Sei sulla pagina 1di 12

GRUPA:

121

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

ARSENIU I. H. ANDREI-ILIE

BDIOIU D. IONU-CRISTIAN

BIAU G. CONSTANTIN-VLDU

BZRNC I. CONSTANTIN-IULIAN

BOGDAN C. CIPRIAN

BOGDAN I. IOANA-ALEXANDRA

BOGDAN P. PETRU

BOIAN V. SERGIU-MARIAN-NONIC

BURLAN A. LAURENIU-DUMITRU

10

CHIRCA C. MIHAI-IEREMIA

11

CHITROCEANU M. M. BOGDAN

12

CIOVIC I. TEFAN-SORIN

13

CNDULE D. I. FLAVIUS-MIHAI

14

CREU N. BOGDAN-NICOLAE

15

CREU V. D. NICOLAE CTLIN

16

CURTEAN S. SAVU

17

DAVID I. MANUEL

18

DEAC V. VIRGIL

19

DREGHICI . LAURENIU TEFAN

20

FILIMON P. PETRU-CLAUDIU

21

FLOREA V. I. VLAD - FLOREAN

22

GUSAN V. VASILE

23

GUULESCU A. XENOFON-IOAN

24

HANZU P. PETRONELA

25

IONESCU N. VALENTIN-GABRIEL

26

IUSTIN G. V. MIHAI-COSMIN

27

IVAN A. OVIDIU-IONU

28

LUCA C. BOGDAN-TIBERIU

29

MIHAI M. MDLIN

30

MOLDOVEANU I. SILVIU-CRISTIAN

31

OPRESCU D. ELIZA-ROXANA

32

POPA C. CORNEL-DANIEL

33

RELEA A. DENISA-ANDREEA

34

SCHITERLI M. I. COSMIN

35

SECU G. MIHI-OVIDIU

36

SIMEDRU A. ANDREEAS-THEODOR

37

STERMIN S. V. SORIN-VALENTIN

38

ERBAN I. ANDREI

39

ERBAN M. ANDRADA

40

TARA I. MARIUS

41

VONICA G. ANDREI

42

VRACIU D. L. MARINA-OANA
Prezenti
Absenti

Rezistena Materialelor 2

Curs

Prof. dr. ing. Adrian Pascu


1

Saptamana
6 7 8 9

Total Nota Nota Nota Nota Nota


10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab. Smstr. Fin.
p

Observatii

7.00

OK

6.60

OK

Note mai mari de 5 la test #1


19

0.5
p

13

Nu intra in examen

OK

7.00

OK

OK
7.00

3.80

OK

OK
OK

0.5
p

0.5
a

2.40

OK

13

2.20

Nu intra in examen

1.80

OK

OK

OK
Nu intra in examen

0.5
a

OK
5.00

OK

0.5
p

0.5
a

14

10

p a
0.5
p p

10.00

OK

1.80

OK
OK

2.80

OK
Nu intra in examen

0.5
p

6.00

OK

5.40

OK

2.80

OK

2.40

OK

6.20

OK

7.70

OK

6.00

OK

10.00

OK

6.60

OK

7.40

OK

2.40

OK

6.40

OK

2.40

12

10.00

OK

10.00

OK

2.80

Nu intra in examen

10.00

OK

10.00

OK

Nu intra in examen

OK
Nu intra in examen

31 32 25 37 27 31 28 30 24 28 23 22 24 12
11 10 17 5 15 11 14 12 18 14 19 20 18 30

Nu intra in examen

Vine cu EM la curs

GRUPA:

122

Disciplina

Rezistena Materialelor 2

Curs

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

AVRAM I. D. IOAN-DANIEL

BOLAN . FLAVIUS-GABRIEL

BOTTA I. ANDREI-IOAN

BUCIUTA . IOAN

BUNEA . TEFAN

BUNESCU G. DANIEL

CIBU S. ADRIAN-CLIN

CIUGUDEAN P. PETRU-DORIN

CRICA S. RAUL-SORIN

10

DEMIAN N. ILEANA-ANDREEA

11

GALEA D. TUDOR

12

GHERMAN I. DAN-FLORIN

13

IANC I. ANDREAS

14

LUPA M. N. RARE-GEORGE

15

MRSCU C. ALEXANDRU-ROMARIO

16

MEGA I. GEORGE-IULIAN

17

MELCESCU N. NICOLAE

18

MILEA D. A. ANA-MARIA

19

MUNTEAN N. CRISTIAN-WILLI

20

MUREAN V. D. VASILE-ANTONIU

21

NICULICIOIU T. ANDREI

22

ONEIU L. E. DORIAN

23

PALCO D. LAURENIU-GABRIEL

24

PLOI I. MARIA-GEORGIANA

25

POPLCENEL A. I. ALEXANDRU-IONU

26

ROGOS L. E. SABINA-ELENA

27

RUS V. VASILE-COSMIN

28

SLAGHE S. SILVIU-TEFAN

29

SCHEAU G. GEORGE

30

STAMA M. ALEXANDRU-FLORIN

31

STOICA L. E. ROXANA-GABRIELA

32

OBRNE N. SILVIU

33

TIMAR C. DRAGO

34

TOKACI I. M. IOSIF-BOGDAN

35

TRANDAFIR V. CHRISTIAN

36

TUDORA A. S. BOGDAN-GEORGE

37

UDRITE I. CLAUDIU-FLORIAN

38

VCROIU A. N. ANDREEA-MARIA

39

VECERDEA S. M. IOAN-ROBERT

40

VOINEA I. MARIAN-EUSEBIU

41

VRACIU A. RADU

42

ZAMFIR M. DARIUS
Prezenti
Absenti

Total Nota Nota Nota Nota Nota


10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab. Smstr. Fin.

OK

OK

OK

OK

14

Nu intra in examen

OK

OK

OK

14

Nu intra in examen

3.00

OK

10.00

OK

11

OK

14

Nu intra in examen

OK

OK

OK

OK

2.40

OK

8.60

OK

6.60

OK

7.00

OK

p p
0.5
p a a

11

2.20

OK

2.20

OK

p p
0.5
a p a

12

7.00

OK

2.20

OK

2.40

10.00

Observatii

OK

OK
Nu intra in examen

Nu intra in examen
10.00

6.60

OK

OK

OK

Nu intra in examen
10.00

OK
OK
OK

2.80

OK
Nu intra in examen

OK
10.00

OK
Nu intra in examen
OK

32 29 25 30 24 22 25 17 29 18 22 27 28 19
10 13 17 12 18 20 17 25 13 24 20 15 14 23

Nu intra in examen

Note mai mari de 5 la test #1


10

GRUPA:

123

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

BARBU S. CRISTIAN SORIN

BRBRIE I. ION-MARIUS

BELCIU D. G. DUMITRU-CONSTANTIN

BORZA ADRIAN VASILE

CPRARIU D. ANDREI

Rezistena Materialelor 2

Curs

Prof. dr. ing. Adrian Pascu


1

Saptamana
6 7 8 9

Total Nota Nota Nota Nota Nota


10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab. Smstr. Fin.

OK

OK

7.40

OK

0.5 0.5
p

6.60

CERNAT V. DUMITRU

CERNICA N. RADU-NICOLAE

COZMA D. ALEXANDRU-DUMITRU

10

CRISTEA I. CRISTIAN

11

DRGHICI D. DUMITRU-MDLIN

12

FLOREA F. PAUL-FLORIN

13

GAVRIL S. I. ALEXANDRU-IOAN

14

HERSCU N. GEORGE

15

LUPEAN V. VASILE BOGDAN

16

MNZATU M. ANDREI-MDLIN

17

MUNTEAN . TEFAN

18

NASTA G. VLDU-NICOLAE

19

POPA I. C. IOAN-ALEXANDRU

20

STOICA I. VALENTIN-IOAN

21

STREJAN C. GEORGIANA-ELENA

22

IOIU D. DUMITRU-ADRIAN

23

TOTU . IONU-ALEXANDRU

24

V IRGIL
Prezenti
Absenti

OK

0.5

6
7

Observatii

OK
OK

10.00

OK

6.00

OK

3.00

OK

6.20

OK

5.40

OK

9.60

OK

10.00

OK

6.00

OK

5.00

OK

OK

OK

13

Nu intra in examen

OK

6.40

OK

0.5
p

3.00

OK

6.00

OK

OK

14

Nu intra in examen

19 15 15 15 17 16 20 14 13 19 20 13 13 10
4 8 8 8 6 7 3 9 10 4 3 10 10 13

Nu intra in examen

Note mai mari de 5 la test #1


12

GRUPA:

122

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

AVRAM I. D. IOAN-DANIEL

BOLAN . FLAVIUS-GABRIEL

BOTTA I. ANDREI-IOAN

BUCIUTA . IOAN

BUNEA . TEFAN

BUNESCU G. DANIEL

CIBU S. ADRIAN-CLIN

CIUGUDEAN P. PETRU-DORIN

CRICA S. RAUL-SORIN

10

DEMIAN N. ILEANA-ANDREEA

11

GALEA D. TUDOR

12

GHERMAN I. DAN-FLORIN

13

IANC I. ANDREAS

14

LUPA M. N. RARE-GEORGE

15

MRSCU C. ALEXANDRU-ROMARIO

16

MEGA I. GEORGE-IULIAN

17

MELCESCU N. NICOLAE

18

MILEA D. A. ANA-MARIA

19

MUNTEAN N. CRISTIAN-WILLI

20

MUREAN V. D. VASILE-ANTONIU

21

NICULICIOIU T. ANDREI

22

ONEIU L. E. DORIAN

23

PALCO D. LAURENIU-GABRIEL

24

PLOI I. MARIA-GEORGIANA

25

POPLCENEL A. I. ALEXANDRUIONU

26

ROGOS L. E. SABINA-ELENA

27

RUS V. VASILE-COSMIN

28

SLAGHE S. SILVIU-TEFAN

29

SCHEAU G. GEORGE

30

STAMA M. ALEXANDRU-FLORIN

31

STOICA L. E. ROXANA-GABRIELA

32

OBRNE N. SILVIU

33

TIMAR C. DRAGO

34

TOKACI I. M. IOSIF-BOGDAN

35

TRANDAFIR V. CHRISTIAN

36

TUDORA A. S. BOGDAN-GEORGE

37

UDRITE I. CLAUDIU-FLORIAN

38

VCROIU A. N. ANDREEA-MARIA

39

VECERDEA S. M. IOAN-ROBERT

40

VOINEA I. MARIAN-EUSEBIU

41

VRACIU A. RADU

42

ZAMFIR M. DARIUS
Prezenti
Absenti

Rezistena Materialelor 2

Seminar

Prof. dr. ing. Adrian Pascu


1

Saptamana
6 7 8 9

Total Nota Nota Nota Nota Nota


10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab. Smstr. Fin.

Observatii

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

33
9

0
0

32
10

0
0

24
18

0
0

23
19

0
0

26
16

0
0

22
19

0
0

12 19
30 0

Nu intra in examen

Note mai mari de 5 la test #1


0

GRUPA:

522

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

BLU ALEXANDRU

BRDA IULIANA-CARMEN

BERCHI IULIAN-ADRIAN

BRLONCEA ALEXANDRU-SORIN

CPE CRISTIAN-ALEXANDRU

CHERTES IONU-ALEXANDRU

CIOCAN DARIUS-ADRIAN

CMPEAN RARE-VALENTIN

DAMIAN NICOLAE-ALIN

10

DINC MARIN-VLDU

11

DREGHICIU SERGIU-IONU

12

DUMITRASCU MIHAI-DENIS

13

GALAN RADU-VASILE

14

GHEORGHE ALEXANDRU

15

GIURA CONSTANTIN-SORIN

16

MOLDOVAN ALEXANDRU-MARCEL

17

NASTALIN TEODOR-NARCIS

18

PAN GEORGIANA-PETRUA

19

POPOR ILEANA

20

POTOR CRISTIAN-LUCIAN

21

SFRIAC VASILE-SILVIU

22

TRIFU ANDREI-DORIN

23

VASILE BOGDAN-TEFAN

24

VILU ALEXANDRU IOAN

25

CMPEAN DRAGO EMANOIL

Prof. dr. ing. Adrian Pascu


Saptamana
6

Total Nota Nota Nota Nota Nota

Observatii

10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab. Smstr. Fin.

