Sei sulla pagina 1di 198

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris:
C.Z.U.: [94(45+57)+94(478)]:3781944/1965

Adrian DOLGHI

POLITICA STATULUI SOVIETIC N DOMENIUL NVMNTULUI


ISTORIC SUPERIOR N PERIOADA ANILOR 1944-1965
(n baza materialelor din RSSM)

Specialitatea: 07.00.03 Istoria universal

Tez de doctor n istorie

Conductor tiinific: _____________Valeriu COZMA, doctor habilitat n


istorie, profesor universitar

Autor:

______________

Chiinu 2010

DOLGHI, Adrian, 2010

CUPRINS
ADNOTARE (n limbile romn, rus i englez).................................................................. 5
LISTA ABREVIERILOR........................................................................................................... 8
INTRODUCERE..... 9
1. SURSELE DOCUMENTARE I ISTORIOGRAFIA POLITICII STATULUI
SOVIETIC N DOMENIUL NVMNTULUI ISTORIC SUPERIOR.. 15
1.1. Baza izvoristic a cercetrii................................................................................................... 15
1.2. Gradul de studiere a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior.18
1.3. Concluzii la capitolul 1.......................................................................................................... 31
2. CONSTITUIREA MODELULUI SOVIETIC AL NVMNTULUI
ISTORIC SUPERIOR.............................................................................................................. 33
2.1. Bazele teoretice ale nvmntului istoric sovietic.............................................................. 33
2.2. Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric superior (1917-1938) ..... 50
2.3. Concluzii la capitolul 2.. 59
3. POLITICA ORGANELOR DE STAT I DE PARTID PRIVIND NVMNTUL
ISTORIC SUPERIOR (1944-1965)...... 61
3.1. Restabilirea i aservirea nvmntului istoric superior politicii Statului sovietic n perioada
postbelic.............................................................................. 61
3.1.1 Planificarea coninutului nvmntului istoric superior............................................ 61
3.1.2. Controlul asupra coninutului i calitii leciilor.................................................... 72
3.1.3. Controlul asupra procesului de pregtire a cadrelor didactico-tiinifice i
studenilor................................................................................................................................ 74
3.2. Campaniile ideologice ale PCUS n instituiile de cercetri i facultile de istorie ... 81
3.3. Consecinele Congresului XX al PCUS n domeniul nvmntului istoric superior (19561965)..............................................................................................................................................97
3.4. Concluzii la capitolul 3....................... 115
4. IMPLEMENTAREA MODELULUI SOVIETIC AL NVMNTULUI ISTORIC
SUPERIOR N RSS MOLDOVENEASC (1944-1965). 117
4.1. Instituionalizarea modelului sovietic al nvmntului istoric superior n RSSM... 117
4.1.1. Premisele instituionalizrii nvmntului istoric marxist n RSS Moldoveneasc...117
4.1.2. Instituionalizarea nvmntului istoric superior n RSSM.......................................120

4.2. Politica Statului sovietic privind componena corpului didactico-tiinific i studenesc la


facultile de istorie..... 127
4.3. Studierea istoriei naionale n contextul istoriei URSS....136
4.3.1. Studierea istoriei naionale n instituiile de nvmnt superior din RSSM............. 137
4.3.2. Elaborarea primului manual universitar primei sinteze marxiste de Istorie a
Moldovei..................................................................................................................................139
4.4. Concluzii la capitolul 4.... 150
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI 152
BIBLIOGRAFIE... 155
ANEXE.. 177
Anexa 1. Distribuirea orelor de studii pe discipline ............................................................. 178
Anexa 2. Planul de lucru la cursul Istoria popoarelor URSS la anul I al Seciei de Istorie a
Facultii de Istorie i Filologie a Universitii de Stat din Chiinu.................................... 180
Anexa 3. Textul discursului tovarului I.V. Stalin la recepia de la Kremlin n cinstea
comandanilor trupelor Armatei Sovietice cu corecturile de mn ale autorului.................. 182
Anexa 4. Raportul cu privire la activitatea Institutului Pedagogic din Chiinu pentru anul de
studii 1946-1947.................................................................................................................... 182
Anexa 5. Raportul Seciei Agitaie i Propagand a CC adresat tovarului G.M. Malenkov cu
privire la rezultatele controlului lucrului Institutului de Istorie al A URSS........................ 183
Anexa 6. Raportul Seciei Agitaie i Propagand a CC adresat tovarului M.A. Suslov cu
privire la manualul pentru instituii de nvmnt superior Istoria URSS (vol. I)................. 86
Anexa 7. Date despre numrul persoanelor judecate pentru agitaie antisovietic i pentru
rspndirea intenionat a calomniilor false, care discrediteaz ornduirea social-politic
sovietic (pentru anii 1956-1965).......................................................................................... 187
Anexa 8. Stenograma Plenarei CC al PC(b) al Moldovei din 25-27 iunie 1944....................188
Anexa 9. Ordinul nr. 713 al ministrului educaiei al RSS Moldoveneti.............................. 188
Anexa 10. Planul admiterii studenilor la institutele pedagogice i de nvtori ale
Ministerului Educaiei a RSS Moldoveneti pentru anul de studii 1950-1951...................... 189
Anexa 11. Ordinul Ministrului nvmntului superior din URSS...................................... 190
Anexa 12. Cu privire la neajunsurile n organizarea pregtirii cadrelor de calificare nalt i
medie din republic............................................................................................................. 194
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII................................................. 196
CV AL AUTORULUI............................................................................................................. 197

ADNOTARE
Adrian DOLGHI. Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n
perioada anilor 1944-1965. (n baza materialelor din RSSM), tez de doctor n istorie,
Chiinu, 2010
Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie
din 319 de titluri, 12 anexe, 154 de pagini de text de baz. Rezultatele obinute sunt reflectate n
16 publicaii tiinifice. Cuvinte-cheie: Stat sovietic, Partid Comunist, politic, educaie,
nvmnt superior, propagand, universitate, institut pedagogic, facultate de istorie, popor
sovietic.
Domeniul de studiu: Teza cerceteaz o problem important din istoria popoarelor Europei
de Est n secolul XX politica regimului totalitar comunist n domeniul nvmntului istoric.
Scopul i obiectivele tezei: n prezenta tez de doctorat, autorul i-a propus scopul de a
efectua o investigare complex a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior (1944-1965). Principalele obiective propuse sunt: analiza tezelor teoretico-metodologice
ale politicii statului i nvmntului istoric, a particularitilor dezvoltrii nvmntului istoric
superior n perioada postbelic; aprecierea impactului factorilor politici asupra nvmntului i
tiinei istorice din URSS; cercetarea procesului de implementare a modelului sovietic al
nvmntului istoric superior n RSSM; analiza politicii de cadre de la Facultile de Istorie din
RSSM i a procesului de studiere a istoriei naionale n contextul istoriei URSS.
Problema tiinific important soluionat: Autorul contribuie la desovietizare, la
demistificarea istoriei prin determinarea i analiza politicii statului sovietic, a impactului acesteia
n domeniul nvmntului istoric superior; Noutatea i originalitatea tiinific const n
cercetarea complex a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior.
Pn n prezent nu a fost publicat nici o lucrare care s elucideze tema dat. Pentru prima dat
sunt elucidate unele aspecte noi ale problemei: impactul ideologic asupra nvmntului istoric;
consecinele Congresului XX al PCUS n domeniul nvmntului istoric; politica statului
privind studierea istoriei naionale, elaborarea i editarea primei sinteze de Istorie a Moldovei,
politica de cadre la facultile de istorie. Noutatea tiinific se ntemeiaz i pe analiza
documentelor inedite, reactualizarea punctelor de vedere privind marxism-leninismul.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii: n tez este analizat teoria
marxist a istoriei, mecanismul de influen a politicului asupra tiinei i nvmntului istoric.
Materialul sintetizat, precum i concluziile la tema n cauz pot fi utilizate att la elaborarea unor
studii privind nvmntul istoric superior n RSSM; Sistemul politic din Moldova Sovietic;
Politica Statului sovietic n domeniul culturii etc.,

ct i n procesul didactico-tiinific la

instituiile academice de profil, n cadrul cursurilor normative, cursurilor i seminarelor speciale.


.
1944-1965 . ( ).
, , 2010
: , 4 , , ,
319 , 12 , 154 .
16 . :
, , , , ,
, , , , .
: .
:
1944-1965 .;
,
o;

;
,
.
: ,
,
.

.
.
; XX
;
,
; .
, .
:
, .

;
; .
, , .

ADNOTATION
Adrian DOLGHI. Soviet state policy in higher history education between the years
1944-1965. (Based on materials from MSSR), doctor degree thesis in history, Chisinau, 2010.
The structure of the thesis: Introduction, four chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography of 319 titles, 12 annexes, 154 pages of basic text. The results
obtained are reflected in 16 scientific publications. Keywords: Soviet state, Communist Party,
politics, education, higher education, propaganda, university, Faculty of History, college of
teaching history, the Soviet people. The sphere of study: The thesis investigates the policy of the
communist totalitarian regime in history education. The purpose and objectives of the thesis: In
this doctoral thesis the author has proposed to undertake a comprehensive investigation of the
Soviet state policy in higher history education (1944-1965). The main proposed objectives are:
the analysis of theoretico-methodological theses of the state policy and history education, of the
particularities of the development of higher history education in the post-war period, the
assessment of the impact of political factors on history education and science in the USSR, the
research into the implementation of the Soviet model of higher history education in MSSR, the
analysis of staff policy from the Faculty of History of MSSR and the process of studying
national history in the context of Soviet history.
Solved scientific problem: the author promotes desovietization, demifikatsi history through
the identification and analysis of the policies of the Soviet state and its influence in the field of
higher education history. Novelty and scientific originality: The present study is an attempt to
explore the complex politics of the Soviet state in higher history education. So far was not
published any work that would shed light on the. For the first time in historiography are
elucidated the ideological impact on history education in the last phase of the Stalinist era, the
consequences of the XXth Congress of the CPSU for the history education; the state policy on the
study of national history in RSS M, the elaboration and the edition of the first synthesis of
Moldova's History; the composition of teacher and student staff. Scientific novelty of the work is
based on analysis of unpublished archival documents, updating points of view on the Marxist
theory of history, comparing documentary sources and approaches.
Theoretical significance and practical value: In the work is discussed the Marxist theory of
history, the mechanism of the political influence on the history science and education.
Factological and theoretical data synthesized and conclusions drawn from the research conducted
on the theme, can be used both to develop research on Higher History education in MSSR; The
political system of Soviet Moldova, Soviet state policy on culture etc. and in the scientific and
didactic process from the profile academic institutions to use in courses and special acts.

LISTA ABREVIERILOR
AGHITPROP

Secia Agitaie i Propagand din cadrul Comitetului Central al PCUS

AN RM

Arhiva Naional a Republicii Moldova

AOSP RM

Arhiva Organizaiilor Social-Politice a Republicii Moldova

AC AM

Arhiva tiinific Central a Academiei de tiine a Moldovei

A URSS

Academia de tiine a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

CC al PC(b)M

Comitetul Central al Partidului Comunist(bolevic) din Moldova

CC al PCUS

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

CK

Comisia extraordinar pentru lupta cu sabotajul, speculaia i contrevoluia ( sau ) n 1922 este reorganizat n Direcia
politic de stat () din Componena Comisariatului Norodnic al
Afacerilor Interne ()

IPC

Institutul Pedagogic din Chiinu

KGB

Comitetul Securitii de Stat instituit n 1953 (


)

PC(b) din toat Partidul Comunist (bolevic) din toat Uniunea (()
Uniunea

PC(b)M

Partidul Comunist (bolevic) din Moldova

PC(b)R

Partidul omunist (bolevic) din Rusia

PC RSFSR

Partidul Comunist din Republica Sovietic Federativ Socialist Rus

PCUS

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (din 1952)

RASSM

Republica Autonom Sovietic Socialist Moldoveneasc

RSFSR

Republica Sovietic Federativ Socialist Rus

RSSE

Republica Sovietic Socialist Eston

RSSM

Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc

URSS

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

USM

Universitatea de Stat din Moldova

(Comisariatul Norodnic al
Afacerilor Interne)

(Faculti de tiine sociale)

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Sistemul politic i social-economic din Uniunea Sovietic a avut drept
baz teoretic ideologia marxist-leninist. Iar la baza politicii Statului sovietic n domeniul
nvmntului istoric a stat concepia materialist asupra istoriei. n condiiile regimului
sovietic, sistemul de nvmnt i cel propagandistic inoculau n contiina populaiei clieele i
stereotipurile comuniste. Aadar, cercetarea politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului
istoric superior va contribui la nelegerea i la evocarea istoriei societii sovietice.
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior a fcut parte din
procesul de sovietizare i implantare a ideologiei comuniste, iniiat pe teritoriul Rusiei Sovietice
dup lovitura de stat din 1917 i continuat n ntreaga URSS dup crearea acesteia n anul 1922,
precum i pe toate teritoriile incluse n Uniunea Sovietic ulterior.
Instaurarea regimului bolevic i fondarea, la 12 octombrie 1924, a Republicii Autonome
Sovietice Socialiste Moldoveneti n stnga Nistrului, precum i ocuparea teritoriului dintre Prut
i Nistru la 28 iunie 1940 au constituit nceputul procesului de sovietizare i implantare a
ideologiei comuniste n aceste teritorii. n afar de aceste procese, caracteristice tuturor
republicilor din cadrul URSS, populaia din RASSM i RSSM a cunoscut i experimente sociale
specifice politica etnocultural sovietic de deznaionalizare i rusificare.
Pentru a implementa proiectele politice n teritoriul ocupat, Puterea sovietic, instaurat de
bolevici pe teritoriul Basarabiei n anul 1940 i reinstaurat n 1944, avea nevoie de cadre
promarxiste. Lozinca stalinist cadrele asigur succesul, implementat pe larg n Uniunea
Sovietic n procesul de pregtire a cadrelor marxiste calificate n toate sferele economiei i
culturii, a devenit o politic oficial i n RSS Moldoveneasc. n domeniul nvmntului i
tiinei istorice, regimul avea drept scop s educe, n conformitate cu ideologia marxist-leninist
i politica oficial, o nou generaie de istorici. Istoricii nou-formai trebuiau s argumenteze
tiinific i s legitimeze existena poporului moldovenesc, separat de cel romn, prietenia
popoarelor, rolul fratelui mai mare (cel rus) etc.
ndoctrinarea prin implementarea modelului sovietic al nvmntului n RSSM,
falsificarea istoriei, activitatea unor istorici, propaganda intensiv, precum i alte realiti
sovietice, au cauzat criza identitar a populaiei btinae majoritare din Republica Moldova.
Reminiscenele totalitarismului de tip comunist n toate sferele activitii umane, precum i n
mentalitate mpiedic societatea contemporan postsovietic s se democratizeze pe deplin i s
peasc pe calea progresului economic i social.
Transformrile survenite n cadrul interaciunii structurilor politice i a ceteanului, dup
Declaraia de independen a Republicii Moldova i dezintegrarea Uniunii Sovietice, n primul
9

rnd, renunarea statului la controlul politic i la presiunea ideologic, permit a trata obiectiv
istoria politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor
1944-1965 n complex, depind limitele ideologiei de stat, problema necesitnd o nelegere
profund i multilateral a sensului ei, a coninutului mecanismelor cauzale. n acest sens,
studierea problemei date va contribui la realizarea unui deziderat al tiinei istorice
contemporane demistificarea istoriei i istoriografiei societii sovietice.
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor
1944-1965 revine astzi n actualitate, n msura n care educaia istoric continu s reprezinte
obiectul dezbaterilor politice i academice din societate. Politica i atitudinea oficialitilor fa
de nvmntul istoric din Republica Moldova, pe parcursul ultimelor dou decenii, s-a
schimbat n dependen de orientarea partidelor de la guvernare, aciunile acestora nefiind
ntotdeauna favorabile adevrului istoric i educrii tinerei generaii n conformitate cu acesta.
Prin urmare, implicarea politicului n procesul de predare/nvare i de cercetare a istoriei
continu s reprezinte un factor important n constituirea sau modificarea contiinei istorice a
unor grupuri sociale. Istoria politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior
servete drept Magistra Vitae n sensul inadmisibilitii implicrii factorului politic n activitatea
de predare/nvare i cercetare a istoriei.
Actualitatea

studierii

problematicii

politica

Statului

sovietic

din

domeniul

nvmntului istoric superior este justificat i prin faptul c astzi istoriografia naional, dar
i cea de peste hotare, nu dispune de o lucrare monografic n care s fie studiat politica Statului
sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor 1944-1965.
Scopul i obiectivele tezei a efectua o investigare complex sub aspect istoric, n baza
metodologiilor contemporane, a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior (1944-1965). Pentru realizarea acestui scop, innd seama de gradul de cercetare a
problemei abordate, coninutul documentelor editate i inedite acumulate, au fost fixate
urmtoarele obiective:
identificarea i analiza tezelor teoretico-metodologice care au stat la baza nvmntului
istoric sovietic i a politicii statului n acest domeniu;
studierea etapelor i a metodelor de constituire a modelului sovietic al nvmntului
istoric superior;
elucidarea particularitilor n dezvoltarea nvmntului istoric superior n perioada
postbelic;
aprecierea impactului factorilor politici asupra nvmntului istoric superior din URSS;

10

cercetarea procesului de implementare a modelului sovietic al nvmntului istoric


superior n RSSM;
analiza politicii de cadre, a componenei corpului didactic i studenesc de la Facultile de
istorie din RSSM, i a procesului de pregtire a cadrelor tiinifico-didactice de nalt calificare;
elucidarea procesului de predare-nvare a istoriei naionale n contextul istoriei URSS.
Suportul metodologic i teoretico-tiinific. La elaborarea lucrrii, ne-am condus de
regula potrivit creia orice tiin are un domeniu propriu de cercetare, apelnd la teorii, metode
i procedee specifice. Pe parcursul cercetrii au fost utilizate i mbinate diverse metode de
cercetare att generale, ct i specifice tiinelor istorice. Vom releva, n primul rnd, metoda
istoric folosit la analiza politicii Statului sovietic ca proces: de la apariia tezelor teoriei
marxiste i constituirea modelului sovietic al nvmntului i tiinei istorice la manipularea
n interesul partidului-stat a procesului de pregtire a specialitilor istorici i activitii lor
didactico-tiinifice.
Prin metoda istorico-comparativ, am contrapus viziunile istoriografice i materialele
documentare contradictorii, n vederea elucidrii ct mai obiective a politicii Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior, am analizat politica statului la nivelul ntregii Uniuni
Sovietice i la periferii, aducnd cazul RSS Moldoveneti.
Prin metoda analizei i sintezei, am valorificat volumul enorm de material istoriografic i
documentar. Iar prin metoda empiric am cercetat direciile de baz ale politicii Statului
sovietic n domeniul nvmntului istoric superior.
Cadrul cronologic al tezei cuprinde anii 1944-1965. Limitele cronologice propuse sunt
determinate de evenimente cu importan major pentru nvmntul istoric sovietic.
Limita cronologic iniial reprezint perioada 29 mai-8 iulie 1944, cnd la iniiativa CC
PC(b) din toat Uniunea a fost convocat la Moscova reuniunea celor mai de vaz istorici
sovietici la care au participat i nali demnitari ai Partidului Comunist. Conducerea partidului i-a
prentmpinat pe istorici pe parcursul discuiilor i prin recenzii critice c nu se admit abateri de
la interpretrile oficiale ale evenimentelor i proceselor istorice, a trasat direcile de dezvoltare
ale nvmntului istoric, a evideniat necesitatea educrii patriotismului sovietic. Reuniunea
istoricilor din vara anului 1944, n contextul evenimentelor de la sfritul celui de al Doilea
Rzboi Mondial a fost precursoarea campaniilor i presiunilor ideologice postbelice.
Paralel cu desfurarea reuniunii, n luna iunie 1944, are loc revenirea instituiilor de
nvmnt superior din regiunile unde au fost evacuate, pe teritoriile ocupate de armata sovietic
n RSSM Institutul Pedagogic din Chiinu i Institutul de nvtori din Tiraspol fiind
relansate i campaniile de ideologizare prin intermediul tiinei i nvmntului istoric.
11

Limita cronologic superioar este determinat de evenimentele desfurate n octombrie


1964-septembrie 1965 destituirea lui N.Hruciov de ctre troica: Brejnev, Podgorni i
Kosghin, nceputul procesului de reabilitare a lui Stalin restalinizarea, desfurarea conferinei
profesorilor de tiine sociale (septembrie 1965, Leningrad) la care, Serghei Trapeznikov, eful
Seciei tiin i Instituii de nvmnt al CC al PCUS, prin discursul su a dat start procesului
de restalinizare n domeniul tiinei istorice.
Elaborarea compartimentului Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric
superior a necesitat depirea cadrului cronologic al studiului. Deoarece analiza teoriei marxistleniniste, a activitii teoreticienilor, a procesului de constituire a modelului sovietic al
nvmntului istoric superior a necesitat cercetarea unor evenimente care cronologic au avut
loc n alt spaiu temporal: a doua jumtate a secolului XIX-nceputul secolului XX.
Problema tiinific important soluionat: Transformrile survenite n cadrul societii
dup dezintegrarea Uniunii Sovietice, renunarea statului la controlul politic i la presiunea
ideologic permit a cerceta istoria umanitii n complex, depind limitele ideologiei de stat.
Desovietizarea, demistificarea istoriei, condamnarea crimelor regimului comunist, n acest
context, apar printre imperativele societilor i a tiinei istorice post-sovietice.
n prezenta tez de doctorat, autorul contribuie la realizarea acestor deziderate prin
soluionarea unei probleme ca: determinarea i analiza politicii statului sovietic precum i a
impactului acesteia n domeniul nvmntului istoric superior.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Acest studiu reprezint o cercetare complex
a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior. Pn n prezent nu a fost
publicat o lucrare care s fi elucidat tema propus spre investigare, cercettorii preocupndu-se
mai mult de istoriografie, istoria instituiilor de nvmnt, pregtirea cadrelor, de represiunile
mpotriva intelectualitii.
Pentru prima dat n istoriografie, sunt elucidate un ir de noi aspecte ale politicii Statului
sovietic n domeniul nvmntului istoric superior: impactul ideologic asupra tiinei i
nvmntului istoric n ultima faz a epocii staliniste; consecinele hotrrilor Congresului XX
al PCUS n domeniul nvmntului i tiinei istorice din anii 1956-1965; politica statului
privind studierea istoriei naionale n RSS Moldoveneasc, elaborarea i editarea primei sinteze
de Istorie a Moldovei, componena corpului didactic i studenesc de la facultile de istorie din
RSSM.
Noutatea tiinific a lucrrii este ntemeiat pe analiza documentelor de arhiv inedite,
reactualizarea punctelor de vedere privind ideologia marxist-leninist, compararea surselor
documentare i a modalitilor de abordare.
12

Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Materialele faptice i teoretice


analizate, precum i concluziile rezultate n urma cercetrilor efectuate asupra temei n cauz pot
fi utilizate att la elaborarea unor studii privind nvmntul istoric superior n RSSM, sistemul
politic din Moldova Sovietic, politica Statului sovietic n domeniul culturii etc., ct i n
procesul didactico-tiinific la instituiile academice de profil, n cadrul cursurilor normative,
cursurilor i seminarelor speciale.
Aprobarea rezultatelor investigaiei. Ideile i rezultatele cercetrilor au fost comunicate
n form de referate tiinifice, articole i comunicri n cadrul edinelor Catedrei Istorie
Universal a Universitii de Stat din Moldova n cursul anilor 2006-2009. Rezultatele cercetrii
i-au gsit reflectare n 16 comunicri i articole tiinifice publicate n reviste de specialitate din
ar i de peste hotare. De asemenea, rezultatele investigaiei au fost raportate n cadrul a 7
conferine tiinifice naionale i internaionale.
Sumarul tezei. Teza cu un volum total de 198 pagini este structurat n funcie de scopul
i obiectivele propuse: introducere, patru capitole; 14 subcapitole; concluzii i recomandri;
bibliografie; anexe; adnotri; lista abrevierilor.
n Introducere este argumentat actualitatea temei abordate. Sunt specificate scopul i
obiectivele cercetrii, precum i tezele naintate spre susinere. Este descris suportul metodologic
al studiului, metodele folosite, se precizeaz noutatea i importana practic a lucrrii, sunt
prezentate date privind aprobarea rezultatelor cercetrii.
n capitolul 1 al tezei, se analizeaz baza izvoristic a cercetrii i situaia n domeniul
cercetrii temei propuse. Iniial sunt investigate principalele documente inedite precum i un ir
de documente publicate. n subcapitolul doi se clasific i se analizeaz istoriografia problemei,
se apreciaz gradul de cercetare a temei investigate.
Capitolul 2 al tezei Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric superior
reprezint rezultatele cercetrii materialismului istoric expus n operele lui K.Marx, F.Engels,
G.Plehanov, V.I.Lenin, I.Stalin i al procesului de instituionalizare a nvmntului istoric
superior n URSS. Cercetarea politicii statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior n anii 1944-1965, a necesitat studierea suportului teoretic al proiectului sovietic, al
cercetrii i predrii istoriei n URSS, idei care au fost aplicate de aparatul propagandistic al
Partidului Comunist i sistemul educaional sovietic.
n capitolul 3 Politica organelor de stat i de partid privind nvmntul istoric
superior (1944-1965) se analizeaz procesul restabilirii i aservirii nvmntului istoric
superior politicii Statului sovietic n perioada postbelic. Astfel autorul reconstruiete procesul
didactic de la facultile de istorie din URSS utiliznd documentele locale. Campaniile
13

ideologice ale PCUS n instituiile de cercetri i de nvmnt superior cu profil istoric, precum
i influena hotrrilor Congresului XX al PCUS asupra nvmntului istoric superior (19561965) au fost analizate n contextul evenimentelor politice din Uniunea Sovietic.
Capitolul 4 Implementarea modelului sovietic al nvmntului istoric superior n RSS
Moldoveneasc (1944-1965) este dedicat cercetrii particularitilor politicii Statului sovietic
n domeniul nvmntului istoric superior n Moldova Sovietic. n acest capitol, sunt abordate
probleme, precum instituionalizarea modelului sovietic al nvmntului istoric superior n
RSSM; politica Statului sovietic privind componena corpului didactico-tiinific i studenesc la
facultile de istorie; studierea istoriei naionale n contextul istoriei URSS; elaborarea primului
manual universitar de istorie a Moldovei.

14

1. SURSELE DOCUMENTARE I ISTORIOGRAFIA POLITICII STATULUI


SOVIETIC N DOMENIUL NVMNTULUI ISTORIC SUPERIOR
1.1. Baza izvoristic a cercetrii
Pe parcursul documentrii asupra subiectului tezei, autorul a depistat surse documentare
importante. O valoare deosebit pentru investigarea temei propuse prezint documentele ce se
pstreaz n Arhiva Naional a Republicii Moldova (AN RM). Din cadrul acestei Arhive, a fost
valorificat fondul 2991 Ministerul nvmntului RSS Moldoveneti, care conine decizii,
hotrri, circulare, regulamente ale Ministerului nvmntului Superior din URSS cu privire la
desfurarea procesului de studii n instituiile de nvmnt superior din RSSM, precum i
rapoarte ale instituiilor de nvmnt superior din republic, cereri, procese-verbale de la
diverse edine etc. Printre aceste documente, evideniem: Planul de studii al institutelor
pedagogice cu 4 ani de studii din anul 1948 [1, d.26, f.91-93] care ne ofer informaii relevante
despre disciplinele predate la facultile de istorie i numrul de ore distribuit pentru fiecare.
Analiznd documentul, putem observa disciplinele pe care punea accent Statul sovietic n
procesul de formare a specialitilor istorici; Ordinul ministrului nvmntului Superior din
URSS din 31 decembrie 1947 prin care s-au introdus dou examene la disciplina Bazele
marxism-leninismului [1, d.25, f.157]; Hotrrea din 24 iulie 1944 Cu privire la restabilirea
reelei instituiilor de nvmnt superior i mediu de specialitate a sistemului Comisariatului
nvmntului Public al RSSM [1, d.6, f.76]; Hotrrea din 10 iunie 1951 a ministrului
nvmntului RSSM de fuzionare a facultilor sau seciilor istorice cu cele filologice de la
Institutele pedagogice i de nvtori. Documentul a avut drept consecin fuzionarea Facultii
de istorie i a celei de filologie de la Institutul Pedagogic din Chiinu i a seciilor de istorie i
filologie de la Institutele de nvtori din Bli i Soroca (vezi Anexa 9) [2, d.9, f.22-23] etc.
O parte important din documentele utilizate n studiul de fa au fost identificate n
fondurile: 1961 Institutul Pedagogic din Chiinu, 3143 Institutul de nvtori din Bli,
3186 Universitatea de Stat din Chiinu, 225 Institutul de nvtori din Tiraspol (19441952), Institutul Pedagogic T.G.evcenko din Tiraspol (1952-1965) (din cadrul Filialei
Arhivei Naionale a Republicii Moldova n oraul Tiraspol) ce conin procese-verbale ale
consiliilor facultilor de istorie, ale edinelor catedrelor, planuri de studii i ale activitii
tiinifice etc., care ne-au oferit posibilitatea de a elucida politica Statului sovietic n domeniul
nvmntului istoric superior, desfurarea procesului didactico-tiinific la facultile de istorie
din RSSM, impactul deciziilor organelor de partid i de stat asupra nvmntului i tiinei.
Dintre documentele mai importante ale acestor fonduri, menionm: Ordinul Ministrului
nvmntului Superior din URSS S.Kaftanov Cu privire la desfurarea examenelor de
15

admitere n instituiile de nvmnt superior din URSS [1, d.23, f.41-verso, 42]; Ordinul
nr.1938 din 31 decembrie 1947 Cu privire la neajunsurile, greelile i denaturrile n predarea
Cursului de Istorie a Moldovei la Institutul Pedagogic de Stat din Chiinu i cu privire la
msurile de mbuntire a lucrului Catedrei Istoria URSS a institutului [1, d.23, f.158-160verso]. Documentul reprezint prin coninutul su spiritul epocii staliniste, caracterul luptei cu
cosmopolitismul, iniiat de Stalin, i exemple ale aciunilor ntreprinse de Statul sovietic n
cazurile depirii cadrului ideologiei oficiale sau nesupunerii.
O importan aparte n efectuarea investigaiilor noastre au avut-o materialele fondurilor
Arhivei Organizaiilor social-politice a Republicii Moldova (AOSP RM). Fondul 51 Comitetul
Central al Partidului Comunist al Moldovei, al AOSP RM ce cuprinde deciziile CC al PCM,
rapoarte ale instituiilor de nvmnt superior cu privire la activitatea didactic, tiinific,
componena corpului profesoral i studenesc, plngeri, denunuri etc., ne-a permis s elucidm
politica de dirijare i control a PCUS i PCM n domeniul nvmntului istoric superior. Dintre
documentele mai relevante din acest fond menionm Procesul-verbal al edinei Consiliului
tiinific al Institutului Pedagogic de Stat din 15 noiembrie 1945, n cadrul creia s-a discutat
proiectul programei Istoriei Moldovei [3, d.534, f.82] i nsui Planul-prospect al cursului Istoria
Moldovei [4, d.331, f.9-14]. Din aceste documente distingem comentariile aduse de participanii
la edina din 15 noiembrie 1945 programei, obieciile i sugestiile lor. Aceste informaii permit
s elucidm procesul implementrii politicii partidului-stat n domeniul nvmntului istoric
superior, obiectivele urmrite, precum i particularitile procesului de predare/nvare i de
cercetare a istoriei Moldovei n URSS.
Surse relevante pentru elaborarea studiului nostru au fost depistate n Arhiva tiinific
Central a Academiei de tiine a Moldovei. Fondul 3 Institutul de Istorie, Limb i Literatur
al Filialei Moldoveneti a Academiei de tiine din URSS. Acest fond ofer material documentar
cu privire la activitatea Institutului de Istorie n perioada ce ne intereseaz i la analiza procesului
de elaborare a primului manual universitar de Istoria Moldovei. Procesele-verbale ale edinelor
Sectorului de Istorie i a Consiliului tiinific al Institutului de Istorie, Limb i Literatur, pentru
discutarea diverselor variante ale volumelor acestei lucrri, ofer informaii preioase despre
problemele ntlnite la elaborarea sintezei, precum i despre modul falsificrii i ncrcrii
ideologice a publicaiilor referitoare la istoria Moldovei. Procesul-verbal al edinei sectorului de
Istorie din 4 februarie 1954 la care s-a discutat macheta volumului doi al lucrrii Istoria RSSM.
Obieciile la coninutul lucrrii, aduse de ctre istoricii participani la discuie, de genul nu este
suficient de bine argumentat instaurarea Puterii sovietice n Moldova la 1 ianuarie 1918, autorii
nu demasc suficient de convingtor falsificrile burgheze ale istoricilor romni, nu este
16

prezentat suficient de detaliat aportul PC(b) la reconstrucia teritoriului dup rzboi, n lucrare nu
este prezentat lupta ranilor i muncitorilor pentru instaurarea Puterii sovietice [5, d.126, f.178] i lipsa altor opinii diferite de ideologia oficial ne demonstreaz c istoricii din RSSM n
procesul de scriere a istoriei Moldovei erau unilaterali i tendenioi, i aservii regimului politic.
O alt categorie de izvoare, importante pentru studiul nostru, o constituie documentele
publicate. Din acest grup trebuie de menionat, n special, culegerea de documente Rezoluiile i
hotrrile congreselor, conferinelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice i ale Plenarelor
CC (1898-1986) [6, 68]. Din lista documentelor publicate pe paginile acestor volume, am
identificat hotrri i decizii ce dirijau nvmntul superior n ansamblu i cel istoric din
Uniunea Sovietic, de asemenea rezoluii i hotrri ale congreselor referitoare la propaganda
ideologiei marxiste, pregtirea cadrelor etc. Documentele: Hotrrea CC al PC(b) din toat
Uniunea cu privire la pregtirea cadrelor tiinifico-pedagogice prin intermediul aspiranturii.
25 iulie 1947 [6, p.173-177]; Hotrrea CC al PC(b) din toat Uniunea cu privire la msurile
de mbuntire a predrii tiinelor sociale n instituiile de nvmnt superior. 6 august 1951
[7, p.283-287] ne demonstreaz c politica de pregtire a cadrelor didactico-tiinifice de nalt
calificare nu urmrea att pregtirea savanilor istorici, ct asigurarea instituiilor de cercetare i
de nvmnt superior cu specialiti cu grade tiinifice, deoarece se punea accent pe mrirea
numrului deintorilor de grade tiinifice, dar nu i a calitii pregtirii acestora.
Culegerile . , [8-22] au
fost publicate n anii 1948, 1957 i 1978. Culegerile conin decizii, instruciuni, ordine i hotrri
ale Consiliului de Minitri, ale CC PCUS, Ministerului nvmntului Superior i ale
Ministerului nvmntului Mediu, Special din URSS prin care Statul sovietic coordona
activitatea instituiilor de nvmnt superior, reprezentnd, n acelai timp, un ghid pentru
administraiile instituiilor de nvmnt n activitatea lor. Documente de acelai gen, ce reflect
politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior, le gsim n Buletinul
Ministerului nvmntului Superior din anii 1953-1959 [23], ediiile: ,
: [24]; de asemenea i c
: , , , ,
a (1917-1961 .) [25].
Cea mai mare parte a documentelor publicate n culegerile

()-()-

1922.1991/1922-1952

[26];

. 1945-1953 [28-45]; .
. 1917-1956 [46]; .
, 1938-1953. [47]; : [48-53] au fost secrete pn n
17

anul 1991 i au rmas necunoscute publicului larg pn la publicarea acestora n anii 2000-2005.
Aceste culegeri conin documente relevante cu privire la desfurarea campaniilor ideologice, a
represiunilor mpotriva intelectualitii, subordonarea procesului didactico-tiinific din
societatea sovietic intereselor de partid. n acest sens, relevant este Raportul lui A.Jdanov Cu
privire la situaia internaional la prima sesiune a Cominformului din 25.09.1947. n raport,
A.Jdanov a lansat concepia luptei dintre dou tabere conduse de URSS i SUA [36, p.142144]. Cuvntarea a generat intensificarea luptei istoricilor sovietici contra cosmopolitismului, a
criticii istoriografiei burgheze i sistemului social-economic i politic occidental.
Din numrul culegerilor de documente publicate recent, se evideniaz prin notorietatea sa
culegerea: : [54], dedicat istoriei
gndirii nonconformiste din URSS. n culegere sunt incluse i documente ale CC PCUS i KGB,
ce reflect politica puterii fa de intelectualitatea desident.
Un izvor important n studierea politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului
istoric superior o constituie presa timpului. Ziarele , ,
, , , [23, 55-67] utilizate n
cercetarea temei ofer informaii despre desfurarea campaniilor propagandistice, promovarea
politicilor statului prin intermediul presei, interpretrile oficiale ale evenimentelor, analiza
diverselor lucrri, demascarea dumanilor Puterii sovietice, elogierea eroilor etc.
O surs modern de documentare i cunoatere a problemei n cauz o constituie paginile
Web ale diverselor instituii tiinifice, fonduri, biblioteci i arhive electronice. Dintre cele mai
relevante, n acest sens, pentru elaborarea studiului nostru este pagina Fondului Internaional
Democratia pe adresa a creia: http://www.alexanderyakovlev.org/ sunt publicate numeroase
documente cu privire la procesele economice, politice i culturale din Rusia n secolul XX.
Materialul documentar este structurat n trei categorii: almanahul .
XX ; Ediiile fondului; Arhiva personal a academicianului A.Iakovlev.
Drept surs important pentru dezvluirea bazelor teoretice ale nvmntului istoric
sovietic ne-au servit unele lucrri din Operele alese i complete ale clasicilor marxismleninismului n care a fost expus teoria marxist a istoriei materialismul istoric [68-99].
Lucrrile lui K.Marx, F.Engels, V.Lenin sunt analizate mai minuios n compartimentul teoretic
al tezei: Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric superior.
1.2. Gradul de studiere a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior
Istoriografia problemei politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior n perioada anilor 1944-1965 poate fi clasificat convenional n trei categorii, n
18

dependen de mediul politic i social n care a fost scris: I. Istoriografia sovietic (1944-1991);
II. Istoriografia post-sovietic (1991-2010); III. Istoriografia occidental.
I. Istoriografia sovietic (1944-1991). Studiile, ce abordeaz politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior (1944-1965), publicate n URSS n anii 1944-1991, pot
fi clasificate, la rndul lor, n urmtoarele categorii:
1. Studiile dedicate istoriei nvmntului superior din URSS. Autorii V.Ucrainev,
S.Djobernadze, A.Butiaghin, Iu.Saltanoava, C.Galkin, V.Eliutin, E.Ciutkeravili, .Cianbarisov,
N.Safrazian, V.Afanasiev [100-108] elucideaz atitudinea autoritilor sovietice fa de
nvmntul superior analiznd problemele dezvoltrii nvmntului superior, rolul
intelectualitii, procesul de pregtire a cadrelor didactico-tiinifice. Aceti apologei ai rolului
conductor al Partidului Comunist n dezvoltarea nvmntului consider principiile leniniste
de organizare a colii superioare ca fiind temelia nvmntului superior din URSS, iar PCUS
principalul organizator al colii superioare din Uniunea Sovietic. Poziiile istoricilor sovietici se
vor modifica doar n perioada restructurrii gorbacioviste. Una dintre primele lucrri n care
accentele au fost deplasate este monografia istoricullui D.Kviiani
1960-1980 . . Specificul acestui studiu const n faptul
c a fost publicat la sfritul restructurrii gorbacioviste, ceea ce a i determinat duplicitatea
autorului. Autorul, n premier, remarc subaprecierea nvmntului superior de ctre
N.Hruciov, critic politica statului n domeniul tiinelor umanistice, identific lacune n
sistemul de nvmnt al anilor 1960. n acelai timp, rmne n multe privine pe poziii
sovietice: simplific legtura tiinei cu viaa, acord o mare atenie rolului organizaiilor de
partid n procesul de pregtire a cadrelor [109].
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n majoritatea
lucrrilor a fost prezentat doar fragmentar i unilateral, sub forma datelor statistice, analizei
activitii organizaiilor de partid, realizrii rezoluiilor i hotrrilor congreselor etc.
2. Cercetrile referitoare la istoria tiinei istorice n URSS. Autoriii M.V. Necikina
[110], A.I. Alatoreva [111], G.D. Alekceeva [112], L.V. Ivanova [113], precum i realizatorii
lucrrii [114], abordeaz i unele aciuni ale organelor de stat i de
partid n domeniul nvmntului istoric superior.
n volumul al cincilea al lucrrii sub
redacia academicianului M.V.Necikina [115], dedicat anilor 30-60, a fost elucidat situaia
cadrelor de istorici, au fost analizate operele istoricilor, sistemul nvmntului istoric i rolul
statului n organizarea acestuia. ns, n conformitate cu conjunctura anilor 70-80 ai secolului
XX, cnd s-a publicat volumul dat, a fost ocolit problema consecinelor cultului personalitii
19

lui Stalin, se observ evitarea unor fapte din istoria anilor 50, se apreciaz nalt aportul Cursului
scurt de Istorie a PC(b) din toat Uniunea [115, p.12, 21-22]. Fiind un studiu de sintez,
lucrarea , nu prezint un tablou integru asupra
tiinei i nvmntului istoric sovietic.
Dei, n general, lucrrile autoarelor G.D.Alekseeva [112] i A.I.Alotoreva [111]
constituie o ncercare reuit de a desprinde principalele tendine n istoria constituirii tiinei
istorice sovietice, de a evidenia principalii factori (inclusiv politici) de influen asupra
nvmntului istoric, de a sistematiza un bogat material factologic etc., totui n ele nu s-a
reuit evitarea dependenei de indicaiile partidului i guvernului i aprecierile ablon. Analiza
critic a politicii statului n domeniul tiinei i nvmntului istoric se limiteaz la aprecierea
c statul nu acord o atenie suficient dezvoltrii acestui domeniu ale tiinei.
A.S. Barsenkov n monografia
(1945-1955) [116], scris deja n perioada restructurrii gorbacioviste, dar de pe poziii vechi
sovietice, analizeaz activitatea centrelor tiinifice de la institutele i facultile de istorie,
procesul de pregtire a cadrelor, problematica cercetrilor. n lucrare ns nu sunt tratate astfel de
probleme ca influena partidului i statului asupra nvmntului, tiinei istorice i cadrelor de
istorici din anii 40. Dimpotriv, se apreciaz pozitiv amestecul organelor de partid n tiin i
nvmnt, ca fiind o grij printeasc a partidului fa de tiinele sociale i se
concluzioneaz c activizarea vieii ideologice, apelurile permanente ctre savani de a actualiza
activitatea tiinific i de a pune rezultatele ei n serviciul construciei comunismului,
reorganizarea activitii instituiilor de cercetri au influenat pozitiv asupra intensitii
cercetrilor, n primul rnd a societii sovietice [116, p.19].
3. Studiile ce analizeaz procesul didactic n domeniul istoriei. Autorii I.S. Galchin,
O.S. Soroko-iupa, A.E. Moskalenko, L.A. Derbov [117-121] elucideaz i unele aspecte ale
politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior. Autorii abordeaz
problemele legate de predarea istoriei n diferite perioade n instituiile de nvmnt din URSS,
procesul de pregtire a cadrelor, diverse aspecte ale predrii istoriei. L.A. Derbov n lucrarea
[121] analizeaz structura procesului didactic la facultile de
istorie, coninutul programelor de studii. Cu privire la politica Statului sovietic n domeniul
nvmntului istoric, n lucrare, autorul evideniaz importana studierii tiinelor sociale la
facultile de istorie, a lucrrilor clasicilor marxism-leninismului i rolul conductor al PCUS n
organizarea procesului de studii. ntr-un capitol aparte, dedicat istoriei nvmntului istoric
superior din URSS, autorul descrie activitatea principalelor centre de pregtire a istoricilor,
lucrul educativ i ideologic de la facultile de istorie.
20

4. Publicaiile cu privire la politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric


superior din RSS Moldoveneasc se ncadreaz, dup caracterul i coninutul lor, n istoriografia
sovietic. Studiile ce analizeaz evoluia nvmntului universitar n general ale autorilor
D.I.Antoniuc [122] i G.I. Brca [123], ca i majoritatea publicaiilor sovietice, reflect aportul
important al Partidului Comunist n edificarea socialismului, revoluia cultural, pregtirea
cadrelor n instituiile de nvmnt din RSSM, de asemenea i ajutorul acordat de republicilesurori n dezvoltarea culturii, nvmntului i tiinei.
Studiile asupra istoriei instituiilor de nvmnt superior din RSSM
: de Polina Poprujnaia [124], n care
este prezentat i evoluia Facultii de Istorie a Universitii de Stat din Chiinu pn n anul
1971, i ..
[125] ilustreaz istoria universitilor n spiritul ideologiei marxiste i nici pe de parte nu ofer
un tablou complex asupra istoriei instituiei creia i sunt dedicate. n aceste studii, se evideniaz
rolul conductor al partidului n administrarea instituiilor de nvmnt, activitatea
organizaiilor comsomoliste i de partid, propaganda ideologiei marxiste, educaia comunist.
Descrierea este nu doar tendenioas, dar i fragmentar. De exemplu, n lucrarea dedicat
istoriei Institutului Pedagogic din Tiraspol nu este reflectat activitatea Facultii de Istorie care a
existat la aceast instituie de nvmnt pn n anul 1954.
Studiile consacrate evoluiei nvmntului i tiinei istorice din Moldova Sovietic:
ale istoricilor sovietici din RSSM Ia. Grosul,
N.Mohov [126, p.22-44]; V.aranu [127, p.73-84];
.. - D.Dragnev [128] ilustreaz n corespundere cu
tradiia istoriografic sovietic activitatea de cercetare a cadrelor de istorici i de tiine sociale
de la trei instituii de cercetare i de nvmnt superior mai importante din ar: Institutul de
Istorie, Limb i Literatur (Institutul de Istorie), Institutul Pedagogic de Stat din Chiinu,
Universitatea de Stat din Chiinu. Autorii constat ndeplinirea planurilor prin publicarea de
anumite lucrri cu privire la istoria Moldovei, micarea revoluionar, activitatea Partidului
Comunist n Moldova, construcia de partid, revoluia cultural etc. Aproape n unanimitate
autorii consider c rolul hotrtor n dezvoltarea nvmntului i tiinei istorice n RSSM i
aparine Partidului Comunist i Puterii sovietice.
Cu privire la politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior, istoricii
Ia.Grosul i N.Mohov n lucrarea , menioneaz c
Hotrrile CC PC(b) din toat Uniunea i a Sovietului Comisarilor Norodnici din anii 1934-1936
au avut o importan mare i pentru Moldova, unde ca i n ntreaga Uniune a nceput predarea
21

istoriei n coal [129, p.45]. Conform acestei lucrri, odat cu reunificarea Basarabiei cu
Uniunea Sovietic i crearea RSSM, i transferarea capitalei rii din oraul Tiraspol la Chiinu,
posibilitile pentru studierea istoriei s-au lrgit, Puterea sovietic avnd un rol decisiv n
organizarea nvmntului i tiinei istorice [129, p.45]. Un moment de cotitur n dezvoltarea
nvmntului i tiinei istorice n Moldova a fost i Hotrrea Plenarei CC al PCM din august
1947 cu privire la elaborarea unei sinteze de istorie a Moldovei, soldat cu publicarea n anul
1951 a primului, iar n anul 1955 a celui de-al doilea volum de Istoria Moldovei. Un aport
considerabil la elaborarea celor dou volume de istorie a Moldovei, dup prerea lui Ja. Grosul i
N.Mohov l-au adus istoricii din universitile i instituiile de cercetare din Moscova, Leningrad,
Kiev i din alte centre tiinifice din URSS [129, p.46-47]. n acelai timp, autorii apreciaz nalt
activitatea catedrelor de istorie de la Universitatea de Stat din Chiinu i de la Institutul
Pedagogic, acestea fiind, n opinia lor, centrele principale de formare a cadrelor marxiste n
domeniul istoriei [129, p.48]. Ia.Grosul i N.Mohov enumr un ir de realizri importante ale
nvmntului i tiinei istorice, printre care i faptul c o mare parte din timp istoricii din
Moldova o acordau propagandei ideologiei marxiste, cunotinelor istorice, prin publicarea
lucrrilor de popularizare a tiinei despre istoria PCUS, eroii revoluiei etc. [129, p.98].
Studiul elucideaz realizrile tiinei istorice din
RSSM, ofer date despre implicarea organelor de stat i de partid n domeniul nvmntului
istoric. Lucrarea este scris de pe poziiile ideologiei marxiste, glorific rolul PCUS i al Puterii
sovietice n organizarea vieii social-economice, culturale i tiinifice din RSSM. n acelai
timp, autorii demasc falsificrile burgheze ale istoriei Moldovei, critic istoriografia
romneasc i occidental, apr interesele Puterii sovietice n teritoriu, fundamenteaz un ir de
mituri istoriografice. Or, scopul acestei lucrri a fost de a direciona nvmntul i tiina
istoric din RSSM n albia ideologiei oficiale, fiind n acelai timp un instrument al politicii
Statului sovietic n domeniul nvmntului i tiinei istorice i un rezultat al acesteia.
II. Istoriografia postsovietic. Pluralismul postsovietic a condiionat apariia mai multor
tipuri de abordri ale politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior, dar
nici n aceast perioad tema dat nu a fost tratat n vreun studiu aparte. n majoritatea studiilor
dedicate problemelor nvmntului superior, putem desprinde anumite ncercri de analiz
critic a unor aspecte ale impactului ideologiei cu tiina, ale politicii Partidului Comunist i
Statului sovietic n domeniul nvmntului, n general, i istoric, n particular.
Un aport important la studierea politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului
istoric superior au adus lucrrile dedicate istoriografiei sovietice: ..,
.. [130]. Un pas
22

important n studierea istoriei tiinei istorice sovietice n Uniunea Sovietic n diferii ani ai
existenei au devenit cercetrile incluse n culegerea sub redacia
lui Iu.Afanasiev [131]. n prefa redactorul menioneaz c Totalitarismul ca principiu de
organizare a societii exclude posibilitatea compromisului. De aceea existena autonom a
universitilor, i tiinei n general, ntr-o societate totalitar este imposibil [131, p.10-11; 132,
p.148; 133, p.10-11]. Dup prerea istoricului Iu.Afanasiev, monopolismul, n raport cu adevrul
istoric, completa gradul de politizare a nsei conceptelor de adevr i fals istoric.
Evoluia istoriografiei n perioada reformelor nefinisate din anii 50-70 ai secolului XX
reprezint obiectul de studiu al cercettoarei L.A. Sidorova. Autoarea a identificat tendinele de
baz n dezvoltarea tiinei istorice n perioada dezgheului hruciovist, a ajuns la concluzia c
demascarea cultului personalitii lui Stalin a limitat dogmatismul i metodele de dirijare cu
tiina istoric, ns nu le-a lichidat n ntregime [134].
Politica Statului sovietic fa de intelectualitate reprezint subiectul studiului monografic al
istoricului rus T.M. Goreaeva . 1917-1991 . Obiectul de
cercetare n aceast lucrare este sistemul general al cenzurii politice din URSS. n lucrare n
premier este prezentat diversitatea metodelor controlului ideologic i politic care era realizat
de organele de stat i de partid n anii 1917-1991. Laitatea i morala dubl au fost educate prin
sistemul cenzurii politice, menioneaz T.Goreaeva, care a dus i la instaurarea unei frici
generale n rndul societii sovietice postbelice, nct oamenilor le era fric nu doar de trectori,
prieteni, dar i de hrtia pe care scriau. Cenzura este asemuit cu sabia lui Damocles, care putea
s cad n orice clip [135, p.8]. Atmosfera de fric, servilismul fa de organele de partid i de
stat sunt caracteristice i facultilor de istorie din URSS, unde controlul ideologic i cenzura
cptaser cote maxime.
Interaciunea dintre putere i activitatea istoricilor este una dintre cele mai importante
probleme n studierea nvmntului istoric superior n perioada sovietic, afirm
T.A.Bulghina n studiul . 1945-1985 . Autoarea abordeaz
unele aspecte necercetate anterior cu privire la dezvoltarea sistemului tiinelor sociale, despre
interaciunea istoricilor cu Puterea sovietic, pregtirea profesorilor de istorie i tiine sociale.
T.Bulghina menioneaz c pentru politica statului n domeniul nvmntului, la sfritul
anilor 1950, a fost caracteristic diminuarea procesului de pregtire a istoricilor, se micora
numrul facultilor de istorie, specialitilor i numrul orelor de studii. [136, p., 102-103].
Problema relaiilor dintre Puterea sovietic i intelectualitate (i savanii istorici) n
anumite perioade au fost obiectul de studiu al istoricilor M.aranu [137], V.B. Kobrin [138],
A.L. Litvin [139], D.Tumarkin [140].
23

M.aranu, cerceteaz politica promovat de statul sovietic fa de intelectualitate n anii


