Sei sulla pagina 1di 8

MINIT

MESYUARAT
PANITIA

DOKUMEN
STANDARD
KSSR

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN

SENARAI
BAHAN BANTU
MENGAJAR

PROGRAM
KECEMERLANGAN
PANITIA

LAIN-LAIN

SENARAI SEMAK FAIL PANITIA BAHASA INGGERIS 2016


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KETUA PANIITA: SYUHAIDAH BINTI MOHD. SALIM
AHLI PANITIA :

JUPITER AK ATA
MARGARET AK IRIN
SITI NUR AZANEE BT BUSEMAN

BIL
1

PERKARA
MINIT MESYUARAT PANITIA

2
3
4
5
6

SENARAI KEHADIRAN
SUKATAN PELAJARAN DOKUMEN STANDARD KSSR
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
SENARAI BAHAN BANTU MENGAJAR
PROGRAM KECEMERLANGAN PANITIA

- PELAN STRATEGIK
- PELAN TEKNIKAL
- PELAN OPERASI
LAIN-LAIN
-

TANDA ( )

FAIL PANITIA
BAHASA
INGGERIS