Sei sulla pagina 1di 6

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek 100% Menguasai
Sektor/PPD/SEK SJKT Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit KOKURIKULUM / PBULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)
Strategi
Bi
l

Program/Projek

1 Perkhemahan BSMM

Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran kawad kaki dan kemahiran asas BSMM
Objektif
Meningkatkan
kemahiran kawad
kaki dan
kemahiran asas
BSMM dan minat
murid.

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Guru BSMM

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

65%

100%

PIBG
Peratus murid
menguasai kemahiran
kawad kaki dan
kemahiran asas BSMM

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SJKT Ladang Kampung Baru


KOKURIKULUM/BSMM
PERKHEMAHAN BSMM
Meningkatkan kemahiran kawad kaki dan kemahiran asas BSMM dan minat murid

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Sekolah


Cik. M. Vennila
Mengadakan mesyuarat
Taklimat program kepada kumpulan sasaran
Pelaksanaan program
Bahan keperluan : alat alat perkhemahan
: hadiah bagi pemenang

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian


KPI Pengarah/PPD/Sek 100% Menguasai
Sektor/PPD/SEK SJK (T) Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit KOKURIKULUM / PBULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)
Strategi
Bi
l

Program/Projek

2 Pertolongan cemas Asas

Memastikan semua murid persatuan BSMM menguasai pertolongan cemas.


Objektif
Memastikan Ahli
ahli bsmm
menguasai
pengetahuan
pertolongan
cemas.

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Guru BSMM

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

65%

80%

PIBG
Peratus murid lulus
peperiksaan
pertolongan

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SJKT Ladang Kampung Baru


KOKURIKULUM/BSMM
Pertolongan Cemas
Memastikan Ahli Ahli Bsmm Menguasai Pertolongan Cemas

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Sekolah


Cik. M. Vennila
Mengadakan mesyuarat
Taklimat program kepada kumpulan sasaran
Pelaksanaan program
Bahan keperluan : alat alat pertolongan cemas / set soalan
: hadiah bagi pemenang

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SJKT Ladang Kampung Baru


KOKURIKULUM/BSMM

BIL

PROGRAM

TEMPOH
PELAKSANAAN

PERKHEMAHA
N
BSMM

Januari May

PERTOLONGAN
CEMAS

May november

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

TARIKH
PEMANTAUAN

PENILAIAN
KEBERKESANAN PROGRAM

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

4
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

CATATAN

PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014 - 2016
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITIUNTUK
MIS
MEMBANGUNKANPOTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
I
NEGARA

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN


TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Bidang/Unit KOKURIKULUM/BSMM
MATLAMAT/ OBJEKTIF

SASARAN PRESTASI

KPI

TOV
Meningkatkan kemahiran
kawad kaki dan
kemahiran asas BSMM
dan minat murid.
Memastikan Ahli ahli
bsmm menguasai
pengetahuan
pertolongan cemas.

% murid

65

70

80

65

70

80

JPS/SJK-PS/05
PRESTASI SEBENAR

INISIATIF/ TINDAKAN,
PROGRAM/ PROJEK
2014

2014 2015 2016

JADUAL 5

2015

2016

CATATAN

PERKHEMAHAN
BSMM

May - november
PERTOLONGAN
CEMAS

ULASAN :..................................................................................................................................................
Nama Penilai:
Tandatangan Penilai:
Tarikh: