Sei sulla pagina 1di 67

B R IN C A ND O

CO M

B O M B A R D IN O
Arranjo: Edmael Santos
Aracaju - SE

Edio de Jorge Nobre / Ipu - CE - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

STUDIO NOBRE
GRAVANDOCOMQUALIDADE

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Score
Flautim C

Flauta C

Requinta E b

Clarinete B b 1

Clarinete B b 2 e 3

Sax Alto E b

Sax Tenor B b

Trompete B b 1

Trompete B b 2 e 3

Horn in F

Sax Horn E b

Trombone 1

Trombone 2

Bombardino C

Tuba B b

Drum Set

2
&b 4
f

2
4
f

2
&b 4
f
# 2
& # 4
f
#

& 42
f
#
& 42
f
#
& # 42
f
# 2
& 4
f
# 2
& 4
f
# 2
& 4
f
&

# 2
& # 4
f

? b 42

f
? b 42
f
?

2
b 4
f

?# 2
4

y yy
2
4


# #

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE


# #

y y y y y y

y y

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

2
Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

#
& #

E b Cl.

p
j

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

#
& #

#
& #

A. Sx.

&

T. Sx.

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

&

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

D. S.

#
#
#

j
#
p
j

J
p

j j

j
j

j j

j
#

j
#

p
j
#

j
#

j j

j j

p
#
J

#
J

# # .
R

j
#

?#

y y y y y y

j j

jorgenobredosax@yahoo.com.br

.
R

BRINCANDO COM BOMBARDINO

3
Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

17

E b Cl.

# j
& #

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

j j

j j

#
J
#

j


J

j j


J J

j
j

j
J

j
#

#
& #

&


J J

b J


J J

?# J

J
J

?
?
?

17

D. S.

Hn.

Tuba

&

Euph.

B b Tpt. 2

Tbn. 2

&

Tbn. 1

j j

17

B b Tpt. 1

Hn.

# j
& #
&


R .
b

J J

J J


R .

j
#

j
#

#
J J

J
J

jorgenobredosax@yahoo.com.br

#
J

BRINCANDO COM BOMBARDINO

4
Fl. 1

& b ..

Fl. 2

& b ..

#
& # ..

25

E b Cl.

B b Cl. 1

&

# .
.

B b Cl. 2

&

# .
.

A. Sx.

T. Sx.

B b Tpt. 1

#
& # .. J
p
#
j
& ..
p
25
#
& ..

B b Tpt. 2

&

Hn.

&

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

b .. J
p
.
? ..
b
? # ..

# .
.

j
..

p
j
#
& # ..
p
? .. J
b
p

25

D. S.

J J J

J J

J J J J J J J J
J
J

. . # #
. #
J
J

y
y
..

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

5
Fl. 1

& b #

Fl. 2

& b #

#
& # #

# #

j
j

33

E b Cl.

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

#
& #
&
33

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

&

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

#
#
#

?
?
?

b
b

j
j

j j

#
J

#
J

J J

J
J
J
J

#
#
R .

? # #

j
#

j
#
& # #

33

D. S.

j
j
j
j
j
j
#


J
J

j
j
j
j
#

J J J

#
J

J J J

R .

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

6
Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

##

1.

41

1.

E b Cl.

B b Cl. 1

&
&

1.

1.

#
&
#
& #
1.

A. Sx.

T. Sx.

&

# 1.

#

&
1.

41

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

&

&
#
& #
?
?
?

1.

1.

1.

1.

1.

J
b
1.

?#
1.

Tuba

41

D. S.

1.

2.

..
f
2. .
..
f
2.

.. .
f
2.
.. ..
2.

1.

B b Cl. 2

..
f

.
3

.
.
3

3
3
3
f
. .
..
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
f
2.
.

f
2.
. . .
.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
f
3

2.

.. .. ..
f
2.

..

..
2.

2.
y
y
..

jorgenobredosax@yahoo.com.br

2.

2.
.. J

2.

..
f
2.
..
f
2.

..

BRINCANDO COM BOMBARDINO

# #
& #

# #

# #
& #

# #

#
& # #

Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

49

E b Cl.

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

&
49

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

&

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

?
?
?

b
b

?#

49

D. S.J J

F


J J
F


J J
F

J J
F
j

j

F

bb

bb

n#

n#

bb

bb

n
n
n#
n
n
n

bb

y
y

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

8
b
& b ..

b
& b ..

57

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

# .
.

& ..
p

& ..
p
# . j
j
& .
p

& .. J J
p
&

j
j

B b Tpt. 1

&

..

B b Tpt. 2

&

..

57

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

j
j
& b ..

p
j
j
#
& ..
p

? b ..
b
p

j j

j j

? b ..

b
p? b ..
b
?
57

D. S.

.. J

y
y
..

