e,l!laS: :IiJ!:l lll.Umel"fl a

d. em. ~d~~ ~~.~ P~'lWH

13. (l[JNlFENA:8, ~ MG) .~inru;w a ~p;oo qrLt~ apre9iem-:t:;a elTU IqtiJalu~) ml n~"I[ij de le'Lr~ e Idle ,fb_~em3:$ ~~, :~al:aw,l!ls:

.al hera - 4: .(errs.s. 3; fune(m3.lS~ b) aquela ~ ,6' ~efi:'M"i S fITtlle.tnM t:). 6xn ~ 5 ]et.ra~1 4 f:0!1~~~~

,j. ~,L ~1-- .Alfi'"

lit .lU:U:"i{,j' - D ,~.~ I' ~ tOJ.!Ii~

[Ii j _f}l'U:.\tl:Ulfl _', 1 lie~aSii 7:" rO:tH.~~

nnst-osras: :

1)'5~t U6.8 07,D 08,- i8J

09 .. fl ]O,.~-

11.C

l-~ ,~'

~JW

01.. Q2,. A

OS·~·C ChtL. C

ii'O t7"!! ;;;11,)jjJI ,I, \.;.I

AULAN! -

. - j' .'. - ,,' ',' i; ,

_I .. ';,·. , .. :,,'_ 02

TE~,~S:-

~Jl,~ ....

'Ui,. .A...~nl!a:le Uf1~ :a;Win. "!~, ltL'a1~ 3) ~da

b, ~ua.e

,e). 'bfilil~ d ego-r'Rt~

e). sauna

02. ·As.~.De: 0 vo~buI[j ,ern q.ue,·:maa.lIrl'3ja. ,cll!U;I'OU_g,cl, d~cr~ce[[t~ nasal:

a) mui,to

b).,:ne,[triL

e ~ :M'!I:1'ta1ViMll d- ]llfl'~~

~~ lfu:gaa

ru~ ~ finne" ]la, I;;:rHO:!i1,~ m~aJ~

a) ,~gn~o

b) deU:ru1ll]!8'm €;;~ ~~A~ d:Faragu~ ~~ ~U3Jll'

04-~ ~ finne l'!i.an bA hia'oo,~

a) paJ~s:

b) ,p~s,

e;) :Ma;,tillElJga.

d: C'(l~:p,~,~~de~' ~~ :Ilu~[nh!l},

(lfj~ MM~J;'. a. al~r:iJl:i V~, em '~llje OOdb ·,as. palaeras ~olitenhaW. ~ m~~ eeal de~-es.oom,te:

,~~, ',~SI!ud~de ~ ~EB~~de:- HUIll~

bJ gra,~ui;~a ~ mais ~ HI1b:a

ei lq,'Ll!.a:~ - ,dhlH~e:h'H. - l.hguilJl, dl ,B1b1h:li; '~ p,ais.- ,agfte.ntar

~j . br,a~,b1~~iro - p~,uJ - he']'!,zyj,

1i!1i~' .it o!ii~~:~"i.o'll·"_ j"iI .... ~l'_i!l, ]:"'£' "_~,~,,,,-= G:O'L ",~,j'-'oi§, ... 1 • UU\., ,;it,';l_'=:'~J,gJ,:.lucdi~ U1JJUJe. 'L~/acIi lil .. .11lLtu[l5~'" J;"bJ:~~,_

a) e~giici [U 'U~ngu~

bJ d~lifiq~tt ,e)' e:L1~~,guHm,

ei ,~nxagul(rll.l

'01,. ,~]t" 3 :aJ,t~ti",a qu:e: ~~, .~m'lf:nl. diiuD.\,g~ tlrn:,~ iL"~ntes,~

3 J lDe:[[lldltl~n.ci3-il H01atrou:. des~?~, b, ~regnlB,it e.cn~vel~1 ,(:ie,n.t:i~,

,e). bist6ri~ ·l!Ilf:3J;ia.'OOi'l ge'Mi3:

it. ,~si3!, ~ft, c'illvicie

e~ re.rr.(:t3J~ o()tl,lllf].tu;ti~ veia

'D8~ (eA...~S "DO SUL - R81 A. a):LentfiJti\l'1:t e-tu. q~P,e11 aas '~!li paiaVt,ag:J :Il~ rnm. d:i.tO.ngu IclJ~ute ,e;

.,3,) .i],U~, .,~~e~, l]l~n,6.T:ia,

b) IlJa:1MO;, ~eT',fineffi~; lci&oc:m,a, ~), '~Dlr.,~Al! ~r~. :pa.~lJ:It iO. i~p6i:(J~, gr-a.'twto~ Iluidn

e' ]!Ilil.3!t v6l1lj, ;11:e~

109'", U~A:NDE~~i - PRJ ~p'~lT:i!!tnm, dj.'~.onglf2YJi

fllli.'iflli~ de_er.egbeDtf:$:; -

- N " - 1~ Jl:,' ''Ib ~

ii:l~ IJII:li? nsau, ,L!Ii8:I.'~cI\1.~ 1!J;(l1

'~:., ~ a, ifi ual mea P~i~rd'iri'i'li

JYI - -II ~l I - -r; 1"_I._Ij._~ ~

.r. I ·,lm~~a., ([II.Wt~ m,1!;utu ,~tt

d' ~tlJancl,OII sol~ "']ilJ!, ggel:a

e) 1~':[«~IJJII::IJ;j' ~.agu;iClI,. mAe. vem

lC}; (ME~ODIBTA:. - P1RAG1CAB.A;S1P) ~naJe ~I ,Vt1!it:~billtl que Oo;ll:M.:tfI 'ciuf;,X~ Ee't'f',j1ffil;. q1l:!3!,b.1Q ,flfi:ne,~ mas e rn,uu !S~~:as_

,3). es.tf:m cl1 '\tel~:w

b) adeus ~) ,da.qWi

t:). 'Hvr.-Q

11 .. rPLlCCA:MP~P Assi:rt:f]~ a alt_ermatli,~a ~' ~~\eBellm, ~ittl'[J!gt~! biaw~ c;.'l~) 1.l~_oe:r:Lte e: dJg-1iM4t.

3,1 ~l~t~ia~, ·h]a'M" pB']_\dae~ ,a]!C[ljO:~

b~ (:TI.t~. mausinhe, 1~,l'jjai:S;. psi'~lJJ~ ~) 'q~]ilo~ ~s~ mandJ.i~; ,qme_tlll

cU. i~,gfie.i" i~!!il~, _~mi\gn~ ~bra~'

e' J.!I..d.a~

12.{IJFSC') Corn, n];;i'~'Q' A., ~tft11 ura :fbMti.cal assinale as 'aJ1:~enlll!tD:vaHenf'Ile:w, I:ll. d-epm~~, !fap::\1J, ,H Mm~ 'dafi VI~ll:l([I,~ ,'q:~ lh~~ ~~~ ~,trihurlfu_~: .

O'L ~'m bjd~o ,e' quipii~ :hi~ r-~'pect.iwament~, 'tml,

dj~'() e lUi!J:i'II, !eiJ,!;X-j'Ett:!1]1 ~D'Dson~:1mttal.

'02. & p~l~:v.ns, gu~~Dm1., lfi:rrguagetl1 ,a.nfinaiJE,;'~

• ..;Ui.

'~,aJqn.elm, pessuem (i!JJ,li(lrnlg'Q_,

04. e6nb~'m hia;to as ,pa~3i.\I't'rui vhtia.. baradnas, :r..3.iI.z~ if!; nlLivog

US,,~, pruaVl"as wa~~m~QI' e.ir-cm'l~,~ flOr:t~" ~fuia, gri:!;'[adas corr~fiilmJe'IIite.. quanm i!it ortee,P,]_iIIi e prt1s6d]~,.,

lG, 'Em, gniabM, ,m~~ Ul'fi]]f:fl!:~'~ t!l, ~aJ~ n~ 'bi:lfn1Jg-o.

32.. A, ,palaWiit:a b:U::b~ ~~in~\J!'e leL1'3~ ~',m~o ~!

01 .. ]~ OlOJ3

'0,2. ,E joj,a ~ ~1jJ.~

!O:tD U7'. D n,n

IO·A,1!;,

. ~.ft,

'OS,; D 12.4,2;it'

~!9'. ~A, 10., ~

III 11 t02 +- IJ~ ,;t 32)

7

,

I

,

TV Paul'ol Fir~:ire

,AULA'N2'

01.. (AC.AJI"E ,_, SO ~:n:lLe, 3 al'te,:m.ati~a em lJ1U'ff: 'h.a .31}~en~·· prua:v.ras ~Dm ,di:roDlg~1!i] 'or;llis:~

a) ~:oJi\dml; ,f\i1l'W¢e'&i disd~r,i!IJ~d. I

" .

"b:' :COO®deiOJ3.r.i, Ciambo:~ .. ~;idadli[} (;;) raJe:i, Jrliruniltia, ea'(~E~J~iie~

d [amais, ,~hib~, ij.~f.en~i~,

e COUlp'll.h!f~ila'j '\,,~Ii:l,mrJlJi;, :8,Y.ed_gU.em

102"t~~~SP )NQ'V~mfiAM~~ba:LTh,b~

a) 5 ,s]1ahasj, 1 cl.f~,~ r:b,j,::r~o, 1 ~nall. Die ~~:i-,

.z~fW ' .

'b) 4, ~-a~ba:~, 1 gl'tL'POJ cO:Il~n8.D,'~1~ ] b..ia'to.;, 1 al. ,1'ilaJ ,de ti:llJ~a¢ii(

,1" 1=', ,.r.-f1,i1Oi'!·'-";,U ~"i!n9i'ii'f!;'f' ~c'''''""" ~~/ni..,.'"t~:'~, -1 '~ ... ~ ",.iIf.= ]~ 'il!i;~,.

~ iJ. ~lal.il:U~Ii' .!I- b.' -Jf~ ~~.u.IiI.::~~ ~~.!tllI.I..I.I. _ fZcl( -l' .!J,JlJl"'IIiU,. [~JL

,.,...;. 11 ~l;i'j, n ". ~ ~:~! "~~'i1,!41ft'i

..II.lL~ 1LJj~ I." ~i1~~~.1L'L;j!1

d) 5 s1lab~. 1 ~gID',no, 1 ,ditUllg'O.

103_ (UEL ~ 'PIi}. '~'mQS; na _pii"hIIV"i'f'iJ, !l5Ja1!l'&l~ a) 'lIm IdlgmfG iE tt!ti!l rua'L:o .

bJ m:n Idfgrafo le- 'tllU_ cl:l'tong:Q (al;,lli] c), '~, '~d'ij} e um, ditoogo nasal

d) u:m:enfidrll'Lro ,C{al'llSUJlm'b3']. ,e' urn" tdiJ~an~i ,urm ~} um '~nlcon.~oo' IOOi'lS"~ne~]: ~ "t:mli, hia.tr~i

04.. (PAR.~'a) Assblrue ·:It afinrm't;i:v,~ errads: ',a~ :N~ v~bt1ilo ,gr,ande 'b,a" !M(rI'J£'D,1,e' toll gIU;~ ·COii.1iS~)fimt~l

·b} l~ro vo-tA;tr~.filll:a, l:uA ttm {UWMn-

e) No vo.cl:btl]n ,m1Ulf:ii.dil _hili ape'umit dnas eon"" s!!J,an,~s,

d· ,Eil'1 ~, M um l~3Jt.o.

e~ N't) vneth.u:]o t:unll~m .ian, ]~,i:;1 dl~o:ngn.,

Ot':L cue . If ~ PEliOTAE ~ RBJ ,A aJtem.;:~:fiv,~ em, qU!e D~ q,uatr.o \i'ae:ilrIuillU9. pOSfloom urn mesma fenema CWls41tia:n:bI, ~~

al C3j~~ {h~dQ'f f]~n. ~~ b} a:walk!'., PaJ$BP. ,~oo

tj ga:VOj a'g@D.1ie. gl~i®n~i 'il:I@gar d} Imr()'~ di~et"t ~~fll~Ul PM(11

ieJ cbav.e~ enxame~ :fllli"(cifi,) e:xiliiil!

OS,; U3ANTOS~, BP ) ,A:5S~[itlaJe a wte~fiffitjfu.va, ,oo«eta C;]iu.~ntu ~ auA1iE.e f:O:He!tica. ,d~ 'qQ,~~s. d~ 'p~'[~l'a 'b:u:lIlIll'e:nrta:

a, ~ ~ (J I = at'i,teriiOF~ a_'Wl']il, fech8:d8J~, eral

'b) II :0 I = J:H·j~:~er:".i[]JJt ~,tt~[l.~ fecliadai" eeal c I ,e I ,_. ,~ntm:ior:; 1~mc~ abru.ta~ nasal

en I e I 0;;;;;' Dle-elia. ~']lic~., ,fe&1sda, nasal

,e~ I ,e II .....;. pIDl;oo:riorr; ab)~ rellf.llI2i~~ oral,

~7~ (puc. ClAMiP',-,~,~nale,~a, a;U:eE'lIl!:9:'Itij,"i.1'a em 1tJ.1..ie'~

~na,~~·.doo,,~mas da ~Vfr..'i ~ ·aJ ,~~: = .atina,l de: ~asaU~~{:i1fj,

b ~ P ~ OOru~U~l'lt~ tii~ ex,P1.~~f,~ ~il1!Fcb::.pa]3t;rd:l e A ':- '(,og'al :meilial. urn]: 'll~tt~]d.~1

d . 0 ~ -'IfOgOO" ,f'ee;badJa t{jn:i~, ,p~J~ ~io:r. e' n.d.a,

108. ~'l..iiFCE) Os ,!i)n~rrt3;~ consrmantals da :paJia,v;ra ~iRerr,ava~ B3JO:'

,a,·1 f.bl1?b""Ii;~f~ = nclu.s.iv[).'~ ~nlJ!l~tr.Lti.\l1}

b} (.'fj]]J&tr:i'tiv~_, = oon:stri'I:;i,~lIl,'= ~rheh:iL;,i;'\~' .r) ~dtlBi~o ,= uC']'~Vd1 ~ ,m:illu;~;,~,o

d). loonstriti!i!IOi ~ iC]ChMi~"O = o~lwilw e) ,nita;.

. .

IO~'" rIJFRG~ ,Nas, l~al$.'vr~ ,[["t:l~~lao; ,canjtillri.~:~, 'b:i'Chos!

'1;e;n!lll~J£i'i reSlPecti1l,1~,r:;:'ni~;

,3 ~ di'b~!o1]go ,[j.aJ~al c~entle~ Iclifgr,afil~ eOOO'li1;~1.'O

!L~'l1'Slijn:a1l"l~ill .

'b~ d['~ngo nasal creseente; l~ira;tfJ). d'Jgrttf~

C Ji ,d .ton,go o~,a], e.re.~[l!tfe~ 'b.lia,tQ, ,e'me!l)D~L1:;O COIOS(!i=' :U~h1l

d . dilitoug'u nasal deC['eS~BU~ ~ d.lJJh~):~~' vnill ~[-e~~ ,cente. ,digram,

,~) ditGm~ ']l~ dJ~~-er.~te:, ,hiatQ,~ dlgirafil)

10, (UFRO}A.~ci.e de p~l:3.v:w.-,a.s 'q'i!le a~~enr:lrlJ~, res,p,lPC:ti.varrlente-,!, urn ditmngo; dn:i~ bjat~ IE um enCOJ];il~ !OO]J1JsilJ[Lilf:ll~l. ,e;

,a~ du. hm1ill. leal, b.m."l.e.g;w

u

b) G]6ci~,! o1']'~'!' ~dai ~tiEro.H

,~) 'virLuDSH. lliauta, aUr '" pe-~eadE]r -d} lleitura~ dl~J! pirr butoo1:'a't~,

~l ,~il~e!'H:.:1j ftLn1li~:ciLlt:lriOII jelfhJj~b" list2.

n .. {puiQ - PH) S'~bt-fi 0 y.nc~l;ni1,Q' ;eb.:u~. ·aGDn:m-mt'l;;;l"t

1-. P~!l1SW o,~to lett,taB

2, .. Po~sw, ~ fone~ 3:. P~.ssrn dfii~ da;~HM 4. E' P['Q:IUll~~t{]([ill

,3 ~ ,il~1tA. rorref3J apenas ~. prim.elr,a illlHrmatllw3 b} Ea;~, ~C:]l':r.~~~~.~ t:f,e~ Jirir[lej" as ,~3LIt],~ CP ~ta~,)~Um $'.cl!lii:aB '~~3S ~}m,~, c'n M; q'LU.1l'tro a:fui'jn[dj,1,jr:B~' ~lSmO '(!'l).:rr-efu3Js

el Nett:lihumat ldu m-n:ft3'lht~s es~' ,~o(~~t;a

oi.n O~. A 03. ]I) l)4:,.E
Oi5 .. B ~~,[;", B, 107 .• H, es, ']8
09,. .E HJ., » IJl 'B
- . -.~ AULA N2 04 TESTES

Ol. ,pU'C, CJ(MP. _ SF ), ,A:regt;.il. qua j~tljleEi! ,~, aeen'hl.a,~a.o d9 paii~!ij,!'l";:il:S D'jllDsie~ po::Utioos l~

prnrlmo ',e: . .

a) Retle,be:nl ~eLt'b:a ~dtl! t!ilcllfi'~ os' vocd:llultlS

:tri~lmBl ou pril:ffiail~,b08, .

hi lbdtljS; '[.J~, v{~cabUlw~ 'f.;]}Ue·l1!~:Q ·~~'ar[] P~~~l.~ nas ~ii!.re:m, '~~' ac'j2Ifi~~dafi g;raji~.\n:l.erlite:.

c),]itecebem, Hce:nio agudo:a pm!iuu~if,ri[, ea se~-' da ~:iJab3J Cl.:..a pa'~a:V~j q:u,~'idt~d['ji, tanieas.

d) 'De:vem, ser ~nt~da'B . gto;a.fi~i![rrn'[e·nte' O~, pan~xit@:(!,.Q-s q!!l:3l.pilO' t.s'I:.ir1ll:r:taUQ-S em. a e i1ij'seguidns, tOtJ;; fi~1Th de, ~~,

e). Thalas ,a.s'])ra:]a,VNI~' p'l',npRffJLdbofi~, ,devem, S'e'F' ~ren1tll1.!aiC]as, ~:r3~arn~ut.e~

nfii lTr.p;,,1I"'Ihl~r 'Ci! ,~, ,"", 'I'io.TC:-I'DOO·' , ,0In, A" ........ .'iii'oi! ... , .... -~ i!;l,o!!I,'ifl;,.;'''' ....

IU~'I' U.l"~l.l ''h\. O'! jtl lL"'bi'·'!ii.I:~· IQ - .. ' . -= ~ 1). , ~,"_J'JI, .L,~.~; [~]:"'.::::L.l !l;W, _'

~30 em sllabasr das pala.vra~ ,a:rrl:tmi~ moe:ola!a, e alheio e st~, em

e,_, ~

c},~~""'Iit.:mi~i1'I. _ :muen..-da _, a-Ihci,~ d) .a·,ri'l'tOl.",ra- _ moen-da - ~ -llle~,~b ,e r:aEcl~tmi:l- "m~l~.j:L4,<\da _ a,~Jil1[ii..~Lj

1~3+ ,~smaJe a- t:QD,~t~~ a} eo-l-sa

bl :PJ~i:·q'u:i,·'a-~l,~a e) leea!l.l

d) ji=h~UL

"e re- .na-set-men-te

04... (~G ,_. PR1 ,A g&~e ® p2iIaVoms, que Ifi'OOtfun im,p:M]pr.~iedad.e qtHl:iD!1t~ :l -[l~li~iiti, ·~b~f.:B.~'

I~ ~ ]'Un:~~"e~=[a ~,al~~utlS'~ '!L]:t..tml'"'~fo

'Q I ,m~-gfJ,-'V~ .• 'vD' ,,~ge:m .'t~ra, ... c-lha-va

e) p~~ P]an_-tru:~I'~- 'q,u.el"~, lere-.dtL-LiDI d} se -f;I!h~r~:a~,] """gri-i!:~ :m:~ .. ~-dos~~·'ri'''~i:~J:i

Ii±!:' liam'-pi:-ao~ P'r6-:@I'liO-,~:r'"'lf,a,..,piO'~ eID,~tn~.n-·to

I[iS, (]p'r::JC' :PELOT.:~ ,~ ~S) .mtgu~, ,3: all:e'n:uati.va ern, QjU,9: a part~{:in ]].~[]I fflr:a: Cj)F.reta:

a,) a.bnd1~~' _ ,se .. ~i~f~~si~mJl

'b) je-!Siti.~~[",J~; = ~:tfhSl~'~2fn.,J~,,/VH.'li'

C), res-ei-sees ,'_ '~XN)ii'Mi~e-nM

dJ ~=b~'..gw:l ,_ ,tran..s~,..;n}a",,2lfi..m"'t.a,

~ • A... ., . J,il, -

~,;I e:O:~i:H~a~ci~_"'eJ,il =' su-per- ,~h;£.~(:ao

06,. ItPUC'.J'1't,· Msi:[laJ~ a g~,ti~da que l,501i1.ten'hl!! a,pmas v,~~s, em 'ct'L1.e B e' L devem :~'e:w :pro~ nuneladas em .!!!lfmI.ars· ~pal~~ .. ,

,a_) ~u11iijn1ha~, gb'[oogo). 3U~.]!OOru:'j ~'illllblUll'~:r b) ~ublinha17! !:I:ublOeGl.YJ ~]luna,%~ ,abll1it~ao 1,:- ~ ~11ili3fifi, ~'iLtb11:u;m.~arl ,~,ub~:W"l~~ ~'bIon,~

d) ~l]_b1inhRr! s,JLiblocStr~, ,SUJh,]ev,~!t.!oo~ sub 11l;ImIJ· Ie) ~.1:JlbJtlit:1!;rr, ,E:Ub}EmJ1-:n; ::stdJh:m:~I~ ill!bl;i~~Q

07',. (pUC.~RS) ,A a;Uce:r:na'tiV:1!l, em qu_e ,M, 'urn. erro de . se~,rHl~:ao sHab.ica ]]b que, Sle !'efer~ ,9:, Imgu.~ e~~· mta.~ 6;:

,.,.1 . "".-,,_:[-'..I!:, ,f!i';''''i ""'~~'i'il"'_ii:'i" v, ... '"-'"

.g,~ ~....-=, ~!bi~I'!.:Iot ~,~, Y.~.!.lILJL~ !I.Jl""",A,

b., j.i-h6f-R~ Ilnlji~W-.d~~~ ,d.e-!~'i1iu""~::clO' cl fe:il-o.~ 'pnrW-Pl'~,~ 'L-e..,t1:l;lJi3

d) ~,tw'.e'"'i a, "m~hllm": na-Is

f!i) i~guais~, ~1!~C~~ 13,p.l~~,

OS,. (l:JN'B,., OF) .~a~ jj UlillCQ rV'OCiihu1~ ,em ~~!'&:' b~ e~ de wvi~i1i.(l ~itihl,I~~

aJ ·~~bn;:ina;~~:Ilha

b) :!lltrn~:rl~}",;g,ll"',a.o

.r) !~n"m"ci,..erH~e

d, 11],U~aU,~:ma~lti-ol]

Eli) <a~~ge:;:,,'sOl-ii'i,-g

fj~t, {E~,C. ,~D. -:In\J1IBA - MG} As~[l,alle (D ,mHil~ jltluto em '~:M ,~ iij'~ ·ooabiCii. de ~;as palavras ~ta, 'M.n~·e:lta;

a) ~~pl3J .. 'ti~tltn,~ dJ~",s.es;.pe~i·ar; PeTS~pi."ta!z;; ah-

di..;('M., :rj~e:i,~~ - .

b) J:6:i=;~~ f1Ia-~oo,s, pro~:m'~' ;gu, e~m,~ool; a'~'

ch&gm~' .

. .

