Sei sulla pagina 1di 14

I n t r a l e g i s 6 .

2 - C TC E P i a t r a N e a m , 2 0 1 6

w w w. c t c e . r o

ORDONANA nr. 37 din 7 august 2007 (*actualizat*)


privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto i
utilizarea aparatelor de nregistrare a activitii acestora
(actualizat pn la data de 2 ianuarie 2016*)

EMITENT: GUVERNUL

Data intrarii in vigoare:


19 August 2007

----------
*) Not CTCE:
Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 2 ianuarie 2016
este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor
modificrilor i completrilor aduse de ctre: LEGEA nr. 371 din 21 decembrie
2007; ORDONANA nr. 21 din 29 august 2009; LEGEA nr. 52 din 19 martie
2010; ORDONANA nr. 8 din 28 ianuarie 2015;LEGEA nr. 353 din 23 decembrie
2015.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1


pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonane,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.
CAP. I
Scop i domeniu de aplicare
ART. 1
(1) Prezenta ordonan stabilete cadrul de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor
auto care efectueaz operaiuni de transport rutier ce fac
obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziii ale
legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere, de modificare
a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 i (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului i de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit n
continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaiuni de transport rutier
care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor
vehiculelor care efectueaz transporturi rutiere internaionale (AETR),
denumit n continuare Acordul AETR.
----------

Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 353
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie
2015, care modific pct. 1 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28 ianuarie
2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
(2) Prezenta ordonan stabilete cadrul de aplicare a regulilor privind
utilizarea aparatelor de nregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor i
perioadelor de odihn ale conductorilor auto, denumite n continuare
tahografe sau tahografe digitale, aa cum sunt acestea definite n anexa nr. I
i n anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind
echipamentul de nregistrare n transportul rutier, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) Prezenta ordonan stabilete cadrul de aplicare a
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European i al
Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele n transportul rutier, de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura
de nregistrare n transportul rutier i de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind armonizarea
anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor
rutiere, denumit n continuareRegulamentul (UE) nr. 165/2014.
---------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA nr.
8 din 28 ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie
2015.
ART. 2
Operaiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1)
lit. a)-d), f)-h) i j)-p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006sunt exceptate,
pe teritoriul Romniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
---------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015,
care modific pct. 3 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28 ianuarie
2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
ART. 3
Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene,
derogri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele i
perioadele de odihn ale conductorilor auto, n condiiile prevzute la art.
14 al Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr.
561/2006.
CAP. II
Activitatea de control
ART. 4
(1) Controlul respectrii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006,
ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR i ale prezentei
ordonane se va desfura att n trafic, ct i la sediile ntreprinderilor
i operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul n trafic se efectueaz de ctre inspectori din cadrul
Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier sau poliiti
rutieri i personalul cu atribuii de control n domeniul proteciei
animalelor n timpul transportului din cadrul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, respectiv al unitilor
subordonate acesteia, potrivit competenelor ce le revin, stabilite de

legislaia n vigoare.
(3) Controlul la sediile ntreprinderilor i operatorilor de transport
rutier se efectueaz de ctre personalul cu atribuii de control din cadrul
Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier mpreun, dup
caz, cu personalul cu atribuii de control din cadrul Inspeciei Muncii i
Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i
de personalul cu atribuii de control n domeniul proteciei animalelor n
timpul transportului din cadrul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i
pentru Sigurana Alimentelor, respectiv al unitilor subordonate acesteia,
potrivit competenelor ce le revin, stabilite de legislaia n vigoare.
---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 353
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie
2015, care modific pct. 4 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28 ianuarie
2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
(4) Coordonatorul naional al activitilor de control cu privire la
respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR
i ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru
Controlul n Transportul Rutier, denumit n continuare Coordonator naional.
(5) n vederea verificrii datelor din tahograf/aparatura de nregistrare,
potrivit competenelor stabilite n baza prevederilor art. 16 din Regulamentul
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecia
animalelor n timpul transportului i al operaiunilor conexe i de modificare
a Directivelor 64/432/CE i 93/119/CE i a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 i
ale Ordonanei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitarveterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, personalul cu atribuii de control n domeniul proteciei
animalelor n timpul transportului din cadrul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, respectiv al unitilor
subordonate acesteia utilizeaz cartelele de control eliberate de ctre
autoritatea competent desemnat n acest sens.
---------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
ART. 5
Coordonatorul naional are urmtoarele atribuii principale:
a) coordoneaz activitatea de control, astfel nct:
(i) s fie verificate anual cel puin 2% din totalul zilelor lucrate n
cursul anului de conductorii auto care fac obiectul prezentei ordonane.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puin 3% din
totalul zilelor lucrate n cursul anului de conductorii auto;
------------Pct. (i) al lit. a) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului
unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 898 din 28 decembrie 2007.
(ii) s fie verificate n trafic cel puin 15% din totalul zilelor de
lucru ale conductorilor auto verificate anual i cel puin 25% din numrul
acestora s fie verificate la sediile ntreprinderilor de transport rutier.
ncepnd cu 1 ianuarie 2008, cel puin 30% din totalul zilelor de lucru ale
conductorilor auto verificate anual vor fi verificate n trafic i cel puin
50% din numrul acestora vor fi verificate la sediul ntreprinderilor de
transport rutier;