J
2

jorgenobredosax@yahoo.com.br

J R

BRINCANDO COM BOMBARDINO

9
b b

b
& b b

b b

b b

&b

65

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

&

T. Sx.

&

b
J

b
J

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

&b

j
j
b

Hn.

&

65

Tbn. 1

? b
b

Tbn. 2

? b
b

Euph.

? b
b

Tuba

?
65

D. S.

j
j
b

b b

j

b
j

b

J
2

j
J


J R

b b
b. .
b
b
. .
b b
3

J
2

jorgenobredosax@yahoo.com.br

j
J

BRINCANDO COM BOMBARDINO

10
b b

b
& b b

&b

73

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

&

T. Sx.

&

b
b
#

b
J

j
j

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

73

Hn.

j
& b b

Hn.

&

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

# b j

? b
b

? b
b

j j

j j

b b


b

? b

b
?
73

D. S.

Tuba


J R

J
J

J
2

jorgenobredosax@yahoo.com.br


J R

BRINCANDO COM BOMBARDINO

11
b
&b J
F
b
& b J
F
# j
&
F

81

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.


J
F

& J
F
#
&
F
&

&

& J
F

& J
F

B b Tpt. 2

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

&b
F
#
&
F
? b
b
F

j j

81

D. S.

? b
b
F
? b J
b

81

B b Tpt. 1

J .
f
j
..
f

j j

J ..
f

..
J
f
.
J .
f

.. j
f

.. J
f

J ..
f

.
J .
f
j
..

..

J
f
.. J
f

..
J
f

..

. J

j j

j

J

y
y
..

jorgenobredosax@yahoo.com.br

J
2

BRINCANDO COM BOMBARDINO

12
89

bb

Fl. 1

&

Fl. 2

&b

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

&

T. Sx.

&

89

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

& b

Hn.

&

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

j j


? b
b

b
J

? b
b

89

D. S.

? b
b

jorgenobredosax@yahoo.com.br

j j

U
J

BRINCANDO COM BOMBARDINO

13
Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

98

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

&

T. Sx.

&

B b Tpt. 1

&

B b Tpt. 2

&

Hn.

&b

Hn.

&

Tbn. 1

? b
b

Tbn. 2

? b
b

98

Euph.

Tuba


? b . n n n
b

b

n n

98

D. S.

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

14
Fl. 1

b
&b
f
a tempo

#
&
f
a tempo

&
f
a tempo

&
f
# a tempo

&
f

a tempo
&
f

a tempo

a tempo

Fl. 2

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B b Tpt. 1

&

a tempo

&

a tempo

B b Tpt. 2

106

& b
f
a tempo
#
&
a tempo

Hn.

Hn.

Tbn. 1

? b
b

? b
b
f

Tuba

b b

a tempo

y
y

a tempo

bbbbb

bbbbb

b
J
J
F
b J J
F
j
j
b
F

nb
b

bbb

bbb

b
J
F

J
F

nb
b

bbb

bbb

bbb

b
J

bbbb

nbb

bbbbb

bbbbb

b
J

F
b
J
F

106

D. S.

j

b
b
F
j
bn
F
b
J

? b
b

a tempo

Euph.

b J
F

a tempo

b J
F

b b

a tempo

Tbn. 2

b
&b

106

y
y

b
J

jorgenobredosax@yahoo.com.br

bbbbb

b
J

b
J

bbb

BRINCANDO COM BOMBARDINO

15
bb
&bbb

b
& b bbb

114

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

&b

B b Cl. 1

b
&bb

B b Cl. 2

b
&bb

A. Sx.

T. Sx.

&b

b
&bb

B b Tpt. 1

b
&bb

B b Tpt. 2

b
&bb

114

Hn.

Hn.


J
p
j
p


J
p


J
p
j
p

114

J J

j j

j j
J


J
J


J
J


J
J


J

J

j j

? bb
bbb

D. S.


J
J

Tbn. 2

? b
bb

j
j
J

? bb
bbb

Tuba

Tbn. 1

Euph.

j
b
& b b b
p
j
b
&b

? bb
bbb


J
J

J
p


J

y
y
y

j

j

j
j

j
j

j
j
j

j
j
j

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

16
Fl. 1

Fl. 2

j
j

j j

j j

B b Cl. 2

b
&bb

j
j

b
&bb

B b Tpt. 1

b
&bb

B b Tpt. 2

b
&bb

&b

&b

122

b
& b bb
&b

Tbn. 1

? bb
bbb

Tbn. 2

? bb
bbb

Euph.

? bb
bbb
? b
bb
122

D. S.

Tuba

b
&bb

Hn.

b
& b bbb

B b Cl. 1

Hn.

j
j

T. Sx.

A. Sx.

E b Cl.

bb
&bbb

122

j
j


J

J
j
j

j
j

j
j

j j

j
j

j
j

J J


J
J

j
j

j

jorgenobredosax@yahoo.com.br

j
j

j
j

j
j

BRINCANDO COM BOMBARDINO

17
Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.


