Sei sulla pagina 1di 3

SK BATANG MELAKA

77500 SELANDAR , MELAKA


Telefon & Fax : 06-446 1570

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINIT MESYUARAT PANITIA


PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KALI PERTAMA, 2016
Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran

:
:
:
:

13 Januari 2016
1.45Petang
Bilik Persidangan SKBM
1.
2.
3.
4.
5.

Tidak hadir :

Pn. Aine Bt MD Sap


Tn Hj Abu Talib B Karim
En. Muhaimin Bin Haron
Pn. Maslinda Bt Maamin
Cik Hjh Arni Bt Mansor

Guru Besar
GPK Pentadbiran
Ketua Panitia
Setiausaha
Guru TMK Thn 6

Tiada

1. Ucapan Guru Besar


1.1
Guru Besar memulakan mesyuarat dengan bacaan ummul Kitab Al-Fatihah. Beliau
1.2

mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru.


Pn Guru Besar menyampaikan pesanan dari Tuan PPD pada taklimat yang telah beliau hadiri.
2. Penerangan Subjek TMK
2.1
Ketua Panitia menerangkan bahawa TMK ini diajar berselang seli dengan RBT.
Namun TMK tidak boleh diajar secara 6 bulan TMK 6 bulan RBT kerana boleh
Mendatangkan masalah kepada murid-murid apabila bertukar sekolah.
2.2

Ketua Panitia menyatakan bahawa keputusan sekolah adalah membuat giliran 1


minggu TMK dan 1 minggu RBT. Subjek TMK akan diajar 1 jam seminggu.

2.3

Pengerusi juga menyatakan bahawa sepatutnya AJK TMK ini dianggotai oleh guru
ICTL dan guru DST Tahun 1, 2 dan 3. Walaubagaimanapun ICTL ini dibawah Panitia
Bahasa Inggeris dan DST dibawah Panitia Sains. Cuma sebarang aktivit ICTL dan
DST hendaklah menyerahkan 1 salinan kertas kerja kepada Panitia TMK. Guru DST
dan Guru ICTL diletakkan dalam AJK TMK kerana penggunaan makmal Komputer.

2.4

Ketua panitia menerangkan DSKP TMK Tahun 4 dan 5 mengenai komputer. Tahun 4
ada 7 tajuk dalam 2 modul.

2.5

Modul 1

: Modul Dunia Komputer

Modul 2

: Modul Elemen Multimedia

Tindakan personelia

Makluman

3. Penyelarasan Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Tahunan


3.1
Ketua Panitia memaklumkan bahawa penulisan buku rekod mengajar ditulis dalam
Bahasa Malaysia .

SK BATANG MELAKA
77500 SELANDAR , MELAKA
Telefon & Fax : 06-446 1570

3.2

Perkara-perkara yang perlu ada semasa penulisan rancangan harian TMK seperti

berikut:Modul
STD Kandungan
Objektif/Hasil pembelajaran
Aktiviti
EMK
Refleksi
Manakala bagi guru ICTL dan DST adalah mengikut panitia masing-masing.
3.2.1 DSKP boleh didapati melalui panitia masing-masing.
3.2.2 Tindakan Personelia :
Semua Guru
4. Penyelaras Tahun dan Pengagihan Tugas 2016
4.1
Ketua Panitia menyatakan carta organisasi TMK Tahun 4,5 dan 6 dan borang biodata

4.2

guru.
Tindakan personelia :
Setiausaha
Ketua panitia menyatakan supaya guru-guru menyemak dan memberi latihan kepada
murid-murid.

4.3

Tindakan personelia

Semua Guru

5. Perancangan Tahun 2016


5.1
Ketua panitia menyatakan terdapat maklumat tentang perancangan aktiviti yang
5.2

5.2

diarahkan oleh JPN dan akan mewujudkan aktiviti penyelarasan di peringkat sekolah.
Pelancaran komuniti maya panitia TMK peringkat sekolah samada dalam
bentuk Group FB, Blog , Portal atau Penggunaan Google+ yang
disokong oleh 1Bestarinet dan pertandingan membina laman blog oleh pelajar tahun 5
Ketua Panitia menekankan bahawa TMK merupakan satu subjek baru dan perlu
mempunyai satu panitia yang berdiri sendiri sama seperti subjek elektif yang lain di
mana semua pekeliling berkaitan panitia adalah terpakai. Segala yang berkaitan
dengan pengurusan panitia adalah tertakluk kepada Arahan Perkhidmatan dan Surat
Pekeliling Ikhtisas berikut:
Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail
SPI Bil. 4/1986
PKPA Bil. 2/1991
SPK Bil 5/2002
SPI Bil. 2/2013

5.3

Tindakan personelia

Semua Guru

6. Peruntukan Kewangan
6.1
Peruntukan kewangan bagi TMK KSSR bagi tahun lepas tidak dapat digunakan
6.2

sepenuhnya kerana belum diberitahu oleh pihak pengurusan.


Kewangan panitia TMK adalah di ambil dari panitia Kajian Tempatan
dengan mengambil kira bilangan murid tahun 4 seperti dalam surat siaran
PCG panitia TMK.
Kewangan panitia TMK peringkat sekolah adalah mengikut formula berikut:
Duit TMK = Bilangan Murid Tahun 4 dan 5
X
Duit PCG Kajian Tempatan
Bilangan Murid Thn 4,5 dan 6

SK BATANG MELAKA
77500 SELANDAR , MELAKA
Telefon & Fax : 06-446 1570

6.3

Tindakan personelia

Semua Guru

7. Hal-hal lain
7.1
Ketua Panitia akan meminta kerjasama daripada guru-guru DST dan ICTL dalam
proses pengajaran dan pembelajaran kerana TMK saling berkait dengan 2 subjek
7.2

tersebut.
Ketua Panitia memohon kerjasama guru untuk menyiapkan pelan taktikal dan operasi

7.3

dalam minggu pertama persekolahan.


Setiausaha akan menyediakan carta organisasi untuk dilengkapkan di papan

7.4

kenyataan tersebut.
Ketua panitia menyatakan format peperiksaan kertas TMK adalah sebagaimana tahun
2016 iaitu berbentuk objektif iaitu dua kali peperiksaan manakala ujian formatif yang
berterusan bolehlah dijalankan sepanjang tahun untuk diisi ke dalam modul

7.5

perekodan offline TMK.


Pengerusi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru dan mengharapkan

7.6

dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi pada tahun 2016.
Mesyuarat diakhiri dengan bacaan surah Al-Asr dan ditangguhkan pada pukul 2.15
petang.

Disediakan oleh,

--------------------------( PN MASLINDA BT MAAMIN )


Setiausaha Panitia TMK
SK BATANG MELAKA

Disemak oleh

-----------------------------( EN MUHAIMIN B HARON )


Pengerusi Panitia TMK
SK BATANG MELAKA