Sei sulla pagina 1di 4

JADWAL KEGIATAN DOKTER MUDA (KOAS) STASE PUBLIC HEALTH PUSKESMAS SEI LEKOP, SAGULUNG, KOTA BATAM PERIODE

10 APRIL-9
JUNI 2016
MINGGU

HARI/TGL

NAMA MAHASISWA
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu
Dhiny Dwi Octaviana
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu
Dhiny Dwi Octaviana
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu
Dhiny Dwi Octaviana
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu
Dhiny Dwi Octaviana
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu
Dhiny Dwi Octaviana
Meidya Mukarramah
Mardonii Efrijon
Freddy Septiono
Nur Rahmah Kurnianti
Florenza Octavia Rahayu

KEGIATAN

PARAF PETUGAS

KET

Dhiny Dwi Octaviana

DAFTAR ABSENSI DOKTER MUDA (KOAS) STASE PUBLIC HEALTH PUSKESMAS SEI LEKOP, SAGULUNG, KOTA
BATAM PERIODE 10 APRIL-9 JUNI 2016
NAMA

NPM

PARAF
SENIN
D

NUR RAHMAH
KURNIANTI

61111020

DHINY DWI
OKTAVIYANA

61111023

FREDDY SEPTIONO

61111047

MARDONI EFRIJON

61111053

MEIDYA
MUKARRAHMAH

61111056

SELASA
D
P

RABU
P

KAMIS
D
P

KET
JUMAT
D
P

SABTU
D
P

FLORENZA OCTAVIA
RAHAYU

61111060

MINGGU KE..

..
.
NO

NAMA

UMUR

ALAMAT

NOMOR HP

BB

TB

IMT

TD