Sei sulla pagina 1di 1

Traditional Crafts of Japan

These are Officially Designated Traditional Craft Products throughout Japan that are authorized by the Ministry of Economy, Trade and Industry (218 products as of December 26, 2013).

Trade and Industry (218 products as of December 26, 2013). NIBUTANI-ATTUS (WEAVING) NIBUTANI-ITA (FURNITURE)

NIBUTANI-ATTUS

(WEAVING)

NIBUTANI-ITA

(FURNITURE)

26, 2013). NIBUTANI-ATTUS (WEAVING) NIBUTANI-ITA (FURNITURE) TSUGARU-NURI (LACQUERWARE) MURAKAMI-KIBORI- TSUISHU
26, 2013). NIBUTANI-ATTUS (WEAVING) NIBUTANI-ITA (FURNITURE) TSUGARU-NURI (LACQUERWARE) MURAKAMI-KIBORI- TSUISHU

TSUGARU-NURI

(LACQUERWARE)

MURAKAMI-KIBORI-

TSUISHU

(LACQUERWARE) Do you know about this Mark? OJIYA-CHIJIMI (WEAVING) – O DATE-MAGE-WAPPA – – NAMBU-TEKKI
(LACQUERWARE)
Do you know about this Mark?
OJIYA-CHIJIMI
(WEAVING)
O
DATE-MAGE-WAPPA
NAMBU-TEKKI
(BENTWOOD WORK)
JO BO JI-NURI
NIIGATA-SHIKKI
AKITA-SUGI-
(IRONWARE)
This mark identifies Traditional craft products. The quality
certification label is only attached on the product that meets
the standard of the Ministry of Economy, Trade, and Industry.
(LACQUERWARE)
OKE-TARU
(LACQUERWARE)
OJIYA-
(WOODWORK)
TSUMUGI
(WEAVING)
ECHIGO-SANJO -
KAWATSURA-
HIDEHIRA-NURI
UCHIHAMONO
KABA-ZAIKU
SHIKKI
(LACQUERWARE)
(SMITHERY)
IWAYADO -TANSU
NIIGATA-SHIRONE-
(CHERRY-BARK WORK)
(LACQUERWARE)
BUTSUDAN
(FURNITURE)
KAMO-
ECHIGO-YOITA-
(HOUSEHOLD
KIRI-TANSU
UCHIHAMONO
BUDDHIST ALTAR)
(FURNITURE)
(SMITHERY)
NARUKO-
SHIKKI
SHIOZAWA-
TSUMUGI
(LACQUERWARE)
(WEAVING)
TSUBAME-
HON-SHIOZAWA
TSUIKI-DO KI
YAMAGATA-
TENDO -SHO GI-
KYO -YAKI-
KYO -KUMIHIMO
UETSU-
(WEAVING)
(COPPERWARE)
BUTSUDAN
KOMA
KIYOMIZU-YAKI
(BRAID)
KYO -NINGYO
SHINAFU
(HOUSEHOLD
(WOODCRAFT)
NAGAOKA-
SANJO -
(CERAMICS)
(DOLL)
(WEAVING)
TO KAMACHI-
BUDDHIST ALTAR)
TO KAMACHI-
BUTSUDAN
BUTSUDAN
GASURI
AKASHI-CHIJIMI
(HOUSEHOLD
(HOUSEHOLD
(WEAVING)
(WEAVING)
BUDDHIST ALTAR)
BUDDHIST ALTAR)
OGATSU-SUZURI
(INKSTONE)
MIYAGI-DENTO -
KYO -NUI
NISHIJIN-ORI
OITAMA-
YAMAGATA-
KOKESHI
KYO -YU ZEN
(WEAVING)
TSUMUGI
IMONO