I~) Pres-cln ... m1;, ~ig~n]_a'.itis .. nl~~, ~i~~~Ot ,e;EJ,U:·Gbe,

d,) De:ti·n"p,t. tran &P Oi"-taYi jn"\S'cti~~:io- ca-ir, !;ioo·'pe.."'r~r;;.

!e ~ M:i:~=<~o. fu-giu, 9!.:'~~""'ri-go~is i m=ts=le~'-~~M~ eOoijleJ-taw. ..

10. t UF:BA11 ,~SI:iin:'ale' a fi!lib~:ni:i1ftv,a:. que comJJ~, U:~

. ,p~§U s:iltblcal. h1l:001'.[_~':: '

3) p~~,,;c:tl,,ge, ~Qls~it:f~c ro

b} 'oog .. no-me, aJj·~"·~;oOtljl

e ~ "a~,3I! . ..;tlAu-t[";~QI. sl!:]),-hH~,~nJe:

dJ_ pe-I1:,~~aC"'tl_~~ ~1~b.]il'i!-~

e). u.d,a,

u, 'ruE.~~P:R ~:I]:~j~:a ,ad:te:1'T:i.a'li,~·~ q,ue OCl~,'t6:m ~p,a:f,a'~'Q ~iJ13:hj~ lnmFreta.:

. ,a.) tmiV""teft,tiit(i~ s,[~]ell~ b) [~n_ml';tfll~le~ii,"JJ;1I_1 bil-ro' CJ' sub-li-nh ;li't>j p~'tt:l~:I,~dtlEU

,clj) ad·r:nJ.'mi·n~l 'si!.]~lin-~~J e,~ :11.d.8..

ut {lJEPC"';PJR i\Esmilde ,~, ru~'],ni:Jdriva ',Ef~n, qnJ.e as. ~&b~~ ~~aC) 'OO,l'!]'eralne].'rUt~, iie.parad~,t ' ,

,a.' ~a~~., e~g£p~ci,n

'~'J ,L§{l .. ba .. sa, ;!3:·'v:er"i~gtl=~llJ C l ~M .. i.1., e:';:~ce=~_W)

d ~·ra.i,~~-!Le~, :fe1d:SJ"'p3.-'t{~ e~ n.d.a,

13~ fPUC;,PR) Oh~,rv.e: 1~ :~ui"'be$~'C1,"m~

s, '~is~,m,e..to

,~\. ei;I~;'lda-ti .. ne 7' .. 1~~U~ga1[

~i. ~~.:1i,\l-to ~ bi-sa:~vdf

G,. !e:L~ sal ~,J.l~,"';L1(]1 :9", d'~.lian,~tf~'

Qwm:oo, iJi div"ml£!' ~hlea,:

a,) lh:r~,§c oorne!~os aJ~~, QS ei~mp]fiiS 1 .. 3~, 5 ~e '7 ~ bJ Esta{~, ooiftif;:tu~ ~PB]]as, Q9 e.K~]]1IP',I:OJ9' :2~ 41, (] ,~ B. c.1 ~Eg'tio ;J::~OO:3, aI~en[jLS,'M'e~e:(O,,~hlS, I ~t () e 8,

d)' 1baifis, ~)S, exe:~pl,'Ll~' ~~1S ~,QI '~':Ol!'1E"f:i1;m.,

eJ ,Rerib1lmlJ ~ ~.em,pJn3 etl~~ ~Qn~to.

l:4.dm.. SF) U~: ,3~, !p~Ia;,vri:IJ5n llL ~~ung-,st~ru.'~,

2. b~,~~3"iVl01

::1: dU,..;finlU

001'ii.Sl~2L~, (J,1Iie a iSe-~~Ju~al;M de::§IaLtu 'e-.s;t;a [jf1Dlt.1!t:1~

. ,~J ape:F];rdJ!~ na Jlialawa n!:l' 1. 'b ~ 3:pe:nag na ,p~]li:IT;i'lL D~ 2' r:j, aJ~la~, ma!, pM~lI.rra, ,!.'n,!! ,S, if 'e]YlJ, fudri'!!], ~:ts pa]~'~

15" fiXLF.EN .. ~ - MG~ [n diil,tW , ,!:li a]t'e:filatB:\;r,~ ,e:m

,grtl~ ooruJ~s as ,pa]::,&Vf.'. e~'~ dl~i.ddida.:~ ~~r.r.~t:!l~ :meft'te;

". N '"":Il""f...,.",~..,i!!'lI~"ii!io·~·'" ,.;-oi_n'~,~":,,"'.,,,,· ." ~''II''""_] •. ,,,. o,tt," &l< , "'.1Ii'1;I '9 .... !!=i"'''''l ""." l1,li" ~"",,,,,,~ a .,.... ;a

b_} ~on~-sc~,~n~.ci8; ,i-d~i""a; ig=neo

IC~ I u-a; ~1"~ejS\~ ':Sbb~'Cilrm-cia,

jj,~ i.' ~'lA'" ",;k: tr • ",.,.A ~ Ili!'lf-~oi".

liL I. ,:sU'r.1t- l""\.~!WL'~q::;n!1Jj 'rll,J~Uj, er5~p~I:o.~..:..

.,. ~ ,~"" -""'3 , , •.. "". ""'-m. $I. ""'~, --",,,, ~ ... "" ; , .. ;'6., O!io

II::?, J 1::!JE:i~jI'm :lI.JJ.!J.;J.;~, z ~ IU~JJ~IJ.i.~_ ,II. d!!'ll!,,,,".!!IiJ:_,._fm~D.

]J~I. '(~EN.AB=, YO Itlclie~· a atl,t_e:rna'li,'~ em, ',tH~ '~l .,~ jjiLi'C)! rima:

aJ .taehas I n'l,~~

b ~ :pt~a I ,mor;.a

.r. ' m::ni:~r.op(J t ESOpfJ ([' stull! I rul'1rlT

£Ii) 'pe,ij(e,:il',~j I m'llhe~ro,

11'", (UNll;r:ENA8 - ~IG) CQfiS~,deF~~' a ,mV'isa{l,oW.i~ a,c:!. tclla.s. ,~~;al~vr3tS~

'1., a_d--v",~-;ga,~tL:;

2:. I~e['~~,

s, 'ea-iu

4. 'tr,miN:l-ma,-:2;u.~3, 5.1. 'p-._~:j;]i,~'~iIIi-:u.w,

.A.ssttm]ar· a 'o:p~o, \1lfl~ade;illr.~

:£ill E~t' .mOO'rf\Bb,l a divi$;ll'~ de' 1; 'b~ E9t~, :[~l~rn::t'-e;ta, a, d.i~~~,~, d".e' 4,;'

'"i' Tj'I,"".c.... ...."'_1,'" .~;., .;J'~,~';; 3;([,,, ..::110:.- iIiI, Cr .~al!.i1. !;lU.L,L'!il:;LtL iI:lL ILlliI:Vl'~1!;I.U U"'" ,~~

cU. E~,w.a (nr.:a~etu, ,tl!!l, d]v~oe~ ,di;! 1 III 3 e 5~ e' Es,tau CtM:Il~'t~~, aB: 'm,\dsijel:l !~, 2 'i 4 e 5.

UESPOSTAS

- - --- ------------------

OLE 02' C M., II A~4,_~~
" .. ',,1
01i.E ,06,.D ~"Ln 06.D
00.1\, lO..:G u.c ian
rsn 14~C' iB:;El: ]'B.C
]"'7,,0 A· 'I'rr·.4 'l\;1'!!' O· ".~

L!i~ J..'- "~ UJI

- - - - -.

. .1. "11' 'G' : ,'li'TIIKO\\ Ii:! N'" ·o,·m ~C" '0'-;-' E' ~ID y- '~V1I'1C' . 'oil ,iii:.'!

.~ _ "'!IL).J'~; , " -.~.' Il;-:~ ,..LiJI1i~I.I ~

, . .

4_nrU*""""I£'" ';&~'~'~:"-'~lr[J.I'

Dei]o~t~ a:le~1f;.'i1 Idle um [JiIil.jj]ai~ :EM~I1l3S n~ ffil;"m!as pO'pmM€:'B~' :nM Ve:],'$M e nas pala~

fRtedidaJ(i( IJuar' dle.. . .

Ex~~ .mJie,.([1',d:1\,'iI-j~i:1

. ~ ,

;]~ l1L. .~u,;,u. aULlf1i

D'A]AClli" ~re..

Culocu."'se d~n:'Q' do '~' ,i:l!n:ltes· de a, ,Wj 'u., .. peru. ,dm ... Th~ II va].oF&:'kat+va~

EXB'~ C'a~~~ 'i:::a'~'1i '~l't£.~·. e tc,

~ -~,« 'CiaJC~ii EUll~l; etc.

Ti'l'

mdica I~ funem& .m,~ _E:x~: W3.e,

ti~l_

~i'iiII.1l' ,,,,,'ii,,,,

~J ~~:;,

Hilen)

'0 h.:ffi;:n,·e ~dfi fi~ palavras Qfl(I]].po~;~ em qUt:l: peillo :1tJ.enD$ 1L!!D.l1 Ide sJeus ·ele:[nen't03 p~~e -& ~i4!a. ~tflea;~3j.o5. 'rllJ!l. fl ¢D~jtm:tfj sa refere a um ,~6 to!hjeJivCTh OIl iB_er,;

E,x~·,~b.~hilhet~ ti~en~jf'one1 ~i:iL~a."ba]~'I' ~.n:gl;fn~b.ra.~ile,im._

. eal~~.onfl~O, ,~~"

NQ"S 'OOIDmljn~li~ 'OO,m_ b~i di$!ll.e que 0 .9~.o elem,en~ 'teM:3. vida :a'u.'t&~14m.a.

E,x'S: be.lfi.-yillifto~ b!Smre!:§t3lr: 'beEtl;"'8qHCj[~j. he'm4ve~IM~ e[:£.;

- .-..~ 1i.'- ~_ To .jt~'I'." ~·""C __ ,~=j"= 11 .• ",,-_j~.l·I;\ ",j".

m~......,,;: t~Ujl;.'l1.JJ!I:tA'~ lJi~lUJ.~1' .t(J'l;'.I~I~ utnr; '!i;;i'l!~;,

'C~m es segui.'~es IDII:'ie·fi&os.. ,liDS ItJ a sm, a.

I""~·.-.~=~

lli::li- . ,t.

. . .

. ~) Pr.o:OOj ,el·~.t"];'aj~~rl.o, Me:~: .fi.nft,a,~, ,Sil!.1pr a"

hltlF.:!9., mil, ru'~1

100 :Flll'[:.ra. e' anto

"D k:'J "D' . ,wo\'!iolr '£'L'1I D~, , - , ~ v'Q~j,

ExD_e\tSiQ; ,~['~ro.o]ld.bjaritb.

'~~: auto""~:~~'~_o1U) "V£l-nb;a:~e~:p,i£]'D.age::m:.· 'h.dtm~eldgE·n~, i1r.lttr.3.<~~ill~ i~:1tc..

'b" _'~:lJlem:tli ~.~

~m~ .~~ :~6~; P~' v:i(1e, viz!), $Dit.o. ~0'~.

"TI!,,"" ..... ~ ~I~.ti.- n-m ,,",0. oCio...,..., ·I"';r¥i;_''-:::r''''':.' .. ~~.::i. ~~f"'- ~'lI,,,,,,,,.!.~ ,.l!..N..l!!i_ .i:IlJ!..:;m., 0 _ULlL; ~llll!.b,JUl, ]r~!Ii=-Ji.~~. sem ~"'"'~.

,g-m:dia. ~ire:..e:lH)ola,.; po.~""1:IiLe.rid.i.3il:10 , pr6=eOfiS:i;r[l~,o, vice-:t~tm''':1 w.i'liO-.re~_ .sr.)k~~~0b~ani~. S()t:1"''fiIi1:{[Itol tete.

cl CbtelDll. pan I~ m~]1 :;' ~. ~ e v~ga1.

E¥s: ~ir.cu.m"":~t~jace:rnte~ pa:El.lrel.~G:i-C'Q, :rrla].~· ]i];Il.]]]1Qm~~o. ~k' ..

dJ} .Ab"~ SD'b ~ ah~ ,a.fl~ '..;. oo.m .He

~s:; ,abm:]iogJa~ :ad.~mg~;. so:~~oda', olvn'{eptlc.iiJl~ etc_

I€:' Subl ;;;;;;·~'Ri~n

:n!i1Xg,: ~uh~Jl'e·phlc:ifa.il ~ l:~ru,gru:~. ~ l)~S~\ le~.

.l) An.'Le't ·.:1t'l!t1., :a.:~~u.i ~e ,sobl'e 'lIl, S" H~

Elm,: Illlllie=iS'3ilam 3.D.'M.~;5~pH~~ ~ auti-s ©.p]1a:l1 ili'qlm-Fmin:O" ar.qm.~s~fl:s.tm~" ~m'a]ll~r~· bole, tij·ohreft;l'o,cifu!a,. 's[jhr-e"saia~ etc ...

gb Hipe.l\ :m.1te:r.' .~uffi'leir

CO'f:i1 B eu B;

~,:. ·hlpf;:!·r~:res.~$teJ]_t.:e~ ~:I:JJ~pef.=hOfilemi' :m~~ ~Te~js~ri~~ eve.

h~~&o: l(Uiilhl~j' S·~DiLW:en. q:uand.o :aglo ... ,tjfiado~

:!I.o;b[('\es!!iairr~ sohl'iesSialIta.l!; etc.

:0 3J~a:rd!Q, 6: uma _n.o~~ao ].¢de~ Ie ,pode ooE."r! ,:l!g:uo'Qj q,~ to ru.c a: '\j~uga1. W;pjc;a ~ ,~~bett:.t~ ,;ll¢S,. ,oo~ ootO,

,~ID(!lI.1IU.!lile~'11 que· :w.dit:~r ¥!Qgal. ,Wmc.a. e .fe~ L~b.llilda.: 'v,oo~ he:l~~i tlIv6.

,F,ave. ~:e! .b"ldil:3. a; i:fii:,~ge~ Fui ,a, .:fe:"~~

A ~ TV Paulo F1'r~:irei

R'l!gr:~ ~~, ,Acel~tw~ii_1O 1~ ,MOfmOSSla3ib~,

sao a~~uadM as V'oe.i1bui]!os" mooossjjlallos tlrJnie~1 da~~e q~~. t.:eI'mirn$L(hn~ 'em o,~ ,~. ,3,. seguid,os, I[}U :~.(li de s,

~ m1 1M" l16j '\lfi!t. M~" ,~:tM_.

"',/;. ire l'1Ie_ hm 'I/!ioj. eille ''Ir~- :ID'€.f.L :~.

~j" ~ ,t" . '"" !' '''i'!', . '.1 <. ,<

p'~ j~:~ ~;, h't 'I,l'M_

LE1'ilWIU~:; Q.fg:a.nj~a~~fi {lrJ~ E~~~dQ.sAI1rn.,~rlca.nJ4~

Mrui~ ~~\'\Q,,z~ '''i"~'t paz" .n.3il t~~m: ~OOEi!til_ Observe ql1e as monn~sll3i.bQ ~~~adH lem em,' .f~O iJ~. ~~:lJat WWi. u .~nciaJ nfl.~ Vei;bos. vir ,~ :l;ie,r!

Ees vettl :eillf;; te.m

N'ate ainda ii11Ue u~ ",~hM DHJ!110~!iu:~ico9 de f.l,r~m.e8 ,M.m:i:fi's·ga:fihlun ,~1:M1Wlo

Exs:~ pij~lJ;lI'1 ~~rla.s" d:a~[o.,"

,~. O,xi'O_Q1RS

'R;~bem, aeento as ,p3Urrlrras, ooHt(j,1f:W.; ss '~,rmint'lJdSLS em o~ ,e~ ,3- ,e~, iS~dD.s' ou :1ll~O de s,

'~ dr.plilO ava" GIMn-km6i, tr.-e~,avo. 3.~$+ ~aJe, Pel-eo (i'Oli"[i;~" a.'h~\-~s~ ,~C)(tl~S~ i!il}.fa. Pn,ii!o~ .. q:ni~., ::1J:b.,~ 8a:ttlrl~_ ,a~l~m~ cle!!i!~lefiL mn~Anli .~D_r-e.~.

pa.ranEils , .

LEThm~; Or::~~'~,o' cl~ ~!15I~adOS .Amer.]ea~,·

~, ~ .

ittlJ,(JJj: ,s~ lL'];oru'r;,;~e:r- co~'ntBo'~ '~ pm8E!'S:

o.ize.m_ - ~,

!-tu; n§,~ S~.O :::u:,~e.nJtuada~ '~~, ~,aJ.!titV~(;~g, ~a:ro.:i·rtCOuas 'lei"jI.tio~[lalS5 ,em em 0'0 ~i.

E~s;: j(N"e:m .. ~!i,I'e[ll, i,temt hiJ:filens~, i'~eM_ 'Th~nb~,n ltau :lr~~eb!:lEi], ~ceinws: a~ ~to'1.1a£1: t.~~~d~~ relOO.. :i m:~ tL

E'~s,~ coaqui!. saei, gtJilf"aiYis tfl~U, bambua N~te ~I.1!E' ~, ~m ,OOiEiil.'~ es _IV.e['oog IQXnmlD$ :Ce:~clJM 'fa;m. ,0. el, ,i:ii~ iS~das tie: ~i0]]n~, 8ton~.

E'~s,~ ~tru[~]o_ run['1.eeti:m;}aJ~. repo.fa~~

Ai~nte' j1i:1IEa, 'us v.erl~Q~ der.iv.idOi:; de 'v,b~ e tel':

Cf[(n,viI-

f;]'1L1 C'o']:nit~_'nhg tu mrn'vens; e].eS ~llV6m ,~']e~ eon y~m

D:ete.!l~'

,~'l!], ~letf¢:!mu 1L1:l, d.ete nS,

'~ ,~]' d,A

I;:~e..; U.e,~~

elas det~

, .'

3" p.;aJ~ti1AflS

h .p:!Ilbw-as .pa~OOmag saQ ,aee~btt81dSJ~ ,~e, '~~i3J4a~ enr D1TONGOS,j! '08" I, U, AI 1JiM!, N j' B.~.L, X

E~~ A~aj err:raoeQ" ,ii'n.$i3J1, es~~i~,. j(mq~ttet.

If."dj. "II· ~d. A':!', _(j,~~ . -~- ...lI ="'" '!!ii'OO'I.~;:.'S taeers, cnll'egJLO~ -eg{i1'L!li.Q$;, Pi:l!!~Jj!i)$~ ,::.'fIE![I.t:;iJlUjL.il~'1 .~~......cl': ~

't~n~ {rrdtlJQ,y. ~6t~i;JI~ ,6~a, p.rS;~, .

E 'm,aj~: b1,eeps~ r6:rt:e:pS1 't~! '~Ilis~ ·~'~if:{,

bn[rittS-· v:intsi, ·V:~n,ug, lit:fa~ ~~ £ll[rum.~ m~dil:Jj]]J.

~ . -. _' . . . . ,

~lbm1S- ~mlan" .. hffen I ilJI]M~~ 1I1Iqrne!L, ~UD1'

Ica.'Liom .. 'd16]~ e~~fivm;, carr,§:te~ ~ :£&e~l!" .~~lra! ,ctawnl1'i:g;ilr ~1d:eJev,raJ;~ ~.6r.~~ gl1~ MCC!IX, ,~

LEMLBRE'~' - Oitongoi ~Sitll, ~ Ml?' ll~1 111

~. Nl£iJfl :re~;ru.:e~! r

'Ohse"~::

'tem, ,ac.eIl'bl~ ,ge(;IDeit. hife:ll, p61:€:]l ... e-

n~. ~m, 3.98i·~t.Q\; g~ml~na~ ':bifenst ,[;1n1'~r~, - .

t@,m, ~Ciil:!n,to~ ~nm.el1Jes~ 'llimt.IJefL. ,e 'tem a,IOim.'oo; pr6tm], au :p:r6t(UlEi~

.. A'ii~ ,,-,,~,' "" "'"

,~iIL'Q.Il, OTI 'eD:L.i.'ilO~:~ a. ~.,

4. P,~p([lti"tu:,it,tl~ as

Th~~ as pi1la,~,~9 Pli'O:P:nDX:['~(Il11l3$j, ~e.m, ,!!~a\" ~~14' ~.ea1.'i:~1.lla:dw I ~fic~lmenre.

.. E'}ti::l; v'~rt[{!ei ltaqtclgt,afoi' s:a~b2:IJ .• , ~i:il:l;.5;, de~n1~ .. cll~in',a-~ '~a.nl. 'm~rll.oo".n~~~ ~]hL,

ftL (iC~PR J C[],]f.ttl, b:l.ll.~! . :naio e

p~J§i.ve] ,a[dlm:i.'~ O'u" , a. ,~~,~

g;uem. _AJ.b~!m~t~. qlu~ ti(;j(m:l~.1eta D[JiD,\rd!~:ellt;!e ~ ft:ase. .. iilJciU'lai ,e,~

;fit J. :["-e~vid]~~es - :~riVi]~g:[,tJs ~ ,e1;:(e:...~Gie,s· -M l"elvjndica';oe~ ~ p'r,eviMgJ;~~ ~ ,~pUes .c) I1Eihfl~~¢es - pri.'vil~tL~5 - ~~~~ ,aJ)1 ,~·]\l'hlJdica~e~. - prevflliF!:giot!] ,'= ID.i.l~~OO.s

~) :re::lrmI,vidi.~M --;, p.rev.[ta~as ~ e:xoo~es:

O~'. ~C ~ Com, :r:el~,~ i &-~ 'Ill,Edll"be:r~, tadhl11.lw., rdOO ~ ,seqliiestr:&\I~e;l nem pa.f:a:~er 'I!.r"letstdo :~(lr' ba.nans" tlliJha.: ~'9 e ~\O},' ~ "lX~fie'tu mnllam' ~ll!le;

'~lL So fJOOI.'TetD ~ palavraa :m,jln~~i.iJ.e~, ~

02.,'0 L~~ ~m. ~~iie'gL't"'~,vel j1L'iiBiLif:le~~ pllJtq!wt!t!'

{a "u" i l·H~ ,glfUpn ~q:~~l' e, [:l,r~n:l~ci~ e_ ~W1ri;ro.

C4." Tod,a~ as palawaJs,-ptu;:orltuna..s ,ela 1i",:):-sE's.'io ::aLet:nttllada;s; ur~llfiea.mei"dJ~;,

'n~t. p_.ilil~,,",3. .Di~' ililpr.,~eH!ta !Ullr:u, ,~,g~ ~n~f!ri IEllm~e....~te-

.16;, A, P.yra b,dinlliu t~'m :nffi]~ ktl'~ Ida q_ultl' fon:em::1H~ .p.;n~El "nh" e j~]gr,:EJJ.q.

.~

o

,

.

TV Paulol "~;ire

IUS", (PEPG,,:PR) #1, soc-iaJ. ni!O,,~ OOfi...··

clif~,~). :pm:"l:l.·'l1er c l'DliJf!!i _ m.

resJ:JoMa:hi:lidadJ~'"

.a) ,a::;;ce1l]sa.r~ ,_ p,]ivU~gim~ _ tU:[l!ci~I:iJda! 'b l ,tiHSM]l~;jO ~ pt'i'Vil~giM. ~ ~Q(ll~ci~il(i;Lt !il) ~ren~a,o; ,_ p~ri,vjih~:gj:aiS _ ron~E.~,ej.'lcia d} arsC~'OI r- 'p11,n]~gio~; _ I~Beiend;ll e) 3SQern,~ ~ .p'rl~ii.le~,oo.. ~ cO.]]:!!lcii!hda,

104 .. (:FE:NWAR- ,PRJ 'L Deh~ I~ 'lim _eTa.

tnj:~r:jf3.~O. ~ ~U~!~ :£aLlaF' d~ . _ . ._~

'~er.s~ri.'riI'· dia, av~, • ."';

,~M~i.n~ I~ .,al:~li:'1t3.til!la ,q.'il.e P'r-emu:.he c~~ta.-,

,Ul.eEll.i;e ,M JacuD.as; .

