Sei sulla pagina 1di 9

MINIT MESYUARAT GURU

BIL. 1 / 2016
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG LUMAT
08800 GUAR CHEMPEDAK, KEDAH DARUL AMAN
Tarikh
Hari
Masa
Tempat

:
:
:
:

28. 12. 2015


Isnin
8.30 pagi
Bilik Mesyuarat SK Padang Lumat

Kehadiran
:
1. Pn Rosmah binti Desa
Guru Besar (Pengerusi Mesyuarat)
2. Pn Zaharah binti Pawanchee
PK1
3. Pn Paridah binti Hanapi
PK HEM
4. En Md Rejab bin Saad
PK KK
5. Pn Saada binti Othman
6. En Mohd Shokir bin Sulaiman
7. Pn Maziah binti Abd Majid
8. Pn Salmi binti Abdullah
9. Pn Hairulniza binti Kamil
10. En Ruslan bin Othman
11. Pn Hjh Siti Rohani binti Husin
12. Pn Hjh Latiffah binti Nawawi
13. Pn Ahlam binti Othman
14. Pn Fadzilah binti Othman
15. Pn Rokiah binti Rahman
16. Pn Halwani binti Harun
17. Pn Norhamisah binti Othman
18. Pn Roslina binti Awang
19. Pn Juwairiah binti Hj Abdullah
20. Pn Hjh Nabilah binti Abd Hamid
21. En. Mohd Sharilzal Anuar bin Abd Rahim
22. Pn Nurul Shahida binti Said
23. En Mohd Nazir bin Yoob
24. Pn Sholehah binti Osman
25. Pn Noormawati binti Che Azmi
26. Pn Zurawati binti Awang
27. Pn Hafizah binti Yaakob
28. Pn Zaidawati binti Zainal
29. Pn Latifah binti Dahari @ Zahari
30. En Mohamed Amin bin Omar
31. Pn Afifah binti Abd Hamid
32. Pn Nor Hafizoh binti Abdul Aziz
33. Pn Zunainah binti Abdullah
34. Pn Rositah binti Md Shariff
35. En Mohd Faldi bin Jahaya
36. En Shrkawi bin Md Zain
37. En Khasim bin Din

38. Pn Balkis binti Mohd Zolkepeli


39. Pn Ameriani Laily binti Mohd Isira
40. Pn Nur Hazwani binti Mansor
41. Pn Nur Farhana binti Abdullah
Tidak hadir

Setiausaha

1. En. Zulkifli bin Wahab

Turut hadir

: tiada

Urus setia

: Pn Nur Farhana binti Abdullah

I.

PERUTUSAN PENGERUSI
1.

2.
3.

II.

Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang menghadiri


mesyuarat guru kali pertama dan selamat kembali ke sekolah selepas bercuti
panjang. Beliau menjelaskan bahawa keberadaan beliau sebagai Guru Besar
baharu Sekolah Kebangsaan Padang Lumat adalah untuk bersama-sama
melaksanakan amanah yang telah diberikan.
Pengerusi mengingatkan bahawa semua tindakan staf, guru serta pentadbir
berada di bawah tanggungjawab Guru Besar.
Pengerusi menyatakan bahawa Sekolah Kebangsaan Padang Lumat kerana
mempunyai jumlah guru yang mencukupi.
Makluman
:
Semua guru

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


4.

III.

(Setiausaha)

Pn Nur Farhana membentangkan minit Mesyuarat Guru kali ketiga 2016


untuk disahkan. Pn Fadzilah mencadangkan minit Mesyuarat Guru kali ketiga
diterima dan disahkan. Pn Zaidawati menyokong.
Makluman
:
Semua guru

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
5.

6.

