Sei sulla pagina 1di 4

MAAHAD AL-UMMAH

31200 CHEMOR
PERAK DARUL RIDZUAN
MINIT MESYUARAT PANITIA KIMIA
KALI 4 / 2013
Tarikh
:
11hb. November 2013 (Isnin )
Masa
:
2.10 petang
Tempat:
Bilik Gerakan, Maahad Al Ummah
Guru-guru yang hadir :
1.
Pn. Razita Akhtar Binti Abdul Rahman
GKB Sains dan Matematik/ KP Kimia
2.
Cik Norhanis Shuhada Binti Azmi
Ketua Panitia Sains
3.
Pn. Norhidayah Binti Kasim
Ketua Panitia Fizik/Guru Sains
4.
En. Azneezal Ar-Rashid Bin Mohd Ramli Ketua Panitia Biologi/Guru Sains
5.
En. Ahmad Fathiyakan Bin M.Zaki
Ketua Panitia Matematik Tambahan/
Guru Sains
6.
En. Fakhruddin B. Kamaruzailan
Setiausaha Panitia Sains
7.
Pn. Mardiyah Bt Abdul Rahim
Guru Kimia/ Sains
Pengerusi :
1.0

Pn. Razita Akhtar Binti Abdul Rahman

Ucapan Aluan Pengerusi


1.1
Memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Quran serta mengalu-alukan
kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Panitia Kimia kali keempat tahun 2013.
1.2

Pengerusi memaklumkan bahawa pegawai dari Sektor Pendidikan Islam (SPI) dan
Bahagian Pendidikan Islam, BPI akan melakukan pemantauan pada minggu
terakhir persekolahan.
Makluman

2.0

Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat.


2.1
Guru Kanan Bidang membentangkan minit mesyuarat kali ketiga bagi tahun
2013. Minit Mesyuarat Panitia kali ketiga 2013 telah diterima dengan sebulat
suara tanpa sebarang pindaan.
2.2
Pn. Mardiyah bt.Rahim mencadangkan kandungan minit mesyuarat panitia Sains
kali ketiga 2013 disahkan dan disokong oleh Pn.Nor hidayah bt.Kasim.
Makluman

3.0

Perkara-perkara berbangkit
3.1
Pengerusi memaklumkan bahawa maklumat terkini tentang pentaksiran kerja
amali (PEKA) Sains untuk tahun 2013 hanya dijalankan untuk tingkatan 3 sahaja.
Bagi Tingkatan 1 dan 2 , elemen PEKA sudah termasuk dalam Band 5 Pentaksiran
Berasaskan Sekolah . Oleh itu, apabila guru mentaksirkan band 5, pelajar perlu
menjalankan eksperimen dan menyediakan laporan eksperimen sebagai eviden.
Tindakan: Semua guru Sains
3.2

4.0

En Ahmad Fathiyakan memaklumkan bahawa projek mengawetkan haiwan


belum lagi di jalankan di makmal sekolah.
Tindakan:En.Ahmad Fathiyakan

Taklimat Guru Kanan Bidang


4.1
Kursus Latihan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
- akan dilaksanakan pada minggu pertama cuti sekolah (18-21/11/2013). Jadual
telah diedarkan kepada semua ahli panitia.
Tindakan : Semua guru
4.2
Pelaksanaan Intervensi TIMSS dan PISA
- Guru-guru Sains Tingkatan 1 dan 2 diminta mengisi laporan pelaksanaan
intervensi Sains Tingkatan 1 dan 2.
- Pelaporan Ogos dan September sudah dihantar secara atas talian dan sudah di
e-mel kepada PPD Kinta Utara.
Tindakan : Semua guru
4.3
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
- Latihan dalaman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sains Tingkatan 3
akan dijalankan sebelum sesi persekolahan 2014 bermula .
- Semua guru perlu mempunyai Fail Portfolio Guru.
- Semua guru perlu memasukkan evidens terkini di dalam Fail Perkembangan
Murid di Bilik Unit Peperiksaan.
- Kemasukan prestasi pelajar perlu dilakukan sebelum 30 November 2013.
Tindakan : Semua guru
4.4

Memaklumkan bahawa sijil PEKA SPM perlu dikeluarkan bagi pelajar Tingkatan
5 bagi subjek Sains, Fizik, Kimia dan Biologi.
Tindakan: Ketua Panitia

5.0

Laporan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan 1 dan 2


Nama guru

Nor Hidayah bt. Kasim


Mardiyah bt. Rahim
Azneezal Ar-Rashid b. Mohd
Ramli
Fakhruddin b.Kamaruzailan
Ahmad Fathiyakan b. M.Zaki

Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 2

Kemasukan data
ke sistem SPPBS

X
X
X

X
X

Respon guru: data tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kerana masalah pada sistem.
6.0

Perancangan Strategik dan Program Kecemerlangan Akademik 2014


6.1
Semua guru Tingkatan 4 perlu membuat TOV dan target bagi pelajar SPM 2014
bagi persediaan peperiksaan SPM tahun 2014.
Tindakan: Semua guru dan Ketua Panitia

7.0

Hal-hal lain
7.1
Pengerusi meminta agar semua ketua panitia membuat anggaran perbelanjaan
pantia bagi tahun 2014 dan perlu diserahkan pada hari Jumaat 15 November 2013.
Tindakan: Semua Ketua Panitia
7.2

Pengerusi memaklumkan berkaitan Program Inovasi Sains Kinta Utara yang akan
dijalankan pada bulan Februari 2014 dimana sekolah wajib menghantar
penyertaan. Pembahagian tugas telah dilakukan bagi memudahkan proses
pengurusan bagi program tersebut.
Pertandingan
Pelancaran Roket
Inovasi Sains
Bot Solar/Kereta Solar

Guru
Pn. Nor Hidayah & Cik Norhanis
En. Ahmad Fathiyakan & En. Azneezal
Pn.Razita Akhtar Abdul Rahman

7.3

Pengerusi memaklumkan bahawa lawatan penanda aras Inovasi Sains guru-guru


PPD Kinta Utara ke Pusat Sains Negara akan diadakan. Oleh sebab itu, setiap
sekolah perlu menghantar seorang guru pembimbing Projek Inovasi Sekolah bagi
lawatan berkenaan.
Mesyuarat sebulat suara memilih En. Ahmad Fathiyakan sebagai guru
pembimbing Projek Inovasi Sekolah bagi lawatan berkenaan.
Makluman

7.4

Koleksi soalan PBS Tingkatan 1 dan 2 telah dikumpulkan di dalam Fail


Pengurusan PBS Sains.
3

Tindakan: Semua Ahli Panitia


7.5

Cik Norhanis memaklumkan panitia telah membeli file case yang akan
digunakan untuk packing soalan ujian dan peperiksaan bagi matapelajaran Sains.
Fail boleh disimpan di dalam almari bilik Unit Penilaian dan Peperiksaan dan
perlu dikembalikan semula selepas selesai digunakan.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.15 petang.

Disediakan oleh,

Disemak dan disahkan oleh,

...........................................................
(RAZITA AKHTAR BT.ABDUL RAHMAN)
Ketua Panitia Kimia
SABK Maahad Al-Ummah

............................................
( TN.HJ ABDUL AZIZ B. MUSA )
Penolong Kanan Pentadbiran
SABK Maahad Al-Ummah

Valuta