:a ~ camlD~tIDclla,o, _ ,~·~,m,o:mJ.e:lf.tte,~ cabr;iEe:irej..,· 1'{l - @.et~iiim.o

1'J} 'G'RT"fl[m-aumao _ ,1P~'~[[i~:nte - cahe],e.. .rem!]} '_. '!])v~stm,iJI

C, :~aJia;HlaIDlfh~ _ ,~lI;a:zell;o!;J~eD,t.e _ ea:befui-··

_ - • ~,.<t •

. tffi.I:g. _. '~'lagil;i:sn:mo

,d} iear,ranlll'i1c1:~n _ F3:ze'l.'~!I1I)en}oo. _ ea:b~1.e-· ,r-.e~~} ,_. 'o(~_Qg.esb]'1~

e,jI ~E!Itirl=- PJ:,~~m.sa:m.e:nt~ - ~a])~. ·rei1!~Q - ,ocltugeanjf:jJJD

I05~ {UlfPID Ai'!isms]_e ,3;. a1.'[em~i"V3. eitll,qu:e tndas u Iaeunas p~. ·:@ie~ I'r-eencJl.U.das. vmn ll;-

18:) ,b'm".lq;__i1.u; ~]_e~.'LaJJ; ~e!fl_e:r~e:D.to~. Il~',e-,

:t:ig .. j:mlll s .

']!i cin.q·....:e:I].ta~ q ...... ]n_q:_~j q_:i.twEll~ ,Iiqjdffi~dmr c, eq__esrr-.e., hq_ernte.j ling_j~~;, :~g_~lltal1 en.l{3!_g_~]

,d) &-rq_ 4tiJH:;; t~.n.g~f:dLca'li qj.nqr1!l,aJ~ i:1!ii.:mo, ,

ai)I'g:_J:mfi~.· _

ea f[l'iF:EH':- EEl) Gt~flb:dto:~ ,fhr.ttii'OO1 du_llit!l}; 'Du 't.ris palavras:

. a} '~MS '~' Jilt] tl[lrie'b..~~.p[j.j_:S em tQd~, D U ,(~"Wm~ . ee,

ill) 'MOOS e.st~~ ~~~W~ ,!;lOi£5 Em ~od~, d i ~ tot1Jli,..,

.c.~ !S:[](m,enllr& ,~~, dUa's p,ri~em·a!i: ~~~ ·~~~s~" d1. tr.Jdas e~t~j)! erradas, flri:ft~' em. ·to3aJ:g I) 111 ~ toni-·

e). 'VM3!S ea'~,o erradas, 'If~ em mdiHts IC!o i ,e m~ti-· ,00 ...

'07., fDD'EB-C ~ SC~ As.sUui:l'e a ,r.lllj~e(i"Elativa. etEi 'q,Qe a ~flaba. itfil.'bic';'EI, ~1Jblif.ll:ulda. e~t3. :ill'li.n:rrei:a _

8) m:i sa:ntemo. ,o:ibIiea.

'fu .~]~attmp[j(- Ilrete:["

c, :fJo,1t1llliii:~.Q:i" la~~,

dl):I1avnl'n,. jjj.m.eg;a: i£::l} {}m.;ega~ bm3r[];ll;t

na (FACi,. MEll IT~·_ ,M,G I, .O~Y.["-e e~1i) de :pt'fJmma em: :ajj,~~

bJEiiavo

(i) ·bom:d. :3i.

dJ); neeel

if;: , p;nlico

U~';; (UFPR) .A&tm;ti~ a ~.Illati."iI'a. que '[em l~i)h 'as ,P~lavr~l~ eem lJ niii" !1f'ttculaoo •.

,~ ) e]n~,ttencia, milinq~'

b) ~lWnqUl~~sirmn,~ cot:il'tiguidade ~J ll1qwdSJ:tArl:o~, u,rrJ;uJdez

dJ} ,arnbquis$i.D.loj ttfi,gllfett~) e}ruta·

lJ:l ~CE:HCEA) .AMifi:Htl~ a 3..l'tem~;t;~V"a. q_~~ ,oo,n-l:e.m.

K~mell:bff· Vl)c·fihill,(j_$· ·~~pa;.t,'IO,:!jw~ (~s; aeemiJ}.S graiien~ furam. nm!~n.C1~).

:a) o~eg~l, :Ni:l!uQ,. ~,~~.'~Illa .~) :tulipal :ruJhcica. p~rliro

,c} bt:pu.drcim;_Q;" ']n.'Ire['[ril. gi atui'oo dl)' decad.a ru.!;1I~ldilumiO~, d:ee~ll if;l}n:U[~,

.Ll.. (lJF!P.Bl Msimrue iii l:n_oon.1eta:.:q:uaEL'oo, ,i Orto~pi~. ._ pI'.[)]]:n.tltia~

:l.l '. caraLl1gui~]~~ ~uel~jQ, b:an.dle.ija 'bl abselum, e:btpetil1i(~ 9b1~ d hJoe.B<t.co., ]iC9ioo~ s'·iIlJ~~~~'

Iclj~· Iii:.d.a:.

12" fP[],C ~ .itS) .~~lrnale a: ,ru:~!f.',~laJti'Va rC'ujtiS 'rvfi.ei~ lI:mj]:tJs' ,t~.ll'i. iC~:[t~fJ s,]]ab~ fi>r,re a pEi:r.i.tllltima:

td Idiimmcl d.e.canllll I[J~O; ULe,iiter'

b l avarl.'D. 3¥~i~~ r~U!dico,. riE,~1

cl ar:ca.nD, ,a~ia.a~~, etl.lditf)~ ,mim.

1m] ~',h~nmtt:1"' 'r.~io~ is!!d'l!.mibatruOO

if;: , loomd".or~, .mt1;a;];to;~ inaiL'tdi,'I;O

18" (~m·- gp~ P;H;-a U IJ1f~te'·q.uestlo~ o~e'r'ilm: il'iliue;' :ta) a aooruJlitl~o ,gf:.aJ1ea. f\(l~ e!limmarC] a.;,

J)') @.~ gillab~Si :!:i1mt~~ pI.\C1P[l'S'~ s:§JD repre~eQ;trdl-

das Pm' ];e'~ ,~itiBelill3!S.,

E:c -eaTAs1inFe'1 (3 '~ilH]ja :IlilD~[..a :p;ro:PfiS'~' ~ TAB),

~,fj eS~timT; 'e:~~~D~ rulBRJCi:1, a VNql, ~T.!oITO!:.i.pllll '~,Mrutu, 'rve~d]:fica~s.e ,que~

,c} o.@~. fO:iI."aUl ,PJ['Ol]DUndadi1l.!:!l, uOTretar[[[I.'e:[j,~e" C~]I 'ood3!~ 't"orEl'W, pr6fJ.UiJlcirAiIa.!!ll co:li:e~m.1:'iJrdm,te. :e )1 nsnhuma rm plflf;Jf.i.'urut1Il3!oft. I~ff~t~m~e:rnte;

A '1' ITI A,. iii..'fO IRe 1:I:.1U' . .I....iLt'1t Ji..' - '001

10 l., F~a .3 .~rl:\l~~~O; ~an~ IQU 'MO 0 lrlJIEf.l •.

a.J soh:r.El' ~ h1lm"l~:nD.~ _

'b) :sobE.'e' -+ .ai~,, _

e) ,:!l~iiJd'+ du;~tte-----------

d}an:ti: * uElliThieo _

e :a:nLe: ~:.3.'M _

.:~} ~l1]ttelC + Ql.m.ru. _

g" inlt11:-:[" 1" l!:',e~i$l;rente .. _

'El) super ... ~,n~tlo _

02 .. lI~~ 0. ]jfte~ 'se :oe~ess!ri(]. ~

a) ~l):Il:~I;'3, _. gerLSl) _

"!~'~ """'" ...... ; _. ",,;t,.~ ~ "' ....

14J!. .. ;::';';'uu, _ ea~.en~.~.~ _

(:;) cmltE',~. t"pnJv.i. _

d·~~~.~o~m~. _

e.~ urte 9\':]i:ll9:~6:lFicp ~ _

ID anti .~i!OO

------------

g:),srrqllli.9\- seeulae _

O~t. F&\fa .3 ,~Eilmpi].si.~~o~ tt$andlu iFH!J. n~n hfFen,

~J aren +- r1.~S

-------------

"b} p~i3L + .ell(Jq~,,~. _

e) :pO~:tE~ '"'"' ~~ .. -------------

d . phmo t-,~lt~,;___ _

"e) .pema.+l®gtit.~---------_

"11 liatitm + 3im'e.riCa'IiO _

g) {:iJ.l!lS,'KrU -+ .buog.:ll"!!), _

h) B1ill"a _. dri£au.ID _

.it~ bel~! +·prazer:· _

j' 'fl~"1'" ae ,.. :m,ull,et,}ue _

]iJ»trub,,,I(o ]i:uil1{~ _

:U d:e!l![H~' lei _

'ro) IOO~"+ d.e T-ro~aJ ... -----------

mJ prrda::+ banderra _

04-~ ~[JFpR) Msn~ 01 l'tetD que ~ .a:p,r~~~ilta erre ',~ ,~rt!i~~·

a cOS31lte.OOl(fi

1!,.,~ ._.., .]1' ...... ,

IIJ... p'l1I.UiL.u

e ~ l;101,;""eJj

i idi:t.::.lfi'i'e '~)b~mbJJ.

105 ... (PI:LO!AS) ~a1!el ,nl item. qUl.e ]la'O, .~pre~enta

e]!m ,d~ pws6t3lia.: .. .

;~ j m;a:g.uil1i~l'fi:3

lli} c:fd€Jpe

c~ ~,tU'1.to

,at) qu.~~Umi:lno

U~!.. . .Asshla1e "a aIbeTn.3f~,V'a ~ qi)lan:oo aa i.a!S.o d~~ h.t[en.~·

.:19 ) ,;s1:uto:btogr.afi~~. "3!1J;k&I1SWd:~:!r~' b ~ corlu.a·",m,d;)C"a'r-:i,g·,. Cfi1].'tr!lt'af.itT;o,

e' ~em.i.""a.,~r;dadb" §~dn.1110

dJ) "~ae;i1.dn~·rewiu.ci'CI,nmlJ,~ rp~rl.oBc;titicu iB)' ]nrT1:1J~IeQtnltu:r:!it) inrta;\te:r.fiiie:lhol

107',;, ,l\.sb:imaJe a ~J:tem~;t;i,"I.fa. ~n:~j~:~

.a l·au.tiL!Pre~,~. Mfr-htm!Lan.t~f)~ ~Oh~3Vliso ~b') jntI:a.·"mb:liLullO:~ .(,it-';:ibtm .. l~w![!I~ stlpe,"si1~:~io~1

e] ex-tT::ao,r:din£tti~I~, ruillJt'['adem~.l:ct£t]~~}.~ .:S1):lp~'I·~rm~ :~e·:m

Id}) 'oo·mb.3.~dafi~a,. e~)lm,p3$~O. sub~:ra~a

O~k ~maJe '3. aI~31fl'i!,i'a 'c1OfQ:\e"tiic' .~ ) Siti~pOiI.' t S'~~,li~~a.~ 13~;,;uhai:h:~1

'b) !Iubdeieg/dldo, Jl:ii8:l!1d'eITI~two, ·iID:tei[7.'Jf'e~itenIDe t, iiltlib..blJJse_ .i:-nf~·a: vermelho; e'n~a.omlit]~l

iii II. I!i!~

irlll' pmtQplu!lti~. :p:oo~dat3ft.; ,cQ..PJ'\eQid~nte

iB j' .sLlli~~n.V'{J(I:,"idrii' p~..;001I(}.mbi aa1'Q, ~llP~If~~ "t1e~i.iI~:

109'.! Al3J:I1qlJ]e a. ~}'p~~o Qnd,e, ~J; 'hffi;n a:p3~"de' fijJ[".m~.

,~,............. -..,.c-c .. j]j,'j;' ...... ; • . t:U,'L>UI~ ~. '911.0. •.

:a l paeu,tlo~gitT3.

-~) cmlt'U~bjm!t.a~n

,) 'ii'II"~' ~,,",=,~.,

.~. lll'[]"~'L a"".iJ:'!t::IiRlJ.

,et) '~e:h:"i:B$itatem;a. e) n.d.a

1,11 .A.Smt:!3Jle a "ilte;maiJI:.:Ii.Y3 en.[]:Dea. qwtbro .ijfl use ·in hlI:e~

. .

a j IDimlo aqui,

'b'J' H<i.s~~ve~· Crnillt1Ltaf3 'C(fliSH .IDJQv,;u;i

c) Ell ~~~~ .~~~I: M!f], faJ:bra et'JletWa.. dl} 0 "l1:Jn ·l:h)gj.dGu:~~. ~P'~" 'pM"' Sao' ]?;:l'll]IOi~ if;: , V'el'iJ.de.:~.~'n'l~ '3, bai~1 IG"I11SiltJ~.

u, .(1JFPI) .~~ ,[;it ,:aIj~~l:1tiv,a ,enja I~ :lirlrl.':D. fiJi em;plrega..(ID I'Ildevi,i)'ame[[tLe:

.:19) ;b.i&m . ..:me;,q~err~ ;(f8ee:m""t:'~g~dOl {50!I"~de~~OO:~(l'b~ .pM'"de~M" ~a'pl'Ul[ji"mnr~, bem.~tr::-vi

(::) ~G~mudli!ldan)!',eaCiLtn) .. ve]'de..:ga~a.

dJ) ·~el"p~J.I; ang]o~alnecl"C31l_~~. ~].o·d~!"JQnes e} ~uh.-d~5e.flivolvidD, ~dP~~!ilenvulviih,

II. 'I' 'IjT ,.~ 1\..W2' 0' 1l"'1' 1:Ia.LJI,~ J2'- "," I'

... ,

.El(ERCICI'OS

I~ll. {CE~"PR~A~si:nale 3·,a1'l~F]1gn,t~iLva ,em 'f]uene-' n~h~llla p~ll1.Vi'3, ,~ge ~8]i'ltu gm:1]!oo,~:

a i~m1E1, .IP(lJh!\m~~ 1[;:!H1[lS" genne[l~

lli~ ,r;~f!IIttL . ~I£m de~~f.'- ,OI1t'c:~

c) ..... ":~·I .., 11:-" .... '! 'bi

iCl ~ mtli~1 l,o.V\e~Si:~ abntli~~ai iSU-

{ll, : .l'it~1;'~, -eB~encia]'i' 'beq:U'8n'~, ~U"u.;s ~) ttUV;fl'ri~i j()va~~m.en.. par~

02. ~UESC - S-C) Co~rrul:.d~1 ~ o]c\l\el ~m.'i!.n da lfu~ . gna pO:l":~'ug;u.e~flIi,., ~~tde- M, Itt3.Ses co¥.te'l;,u.,

01. D~~e-:;~.iJD le~: oi te~'bes ·~n.M~ de, 'pMlic~los.

102,. M~, '\1:z:intlU! !I~fW2 'taJ~aJI' ~rnq;iLW:n't~, gGt-b,

]l,1UlUl ~o i[.acad.a. -

.04., TI:;~ d]s~, qtUle ntnviu ~Ddft2:.

oa. G.ra~s ~ ,:fi\~~ ~lm~. 3 b~~3, C9ns~gtb,1L1 ~fil~,· 'W an mar ~b6 'b::1m.PQI

l[Jilt (FOVEST -. SF') .A;5i!dna:le, 8, '~lte"r;na:)tiwa, ~rlfi q~e,

Q '~~.a etSU1, ~(le.nrn.QildA) con"e'trlltH::M:ite. -

;~~ ,A, P:M"lil!~~~,ij~, ~me:.ti:l.'"'E.Ile; gr-::u~d~$ 5t\!lStQ~, Aehava que, 'Vi~.tia era a ,p~fuir:l[) mesma, 'urn:

~l['lljUllJt~~ d~ q.ua"llidad~rtS~ ~o.lid~ e'-~n:asl arno:t.t VtiEli eJegm~E\ :ill[i:~le-l'H:, um :-mElQ,e,lD'.

'])) A, [;J,riuclp,io; metB::a,.,me ,gr3]1,(i:~, ~;m:u~)~. A'Cn:l-' va q:UB' Vll'glillia ,el"B, ,a :pEl~d~i~o mesnsa, ,mIl!.. rOO~U:[]rto cle: qumt~des .~6HMs e !"m:aB~ 3lDC~' l'.a,itEJ i .e']e,g~t~~ aU:$_term" om mtld:e],O.

'c.~ A, p~riPlO-j 'metlaJ';Dle ,_gr,ruldes g.tl:El'~sAclla~,· V-:3! gn,~! V"~1:na ,e:nI ,~ p~r~,~'ao 'm.eam~, um ;ermj,Ljj;~!.t[Ji de: qu~]idades s~l.i,clla.~ e ,lihl:aa, amo~· 1",3:V~. I~I~g;2l1l-~; :aust~T_--a; um l.14.fJii,elo.

d . ..4, p:cim:'.ii!pi)(l1' Dl~ti~~IJ.~~ll:~e gr..'nliiles S'~'OOil!i. Mh.~-' ~l qu,lf' V:bfgUia ,era ,a 'pe['.f~Fio .tMslma:,. Jiinl

·eer1f1d;~tu d11·ftfWtste.1."-aj lim, ~"O! -

'e l' ,A pr.in,e'],pitl .. m.et~~a~fi]e gr:andes. '~t.'ilSI~U8L ,Aeha--, ll~- qu,e VlrgUia: era tm 'pei"li~i,~io ·.tl~~a:,. JiiM IOOn-jtHlt~ d.e. t&uk~idades- s6Ud .. 1S e ~_ amo-

.r,~v;et el~mlb~~; ,illu..~eTa~ um r1tD!Dd.elo_,

O~t tIDDGAJdP - SF) A regra Cj;nre j'nlS~1i~ a. aeen- 1~~iiJ!!, ([aa :pa]a,WM ,(:10 '11~1iD mUsj~~, :poll~o", CM~ ~ P'lMXiliTl'il e~

a ~ ret,e'~erni ~DLt~ agudo ItUdo~ lm;, VQ~ul,~~, ,~d~1im)_s dill, IP,)]jS'£:.--n.a]~oo;'.

]b) oooos UlS vooali.udlClS q!tH;~ ,j],tac), ooj~m ,ptl:iJl\Dx1to~, t!I:os d.ever.o, se:f;' .:!iJC~m:adfiS, ~ljfMl.~i·

'C~ iil',e(leb~'m. ,~JC~I1'~O' agp,i!L;I- a ;prim.ell'iat, e_,~ ~~g.ufi~'· . da ~:i1aJjilii -elM Jpai:l~v.l'alS, ~um;M~!j]. ~~fiic3B,;

dl} de.ve;n], ~~r ,:HLOO1~J~l\~d~, ~:5£rim~nte 'os ,pOOr

ij'lj,,,,, .. ;,,,,-,,i,~),,,,,,,,,.,, "".""",,....11 ... J,,,,"~~==.,.lI.....,. ""'"",'I; _ . .,. 0 if,l"" "'tt.--I~UtjUJL'~.:~a, '!j:~..IU_IJ_j1 [bI.t:.I:'~..ILliU,li:U_~u·al 1.:r~I-U_ H q:: - ~ .w:E;'"

,guiMS' iUU -liarD die Sj,

e} oo.cli::ili!:l, a~ 'p,[l],3!~F.~S pI\tJl~OO'Ioti'wn~a, Itffi~v~m, ~~r.

iii, ~""'''''~'ii'. adas ,~;r.ea:nl~""IJ" ._ .

.1!01JQ!:!l::U.IiLLl!ll.. _ ~,.., :_.U _ ~u)L~ _

05" (CEF.ET _ ::p-n1 hi ruqlMi' a 3U:.em~JIj va q~ 3,pre~· . ~EilJta errn de fifi&11.'l:.wt-e:MK

- . - ,. -. - - a".

a l nfd.-tlLUnD_ - ]lifens - e['~ho:1tS, 'b" trna ~ ]Wd,~, - bl!]~e

c) pil'ii' _ 'P~I ,_ ,avidD

aD' b~[!~~, _ ~'lDx1IgUe - pha e f fern.1llT: ~ b:{ee'p~, - lKhlU~:

Q~. (UEPG,_ orR) A8iahmJe, tIL ~,p~n, em ,qu.e~ devida.rne:r:l'~e aeen11.ua~,~ as .~lJiLI;:lVF~S san ,p~J.\~Ri:to~ nas,

La ) Idjeea:n01 _ Qmeg~,

b) z'lItni'l'0 ~ plIlldiioo t, et"e:oo, - novel

idll' m'tle:~ ,_ lOO:nl~mo .18)' r~ill - tberG

07',. (UFSC ~ s-C) , .. ~~ma1e,·~, al't,~:nti.vas ~~~;b~: somand'O·,::]h.eg: os l!i!.a{mreSi. A,n,wsanao, a f:ra:_se.

>[iA inJattcla, v.e:l1Udm o.~' £-gw~ipn:~~wi'jm' tdolrJ~t que a ,H~"1f:_~ll"ia (tal[} d~~t;nh ~ ,p_od.e[[u;n~, dJz.ell" que;

1ll:t ~m 06.' ~i~) itli'tnT-lgQS, .o:a (:I;r~s) eneen-

Ia~ (ilO,Ma~!~ e, 01 (um fi[gr,afo_.

,p2., B$ apenas 03('ll,res~ lla:1l!'VI"U 'wse]Jra;b[[~,.· 04.. A ,j[een;tJ;Jla~ grlfJi~a das '])3J]av['~, .t·brli[l~· cia"'e fo'bisb)ti:l~' ~~bed;~rrl ,a, mesma regr:-a,

,o-~t ,l\:s ffilmav.I\oo, ~fdo<]o::i'~ I '- inf'aiEiei.aP:! I' 11.cr.e&b'6tl1 Ie '~nimr- tbH.,sjfi,rta.:~:i!~,\-se, ;~~a. OiE',dettit. enmo _pt"Q~ P~OOM. 'p,iiruWrull, rud'bCl!M e '~i1o.s.s[:~ [abo fl;6l"Jlh:.1.~Io.

16\. f\_ pahlwa, iFB.~,t6~.~~~ le~~. 'esm,b~; :com ~s~r.a . i:fii:Ci~" m3J.~clda. ,~fi](\q,~lJe ,desdgna um~ ~~eia,

,tlB",('PEFRT ,_ PH) Marqne ~, ~'Lt~l:[taUv,a em ~E' '~o~ as ,pidt&VlHS, eB~~n eC(r.tt:'e,~ 1~I:I;i3J.t'OO ,;'i ,:l~n.tua&ijo!

:l!iL . l:ttHe]]s,~,t&;:1.ei~. bainha

'lb... iro.l ;j,c~

u) Joq,u.e.~£!; .. ,3!~.ce1ro" atax

c" it,eM-. lin !!A ~·a;l'ulrilol ~~:M'

, . ~ 'b~ . ."

.. 11 \. ·Il .... _ .,;,,:I:""ifl--'-· j:l;. - ~. j,!I,' iI""_,1,=,L.,,,

bi!J r :i.II:I~·uJlt $~J.~,~;h::::;nc_~~o;o!, '~:a."

un, (-CEFET _ :PR, :[[rn,iliq.ue a ,al'remati~, que. ,apl:&' 'flent~. ,somre:m:e: pal.1.'\T.:!s p~l;la·n3.S,:·

It) Nobel. e:a'be,te:F! ]1!vec:)'o

JJ:;, ~iteri o!bu~:! rcl6lar-

~I) ,~'wtil~, ,~~~'iioe]r 'bo~~

a. "a\Ym1)~ :mbriea'i p'lllui,cO tH mrim, fi~ga. llliiIDe~

10", fLA.V'RA;S _. M(H Em. todas aa :BJte~'li\!,:!\f;; ,a:~ p~:av-r:aB UI[l 3Certi'LU.a.daS(H~~[a U!',~fu~~ aceto, e.~

,a) ve~per:3! ~ b!Lp~v~~e ~ pab':~iea ~ llJia]e~

'1\" ~I ".' ...... ;!i., 1j '" if, 'e. ............ -~ ,''' ,PJ. 4olL~;ilJm;,~ill ...... , -----t ~!.l.JLIIi;i~:'Il:iIlli;~a

~) l\l.1'tr:ia - sa~~i!(]i '..... aiW.~OO~~3S '~ tlu:,'ri~

d). vjrb6ria ~ c:o:fi~~~:nl.::i.3 - ne~e~sru:ia ~ ~prlo e) ,~:Lit.n.bwa .: h~nrLua

,

.11. ~,~ PH) 'Decid1illl'b!Qs. , '£lIn .. andneie :r~.o

jru:Ii'~"[~ ~QJit:ltaJnld(J~ eem e(:l.q~erl~:nci;a. 'n~. in-

d1u;~bia.