b) colaboreaz cu organismele similare din celelalte state membre ale


Uniunii Europene n vederea organizrii unor activiti comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportri statistice cu
privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17
din Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 561/2006 i
ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind
elaborarea formularelor standard prevzute la articolul 17 al Regulamentului
Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
------------Litera c) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN
nr. 21 din 29 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31
august 2009.
d) colaboreaz cu organismele similare din celelalte state membre ale
Uniunii Europene, n vederea depistrii i sancionrii unor eventuale
nclcri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European i al
Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr.
3.821/85 i/sau Acordului AETR, acolo unde exist indicii n acest sens;
e) transmite informaiile prevzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul
Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 561/2006i, respectiv, la
art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor
similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
------------Litera e) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN
nr. 21 din 29 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31
august 2009.
ART. 6
(1) Toate instituiile implicate n activitatea de control vor nainta
anual Coordonatorului naional statistici detaliate cu privire la controalele
desfurate, n limita de competen a acestora, conform Deciziei Comisiei nr.
5.123 din data de 22 septembrie 2008.
(2) Statisticile prevzute la alin. (1) se centralizeaz de ctre
Coordonatorul naional i se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
(3) ntreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaia de a
descrca i stoca la sediu, cel mai trziu la fiecare 28 de zile, datele din
cartelele tahografice ale conductorilor auto, iar datele din tahografele
digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz, cel mai trziu la fiecare 90
de zile.
------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONAN nr. 21 din 29
august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.
ART. 7
n cursul exercitrii atribuiilor, personalul cu atribuii de control are
dreptul:
a) s aib acces n orice vehicul care face obiectul prezentei ordonane
i s inspecteze orice parte a vehiculului i a tahografului, putnd s
verifice, s rein i/sau s copieze orice document sau nregistrare
relevant pentru activitatea de control;
------------Lit. a) a art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA
nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28
decembrie 2007.
b) s solicite conductorului auto sau ntreprinderii/operatorului de

transport rutier s prezinte de ndat vehiculul spre a fi inspectat ntr-o


locaie dotat corespunztor pentru evaluri tehnice amnunite, dac exist
indicii privind intervenii neautorizate asupra tahografului sau indicii
privind existena unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu
pot fi verificate corespunztor n trafic;
c) s aib acces, n vederea efecturii controlului i n timpul
programului normal de lucru, n orice spaiu n care i desfoar
activitatea ntreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista
informaii relevante pentru activitatea de control al respectrii regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale
conductorilor auto.
------------Lit. c) a art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA
nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28
decembrie 2007.
ART. 7^1
(1) n cazul efecturii controlului n trafic privind respectarea
prevederilor prezentei ordonane, personalul cu atribuii de control va
verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta
montarea i/sau utilizarea unei instalaii destinate s distrug, s elimine,
s manipuleze ori s modifice orice date sau s interfereze cu orice fraciune
a unui schimb electronic de date ntre prile componente ale tahografului ori
destinate s blocheze sau s modifice datele nainte de criptare n unul
dintre modurile enumerate.
(2) n vederea efecturii controlului n trafic, personalul cu atribuii
de control va dispune de aparatur specific de analiz, cu soft adecvat,
pentru a verifica i confirma semntura digital ataat datelor, precum i de
soft specific de analiz pentru a stabili n detaliu variaiile de vitez ale
vehiculelor nainte de verificarea tahografului.
------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONAN nr. 21 din 29
august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.
CAP. III
Contravenii i sanciuni
ART. 8
(1) Urmtoarele fapte reprezint nclcri deosebit de grave ale
dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr.
165/2014 i, dup caz, ale Acordului AETR, crora le sunt aplicabile
dispoziiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al
Parlamentului European i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a
unor norme comune privind condiiile care trebuie ndeplinite pentru
exercitarea ocupaiei de operator de transport rutier i de abrogare
a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, i constituie contravenii dac
acestea nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii
penale, s constituie infraciuni:
---------Partea introd. a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I
din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980
din 30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din
28 ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
a) depirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere
de 9 ore, atunci cnd nu este permis extinderea acesteia la 10 ore;