1917-1922, represiunile la care a fost supui intelectualii, msurile ntreprinse pentru crearea
intelectualitii bolevice [137]. n primii ani ai Puterii sovietice, menioneaz autoarea, accent se
punea pe latura cantitativ n detrimentul celei calitative, iar conductorii culturii bolevice au
manifestat solicitudine fa de studeni, care nu erau dect nite instrumente de propagand ale
puterii sovietice [137, p.152].
V.Kobrin analizeaz statutul meseriei de istoric, interaciunea istoricilor cu Puterea pe
parcursul istoriei. Autorul menioneaz c meseria de istoric a fost periculoas ntotdeauna.
Pericolul const nu doar n arestri, executri, care nu i-au ocolit pe istorici n perioada stalinist,
nici n presiunile la care au fost supui, exilurile, concedierile din serviciu pentru abatere de la
poziiile ideologice, de la disciplina metodologic a gndirii care ameninau istoricii
ntotdeauna. Pericolul cel mare, afirm V.Kobrin, const n faptul c nsui istoricul produs al
timpului su, om cu anumite viziuni politice i ideologice risc ntotdeauna, fie contient sau
incontient, s greeasc mpotriva adevrului n favoarea viziunilor sale, sau s-i transfere
concepiile sale contemporane despre oameni asupra trecutului apropiat sau ndeprtat [138].
Un interes deosebit prezint lucrarea . (
. ) autor A.L. Litvin. Cartea este bazat pe materialele anterior secrete
ale arhivelor KGB i este dedicat istoricilor, care au devenit jertfe ale totalitarismului. n lucrare
autorul nu doar descrie suferinele oamenilor, dar caut rspuns la ntrebarea: de ce istoricii au
permis s fie ucii? Impresioneaz concluziile autorului referitor la implicarea politicului n
domeniul nvmntului istoric, originile crizei tiinei istorice sovietice, a terorii istoricilor.
A.L. Litvin afirm c Lenin i adepii si au avut dreptul la nelegerea proprie a istoriei i c
acelai drept la alt viziune a trebuit s fie acordat i celor care gndeau altfel. Dar acest lucru nu
s-a ntmplat. Din cele spuse de autor, rezult c politica totalitar n domeniul nvmntului,
criza tiinei istorice i represiunile istoricilor i au originea n activitatea teoretic a lui Lenin
i politica Statului sovietic din anii 20 ai secolului XX. Iar propagarea unei singure teorii,
monopolul asupra adevrului, ntreinut prin metode represive, a nsemnat moartea tiinei ca
atare [139, p.189]. Represiunile istoricilor (a etnologilor) constituie i subiectul studiului
, alctuitor D.Tumarkin [140]. Lucrarea reprezint un dicionar
biografic al etnologilor sovietici care au avut de suferit n urma represiunilor politice.
Dintre lucrrile publicate n perioada postsovietic, distingem dou studii referitoare la
istoria universitilor din Republica Moldova, n cadrul crora autorii se refer i la nvmntul
istoric superior din RSSM: Istoria Universitii de Stat din Moldova [141, p.217-256] i
Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu 1940-2000 [142, p. 44-50, 8124

126, 184-190]. Autorii analizeaz evoluia facultilor de istorie la fiecare universitate n parte,
remarc caracterul ideologizat al nvmntului istoric din perioada sovietic, implicarea
politicului n activitatea didactico-tiinific. Referitor la politica Statului sovietic n domeniul
nvmntului superior, istoricul V.Cozma menioneaz c viaa i activitatea societii
sovietice, inclusiv a reprezentanilor tiinelor naturale, umanistice i politice n condiiile
regimului totalitar comunist, au fost reglementate i uniformizate la maximum [141, p.392]. Iar
Universitatea de Stat din Moldova din 1946 pn n 1988 a fost organizat i s-a dezvoltat n
cadrul sistemului nvmntului superior sovietic dup modelul universitilor din URSS:
activitatea universitii s-a realizat n cadrul i limitele ngduite de sistemul nvmntului
superior sovietic: planuri i programe de studii, manuale comune etc.[141, p.507].
Anumite aspecte ale problemei cercetate au fost abordate n studiile ce elucideaz evoluia
tiinei istorice din Republica Moldova. Unele publicaii importante privind evoluia tiinei
istorice n RSSM aparin istoricului I.urcanu: Istoricitatea istoriografiei [143, p.9]; Bibliografia
istoric a Basarabiei i Transnistriei [144]; Istoria: receptare, cercetare, interpretare [145].
Autorul menioneaz c n Basarabia stpnit de administraia ruseasc i apoi de cea sovietic,
propaganda oficial a depus mari eforturi pentru a demonstra legtura indisolubil a acestui
teritoriu cu Rsritul, pe de o parte, iar pe de alt parte, diferena categoric dintre populaia
btina de aici i romnii de peste Prut [145, p.269]. I.urcanu demonstreaz aservirea
istoriografiei din RSSM politicii i intereselor Statului sovietic, or concluziile principale,
istoricilor le erau impuse de politica de stat n domeniul istoriei naionale [145, p.270].
Istoricul Anatol Petrencu n lucrarea Basarabia n al Doilea Rzboi Mondial referitor la
problema politicii statului n domeniul nvmntului istoric superior menioneaz c istoria a
fost transformat n instrument de justificare a politicii promovate de regimurile de la putere, de
ndoctrinare a maselor [146, p.6]. n lucrarea nvmntul istoric n Romnia (1948-1989),
A.Petrencu analizeaz nvmntul istoric din Romnia, cu preponderen cel universitar, n
raport cu atitudinea statului i a conducerii de partid fa de predarea i cercetarea istoriei [147].
Studiind lucrarea, observm c, n mare parte, procesele politice ce aveau loc n URSS n
domeniul nvmntului i al tiinei istorice se implementau i n Romnia. Unul dintre cazurile
mai elocvente este campania contra cosmopolitismului din URSS, care a fost preluat i
implementat i n Romnia. A.Petrencu constat c lupta mpotriva a ceea ce s-a numit
cosmopolitism n tratarea istoriei Romniei nu a fost altceva dect o manifestare local a
experimentului revoluionar, tipic stalinismului din URSS. Iar toate lucrrile istoricilor
burghezi au fost declarate vechi, perimate, scrise la comanda burgheziei, antitiinifice
[147, p.12]. nvmntul superior sovietic, ca i tiina istoric, devenise n Romnia pild
25

demn de urmat. Autorul menioneaz c modelul sovietic al nvmntului istoric superior a


fost implantat n Romnia prin diverse ci: traducerea clasicilor marxism-leninismului, a
autorilor sovietici n domeniul istoriei, filosofiei, metodicii predrii nvrii istoriei etc. [147,
p.13], implementarea directivelor politice din URSS i acomodarea lor la realitile politice
romneti. Istoricilor romni li s-a impus concepia stalinist a dezvoltrii societii, bazat pe
dogmatism, citatomanie, buchereal. Istoriografia romn din aceast perioad s-a transformat
ntr-o sucursal a istoriografiei sovietice [147, p.26]. Autorul remarc influena evenimentelor
politice din URSS asupra nvmntului istoric romn, precum campaniile ideologice, moartea
lui Stalin i dezgheul hruciovist. Dei lucrarea nu are ca subiect politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric, autorul abordeaz direct impactul factorului politic i ideologic
sovietic asupra nvmntului istoric, a tiinei istorice.
Lucrarea tiina istoric n contextul intereselor politice a istoricului Anton Moraru
condamn inteniile premeditate de falsificare a istoriei romnilor. Mesajul tiinific ofer
informaii privind evoluia societii basarabene cu toate subtilitile i implicaiile politicului n
cercetarea, predarea i nvarea istoriei [148]. Influena politicului asupra educaiei istorice este
obiectul de studii i al istoricului Sergiu Mustea n lucrarea Educaia istoric ntre discursul
politic i identitar n Republica Moldova [149].
De asemenea, n aceast perioad au fost publicate un ir de articole n care se abordeaz
sovietizarea, propaganda comunist, nvmntul istoric superior i istoriografia sovietic,
falsificarea istoriei. Academicianul Andrei Eanu n articolul Schimbarea la fa a
istoriografiei din Republica Moldova (1989-2002) [150, p.7-25] analizeaz istoriografia
basarabean din perioada sovietic, elucidnd i unele aspecte ale politicii statului n domeniul
nvmntului istoric superior. Autorul afirm c n perioada sovietic la Universitatea de Stat
din Chiinu nivelul pregtirii cadrelor n domeniul istoriei Moldovei era extrem de sczut. Iar
pregtirea istoricilor profesioniti n cadrul stagiului de doctorat de la Institutul de Istorie i alte
centre tiinifice ncepea aproape de la zero. Selectarea i promovarea specialitilor se derula sub
ochii vigileni ai organelor de partid i celor de securitate. Orice abatere ct de mic de la
cerinele partidului putea s duc la eliminarea din Institut. Coninutul tezelor de candidat i
doctor n tiine istorice era ajustat deosebit de riguros la metodologia i ideologia dogmatic
marxist-leninist, care nu permiteau cercettorilor s efectueze investigaii, s trag concluzii
dect n strict concordan cu acestea [150, p.7].
Unele aspecte ale politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior au
fost elucidate n articolele M.Eremia [151-153]. Autoarea menioneaz c odat cu instaurarea
regimului comunist n Republica Moldova (RASSM, mai trziu RSSM) a nceput aa-numitul
26

proces de formare a noii clase de intelectuali, proces care a rezultat din decapitarea celei vechi
[151, p. 215], iar pregtirea cadrelor istorice locale n RSSM nu s-a redus la simpla studiere a
obiectului Istoria. Tinerii istorici erau educai conform ideologiei comuniste, materialul studiat
era legat de problemele practice ale poporului sovietic i ale contemporaneitii, de dogmele
leniniste, ceea ce nu ddea posibilitate de a lrgi orizontul de percepere a lumii, de a nainta noi
concepii i teorii. Era interzis chiar i studierea literaturii strine de specialitate [151, p.218].
Din cercetrile autoarei, rezult c facultile de istorie din instituiile de nvmnt superior din
Moldova Sovietic au fost create n scopul ideologizrii societii, rescrierii istoriei Basarabiei,
legitimrii Puterii sovietice n teritoriu.
Vom constata unele trsturi comune ale politicii statului sovietic n domeniul
nvmntului istoric din RSSM i din RSS Eston. Istoricul Ants Vires n articolul
menioneaz c ideologia de partid stalinist a instaurat n acest
domeniu limite precise, pe care era interzis a le depi. tiina istoric putea s se dezvolte doar
n cadrul ngust al marxism-leninismului. Istoria trebuia divizat n formaiuni social-economice,
n baza crora trebuia periodizat i istoria Estoniei [154, p.163]. De asemenea, se analizeaz
unele cazuri de falsificare a istoriei Estoniei. Istoricul sesizeaz c dup ocuparea Estoniei de
ctre URSS o parte dintre istorici au plecat din ar, doar cei care s-au conformat realitilor
sovietice au rmas. Au fost create noi instituii de nvmnt, iniiate campanii propagandistice
etc. [154, p.157-172]. Un interes deosebit prezint lucrarea istoricului eston Tnu Tannberg
(1944-1956 .).
. n lucrare autorul analizeaz procesul instaurrii puterii sovietice
n republicile baltice, represiunile, politica Statului sovietic n domeniul culturii. Istoricul eston
menioneaz c a avut loc sovietizarea sferei spirituale a societii, a fost introdus i aprobat
mecanismul controlului din partea Moscovei [155, p.8]. n RSS Eston a fost creat filiala
Academiei de tiine a URSS, n 1947 a fost inaugurat Institutul de istorie. Cu aceste momente a
nceput sovietizarea tiinei istorice, iar istoria Estoniei se transform n istoria RSS Estone n
care era elogiat prietenia venic dintre Estonia i Rusia [155, p.47].
Concluzii asemntoare trage i istoricul V.Burlacu n articolele Propaganda culturaleducativ n modelarea contiinei i mentalitii populaiei RSSM (1944-1950) [156], Instituiile
cultural-educative din RSS Moldoveneasc instrument de rusificare (1944-1950) [157].
Autorul constat c disciplinele ideologice (Bazele marxism-leninismului; Istoria PCUS;
Comunismul tiinific; Economia politic; Ateismul tiinific etc.) au fost incluse n planurile de
studii ale facultilor de istorie n anii postbelici n scopul de a-i face pe studeni adepi ai noii

27

puteri. Un alt scop al Puterii sovietice, urmrit prin nvmntul istoric superior, era de a
dezrdcina ideea romnismului din contiina maselor [157, p. 74].
Un aport anumit la cercetarea politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului l aduce
istoricul R.evcenco [158]. Autorul concluzioneaz c n anii 1944-1945 au fost puse bazele
pentru dispreul fa de istoria i limba poporului autohton. n locul acestor valori fundamentale
ale unui neam au fost introduse cu fora aa-zisa cultur i tradiie sovietic. Autorul apreciaz
aceast politic drept genocid moral [158, p.47].
III. Istoriografia occidental. Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric
superior a fost abordat parial i n istoriografia occidental.
n 1956, savantul englez J.Bernal a publicat lucrarea tiina n istoria societii. Autorul
cerceteaz interaciunea dintre dezvoltarea tiinei i tehnicii i societate, din cele vai vechi
timpuri pn n contemporaneitate. Savantul a remarcat dezvoltarea slab a teoriei marxiste n
Uniunea Sovietic. Rezultatul principal al tiinelor sociale n URSS, n opinia autorului, este
experimentul social de construcie a societii socialiste, planificarea economic i eficacitatea
nvmntului sovietic. Bernal menioneaz c metoda marxist a jucat un rol important n
dezvoltarea unor ramuri ale tiinei istorice, antropologiei i arheologiei sovietice [159].
Filosoful englez de origine austriac Karl Raimund Popper i-a dedicat ntreaga via
analizei marxismului i regimurilor comuniste. n irul de lucrri: Societatea deschis i
dumanii ei [160]; Mizeria istoricismului [161]; Lecia acestui secol [162], Popper apr
democraia mpotriva oricrei forme de totalitarism, combtnd att concepia lui Platon asupra
societii, ct i materialismul istoric al lui Karl Marx. Progresul tiinific, afirm filosoful, este
favorizat numai de acele societi n care sunt garantate libertatea gndirii i libera confruntare a
ideilor. Acestea sunt societile deschise, n contrast cu cele nchise, n care domnete
autoritarismul politic pe baze ideologice contrare raionalismului critic. Pe aceast linie, Popper
critic ceea ce el numete Istoricism, concepie, dup care evoluia istoric a umanitii ar fi
predeterminat pe baza unor reguli intrinsece. Se recunoate aici doctrina lui Marx asupra
socialismului tiinific, care prsete terenul unei analize formulate de el nsui, pentru a se face
profetul unei societi viitoare, legitimnd regimurile autoritare.
Autorul afirm c n Rusia, unde comunitii erau la putere, marxism-leninismul a devenit,
n universiti i colile de orice nivel, un sistem de ndoctrinare. ntr-o epoc mai recent, cea a
lui Hruciov, nici unul dintre liderii comuniti nu mai lua doctrina marxist n serios, dect ca
mijloc de conservare a puterii. Un singur punct al doctrinei era luat n serios: ideea c inamicul,
i anume capitalismul, trebuia distrus [162, p.35-36]. Idee exploatat pe deplin de mainria

28

propagandistic sovietic, de tiina i nvmntul istoric n cadrul campaniilor ideologice,


propagandistice i de demascare a falsificrilor istoriografiei occidentale.
Istoricul i politologul american Alfred B.Evans Jr. n lucrarea Soviet Marxism-Leninism:
the decline of an ideology (Marxism-leninismul sovietic: declinul ideologiei) abordeaz
dezvoltarea ideologiei marxist-leniniste de la originile ei pn la prbuirea regimului sovietic.
Alfred Evans afirm c marxism-leninismul sovietic a fost supus de multiple ori adaptrii la
realitile politice de ctre liderii Partidului Comunist. Iar afirmaia c ideologia sovietic a
rmas intact dup Stalin este greit [163, p.2]. Autorul menioneaz c ideologia (ce era
confundat, n acest caz, cu istoria) era utilizat n URSS pentru legitimarea regimului politic i
ornduirea social-economic instaurat, pe de alt parte, ideologia ndeplinea funcia interpretrii
realitii sociale, economice i politice [163, p.211].
Analizei ideologiei comuniste i este dedicat i lucrarea Mitologia tiinific a
comunismului a istoricului romn Lucian Boia. Autorul apreciaz din start ideologia marxist
drept o utopie menionnd c pentru a nelege esena fenomenului marxist, trebuie de fcut
abstracie de nveliul su tiinific. Ceea ce rmne n final este visul milenarist [164, p.55].
Dei, scrie autorul, pe de o parte, mitologia comunist se definete nainte de toate a fi filosofie a
istoriei, pe de alta, nclinarea utopic a lui Marx i pune pecetea asupra ntregului proiect,
situndu-l ntr-o alt perspectiv dect a tiinei [164, p.91]. Acest proiect originar al
comunismului viza transformarea lumii, crearea unei societi noi i a unui om nou, eliberarea i
mplinirea fiinei umane. Totul pornind de la tiin, de la descifrarea legilor istoriei i aplicarea
celor mai ndrznee cuceriri ale tehnologiei. n capitolul Reinventarea istoriei este descris
procesul constituirii miturilor comuniste de la Marx la istoricii sovietici, care n dependen de
realitile politice i deciziile partidului (sau a liderului) puneau n circulaie diverse mituri, care
deseori nici nu corespundeau ideilor lui Marx.
Nancy Whittier Heer n lucrarea Politics and History in the Soviet Union (Politic i istorie
n Uniunea Sovietic) [165] analizeaz istoriografia sovietic a Partidului Comunist din Uniunea
Sovietic n deceniul ce a urmat dup Congresul XX al PCUS. n acest mod, autoarea identific
consecinele Congresului XX al PCUS asupra tiinei i nvmntului istoric din URSS. De
asemenea, menioneaz c la mijlocul secolului XX istoria a fost aservit la maximum
intereselor politice ale Statului sovietic. Analiznd raportul dintre istorie i politic n Uniunea
Sovietic, autoarea constat un fenomen interesant: ntr-o societate totalitar, cel care
controleaz scrierea istoriei trecutului i legitimeaz puterea asupra prezentului rii i poate s
determine i viitorul ei [165, p. vii]. Autoarea concluzioneaz c istoria n orice sistem politic
are funcia de comunicare ntre generaii, de legitimare a institutelor politice, de nvenicire a
29

trecutului prin crearea stereotipurilor i miturilor, de asemenea, de raionalizare a politicii


oficiale [165, p. vii]. nvmntul istoric superior, n acest context, este formatorul noilor
generaii de istorici n conformitate cu ideologia oficial.
Istoricul olandez W.P. van Meurs n lucrarea Chestiunea Basarabiei n istoriografia
comunist [166], paralel cu analiza istoriografiei sovietice, elucideaz un ir de aspecte ce in de
politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior din RSSM. Autorul remarc
c, din punctul de vedere al regimului comunist sovietic, utilizarea explicit i contient a
istoriei n scop politic este de fapt o condiie sine qua non pentru o istoriografie adevrat,
obiectiv. Potrivit modului lui de a gndi, singurul punct de vedere obiectiv este cel al
proletariatului, fiindc aceasta este clasa social care ntrupeaz comunismul int a istoriei
[166, p.38]. W.P. van Meurs ca i N.W. Heer identific patru funcii ale istoriei: a) socializarea;
b) conducerea societii ori a unor anumite grupuri politice; c) legitimarea puterii politice; d)
raionalizarea i rezolvarea conflictelor. n opinia autorului, socializarea i legitimarea sunt
funcii universale, iar celelalte dou sunt caracteristice sistemelor comuniste [166, p.39-40].
ns n ce privete legitimarea, bolevicii poate, mai mult dect orice alt regim, au folosit
istoria pentru a-i legitima propria lor putere. Dreptul bolevic de a conduce depindea de
acurateea legilor marxist-leniniste ale istoriei, iar istoricii comuniti trebuiau, prin urmare, s
demonstreze c mersul istoriei corespunde acestor legi ideologice [166, p.39].
Cu privire la atitudinile i aciunile autoritilor sovietice n domeniul nvmntului
superior, W.P. van Meurs menioneaz c abia din anul 1946 nencrederea Kremlinului fa de
basarabeni, care fuseser sub stpnire romneasc ntre 1941 i 1944, a disprut i s-a produs o
schimbare politic unui numr mai mare de basarabeni i chiar etnicilor moldoveni li s-a
acordat un tratament special n privina admiterii n Partidul Comunist i n instituiile de
nvmnt superior. Cei de pe malul stng au ncercat s blocheze ascensiunea basarabenilor i a
etnicilor moldoveni, care erau mai educai deoarece, n anii ocupaiei, urmaser studiile la colile
romneti. Politica oficial a fost schimbat i admiterea basarabenilor i etnicilor moldoveni a
fost treptat restrns, dup 1956, i complet rsturnat n 1965 [166, p.203]. Autorul sesizeaz pe
lng politica de ideologizare a societii i pe cea de deznaionalizare i de discriminare a
populaiei indigene n ce privete accesul la studii n primii ani postbelici.
Lucrarea Politic i istorie. Cazul comunitilor romni, 1944-1977 a istoricului romn
Vlad Georgescu are drept obiect de cercetare politica Statului romn n domeniul nvmntului
i tiinei istorice. Vlad Georgescu, absolvent al Facultii de Istorie din Bucureti, a luat calea
strintii n anii regimului comunist. Autorul afirm c lucrarea sa este o relatare n direct a
modului n care istoriografia romneasc postbelic a fost manipulat n folos ideologic. De
30

asemenea, constat cu amrciune, dar fr surprindere, completa aservire a istoriei fa de


politic, menionnd c PCR a propovduit o singur religie n tot acest timp, dar s-a nchinat
dup vremi unor biserici diferite i unor pontifi schimbtori [167, p.6].
Dei evenimentele analizate nu se refer la spaiul sovietic, acestea au avut loc ntr-o ar
unde ideologia comunist a fost implementat cu acelai zel ca i n URSS, iar politica statului n
domeniul nvmntului i tiinei istorice n ambele cazuri au multe trsturi comune. n textul
lucrrii, autorul evideniaz trei trsturi ale istoriei de partid: 1. n mod paradoxal, dei se
pretinde a fi marxist, istoria remodelat de comuniti, care insist pe imuabilitatea fondului
autohton mergnd pn la geto-daci, este anti-marxist, neavnd, de fapt, nici o justificare
filozofic serioas; 2. Maniile protocroniste, triumfalismul i exaltarea miturilor deformeaz ntratt de mult perspectiva asupra trecutului, nct istoriografia romneasc a regimului Ceauescu
este antitiinific; 3. Lipsa de discernmnt cu care istoricii improvizai din activiti de partid
inventeaz aniversri, demonstreaz c interpretarea istoriei ntr-o manier festiv este
antipatriotic [167, p.154].
Vom constata c aceste trsturi sub o alt form le vom ntlni i n URSS, i RSSM.
1.3. Concluzii la capitolul 1
n urma analizei izvoarelor i a gradului de cercetare a problemei, am ajuns la urmtoarele
concluzii:
Istoriografia sovietic a apreciat unilateral i tendenios rolul statului i PCUS n organizarea
nvmntului istoric superior: Istoricii sovietici au apreciat pozitiv amestecul organelor de
partid n tiin i nvmnt i faptul c la baza sistemului de nvmnt din URSS au fost puse
principiile leniniste de organizare a colii superioare. PCUS, n opinia acestor istorici, a fost
principalul organizator al colii superioare din Uniunea Sovietic, implicarea Partidului
Comunist n toate domeniile vieii sociale, economice i culturale, inclusiv n domeniul
nvmntului istoric superior, nu este altceva dect rolul conductor al partidului.
Istoriografia din RSSM s-a constituit i a evoluat ca parte component a tiinei istorice
sovietice. Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior, din aceast
perspectiv, a fost apreciat ntotdeauna n conformitate cu abloanele istoriografice oficiale.
PCUS, i n opinia istoricilor din RSSM, a avut rolul conductor n organizarea sistemului de
nvmnt, iar rolul principal al acestuia era de a contribui la construcia comunismului.
Lucrrile publicate n perioada sovietic sunt scrise de pe poziiile ideologiei marxiste,
glorific rolul PCUS i al Puterii sovietice n organizarea vieii social-economice, culturale i
tiinifice din RSS Moldoveneasc. Majoritatea studiilor critic falsificrile burgheze ale
istoriei, legitimeaz Puterea sovietic, fundamenteaz un ir de mituri istoriografice. Politica
31

Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior, n majoritatea lucrrilor, a fost


prezentat doar fragmentar i unilateral. Astfel, pn la 1989, n condiiile cenzurii sovietice,
analiza critic a politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior i
propagarea acesteia a fost imposibil.
Pluralismul postsovietic a condiionat apariia mai multor tipuri de abordri ale problemei. n
majoritatea studiilor dedicate problemelor nvmntului superior, sunt prezente analize critice
ale unor aspecte ale impactului ideologiei cu tiina, ale politicii Partidului Comunist i Statului
sovietic n domeniul nvmntului istoric superior.
Publicarea numeroaselor culegeri de documente, secrete n marea lor majoritate pn n anul
1991 i necunoscute pn la publicarea lor, de asemenea, prezena a numeroase fonduri de arhiv
nc necercetate ne permit s afirmm c pn n prezent nu a fost explorat bogatul material
izvoristic, iar politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada
anilor 1944-1965 a rmas neelucidat.
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor 19441965 a fost abordat de unii istorici doar tangenial. Majoritatea autorilor cerceteaz politica
Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioade mai restrnse de timp,
sau se refer la anumite aspecte ale evoluiei tiinei istorice i nvmntului istoric superior din
URSS, fie c este vorba de aspecte ideologice, culturale, etnodemografice, lingvistice etc.
Cercettorii au avut scopul s analizeze tiina i nvmntul n anumite perioade, politica
Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor 1944-1965 n
complexitatea sa nu a fost abordat ntr-un studiu separat.
Comunismul pentru societatea sovietic reprezenta scopul final al evoluiei istoriei, dup
dezintegrarea URSS i prbuirea regimului totalitar este considerat, n cel mai bun caz, un mit,
n cel mai ru una dintre cele mai mari minciuni, sau chiar crime din istoria contemporan.
Aprecierea ideologiei marxist-leniniste n societate, a politicii statului n domeniul
nvmntului istoric superior este legat de atitudinea fa de Puterea sovietic. Dac n URSS
marxism-leninismul i politica statului n domeniul nvmntului istoric superior a avut o
apreciere pozitiv, atunci n perioada postsovietic negarea experienei totalitare i ideologiei a
schimbat principial atitudinea fa de politica Statului sovietic n domeniul nvmntului i
comunism n ansamblu. tiina istoric modern propune noi abordri metodologice ce permit a
cerceta imparial ideologia marxist-leninist, regimul comunist, politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior fr de care studierea istoriei perioadei sovietice i
nelegerea impactului ei asupra societii contemporane este imposibil.

32

2. CONSTITUIREA MODELULUI SOVIETIC AL NVMNTULUI ISTORIC


SUPERIOR
2.1. Bazele teoretice ale nvmntului istoric sovietic
nvmntul istoric sovietic a avut drept baz teoretic teoria marxist, dei doar o parte
din operele lui Marx au fost publicate n timpul vieii sale. Lucrrile publicate postum i fiecare
nou ediie provocau noi interpretri ale operelor lui Marx. Aceste circumstane au dou
consecine importante: a) orice interpretare a concepiilor lui Marx este ntotdeauna, ntr-o
msur oarecare, reconstrucia lor; b) exist un numr enorm de interpretri contradictorii ale lui
Marx care se exclud reciproc. Aceast diversitate se explic prin faptul c rspndindu-se,
marxismul a fost interpretat n dependen de condiiile sociale, naionale, culturale n care a
nimerit i mediul n care a funcionat. Ca rezultat marxismul s-a detaat de creatorul su i a
nceput s mearg pe propria cale. nsui Marx, adepilor si francezi n 1870 le spunea Eu tiu
doar un singur lucru, c eu nu sunt marxist [98, p.370]. Existnd un numr divers al
interpretrilor este corect de vorbit deja nu despre marxism, dar despre marxisme.
Primele idei ale ideologiei comuniste care conin presupoziii cu privire la istoria umanitii
i procesul istoric au fost expuse n Manifestul Partidului Comunist (Londra, noiembrie 1847).
Manifestul Partidului Comunist a fost elaborat de ctre K.Marx i F.Engels, fiind pentru aceasta
considerai prinii comunismului [86, p.109]. n scurt timp, datorit rspndirii sale, acest
document a devenit Biblia proletariatului i a micrii comuniste mondiale. Fraza de nceput a
documentului, reflect viziunea autorilor i a ideologiei lansate de acetia, fa de procesul istoric
i al celui istoriografic: Istoria tuturor societilor care au existat pn n prezent este istoria
luptei dintre clase [86, p.120]. Aceast idee Marx o dezvolt n lucrarea Ideologia german.
Conform lucrrii, oamenii, care i dezvolt producia material i comunicarea lor material, i
schimb odat cu aceast realitate a lor de asemenea i gndirea lor, i produsele gndirii lor [85,
p.16]. n prefaa ediiei din 1859 a Contribuiilor la critica economiei politice K.Marx i
completeaz tezele expuse anterior menionnd c interesul de clas exercit o influen
hotrtoare asupra spiritelor umane el i face interesai i contieni de apartenena lor de clas,
determinndu-i s acioneze n consecin: Nu contiina oamenilor le determin existena, ci,
dimpotriv, existena lor social le determin contiina [87, p.587]. Astfel c locul pe care
omul l ocup n societate, situaia sa de clas sunt, mai precis, cele ce determin contiina sa.
Ideea c istoria este pus n micare i soarta oamenilor este hotrt de rzboiul dintre
clase se opune ideii rolului rzboiului dintre naiuni. n explicarea cauzal a evoluiilor istorice,
inclusiv a rzboaielor naionale, interesul de clas, conform marxismului, trebuie s ia locul
pretinsului interes naional care nu este dect interesul clasei dominante a unei naiuni. Lupta de
33

clas i interesul de clas sunt n msur s explice fenomene pe care istoria tradiional nici nu
ncearc s le abordeze. Un exemplu de asemenea fenomen, de mare nsemntate pentru teoria
marxist, este tendina istoric de cretere a productivitii muncii. Chiar dac se ntmpl s
nregistreze o atare tendin, istoria tradiional, ce-i ia drept categorie fundamental puterea
militar, este total incapabil s explice acest fenomen. Pe cnd interesul i rzboiul de clas pot,
dup Marx, s-l explice pe deplin. O parte considerabil a Capitalului este consacrat analizei
mecanismului prin care, n perioada denumit de Marx capitalism, aceste fore genereaz o
cretere a productivitii [160, p.124]. ns conform Capitalului capitalismul nu poate fi
reformat, el poate fi doar nimicit. Marx n volumul I al Capitalului rezum c Monopolul
capitalului devine o ctu pentru modul de producie care a nflorit o dat cu el i prin el.
Centralizarea mijloacelor de producie i socializarea muncii ajung la un punct la care devin
incompatibile cu nveliul lor capitalist. Acesta este sfrmat. Proprietii private capitaliste i-a
sunat ceasul. Expropriatorii sunt expropriai [90, p.772-773]. Constatm c miezul doctrinei
expuse de Marx n Capitalul l constituie imposibilitatea reformrii capitalismului i profeia
rsturnrii lui violente. Capitalismul nu poate fi reformat deoarece condiia muncitorilor se
deterioreaz pe zi ce trece. i conform aceleiai concepii, dup rsturnarea capitalismului
urmeaz s fie creat o nou societate comunist progresul societii prin lupta de clas
realizndu-se i de aceast dat.
Marx a introdus n studiul istoriei ideea conform creia condiiile economice influeneaz
viaa social. ns greeala a fost c autorul i-a dus descoperirea pn la extrem, deducnd
conform ei cauzele oricrui fapt n sfera social. Karl Popper afirm c Marx a greit menionnd
c economia are o importan atotcuprinztoare, ntruct istoria fiind o realitate complex,
cunoate ali factori de influen, precum religia, naionalitatea, legturile de rudenie, educaia
comun etc. [162, p.34]. Absolutizarea influenei factorului social-economic asupra progresului
i negarea altora, de ctre Marx, a dunat caracterului tiinific pretins, i a asemnat marxismul
mai mult cu utopiile sociale i cu religiile dect cu teoriile tiinifice. Asemnarea marxismului
cu religiile explic parial popularitatea mare de care s-a bucurat i atractivitatea sa.
Marxismul ca orice religie este constituit din diverse elemente, afirm E.Gaidar i V.May
n Marxismul: ntre teorie tiinific i religia sovietic: simbolul credinei, la care nu se poate
renuna, el poate fi doar interpretat n dependen de circumstane; ritualuri i simboluri; de
asemenea componente tiinifice, ce reflect lumea real i care o ajut s fie neleas [117].
Prile constitutive ale marxismului ca tiin, n viziunea lui V.Lenin, sunt: filosofia,
nvtura economic, teoria socialismului [74], aceste componente sunt atotcuprinztoare i
explic evoluia ntregii umaniti, n opinia autorului. Ca pretins tiin despre societate, n
34

opinia istoricilor E.Gaidar i V.May marxismul include mai multe componente. Anume acestea
camufleaz caracterul utopic i creeaz impresia despre marxism c ar fi o doctrin social
argumentat tiinific: a) teoria economic, ce cuprinde microeconomia (primele capitole ale
volumului I. i unele capitole din volumul III al Capitalului i macroeconomia (volumele II i III
ale Capitalului; b) filosofia istoriei, sau teoria evoluiei societii, abordat n astfel de lucrri ca
Manifestul Partidului Comunist, Critica economiei politice, parial volumul I al Capitalului, de
asemenea n unele lucrri ale lui F.Engels (n primul rnd Anti-During); c) teoria luptei de clas
i a revoluiei acesteia i sunt dedicate Manifestul Partidului Comunist; Optsprezece brumar al
lui Lui Bonapart; Rzboiul civil din Frana, de asemenea lucrrile lui F.Engels Situaia clasei
muncitoare n Anglia; Rzboiul rnesc din Germania .a.; d) Teoria istoriei economice ca
direcionare a filosofiei istoriei i teoriei luptei de clas spre dezvoltarea instituiilor economice
i a economiei, ca atare (Contribuii la critica economiei politice, unele capitole ale Capitalului,
unele scrisori i articole); e) istoria gndirii economice expus n Capitalul, i n special n
Teoria plusvalorii [117, p.6]. Iar J.Schumpeter afirm c teoria istoriei n cadrul acestei doctrine
apare ca metod a analizei istorice i teorie a istoriei economice [168, p.578-580].
Referitor la istoria ca tiin, n capitolul I al Ideologiei germane, Marx menioneaz:
Cunoatem doar o singur tiin, tiina istoriei. Istoria poate fi analizat sub dou laturi, ea
poate fi divizat n istorie a naturii i istorie a oamenilor. ns ambele aceste laturi ale istoriei
sunt indisolubil legate: ct timp exist oamenii, istoria naturii i istoria oamenilor se
condiioneaz reciproc [85, p.5-6]. Istoria, pentru opinia lui Marx, este un schimb consecutiv
de generaii, fiecare din ele folosind materialele, capitalurile, forele de producie, care i-au fost
transmise de toate generaiile precedente [85, p.33]. Iar fr cunoaterea istoriei este imposibil a
nelege noiunile teoretice din domeniile economic, juridic, filosofic .a., cauza nenelegerii
legitilor economice de ctre Proudon fiind necunoaterea istoriei [91, p. 406].
Important pentru tiina istoric a fost considerat conceptul de formaiune socialeconomic. Toate evenimentele, procesele, fenomenele istorice trebuie s fie tratate prin prisma
acestui concept. tiina istoric este orientat spre a nelege procesul social n complex, or
formaiunea, dup Marx, este societatea ce se afl la o anumit treapt a dezvoltrii istorice [97,
p.343]. Prin urmare, conceptualizarea tiinific a fenomenelor i evenimentelor este legat direct
de capacitatea istoricului de a identifica la care formaiune social-economic aparine.
Analiznd principalele lucrri ale lui Marx putem completa cu unele interpretri i
argumente suplimentare principiile marxiste ale cunoaterii istoriei identificate de E.Gaidar i
V.May n Marxismul: ntre teorie tiinific i religia sovietic:

35

1. Stabilirea fenomenului progresului social, a dezvoltrii societii pe linie ascendent de la


forme inferioare la superioare. n lucrrile lui Marx se pune accent pe problemele evoluiei,
trecerii societii de la o stare la alta: Deoarece la fiecare treapt de dezvoltare istoric
aceste condiii corespund dezvoltrii concomitente a forelor de producie, istoria lor este n
acelai timp i istoria forelor de producie, care se dezvolt i care sunt nsuite de fiecare
generaie nou de la generaia premergtoare, iar odat cu aceasta i istoria de dezvoltare a
forelor indivizilor nii [85, p.73] .
2. Determinismul economic, identificarea factorului, ce determin dezvoltarea tuturor formelor
vieii sociale dezvoltarea forelor de producie [169, p.9-10]. Determinismul economic
permite a identifica Legi de fier [96, p.7], ce conduc cu dezvoltarea societii. Sarcina
cercettorului este de a descoperi aceste legi. Legile sunt de fier nu pentru c funcioneaz
venic, dar reieind din ireversibilitatea, obiectivitatea lor pentru societate i om.
3. Prezena diferitelor tipuri de relaii de producie permite a evidenia mari faze n evoluia
umanitii formaiuni social-economice: ornduirea primitiv, sclavagist, feudal,
capitalist i comunist. Formaiunile precomuniste uneori sunt abordate ca epoci
progresiste ale unei formaiuni social-economice, crora le este opus comunismul, ce
semnific ieirea n afara formaiunii economice i nceputul istoriei umanitii propriu-zise
[87, p.586-587]. Legile de fier, din acest punct de vedere, au caracter istoric, acioneaz
doar n limitele formaiunilor precomuniste.
4. Caracterul ascendent i universal al progresului i al legilor dezvoltrii societii ce-l
determin ofer o baz teoretic pentru prognoza tendinelor dezvoltrii societii. Esena
metodologiei prognozei este teza despre faptul c ara mai dezvoltat industrial reprezint
pentru una mai puin dezvoltat doar tabloul viitorului ei propriu [96, p.9.].
5. Dezvoltarea sistemului capitalist, constituit ctre secolele XVIII-XIX, duce ctre acutizarea
contradiciilor lui interne, n primul rnd, ntre munc i capital. Mrirea produciei,
concentrarea ei, centralizarea ntresc caracterul social al forelor de producie, formei private
de organizare a produciei din ce n ce mai controversate, ceea ce duce la revoluia proletar.
Rezultatul ei abolirea proprietii private, trecerea de la sistemul capitalist la cel comunist.
6. Pentru doctrina marxist este caracteristic fenomenul sfritul istoriei. Imaginea despre
starea final spre care se ndreapt umanitatea este mprumutat de la Hegel. La el este
monarhia prusac, la K.Marx comunismul [170, p.8-10].
7. Caracterul activ al concepiei istorico-filosofice, orienta ideologia nu doar spre cunoaterea
lumii, dar i la transformarea ei. Acest fapt presupunea c urma s fie elaborat teoria luptei

36

de clas i a revoluiei i c individul fiind produs al mediului social-economic i poate


schimba natura pe msura trecerii de la o formaiune la alta [117, p.12-11].
nelegerea caracterului neliniar al dezvoltrii societii, n ultimii ani de via, l-a impus pe
Marx s introduc unele corectri n teoria formaiunilor sociale. El nainteaz ipoteza despre
existena a trei faze mari de dezvoltare a societii, dar care includ n sine formaiunile despre
care a scris anterior (comuna primitiv, sclavagismul, feudalismul, capitalismul, comunismul):
formaiunea social primar (arhaic), bazat pe proprietatea comun, forma mai dezvoltat a
creia este proprietatea obtii asupra mijloacelor de producie (asupra pmntului). Obtea
agricol, fiind ultima fa a formaiunii sociale primare, reprezint n acelai timp faza de trecere
la a doua formaiune, adic faza de trecere de la societatea bazat pe proprietatea comun la
societatea bazat pe proprietatea privat [92, p. 419], n cadrul acestei formaiuni ar mari intra
comuna primitiv, modul asiatic de producie; Formaiunea a doua este bazat pe proprietatea
privat i cuprinde, bineneles, un ir de societi, bazate pe sclavie i erbie [92, p.419]:
sclavagismul, feudalismul, capitalismul. A treia formaiune o constituie societile bazate iari
pe proprietatea public (comun), ce amintete de cea arhaic, dar care presupune o faz nalt a
dezvoltrii forelor de producie: Producia capitalist i-a artat caracterul su temporar.
Popoarele, la care capitalismul s-a dezvoltat mai mult, att n Europa ct i n America, tind s
distrug ctuele lui, nlocuind producia capitalist cu producia cooperatist i proprietatea
capitalist cu forma superioar a proprietii de tip arhaic cea comunist [92, p.419]. Din cele
expuse mai sus, rezult un ir de teze cu caracter principial: formaiunile pot s se dezvolte nu
doar succedndu-se, dar i paralel; diferite ri, ce se afl aproximativ la aceeai etap de
dezvoltare a forelor de producie, pot aparine diferitelor ornduiri sociale (modul asiatic de
producie, sclavagism, feudalism, capitalism); nu este obligatoriu ca toate rile s parcurg
unele i aceleai faze ale dezvoltrii societii (unele i aceleai relaii de producie), chiar dac
forele lor de producie se gsesc aproape la acelai nivel; mai exist i ali factori pe lng cei
economici, ce influeneaz asupra formelor vieii sociale ale rii date.
Modul asiatic de producie a pus n dificultate

teoreticienii marxiti, menioneaz

L.Boia, deoarece mecanismul istoriei risca s cad n pan din cauza unei micri paralele care
nu avea nimic comun cu schema liniar: comunitate primitiv-sclavagism-feudalism-capitalism comunism. Cei mai muli au depit dificultatea n mod elegant: au renunat s se mai gndeasc
la ea, iar pe Marx l interesa mai mult dect trecutul viitorul omenirii, stadiul ultim al schemei
sale istorice: societatea fr clase, comunismul [164, p.53].
O societate nou, fr clase fiind idealul utopic, religios, marxismul s-a afirmat drept o
concepie complex despre lume, a devenit ulterior o religie sovietic chemat s dea un
37

rspuns la toate problemele cu privire la natur i societate. Acest rol i-a fost prescris
marxismului de discipoli i vulgarizatori n secolul XX, care prin intermediul unui ansamblu de
citate au ncercat s explice diversitatea lumii i a societii.
Istoricul rus N.I. Kareev a atras primul atenia la potenialul dogmatic al marxismului. n
opinia sa, materialismul istoric, nefiind tiin, ignor necesitile comunitii tiinifice i este
orientat spre necesitile luptei de clas. Kareev evideniaz renunarea principial a lui Marx
la formele tradiionale ale religiei. Cu toate acestea a fost gsit formula, care foarte uor
putea fi transformat n lozinc de lupt a micrilor sociale. Fiecare micare social tinde s se
justifice, referindu-se la o idee sau alta, care se transform n aa mod n dogm [171, p.19].
J.Schumpeter economist austriac, remarca n Capitalism, socialism i democraie c, ntr-o
anumit msur, marxismul este religie, deoarece el propune pentru credincios n primul rnd
un sistem de finaliti, ce determin sensul vieii, i criterii absolute pentru aprecierea
evenimentelor i aciunilor; n al doilea rnd, un ghid de realizare a scopurilor, ce conine nu
doar calea spre salvare, dar i determinarea rului, de care omenirea, sau o parte a ei, trebuie s
fie salvat. Mai poate fi adugat i urmtoarele: socialismul marxist reprezint acea form a
religiei care promite omului raiul n timpul vieii [172, p.377]. O atitudine asemntoare fa de
marxism o avea .Popper, care i-a apreciat atractivitatea: ideile marxismului creeaz impresia
c ai neles legile istoriei, ai vzut imaginea viitorului. Ele creeaz premise morale indirecte a
ajuta de a se desfura inevitabilul. Pe aceast baz se construia religia sovietic cu toate
atributele ei, inclusiv persecutarea crud a ereticilor [173, p.210-211]. Trsturile religioase ale
marxismului explic i caracterul atitudinii unui marxist ortodox fa de oponeni. Pentru el, ca i
pentru adeptul oricrei credine, oponentul nu doar greete, ci este pctos. O opinie diferit de
cea oficial este condamnat nu doar de pe poziii tiinifice, dar i din punct de vedere moral.
nsui Marx, spre sfritul vieii, a nceput s aib o atitudine sceptic fa de Venicele i
marile legi de fier [93, p.23,24,419]. A aprut o contradicie. Dezvoltarea teoriei marxiste
presupunea intensificarea ateniei spre particulariti, excepii. Dar marxismul n calitate de
religie necesita statornicirea dogmelor, minimizarea excepiilor, furirea legilor de fier.
Dezvoltarea ulterioar a marxismului impunea de a recunoate c cea mai mare parte a tezelor
iniiale nu corespund realitilor dezvoltrii civilizaiei. Astfel, marxismul a devenit ostaticul
micrilor intelectuale generate de tezele sale, a succesului su politic. Marx nelese c multe
din cele scrise nu mai corespundeau realitii. ns doctrina propus, deja cucerise masele. Or,
cum scria el nsui: ideea, cucerind masele, devine o for material [89, p.426].
Marx ncearc s modifice unele elemente ale doctrinei cu riscul de a ruina toat
construcia. Nici adepii si nu erau dispui a-i permite s clatine temelia nvturii, sub drapelul
38

creia se construia lupta i cariera lor politic [117, p.19]. A aprut conflictul dintre prile
utopice i tiinifice ale marxismului, care urma s aib o influen puternic asupra activitii
tiinifice, culturale etc. din secolul XX. Pentru rile ce au proclamat marxismul ideologia lor
oficial, acest conflict va avea urmri cu adevrat dramatice, ntruct aprarea puritii
marxismului va fi utilizat pentru justificarea represiunilor politice i a crimelor.
Muli istorici s-au pomenit n rndul celora care, n mod cointeresat, au susinut ideile
sociologice ale lui Marx. Cu toate acestea, cea mai actual pentru tiina istoric era problema cu
privire la gradul de universalitate i obligativitate a teoriei propuse de Marx. n replic lui
N.K. Mihailovski, Marx critic articolul Karl Marx n faa judecii lui I.Jukovski (1877):
Criticul meu a dorit s transforme schia mea despre originea capitalismului vest-european ntro teorie istorico-filosofic ntreag a cii istorice a popoarelor, n mod fatal destinat pentru
fiecare din ele, oricare n-ar fi condiiile existenei lor istorice. Dar eu rog s fiu iertat: o astfel de
interpretare pentru mine n acelai timp e prea onorabil i prea ruinoas [94, p.120]. Marx,
nelegnd probabil c nvtura sa are unele lacune, o considera drept o metodologie de
alternativ la multe alte teorii. Succesul ei i crea anumite rezerve, or, susinerea veridicitii
nsemna a-i lua responsabilitatea asupra destinului a sute de mii i chiar milioane de oameni.
Astfel credem c poate fi interpretat ncercarea sa de a modifica unele teze ale teoriei, i
modestia cu privire la absolutizarea ei. Faptul c Rusia a fcut experiene ndrznee i adesea
reuite de inginerie social i-a determinat pe muli s cread c marxismul trebuie s fie un gen
de tehnologie social, sau c este, cel puin, favorabil acesteia. O asemenea greeal, afirm
K.Popper, nu o poate face ns nimeni care cunoate ct de ct istoria marxismului. Marxismul n
opinia sa e o teorie pur istoric, o teorie ce urmrete prezicerea evoluiilor viitoare pe plan
economic i pe planul puterii politice, mai cu seam a revoluiilor. Aa fiind, el n-avea cum s
ofere baza politicii PC(b)R dup preluarea de ctre acesta a puterii politice. Or, Marx
interzisese practic orice tehnologie social, pe care o denunase ca fiind utopic [160, p.94].
Prezentarea lui Marx ca fiind un oponent al oricrei teorii psihologiste a societii ar putea
s surprind pe unii marxiti, ca i pe unii antimarxiti, afirm K.Popper, ntruct exist muli
care vd lucrurile foarte diferit [160, p.114] totui, n-am nici o ndoial, menioneaz filosoful,
c acele teorii dau lui Marx o interpretare greit ntruct concepiile acestora au prea puin cu
ceea ce Marx a numit materialism istoric [160, p.114-115]. Popper menioneaz c Este trist
sub aspect intelectual, cderea marxismului de la nivelul Capitalului la cel al Mitului secolului
XX [160, p.115]. Mai mult dect att, Marx niciodat nu a utilizat termenul materialism
istoric. Acest termen a fost introdus de Engels, utilizndu-l iniial n scrisorile sale din anul
1890 ctre K.Schmidt i I.Bloh [98, p.210; 99, p.220-221], iar apoi n introducerea la ediia n
39

limba englez a lucrrii Dezvoltarea socialismului de la utopie la tiin n 1892 [95, p.299].
nsui Marx prefera expresia mai rezervat concepia materialist asupra istoriei, subnelegnd
c este vorba despre o anumit poziie sau metod teoretico-metodologic i nu un sistem
filosofic. Acest fapt nu a mpiedicat materialismului istoric s se transforme n unul din sistemele
filosofice dintre cele mai dogmatice, nchise i cu pretenii la adevr absolut.
Exemplu al absolutizrii rolului lui Marx i al teoriei sale pot servi afirmaiile lui Lenin:
Genialitatea lui Marx const n faptul c el a reuit naintea tuturora s trag de aici i s aplice
n mod consecvent concluzia, pe care o sugereaz istoria universal. Aceast concluzie este
teoria luptei de clas [74, p.52]; Din momentul apariiei Capitalului, concepia materialist a
istoriei nu mai este o ipotez, ci o tez tiinific demonstrat [69, p.157] etc. Dogmatizarea
marxismului a devenit preocuparea prioritar a teoreticienilor rui, care tindeau s justifice
teoretic preluarea puterii, chiar dac filosofia marxist n Rusia i-a declarat ataamentul fa de
tezele lui K.Marx i F.Engels. N.Berdeaev, V.Zenikovski, N.Loski, G.Florovski, G.Fedotov au
analizat istoria marxismului rus de pe poziii filosofice i religioase [174; 175; 176, p.29-53; 177,
p.399-442; 178; 179]. Filosofii fcnd parte din grupul de intelectuali exilai la nceputul anilor
20 din Rusia, au pus accent pe specificul naional, cultura spiritual, studiind istoria gndirii
sociale, cultura, literatura i filosofia rus. Sarcina a fost s neleag dac marxismul este un
fenomen local, sau este de import i introdus cu fora. Situaia se complica prin faptul c vorbind
despre marxism, ei opuneau marxismul clasic (apologet al cruia, n Rusia, ei l considerau pe
G.Plehanov) neomarxismului (modificaie a nvturii clasice create de V.Lenin).
O.Leontieva n Marxismul n Rusia la rscrucea secolelor XIX-XX, menioneaz c Lenin
introducea modificri n marxism acolo unde-i era convenabil din punct de vedere politic [180,
p.24]. Aceast contrapunere a lui Plehanov, ca adept al schemelor marxiste clasice, lui V.Lenin
ca voluntarist care a respins aceste scheme pentru a avea succes politic, se ntlnete i n
istoriografia rus a anilor 1990 [181, p.121-136, 160-170].
N.Berdeaev considera c marxismul pe teritoriul Rusiei s-a modificat i a fost rusificat,
transformndu-se n unul din produsele culturii ruse. A avut loc rusificarea i orientalizarea
marxismului: Marxismul care nici pe de parte nu are origini i trsturi ruse, capt stil rusesc,
stil oriental, aproape de slavofilie [174, p.335, 338, 369]. nsui Marx a afirmat c teoria sa nu
are nici o atitudine fa de Rusia, c istoria apariiei capitalismului occidental nu poate fi
considerat o cale pentru toate popoarele [94, p.120]. Cu toate acestea, marxismul a continuat s
fie rusificat, acomodat la realitile politice de ctre teoreticieni: G.V. Plehanov, V.I. Lenin, I.V.
Stalin .a.