J J


J J

j j

b
J

bb
&bbb

b
& b bbb

130

&b

B b Cl. 1

b
&bb


J J

B b Cl. 2

b
&bb


J J

j j

A. Sx.

&b

b
&bb

J J

B b Tpt. 1

b
&bb

B b Tpt. 2

b
&bb

j j

b
& b bb

T. Sx.

130

Hn.

Hn.

&b

j j

j j

Tbn. 1

? bb
bbb


J J

Tbn. 2

? bb
bbb


J J

Euph.

Tuba

? bb
bbb
? b
bb
130

D. S.


b
b

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

18
bb
&bbb J

b
& b bbb J

138

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

&b

B b Cl. 1

b
&bb

B b Cl. 2

b
&bb

b
&bb

B b Tpt. 1

b
&bb

B b Tpt. 2

b
&bb

j
j
b

A. Sx.

T. Sx.

&b

138

Hn.

b
& b b b

Hn.

&b

? bb
bbb

Tbn. 2

? b b
bbb

Euph.

? bb
bbb

Tbn. 1

Tuba

? b
bb
138

D. S.

j
j
b


b b

j
j

j
j

b b

jorgenobredosax@yahoo.com.br

j
j
b

j
j
b

BRINCANDO COM BOMBARDINO

19

bb
&bbb

146

Fl. 1

Fl. 2

b
& b bbb

B b Cl. 1

b
&bb

f
b

B b Cl. 2

b
&bb

# n

# n

b
&bb

b
f

B b Tpt. 1

b
&bb

n.

B b Tpt. 2

b
&bb

n n .. n n

E b Cl.

A. Sx.

T. Sx.

&b

&b

146

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

b
& b bb
&b

? bb
bbb

b
f

b. b b
3
3
3
3
3
f
b .. b b
3
3
3
3
3
f
j
j

b J

f
b

? bb
bbb
J
? b
bb

j
b

? b b
bbb

146

D. S.

b
J
2

j
j
b # n n

j
n n #

j
j
j
b # # # n # #

b #
J J

n
J

n n
J
J

# n
J

b
n
b

b
J J J J J J J
2

jorgenobredosax@yahoo.com.br

n n
J J
2

n n
J J
2

BRINCANDO COM BOMBARDINO

20

qn

b
& b bbb

n
J

#
J

B b Cl. 1

b
&bb

B b Cl. 2

b
&bb

j
# n

n # #

b
&bb

n #n

B b Tpt. 1

b
&bb

n n
J

B b Tpt. 2

b
&bb

n n n n
J

bb
&bbb

155

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

A. Sx.

T. Sx.

&b

&b

155

Hn.

Hn.

b
& b bb
&b

Tbn. 1

? bb
bbb

Tbn. 2

? bb
bbb

Euph.

? bb
bbb

Tuba

? b
bb
155

D. S.

j
n n #

j
n # #

n nn
n nn


#
n n n n n c ..
J
F

#
n n n n n c ..
J
F
#

#
n n # # c ..
J
F
#
#
n n n # c ..
J
F
#
n n n # # c .. j

F
##
n n # # c ..

F
##
n n n # c ..

F
#
#
n n n # c ..
J
F
##
n n n # c .. j
F
#
j j j
n n n n # c ..

F
#
j j j
n n # # # c ..

F

n n n n n c ..
F

n n n n n c ..
F

#
n n n n n c ..

j j
j j
j j j j j j j j j j j j

J J J J
J J J J J J
J J J J J J

n n n bn

##
J J
n n n # c ..
y y


J J J J

j j j j j j
j j j j j j

J J
J J

j j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j

j j j j j j j j

y y y y
c ..

j j j j j j j j j j j j j j j j


J J J J J J J J J J J J J J J J

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

21
163

Fl. 1

&

Fl. 2

&

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

f
#
j j

#

& ##
p
f
# # #
J J
&
p
f
# #
& #
J J
p
f
# # #
J J
& #
p
f
##

& # J J J J J J
p
f
163

#
J J
J J
& #
f
# #
& # J J J J
f
j
j
j
j j j
#
& #


f
j
j
j
j j j
##
& # #
f

?#
J J
J J J J
?#
?#

f

J J
J J
J J
f

? # # # J J J J
J
J
163

D. S.

j j j j j j
J J J J J J
j
j
j
j


J
J

J J
J J
J
J

J J J J J J wJ
J
J
J

jorgenobredosax@yahoo.com.br

ww
ww
J
J
.


J
J

J

BRINCANDO COM BOMBARDINO

22
171

Fl. 1

&

Fl. 2

&

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

b b J J J J

..

b b J J J J

..

