Sei sulla pagina 1di 1

ANNU II – N° 11 €.

0,00
Rozzi’s News
Direzione: ‘nto bar i Frank, ‘nto campu e a casa mia – 89900 Vibu Valentia
MARTI 1 GIUGNU 2010

Tel: non ci su sordi pà bulletta Fax: u stessu e-mail:rozziscup@libero.it

VITALE O CALOIERU? I ‘MBRIACUNI


MBRIACUNI INCIAMPANU CHI DIAVULI
U DILEMMA I ALESSANDRIA
Si avianu ‘mbivutu assai o si u focu di Diavuli Niri
Attaccanti improvvisatu u primu, ‘nci abbrusciau i pedi non si sapi, si sapi sulu ca i
attaccanti i razza u secundu, Vitale ‘mbriacuni, campiuni in carica rischianu a
signau ccjiù gol ma Caloieru fici gol qualificazioni! Ieri infatti i Diavuli vinciru 3-1 e
‘mportanti.....u mister Alessandria è passaru matematiamenti in testa à classifica du
confusu, non sapi scijjiri e allura subba gironi, i ‘mbriacuni su fermi a 5,9 punti e mo
ò situ ufficiali da squatra pubblicau nu s’aspetta u risultatu i l’urtima partita du gironi
sondaggiu ma puru i tifosi parinu pemmu si sapi cu passa comu secunda
indecisi, però c’è ‘ncunu chi volerria u classificata… nu sulu passu falsu i Ciardulli e
vidi Vitale in porta. A Dirigenza intantu cumpagni rischia mu ‘nci custa u titulu…e mo
valuta natra situazioni: mejjiu arrivanu i problemi i spogliatoiu visti i tanti
Alessandria comu allenatori o mejjiu assenti ingiustificati di ieri sira!
Cristian Vitale? A panchina i Vitale pari
ca portau frutti boni….doppiu dilemma
insomma e mo tutti sugnu curiusi u
I CRIATURA E I BADUCCI BUCATI SI
vidinu a chi soluzioni s’arriva…e cu sapi CANDIDANU Po’ PREMIU FAIR PLAY!
nommu scatta l’esoneru….!
Zeru punti in classifica, zeru speranzi mu fanni
SVENUTI O CADIJARI? punti ma no zeru tituli, a squatra I Criatura e
I SPARTANI
SPARTANI O I VASTASI? chija I Baducci Bucati non ponnu puntari à
Gironi A e gironi B, dui certezzi e qualificazioni e speranu ‘nto premiu Fair Play,
4 incertezzi, i dui certezzi su a pè mò su tutti i dui a pari punti ‘nta speciali
qualificazioni matematica du classifica disciplina ma non su suli, infatti atri
Real Piscopiu, a punteggiu cjinu e tri squatri su vicini e pronti mu si pijjanu u
di Dudici Apostuli, puru iji a trofeu! Intantu l’organizzazionivoli u menti nu
punteggiu cjinu….ma cu ‘ncunu pocu i pipi subba stu torneu e infatti pè l’urtima
cartellinu i troppu! I quattru settimana i partiti a classifica Fair Play non
incerti inveci su po’ gironi A veni pubblicata accussì cu vinci si sapi sulu
svenuti o cardijari chi stasira ‘ntò all’ultimu, u 20 giugnu…..
scontru direttu si jocanu a
qualificazioni e po’ gironi B I U PENZERU I MELINU
Spartani, a squatra rivelazioni du
torneu, e i Vastasi chi ancora non
Non aju tanti cosi i diri stavota, sulu ca speru ca tutti vi
digeriru a sconfitta chi Dudici
stati scialandu, sia cu vinci sia cu perdi…io di parti mia
Apostuli… però pemmu si sapi ‘ncià staju mentendu tutta pemmu fazzu nesciri nu torneu
quali i sti dui si qualifica avimu decenti…e puru ca ‘ncuna vota sbajjiu vui u capisciti ca
m’aspettamu l’urtima partita da poti capitari …. Su cuntentu ca quasi tutti vi comportati
fasi a gironi puliti…e puru ca scappa ‘ncuna parola i ccjiu non ci faci
nenti…u sport è bellu puru pè chistu….!

Si ti pijja a siti veni ò Bar i Frank