40

Unul dintre cei mai importani teoreticieni care a contribuit la dezvoltarea lui n varianta
ortodox a fost G.V. Plehanov (1856-1918). El a aplicat teoria materialismului economic
abordnd astfel de teme ca literatura, cultura, religia. Principalele lucrri ale acestui teoretician
marxist: Socialismul i lupta politic; Contradiciile noastre; Studii asupra istoriei
materialismului; Cu privire la problema dezvoltrii concepiei moniste asupra istoriei; Cu
privire la concepia materialist asupra istoriei; Istoria gndirii sociale ruse au fost scrise de pe
poziii dialectico-materialiste. La baza materialismului filosofic al lui Plehanov st analiza
istorico-filosofic. Cercetarea gndirii filosofice din trecut, dup Plehanov, este, pe de o parte,
dezvoltarea coninutului acesteia, pe de alt parte analiza formelor i metodelor existenei ei
sociale. n lucrarea Cu privire la problema dezvoltrii concepiei moniste asupra istoriei,
menioneaz c: Pentru a nelege concepiile istorice ale lui Marx, trebuie s amintim, la ce
rezultate a ajuns filosofia i tiina social-istoric n perioada precedent apariiei sale [182,
p.131]. Una din concluziile lui Plehanov este c rezolvarea marxist a problemei omului nu a
aprut pe un loc gol, dar a fost o continuare a tradiiilor filosofiei, n al doilea rnd, ajut a
identifica originile abordrii idealiste a problemei omului pe care el o supune criticii.
Plehanov n Concepiile filosofice i sociale ale lui K.Marx se arta convins c
materialismul istoric al lui Marx este filosofia istoriei. De la Marx noi pentru prima dat am
primit filosofia materialist a istoriei umanitii, afirma Plehanov [183, p.452]. Importana ei
tiinific este legat de faptul c ea descoper nu cauzele unor fenomene separate, prin care se
caracterizeaz procesul istoric, dar modul de identificare i explicare a acestor cauze, adic cum
este posibil cunoaterea istoriei, ce st la baza conceperii filosofice a procesului istoric. n
aceasta, dup prerea lui Plehanov, const importana metodologic a explicrii materialiste a
istoriei. Mai convingtor, n acest sens, Plehanov considera Capitalul.
Prin concepia monist asupra istoriei a introdus principiul materialismului n filosofia
istoriei. El fcea distincie ntre materialismul su i materialismul economic, dup care, se
ascundea vulgarizarea nvturii economice a lui Marx n spiritul odat ce se cunoate structura
economic a societii, se poate de dedus din ea toate celelalte fenomene sociale. Explicndu-i
poziia sa, Plehanov sublinia c concepia materialist asupra istoriei nu limiteaz obiectul
analizei la anatomia economic a societii, deoarece progresul umanitii niciodat nu se
realizeaz doar n limitele economiei [184, p.216]. n viziunea sa, filosofia materialist a istoriei
cuprinde totalitatea fenomenelor sociale, direct sau indirect condiionate de economia social,
pn chiar i imaginaia omului. n afar de aceasta, ea presupune priceperea de trecere de la
economie la sfera vieii spirituale a societii. Este inadmisibil s ne bgm ntotdeauna cu
economia n explicarea fenomenelor sociale [183, p.288] nu odat prentmpina Plehanov.
41

Un interes deosebit, n acest sens, l prezint lucrarea Istoria gndirii sociale ruse. nsi
structura lucrrii, n care se prezint iniial dezvoltarea relaiilor sociale ruse, iar apoi se
elucideaz micarea gndirii sociale, d de neles concepiile autorului. Referitor la
materialismul istoric, Plehanov meniona c acesta are statut de transformare revoluionar n
filozofie, asemntoare cu cea a lui Kopernik. Esena transformrii, menioneaz autorul, const
n afirmarea principiului: existena social determin contiina social. n opinia sa, acest
principiu poate fi interpretat n felul urmtor: Fiecrui nivel de dezvoltare dat al forelor de
producie i corespunde un anumit tip de relaii interumane n procesul social de producie.
Caracterul acestor relaii determin toat structura social, care din partea sa determin modul de
percepere, simire, gndire i aciunii oamenilor ntr-un cuvnt, natura lor [182. p. 7-8].
Istoria, dup Plehanov, este proces material, ce include toate aspectele vieii i activitii
oamenilor. Primatul proceselor materiale n raport cu cele spirituale pentru Plehanov a fost teza
de pornire n filosofia sa a istoriei. Repetnd pe Marx el afirm: relaiile de producie determin
toate celelalte relaii, existente ntre oameni n viaa lor social. Relaiile de producie, la rndul
lor sunt determinate de starea forelor de producie [185, p.658]. Cu toate acestea, el acord o
atenie foarte mare sferei spirituale culturii, ideologiei, considernd c ele se afl n dependen
de partea material. Un rol important n dezvoltarea societii l au nu doar relaiile economice,
dar i lupta de clas. Prin prisma acestei lupte se manifest interesele economice, care, la rndul
lor, determin ideologia claselor, morala lor, arta, religia [124, p.179-180]. n acest context,
Plehanov meniona c Rusia ctre 1917 nu a fost gata pentru transformrile socialiste: dup
prerea sa, moara istoriei nu a mcinat nc fina din care s se coac plcinta
socialismului. Trebuie s mai treac timp pn ca ara s fie gata pentru revoluia burghezodemocratic, iar dup ce capitalismul n Rusia i va finisa lucrul i de cea socialist [186, .308].
De aceea a susinut Guvernul Provizoriu i s-a pronunat n aprarea sa. n Scrisoarea deschis
muncitorilor din Petrograd i convingea c acapararea puterii nainte de timp de o clas sau i
mai ru de un partid poate duce la consecine triste [187]. Aceste scrisori n-au fost publicate
n operele alese i cele complete ale lui G.V. Plehanov din motive lesne de neles.
G.V.Plehanov afirm c fr analiza psihologiei sociale este imposibil de a reconstitui
imaginea adecvat a dezvoltrii gndirii sociale: Nu este nici un fapt istoric, care n-ar fi legat la
originea sa cu economia social, dar nu este mai puin corect i faptul c nici un fapt istoric care
nu ar fi precedat, nsoit i urmat o anumit stare a contiinei. De aici rezult, n viziunea lui
Plehanov, i importana mare a psihologiei sociale: Dac de ea se ine cont n istoria dreptului i
a gndirii politice, atunci fr ea nu este posibil nici un pas n istoria literaturii, artei, filosofiei
.a. [188, p.247-248]. n lucrrile sale se trateaz ideea maselor populare ca furitori ai istoriei
42

societii. Dup Plehanov, istoria a fost fcut de oameni incontient, pn cnd masele nu au
vzut forele motrice de baz ale progresului istoric: odat ce au fost descoperite aceste fore,
odat ce au fost studiate legile aciunii lor oamenii vor fi n stare s le ia n minile proprii
[189, p.445]. Rolul i importana personalitii sunt determinate de nivelul de dezvoltare a
organizrii sociale. Dar personalitatea este relativ liber de procesele economice i politice.
Activitatea personalitii se coreleaz cu contiina ei despre locul pe care ea l ocup n irul
evenimentelor ce au loc. Cu ct mai important i imagineaz rolul su, cu att mai hotrt ea
acioneaz. n aa mod, personalitatea reprezint expresia ntregului potenial al vieii sociale,
creatorul istoriei. Plehanov evideniaz c marxismul nu neag activitatea bine planificat a
activitii oamenilor: relaiile sociale sunt esena relaiilor interumane, i nici un mare pas nu
poate avea loc n istorie fr participarea unui numr mare de oameni, adic a maselor.
Necesitatea participrii lor condiioneaz necesitatea influenei unor personaliti mai dezvoltate
asupra maselor. Astfel, se deschide cmp liber activitii unor personaliti aparte [185, p.334].
Rezult c personalitile datorit capacitilor lor pot influena destinul societii.
n ceea ce privete comparaia Rusiei cu statele occidentale, Plehanov remarc c nefiind
original pe deplin, procesul istoric rus se deosebete de cel francez prin cteva trsturi
fundamentale. i nu doar de cel francez. Procesul istoric rus are unele trsturi ce-l deosebesc de
cel al statelor europene i-l aseamn mai mult cu despoiile orientale [184, p.12]. Plehanov
afirm c Rusia n evoluia sa istoric se plaseaz ntre Occident i Orient. Epocile istorice ale
istoriei Rusiei, conform concepiei lui Plehanov, se deosebesc prin trsturile comune cu
Orientul sau Occidentul. Viziunile istorice elucidate n Istoria gndirii sociale ruse, au fost
ntmpinate cu scepticism de colegii si n lupta politic.
G.V. Plehanov printre primii a interpretat istoria Rusiei prin prisma materialismului istoric.
Lenin a apreciat meritele profesorului su n msura n care ideile i lucrrile acestuia
contribuiau la lupta mpotriva adversarilor si politici. Meritele lui, scria V.Lenin, sunt enorme,
n trecut. Pe parcursul a 20 de ani el a oferit o mulime de opere extraordinare, n special
mpotriva oportunitilor marxiti, norodnicilor [75, .259]. V.Lenin n calitate de lider al
bolevicilor, conductor al Statului sovietic a iniiat curentul neomarxist interpretnd marxismul
n dependen de realitile i scopurile politice. Ocupndu-se de teoretizarea statului i
revoluiei, a societii socialiste a fost i iniiatorul politicii n domeniul nvmntului i tiinei.
Activitatea teoretic a lui V.I.Lenin poate fi mprit convenional n cteva direcii [190,
c.255-256]: Prima direcie se refer la dezvoltarea sociologiei marxiste. Stabilindu-se la
Peterburg, Lenin s-a inclus n lupta cu norodnicii i a atras atenia asupra sa cu articolele Ce sunt
prietenii norodului i cum lupt ei mpotriva social-democrailor (1894) [69, p.141-387] i
43

Coninutul economic al norodnicismului i critica lui n cartea lui Struve (1895) [68, p.389-598].
Pentru prima dat concepiile sale sociologice au fost elucidate n polemica cu norodnicii. La
baza sociologiei, Lenin, chiar de la nceput, a pus nu personalitatea, ci grupul social. La
ntrebarea pe care singur i-a dat-o ce este idealul pentru un marxist? el rspunde:
Marxistul reiese din acelai ideal, dar l confrunt nu cu tiina modern i ideile morale
moderne, dar cu contradiciile de clas existente i l formuleaz nu ca necesitate a tiinei, dar ca
necesitate a unei clase anumite, creat de anumite relaii sociale [] Marxistul are drept criteriu
formularea i explicarea teoretic a luptei de clas care se desfoar sub ochii notri ntre clasele
sociale i ntre interesele economice [68, p.461]. A doua direcie n activitatea teoretic al lui
V.Lenin este dezvoltarea filosofiei marxiste. n lucrarea Materialismul i empiriocriticismul [72,
p.7-427], Lenin afirm c: Materialismul n general recunoate existena obiectiv real
(materia), neatrnat de contiina, senzaia, de experiena .a.m.d. ale omenirii. Materialismul
istoric recunoate existena obteasc neatrnat de contiina obteasc a omenirii. Contiina n
ambele cazuri este doar reflecia existenei, n cel mai bun caz cea mai adevrat reflectare a ei
[72, p.390]. Susinerea materialismului economic i istoric a cptat nc o trstur important.
Aceasta este recunoaterea caracterului prtinitor al nvturii i n general al filosofiei
materialiste. Filosofia modern este la fel de partinic, ca i cu dou mii de ani n urm [72,
p.421]. A treia direcie a activitii teoretice a lui Lenin este legat de teoretizarea revoluiei. n
lucrrile publicate n aceast direcie este abordat tema revoluiei i a statului. Fiind principalul
teoretician al experimentului sovietic, n ncheierea lucrrii Statul i revoluia, Lenin va scrie,
exprimndu-i dup prerea sa vocaia i sensul vieii sale: Este mai plcut i mai folositor s
nfptuieti experiena revoluiei dect s scrii despre ea [77, p.138].
Lenin nelegea noiunea de istorie n trei sensuri: istoria ca evenimente i fapte ale
trecutului; istoria ca tiin, ce studiaz evenimentele trecutului i istoria ca evenimente
istorice ale contemporaneitii [190, p.56]. n lucrrile sale, V.I. Lenin apela la anumite subiecte
istorice pornind de la scopurile pe care i le punea: pentru a determina tendinele dezvoltrii
societii i elaborrii liniei politice, pentru argumentarea viziunilor i a platformei politice n
anumite probleme, pentru convingerea i atragerea adepilor, i critica adversarilor, pentru a
argumenta incorectitudinea teoriilor burgheze cu privire la dezvoltarea societii [190, p.57], a
argumenta veridicitatea teoriei marxiste, a caracterului firesc al revoluiei, a legitimitii
Puterii sovietice instaurate i a politicilor promovate de aceasta.
n lucrrile lui Lenin, nvtura despre formaiunile social-economice este strns legat de
analiza de clas a procesului istoric i partinitate n aprecierea lui. Lenin nelegea sarcina sa n a
cerceta relaiile de producie i evoluia lor folosindu-se de metodele materialiste i de economia
44

politic. Lenin, utiliznd teoria materialismului istoric, a ajuns la concluzia c istoria rus s-a
dezvoltat n corespundere cu legitile istoriei universale. Din cauza c Lenin era, n primul rnd,
om politic, interesul lui fa de istoria rus era selectiv i se corela cu viziunile sale politice i
principiile metodologice. Lenin n premier a analizat procesul formrii i dezvoltrii
capitalismului n Rusia de pe poziii marxiste n Dezvoltarea capitalismului n Rusia (1895) [70,
p.1-685]. Lucrarea a aprut din necesitatea de a rspunde n mod marxist la un ir de ntrebri cu
privire la istoria Rusiei, necesitate legat de disputele teoretice cu norodnicii cu privire la
dezvoltarea capitalismului i a pieei. Lenin nainteaz criteriile sale de determinare a formelor
de producie a mrfurilor, arat intercalrile complicate ale relaiilor capitaliste i de erbie n
economia Rusiei din secolul al XIX-lea, i ajunge la concluzia c Rusia este o ar capitalist.
Lenin face unele incursiuni istorice n istoria medieval a Rusiei i cea modern, evideniind
unele trsturi distinctive ale procesului istoric, devenind astfel nite abloane pe care nimeni nu
ndrznea s le pun la ndoial n istoriografia sovietic.
Referitor la metodele studierii faptelor istorice, V.I. Lenin remarca c ntregul spirit al
marxismului, ntregul su sistem cer ca fiecare poziie s fie abordat doar din punct de vedere
(a) istoric; (b) n raport cu altele; (c) doar n legtur cu experiena concret a istoriei [84,
p.388]. Printre metodele cele mai importante, elaborate i promovate de apologet, un loc
nsemnat l ocup analiza de pe poziii de clas a fenomenelor i proceselor vieii societii.
Metoda analizei de pe poziii de clas a fost apreciat n istoriografia sovietic ca fiind cea mai
important descoperire a gndirii istorice [191, p.30]. Lenin nelegea aceast metod ca cel mai
important mijloc al cunoaterii istorice. O condiie obligatorie a dobndirii cunotinelor veridice
despre procesele sociale V.Lenin considera analiza acestor fenomene prin prisma coninutului lor
de clas i a contradiciilor de clas care le sunt specifice i explicarea cum anume formaiunea
social determin evenimentele istorice. Partinitatea, n acest sens, reprezint n accepiune
marxist-leninist un criteriu al obiectivitii oblignd istoricul n orice apreciere a
evenimentelor s stea pe poziia unui anumit grup social [68, p.469]. Or, forma superioar a
cunoaterii tiinifice a realitii istorice, capabil s dea o reflectare obiectiv, pentru V.Lenin
este obiectivitatea luptei de clas, ce permite a determina poziiile, interesele i relaiile dintre
diferite clase sociale i n aceast cale de a nelege tendinele dezvoltrii faptelor, de a depista
esena lor de clas [73, p.115-117]. Obiectivitatea de clas, opus obiectivitii burgheze, se
evideniaz n lucrrile lui Lenin ca form superioar a partinitii n cercetarea fenomenelor
sociale. n cercetarea fenomenelor sociale un cercettor marxist trebuie s in cont de principiul
partinitii i al obiectivitii de clas: Marxistul, scria V.Lenin, trebuie s in cont de faptele
obiective, de mase i clase, i nu de personaliti sau ali factori [76, p.177]. Analiza de pe
45

poziii de clas a constituit un principiu fundamental n disputele teoretice i n practica


construciei socialismului, or, construcia unei societi fr clase nsemna lichidarea claselor,
n special a burgheziei, capitalismul fiind considerat pericolul principal.
Teoria i practica construciei socialismului, dup preluarea puterii de ctre bolevici,
devine preocuparea principal a teoreticienilor. Lenin vedea n revoluia socialist posibilitatea
depirii rapide a napoierii economice i culturale. Revoluia cultural includea un complex
amplu de sarcini ale construciei socialiste n domeniul culturii, tiinei i nvmntului.
n noile condiii, de dup 1917 n Rusia, Lenin nu avea alt alternativ, dect s
construiasc socialismul pe baza realizrilor culturii capitaliste de pn la revoluie: Trebuie
s lum toat cultura, pe care capitalismul ne-a lsat-o, i din ea s construim socialismul, fr
aceasta noi nu vom putea construi societatea comunist [81, p.54-55] motivnd c trecerea de la
capitalism la comunism este un proces firesc, evolutiv [81, p. 64-65].
n cadrul transformrilor culturale, colii i se rezerva rolul de instrument al educaiei
comuniste la primul congres al angajailor din nvmnt i Congresul al VIII-lea al PC(b)R
din 1918 Lenin meniona: Victoria revoluiei o poate consolida doar coala; Destinul
revoluiei ruse depinde direct de rapiditatea trecerii maselor de nvtori de partea Puterii
sovietice [192, p.43]. Partidul i-a pus sarcina: s transforme coala dintr-un instrument de
dominaie de clas a burgheziei n unul de lichidare complet a mpririi societii n clase i
regenerare comunist a societii [82, p.495]. n perioada construciei comunismului, coala, n
viziunea lui Lenin, va propaga principiile comunismului, i va asigura influena ideologic,
organizatoric, educativ a proletariatului asupra pturilor semi-proletare i neproletare, a
maselor muncitoare n scopul educrii unei noi generaii, capabil s edifice comunismul [82,
p.496; 193]. Pentru realizarea acestui deziderat, Lenin a propus s fie pregtite cadre noi de
lucrtori ai nvmntului, ptruni de ideile comunismului; s aib acces n coli superioare,
toi doritorii de a face studii, n primul rnd muncitorii; s se desfoare o propagand ct mai
larg i s se utilizeze n acest scop aparatul de stat [82, p.496-497]. Transformarea sistemului
educaional n mijloc de ideologizare i ndoctrinare a societii nu a fost ntmpltoare, ea au
fost conceput n viziunea leninist asupra tiinei i nvmntului i n Programul PC(b)R.
Instaurarea Puterii sovietice n Rusia a creat un climat favorabil istoriografiei marxiste.
Lipseau ns cadrele capabile s-o propage [194, p.14]. Despre aceasta, Lenin meniona: Noi
vom educa specialiti comuniti adevrai doar peste douzeci de ani: prima generaie de
comuniti fr vreo pat i compromitere; noi trebuie s aranjm totul acum, nu peste douzeci
de ani, dar peste dou luni, pentru a lupta cu burghezia, mpotriva tiinei burgheze a ntregii
lumi. Aici noi trebuie s nvingem. Cu fora maselor s impunem specialitii burghezi s ne
46

slujeasc nou greu, dar este posibil, i dac noi vom face aceasta noi vom nvinge [81, p.65].
Intelectualitatea, educat n Rusia arist i peste hotare, reprezenta un pericol pentru sovietici.
ns cadre noi nu aveau, or soluia pe care a propus-o Lenin era de a impune cadrele vechi s
munceasc n folosul Puterii sovietice. Important era, n viziunea lui Lenin, ca realizrile tiinei
s fie utilizate pentru desctuarea raiunii, pentru rspndirea viziunii tiinifice, educarea unui
om nou i construcia unor forme noi de relaii sociale [77, p. XVII, 30; 83, p.XVI].
Fiind considerat clasic al marxism-leninismului, autoritatea lui Lenin era incontestabil n
toate sferele activitii. n domeniul filosofiei, al filosofiei istoriei, acest lucru se manifesta prin
faptul c lucrarea Materialismul i empiriocriticismul [72, p.7-424] a fost tratat ca cea mai
nalt realizare a gndirii filosofice. n acelai timp, unele teze, pe care nsui Lenin le-a
recunoscut a fi elementare, erau ludate ca fiind geniale. Lenin ca persoan a fost apreciat, la
nivelul celor mai nalte organe de stat i de partid, drept geniu [195]. Statutul de clasic al lui
Lenin nu a fost pus niciodat la ndoial n URSS, ns n scurt timp dup moartea lui (1924), un
alt lider sovietic I.Stalin a pretins la rolul de teoretician al comunismului tiinific [196; 197;
198].
Dogmatizarea marxismului n Uniunea Sovietic a continuat. Temelia construciei
ideologice, pe care o ridica Stalin, urma s devin Istoria PC (b) din toat Uniunea. Curs scurt,
(n continuare Curs scurt n.a.) publicat n anul 1938 sub redacia Comisiei CC a PC(b), dar
atribuit n curnd n exclusivitate lui Stalin [199, .53].
Pe parcursul elaborrii acestei lucrri, Stalin a luat sub control tiina istoria partidului
subordonnd-o scopurilor sale [200, p.65-69]. Istoricul N.Maslov menioneaz c Stalin tindea
contient i permanent spre crearea aureolei infaibilitii n jurul propriei persoane[200, p.6569]. Se atingea acest scop pe calea persecutrii istoricilor ncpnai i a prelucrrii altora
i transformarea lor n apologei ai noii concepii staliniste cu privire la istoria partidului n care
dreptul la iniiativ Stalin i l-a asumat n exclusivitate sie [201].
Cursul scurt include concepia stalinist privind trecerea URSS spre socialism: legitatea
revoluiei, inevitabilitatea rzboiului civil i victoria asupra contrarevoluiei i interveniilor,
distrugerea cu succes a opoziiei, necesitatea industrializrii i colectivizrii, atingerea
succeselor istorice sub conducerea PC(b), a CC, i personal a lui Stalin, care depuneau eforturi
enorme pentru rezolvarea acestor sarcini complicate pentru ar [202, p.159].
Esena Cursului scurt consta n reevaluarea, din punctul de vedere al lui I.Stalin, a
succeselor, rezultatelor i perspectivelor dezvoltrii Statului sovietic. Cursul scurt a nceput s
determine ntregul coninut al ideologiei oficiale, s influeneze contiina social a maselor,
procesul dezvoltrii nu doar a tiinei istorice, dar i a tuturor tiinelor socioumanistice.
47

Menionnd c Istoria PC (b) din toat Uniunea este istoria a trei revoluii: revoluia burghezodemocratic din anul 1905, a revoluiei burghezo-democratice din februarie 1917 i a revoluiei
socialiste din octombrie 1917, Istoria PC (b) din toat Uniunea este istoria detronrii
arismului, a rsturnrii puterii moierilor i capitalitilor, istoria nvingerii interveniei militare
strine n timpul rzboiului civil, istoria construciei Statului sovietic i a societii socialiste n
ara noastr [203, p.4], I.V.Stalin a anunat concepia c Istoria PC(b) este istoria apariiei i
dezvoltrii a nsui Statului sovietic, asumndu-i sie rolul marelui conductor.
Cursul scurt conine numeroase expresii care elogiaz rolul lui Stalin n svrirea
revoluiei, construcia/dezvoltarea Statului sovietic i societii socialiste, reprezentnd de fapt,
o istorie a aportului adus de Stalin n procesele menionate: Stalin desfura o munc
revoluionar enorm [203, p.77]; Poziia lui Lenin n ntregime era susinut de tovarul
Stalin [203, p.132]; O importan mare l-a avut discursul tovarului Stalin cu privire la
problema naional[203, p.182] etc. Numele lui Lenin n lucrare se ntlnete de 498 de ori, al
lui Stalin de 175 mult mai puin. ns n ce privete spaiul acordat descrierii rolului fiecruia,
cel dedicat lui Stalin este incontestabil mai mare. O alt tactic de a elogia rolul lui Stalin a fost
plasarea numelor acestora n acelai context, nti numele lui Lenin, apoi al lui Stalin, astfel
egalndu-le practic statutul. Numele lor sunt plasate alturi de 37 de ori, de exemplu: Marea
cauz a partidului lui Lenin-Stalin [203, p.3], Lenin i Stalin spuneau [203, p.189] etc.
Concepia asupra istoriei este expus n paragraful Despre materialismul dialectic i istoric
[203, p.99-127]. Stalin cu ajutorul unor linguitori s-a transformat pe sine ntr-un mare filosof al
contemporaneitii, succesor genial i continuator al filosofiei lui Marx, Engels, Lenin. n
aceast lucrare, popularitatea sa s-a manifestat n vulgarizarea principiilor filosofice, iar
cunoaterea tiinific s-a transformat n scolastic, ntr-un ansamblu de stereotipuri dogmatice.
Paragraful dat a devenit un catehism filosofic, studierea cruia se reducea la nvarea pe de rost
a ntrebrilor puse i a rspunsurilor scurte date.
Materialismul istoric, n accepie stalinist, este acomodarea prevederilor materialismului
dialectic la studierea vieii sociale, aplicarea prevederilor materialismului dialectic la fenomenele
vieii societii, la studierea societii, la studierea istoriei societii [203, p.100]. Iar istoria
societii este istoria dezvoltrii produciei, istoria modurilor de producie, ce se succed pe
parcursul secolelor, istoria forelor i relaiilor de producie [203, p.116]. Autorul concluzioneaz
c istoria dezvoltrii societii este istoria productorilor de bunuri materiale, istoria maselor
truditoare, care sunt forele de baz ale procesului de producie ce realizeaz producia bunurilor
materiale, necesare pentru existena societii [203, p.116]. tiina istoric, se menioneaz n
continuare, dac dorete s fie tiin, nu poate s reduc istoria societii la aciunile regilor i
48

comandanilor de oti, la aciunile cuceritorilor, dar trebuie, nainte de toate, s se ocupe de


istoria maselor muncitoare, istoria popoarelor [203, p.116]. Prin urmare, tiina istoric trebuia
s argumenteze teoretic c istoria reprezint istoria luptei dintre clase i c ultima etap a
evoluiei societii o reprezint comunismul. Iar sarcina principal a tiinei istorice, n
accepiune stalinist, este studierea i descoperirea legitilor produciei, legitilor dezvoltrii
forelor i relaiilor de producie, legitilor dezvoltrii economice a societii [203, p.116].
Ideea despre formaiunile social-economice Stalin o preia de la Marx, menionnd c
fiecrei formaii i corespunde un tip de relaii de producie: gentilico-tribal, sclavagist, feudal,
capitalist, socialist [203, p.119]. La baza relaiilor de producie, menioneaz autorul, stau
tipurile de proprietate asupra mijloacelor de producie. Iar n cadrul ornduirii socialiste, care
exista doar n URSS, baza relaiilor de producie este proprietatea public asupra mijloacelor de
producie. Aici nu exist nici exploatatori, nici exploatai. Bunurile produse se distribuie dup
munc n conformitate cu principiul: cine nu lucreaz, acela nu mnnc [203, p.219].
Prin paragraful Lichidarea resturilor spionilor buharino-trokiti, rufctorilor,
trdtorilor patriei, se justific regimul totalitar, teroarea, lupta cu adversarii politici.
Buharinitii i trokitii sunt numii deja nu opoziie, ci band, dumani ai poporului i pleav
a speciei umane. Ei sunt acuzai de trdarea patriei, spionaj n folosul serviciilor secrete strine,
ncercri de a distruge Statul sovietic. n aa mod, Stalin pornind de la atitudinea personal, a
hotrt cine dintre reprezentanii istoriografiei marxiste trebuie s fie considerai ortodoci, i
cine s fie atribuii ereticilor [180, p.7-8]. G.V. Plehanov, V.I. Lenin, I.V. Stalin au fost
considerai clasici, iar L.D. Troki, N.I. Buharin, S.F. Platonov, E.V.Tarle i un ir de istorici
judecai i condamnai la diverse pedepse n cadrul Dosarului Academiei din 1929 eretici.
Sugestiv este expresia c dup victoria revoluiei, s-a schimbat i intelectualitatea URSS.
Cei mai muli sunt de origine rani. Ei nu slujesc capitalismului ca vechea intelectualitate, ci
socialismului[203, p.328-329]. Transformrile ce au avut loc ca urmare a publicrii Cursului
Scurt purtau un caracter radical. S-au produs schimbri n interpretarea procesului istoric n
structura tematic a tiinei, n organizarea ei. A aprut un fenomen nou conducerea de stat i
de partid a dezvoltrii tiinei, s-au mrit proporiile i formele influenei nvmntului i
tiinei asupra contiinei maselor, memoriei istorice a societii [202, p.160-161].
Cursul scurt trata istoria PC (b) din toat Uniunea drept o lupt a lui Stalin cu tot felul de
dumani ai partidului i poporului [204, p.334-335]. Manualul coninea i un ansamblu de
dogme conform crora urmau s fie interpretate toate evenimentele istorice, fiind i o arm a
propagandei: Studierea istoriei PC(b) consolideaz ncrederea n victoria cauzei partidului lui
Lenin-Stalin, victoria comunismului n ntreaga lume [203, p.4].
49

Totodat, ideile Cursului scurt au devenit baz teoretic a administrrii de ctre birocraia
partinic a tiinei, culturii, ideologiei. Din aceast cauz, dup moartea lui Stalin, s-a renunat
foarte greu la ideile expuse n Cursul scurt, care au devenit piedica principal n evoluia tiinei
n Uniunea Sovietic pn n anii 90, iar n unele privine pn n prezent.
Istoria Partidului Comunist (bolevic) din toat Uniunea: Curs scurt este apreciat astzi
ca o relicv sumbr a istoriografiei sovietice. Acest manual a determinat, ncepnd cu anii 30
pn la mijlocul 50, att coninutul predrii i cercetrii istoriei, ct i a exercitat o influen
direct asupra tiinei istorice din URSS i lagrul socialist a semnificat apariia unui alt gen de
istorie propaganda istoric, ntruct concepia stalinist a depit limitele istoriei partidului i a
devenit un ablon n interpretarea istoriei Rusiei i a popoarelor URSS din secolele XIX-XX.
Schema bicromatic a procesului istoric, expus n manual, la maximum simplificat, reflecta
evoluia evenimentelor, dar n ansamblu era departe de tiin, impunea o retrospectiv
denaturat, urmrind scopuri politice, generate de condiiile acelor timpuri. Dup moartea lui
Stalin, multe idei i abloane ale acestei cri au continuat s figureze n documentele oficiale de
partid, manuale de istorie i diverse scrieri istorice. Pentru istorici rmnea obligatorie
respectarea clieelor teoretico-metodologice. Ca rezultat, stilul dogmatic de interpretare a
trecutului a devenit trstura fundamental imanent istoriografiei sovietice.

2.2. Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric superior (1917-1938)


Bazndu-se pe concepiile elaborate anterior, anunnd alte idei generate de noile condiii
politice de dup instaurarea Puterii sovietice n Rusia, V.I. Lenin n calitate de ef al Guvernului
a ntreprins primii pai pe calea realizrii dezideratului strategic modificarea mentalitii
maselor n scopul atragerii lor de partea cauzei revoluiei ca prim etap a crerii societii
sovietice. Guvernul sovietic a neles c schimbarea mentalitii maselor putea fi realizat prin
modificarea contiinei istorice, trecerea nvmntului istoric pe principii marxiste.
Ca urmare a anulrii predrii istoriei n instituiile de nvmnt superior i coli, au fost
desfiinate i facultile de istorie. Istoria, ca disciplin de studii, a fost substituit de un set nou
de discipline, numite tiine sociale, care au fost utilizate n scopul ideologizrii societii,
determinnd astfel crearea unui sistem al tiinei i nvmntului sociouman subordonat Puterii.
Marxism-leninismul devenind doctrin a PC(b)R, a dus la Constituirea modelului sovietic al
nvmntului i tiinei istorice care avea drept scop final facilitarea instaurrii monopolului
ideologic asupra contiinei maselor populare. Procesul constituirii s-a realizat pe cteva ci:
a) Instituionalizarea nvmntului istoric superior. Pregtirea istoricilor marxiti avea
o mare importan nu numai pentru soarta tiinei, dar i pentru supravieuirea regimului n
50

ansamblu. Din acest considerent, pregtirea istoricilor era conceput ca o component important
a desfurrii n ar a Revoluiei culturale i educarea maselor n spiritul ideologiei marxiste
[113, p.4]. Direcia principal de activitate astfel devine deschiderea centrelor tiinifice i
universitare exclusiv comuniste i diminuarea drastic a subsidiilor i altor finanri pentru
cercetrile desfurate n instituiile cu orientare tradiional.
Anii 1917-1920 reprezint prima etap a instituionalizrii nvmntului i tiinei
istorice marxist-leniniste. n primii ani de activitate (1917-1920), Guvernul sovietic i PC(b)
aveau o atitudine precaut fa de coala superioar i fa de cadre. Noului regim nu-i ajungeau
susintori pentru a asigura instituiile de nvmnt cu cadre marxiste. Acei profesori care nu
erau pe placul regimului au avut posibilitatea s-i continue activitatea la catedrele universitare
[205]. Deoarece majoritatea istoricilor colii vechi au manifestat precauie, iar unii ostilitate n ce
privete aplicarea acestor metode, ca de exemplu R.Viper, C.Melgunov, Puterea sovietic a
recurs la lichidarea facultilor de istorie [113, p.12], lichidarea titlurilor didactice i gradelor
tiinifice i privilegiilor legate de acestea [113, p.12].
Predarea tiinelor umanistice a nceput s fie transferat pe baze marxiste [206, p.133].
Academia Socialist (1918), (Academia Comunist din 1924) a fost primul centru marxist de
tiine sociale [207, p.55]. n anii 20 aceast instituie a devenit o adevrat forjerie de cadre
marxiste. Conform statutului din 1926, scopurile ei principale erau: elaborarea problemelor
marxism-leninismului; lupta cu falsificrile burgheze ale marxismului; lupta pentru promovarea
strict a principiilor materialismului dialectic att n sfera tiinelor sociale, ct i a celor reale
i demascarea reminiscenelor idealismului [208, p.233-237]. Acestei instituii i s-a oferit rolul
conductor n procesul constituirii i fundamentrii teoretice a modelului sovietic al
nvmntului istoric. Acest standard al obiectivelor a fost multiplicat fiind impus i celorlalte
instituii academice i universitare create n URSS.
Prima instituie de pregtire a istoricilor-marxiti a fost Universitatea Comunist Ia.M.
Sverdlov organizat n 1919 [207, .58]. Iar n locul facultilor de istorie, la universitile din
Moscova i Petrograd au fost create faculti de tiine sociale () [209, p.16]. n total au
fost deschise i nou Universiti Comuniste care pregteau lucrtori de partid, profesori pentru
colile de partid, inclusiv profesori de istorie.
A II-a etap a instituionalizrii nvmntului istoric superior (1920-1934) reprezint
perioada transformrilor instituionale hotrtoare. Prin Hotrrea CC al PC (b) a fost adoptat
decizia de a crea n anul 1920 Muzeul marxismului, transformat n 1921 n Institutul K.Marx i
F.Engels [207, p.55]. La adunarea de partid pe problemele nvmntului (31.12.19204.01.1921) de la Moscova, s-a discutat problema reorganizrii nvmntului universitar [113,
51

p.14]. n baza raportului Comisiei pentru reorganizarea radical a predrii tiinelor sociale n
coala superioar a fost elaborat strategia de reorganizare a nvmntului. n 1921, V.Lenin
a emis trei decrete: Decretul Consiliului Comisarilor Norodnici cu privire la nfiinarea aanumitelor Institute ale Profesorilor Roii, din 11 februarie [210, p.325], i decretele Cu privire
la Planul fixrii minimului tiinific, obligatoriu pentru predarea n toate colile superioare ale
RSFSR, din 4 martie. Conform acestora, fiecare cadru didactic trebuia s posede un minim de
cunotine despre marxism i s mprteasc viziunile partidului; totodat, a fost stabilit
controlul asupra cadrelor ce urmau a fi angajate n instituiile de nvmnt superior.
M.N. Pokrovski, istoric, n diferii ani a condus Academia Comunist, Institutul de Istorie
al A URSS, Institutul Profesorilor Roii, academician etc., conductorul oficial al tiinei
istorice din URSS, i amintea c ideea crerii Institutelor Profesorilor Roii i aparinea lui
Lenin, care i-ar fi spus lui Pokrovski despre planul pregtirii cadrelor pentru nvmntul
universitar: Tuturor profesorilor de tiine sociale li s-a pus scopul: de a studia n termen ct mai
scurt bazele marxismului i n continuare de a preda doar n conformitate cu programe marxiste
[139, p.7]. Criteriul de selecie a studenilor era originea social, dar nu cunotinele, ceea ce a
dus la pregtirea a numeroi profesori roii decii s lupte pentru cauza partidului, ns puin
competeni n problemele tiinei istorice. Acetia, ocupnd catedrele universitare, au promovat
supunerea oarb fa de partid, frica, lipsa moralitii, denunurile.
n centrul ateniei organelor statale de decizie erau i facultile de tiine sociale, din cauza
necorespunderii cursurilor, procesului de predare/nvare cerinelor partidului. Cadrele acestor
faculti se schimbau permanent, programele erau completate cu teme de economie i societate.
n anul 1922 au fost anulate cursurile vechi de istorie, i introduse altele noi istoria
partidului i leninismului, istoria socialismului, istoria micrii revoluionare etc., ncredinate
spre a fi predate doar istoricilor marxiti i activitilor de partid. n 1923, n cadrul universitilor
din Rusia funcionau deja apte faculti de tiine sociale [211, p.34]. Drept c n 1926 organele
de decizie, constatnd lipsa profesorilor capabili s elaboreze cursuri i manuale noi de pe
principii marxist-leniniste i s reorganizeze predarea istoriei, au hotrt lichidarea facultilor de
tiine sociale. Au fost meninute pn la absolvirea ultimelor promoii doar cele de la Moscova,
Petrograd, Saratov i Rostov. De selectarea cadrelor se ocupa AGHITPROP i organizaiile de
partid care rezolvau activ toate problemele legate de activitatea facultilor de tiine sociale
[113, p.23]. Deinnd prghiile puterii, partidul i-a subordonat ntregul proces educaional.
Pe baza facultilor de tiine sociale, n acelai an (1926), au fost create faculti de
Etnologie, Istorie i Filologie, Istorie i Drept [207, p.58]. Veriga superioar a sistemului de
pregtire a cadrelor de propagand a fost Institutul V.I. Lenin (organizat n 1923), Institutul
52

K.Marx i F.Engels, Institutul de Istorie a Partidului. n anul 1928, Institutul V.I. Lenin a
fuzionat cu Institutul de Istorie a Partidului, iar n urma comasrii acestuia cu Institutul K.Marx
i F.Engels n 1931 a fost creat Institutul Marx-Engels-Lenin.
n fruntea instituiilor create i n posturile de profesori erau numii, de regul, funcionari
de partid, fr studii istorice de specialitate. Director al Institutului de Istorie a Partidului a
devenit M.S. Olminski, al Institutului V.I. Lenin L.B. Kamenev, iar multe instituii au fost
conduse de M.N. Pokrovski, care ocupa atunci concomitent 19 funcii [113, p.181].
Paralel cu aciunile de creare a instituiilor de nvmnt i de cercetare se consolida
mecanismul controlului ideologic. n iulie 1929 a fost ntrit statutul arhivelor de partid. CC al
PC(b) din toat Uniunea numea i destituia componena colegiilor de redacii ale revistelor
tiinifice, permitea sau interzicea s activeze anumite persoane etc. n felul acesta, era creat
mecanismul de concentrare i subordonare total a tiinei istorice, transformnd-o ntr-o
servitoare a politicii i ideologiei bolevice. Istoricii erau obligai s accepte c fr permisiunea
Comitetului Central ei nu puteau s activeze de sine stttor, s lucreze n instituii de nvmnt
superior, institute de cercetare. n afar de aceasta, istoricilor li s-a interzis accesul liber la
arhive, la cri publicate n strintate [139, p.9].
n perioada anilor (1934-1936) are loc restabilirea nvmntului istoric. La sfritul
anilor 20-nceputul anilor 30, n URSS a avut loc refacerea economiei distruse de Primul
Rzboi Mondial, revoluia bolevic, rzboiul civil i a nceput procesul industrializrii i
colectivizrii, a crescut i nivelul alfabetizrii populaiei. Aceste transformri au sporit cererea n
societate fa de tiinele sociale. n anul 1933 n Germania vine la putere Partidul Muncitoresc
Naional Socialist German n frunte cu A.Hitler, preteniile expansioniste ale ideologilor fasciti
asupra Europei de Est i URSS nefiind un secret, dar intenii bine-cunoscute n ntreaga lume,
inclusiv n URSS. n noile condiii, paralel cu creterea pericolului rzboiului, propaganda
internaionalismului este nlocuit cu propaganda patriotismului sovietic. n faa tiinelor sociale
este pus sarcina educrii patriotice a cetenilor. La rndul ei, educaia patriotic este strns
legat de contiina istoric a populaiei de studierea istoriei la toate nivelurile sistemului de
nvmnt.
De aceea, la 16 mai 1934 Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS i CC al PC(b) din toat
Uniunea a semnat Hotrrea Cu privire la predarea istoriei n colile URSS. Prin aceast
hotrre erau reformate nvmntul istoric colar i superior i structura organizatoric a
tiinei istorice; modificat structura tematic i obiectul de studiu al istoriei, impuse manuale de
istorie unice, iar profesorii de istorie erau obligai s urmeze cursuri de perfecionare. A nceput
publicarea revistei Istoria n nvmntul mediu [212, p.182]. S-au introdus n programele
53

colare cursurile de Istorie a URSS i Istorie universal. ncepnd cu 1 septembrie 1934, au fost
restabilite facultile de istorie a Universitii de Stat din Moscova i a Universitii de Stat din
Leningrad, apoi i n alte instituii de nvmnt superior, or, coala avea nevoie de profesori de
istorie. La aceste faculti, pe lng obiectele de baz, se studiau i alte discipline (Bazele
marxism-leninismului; Istoria PC(b) din toat Uniunea; Materialismul dialectic i istoric etc.)
[212, p.182], scopul fiind de a-i face pe studeni adepi ai noii puteri i propaganditi ai acesteia.
Paralel cu reorganizarea nvmntului istoric, n a doua jumtate a anilor 30 a avut loc i
restructurarea organizaional a tiinei istorice. Centrul principal de cercetare n domeniul
istoriei a devenit Institutul de Istorie al A URSS: prin decizia Sovietului Comisarilor Norodnici
din 8 februarie 1936 Academia Comunist a fost lichidat, iar institutele (inclusiv Institutul de
Istorie) au trecut n cadrul Academiei de tiine a URSS [213]. Astfel, cercetarea istoriei a fost
concentrat ntr-un singur centru academic a avut loc fuziunea cadrelor marxiste i
reprezentanilor colii vechi ce au acceptat metodologia marxist. Procesul de cercetare din
cadrul catedrelor facultilor de istorie, de asemenea, a fost subordonat academiei, iar scrierile
istorice care nu se ncadrau n limitele ideologiei oficiale erau reprimate. Procesul de creare a
noilor instituii de nvmnt superior i de cercetare n domeniul istoriei ia sfrit n anul
1936. Instituionalizarea modelului sovietic al nvmntului istoric superior continu pn la
publicarea lucrrii Istoria PC(b) din toat Uniunea: Curs scurt n anul 1938.
b) Lupta ideologic. O alt cale de constituire a modelului sovietic al nvmntului
istoric superior, intercalat cu cea de creare a noilor instituii, a fost lupta ideologic iniiat
de Statul sovietic propaganda ideologiei marxist-leniniste i lupta cu adversarii politici.
Avnd sarcina de a educa tnra generaie n spiritul marxist-leninist, istoricii din
instituiile de nvmnt superior i de cercetare ofereau prioritate urmtoarelor teme:
contradiciile sociale dintre exploatatori i exploatai: lupta de clas locomotiva istoriei,
necesitatea lichidrii proprietii private. Or, majoritatea ideilor aveau la baz axioma: Istoria
tuturor societilor care au existat pn n prezent este istoria luptei dintre clase din Manifestul
Partidului Comunist [86, p.120]. naintnd ca obiectiv final al evoluiei istorice comunismul,
tiina i nvmntul istoric au devenit domeniul principal al frontului ideologic. Scopul
acestora era de a inocula populaiei sovietice mentalitatea marxist-leninist, de a-i educa pe
ceteni ca activi constructori ai comunismului i patrioi ai patriei socialiste [214, p.3]. Se
preconiza a crea un cetean sovietic nou homo sovieticus. Lipsa cadrelor marxiste impunea
necesitatea crerii instituiilor de nvmnt superior unde s fie pregtii istorici conform
cerinelor partidului. Sintagma homo sovieticus era completat cu historicus sovieticus.

54

Drept rezultat al influenei ideologiei asupra nvmntului istoric, s-a format un anumit
tip al istoricului, nvat s accepte politica partidului ca ceva firesc. A fost format tipul
istoricului de partid, credincios conducerii, care se simea incomod fr ea. n acest context,
M.Pokrovski meniona: Institutul Profesorilor Roii a aprut n anul 1921 ca arm a partidului
nostru pe frontul ideologic. Nici o abatere n direcia tiinei pure institutul nu admite [132,
p.157]. Partidul-stat avea nevoie de istorici, pentru care raionamentele i scopurile politice erau
criterii mai importante dect adevrul tiinific i istoric.
Baza metodologic pentru cercetrile istorice au devenit operele lui Lenin i ale
leninitilor veritabili, publicate n tiraje enorme. Doar din 1917 pn n decembrie 1923 au fost
publicate operele lui Lenin, n numeroase limbi ale lumii cu un tiraj total de 6 milioane
exemplare [139, p.7]. n alte ediii se publicau operele tovarului Stalin [215].
Apologeii ideologiei comuniste au scris i multiplicat n milioane de exemplare
adevrurile marxiste, astfel ca ceteanul s gseasc rspunsurile la toate problemele ce-l
frmnt, sarcina cea mai important, ce urma a fi realizat, fiind de a argumenta cu desvrire
legitatea istoric a revoluiei din Octombrie i a desfurrii unei astfel de revoluii n ntreaga
lume. Metodologul rus V.V. Ivanov a constatat urmtoarele funcii ale istoriei n societatea
sovietic: a depista i a demasca scopurile de clas ale reacionarilor occidentali; a prezenta
realizrile socialismului matur; a educa ura fa de exploatatori i mndria pentru revoluia
svrit de popor; a demasca esena anticomunismului; a servi cauza progresului social [216,
p.51-64]. Aceste funcii ale istoriei autorul le-a constatat nu n perioada stalinist, ci deja la
mijlocul anilor 80, ceea ce dovedete c esena regimului totalitar, caracterul dogmatic al tiinei
istorice, funciile ei, pe parcursul ntregii perioade sovietice, nu s-au schimbat.
Raionamentele i principiile n conformitate cu care avea loc cunoaterea istoriei au fost
nelese de birocraia de stat i partid: n ar a avut loc revoluia socialist n conformitate cu
legile evoluiei social-istorice, care au fost descoperite de Marx i Engels, i care au fost
dezvoltate de Lenin, Stalin, Partidul Comunist, i ele nu trebuiau s trezeasc suspiciuni, dar s
fie respectate cu strictee. Scopul tiinei se reducea la faptul de a demonstra ceea ce era evident
pentru fondatorii ideologiei comuniste. Indicaiile au condiionat problematica istoriografic
corespunztoare, noul limbaj al tiinei istorice sovietice. Formaie, proces, clas, partid,
revoluie, lege, marxism, proletariat acestea sunt bazele noului vocabular istoric. Dar cel mai
popular i mai rspndit termen n istoriografia sovietic pn la sfritul anilor 80 era cuvntul
lupt. De aici rezult i formarea temelor centrale ale cercetrilor istorice istoria micrii
revoluionare, istoria revoluiilor ruse, istoria luptei claselor i partidelor, istoria partidului
bolevic, Leniniana istoric i Marea Revoluie Socialist din Octombrie.
55

Misiunea istoricului nu mai era s investigheze n mod critic trecutul, bazndu-se pe ideile
marxismului, cum se declarase anterior, ci s scrie istoria dup axiomele politice la moment i s
renune la toate celelalte opinii. Stalin a fcut din scrierea istoriei un instrument de ndoctrinare a
maselor [166, p.24], rescrierea istoriei devenind unul din mijloacele ideologice principale ale
instaurrii stalinismului [217], de constituire i afirmare a cultului personalitii.
Partidul nu doar forma structurile organizaionale ale tiinei istorice, el determina i
componena personalului tiinific, aprecia sarcinile propuse. La nceputul anilor 20, s-a iniiat
s fie publicate Tezele Seciei Agitaie i Propagand a Comitetului Central (apoi Tezele i
Hotrrile CC PCUS, din 1952), care conineau indicaii, recomandri, concluzii, aprecieri
obligatorii pentru comunitatea tiinific. Alte documente, de care trebuiau s in cont istoricii,
sunt acte ce apreciaz starea de lucruri n tiina istoric, hotrri cu privire la deschiderea
instituiilor de nvmnt sau de cercetare, aprecieri ale calitii publicaiilor istorice. Fr
hotrrea CC, era imposibil de deschis sau nchis o anumit instituie [218, p.382]. Indicaiile
partidului puteau lua forme mai particulare. De exemplu, forma unei scrisori neoficiale sau
recomandri [219, p.7-11], dar caracterul neoficial al acestora nu diminua obligativitatea lor.
ntreaga perioad stalinist i n domeniul nvmntului, i tiinei istorice, a nsemnat
lupta mpotriva adversarilor politici. Aceti adversari au devenit nu doar trokitii,
reprezentanii colii vechi, dar i unii adepi ai marxism-leninismului i, n cele din urm, ai
versiunii staliniste de interpretare a istoriei. M.N. Pokrovski nu a admis critici la adresa lucrrilor
sale n care i expunea viziunea asupra istoriei Rusiei, n acelai timp a participat la
discreditarea, exilarea sau ntemniarea savanilor S.Platonov, A.Iakovlev, V.Piceta, E.Tarle etc.
[139, p.12-13]. n curnd, dup moartea lui Pokrovski, ideile sale i discipolii si au fost
discreditai. nii cei care au fost arma n mna lui Stalin au fost acuzai de opoziie.
La 27 ianuarie 1936, pe primele pagini ale ziarelor Pravda i Izvestia a fost prezentat
comunicarea Sovietului Comisarilor Norodnici ai URSS i a CC PC(b) al Uniunii Sovietice n
care se aprecia predarea istoriei, se constata mersul nesatisfctor al pregtirii manualelor i
publicat Hotrrea CC i a Consiliului Comisarilor Poporului Cu privire la manualele de istorie
din 26.01.1936 [55]. Ziarele au publicat obieciile lui I.Stalin, A.Jdanov i S.Kirov asupra
schielor manualelor de istorie modern i de Istorie a URSS. n comunicare era subliniat c
motivul principal al neajunsurilor, prezente n tiina istoric sovietic, sunt viziunile
antimarxiste, antileniniste, antitiinifice, asupra tiinei istorice, nrdcinate n rndul unor
istorici. Tendinele periculoase i ncercrile de lichidare a istoriei ca tiin, se meniona n
comunicare, sunt legate, n primul rnd, de rspndirea concepiilor greite, specifice aa-numitei
coli istorice a lui Pokrovski [55]. Au urmat articole de denigrare a lui Pokrovski i a
56

discipolilor si, coordonate direct de Stalin i Jdanov [220, p.102]. Aceast campanie de critic a
colii lui Pokrovski a fost o pregtire a terenului pentru editarea n 1938 a Cursului scurt i de
luare sub control total a procesului de cercetare i predare a istoriei n URSS.
c) Teroarea tiinei istorice. Fenomenul tiinei istorice persecutate este cunoscut n istoria
societilor totalitare. ns fiind supus represiunilor, ea nsi a devenit un mijloc puternic al
acestora. Falsificnd istoria, deformnd contiina, rspndind mituri, tiina istoric alturi de
organele represive reprima, nimicea, constrngea [132, p.148]. Principiul autonomiei instituiilor
tiinifice i al universitilor devenea inaplicabil n aceste condiii. Academia de tiine cu
libertatea academic a devenit un element strin, fiind chiar n pericolul de a fi lichidat. Dar
noul regim a prevzut posibilitatea transformrii acestei instituii pur tiinifice n organ de
persecutare a tiinei.
Includerea total a istoriei n regimul sovietic era asigurat prin intermediul organelor
securitii de stat. Pe parcursul a aptezeci de ani s-a creat un triunghi specific: PCR/PC(b) din
toat Uniunea/PCUSCK/GPU/NKVD/KGBAcademia de tiine (cu institutele ei) i instituiile
de nvmnt superior. Prin intermediul organelor de for i securitate Partidul Comunist
ajuta istoricii s nsueasc concepia leninist a procesului istoric, metodele marxiste de
cercetare. Colaboratorii acestor instituii obineau de la istorici recunoaterea celor mai grave
crime: minimalizarea rolului Marii revoluii din Octombrie n istorie, mprtirea
concepiilor burgheze etc. Metodele de obinere a astfel de mrturii sunt bine-cunoscute. Aceste
colaborri erau considerate att de fireti, nct profesorii sovietici au mai introdus printre
sarcinile lor nc una: Noi trebuie s devenim toi cekiti [221, p.24].
Conform Manifestului Partidului Comunist, lupta mpotriva dumanilor de clas
presupunea nu doar lupta contra burgheziei i a culacilor. Aceast lupt, care se desfura n
URSS nc din 1917, a fost acompaniat i de lupta mpotriva intelectualitii, majoritatea crora
se trgeau din pturile nstrite, din rndurile dvorenilor, aristocrailor etc. Evident, printre
reprezentanii intelectualitii ce nu puteau mprti noile valori se aflau, n primul rnd,
istoricii care n mod evident ncercau s nege lupta de clas, deoarece ea nsemna lipsirea lor de
drepturile i privilegiile pe care le aveau nu doar ca profesori, dar i ca motenitori ai bunurilor,
fie prin sistemul vnzare/cumprare, fie prin cel de motenire. De aceea era i firesc ca istoricii
colii vechi s devin inta PC(b). Or, n istoriografia veche era pus la baza procesului istoric
concepia evoluiei, iar PC (b) punea la baz principiul revoluiei [221, p.24-25].
Procesul epurrii a avut loc n cteva etape: n anii 1921-1923, 1925 a avut loc o campanie
de epurare a intelectualitii sovietice. Printre acetia un destin tragic l-au avut circa 500 de
istorici-etnografi, dintre care muli i-au pierdut viaa, alii trecnd prin nchisori, lagre i exil au
57

supravieuit i dup reabilitare s-au ntors n tiin [140, p.3]. Iar ncepnd cu anul 1925, istoricii
nemarxiti au fost treptat nlturai de la posturi de conducere [222, p.417].
Al doilea val al represiunilor a avut loc n anii 1928-1931. Dup represiunea
intelectualitii tehnice (Dosarul minerilor, 1928), Stalin n curnd i-a orientat atenia asupra
istoricilor, majoritatea activnd la Academia de tiine. Lansarea primului plan cincinal de ctre
Stalin, n 1928, s-a soldat i cu o campanie general mpotriva ultimilor istorici burghezi, iar n
1929-1930 aceasta a culminat cu epurarea n Academia de tiine [221, p.25]. Conductorul
oficial al tiinei istorice .Pokrovski a anunat despre sfritul perioadei de coexisten
panic cu savanii colii vechi, iar V.Molotov a declarat c anul 1930 trebuie s fie ultimul an
de activitate pentru vechii specialiti. Din academie au fost concediai 800 de savani, fiind
distrus potenialul tiinific al tiinei ruse [221, p.25]. Epurarea n Academia de tiine a durat
mai mult de un an i s-a terminat n februarie 1931 prin aa-numitul Dosar al academicianului
C.F. Platonov [223, p.117-129; 66, p. 96-104].
n urma represiunilor, care au decapitat catedrele de istorie ale universitilor din cele mai
mari orae ale URSS, i a decesului conductorului Academiei Comuniste M.N. Pokrovski
(1931) i a Comisariatului Educaiei A.V.Lunacearski (1933), n domeniul istoriei s-a creat o
situaie dificil: cadrele vechi au fost lichidate, iar alte cadre noi n-au fost create. Cu
excepia universitilor din Moscova i Leningrad, la toate facultile de istorie de la toate
instituiile de nvmnt superior din Federaia Rus n anul 1937 se numrau doar 13 profesori
universitari i 16 confereniari universitari [224, p.127].
Un nou val al represiunilor a avut loc spre sfritul anilor 30. n ochii ntregii lumi se
desfura tragedia savanilor N.Lukin, P.Anatoliev, P.P. Paradizov, N.N. Vanag, G.G. Fridliand,
M.N. Tihomirov i a altor istorici talentai discreditai i persecutai. Aceeai soart au avut-o nu
doar istoricii din capital, ci i cei provinciali. Conform art. 58-11 al Codului penal al RSSR, au
fost represai .. Polocevni, C.H. Solohov, G.G. Grigor, M.B. Klocikov .a. [221, p.25-26].
Un exemplu tipic al represiunii poate servi cel al istoricului D.B. Reazanov, participant la
propaganda comunist, primul director al Institutului K.Marx i F.Engels: fiind o fire activ,
iar n una din cuvntrile sale a menionnd: Eu nu sunt bolevic, nici menevic i nici leninist.
Eu sunt doar marxist i ca marxist sunt comunist [225, .1041], a provocat nemulumirea lui
Stalin. n februarie 1931, Reazanov a fost demis din funcia de director al Institutului, exclus din
partid i exilat n oraul Saratov, n anul 1937 este arestat, iar n 1938 executat [221, p.225].
nc n anul 1937, N.A. Narov a prezentat A URSS planul unei lucrri de istorie a
Moldovei din cele mai vechi timpuri. n elaborarea ei au fost antrenai oameni de tiin din
URSS: M.V. Serghievski i V.S. Sergheev din Moscova, B.D. Grekov i V.F. imariov din
58