------.".1'

W ~,-JitilV-e[1E-textiI

b~ ~r~ijo"l/~n:iS .. ~d:liJ ej pd,j[-..j~~eD;s--tetgti:l d1 J~fj\r.JEi'\re[t~t~:tiJ 'e 1, plkr."1(lvllEn~,...'re~ti1.

• ,~ j, *,~" ~ .;]' __!O -I'

,s,) pID1tll.lliZO~ ~~~S" Jr!:;!.(!J!l1;Jiz.lI.~.ll!

lliJ :P][\~j't:llf;zil~. t~:le:~i' ~O:m~~~JD e ~ p:rejmflor.;'tilx'lre.h~j r~dl1z~~']fl

, • <

a. : IH.'t~iu:IDr:;~'I]~.'~}i~e1s; I'ttdu!l.1l, ... 10 e} pi}~iii]~m. i~exr,e~~l!!'r-ed:u~i~lo

13., UTh, ~ SPl {l at~l\~ .gI1dit:il_Rti .(]aI~I~ pI1l1,U= . . t:D. ,im~im ~' ;fE'iiifiU~ ~ .ti~e.mtilro:mn .. [Oil!, it~i -taRn . ueorra, prOPr)si~lt,e ~dQ_Q;1\1IDl!OO ~ aeento tlinico. ~1L13 j(B~p:ootiiJaJ. d8~~Hi~ e~

a ~ ·p:.'U;;mcllo·no,. p'fll:hl~t:o'a~ [J~d;blt:till p~,..

Vema. .

lb) pm:"OOrtfoona, pmpa.mx1.l:.om; pro par:'o.m totta ,

.p:rD'pan1:~dlli"lna '

'C" ~P~l~V~lf.i_a~ p['ffpart]~dto.m~. ptie~pa:IDDdtn.,· na, .prop~.dL~~.

a. : .pa:roJdt(]iI'ia~. l~nIJ.Il1iiI·QXJ.t~fJ:lHj p-mp!~:ffintO:Ili!i;.

I1lwxudb,l'Ofi.

e J ,(llaroot!ho_. itr}O~IXlna~ 'pamxlt~)na, Pil''OpaL'F'(l:xito-· na

l~·. {sAo c~Lbs ~ SP~ Ailism~]~ . ~ s~riJG em .. qu~ iWd~!lI' ala _PWaLvr3lS, estau ,~een.t'l)mJda~ ~GJ;r.~lA.r :m,eID],'te..:

~) ide raj ![,tmb~ ~1[I1]].oll ~,c1\J~~

'M b:£c.ep!l. ,1:'i!rdlU!tO. '~'li!'tenl,~ i'Sssli:].

c) I~~~ f6Bs~~s~ 'C~1le1 J:ailtin~~l ~). rlitil11. '1~~. :msiaj ,d.eeafdo

e f ,f.lJp6,]a~ f;:Hi:f,I~t~ ~o~.lrn", :fl1l:lina

1~'" UTA, - SF) n~a~ aa .pwavras:

L a:pQ~mt

~. 11a..1tih21. .:3\.. nTIt~f:mQOO

!C:OIlii~3!;tamfiS, ,q.:ne 'est~{~JU .e.bff.e~aJm.e.~ gmfamg tal:

.:(!J, l'apa'l!3lS a 1Pru:a~~. n!:! 1 ill l[tpenaJfiiI, ~ 'pru~ Vl!'.!l!- .D~ '2 .1[;) ape:ua$ a .pWa~ .r~ ..':l ~ll Ii~ .M -palavras

.e) .f.l.rn,s,

16:. '{PUC -PH) Com.~ide're a .1IJu~~c~.tJ.va J~dia pa:rn. .~: aee\i.(jj:t1;li~§,u :a!_Q's .~~te~ vneAlui[()\S,,:-

Ii.! p~la: ThdJQ~' Q.~ v{le~jhill(l~· pr~p$T.1l~tO:M~ satJi' ,~()~:Q.'~uados_

~ . ansnas: 'Thifu~ (as 'VQca.blli'O's O%i'tCKll'{]S ~mi~· nades em is: r:;:~ i~De:n'~~d::u. ...

. .. .

i~ eg.h~~;·, r(1Q'~~ea~ 3CEjl'~. ~-do, ne ~. IE lilfl· u 'v~w_coo . qne· :D~fl fj)~ m:~,~.:~

I~ ~ \fogru .. ;:mdl:er.ioF.·

,\1!:j' ]- ;!'~~.,"""",' oL.j, . J"11 LI!!l:i JU_.

sa;o aeensuadas (D~, :par1l5ord.'E.'onoo .. ~l1ifi~OOS le·m, ,f!1 l!iw ,~ x.

ES'~. tD.1"l:'e'tiHt a. j1l1S:I1H'ir:ati ll"a:.

La) IdiM qUJ!9:tJ."~S exem.:pIiO$

l~) do p~~;e']:E:o! &~ ~el.1;l~' e dll' qnabQI e:xe:n:Dl:p\lJI:l' . t', e):Og. lT~S ruliu:u:~g. ex.e:mpl,oo

-elj)r do prillte~['ji, dlil 'segundml Ie' tb.~ ~."'1lfIl}tr.~ exem.-

plu' ,

e} d.a11l 'treg,o plocme:~c!'! lexem,~·]o.s,

IA$

~ .,

TV Paulol ~'r~:ire

~C·:'I""'C,'!iifO. ·'·S·· .

,~Jn}. .. } ,.,_(ll.I./ ~.

10 I, C~W£I_t.m '0 ~eliitm' agndn '!JJM l1:'~a~, OO;ilf[];DE,i8' eonVi~~3.~

i3i) Q bJ:TI:q 1lL.'U'

lli~ eu Q'b1iq,[l!JOI

,C) que ~u ,tVhl.ique

d) q.w~ til: i(')hlili]G~IE'~' ,~~ que jffi']e. obhl.que

f~ ~:u.e 'I16~, 'obliq,umTIOS g)' .qUia ftS o'b]iqUJeiS

. b J que 1f;!],eB. obl.tque:irij]

02 .. ,~tl:]e ,eI 'Oll lllS!" .1 '~: a} eu a,g-Ultj

b, 'tu. ,:i~~

~) e[e, ,.$;~

iii _ni~S, Hgu..ami191

e) nne eu '~D"n~

"':I I'"-~-'

f~ qlll~e· tu ,lg'U~

g) que ~]e ague

l\_, que :t:J'us, !:Il,gI11!.e:w,iQ::!

OS" Acen:L1;IJe' (hu, U$~' III rr-eFl13Jt ,conf'Omle. eoi1iv;en11i1l;~

'a),~guir

lb) e u 2]~gJJ!EJ

e) tu. arguis

d) if;le- ar:gill 'el'n,~i,!3, M~a; :r, .~~ a:~gu:i.$

',gJ eles ,~l.'-,gILte[n b) e!], ,~gui

104,. ,( o.~1JIf1i~11 ~. ruterniElJJtiva (:$) ,~'t~ ,~~), '~e:la(g , q,tlmto ,~, l\tf~fi!i;:i.:'SJ verlh::!lill. ,e ~lli acmn:~u~,~o W$Jl-,

ca."

!01+ Pre.fi]:l!} ]~ ,8 ser' ~MtOOf'dE tJrllFlI. d~~put-3 ..

02", P.J,\e:m viaj,:u" it!e 'tm. do q,ue. de i&m!b:~ 104. &:e.tli:'Qi lIU1.i'!Jj .tD.aiS ml(Lilir ,~, d.e,pu~~.

lOiS .. Prelim a t1linhaJ, .~o ha,gr-e.d=:ll"']_~,

1'6\0 PnIfu~D mil v,ez~s p~6~ar as ,r'lias ~'m J!ia,~~, [i'ek$11:m:l.~ do"q'tile e1f1 .F'0'.2 do l~_

.32. ,&efirl"'~]' ,anm~,g f:l,~' '(Xi)]']]. ns, :3Jm~is do qu,e nooilk

"

p~Il:Ir • .'

,a4~ p];\efil~ os ltena·de M,~Ibe:ma.lk!a do ,q_'lliie es tie F~ie8J.!

<Oil;;" '~SSJO FONDO '=' l~SJ CiJ~!l~~dJernnifo .. &B' as ,pEnpC"l~_i'\ioo~j' P(1~~ ,M.I'm,aT]'" q;tl.~:

'L 0 :!We:l1toi grave r)1 ~t~;Mihf!e:D.t;.ej ,SItS ie us~do pan;~ in,dik~m' a erase db ~a,~~; ,Fb(D.ei u:m. C91'" lar . iiJqu.e~a mJu(;~i.

IllL 0' ~I'J do ~Q gua ~ gun' ~'~,!I1tl ~ 'q,Wl m~~ ln~ ilj'-ema, ,qltl3:ild:~ tyronlLTIi£i~ atenamen'~e,. Elt.; lt~]]gi/n;qil~.

IlL 0 "'til" dn gnrpo .gne _, gw:~ qr.l1'e ~ qui ,rec-eb~ trema q',illa.llriln [01[" :iP,l:6'J:tund;lidn 'to.nicamerrt=· te, E~.:~ fTeq:::tIE'IiI.'[:.e"

:a) ,a}J;e[IJai$; :3; de :o:tD:ue(iO [,~, ~oOieta bJ apenas 8, dH mimeeo Il ~ ~r.)Rie,ta. iC) ape:11a81, a de :ndmerl.'Q :m .e loo~u~a Iclj~· si1n "nrreta~, ][: e IT

e) 's30 Coriie'Ifr:f~ ]~ .1"1 e m'

'UG!. (SANTA, MAlllA, - RSl' ~bw.e 8, :rd'Le!ITl!3:ti.va. eml!, que a ~'~na¢i'[!' das pala W,U 'OOllrre' .. res_p'retivamen~elj; poelo mesme In.O'ti'!lfl. que em: jn;:t£'~. zo, faE', ]}iblhlt

~J ,f:llfsCfIl,t< :am.q~'~i~1 It~IDri~fi 'bJ ]E~au~ d~it, ~Mm~n:ciA lC) sai'dSJi" mmMm" 'id:eia

~} ,oam, i~l",.efi,. ,i9inperoliclie·

e} Isafa~~ '!!il'{le~~ :Ui"'~ci.~,

.0.1'", e~' ~ M,G) H~ ~ de ,!ltei3'l1:~u.:lL~~r:J' 'E'In:

:;1 1 0 re:p6rter ]ia,oo, a:ftnnad,o que 3: eanoa da Repi1.h!i,~ ;an4av,~ 61'.&

'b 1 Ont~m WtiC>E nifll pfili.e vue '~.or ,:ilJgtrna n@' f'O~ ,~

SOll'he'rm:n. ,ilmsu ab"av,e;g: doOs" eolegas, . ,

(:.) Rm, V>e'm) .de 8 nib us II 1.~ a jU~'fia], e :S~,pre, pro~ eura ,~~ u lifiirnB do~ pMtimil. !!.f;1ilB ,re~, 'Ill

us!:) dit)l ~ocl.e['. _

dl) At-nda ~, sonhe do .P'Ilr.q,~ de· $!lUla, di_~'Mru~ ela I® v.oQ M:' alfirtem.

.s. . #Deu$ '~atuln;yoej.,'< Oil'"~ Q irJ1lo 'M ~Qra '~ru~ S!caWa:,w.iiL a :rm:en.i:n:&da, na I1n~a d_e ~\]mi:r:

08. fPAR1!.,GUACU- ~ SF r i't!nd,@ em v:hi~ta. a eeentu·a,~:a'!fj; ,gr.tn,a das palavras serio-, ,g~;1lit~bUg;l ,e eSI~ observe as - :'Elegci[Th1:l~g,· fJJftr:rn~~Oes~

,L A.~ au~ ~pri~eir-a9J ~a,o ;r;o.C:antuadsSi .P~,u:e ~.3n d:kbo:rn.gos, ~~"e~,~l!l1£e9.

n. A (ulJt1ms ~, aoolltl!l:ilda. ~O:l"q)u@ I~' O~~finat tar-

minads em, a. .

Ill, .A p~l~l'a g~m,eh{J~ ~ :lJiiiJe'n't1!J;a_,r,la porqU!l:I' ·eoriLt6m. Ur.I], h]aw.

· . ..4Bs.i:fi.::ile . :a~,m 31teFDlltl V~ OO~Wl!bi:: a as ~~. ::II:lkIn:il!~es' et'sia!l) ~o(l13e~

lliJ ,:ffiI]mm'i,te .;8. :nU'Iil:fiL'~'rJ' I ,e\,~{t';:;i, '(:~LU, ~) s~me~w~ 8, ;1jjm~l3,ti.O, :m: looM ,C'c:J.ne!~; till" ~t:l mr.u'm,a~el;1, u. e III ~t.~,0" .U[J([']1e"~ ~} as ,ilifb.im;a~s TI[ a]] eSt.-Jn O:.~r,retas

O~t (PUe ~,m) Qu~.too at:e;~mg. O!eV'eW, S~r- uaadcs nos IIf~X'OOH :~~:~ (; ,;lg~. ,eirctIOOj~le.wJ1}l ~Jl-' ~~W'

A pij;te~l3. roo, JFe~U~~ila l:~,m, em;ase" '~ ~;l .a~la-

mOOfi:f' .fe~ gra,nde ~:I;D;J~. .

D·~ ~ Sr!a~H~o ]Xl1i!l~' fOfil da ,g!ido~a",

o fOOJ ,3;N'lJd:E! nl.o tn:niUl, SaJM, qu.:arndo e:l,e, a'Vislwu 0 p'8Mclo .dJo. J)'flllC]1J)e.,-

A..qi.1\ella ~ena]nra fo;mp~l:;e~ ~(a:~(;!.-r' (I :p_ap'el dB

""",~~,~,s 1~1io.I!~La. I!

A]]l,uiJt~, pesseas i~l~fJ' I[iJlp~tLtfn 'u ~ome- . ,~~ liM de.rro:t~~L

a ~<cl.v.it:1)

']0) seis

e),SeLe

dcJ. lr.;Jru,'to

e) _[!Ii~-l've

10", ~ UEL ~ PR} ~·d.is,pO~\I~M des 'wlSit;Et[l~'

'te~ os' ,i:'!I.'OIV'Q!;;:'. ~p~jjtns.,

. a), IQwse1attbl_ ,~Oi!' '~' ,~~r-.\li1g;ei['M

'b QWsemm, nt-br =' ,t!\t£t['al];ge~

C) Qrna~,a:m, pQr - ex,t:ID!3Jn~:eiros-

d) Q,uize:r.attn ,po,!" - ei9barj[jJ~s

e} 'QUi2~·~ p;~.r ,~, e,,~ai.1']geim~

c~r~.

,a) pai~ ~ pes~&as:

lli ~ ~ 1P~~~o~ . t:'1 p,aJ $ '= pes-soaa,

till" pws ~ ~~B6as e'llp_afi. ~ p~~

12'. (ll".,9,!FRANOISiCO- SP) 0 ~ _ __;;de: ,~eu,~'tJll'

~~re~l1d:e~~p6i~' 'E::1:Tii '1Lm'l!3 em,

seu ~1PGrLra:mEffi1l.ti Mb:i.tuHl~,

:a) ~b~']3tlis.mo ~ eJi;}~sa,(IJ

i}) h€']'(olBiinD - ~ee~au

c~ hero~~lll:i[~,O ,- e,~e~slo'

till~h~mo - 'e~~~o

liE f t'1'~roUmO" - e~g~o,

13;; ~tr,gJ?jIRANC]8CO - SlP'l 'IDe uma heJra.

m.ans;ii~li}. qlll~ ,.pel~ riq1lJBZa. cl~ sua __ ~

,a ) po~ri1~. ,- facin.31'ilfi ~ IFachamlJa

b) ~Q~w:a - fa a cirn ava, - i~.:brada

t, po~gtllla - :f~clJ13V,a. - r;a.fh;aoo

-dll' :~o~~riia. ,- fa,cirul3.va - ~ada

.' ,

iB j' passui~, - f-a~cin3.V~. -J['.1ilG!lIltla

14", ~ACJ.\FE; ~ ge) ~I_ale, ::!J: 3]~~Li,\·ii. lcu;jas ;p,a~· J avras ,)~au ,~'l.'~e;C1I~'I!l!..'iI~alf:l !{Ea11camert~ com :ba~ii:l: u$ meS[na l"t#i:lI:;.

it) idei,rii., OO'l: ~ pCl!urn. ,ri~;e.m:'

J)') ingf!m.11tD-I. !1~a, jlla'te,ri~~ ili~iirl'H~t1~r't~: 'C~ ~Cirnu::~]m saf, bii "e9:Mi,

Id}) lit j6~ cal~~las.', sa1.;

e.' epa~ ,dles~'a,da'Vi']ll ~o]j[;~:~~ apanha~l~~~,

~f;"" (UEL - PR) ElE' 3albi3 ikr~teiJ:1amentE'

____ ~ ,wli(:UIJdad;er:s M, 'viltira:" . . -

:2j, . ,ag)lienhJt ,_ Stl~:~~.}

'b l .tagJLLen,'(at" -, ~bzl~];o

dO i ""iI'ni~.a .... ,j,,,,,",,,, 'i"'i,,,,,.,,,~, ... :l,.,.,. ~, U§,~,lL,l:tL:i:JUI ,_, a\.J.!a...L!J.lJJ_lli.Il .... ~

ltill~· ~gttetilt~ - ~ozini~o e, ,agfui.e1il.t~'lr ,~ ~oziinho

o

.

.

""1"\.i D... I' ~' "

IV 1!r!dU 101 I1reUei

ATTiI ,~, ~:Jigl ,0··9·.···· , .U~ .1"1- ~ ..

llERBOS, IRREGtJLARE:S,

"iI""", '1',i::!! '~:fC'" m··'lC'Ii".;yril"$!'S·· E'II·6 'VE' r: S~TlHT'ijI ,.I. D''EfI.S··· ,.ll'J6HLI.D' ,;(JI}'1','~: I .. ,.~ 'II1II, .,lBiI ~ .-.~J[I'JL:-~ __ ' "_~IIb!"~_.

liEN

, .

,.tI'IC'f:FHIl'li.1i' ;ii;,fiI'IH,!i\'ni ~:.!I.I;~:'W'Uilfll'.

i-2,~Rff.O pmit~mt" ,I

"'", ' . -' -

"

'i~yeJam,

Vi

PlJ'T'I'B,gi ~~~V~JW!V~l

PRIIBlUTD 1MPDlA~lel ~DD'~~.l_NI;I~iVP .

VID

PROVER

~BB_flm····1 ...P..mREmrJ}Q~

~_~Dl .~Elmm'[\D~

"

pl:O'!l~O

>

p,ni'V1I:a

'lIfi"I7,j'li:ifli.J!nR'-R~'IflII~~~i'~ ~F ~J.~I:Ul. .UI!~jEjn.l!.~iU·

. -

2 ... ·vm.

mIlPBlDTlVi. 1~ .JlF~9

.~_$:mNmoo S!mL1~

·wem.

p~oo

'H;."firn;.III'irr'" . '" filWf!II. 'fA U.~BI.I(:J~ ·~IU

·'iintl~.·

.PRIrl!HJtU'!QI

- u" l'

lrEBFErTO

P'~~:T7! .~FEllTOI

"

,pl~m.oo .,I~O

'·lflI'ic.'"!1iiftl"·DL~ __ Ji!'n

-JlJlf~~2I '¥·~.I

,I, iIi~'Ii""j; tili';;fi1>.O-' ~~~~:T'!'_"

1-

,~Ik",..-rIl ,~~,

tIIP~Q

".:lft,'Jj £1r"r~ ft'i'ij'l:r.~ J.~!ICIU~,"1,Jl,~· U

~SEN:mDO

~'(i~i~'!fI"ft'IHI!;~ a;LlJItId'IJ~JrJI.~I-¥IIJl

I. .. .

~~:'

,,;~Rft;\' ¥ , rMPml1lm1TO DO ~~

FtmmODO

'LtWffi~"r~~n~:p:o ~!~~IJI\l." ·~~rrll~1

~RI"'~:I ItEBFJEITD

Obili'.~: Cflmn j_)O]j OO([VJ~I,",'~ ~~lli' d.e'.r.[\l'aJ.d.~~:' ~[it~p~)Jj (lm;[lIpt~~ ~lmpm~ d.ep~)t ddspo~, e:~p~ i[npt:~u;,

'iinCl.s:p~, 'propn'i': p,]:\~g~fiP~ tr~J~o:r; -

. .1 ~R • iii il.,~ _-,-

'ff':ii~iti. .t~:jfn . ,1UJ'.u::;:~1! ,¥J 'IJ

~.:01

. -

,p~mJtH) -I~~

'liii')nl7:li.~~'i::'!iiiii.ffi';~f!i no E~.£-\.lI!1i_~lI::.j~· U

INI~

rem, tu

i"",-- .:1."- ~.

,~UU~ -voS;

~:

IIfIill'n'l'ilimll"!fij1HIl'\~ .JI.!lL~,1Ei!.Iit~.lr JL""~

PU'j[I IIWIWiIIfQ' ,p~' Ir: IJI.~ Dq1m,l\TWC1

PIU1:IMIfITO' ,0IPIifJIF.EI1'O' ~~B'

VEBBOS DEFEC-fYjOSl

' -. .'.". .'... " .

_' "'[:,:,::' :-.·:·T _',"/I

Def~ob:~n& ~ [P~ V'erbus, q~e: :]]3.0 .~ I(:~)uj u,pr:n eRt '~das as :~~JI[ij:a£~.

L :R:e\&,V~ t'(!..ki;fii.v~t} iia.,[j, p~lm, lia~ f:OIT~;;Ii[~ d.z~rfj1"jdc~'S ~ dei'.i'V3Jtia~~ Segue' 0 v'erbL1 D\VeI."., 'De"W.e·moo loomp'let,&,;]Q com. Jt;.li1IiL_ ildn{oc[-ID:u,,(] tir?-{J;Hp'e']'~]~ :[[:eooq,llih1i1!~ r-eC{ih:ra;r). e()istm'i:ia~~e~ tMtJb~ml '!:l'llmrlM 'Il)ue 1Ii 'v-eil['b~} re3i,\fer' !\1fi . oouj ug:a, ,~,pen$Q' ~, fo:~,·em: que: :htaver- tern a ll.etra '~

~'m1'l' ;0'

, " I ,_.' • I, "II:

'. ., . I, ,'.

"',:D'lfir1t;:'tAji~H il\f"Ji' _~:,.IQi!U~~:·¥~'!UI'.;:,

***

P..,D;E~,lJ~~ JlO s~r:vel.