---------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din


LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
b) depirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere
de 10 ore, atunci cnd este permis extinderea acesteia la 10 ore;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
c) depirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere
sptmnale;
d) depirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere
cumulate pentru dou sptmni consecutive;
e) utilizarea unui vehicul fr a avea instalat/ un/o
echipament/aparatur de nregistrare omologat/ sau utilizarea unui vehiculul
dotat cu aparat tahograf analogic atunci cnd dotarea cu aparat tahograf
digital se impunea;
f) utilizarea altei cartele tahografice dect a celei emise conductorului
auto;
g) conducerea unui vehicul cu o cartel tahografic obinut n alte
condiii dect cele prevzute de reglementrile n vigoare;
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor nregistrate pe diagrama
tahografic, deinute n memoria echipamentului/aparaturii de nregistrare, n
cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura
de nregistrare;
i) intervenia asupra echipamentului/aparaturii de nregistrare, diagramei
tahografice sau cartelei tahografice astfel nct aceasta s poat conduce la
alterarea datelor nregistrate i/sau a informaiilor coninute n raportul
imprimat al echipamentului/aparaturii de nregistrare;
j) prezena n vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la
alterarea datelor nregistrate i/sau a informaiilor coninute n raportul
imprimat al echipamentului/aparaturii de nregistrare.
(2) Urmtoarele fapte reprezint nclcri foarte grave ale
dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr.
165/2014 i, dup caz, ale Acordului AETR i constituie contravenii, dac
acestea nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii
penale, s constituie infraciuni:
a) depirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a
duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cnd nu este permis
extinderea acesteia la 10 ore;
b) depirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei
maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
c) depirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a
duratei maxime de conducere sptmnale;
d) depirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a
duratei maxime de conducere cumulate pentru dou sptmni consecutive;
e) depirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere
nentrerupt;
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic
normal, atunci cnd nu este posibil reducerea acesteia pn la 9 ore;
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic
redus, atunci cnd este posibil reducerea acesteia pn la 9 ore;

h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de


repaus zilnic fracionat;
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic n cazul
conducerii n echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului sptmnal redus;
k) diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului sptmnal normal;
---------Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
l) utilizarea n condiii necorespunztoare a posibilitii de derogare
prevzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
m) remunerarea conductorilor auto n funcie de distana parcurs i/sau
de cantitatea de mrfuri transportat, chiar i sub form de prime sau
majorri salariale, n cazul n care o asemenea remunerare este de natur s
pericliteze sigurana rutier i/sau s ncurajeze nclcarea
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
n) echipamentul/aparatura de nregistrare nu funcioneaz corect, este
defect(), nu este calibrat() sau sigilat() corespunztor ori nu are
verificarea periodic n termenul de valabilitate;
o) echipamentul/aparatura de nregistrare este utilizat()
necorespunztor, a suferit intervenii abuzive sau nu este utilizat o cartel
tahografic valabil;
p) nregistrrile activitii conductorilor auto nu sunt pstrate de
ctre operatorul de transport/ntreprinderea sub form de diagrame
tahografice, rapoarte imprimate i/sau date descrcate, n ordine cronologic
i separat pentru fiecare conductor auto;
q) conductorul auto deine mai mult de o cartel tahografic valabil;
r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
s) operatorul de transport/ntreprinderea nu deine nregistrrile privind
activitatea unui conductor auto, cel puin pentru ultimele 365 de zile, sau
pe toat perioada de activitate dac aceasta este mai mic de 365 de zile;
) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice
murdare sau deteriorate astfel nct informaiile nscrise nu sunt lizibile;
t) utilizarea incorect a diagramei tahografice sau a cartelei
tahografice;
) scoaterea neautorizat a diagramei tahografice sau cartelei tahografice
din echipamentul/aparatura de nregistrare, care are impact asupra
nregistrrii datelor relevante;
u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o
perioad mai lung dect cea pe care acestea pot nregistra date, rezultnd
pierderea/alterarea datelor;
v) numele de familie al conductorului lipsete de pe diagrama
tahografic;
w) prenumele conductorului auto lipsete de pe diagrama tahografic;
x) refuzul de a permite, n cursul controlului, verificarea, reinerea sau
copierea oricrei nregistrri privind perioadele de conducere, pauzele i
perioadele de odihn ale unui conductor auto, ale echipamentului/aparaturii
de nregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al
activitii desfurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau
verificarea echipamentului/aparaturii de nregistrare;
y) neprezentarea nregistrrilor din ziua curent;
z) neprezentarea organelor de control a nregistrrilor din cele 28 de
zile anterioare zilei curente;
aa) neprezentarea organelor de control a datelor nregistrate pe cartela