(EMBROIDERY)
(WOODEN DOLL)
(DYEING)
(WEAVING)
(CASTING)
AIZU-NURI
WAJIMA-
KANAZAWA-
NANAO-
(LACQUERWARE)
NURI
KYO -
HAKU
BUTSUDAN
(LACQUERWARE)
KUROMONTSUKI-
(GOLD LEAF
(HOUSEHOLD
ZOME
CRAFTING)
BUDDHIST ALTAR)
KYO -KOMON
KYO -KANOKO-
(DYEING)
OKU-AIZU-
(DYEING)
SHIBORI
AMIKUMI-ZAIKU
(TIE-DYEING)
KYO -
(BASKETRY)
KYO -
BUTSUGU
SHO GAWA-
UCHIWA
TAKAOKA-
(HOUSEHOLD
HIKIMONO-KIJI
(ROUND
BUDDHIST ALTAR
DO KI
(WOODWORK)
O
BORI-SO MA-YAKI
AIZU-HONGO -YAKI
PAPER FAN)
IMPLEMENTS)
(COPPERWARE)
(CERAMICS)
USHIKUBI-
KAGA-
KAGA-NUI
(CERAMICS)
TSUMUGI
YU ZEN
(EMBROIDERY)
(WEAVING)
(DYEING)
KYO -
KYO -
KYO -
BUTSUDAN
KYO -SENSU
SASHIMONO
KANAZAWA-
KYO -SHIKKI
MASHIKO-
(HOUSEHOLD
ISHI-KO GEIHIN
(FOLDING
(WOODENWORK)
KYO -HYO GU
SHIKKI
BUDDHIST ALTAR)
(LACQUERWARE)
ETCHU -WASHI
YAKI
(STONEWORK)
PAPER FAN)
TAKAOKA-
(MOUNTING)
(LACQUERWARE)
(HAND-MADE PAPER)
(CERAMICS)
SHIKKI
(LACQUERWARE)
INAMI-
IIYAMA-BUTSUDAN
ISESAKI-
KANAZAWA-
CHO KOKU
(HOUSEHOLD
KASURI
BUTSUDAN
BUDDHIST ALTAR)
(WOODCARVING)
(WEAVING)
(HOUSEHOLD
YAMANAKA-
KUTANI-
BUDDHIST ALTAR)
SHIKKI
YAKI
KASAMA-YAKI
(LACQUERWARE)
(CERAMICS)
MATSUMOTO-
(CERAMICS)
KAGU
KIRYU – -ORI
YU – KI-TSUMUGI
(FURNITURE)
(WEAVING)
(WEAVING)
ICHII-ITTO -BORI
(WOODCARVING)
ECHIZEN-
ECHIZEN-WASHI
TANSU
(HAND-MADE PAPER)
WAKASA-
SHINSHU -
SEKISHU -WASHI
(FURNITURE)
MENO -ZAIKU
UCHIHAMONO
EDO-KIMEKOMI-
(HAND-MADE
(SMITHERY)
(STONEWORK)
NINGYO
MAKABE-
PAPER)
(WOODEN DOLL)
ISHIDO RO
HIDA-SHUNKEI
INSHU -
CHICHIBU-MEISEN
(STONE LANTERN)
(LACQUERWARE)
WASHI
(WEAVING)
UCHIYAMA-GAMI
(HAND-MADE
IZUSHI-YAKI
ECHIZEN-
(HAND-MADE PAPER)
KASUKABE-
PAPER)
TOYOOKA-
(CERAMICS)
UCHIHAMONO
IZUMO-
WAKASA-
ECHIZEN-
ECHIZEN-
KIRI-TANSU
GIFU-
IWATSUKI-
KIRYU -ZAIKU
(SMITHERY)
NURI
YAKI
SHIKKI
(FURNITURE)
UNSHU -
ISHIDO RO
CHO CHIN
(WICKERWORK)
NINGYO
YUMIHAMA-
(LACQUERWARE) (LACQUERWARE) (CERAMICS)
SOROBAN
(STONE LANTERN)
(PAPER
(WOODEN DOLL)
GASURI
KISO-SHIKKI
(ABACUS)
IWAMI-YAKI
LANTERN)
HAGI-YAKI
(LACQUERWARE)
(WEAVING)
(CERAMICS)
(CERAMICS)
SHINSHU -
TSUMUGI
MINO-
KAWAJIRI-
TAMBA-
SHIGARAKI-YAKI
(WEAVING)
BIZEN-YAKI
WASHI
BANSHU -