IMPEKtlrIVO

Ni1\~- , 'm1'1Q

_r r •• ', • ," 'I

, "

pl"eCaiwreiS-' 'y'~'S

prter:avelW8.

l

J

,I!BR!lEL'Nlfl'E DO BjpLrrr~D

B.mfiUIJA('mrO' :NEcinJro

e'mM , VOs}

p'~rDO'

1'lli:J;ft,'lfli""!. Aoifl!ll:l,:r£'ii. .;.,1.;!.7!lQI.ILi.iil:Ul."M! 'IV

,01. A~DEi.'tece,~ o;cIII),no;ef; s:o.c.ed.,~,~ ,p:raze'.t,'~. dnr;rr'i' CilIiJlj U~]]l~\!Se ~p~nas. na ::];!!' .if.PeS~jll!:ili, a,ill Sn.lIlgUJ:aI"t' IB' na

3!! pesSP3 dID pluraJ I ern 'to dlfl~' .~~. teJITIJi o.s e mndes.

iObs:.:: 0 ve1i;;oo 'p::r'a2let." tern, ..ir,regu1ar,e9, 3:iS l~rnl;:Its do p~e'~~r.ito per~ito e' dedva.'i1ag~ Priefi~t~i:t6 ~;ei:E~ito cljd .indlt:aJ:hrcC"JJ~: -pi)C)U.vej :Pl?DU '!Jel"an'iL_ .

'luf I tlr' n ~,~ ,),] • ,';U i"·

·1LVJLA]S~qJl,~p~rll'e:li'IjLJi. U~'J .11],u:u:it~:L~ 'lifO! :p'rouV'i!n";~;;. ,p':rOi[U,~J~alt't.

PIle t~.tu i.[niPe'.r.fel.:~~ d.o: iln,ibJnm,rr'l1'u; p1;"''J(~;lIl,ve.~~et P:rvlOi:!f'!:I\sS~[[il., ~Fl1:t'il:llf\o do S,'tl~jll,[,D.clvo~ p~ifU ver. .fP1'olL'Uve:r-em.

Os d:ertvadi(]~ ~:a~-e.~ l~ou,pnr.3ize~',co~ju~am.=se tu,d,aJS, as :pea'soaJ~~

ATIVIDADES D E S~.t\L...~

. . - . - . . _. -

ID 1_ As"Si:nall:!J as '~lIp~e:;! ,q;I:U:l pe:~,lte~'lJeern :!lJ, HOlr,Ola co~t'e'tJa~ 01_. 'E~e[S n~ r:eav,era:m, seu dinm.eito,.

0.2 _ Im_e;~ nan' Fe!lI!,1 \re"1i'am seu Wnh~~J'fi.,

,04"_. E\IL 1l'J:e;. p!r1e~2liIv;ej( , IC~lTILtm"a es .1,'Duh~\!i.

os, ,E'iIl. l]'r~~avenh(jj~.D";Im'@: t:tj~~~, n..ii1i li[ln:b!l1i:.~.;

16:_ .Ej,m, .aeaueelo-me CGl,n'Irt',~ ,Il}.g, M-i.1bo~;.

32. 0U~1}dd ~ei;.~.~;rea tI d1nl[eiro~, pague~:m ~,.

~. .

6-i:,_ .Qti~ll-[J~ .~et'fliv,~~~.,.:·' ill, dit'ti1'J.e,if;'CI" p:~€fli.e-:me,

102. PEWT:~B ,_. BS} Cfim.ll a, -]iO_eJlr;a:.~ ,~ llov'Oj :p:FaZu. 'p,a:,;fa. ,0 e:n.oe'ITam.ero

oa H.~~'~~Ml.

a. ' .fcuuver.:i:1tl ,_, r,-,eqijje~er.am,

• I

l)} :I!,eouveratt[ - ~r.eq,uJs~.r,rilnlf.1, ii: ~ rehouveram = requireram ,illi,) .r.eh~'veraln - req ~er.am 'e ~ r:~a¥el'!.lLm - requereram

:.,..ij: _,"+

Jl '1' rr !!l .,..wo In 1:I:.LlI~ Ji:,- - ",I

'VE'(' 'RB' :"10" iii:! A;,'DlliND'·····, ",A.,'1I!k~S:· E Ai.·1i'iio:'f~,"·iI.''I'O·· .. S",·

~ .. " -~.,' ,·i _': .. , .~l ~ ..•..... ',I :.- .,CIJL,~ Jl,~ .. ' .. :~'l .ttJl· .. 'U,£,~, "', ....

~. . - ." ~ ~" - -

vsan '''0' .i:j .~'n!-1JND" ,,",' ····ANT···' .~IS··J

YG· ...[~I ~I. ,", '., ~:

'}-~~ "V;ei.b~}.g: ,q~ 3,P["'ieS~ut:an;l dU1:ie; f.Quna~, dFtl' 'i~3Jl ~']D:r ~ .. f1!,U1;;o1n -r

Ex-iS,.; ur 10000Stri'WS '~Il. tu !D!i)rIS~, e'te

IfflJ1ls'l~rtij, '~i1 elJa 1~6nsb.~t ...-

Cm:n;p']:,32i eu ~Q,]n.prouv\e-, IOO~r-aze~,tte IClIU, lOOillfil.pl~U'lfe~.te;. elk ...

]hl'mp'.e~ ,~IU enil'1L1;PeS', en'ltope ou efit~.i'J~e~ etc. N'o p,srnld.'plll ,en.oor.J,tl',~g: 'Nr"'eirbrii 'qlle 1~~ln I~l~ f~i"DUl£t. 0 t.e~ (mm ,IDl:lgo) ~ ~I ~~gWar mails leur-to~.

" '"

~1~ PAm£.

.. 1m;QtT]LAB. lt~t.'1JU&

,w:eibu; en'tregav' expl~ .~pul~.t ];S'!:!l'i!W

Ump3:l:'"

'r:li;r.otlrliir' 1I::"'!L:.:.;~

SaJl:iTru~ £;O[[~3N' iE11i1::endet' bll:ln:ZJe]" 'il:::].e,geir.' pr.e ndEm."'

. suspiE:,n(lll:!:]'

~eibl:do. en'l:r-e,gadCi expl~dol .~pul~d:il ];S'emrtard.a,

aCe-it!], ent!i.~gufJ eilq:n"esso ,e';pulSiD'

i~enttl l~:m;po, mn lil!l'

peg~.

salvo !iiolto

~irop3:.du mOl'bjdg :p@~adt. saJ.lvado. B.uH;mdn

. ,2H.-:endid[l he:n:zl.d.o '!.'3']e~:dti

- . di..ll premc uII"

IS:OSpe.nrl.ido ~:Pl::itDidD: -5ulbm. €l"Irg]d,rn

ii'OOii;1i']I bentn

"~' .;Ji. ...

e H~~I, Il.iU

.PIDEI~iQi gu,~eDM :u:r:ni:Pi'ess~;j ~l;.lIbm,el'"So

Regra, P~,Q. ,0 e:m;preg!O! d.'os parti:'c.ipi.os Idu.plAITJiS., Aa ftJ(rn:t!3J~, ll'eJ~t.d~ar_e-a (p8Jl"tii~'piD em '~:~

. d ~". .'~,: ;Ii ....

:S~~' 1~lnp1"eg,a:. ~i!3i na ''ln~ ,~,L,lVa, '1..'l0:nl!, os ~uXJ:..IlJ,a:.l."eB, 'M;i;F.,

[Clot., ,hav~ as; f0iftttl~irr£fgu:lar-eSi ~i'[jl us~td~( Era mz: lP'~9:l11.h'ia ~]]"] us ,;:il.'uriUmg iSel',~ e-s,t"ax ,0·Q. ,fi~.iU';.

"EX::L ~ 0 ,d:i:i:e:oo([" ··hav.ia ,arelThado a :tatef:a~ ,A, tar'eti.!!, £M. 3e~l't3l pOiii' n 6~~

o vi~Gi, te,ri~ b.e:IlritiO' :l, V\e..laJ .• _ . ,A, vela ~ff:f~ beu:b:I.?

Th.h1'.ez (lSI piir.3'ti.:1~- ']u~'iL1,v,~sSem ~ilhm.erE1do ~I bareo.

o J),3.],'Cl1 ja· f01'2 ~ldn].'iJen(jj ~e]I(}Q pirataa qlli.:llmao l~, dlegamlfJ!Sj,

l.. Ha ,Ce]T'to.~ VriEl"btlS, g,ne. 196- ~-o"tiLem hoj1e. !i]jfi pi:hi::~i., t.il~,~. esl~cln U flutl.'D em dt3~li.:I.S.l1: assim, pag,a, ~ db, galilh~L:do~, g~tOO.O,~ ~~V"1dlo; fDti:ttidi.o ,e: f~.zJdD ja ~ ,sOO mais usados, ,ap~ndfi ILful ~~Bnr.e,~, p~, !r.anbo~ gaJS'~~ e~~cioo_ loobeftel, .r'e~)to.

2., :~iste:1l1' bn:pf:ra'ti~(:j\s, IL;fUE' tf):ro t8mh~m dnas fuiJ."~ mas na geg::unm :pessoa db ,~

~~WQ «F~'

tu J.'az-e:s bl., b~adu:zeE t'R ba?e.s· til d:i:Z0s

tJ'n:dw!i£l: b.l ham -t.'!lli.

bilii!dliz tU, ou &!ra.:zl' Jtu:

. ,

diz tu

'fiI7"'C!1LI.'iO'o· 'I~ ~. ~l'O,;o;,- 'n.JI1".l '1'"0'" : S·.

t' ,.I1iJtI:.!D'I~ ,t'U:"..L,~,: .

An.lOC['na16g. ~tiiD OS 'VJeriOO~ lre ,~e:r. prius, is{j'f~~. lOmWri.da. 'tifilfir]l~f:ttd!'f['i;a,~;ii(Jo. e'm ~;L1la;S '~rril1jma~OOg~ l~h€g;:Ill:dlQ ·,aM ,ilL m:udflil" de J~d:il(!)~t

'¥.~u la, £ui
'Vals, I~ fus,~,
. ta ,h
'\fill,
. - OOnllGS
vames :!l:'ill.'I:lMi s
imt~~, .. • m.u~-s
:IEl'lS
ri~ [am :rliI~, €-Tarn,

I .;.flI\T1lD:AD:ES DE SALA· :.

-- -- - -------

O"t IGm:riJ~ 0:3, ·~il):tpi!0s mal. eI]~p:rega~les;;·

- A ;1:"='" ~""'"". • ·.JI·

1. ... promessa ~wl ~.®e'i.'Ilil1l. ~. ,I.t!!rta ia.oovti'lu.o a

.p~m~a iliiile lele ':rosse idooe:o ..

2·~ O~ ·b~;{",09 .f[}.r£lm ;Stm'ElIJle.~~~(y"~ .. -= Sa'. ~.~~~ mos i1uibmet~gidos 'i!!~' b~~~·t :r:t~o v;oU:,Eirlia~·· mos..

8. UIM vela f~. aoon:fti_dil\ p~:Jl q~ ,0; C3:r.uldatrn,

fosse e·]ru.'~,. '

4~ "tbllu'"! p3g;ado~ teW:Ul g:u'lill~dOt e :bemihD ga:a-· .t;Ii!I.o In.wto atmi~_

5,~ Os .r:hgjJlli~us -eii3taQ S0I'WS.? QUt;l(IrJ. foil BQ:lti3J,d.b? ·6:; 0 m-aiU' ;e]_e-iLfie·n:ro :forti .p1i',e-iflilld~1 inl1L~ltljte' 100.:rr~~;fuejos.

7 ~ IDs, _n'lq'L1ilirnos haviam paJ.ga~fi. n aluguel, ntas. ,~i ~mpriet1rifi .~,v,~ que nada esta- . ·y.;al p~,

B... r:tbdoo· fJica:ram iEen:b;id~j?' ElU. j~. estou: isen:i1~.

91j S~ ,~pw1::-;!J}.$ do pal's?' J~ E~tiW ~lqlillgo~? ·10., M 'I;W~(l;:~tU!~·lliiOl' ~~·uIao dil! ~s ~

. . .

~!i]:1laM: .. es'lxa1.'i.g~·)U:\fJ;£L

02.,. ipo:m!ple'W· com (~ ~erh~, n_!1 piU!ti,dpio;

a ~ Su~s ·m-:iiGi~ ·e9~al.vmn.. . po~e .e]e.M t[.. ..

_tib~fi .. ~,~nxln~j")

]h. As :m.e.l"\C\ad"odu. es.t~.vam.,_,__ __ .·M impog..·· ~[j:,{isejj[t~)

~ ~ Haviam-no d:,ol i:[Il.piiJ:~oo.~ i·Be:D'-~ J

d)Na S~::iJ.~~.ja ~~~\rafi\· !ro~:~

:provas:(~i!JJtr.e-gM)

E1\-rn'RE···· ·.·0····:···0··· -, D' 10···· .~ .. 'I"'JIii..~~IV'···::,O····

._JLJ'Lr., : '-,_ _ ._ ... ' ,li "'I1.Ell.,.I..JL ._ ....

. . A LI[~,gu8J. P-odug-ue~~ ~m. d·lUl$ rom:ln:il$ cl~, ·i[iifil.1rit]:vD:: ,~ pe~!:iJ;! ~f]:e~,im:UiJd~,,~ en im:~iS~oal-:i l't§o

m . ad

.. j )e-}f."1.QrII: ~]i,.

'0 e:m]!E."egD do tMru.ti''i,l't!i in'[l().e~Q<al fJiill. p~~ual.

I~- 11m3 :w IqrttOO'Iime9.· mais ~v:tl~tl~Oi\!'ef!~~ ~ ~,ifi~Ei" du P.r.rr.l;rIlg'Lt&. Ii=1 -Pll1lita~ ~::ILd!]]cim's, _~~u uS!:} dm n'finiliti'V~' p~r rratt;e aos .B.~ljto-res,

..M~ifit, ltJ que ~~ 'Y1Ii ve<r· iIi§ uma .·liSit~ ~ ~pHu-l!giJ~' 'm3Ji~: tliijJ], menes est:il!~ls_

, .

Jl "I'ljT .!!t.. l!!i;..WQ; 11 1:LLJI~ .t: .. - _ .. ~

TI\:~~~'10····:' N"iO III 'EXlOi 'uN· ',Ai.'no',_·:··

.I..l·"JV . .IJL2~JI...I.,1,Y'· _~ .. :._:.'" :,',_#~_. '~'':'d'':'_~ ," .

E]np~ga.",se, ,tl ib:fmitiv,t;! ·n~.o .AeD.Q.~dn r:Hl~ .\TegW'n:lle.s ~'I)S:~

1. Quramdn ,D~.o ~ Derere ':!ilRlilitu]],~ ·~ttj ei'OO'i' 'I;PI:::g'~'d:o ~ m[(b;p]et~f!.ll'OO' i:m.:ptl~aJL

E~ ... : dnr-a.r :ra]su ~ gr-D~:e (]r-ime"

,~ .. ~. ,.......~~ .... _--i~~~, . .J''';;':Ii<i, ill!iI. II C!LJ! .... 'I..II IE i!ih. !LU!iLallLi

., - - -

2. Ql.lm~ 'P~did(~ d.::!. piffl.iPO~it:~H ~'dej l~ r ~o.m~,l,emen't{~1 nominal para ln1Ijj.eD"~~,$ J;lo:mo ~ faw., 'mall p~ivet b:~m .. 1!\:ll'O~,", u

E~,.: .. Ah BIt ilel8,gj t:ilr-t~! ill:mp~ J'e]!S de let:,.

JI:.t deCiSf~S. f~tleiJg de .m:nlIter; Es~s ~~s;te~ .eram (:m:,ce~~, de ~(ll'Ye·~

,3. ~dri, .faz ~ar~,. de ]oml~' v;el:bhl. E,xs"; EJ~s. ,clljt,viru'[~. 1elF :[[~;ria;is.

,0,·' ::.:. ,1'0>,"; if,-'-'" ,.· .. ,m~~1~,""'o'i'i;, _- a· "-;_"'-'~"",";~

,.c! iE.II:lI.W~~ !;,iU.. .~:t"""'" ,:.:.uo~, . ~.~.I,.:~.

'\blo;s, ~,o-dlM 'f,rah:aJh3iCi

'. Q~an,c]~_ ,clepe:l'.iderlltiB ,d,Og· vel'b~,dJe~3!ll"j :fa. .. · 'ZeJIij lSe:DtJrm ,OD.'Y',lrj, mU1,da~ 0 io:fitli'ti.v!) t&'ilf'er' Pflit iSuje:H;.o, lml pronome [Qhl,q~ol.

E':LB"; :rdaudd.~05 ~3rb;.

Drd~~©;s .k

:I1a 'V.ii,u.-o.~, iF ;(:Dm.lL_~1 a.. pont::Q" 1'.are-illS en'l~;

. ~. - - -

'V:i.'U-nos,~, .

,5. C~cm y,ruo:r de inlp~ru.1tiV'l)i, Ex:$...: P,or :fll!."lfD~ .r~zer. w.&tn:ao.

FUF.ruu-l OI'[fuOfiil 0 .a_~L _) ... E O~til.5l !'e~pflncle: ',_ ~ Mil1~~!~J.

E]]l~g3J.~~ qnaIilla,O :~aiffi! ,~tljeltQ' ,p:t~]»\i,o. [f::]x:pll,ci.to '~INJ. eHlPtito. ~st~) ,ej u'l'tro' (n;~, octil1o~ Iffife~an:~ ,do ~uJeii.to ,~ aT.a;~3JD pr:iDd.p~l

Exs.:: Domingos .wa.ll dou es .bom.ie!I:ES; :e:"em~

V1 t_e\.lB 'tl~dM: hr..~!.

E ,~uri.Qeli] ItlUl.~' ~J]ebe:!l~s mada .•

. , -

o '('eIr1l.~dio era fie~:r.m.'o~, "!::l1:D. ~t:asB..(nU.E!~

A o:rcl~nl ,i!: bldo~, lidaIt'e.m.

Aclin m~U1!EJi~ D~Q blt"~p,~" t'~'I)l ~ Ht~[JJ]_ :s.eria ~I~ns:. :DlI.l!.l!S~, r[jJ.'~j

'~"I ' .". I • ",

E bora de ,rua:s, ~it;udarenl.

A P'.· 11",,'''Ii;')F'DA., .c:'Q: "'i'.'~.. I,t.~

,-~",:.n..t't ],' .IUD

. .., '~. - - '

A .~tt]J,i!l,'t"t;'·!lii, ~ ~ ue" I' ICCI]], side t a 'lild.a ,;I.

rrl.til'ti.p~]dd;Ltde ~e f~t[l~~ que pod·~~ 'ibiM", na L:r:ir'il.~IJa Prrnlrtugu..e'~'i 6 de' ~'LlllifLH. '~'purlAnt:1,a:. A p~l~'\ll"#I ,~ !q1l.e~~ pcx;{~ S1.el":·

.J'. SiubdaJl;DVO

-0 ' (4q-LU~:I'J' '$ ~sta;ml~vo. ·~]:mJ~~re. que e~tjver. d.et~~ado pUf' aJrl.l,g"f1 0'11 prroiitome e a,a\~e-Il"a. ser aJiUe;rlttLad.() •. ~q'lLu:~n~,J.ent'e. ]]eSSfi:l' ~J~ ~ all~m,a, 'I;:o~a Ull·~, paI3~a, qu,~"

'Iji"".", • "r:;"11"", 'IC&""","' ~~_.. 'Ii'li"";~ jI .. ~, '''''';:::6~'·--~ 'j;"' .

J::........a',,_ Cii.l.a ~JJl!1 !!oLLLI '"II!!I.~ ~ .I.I.IJJ ... ,LC.f:J(~.::.~ .

O !qu.e pride 'ltfrr v::irias rl!1]j~~~, em

]lP'or.tugll&~ ,

,sempre. sin'~o lrn.nAlM de s3uaa(l,ea d,ol p~a®.

_I!:~. ~~frntn,e '~m 11111 [que. ,e'l~jo:auVD~

.2'. P:i!eptl5ii;iiD

A .. p'I'epoai~ao ~q~~ leqmva.le 3. ~d;e?~ t;' v em. ']j,g'M'ldo, do.iis 'V'eI'lms d1e uma Jo~u~q:3:n a.d1.r.~'ibial

E·u,,~. El~ 'teRIl.gllle: e~b.l'daF. a;~-~ I~me,

~ que en~llie' Q tt~iIi) m1u:mh~u.. \bce IL~tt, q:ne sain

:ll~te,riei:f.Ij'fl1

. Q1J3MO m.terjel}~o~ ., Liqit!L&" ~ ,fiJCe[')j_bt~adn e,s.egn.~t](I! tIe :lPdtl;t,;Q, ds e¥.cla;m::Jl~~.Q., .E.1q:)~ilnlf!' ICU:l:iGsi~d.e~ ~~p8nm!. SW',~,r,eaa~ i:lJdtnif'~l!!.,

T.'I .Q' .. ~ ~ ~'I i,7:~~ g jj \~,= ..... 1l"J1 .cJ·U,,~. ' . )~~'!f~' D4:'~li ~omfiU ljjil1!l:Jl![~O\r.

0' qll@i! VOce· ,a]mll~. niio fez .a~ lestoo? Q,ue! '\b~. pUf' ~w1?

4. ;P~{c'u'Q,. d'e: .R:ettlee

. A pardc.u1a. "de realee "~ue~~ ~.c~n'te~~ ql~~ _fi~(;j ;~~ ]]e~t]llijjjtlL:!!I fJtil:1'Ji~o :a.m,i:a.'tiua, •.. Na PE~'h[,::!iI:~

~o~e ~re~'~l~~i:r~cm .sem JP!~'uJZ() _dO_Slet~tirl~, '~'l}ru~, CC:ocrnJ.o.il) .mIme indica, ~ usada.apenas para ,r-e.a]~~,

Fa ef.ii'artizar a ~~" :Thmb~ ~"IIi.mm, ownt.m.1. a

tw1h.:.. .. "" .... a -~'" '''';='~I'''''';:;' <lilA lti .. ~riJ~ !~.F:~c~~~'O t[1Lic ;..~~i:!:!I.lJ,I~ .. - ~ l~lLaG !I!

E:Kl9".:. ~,a.sa· 'q~ de.s:iskl ,d.Q C'I!lliS"O.

Ella ~ que val. H~'pr~J~e.Jltaur"':me~ .. ~·a eu e 'i}:ue j~Et,~,·

0",[",,,,,,",,,, ii!lII'ii~,"'_ .,.,'::[< ........... ii;,"'.I;(U'r, "'~:olil'i,.rn. ....... '!~,~""" ~~~ "".l"~","' ,~ .• 2:11"", ''''U.LI~lB'''''·iI:I!i:i'~J;~..IlJ..!L.IlaJI, IU! ..... ,'I;I.L.U!

i:" .it _,.I .. ~L "

1tJ'" c.l:l.U:ve.fUW

- ,-

E :flld~rh~o quando fi'U'tid:J.:lj.,~. ·!lir.ljet!vo, lOoU lo~'m~J .aa.lf~ih~[l~ :Eq:Luvmle, ~ lcaSO'1i a g_aio ..

E·ts.~ Q,u.e 'bDmn,c~ ~>Cl' eg,tes· jardlns .. !Q-!Il:e: df.;[J:~ ,e,]a. fala,

IQue lo:rnga ~ B.q[u!el~ cid.ade~

16., Pronm,f.te

,aJ PlIDm.o_e Hela'tiv,o

!Que ~ !p.rm~ffm.e.re1at~:\1\~ Iqoan..do ligta o:r.,~~rJe:~, .' e.'~I)ji:na.n.da 'lun 'l}~rm,t.J,· da Ii] ra,!(.io .::n:nte:r.i.u1". plrnjetar4cl.n,:,g na O:'r-a~,;,§:O ~,~h~L ~qru,lfal:e ,a, ~qu~'1Jl

,e tI,e;N:{1es. _'

E~~.;O mm~_clifi fIl.ue ~OQlUU t"e:-ii~ml!e m¢"

. 11 jovem. q.l:'te '~Slf#V~ .a(}ui e bC¥f.J:i.'I:a •.

E I~'tte Ii} .Ii~:fn.ec .a ,que ,ole! .rern,I;f)'"

b,) .PmD,~me ,~tT\D.p'U'Vfi

'Que· ,~ P:ll'q]l{J![OIe.. :i:noorr--.o:ga,Uvtl qr'llU~Ln.i:I[} ~~;l;nr-elfje' !eIU (ltfTgur-d:.@!s rlir:eta,!:!1 ~j1ili!i il::I:[:lire.ib;s:,.