Merujuk Perkara 3, En Ruslan membangkitkan mengenai masalah tikus di


bengkel Kemahiran Hidup masih belum selesai. Pengerusi memohon untuk
ambil sedikit masa untuk memperbaiki keadaan.
Pn Hafizah meminta penjelasan mengenai sistem punch card yang akan
mula dilaksanakan mulai tahun 2016. Pengerusi menjelaskan bahawa
waktu kedatangan pagi akan dicetak berwarna merah bermula jam 7.31 pagi
dan waktu pulang guru adalah 30 minit selepas waktu pengajaran dan
pembelajaran (PdP) murid tamat dan meminta guru-guru menulis nama dan
masa hadir di buku.

7.

Pengerusi memaklumkan bahawa koperasi sekolah telah ditenderkan kepada


Mata Air Enterprise.
Tindakan
: Semua guru
Makluman
: Semua guru
IV.

LAPORAN PIHAK ATASAN


8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

V.

Pengerusi memaklumkan bahawa aspirasi Pejabat Pendidikan Daerah Kuala


Muda / Yan (PPD KMY) iaitu KMY Best 3 diteruskan pada tahun 2016. PPD
KMY mensasarkan untuk mengekalkan kedudukan 3 terbaik di negeri Kedah
dalam bidang akademik, kokurikulum dan sukan.
Merujuk kepada e-nazir, kemenjadian murid dalam kokurikulum SKPL ialah
9.6.
Pengerusi memaklumkan haluan kerja Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) melangkah masuk ke Gelombang 2 mulai tahun 2016.
Dashboard baru 2016 hendaklah dinaik atau dipamerkan dalam bentuk A4,
A3 atau seperti sedia ada.
Pengerusi mengingatkan bagi tujuan audit akademik, bahan-bahan yang
berkaitan hendaklah dikumpul dan didokumentasikan.
Dialog prestasi diadakan bersama guru dan waris Tahun 1 hingga Tahun 6.
Pengerusi berharap guru-guru berusaha bersungguh-sungguh dan berazam
merealisasikan Aspirasi PPD KMY.
Makluman
:
Semua guru

PERBINCANGAN PROFESIONAL
15.

Persediaan Buka Sekolah Tahun 2016


a.
1 Murid : 1 Meja : 1 Kerusi
Guru-guru kelas memaklumkan jumlah meja dan kerusi bagi semua
murid di setiap kelas adalah mencukupi dan telah disusun.
b.
1 Murid : 1 Set Buku Teks
Puan Norhafizoh memaklumkan jumlah buku teks di Bilik BOSS
adalah mencukupi bagi semua murid untuk sesi persekolahan 2016.
c.
Task Force Jawatankuasa Budaya Buka Sekolah
Pengerusi meminta satu salinan Task Force Budaya Buka Sekolah
kepada Guru Besar.
Tindakan
: Guru terlibat
Makluman
: Semua guru

16.

Guru Bertugas Minggu Pertama


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM), Puan Paridah memaklumkan nama
guru-guru yang bertugas pada minggu pertama. Pengerusi mengingatkan
guru bertugas agar datang awal ke sekolah bagi budaya penyayang dan guru
yang bertugas memantau RMT hendaklah merasa makanan tersebut terlebih
dahulu sebelum murid menjamah makanan RMT tersebut.
Tindakan
: guru bertugas minggu
Makluman
: Semua guru
pertama

17.

Bayaran Tambahan Persekolahan Tahun 2016


Pengerusi memaklumkan tiada sebarang kutipan bayaran daripada waris

sehingga ia diputuskan dalam Mesyuarat Agung PIBG.


Makluman
:

Semua guru

18.

Jualan Buku dan Alat Tulis


En Mohamed Amin memaklumkan bahawa jualan buku tulis bagi keperluan
sesi persekolahan 2016 akan bermula pada 28 Disember 2015.
Makluman
:
Semua guru

19.