10

OK

OK

10

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

10

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

10

OK

OK

OK

OK

Note mai mari de 5 la test #1


0

0.5

26
27
Prezenti
Absenti

Curs

Masini si Utilaje de Transport

20 17 15 18 16
5 8 10 7 9

0
0

20
5

0
0

17
8

0
0

0
0

0
0

0
0

OK

OK

0
0

Nu intra in examen

GRUPA:

522

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

BLU ALEXANDRU

BRDA IULIANA-CARMEN

BERCHI IULIAN-ADRIAN

BRLONCEA ALEXANDRU-SORIN

CPE CRISTIAN-ALEXANDRU

CHERTES IONU-ALEXANDRU

CIOCAN DARIUS-ADRIAN

CMPEAN RARE-VALENTIN

DAMIAN NICOLAE-ALIN

10

DINC MARIN-VLDU

11

DREGHICIU SERGIU-IONU

12

DUMITRASCU MIHAI-DENIS

13

GALAN RADU-VASILE

14

GHEORGHE ALEXANDRU

15

GIURA CONSTANTIN-SORIN

16

MOLDOVAN ALEXANDRU-MARCEL

17

NASTALIN TEODOR-NARCIS

18

PAN GEORGIANA-PETRUA

19

POPOR ILEANA

20

POTOR CRISTIAN-LUCIAN

21

SFRIAC VASILE-SILVIU

22

TRIFU ANDREI-DORIN

23

VASILE BOGDAN-TEFAN

24

VILU ALEXANDRU IOAN

25

CMPEAN DRAGO EMANOIL

Saptamana
1

Total Nota Nota Nota Nota Nota


10 11 12 13

14

Abs. Ver.1 Ver.2 Lab.

Smstr.

Observatii

Fin.
10

OK

OK

10

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Note mai mari de 5 la test #1


0

+
p

OK

OK

OK

OK

0.5
p

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

26
27
Prezenti
Absenti

Seminar

Masini si Utilaje de Transport

Prof. dr. ing. Adrian Pascu

0
0

0
0

23
2

0
0

21
4

0
0

21
4

0
0

21
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Nu intra in examen

GRUPA:

142

Disciplina

Cadru didactic
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

ANDREI ADRIAN-CONSTANTIN

ARPEAN GHEORGHE-CRISTIAN

BISCHIN DAVID-NATAN

BLEGU NICOLAE-DANIEL

CHERAN ALEXANDRU ADRIAN

CIMPUERIU FLORIN SILVIU

CISMARU ION-ALEXANDRU

CIURBEA BOGDAN-MIHAI

CONSTANTINESCU GABRIEL

10

GBAN IOAN-RZVAN

11

ION MIHAI-EDUARD

12

IONU MIHAI

13

MAXIM MIHAI ADRIAN

14

MICLU VICENIU-DUMITRU

15

OLAR BOGDAN-AURELIAN

16

OPRI MARIUS

17

PREAL OVIDIU-CONSTANTIN

18

SOFONEA IULIAN-OLIMPIU

19

STANCIU TEFAN-IOAN

20

TARA ALIN

21

TATU DORIN-DUMITRU

22

TATU LUCA-IULIAN

23

TECU ALEXANDRU

24

TUTUNARU PETRE-LAURENIU

25

UDREA CONSTANTIN-COSMIN

26

VLCU ION-BOGDAN

27

V VIRGIL-IONU

28

VLADU NICOLAE ALEXANDRU


Prezenti
Absenti

Modelarea si Optimizarea

Curs + Laborator

Prof. dr. ing. Adrian Pascu


Saptamana

Total Nota Nota Nota Nota Nota


9

10 11 12 13 14 Abs. Ver.1 Ver.2 Lab.