tahografic, n format electronic, n cazul n care conductorul auto deine


una;
bb) neprezentarea organelor de control a nregistrrilor manuale i a
rapoartelor imprimate din ziua curent sau din cele 28 de zile anterioare
celei curente;
cc) neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;
---------Lit. cc) a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
dd) echipamentul/aparatura de nregistrare nu a fost reparat de ctre un
montator sau atelier autorizat;
ee) conductorul auto nu a menionat toate informaiile necesare legate de
activitile desfurate n perioadele de timp n care echipamentul/aparatura
de nregistrare nu a fcut nregistrri ntruct a fost neutilizabil sau a
funcionat defectuos;
ff) numrul cartelei tahografice sau numele i prenumele conductorului
auto sau numrul permisului de conducere nu sunt menionate pe raportul
imprimat de tahograful digital;
gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la
autoritatea competent din statul membru n care a avut loc evenimentul;
hh) nerespectarea obligaiei de a recupera intervalul redus din perioada
de repaus sptmnal normal, pn la sfritul celei de-a treia sptmni,
conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
---------Lit. hh) a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
ii) conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatur de nregistrare
fr a utiliza diagrame tahografice i/sau cartel tahografic;
---------Lit. ii) a alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
jj) nedescrcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele
tahografice i din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin.
(3).
---------Lit. jj) a alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
(3) Urmtoarele fapte reprezint nclcri grave ale
dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr.
165/2014 i, dup caz, ale Acordului AETR i constituie contravenii, dac
acestea nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii
penale, s constituie infraciuni:
a) depirea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2 ore, a duratei
maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cnd nu este permis extinderea

acesteia la 10 ore;
b) depirea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2 ore, a duratei
maxime zilnice de conducere, atunci cnd este permis extinderea acesteia la
10 ore;
c) depirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puin de 9 ore, a duratei
maxime de conducere sptmnale;
d) depirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puin de 15 ore, a duratei
maxime de conducere cumulate pentru dou sptmni consecutive;
e) depirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puin de 1,5 ore, a duratei
maxime de conducere nentrerupt;
f) diminuarea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2,5 ore, a perioadei
minime de repaus zilnic, atunci cnd nu este posibil reducerea acesteia;
g) diminuarea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2 ore, a perioadei
minime de repaus zilnic redus, atunci cnd este posibil reducerea acesteia;
h) diminuarea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2 ore, a perioadei
de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracionat;
i) diminuarea cu o or sau mai mult, dar mai puin de 2 ore, a perioadei
de repaus zilnic n cazul conducerii n echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puin de 4 ore, a repausului
sptmnal redus;
k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puin de 9 ore, a repausului
sptmnal normal;
l) lipsa organizrii sau organizarea necorespunztoare a activitii
conductorului auto ori lipsa instruciunilor sau instruciuni
necorespunztoare date conductorului auto astfel nct acesta s poat s se
conformeze prevederilor legale aplicabile;
m) nedeinerea la bordul vehiculului a unui numr suficient de diagrame
tahografice;
n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hrtiei pentru imprimarea
rapoartelor de ctre echipamentul/aparatura de nregistrare care nu este
omologat sau corespunztoare tipului de echipament/aparatura de nregistrare
instalat/ la bordul vehiculului;
o) nedepunerea n termen de 7 zile calendaristice a cererii de nlocuire a
unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
p) neintroducerea/nenregistrarea manual a datelor atunci cnd acest
lucru se impune, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) nr.
165/2014;
---------Lit. p) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei
tahografice n slotul corect, n cazul conducerii autovehiculului n echipaj;
r) ora nregistrat de echipamentul/aparatura de nregistrare nu
corespunde cu ora oficial a rii n care este nmatriculat vehiculul;
s) utilizarea incorect a mecanismului de comutare a tahografului;
) data nceputului sau data sfritului utilizrii diagramei tahografice
nu este nscris pe aceasta;
t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la nceputul utilizrii
diagramei tahografice nu este nscris pe aceasta;
) nerepararea echipamentului/aparaturii de nregistrare pe parcursul
cursei, dac au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defeciunii;
u) lipsa semnturii conductorului auto de pe raportul imprimat de
tahograful digital.
(4) Urmtoarele fapte reprezint nclcri minore ale

dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr.