Rekod Pengajaran dan Pembelajaran


Pengerusi bertanya untuk memastikan jumlah guru menggunakan fail untuk
rekod pengajaran dan pembelajaran. Jumlah tersebut adalah 8 orang guru
dan selebihnya menggunakan buku rekod pengajaran yang dibekalkan oleh
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah. Pengerusi turut memaklumkan agar
dimasukkan sorotan seminggu ke dalam buku / fail rekod pengajaran dan
pembelajaran setiap minggu. Sorotan hendaklah mengikut hari (Ahad
sehingga Khamis) mengikut format A4.
Makluman
:
Semua guru

20.

Dasar Baru Pendidikan


a.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
Pengerusi memaklumkan bahawa PPPM 2013-2025 telah memasuki
Gelombang Kedua bermula tahun 2016 hingga 2020. Gelombang
kedua ini memberi tumpuan kepada memacu peningkatan sistem.
Antara langkah yang akan diambil ialah :
i.
memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru
bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran,
pemikiran, kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional
ii.
menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi
serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk
memugarkan profesion keguruan
iii.
menambah baik kurikulum peringkat rendah dan
melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah
bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran
setanding dengan standard antarabangsa
iv.
menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan
untuk immersion BI dan mengukuhkan penyediaan
pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan
pelbagai bahasa
v.
melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah
kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu
kapasiti
vi.
mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus
seperti Orang Asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas
dan berkeperluan khas
vii.
memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian
pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta
viii.
mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula

peranan
Kementerian, JPN dan PPD untuk
meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan
Makluman
: Semua guru
b.

MBMMBI
Pengerusi meminta guru-guru Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris berbincang bersama bagi mengadakan aktiviti yang
bersesuaian untuk murid bagi tujuan MBMMBI
Tindakan
: guru-guru Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris

c.

KSSR
Pengerusi meminta 1 contoh Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
bagi setiap mata pelajaran untuk keseragaman setiap mata pelajaran.
Tindakan
: semua ketua panitia

d.

LINUS 2.0
Pengerusi meminta guru LINUS mengedarkan keputusan dan senarai
murid bagi LINUS 2.0 kepada semua guru. Keputusan LINUS 2.0
adalah seperti dalam Lampiran 1.
Tindakan
: guru LINUS
Makluman
: Semua guru

e.

PPM (Perekodan Offline Excel)


Puan Zunainah meminta semua guru mencetak dan menghantar PPM
2015 kepada beliau dengan kadar segera.
Tindakan
: semua guru mata pelajaran

f.

SAPS dan PBS


Puan Zaharah memaklumkan bahawa semua guru telah diberi
taklimat penataran UPSR 2016.
Makluman
: Semua guru

g.

Rumusan SKPM 2015


Pengerusi memaklumkan bahawa SKPL ditaraf cemerlang dalam
kurikulum dengan peratusan 99.4% berbanding peratusan minima
NKRA sebanyak 94%.
Makluman
: Semua guru

21.

Rancangan Tahunan Mata Pelajaran / Kontrak Latihan


Pengerusi meminta semua guru menyediakan Rancangan Pelajaran
Tahunan dan kontrak latihan mengikut panitia masing-masing.
Tindakan
: semua guru
Makluman
: Semua guru
mata pelajaran

22.

Dokumen Standard Kurikulum / Dokumen Standard Kurikulum dan


Pentaksiran (DSKP) / EMK
Pengerusi memaklumkan semua guru hendaklah membawa DSKP bersama

semasa PdP berlangsung dan menyerapkan EMK dalam PdP.


Tindakan
: semua guru
Makluman
: Semua guru
23.

Analisis UPSR 2015


Analisis UPSR 2015 SKPL adalah seperti berikut :

Mata
Pelajara
n
Gred
Purata
Sekolah
(GPS)

Bahasa
Melayu
(Pemahaman
)

Bahasa
Melayu
(Penulisan)

Bahasa
Inggeris

Matematik

Sains

95.4%

88.4%

97.7%

86%

90.7%

Makluman

24.