B b Tpt. 2

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

j j j j
##
& # .. ww
J
J
J
J
n


# ##
& # w

nw

nw

##
& # w


J J J J

.. w

.. w

f
f

w
J
f
p
j w
f
p

##

& # J J J J J J J J .. w

j
w
w
f
p
j w
f
p
w
J
f
p
j
f

##
& #

..

##
& #

..

#
& #

##
& ##

j j j j
j
..

.. J J J J J J J J

bw

bw

? ### w

?#
?#


f
j j j
.. j j j j j

j j j jJJJJ
.. J J J J
f
p

ww

ww

ww
.
. J J J J
J J J J
f
p
b
b

b
b

J
R .
..
J
J
R
w

?#

171

D. S.

##
j j j j
& # # jj j j .. w

171

B b Tpt. 1

y y y y
..

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

179

Fl. 1

Fl. 2

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Hn.

Hn.

Tbn. 1

Tbn. 2

Euph.

Tuba

&
&
&

#
####

p
# # # w
J
&
p
# #
& # J ww
p
#### j
w
&
p
f
##
& # J w
p
f
179
#
#
& # J

## j
& # #
?#

Rall...

?#
?#

j j j j j


J JJ J
f
p

J JJ J
f
p


R .

f

f

R .

? # # # J J J J


J
p

Rall...

r


R RR

r r


R
R

r


R RR

r r


R

w
w
w

Rall...

p
r
r
r
r
r
r
r
r

J
R R R R
R R R R
p
j
R . R . R . R .

p
r
r r
. . .
J
p


J
p
##
j

j
& #
p
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
j
j j j j j
#


& #

179

D. S.

23

p


p

Rall...

ww

ww

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...

Rall...
Rall...

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

y y y y


Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Flautim C

&b

2
&b 4
f

&b

&b

&b

37

b
&b

b
&b
f

1.

..

J J
F
b
b
b b .. 8

b
&b

60

49

43

b
&b

2.

19

&b
f
31

b
&

..

&b

54

12

14

25

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

J
F

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

.
J .

BRINCANDO COM BOMBARDINO

b
&b

66

bb
&bbb

97

bb
&bbb J

bb
&bbb

109

115

&

118

&

121

&

bbbbb

10

J J
2

#
n n n n n c ..
J J
F

f
#
#

q n
J

102

a tempo

b
& b b J J

F
91
bbb
b
& b
85

Flautim C

b
&b J

72

b b

#
& JJJJ

125

..

&

132

135

&

Rall...

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Arr.: Edmael Santos
Aracaju-SE

Flauta C

2
&b 4
f
7

&b

&b

13

&b

19

&b
f
31

&b
25

37

b
&b

43

b
&b

49

b
&b

55

1.

b

&b
f
q
66

bb

&
60

..J J

F
b
b
b b .. 8

& b J J

..

12

2.

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

..

2
BRINCANDO COM BOMBARDINO

b
&b

73

b
&b

86

bb
&bbb

92

b b b J
b
& b

98

J J

bbbbb

b
& b bbb
f
q n
110
bb b b n

J
& b
104

116

&

119

&

123

&

Flauta C

b J J
F

a tempo

10


J J

#
n n n n n c ..
J J

F

f


b J J J J

# q

&

..

f
132
#

&
J

127

135

&

Rall...

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Requinta E b

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2

& # 4
7
## f

&

# j
& #

13

#
& #

19

#
& #
&

37

&

42

&

##

## #

# .
.
p
58
#
& b
&

73

&

##

&

66

#
#

..

..

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

2.JJ
F
b

1.

j

F


j
j j


J
J
.

50

j
j

p
j j

25

30

j
..
f

n#

2
79

&

86

&

101

&

BRINCANDO COM BOMBARDINO

# n

b
& b J J

110

b
J J
F

& b

b
&b

b
&b

138

b
8

a tempo

nb
b
p J J

j j

j
j
j
j
J J

117

126

Requinta E b

j j

b
#

j j j

#
nn## # c


j j
j j
.
c

J J j j j j j j j j j j j j
.
&
F
153
# # # # j j
j j j j j j
&
p
f
159
####
j j j j
j j j j..
&
147

####

w
w

J
J
J
f
p
p

q

172


####
w
&
p
Rall...
166

&

####

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Clarinete B b 1

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

&

17

&

#
#

#3
3

& 42


f
j j
j
j j
j
j
j
j j j j j j j j
p

4
.

#
&

25

J J

. .
.
.
&

3
3
3
3
3
3
3
3
f
41

n
# #

J J
&

3
F
3

50

& ..
p

58
b

b
b
&

66
b

&
74

& J J J J J J J J .
f
F

82

q
&
33

J
&

90

1.