Leningrad. Conform scrisorii lui Narov din 25 iulie 1937, adresat primului-secretar al
Comitetului Moldovenesc Regional de Partid V.Z. Todres, primul volum al lucrrii urma s fie
definitivat n septembrie 1937. Evenimentele dramatice din anul 1937 n-au permis realizarea
acestui proiect: Controalele efectuate de ctre Comisia Comitetului Moldovenesc Regional de
Partid au depistat lacune serioase n activitatea Institutului de Cercetri tiinifice din Tiraspol.
Majoritatea colaboratorilor institutului au fost nlturai sau reprimai. nsui N.Narov era pe
punctul de a fi trecut pe lista naionalitilor i spionilor romni. Abia dup rzboi N.Narov
va ncerca s publice o sintez de istorie a Moldovei aflndu-se deja la Chiinu [226, p.96].
Apoteoza terorii tiinei istorice poate fi considerat publicarea n 1938 a lucrrii Istoria
Partidului Comunist (b) din toat Uniunea: Curs scurt, unde toat perioada de dup revoluie a
istoriei ruse este prezentat ca rezultat al activitii geniului lui Stalin i a represiunilor n mas
n anii 1936-1938 ce au lichidat posibilii adversari politici ai marelui lider al popoarelor. n
anii 1936-38, au avut loc trei procese, n cadrul crora un ir de lideri politici (Zinoviev,
Kamenev, Peatkov, Radek, Buharin, Rkov, Krestinski, Rakovski, Sokolnikov i alii) au fost
acuzai de spionaj, diversiuni, terorism, pregtirea atentatelor la viaa lui Lenin, Stalin, Sverdlov,
omorul lui Kirov etc. Majoritatea acuzailor au fost executai [227, p.98-114; 228, p.14]. Pentru
legitimarea represiunilor, Stalin a naintat teoria conform creia lupta de clas se acutizeaz,
deoarece dumanii poporului i ntresc rezistena paralel cu construcia socialismului.
Represiunile cuprinseser un eantion mare, numai n anul 1937 numrul jertfelor
condamnate pe dosare politice se ridica la 350 mii (alte date care vorbesc de o cifr de 3-4 ori
mai mare) printre care i muli istorici [140, p.77]. Dup anul 1937, represiuni ale istoricilor cu o
astfel de amploare nu au mai avut loc. Dar arestrile ce mai aveau loc aminteau celor aflai la
libertate despre posibilitatea unui astfel de destin i pentru ei [220, p.37].
2.3. Concluzii la capitolul 2
Analiznd concepia materialist a istoriei expus n lucrrile lui K.Marx, F.Engels,
G.Plehanov, V.Lenin, I.Stalin, procesul aplicrii ideologiei marxist-leniniste n nvmntul i
tiina istoric din Statul sovietic, am ajuns la urmtoarele concluzii:
- Ideologia marxist-leninist servind drept baz teoretic pentru politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior, pentru nvmntul i tiina istoric, a pretins la
adevr universal, a negat dreptul la existen a altor idei, sisteme teoretice i filosofii.
- Prin materialismul istoric, Marx a introdus n tiin noiunile: determinismul economic, lupta
de clas, rolul activ al factorului subiectiv. Cea mai important tez a materialismului istoric
este ideea precum contiina social a oamenilor reflect existena social a acestora. Prezena

59

diferitelor tipuri de relaii de producie permite a evidenia mari faze n evoluia umanitii
formaiuni social-economice: ornduirea primitiv, sclavagist, feudal, capitalist i comunist.
Absolutizarea factorului social-economic i negarea altora a asemnat marxismul mai mult cu
utopiile sociale i cu religiile dect cu teoriile tiinifice.
- Transformarea marxismului din teorie n dogm, n Rusia, a nceput cu publicarea lucrrilor
lui G.Plehanov, V.Lenin care au acomodat tezele marxiste la realitile istorice i politice. Ideile
lui Marx i Lenin au devenit abloane fiind considerate geniale canonizate.
- Marxism-leninismul este unica teorie de reorganizare a societii care a trecut controlul prin
practic. Practica a demonstrat c n urma deformrilor de ordin teoretic, marxismul s-a
transformat din teorie n doctrin dogmatic. tiina i nvmntul istoric au devenit instrument
al politicii Statului sovietic n realizarea politicilor sale. Istoria a fost considerat varietate a
ideologiei, form a ideologiei inclus n sistemul ideologic.
- Principiile iniiale ale reformrii nvmntului purtau, n ansamblu, caracter generaldemocratic. ns deja n primii ani ai Puterii sovietice politica n domeniul nvmntului se
transform n instrument al luptei de clas. colii n Statul sovietic rezervndu-i-se rolul de
instrument al educaiei comuniste i de lichidare complet a mpririi societii n clase i
regenerare comunist a societii. Transformarea sistemului educaional n mijloc de ideologizare
i ndoctrinare a societii nu a fost ntmpltoare, ea au fost conceput, n viziunea lui Lenin,
asupra tiinei i nvmntului i n Programul PC(b) din Rusia.
- nvmntului istoric din Rusia arist motenit de bolevici a fost desfiinat, deoarece
lipseau cadre marxiste ca s-i asigure funcionalitatea, iar cele vechi nu corespundeau criteriilor
politice ale PC(b)R. Facultile de tiine sociale au luat locul facultilor de istorie, dar deoarece
i nvmntul istoric colar fusese suprimat ele pregteau cadre doar pentru organele de partid
i de stat. Abia n 1934, dup venirea lui Hitler la putere n Germania i creterea pericolului
unui rzboi mondial, pornind de la necesitatea educrii patriotismului, Stalin decide
reintroducerea studierii istoriei n coal i restabilirea facultilor de istorie.
- Anul 1938 pentru tiin, i nvmntul istoric din URSS a nsemnat trecerea la cercetarea,
interpretarea i predarea istoriei pe baza concepiilor staliniste utopice, falsificatoare, expuse n
Istoria Partidului Comunist (b) din toat Uniunea: Curs scurt. Editarea manualului unic de
istorie a Rusiei i a partidului bolevic a nsemnat apariia canonului manualului de istorie, ce a
determinat coninutul i particularitile studierii i scrierii istoriei.
- I.Stalin a instituit un aparat dur de reprimare, inclusiv fizic, a oricrei opoziii n rndul
savanilor istorici, a mprit societatea n adepi i dumani ai Puterii sovietice. Numeroi
savani istorici n anii 20-30, dar i n 40, au fost supui represiunilor, unii chiar executai.
60

3. POLITICA ORGANELOR DE STAT I DE PARTID PRIVIND NVMNTUL


ISTORIC SUPERIOR (1944-1965)

3.1. Restabilirea i aservirea nvmntului istoric superior politicii


Statului sovietic n perioada postbelic
Al Doilea Rzboi Mondial, dei a adus mari prejudicii tiinei i nvmntului n Uniunea
Sovietic, a slbit parial presiunea ideologic. Unii reprezentani ai intelectualitii au simit
posibilitatea exprimrii mai libere a viziunilor i opiniilor lor cu privire la realitatea sovietic,
politica partidului n domeniul nvmntului i tiinei istorice, a filosofiei, literaturii, artei.
Puterea sovietic a vzut n aceste sentimente un pericol real pentru regim. Reacia la
aceast situaie a fost desfurarea n vara anului 1944 a unei conferine cu privire la problemele
tiinei istorice. La edinele reuniunii au participat istorici, secretarii CC al PC(b) A.A. Andreev,
G.M. Malenkov, A.S. cerbakov, funcionari ai aparatului CC n total cca. 50 de persoane.
edinele au fost prezidate de A.S. cerbakov.
Originalul stenogramei acestei ntrunirii nc nu este gsit, ns desfurarea edinelor i
coninutul discuiilor sunt restabilite dup scrisorile A.Pankratova, participant la edine.
Discuiile semnau mai mult cu o ceart, participanii creia, cu mici excepii, tindeau s se
afirme i se ponegreau unii pe alii.
Lucrrile conferinei au fost deschise pe data de 29 mai 1944, prin comunicarea lui G.M.
Malenkov. Urmtoarele edine au avut loc pe 1, 5, 10, 22 iunie i pe 8 iulie 1944. A.Pankratova,
participant la aceast ntrunire comunic despre deschiderea conferinei urmtoarele:
Malenkov a menionat c CC a studiat situaia n domeniul tiinei istorice i a considerat
necesar s convoace istoricii, pentru a discuta problemele controversate, iar apoi a elabora
instruciuni principiale pentru toi istoricii. Acesta este scopul ntrunirii noastre [229].
Malenkov a mai menionat c la CC al PC(b) au parvenit adresri de la numeroi istorici cu
diverse probleme, din care rezult c un ir de savani ntmpin dificulti n interpretarea unor
probleme principiale ale istoriei patriei, iar cu privire la unele probleme au opinii contradictorii,
i de aceea CC a hotrt s convoace ntrunirea istoricilor, pentru a se consulta. n acelai timp a
naintat cincisprezece teme pentru discuie.
La CC al PC(b) a fost concentrat din timp informaia cu privire la abaterile unui ir de
istorici de la metodologia i interpretarea oficial a evenimentelor istorice. A.Pnkratova a anunat
CC c necesit revizuit istoriografia colii lui Kliucevski, care se mndresc deschis de
apartenena la aceast coal. Cu toate acestea i la adresa ei au fost scrise denunuri i critici, n
special n ce privete abaterea de la interpretarea stalinist a alipirii teritoriilor de la periferii la
61

Imperiul Rus ca ru mai mic. Pankratova a fost acuzat la edina de pe 1 iulie c ponegrete
istoria patriei, idealizeaz micrile naionale ndreptate mpotriva Rusiei [230, p.446.] etc.
Coninutul ntrunirii istoricilor trebuie apreciat pe de o parte, n contextul implicrii directe
a lui Stalin n soluionarea problemelor de ordin teoretic i istoric i a unui ir de probleme
concrete legate de istoria Rusiei i cea universal, iar pe de alta, - n contextul situaiei ideologice
i politice din anii rzboiului, a activitii ideologice i politice a aparatului de stat i partid. De
asemenea nu trebuie neglijat nici faptul c anul 1944 era considerat ntr-un anumit sens jubiliar
se mplineau zece ani de la Hotrrea CC PC(b) din toat Uniunea cu privire la predarea istoriei
n coal din 1934. Cu toate acestea nici o informaie cu privire la desfurarea acestei ntruniri
n pres nu a fost publicat iar edinele s-au desfurat cu uile nchise. Probabil din cauza c
prin discuiile purtate unii istorici ncercau s nlture unele abloane istoriografice staliniste.
Discuiile au fost aprinse i contradictorii. Scopul organizatorilor a fost s pun n eviden
contradiciile dintre istorici, s susin polemica i s identifice grupul care era mai aproape de
concepia oficial stalinist. Dar i aa secretarilor CC i lui Stalin i-a fost greu s ntreprind
aciuni imediate, concrete. Pe de o parte Stalin n privina la multe lucruri era de acord cu Tarle,
i muli istorici chiar credeau c acesta reprezint poziia oficial, fiind invitat n ultimele zile ale
ntrunirii s-i expun poziia. Pe de alt parte P.Pospelov a participat la redactarea lucrrii
Istoria Partidului Comunist (b) din toat Uniunea. Curs Scurt i era un apropiat al lui Stalin.
A.Pankratova convenea CC, n afar de poziia acesteia cu privire la micarea naional din RSS
Cazah. Criticile i acuzaiile, precum i justificrile au rsunat n special cu privire la
problemele: aprecierea politicii externe ariste la diferite perioade istorice, n special despre
sintagmele Rusia - jandarm al Europei i Rusia nchisoare a popoarelor; despre valabilitatea
teoriei rului mai mic la alipirea popoarelor Asiei la Imperiul Rus; aprecierea politicii
coloniale ariste; originea termenilor slavi i Rusia; despre locul popoarelor mici n cursurile
de istorie a URSS; atitudinea istoricilor fa de teoria norman [230, 444-445].
G.Alexandrov, eful Seciei Agitaie i Propagand a CC deja pe 12 iulie, dup reuniune,
avea pregtit o hotrre a CC, n cteva variante, cu denumirea cu privire la neajunsurile n
domeniul tiinei istorice[230, p.471.]. Documentul era compus tradiional din dou pri: prima
care constata i a doua care ordona. Din motive necunoscute documentul nu a fost publicat i
nici adoptat. Cu toate acestea istoricii ce s-au abtut de la linia oficial stalinist au fost criticai
dur. Directive oficiale n-au fost emise ns au fost publicate recenzii distrugtoare n revista
Bolevik la lucrrile istoricilor E.V.Tarle, A.I. Iakovlev, A.M. Pankratova .a., n care se
observ clar tendina de evideniere a patriotismului rus i a celui sovietic, fiind o premis a
campaniilor ce au urmat. Convocnd cei mai de vaz savani istorici n anul 1944, CC al PC(b)
62

din toat Uniunea i-a prentmpinat c nu se admit abateri de la interpretrile oficiale ale
evenimentelor i proceselor istorice, a trasat direciile de dezvoltare a nvmntului i tiinei
istorice, a evideniat necesitatea educrii patriotismului sovietic. n contextul evenimentelor de la
sfritul Rzboiului, reuniunea istoricilor din vara anului 1944 a fost precursoarea campaniilor i
presiunilor ideologice postbelice.
n pofida pierderilor suferite n rzboi i a dificultilor postbelice, URSS i-a pstrat o
parte a centrelor tiinifice i instituiilor de nvmnt superior care au continuat s activeze n
zonele neafectate de operaiunile militare. Ctre sfritul conflagraiei (anul 1944), instituiile de
nvmnt superior aveau drept sarcin primordial s asigure cu profesori de istorie toate
colile medii. ncepnd cu anul 1944, sistemul de nvmnt antebelic a fost restabilit i lrgit,
astfel nct ctre anul 1956 n URSS erau 33 de universiti, 125 de institute pedagogice i 14
institute de nvtori, unde se pregteau i istorici-marxiti [116, p.32].
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului i tiinei dicta coninutul, formele,
metodele nvmntului istoric, influenau tematica cercetrilor istorice, direciile lor principale;
statutul instituiilor de nvmnt i prestigiul diplomelor acestora; contingentul de studeni i
numrul cadrelor didactico-tiinifice calificate.
Scopul nvmntului sovietic era de a educa ceteni credincioi partidului i ideologiei
marxist-leniniste. nvmntul, n conformitate cu acest scop, trebuia s ofere tineretului studios
cunotine n domeniul tuturor tiinelor, s le formuleze contiina comunist, s-i pregteasc
de via. Studenilor i profesorilor de istorie n manualele de Metodica predrii istoriei li se
spunea c nvmntul istoric trebuia s aib un rol special: istoria i exemplele din istorie
trebuie s narmeze studenii cu nelegerea legitilor dezvoltrii sociale, s educe n tradiiile
revoluionare i muncitoreti poporul sovietic, s le educe un sentiment nalt al patriotismului
sovietic, s educe dorina de a apra patria socialist, s lupte cu ptrunderea ideologiei
burgheze n contiina elevilor [231, p.207]. Prin urmare, istoria, ca disciplin de studiu, a fost
aservit intereselor politice i ideologice ale Statului sovietic, n care rolul principal n influena
sistemului administrativ de comand asupra colii superioare, dup reorganizarea Comisariatului
Norodnic pentru nvmnt n 1946, l avea Ministerul nvmntului Superior din URSS.
Ministru n anii 1946-1951 a fost Serghei Kaftanov, de origine moldovean. Ministerul dirija
activitatea tuturor instituiilor de nvmnt superior din ar, inclusiv ministerele
nvmntului din toate republicile unionale, inclusiv din RSSM. n anul 1946, Ministerul
nvmntului Superior controla activitatea a 305 instituii de nvmnt superior [232, p.316].
Ministerul nvmntului Superior din URSS determina structura, coninutul, forma de
nvmnt, contingentul de studeni, condiiile de angajare n cmpul muncii a absolvenilor. Un
63

loc important n structura ministerului l ocupa Direcia General de predare a tiinelor sociale,
care controla activitatea didactic, tiinific a cadrelor didactice, de formare a contiinei
studenilor, a educaiei politice. Restabilirea nvmntului superior, n ansamblu, a nsemnat nu
doar restaurarea construciilor sau edificarea altora noi, ci i refacerea procesului de pregtire a
cadrelor, instituirea unui control dur asupra procesului didactico-tiinific. Astfel, aservirea
nvmntului istoric superior politicii Statului sovietic se realiza prin Planificarea coninutului
nvmntului istoric superior; Controlul asupra coninutului i calitii leciilor; Controlul
asupra procesului de pregtire a cadrelor didactico-tiinifice i studenilor.
3.1.1 Planificarea coninutului nvmntului istoric superior.
coala superioar sovietic avea trei niveluri ale coninutului nvmntului, reprezentnd
o ierarhie de proiectare: a) Nivelul general al structurii teoretice (planul de nvmnt);
b)nivelul disciplinei de studiu (disciplina i programa de studii); c) nivelul materialului didactic
(literatura didactico-tiinific) [231, p.207-208]. Coninutul nvmntului sovietic la toate
cele trei niveluri, ce include n sine obiectivele, principiile, sarcinile procesului didactic,
formulate i controlate de stat, a dictat i metodica, i formele predrii/nvrii.
Nivelul general al structurii teoretice (planul de nvmnt). Coninutul i formele
nvmntului istoric superior din URSS de la sfritul anilor 40-nceputul anilor 50 era
determinat de planurile de nvmnt din anii 1943, 1947, 1954 la specialitatea Istoria, destinat
institutelor pedagogice cu 4 ani de studii (planul de nvmnt al universitilor era alctuit
pentru 5 ani de studii). Un exemplu poate servi planul de nvmnt al Institutului Pedagogic
din Chiinu i cel al Universitii de Stat din Chiinu pentru anul de studii 1948/1949. n plan
sunt fixate cteva blocuri de discipline: disciplinele social-politice, psihopedagogice, cursuri
istorice, cursuri i seminare speciale, de asemenea i cursuri opionale. Coninutul
nvmntului obinea concretizare n programele i coninuturile disciplinelor de studii.
n planul institutelor pedagogice cu patru ani de studii, blocul disciplinelor social-politice
includea Bazele marxism-leninismului (250 ore), Economia politic (140 ore), Materialismul
dialectic (44 ore), materialismul istoric (96 ore). Disciplinelor ideologice li se ofereau n total
530 ore. n predarea tiinelor sociale planul prevedea succesiunea: Bazele marxism-leninismului
se studia pe parcursul semestrelor I-IV, apoi Economia politic n semestrele V-VII i
disciplinele filosofice n semestrele VI-VIII [1, d.26, f.91-93]. Prin Ordinul ministrului
nvmntului Superior din URSS din 31 decembrie 1947 se introduceau dou examene la
disciplina Bazele marxism-leninismului, unul la finele anului nti de studii (semestrul II), al
doilea la finele anului doi de studii (semestrul IV), iar la sfritul semestrelor I i III se

64

introducea susinerea obligatorie a cte unui colocviu la disciplina nominalizat [1, d.25, f.157].
La sfritul studiilor, studenii mai susineau examenul de stat obligatoriu Bazele marxismleninismului [1, d.26, f.91-93]. Astfel, prin blocul disciplinelor social-politice deosebit de vast
i prin intermediul studierii obligatorii a disciplinelor marxiste, puterea promova o politic
bine organizat de ideologizare i politizare a societii. Prin aceasta se atingea scopul educrii
personalitii credincioase idealurilor comuniste, crerii istoricilor, capabili s abordeze istoria
prin prisma unei singure metodologii marxist-leniniste.
Din blocul tiinelor psihopedagogice, studenii institutelor pedagogice studiau Psihologia
(85 ore), Pedagogia (104 ore), Istoria pedagogiei (98 ore) i Igiena colar (36 ore), de
asemenea se mai studia Metodica predrii istoriei (94 ore) i un seminar special la pedagogie
(36 ore). ntreg blocul disciplinelor pedagogice includea 453 de ore.
Blocul disciplinelor istorice era alctuit din cursurile Istoria lumii antice (186 ore), Istoria
evului mediu (212 ore), Istoria modern (486 ore), Istoria URSS (612 ore), Istoria slavilor de
sud i de vest (40 ore), Studiul izvoarelor istoriei URSS (102 ore), Istoria relaiilor
internaionale (36 ore), i cursuri i seminare speciale n volum de 118 ore [1, d.26, f.91-93].
Disciplinele istorice constituiau 1792 ore.
Un accent deosebit de mare, n cadrul Institutului Pedagogic, se punea pe studierea unui ir
de discipline filologice: Limba strin (68 ore), Literatura universal (282 ore), Limba rus
(200 ore), Limba moldoveneasc (42 ore), Literatura rus (190 ore), Literatura moldoveneasc
(132 ore). Disciplinele filologice constituiau n total 914 ore. Alte discipline ca Bazele dreptului
sovietic (104 ore), Educaia fizic (176 ore).
La patru ani de studii, numrul total de ore era de 3969, dintre care 13,35% le constituiau
disciplinele ideologice, 11,41% disciplinele pedagogice, 45,14% disciplinele istorice, 23%
disciplinele filologice, alte discipline o constituiau 7% (a se vedea diagramele din Anexa 1).
Comparnd planul de nvmnt de la facultile de istorie ale institutelor pedagogice cu
cel de la facultile universitilor, observm c blocul disciplinelor sociale includea Bazele
marxism-leninismului (250 ore), Economia politic (143 ore), Materialismul istoric (76 ore).
Blocului disciplinelor ideologice oferindu-i-se mai puine ore dect n institutele pedagogice
(469 ore) [233, d.39, f.19-20].
Dintre tiinele psihopedagogice, la universiti se studia Pedagogia (122 ore), Psihologia
(84 ore), Metodica predrii istoriei (126 ore), Istoria pedagogiei (98 ore) n total 430 ore.
O alt deosebire a procesului de studii de la universiti este c n cadrul lor studenii mai
studiau limbile clasice: Limba latin (108 ore); Limba rus veche (60 ore) necesare istoricilor

65

pentru cercetarea documentelor vechi. De asemenea, se studia o limb strin (216 ore) i limba
de stat a republicii respective (n RSSM Limba moldoveneasc 172 ore) [233, d.39, f.19-20].
n cadrul universitilor, n blocul disciplinelor istorice erau incluse mai multe discipline,
fiecrui curs acordndu-i-se un numr diferit de ore. Se studia Istoria lumii antice (188 ore),
Arheologia (50 ore), Istoria evului mediu (240 ore), Istoria rilor din Orient (140 ore), Istoria
modern (321 ore), Istoria URSS (162 ore), Istoria slavilor de vest i de sud (36 ore), Arhivistica
(36 ore); Istoria unui popor din URSS (102 ore), cursul se numea anume aa, deoarece era
destinat tuturor republicilor unionale, i prin acest curs se prevedea studierea istoriei poporului
autohton, n cazul RSSM se prevedea studierea istoriei poporului moldovenesc, ns cum arat
Raportul de activitate pentru anii de studii 1948/1949 a Facultii de Istorie i Filologie, acest
curs nu s-a studiat n cadrul Universitii de Stat din Chiinu. n anul de studii 1950/51 a fost
studiat cursul Istoria Moldovei. La universitate se mai studiau un ir de cursuri i seminare
speciale cu un volum de 262 ore [233, d.39, f.19-20]. n total numrul de ore la cursuri
normative i speciale predate la facultile de istorie din universiti constituia 1537 ore.
La patru ani de studii (ntruct USM a fost creat abia n anul 1946 cu transferarea a doi
ani de studii din cadrul Institutului Pedagogic) numrul total era de 2992 ore, dintre care 15,6%
constituiau disciplinele sociale, disciplinele pedagogice 14,4%, disciplinele istorice 51,4%,
alte discipline 18,6% (Vezi Anexa 1).
n urma analizei planurilor de studii pentru institutele pedagogice i universiti i a
diagramelor ce reflect procentajul orelor distribuite pentru blocurile de discipline, constatm c
disciplinele istorice studiate n cadrul universitilor erau mai diverse i mai numeroase, dei
comparativ li se oferea un numr mai mic de ore, din cauza repartizrii proporionale a
numrului de cursuri. n ceea ce privete disciplinele ideologice, n cadrul institutelor pedagogice
li se oferea un numr considerabil mai mare de ore. Este de la sine neles c n cadrul
universitilor studenii parcurgeau specializarea mai mult n domeniul tiinelor istorice i al
ideologiei, punndu-se accent pe pregtirea cadrelor tiinifice, de partid i propagandistice, iar
n cadrul institutelor pedagogice se punea accent pe pregtirea cadrelor didactice pentru coli i a
celor propagandistice. Conform obiectivelor sistemului de nvmnt al perioadei de referin,
institutele pedagogice i de nvtori trebuiau s educe o generaie de ceteni, credincioi
partidului i conductorului, maximal executoare n condiiile unui minim de cunotine. Planul
de nvmnt al institutelor pedagogice, ntruct acestea erau mai numeroase, ce coninea un
bloc mai mare al disciplinelor social-politice, corespundea ntocmai acestor scopuri.
n ce privete nvmntul universitar, n pofida trsturilor comune cu cel al institutelor
pedagogice, planurile de nvmnt ale universitilor conineau un numr mai mic de discipline
66

pedagogice, n schimb acordau mai mult timp pregtirii profesionale speciale [224, p.147-148].
La 30 octombrie 1946, Consiliul de Minitri al URSS a aprobat Hotrrea Cu privire la studiile
la facultile de istorie ale universitilor de stat [8, p.17]. n conformitate cu aceast hotrre, n
universiti a fost restabilit termenul de studii de cinci ani. Documentul prevedea, de asemenea,
lrgirea i aprofundarea pregtirii teoretice a istoricilor, introducerea la facultile de istorie a
predrii disciplinelor nrudite: Istoria literaturii universale; Teoria i istoria dreptului, Istoria
filosofiei i Geografia istoric [8, p.17].
Observm, de asemenea, c disciplinele planului de nvmnt se mpart n cursuri
teoretice i practice, dei unele cursuri se predau doar sub form de prelegeri (de exemplu,
Istoria rilor din Asia i Africa). n al doilea rnd, tematica cursurilor speciale la universiti nu
poart caracter general, ci este orientat spre specializarea studenilor: cursurile speciale n
cadrul institutelor pedagogice erau orientate s mbogeasc cultura general a studenilor, iar n
cadrul universitilor s ofere specializri nguste n diverse probleme.
n luna iulie 1954, Ministerul nvmntului Superior din URSS a aprobat un nou plan de
nvmnt pentru institutele pedagogice la specializarea Istoria cu termenul de studii de patru
ani, fiind orientat spre aprofundarea pregtirii profesionale a absolvenilor. Conform noului plan,
se studia separat cursul Istoria filosofiei (68 ore); a fost majorat numrul de ore la cursurile:
Istoria lumii antice i Istoria medieval pe seama micorrii celor de la Istoria modern (la 93
ore); a fost reintrodus cursul Istoria modern a rilor din Asia i Africa (130 ore de curs
teoretic). n cadrul cursului Metodica predrii istoriei au fost introduse compartimente
referitoare la Constituia URSS cu mrirea numrului de ore de trei ori (166 ore), cursul obinnd
astfel denumirea Metodica predrii istoriei i a Constituiei URSS [1, d.94, f.53].
Noul plan, deja n perioada poststalinist, n mare parte era perfectat. Specificul su consta
i n faptul c a fost introdus cursul Istoriografia URSS (40 ore) n calitate de disciplin
obligatorie [231, p.210]. n aa mod, a fost considerat necesar ca viitorii profesori de istorie i
cercettori istorici s studieze nu doar istoria concret, dar i procesul constituirii ei ca tiin,
aportul diferiilor savani la evoluia ei, a principiilor metodologice i specificul metodelor de
cercetare. Dup o perioad de critic dur a istoriografiei, n anii luptei mpotriva
cosmopolitismului a aprut necesitatea de a ordona strict orientarea acestei discipline. n noile
condiii, facultile de istorie ntmpinau dificulti n predarea Istoriografiei URSS: lipseau
manuale i specialiti calificai pentru predarea disciplinei. Noua echip venit la putere, n
frunte cu N.Hruciov, a considerat ns c este de prisos predarea acestui curs. Ca rezultat,
Istoriografia istoriei URSS a rmas doar n planurile de studii universitare, iar n institutele

67

pedagogice din anul 1957 a fost predat doar n calitate de curs opional, i apare printre
disciplinele obligatorii doar n anul 1964 [231, p.210].
Printre disciplinele de studii obligatorii n 1954 sunt introduse Arheologia, iar n calitate de
curs opional Arheologia URSS (cu activiti practice n total 100 ore), Paleografia (40 ore),
Arhivistica (40 ore), Relaiile internaionale (40 ore) .a. n calitate de discipline obligatorii
pentru examene de stat n ambele tipuri de instituii au fost fixate Bazele marxism-leninismului;
Pedagogia i metodica predrii istoriei i constituiei URSS; Istoria URSS i Istoria modern
[231, p.211]. Pentru pregtirea profesorului de istorie se prevedeau 3582 de ore de studii n
auditoriu. Dintre acestea 2199 (57%) ore de curs i 1383 ore practice (43%) (calculele autorului
A.D.).
Prin urmare, planul de nvmnt din anul 1954 pentru facultile de istorie ale institutelor
pedagogice se deosebea de cel din 1947: Se pstra studierea disciplinelor sociale, i se mai
introduceau discipline istorice noi, ceea ce contribuia la o mai bun pregtire a cadrelor de
istorici. O alt modificare a programelor de studii n cadrul tuturor instituiilor de nvmnt
superior a avut loc n anul 1956 prin Ordinul Ministerului nvmntului Superior al URSS din
3 iulie 1956 Cu privire la predarea n instituiile de nvmnt superior a Istoriei Partidului
Comunist al URSS, Economiei politice, Materialismului dialectic i istoric. n acest ordin, se
evideniau lacunele n predarea disciplinelor menionate i necesitatea ridicrii nivelului
teoretico-ideologic al predrii tiinelor sociale i se introducea ncepnd cu anul de studii
1956/1957 n toate instituiile de nvmnt superior studierea a trei cursuri independente:
Istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice; Economia politic; Materialismul dialectic i
istoric [15, p.80-82]. n acelai an, ncepnd cu 19 octombrie, s-a introdus n toate instituiile de
nvmnt superior examenul de stat la cursurile Istoria PCUS i Economia politic [12, p.82].
Aceste modificri erau orientate, n primul rnd, spre depirea cultului personalitii lui Stalin
care presupunea a exclude din programele universitare studierea obligatorie a lucrrii Istoria
Partidului Comunist(b) din toat Uniunea: Curs scurt, i spre ridicarea nivelului pregtirii
teoretico-ideologice a tineretului studios.
Alt tip de instituii de nvmnt superior, n cadrul crora erau pregtii istorici-marxiti,
erau institutele de nvtori. Planul de nvmnt al acestora era prevzut doar pentru doi ani de
studii. Planul pentru anul de studii 1948/1949 coninea 12 cursuri: Bazele marxism-leninismului
(250 ore 12% din numrul de ore n total), Psihologia (85 ore 4,2%), Pedagogia (116 ore
5,8%), Igiena colar (18 ore 1%), Educaia fizic (100 ore 5%), Istoria lumii antice
(158 ore 7,94%), Istoria medieval (187 ore 9,4%), Istoria modern (250 ore 12,5%),
Istoria URSS (448 ore 22,5%), Metodica predrii istoriei (75 ore 3,7%), Bazele statului i
68

dreptului sovietic (106 ore 5,3%), Literatura rus (55 ore 2,7%), Limba republicii (n cazul
RSSM limba moldoveneasc 60 ore), Literatura republicii (pentru RSSM literatura
moldoveneasc 80 ore 3%) (Vezi Anexa 1) [234, d.20, f.1]. n total, volumul cursului
constituia la Institutul de nvtori din Bli 1988 de ore. Cele mai voluminoase cursuri erau
Bazele marxism-leninismului; Istoria modern i Istoria URSS. Numrul suficient de ore pentru
pregtirea profesorului de istorie n institutele de nvtori era de 1949 ore, 3/4 de ore le
constituiau prelegerile i 1/3 orele practice [234, d.20, f.1]. Institutele de nvtori reprezentau o
form intensiv de pregtire a nvtorilor de istorie pentru clasele V-VII. Aceste instituii de
nvmnt au activat pn n anul 1956, cnd o parte au fost transformate n institute
pedagogice, au fost desfiinate sau au fost transferate la universiti sau institute pedagogice. De
exemplu, n anul 1954, Secia de Istorie i Filologie a Institutului de nvtori din Bli a fost
transferat la Institutul Pedagogic din Chiinu [231, p.212].
Nivelul disciplinei de studiu (disciplina i programa de studiu). Pe lng planurile de
nvmnt, o importan deosebit o aveau programele de studii. Programele de studii ale
perioadei postbelice reflectau coninutul de baz al disciplinelor, tematica leciilor cu
recomandarea numrului de ore pentru fiecare tem. Materialul istoric n coninutul programei de
studii era repartizat sistemic i cronologic. Istoria era prezentat ca evoluie a dezvoltrii
economice i a relaiilor sociale n diverse ri i epoci, n conformitate cu formaiunile istorice.
Elaborarea programelor a fost ncredinat profesorilor cu nalt calificare de la
universitile mai importante din Moscova i Leningrad, sub controlul direct al Ministerului
nvmntului Superior i organelor de partid. De exemplu, elaborarea programei la cursul
Istoria URSS a fost ncredinat profesorilor catedrei Istoria URSS a Universitii de Stat din
Moscova. Autorii au ntmpinat dificulti mari n elaborarea acesteia, ntruct era permanent
perfectat n conformitate cu noile directive de partid. n pofida acestui fapt, la 25 mai 1949,
Ministerul nvmntului Superior din URSS a aprobat programa cursului Istoria URSS pentru
universiti i institutele pedagogice, elaborat n concordan cu particularitile campaniei
contra cosmopolitismului [224, p.152-153]. O importan mare n direcionarea procesului de
pregtire a cadrelor de istorici, de asemenea, a avut-o programa cursului Istoriografia istoriei
URSS, elaborat de catedra Istoria URSS a Institutului de Istorie i Arhivistic din Moscova, care
determina coninutul i direcia principal a noii discipline.
n perioada postbelic, la majoritatea cursurilor predate au fost elaborate programe de
studii: Istoria comunei primitive [235], Istoria orientului antic [236], Istoria antic a Greciei i
Romei [237], Istoria medieval [238], Istoria modern [239], Istoria contemporan [240]. Doar
programele la cursurile i seminarele speciale erau elaborate de specialitii de la fiecare instituie
69

de nvmnt, dar n conformitate cu tematica recomandat care aborda probleme ca lupta de


clas, micrile sociale, desfurarea revoluiei, criza relaiilor capitaliste etc.
Programele erau realizate de catedre i cadrele didactice prin elaborarea planurilor
individuale de lucru la fiecare disciplin n parte, cu proiectarea numeric i calendaristic a
orelor. Dac programele de studii mrturisesc despre modul de predare a disciplinelor n ntreaga
ar, atunci planul individual de lucru (proiectarea calendaristic) despre aplicarea programei
respective. La Universitatea de Stat din Chiinu n anul de studii 1947-1948 la anul I, Istoria
URSS se preda ncepnd cu cele mai vechi timpuri pn la nceputul secolului al XVIII-lea.
Cursul era mprit n 4 compartimente: 1. Istoria comunei primitive i antic pe teritoriul URSS;
2. Constituirea relaiilor feudale. Rusia Kievean (sec IX-mijl. sec. XI); 3.Perioada frmirii
feudale pe teritoriul URSS; 4. Constituirea statului centralizat rus. Instaurarea autocraiei.
Transformarea URSS n stat multinaional. n total 59 de ore [233, d.19, f.14-17] (a se vedea
Anexa 2). La anul II, se preda Istoria URSS de la nceputul secolului al XVIII-lea pn la
sfritul secolului al XIX-lea [233, d.19, f.11-113]. La anul III se preda Istoria URSS n epoca
contemporan de la sfritul secolului XIX pn la al Doilea Rzboi Mondial. Se evideniaz
contradiciile de clas n Imperiul Rus, premisele revoluiei, constituirea Statului sovietic,
construcia socialismului etc. [233, d.19, f.8-10]. Temele sunt formulate n corespundere cu
principiile marxist-leniniste, astfel c istoria URSS se abordeaz prin prisma luptei de clas.
Ansamblul de discipline, volumul lor, ordinea studierii acestora i formele de control erau
subordonate concepiei staliniste asupra istoriei, ideologiei partidului, n conformitate cu care
nvmntul istoric trebuia nu doar s dea cunotine sistematizate, dar i s le explice viitorilor
specialiti, i s-i conving c politica intern i cea extern a partidului de la conducere este
corect, c exist un singur partid, o singur ideologie i patrie. Aceluiai principiu i-a fost
subordonat coninutul literaturii didactico-tiinifice.
Nivelul materialului didactic (literatura didactico-tiinific). O problem important a
nvmntului istoric superior interbelic i postbelic era elaborarea manualelor, care ar fi
corespuns att tiinei ct i deciziilor de partid. Deosebit de acut se prezenta problema
manualelor de istorie a URSS, coninutul crora a fost refcut de mai multe ori.
Manualele din care se studia istoria URSS n primii ani postbelici includeau: Istoria
Partidului Comunist (al bolevicilor) din toat Uniunea: Curs scurt [203], care servea drept
suport de curs la orele de bazele marxism-leninismului pn n anii 60. Istoria URSS se studia
dup Istoria URSS sub redacia lui B.D. Grekov (vol. I) i M.V. Necikina (vol. II), editat n anii
1939 i 1940. Printre autorii manualului figurau istorici renumii ca: S.N. Balk, C.C. Dmitriev,
N.M. Drujinin, M.V. Necikina, V.I. Piceta, L.V. Cerepnin .a. Manualul a fost scris la un nivel
70

tiinific nalt i a fost redactat de conducerea de partid. Cu toate acestea, a fost reeditat de
cteva ori n anii 1947, 1949 i 1955. Pe parcursul reeditrilor, au fost introduse un ir de
corectri i completri. Aceste dou volume ale manualului au servit drept baz pentru studierea
istoriei Uniunii n universiti i institute pedagogice pe parcursul a peste 15 ani. De remarcat c
n acest manual, elaborat la sfritul anilor 30, abordarea pe formaiuni a istoriei nu este
utilizat: Istoria URSS este tratat cronologic, pe secole din cele mai vechi timpuri pn la
sfritul sec.XVIII; XIX i XX aparte. n corespundere cu aceast periodizare, a avut loc
predarea/nvarea la facultile de istorie din instituiile de nvmnt superior.
Suporturi de curs, corespunztoare concepiei sovietice a tiinei istorice, devin manualele
Istoria URSS editate n anii 1956 (vol. I) i 1959 (vol. II) [241, 218]. Ca i n ediiile antebelice,
n aceste manuale istoria poporului rus era abordat n strns legtur cu istoria altor popoare.
ns materialul a fost repartizat pe volume n corespundere cu periodizarea procesului istoric pe
formaiuni. Cu editarea vol. II a fost acoperit golul resimit n literatura tiinific sovietic cu
privire la istoria Rusiei n perioada 1900-1917.
Un alt manual popular n rndurile studenilor n anii 40-50 au devenit prelegerile efului
catedrei Istoria URSS a Universitii de Stat din Moscova V.I. Lebedev [242] i leciile,
publicate n calitate de suporturi didactice ale colii Superioare de Partid de pe lng CC PC(b)
din toat Uniunea. n 83 de teme, publicate n blocuri separate n anii 1944-1946, se reflecta
istoria URSS din cele mai vechi timpuri pn n anul 1934. Autorii a mai bine de jumtate din
lecii au fost G.A. Bazilevici, G.A. Noviki, E.N. Gorodeki i I.I. Min. O importan mai mare
pentru procesul didactic l-au avut leciile dedicate sec. XX, ntruct un manual pe aceast
perioad pn la sfritul anilor 60 nu a existat. n continuare un alt suport pentru studeni a fost
manualul la disciplina Istoriografia rus al lui L.N. Rubintein [243].
Un timp ndelungat a lipsit un manual de istorie a URSS (perioada sovietic). Problemele,
legate de elaborarea acestui manual, au fost discutate la edinele sectorului Istoria societii
sovietice a Institutului de Istorie al A URSS pe parcursul ntregului deceniu postbelic. Drept
rezultat, primul manual universitar de istorie a URSS n epoca socialismului a fost publicat
abia n anul 1957, sub redacia lui M.P. Kim i alii [244]. Un neajuns al acestor manuale i
suporturi didactice era faptul c nu ofereau posibilitate studenilor s lucreze cu izvoarele, textele
documentelor, hrile etc. Acest lucru mpiedica formarea creativitii la tinerii istorici i
promova ncrederea n tot ce este publicat n ediiile oficiale. ntr-o msur oarecare, acest gol a
fost acoperit prin editarea la nceputul anilor 50 a unui ir de cri de lectur, crestomaii,
practicumuri, ce conineau documente, texte artistice i alte materiale.

71

Setul de manuale i suporturi didactice la discipina Istoria lumii antice includea lucrrile:
.. : ,
() (, 1950); .
(, 1953); : . / . .. (,
1953); . . / . .. (, 1950);
: / . .. .. (, 1954).
La istoria medieval se utiliza manualul n dou volume de istorie medieval, sub redacia
lui E.A. Kosminski i S.D. Skazkin [245] elaborat de savanii Institutului de Istorie al A URSS
i Universitii de Stat M.V. Lomonosov din Moscova. n afar de aceasta, studenii utilizau
Crestomaia la istoria medieval sub redacia lui S.D. Skazkin n trei volume [246].
n ce privete manualele la istoria modern, pn la sfritul anilor 50, au fost pregtite
suporturile metodice sub redacia savanilor I.S. Galkin i E.Efimov, F.V. Potemkin i
A.I. Molok, A.L. Narociniki i B.F. Pornev, N.E. Zastekner, V.M. Hvostov. Aceste suporturi
de curs aveau structur diferit i erau destinate unele dintre ele universitilor, iar altele
institutelor pedagogice [247, p.21]. A fost publicat, de asemenea, primul manual de Istorie
modern a Orientului sub redacia lui I.M. Reisner i B.K. Rubov [248].
Observm caracterul contradictoriu al manualelor i suporturilor de curs, elaborate n anii
30-50, care n pofida numrului lor mic i a numeroaselor citate din Lenin i Stalin, n cea mai
mare parte erau orientate nu doar la formarea convingerilor ideologice, dar i spre trezirea
interesului fa de istorie (de exemplu, crile de lectur), analiza i interpretarea mai aprofundat
a evenimentelor (crestomaiile i practicumurile). Despre faptul c aceste cri erau populare i
erau elaborate la un nivel nalt, ne vorbete numrul mare de ediii ale acestora n anii 50-60.
Cu toate acestea, n majoritatea instituiilor de nvmnt superior din republicile
unionale, literatura didactico-tiinific era insuficient. De exemplu, la Institutul Pedagogic n
anul 1947, la istoria URSS volumul II al manualului sub redacia acad. M.V. Necikina se
gseau n bibliotec doar n dou exemplare, la istoria URSS n secolul XX erau, ntr-un numr
mic, doar leciile colii superioare de partid [2, d.6, f.6].
O situaie asemntoare era i n alte instituii de nvmnt superior. Insuficiena
literaturii didactice i tiinifice a fost depit doar n anii 50. Iar n anii 40 principala surs de
cunotine pentru studeni rmneau conspectele de la orele de curs i prelegerile profesorilor.
3.1.2. Controlul asupra coninutului i calitii leciilor.
n ceea ce privete metodica predrii: metodele de lucru n grup au fost interzise categoric
prin Hotrrea Sovietului Comisarilor Norodnici i CC al PC(b) din toat Uniunea din 23 iunie

72

1936, fiind considerate reminiscene ale metodei de brigad i laborator criticate anterior.
Principalele forme de lucru, prin acest document, se instituiau: Prelegerile, desfurate de
profesori

confereniari;

orele practice

desfurate sub conducerea profesorilor,

confereniarilor i asistenilor; practica de producie sub conducerea unui conductor desemnat


de catedr. Se mai indica instituiile de nvmnt superior n organizarea procesului de
studii s acorde o atenie lucrului individual al studenilor desfurat n biblioteci, arhive
laboratoare etc. cu oferirea consultaiilor de ctre profesori [17, p.64]. Cu toate acestea, n
condiiile lipsei mijloacelor didactice n timpul rzboiului i n perioada postbelic, prelegerile
profesorilor erau unica surs de nvare. innd cont de faptul c orele de curs i seminar
trebuiau s conin un volum mare de material ideologic (ncrctur ideologic), cerinele de
partinitate i coninut ideologic erau naintate att fa de coninut, ct i fa de structura leciei.
Hotrrea Plenarei a III-a a Consiliului tiinifico-metodic de pe lng Ministerul
nvmntului Superior din URSS din 16-17 martie 1950 nainta numeroase cerine fa de
leciile predate n instituiile de nvmnt superior, printre care se enumr numeroase criterii
cu caracter ideologic i propagandistic, ca de exemplu: n fiecare coal cel mai important este
orientarea politico-ideologic a leciei; lecia trebuie alctuit pe principiile partinitii bolevice
a predrii, s reflecte metodologia marxist-leninist a disciplinei; lectorul trebuie s contribuie la
formarea viziunii marxist-leniniste la tineretul studios; lecia trebuie s serveasc drept mijloc
puternic al educrii studenilor i elevilor n spiritul patriotismului sovietic i credinei poporului
sovietic etc. [14, p.69-70]. Aceste cerine le ntlnim i n procesele-verbale ale edinelor de
catedr n cadrul crora se discutau textele dactilografiate ale leciilor, care urmau s fie predate,
i prelegerile i seminarele desfurate n calitate de lecii deschise la Universitatea de Stat din
Moldova i Institutul Pedagogic din Chiinu. Obieciile i observaiile, n majoritatea cazurilor,
erau copiate din documentul menionat mai sus, remarcndu-se de ctre participanii la discuii
dac lecia corespunde cerinelor din hotrre sau nu, acest lucru ni-l demonstreaz proceseleverbale ale edinelor catedrelor de la Facultatea de Istorie a USM [233, d.60, 239, 368, 467] i
Institutul Pedagogic [2, d.193, 286, 290, 367]. Astfel, discutarea public a leciilor se fcea nu
att pentru a le mbunti calitatea, ci de a le spori ncrctura ideologic a lor, a identifica pe
cei ce nu erau de acord sau se ndoiau de corectitudinea liniei generale a partidului i a lui Stalin.
Totui, la sfritul anilor 40, metodica desfurrii seminarelor sufer anumite modificri.
n anii 30-40 seminarele se desfurau preponderent n baza referatelor. Ministerul
nvmntului Superior la 16-17 martie 1950 a interzis aceast metod [19, p.70] spre larg
utilizare, i profesorii au fost nevoii s elaboreze altele. Despre aceasta ne vorbesc Rapoartele
anuale ale facultilor de istorie pentru anul de studii 1949/1950, care recomand de a introduce
73

un ir de noi activiti n practic. Printre acestea sunt: cultivarea deprinderilor de lucru


individual cu izvoarele, instituirea minimului de conspectare a literaturii marxist-leniniste,
nsoirea obligatorie a leciilor cu seminare i colocvii [233, d.66, f.1-107].
Se efectuau, de asemenea, ncercri de a organiza activitatea tiinific a studenilor, de a
educa deprinderi de lucru individual cu literatura tiinific i izvoarele. Obligatoriu pentru
studenii ultimului an de studii, att la universiti, ct i la institutele pedagogice, era elaborarea
tezei de diplom [233, d.66, f.1-107]. ns bibliotecile din republicile unionale erau extrem de
srace n literatur tiinific i culegeri de documente, ceea ce limita efectuarea unor
investigaii. Acest lucru se refer n special la cercetrile din domeniul istoriei universale.
Dificultile ntlnite n procesul elaborrii manualelor i a studiilor tiinifice erau legate,
n primul rnd, de insuficiena cadrelor didactico-tiinifice de nalt calificare, ceea ce a pus n
gard conducerea statului. n vederea soluionrii acestei probleme, Comitetul Central al
partidului la 25 iulie 1947 a adoptat hotrrea Cu privire la pregtirea cadrelor didacticotiinifice prin intermediul aspiranturii [6, p.173-177]. Prin aceast hotrre se recunotea
necesitatea ca instituiile de nvmnt superior din ar, paralel cu activitatea lor de baz, s
pregteasc cadre didactice i tiinifice. Aceasta i alte msuri ale guvernrii staliniste aveau
drept scop de a asigura ara cu savani, necesari Uniunii Sovietice pentru a argumenta tiinific
preteniile sale internaionaliste n lupta ideologic cu Vestul lumea capitalist.