: Semua guru

Takwim dan Perancangan 2016 - Perancangan Pengurusan Am / Kurikulum /


HEM / Kokurikulum / Pendidikan Khas / Prasekolah
Seperti dalam Lampiran.
Makluman
: Semua guru

25.

Kehadiran ke sekolah / Cuti Sakit / Cuti Bersalin / Cuti Rehat Khas


a.
Pengerusi memaklumkan setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu akan
diadakan Bicara Pagi pada jam 7.30 pagi. Sekiranya guru tidak dapat
hadir ke sekolah atau terdapat kekangan pada hari berkenaan, sila
maklumkan kepada Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran
melalui panggilan atau aplikasi whatsapp. Bagi guru yang tidak hadir
kerana sakit, sila serahkan MC berkenaan kepada Guru Besar pada
hari berikutnya.
b.
Bagi guru wanita yang bersalin, MC hendaklah diserahkan kepada
sekolah pada keesokan harinya (diserahkan oleh suami kepada
sekolah).
c.
Pengerusi mengingatkan guru-guru bahawa Cuti Rehat Khas (CRK)
guru merupakan hak Guru Besar. Bagi guru-guru yang ingin
memohon CRK bagi tujuan yang terancang, sila mohon CRK tersebut
seminggu sebelum bercuti.
Tindakan
: semua guru
Makluman
: Semua guru
26.

Keluar waktu bertugas / MMI


Pengerusi mengingatkan guru-guru bahawa jika terpaksa keluar sekolah atas
sesuatu urusan yang tidak dapat dielakkan, guru berkenaan hendaklah
menyediakan bahan untuk kelas yang ditinggalkan dan serahkan bahan
tersebut kepada Penolong Kanan Pentadbiran.
Tindakan
: guru berkenaan
Makluman
: Semua guru

27.

Latihan Dalam Perkhidmatan(LDP)

Encik Shokir memaklumkan bahawa 2 LDP telah dijalankan, dan masih


berbaki 5 hari belum dijalankan.
Makluman
: Semua guru
28.

Pertukaran guru keluar dan masuk


a.
Pengerusi memaklumkan bahawa guru yang keluar pada akhir tahun
2015 ialah Puan Salfalaili, Guru Besar bertukar ke SK Merbok Pusat.
b.
Pengerusi memperkenalkan 3 orang guru baru ke SKPL iaitu beliau
sendiri, Puan Ameriani Laily dan Puan Nur Hazwani. Guru-guru
tersebut memperkenalkan diri secara ringkas kepada guru-guru lain.
Makluman
: Semua guru

29.

Taklimat Penolong Kanan Pentadbiran


a.
Jadual Waktu
Penolong Kanan Pentadbiran mengedarkan jadual waktu persendirian
dan jadual kelas kepada guru kelas. Perbincangan memutuskan
bahawa nama kelas dikekalkan iaitu Bestari dan Bijak.
b.

Guru Kelas dan Penyelaras Aliran


Senarai guru kelas dan penyelaras aliran adalah seperti berikut :
KELAS
1 Bestari
1Bijak
2 Bestari
2 Bijak
3 Bestari
3 Bijak
4 Bestari
4 Bijak
5 Bestari
5 Bijak
6 Bestari
6 Bijak

30.

GURU KELAS
Pn Juwairiah bt Abdullah
Pn Ahlam bt Othman
En Mohamed Amin b. Omar
Pn Ameriani Laily bt Mohd Isira
En Shrkawi b Md. Zin
Pn Balkis bt Mohd Zolkepeli
Pn Zunainah bt Abdullah
Pn Rositah bt Md Shariff
Pn Hafizah bt Yaakob
Pn Zaidawati bt Zainal
Pn Zurawati bt Awang
Pn Fadzilah bt Othman

PENYELARAS ALIRAN
Pn Juwairiah bt Abdullah
En Mohamed Amin b. Omar
En Shrkawi b Md. Zin
Pn Zunainah bt Abdullah
Pn Hafizah bt Yaakob
Pn Zurawati bt Awang

c.