2.

a tempo

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

b J J
F

2
BRINCANDO COM BOMBARDINO

104

&

b
&bb

b
&bb

120

b
&bb

bbb
J J

J J
pJ JJJ J
JJ J

112

128

Clarinete B b 1

J J


J J J

q
bb b b

nn ### c

n
&
J
f
147
### c .
J J J J J J J J J J J J
.

&
J J
F
152
###
&
J J J J
f
155
###

&
J
J
J
J
J
J
J
J
p
160
###
&

137

164

&

###

J J J J J J J J .. w

j
f
J

### w
J w
&
p
p
f
q

172


##
&
p
Rall...
168

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Clarinete B b 2

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2
& 4
f
9
# j
& # j j #
p
17
#
&

25

&

33

&

38

&

#
# .

j j

..

#

&
J
J
F
50

.
.
&
p
58

b
b

&
&

&J
F
82

&
74


J J

J
J

J J

j j
j


J
J

2.

#
3

.. .
f

44

66

j j
j j

j j
j j

1.

J .
f
q

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

&J

90

a tempo

Clarinete B b 2

b
J J
F
j j
j j

b b b j j

p
113
b j j j j
b

& b
J
J
& b J J

105

&bb J J

121

b
&bb

128

b
&bb

136

J J

n # #

b
J

n n # c .. j j j j j j j j j j j j j j
F
152
##
j j j j
J
J
& #
p
f
156
###
&
J
J

J
J
J
J
b
& b b n J

146

##
& #

160

164

&

###

.. w
J J J J
J J J J

j
w

p
f

## w
J
& # J
R RR RR RR R
p
f
173
q
###


&
R RR RR RR R
p
Rall...
169

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Clarinete B b 3

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2
& 4
f

p
17
#
&
&

25

&

33

&

38

&

#
#

j j

j j

..

1.

.. .
f

#
j j
&
F

44

& ..
p

50


J J

&


J J


J J

82

&J
F

74

&

66

j j

& b

58

j j
j

2.

j j

j j

j j

j j

..
J
f

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

&J

90

& b J J

105

a tempo

b b b j j
p

b
& b b J J

121

b
&bb

128

b
&bb

136

j
F

j j
j j

Clarinete B b 3

b
& b b j j J j j J

113


J J

j nn ### c .
n
b
. j j j j j j j j j j j j j j
&
#
F
152
j
j
##
& # j j j j
p
f
156
j
j
### j
j
j
j j
&

146

bb

##
& #

160

164

&

###

n n

q
j j j j
j
j
j
j
.
.
w

j
p w
f
r
r
r
r
r r r r
J

##
& # J w
p
f
173
r r
r r
### r
r r
r

&
p
169

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Sax Alto E b
q

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

## 2
3


& 4

f
10
#
j j
j
& # j j j j j j
#
& #

18

#
& #

26

#
& #

34

#
& #

41

j j
#

..
J J
p

#

& #

F
55
#
j j

&

&

72

&

#
J J
#

j
j j


J J

j
j

j
j j

J J
2. .
1.

.
.

3
3
3
f
. #

j j

J J

48

63

n # .. j j
p

b
J J

b
J J

.
.

# j
j
j
b b
j
j j j j
f
89
a tempo
8
# q&
J
f
104
nb
# q
b
b
&

J
J
F
81

&

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

b
& b J J

p
116
b
& b J J J


J
J

110

b

&b

122

b j
&b

128

b j
&b

134

b
&b

140

b
&b

146

J J

Sax Alto E b


J
J

j j

j j

n#### c .
b n

n
b

# #

&

J J J J
F
158
####

&

J
J
p
f
162
####
w
w
J
&
J
w
nw
J
J
J
J
152

169

&

####

nw


J J J J

j
# ##
& # w
p
f
179
# ##

& # R . R .
175

j w
f
p
j
R . R .

.. w

p
Rall...

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Sax Tenor B b
q

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2

4
f
10
#
& J J J J
&

19

&

27

&

35

&

45

&

52

&

60

&

#
#
#


J J


& J J

69


J
J J
J
.. j j
p


J
J J
J

j j

2.

1.

J J
p
j j

J
J

..

F
n . J J
.

p
b
J

j j

j j

j j.. J J J J J J J J
&
f
a tempo
q


87
8


J
&
f
b b q
103

J
bbb
J

&
F
78

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

b
j
j
&bb
p

110

Sax Tenor B b

j
j
j j

j
j
b
& b b J J J J

116

b
&bb

122

b
&bb J

b
&bb J

128

134

b
&bb
b
&bb

J J

146

J J

140

q
j j j j j j
j j j j
bb b n # n n n n # # # c ..
&
J J
F
158
### j j
J J J J J J
&
J
J
J
J
J J
p
f
164
###

J
J
w
w
w
w
w
..
&
152

##
& # w

w

w
J
J
J
p
p
f
f
q
178
r .
r .
r .
###

&
Rall...
p
172

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Trompete B b 1

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE


3
# 2
3
12& 4

f
2.
1.
10
# . 16 . . .
.