3.1.3. Controlul asupra procesului de pregtire a cadrelor didactico-tiinifice i studenilor


n situaia n care majoritatea facultilor de istorie din republicile unionale au fost create
n anii rzboiului, imediat dup terminarea acestuia atenia principal era acordat restabilirii i
transformrii lor n centre de cercetri istorice. n pofida multiplelor dificulti, legate de
insuficiena cadrelor calificate, complexitatea perioadei de restabilire, sarcina didactic mare a
cadrelor didactice, presiunea ideologic din partea statului, activitatea tiinific dintr-un ir de
instituii de nvmnt superior se restabilea treptat. n acelai timp, conducerea de partid lega
optimizarea activitii tiinifice a istoricilor n anii postbelici de scrierea studiilor, care ar fi
narmat intelectualitatea cu cunotine despre legile dezvoltrii societii i a luptei politice.
Sarcinile istoricilor n perioada postbelic au fost concretizate n articolul tiina istoric
sovietic publicat n ziarul din 30 noiembrie 1946 [67]. Au fost formulate
ntr-o form original obiectivele principale. Istoricilor li se propunea s editeze mai multe
lucrri tiinifice i mijloace didactice, dedicate problemelor majore ale istoriei URSS i
universale, s ilustreze pe larg n literatur problemele originii popoarelor, dezvoltrii statalitii
i culturii lor, istoriei micrii revoluionare etc.
74

Prioritate n cercetarea istoriei URSS se acorda studierii perioadei postrevoluionare. n


articolul de fond Sarcinile principale ale istoricilor societii sovietice publicat n anul 1949
[249, p.3-8], n calitate de sarcin primordial se nainta istoricilor: studierea istoriei URSS,
care se desfoar foarte anevoios, i elaborarea manualului de istorie a URSS pentru
nvmntul superior [249, p.6-7]. n continuare, dup enumerarea acestor sarcini, se numea
cauza lipsei unor lucrri fundamentale n domeniu: Istoricii sovietici nu au tras toate concluziile
din directivele istorice a CC PC(b) cu privire la problemele legate de ideologie [249, p.5].
n ce msur aceste sarcini erau reflectate n planurile de lucru ale instituiilor de
nvmnt din republicile unionale putem afla analiznd activitatea tiinific a facultilor de
istorie i instituiilor de cercetare n domeniul istoriei din RSSM. Temele de cercetare att ale
catedrelor de la Facultile de Istorie din RSSM, ct i ale Institutului de Istorie, Limb i
Literatur a Bazei Moldoveneti a Academiei de tiine din URSS se refereau la Istoria
Moldovei ca parte component a URSS, dezvoltarea capitalismului n Moldova, micarea
revoluionar, instaurarea puterii sovietelor etc. [233, d.8, f.1-4; 22, d.246. f.28-30]. Prin urmare,
istoricii moldoveni respectau linia general de partid n activitatea lor tiinific.
Direciile principale de cercetare a istoriei din RSSM demonstreaz c la sfritul anilor
40-nceputul anilor 50, spectrul intereselor istoricilor era destul de vast. Att n universitate ct
i la institutele pedagogice i de nvtori, se cercetau probleme legate att de istoria popoarelor
Uniunii Sovietice, ct i de cea universal, muli cercettori lucrau asupra tezelor de candidat i
doctor n tiine, o parte dintre care au fost susinute n primul deceniu de dup cel de al Doilea
Rzboi Mondial. Un neajuns al cercetrilor istoricilor din republicile unionale n perioada
postbelic au fost temele nguste i caracterul descriptiv, acestea fiind cauzate de inaccesul la
sursele documentare, imposibilitatea de a se deplasa n alte ri etc. Lucrrile, de regul, se
ndeplineau n arealul unei regiuni sau republici. Acest fapt nu permitea a utiliza izvoarele
istorice depozitate n alte republici n vederea elaborrii unor lucrri de sintez.
Un alt neajuns important al activitii istoricilor din primul deceniu postbelic, cnd asupra
lor influena cultul personalitii lui Stalin i cenzura strict de partid, era caracterul declarativ al
multor principii, tendina de a ajusta particularitile evenimentelor revoluionare la schema
general rus. n special, acest lucru se remarca n culegerile colective, conferine i ntruniri,
dedicate datelor jubiliare, de exemplu la sesiunea istoricilor pe tema Micarea revoluionar n
republicile unionale la sf. sec. XIX-nc. sec.XX, ce a avut loc la 25-26 ianuarie 1956 n oraul
Rostov pe Don. Comunicrile au fost orientate nu spre a dezvlui particularitile proceselor
revoluionare ntr-o regiune sau alta, ci spre a demonstra asemnarea evenimentelor cu schema
general a micrii revoluionare din Rusia n perioada de referin [250].
75

n primul deceniu postbelic, interaciunea dintre istorici i putere era determinat de


caracterul contradictoriu al funciilor tiinei istorice n Statul sovietic. Pe de o parte, istoricii
continuau s rmn obiectul represiunilor, crora erau supui nu doar anumii savani, ci i
colective ntregi. Pe de alt parte statutul de partid unic necesita de a fundamenta ideologic
activitatea sa, s pregteasc cadre pentru coala medie i superioar. Despre aceasta ne vorbesc
studiile istoricilor din RSSM care nu doar completau istoriografia sovietic, dar n condiiile
lipsei manualelor, constituiau suporturile didactice de baz ale ntregului proces de studii, fiind
scrise de pe poziiile metodologiei marxist-leniniste, a partinitii, cu ncrctura ideologicopropagandistic necesar: Istoria RSS Moldoveneti, vol.I (1951), vol.II (1955) [251; 252] .a.
Paralel cu msurile de represiuni, Guvernul sovietic ntreprinde un ir de aciuni n vederea
animrii vieii social-politice i culturale n ar (evident, exclusiv n albia oficial). Astfel, ne
innd cont de insuficiena de bani n bugetul de stat, cea mai mare parte a cruia mergea pentru
finanarea programelor militare, au fost depistate mijloace pentru dezvoltarea tiinei,
nvmntului public i a instituiilor culturale. Pentru asigurarea instituiilor de nvmnt
superior cu cadre didactico-tiinifice, de care se ducea lips dup rzboi, n anii postbelici se
creeaz Academii de tiine ntr-un ir de republici unionale, aproape cu o treime s-a mrit
numrul institutelor de cercetri tiinifice. Se inaugureaz noi universiti (la Chiinu, Ujgorod,
Ahabad, Stalinabad), salariul persoanelor cu grade i titluri tiinifice a fost majorat de cinci ori.
Cu toate acestea, problema-cheie n activitatea facultilor de istorie n perioada postbelic
a fost insuficiena acut de cadre didactice calificate. Specialiti nu ajungeau, n special de nalt
calificare, n domeniul tiinelor sociale. n mare msur, aceast situaie se explica prin
consecinele rzboiului: muli profesori nu s-au ntors de pe cmpul de lupt, au decedat n
prizonierat sau sub ocupaie. n condiiile dificile ale rzboiului se acorda o atenie mic studiilor
postuniversitare. Crearea noilor instituii de nvmnt i de cercetare dup rzboi a acutizat i
mai mult problema insuficienei de cadre calificate, problema fiind general pe ar. n Ordinul
Comisariatului nvmntului Public din 28 mai 1945, Cu privire la asigurarea cu cadre, se
constat, c n multe instituii de nvmnt superior sunt un numr mare de posturi vacante de
efi de catedre. Se utilizeaz slab metoda concursurilor la ocuparea posturilor vacante, nu sunt
create condiii pentru activitatea didactic i metodic[9, p.314].
n afar de consecinele rzboiului, ce au adus daune enorme nvmntului superior,
deficitul de cadre didactice, anume de specialitate istoric, a fost condiionat de pregtirea
insuficient a istoricilor n perioada interbelic. Programul de nfiinare a facultilor de istorie n
universitile din Rusia de la sfritul anilor 30, adoptat de Consiliul Comisarilor Norodnici din
RSFSR, a fost ntrerupt. n loc de opt faculti de istorie, care se planificau a fi deschise n
76

RSFSR n conformitate cu acest program, a fost deschis doar una (la Universitatea din Saratov),
la Chiinu n anul 1940, odat cu nfiinarea Institutului Pedagogic din Chiinu [142, p.7].
Instituiile de nvmnt superior din URSS, cu excepia universitilor din Moscova i
Leningrad, n anii 40 nu au devenit o baz n pregtirea cadrelor didactico-tiinifice de nalt
calificare. Create la nceputul anilor 40 facultile de istorie n institutele pedagogice regionale
nu dispuneau de posibiliti pentru a pregti istorici calificai. De aceea procesul de completare a
corpului didactico-tiinific n domeniul istoriei decurgea extrem de lent. Insuficiena de cadre
calificate frna procesul didactic i activitatea tiinific n cadrul instituiilor sus-numite.
Guvernarea stalinist era ngrijorat serios de situaia creat, ntruct prin Ordinul
Comisarului nvmntului din mai 1945, conducerii instituiilor de nvmnt superior li se
ordona ca n cel mai scurt termen s elaboreze o list a fotilor lucrtori tiinifici, angajai pe
specialitate i s le transmit Comisariatului Norodnic pentru Afaceri Interne; s asigure
condiii pentru activitatea tiinific a specialitilor. n conformitate cu acest ordin, instituiile de
nvmnt au expediat listele ministerului de resort [1, d.9, f.3]. n acelai scop de a pstra
cadrele didactice n instituiile de nvmnt superior i s le asigure condiii pentru activitatea
tiinific, a fost emis ordinul Comisarului nvmntului Public din 18 aprilie 1945, prin care
se eliberau de la recrutarea n Armata Roie studenii, cadrele didactice, colaboratorii tiinifici,
laboranii .a. [1, d.9, f.4-5]. De asemenea, completarea i perfecionarea corpului didactic avea
loc prin sistemul de concurs i de perfecionare a calificrii, de asemenea prin aspirantur.
Dup terminarea rzboiului, a fost ntreprins ncercarea de a restabili pregtirea
academic a cadrelor didactico-tiinifice. Hotrrea CC a partidului Cu privire la pregtirea
cadrelor didactico-tiinifice prin aspirantur i msurile ce au urmat, au fost efectuate n
vederea de a mbunti i a grbi procesul pregtirii lucrtorilor tiinifici. n hotrrea din anul
1947, se remarca c deosebit de nesatisfctoare este organizat lucrul didactic i tiinific cu
aspiranii. Conducerea tiinific a aspiranilor este ncredinat profesorilor cu calificare ce las
de dorit. Consiliile tiinifice ale instituiilor de nvmnt superior i instituiilor de cercetare,
efii de catedre i conductorii tiinifici au o atitudine formal fa de elaborarea i ntrirea
planurilor de lucru individual al aspiranilor [6, p.173-177]. n legtur cu aceasta, Ministerului
i revenea responsabilitatea de a asigura selectarea minuioas a temelor de disertaie, se
interzicea unui singur conductor tiinific s conduc mai mult de 5-6 aspirani, se introducea
atestarea anual a aspiranilor i practica pedagogic, se instaura repartizarea personal a celora
ce au absolvit aspirantura [6, p.173-177]. n afar de aceasta, cadrelor didactice universitare li se
permitea a se ntri pe trei ani la catedrele universitare ale instituiilor pedagogice pentru a
susine examenele de doctorat fr a fi sustrase din cmpul muncii. n vederea susinerii cadrelor
77

didactice tinere, li se oferea un ir de faciliti n vederea susinerii tezelor de candidat sau de


doctor [6, p.173-177]. Hotrrea CC a fost urmat de o hotrre a Sovietului Suprem din 22 mai
1948 cu aceeai denumire, care meniona c a indicat Ministerului nvmntului Superior din
URSS s conduc pregtirea cadrelor didactico-tiinifice prin aspirantur, i de un ordin al
ministrului nvmntului Superior, prin care se permitea a desfura aspirantura ntr-un an de
zile cu susinerea tezei de candidat n tiine cadrelor didactice ce activau n cadrul instituiilor de
nvmnt superior [20, p.290-291]. Deficitul de cadre didactico-tiinifice se resimea n toate
instituiile de nvmnt ale republicilor unionale. Msurile ntreprinse de pregtire rapid a
cadrelor au asigurat, ntr-o oarecare msur, numrul acestora, dar nu i calitatea lor. O ncercare
orientat spre soluionarea problemei cadrelor a fost invitarea specialitilor calificai prin
concurs dintre absolvenii aspiranturii instituiilor din Moscova i Leningrad unde procesul
didactico-tiinific era bine organizat.
Politica guvernului de formare a cadrelor tiinifice n instituiile de nvmnt superior nu
a avut rezultatele scontate la finele anilor 40, ns a adus roade semnificative spre sfritul
anilor 50. Procesul pregtirii doctorilor n tiine istorice continua s fie lent. Cauzele principale,
n opinia noastr, erau: Limitele stricte ale marxism-leninismului impuneau istoricii s scrie
exclusiv pe anumite teme, n albia unei singure concepii, statul avnd interesul s justifice
politica imperial, instaurarea Puterii sovietice, rolul dominant al Partidului Comunist n
societate, ceea ce nbuea interesul i iniiativa, necesare pentru activitatea de cercetare; Nivelul
sczut de trai, asigurarea material proast n anii postbelici cadrele didactico-tiinifice i
puneau chiar problema supravieuirii, a face tiin n astfel de condiii, pentru savani, nsemna a
se jertfi n numele tiinei. Controlul total, ce se intensifica n ultimii ani ai guvernrii staliniste,
reprezenta un factor de stagnare pentru toate tiinele, iar pentru cea istoric ndeosebi.
Dictatul dur al puterii i ideologiei se manifesta i prin faptul c proasta pregtire a
cadrelor, conservatismul, trsturi caracteristice pentru instituiile de nvmnt regionale, erau
convenabile puterii i crea condiii prielnice pentru manipularea maselor, credincioase liderului
de la Kremlin. Restabilind adevrul istoric, este necesar de remarcat c printre cadrele didactice
cu nalt calificare de la faculti, au fost, de asemenea, i astfel de persoane care nu se
deosebeau prin pregtire serioas, dar s-au specializat n scrierea denunurilor asupra colegilor
lor construindu-i cariere strlucite, n mare parte, pe aceasta. Exemplul lui M.N. Pokrovski care
a scris denunuri mpotriva academicienilor S.F. Platonov, E.V. Tarle, a fost urmat i de ali
istorici n perioada postbelic: N.Narov a fost calomniat i denunat de N.Mohov.
Fr ndoial c persecutarea istoricilor, represiunile, prelucrrile i alte fenomene
ruinoase din anii 30-40, la periferii aveau o amploare mult mai mic dect la Moscova. Cu
78

toate acestea, dezvoltarea tiinei istorice i a nvmntului istoric superior n republicile


unionale era determinat de cadrul ideologic i se corectau prin directivele de partid venite de
sus. Astfel, n anul 1947, n majoritatea instituiilor de nvmnt superior din Uniunea
Sovietic a avut loc discutarea raportului lui A.A. Jdanov i a materialelor discuiei filosofice.
Totalurile acestor dezbateri au fost discutate la adunri de partid n majoritatea instituiilor de
nvmnt superior din URSS, care s-au soldat cu decizii n vederea mririi presiunii ideologice.
Iar Hotrrea CC al PC(b) din toat Uniunea cu privire la revistele Zvezda i Leningrad a fost
apreciat ca fiind necesar i drept un pas nainte n lucrul ideologic [233, d.37, f.2]. n
legtur cu aceasta, cadrele didactice au fost impuse ca n leciile lor s in cont de noile
directive ale partidului i s-i intensifice restructurarea activitii tiinifice i didactice.
n aa mod, directivele ideologice deveneau obligatorii pentru luarea de cunotin la
toate facultile de istorie din ar. Raportnd rezultatele activitii Universitii de Stat din
Moldova pe anul de studii 1948/49, rectoratul universitii remarca: c Deciziile istorice cu
privire la lucrul ideologic au fost principalii piloni i ghidul de baz n activitatea universitii.
Rectoratul, organizaia de partid i facultile de asemenea s-au condus n activitatea lor de
Hotrrile istorice cu privire la lucrul ideologic, Hotrrile CC al PC(b) al Moldovei i
directivele Ministerului nvmntului Superior din URSS [..] n anul ce a trecut a avut loc lupta
ntregii universiti pentru ridicarea nivelului ideologic i teoretic al predrii pentru realizarea
strict a principiilor leninist-staliniste n nvmnt i tiin [233, d.37, f.1-2].
Formularea menionat mai sus a sarcinilor facultii demonstreaz mecanismul influenei
puterii politice centrale asupra dezvoltrii nvmntului istoric superior regional. Procesul
aplicrii indicaiilor de partid n via n instituiile de nvmnt regionale se desfura cu
aceeai rvn ca n capital. Frica n faa posibilelor represiuni, ecoul crora ajungea i la
periferii, impunea istoricii s revad problemele istorice n conformitate cu deciziile partidului.
n afar de insuficiena cadrelor calificate, o problem important n activitatea instituiilor
de nvmnt superior n perioada postbelic era asigurarea cu studeni. Problema insuficienei
de studeni, pregtirea proast a abiturienilor, plecarea din diverse motive a studenilor de la
faculti pe parcursul anilor de studii era la ordinea de zi a organelor centrale i locale, ntruct
acestea erau obligate s asigure studenii cu hran i cazare [18, p.476].
Studenimea sovietic postbelic, n mare parte, era deosebit. Cercettoarea E.Zubkova
apreciaz generaia anului 1945 ca cea mai unic n sensul realizrii planurilor sale de
viitor[253, p.137]. Aceti tineri, spre deosebire de predecesorii lor, nu tiau de frica anului
1937. Greutile rzboiului le-au format o anumit independen a gndirii, dispoziie optimist
i sete de via. Un fenomen nou n viaa studenimii postbelice a devenit completarea corpului
79

studenesc din rndul celor ntori de pe front. n total, n anul 1946, n URSS erau 41 mii foti
ostai nmatriculai la studii. Componena corpului studenesc la sfritul anilor 40, n mare
parte, era determinat de consecinele rzboiului.
Ca i cadre didactice, studeni nu ajungeau fiind ntotdeauna mai puini dect numrul
planificat, rar numrul cererilor de admitere la specialitile pedagogice depeau planul aprobat
de sus. Cauzele sunt multiple:
- O parte din tineri au czut n rzboi, au suferit n urma ocupaiei, alii au rmas n evacuare.
- Pentru o parte dintre tineri, studiile superioare erau inaccesibile i din cauza taxei pentru
studii introdus nc n anul 1940 prin Hotrrea nr.638 Cu privire la studiile contra plat n
clasele superioare i instituiile de nvmnt superior din URSS i cu privire la schimbarea
modalitii de plat a burselor [254, p.236-237], iar prin Ordinul din 28 august 1944 al
Sovietului Comisarilor Norodnici, n legtur cu insuficiena mijloacelor, se ordona
administraiilor instituiilor de nvmnt superior s urmreasc atent procesul achitrii taxei
de ctre studeni, iar ru platnicii s fie exmatriculai din instituie [255]. Taxa pentru studii a
fost anulat abia n anul 1954 prin decizia Consiliului de Minitri al URSS.
- Pregtirea slab a absolvenilor colilor medii ducea ca muli s ia note insuficiente la
absolvire sau examenele de admitere. Dei concursuri la admitere practic nu se organizau, erau
nmatriculai toi cei care au primit note satisfctoare.
- Popularitatea facultilor de istorie era mic din cauza ideologizrii. n anul 1946, la anul
nti de studii n instituiile de nvmnt superior au fost nmatriculate 205,2 mii de persoane
(n condiiile cnd planul prevedea doar 195 de mii). Acesta a fost cel mai mare numr de
studeni nmatriculai pn la acel moment n Uniunea Sovietic [256, p.155-156]. Cu toate
acestea, abiturienii s-au repartizat neuniform pe instituii de nvmnt superior i faculti.
Dup rzboi, de o popularitate mai mare se bucurau n rndul populaiei specialitile inginereti,
de construcii, medicale care erau mai puin ideologizate, dei cadre didactice colare de
asemenea nu ajungeau.
Lipsa concursurilor la admitere a condiionat i calitatea joas a studiilor la anii superiori de
studii. Aceasta devenea o problem a ntregului sistem de nvmnt, ntruct profesorii de
istorie insuficient de bine pregtii mergeau n colile din orae i sate i, la rndul lor, educau
abiturieni prost pregtii la materiile obiectelor de studii. Se crea un cerc vicios, care putea fi
depit prin mbuntirea predrii, selectarea prin concurs al abiturienilor. Din aceste cauze,
guvernarea stalinist acorda o atenie deosebit numrului i calitii pregtirii studenilor n anii
postbelici. Un ir de ordine ale Comisariatului nvmntului Public n anul 1945 reglementa
selectarea abiturienilor i coninea rapoarte cu privire la reuita studenilor [2, d.12, f.60].
80

Un aport considerabil la asigurarea colilor medii cu profesori de istorie l-au avut


institutele de nvtori, create, att n anii 30, ct i n anii 40 ntr-un ir de orae din Uniunea
Sovietic. Aceste instituii ofereau cunotinele necesare studenilor pentru a preda la clasele VVII i se deosebeau printr-o form intensiv de pregtire a cadrelor n vederea acoperirii
deficitului de cadre. n RSSM astfel de instituii de nvmnt erau: Institutul de nvtori din
Tiraspol (creat nc n anul 1930, iar facultatea de istorie n cadrul acestuia n anul 1933) [123,
p.10; 65; 257, p.4] i Institutul de nvtori din Bli (creat n anul 1945, dispunea de facultate
de istorie) [258, d.314. f. 27; 259, p.3]. Procesul restabilirii procesului predrii/nvrii i
cercetrii istoriei la facultile de istorie din URSS avea loc n contextul realitii postbelice.
Restabilirea, crearea noilor instituii de nvmnt superior a fost ngreunat de lipsa mijloacelor
materiale i a resurselor umane. Neajunsul spaiilor, lipsa literaturii, insuficiena cadrelor i a
studenilor, presiunile i dictatul ideologic au fost problemele cu care s-au confruntat facultile
n primul deceniu postbelic. n mare parte, aceste dificulti au fost depite. S-a creat o reea
vast a facultilor de istorie, au fost pregtite numeroase cadre didactico-tiinifice calificate,
s-au constituit direciile cercetrilor tiinifice, colile au fost, n cea mai mare parte a lor,
asigurate cu profesori de istorie etc. ns coninutul i caracterul procesului didactico-tiinific a
devenit parte component a sistemului totalitar, avnd n cadrul acestuia funcii specifice.
3.2. Campaniile ideologice ale PCUS n instituiile de cercetri i facultile de istorie
Sfritul celui de-al Doilea Rzboi Mondial a marcat nceputul unor transformri nu doar
politice i social-economice, dar i cu caracter ideologic i cultural. Rzboiul a influenat viaa a
milioane de oameni, a fost revizuit sistemul de valori existent pn n anul 1941 n Uniunea
Sovietic, oamenii au fost obligai s renune la unele iluzii ale trecutului i s nvee a tri dup
noi legi ale vieii, noi realiti de teroare i fric. Reacia i nsprirea presiunii ideologice a
devenit o piedic n refacerea rii i a distrus toate focarele de gndire liber. Dup cum i
amintete A.I. Gurevici: majoritatea populaiei i pierduse deja toate iluziile, i toi cei care nu
doreau s fie orbi, nc nainte de Congresul al XX-lea vedeau clar c societatea merge nu unde
trebuie. n acei ani se credea c a avut loc o abatere de la calea cea dreapt [260, p.23].
Intensificarea controlului asupra vieii spirituale, formulat ntr-o serie de hotrri cu
caracter ideologic din anii 40 [29, p.66-72], s-a rsfrnt i asupra nvmntului istoric
superior. Implicarea incompetent a funcionarilor de partid n toate sferele tiinei devenise o
norm. Istoria se revedea i croia corespunztor voinei conductorului personal de Stalin au
fost numite drept progresiste astfel de personaliti istorice ca Ioan cel Groaznic, Petru el
Mare .a., indicaiile staliniste ncetenindu-se n istoriografia sovietic a perioadei.

81

Orientarea istoriei ctre patriotism a provocat din nou persecuii ale istoricilor: au fost
pedepsii pentru greeli cu caracter antileninist adepii teoriei normande i n general istoricii
germaniti, de asemenea istoricii, care au ignorat directivele partidului cu privire la alipirea
benevol a popoarelor la URSS [261]. Pretext pentru un pogrom i mai mare asupra
istoricilor a devenit campania de lupt contra cosmopolitismului.
Lupta contra cosmopolitismului, n sens ngust, reprezint campania cu caracter antisemit
desfurat n URSS n anul 1949, dei n ntregime la antisemitism nu se referea. Campania era
nsoit de acuzaii aduse evreilor de cosmopolitism i dumnie fa de patriotismul rus i
sovietic, de concedieri n mas din posturi ocupate i aresturi. Aceste evenimente au fost o
continuare a campaniei ncepute n 1947 i desfurat pn la moartea lui Stalin a luptei contra
slugrniciei fa de occident care este numit i campanie de lupt contra cosmopolitismului.
Scopul acestei campanii a fost educarea patriotismului sovietic, fiind neles ca evidenierea
exclusiv a originilor naionale i negarea a tot ce era strin. Campania a fost nsoit i de lupta
pentru prioritile naionale n domeniul tiinei, critic a unui ir de direcii tiinifice, msuri
administrative mpotriva persoanelor suspectate de cosmopolitism i slugrnicie fa de
Occident, aciuni orientate mpotriva intelectualitii, privit ca simpatizant a Occidentului.
Baza teoretic a luptei contra cosmopolitismului s-a conturat pe parcurs: ncepnd cu
luna mai a anului 1945, cnd Stalin i-a rostit vestitul toast n cinstea victoriei n cel de-al Doilea
Rzboi Mondial (Vezi Anexa 3), dup care a urmat un ir de cuvntri i publicaii n vederea
fundamentrii ideologice a campaniei; la prima conferin a Kominformului (25 septembrie
1947) A.Jdanov a lansat concepia concurenei a dou sisteme ce s-a transformat n timpul
rzboiului rece n concepia luptei dintre dou tabere conduse de URSS i SUA. Acuznd
SUA de promovarea politicii de instaurare a dominaiei mondiale, a pus accent pe acutizarea
luptei ideologice. n opinia lui Jdanov, SUA ducea o politic de nrobire a Europei, prin
promovarea ideilor de renunare la suveranitatea naional i la drepturile naionale, prin crearea
unui guvern mondial. Esena acestei campanii promovate de SUA, n opinia lui Jdanov, era de
a masca politica de expansiune a imperialismului american, ideea guvernului mondial fiind
utilizat pentru a dezarma ideologic poporul, ce-i apr independena. Astfel, Jdanov declar
SUA, Anglia i alte state occidentale periculoase pentru URSS i statele cu democraii
populare [36, p.142-144]. Aceast cuvntare a nsemnat pentru ideologi, propaganditi i istorici
intensificarea luptei contra cosmopolitismului i o acutizare a relaiilor ntre statele occidentale i
URSS. G.Aleksandrov n revista Vopros filosofii, a explicat maselor largi ale populaiei, de ce
ideologia reacionar burghez i antipatrioii n URSS se narmeaz cu cosmopolitismul
Sub acoperirea crpelor cosmopolite a clicii imperialiste occidentale, explic Aleksandrov, le
82

este mai comod s dezarmeze masele muncitoare n lupta contra capitalismului, s lichideze
suveranitatea naional, i s nbue micarea revoluionar a clasei muncitoare [262, p.177].
Cosmopolitismul, conform altui apologet, A.Zvorkin, este negarea poporului ce construiete
comunismul i manifestarea urii fa de el [60, p.24]. De aceea trebuie permanent de evideniat
prioritatea tiinei sovietice n faa celei burgheze [60, p.29]. Explicaia ce nseamn
cosmopolitism i de ce trebuie de luptat contra lui, a oferit-o G.Franev n ziarul Pravda la 7
aprilie 1949, n articolul Cosmopoilitismul arma ideologic a reaciei americane. Conform
enciclopediei sovietice ce-l repet pe Franev, Aceast ideologie, este umbrela sub care se
ascunde tendina spre cuceriri i jaf, njugarea altor popoare, nbuirea micrii revoluionare,
spre declanarea unui nou rzboi mondial, instaurarea dominaiei mondiale a rilor imperialiste
[263, p.129]. Prin urmare, cosmopolitismul a fost egalat cu politica de expansiune a rilor
capitaliste i un pericol real pentru sistemul socialist. Pentru a salva poporul sovietic de acest
ru a fost iniiat campania de lupt contra cosmopolitismului i lichidarea oricror forme de
manifestare a acestuia.
Premisele campaniei pot fi identificate nc n timpul celui de-al Doilea Rzboi Mondial,
care au dat natere n URSS unor sperane de liberalizare a vieii sociale, slbire a duritii
regimului de control n domeniul tiinei, literaturii i artelor, de extindere a libertii de creaie.
Impresiile personale a cca. 12 milioane de ceteni sovietici, care s-au aflat prin rile europene i
asiatice [263, p.129], au slbit stereotipurile propagandistice despre ororile capitalismului.
Relaiile cu rile occidentale n anii rzboiului permiteau de a spera la lrgirea relaiilor dup
rzboi, ns rzboiul rece a anulat toate speranele, deoarece cu primele premise ale rcirii
relaiilor cu Occidentul, conducerea sovietic a nsprit controlul asupra intelectualitii.
Dup cteva luni de la cuvntarea lui Churchill la Foulton (5 martie 1946) [264, p.744760], serviciile ideologice ale URSS au nceput activitatea de realizare a msurilor de ntrire a
rezistenei ideologice a oamenilor sovietici. Lucrul acesta era desfurat de Direcia (din iulie
1948 secie) Agitaie i Propagand a CC PC(b) din toat Uniunea. Documentele elaborate n
cadrul acestei structuri demonstreaz faptul c nii Stalin a fost iniiatorul intensificrii
lucrului ideologic.
Primul pas, cea marcat noul curs de intensificare a lucrului ideologic, a fost, cum s-a
menionat mai sus, toastul lui Stalin la recepia de la Kremlin din 24 mai 1945. n aceast scurt
cuvntare a evideniat rolul poporului rus ca for conductoare, l-a numit cea mai remarcabil
naiune dintre toate naiunile, care intr n Uniunea Sovietic [30, p.23]. Aceasta a dat un
impuls unei campanii similare n pres. Se meniona c poporul rus fratele mai mare n familia
popoarelor sovietice a luat asupra sa povara n lupta mpotriva fascitilor ndeplinindu-i cu
83

demnitate rolul istoric; fr ajutorul ruilor nici un popor n-ar fi putut s-i apere libertatea i
independena, iar popoarele Ucrainei, Bielorusiei, rilor Baltice, Moldovei, ce au fost
temporar sub ocupaie german n-ar fi putut s se elibereze de robia germano-fascist [30,
p.23]. Stalin, de asemenea, a dat i unele instruciuni: Organizaiile de partid sunt obligate s
propage larg tradiiile marelui popor rus ca cel mai remarcabil popor ce face parte din URSS....
trebuie s explice c aprecierea stalinist este sinteza clasic a cii istorice, pe care a parcurs-o
poporul rus. Se cerea de a se explica c Istoria popoarelor Rusiei este istoria depirii
frmirii, a luptelor i consolidrii n jurul poporului rus, iar misiunea eliberatoare const n
faptul de a ajuta altor popoare ale URSS s se ridice i s stea alturi de fratele mai mare [57,
p.9]. Intensificarea propagandei patriotismului sovietic devine o trstur specific a acestei
perioade. n aceast activitate, istoricii s-au antrenat plenar innd discursuri propagandistice,
publicnd articole i monografii la tem. Titlurile acestora repetau practic ntotdeauna clieele
istoriografice fixate de Stalin: Marele popor rus [265]; Marele popor sovietic [266] etc.
La 13 aprilie 1946, Biroul Politic, n frunte cu Stalin, a emis Hotrrea prin care ordona
tovarilor Jdanov i Aleksandrov s elaboreze un plan de intensificare a lucrului ideologic.
Iar instruciunile tovarului Stalin rezult din aprecierea negativ a lucrului n domeniul
ideologiei [267, p.33]. Cu dou zile mai trziu, la 18 aprilie 1946 a avut loc o ntrunire n cadrul
AGHITPROP n cadrul creia A.Jdanov a dat un ir de indicaii ce urmau a fi realizate. Scopul
acestora fiind de a consolida rolul conductor al partidului n toate sferele ideologiei. Secretarul
CC cerea celor prezeni de a se expune asupra metodelor i etapelor de realizare a obiectivelor i
nu de a discuta nsi instruciunea. Cuvntarea lui Jdanov i propunerile membrilor, care
conineau aciuni, s-au rsfrnt negativ asupra tiinei istorice i tiinelor umanitare n general.
Dup cele menionate de Jdanov, tovarul Stalin a pus problema ca orice critic, noi (membrii
CC A.D.) trebuie s o organizm aici n secia Propagand iar, altfel de critic trebuie
exclus [28, p.46-47]. Astfel, istoricii au fost lipsii de dreptul de a se expune chiar i asupra
unor fapte istorice, urmnd ca ei s accepte n unanimitate ideile prescrise n propunerile i
sfaturile preioase ale membrilor CC i n ediiile oficiale ca Istoria PC(b) din toat Uniunea:
Curs scurt; Istoria filosofiei vest-europene, autor G.F. Aleksandrov, concluzia principal a creia
este c filosofia marxist este negarea tiinei burgheze [134]. Lucrarea lui Aleksandrov,
conform deciziei CC al PC(b) din toat Uniunea, urma s fie discutat public la sfritul lunii
mai 1947, iar cuvntrile urmau s fie stenografiate i publicate ntr-o ediie special i
rspndit n toate republicile unionale [26, p.344-345]. Aceste materiale, n opinia membrilor
CC i a lui Stalin, urmau s narmeze ideologii i propaganditii cu cunotinele necesare pentru
a critica filosofia i tiina occidental i a arta superioritatea tiinei marxiste n ansamblu.
84

Lupta contra cosmopolitismului demarase i n pofida faptului c n lucrrile lui Lenin se


menioneaz c lumea fr naiuni este un lucru excelent i aa va fi, numai c la un stadiu cu
totul diferit al dezvoltrii comuniste [80, p.212-214], dobndirea acestui lucru excelent a
fost amnat de ideologii staliniti. La acel moment, considerau liderii de partid, era necesar de a
se consolida patriotismul, adic a cultiva naionalismul n variant socialist. n acest scop, au
fost adoptate hotrrile de partid cu privire la problemele de ideologie i cultur. Printre primele
a fost Hotrrea Biroului Politic al CC al PC(b) al URSS din 13 aprilie 1946 cu privire la
instituirea ziarului Seciei Agitaie i Propagand [27, p.44-46]. Au urmat
hotrrile cu privire la revistele Zvezda i Leningrad (14 august 1946). Aceste reviste au fost
nvinuite c au publicat opere ce cultiv spiritul slugarnic fa de cultura burghez, fa de tot
ce e strin [29, p.66-72]. Prin alt hotrre din 14.09.1946 Biroul Politic a micorat suma
destinat cumprrii literaturii din strintate, a interzis persoanelor fizice i instituiilor de stat
s cumpere liber literatur din strintate. A fixat o list a instituiilor (inclusiv de nvmnt
superior), biblioteci care puteau s comande literatur de acest gen doar cu permisiunea CC [31,
p.81-84]. Pentru a face lupta mai efectiv, n martie 1947, din iniiativa lui Stalin a fost luat
decizia Consiliului de Minitri al URSS de creare a aa-numitelor judectorii ale demnitii n
instituii mai importante, destinate s contribuie la educarea lucrtorilor organelor de stat n
spiritul patriotismului i credinei intereselor Statului sovietic, pentru lupta cu infractori ce
tirbesc demnitatea muncitorului sovietic [34, p.108-109]. n Estonia spune istoricul Ants Vires,
ca i pe teritoriul ntregii Uniuni Sovietice, n urma hotrrilor ideologice, a renceput teroarea
ideologic, nsoit de denigrarea agresiv a adversarilor cu toate consecinele ce au rezultat. n
civa ani lucrurile din nou au mers pe calea corect stalinist [154, p.161]
n vederea acordrii campaniei unui caracter planificat i bine organizat, n planul de
aciuni cu privire la propaganda n rndul populaiei a ideii patriotismului sovietic prezentat la
edina AGHITPROP la 18 aprilie 1947, se aduc instruciuni referitor la metodele i principiile
ce trebuie utilizate: Principiul superioritii ornduirii socialiste asupra celei burgheze, mndria
pentru patria sovietic, credina nemrginit cauzei Partidului [35, p.110]. n acest plan de
aciuni se aduc instruciuni i sfaturi preioase pe care istoricii le-au exploatat cu zel, ca de
exemplu: a demasca esena exploatatoare i parazitismul societii capitaliste; a prezenta jugul
naional n capitalism; a explica superioritatea ornduirii socialiste; a demasca caracterul
antinaional al democraiei capitaliste; a demasca srcia spiritual a oamenilor lumii burgheze
etc.[35, p.110]. Aceste instruciuni se refereau la activitatea propagandistic, n general, n toate
domeniile. tiina istoric i istoricii aservii regimului, se demonstreaz prin scoaterea la lumin
a acestui document, n-au fcut altceva dect s preia obiectivele trasate de CC i s construiasc
85

dovezi n jurul acestora. Mai mult dect att, AGHITPROP a fixat un ir de teme pe care urma s
se publice articole (n ziare i reviste) i cri: Statul sovietic cel mai democratic stat din lume;
democraia sovietic i democraia burghez; rolul conductor al poporului sovietic n evoluia
umanitii; importana istoric mondial a victoriei poporului sovietic n Marele Rzboi pentru
Aprarea Patriei etc. Pe aceste teme urmau, de asemenea, s se organizeze discuii, lecii,
diverse ntruniri [35, p.113]. Planul mai prevedea: de a ordona Ministerelor de nvmnt din
republicile unionale ca la reeditarea manualelor s ilustreze mai deplin realizrile tiinei
sovietice, eroismul oamenilor sovietici n aprarea patriei, de a arta superioritatea ornduirii
capitaliste i a culturii sovietice asupra capitalismului [35, p.115]. Pentru realizarea acestor
deziderate, Statul sovietic avea nevoie de cadre ptrunse de ideologia marxist-leninist.
Aceasta a fost cauza nlocuirii intelectualitii profesorale cu persoane promovate de partid.
Drept rezultat, tiina i pierdea din imagine, profesorii prerevoluionari, colile tiinifice
cu metodele lor, ce s-au pstrat parial, n pofida represiunilor din anii 30, au disprut definitiv
[355, p.24-26]. A.I. Gurevici menioneaz c n urma prelucrrilor de la sfritul anilor 40,
poziiile n medievistic au trecut ctre oameni noi: astfel de savani cu renume ca
E.A. Kosminski, S.D. Skazkin au fost practic nlturai de pe poziiile lor n tiin, numele lui
D.M. Petruevski a fost discreditat i dat uitrii [260, p.24-26]. Aceast situaie n tiina istoric,
atmosfera general de groaz i suspiciune nu contribuiau la procesul de cercetare i creaie.
tiina mergea nainte nu mulumit, ci n pofida directivelor partidului.
Ofensiva direct mpotriva istoriei, n primii ani postbelici, a demarat cu critica lucrrilor
academicianului E.V. Tarle pentru poziia greit cu privire la caracterul de aprare i corect
al Rzboiului Crimeii, pentru justificarea rzboaielor Ecaterinei a II-a cu considerentul c Rusia
tindea spre hotarele sale naturale, pentru reevaluarea caracterului campaniei n Europa n anul
1813 care a fost privit ca eliberatoare asemenea campaniei eliberatoare n Europa a Armatei
Sovietice. A fost criticat ncercarea de a reevalua problema cu privire la rolul Rusiei de
jandarm al Europei n prima jumtate a sec. XIX, i despre Rusia arist ca nchisoare a
popoarelor, ncercrile de a-i ridica la nivel de eroi naionali pe generalii M.Skobelev,
M.Dragomirov, A.Brusilov. n calitate de obiectivism inadmisibil n tiin a fost dezaprobat
propunerea de a schimba analiza de pe principii de clas a faptelor cu aprecierea lor din punctul
de vedere al progresului n general, i a intereselor naionale. Istoricilor li se amintea c ideile
revizioniste sunt dezaprobate de CC al partidului [268, p.11]. E.Tarle a fost acuzat de nihilism
naional, poclonire n faa Occidentului, denigrare a istoriei ruse, patriotism fals.
Campania a afectat n ntregime toate sferele tiinei, nvmntului i culturii. n toate
instituiile de nvmnt din Uniunea Sovietic, hotrrile ideologice au fost luate drept ghid
86

pentru activitatea lor n continuare. Acest fapt ni-l demonstreaz documentele de arhiv
depistate. Astfel, n Raportul de activitate pentru anul de studii 1947/48 al Universitii de Stat
din Moldova i cel al Institutului Pedagogic din Chiinu se menioneaz: c instituia n acest
an de studii 1947/1948 a avut la baza activitii sale Hotrrile istorice cu privire la revistele
Zvezda i Leningrad i hotrrile ideologice ce au urmat din 26 septembrie i 4 septembrie 1946,
de asemenea i Raportul tovarului Jdanov (Vezi Anexa 4) [233, d.23, f.1; 2, d.11, f.51].
Documentele cu caracter ideologic ale CC PC(b) din toat Uniunea, precum i raportul lui
A.Jdanov au fost studiate (nicidecum analizate) la edinele catedrelor Marxism-leninism, Istoria
URSS i edinele Consiliilor tiinifice ale facultilor de istorie din URSS. Rezultatul discuiilor
nu s-a lsat ateptat, au fost luate un ir de msuri ce repetau dispoziiile i indicaiile de sus: de
a intensifica lucrul ideologic n cadrul instituiilor de nvmnt, controlul asupra
coninuturilor leciilor i publicaiilor care trebuiau, n viziunea rectoratelor i decanatelor, s se
desfoare strict n baza metodologiei marxist-leniniste, alt scop al instituiilor de nvmnt, i
care reieea din dispoziiile venite de sus era de a lupta cu ploconirea slugarnic fa de
cultura burghez i s educe patriotismul sovietic tineretului studios [233, d.23, f.37].
n acest sens, desfurarea campaniei contra cosmopolitismului la facultile de istorie
cpta un caracter general acceptat de identificare, demascare i condamnare a cosmopoliilor.
Istoricul V.B. Kobrin n cartea , ? menioneaz c n timpul cnd i
desfura studiile la Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, era ceva obinuit ca
pe paginile gazetelor de perete s fie acuzai anumii istorici de cosmopolitism. Astfel de
exemplu, Kobrin caracterizeaz una din aceste gazete de la Facultatea de Istorie, care coninea
caricaturi ale profesorilor i confereniarilor, i articolul lui M.I. Stiov Cpetenia
cosmopoliilor, dedicat academicianului I.I. Min, eful catedrei Istoria URSS, cruia i se
aduceau acuzaii deosebit de serioase i periculoase pentru perioada de referin [269, p.38].
Stilul acuzaiilor aduse istoricilor l identificm din articolul din revista
din anul 1949: tiina istoric este unul din participanii frontului ideologic, asupra cruia au
ncercat s-i desfoare activitatea duntoare o grmad de cosmopolii fr pereche;
rspndind viziuni antipatriotice tratnd istoria Patriei noastre i a altor ri [270, p.151-158].
Un rol deosebit de important n desfurarea campaniei n cadrul instituiilor de nvmnt
superior din URSS i se atribuia catedrelor de marxism-leninism, care trebuiau s direcioneze din
punct de vedere teoretic i organizatoric desfurarea lucrului ideologic. Scopul catedrelor de
marxism-leninism a fost de a obine ca studenii s studieze profund i sistematic lucrrile lui
Marx, Engels, Lenin, Stalin i s ajute rectoratele i organizaiile de partid din cadrul
instituiilor de nvmnt superior n lupta pentru ridicarea nivelului ideologic al predrii
87

[233, d.60, f.3]. n baza sesizrilor i rapoartelor acestor catedre, consiliile facultilor i
rectoratele luau anumite decizii. La catedra Marxism-Leninism a Institutului Pedagogic din
Chiinu au fost majorate numrul de ore cadrelor didactice pentru predarea unui ir de lecii
adugtoare pe teme ideologice, efectuarea controalelor la alte discipline cu privire la coninutul
ideologic al leciilor i identificarea neajunsurilor. n vederea nlturrii acestor neajunsuri i
clirii ideologice a cadrelor didactice, Claudia Slutski, efa catedrei Marxism-Leninism de la
Institutul Pedagogic din Chiinu, a predat un ir de lecii profesorilor instituiei despre cartea lui
Stalin Marxismul i problema naional [2, d.4]. De asemenea, i catedra Istoria URSS a
organizat n cadrul campaniei de lupt contra cosmopolitismului, n anul de studii 1948/49
predarea a numeroase lecii pe tematica: Despre situaia internaional; Despre lupta pe plan
ideologic, Cu privire la zece ani de la publicarea lucrrii Istoria PC(b) din toat Uniunea: Curs
scurt; Despre viaa i activitatea lui Kirov; Despre viaa i activitatea lui Lenin; Despre lupta
contra cosmopolitismului n tiina istoric; Despre trsturile morale ale omului sovietic [2,
d.24, f.52-53]. Atenia mare acordat instituiilor de nvmnt superior n cadrul campaniei se
explic prin faptul c institutele pedagogice i de nvtori i unele universiti pregteau cadre
didactice pentru nvmntul colar, i organizaiile de partid, prin urmare absolvenilor li se
atribuia misiunea de a continua educaia patriotic i formarea cetenilor sovietici n teritoriu.
Pentru realizarea sarcinilor naintate de partid, tinerii specialiti trebuiau s fie bine pregtii nu
att profesional, ct ideologic. Apelul la exemple din istorie trebuia s serveasc propaganditilor
n argumentarea liniei politice promovate de partid i a legitimrii Puterii sovietice.
O alt tactic a campaniei, pe lng activitatea propagandistic, erau presiunile asupra
persoanelor particulare, prin controale efectuate n instituii, mustrri, concedieri etc. Cu
intensificarea lucrului ideologic se mreau i cerinele partidului fa de istorici, astfel c
AGHITPROP cerea lui Malenkov, secretarul CC al PC(b) al URSS, de a elibera din funcie un
ir de funcionari din cadrul Academiei de tiine, deoarece vicepreedintele V.Volghin i
redactorul revistei Vestnik Akademii Nauk SSSR V.Deborin, au fost acuzai de nerealizarea
obligaiilor de serviciu, evitarea publicrii articolelor referitoare la problemele stringente ale
tiinei istorice, ale teoriei societii sovietice, mpiedic dezvoltarea tiinei istorice marxistleniniste i, n cele din urm destituii din funciile deinute [38, p.203-204]. Astfel, doi savani
ce au deinut funcii administrative n A URSS au fost concediai de la locurile de munc,
deoarece nu ndrepteau ateptrile AGHITPROP-ului n intensificarea lucrului ideologic.
Au fost efectuate numeroase controale ale revistelor de specialitate n diverse domenii: n
urma controlului efectuat n lunile ianuarie-februarie ale anului 1949, de AGHITPROP la
redacia revistei Vopros istorii, editat de Institutul de Istorie al A URSS, s-au depistat un ir
88

de neajunsuri: Revista Vopros istorii i-a nrutit lucrul; redacia nu a dedus concluziile
necesare din Hotrrile CC cu privire la problemele lucrului ideologic; revista nu mai este o
ediie de frunte a tiinei istorice; nu lupt contra falsurilor antimarxiste; n-a declarat lupta contra
istoriografiei reacionare de peste hotare; a publicat un ir de articole ptrunse de spiritul
cosmopolitismului burghez i de nchinare n faa istoriografiei anglo-americane [40, p.350353]. De greeli grave au fost nvinuii i membrii colegiului de redacie: academicienii
.. Kosminski, I.I. Min, profesorii M.N. Tihomirov, A.V. Pankratova, M.M. Hvostov .a.
Bazndu-se pe raportul AGHITPROP-ului cu privire la neajunsurile depistate n activitatea
revistei V.I., Biroul politic i secretariatul CC PC(b) al URSS au emis Hotrrea cu privire la
noua componen a colegiului de redacie a revistei V.I., n care se meniona c din cauza
neajunsurilor depistate n urma controlului (se enumr neajunsurile) se numete un nou colegiu
de redacie n frunte cu A.D. Udalov. Colegiul de redacie a fost obligat s corecteze greelile
[40, p.350-353]. Istoricii erau practic impui s scrie istoria dup placul liderilor de partid.
n luna martie 1949, n cadrul Universitii de Stat din Moscova au fost organizate adunri
de partid pe faculti, la care s-a discutat problema luptei contra cosmopolitismului. La aceste
ntruniri, dup Raportul sectorului Instituii de nvmnt Superior a seciei AGHITPROP din
5 aprilie 1949 s-au depistat greeli i neajunsuri serioase n predarea tiinelor sociale. n
special, acestea au fost depistate la Catedra Marxism-Leninism i la Facultatea de Istorie.
Activitatea istoricilor I.I. Min, I.M. Razgon, E.M.Gorodeki, G.N. Anpilogov a fost aspru
criticat, ei fiind nvinuii c au minimalizat rolul poporului rus n istoria patriei noastre, au
tratat Istoria URSS doar factologic, au ignorat problemele construciei sovietice, nu prezentau
misiunea eliberatoare a Armatei Roii n Marele Rzboi pentru Aprarea Patriei, nu reflectau
importana patriotismului sovietic ca for motrice a dezvoltrii societii socialiste. De greeli
grave au fost acuzai i profesorii N.L. Rubintein, L.I.Zubok, I.S.Zvavici, printre acuzaiile
aduse acestora se numr i: lauda imperialismului american, mascarea politicii antisovietice a
Partidului Laburist din Anglia. n raport se mai menioneaz c la catedra Materialismul Istoric
i Dialectic au activat dumani ai poporului S.S. Goldendriht i N.S. Kozlov [41, p.368-370].
Controalele deveniser ceva obinuit n instituiile de nvmnt superior i n cele
academice din toat Uniunea Sovietic. n cadrul facultilor de istorie i al institutelor de istorie
erau ntotdeauna depistate neajunsuri serioase: persist tendina de a renate tradiiile
istoriografiei ruse burgheze, de a terge hotarul dintre tiina istoric sovietic i cea burghez,
ntruct unii autori abordeaz istoriografia sovietic n calitate de continuatoare a tiinei
prerevoluionare; au fost depistate denaturri. falsificri antimarxiste [43, p.586-589].