Pendaftaran Tahun 1 / Prasekolah


Puan Juwairiah mengedarkan senarai Jawatankuasa bagi Minggu
Transisi Tahun 1.

d.

Program Transisi Tahun 1 dan Orientasi Tahun 4


Pengerusi memaklumkan bahawa Orientasi Tahun 4 bertujuan untuk
memberi input perubahan format mata pelajaran kepada murid-murid
Tahun 4.
Makluman
: Semua guru

Taklimat Penolong Kanan HEM


a.
Penolong Kanan HEM memakumkan bahawa meyuarat HEM dan
Mesyuarat Kokurikulum akan diadakan pada hari Selasa,

29 Disember 2015.
b.
Rekod Kedatangan Murid
Penolong Kanan HEM memaklumkan bahawa kehadiran murid SKPL
bagi sesi persekolahan 2015 mencapai peratus kehadiran yang
ditetapkan oleh PPD KMY. Penolong Kanan HEM mengucapkan
tahniah kepada guru kelas tahun lepas kerana semua urusan dapat
berjalan lancar. Bagi kehadiran untuk awal 2016, guru kelas diminta
memperbanyak halaman kehadiran murid dan menghantar ke pejabat
selewat-lewatnya pada pukul 9.00 pagi setiap hari. Guru kelas juga
diminta memastikan nombor telefon waris adalah nombor telefon yang
terkini.
Tindakan
: guru kelas
c.

31.

Taklimat Penolong Kanan Kokurikulum


a.
Penolong Kanan Kokurikulum mengucapkan terima kasih kepada
semua guru atas kerjasama yang diberikan sepanjang tahun 2015
sehingga mencapai kejayaan sebagai johan PKG dalam permainan
bola sepak dan bola jaring. Beliau juga memaklumkan kejayaan
seorang murid Tahun 6 2015 iaitu Muhammad Harith Hazami dalam
sukan taekwando peringkat antarabangsa.
b.

VII.

Kebersihan dan Keceriaan


Penolong Kanan HEM memaklumkan bahawa kebersihan dan
keceriaan kelas pada tahun 2015 adalah kurang memuaskan, dan
pertandingan keceriaan kelas diadakan setiap bulan.
Makluman
: Semua guru

Penolong Kanan Kokurikulum memaklumkan 4 badan uniform pada


Tahun 2016, iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM), Puteri Islam,
Pengakap, dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS).
Makluman
: Semua guru

HAL-HAL LAIN
32.

Penolong Kanan Pentadbiran meminta semua guru melekatkan Instrumen


Standard 4 SKPM 2010 di belakang buru rekod masing-masing.

33.

Guru Besar mengingatkan semua guru tentang etika pakaian semasa


bekerja. Guru- guru diingatkan agar memakai pakaian yang tidak mencolok
mata. Guru perempuan hendaklah memakai baju kurung atau kebaya longgar
dan lengkap berstokin dan tanda nama serta kasut bertutup. Dress adalah
tidak dibenarkan dipakai di sekolah semasa waktu bekerja. Guru lelaki
hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang, bertali leher dan
memakai kasut berwarna gelap. Pada setiap hari Khamis, hendaklah
memakai baju batik.

34.

Guru Besar juga mengingatkan semua guru agar menjaga batas pergaulan

antara guru lelaki dan perempuan bagi mengelakkan timbul fitnah.


Makluman
: Semua guru
VIII.

PENUTUP
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.13 pagi.

Urus setia
:
Jawatankuasa Mesyuarat Guru 2016
Tarikh
: 4 Januari 2016

Dicatat oleh,
...........................................................
(NUR FARHANA BINTI ABDULLAH)
Setiausaha Mesyuarat Guru
SK Padang Lumat

Disemak oleh,
........................................
(ROSMAH BINTI DESA)
Guru Besar
SK Padang Lumat