FUDE
TACHIKUI-
KO SHU – -SUISHO -
FUKUYAMA-
(CERAMICS)
(CERAMICS)
O
MI-JO FU
(HAND-MADE
KEBARI
YAKI
O SAKA-
O
SAKA-RANMA
KISEKI-ZAIKU
(WRITING BRUSH)
KOTO
(WEAVING)
PAPER)
(FISHHOOK)
(CERAMICS)
BUTSUDAN
(WOODENWORK)
(STONEWORK)
(PLANE HARP)
O
UCHI-NURI
(HOUSEHOLD
HIKONE-
(LACQUERWARE)
BUDDHIST ALTAR)
KUMANO-
BUTSUDAN
FUDE
(HOUSEHOLD
O
SAKA-
HAKONE-
(WRITING BRUSH)
BUDDHIST ALTAR)
KO SHU -INDEN
YOSEGI-ZAIKU
BO SHU -UCHIWA
BANSHU -
KARAKI-SASHIMONO
KO SHU – -
(LACQUERED
NAGISO-
(ROUND FAN)
MIKI-UCHIHAMONO
(WOODENWORK)
(MARQUETRY)
MINO-YAKI
ROKURO-ZAIKU
TEBORI-INSHO
DEERHIDE)
(SMITHERY)
YOKKAICHI-
(CERAMICS)
(WOODWORK)
(SEAL-ENGRAVING)
BANKO-YAKI
AKAMA-SUZURI
HIROSHIMA-
KATSUYAMA-
BANSHU -
(CERAMICS)
KAMAKURA-
BUTSUDAN
MIYAJIMA-ZAIKU
SAKAI-
(INKSTONE)
TAKE-ZAIKU
SOROBAN
BORI
(HOUSEHOLD
(WOODWORK)
UCHIHAMONO
TAKAYAMA-
(ABACUS)
(BAMBOO CRAFT)
(LACQUERWARE)
BUDDHIST ALTAR)
(SMITHERY)
CHASEN
(TEA WHISK)
O
SAKA-
NANIWA-SUZUKI
ODAWARA-
(TINWARE)
SHIKKI
SURUGA-
HAKATA-
ISE-KATAGAMI
(LACQUERWARE)
HINA-NINGYO
NINGYO
O
SAKA-
(STENCIL PAPER)
(DOLL)
KONGO -SUDARE
(DOLL)
KARATSU-
(BAMBOO BLIND)
KURUME-
SUZUKA-
SURUGA-
YAKI
GASURI
SUMI
TAKESENSUJI-
(CERAMICS)
HAKATA-
NARA-
ZAIKU
(WEAVING)
(INK STICK)
ORI
KOISHIWARA-
MARUGAME-
FUDE
YAKI
O
SAKA-
(BAMBOO
KAGAWA-SHIKKI
SURUGA-HINAGU
(WEAVING)
UCHIWA
MIKAWACHI-
(WRITING
SENSHU -
LATTICEWARE)
(CERAMICS)
(LACQUERWARE)
(WOODWORK)
(ROUND PAPER FAN)
YAKI
BRUSH)
KIRI-TANSU
(CERAMICS)
IGA-
(FURNITURE)
YAKI
TOBE-YAKI
IMARI-ARITA-
(CERAMICS)
HONBA-
(CERAMICS)
KISHU -TANSU
YAKI
KIHACHIJO
(FURNITURE)
(CERAMICS)
(WEAVING)
AGANO-YAKI
O
ZU-WASHI
O
TANI-YAKI
(CERAMICS)
AWA-SHO AI-
(HAND-MADE PAPER)
(CERAMICS)
YAME-FUKUSHIMA-
SHIJIRA-ORI
YAME-
BUTSUDAN
(WEAVING)
HASAMI-YAKI
CHO CHIN
(HOUSEHOLD
KISHU -SHIKKI
IGA-KUMIHIMO
(CERAMICS)
(PAPER LANTERN)
BUDDHIST ALTAR)
KISHU -
(LACQUERWARE)
(BRAID)
TOSA-WASHI
HERAZAO
(HAND-MADE
(FISHING ROD)
PAPER)
TOSA-
UCHIHAMONO
(SMITHERY)
AWA-WASHI
(HAND-MADE PAPER)
BEPPU-TAKE-ZAIKU
(BAMBOO CRAFT)
SHO DAI-YAKI
YAMAGA-TO RO
(CERAMICS)
(GARDEN LANTERN)
MIYAKONOJO -
DAIKYU
(BOW)
AMAKUSA-