'EXa_~ Q»e :hn'Uv,E!' CO,n!] v.oibf:1:1"'

.'\1~ aap,in. a ~Jlue'}

~nB: :m.edo de' q:UL~"?

iObs;e'fl~a'fao:: _N os cl{Jlis: e ascs ,ci'tados mt~nnente~ ela I~ ,p,n)lil(Jjme s:uhstantiw,., '!DiD. s~a., :BUbsibitIJL], HlUiLbs:ba:q1:'iJ.;lu~

-c~ Pl'l-on,(~e~ ElOOTlUna~.vu

Q~fi e "q.uel' ,~ .Pl'rnlffI:OO .Mjetlva e medillea ~[ib~:llanti.\!'u\o; ~ cl~8tnadlJa ae pJ'fi1tOlrH.:!'

'l' .. !

Ie-X.(:H!IIm~.w:'!l(ii •

'~_~ Que vJJ.agetrrI! ~'l.i'~.al Que eaaa, l",~,p.a~~, 'qm,e casal

7. Ci!}.I1fo:Jn~a;o Com'itenaniJq

'Q)lle~ ']l;gmQJo duas nF~ ·cUo.([',oor.ilaJda:s;, ie:M· '~"; :UL['a)~Oe-:9, sew. '~rr~'lla~o de, depfaindrgD:(:ial ,e 4"O_OJ u:n<~'[~' '~I~~i'i~IJi,v,~ "e llr.Mt@ ~lr·. adili!.;f,Ei, ad.ve:mrf.:i:v,a. 'OIU ,~~.iLemva..

E~,. F~l~. qU!:l' ~OO!l1' _fn3!iil, :m:ifig-U~':~:n {l' ,en,teill~

rflJe. -(qu.e ,-;0; e}. a,w:~~

01ilb~i ,q~.e :f.I.iji[ij1 ~e.tl. _p.assSJ~~ :. m.fIl, ~~a:i!JtiL,~ (q.~~ ;;;;; ~n~~ Ji,td¥el;'S::btJ,~~

'Wnlii:i Jl~,gID. qll1~1 ~: :w-d_e~

~ue ;;;;;;. -pa:im) It~ li.ca.'I::.I,"ll'a

8. CfJ~:Jn~~Q 18u;br:1'tT1.i;J~r!l.ti:M

, IQ u.e· qua 1!td.Q H ga d U~,,~ [) F'3.,~,Q,e~~:

,~,'~~ele_~ntdJQ ,e'll.'~ra e].3:!3 re~.:a!!~ t!f:::' ,aep~lrn;ilI!fi.ei:a; ,!fl,

,~jLrn.l~an ~'~·IDrunat:i.~a. -

Po de: ~;eK' eon] l!]:fi ~ a.{lI ~1Ut.bo,:rdi n .. a U va :i]Jl.'t~.'~, qu.ail'J.iil(~- im.m .zy~3U ,!;iluunrdi!l$lpt]l:'}-!. sub!,rl"3.n'IiV:ii-

ED,: .E eonveniente Ique C:hegti]e !Ce~:o; , S:t:~je::ti:va}

:JE'itl. I~pe·l'u· ~.ltru::~· ,t~ 'Ite;~:'l~ r i)bj _dil~J o ie(:HT~eruIB:EI[te E ,que venhas, l];ttlelfi{t~'tijJil,a) 'Q ~erU! 'UJIl'iri[ .:ta'i?or; q_u.re !f;.lle§:u~e~, i!.:etlu.

I ap~~i;Li.V'a

Thn.lil.o fie·ce8~i.jdt~.de· de q,n~· ~re11.fu a'm.; {onmpJ~l!lOlDina1 )

N~:ry.o-.stl liJlle fu'~S~1 Im'~LO 'it:m,t.av3. mal . .~.

Uilng.u~m.. (,~rtoesi~dva:}

, .

Fa.1:ou 'E.:l:tn±o.q-IIIE' .fii.'e<i1tu. sew \-:OQl:., (~Oilllf1e~;jjv,2.t.1

Ot~ q;~e g::m_be~ (~ 'tC:-an_ . :5na],

;- .10· .• - - ". : ', .. , ,-,. .~-(, '. . l~C-!i: -' ............... 1:-

.LilJgtl fJl-_u.~ V1e:~ canvra.[l:!l.-.lImmos. ~ 'bllflti.pu,nllJl

AULA N212

TES'TEI" . "S"

.~ .' '-. .", 1

. - -.

l~lL Em l(tUB 8]te,n:t~:ti V,il, (,s~ tlS ~p~\:.;ts :~tnm .correIlanleJl~e :pr..e~(;l1i~ (i~ml as (nr.m~1i eru~' p:~-' ~,tese9l!

(n·. I Qii,.t:ill:Bl,d0' \~~11C~ w~ 'I;.oem~:(~'1' :r'ai~, '[[m~,

visif!iJJ uQiii.fla c~che, (,d]e-pr.u'; ~)

112. Vol~8DJ!'o's .IM, ,ill, :p~. aD :p:Uhli-,

eo, ~~, fim, ,a;,pre1lem,:mr ~

114,. El;e ,cb,ego.u, cil'le(l, minutes, .~espb~,~'

do' .:biu;i:i.o _ (:i:lL1 mal

08. ,EIe oe, '~iu _ dla ·~alili, ..lG:P-P;o'

Ih3(:'hi~.(~*~~, .,~J

1.6.. ~,~f de .1118lli,j 'quanf!il .@le

___ ~, O[1eLr1cEie~ d.elLea,dfi,s, ~ Precisa, ,exe.'

"It," Jiil OJ

,e-ntamn

3,2. Eu .. ["lin enll.~ urn fr ou:l:irc~ des g~-'

:OO.eo,s ,S ~~tia~ ,q_tH3.!l.1do !e.tfM.~. j.1tili'W9.,

{digtingllij]~ Se:!l:hI3JQ'

ID2,. ~i[]EpG _' p~~ S~ ~ :QP~ :\ :~t:il:mrliM e,,,-, __

. gc:tnS' ,m:T~umen;I1OSj '~3Jve~, Jhe',~ _

aneie,

,~ ..

a ~ 'vir~' ~t)or ~ doo]1f1 ]lJ~ Vi.f;:T - ,e:qoo:E' '= (:l~m

c) yi2:r- ~ ~'i,,'ll~er - IdlGe~

.J,"i ~"'i"" """" m"U","""jj' 21'~""'m LiliJ. ~,1Io~.' '= ~~'~~~ '=' ~~. ~ I

~,J \fli:~' - I~PU.SeT. ~ d.em

103,. ( PllC ,PELO'fAS, ~ REI ~ ·1lmdo ~. centa a norrna culm, da lfrn;gu'3, assinals a o:.p!f.£i.o em qj,iil,e ill, ,fQf!.n'La:. en~, p:ne:ntes~ Dim ciD'tt'i_pleiL:a {)01.'Te:tta-, mente alaeuna da ~~.:~

it) Be, .a.leli:L,ae~, a meu ]1edido. 'tOOu ge:

. ·re9o.1''!{e~, bem .. (~Itld,~)

lli) 'Se' , 3. qu.re~Iil,o cu,m ,eldrl:aJdDi" '~ud~

se j'.~01 ~~tf'h hem.". ,( ~~mj

. t:') He i.ffi :p'I\oib~~r.J(; h:a,V'l3'i'3 n~e~

:~clam~~1ieSi'. 'jnml,'ll.~le:IDem)

a} ,Sfj' , UD1~: anr~ltl~e iL"Ui,dJadI~a_. en-

.iOO(li1Itfu::~ilu ~ .. 1l]i,lilltoI' mluc~. ffize~t:::m)

• • - III --

e' Be _. ~~ papeis, ,fiB"a:ta ~i' f:Ij, ,in""

.t.tl'm~l '~]eiffiF.a ,p'e:r:Fr~i't:il .. {,~o,1ahell~m.}

1()4.. 'OFSC - Be, C~I1~ideranato II ,ruVe:l cultQ da H:n:--' gua pu[titu,g:u'e~i :urWJ~'ru~ a(s ~p~~f.l (~8) ;QD'D-' ~.~IS)'.,

u:t Se e]g q_iu.i2!eS$E:, fana [[[00 dIe fiO"iJiJ}~ Se~,'ia um ,pt-e'vi]~gio"

Il@... ,iSle ~If::l' p,mpOl~, eu_ m:t~c;Q~rdJi:a.

:04\. E, multa, :ltlretenSM ,~a:ra 'U:I.l1. pobre ~m[taL 08. ,AlgUllI],~g, p~~Qaa sa,~: m'url:~~ d.esJ~.1un;.aIiI.~~~

OfJ,;; IDNIllJ:1ll!' - SP) U Se ""DC@; , ,8, ta;htm. ~

t:aito Ina discm~s.:Io 'en sna

iDiiiea~~o ;PtlJI'8.·;Q ca;r.,go~r",

~ ~. lIl~:'1t~r - Jnoorvtm: ~ ~~uel.1i; 'b~, 'm.;nlte:l" ~' ,in~:"ilr. = .]'ieq;~m;

iC) mantiJi1eir.' ,- im,t~ir ~ :WequeaIl'; Itll)1 ,MrulJij,tf'e[" - mt.~ - ,req~il~,

} I .. II I.

~ :OO.:ruLiig.';!,t~. ~ J[[lhl~ll~er ~ ~\eq~,e1!rotii,

lOS" ~, - "PR,. Sa ~le~. q'~ ""U~ ~8i~a,

·~tot . ~ d1u,llidas: ~, s;e~ ll"eSpe:~to.

::1U 'v.ereIT.i. ,- d.esl':He,t~i;;e.-.~O

'l}) vir.-e]lt'l: ~ degf:1'E-'§;l)o;~

.c) viren, ~, ~stf:U!e'r""S~~i1

laI!) V'e:~. - d8s~~ao

~) W,If,ml, ,_ ~~-se=iiao

07'. (UEL ...... PRJ 'Q:uaTlrlfi es ~t~s $~ de

. jO~]'1 'vi-de~..g~'~ ,1aa nre~~, se 3.

'd[wUiiill!· ' .. ,

~) ,abs;~~e-r.~m: - ili,~,p1Uaer~

'OJ ab8tj,'l!er~m, ,_ di.spOr,:liI:M,

~} ,ah~temm. ~' 'dJlSp~rm:m

C]} $ ~,~~ ,~, m~1[j;Cn:,arm

e) 3h&~l'::lJ]]1. , .. ' mi:iipoID:ft~

08,,~"lJEL -, PRJ M~,m,i[] ~Vla IDS (l,Ptl'i,'iiJl~~ ~~ ____ , com mJJi joguiitilio :ma lWn:I!, dn ,ahno~~

_ ,algum'as 'ho:~ ~iMa·(l, Taze:r ch.:tjr.,;;)tiLIi~·

'be ,Q' (lim. 'ale semana .

. a 1 !lfi.1).'Ir.:te'oo..rl~m - 1(1)Eiveriam, :I.1a Y~r: 1'.) :e:I1'~reti:ve~gerfl - deveri~ ba,vt!il ' if! ~ e;ntn:-eiLi¥e~m. - dE:!i'lte:fi3:]iII~ ,b,:l'fCe"r 1t:1i]I.!i:!n:Lretiv,E;!8Seititl- dJe.V~Hi:xt Mvei:

'D~t (tmlL:-P.'R} mo: iV'Os p3L'T,a q~ 0, go~

~']:',M ]i;;i, em,p'I\~ ..

~~ E~!lLr.em .. ~ "m:[;e[~~[]J;1ii1

~. . .... ..

t~) Exis'ti,e, :'"' U]:~v~]ili.e'

,1(::) E~ '" int~nf1~ -ciJ)< E·xi9.oo~ _ in'~~~~e ell ]~x:iate.nJl _' interverul:e

r ' . - . - b , _ •• '.-_

lil;,.· (CEFET ~ P.R) ,A iin~~ f~ "lter])~] 'ilJ.1;],e est:!

DO 'fiu~btIlmi\t, d;{.l ~u:b]nllti W~ ,~~

B) vires

lliJ verdes

!Ii) ~km:[Jtme~

d, ' k1E'ul.o s

e) eonterem

11 (PUC - ,PH) 'U~3. Il.ln.iJJ)3. ,a];ooma.~:'Y,8. ~J]cl~ ~o.netwn,:enlte .cs ~Sp~Si ah~'flJ::

____ , {3Jgo:r:! I &leffi,r..,~.b.'l3' que' i:nte~, be-Ill &\'1Qr do: fa,paz...

!:.ie 11;'1 flli,l'~l~ . 1 "OOljse£guidd'MOS 10

. ,clncume.nICrl 'hnje:

8e, ,3l~' as. ~~a~. pfi~'

mos t~h.aI~ ,S~gadlM~

B~,~ , '~il}dlhs~ JP;(]de:rte'mA;lI:!1 fa;2leil[' tl U:a;o'

balhu.

'St: vo~ ____,_ me't], hIn:lotil';. 'aif::i~!tHne_'_.

J ~ .. ,~, ~ k ~~ " •

B 'Vl,e:il:[LU~, 'U'iL'LriF\flSse;' l:!,:r:t~eu.:i,,,,eir~ VJI.'iE:[:e:rn'j V)r

''D.... •. ~ .,

IJj l 'i!:u:r.U)~iT ,Ul:te:rl}]s£Ji:!:., e:ntTete..r. i!if]~r..em~ V1l1f"

t} v-'ioo;~. in.te'M:~e" ,entre~;ive.t'1, ~e:r~ritll "dF d} '\tiemo~j [ctErne~~ ~rutr~'hi~ vrre:m.! vi]'" ~,J' vO:[rIDOS", in,~rie~~e .. ·enu-eLiv-;e11 v.i~em" v'e.t"

U .. 13~ e11. fiB' 'MiroPitOV,~!iI;~.s exl,gloos e

8p~,IWllI:6ri~ ~,~

p~, q~ 0 prr'lilC~D' ande- mais ,dep~?

. a~, (~bl:eJ" - ~s.~r'~ io.'[er-~e,ra:

'11) ob[;er:- ~ r.~iiterer' ~ m,v.eTi~Q

c, o'bte.r ~ :r:eq~eT"'~ i[lt~

. a), (~btive:~' ~ r:equ~ ~ mL~nr;tr ]b) Iflbti:vew.' ~ I.~ui~er-" - iti!.'&e~rver.i

13. {,OESCm ~ S;P') ;iBs;1i.n~lllle a opc~o qUE p.reeru,Cba, ,a~ La.ea;LU.:1\S· co!:-:reliwr:l:r.:;!':rJ.'tt;e:

I. ~Fica1.\eia. mara villiados, m 0. ~re-,

gu]tadJl}., (\~r)

:fJ~~_ fSien.·i.~, perd~Jaitles,. ,~e _ _ It} q'u,e t!ira~

'lie :.t:r-e~p[J(f)1

n[ :NaQ d6 a'terjL~§;O a qu a.m, lha .ne-

W1ci~s .. W,citQ_s_ (Pl!'-(~~']'~

'l[V. N;o~ :n~e d:atr,~oS" ~, .Pt~M.dn :HaW q;UJ.@: 0

____ ~(verJ

a) vird_~ ;- rr-.epi[)tS~rd~~ ,_ pmpttfilet" ,_ 'Vin1'i'o~ lli~ 'v.i~!'e~ ,'_ l"t!~Oll!',Q]e.~ ~ ~p:ro~r - "i,Ie:r,mo~

t:'1 ver~~ - '~~l~'1U$("~~ =' pt'Q,iP'~r.' ~ vimroo {ll,: yes ,_ ~p[Jirdes - 'p([upod.~ _, .venlJlo.!S.

tH '\lIer ,_ :r~~I\M.- projfOl" - ~errw_s

l~,. (UlE.L ...... F,R) fEle 'vo~~ ~"e t:tilmfi qU~iIT~'

Itffin eTa .~ ,p'o~" a,read:b-ThiTh e.f1m maJlrKr

tetlciifnda: ..

:ii.t) 'trl4.":ll];L1:¥.r. _ ~'

b l ~n:ll'lti 'lter,f' - 'Vi.e;r: !t~ .]f.tan;~' _ v'1Im till)· '~M!t!~V~' - '~mii, lEU mant~~~ _' vier

1~'" (I~, -, SF} Vfu'1' mas iil.'3:rJ. ,. I-~ twUciaJ

viu, e ~m W,O ,_Se It£tclJOO ,11M

. 'f:ahrez ·tlmf::a~ ;m(frte&i~

-----.....;

,:lg ) intetviF. - .m.'te~'vi,u - i.mtii~/!,VJ1r3m, _ ~iVi~~~em.o!S:

:HT~ioo, - tmiamDB e:\rit3JdfJ .

'b} :llle F!,l\oca'vt _ se ;p:1(\efaVe~~1 = ~~ pt"eca\c"eT'.an:i =. ,]];08 pre~'vJ';gS~lllQ~, - f"11S.'fJiJ :~ma, haV:id~

·C~ me :00md:tve ~ se loon1lei!!fe:~ CO[ffti:V'E:Tdlm _ ,h_6j'Lt.~· ve;.SSe~mog, tlntl,l:ii:C~o =. '1;;~,v~OO:D'~_M :'Jm~~dido

. , \t"""'

"aJ} .me p,tec~i - S~ ,iPl~veil'l. - p("'-e(2,:¥ttattiL.~p,f8~i!~~eti]l~"'l:lOi!l ~ )]::i'QI :b~~e

if;: , fu1,ten:im - mte["!!ffi~D) -, in,~!r.rie]'.ELm!1 ,_ tl~~~· .m.Os _ H:nteffJ\]":ldo - 'h{)1U"q~B~~j]o£i. -evtt3JtH.u

16,. ([J]rPR') EUl q:oo ,easot,g~ ~s p~pos~.'~~ J!lcam. ~tarmente pfee.!n;i.h:i.~~'lS, p~]as fu.!ll1tt:!is entf,~ pad.rn'te~~,s? _

.01. Qi:tmtlt.tl aG~. resultados, 'tlli;~I~oillosl nJ_tI;3i.l1f].o oo~ ,r:a,P.f.'tflil:V,~1.

(}~" 0$ ,3L1.Uii."JJDS ~:D:b:e:t~ii.vera:m,.,;.sel mul.'till D!1l)

:[:llarqtH~~ 3:p,esaJr d:e fi'h1Jf1;{i~e'm.} ~J.e, J~fj;U'~jJ) 'te~pn~I.,

Cl4.~ A. M,dtl::]e'U~k~e~ c;uue t~~jii.'d~r,am '-slli,ili,} e, asshn, (. ~ . .,e, 1 ' ~\LU'~ d:o dlruh.'eil"'§, .

OB .. ,A..~~im, que, fr;e_the(r.~:mD~ f}.!i!l cab::ulos., I~e .. v,oJ,Ve.~lhe~emlWS) til, ~,~~1t~ da niA~rcadftria,

A· 'I'll" A 'l\;1'!!' 'li1']; L!i~ J..'- . tJ

, - - -

TE'STES

'O.L rmm,;mp ...... SIP) NllEniahnem.'1te :u \!'e'rb~ ,eb~,tre:r e. tlJassfIi,c.ado ~O' '!O"e(ibt1 ~m.:pe~'Jlt ~~'.K9J .Je.. varmes em ,oon~i4,e1.~(:30 0 .film de q.!l1E!!' e[e· ;[!J.~O ,~, co:~j,uga,d.o em 'trJtia~ as p;~ssoai!i~ ~podem.,o~ OOillgi~· de.cl.~lo tamhem .. 'llm v,e·mo:

:;aj .~m;a],O,

b) .ii':~a'r-

C/ a:u:.dI!j·:fi""

dJ defectiv(li

·e l- aibundafi'l;e

102 .. (DIRKrrO .DE CURJTlI[BA - PIt) ,[).il"d:lS ia;.~ ~. gnintes ~p~~e-s~

I. Mario kem :m~ de ~pl.e :0:00 tea'Vejri!it .. @j'tJ)3.S malas ~mth!:Ldas"

H~ ~e:mpM! Q.ilte iPfe~, eu 'r.-.e-que· i:r.n Mi dceu. :ttren:t!J},!$ Cii}"m anl\e-[,;'€,~ami:a. .

nL '''6.; Vi~, p]"!£!C~,,,1~!l;lJ~. IOOfitr.:3J es aumentos i]~dlri!:~1(nm:1.rio8?

Pod.emIQS diz:er gu'e:

,8.) so,m.eLlI.'~ a 1 esta. '~D'RI~ta

b} Iti~PMaS ,1m,]I ea. Ill, e.staio ~f:'retas . t:'~ .' ~omen~e .:1: U. e:!t.ili oon-etill!

dJ .!Thpe~!las '3, .I. ,e, 'a In estao corretas tH .:3J.~na:sr a I ~ a IT ~Ui)j' "C~~

03' .. (puC ~ :PRJ

An .ffna~ d,@jog)[]; a]gt\ll:lMl; int:idente.s,

N~ :re1.6gjill ,clla 'Itnri.-e· ~~s. h.f)i:'8S~

A lu;)tl!ldf)$3 ~'rnlU. ,aBO ID~tM~ eom

- .J - -

belas eatmias ..

a' .houv-et.',;lln - ·dJ~. - eJl'Jil~OO've'1Jj' .h(j·uv~~ ~ detlJ.·~ ~n;~lieV~

t: ~ ~hmj/vle· .~ denam - e!l1tr-erell

d ' ll~U.ve - Idlm"am .,_ .entreteve·

,~) lil,O!'tt.v~m .. ~ ·¢len .~, eml11:"TlE!!:.eu.

IU~~ (UmEITO DE. CURrrmA~' PRJ :Marq.UJ~' a incorreta

,a) ,apt1:ftl~~ tpre~i.ro ped~ei:toj i:fidjicaLtcir.\rQ}

b) .li['~ pr'e:se·rote~, [Stibjmllij-vO'

t', frege {p:re~enl;e~ .mtii!C3tivtl, t

irljl' aoo',]~ ~ irm .. ~~.a,~vo .afuma'tivc I

Ie)' . 3l.pi~& .. me ~p])i3~eljLte! .su.bj_tI.11ti.v,[ij,)

Ofi,~ [FUV'E~ ~ SPJ AMi'n:de a.all.itTl~~I1].va. em. qu~ tlIi1li .1hr.m.a ~ed)~ wi. e[llpF!B~ ;~t~.meflte:

,~) 0 ~uper:iilr i.mi!~'1.'V,e:io nil clii!lSCUBSal)!. e~itrd:~dO, a

1",· . . .

l;.i!,ng'3~

'b), S~ ::I. 'be~t.e,m.W11:1:mJ. cleF .f9vo~,3l\l\el~e'i Irl t'4,u. se.ra .. abs'Ol v1Jd{l\o . .

- - - - - ..

c~q1ill.and~ etll, ~~ai1ver: I) ditth.eilN;]o, pagmei .. ~. di~ '~~.M ..

··aJ) Q~do 'I;{;'Uc~, V[O: IC~mpinas.;. fiC3]!'., ,e~t:!I;!ii~diU. e f ~E1e' L"t~.:t o lilho se vie]" ,[1 sao :Pa.lkll6.

06;~ {E'iJ'VBST ~ SJP} ~ncl],a. D.~ elaros da f~a:'~~ 'LT.3llB[til~~:l!IJ .. ·oom M oorm~ adeq~ d(t;g verhM as.s.i:n;aill:ad'~lS· L':!!aJ ftfl!£e oi~.~

Orighl;a.l~

.P~. \!\c"le~ vi.r A C.idade· 'Um~ea.~.'~ia. I~ :Pffl~d 'vir.mr ft. ~~~ta M va~ Jl :~11te d;a .A1.v.a~ renga,

~..iDis!L"~8!

