Sei sulla pagina 1di 4

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS

KELI KE 2 / 2016

Tarkikh
Masa
Tempat
1.

:
:
:

23.05.2016 ISNIN
1.00 petang.
Bilik Gerakan

Ucapan Pengerusi.
1.1

Puan Pengerusi mengucapkan terima kasih diatas kehadiran semua


guru kerana dapat meluangkan masa menghadiri mesyuarat kali
ke 2 ini.

1.2

Puan Pengerusi juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan


tahniah kepada kumpulan Action Song di bawah tunjuk ajar
Pn. Nor Faieza dan Puan Bamavathy kerana telah menjadi Johan
Zon Taiping dan mewakili Zon Taiping ke Peringkat Daerah dan
telah juga menjadi Naib Johan Daerah setelah di tewaskan oleh SK
Klian Pauh yang menjadi Johan.

1.3

Tidak lupa juga kepada guru-guru lain yang telah melatih pasukan
'Scrabble',
peserta 'Story Telling' dan 'Public Speaking'.
tidak menang, diharap dapat memberikan yang lebih

Walaupun
baik tahun

hadapan.
Tindakan : Makluman
2.

Ujian 1 - Post Moterm.


2.1

Tahap 2. Secara keseluruhannya hasil dari Ujian 1, murid -murid


hanya boleh lulus kertas Pemahaman. Ini adalah kerana mereka
tidak memahami kehendak soalan dan petikan yang diberikan.
Penyelesaiannya ialah Kelua Panitia akan memohon kebenaran
Tuan Guru Besar untuk membeli buku kerja tambahan kepada murid
bagi memberi latihan tambahan selain daripada latihan dari buku
teks dan buku aktiviti.
Tindakan : Pn Raniswary dan Guru Mata Pelajaran.

2.2
kedai
proses

Menurut Pn Hjh Zam Azlin, Guru Besar telah menyatakan bahawa,


guru mata pelajaran boleh meninjau buku yang sesuai di
buku dan memaklumkan kepada pihak sekolah untuk
pembelian.
Tindakan : Guru Mata Pelajaran.

2.3

Tahap 1. Perlaksanaan peperiksan mengikut format terkini bagi


Tahun 1 adalah mencabar terutamanya Tahun 1B. Ada diantara
mereka masih belum lagi dapat menguasai kebolehan membaca
dan menulis. Ini amat menyukarkan mereka untuk menjawab kertas
soalan dan didapati mereka tidak menjawab kertas soalan
mengikut arahan yang diberi. Penyelesaiannya ialah, guru
dikehendaki mengajar mengikut 'skill' yang ditetapkan mengikut
hari, dan mengaplikasikan latihan berbentuk format UPSR terkini.
Tindakan : Guru Mata Pelajaran.

3.

Peperiksaan Pertengahan Tahun.


3.1

Post moterm dan headcount perlu dihantar pada 15/06/2016 Rabu.


Tindakan :Setiausaha dan Semua Guru Mata Pelajaran.

4.

Penyediaan Kertas Ujian dan Peperiksaan.


4.1

Didapati terdapat banyak kelasahan semasa penyediaan kertas


soalan ujian dan peperiksaan. Walaupun telah disemak oleh ketua
panitia dan pentadbir, masih lagi terdapat kesalahan yang
tertera.
Oleh itu, diminta guru mata pelajaran yang
menyediakan kertas
solalan lebih berhati-hati.
TIndakan :
4.2

Guru-guru perlu mematuhi tarikh penghantaran kertas soalan bagi


tujuan semakan. Kertas soalan yang dihantar lewat tidak akan
ditandatangani oleh ketua panitia.
Tindakan :

5.

Semua Guru Mata Pelajaran.

Semua Guru Mata Pelajaran.

Perjalanan Program 2016.


5.1

Bacaan
Inggeris
bulan Jun.

Reading Programme setiap hari Rabu. Jadual penggiliran akan


disediakan oleh ketua panitia. Guru-guru perlu mematuhi pergiliran
yang telah dikeluarkan bermula Jun sehingga Oktober. Puan
Raniswary tidak dapat melibatkan diri semasa Program
pagi kerana mengendalikan kelas tambahan Bahasa
Tahun 6 pada setiap pagi hari Rabu dan Khamis bermula
Tindakan :Makluman.

5.2

Diharapkan program yang dirancang mengikut kelas berjalan


seperti yang dinyatakan dalam takwim. Perjalanan program ini
akan berlangsung sehingga bulan November.
Tindakan :

6.

Makluman.

Bengkel HIP - Highly Immersive Programme by KPM.


6.1

Bengkel ini dihadiri oleh Pn Raniswary dan telah memberi taklimat


kepada semua ahli panitia.

6.2

Program ini perlu dilaksanakan disemua sekolah. Ia bertujuan untuk


meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris murid-

murid.
6.3

Sekolah perlu mewujudkan Jawatankuasa Kerja program ini.

6.4

Pada bulan Jun, sekolah akan menerima peralatan bagi


mengendalikan program ini. Guru-guru yang terlibat perlu
melaksanakan program dengan menggunakan peralatan yang
diberi. Program ini juga perlu melibatkan ibubapa dan murid-murid.
Tindakan :

7.

Pentadbir dan Semua Ahli Panitia.

Bengkel Pemantapan Pedagogi Bahasa Inggeris Sekolah Rendah.


7.1

Bengkel ini dihadiri oleh Pn Raniswary dan Pn Bamavathy.

7.2

Mengikut penceramah, Pn Hawa dari Daerah Kinta Selatan, guru


yang menyemak kertas soalan perlu membuat semakan secara
keseluruhan (holistic). Penyediaan soalan perlu mengikut Format
terkini.

UPSR

TIndakan :Makluman.
8.

Hal-hal Lain.
8.1

MBMMBI
akan
8.2

Setiausaha bilik MBMMBI perlu menyediakan jadual pernggunaan


bilik. Guru-guru Bahasa Inggeris akan menggunakan bilik
pada minggu 2 dan 4 manakala, pada minggu 1 dan 3
digunakan oleh guru-guru Bahasa Melayu.
Laporan Minggu Bahasa Inggeris masih lagi belum lengkap. Guruguru perlu mengambil tindakan segera dengan menghantar
laporan yang lengkap minggu pertama selepas cuti

sekolah
Hjh Zam Azlin.
8.3

mengikut format laporan yang telah diberi oleh Pn

Bengkel Menjawab Kertas SOalan Bahasa Inggeris.


Tarikh
:
Masa
:
Tempat
:
Penglibatan :
Anjuran
:

25/05/2016 Rabu
3.00 petang.
SK Kampung Boyan.
4 orang murid Tahun 6 Potensi Cemerlang .
Panitia Bahasa Inggeris Zon Taiping.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

(NOR FAIEZA BINTI MOHD FAZLI)


Setiausaha
Panitia Bahasa Inggeris
SK Kampung Boyan

(PN RANISWARY A/P NARASUMAN)


Ketua Panitia
Panitia Bahasa Inggeris
SK Kampung Boyan