89

Lovitura principal s-a dat asupra istoricilor ce s-au ocupat cu istoria perioadei sovietice i
a epocii contemporane universale, or, anume din a doua jumtate a sec. XIX i prima jumtate a
sec. XX interpretarea istoriei trebuia legat de istoria Partidului Comunist i marele conductor
I.V. Stalin. Dar au suferit i alii, ca de exemplu N.M. Rubintein, autor a numeroase studii cu
privire la istoria Rusiei n sec. XVIII. ns obiect pentru atac a servit studiul Istoriografia rus
prima lucrare sovietic de sintez asupra istoriei tiinei istorice ruse. Cu referire la aceast
lucrare Raportul publicat n Vopros Istorii n anul 1949 meniona: N.Rubintein scrie c
tiina istoric n Rusia nu exista ca tiin de sine stttoare. ntemeietori ai tiinei istorice n
Rusia el i consider pe nemii Miller, Baier, Schletzer .a. N.Rubintein minimalizeaz cultura
rus, afirmnd c ea se dezvolta n urma celei occidentale i orientale. El minimalizeaz tiina
istoric marxist fa de cea burghez. Viziunile burgheze, vicioase ale lui Rubintein au fost
criticate de numeroase ori, ns el a considerat necesar s-i prezinte concepia greit la
conferina aspiranilor catedrei Istoria URSS [270, p.151-158].
n lucrare, N.L.Rubintein n-a negat existena unei tiine istorice ruse pn la sec. XVIII,
el doar a afirmat c ea nc nu se desprinse pn la acel moment n calitate de domeniu tiinific
de cunoatere independent. Rubintein aprecia rolul istoricilor Taticev, cerbatov, Bolotin
scriind i despre alii. ns el a avut curajul s aprecieze nalt i aportul unui ir de istorici
germani la studierea istoriei Rusiei, subliniind c acetia au adus n Rusia experiena occidental
a studierii izvoarelor. Rubintein ulterior s-a pocit de pcatele incriminate, ns nu i-a negat
n ntregime lucrarea, ceea ce a dus la noi critici la adresa sa [269, p.38-40].
n lupta contra profesorilor cosmopolii erau frecvent implicai i aspiranii, i studenii.
V.B. Kobrin menioneaz c i amintete cum la adunrile comsomoliste rsunau, de asemenea,
acuzaii aduse profesorilor czui n dizgraie. De exemplu, la una din adunrile comsomoliste,
pe un student l-au impus s citeasc o comunicare de acuzare i demascare profesorului su
N.L. Rubintein. Studentul a menionat c este criticat lucrarea istoriografic editat de
Rubintein, pe cnd seminarul n care activa acesta era dedicat economiei sec. XVIII, i n acest
domeniu viziuni antimarxiste nu a identificat la profesorul su [269, p.38-40]. Ca rezultat, pe
paginile unei noi gazete de perete de la facultate a fost plasat un articol de acuzare a studentului
comsomolist de lips de principii morale i protejare a unui cosmopolit. Ali studeni, bineneles
nu erau att de curajoi. De exemplu, la aceeai facultate de istorie s-a discutat manualul de
Istorie a URSS pentru facultile neistorice, scris de M.N. Tihomirov i S.S. Dimitriev. Autorilor
li s-a adus acuzaia de obiectivitate burghez, mai puin periculoas ca cea de cosmopolitism
murdar. Profesorii, confereniarii, aspiranii i chiar studenii, pe rnd se ridicau la tribun i
demascau gravele greeli de ordin politic din manual [269, p.38-40]. Fenomenul criticii
90

colegilor, a profesorilor de ctre discipoli i studeni, i acuzarea lor de cele mai grave crime,
reprezenta un element caracteristic epocii staliniste. Muli dintre ei i construiau cariere pe
seama demascrii i denunrii profesorilor lor, V.B. Kobrin menioneaz c acest fapt
mielesc i josnic le-a nimicit morala i i-a distrus ca savani, dei erau talentai. Colegi care nu
credeau nici o clip n acuzaiile aduse altor savani citeau i publicau articole demascatoare,
fiind presai, de fric, sau datorit practicilor mieleti intrate n uz [269, p.38-40].
Un exemplu relevant este cazul Facultii de Istorie a Universitii de Stat din Odesa, unde
corpul didactic, n anul 1949, era constituit preponderent din evrei acetia au fost acuzai c
rspndeau idei cosmopolite n rndul tineretului studios, iar acetia au ncercat s ia aprarea
profesorilor cosmopolii [42, p.527-530]. ntruct cosmopolit nsemna duman al poporului,
s-a considerat c profesorii au reuit s atrag de partea lor studenii, ceea ce nsemna
svrirea unei crime contra Statului sovietic.
Referitor la caracterul antisemit pe care-l capt campania n anul 1949, menionm c
premise ale acestuia au aprut nc n anul 1947, cnd G.Aleksandrov, prin Raportul Direciei
Agitaie i Propagand adresat lui A.Jdanov din 3 februarie 1947, recomanda s interzic
publicarea Crii Negre n care erau prezentate suferinele evreilor n regiunile ocupate de
fasciti n perioada rzboiului. Deoarece citind cartea, n opinia lui G.Aleksandrov, se creeaz
impresia c germanii luptau mpotriva URSS doar pentru a-i nimici pe evrei, i c fa de restul
popoarelor URSS germanii aveau o atitudine tolerant [33, p.103-104]. Concluziile lui
Aleksandrov referitor la Cartea Neagr sunt, fr ndoial, nite exagerri. Liderii de partid i de
stat trebuiau s arate ntregii lumi c poporul rus (i sovietic) salvase omenirea de cel mai mare
pericol care a existat vreodat fascismul, i c acesta era orientat mpotriva ntregii lumi. n
caz contrar, ar fi fost combtute tezele lui Stalin expuse nc la 24 mai 1945. Aici se observ
caracterul antisemit pe care-l capt campania ideologic a luptei contra cosmopolitismului,
cauza posibil ne-o ofer nsui eful seciei AGHITPROP: poporul ce a suferit cel mai mult n
al Doilea Rzboi Mondial a fost poporul rus [33, p.103-104], i nici un alt popor nu putea lua
locul de martir i salvator al Europei. Pentru a diminua i mai mult suferinele evreilor n rzboi,
la 20 noiembrie 1948 a fost desfiinat Comitetul Antifascist Evreiesc, fiind acuzat c ar fi fost
centru de propagand antisovietic [37, p.193-195] i ar fi oferit informaii spionajului strin. n
scrisoarea lui G.Aleksandrov i M.Suslov ctre V.Molotov i A.Kuzneov se cerea desfiinarea
Comitetului Antifascist al Savanilor i Comitetului Antifascist al Evreilor (fondat n aprilie
1942), i se meniona c membrii comitetului corespondeaz cu evreii din toat lumea, primesc
informaii de peste hotare, sunt cei mai cosmopolii [32, p.98-101]. n 1949, campania capt o
orientare antisemit agresiv, cosmopoliii i antipatrioii au nceput s fie gsii i
91

demascai peste tot. Cuvntul cosmopolit eufemistic nlocuia cuvntul jdan [269, p.38].
Drept dovad sunt deciziile Biroului Politic de lichidare a teatrelor evreieti n mai multe orae
din URSS [39, p.380-383], a uniunilor culturale, a revistelor i ziarelor n limba iudaic [47,
p.380-383] etc. Problema, n opinia noastr, a fost c cele mai multe contacte cu strintatea le
aveau evreii, iar ptrunderea informaiilor din Occident n URSS, i invers, prezenta un pericol
pentru regimul sovietic.
Oricine se mpotrivea, sau nu ndeplinea cu strictee dispoziiile partidului, putea fi clasat
drept duman al poporului, ceea ce echivala n epoca stalinist cu ani grei de detenie sau
condamnare la moarte. Controalele deveniser frecvente n instituiile de nvmnt superior din
URSS. Greeli erau depistate n toate instituiile. Elementele cosmopolite trebuia depistat i
nlturat, conform ideologiei staliniste, deoarece ele reprezentau un pericol i nii ideologii nu
erau ntotdeauna siguri de corectitudinea celor propagate de ei.
Instituiile de nvmnt superior i de cercetri tiinifice din RSSM nu au fost o excepie.
Organele de partid i de stat s-au implicat activ n demascarea cosmopoliilor burghezi.
Campania mpotriva cosmopolitismului n RSSM se desfura i sub forma luptei cu tendinele
burghezo-naionaliste i a celei mpotriva naionalitilor i culacilor. Astfel Plenara a XIII-a
a PC(b)M din 27-29 august 1947 a identificat neajunsuri n ceea ce privete educaia comunist a
populaiei. I.Zkov, secretar al CC al PC(b)M, a criticat activitatea unui ir de instituii de
nvmnt superior ce nu contribuiau suficient la educaia comunist. Zkov a atenionat c
printre profesori i studeni bntuie sentimente burghezo-naionaliste [3, d.13, f.336-339].
Aceast problem se arta ngrijortoare pentru organele de partid, astfel nct la 4 octombrie
1948 CC al PC(b) din toat Uniunea a discutat situaia n domeniul economic i cultural din
RSSM. La aceast edin a fost adoptat o hotrre n care se meniona c unele opere literare
ale scriitorilor sovietici moldoveni, i unele lucrri tiinifice de istorie, conin falsuri burghezonaionaliste [271, d.104, f.96]. Ca efect al acestei hotrri n instituiile de nvmnt superior
din RSSM au fost efectuate controale de secia Propagand . Acuzaiile aduse nu se deosebesc
prin originalitate, ele deveniser deja nite abloane rspndite n toat Uniunea Sovietic. n
urma i controlului de la catedra Marxism-Leninism de la Institutul Pedagogic, s-au adus critici
dure referitoare la calitatea proast a propagandei marxist-leniniste: Catedra nu organizeaz
lecii i activiti cu celelalte catedre; n anul 1948 nici o lecie nu s-a organizat cu
colaboratorii Institutului Pedagogic la tema: Patriotismul Sovietic etc. [272, d.314, f.89-90].
Muli profesori au fost acuzai de rspndire a romnismului i naionalismului [141, p.490] ca i
profesorul N.Narov de propagarea ideologiei burgheze n rndurile tineretului studios [56], n
scurt timp Narov a fost concediat din funciile deinute [273, p.45]. Aici observm c pedepsirea
92

elementelor dumnoase, se fcea n mod difereniat. Calitatea de osta al armatei sovietice,


participant n rzboiul civil de partea bolevicilor, n micarea de partizani din perioada
rzboiului civil sau al Rzboiului al Doilea Mondial putea servi drept circumstan atenuant la
aplicarea pedepsei. De exemplu, acelai N.Narov a obinut un certificat de la Institutul de Istorie
a Partidului care confirma participarea sa n micarea de partizani din anii 1918-1920 [274,
f.27]. Acest certificat i-a servit acestuia la angajarea sa la Institutul de Istorie, Limb i Literatur
a AM n anul 1956. Statutul de participant n rzboi de partea armatei sovietice l-a salvat de
pedeaps pe G.Bogaci, cercettor la Institutul de Istorie, Limb i Literatur, dei i s-au adus
acuzaii grave absolvent al Universitii din Iai, pregtire teoretic insuficient [275, p.76],
probabil a scpat i din considerentul c nu a fost acuzat de naionalism sau colaboraionism.
Toate cadrele treceau prin controale minuioase la angajare, dar i pe parcursul activitii.
Orice apreciere pozitiv adus la adresa Romniei, n timpul orelor, era aspru pedepsit. n
RSSM o importan enorm avea faptul dac specialistul vizat, n perioada interbelic i a
rzboiului, a fost sau nu pe teritoriul ocupat, dac a avut contacte, a colaborat sau nu cu
fascitii romni i germani. Din astfel de considerente, n anul 1949 a fost concediat din
serviciu confereniarul catedrei Istoria URSS de la Institutul Pedagogic din Chiinu A.Meakin,
fiind acuzat c n anii rzboiului s-a aflat pe teritoriul ocupat, n oraul Harkov unde a lucrat ca
nvtor i nu s-a mpotrivit, probabil n opinia celor care l-au denunat, profesorul trebuia s
participe la micarea de partizani [272, d.315, f.17]. Din considerente asemntoare au fost
concediai n luna februarie 1950 eful catedrei Istoria URSS a Institutului de nvtori din Bli
S.Grosul, i P.Bogati, lector la aceeai catedr. Acetia au fost acuzai c n timpul rzboiului sau aflat pe teritoriul ocupat i au colaborat cu autoritile germano-romne [272, d.315, f.45].
Ca i n RSSM, n RSS Eston istoricii care s-au aflat pe teritoriul rii n perioada
interbelic sau n timpul rzboiului, erau privii cu suspiciune, deseori erau acuzai de
naionalism. Istoricii care pn la ocuparea Estoniei de URSS au scris n spirit burghez, dar au
rmas s activeze n ar, s-au grbit s se scuze. n articolul Crearea statului estonian burghez
ca o cale a luptei de clas i reacie mpotriva Marii Revoluii socialiste din Octombrie n 1946
H.Kruus meniona mi pare foarte ru, c att de trziu am avut posibilitatea s iau cunotin
de operele fundamentale marxsist-leniniste i cu ajutorul lor s neleg corect procesul istoric,
adic lupta, pe care terminologia burghez a botezat-o lupt pentru independen a Estoniei i
Rzboi de independen[154, p.167]. Cu toate acestea, H.Kruus a fost acuzat de naionalism
burghez, lupta a continuat trei ani: n 1950, este concediat din funcia de preedinte al Academiei
de tiine a RSSE i ministru de externe, de asemenea este exclus din partid [154, p.167]. Ca i
n alte republici unionale, n Estonia a nceput o perioad tragic a istoriei, caracterizat prin
93

deportri, epurri ale intelectualitii: eful catedrei Istorie Universal a Universitii din Tartu
P.Tarvel a fost arestat n primvara anului 1945, exilat n Siberia, unde a murit n anul 1953
[154, p.162], n 1950 Rihard Kleis a fost concediat din postul de director al Institutului de Istorie,
n acelai an, la Universitatea din Tartu a fost anulat profesoratul la istoria Estoniei i arheologie
(restabilit abia n 1990) [154, p.168], 15 colaboratori ai Muzeului de Istorie din Tallinn au fost
arestai i condamnai la nchisoare pentru ncercarea de a organiza cu armele i literatura
interzis din muzeu o rscoal militar mpotriva Puterii sovietice [276, p.173] etc.
n vara anului 1950, un caz similar a avut loc la Institutul de Istorie a A URSS, n cadrul
cruia pe lng rezultate semnificative iari au fost depistate neajunsuri serioase: n cadrul
institutului persist tendina de a renate tradiiile istoriografiei ruse burgheze, de a terge hotarul
dintre tiina istoric sovietic i cea burghez ntruct unii autori abordeaz istoriografia
sovietica n calitate de continuatoare a tiinei prerevoluionare. De asemenea, au fost depistate
denaturri obiectiviste burgheze. Aceste denaturri antimarxiste i-au gsit reflectarea ntr-un tir
de studii [43, p.586-589]. n raport (vezi Anexa 5), AGHITPROP se obliga s ia sub control
mai dur activitatea Institutului de Istorie i recomanda secretarului CC al PC(b) al URSS
G.Malenkov de a ordona prezidiului Academiei s revad componena corpului tiinific i s
concedieze din funcie persoanele ce nu corespund cerinelor politice i ideologice [43, p.586589]. n acelai an, referitor la manuscrisul manualului de Istorie a URSS la AGHITPROP au
parvenit un ir de scrisori critice. Autorul scrisorii V.Podarev constat c manualul de Istorie a
URSS, fiind elaborat de foti cadei, naionaliti, reprezint un buchet de teorii dumnoase,
fasciste i cosmopolite. Chiar i academicianul Grekov a fost calomniat, fiind nvinuit c deine
monopolul n tiina istoric aprnd viziunile antimarxiste ale adepilor si (a se vedea Anexa 6).
M.Suslov, n continuare ia aprarea autorilor manualului, depistnd ns i el un ir de
neajunsuri: nu este reflectat superioritatea tiinei istorice sovietice asupra celei burgheze, nu
este criticat teoria normand de origine a Rusiei, nu fundamenteaz suficient premisele ce au
dus la unirea numeroaselor naionaliti n jurul marelui popor rus [44, p.611-613]. Suslov n
cele din urm a recomandat manualul spre publicare cu condiia corectrii greelilor depistate.
Ctre finele anului 1950, cnd intensitatea campaniei contra cosmopolitismului era n
scdere, la 3 septembrie 1950, la edina special a Ministerului Securitii de Stat () a fost
condamnat pentru apartenena la grupul antisovietic, intenii teroriste, agitaie antisovietic la 10
ani de detenie n lagr de corectare prin munc renumitul savant L.N. Gumiliov. L.N. Gumiliov
a mai fost acuzat c a criticat politica represiv a Statului sovietic, dup publicarea hotrrilor
CC PC(b) din toat Uniunea cu privire la revistele Zvezda i Leningrad, a condamnat hotrrile,

94

a declarat c n Uniunea Sovietic nu este libertate a presei, c un scriitor adevrat nu are ce face,
ntruct trebuie s scrie cum se ordon dup standard [52, p.159-160].
Lupta contra elementelor culturii strine a continuat n URSS sub alte forme, mai puin
agresive, ns instruciunile partidului n care se indicau ideile ce trebuiau a fi propagate, pn
chiar i coninutul leciilor, rmneau a fi obligatorii. Astfel, Hotrrea CC PC(b) din toat
Uniunea cu privire la msurile de mbuntire a predrii tiinelor sociale n instituiile de
nvmnt superior din 6 august 1951 se indica ca lectorii la lecii i seminare trebuie s
dezvluie, pe baza unor exemple elocvente, superioritatea ornduirii socialiste fa de cea
capitalist, s arate opoziia fundamental dintre ideologia sovietic i cea burghez, s demate
teoriile idealiste reacionare contemporane n domeniul tiinelor sociale i naturale [.]
Catedrele de tiine sociale sunt chemate s educe tineretul studenesc n spiritul patriotismului
sovietic, al dragostei nermurite i al devotamentului fa de Patria socialist, fa de cauza
partidului [7, p.283-287]. Prin urmare, lupta contra cosmopolitismului, a oricror elemente ale
culturii occidentale, activitatea de educare a patriotismului sovietic au continuat i dup ncetarea
campaniei, cptnd un caracter moderat i forme mai puin agresive ca n epoca stalinist.
Anul 1953 (3 martie 1953 decesul lui Stalin) a nsemnat pentru Uniunea Sovietic
nceputul destalinizrii, apariia premiselor unor noi campanii ideologice, deja orientate
mpotriva lui Stalin, mpotriva cultului personalitii. Din acest an, politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior, dar n general i n domeniul culturii, i tiinei, a dat
semne de liberalizare. Cutarea noilor ci de abordare a istoriei, n noile condiii a dezgheului
hruciovist a nceput cu critica dogmatismului stalinist n istoriografia sovietic.
Reevaluarea construciilor conceptuale avea loc n limitele inovaiilor, pe care le conineau
directivele organelor de partid: n perioada de la moartea lui Stalin (5 martie 1953) i Congresul
XX (14-25 februarie 1956) n centrul ateniei istoricilor erau prevederile Hotrrii CC PCUS
Cincizeci de ani ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cu privire la cultul personalitii i
necesitatea depirii acestuia, despre respectarea colectivitii n guvernare. Hotrrile plasau n
faa tiinei istorice sarcina de a nltura abordarea dogmatic a teoriei marxist-leniniste. La 10
martie 1953, la iniiativa lui G.Malenkov, s-a hotrt de a se considera obligatoriu ncetarea
politicii cultului personalitii i a ncredina secretarului CC P.Pospelov controlul asupra
presei, iar lui N.Hruciov asupra materialelor dedicate memoriei lui Stalin [277, p.163-174].
Revizuirea lucrrii Istoria PC(b) din toat Uniunea: Curs scurt nc nu ncepuse, ns
istoricii deja erau acuzai c i-ar fi neles greit sarcina, dup publicarea Cursului scurt de a
explica cu material istoric concret tezele expuse n Cursul scurt i lucrrile lui Lenin i Stalin.
Tema luptei cu buchereala i dogmatismul a nceput s fie prezent la edinele consiliilor
95

tiinifice, n presa periodic. Acest fapt a fost un pas pozitiv pe calea destalinizrii, dei despre
cauzele unei astfel de abordri a realitii istorice nc nu se vorbea.
Ca urmare a Hotrrii Cu privire la cincizeci de ani ai PCUS, n istoriografia sovietic
ncepe s fie ridicat problema cultului personalitii, nefiind nc legat de numele lui Stalin. n
raportul secretarului CC PCUS P.N. Pospelov Cincizeci de ani ai Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, care a fost rostit la A URSS la 13 octombrie 1953, principalul lupttor mpotriva
cultului personalitii se dovedea a fi nimeni altul dect Stalin [134, p.114-115].
n aceast contradicie figura central a epocii cultului personalitii devenea principalul
lupttor contra lui s-a reflectat toat complexitatea procesului depirii cultului personalitii,
care dicta inevitabilitatea pailor intermediari. Contiina social i istoric trebuiau s asimileze
noile idei. Caracterul fragmentar al tezelor naintate (n lumina doctrinei marxiste), aduse n
tiina istoric de sus, atitudinea diferit a diverselor grupuri de istorici fa de transformrile
ce-au avut loc, autocenzura ce nu permiteau istoricului s se ndeprteze nici la o iot de
limitele permise, duceau la o combinare mecanic a materialului factologic i a aprecierilor. Or,
n societatea sovietic din primul deceniu postbelic domnea frica pentru propriul destin i via,
de controale, denunuri, arestri. Campaniile ideologice, prelucrrile, directivele de partid au
frnt soarta nu doar a jertfelor, dar i a demascatorilor. ntr-o msur mai mare sau mai mic, sau dovedit a fi mutilai toi istoricii, care respirau aerul otrvit al acelor ani. Frica de a svri
greeli, frica de a fi supus prelucrrilor a cuprins i istoricii. Deseori anume frica, i nu studierea
faptelor, determina viziunile tiinifice. Cutarea convulsiv a concepiilor care ar plcea liderilor
de partid nu este doar vina, dar i marea tragedie uman a savanilor acelor ani [269, p.40].
Istoricilor le-a fost rezervat un rol deosebit n cadrul campaniei contra cosmopolitismului.
Campania prescria de a trasa calea tiinei sovietice, de a o izola de cea universal, confirmnd
ntietatea tiinei sovietice n toate domeniile. Prin aceasta, istoria, chemat s oglindeasc
faptele trecutului, se transforma i mai mult ntr-o tiin persecutat. Lupta ideologic dintre Est
i Vest n aceast perioad se nteete. Se nsprete i controlul asupra mijloacelor de informare
n mas, activitii editoriale, activitii didactico-tiinifice a intelectualitii, relaiilor
cetenilor cu strintatea, accesului la literatura tiinific i artistic de peste hotare etc.
Evenimentele i documentele analizate ne permit s afirmm c presiunile i controalele au
transformat istoricii n executori servili ai instruciunilor de partid, ploconirea slugarnic n faa
Occidentului, a fost transformat n slugrnicia de partid, o dovad a afirmaiei este faptul c
istoricii cutau de sine stttor instruciunile n documentele i materialele Congreselor,
publicaiile oficiale etc., iar cnd nu le gseau, apelau la ideologii de frunte, chiar i la primele
persoane din stat: academicianul E.S.Varg se adreseaz la 24 ianuarie 1952 preedintelui
96

Consiliului de Minitri al URSS cu rugmintea s i se dea instruciuni cu privire la un ir de


probleme legate de tiina istoric. n ncheierea scrisorii, Varg menioneaz a fi nespus de
recunosctor pentru orice alte instruciuni pe care a-i binevoi s mi le dai [45, p.635].
Anul 1953 a nsemnat modificarea i muamalizarea politicilor staliniste i a represiunilor
politice care le nsoeau, dar nu i a politicii de ideologizare a societii, subordonare a
instituiilor de nvmnt i de cercetri intereselor politice. De asemenea, acest an a nsemnat
nceputul unor noi campanii ideologice, deja anti-Stalin demistificarea cultului personalitii.

3.3. Consecinele Congresului XX al PCUS n domeniul nvmntului istoric superior


(1956-1965)
tiina i nvmntul istoric superior din Statul sovietic, n perioada anilor 1956-1965, a
suferit un ansamblu de transformri n ce privete coninutul i calitatea procesului didacticotiinific. Transformrile, n linii generale, se caracterizeaz prin ncercarea de a mbina
caracterul tiinific i obiectiv al cercetrilor cu principiul partinitii n tiina istoric, fr a
depi limitele paradigmei marxiste. Aceast ncercare a reprezentat din start un eec, deoarece
partinitatea a fost principiul de baz n cercetrile tiinifice ale istoricilor.
Congresul XX al PCUS urma s clarifice perspectivele dezvoltrii ntregii societi
sovietice. Lucrrile Congresului s-au desfurat ntre 14-25 februarie 1956 la Moscova n palatul
mare din Kremlin. La Congres s-a dat citire bilanului celui de-al cincilea cincinal, au fost
aprobate directivele pentru cel de-al aselea cincinal (1956-1960) i a fost naintat sarcina de a
ajunge i ntrece rile capitaliste n termene istorice scurte[278].
n nvmntul superior, Congresul fixa drept sarcini primordiale: mbuntirea calitii
pregtirii specialitilor pe baza legturii strnse a nvmntului cu producia, repartizarea
corect a instituiilor de nvmnt superior pe ar, apropierea lor de producie [10, p.3].
Congresul, prin rezoluiile sale, a mai hotrt de a ntri legtura instituiilor de cercetare cu
producia, de a le concentra eforturile creative spre soluionarea celor mai arztoare probleme,
de a ridica rolul tiinei n realizarea sarcinilor construciei comuniste [10, p.3].
Planul cincinal (1956-1960) prevedea de a spori numrul total de absolveni specialiti
cu studii superioare de circa 1,5 ori, de a ridica calitatea studiilor, a consolida situaia material,
a concentra eforturile intelectuale i materiale spre soluionarea problemelor tiinifice, n primul
rnd, care au importan economic, de a aplica realizrile tiinifice n practic [10, p.4].
Directivele adoptate au provocat unele schimbri eseniale n domeniul nvmntului superior
n ansamblu n Uniunea Sovietic. Transformrile se refer mai mult la modul de pregtire a
specialitilor, numrul de abiturieni i absolveni, structura i coninutul procesului de studii.
97

Evenimentul ce trebuia s transforme substanial societatea sovietic i, nemijlocit, tiina i


nvmntul istoric urma s aib loc abia n ultima zi a Congresului.
Congresul XX al PCUS urma s intre n istorie drept o nou ntrunire a delegailor
organizaiilor de partid din toat uniunea i de peste hotare, n cadrul cruia s-a reconfirmat
corectitudinea cii alese de construcie a comunismului, a rezultatelor atinse n ultimii cinci ani
i a planului cincinal urmtor. Astfel arta Congresul n faa tuturor delegailor prezeni, a
ntregii societi sovietice i a comunitii internaionale, dei premise vizibile ale destalinizrii
au aprut imediat dup decesul lui Stalin. Despre un eventual raport secret, ce urma s genereze
transformri eseniale, se tia doar ntr-un cerc ngust din cadrul Prezidiului CC al PCUS.
Pentru a pregti delegaii la Congres, s asculte senzaionalul raport al lui Hruciov i
pentru a se evita evoluii nedorite ale evenimentelor, Prezidiul CC al PCUS a emis Hotrrea din
9 februarie 1956 Cu privire la informarea delegailor Congresului XX al partidului cu
documentele nepublicate ale lui V.I. Lenin, prin care s-a hotrt s se expedieze membrilor,
candidailor n membri, secretarilor Comitetelor Centrale din republicile unionale documentele
nepublicate ale lui V.I. Lenin: Testamentul i Scrisoarea cu privire la problema naional [48,
p.352]. n aceeai zi, a fost adoptat Hotrrea prin care se numea drept raportor N.S. Hruciov i
se propunea Plenarei CC al PCUS de a desfura ultima edin cu uile nchise [49, p.352]. La
13 februarie 1956, a avut loc plenara CC al PCUS care a aprobat aceast propunere [64].
n dimineaa zilei de 25 februarie a avut loc edina nchis a Congresului, la care Hruciov
a dat citire raportului Cu privire la cultul personalitii i consecinele sale. Desfurarea
edinei nchise a Congresului nu a fost stenografiat, fiind fixate doar etapele desfurrii i
hotrrea de la sfritul edinei. Prin acest raport secret, Hruciov acuza pe Stalin de numeroase
crime i nclcri ale legilor, de abatere de la principiile leniniste ale conducerii colective [50,
p.353-379]. De asemenea, N.Hruciov a prezentat Testamentul politic al lui V.I. Lenin, care se
inea secret pn la acel moment, i analizndu-l a pus nceputul campaniei de reevaluare critic
a activitii lui Stalin. Au fost scoase la iveal dovezi ale frdelegilor i represiunilor n mas
din perioada stalinist, care au nceput s fie privite ca abatere de la normele leniniste ale vieii
de partid i de stat. A fost declarat deschis despre greelile lui Stalin n perioada de nceput al
Rzboiului Germaniei mpotriva URSS i despre nclcarea principiilor leniniste cu privire la
problema naional [279, p.141-164]. n acelai timp, nu a fost atins esena sistemului comunist,
iar multe aciuni dure ale lui Stalin (colectivizarea sau lupta nemiloas cu opoziia din interiorul
partidului) au fost aprobate i justificate. Tendina de a reduce problema la particularitile de
caracter ale lui Stalin, a prezenta represiunile de mas drept ntmplare istoric se observ n
raport (i n Hotrrea CC ce a urmat dup Congres, la 30 iunie 1956) [52, p.353-379]. Dup ce
98

Hruciov i-a finisat Raportul, s-a hotrt ca dezbateri pe marginea lui s nu aib loc. N.Bulganin
a dat citire Proiectului de Hotrre care a fost votat i aprobat n unanimitate. Prin Hotrrea
Congresului XX se aproba coninutul i prevederile raportului CC al PCUS prezentat de
N.Hruciov i ordona: CC al PCUS s ntreprind aciuni ce ar asigura depirea total a
cultului personalitii, strin marxism-leninismului, lichidarea urmrilor acestuia n toate
domeniile lucrului de partid, stat i ideologic, urmarea strict a normelor vieii de partid i
principiilor conducerii colective, elaborate de marele Lenin [53, p.380].
La Congres s-a adoptat i Hotrrea Cu privire la expedierea textului raportului
organizaiilor de partid fr publicarea acestuia n pres [53, p.380]. Raportul secret a fost
publicat n 1 mil. exemplare. La 1 martie 1956, textul raportului, destinat organizaiilor de partid,
a fost expediat mpreun cu o scrisoare a lui N.Hruciov membrilor i candidailor n membri ai
Prezidiului, secretarilor CC al PCUS. n textul raportului expediat, au fost efectuate unele
redactri: au fost fcute referine la operele lui K.Marx, F.Engels, V.I.Lenin i alte surse citate,
precizate datele adoptrii diferitelor documente, incluse abaterile raportorului de la textul iniial
al raportului, remarcat reacia delegailor la coninutul raportului. Peste patru zile, la 5 martie
1956 Prezidiul CC al PCUS a adoptat Hotrrea Cu privire la luarea de cunotin cu raportul
tovarului Hruciov N.S. Cu privire la cultul personalitii i consecinele sale, rostit la
Congresul XX al PCUS. Aceast hotrre prevedea: 1. A propune comitetelor regionale i
Comitetelor Centrale ale Partidului Comunist din republicile unionale de a aduce la cunotina
tuturor comunitilor i comsomolitilor de asemenea i a celora fr apartenen de partid,
funcionarilor i colhoznicilor raportul tov. N.S Hruciov Cu privire la cultul personalitii i
consecinele sale rostit la Congresul XX al PCUS; 2. A expedia raportul tov. Hruciov
organizaiilor de partid cu sigla nedestinat publicrii, eliminnd de pe brour sigla strict
secret [280, p.54]. Acest document, cuteztor pentru timpul su, n pofida planurilor iniiale de
a-l ine n tain, a fost adus la cunotin ntregului partid, lucrtorilor aparatului de stat, activului
organizaiilor comsomoliste. Au luat cunotin de el i conductorii delegaiilor din strintate
prezeni la Congres. Apoi, o form prescurtat a raportului a fost expediat preedinilor i
primilor secretari ai tuturor partidelor comuniste din lume. Din acest moment, critica
stalinismului i crimelor acestuia au devenit publice. Propagarea raportului pe cale verbal
cptase caracter de mas afectnd toate domeniile de activitate a societii. A nceput o nou
etap n istoria societii sovietice, n interaciunea statului cu nvmntul i tiina [280, p.54].
Raportul rostit de N.Hruciov la 25 februarie 1956 a provocat impresii zguduitore asupra
delegailor, dezbinnd de facto, societatea sovietic n adepi i adversari ai acestuia. La
Congresul XX demascarea cultului personalitii a contribuit la evidenierea lui Hruciov din
99

cercul gardei vechi, iar la Congresul XXII a confirmat rolul su de frunte n conducerea
partidului i statului. Aceasta a fost o arm de lupt mpotriva vechilor prieteni i totodat
adversari politici, ce nu recunoteau rolul su de lider. Iniiind campania reabilitrii victimelor
represiunilor i aruncnd vina pe Stalin, Hruciov tindea s prentmpine totodat demascarea
propriului rol n represiuni [281, p.177]. Demascnd cultul lui I.Stalin, N.Hruciov a rezolvat
problema vinoviei sale pentru crimele svrite i cea a luptei pentru putere, neavnd intenia
de a se orienta serios pe calea destalinizrii. ns aciunile lui au afectat ntreaga structur a
societii i, n cele din urm, a avut consecine negative pentru sine nsui [280, p.54].
n URSS stalinitii i-au revenit repede dup congres i au nceput s promoveze o politic
de revizuire a rezoluiilor Congresului XX, ce condamna cultul personalitii. Pentru cohorta
stalinist era necesar, pe de o parte, s slbeasc impresiile zguduitoare n urma demascrilor, s
micoreze numrul acuzaiilor, iar pe de alt parte, s evite posibilele acuzaii de complicitate i
coparticipare n crimele lui Stalin la adresa lor. Astfel, Plenara CC al PCUS la 30 iunie 1956 a
adoptat rezoluia Cu privire la depirea cultului personalitii i consecinele sale [282, p.199218]. n aceast hotrre, Stalin a fost numit teoretician i organizator eminent, i se atribuiau
meritele luptei cu opoziia, a asigurrii victoriei socialismului n URSS i a dezvoltrii micrii
comuniste internaionale. El era nvinuit doar de abuz de putere, care era, cum se menioneaz n
rezoluie, rezultatul trsturilor negative de caracter. n rezoluie se menioneaz c, dei cultul
personalitii a frnat dezvoltarea societii sovietice, acesta nu a putut s schimbe caracterul
ornduirii socialiste. Iar politica PCUS a fost corect, ntruct exprima interesele poporului [282,
p.199-218]. Hotrrea de la 30 iunie 1956 de facto a nlocuit deciziile Congresului XX i a
devenit baza ideologic principal a conformismului poststalinist [283, c.593-594].
Congresul XX al PCUS a condamnat cultul personalitii lui Stalin, a fcut o bre n
ideologia totalitar. Istoricii puteau deja s se ndoiasc de corectitudinea principiilor expuse n
Cursul scurt; dar sperau s gseasc marginile libertii n deciziile Congresului, lipsa crora
stopa cercetrile. Ca rezultat a aprut o alt situaie de confuzie i de incertitudine. Istoricii se
ntrebau dac libertatea este real sau formal, care dintre tezele expuse n perioada precedent
trebuie s fie revizuite i care s rmn intacte, vor urma iari represiuni sau nu? etc.
Situaia a fost clarificat prin articolul de fond al revistei Vopros istorii publicat n luna
martie imediat dup Congres, cu titlul Congresul XX i sarcinile cercetrilor Istoriei Partidului.
Coninutul acestui articol depea limitele titlului. n realitate se formulau noi direcii n
cercetarea istoriei. A fost declarat prioritatea caracterului tiinific [284, p.3-12]. n acelai timp,
articolul era scris n spiritul respectrii deciziilor de partid. Istoricii erau chemai s cerceteze

100

istoria de pe principiile leninismului i s revad din punct de vedere critic principiile expuse n
lucrarea Istoria PC(b) din toat Uniunea. Curs scurt a lui Stalin.
Conform articolului, trstura principal a Congresului XX, care a fost unul dintre cele
mai importante evenimente dup moartea lui V.Lenin, este fidelitatea marxism-leninismului
[284, p.3]. n continuare, se recunotea drept corect demistificarea cultului personalitii, care
conform articolului era cauza principal a greelilor, i care minimaliza rolul partidului i al
conducerii colective. Corectitudinea politicii promovate de PCUS i fidelitatea marxismleninismului erau noile postulate de la care istoricii trebuiau s-i porneasc investigaiile.
Problemele dezvoltrii societii, a relaiilor internaionale, greelile i neajunsurile n
activitatea ideologic i propagandistic preluate i expuse n articolul Congresul XX i sarcinile
cercetrilor Istoriei Partidului deveneau, n contextul dat, sarcini pe care tiina i educaia
istoric trebuiau s le realizeze. Dac planul general de dezvoltare a societii sovietice era de a
crete bunstarea i dezvoltarea social-economic, atunci tiina istoric trebuia s contribuie
alturi de celelalte ramuri ale economiei la realizarea acestui deziderat, Hruciov a reiterat teza
despre coexistena panic a sistemului socialist cu cel capitalist ca form a continurii luptei
de clas i alternativ ascuns a lozincii victoria comunismului n toat lumea. Prin urmare, de
argumentarea i propagarea acestei teze trebuia s se ocupe tiina i nvmntul istoric.
Articolul explic comunitii savanilor i istoricilor care sunt obiectivele, sarcinile i noul
mod de abordare a istoriei. Limitele libertii, prin urmare, rmneau medodologia marxistleninist i rezoluiile Congresului. Sarcina major la zi a istoricilor era ca n activitatea
tiinific i pedagogic s depeasc reminiscenele cultului personalitii, s reflecte veridic
evenimentele, s restabileasc tezele i aprecierile leniniste i s le dezvolte creativ [284, p.5].
Tezele raportului lui Hruciov descifrate n articolul din Vopros istorii au influenat
considerabil asupra istoriografiei sovietice. Noua politic de destalinizare i coexisten panic
cu Vestul cerea un nou tip de istoriografie, iar istoricilor li s-au fixat trei obiective contradictorii:
- A se confrunta cu scriitorii i istoricii din Vest la nivel academic, ceea ce nainte de 1953
nu se fcea, publicaiile occidentale nefiind discutate n mod deschis de ctre savanii sovietici.
- Istoricii trebuiau s restabileasc credibilitatea istoriografiei prin urmare, credibilitatea
partidului n faa populaiei. Misiunea a devenit mai impresionant n 1961, atunci cnd Hruciov
a decis c Partidul Comunist ar trebui s fie, n continuare, un partid al ntregii populaii a
Uniunii Sovietice i c istoricii ar trebui s contribuie la crearea unui nou om sovietic.
- De a cunoate i scrie istoria adevrat, ce n opinia lui Hruciov, ar fi oferit conducerii
partidului o informaie preioas despre drumul cel mai bun spre comunism [284, p.3-12].

101

Hruciov dorea ca istoricii s cread n propriile lor scrieri i aprecia c interpretarea


rutinar a declaraiilor partidului nu mai era suficient. Pornind de la faptul c n articol s-au
preluat, de asemenea, un ir de expresii i teze din raportul lui N.Hruciov, acestea, n contextul
analizei sarcinilor cercetrii istoriei dup congres deveneau noi abloane istoriografice.
n concluzie, autorul articolului traseaz clar limitele libertii de creaie a istoricilor,
menionnd: n URSS sunt suficiente cadre care cu sentimentul nalt al responsabilitii de
partid, lucreaz spre realizarea noilor sarcini. Este necesar de a ajuta cadrele s depeasc cultul
personalitii, buchereala i dogmatismul i s-i construiasc lucrul lor pe baza marxismuluicreativ; Istoricii sovietici i reorganizeaz activitatea lor n lumina rezoluiilor Congresului
XX. Dup Congres, cnd istoricii nu tiau cum s-i desfoare activitatea, aceast expresie
suna drept o indicaie salvatoare din situaia dificil, ntruct necunoaterea limitelor i aerul
libertii ce se resimea putea avea consecine nedorite pentru istoricii prea ndrznei.
Sarcinile noastre (ale istoricilor A.D.) sunt clar delimitate de Congresul XX. Este
necesar de a sfri cu buchereala i dogmatismul, a urma ferm nvtura i metoda leninist i a
crea lucrri tiinifice noi, mbibate cu idei noi, spirit creativ i de cercetare srguincioas,
contribuind astfel la victoria comunismului [284, p.12]. Prin urmare, i dup Congresul XX,
care prevestea o raz de libertate, tiina istoric rmnea n serviciul regimului comunist i
ideologiei de partid n vederea argumentrii i justificrii politicilor totalitare.
Cursul destalinizrii dirijate a societii i tiinei, desfurat la sfritul anilor 50
nceputul anilor 60, a contribuit la unele schimbri pozitive n tiina istoric. La elaborarea
problemelor legate de istoria Rusiei i cea universal au nceput s fie utilizate noi abordri
teoretice. Au fost readuse n actualitate i iniiate noi direcii tiinifice: cercetrile istoriografice,
istoria fascismului, istoria gndirii sociale, istoria culturii, istoria luptei de eliberare naional a
popoarelor Asiei i Africii i Americii Latine [285, p.152-153, 183, 203-212].
O trstur distinctiv a anilor 50-60, ca urmare a rezoluiilor congresului, este satisfacerea
setei izvoristice prin slbirea ntructva a limitelor accesului n arhive: Dac n anul 1947 n
slile de lectur ale Direciei Arhivelor de Stat au avut acces la unele documente circa 4000 de
oameni, atunci n 1957 peste 23 000 [286, p.223]. Au fost publicate numeroase culegeri de
documente referitoare la Istoria URSS i la istoria universal. A fost reluat editarea regulat a
Culegerilor statistice [280, p.56]. n anul 1964 a avut loc Sesiunea tiinific unional cu privire
la utilizarea n cercetrile istorice ale metodelor sociologice. Sociologia, un timp ndelungat fiind
n dizgraie, a fost solicitat pentru cercetrile istorice [280, p.56].
Au aprut reviste istorice noi: Vopros Istorii, Vestnik istorii KPSS, Vestnik istorii mirovoi
kultur, Istoria SSSR, Novaia i Noveiaia istoria, au nceput s fie editate de asemenea ediiile
102

periodice ca Slavianovedenie, Narod Azii i Afriki, de asemenea Voeno-istoriceskii jurnal, n care


erau publicate documente i materiale cu privire la istoria Rzboiului al Doilea Mondial.
n anii dezgheului, tiina istoric a obinut un impuls pentru dezvoltare, n primul rnd,
pentru c n anii de dup congres istoricii au obinut posibilitatea de a elabora metodologia
tiinei, dei n limitele teoriei marxist-leniniste. Aceasta a fost perioada eliberrii pariale de
dogmatism , parial, deoarece muli cutau soluia n nelegerea pe nou a lui Marx, cauza
tuturor relelor epocii staliniste fiind considerat vulgarizarea tiinei [286, p.221-230].
Perioada dezgheului a nceput la Academia de tiine a URSS n anul 1956 cu o adunare
de coordonare pe problemele istorice, care a discutat planul cincinal al cercetrilor istorice i
urma s fie aprobat la edina Seciei tiine Istorice a Academiei de tiine a URSS. La edin
au rsunat apeluri de a nainta teme de cercetare noi i de revedere a aprecierilor vechi. n
raportul istoricului P.N.Tretiakov se remarca c dup Congresul XX al PCUS, n premier dup
muli ani, a devenit posibil lucrul creativ de cercetare n numeroase domenii ale istoriei
contemporane. n acelai timp, apelurile de renatere a spiritului creativ era nsoit de
condamnri i acuzaii n prea mult independen n cutarea noilor abordri n studierea
istoriei [234]. O astfel de atitudine fa de activitatea istoricilor, n mare parte, se explic prin
frica conducerii de partid de a pierde controlul ideologic n sfera tiinei.
Interpretarea marxist-leninist istoriei universale i locale i-a gsit reflectare n lucrrile
de sintez, editarea crora a nceput n perioada de referin: (editat ntre
1955-1989) i (editat ntre 1961-1976) n 16 volume.
Enciclopedia istoric, ca ediie informativ, a semnificat un pas nainte. n ea se prezentau 25 mii
de articole, care cuprindeau evenimente ale istoriei URSS i universale. Mai complicat a fost cu
obiectivitatea aprecierilor personalitilor istorice, a partidelor politice, proceselor sociale,
teoriilor sociale contemporane. Muli dintre istoricii sovietici, figuri politice s-au pomenit omise
din enciclopedie, sau (Buharin, Troki) au fost etichetai drept dumani ai poporului [287].
Dup recunoaterea de Congresul XX al PCUS a deformrilor ideilor marxist-leniniste n
activitatea practic pentru cercettorii istoriei perioadei sovietice i istoriei PCUS, obiectivele
metodologice s-au complicat. A aprut necesitatea de a explica ntr-un fel sau altul legtura
dintre teorie i practica concret. Primele ncercri se dovedeau a fi disperate. De exemplu, a fost
naintat problema cu privire la coninutul i forma manifestrii legitilor dezvoltrii sociale.
Abordnd una dintre cele mai importante probleme ale istoriei URSS lichidarea chiaburimii ca
clas, istoricii au putut s mediteze despre necesitatea principial a unei astfel de lichidri i
despre formele realizrii n practic; c represiunile pe parcursul lichidrii chiaburimii au fost

103

provocate nu de condiiile obiective de cretere a luptei de clas n procesul construciei


socialismului, dar prin particularitile transformrilor politice ce aveau loc n Uniunea Sovietic.
n rndul istoricilor, dar i a unor politicieni staliniti, libertatea promovat de revista
Vopros istorii era periculoas i putea duce la devieri de la linia politic a partidului. De aceea
ideiile promovate de revist au fost supuse unor critici dure iniial de redaciile revistelor Vopros
istorii KPSS i Istoria SSSR, iar apoi i de CC PCUS. Dei academicianul Ana Pankratova,
membru al CC PCUS din 1952, redactor-ef al revistei Vopros istorii, nefiind delegat, a inut un
discurs n faa celor prezeni la congres despre situaia n domeniul tiinei istorice. Remarcm c
acest lucru se putea ntmpla doar cu acordul prezidiumului Congresului i CC, iar dup
cuvntare Congresul, prezidat N.Hruciov, a acceptat ideea naintat de Pankratova despre
necesitatea perfecionrii i purificrii tiinei istorice de dogme.
n discurs A.Pankratova meniona c unii istorici simplific evenimentele istorice, le
elucideaz greit, prezint drumul parcurs de partid ca un mar triumfal, fr greuti [...]
problemele tiinifice nu pot fi soluionate prin ordine sau votare. Partidul ne nva c tiina se
dezvolt prin schimbul liber de opinii, discuii [278, p.622-625]. Ideea schimbului liber de
opinii promovat de revista Vopros istorii dup publicarea articolului Congresul XX i sarcinile
cercetrilor Istoriei Partidului [284, p.3-12], n opinia cercurilor conservatoare, punea n pericol
metodologia marxist-leninist care este opus obiectivismului. Or, principiul general al
analizei i aprecierii tuturor evenimentelor, conform acestei metodologii, este partinitatea.
A.Pankratova i membrii colegiului de redacie al revistei Vopros istorii au aprat prin
articole ideea schimbului liber de opinii. ns criticile nu au contenit s apar n alte reviste. O
apreciere critic a activitii revistei i-a fost dat la edina catedrei de Istorie a Academiei de
tiine Sociale de pe lng CC PCUS din octombrie 1956. E.Burdjalov a fost acuzat c sustrage
istoricii partidului de la problemele prioritare ale studierii tacticii PC(b) n perioada de pregtire
i desfurare a Marii Revoluii Socialiste din Octombrie. A.Pankratova, polemiznd la tem, a
rspuns catedrei: Problemele puin cercetate, discutabile ale istoriei pot fi rezolvate pe calea
discuiilor tiinifice. Partidul cere s dezvoltm polemica tiinific, lupta de opinii n tiin. De
aceea nu este clar, de ce s-au aruncat asupra revistei noastre pentru polemica cu articolul lui
Bugaev...chiar au declarat c, publicnd acest articol, am ridicat mna la organele centrale ale
partidului. Oare articolul lui Bugaev exprim opinia CC al partidului? [288, p.81-82].
Ca rspuns la ntrebare CC PCUS a emis Hotrrea Cu privire la activitatea redaciei
revistei Vopros istorii din 9 martie 1957 [218, p.382], care a sancionat revista, i-a impus
restricii, a constatat greeli, abateri de la principiile leniniste ale partinitii n tiin. Activitatea

104

revistei a fost apreciat nesatisfctoare, Burdjalov a fost concediat, A.Pankratova atenionat de


greeli metodologice, neajunsuri n administrarea revistei.
Astfel, chiar i timida nviorare a gndirii tiinifice n domeniul teoriei istoriei prea de
scurt durat. Ea a fost ferm ntrerupt la 9 martie 1957 prin constituirea unei noi limite de
cercetare: n primul rnd, a fost eliminat, de facto discreditat nsi posibilitatea necoincidenei
tezelor teoretice i practicii construciei socialiste, mai exact, posibilitatea deformrii
prevederilor teoretice pe parcursul construciei socialismului. O astfel de posibilitate a fost
prescris unei singure perioade, iar responsabilitatea pentru aceasta se punea n seama unei
singure persoane, concrete. Mai mult dect att, se prevedeau irul de probleme, n care o astfel
de deformare se recunotea a fi admisibil. Cel mai dramatic era faptul c prin aceast hotrre,
istoricilor din nou li s-a confiscat dreptul de a medita asupra problemelor teoretice, astfel nct
doar PCUS avea dreptul de a dezvolta bazele teoretice ale marxism-leninismului, i doar el era n
stare de a aprecia, n ce msur practica corespunde ideilor i concluziilor teoretice.
Congresul anunat oficial revenirea la concepia marxist-leninist a procesului istoric, ca
debarasare a istoriei de greelile i denaturrile staliniste. S-a ntredeschis cortina de fier, ce
separa tiina istoric sovietic de cea universal. Istoricii au obinut posibilitatea de a cunoate
realizrile cercetrilor colegilor de peste hotare, dei utilizarea experienei lor a fost limitat prin
canalele ideologice existente critica istoriografiei burgheze, antimarxiste i revizioniste. A fost
redemonstrat c posibilitatea cercetrilor tiinifice cu adevrat depindea de conjunctura politic,
tiina nu s-a eliberat de influenele externe, ea a dobndit doar o libertate limitat. Fenomenul
const n faptul c monopolul asupra adevrului tiinific rmnea n minile aparatului de partid
i de stat [134, p.123]. Pe parcursul anilor 60, s-a constituit un nou sistem al canoanelor
ideologice, ntrit prin publicarea operelor complete ale lui Lenin. Libertatea limitat, ce se
rsfrngea i asupra metodologiei istoriei i izvoarelor, a fost un factor important, ce stagna
dezvoltarea tiinei istorice. n realitate n a doua jumtate a anilor 50 i anii 60 (i 70) ai
secolului XX avea loc modernizarea ideilor staliniste, purificarea lor de cele mai odioase
formulri [341; 280, p.56-57].
Rentoarcerea la motenirea leninist, la nelegerea profund a conceptelor leniniste cu
privire la dezvoltarea Rusiei declarat de Congresul XX, se realiza n ediii tiinifice n mod
formal. n locul citatelor din operele lui Stalin, au nceput s fie aduse afirmaii ale lui Lenin cu
privire la diverse probleme ale istoriei, i marxismului, prezicere a viitorului, despre patriotismul
revoluionar, concepia materialist a istoriei, partinitate i obiectivitate etc. [202, p.296]
Congresul XX al PCUS a influenat istoriografia sovietic i prin reabilitarea victimelor
epurrilor staliniste; ridicarea nivelului tiinific al istoriografiei; accentuarea de ctre noua
105

conducere colectiv a importanei tiinei istorice n socializarea i mobilizarea cetenilor


sovietici; nlocuirea naionalismului rusesc excesiv al lui Stalin printr-o abordare mai ideologic
i revoluionar; tolerarea patriotismului n republicile naionale; anunarea de ctre N.Hruciov
a ncheierii construirii socialismului i trecerii la comunism.
n perioada de conducere a lui Hruciov, s-au investit n cercetare i n nvmnt mai
muli bani ca oricnd n trecut. Numrul monografiilor istorice a crescut de la 556 n 1956 la
1602 n 1957. n aceast perioad, au fost rectificate cele mai flagrante falsificri staliniste ale
istoriei. Rolul politicii i individului n istorie au fost reduse la proporii mai moderate, iar
naionalismul rus a fost forat s lase loc reabilitrii istoriei unui numr de aproape 100 de
naionaliti diferite. Cu alte cuvinte, o serie de nuane politice i naionaliste au fost nlturate
din scrierea comunist a istoriei: Eterna prietenie a popoarelor i anexrile progresiste
urmeaz i n continuare s rmn n vigoare. Att timp ct istoricii subscriau la cele dou
mituri, ei erau liberi n opiunile lor.
Specificul perioadei era, de asemenea, i renvierea abordrii revoluionare ideologicotematice n istoriografie, alturi de o toleran crescnd fa de patriotismul nerus n istorie i o
mndrie naional pozitiv. n scrierea istoriei n acel moment, naionalismul rusesc era extrem
de discreditat, ca un exces stalinist, aa nct ideologia i ataamentul s-au modificat, urmate i
de preferinele tematice ale istoricilor. Istoricii au diluat n chip semnificativ, formula rului mai
mic. Descrierile regimului arist au devenit mai critice; aspectele presupus pozitive ale arismului
au disprut. n asemenea circumstane, vidul obinut n urma atenurii naionalismului rus a fost
completat de lucrri noi cu tematic prosovietic i pronaional n toate republicile unionale.
Dei istoricilor le era permis s exploreze multe subiecte noi, unul le era cu insisten
impus istoria partidului, n perioada stalinist, acest subiect fusese tabu, un teritoriu exclusiv al
propaganditilor partidului. Partidul Comunist trebuia s se elibereze de tensiunile staliniste,
Hruciov i-a dat seama c istoria partidului, n timpul lui Stalin, nu putea genera sentimente de
admiraie n rndul oamenilor simpli. Partidul lui Stalin fusese att de autoritar n scrierea
istoriei, nct amintirile vechilor bolevici erau utilizate pentru a mprumuta istoriei partidului o
not uman. n acest mod, popularizrii istoriei i s-a dat chiar o mai mare prioritate dect scrierii
profesioniste. Totui, pentru istorici, aceste dou sarcini erau total incompatibile: articolele din
periodicele istorice trebuiau s ating un nivel superior, dar trebuiau, cu toate acestea, s rmn
la ndemna publicului larg. Rezultatul strdaniei lui Hruciov, de a populariza istoria partidului,
a creat o distan i mai mare ntre elucidarea tiinific i de popularizare a istoriei [280, p.57].
Istoricii profesioniti i liderii Partidului Comunist n URSS erau productorii principali n
domeniul culturii sovietice. Consumul efectiv al produciei culturale este o problem extrem de
106

dificil n societile comuniste, n cele mai multe cazuri, dovezile despre existenta unor audiene
care s arate un veritabil interes, sunt destul de circumstaniale. Unii indicatori pot fi utilizai la
determinarea grupului vizat de ctre o anume publicaie. Numrul de exemplare al unei cri i
circulaia unui ziar sau a unei reviste sunt adesea sugestive. n cazul RSSM, cteva sute de copii
sugereaz doar numrul liderilor de partid i al istoricilor profesioniti. Cteva mii indic
profesorii i propaganditii, iar zecile de mii sugereaz publicul larg.
Cele mai multe periodice i tipografii erau legate de o anume organizaie sau institut. n
republicile unionale, limba publicaiilor este revelatoare: n RSSM, de exemplu, o publicaie
bilingv sau moldoveneasc avea mai multe anse s ajung la masele largi dect o publicaie
ruseasc. Creterea numrului de publicaii sovietice n domeniul istoriei reflect i creterea
profesionalismului n tiina istoric. Totui, regimul politic pare ns s controleze clar fondurile
i distribuirea hrtiei tipografice, dup cum o indic tendinele din scrierea istoriei moldoveneti.
Istoricii, care se bazau pe evenimente reale, documente de arhiv i pe cercetare tiinific,
riscau s deduc concluzii care nu conveneau sub raport politic i, prin urmare, s pun n
primejdie axiomele politice stabilite de partid. Hruciov, apoi Brejnev considerau c libertii
istoricului i trebuiau impuse limite politice. Prelucrarea ideologic, sanciunile administrative,
limitarea dreptului de a publica, a accesului la arhive i chiar posibilitatea arestului erau irul
metodelor de presiune asupra istoricilor care, cu voie sau fr voie, depeau limitele admisibile.
Istoricii sovietici, att pn la Congresul XX al PCUS, ct i dup acesta, declarnd rzboi
dogmatismului, continuau s atepte deciziile urmtorului Congres [202, p.262].
ncercrile limitate de a critica ideologia marxist-leninist aruncau automat persoanele din
tiin i viaa social-politic, negarea chiar i a unei pri a dogmei n public amenina pe
curajoi de a se trezi n nchisori [289, p.107]. O dovad vdit poate servi activitatea unui grup
de absolveni ai Facultii de Istorie a Universitii de Stat M.V. Lomonosov din Moscova,
constituit n jurul tnrului istoric L.N. Krasnopevev. Investignd particularitile economiei
Rusiei, micarea revoluionar, alternativele de evoluie a rii dup 1917, Krasnopevev i
adepii si au ajuns la concluzia c lozincile de partid nu corespund realitii. Pentru rspndirea
foilor volante antiguvernamentale membrii grupului Krasnopevev au fost pedepsii cu 6-10
ani de nchisoare [289, p.108]. L.Krasnopevev ulterior meniona c imediat dup Congresul XX
al PCUS, n anii 1956-1957, au fost aruncai n nchisori i lagre numeroase grupuri de tineri i
sute de ceteni aparte, care au criticat metodele i esena statului PCUS i aciunile lui cele
mai provocatoare , de exemplu, nbuirea sngeroas a rscoalei ungare [289, p.108]. n
perioada 1956-1965, condamnai la detenie n nchisoare sau lagre de munc n conformitate cu
art.70 al Codului penal al RSFSR: pentru agitaie i propagand antisovietic 5748 persoane
107