165/2014 i, dup caz, ale Acordului AETR i constituie contravenii:
a) depirea cu pn la o or a duratei maxime zilnice de conducere,
atunci cnd nu este permis extinderea acesteia la 10 ore;
---------Lit. a) a alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
b) depirea cu pn la o or a duratei maxime zilnice de conducere,
atunci cnd este permis extinderea acesteia la 10 ore;
c) depirea cu pn la 4 ore a duratei maxime de conducere sptmnale;
---------Lit. c) a alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
d) depirea cu pn la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate
pentru dou sptmni consecutive;
e) depirea cu pn la 0,5 ore a duratei maxime de conducere
nentrerupt;
f) diminuarea cu pn la o or a perioadei minime de repaus zilnic, atunci
cnd nu este posibil reducerea acesteia;
g) diminuarea cu pn la o or a perioadei minime de repaus zilnic redus;
h) diminuarea cu pn la o or a perioadei de minimum 9 ore din perioada
de repaus zilnic fracionat;
i) diminuarea cu pn la o or a perioadei de repaus zilnic n cazul
conducerii n echipaj;
j) diminuarea cu pn la 2 ore a repausului sptmnal redus;
k) diminuarea cu pn la 3 ore a repausului sptmnal normal;
l) nedeinerea la bordul vehiculului a unei cantiti suficiente de hrtie
pentru imprimarea rapoartelor de ctre echipamentul/aparatura de nregistrare;
m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice
murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaiilor coninute;
n) scoaterea neautorizat a diagramei tahografice sau cartelei tahografice
din echipamentul/aparatura de nregistrare, dar care nu are impact asupra
nregistrrii datelor relevante;
o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o
perioad mai lung dect cea pe care acestea pot nregistra date, fr a
rezulta pierderea/alterarea datelor;
p) locul unde a nceput sau cel unde s-a sfrit utilizarea diagramei
tahografice nu este menionat pe aceasta;
q) numrul de nmatriculare al autovehiculului nu este nscris pe diagrama
tahografic;
r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfritul utilizrii
diagramei tahografice nu este nscris pe aceasta;
s) ora schimbrii vehiculului nu este nscris pe diagrama tahografic;
) simbolul rii nu este introdus n echipamentul/aparatura de
nregistrare.
------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
ART. 9

(1) Contraveniile prevzute la art. 8 se sancioneaz dup cum urmeaz:


a) cu amend de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplic operatorului de
transport/ntreprinderii sau conductorului auto, dup caz, pentru faptele
prevzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-j);
---------Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
b) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic conductorului
auto pentru faptele prevzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t)-w), y),
cc), ee)-gg) i ii);
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
c) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic operatorului de
transport/ntreprinderii pentru faptele prevzute la art. 8 alin. (2) lit. m),
p), s), aa), dd) i jj);
---------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
d) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic, dup caz,
conductorului auto sau operatorului de transport/ ntreprinderii pentru
faptele prevzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-l), n), ), z), bb) i hh);
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
e) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic, dup caz,
conductorului auto, operatorului de transport/ntreprinderii sau atelierului
care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta
prevzut la art. 8 alin. (2) lit. x);
f) cu amend de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplic conductorului
auto pentru faptele prevzute la art. 8 alin. (3) lit. n)-t) i u);
g) cu amend de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplic, dup caz,
conductorului auto sau operatorului de transport/ ntreprinderii pentru
faptele prevzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-m) i );
---------Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
h) cu amend de la 250 lei la 500 lei, care se aplic conductorului auto
pentru faptele prevzute la art. 8 alin. (4) lit. n)-);
i) cu amend de la 250 lei la 500 lei, care se aplic, dup caz,