Fara t~. a. Cidm·d,e U.ru'""e.R~t-afi3

,e .P~d q.u,~' . '~. 'tlired~~ '~r~9ncl~

. .;a,' ~n'te da, .J\]vareng1EL,

:a) Vll;' ~ifittle - ver

b) \!i~s .,_ rire~ - ~\€f~e-~

I ~ __. )1,

Ii:::' \1e[[ti:l:llli~ - '!ltr-es' ~ "f,;":€:.J3iS

-dJ» V:tlf.' - viral': - 'it€ 1"

iB)' vii1'e'~ ~ 'vjl'l88 ~. '~8

107., (CEFE1r - PRJ ,AM:i;I:taill:~ aJ, a1:Le~jl:ii.~: ,q,~1!_e ,~pre-' 'lflen_t~, :II1'&]:'''111a ~]:':bBill i.t!hOOUH81.,

a., 'E:~IWm",~ - e~Un.l!]'ei ,- ~bu~~e lliJ !;r32ief" -, trow~ ,- ,~a,

!1 ~ Qe,f'ettr - t).e[e:-ci -, ,d,.efira

!fl,' .r-eli:fveilr - :~Ufve - :r.,eav,eja. e) _~u£~eal" - passeei - passeia

IOS~, t[J'EPG - ,P.R.} Se voc.~' A i-etml'JJiao I~

,geU.H5 argum,ent~~, t~lvez Ihe _____ , a,pfil{!lJ,

~. ~ ~llz'

:a~ '~- ~'li.PM' ~, ~em,

b} '9i..et· - ~l' - dmrj,

~ ~ '!rim- - ~~puee:i~ ~ di;eltn ,iii .• ' ~ ffit,lQ:u.se~ -, ~m,

, ,

'e) 'vle'r - '~M';pu.s~r~, d~r.o

O~t (U'8Cl Cnu&iele:randti 0, ~£JI.{el cruoo, da 11rigu.:l , ~s_sti.iiLe ,U ,&a.ser.; CoiITeltmt

O]~ Deve~~ilo ]e~ .. os te~te,s: ,mr:iJ~~, de ,p'uhi'~!M=' :ij[]£i .'

02. Meu: vI~inl~w qwz 'tsear: ciDq,Uen!ta:, gol'3s~ .lrnU[![ll:3: ~ ta,-~adSL.

04~ Th d]ss~ l:I,i.li:1" ~vjlJj, ge1nin,fl:S.

'0'8. O::ti~~~9 a mare aLia, ,~, b~e:ia: 'cr~1i::hf::3~uivon:~r 3;0 mar :~~ te,~"

10. (UEPG ,_:PR): ~~ ij ~i":IJ:~an ja,

_____ , a: despen:S:1i ,oom" ii19J, ~rorl:t;~tM, :neoog.."

driA}~~

. a) Aif:erig6.f:: '=" prt~ve~ ]b) Averi~ - ~]~t:J;'~.d,u c!A\i'ieri,~ - :pravilUl d'J A¥'erign~1 ~ ,Pl'D\~ e), ~~rl~e '.' ,pl'D'vin

JJ. (UE'L, ~ ~pru Ele' eom muita 1"I~,n,-,

.IF •

cia. :03, traspera]lfiil, de q'Ut€!~' 1([1; te:ml'"

po prenli,diQ;

;j1j l:rnt!l!l'VIu, ~ rearv~~' ]b) .inteil'V,eltli' ~ roialV~: (_~ m,~~~'I,i';il1 - W\ehtluv\tr~e dJ h'litel~'e'iti, ~ reeuvesse 'e l lrut~l"Vit:l, - 'r-eha}lJe.~se'

12 .. [JEt. ~ P1t) N~'QI '~ com. eSS3;i 'l'rieD:!ti~,

:I;U '~:ue' , M, ,l;~lUD:r:ant~i3:.

;fJi,). alboaeoos, - ~,n)v.e-emJ

l~l' ,~~~llit - ~D~~~m

!C~ abb1fi'~U ~ pcro~m

,~ -,

',OJ} , f:lJhtlfwe~!3J, - l:ll'~~reeT.1l.

e 'f :fli!hC!\ttr.-e~8iii - [fiJ.'Dvem_

13, ("JITA.-'g:p, ::O!:ld3JS a.s3:flIli,rt8,ti.Y'~ ,~iet.'qne ~s v<er-~, bas:'

'l- n:-eql!1e:ir--eF :2 - pmlV'e[! -3 ~ "ap.n3Jre!"

t~ :J!~es,~pec'th"3mer[tle'l @cYffiO rnrrime:i:t'~, ,peSi~~, .dl~ m:ngUl~ d~; ,p;rese':i],1t.e t~~r ]jniil,yati \\"{,i:~

'1 - l~~,tLet'b :~t - pil'orvej!o $: - ,apra\Zii! ronli~~;tarnlls, que ~'l( (reS'ta.o} .t'lOlt:'teta. '$,):

:I1t) ,~peuWJ: 8 -afi["']]]!I3!~a!! :0..9,1.

b) 'aJJI€ n 319, .a allirm8~M :n~' ,2

,c) apenas a, ,~¥:;,C) d ;_S

Iclj~, Iw~, 'aJ:S, :lffi~(;oo~

e f "D.dL1!I .•

,14. (~,~, :HP . D~da~, ,:!tl!, 'ij~nt~:

1, Pr,C,Jill1!le:E:'a ::ii, 'De-:tu~ qu.e [[[<f;ll'1li :filh,Q 00.0 t:S~sse;. 2,.151.1 lbe eg!~ ~e;.,

a. Nb ,afi.'1!!q,Ii.W-S,!e _naq,u~ele ,~ ]lI;oMv,et

'V;eriffil:amn~ q:n~ ,esta; (~~~o) iC'Oit':i'eit?(~~ a l 3.:P€IDJ=:iB 3J, Se1l.teIDi~a fi8. 1

'b l' ,3;~mJ.a.S a Sell'tiemtCat fl.!!! ~,

c) apena~ ~ $e["jj,te:n~.:n~ a

,OJ}, H:J.Iie>J:lR$ "~ aeir~.'&:!JIl1(~ [1'!!Sl 1 e 2:

II!) tu.cllaS as £.tent~r.ucaB'

- - - - - II

A '1' rr !!l lIi..'fO l,A ft.:.Ll.l...J'1t l' - -.

TES'TBI" "S"",

~, . . .

_,: _' .. ' .:::-.' • : __ , j

10 I, {~M ~ ]PR} Co:m,pl,~It.e. 3$ ];a;~U11,~ ,cam WiI, {1({(m'11'laJ9 ~lli!ibiB ~'OJk;ti:ea~ ,e~l~' pa:~'n:be$es ~~ .il\~gu;ri.r.;, asrjlittll]e :ri, m:Ite~:1a1H,vn, qJl..e: ~;pre~~:i:a, a l'clmjf~Q C[jjl:'l\i¥t.l. '~'ffri£eu,a,da~'

1- (j,a:::;QI Vt100' , .I['€ror-ITI.:as. ).:uide.' :para,

'm[1;J!e Diu &~3~m;. dema~~3df.il ,[)~cl~. <PRJ.?lPORi - ,FU:tJ;tt'fD do SWljUl1'tiVt~,).

2. em .,ajLUM'aio poilS sei ser

",,..,f.''''''iiili'''!lII ~l:n iIl>.l- ='."ni'tij"". (FI,{""\"P;.'.bIT1i<O/l; ~rn bl'i~, ]'1 III ~~~~lL!.Il'~Q_O ~ UlLlUJJi~!;!Ii'U;, UU.lV.Il.lIr"" .L~_.lli;i'- =- Id£li =-, -

pegg~\I do ,siugu1:a'a~' P:~el~i[',i,1J~, F'er'firli:l!;li dUJ:i:l~'

·diKj).'~tfo L' ,

,3,. ,,,,~, 'Ver.lt'H1~ I(l '~)'b$t~ctQlfll~ pa '~3if-'

:if,(is_" mas nJ&U )lU,de.mlJS 'evM:ar 0 'cl1t)[Jlu,e~I~FRE-·

,AR, - lIP'1~Le dO IndicatiV>Oll. .

4~ 'lJ1xighnOis de. U(~51,S'(;H~ dec~i!:ad{U:I~~ que

, ' , 0 tB.T)~biie:~:Le;, ,ate:[lde~d~-<apeh:m~'

:naJllrdade dM- CbebWiS. (MOBILLAJ.t,- Presen:,te. d;o lSLtbju.ntl\loJ.

,5. "!, j:~M ,alirllenJ:Os faf:'oos 'i:!11l

·ga.rdlU"3 ,Oi!Jl. Vlfi5M.s, _p],ars ~er~!i) 'b:-re~e~!J a1m:ea~, 9&l:.YSJ, () 1~~nci,$tSJ. LtABS'fER~SE ,_, Impe:~',ativ'!J ,AfinttatD.'~6J.

llJ} Pm~li'; CQm,;p~:'tl'll",&im.e.j £r.e3DiiMI' tnrnhllieml ajoorende~vM,

'c.~ P~(]r<E!$i ,oomprouv,e~;tne'i .:6~a]]]ffi~1 'ntf1:b:~~" U!~ 3.b~l'eT:i_61~"il\!,).s:..

till, , ~ilrlJut~I' C{!,m~a~efti.",:[[le~, hBieJI['!J,{;JS" .:mu'h,! .. , b~ m~~l.~,v.oS.

~) Prop,~er:EL~j' e~,pri}u.ver~''''nlrB',.&-eftmO~~ mobi~, ~ia:mj ~l;:ei~"l1'6s.

f) p]lifJ.puser-a, COfi'l,P.foD'tlt~~,~,me. f'i'"Mm'OOi, "mf}.bi~, liem, ,a.bsuenhain!'''vfl~ ..

02." t~·-PR' ~:!~na]e ,3, :tl.'~Jtal1iV;3l, :em, gu,e (], Imp~r,a.fi v ~ ,~~ -euttet~liE'l,en:lt.e etDl:pr-e:gaid~:

3 ~ '~a.rd1E' Q.9' ]i¥l~, 'KIa ea~ll.te q:1L1Le_'fAf!!, mrU,ql!;Iei. 'b) M3l]]1!e!]ll~fO' ... se, calmas, 'irJi~O tenh:a:lfif m~D d~

,fJLwl;.illlln;

t: ~ ~, a 'p.rn!!hl e rulo Be e~q;U.e~ d.~ ag::§~m!;"la:. d. , Eu.b.leb3,i],de.as C'rim~3iliiL~~DlJiSl :~.m(l "'[lIS e!13q~,e,-, ,~:!is de ,alim.enM~]M, '

e), :N~tl, Satal!;, cllaqu.iJ 1\liO HltOO1ft e 11l~~, vii a, Imga_r ~Ll,:e.:111ttunl . -

i03, UTA _ s.p _ Da:d~ as .'ltl:ilJl:fia'P[:]e$; 1,. 'q~~ -+ o = qni .. [.(1l

2 .. ,~iJI(l e ,f.'finna ,~ ,ooB1t;a de e;I'8,i]m

;a.. ,pepdim' ,e, Jf'onna" ~t].ata ,~'ce~:L'a de pep' .ronscali:aTnos tJ.[Uoe E)!;B'~ te:s'ta.o)' romreta. (~); .:~l ,~~E'1!.:3S a, ,~:§.d :Il!:! i.

J~'l ,apel!l3S- a 35:tn]a~M :D,~ ~2.

d ap~t:3.,a afm:n.a~,~ n~ ,~

It:jJJ I~~]&~, es :aJ~inna~oo~

.e} :~dLa.

104", (U'"g"p- ....sF) .Aq!L[,e]J;S ~u_e Bra: ~:

:lemh~aJD_~U' dQ P~Oi :na'rJ' S-e:ir.

pUSiS:i,ve]. ,S'Uper,u JM:c~b]el!l:m,:tis.

::!.!I.1 '~'>te:m, ,_ c:reeilD

J~'l ,3Jt~-r.r~ _ ~W,

c~ a:L@!em.~· ,~rii~m

.aJ) . a~rn ,_ er..ram

e -' ,;j:itaenl, ~ if.~nl_

I~UL, {U.J3:J~ - SP} Para que ,Q3Jo , ----.s:PLiOble~

.mas :rJ:lai~_:l:6JEi)[l8~ ~ht ,t::ltl! _ a eselare-

'ref as Id.1lrid~:il1 lemlt~~!1 n~n ~li:' bem

~eci:l:o;

;fit J. slJhrevis~~m. - I,fliS, _ reeeiasse. I,ll s.mJyrel(~. '~ rtfiS' _ ~~se,

IC) !Sobl\eyies~e~ ~ .pu's - .re,~_~a~ "dl) :soh["te:v.I~]]l _ poi~, - reeeiasse ~) :~firr:~~m. _ ~~' ,_ r:ereaf;iSe

;(}6;. ~lI.S,.F - ~IP)I 0 jl1iz . ',~UlH aentell~a

porqllrEi' n.i.ngtl~m se. a [~st.em1!ll1hU

. ~tl~ '~ .re-n, nao :lil1]],~ :]13 djm.,~'to,.

it) '~:nanL"e:t::l, ,- ~J'Jl)fl!OF,~ _ ~D:re.eJ"1o'iao

I;ll manteu _ rJro,p1l:llieita - :inteI.~'1'j:n.M !C~ .mam'~u - ,:PH~~{['~, '-lrn.te:rvmrlOl "aD !E[[aJfi,teVtl - p:r!ll:_po:ra _ ,inreni.d.o

liE ,fmant~"le ,- p(f.Optl~e:ra - ,]]1,tervjudo

107" tG~FET _ PE, ,Iiili$tid'a a, ,ri~terna:~i.'iliii ~,~~ ni~ pe.mtlo:

"'RerLJuy'e :l'11'eW:li ll~rl1oei],,6ea pu~'qJle 111Jfl .tlw!:iw '!m ,B!ll='.lise dJl ct}mpGf.'.t:fim!:l:l1'OO dn ,PSltr:W I mbiitl~, t'lH e p"-e~-erl:w ,~er~~l:oo .Jl>elD p:re:iH~il:1't~itiwcaf~~o:,

a} te~~u - cletl!!

'l}) :tea.ve~() - ,(]eb~~Uao t) _~ea::v,eMn _ df:1wmo clq _~a'~~~ih" ~ d,ste:o:b~

~) 'naQ ~ PO$[v-e.]. a loonV'm~

'OS" (CEFE,T ,_, PH) ,MJ&UlaL.e ~ 31te~tiva ern qTh~ es 'ilea~s, :IUII b.u,peJ:,ateh~Q ~t§.[). 1m. .I~a 110:~at de ~m;lt.:am.e:rnm

1

a' SerLh~re~ IfIJ;Mdt:::i 3, ,~lJ1~tancia ~, ,~i~ sem

r.:i~!l;_3il!" N~ '~lli:eiBl p~ ,01 'h:fd,~~\, ' '

1h Nada, '~eninDi nada, 'le afaste ,00 bom ,c;:am:i~,· -I:lb,c:)\. ,Sej,1) ,1l~rs.i~Mnb~~ N=lo tle~81nDnE'£I] :1'!Illi1~1

C) Lavra ft, 'ten,a, I~ ·ooillia de:la, n teu: ~u:,g;fue.nto-

d) :Re~. :setm. [frgli.illoo a ~logjLO' 'e' Ee:m~ht:a~:te &,e ,(jt~e a ':(;,liJa ;,!,l']:fMiria rI:io ,~ i3i:~enM, 1l~l!j;aJ

!II ,1I!'

e' I ,l\!~~riha moo. ~O'r ~I~, :,~ lura, lem!bmnda ~tn igeu. lt1tttr.~' ~ ~eve!'~~l Ollie ,paE,e; 'Q

~~! - -

109;, .(CEEET _' PR,} ];r.:l~n11iiq1!]e ,a~fr.ue, ,i1cru~n:e~ ne

em"pll~ de i.nfim~iV\~~ ~

'N'" _,. - --iL 11,_,~' , r

.a ','3ln VJi us ]1..a:mllF3i1l~S ~l!Ji3!lI.'eT.l::ll'-:~r m_~ TITI~

M,~ IDhas o~ mam, ah:r.a\~~It];-{~e.

'b~ :ne'Vemo~ U,~,b:amoo ii1)ossa ,mn]]i~oo ,exi~;[' '[b]JeJrlD$ diribe.1.t'o deles,

e ~ 11e'lJ:l,HlS, ,oomsciktcJa de egtar raZletl'lLOO 0 :meU:1IJilr pma, 'Vtl~;3",

dJ IJ,uLl1mD.$ bM't';m'te :3., fi.M ~ s~, ,(bf~tDt.'i.hn, ,au:l[e.., ,~ipadarmrlen,te as normas do C[U:U:~1!llSO.

e) Fi~:V',:iillin!os ho:ras, ,3: janela " ve'ltdn, as me~~ d;l e$OO~, :p.11s.sm'_

10", ~ DEL -]?:R) O~ direoo{f'm'~. __ ~_:na :~!ilhl.;a~ ~

f3M ,s,e i']~ :inlp,UC'~d~~,; l'Il~i1 D qJM j;i,

. af;tt.m::n'atiJ], .

.a} ~·reUI, - desd~Fe:m. lliJ ~ - 1~~gEiJfem tl ~ ,~eM _, dedmer,-enl

d,: ~ri;eTn_ ,_ [le!:S~liWEJ.ieJ:.[~ e). er~r~. - diegdissere:m

Tl.. (DEL ,~,~) ~ rus pe.:~!i;[l~~t'kfEe'S _ ,0

pi ~~Lt] ,e algumas cl:11lS,ltl~s~ ,~tr

~" 'run, iIlr~U(}~'o. .

:i[. vireiliIIL - r-e!(izer:eUll, _ ,:r,eI[~eal!'a

b) "'tIE~re:m_ ,_ ,f.e!fi~rerITi, - ~6ear["a,

!C~ v,eltem _ m~erem. _ ~Et::e.l!:arr',

.. 11 I, ' .. " .... '"""'''''...... _ ':-'I-.eo5f, . ~ ~ -:",,,,,~,;r;;.",,1.

bi!J' 'Y'!l:'oI:![;.lJU !,1t:'U.iIlie .. !i:i •• '~ IDCi!l.i!i;'I_I:lU1,d,

1 ,;r: • ~

e ,f Vli~,m, - ,tt',EiJJ::ll2.er'em. _ ,i"elCe[8]~fiJ,

12. ~Eles, [t~;Hlo ,~ r.:rp~ , l"evman

lala ~rtNn,,~ o~; p-mf!'~~e!" a' nnC~;o

~, . 'inteJ;iO'ltF,a;J:u ~ ':req;tte:Fell _ m3D:tel"!!:t11l:lL

'f.", ~ it''''' I, • i";" • ~~~,.." .

iJ!) .Ii !l'iI:!I.'!::'J:'ii.'1e:t'am, _ iEl:::::(p.lI~' _ m3Ug,v'er;:nn

,IC~ ji.D:~er:vfet,am - ~ooreu. _ .~a.'f.i:I:iiV(q,wn r.lj~, ttlrrervier,rImc _ JleqU1eJ:eU ._, lt1f.lliI.n;~e:r:llm.

"'" L ~:""", ... ~,J~..,. -", _ 1;=r,;'I1'~: _ "'""'''''fi''i'i~~--H'' ICi J "'~.~V~;.l "" ,I", LIi.H. ,iI"~-"1~~- ,~!LII"l!lL!L.L'I!~ £U.I.I,

13;. J [J"EL: ~ PR l Ji~ .. l.¥O_~,e ,oomJ!:) ,be~" The' .,

, 'L.J..JS-~ ,.. ----~,

~ rues, ,a$ 'de~~,~aJM:Ii ~]clflln_~M,i~.,~

re~~'CaMs, :31, 1~i[lP, ~e - _

:aj j aJ;prra~'e:r _ ~nJte9oom _ pl!iOo~mm

bJ '~PF{M.1Vlffi:" ;",- lOOi:ltit',es.~ttl'iL - p'r~p.u~e,mm c~ ap!"t)iliJ,l~e~ - ~O:tl'~~S8'(n ~ ,1?i,'O'f'~;!"mn:

r.lj~, ~llt',a~e:r _ 'ICQ,nJOO~em. _ p~OJ)l!,}mIn,

e, ,3,~a2e1"' 'i- ,cn]ltJves::se.JlD --;; p:rop~tserii.m,

14. (IJEL ~ iPRJ PH'a, ,q~ m~~l ,_~~~_

'~r h~,riM oombhla~~, p~Mi~~, el~ se _

Idle' 'falaE; - ,

a~ :mpO~B: - ~:teu,

b) ;!1iIUPQsse' _ :abs[:e-v~'

,c:, su:pos-~~ - ,~b~kn,T,e

dJ} m~pu;s;esge ,~"ahste,r~

e, !SU'~9se ,_, a:hst-e''i!l,

~5", A, f{jr::ma ~rbaJ: do ~,uhjUl.ttiVQ 3!pr.eSe'J],ILaM, in", ~(li'ior..el::am,elDte. ~, .a da 31'~~'iJa::

:I1t A "i!:~i:'kt ~F~: boa, gU1nl® todos yi1"e[ll .[1 :nml;u:~ , l~~, 'eOID buns olhns.,

'bJReoobeI"2i!mn. p~mio, 'CSJ~Q dete:s~mn;:). mardha d,o::l :w:va~l!_

c, 1:em:aif~)31rilliL 'msis ,cedo" easo mte:me~sam l~.

dill .sDliti-'~v,a.~:trIlOS q~' 1~1JIi:\f~~ t~~ !'J~

hens, ..

e ' N,~ C;1ll:i~,as! qttet'" 'qU-e. tteeums seDl,plie,

AI. "I''''' .. ~.. ~WQ; 1· .: ~. 1:LLJI,~ .t: .. - ill

TE· I·· ··:S-:'~I' .. "Ci,

,_ ,,' .-' _"_' . .I...DiIl~j

10 I, (FEThmt\R ~ PR)

L Ft'llllLleTlt un.i,d:O-S;J qn,e '~, 'tlln1ao ,r~z .. ,H Yf~a.

II,- "F.Qll\~'m, dn~~ ~6:i$. 'f;lftUlJl passadss ~.'el aM

~.D-S JP::t['Urjfi'tQrI\

llL Q1!I.e t:ed,1l PaI'3, ,h:~'val"1:C31]~;

A -ca-rrel.:a, ,(::_la.ssta.(caJp3n d~s, t~n[I,~ ~itWti~t~i~'· I:i13: ~Ol -r{h~tle~,y~eD!~.e:

a' .I[\(~ll&iun~u· o!Jurd.euattvH, aditi:v,a."" ]l!r:'onn:me rel~tllvo_;, 'IPnmi,91fl!ie '~~:~ITlii:\iiIJ~

']h~ on(jJljun~ao loo~eIEmi::iva ~p}ffi~ratlv;:]f lOOi'liJl.JtO-' 'ra9 sllJ'~m~dlrmativ,a. W:nH1!f,,['~li a.d~,:rb,iol

~ ~ ounJrn1~ao ~ubo:rdin~Jtiv3l, c8.1Jsal. ebnju:[i£~I©1 S;Ubo:r-dirll~tiVli:l te,m,p oral i, :pJ1)11Qme ~iUtetlvo:

d) PD~.e adje:ti'ilQ~ ,~v.e~b~o, p,m'tf:cu.l~, ~, ,1'"(, ... , ai1tle"

e' I p:1~"1i1~,m~ 3J~,~It;],VOj cpmJfIlttlt~O cooffl.ena;ltivf[ ~,l~,v~ M,~,tftbiQl

02" '. CEl(E~T ~PR} _AssinaJe 3, a.1:Le,:tt'n~iitil;!lFa, em qille .0 infinit~,VJO; fni wal·'eD.l,:pre~.do:

· a} ~P'j~'enra ettm,prir. Q CJ!ue, iP,I~tes &:.~ex .. ]b) .A.ib:ra, a pal,ta_ para ~t~M"' 0[:;, coo:..vi_,tladLus_ c.'j CMr~:file ~l1;3!:Qd,u t~ ~ll~ ra~~.

d) Vli.ao'lt~$e ,arp~ red~ir.f.l"e:m algumas e~'I1l:!ela~", 'e l' .M :l1000, ,i:iJQ~~ a:!lo digrnll~ d~' se.r.' imit~d:zi~.