(vezi Anexa 7)[290, p.84]. i aici observm caracterul contradictoriu al consecinelor


Congresului, al politicii promovate de regimul lui N.Hruciov: Pe de o parte, rezoluiile
congresului au declarat drept sarcin primordial depirea i critica cultului personalitii lui
Stalin a consecinelor acestuia, a crimelor i represiunilor. Pe de alt parte, regimul hruciovist a
continuat politica represiv la adresa intelectualitii incomode (a istoricilor n special).
Consecinele Congresului XX al PCUS au fost contradictorii i n domeniul nvmntului
istoric superior. Rezoluiile congresului, referitor la nvmntul superior, prevedeau: ridicarea
calitii pregtirii specialitilor n instituiile de nvmnt superior, mbuntirea lucrului
educaiei ideologice, de asemenea, i depirea cultului personalitii i consecinelor sale [15,
p.80]. Aceste directive au provocat reformarea nvmntului istoric superior. Aciunile nu s-au
lsat ateptate. Deja la 3 iulie 1956 ministrul nvmntului Superior din URSS a constatat un
ir de neajunsuri n domeniul predrii tiinelor sociale i a educaiei ideologice din cadrul
instituiilor de nvmnt superior din URSS. Neajunsurile se refereau, n special, la insuficienta
propagand a ideilor marxist-leniniste i a realizrilor PCUS, persistena reminiscenelor cultului
personalitii, superficialitate n domeniul predrii Istoriei PCUS. De asemenea, n ordin se
menioneaz c un rol important n educaia ideologic a tineretului studios trebuie s-l aib
catedrele de tiine sociale, care narmeaz tineretul cu teoria marxist-leninist[15, p.80].
Reformarea predrii disciplinelor sociale, respectiv i a nvmntului istoric superior, era
motivat nu prin necesitatea optimizrii procesului didactico-tiinific, ci prin necesitatea de a
consolida legtura dintre propaganda marxism-leninismului cu practica construciei comuniste.
Prin urmare, din aceste considerente, ncepnd cu anul de studii 1956-1957, n instituiile de
nvmnt superior se introducea predarea a trei cursuri de sine stttoare: Istoria Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice; Economia politic; Materialismul dialectic i istoric. n acelai
an, prin Ordinul din 19 octombrie 1956, s-a introdus n toate instituiile de nvmnt superior,
inclusiv la facultile de istorie, examenul de stat la cursurile Istoria PCUS i Economia politic
[12, p.82-83; 233, d.307, f.123]. Aceste modificri erau orientate, n primul rnd, spre depirea
cultului personalitii lui Stalin, ce presupunea n viziunea funcionarilor de partid i de stat de a
exclude din programele universitare studierea obligatorie a lucrrii Istoria Partidului Comunist
(b) din toat Uniunea: Curs scurt, i nlocuirea cursului Bazele marxism-leninismului cu Istoria
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Aceste msuri au dus la centralizarea i unificarea
predrii disciplinelor social-politice n coala superioar. Ca rezultat s-a constituit un sistem unic
de studiere a tiinelor sociale n instituiile de nvmnt superior.
O nou modificare a listei disciplinelor sociale n nvmntul superior are loc n anul
1963. n conformitate cu Ordinul ministrului nvmntului Superior i Mediu de Specialitate,
108

n instituiile de nvmnt superior, ncepnd cu anul de studii 1963/64 se introducea predarea a


patru cursuri de sine stttoare de tiine sociale: Istoria PCUS; Filosofia marxist-leninist;
Economia politic; Bazele comunismului tiinific. Cursul Bazele comunismului tiinific,
conform ordinului trebuia introdus imediat, ncepnd cu data de 1 septembrie 1963 [22, p.324].
Referitor la transformrile n domeniul nvmntului istoric superior, L.A. Sidorova a
sesizat corect afirmnd c: elaborarea i cutarea unui nou model al interaciunii conducerii de
partid i de stat i tiinei istorice avea loc neliniar: perioada liberalismului i a organizrii
forate se succedau reciproc [134, p.250-251]. Dezgheul hruciovist, dei stimula abordarea
creativ n studierea trecutului, puin contribuia la schimbarea coninutului, formelor i
metodelor procesului didactic n predarea istoriei i tiinelor sociale. n mediul profesorilor i
studenilor prevala, n continuare, ateptarea iniiativelor de sus, a indicaiilor partidului cu
privire la soluionarea problemelor aprute sau indicate spre a fi cercetate.
nvmntul sovietic n aceti ani se afla n ntregime sub controlul statului. Activitatea
acestuia depindea n ntregime de cursul politic al liderilor de partid. Drept argument al acestei
afirmaii ne servesc informaiile i articolele publicate despre activitatea facultilor de istorie ale
universitilor de stat, amplasate pe paginile revistei Vopros istorii n legtur cu aniversarea a
25 de ani de la Hotrrea CC PC(b) din toat Uniunea i a Sovietului Comisarilor Norodnici Cu
privire la predarea istoriei civile n colile URSS [212, 291-293]. Aceste articole reflect
activitatea colectivelor facultilor de istorie ale universitilor de stat, ce srbtoreau date
omagiale, se fac bilanuri ale activitii i se plaseaz obiective de activitate pe viitor. n
contextul transformrilor de dup congres, n articolele revistei Vopros istorii se menioneaz c
facultile de istorie n anul 1956 i-au reorganizat capital activitatea lor. ntreaga activitate
didactico-tiinific, politico-educaional a colectivelor facultilor a fost orientat spre
realizarea sarcinilor naintate de Congresul XX n faa instituiilor de nvmnt superior [293,
p.186-187].
Paralel cu msurile de stimulare a unor ramuri ale nvmntului i tiinei, legate de
aplicarea practic a rezultatelor, o atenie redus se acorda altor ramuri, tiinelor sociale. Una
dintre sarcinile naintate de Congresul XX a fost mbuntirea calitii de pregtire a
specialitilor i ridicarea nivelului lucrului tiinific, de asemenea i lrgirea pregtirii
specialitilor n instituiile de nvmnt superior n msura n care aceasta asigura necesitatea
economiei naionale i construcia cultural. Directivele congresului prevedeau pregtirea
specialitilor pe baza apropierii nvmntului superior de procesul de producie. n legtur cu
aceasta, s-au majorat subsidiile pentru activitatea tiinific: n anii 1956-1965, cheltuielile
statului, n aceste scopuri, urmau s creasc de la 3,6 mlrd. ruble la 8 mlrd., numrul
109

colaboratorilor tiinifici, de asemenea, trebuia s creasc odat cu crearea unor noi instituii de
cercetare [105]. ns subsidiile erau destinate n cea mai mare parte specialitilor tehnice, n
special cu importan militar. Msurile de dezvoltare a tiinei n ansamblu nu mbunteau
situaia instituiilor de cercetare i a cadrelor tiinifice deja existente, prin urmare, dezvoltarea
avea loc pe cale extensiv. Directiva congresului despre legtura tiinei cu viaa i producia a
orientat profesorii institutelor pedagogice, n loc s se ocupe cu activitatea tiinific, s se
limiteze la elaborarea manualelor i materialelor didactice pentru coli.
Politicii statului n domeniul nvmntului la sfritul anilor 50, i-a fost caracteristic i
diminuarea procesului de pregtire a istoricilor i profesorilor de istorie. Se micora numrul
facultilor umanistice, specialitilor, instituiilor de nvmnt n ntregime, se micora i
numrul disciplinelor umanistice studiate [136, p.102-103]. Istoria, din punctul de vedere al
luptei pentru dezvoltarea rapid a agriculturii, direcia principal a politicii hrucioviste, nu era
att de necesar, ca fizica i biologia. Creterea numrului de studeni la forma seral i fr
frecven de studii i micorarea numrului la forma de zi, orientarea abiturienilor spre
institutele politehnice i agricole la sfritul anilor 50 a dus la micorarea numrului de cadre
didactice la facultile de istorie, la facultile cu profil pedagogic. Astfel, ncepnd cu anul
1959, statele cadrelor didactice la toate institutele pedagogice au fost reduse la 26,5 uniti.
La sfritul anilor 50-nceputul anilor 60, n nvmntul istoric superior s-a constituit o
situaie dificil, legat de calitatea joas a pregtirii cadrelor. n legtur cu aceasta, la 18-21
decembrie 1962, la Moscova a avut loc Conferina Unional cu privire la msurile de
mbuntire a pregtirii cadrelor didactico-tiinifice n domeniul tiinelor istorice, la care au
participat cca 2 mii de istorici: cercettori, profesori, arhiviti. Sesiunea a fost deschis de
preedintele Academiei de tiine a URSS, academicianul M.V. Keld, care a subliniat c
pentru dezvoltarea tiinei istorice o importan mare o au cadrele de istorici... [294, p.9].
La Conferina istoricilor a fost analizat situaia pregtirii cadrelor didactico-tiinifice n
domeniul istoriei. Conform datelor prezentate, la 1 octombrie 1961 n instituiile de nvmnt
superior i de cercetri tiinifice din URSS activau 17 mii de istorici, n nvmntul superior
activau 7 980. Din numrul acestora 5 964 specialiti n istoria partidului, 1 211 istoria URSS
i 805 specialiti n domeniul istoriei universale [294, p.42]. Atrage atenia faptul c cea mai
mare parte dintre istoricii instituiilor de nvmnt superior (74,7%) o constituiau specialitii n
Istoria PCUS, ce aveau drept scop s asigure interesele ideologice ale partidului-stat. Unii dintre
aceti istorici deseori completau rndurile reprezentanilor nomenclaturii de partid. Dintre
specialitii de Istoria PCUS doar 32 persoane (0,5%) erau doctori n tiine i profesori. Printre

110

istoricii specializai n Istoria URSS, numrul profesorilor i doctorilor era de 64 (5,3%). Printre
specialitii n Istoria universal profesori i doctori n tiine erau 49 persoane (6%) [294, p.42].
Datele oficiale cu privire la situaia cadrelor didactico-tiinifice n domeniul istoriei, n
premier dezvluite n URSS, ne vorbesc c 3 mii de istorici specialiti la toate cele trei
specialiti ce activau n instituiile d nvmnt superior nu aveau titluri didactice i grade
tiinifice. Doar 1,8% erau doctori n istorie i profesori universitari. Aceast situaie se
instaurase, n mare parte, datorit represiunilor postbelice i campaniei contra cosmopolitismului,
dar i din cauza mririi numrului de institute de cercetri tiinifice i transferarea unui ir de
specialiti n cadrul acestora, precum i din cauza lacunelor n sistemul studiilor postuniversitare.
Astfel, n anul 1956 au absolvit aspirantura la Facultatea de Istorie de la Universitatea de Stat
M.V. Lomonosov din Moscova 39 de persoane, iar n anul 1962 14 [294, p.42].
n calitate de msuri, capabile s rezolve problemele nvmntului istoric, organizatorii
Conferinei Unionale din 1962 au propus de a mbunti tematica cercetrilor tiinifice (n
legtur cu critica cultului personalitii lui Stalin), de a mbunti calitatea tezelor de
candidat i doctor n tiine, a elabora un plan al pregtirii aspiranilor n domeniul istoriei pe
toat Uniunea Sovietic; a trimite pe termen lung savanii din institutele academice la lucru
pedagogic n instituiile de nvmnt de la periferii .a. Astfel, neschimbnd statutul
savantului, condiiile activitii sale didactico-tiinifice, metodologia i tematica cercetrilor, pe
calea unor msuri administrative se considera suficient pentru a mbunti pregtirea cadrelor
didactico-tiinifice n domeniul tiinelor istorice. O astfel de atitudine a Statului sovietic fa de
tiina istoric a fost caracteristic perioadei hrucioviste a istoriei URSS. Neschimbnd calitativ
tiina, se punea sarcina de a mri numrul specialitilor calificai.
n vederea schimbrii spre bine a situaiei create au fost emise cteva hotrri ale CC al
PCUS att nainte, ct i dup Conferina Unional a istoricilor din 1962: la 13 iulie 1961 a fost
adoptat Hotrrea CC al PCUS i Consiliului de Minitri al URSS Cu privire la mbuntirea
pregtirii cadrelor tiinifice i didactico-tiinifice [261, p.51-55], prin care se permitea
instituiilor de nvmnt superior s elibereze candidaii n tiine de la activitatea didactic i
s-i transfere n calitate de cercettori tiinifici superiori pe termen de 2 ani, pentru a lucra
asupra tezelor de doctor. n afar de aceasta, hotrrea mai prevedea oferirea concediilor de
creaie, zile suplimentare de concediu, se introduce funcia de profesor-consultant care trebuia s
ajute aspiranii n pregtirea tezelor [261, p.51-55]. Apreciem aceste aciuni ca fiind progresiste,
ntruct ele schimbau oarecum situaia, oferind posibilitate i mijloace n vederea elaborrii
disertaiilor. ns, paralel cu msurile destinate s schimbe situaia spre bine, n cabinetele
partidului i Consiliului de Minitri deseori se luau msuri contradictorii, dictate de directivele
111

ideologice i personal de opinia lui N.Hruciov. De exemplu, pe parcursul ntregii perioade de


referin (1956-1965), a continuat s fie valabil scrisoarea instructiv a Ministerului
nvmntului din 7 august 1954 care interzicea s fie pltite deplasrile persoanelor care lucrau
asupra disertaiilor [11, .369]. n afar de aceasta, un timp ndelungat institutele pedagogice nu
aveau dreptul s tipreasc tezele de doctor i de candidat, ceea ce, de asemenea, mpiedica
posibilitii de a pregti cadre didactico-tiinifice din rndul profesorilor acestor instituii [294,
p.263]. Prin urmare, Statul sovietic n politica sa fa de nvmntul istoric superior promova o
atitudine duplicitar: pe de o parte, era interesat de mrirea numrului de specialiti n domeniul
istoriei, respectiv i de cadre de propaganditi i ideologi. Pe de alt parte, atrgea o atenie
deosebit de mare, comparativ cu cea fa de tiinele sociale, tiinelor reale destinate s asigure
politica utopic hruciovist n domeniul agriculturii, lipsind astfel tiinele sociale de subsidiile
necesare cercetrilor. Politica n acest domeniu nu era consecvent, aprobndu-se decizii
contradictorii i crend confuzii n activitatea didactico-tiinific.
O lacun n organizarea pregtirii studenilor a fost lipsa fondului de carte necesar. Imediat
dup Congres, n faa istoricilor universitilor mai prestigioase, a fost pus sarcina de a reedita
manualele i elabora unele noi innd cont de critica cultului personalitii. Din aceeai cauz, n
faa participanilor la Conferina unional a fost pus sarcina de a elabora i edita materiale
didactice calitative la disciplinele istorice auxiliare, care au fost incluse n planul de nvmnt
istoriografia, studiul izvoarelor istorice, arheologia, geografia istoric [294, p.50]. n afar de
aceasta, la conferin s-au constatat neajunsuri serioase n suporturile didactice existente, printre
care i lipsa studiilor istoriografice la teme, aparatul metodic slab etc. [294, p.50].
Consecina direct a conferinei a fost reeditarea n anii 1964 i 1965 a primelor dou
volume ale Istoriei URSS, publicate n 1956 i 1959. Au fost revzute i completate. n noua
ediie a fost inclus i un Studiu istoriografic, autorul cruia era L.V. Cerepnin [224, p.160].
n 1964 a reeditat manualul de Istorie a URSS, n perioada sovietic de sub redacia lui
M.P. Kim [295]. Neajunsul manualului consta n calitatea proast a aparatului metodic. ntr-o
form mai bun erau manualele la istoria antic i evul mediu, care conineau hri, fotografii i
termeni. De calitate mai proast era literatura didactic la disciplinele de istorie modern i
contemporan, o parte a crora n loc de analiz a evenimentelor istorice conineau un ir de
citate din clasicii marxism-leninismului i rezoluiile Cominternului care erau incluse i n
Crestomaia la istoria contemporan, editat n anul 1960 [296].
Paralel cu anumite realizri didactico-tiinifice, ia amploare o alt tendin, caracteristic
perioadei sovietice: crete controlul de partid asupra nvmntului istoric superior, care capt
caracter formal i se manifest n numeroase rapoarte, directive jubiliare, i alte atribute externe
112

ale convingerii ideologice a cadrelor didactice i studenilor. Tineretul studios n anii 60 deja
puin credea n lozincile ideologice, anume tineretul n aceast perioad devine cea mai activ
for de rezisten puterii, care nu dorea s fie de acord cu modul de via instituit.
Uniunile studeneti neformale apruser deja la sfritul anilor 50-mijlocul anilor 60. La
29 noiembrie 1956 Ministerul nvmntului din RSFSR adreseaz CC PCUS un denun, n care
mrturisete c unii studenii din universiti cereau transformri democratice n cultur, tiin i
nvmnt. n universitile i institutele centrale ale rii se creau grupuri de studeni, se
discutau lucrrile autorilor czui n dizgraie V.Dudinev, K.Simonov, picturile lui Picasso
[297, p.11-12], se discuta n secret despre teoria i metodologia tiinei istorice. Aceste
tendine ale tineretului de a gndi independent, ideologii de partid din Secia tiin, coli i
Cultur a CC PC RSFSR le-au apreciat ca dovezi ale atitudinii neglijente fa de munc, refuz
de a munci la periferie, manifestri de concepere pervers i burghez a culturii [298, p.6].
n calitate de msuri, capabile s previn inteniile nesntoase ale studenimii,
Ministerul nvmntului din RSFSR n scrisoarea ctre CC PCUS a propus s se intensifice i
mai mult lucrul de educaie ideologic, directorii instituiilor de nvmnt s reprime orice
fapte de cuvntare demagogic i desfrnare [297, p.11-13]. n afar de aceasta, Ministerul
atrgea atenia asupra predrii tiinelor sociale, ndemna de a mbunti calitatea leciilor i
seminarelor. Mrirea ateniei nomenclaturii de partid fa de activitatea didactic n instituiile de
nvmnt superior, n domeniul predrii tiinelor sociale la sfritul anilor 50-nceputul anilor
60 nu a fost ntmpltoare. Ea avea scopul s curme atitudinea dispreuitoare fa de ordinea
instituit, a tineretului, ntruct metodele tradiionale nu mai erau suficiente.
Controlul ideologic, represiunile mpotriva istoricilor au continuat i dup destituirea lui
Hruciov. Anul 1964 a nsemnat pentru URSS nu doar schimbarea conductorului, dar i
rentoarcerea la numeroase practici staliniste cu urmri grave asupra nvmntului istoric.
Amintim c la 15 octombrie 1964, n urma unui complot de palat, Hruciov este exclus
imediat din toate funciile de stat i de partid i nlocuit cu troica: Brejnev, Podgorni i
Kosghin [299, p.287]. Aceste persoane reprezentau generaia a treia a conductorilor
sovietici, care i-au nceput cariera la sfritul anilor 30. Acetia s-au constituit i s-au format n
calitate de lideri politici deja n cadrul sistemului stalinist. Ei erau neostaliniti n form pur,
de aici i conservatismul n gndire, i trgnarea reformelor. n ansamblu, persoanele
respective reprezentau interesele birocraiei de partid i de stat. n sfera social-politic a nceput
procesul rapid de abrogare chiar i a modestelor transformri democratice realizate n anii 50.
Acest proces includea, n primul rnd, reabilitarea lui Stalin i stalinismului [300, p.19-20].

113

De la Congresul XX trecuser doar 9 ani, ns ideologii partidului din nou au nceput s


aplice metodele staliniste, glorificnd numele marelui conductor. Mai srguincios, n acest
sens, a fost eful Seciei tiin i Instituii de nvmnt a CC al PCUS Serghei Trapeznikov,
care a i dat start procesului de restalinizare n domeniul tiinei istorice la Conferina
profesorilor de tiine sociale care a avut loc la Leningrad n luna septembrie a anului 1965. n
cuvntarea sa la conferin, Trapeznikov a acuzat un ir de istorici de trokism, chiar dac
persoanele respective nu aveau nimic comun cu acel grup de persoane care au fost numite astfel.
Pentru Trapeznikov, toi cei care s-au exprimat mpotriva lui Stalin reprezentau trokiti i,
prin urmare, trebuiau s mprteasc soarta lor. n cuvntarea sa, el a comparat situaia anilor
30 din tiinele sociale cu situaia anului 1965: Atunci n domeniul acestor tiine era dezacord,
ezitare, perversiune i acum (mijlocul anilor 70 A.D.) observm acelai lucru [301, p.252268]. El a explicat tuturor: cine, cnd i cu ce metode a fcut ordine n tiinele sociale, adic
Stalin. i dac situaia este asemntoare, de ce n-ar putea fi utilizate aceleai metode de a face
ordine? Acesta a fost cursul spre care ndemna pe toi Trapeznikov, ntruct el meniona c
critica operelor lui Stalin nseamn de fapt critica lui Lenin [301, p.252-268]. n aceeai
cuvntare, S.Trapeznikov a afirmat c este necesar a reedita lucrarea Istoria PC(b) din toat
Uniunea: Curs scurt. n toamna aceluiai an, S.P. Trapeznikov i ali trei istorici din cohorta
neostalinist au publicat articole la acest subiect. Ei au declarat c, de fapt, nu a fost nici un cult
al personalitii lui Stalin, c aceast noiune este inventat, nejustificat i subiectiv.
Procesul restalinizrii decurgea n felul urmtor: se restaurau numeroase elemente staliniste
n viaa societii; n documentele de partid dispar referinele la Congresul XX; s-a renceput
glorificarea lui Stalin, a meritelor lui din timpul rzboiului; se evitau greelile i crimele; din
manuale dispar meniunile despre represiuni; a ncetat procesul reabilitrii jertfelor represiunilor;
numele lui Stalin din ce n ce mai des aprea n cri, memorii, ziare, filme. Aceast cotitur n
politic a fost observat de ctre intelectualitate. i n ajunul Congresului al XXIII-lea al PCUS
(martie-aprilie 1966) 25 reprezentani ai tiinei i culturii din URSS s-au adresat cu o scrisoare
lui L.I. Brejnev, n care i expuneau ngrijorarea cu privire la reabilitarea lui Stalin. Dar
Congresul a evitat aceast tem, de la tribuna Congresului a rsunat prentmpinarea la adresa
intelectualitii: Nu revenii la tema cultului, stalinism la noi deja nu mai este. Cursul spre
destalinizare a societii trasat de Congresul XX a fost oprit [300, p.19-20].
Apreciind nvmntul sovietic n anii 1956-1965, D.Hosking meniona: n mod
paradoxal, cel mai mare progres a fost atins n domeniile crora Hruciov le-a acordat o atenie
mai mic , n nvmntul academic, nvmntul colar din orae, institute i universiti.

114

[] Educaia politic nu a disprut, ns majoritatea studenilor o consider un ru inevitabil, i


cea mai mare parte a timpului o petrec pentru nsuirea altor discipline [302, p.316].

3.4. Concluzii la capitolul 3


Cu privire la politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n anii
1944-1965, tragem urmtoarele concluzii:
Procesul restabilirii procesului predrii/nvrii i cercetrii istoriei la facultile de istorie
din URSS avea loc n contextul realitii postbelice: neajunsul spaiilor, insuficiena cadrelor
i a studenilor, lipsa literaturii, presiunile i dictatul ideologic. Dificultile au fost depite
ctre mijlocul anilor 50. S-au creat faculti de istorie, au fost pregtite numeroase cadre
didactico-tiinifice calificate, colile au fost asigurate cu profesori de istorie etc.

Coninutul i ntregul proces didactico-tiinific a fost aservit sistemului totalitar, avnd n


cadrul acestuia funcii specifice. Statul sovietic reglementa i controla obiectivele didactice,
formele de nvmnt, ndeplinirea planurilor i programelor de studii. Ansamblul
disciplinelor, volumul lor, ordinea studierii acestora i formele de control erau subordonate
concepiei staliniste asupra istoriei, ideologiei partidului, n conformitate cu care
nvmntul istoric trebuia nu doar s dea cunotine sistematizate, dar i s le explice
viitorilor specialiti, i s-i conving c politica intern i extern a partidului de la conducere
este corect, c exist un singur partid, o singur ideologie i patrie.

Pentru a mbunti pregtirea istoricilor, planurile de studii la mijlocul anilor 50 au suferit


unele modificri: s-a mrit numrul orelor la disciplinele de specialitate i s-au micorat la
disciplinele filologice i de cultur general, ns la cele ideologice au rmas neschimbate.
Dictatul ideologic al epocii staliniste mpiedica procesul de dezvoltare a nvmntului
istoric transformarea tiinei istorice n instrument al politicii de partid a dus la deformarea
cercetrilor istorice. Campaniile i presiunile ideologice au dus la infiltrarea spiritului de
fric, slugarnic, i nu a celui tiinific, de creaie i gndire liber.
Absolvenilor facultilor de istorie li se atribuia misiunea de a continua educaia patriotic i
formarea cetenilor sovietici n teritoriu. Istoria trebuia s serveasc propaganditilor la
argumentarea liniei politice a partidului i justificrii legitimitii Puterii sovietice.
Campania contra cosmopolitismului a afectat toate sferele tiinei, nvmntului i culturii.
n toate instituiile de nvmnt din URSS, hotrrile ideologice au fost luate drept ghid
pentru activitatea lor. Desfurarea campaniei la facultile de istorie cpta un caracter
general acceptat de identificare, demascare i condamnare a cosmopoliilor. Oricine se

115

mpotrivea, sau nu ndeplinea cu strictee dispoziiile partidului, putea fi acuzat de


cosmopolitism, poclonire n faa occidentului, clasat drept duman al poporului.
n plan extern, lupta ideologic dintre Est i Vest n aceast perioad se nteete, n plan
intern se nsprete controlul asupra mijloacelor de informare n mas, a activitii editoriale,
activitii didactico-tiinifice a istoricilor, relaiilor cetenilor cu strintatea, se limiteaz
accesul la literatura tiinific i artistic de peste hotare etc.

Ca urmare, presiunile i controalele au transformat istoricii n executori servili ai


instruciunilor de partid, ploconirea slugarnic n faa culturii burgheze, n acest caz, a fost
transformat n slugrnicia de partid.

Congresul XX al PCUS a avut consecine contradictorii: a criticat cultul personalitii lui


Stalin, a fcut o bre n ideologia totalitar; istoricii puteau deja s pun la ndoial
principiile expuse n Cursul scurt, dar sperau s gseasc limitele libertii n deciziile
Congresului, lipsa crora stopa cercetrile. A aprut o situaie de confuzie i de incertitudine.
Istoricii se ntrebau dac libertatea este real sau formal, care dintre tezele expuse n trecut
trebuie s fie revizuite i care s rmn intacte, vor urma iari represiuni sau nu? etc.
n anii dezgheului hruciovist, tiina istoric a obinut un anumit impuls, nainte de toate,
pentru c n primii ani de dup Congres istoricii au obinut posibilitatea de a elabora
metodologia tiinei, dei n cadrul teoriei marxist-leniniste. Aceasta a fost perioada eliberrii
pariale de dogmatism , parial, deoarece muli cutau soluia n nelegerea pe nou a lui
Marx, cauza tuturor relelor epocii staliniste fiind considerat vulgarizarea tiinei.
ncercrile de a critica ideologia marxist-leninist aruncau automat persoanele din tiin,
negarea dogmei amenina pe curajoi de a fi pedepsii. Posibilitatea cercetrilor tiinifice,
depindea de conjunctura politic, tiina nu a dobndit doar o libertate limitat.
Dup destituirea lui Hruciov, n toate domeniile vieii sociale, inclusiv n cel al educaiei,
nvmntului i tiinei, a nceput procesul de restalinizare. n publicaiile tiinifice i
periodice, numele lui Stalin a nceput din nou s fie glorificat, iar crimele justificate.

116

4. IMPLEMENTAREA MODELULUI SOVIETIC AL NVMNTULUI ISTORIC


SUPERIOR N RSS MOLDOVENEASC (1944-1965)
4.1. Instituionalizarea modelului sovietic al nvmntului istoric superior n RSSM
4.1.1. Premisele instituionalizrii nvmntului istoric marxist n RSS Moldoveneasc
Premise ale instituionalizrii modelului sovietic al tiinei i nvmntului istoric pe
teritoriul rii noastre au fost create odat cu instaurarea Puterii sovietice i constituirea RASSM.
n Memoriul cu privire la necesitatea crerii Republicii Autonome Sovietice Socialiste
Moldoveneti (RASSM), n opinia noastr, pot fi identificate i premisele instituionalizrii
nvmntului i tiinei istorice marxiste pe teritoriul rii noastre. n acest memoriu se
meniona: 1. Din punctul de vedere al URSS, este cu att mai necesar, cu ct este posibil
eventualitatea, mai devreme sau mai trziu, a apariiei conflictelor militare n timpul crora este
necesar un spate al frontului bine asigurat, lipsit de stri de nemulumire; 2. Republica
Moldoveneasc ar putea juca rolul de factor politico-propagandistic pe care-l joac Republica
Bielorus fa de Polonia i cea Karel fa de Finlanda [303, p.93; 304, p.283]. Sistemul de
nvmnt i cel de propagand instituit n RASSM avea menirea s legitimeze instaurarea
regimului totalitar comunist n teritoriu, crearea noii structuri statale, preteniile asupra
teritoriilor din dreapta Nistrului, s supun sub aspect spiritual, ideologic toat populaia. n afar
de aceasta, nvmntul istoric superior urma s asigure cu cadre marxiste activitile
propagandistice i s alimenteze teoria exportului de revoluie n statele Europei de Est.
Organizarea oficial a nvmntului istoric marxist a nceput n anul 1930, cu inaugurarea
la Tiraspol a Institutului nvmntului Public (n 1933 Institutul Pedagogic T.G. evcenko
cu 4 ani de studii) [123, p.10; 305, p.6]. De la nceput, institutul i-a desfurat activitatea ca o
unealt docil regimului. ns n noua instituie de nvmnt superior, Facultatea de Istorie a
fost creat abia peste doi ani, pregtirea cadrelor de istorici demarnd astfel n 1932, cnd a fost
inaugurat Facultatea de Istorie [125, p.3; 65], dei ideologia marxist (Bazele marxismleninismului; Istoria PC(b) din toat Uniunea) se studia i n cadrul altor specialiti.
Institutul avea patru faculti inclusiv Facultatea de Istorie [272, d.317, f.23-29]. La facultate
activau dou catedre: catedra Marxism-Leninism, catedra de Istorie, [3, d.544, f.6], la care
lucrau: I.Ceban, V.Senkevici, S.Afteniuc, N.Kiricenko, A.Gozun, Ia.Grosul [125, p.12] care au
devenit soldaii principali ai frontului ideologic din RSSM, deinnd funcii importante.
n anii 1930-1940 nvmntul superior din RASSM a pregtit cadre marxiste autohtone,
necesare att pentru asigurarea necesitilor regimului local, ct i pentru un eventual export al
acestora n alte teritorii ocupate. Astfel, dup ocuparea Basarabiei de ctre Uniunea Sovietic, n
anul 1940, la Chiinu a fost inaugurat Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat. Institutul la
117

momentul fondrii avea 5 faculti, printre care i Facultatea de Istorie. Primul decan a fost
N.Kiricenko [306, p.58].
Evenimentele ce s-au perindat n vara anului 1941 (22 iunie-26 iulie) au influenat i
dezvoltarea nvmntului istoric superior din RSSM. n adncul Uniunii Sovietice, a fost
evacuat Institutul Pedagogic din Chiinu i cel din Tiraspol. Institutele pedagogice au fost
evacuate n regiunea Orenburg (atunci Cikalov), n oraul Buguruslan. Aici institutele au fost
unite ntr-o singur instituie cu denumirea de Institutul Pedagogic Moldovenesc. n anul de
studii 1941/42 Institutul Pedagogic nu i-a desfurat activitatea n mod normal. Studenii i
cadrele au fost transferai n cadrul Institutului Pedagogic din Cikalov i n cadrul Institutului de
nvtori din Biisk. Institutul Pedagogic Moldovenesc evacuat i-a nceput activitatea propriuzis la 1 octombrie 1942, conform deciziei nr. 8 a Comitetului nvmntului Public [307, d.87,
f.9]. Facultatea de Istorie era n componena acestei instituii, fiind i cea mai numeroas.
Necesitatea n cadre istorice nu s-a spulberat, nici n anii rzboiului, deoarece orice rapt
teritorial trebuia urmat de motivaii teoretice, puse pe seama istoricilor i a lingvitilor, mai mult
ca att, istoricii fiind educai n spiritul marxist-leninist deveneau cei mai devotai piloni ai
ideologiei i regimului. La nceputul anului de studii 1942/43, la institut i fceau studiile n
total 98 de studeni, dintre care 39 la Facultatea de Istorie (sau 40%). La 20 mai 1943, la institut
i fceau studiile 126 studeni, dintre acetia 7 moldoveni, 2 bulgari, 2 polonezi, 1 rus, restul 114
evrei [1, d.2, f.14]. Dintre 126 de studeni n 1943, 58 de studeni i fceau studiile la
Facultatea de Istorie [1, d.2, f.14]. Iar n 1944 numrul lor va ajunge la 104, repartizarea pe ani
era urmtoarea: anul l 6 studeni, anul II 20 studeni, anul III 13 studeni. Dei era cea mai
numeroas, reuita la facultate era cea mai sczut: anul I doar 76% din 100%, anul II 8%, anul
III 25% [152, p.294].
n ce privete cadrele didactice, situaia nu era nici ea prea bun, ns a fost rezolvat pe
dou ci: l. Ajutorul Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS ce a ndreptat la lucru n Institut
absolveni i doctoranzi ai Universitilor din Moscova i Leningrad; 2. Specialitii n domeniul
istoriei, economiei, limbii i literaturii ai Institutului de Cercetri tiinifice din Moldova (ce se
afla n evacuare, n acelai ora) activau n calitate de colaboratori la institut [152, p.294].
Lista cadrelor didactice se prezenta n felul urmtor: 1) N.V. Berezneakov candidat n
tiine istorice, ef al catedrei de istorie, absolvent al Universitii din Leningrad, eful seciei de
istorie a IC din Moldova, preda istoria URSS i istoriografia; 2) Z.V. Udalova lector
superior, absolvent i doctorand la Universitatea de Stat din Moscova, preda istoria veche i
medie; 3) N.O. Pavlikaia candidat n tiine, docent, preda istoria URSS i cea modern,
absolvent al US din Leningrad; 4) V.Senkevici lector, preda istoria Moldovei, absolvent al
118

Institutului Pedagogic din Tiraspol, eful IC din Moldova; 5) Ia. S. Grosul decanul Facultii
de Istorie, candidat n tiine istorice, lector, se va transfera din Kzl-Orda n Buguruslan, iar la
edina Comitetului tiinific al Universitii din Kiev i va susine teza de candidat n tiine istorice, cu tema Reforma rneasc din 1868 n Moldova [152, p.294; 1, d.2, f.154-155].
n perioada evacuaiei, funcia de decan a exercitat-o N.V. Berezneakov, iar apoi Ia.Grosul.
i n anii rzboiului, tinerii specialiti au avut posibilitatea de a-i continua studiile, s-a permis
admiterea la doctorantur n cadrul Universitii de Stat din Moscova, cu o singur cerin: ca
temele de cercetare s in de Istoria Moldovei, ncepnd cu secolul al XV-lea i pn n zilele
noastre, cercetarea trebuia efectuat n baza izvoarelor inedite. Colaboratorii catedrei cercetau i
ei teme legate de istoria Moldovei: N.O. Pavlikaia Relaiile ruso-moldave n a II-a jumtate a
sec. al XVII-lea; Z.V. Udalova Perioada antic n istoria Moldovei; N.V. Berezneakov
Bucovina sub jugul Austriei, Ocuparea Basarabiei de Romnia, Ia.Grosul Reforma rneasc
din 1868 din Moldova. Tematica corespundea cerinelor politice ale regimului stalinist.
n anul 1943, la Moscova, n cadrul edinei Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS, a
fost ascultat raportul conducerii institutului. n raport se sublinia faptul c lipsete un specialist la
Istoria URSS i la Istoria rilor coloniale, iar catedrele sunt pregtite pentru editarea manualelor
i a programelor n limba moldoveneasc etc. La aceeai edin s-a luat hotrrea de a introduce
n planurile de studii pe anul 1943/44 la facultile umanistice disciplina Istoria RSSM. Pentru
aceasta erau necesare programe i manuale, care trebuiau elaborate n cadrul institutului. S-a
hotrt problema editrii Analelor tiinifice. La 16 iunie 1944, prin Hotrrea nr.726, la institut
sunt ndreptai la lucru patru candidai n tiine istorice [1, d.2, f.295].
n februarie 1944, n postul de confereniar al Catedrei de Istorie a fost angajat Iachim
Grosul, care n mai 1944 a fost numit ef al catedrei de Istorie i decan al Facultii de Istorie. El
a adus o contribuie considerabil, mai ales dup rentoarcerea Institutului din evacuare la
Chiinu, la consolidarea bazei didactice a facultii, la asigurarea ei cu cadre pedagogice de
nalt calificare i la sporirea muncii didactico-metodice [142, p.7].
Anul 1944 a fost marcat prin faptul c facultatea de istorie a fost absolvit de 34
persoane. Dup ocuparea teritoriului Moldovei de armata sovietic, colectivul Institutului a primit ordin de reevacuare n urmtoarea ordine: restabilirea Institutului Pedagogic de Stat din
Chiinu i a celui de nvtori din Tiraspol. Institutul de nvtori se va restabili cu trei
faculti, printre care i Facultatea de Istorie, de altfel ca i n cadrul celui pedagogic va
funciona Facultatea de Istorie [1, d.6, f.76].
De asemenea, n vederea asigurrii activitii regimului ntr-o eventual reinstaurare a
Puterii sovietice pe teritoriul Basarabiei, n evacuare, CC al PC(b) din Moldova a adoptat
119

hotrrea de a organiza cursuri de trei luni pentru pregtirea lucrtorilor comsomoliti i de


partid n numr de 150 de persoane. De asemenea, au fost organizate cursuri pentru pregtirea
activului de partid n oraul Buguruslan [306, p.59]. Cadrele pedagogice, pregtite n spiritul
ideologiei marxist-leniniste i a lucrtorilor de partid, conform inteniilor Puterii sovietice urma
s faciliteze instaurarea regimului sovietic n Basarabia.
4.1.2. Instituionalizarea nvmntului istoric superior n RSSM
n vara anului 1944, n timpul cnd operaiile militare pe teritoriul Basarabiei nc nu erau
finisate, Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS a elaborat un plan minuios de restabilire a
regimului sovietic de comand n toate sferele de activitate: organizare social i politic,
economie, cultur, nvmnt. Referitor la nvmntul superior, a fost emis Hotrrea cu
privire la aciunile de mbuntire a lucrului politic i cultural de mas i restaurarea
instituiilor nvmntului public i medicale n raioanele RSSM, eliberate de ocupanii
germano-romni (iunie 1944)[308, p.81]. n acest document, se nainta drept sarcin de
neamnat restabilirea nvmntului public, mbuntirea lucrului politic i propagandistic n
republic. Prin alt hotrre din 16 iunie 1944 Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS obliga
Comitetul Unional pentru coala Superioar din URSS s ndrepte n Moldova pentru activitatea
n Institutele pedagogice ase doctori n tiine (2 pentru predarea Marxism-Leninismului, 2
literatura rus, 2 predarea istoriei) [309, d.37, f.85]. n spiritul acestor hotrri, n perioada 2527 iunie 1944 a avut loc Plenara CC al PC(b)M n cadrul creia s-au discutat problemele ce
necesitau a fi soluionate n vederea reinstaurrii Puterii sovietice n teritoriul ocupat. n
stenograma plenarei se menioneaz: innd cont de faptul c populaia teritoriilor eliberate s-a
aflat mult timp n condiiile ocupaiei germano-romne, a fost educat de propaganda fascist n
spirit dumnos nou (Puterii sovietice A.D.) i a fost lipsit de informaia sovietic veridic,
CC PC(b) din toat Uniunea cere de la noi (PC(b)M A.D.) desfurarea lucrului de propagand
n rndul ranilor, muncitorilor, intelectualitii i tineretului [309, d.2, f.36-40]. n stenogram
se mai menioneaz despre ajutorul acordat de CC al PC(b) din toat Uniunea n realizarea
scopurilor politice, propagandistice, ideologice n teritoriul ocupat; despre 41 specialiti trimii
s organizeze lucrul propagandistic, editarea ziarelor comuniste etc. De asemenea, CC al PC(b)
din toat Uniunea a ordonat PC(b)M, n aceeai ordine de idei, s restabileasc sistemul de
nvmnt, de pregtire i perfecionare a cadrelor didactice (vezi Anexa 8) [309, d.2, f.36-40].
Din aceste documentele,

rezult clar c partidul/stat n anul 1944 paralel cu desfurarea

operaiunilor militare pe teritoriul Basarabiei pregtea terenul pentru reinstaurarea Puterii


sovietice, de remarcat c un rol preponderent l avea propaganda ideologiei marxist-leniniste n
rndul populaiei, n vederea atragerii ei de partea sa i constituirii unei mase largi loiale
120

regimului pentru un timp ndelungat, ntruct aveau loc nu doar aciuni propagandistice efemere,
ci constituirea unui sistem al aparatului de partid i de nvmnt pe ntreg teritoriul ocupat.
Hotrrile i sarcinile din documentele menionate mai sus au fost aplicate n practic n
domeniul nvmntului istoric superior din RSSM prin cteva politici de baz: Ideologizarea
procesului didactico-tiinific; Instituionalizarea nvmntului istoric superior; Politica
marxist de cadre; Politica privind componena i dinamica contingentului studenesc de la
facultile (seciile) de istorie; Studierea istoriei naionale n contextul istoriei URSS.
Obiectivele Puterii sovietice urmrite prin instituirea sistemelor de propagand i
nvmnt n RSSM le observm ntr-o circular, emis de Comisariatul nvmntului n anul
1945 pentru toate instituiile de nvmnt din republic, cu titlul Scopurile pentru anul de studii
1945-1946. n documentul dat, se menioneaz c n faa ntregii ri st drept sarcin
primordial de a restabili economia i cultura, de a lichida urmrile rzboiului i ale ocupaiei
germano-romne [309, d.147, f.115-120], n afar de aceasta, circulara constat un ir de daune
aduse nvmntului de ocupanii germano-romni: au distrus sistemul nvmntului
sovietic i au adus daune colilor, au fot extrase circa 100 mii de bnci, circa 3 mil. volume de
literatur tiinific i artistic etc. [309, d.147, f.115-120]. Cea mai mare crim, conform
documentului, a fost c 3 ani de zile copiii au studiat n colile romnizate, au fost sub influena
ideologiei fasciste, drept rezultat documentul constat c elevii au pierdut timpul de trei ani n
ce privete educaia normal, i c au probleme n contiin, au fost traumatizate sufletele a sute
de mii de copii sovietici [309, d.147, f.115-120]. n acest context, Comisariatul Norodnic al
nvmntului fixeaz drept sarcini pentru anul de studii 1945/46: de a lichida urmrile
ocupaiei germano-romne din nvmnt [.] de a educa tnra generaie n spiritul ideologiei
marxist-leniniste, a Marelui Octombrie, a motenirii lsate de marele Lenin i Stalin[309, d.147,
f.115-120]. Prin urmare, instituirea sistemului nvmntului sovietic preuniversitar i superior
avea drept scop principal nu att de a pregti cadre pentru economia naional, ct de a modela
contiina locuitorilor Basarabiei n vederea constituirii unei mase de populaie loiale regimului.
Un argument n plus la aceast afirmaie ne servete informaia profesorului M.Pavlov
(directorul Institutului Pedagogic din Chiinu n anul 1945) Cu privire la necesitatea
deschiderii unei universiti n RSS Moldoveneasc, adresat Seciei coli a CC PC(b) din toat
Uniunea. n aceast informaie, profesorul M.Pavlov constat c Institutul Pedagogic nu poate
asigura n ntregime necesitatea de specialiti calificai, dar atragerea tineretului la studii este
necesar pentru a demonstra c Puterea sovietic, pentru poporul moldovenesc este puterea
proprie, matern, realizat prin strduinele sale, cu propriile mini [310, d.267, f.16].
Inaugurarea unei universiti, n opinia profesorului Pavlov, mai era necesar i din considerentul
121

c Boierii romni au deschis la Chiinu filiala Universitii din Iai n componena Facultii
de Teologie i a Facultii Agricole, astfel c Puterea sovietic trebuie s deschid o
universitate complet cu apte faculti [310, d.267, f.16]. Prin urmare, dezvoltarea
nvmntului superior n RSSM era necesar pentru a demonstra populaiei autohtone c
Puterea sovietic este orientat spre bunstarea populaiei i c are o mai mare grij de ea dect
Statul romn n perioada interbelic.
n vederea aplicrii n practic a Hotrrii cu privire la aciunile de mbuntire a lucrului
politic i cultural de mas i restaurarea instituiilor nvmntului public i medicale n
raioanele RSSM, eliberate de ocupanii germano-romni din iunie 1944 [308, p.81], Sovietul
Comisarilor Norodnici din RSSM a emis un ir de hotrri: Hotrrea din 15 iulie 1944 a instituit
15 coli-internat, a ordonat comisarului nvmntului M.Radul s completeze colile cu cadre
didactice, iar pentru a asigura cu cadre colile, a permis absolvirea nainte de termen a studenilor
Institutului Pedagogic Moldovenesc, cu oferirea condiiilor de a-i continua studiile dac doresc
[309, d.146, f.1]; Hotrrea din 24 iulie 1944 Cu privire la restabilirea reelei instituiilor de
nvmnt superior i mediu de specialitate a sistemului Comisariatului nvmntului Public
al RSSM [1, d.6, f.76; 188, p.27] prevedea restabilirea Institutului de nvtori din Tiraspol, a
Institutului Pedagogic din Chiinu i a unui ir de coli pedagogice i profesionale; hotrrea
special a Sovietului Comisarilor Norodnici din 29 septembrie 1944 Cu privire la restabilirea
reelei de coli superioare i medii de specialitate existente n anul 1941 n RSSM, obliga
comisarul nvmntului M.Radul s asigure cu toate cele necesare instituiile de nvmnt
superior i mediu special i la 15 octombrie 1944 s nceap procesul de studii [309, d.146, f.6].
Peste un an, n 1945, Hotrrea CC al PC(b)M i a Sovietului Comisarilor Norodnici din
RSSM a nfiinat Institutul de nvtori de Stat din Bli, n componena cruia figura Secia de
Istorie [2, d.3, f.1], iar prin Hotrrea PC(b)M i a Consiliului Comisarilor Norodnici din RSSM
din 4 martie 1946 se prevedeau aciunile de ntemeiere a Universitii de Stat din Chiinu cu
cinci faculti, inclusiv cu Facultatea de Istorie i Filologie. Peste trei ani, n 1949, printr-o
dispoziie similar a fost nfiinat Institutul de nvtori din Soroca [307, d.87, f.9-10].
n afar de aceste aciuni, n vederea asigurrii sistemului de nvmnt sovietic instituit n
RSSM, s-au organizat cursuri de scurt durat de pregtire a profesorilor pentru colile primare
i colile medii din republic. Cursurile, de obicei, se desfurau n instituiile de nvmnt deja
existente (la Chiinu, Bli, Cahul, Soroca) [309, d.147, f.81-84].
Prin urmare, n perioada anilor 1944-1965, pe teritoriul RSSM au activat n total 5 instituii
de nvmnt superior n cadrul crora pe parcursul a diverse perioade de timp s-au pregtit
cadre de istorici marxiti. La rndul lor, aceste instituii de nvmnt superior pot fi clasificate
122

n trei categorii: I. Institute de nvtori cu doi ani de studii (Institutul de nvtori din
Tiraspol, transformat n 1952 n institut pedagogic; Institutul de nvtori din Bli, din 1953
institut pedagogic; Institutul de nvtori din Soroca); II. Institute pedagogice cu patru ani de
studii (Institutul Pedagogic I.Creang din Chiinu; din anul 1952 Institutul Pedagogic
T.G.evcenko din Tiraspol; din anul 1953 Institutul Pedagogic Al.Ruso din Bli); III.
Universitatea de Stat din Chiinu cu cinci ani de studii.
Institutele de nvtori. Institutul de nvtori din Tiraspol a fost restabilit prin Hotrrea
Consiliului Comisarilor Norodnici ai RSS Moldoveneti din 2 septembrie 1944 ncepnd cu data
de 1 noiembrie 1944 cu cinci faculti, printre care i Facultatea de Istorie [1, d.6, f.76; 2, d.2,
f.202], care avea n componena sa o singur catedr catedra de Istorie. n a doua jumtate a
anului de studii 1945/46, catedra Bazele Marxism-leninismului se desprinde de catedra de
Istorie. Catedra Bazele Marxism-Leninismului avea statut de catedr universitar, asigurnd
predarea disciplinelor ideologice la toate facultile.
Institutul din Tiraspol a fost restabilit cu statut de Institut de nvtori cu doi ani de studii
fiind transformat n Institut Pedagogic cu patru ani de studii abia n anul 1952 [307, d.87, f.10].
n anul 1954 Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic T.G. evcenko este transferat la
Institutul Pedagogic I.Creang din Chiinu.
Insuficiena cadrelor didactice n colile republicii i a ideologilor marxiti-leniniti a
impus necesitatea crerii n 1945 a Institutului de nvtori din Bli [272, d.317, f. 23-29]
(Institutul Pedagogic Alecu Russo din Bli) care avea n componena sa trei secii: Secia de
Istorie i Filologie; tiine ale Naturii i Geografie, Secia de Matematic. La Secia de Istorie i
Filologie se pregteau profesorii de istorie i limba i literatura moldoveneasc i profesori de
istorie i limba i literatura rus. n primul an de studii, la aceast secie erau dou grupe: una cu
nvare n limba moldoveneasc, iar alta cu nvare n limba rus [2, d.3, f.1-2].
Catedrele la Institutul de nvtori i-au nceput activitatea n al doilea semestru al anului
de studii 1945/46. La secia de Istorie i Filologie activau catedrele filologice i catedra de Istorie
[2, d.11, f.223]. n anul 1946, este constituit catedra Bazele Marxism-Leninismului [234, d.7,
f.1].
n Raportul Institutului de nvtori din Bli se menioneaz c aceast instituie de
nvmnt superior i-a nceput activitatea n luna mai a anului 1945 sub semnul grijii mari a
Partidului i Guvernului fa de nvtori i coal [2, d.3, f.1]. Anul de studii a nceput la 17
septembrie 1945 i s-a finisat la 1 iulie 1946.
n documentele anului 1948, se ntlnete denumirea de Facultatea de Istorie i Filologie a
Institutului din Bli. Institutul de nvtori din Bli nu era organizat pe faculti, ci pe secii.
123

Aceast denumire, n rapoartele controlorilor de partid, este ntlnit din obinuina acestora de a
utiliza referitor la instituiile de nvmnt superior denumirea de faculti, intrat n uz chiar i
n rndul studenilor i profesorilor acestei instituii de nvmnt. n fruntea Seciei (facultii)
de Istorie i Filologie s-a situat pn n anul 1949 profesorul de literatur Vaisman, care de altfel
a fost nlturat din funcie prin ordinul ministrului nvmntului [258, d.314, f. 27]. n fruntea
Facultii de Istorie i Filologie a fost numit tnrul absolvent al Facultii de Istorie a
Institutului Pedagogic din Chiinu Gheorghe S. Grosul [272, d.314, f. 89-90].
O alt instituie de nvmnt superior, n cadrul creia pe o perioad scurt au fost
pregtite cadre didactice n domeniul istoriei i despre care se cunoate mai puin, ntruct
fondurile de arhiv cu privire la activitatea acestei instituii lipsesc, a fost Institutul de nvtori
din Soroca, cu doi ani de studii. Institutul a fost organizat n anul 1949. El nu avea o organizare
pe faculti, dar ca i cel din Bli pe secii i pregtea profesori de diferite specialiti, inclusiv
de istorie i geografie, pentru asigurarea claselor V-VII ale colilor medii din republic cu
profesori de istorie i geografie [307, d.87, f.9-10].
La nceputul anului de studii 1951/52, au avut loc modificri ale structurii nvmntului
istoric superior din RSSM, astfel c n conformitate cu Hotrrea ministrului nvmntului din
RSSM au fost fuzionate facultile sau seciile istorice cu cele filologice de la institutele
pedagogice i de nvtori. La Institutul Pedagogic din Chiinu au fost fuzionate Facultatea de
Istorie i cea de Literatur n Facultatea de Istorie i Filologie, cu dou secii respective. n
funcia de decan al Facultii a fost numit A.Penzul. La institutele de nvtori din Bli i
Soroca au fost create secii de istorie i filologie i au fost desemnai efi de secie S.A. Cernea
ef Secie Istorie i Filologie la Institutul de nvtori din Bli i, respectiv, I.A. Rudenco ef
Secie Istorie i Filologie la Institutul de nvtori din Soroca [2, d.9, f.22-23].
La facultile (seciile) de istorie ale institutelor de nvtori se simea chiar de la fondarea
lor, i dup transformarea unora dintre ele n institute pedagogice, o lips a cadrelor de nalt
calificare, ceea ce diminua calitatea procesului instructiv-educativ. Astfel, conform unei
informaii privind susinerea tezelor de doctor a cadrelor din instituiile de nvmnt superior
din RSSM n perioada 1945-1949: nici un colaborator al Institutelor de nvtori din Bli i din
Soroca de la nici o secie nu a susinut vreo tez de doctor n tiine, dei numeroase cadre au fost
delegate n universiti din URSS pentru a-i face studiile postuniversitare [2, d.38, f. 20-27].
Lipsa cadrelor de nalt calificare precum i numrul relativ mic al studenilor de la Facultile
de Istorie ale Institutului Pedagogic din Tiraspol, a celui din Bli i a celui din Soroca (n anul
de studii 1949/50 au fost planificate 50 de locuri la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic
din Tiraspol, dar abia de s-au putut acumula 20 de studeni [311, d.787, f. 123]); pe la mijlocul
124

anilor 50 s-au produs mari schimbri n pregtirea profesorilor de istorie pentru colile
republicii. Pn n anul de nvmnt 1954/55, dasclii de istorie erau pregtii la Institutele de
nvtori din Bli, Tiraspol, Soroca, la Institutul Pedagogic din Chiinu i la Universitatea de
Stat din Moldova. ncepnd cu acest an de studii, obligaia respectiv i-au asumat-o Institutul
Pedagogic din Chiinu i Universitatea de Stat. Deoarece n anul 1954 la Institutul Pedagogic
din Chiinu au fost transferate facultile de istorie din Bli, Tiraspol i Soroca [306, p.63],
Institutul de nvtori din Soroca fiind lichidat, o parte din secii au fost transferate la Institutul
Pedagogic din Bli, iar cea de istorie la Institutul Pedagogic din Chiinu. Facultile de Istorie
a Universitii de Stat din Chiinu i a Institutului Pedagogic de Stat Ion Creang au avut
rolul decisiv n procesul de formare a specialitilor istorici marxiti i a cadrelor de partid din
RSSM, jucnd un anumit rol n ridicarea calitii pregtirii profesorilor de istorie.
Institutele pedagogice. Institutul Pedagogic din Chiinu a fost restabilit cu componena
a 5 faculti, printre care i Facultatea de Istorie. Iniial la Facultatea de Istorie era o singur
catedr de Istorie, n anul de studii 1944/45 au fost create trei catedre: de Istorie a URSS (ef
catedr Ia.Grosul, doctor n istorie), de Istorie Universal (ef catedr N.Koroliov) i de Istorie a
Moldovei (ef catedr N.Narov). Comitetul pentru nvmntul Superior de pe lng Sovietul
Comisarilor Norodnici al URSS n-a aprobat nfiinarea acestei catedre, rmnnd, n cele din
urm, doar dou catedre: de Istorie a URSS i de Istorie Universal. n legtur cu transferarea
lui Ia.Grosul la Universitatea de Stat din Moldova, n postul de ef al catedrei de Istorie a
Popoarelor URSS a Institutului Pedagogic din Chiinu a fost numit profesorul N.Narov. Dup
eliberarea din serviciu a lui N.Narov (1947), n postul de ef al catedrei de Istorie a URSS a fost
numit prin cumul N.Berezneakov, doctor n istorie, confereniar universitar. ncepnd cu 1949,
funcia de ef al catedrei Istoria URSS a exercitat-o doctorul n istorie S.Afteniuc [142, p.48].
La Institutul Pedagogic din Chiinu, din anul 1944 activau catedrele Bazele MarxismLeninismului (n 1956 Ecnomie Politic i Filozofie) i catedra Istoria PC(b) din toat Uniunea
(n 1952 Istoria PCUS). Aceste catedre aveau statut de catedre universitare i asigurau predarea
cursurilor ideologice la toate facultile institutului, inclusiv la cea de istorie [2, d.292, f.11-36].
n anul 1951, n baza Facultii de Istorie i a Facultii de Filologie a fost creat Facultatea
de Istorie i Filologie. Primul decan al acesteia a devenit A.Penzul, iar n ianuarie 1952 a fost
numit decan L.Neizvestnh. n decembrie 1952, L.Neizvestnh a fost transferat n postul de ef
al catedrei de Literatur Rus i Universal, iar decan a fost numit Vera Smelh, lector superior
la catedra de Economie Politic i Filozofie. n septembrie 1953, decan devine A.Repida, care
deine funcia pn la comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea din Moldova (1960).