& .
3
3
3
3
3
3
f
17
n
#


& #

F
3
3
3
3
27

24

.
.

J J J J J J J J.
& .
F
f

q
36
a tempo

8
J
8
bbb
&
b
&bb

b
&bb

64

j j

J

54

b
&bb

74

b b b
&bb

82


J
J J

b. b
3
3
3
f
n. n n
3


#
4
n n n # # c ..
J
J

J J
f
F
92
q
11
# # # J
.

.
&
J
f
98
q
###
w

&
J
p
Rall...
b n
&bb J

87

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Trompete B b 2

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

#
& ..

# 2
& 4
f

.. . .

3
3
f
18
# 3 3
&

F
28
.
J J
J J
&J
J J
J.
f
F
38
8 a tempo 8
b
q

J
&
10

2.

1.

b
j
&bb

j j j

55

b
&bb

64

b
&bb

16

69

j j

j j j

12

n .
.

24

bbb

b
b. b b b #
&bb
3
3
3
3
3
f
84
##
b n . n n q
n
nnn # c
b
J
& b
78

88

&

###

c .. j j
F

# # # q

&


J
J
J
J

f
99
###
j
&
94

11

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

..

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Trompete B b 3
q

#
& ..

&

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2
4
f

12

.. . .


f
18
n
# 3 3
& #


F
27
24
..
& ..

J J J J J J J J
f
F
37
a tempo
8
8
7

bbb
&
J
10

2.

1.

b
& b b j

j
j j

55

b
&bb

16

64

b
& b b j

68

bb

j
j j

& b .
f
84
#
b b n . n n q
n
nnn## c
b
&
J
78

##
& # c .. j j
F
94
q

###

j
&

f
100
###


&
3

88


J
J
J
J

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

..

Rall...

11

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Horn in E b 1

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

#
& #

# 2
& # 4
f

& # J
15
#
& #

&

29

&

##

##

#
& #
f
43
##
&

# .
. J J

p
57
#
b
&

J J
&

&

71

&

78

&

#
#
J
f

J J
1.


J J

J J

j
#

j j

b
J J

j
#

.. J J
p

50

64

J J J J J J

2.

36


J J

J J

11

22

..

n#

j j

..

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

85

&

99

&

a tempo


J J

Horn in E b 1


J J
q

J J

nb
J J J J
b J J

p
113
b

& b J J J
J
J
J
J J
106

&

b
& b J

120

b
&b

127

b
& b J J

134

b
&b

141

148

&

155

&

bb

####

# ##
& #

162


J
J


J
J


J
J

J J

#
J
J

#
J
J

J J

n#### c .
n

. J J J J J J J J J J J J
J
F

J J J J
J
J
J
J J J
J J
J J
f
5


J J J J J

####

&
R RR RR RR R

172

# # # # q

&
J J J J J

165


J J


J J J J J

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

J J J J

J J

..


R RR RR RR R

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Horn in E b 2

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

#
& #

# 2
& # 4
f
3

# j
& #

11

#
& #

15

22

&

29

&

36

&

43

&

##

##
##
##


J J

j j
#

f
#

# .
j j
.

p
57
#
j j

&

71

&

78

&

#
#
J
f

j j

j

J


J J

j j

j j

..

1.

..

J J
p
j
j

&

&

50

64

j j
J J #
J J

2.

n#

j j

..

F
j
J

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

85

&

99

&

106

&

#
#

f
#

j j

a tempo

j j

nb
b
J J
p

j
j

Horn in E b 2

j j

b
J
J

F
j j

J J

j j
j
j j
j
b
& b J J

113

b
& b J

120

b
&b

127

j
j
b
& b b

134

b
&b

141

148

&

154

&

bb

####

# ##
& #

159

j
j
b

172

&

####

j
j
b

j
j
b #

n
J
J

##
j j j j j j j j
n n # # c .. j j j j
F
j j j j j j j j j j j j j j
f
j
j
j
j
j
j
5
..

n
J

# # # # q
j j j j j
&

165

j j


J J

j j

j j j j j


R
RR
RR
RR
R

j j j j j

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...


R RR RR RR R

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Horn in E b 3

#
& #

# 2
& # 4
f

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

#
& # j

15
#
& #

&

29

&

36

&

##

##
##

# .
. j j

p
57
#
j j

&

&

&

71

&

78

&

#
# j

50

64

.. j j
p

j j

j j

j j

1.

j j

j j

j j

j j j j j j

2.

#
& #

43

j j

j j

11

22

..

j j
b

n#

j j

..