conductorului auto sau operatorului de transport/ ntreprinderii pentru


faptele prevzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-m).
---------Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din
30 decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA nr.
8 din 28 ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie
2015.
(2) n msura n care contraveniile referitoare la respectarea timpilor
de conducere, odihn sau pauze sunt constatate n trafic, precum i n toate
celelalte situaii n care conductorul auto nu poate dovedi efectuarea
pauzelor i/sau perioadelor minime de odihn prevzute de legislaia n
vigoare, suplimentar fa de sanciunea cu amenda prevzut la alin. (1) se va
aplica i sanciunea imobilizrii vehiculului pn la ndeplinirea condiiilor
de legalitate pentru continuarea transportului.
------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONAN nr.
21 din 29 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august
2009.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de
ore de la data ncheierii procesului-verbal, ori, dup caz, de la data
comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (1),
agentul constatator fcnd meniune n procesul-verbal despre aceast
posibilitate.
(4) Contraveniile prevzute n prezenta ordonan se constat i se
sancioneaz, potrivit competenelor ce le revin, stabilite de legislaia n
vigoare, de ctre:
a) personalul cu atribuii de control din cadrul Inspectoratului de Stat
pentru Controlul n Transportul Rutier, n trafic i la sediul persoanei
juridice;
b) personalul cu atribuii de control din cadrul Inspeciei Muncii, la
sediul persoanei juridice;
c) personalul cu atribuii de control din cadrul Ministerului Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, la sediul persoanei
juridice;
d) poliitii rutieri, n trafic.
---------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr.
353 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30
decembrie 2015, care modific pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
ART. 10
Contraveniilor prevzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.
ART. 10^1
n aplicarea prezentei ordonane, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare, se aplic n mod corespunztor.

---------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA nr. 8 din 28
ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
CAP. IV
Dispoziii finale i tranzitorii
ART. 11
(1) n termen de cel mult 90 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al
ministrului:
a) norme tehnice privind eliberarea, nlocuirea, schimbarea i nnoirea
cartelelor tahografice, precum i pentru descrcarea i stocarea datelor din
tahografele digitale i cartelele tahografice;
b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va
introduce i un sistem de evaluare a ntreprinderilor/ operatorilor de
transport rutier n ceea ce privete respectarea regulilor privind perioadele
de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto, n
funcie de numrul i de gravitatea contraveniilor constatate, precum i
reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
c) reglementri privind condiiile de montare, reparare i verificare a
tahografelor, precum i de autorizare a operatorilor economici care desfoar
astfel de activiti.
(2) n termen de cel mult 90 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane, Ministerul Transporturilor va elabora i va supune spre
aprobare Guvernului reglementri specifice privind organizarea timpului de
munc al lucrtorilor mobili n transportul rutier de mrfuri i persoane.
(3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din Romnia - S.A., va lua msuri pentru ca la proiectarea
i construcia drumurilor noi, precum i la reabilitarea sau modernizarea
drumurilor existente, pe care le administreaz, s se realizeze pe marginea
acestora spaii adecvate care s poat fi utilizate att pentru punerea n
aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele
de odihn ale conductorilor auto, ct i pentru desfurarea activitilor de
control al respectrii acestor prevederi.
(4) Prezenta ordonan transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3)
i (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8
alin. (1) i ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiiile minime pentru
punerea n aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 i (CEE) nr.
3.821/85 ale Consiliului privind legislaia social referitoare la
activitile de transport rutier i de abrogare a Directivei 88/599/CEE a
Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p.
35-44.
(5) Ministerul Transporturilor transmite autoritilor competente din
celelalte state membre ale Uniunii Europene informrile prevzute la art. 40
din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
a) prin Registrul Auto Romn - R.A. - informaiile privitoare la montatori
i ateliere;
b) prin Coordonatorul naional - informaiile privitoare la tipuri de
practici de manipulare i orice sanciune aplicat pentru astfel de nclcri.
---------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA nr.
8 din 28 ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie
2015.
(6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul

Auto Romn - R.A., registrul mrcilor i datelor electronice de securitate


utilizate, precum i informaiile necesare privind datele electronice de
securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul
(UE) nr. 165/2014.
---------Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA nr.
8 din 28 ianuarie 2015, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie
2015.
ART. 12
Prezenta ordonan intr n vigoare n termen de 3 zile de la publicare,
cu excepia art. 8-10, care intr n vigoare n termen de 10 zile de la data
publicrii.
ART. 13
Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordonane se abrog Ordonana
Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere i a
perioadelor de odihn ale conductorilor vehiculelor care efectueaz
transporturi rutiere i organizarea timpului de munc al lucrtorilor mobili
n transportul rutier de mrfuri i persoane, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 466/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocnea
p. Ministrul economiei i finanelor,
Doina-Elena Dasclu,
secretar de stat
Bucureti, 7 august 2007.
Nr. 37.
------