Observatii

OK

Nu intra in examen

OK

Smstr.

Fin.

Note mai mari de 5 la test #1


0

i
p

OK

OK

Nu intra in examen

Nu intra in examen

Nu intra in examen

Nu intra in examen

OK

OK

OK

OK

Nu intra in examen

OK

OK

Nu intra in examen

Nu intra in examen

Nu intra in examen

OK

OK

Nu intra in examen

Nu intra in examen

OK

Nu intra in examen

OK

Nu intra in examen

OK

12 17 13 15 10 15 11 8
16 11 15 13 18 13 17 19

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13

Nu intra in examen

TCM
121

TCM
122

MUSP
123

ARSENIU I. H. ANDREI-ILIE

AVRAM I. D. IOAN-DANIEL

BARBU S. CRISTIAN SORIN

BDIOIU D. IONU-CRISTIAN

BOLAN . FLAVIUS-GABRIEL

BRBRIE I. ION-MARIUS

BIAU G. CONSTANTIN-VLDU

BOTTA I. ANDREI-IOAN

BELCIU D. G. DUMITRU-CONSTANTIN

BZRNC I. CONSTANTIN-IULIAN

BUCIUTA . IOAN

CPRARIU D. ANDREI

BOGDAN C. CIPRIAN

BUNEA . TEFAN

CERNAT V. DUMITRU

BOGDAN I. IOANA-ALEXANDRA

BUNESCU G. DANIEL

CERNICA N. RADU-NICOLAE

BOGDAN P. PETRU

CIBU S. ADRIAN-CLIN

COZMA D. ALEXANDRU-DUMITRU

BOIAN V. SERGIU-MARIAN-NONIC

CIUGUDEAN P. PETRU-DORIN

CRISTEA I. CRISTIAN

BURLAN A. LAURENIU-DUMITRU

CRICA S. RAUL-SORIN

DRGHICI D. DUMITRU-MDLIN

CHIRCA C. MIHAI-IEREMIA

DEMIAN N. ILEANA-ANDREEA

FLOREA F. PAUL-FLORIN

CHITROCEANU M. M. BOGDAN

GALEA D. TUDOR

GAVRIL S. I. ALEXANDRU-IOAN

CIOVIC I. TEFAN-SORIN

GHERMAN I. DAN-FLORIN

HERSCU N. GEORGE

CNDULE D. I. FLAVIUS-MIHAI

IANC I. ANDREAS

LUPEAN V. VASILE BOGDAN

CREU N. BOGDAN-NICOLAE

LUPA M. N. RARE-GEORGE

MNZATU M. ANDREI-MDLIN

CREU V. D. NICOLAE CTLIN

MRSCU C. ALEXANDRU-ROMARIO

MUNTEAN . TEFAN

CURTEAN S. SAVU

MEGA I. GEORGE-IULIAN

NASTA G. VLDU-NICOLAE

DAVID I. MANUEL

MELCESCU N. NICOLAE

POPA I. C. IOAN-ALEXANDRU

DEAC V. VIRGIL

MILEA D. A. ANA-MARIA

STOICA I. VALENTIN-IOAN

DREGHICI . LAURENIU TEFAN

MUNTEAN N. CRISTIAN-WILLI

STREJAN C. GEORGIANA-ELENA

FILIMON P. PETRU-CLAUDIU

MUREAN V. D. VASILE-ANTONIU

IOIU D. DUMITRU-ADRIAN

FLOREA V. I. VLAD - FLOREAN

NICULICIOIU T. ANDREI

TOTU . IONU-ALEXANDRU

GUSAN V. VASILE

ONEIU L. E. DORIAN

GUULESCU A. XENOFON-IOAN

PALCO D. LAURENIU-GABRIEL

HANZU P. PETRONELA

PLOI I. MARIA-GEORGIANA

IONESCU N. VALENTIN-GABRIEL

POPLCENEL A. I. ALEXANDRU-IONU

IUSTIN G. V. MIHAI-COSMIN

