Sei sulla pagina 1di 8

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2016 - 2018


NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah dan guru

KPI Pengarah/PPD/Sek

1. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS
dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).

Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG KAMPUNG BARU, KUALA SELANGOR


Bidang/Unit PANITIA SAINS

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

Isu-Isu
Strategik

Strategi

(Huraian isu/masalah tentang BK


atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

Memastikan PdP
dijalankan dengan
berkesan melalui
perkongsian kemahiran
dan pengalaman di
kalangan guru.

Meningkatkan kesedaran
dan motivasi murid agar
mereka dapat menghargai
potensi yang ada dalam
diri mereka.

Meningkatkan
Pencapaian subjek sains
Pembelajaran murid. masih rendah.

Pelan Tindakan

Mengadakan pelbagai
aktiviti untuk menarik
minat murid.

Peratus murid Tahap Satu Meningkatkan minat


yang mendapat Band
murid dalam subjek

Merancang dan
menjalankan aktiviti yang

KPI

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

85%

87%

89%

91%

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
Bilangan murid
yang mendapat
Gred A dalam
peperiksaan.
Meningkatkan
pertambahan %
bilangan murid
yang lulus.
Menambahkan
bilangan murid

Isu-Isu
Strategik

Teras Strategik

Strategi

Pelan Tindakan

KPI

yang baik masih belum


memuaskan.

sains dengan kerjasama


antara semua guru.

menarik dan pelbagai


yang mendapat
untuk meningkatkan
Band 4 hingga 6
kefahaman murid terhadap
kemahiran proses sains

Peratus murid Tahap Dua


yang mendapat gred A
belum memuaskan.

Meningkatkan tahap
penguasaan kemahiran
proses sains dengan
mencapai prestasi
terbaik dalam semua
peperiksaan menjelang
2016

Memberi latihan intensif


kepada pelajar yang
berpotensi untuk
mendapat Gred A dalam
peperiksaan.

Sasaran
TOV

2016

2017

Meningkatkan
bilangan murid
yang mendapat
gred A

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.

2018

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Guru Dan Sekolah

1. (Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science


Study)TIMMS dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).

KPI Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG KAMPUNG BARU, KUALA SELANGOR


Bidang/Unit PANITIA SAINS
Strategi
Bi
l

Meningkatkan tahap penguasaan sains

Program/Projek

1 Klinik Teknik Menjawab

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Memberi
Guru Guru Sains 19 Februari
pendedahan
Tahun Enam
2016
dan bimbingan
kepada murid
near miss lulus
dan near miss
cemerlang

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Meningkatkan bilangan
murid mendapat gred A
dan meningkatkan
bilangan murid lulus

85%

87%

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Guru Dan Sekolah

2. (Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science


Study)TIMMS dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).

KPI Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG KAMPUNG BARU, KUALA SELANGOR


Bidang/Unit PANITIA SAINS
Strategi
Bi
l

Meningkatkan tahap penguasaan sains

Program/Projek

2 Minggu Panitia Sains

Objektif
Menggalakkan
penglibatan
semua murid

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Semua Guru
Guru Sains

April - Ogos

Kos/Sumber
Rm200

KPI
Memupuk minat murid
dalam teknologi sains

TOV

Sasaran
Semua Murid

Nota Jadual 2:
5. Perlu dibina setiap tahun.
6. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
7. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
8. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SJK T LADANG KAMPUNG BARU


PANITIA SAINS

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Meningkatkan Penguasaan Murid Dengan Mencapai Prestasi Terbaik Dalam Peperiksaan Dan Ujian

Klinik Teknik Menjawab


19 Februari 2016
Murid Murid Tahun Enam
Cik M. Vennila

1.Taklimat program diadakan pada 1 Februari 2014


2.Perbincangan pelaksanaan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekola
h

SJK T LADANG KAMPUNG BARU

Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran

PANITIA SAINS

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Program Minggu Panitia Sains


Memupuk Minat Murid Dalam Teknologi Sains
April hingga Ogos 2016

Semua Murid

1.Pn. R. Valarmathy
2.Pn. V. Krishna Veni
3.Cik. M. Vennila
4.Cik. M. Nitthiya
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 6 Mac 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti

Tanggungjawab

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang)

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SJKT LADANG KAMPUNG BARU, KUALA SELANGOR


Kurikulum

Bil

Program/Projek

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Teknik Menjawab

19 Feb 2016

19 Feb 2016

Minggu Panitia
Sains

April - Ogos

April - Ogos

Penilaian
Keberkesanan
Program

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

3
4
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2016


JADUAL 5
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
Sekolah Unggul Penjana Generasi
VISI
Berkualiti
Terbilang
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SJK T LADANG KAMPUNG BARU
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV 2016 2017 2018
2016 2017 2017
Catatan
Memberi pendedahan dan Meningkatkan bilangan
bimbingan kepada murid
murid mendapat gred A
near miss lulus dan near dan meningkatkan
85
87
89
91
Teknik menjawab
miss cemerlang
bilangan murid lulus
MISI

Menggalakkan penglibatan
semua murid

Meningkatkan bilangan
murid mendapat gred A
dan meningkatkan
bilangan murid lulus

85

87

89

91

Minggu Panitia Sains

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.