F
j j

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

2
BRINCANDO COM BOMBARDINO

85

&

99

&

106

&

#
#
#

a tempo

j j

j j

nb
b j j
p

j j

j j

Horn in E b 3

j
n

j j j j

b
j
j
j
j j
j
j j
&b

113

b
& b j

120

b
&b

127

b
j
j
&b

134

b
&b

141

j j

j j

j j

j j

j j

j j
#

j
j
#

n#### c . j j j j
j j j j j j j j

n
.

#

F
154
#
# #
& # j j j j j j j j j j j j j j
f
159
# ##
5
.
& # j j j j j j
.
148

&

bb

# # # # q
j j j j j
&

165

#### r
&

172

r r

r r

j j j j j

r r

j j j j j

jorgenobredosax@yahoo.com.br

p Rall...

r rr rr rr r

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Arr.: Edmael Santos
Aracaju-SE

Trombone 1

? b 42

11


J
J


J
J
J J


J
J J
J

b J J .. J J J J J J J
p
29


# #
?b J J J J J J J J
?

20

2.
?b
..
f

37

?b

47

? bb

? bb

56

68

1.


J JJ JJ JJ J J

#


J J J J J J J J

b b ..

? b b .. J J J J J J J J
f
q

? b
J
b


J JJ J

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

79

88


J J

#
J
J JJ JJ JJ


J J

? bb

? bb
bbb

110


? bb b J J
bb
? bb b
bb

129

? bb b
bb

n
? bb b J J
bb

149

?#

155


J J J J J J
p

120

141

a tempo

102

b J

BRINCANDO COM BOMBARDINO

? # J J

bbbbb

n n


J J

b J J
qJ J J
J

Trombone 1

b #
J J

n n n n n c ..
F

J
J
J
J J J J J

J J

bw

bwJJJJ
.. J J J J
f
p
172


JJJJ
?#
p
f
f
177

?#

p
Rall...
?#

167


J
JJ

160

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Arr.: Edmael Santos
Aracaju-SE

Trombone 2

11

? b 42
f

J J
b J J J J J J J J

? b ..
J J
p

21


JJ JJ

? b ..
b
p

53

? b b
b

65

? b
b

73

? b
b J
f

81

? b J
b

89


J J


J J


J J

J

1.

#
J J

#
J J


JJ

2.
..


J J JJ

J J

? b J J

31

41

bb

..

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

? b
b
f

102

a tempo

? bb b
bb

110


J J
p

? b b J J
bbb

? bb b
bb
? bb
bbb J J

145

? # c ..
F

153

137


J J

n n
JJ JJ


J
JJ

F

J J


J J

? b b b J J J
bb

Trombone 2

J J

118

127

n n n

#
nnnnn c


J J
J
J

?# w

162

? # J

158

bbbbb

.
.

? # J J J J J J J J J J J J
p
f
p
f

169

?#
f

174

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Arr.: Edmael Santos
Aracaju-SE

Trombone 3

11

? b 42
f

? b ..
p J J

?b
J J

31

? b ..
b
p

53

? b
b
? b
b

73

? b
b J
f

81

? b
b J


J J J J

.
.

2.

bb

..

j b b

j
J

J


J J J J
J J

1.

j

J

J J
J J

j
J

J J

65

89


b J J J J J J J J J J J J JJ

21

41

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

? b
b
f

102

a tempo

? bb b
bb

110

J
J
p


J J

? bb b
bb
J
J J

118

? bb
bbb J J

127

? bb b
bb
? bb
bbb J J

145

? # c ..
F

153


J J

J
J

n n n

#
nnnnn c


J
J
J
J

?# w

162

?#
J

158

bbbbb

J
J J

n # J J
J J

Trombone 3

J J

137

..

? # J J J J J J J J J J J J
f
p
p
f

169

?#
f

174

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Bombardino B b

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE


# #

? # 42

f
6
n

?#13
# #

?#
R .
R .18

?#
J
R .
R .

. . #
23
?#
J ..

. . # #
28
J
J
?#


33
#
#
?#
R .
R .

1.
37

J .
?#
.


2.

43
13
n ..
?# J


48

?
b b b
52
?
b. .
b
b b
56
b
b
. .
?
3
b b
b 3

61

b
?

3
3

66


8
3
?
J
..
Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.
jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

Bombardino B b

b
b
b b


?
J U . # #
U
79
b

8
?
#
# #
bbb
3
.
.

3

86

? b
J
J
J

bb91

9
? b
J

bb

98

? bb
J

b


104
b

b
? b
bb
b b b
109
? bb
b
b

115

2

9
##
? b

J
bb
n n n # c ..

120
? ###

.

124

.
? ###


127


? ###
J
Jn
3
3
3

130

n
? ###

J
J


134


? ### J
..
R
q

136

? ###
R .
R .
w

140
q

3

? ### R .
F Rall...
72

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Arr.: Edmael Santos
Aracaju-SE

Bombardino C

?
?