03. ~ PUC -=- PR) E~D,"Eqereu. ~JS a].lmM .. ,I':! t ·d.ev~::m erllLv~a]!" ~) veibo '~'eStudat"!>i n:~ wlnit~vo;

· a} '1'!I~~al H~bl,adD~

,~ .

liJ) pe~~om m3f~ fiiEmari1:ilidn;

, .

C} lrm,passmi[ f1t£'t~nn3:do::

d) jtfi,P~ nM ~~d1Th:

'e 1, ~ll!Hi~Q.L\l_ne~tiLutlaM I n'l!lll 11:20 9~xi01tU:u,

04.. CE'EET ~ ~PR} ,~fiaJJe ,3. ,a].'~mati, ,~ que elas- .

ID.fi~ ctIf:if\eta:m,enl"e ,~, U:U:l~O do, QUE:; ,nu ,£i:.a.=. ses ,(2]_ .se,gtlill1f!.:,

· L E'go-p.ern 'Q:tJE i[1E, homenli u;l~Lie1il fjQ[[bl: :aootar~

le:i:D. setl.·'l!;f,e]ho If'~ml.eta .

2. A" '~lltiil~ d~~.~ IQIlE'. ,~h.rn~" 3:, em ~ i~lki.-,· dade .-' a e~per,iE6I~~a Ida .mmlli:.t.

:aj) P,runmne suh~t811'Mvo :indl~[lD.~' P,~QS[~'

'~.0"

b) ICO[lj'U[!~Q' IDt~,te ~ :&u[U:)~ 1r\e]a'ti~o'; t, Preueme ,re~atmo - ~u'bst!3:]111.1:uO"

-clll' ,Acl'\th'hilOl ~ Pimm1n!tlme. adj e:irJvo jIlJliill.eti.nfldri.

.18)' Cr;Jnjull,;a.:l s.tIDtlr:am3d~, 'CH.~ - P3rUtw~ ,e~illfti.V\~,

0,5. fPUa C~',.gp ~ I~.,.. temos ,de e!ll,]1~~~a1" q-ue ta m,h em, Oe~, mel.a;noolka ~ai. cIlf-eriJ mdo pdt"

.a1,~ ... ,!'p,

·~",;p[!'ov.Ota jaem. M ,L1n'lm ,a_.se.'iilS~;a.!O, de q'lllie 'Ill bern, ,e t1riste~'

·~.,;p'mres qlUe ,$P~Etn~ a, .;a,g~s.a1har' J»~hr:d. Na~ :fraJSM aeima, a ~p~H'wa Q1tTE ,c.bs~if1l:at~~e" :r..agp.e~hl:v.~elfi't.e~~l:!'

.~) p'~iO(!l,ffme .rel~~,l!'Ol' ,rrt'\~1ll.om.'e indWnid(l:~ PTO-

.].];mne in,dicl]ru,IClu; - . -

'b)' p:i'Uf;l~e:[""-eThati'voj icomiiW:1;~a;~ b:l1tewan.'I;e'~ pr.(ij'~

nmne. relart,t~o""- , ,

- • - .• ~I

'C~ (.'O:.fijl1'D~ ~nl:Je-g!"'.llUe, W."<mfifilg :reIa,tivo'" 'pro,. :nome mlrn;,erf]..nld.o'

.[1]) pr(Dlli~mu:~ m,dl~fIoii_d<h ,r;;m,YJLUl~~) irrL~tUll,'OO~

:p:ronOl!]l.e 'l'ebrtij,vI[](; .

if;: , ·[l[],])jIYn~[O i1.ire.wr,ill-';~~_i !C(~~jfinran in'tegran~" p~ll.ume :ral~t:i,'J;"Ql;

06;~ (~.- PR) ~ dlut;li1me[il,hi\S~ que 11 Si~~T.e.t'd~

~['l],Vit:tn till~ ,mr:~ :r..emerti~lM

_____ 3)(l, ~[I'c.io' "

,M ,~pr~6M ~~,.iibt3lb]lbt.Md~ pelos ,p([':Mom,es 'q,ue '~'~'113 ,~m :negd'lli,4] LJ]O 'ooxJ:o. i9ff~~ ,m.:eSl~etiVg.."

mente, -

,ii~ •• ~rlru.~~, dn ,~m.o }Q(r' ,_, ~ da nevamanesra

. .~'II~, ',~~ .'!I' .(Ir

.ilJ.e OO~1!OOIL~er' ill m,ll.lilllD, ,"

b, '~:eq--.--uipa:rii!!.en;bi)g :[Dltid:e~mM"'~ [;Ide Dtttl".:1liadtl~s:~· {·.,;ile.. fanual.'}

.

08., ~ [JEL,,_ ~~) iRe S'el;1S ,MSe~MM, :jf~_ ..... ,~ re~,eJ" ICI1

· t'3!!O e ele ., .,_s~ It.:I.1:tit:~~ limdb ~'e ~lly-:et"Ai

p!i)~ ed,e , .. , .. ,9 maeir _p~li9, das ~OOg da:, etl],p.re~a.;

a ~ I:if~li}pCkreTQ_ - ~OOl'~l1~r ,_ ~~'~atb

'JIi prnpiL~~e:refi1, ---< CMi'ler ~ ,de,~,

~ ~ p~ar;em, =< iOO!iJter ~. dettaln

ldJ:p:r:o,P'L1S-e:~ _, ,c'On:liver - detr&m

.~). :[.lit"O{1ltlEerem _ COO'~e'Jf _ d~~m

I~Ut ~UN1ME]P ~ SP) !I~M lea!rn,e~':Wl1l3, __ ----:-_ 3.0 mesrno 'te,~,J)issem.os que e],3J ton vlenie:n-,

ee eh~\~ ~ C:m~,o l~~ n.u~ eseutaram. ,62e-,

me-los n:o ,gclW:.

· a) fMare-rid _ l~~ml .... ealarem; ]b) falarem _ lp~,a:ti!~frm ~ ealar;

C) .t_al:a.l~~·m, - para!" - ealae:

d') ,fhl~' _' para~ - c~

e). ,ral~ '_ Jl~,:ll"Bm. - ~t':abl'ir.

1ft ~ ~8T' - SF, CJas~f[j,que· mm:F.olq.gjcameiil:te· as Incn~~ de ,qu~' !1'1~, s.e,~.t:!n1t.GS oo~rn:-o:

· a' :~,H;a em ,11{3SS0 l~O'!i.'.[1! clllu ,r,.~~l'fUlfi.eSl l]Ue1 nos

•• Ii<i ~Il .. '-"1'."" ~m~;;;;;," M ~i .~L~J~~ 1l.Q~ __ .!,_.

1lJ). ~~tlrEl·re~:rutlll!:r. q,~t; Q :S:r;a.&i1 ~ u ood~O; Pa1~' '1lJ!i:'~' :~~im die 'tooo .0 ~ttil:f:IJlkl/~

Tl, .(F'tlVE-ST _ ,S:l~t~ COPJ~i qu~ (1" MaJde'.]enJill em boa ~nl. demasia,. ,. A eulpa :Fcd, m1.es~~. vida agresr '00, ItIJt't~ . 2, _me 61;l1l1. l1m'ifi3, .~~,' ,S1gT.es:~e,.P!\ttlc:wt]! l"emr-daF' ill que .(~,) ,dma,mff&i\~~T3; r:ea.:b]]LeJ]Lt~ pilsdn.aL cDf'nja? 8Bm a, .t:D,e!1!l_~"q:u'l! (4) 1~~3.\\1"a..114 dlfiisg aTIins.? E-S!pi!e~.que (5·) -E']e$ fUe. rle~3.ram I~ q),Wl: (61' e§m easa i9~ ql1ase deserLa.

N:~a ~s' .. admit. q_-1I1.e ;~~M¢~ill' ~, V,~~s;i. em t!r.\~_S de'~ 31B' ~ ~prul'nJEEDm' ,re:.1ath~, . .'Q,U.~..i!~t?'

~J l _' 2 ~' 4.

'Ml-4\,,",,6

~, 3 ... 4- .... .5.

. ,-

-dj); ,2, ~' ,3 -- 4l re} ,2 = ,3 - 5

12., [ PIJCCAlidP:..B,P), ,j\,ssi.D3i]e a alre~:l!J.at~V'3. (OC~, 3,

pallav,l"a, em d,estaqtle ~ ~p:M.liiVme,~

.:al 0 llo®etri, I~Ue. el1e,~u. e mea, ma:r]il~",

'b ~ Nbrei '1:ll1l! ilIj,Uf. d~ It:.t~ifi;t~m e~" ~~u: roste, G ~ :~:m:pilJof:l1:a. ~.'~: !OOJ:i&[[J,are~!I:[[:li()S~

.aJ) Ele· e' ,g,ue, dfiS~~f i~!

:e)' V,iul t~i, 'llue d.i!z_~·' a t',~rd3de,

l~t t UE,L _ PH} ~s'te;g (lOQ.1i~~va~ ~~, ~~r'a

,1ll.OS' 'rl:1:f'Jltrlte: iii i:Il,,,,gr,[Hh

a J. aJilln,enta1r.~

1) II ,i!lllilmen:~"'.~ntlS-

c) .E01ffi. alittlenslkm"~;on.a ,01) ,iOP-s; a1if.l:lle:l1L't~':.r.~U.ii9

e t nos li1h:ne:rn'ta.]\on'i,o.,nog

14" (UNI~dEP - SF AB~ingl~' ilt ,~:t'LtB:nl~l'ti~!,,, em ~,n~ IJ, ,em~.w~ do' ,infWiit'b,u- ,egU" ,incoJ];TeVr)~

~~ TiMQa. i~CD.~di,ta:m $.!lrn'H}~ 09 . ea.~dJ:fr:e~ ({[::Ii

desume;m;

h) :Ct}file'~~s 'tam3.n.b~ injooti~!\. 'tu·mlU IQ f'ariatS_ cJ ,AfilJi1[' ~ ~i've-r.

dJ) Niul p(ldHis..fa.ier.des 3 $iiEQV;~ eotn tanta p:realii21. Ie)' ,MaQ e$t~'e~i[)c[i3.f:' ~'l :p~w.:.

15,. (tJ:llliIL _ PRl 'fi:::a.nspOJ:ulo para a_. va!!: Jlli31$siv!3l a .:F!i."~sB';

<rQ$, mu;iJuQrios, ck,!)~1:U tlJJ~tl~1iQt' tr; ~~~ir f;SSa; Q,'n:~,nb:~~~t}!.!i' (~bt~ftJ:;,~!'ql a ~r~ _vel;b3i!

;a) MY.e ,~U.tlliH:I!]_a:I~ :1lIi. ,E§e:r. ,gBb'1llid~~;

J_)') !ElelJie ~']f;' rotii:w1Lu~da, . II! ~~

C ~ d1eve. ~f.' Co-iltl:;bJ!,~illda la, ~~ ~e:gW,~_3,l ,d}) e devida ,oontinlLm:r a OO~il':

e' ,e ,de·V1ida ,~i!' ~imtb1Lu<.'iJda, a Slegn:rit;.

A ml'Qc~.o d,01ll, :pl-..o]'U11]l~S" ~lbl[q;l;]os, {i.~01ln~ ~Cltmtitll!,~ ~a ~l'],tHe o,e ,oo'~!['jCB.C801& hann'[llWA ita,

-, .

h~e:.

Os 'p~,~]~om,e,~ i(a bli~lIl!1)l~ ,zil~Oil'OS ~~:~ o~, Sr3~I'nlteB: .

. ~i~~

Me· '_' te .." ~e ='i. ala, ..., .D.u:s = '\!,(Jg '~' ::Ie: '~' tfiBl.a~s.

E',!i!lsiI!!is. -pf:'\Qr.t;Or:ne~ pod,iE,m, <a:ss:ulnlr l~l"~S

F,!o_s_i~~, hasicas em 'fu:n~l1f} do ve',[bo: - ,fa1]Jite.s {],O, '~BJ..'~~~ (P,hlS(illsel

Eke:m;p] 0:- E1tn :n3JO' nOB .. 'ooDv&'m:, _, ;apds i[~ verbo, rEDn]~'

'~,p;]tC o.&t:e~e1i..L ,_ ~,'~ ()~lr.LH'tfl·~ f]'ade~

........ _ ...... "" d-"~ ,.:"",--.'6..~ (~ • .,.~·~I ~'~e\ -, .L!I.'I.,.!I lL!u!I;:i.Lu . ~~~"!O;:~ll1:;ru!- .II.".b~~~'l.

~(8mpl~~ Con.w-I'li~-..m' m~ ~$Lbm-eS'.

1, .. ,p:R6cLJS:E

A., ,PBOCLlSB' PVR ,PARTjc:VU ,AT-BAT1.VA

A, ,PmTIcli;se ,de'\"f,e ,ge:r usada quando ~J li'~l:"bo.

V,r;::ttJr. ,~_edido tte' ,paw.tie~ ,a:ti:ati"ti~ ilt~)i ~~ palavras que fO!~rcert'i :f~a de, 8.'~a~ sobre 10 p'!nl~'~ :§J.t~[IE),S'fu~ .as ~gl!JI]nit:.e~~

- :P,;dav-.F.:aB ory, rex-pregie,g; ,Degan,vas Exs".: ,N,ilAJ "me :~te_g ti.atilla.

,Na,lj, te ',a:r:Ei~te, de, mim,

Nj,o, se iltida.

-. . P.i'"t},m.om,es .lr.eiaJl,liVfis

u ..... ""'. _ riJ: 'n]]" p''''r.J~ ""..,-cl """-,,,""1 liI'(~ ~ ,.,,"""', ;r..;p,jl:'j<~'"Ir'"''

.... ~!b~\.I;I .I!Jl I!..Ii _.Ii, ~,1:.1!1 1,~}~IJ!..I.I:.Il.,_, ~ .. ~.r~ i!I-'Li ~u.li" .• l~-.~a_

:ms ,.:ll jm'eD1, ~ q'ltl.e m_e i"e:fur;:i ..

,Sao duas. as ~O" ,qu,e ~. id~n.ti:~icill:oam klgO.

-. ift~~,,'.r- -uolll' ""T=.,;;;I' ~ ~,~J::-i!lA;.r> r oil, "!U'-.IlilA.l!"'.'~~ . .u:.lt.il.e'll!IJ!,II.~~

'm,.; ,~em ,Die ro[~tou ~iffL. .P~ada.

: PQ1LU:'~OS '~e' ,it~~anlwu .. atl 'tr1lbalbu~ ,M~i;l, se es~lbr~a:oo.

-, P.l~:.I,~j](.eS ItteliltaLo_nSb'-auti,~'Os,

u ..... ""'. _ .A..,,....--£'·..... _"'" int ~.'''';:;,'''''''',''''iffO'io '0'[' l·.~~,s,· .. , .J!I..;a.aI.l;ll I ~ llIlILlu ;uUI,~ . _.~· .. I·'!.i:I·~a ~ ~L ,L, l;U,I)LiI-!I-

Dj.~QO ,me. eulparam, I'S'~H 'Ie ICiKQ],d~a -s

~. Adverb:iuSi

E~, .. ~ T.dvez :3 en("il)D1be' h~je.

O;m;IJ.em su at ·vi.

AgOl',a, ,,~e :D~ a dlap~Il':

~. 1C'(n]lij:1lmp6~ t!;j.ubo:~ltiDa(tivM,

Exs,),: QU!.3LDilt)1 DIe .te~lefp-fiu--e,mj' a'l/ise~me.

Se iL'e:_ ':oo'ffiS" :lJa{~, 'fi~ p:r.I[t;(J'ILlres. :mJ:.n.a]s. &rh:~ba ,q,u,e :me' dar.l:3Ilf:iJ ,i:it;LM!o:-.:-i7;a_~o,.

B-llBAS1l3' n[JE EJUGEM PB.',OC.USlE'

•. l!! .. J_!' _. ... . ~ _-"' .. ~" ,'. _ ._:_ .•... : ..... : .,

:H~ '.Erases ,~ qtHB't pe]"a· pr6,~,ri8, e'il.l:~r-1i3t fiea meklW a 'p:OO;e1iS-e. En'~'- re~'~1 de.$tEllti:lm,~~e;

:.. FratSes exrlama'tiVals

E:.'ffi, .. :. COmEl, nms m~wtam.~

lQl;tani.tl! 'm ani.~, a~un! Qnanm_ vlJ~ se [~1:,~, IJoJi- ~~cla 'I

. jE"'-'-:....",.,~~ ~,~,jj, = ..... IiiP-!i';j.~:, ••• .,..,"". "!III .!IL~,,, ~,~~ JllU.I~ll:lI.""t~B'~M ~ dJ~'

Exs;,.:. Q.u:.em, me teiL.:iftu.1fill1?

Q~ua1 ~e' 'VoCi&~, ,m,~: 'n-u,::I il l:i.v:ro? Q:llem, ~e~' a'b:r!e"ll'e a :s~'

~. F:raHs ,u(pta;t,iv,as

Dwc:, oor i;ihs~,rvadr:ll iqt..re~ em_f±B~~: o.p~illlti.v.-:-~, to' :In·U:f.ilam~. ~'E~.e a . ciJJj]~~C) dft ~ I;]je.i:oo M13J 1rri'P.fi '~,e.d~l.

o.r.a~!lQ ·~tB,'~i\i'3, If:' :iUI\:JI.elaJ, q ua ~"(ptif:M:: ~m Itlese:jo.

E~.: Deus 0 a1:re:ll'o~,. ou Ahe.~oo~or' Deus

(!iU

Oxa];;i ,P f):J:"oo ,,:se' bem, ':Ito(:e a ,

Ab~s t~ Di;wni~ (loa 1\.1i~rclam='te, mflf.c~.cM.

I~_ '~DI:it,,:I"j,~O 1I;1"';f;'11~t~,,,, irO ~' DDO"'~,~I.''Fl''~ ~I!!I .£F. 'U.:QiJlu:.rh;:ll Y ~~~ ~ E,'AJ, _ ~..LI ~I

El2l.~ :Em, ~ '~tando I~ ,~tU!_rlM. :pre£u>o 0 ,~tu;g,u!s_"

Em se ::li.nseD.'fJDlJdo ~~,mpli,oo'U~se.

'U",II:' '" ,A = ,j' ~= rt, ,.m.m se ruS:fl",a111u.U!. p-eru.ia,lU. rl UJ:1I.1u'ttS.

N="i~ :~ Icotnpil'rft3!IDJd'O lCO['!El{]; de'riaf, :[inli :~,~t.h:ado da ~~11~\t ..

- In"O.D.H,i,\1\O :p!esso:t.d: :p']:"\E!i(]lediJ,ldo d .. e! ,pr.epfis,i~io

B '~S;O.·'~' C:11_"I1S.·~ lQ!113 ,JL"~. '-0 • '. '. .".ILd.J ,:0

~V'" 1T!T :rDn nnl PID'iCI,C'I'iI'il':"''JI'i''l1ID'I, :Ij'I D' fl '''~ I' r..ll.·U.o;U .LIlli " ·~n~D~-'~''M,.I:,.:D' ,G· ,.r ,"·U

PB.ETBlUTlJI > _.

,_. '. ' - -_ -,'

'Oo(ine,r,l a ('!Ol~, Illesoc:11ti:0a dA) p'Dim(OCm~ tt)t()iJ])[1~ quando (~ ye~bu ,estlvefr :[H~ f~tm'U di;t 'Pi\I'~nte (rnl n.o rutm"D oa :p'~M:dt:~, ,e nia:):.~'lteced]~ de ,p~wa atJ 1,~Mva.

E:~c:; En eDou:niir~~~ei, ,:l]]:Jja:r~, -V~ .. Ia~ei "h;oje,

iOO:DLV,eftol~~o~ 3C~t~

_. . - - - - - .Il

,D'edie:.a~'Oiri!l~s .. aSi urna It-:ao!~~,!l)l, Etl]eDcB:n.t:.ra.!'I~ia, ,ge ,esJ!!i,veBs~ 'IJemp!i:io., ,RcHOlv:e~"t)s~,m::.~~~ ,S~ ~DuJ'_i!lLliS;em.'~ti.

'M~: ,lEu :aW3Eihi :lie' eD:e'UDtrarei ..

Ilojie ,3 vere:t

Nao 01 'OODV1efi~e~,~:!j, a ~~i,tw:.: ,Ni,o, lh'es d.edi,earj~ mn:a ean,ao .. ~Ni.o ~!lil. r.es.mlviej]":1amM bq~~ ..

O'b~; tQ,tHle ot."Qrr-e:rnttt;1lu.c]ige, :P.'Od~e 't.aj[:m:b~m, 1Q(llil'F1'eT pro elise'. . desDie q:1LW 'J:l:l~l :iej"a, uJaP'(J· de. tt:l{r;3t~3Jj.

E,:KBC:; Eu be 'enCG:mt'!r;lJrer ,mna,nb~

'TIll, ,:II.b.e ~Iei:lieaw.,M urns ~Iio_ l~u a 'iIIe.ret.

Or1.., 'N'~,:3i ,tt.iIiJ.:::3ea q_:1l;II.e seguetn, ~, cp]II)(;;a~~G' p'E.QinO[[~:r.I!;a1, ~i9:t~: u.or,!~#~a·" llaij,i,na~,e ~ al_,te'ir:l~:d~,t.'~;!i qllJB. ~xplh':i3J, iE!j, ;IWQ;l,t];(;aClil:li:!<.

,. - - - llil

;filJ,' p]'oCU:i:3 ~ pOT' a:tra'r;~Q ~1Q. p:[:'I.o.nome. relatfvo:

'1] 1 ,pl'~~li;s'E!: com 'l'\r.a~ill'o i:li1tetTi~g:a;.t:i.va .

.c. :p:f:'i~~li.se' ea,m 01('3J~D ~.cl~rn3t~v~:;·

,dJ) pr6dlise·· pOF' ,a:tt::a.~:to 'dle p~l;3J~V-lf,:ll~ ,neg)ati,v3l$: e 1 prodig~ pDF. .atl::a:~M' tle "Cm.'J!Jn.n~o, ,~tfr;~diM~

ti\l',8"

( )t :E!s~ qrrre; V'U$ .fa.ll::l;, nunea rus"se mern:ti.l"a"

( ) ,C(lrD1n.~e d.isi.ta:n'ei:~F,$[iL de. seu fi:'i.ei.o:~ pe-1de~· t,fj:m: a ae:D$:i.b~liaad'e, pam, ve.r' fi1.W:W OOi~· !S;3!;9:.

( , 'N 3JI'J ti.'~$B~ml(l~ eL1'T~idli:" a '~e:m'POi. iri~, per ~~j.:~ 0.:m.~ 'd~ fa.'~o~

( } Qlllefil d~ V,M ~le ,ac--;-'[jjgara. de, 'OOE['Q:pto?'

II 'Q1]]ff. susto rIDe d€8!te eo'lin eSS"'.':I .. 1.118 mania ~Le ,~eF.ar ,aJ~, roi~:!

Og;, 8£sinrde a ,~J:tem8ti.v-a: ende -%!1 plf\od~~e ni:in ~ ref~l.dad3i, pela :nO"''ffi~: eulta: -

a ~ .:E.m run, U'l,[J(m_em ,qu,e'm em se b:.3tan.d~ de 'sew

irLtfl!~ea" :il:lfJi 'V[::lIJ, .[):h.st·aJ~u'[.o~~

J~'l Deu.s ]]1l!' ~wd~ (J:eSfies. amigos,

'C~ .,l~ va:TIi13. D'elLtEl ,oUintra:a bi~ e~g;a :i;g'tonblci~~1 It]JJ ,Aq'I!l~' ~e ~ lOOU • .0 e.~iB6djo malis, .b~p.u]:'ulnte da

"", .• "",,,,;.,,," R....~ ~,i • .'~",_"",

_~J.r!l~. "UJ.!;!.W~-:1 .. lI,;¥l_'

~) Aq~ m,e' 't~~a d'e ~l'tfl;.