TO JIKI
HIGO-ZO GAN
MURAYAMA-
(CERAMICS)
(METALWORK)
O
SHIMA-TSUMUGI
EDO-MOKUHANGA
EDO-
(WEAVING)
(WOODBLOCK PRINT)
SASHIMONO
EDO-KARAKAMI
(WOODWORK)
(DECORATED PAPER)
TAMA-ORI
HONBA-O SHIMA-
NAGOYA-
MIKAWA-
TSUMUGI
BUTSUDAN
BUTSUDAN
(WEAVING)
NAGOYA-
KIRI-TANSU
(HOUSEHOLD
(HOUSEHOLD
(WEAVING)
EDO-WAZAO
BUDDHIST ALTAR)
BUDDHIST ALTAR)
(FURNITURE)
HONBA-O SHIMA-
OKAZAKI-
(FISHING ROD)
TSUMUGI
SEKKO HIN
KAWANABE-
TOYOHASHI-
(WEAVING)
(STONEWORK)
TO KYO -
BUTSUDAN
TO KYO -GINKI
FUDE
TEGAKI-YU ZEN
(HOUSEHOLD
(SILVERWARE)
(WRITING
BUDDHIST ALTAR)
(DYEING)
BRUSH)
YOMITANZAN-
EDO-SEKKU-
SATSUMA-YAKI
MINSA
TO KYO -
SOME-KOMON
EDO-KIRIKO
NINGYO
ARIMATSU-
(CERAMICS)
(CUT GLASS)
(WEAVING)
(DOLL)
SETO-
NARUMI-SHIBORI
(DYEING)
RYU KYU -BINGATA
SOMETSUKE-YAKI
(TIE-DYEING)
NAGOYA-
(DYEING)
(CERAMICS)
YU ZEN
TSUBOYA-YAKI
RYU KYU -SHIKKI
(DYEING)
(CERAMICS)
YOMITANZAN-
KUMEJIMA-
(LACQUERWARE)
HANAORI
TSUMUGI
(WEAVING)
(WEAVING)
KIJOKA-NO-
BASHO FU
TOKONAME-
AKAZU-YAKI
CHIBANA-
(WEAVING)
YAKI
HANAORI
(CERAMICS)
(CERAMICS)
SHURI-ORI
NAGOYA-
(WEAVING)
KUROMONTSUKI-
RYU KYU -KASURI
(WEAVING)
OWARI-SHIPPO
ZOME
(CLOISONNE WARE)
(WEAVING)
(DYEING)
MIYAKO-JO FU
(WEAVING)
JAPAN TRADITIONAL CRAFTS AOYAMA SQUARE
Produced and Published by
YAEYAMA-MINSA
(WEAVING)
Opening Hours : Daily 11:00am-7:00pm / Closed : December 31 through January 3
The Association for the Promotion of
Traditional Craft Industries
YAEYAMA-JO
FU
Accessibility :
YONAGUNI-ORI
(WEAVING)
(WEAVING)
“Aoyama 1-chome” subway station, Exit #A4,
walk 5 minutes towards Akasaka Mitsuke
Telephone :
03-5785-1301
5 minutes towards Akasaka Mitsuke Telephone : 03-5785-1301 Akasaka Oji Bldg.2F, 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Akasaka Oji Bldg.2F, 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Tel.03-5785-1001 URL http://kougeihin.jp/
Akasaka Oji Bldg.2F, 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.03-5785-1001 URL http://kougeihin.jp/

Illustration by Yoshiko Mikami

Note: The layout of illustrations does not necessarily correspond to the location of municipalities.