13

18

23

28

33

37

43

48

52

56

61

66


# #

? b 42

f
# b

# # . .
R
R
b
J
R .
R .
b

. . #
J ..
b

. . # #
J
J
b

#
#
R .
R .
b

#
1.

J ..
b

2.

13
J
b
b b ..bb

b b b
bb
b. .
b
b b
b
b
. .
bb
3
b b
b3

bb
3
38
3

..
bb
J
Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.
jorgenobredosax@yahoo.com.br

? bb

72

? b
b

79

? bb
bbb

86

? bb b
bb

91

? bb
bbb

98

? bb b
bb

104

? bb
bbb

109

BRINCANDO COM BOMBARDINO

Bombardino C

b
b
b bJ U . n n

U

8
n
b n n
bbbbb
3
3
.
.

J
J
J


9
J

J

b b

b

b
b
b

? bb
#

bbb
J
n n n n n c ..
120

?#


124
.

?#


127

?#
J
Jb
3
3
3
b


130


?#
J
J

134


?# J
..
R
q
136

R .
?#
R .
140
q
w
3


? # R .
F Rall...
115

jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Bombardino B b

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

# 2

#
#

& 4
f
6
n
#
# #

&

# # # . .
&
R
R
18
# . .

J
&
R
R
23
#
. #

.
.

J
.
&

28
# J . . # # J
&
33

# # # R .
R .

&
1.
37


J ..
&

43
n .

# 2.

13
.
& J
48&
13

52

&


b b b

b b b b. . . . b

b
&
3
3
61
b b

&

b
3
66
3

8
3..

&
J
56

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

Bombardino B b

b b b b U

J
&

72

. # #


U
8

& #
b # #
3
3
86
.
.

bb b
&
J
J
J
919
bb

b
&
J
79

b
&bb

98

b
&bb

104

b
&bb

109

b
&bb

115

bbb

b
b

b

b
b
b
b
j

#
n n n # # c ..

###

&
124
.
###

&
.

127

#

j
##

&

3
3
3
130


#
n
n
##
j&
J
134


# # # J r

..

&


120

# # # R .

&

136

###
R .
&

140

.
R

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Tuba B b

? # 42

?#
? # J

13

?#

?#

26

?#

33J J

19

?#

40

?#

47

? .. J
J

53

? J J

? J J
J R

68

75J J J J

..
2.

..

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

J R


J R
J J

J J

J R j
J

1.

J J


J
R
JJ

J R

? J J J

81

..

61

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

? J

89

BRINCANDO COM BOMBARDINO

? b
bb

? bb
b

110

? bb
b

117

? bb
b

124

? b
bb

132

? bb

141

b n
J J
b

b
J J

n n
J J

? # # # c ..

146

? b b

96

103

b
J J

bbb

b n

#
n n n# # cJ J J J J J J J J J J J

? # # # J J J J J J
J
J
J J
? # # # J J w
J J

151

156

a tempo

Tuba B b


J J

J J

.
.

q
? # # # J J J J J J J J J J J J

165

? ###

170

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Tuba E b

? # # 42

7

? ##
? # # J

13

? ##

19

? ##

26

? ##

33

? ##

40

? ##

47

? # ..
J J

? # J
J

61

?#

75

j
J

? # j r J
J

68

..

53

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

1.

J R J

J R J J

2.

..

J
J

n#


J R

J R J J


..

?#
J
J J
J J
J J
J

81

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

BRINCANDO COM BOMBARDINO

?#
J


J J
96
q
? # n n b J J

89

? b
b

103

? bb

110

? bb

117

? bb

124

? b
b

? b b b J #
J

141

n #
J J

? # # # # c ..

146

132

b
J J

b #

? # # # # j j j j
J
J J
J
J
J
q

151

? # # # # j j w

J J

nbb

#
nn## # c

j j
J J J J
J J J J J J

156

a tempo


J J

Tuba E b

j
j

..

? ####
J J J J
J J J J
J J J J

165

? ####

170

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Rall...

BRINCANDO COM BOMBARDINO


Drum Set

y yy
2
4

14

21

29

35

Arr.: Edmael Santos


Aracaju-SE

y y y y

y y y y

y
y
..
2

y
y

71

79

y
y

85

y
y

.
.
2

y

2

1.

Edio de Jorge Nobre / Ipu - Ce - Abril de 2007.


jorgenobredosax@yahoo.com.br

..

y
y

57

63

y y

43 2.

49

y y

y y

..

93

BRINCANDO COM BOMBARDINO

y
y

a tempo

106

112

124

140

148

169

y
y

183

y y y y

qy

y

2

176

162

y
y
y
y y
y

c ..

156

Drum Set

132

116

..

Rall...

jorgenobredosax@yahoo.com.br

Potrebbero piacerti anche