ROGOS L. E. SABINA-ELENA

IVAN A. OVIDIU-IONU

RUS V. VASILE-COSMIN

LUCA C. BOGDAN-TIBERIU

SLAGHE S. SILVIU-TEFAN

MIHAI M. MDLIN

SCHEAU G. GEORGE

MOLDOVEANU I. SILVIU-CRISTIAN

STAMA M. ALEXANDRU-FLORIN

OPRESCU D. ELIZA-ROXANA

STOICA L. E. ROXANA-GABRIELA

POPA C. CORNEL-DANIEL

OBRNE N. SILVIU

RELEA A. DENISA-ANDREEA

TIMAR C. DRAGO

SCHITERLI M. I. COSMIN

TOKACI I. M. IOSIF-BOGDAN

SECU G. MIHI-OVIDIU

TRANDAFIR V. CHRISTIAN

SIMEDRU A. ANDREEAS-THEODOR

TUDORA A. S. BOGDAN-GEORGE

STERMIN S. V. SORIN-VALENTIN

UDRITE I. CLAUDIU-FLORIAN

ERBAN I. ANDREI

VCROIU A. N. ANDREEA-MARIA

ERBAN M. ANDRADA

VECERDEA S. M. IOAN-ROBERT

TARA I. MARIUS

VOINEA I. MARIAN-EUSEBIU

VONICA G. ANDREI

VRACIU A. RADU

VRACIU D. L. MARINA-OANA

ZAMFIR M. DARIUS

TDDH
522

MUSP
142

BLU ALEXANDRU

ANDREI ADRIAN-CONSTANTIN

BRDA IULIANA-CARMEN

ARPEAN GHEORGHE-CRISTIAN

BERCHI IULIAN-ADRIAN

BISCHIN DAVID-NATAN

BRLONCEA ALEXANDRU-SORIN

BLEGU NICOLAE-DANIEL

CPE CRISTIAN-ALEXANDRU

CHERAN ALEXANDRU ADRIAN

CHERTES IONU-ALEXANDRU

CIMPUERIU FLORIN SILVIU

CIOCAN DARIUS-ADRIAN

CISMARU ION-ALEXANDRU

CMPEAN RARE-VALENTIN

CIURBEA BOGDAN-MIHAI

CMPEAN RARE-VALENTIN

CONSTANTINESCU GABRIEL

DAMIAN NICOLAE-ALIN

GBAN IOAN-RZVAN

DINC MARIN-VLDU

ION MIHAI-EDUARD

DREGHICIU SERGIU-IONU

IONU MIHAI

DUMITRASCU MIHAI-DENIS

MAXIM MIHAI ADRIAN

GALAN RADU-VASILE

MICLU VICENIU-DUMITRU

GHEORGHE ALEXANDRU

OLAR BOGDAN-AURELIAN

GIURA CONSTANTIN-SORIN

OPRI MARIUS

MOLDOVAN ALEXANDRU-MARCEL

PREAL OVIDIU-CONSTANTIN

NASTALIN TEODOR-NARCIS

SOFONEA IULIAN-OLIMPIU

PAN GEORGIANA-PETRUA

STANCIU TEFAN-IOAN

POPOR ILEANA

TARA ALIN

POTOR CRISTIAN-LUCIAN

TATU DORIN-DUMITRU

SFRIAC VASILE-SILVIU

TATU LUCA-IULIAN

TRIFU ANDREI-DORIN

TECU ALEXANDRU

VASILE BOGDAN-TEFAN

TUTUNARU PETRE-LAURENIU

VILU ALEXANDRU IOAN

UDREA CONSTANTIN-COSMIN
VLCU ION-BOGDAN
V VIRGIL-IONU
VLADU NICOLAE ALEXANDRU

Grafic prezenta curs sem 2


TCM-121

2015-2016

TCM-122

MUSP-123

40
37

Nr. studenti

35
32
31

32
29

30

31

30

30

27
2525

25

29

28
25

24

28

24

23
22

22
20

19

20

17
15

15

15

16

15

27

19
18

17
14

28
24

22

20

13

19

13

13

12
10

10

0
1

7
8
Saptamana

10

11

12

13

14

Interessi correlati