125

n anul 1954, are loc deja cunoscuta transferare a tuturor facultilor de istorie din
institutele pedagogice i de nvtori la IPC, structura facultii rmnnd aceeai pn la 17
august 1955, cnd n conformitate cu Ordinul ministrului nvmntului al RSS Moldoveneti
catedra de Istorie a Popoarelor URSS i catedra de Istorie Universal au fost unite n una singur
catedra de Istorie. n postul de ef al catedrei de Istorie a fost numit S.Afteniuc, care n 1956 a
fost transferat la lucru n Institutul de Istorie al Filialei Moldoveneti a Academiei de tiine a
URSS. ef al catedrei a fost ales N.Kiricenko, doctor n istorie, care nc din 1953 se afla n
postul de director adjunct al Institutului pentru nvmnt i tiin. El cumula dou funcii cea
de director adjunct al Institutului i cea de ef al catedrei, funcii pe care le-a exercitat pn la
comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea de Stat din Chiinu [142, p.48].
n anul 1960, prin Hotrrea CC al PCM i a Sovietului Minitrilor al RSSM din 30
aprilie, Institutul Pedagogic din Chiinu a fuzionat la 1 septembrie a aceluiai an cu
Universitatea de Stat din Chiinu. Asemenea comasri au avut loc i n alte capitale ale
republicilor unionale i autonome din fosta URSS [142, p. 74]. Prin urmare, i Facultatea de
Istorie de la Institutul Pedagogic a fost transferat la Universitatea de Stat din Chiinu [312, .
42], fiind ncadrat n secia de Istorie a Facultii de Istorie i Filologie. Aceasta din urm
devenind unica instituie de pregtire a cadrelor istorice din republic pn n anul 1973.
Universitatea de Stat din Chiinu. Facultatea de Istorie a Universitii de Stat din
Chiinu i ncepe activitatea din momentul inaugurrii universitii. Iniial, purta denumirea de
Facultatea de Istorie i Filologie. Responsabil de organizarea facultii i asigurarea nceputului
studiilor la l octombrie 1946 a fost numit Ia.Grosul. n 1946 doctorul n istorie Ia.Grosul este
transferat de la Institutul Pedagogic din Chiinu la Universitatea de Stat, unde particip n mod
nemijlocit la crearea Facultii de Istorie i Filologie, primul decan al creia a fost pn n 1948.
Conduce, de asemenea, pn n 1960 catedra de Istorie a URSS [306, p.65].
Facultatea de Istorie i Filologie avea trei secii: limba i literatura moldoveneasc; limba i
literatura rus; istoria. Secia de istorie, la rndul su, avea la nceput dou catedre: catedra de
Istorie a Popoarelor URSS i catedra de Istorie Universal. n primii ani de activitate ai
universitii (1946-1948), studiile se efectuau exclusiv n limba rus. Pe parcursul anilor 19461960, funcia de decan al Facultii de Istorie i Filologie au deinut-o att specialitii istorici, ct
i filologi. Decani ai facultii au fost pn la 1960, n ordinea ce urmeaz: Ia.Grosul (19461948), M.Pustnikova (1948), A.Simonov (1948-1950), I.Varticean (1950), M.Muntean (1950),
A.Malikov (1951), I.Meceriuk (1952), B.Ardentov (1952-1953), A.Simonov (1953-1954),
P.Mezenev (1954), V.Senkevici (1954), I.Racul (1954-1957), M.Muntean (1957-1960). Din
1960 i pn n 1970 decan al facultii a fost Afanasie Repida [141, p. 218].
126

n 1962, n legtur cu creterea numrului de studeni la Facultatea de Istorie i Filologie


i lundu-se n seam contingentul redus de studeni la Facultatea de Drept, Facultatea de Istorie
i Filologie i Facultatea de Drept se reorganizeaz n Facultatea de Istorie i Drept cu dou
secii de istorie i de drept, i Facultatea de Filologie [313, p.108]. Urmtoarea reformare a
avut loc n 1964: s-au constituit dou faculti separate: Facultatea de Istorie i Facultatea de
Drept. Decan al Facultii de Istorie a fost confirmat A.Repida [313, p.109].
4.2. Politica Statului sovietic privind componena corpului didactico-tiinific i studenesc
la facultile de istorie
Documentele de arhiv depistate cereri de angajare ale specialitilor, rapoartele
instituiilor de nvmnt superior privind componena corpului didactic ne demonstreaz c
n primul deceniu postbelic n RSSM, criteriile de care se inea cont la angajarea specialitilor la
serviciu n instituiile de nvmnt superior erau urmtoarele: deinerea diplomei de studii
superioare (preferabil de studii postuniversitare, de candidat sau doctor n tiine), apartenena
naional i de partid, localitatea unde s-a nscut persoana respectiv i de unde a venit dac nu
era local, i cel mai important n primii ani postbelici era dac specialistul n timpul ocupaiei a
fost sau nu pe teritoriul dintre Prut i Nistru [309, d.147, f.55-57]. n urma analizei
documentelor, observm faptul c majoritatea specialitilor angajai la instituiile de nvmnt
superior din RSSM n anii 1944-1946, n timpul ocupaiei (1941-1944) au locuit n evacuare n
oraul Buguruslan, s-au aflat n diverse regiuni ale Uniunii Sovietice, i puine dintre persoanele
angajate s-au aflat n Basarabia n aceast perioad. n ce privete componena naional,
observm, de asemenea, c nu a fost angajat nici o persoan de naionalitate romn, dei n
republic erau specialiti care-i fcuser studiile n perioada interbelic la instituii de
nvmnt din Romnia. Persoanele care nu au fost n evacuare n perioada 1941-1944 sau i-au
fcut studiile n Romnia erau considerate persoane periculoase pentru Statul sovietic, ntruct
erau considerate c au fost supuse ideologiei burgheze, fasciste etc.
nc din anul 1944 asupra instituiilor de nvmnt superior a fost stabilit un control
riguros. n conformitate cu Hotrrea nr.378 din 19 august 1944 a Comitetului Unional pentru
coala Superioar de pe lng Sovietul Comisarilor Norodnici din URSS n legtur cu lipsa
msurilor necesare pentru crearea corpului profesoral-didactic, se instituia un control dur al
cadrelor didactico-tiinifice din partea comisariatelor pentru nvmnt i directorii instituiilor
de nvmnt superior. Astfel, comisariatele pentru nvmnt i directorii institutelor trebuiau
s efectueze controlul (din punct de vedere politic) i evidena cadrelor, s organizeze concursuri
pentru ocuparea funciilor, s interzic transferul cadrelor dintr-o instituie n alta, de asemenea

127

s efectueze un ir de aciuni menite s asigure buna activitate i controlul exigent asupra


lucrului didactico-tiinific i propagandistic din instituiile de nvmnt superior. Iar
rezultatele s fie raportate la Comisariatul nvmntului Superior din URSS [309, d.1150, f.1718]. Aciunile ntreprinse aveau scopul s identifice cadrele didactico-tiinifice din republic
care au pierdut legtura cu instituiile de nvmnt superior n legtur cu evacuarea Institutului
Pedagogic n Buguruslan, s atrag altele noi, i n urma unui control riguros s le pstreze n
cadrul institutelor, ntruct numrul cadrelor calificate n RSSM n anul 1944 era foarte mic.
La Chiinu, Institutul Pedagogic s-a rentors cu 20 de cadre didactico-tiinifice i 160 de
studeni, urmnd ca Sovietul Comisarilor Norodnici din RSSM s ofere spaiu de studiu i toate
cele necesare desfurrii procesului didactic al unei instituii de nvmnt superior [1, d.6,
f.76]. La nceputul anului de studii 1944/45, institutul dispunea de 38 cadre didactico-tiinifice,
dintre care doar cinci activau la Facultatea de Istorie (Ia.S. Grosul, P.A. Amosov, N.V. Koroliov,
I.I. Meceriuc, L.B. teiman) dintre care 2 rui, 1 moldovean, 1 bulgar, 1 evreu.
Ctre nceputul anului de studii 1944/45, Institutul de nvtori din Tiraspol, restabilit
dup ntoarcerea din evacuare, avea 22 cadre didactice, dintre care doar 3 profesori asigurau
activitatea Catedrei de Istorie: Raisa Abramovna Dubinskaia (preda cursul Istoria URSS),
Nadejda Iacovlevna Nazarova (Istoria universal), Ilia Borisovici Koifman (Bazele marxismleninismului, Istoria PC(b) din toat Uniunea). I.B. Koifman a exercitat funcia de ef al catedrei
Istorie pn n 1954, cnd secia istorie a fost transferat la Institutul Pedagogic din Chiinu. n
ce privete componena naional a cadrelor, la catedra Istorie erau 2 evrei i 1 rus [310, d.267,
f.1-2]. Peste doi ani, la 1 septembrie 1947, la Institutul de nvtori din Tiraspol activau 22 de
cadre didactice. Dintre acestia: 9 moldoveni; 8 evrei; 7 rui. Iar dup apartenena politic
9 membri ai PC, 3 candidai n membri, 12 persoane fr bilet de partid [1, d.16, f.1-15].
La Institutul de nvtori din oraul Bli conform listei corpului profesoral-didactic pe
anul de studii 1945/46 activau 21 de specialiti. Din a doua jumtate a anului de studii, dup
organizarea catedrei Bazele marxism-leninismului i Istorie, n componena acesteia au intrat 4
persoane: I.I. Bolakov (asigura predarea cursului Bazele Marxism-Leninismului pentru toate
specialitile, exercita funcia de ef de catedr), C.F. Chirstea (preda cursul Istoria Moldovei),
M.I. Rivilis (cursul Istoria universal), D.E. Poplavskaia (cursul Istoria URSS). Dup
apartenena naional erau: 1 rus, 1 moldovean i, respectiv, 2 evrei [234, d.1, f.53-verso].
n anul 1946, are loc separarea catedrei Bazele Marxism-Leninismului i Istorie n catedra
de Istorie i catedra Bazele Marxism-Leninismului. La catedra Istorie activau 3 lectori superiori:
D.E. Poplavskaia, S.I. Rivilis, H.S. Stoliar [1, d.16, f.1-15]. ef interimar al catedrei de Istorie n
anii 1946-1947 a fost D.E. Poplavskaia.
128

La catedra Bazele Marxism-Leninismului a aceleiai instituii activau 3 lectori superiori:


I.I. Boliakov, ef interimar al catedrei; V.I. Karpenko; V.N. Kaidalov [1, d.16, f.1-15]. Pe
parcursul anului de studii 1947/48, I.I. Bolakov a fost concediat i ef interimar al catedrei a fost
numit N.I. Konev, lector superior. Iar catedra n anii 1948-50 avea 3 lectori: N.I. Konev,
M.S. Titov, V.I. Karpenko [1, d.26, f.170]. n anul de studii 1951/52 erau deja 5 lectori:
A.P. Gozun, ef al catedrei (transferat de la IPC), V.V. Sci; P.P. Eremenko; K.A. Drozdov;
V.C. Karpenko. Dup componena naional erau 2 moldoveni i 3 rui [1, d.57, f. 2].
n anii 1948-50 la catedra de Istorie erau 4 lectori, eful catedrei din anul 1949 Gheoghii
Sergheievici Grosul, Ana Izrailevna Stoliar, Pantelei Gavrilovici Bogati, Dora Emanuilovna
Poplavskaia [1, d.26, f.170-172] (n anul 1948/49 pentru cteva luni funcia de ef catedr a fost
exercitat de A.I. Stoliar i D. E.Poplavskaia) [234, d.7, f.2-3].
n anul 1949, din totalul de 32 de profesori la Institutul de nvtori din Bli, doar 10 erau
moldoveni i aceasta era considerat de unii demnitari de partid ca naionalism local [258, d.314,
f. 6]. Din aceste considerente, numrul specialitilor autohtoni n primul deceniu postbelic a
continuat s fie redus.
Componena corpului profesoral al catedrei de Istorie n anul 1951 se modific categoric:
D.I. Bakerman ef catedr, M.A. Medvedev; E.A. Smolinkina, N.N. Bazarenko, M.M. Frolova.
Dup componena naional erau 2 evrei, 2 rui, 1 moldovean [1, d.57, f. 3]. Iar n anul de studii
1953/54 la catedra de Istorie erau patru lectori superiori. Toi membrii catedrei erau profesori
tineri, ce activau la institut nu mai mult de doi ani, i nu aveau grade tiinifice: V.A. Radul
exercita funcia de ef interimar al catedrei de Istorie (1952-1954); L.V. Feider preda Istoria
modern, Metodica predrii istoriei i constituiei; E.E. Certan a activat la institut din anul 1952,
preda cursurile Istoria antic, Istoria Moldovei la secia de Limb i Literatur.; P.L. Rbalko
preda cursul Istoria URSS i Istoria evului mediu [1, d.94, f.53].
La secia Istorie i Filologie a Institutului de nvtori din Bli, observm schimbarea
frecvent a cadrelor din cauza necorespunderii acestora pentru nvmntul superior. Un numr
de specialiti erau delegai pentru studii postuniversitare n universiti din URSS, dar care nu se
mai ntorceau napoi, iar o parte din cadre, n urma criticilor aduse de ctre inspectorii Seciei
coli i Instituii de nvmnt superior a CC a PC(b)M, erau concediai, astfel majoritatea
cadrelor ce au activat n perioada 1945-1954 la secia Istorie i Filologie erau persoane ce nu
aveau experien de lucru n nvmntul superior.
Catedra de Istorie din cadrul seciei Istorie i Filologie a Institutului de nvtori din
Soroca avea n componena sa un singur lector titular K.B. uliman. Tot el exercita funcia de ef

129

al catedrei [2, d.148, f.13, 16]. La catedr mai activau periodic profesori invitai de la Institutul
de nvtori din Bli i de la Institutul Pedagogic din Chiinu.
Catedra Bazele Marxism-Leninismului l avea n frunte pe F.F. urcan care asigura
predarea disciplinelor ideologice la toate specialitile, ntruct la institut erau n total patru
grupe de studeni, cte dou grupe n fiecare secie: Istorie i Filologie i tiine ale Naturii i
Geografie [2, d.148, f.13, 16].
Lipsa cadrelor didactico-tiinifice de nalt calificare era problema principal pentru toate
facultile i seciile de istorie ale instituiilor de nvmnt superior din RSSM, ceea ce diminua
calitatea procesului instructiv-educativ. Astfel, conform unei informaii privind susinerea tezelor
de candidat n tiine a cadrelor din instituiile de nvmnt superior din RSSM n perioada
1945-1949: nici un colaborator al Institutelor de nvtori de la nici o facultate nu a susinut teza
de candidat n tiine [311, d.38, f. 20-27], dei i-au fcut studiile n aspirantur.
Situaia la Institutul Pedagogic din Chiinu nu se deosebea cu mult de cea de la institutele
de nvtori. La Catedra Istoria URSS n anul de studii 1951/52 activau 6 cadre didactice
titulare: S.Afteniuc, A.Repida, N.Kiricenko, N.Roitman, R.Dubinskaia, Ch. Stratievski [2, d.128,
f.9-10, 25]. Dintre specialitii ce lucrau la catedr doar S.Aftenic i A.Repida deineau titlul de
doctor n istorie. La catedr mai cumulau V.Senkevici i A.Esaulenko [2, d.128, f.9-10].
La catedra Istoria Universal corpul profesoral-didactic nu a cunoscut schimbri eseniale
din anul 1945. Ea avea n componena sa n anul 1951/52 3 lectori titulari: N.V.Koroliov, ef
catedr n anii 1945-1955, I.M.laen, I.S.Krociak. Nici un membru al catedrei nu deinea grad
tiinific i titlu didactic [2, d.128, f.26]. n anul de studii 1952/53, corpul profesoral al catedrei
Istorie Universal este completat cu dou cadre tinere, absolveni ai Institutului Constantin
Drahenberg i Vladimir Potlog [314, p.228-230].
Din anul 1955 pn n anul 1960, la catedra de Istorie a Institutului Pedagogic din Chiinu
activau 9 specialiti: N.Kiricenko, N.D. Roitman, A.V. Repida, I.B. Coifman, C.M. Drahenberg,
V.I. Potlog, I.M. laen, G.V. Sinia, N.S. Chicighina [2, d.181, f.22].
Catedra universitar Istoria PCUS n anul 1956 avea n componena sa 5 membri:
S.I. Galuenko, T.A. Karpenko, S.S. Guul, G.M. Kornilov, I.N. Savocikin [2, d.181, f.12]. n
anul 1958 ef al catedrei devine A.V. Grecul, catedra fiind completat cu nc 3 specialiti
E.P. Racikova, V.C. Barbulat, V.G. Savina [2, d.106, f.142].Componena facultii de Istorie i
Filologie a rmas aceeai pn n anul 1960.
Catedra de Istorie Universal a Universiztii de Stat din Chiinu a fost inaugurat odat
cu nfiinarea Facultii de Istorie i Filologie. Iniial, catedra dispunea de numai doi colaboratori
N.Mohov i M.Muntean, ultimul transferndu-se mai trziu la catedra de Istorie a URSS. n
130

1947-1948 catedra se completeaz cu noi specialiti: lectorii superiori R.Enghelgardt i


N.Koroliov, lectorii G.Smirnov i V.Totrov. Mai trziu, membri titulari ai catedrei devin
A.Mirkind, B.Model, V.Antonova, V.Starojuk. n 1951 la catedr, n postul vacant de lector
superior, a fost angajat absolventa aspiranturii Universitii M.V. Lomonosov din Moscova
N.Bregovskaia [312, p. 231].
Primul ef al catedrei a fost Nikolai Mohov (1946-1952), pe care l-a urmat confereniarul
Valentina Antonova (1952-1954). Din 1954 i pn n 1969, cnd catedra a fost restructurat, n
fruntea ei s-a aflat doctorul n istorie, confereniar R.Enghelgardt [312, p.231].
Catedra de Istorie a URSS era considerat una dintre catedrele principale ale Facultii de
Istorie a USM. Despre importana mare ce i se acorda acestei catedre n pregtirea viitorilor
istorici ne vorbete elocvent creterea continu a numrului colaboratorilor ei. Dac n primul an
de studii, 1946/47, catedra i-a nceput activitatea n componen avnd doi confereniari
(Ia.Grosul, I.Meceriuk), mai trziu numrul cadrelor s-a mrit [312, p.111]. n 1960, n legtur
cu comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea de Stat, catedra de Istorie a URSS se
completeaz cu noi cadre didactico-tiinifice doctorii n istorie, confereniarii N.Kiricenko,
A.Repida, I.Coifman, lectorii superiori N.Chicighina, N.Roitman, E.Kiseliova .a. De la coala
Superioar de Partid, desfiinat n acelai an 1960, au trecut la catedr doctorul n istorie,
confereniarul I.Budak i lectorul Z.Fedico. n 1963, prin concurs, la catedr se angajeaz
confereniarii E.Verbiki i I.Tarasov. n anii 60 n activitatea catedrei se ncadreaz absolvenii
Facultii de Istorie a USM: A.Liseki, M.Stnic, .Panfilov, C.Smboteanu. n anii 1960-1969
ef al catedrei a fost doctorul habilitat profesorul I.Budak, mai trziu director al Institutului de
Istorie, membru titular al Academiei de tiine a Moldovei [312, p.111].
Pentru pregtirea istoricilor marxiti, instituiile de nvmnt superior din RSSM aveau
nevoie de cadre marxiste calificate. ntruct populaia autohton fusese supus ideologiei
burgheze, fasciste, ele nu inspirau ncredere Puterii sovietice, astfel c majoritatea cadrelor
universitare n primii ani postbelici erau aduse din alte regiuni ale URSS, fapt demonstrat de
componena corpului profesoral al instituiilor de nvmnt superior. Abia dup absolvirea
primelor promoii de istorici marxiti, pregtite n condiiile regimului totalitar de comand, n
strict corespundere cu ideologia marxist-leninist, corpul profesoral al facultilor de istorie din
RSSM a nceput s fie completat cu cadre locale. n ceea ce privete componena corpului
studenesc, de asemenea, cea mai mare parte a numrului de studeni n primii ani postbelici o
constituia populaia alogen. Aceast stare de lucruri era determinat de politica Statului sovietic
privind componena i dinamica contingentului studenesc de la facultile (seciile) de istorie din
RSS Moldoveneasc, ca parte component a politicii n domeniul nvmntului istoric superior.
131

Dinamica contingentului de studeni n instituiile de nvmnt superior din RSSM a fost


determinat att de necesitatea de cadre pentru instituiile de nvmnt preuniversitar din
republic, ct i de politicile Statului sovietic de propagand a ideologiei marxist-leniniste i de
completare a organizaiilor de partid cu cadre marxiste, de realitile politice ale perioadei.
n RSS Moldoveneasc, conform raportului efului Seciei Cadre a Comisariatului
nvmntului din 19 octombrie 1944, nu ajungeau la zi 627 profesori pentru colile medii [309,
d.147, f.30]. Aceasta n condiiile n care nc nu toate colile medii i reluaser activitatea. n
asemenea condiii, rolul principal n pregtirea cadrelor pentru nvmntul preuniversitar i
aparinea Institutului Pedagogic din Chiinu i institutelor de nvtori.
n anul de studii 1944/45, la Facultatea de Istorie de la Institutul Pedagogic din Chiinu i
fceau studiile 84 de studeni (36 la anul I, 10 la anul II, 20 la anul III, 18 studeni la anul IV) din
totalul de 384 de studeni. Ponderea Facultii de Istorie o constituia 21,8% [2, d.6, f.37]. Dintre
acetia 35 evrei, 25 rui, 16 ucraineni, 8 moldoveni [310, d.267, f.27].
La Facultatea de Istorie de la Institutul de nvtori din Tiraspol n anul de studii 1944/45
i fceau studiile 41 de studeni nmatriculai la anul I, ntruct a fost restabilit din evacuare cu
statut de institut de nvtori cu doi ani de studii, studeni la anul doi nu avea. Din 41 de
studeni, 18 erau moldoveni, 18 ucraineni, 5 rui. Studiile se desfurau n dou limbi
moldoveneasc i rus. n grupa cu studii n limba moldoveneasc erau 18 studeni, n cea cu
studii n limba rus 23 studeni [310, d.267, f.29].
La Institutul de nvtori din Bli planul de admitere n anul de studii 1945/46 era de
120 de persoane, la secia de Istorie i Filologie au fost nmatriculai 57 de studeni [2, d.3, f.12]. Pe parcursul anului, la aceast secie au mai fost nmatriculai 8 studeni, astfel ctre finele
anului de studii 1945/46 la secia Istorie i Filologie erau 65 de studeni la anul I, 35 de studeni
n grupa cu predare n limba moldoveneasc i 30 de studeni n grupa cu predare n limba rus.
n total institutul avea 125 de studeni [234, d.2, f.13].
n primul an dup restabilirea Institutului Pedagogic din Chiinu, a Institutului de
nvtori din Tiraspol (1944-1945) i crearea Institutului de nvtori din Bli (1945-1946), la
facultile de istorie din RSSM i fceau studiile mai muli studeni de origine alogen dect
moldoveni. Dar lund n consideraie faptul c coli medii n republic cu predare n limba
moldoveneasc erau mai multe dect cu predare n limba rus, la nivelul Comitetului Central al
PC(b)M i Ministerului nvmntului s-a pus problema pregtirii cadrelor autohtone,
vorbitoare de limba moldoveneasc. Astfel, n conformitate cu Hotrrea nr.110 a Consiliului de
Minitri i a CC al PC(b)M din 1946 Cu privire la aciunile de consolidare a activitii
Institutului Pedagogic din Chiinu se prevedea ca n anul de studii 1946/47 s se acorde o mai
132

mare atenie la nmatricularea tinerilor de naionalitate autohton [1, d.15, f.120]. Una dintre
cauzele c studenii moldoveni erau mai puini dect de alt naionalitate (rui, ucraineni i evrei)
era situaia material proast a populaiei autohtone ce nu le permitea tinerilor s se ntrein, s
studieze i s achite taxa pentru studii introdus n anul 1940, i anulat abia n anul 1954 [254,
p.236-237; 255]. n vederea atragerii populaiei autohtone la studii, prin Hotrrea Consiliului de
Minitri i a CC al PC(b)M se prevedea ca studenilor s li se acorde condiii normale de studii:
amenajarea slilor de studii i a cminelor studeneti, asigurarea cantinei cu utilajul necesar,
oferirea unor sume de bani n vederea asigurrii activitii normale a institutului. Se prevedea ca
institutului s i se ofere 250 paturi de dormit, 20 000 m de estur de bumbac pentru haine i
lenjerie de pat, 200 paltoane pentru brbai i 200 pentru femei, 300 perechi de pantofi pentru
brbai, 100 pentru femei [1, d.15, f.120].
n pofida faptului c se luase anumite msuri de mbuntire a condiiilor materiale ale
studenilor, creterea numrului studenilor btinai nu s-a produs imediat. Inteniile de pregtire
a cadrelor n instituiile de nvmnt superior din rndul moldovenilor au ntlnit rezisten
printre minoritile naionale care ocupau o poziie dominant n aparatul de partid i de stat.
Aciunile de a facilita nmatricularea moldovenilor la studii au fost calificate, n contextul
realitilor politice ale perioadei staliniste trzii, drept naionalism local [258, d.314, f. 6].
n aceste condiii, chiar i dup inaugurarea Universitii de Stat din Chiinu, despre care
se meniona c ar fi naional, i dup transferarea n anul 1946 a studenilor anului doi de la
facultile de istorie, limb i literatur, fizic i matematic de la Institutul Pedagogic din
Chiinu la Universitate [1, d.26, f.71], n rndul studenilor universitii dominau reprezentanii
minoritilor etnice. La 1 noiembrie 1946, la secia de istorie a Facultii de Istorie i Filologie a
Universitii de Stat din Chiinu erau 59 de studeni, dintre care 33 rui, 8 moldoveni, 8
ucraineni, 6 evrei, 4 studeni de alte naionaliti. Din numrul total de studeni ai seciei 12
studeni erau membri ai PC i 32 erau membri ai organizaiei comsomoliste [4, d.330, f. 32].
ncepnd cu anul 1948, admiterea la studii n instituiile de nvmnt superior din URSS
se desfura n conformitate cu Ordinul ministrului nvmntului Superior din URSS
S.Kaftanov Cu privire la desfurarea examenelor de admitere n instituiile de nvmnt
superior din URSS n care meniona c examenele trebuie s se desfoare strict n conformitate
cu Regulamentul aprobat de minister i publicat n Buletinul Ministerului pentru anul 1948. La
disciplina istoria, de la abiturieni trebuia s se cear cunotine ce n-ar fi depit programa colii
medii, dar urma s se acorde o mai mare atenie Istoriei Statului sovietic i a Marelui Rzboi
pentru Aprarea Patriei. Examinatorii trebuiau s cear de la candidaii la studii s efectueze, de

133

asemenea, aprecieri ale proceselor economice, sociale i politice din diferite perioade prin prisma
ideologiei marxiste, n special a micrilor revoluionare [1, d.23, f.41-verso, 42].
La Institutul Pedagogic din Chiinu, n anul 1948, au absolvit Facultatea de Istorie 23 de
persoane [2, d.26, f.70], ns au fost nmatriculai 21 de studeni, dei planul de admitere fixa 25
de locuri [2, d.26, f.65]. La sfritul anului de studii 1948/49 la facultate erau n total 80 de
studeni (la anul I de studii 20; II 25; III 19; IV 16 studeni) [1, d.26, f.69].
Ministerul nvmntului Superior din URSS a sesizat micorarea numrului de studeni
n instituiile de nvmnt superior i, n special, la facultile de istorie. Pentru a mri numrul
de studeni la mai multe faculti, a apropia nvmntul superior de via, a acoperi
insuficiena de cadre marxiste, Ministerul nvmntului Superior n persoana viceministrului
A.Samarin a emis la 26 mai 1950 ordinul de deschidere a seciei serale de studii la un ir de
instituii de nvmnt superior din URSS i la Institutul Pedagogic din Chiinu [2, d.9, f.9].
Astfel, lundu-se n consideraie prevederile ordinului menionat mai sus, Ministerul
nvmntului Public din RSSM prevedea pentru anul de studii 1950-1951 la facultile i
seciile de istorie ale Institutelor de nvtori cu doi ani de studii 100 de locuri cu studii la zi i
125 de locuri cu studii fr frecven, iar pentru secia de Istorie a Facultii de Istorie i
Filologie de la Institutul Pedagogic din Chiinu 25 locuri cu studii la zi, 25 la secia seral,
50 la secia fr frecven [2, d.9, f.8] (vezi Anexa 10).
Conform Ordinului Ministerului nvmntului Superior din URSS Cu privire la
msurile de ajutor pentru Universitatea de Stat din Chiinu, planul de nmatriculare la
Universitate la specialitatea Istorie era de 25 de persoane. n total, la universitate n anul de
studii 1950/51 i fceau studiile 1435 de studeni, dintre care rui 638, evrei 316, moldoveni
284, ucraineni 158, alte naionaliti 41 [315, p.46].
Planul de admitere la Institutul Pedagogic din Bli n anul 1953/54 erau la Secia de
Istorie 25 de persoane [1, d.94, f.9]. n total, dup nmatriculare, la Secia de Istorie (n anul
1953) erau 60 de studeni, dintre care 41 erau moldoveni, 13 - ucraineni, 10 - evrei, 3 - rui.
Dup apartenena politic, 1 membru al Partidului Comunist, 53 comsomoliti, 6 fr apartenen
politic [1, d.94, f.10].
Lipsa cadrelor de nalt calificare, precum i numrul relativ mic al studenilor de la
facultile de istorie a Institutului Pedagogic din Tiraspol i a celui din Bli (n anul de studii
1949/50 au fost planificate 50 de locuri la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic din
Tiraspol, dar abia de s-au putut acumula 20 de studeni [2, d.787, f.123]). Pe la mijlocul anilor
'50 s-au nceput mari schimbri n pregtirea profesorilor de istorie pentru colile republicii.

134

n anul de studii 1953/54, pn la transferarea facultilor (seciilor) de istorie la Institutul


Pedagogic din Chiinu, contingentul de studeni la institutele de nvtori i pedagogice din
RSSM era urmtorul: Institutul Pedagogic din Chiinu 119 studeni; Institutul Pedagogic din
Tiraspol (cu doi ani de studii) 50; Institutul Pedagogic din Bli (cu doi ani de studii) 60;
Institutul de nvtori din Soroca 75 [1, d.141, f.6-18]. n anul 1956/57, la Facultatea de
Istorie i Filologie a Institutului Pedagogic din Chiinu erau 642 de studeni [1, d.181, f.4]; la
Facultatea de Istorie i Filologie de la Universitatea de Stat din Chiinu n acelai an de studii
1956/57 erau 192 de studeni [1, d.181, f.5]. Numrul studenilor la secia de Istorie a Facultii
de Istorie i Filologie de la Institutul Pedagogic din Chiinu a crescut considerabil pe seama
studenilor transferai de la institutele din Tiraspol i Bli. Acetia nu puteau fi transferai i la
Universitatea de Stat din Chiinu, ntruct studiau dup programele institutelor de nvtori cu
doi ani de studii, iar programa de studii de la universitate era prevzut pentru cinci ani.
Aceast schimbare a jucat un anumit rol n ridicarea calitii de pregtire a profesorilor de
istorie. Schimbri i mai nsemnate n pregtirea acestor specialiti au avut loc n legtur cu
trecerea la pregtirea unor cadre didactice de profil larg, cu durata studiilor de cinci ani. Din anul
de studii 1956/57, Institutul Pedagogic din Chiinu a nceput s pregteasc profesori la
specialitatea Istoria i limba, i literatura moldoveneasc, numai la specialitatea Istoria n-a
rmas nici o grup academic. Totodat, majoritatea studenilor, iar ulterior i a profesorilor, se
considerau ei nii c sunt, n primul rnd, specialiti n istorie, iar studiile filologice le
considerau drept o specialitate suplimentar. n acelai timp, la secia fr frecven s-a pstrat o
singur specialitate Istoria [142, p.45].
Un an naintea comasrii Institutului Pedagogic cu Universitatea de Stat, n anul 1959, la
Universitatea de Stat din Moldova erau 112 studeni la secia Istorie, la Institutul Pedagogic din
Chiinu la specialitatea Istorie i limba, i literatura moldoveneasc 249 de studeni cu studii
la zi i 396 cu studii la secia fr frecven la specialitatea Istorie [307, d.87, f.16].
Fuzionarea Facultilor de Istorie i Filologie ale ambelor instituii de nvmnt superior
din RSSM a dus la o cretere considerabil a numrului de studeni la Facultatea de Istorie i
Filologie a Universitii de Stat. n anul 1960, la facultatea vizat i fceau studiile 646 studeni
dintre care la specialitatea Istorie cu frecven la zi 186, la specialitatea Limba i literatura
moldoveneasc 180, la specialitatea Limba i literatura rus 280, la secia fr frecven la
specialitatea Istorie i fceau studiile 409 studeni [307, d.87, f.1-3]. n total, la facultate n anul
1960 erau 1055 de studeni. Ctre l iulie 1962, numrul acestora a crescut la 1215. Facultatea de
Drept avea doar 72 studeni, ulterior Facultatea de Istorie i Filologie i Facultatea de Drept s-au
reorganizat n Facultatea de Istorie i Drept cu dou secii de istorie i de drept, i Facultatea de
135

Filologie [313, p. 108]. Numrul studenilor a continuat s creasc i n cadrul Facultii de


Istorie i Drept reorganizate. Aceasta s-a datorat faptului c planul de admitere a studenilor la
Facultatea de Istorie i Drept, la specialitatea Istorie i la specialitatea Drept, n baza Ordinului
ministrului nvmntului Public al RSSM din 6 martie 1963 Cu privire la aprobarea planului
de admitere a studenilor la Universitatea de Stat din Moldova n anul de nvmnt 1963/64 a
fost stabilit un numr de 475 de persoane, dintre care 175 la secia de zi i 300 la secia fr
frecven. A fost stabilit s fie completate cinci grupe cu studierea n limba moldoveneasc i
dou n limba rus [313, p.108].
Creterea numrului de studeni nu era ntmpltoare, deoarece admiterea la studii
superioare n RSSM era strict dirijat de Ministerul nvmntului Public. Anual se fixa
numrul studenilor ce urmau s fie nmatriculai la studii la fiecare specialitate. n conformitate
cu Planul de admitere pentru anii 1960-1965 la specialitatea Istorie la Universitatea de Stat din
Moldova (singura instituie din 1960 care pregtea istorici marxiti) se planifica a fi nmatriculai
dup cum urmeaz: 1960 120 de studeni; 1961 550 (350 la zi/200 la f/f); 1962 200
(100/100); 1963 200 (100/100); 1964 225 (125/100); 1965 325 (200/125) [307, d.87, f.59].
Documentele i datele statistice analizate ne demonstreaz c n primii ani postbelici
majoritatea studenilor care-i fceau studiile n instituiile de nvmnt superior erau de
origine strin. Politica statului n aceast perioad nu era loial fa de creterea numrului
acestora. Abia la nceputul anilor 50 numrul studenilor autohtoni a nceput s creasc i n
legtur cu creterea bunstrii populaiei, ameliorarea situaiei economice. Facultile de istorie
au fost permanent n vizorul organelor de stat, numrul de studeni fiind regulat n dependen de
numrul de cadre marxiste necesare la moment. Dei neuniform, dar numrul lor a crescut, ce
demonstreaz c necesitatea de cadre pentru lucrul n organele de partid i de stat a crescut i ea.
4.3. Studierea istoriei naionale n contextul istoriei URSS
Dup preluarea controlului asupra teritoriului Basarabiei de ctre Puterea sovietic, n
domeniul tiinei i nvmntului istoric, ca i n alte ramuri, direciile de activitate i cercetare
erau trasate la plenarele CC al PCUS, iar apoi transmise comitetelor centrale ale partidelor
comuniste din republicile unionale. Rezultatele cercetrilor erau considerate i prezentate ca
parte component a planurilor cincinale, fiind planificate din timp.
Odat create, instituiile de nvmnt superior din RSSM institutele pedagogice i de
nvtori, Universitatea de Stat din Chiinu, au devenit importante centre educaionale i
tiinifice din ar, fiind fondate ca parte component a sistemului educaional sovietic. Regimul
comunist sub oblduirea cruia s-au desfurat toate lucrrile de plzmuire a instituiilor de

136

nvmnt superior avea scopul nu att de a dezvolta tiina pe teritoriul dintre Prut i Nistru, ct
de a grbi integrarea teritoriului ocupat n cadrul URSS. Facultile de istorie ale acestor instituii
devenind colile principale de pregtire a ideologilor comuniti (cadre de partid i ale aparatului
de stat, propaganditi, profesori etc.) ce urmau s transforme populaia eliberat de sub
ocupaie romneasc (burghezo-fascist) n ceteni sovietici. Educarea unui om nou homo
sovieticus presupunea mai nti izolarea populaiei dintre Prut i Nistru de Romnia, lipsirea
populaiei din spaiul Pruto-Nistrean de istorie, limb, alfabet, cultur, tradiii. Populaia
romneasc dintre Prut i Nistru conform noilor obiective politice, urma s devin poporul
moldovenesc. Astfel, studierea i cercetarea istoriei naionale n cadrul instituiilor de
nvmnt superior reflect scopurile urmrite de regimul totalitar comunist, politica naional i
procesele social-politice din RSSM.
4.3.1. Studierea istoriei naionale n instituiile de nvmnt superior din RSSM
n etapa iniial, noiuni elementare ale istoriei inutului natal se predau n cadrul obiectului
Istoria URSS. Aceast etap a nceput n RSSM odat cu restabilirea din evacuare n anul 1944 a
Institutului Pedagogic din Chiinu i a Institutului de nvtori din Tiraspol.
La Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic din Chiinu iniial era o singur catedr
catedra de Istorie (1944). La Universitate din anul 1946, exista pe lng catedra de Istorie
Universal i catedra de Istorie a URSS [141, p. 221]. n cadrul acestor instituii se preda cursul
Istoria Popoarelor URSS. Obiectul de baz al acestui curs l constituia istoria URSS, ns n
conformitate cu programele de studii, coninutul principal al obiectului l constituia istoria
Rusiei, a formrii i dezvoltrii ei ca stat multinaional, punndu-se accent pe importana istoric
a aa-numitei alipiri benevole a popoarelor alogene la Imperiul Rus, aceasta era istoria
constituirii i dezvoltrii URSS. Istoria Moldovei se studia n cadrul cursului Istoria URSS
ncepnd cu anul 1812 [316, 29-30].
n anul de studii 1944-1945, la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic din Chiinu,
studierea istoriei naionale a cunoscut o alt evoluie a evenimentelor dect la Universitate: la
iniiativa profesorului N.Narov au fost create trei catedre, printre care i catedra de Istorie a
Moldovei. Pe atunci N.Narov era singurul din RSS Moldoveneasc doctor n istorie, profesor
universitar. Pentru prima dat n republic a fost creat o catedr de Istorie a Moldovei. Fiind ef
al acestei catedre, N.Narov a ntocmit proiectul programei de istorie a Moldovei.
La 13 noiembrie 1945 Planul-prospect al cursului Istoria Moldovei a fost discutat i
aprobat la edina catedrelor de tiine socio-umane, iar la 15 noiembrie 1945 la edina
Consiliului tiinific al Institutului [4, d.331, f.4-5]. Planul-prospect al cursului Istoria Moldovei
era compus din 22 de compartimente [4, d.331, f.9-14]. Tematica cursului era formulat n
137

spiritul relaiilor seculare ale poporului moldovenesc cu marele popor rus i a misiunii
eliberatoare a acestuia, inclusiv a URSS. Vom numi doar unele dintre aceste teme: Etnogeneza
poporului moldovenesc; Rzboiul Ruso-Turc i eliberarea poporului moldovenesc de sub jugul
turcesc; Basarabia n componena Imperiului Rus n prima jumtate a secolului XIX; Basarabia
sub jugul romn 1918-1940; Lupta Puterii sovietice pentru eliberarea Basarabiei; Reunirea
poporului moldovenesc i ntemeierea RSSM [4, d.331, f.9-14].
n acest Plan-prospect s-a evitat intenionat introducerea unor teme ce ar fi impus tratarea
unor aspecte ale istoriei celorlalte Principate Romneti n epoca medieval i modern, de
exemplu nsui autorul la edina Consiliului tiinific meniona c n-a introdus tema despre
Revoluia lui Tudor Vladimirescu. Membrii Consiliului i-au expus opiniile care, dei conineau
unele sugestii pentru mbuntirea cursului, erau pozitive: Ia.Grosul eful catedrei Istoria URSS
spunea c Proiectul Programei a fost alctuit pe baza cercetrilor profesorului Narov i este
prima interpretare marxist a Istoriei Moldovei; efa catedrei Bazele Marxism-Leninismului,
K.Slutskaia meniona: Proiectul discutat este primul proiect bazat pe metodologia marxistleninist i c scopul acestui curs este de a da Istoriei Moldovei o interpretare obiectiv de pe
poziiile sovietice. Aici e cazul de menionat poziia istoricului Mohov, lector superior, candidat
n tiine, care mai trziu i-a schimbat poziia referitor la acest curs i coninutul machetei
manualului propus de Narov. El meniona: n programa discutat, teoretic bine se ilustreaz
influena culturii ruse asupra Istoriei Moldovei; Directorul Institutului Pedagogic,
A.Baranavschi a declarat prin lucrare trece ca un fir rou legtura fireasc a istoriei poporului
Moldovei cu istoria marelui popor rus, dup care a propus ca Planul-prospect s fie aprobat [4,
d.331, f.4-5]. Consiliul tiinific a decis de a ncuviina proiectul programei la istoria Moldovei
i a-1 recomanda pentru aprobare Comisariatului Norodnic pentru nvmnt [4, d.331, f.4-5].
Acesta a fost primul proiect cunoscut nou al programei didactice la istoria Moldovei. ns, din
motive necunoscute, Comisariatul Norodnic pentru nvmnt al RSSM nu a discutat proiectul
programei, iar Comitetul pentru nvmntul Superior de pe lng Sovietul Comisarilor
Norodnici al URSS n-a aprobat nfiinarea acestei catedre. n acei ani, toate catedrele noi care se
nfiinau, precum i toi efii de catedre trebuiau s primeasc aprobarea acestui comitet. Catedra
de Istorie a Moldovei a existat, prin urmare, neoficial o perioad scurt de timp (1944-1946). n
legtur cu transferarea lui Ia.Grosul la Universitatea de Stat din Moldova, n postul de ef al
catedrei de Istorie a Popoarelor URSS a Institutului Pedagogic din Chiinu a fost numit
profesorul N.Narov. n urma unor denigrri publice la edinele diferitelor consilii i publicarea
unor articole demascatoare [56] la adresa profesorului Narov, la 25 noiembrie 1947 s-a
suspendat predarea Cursului de istorie a Moldovei la Institutul Pedagogic din Chiinu.
138

N.Narov a fost concediat din postul de ef al catedrei de Istorie a URSS i de conductor


tiinific al aspiranilor istorici [142, p.46].
n anii 1945-1947, pentru studierea Istoriei Moldovei, la Institutul Pedagogic erau rezervate
100 ore de studiu i ea se preda n anii trei i patru la Facultatea de Istorie i cea de Filologie
[142, p.46]. n anul de studii 1955/56 lectorii de la catedra de Istoria URSS S.Afteniuc,
N.Kiricenko, I.Coifman, A.Repida, K.Stratievschi i I.laen au elaborat i au publicat pentru
prima dat n republic o program a cursului Istoria Moldovei pentru instituiile de nvmnt
superior ale republicii. Cu toate acestea, numrul orelor de Istorie a Moldovei n cadrul cursului
de Istorie a URSS, ncepnd din anul de studii 1957/58 a fost redus pn la 54 de ore.
n cadrul universitilor, blocul disciplinelor istorice fiind mult mai divers, includea i
cursul Istoria unui popor din URSS (102 ore). Prin acest curs se prevedea studierea istoriei
poporului autohton, n cazul RSSM se intuia studierea istoriei poporului moldovenesc, ns cum
arat Raporturile de activitate pentru anii de studii 1946/1950 acest curs nu s-a studiat n cadrul
Universitii de Stat din Chiinu. n anul de studii 1950/1951 a fost studiat cursul Istoria
Moldovei, n planurile de studii acest curs nu a figurat, fiind considerat parte component a
cursului de Istoria popoarelor URSS [233, d.39, f.19-20]. Abia la l septembrie 1957 n planurile
de nvmnt ale Facultii de Istorie i Filologie a fost introdus pentru prima dat cursul
complet Istoria Moldovei, cu un volum de 72 de ore cu susinerea examenului. Catedra de Istorie
a URSS a fost obligat s elaboreze programa cursului i s o prezinte spre aprobare pn la l
iulie 1957. Astfel, din 1957 viitorii istorici pregtii la Universitatea de Stat din Chiinu ncep s
studieze istoria inutului natal, desigur c fragmentar i n interpretare marxist-leninist [127,
p.222]. n coli i n alte instituii de nvmnt din republic istoria Moldovei nu se studia.
Membrii catedrei de Istorie a URSS M.Muntean, N.Roitman, E.Kiseliova, M.Stnic .a. au
nceput predarea noului curs Istoria Moldovei, precum i elaborarea unor materiale didactice la
disciplina dat [141, p.222]. n anul 1960, odat cu transferarea Institutului Pedagogic la
Universitatea de Stat, istoria naional se studia numai n cadrul ei.
4.3.2. Elaborarea primului manual universitar primei sinteze marxiste
de Istorie a Moldovei
n a doua jumtate a anilor 40, se simea o criz a materialelor didactice, a literaturii de
specialitate. Dac manualele referitoare la Istoria universal i Istoria URSS erau trimise din alte
republici unionale, de la alte instituii de nvmnt superior, atunci cele referitoare la Istoria
Moldovei practic lipseau. Iar crile de origine romneasc au fost confiscate i nu se mai gseau
n biblioteci. Predarea cursului de Istorie a Moldovei se efectua iniial n baza programei, a
Planului-prospect, i notelor efectuate de profesorul Narov. n conformitate cu acest Plan139

prospect profesorul N.Narov a redactat unui curs general de Istorie a Moldovei, menit s
serveasc drept manual universitar.
Dup ce Narov a pregtit macheta manualului de Istorie a Moldovei, n organele superioare
de partid i de stat au nceput s parvin semnale c profesorul N.Narov denatureaz istoria
Moldovei. Ca rspuns la aceste semnale, n ziua de 15 noiembrie 1946, la Institutul Pedagogic a
avut loc o edin comun a catedrelor: Istorie a URSS; Istorie Universal; Bazele MarxismLeninismului; Limb i Literatur Moldoveneasc, la care au fost invitai reprezentani de la alte
catedre. La nceputul edinei a luat cuvntul decanul Facultii de Istorie A.Gozun, dup aceea
profesorul N.Narov a expus coninutul de baz al machetei manualului su. Apoi a luat cuvntul
doctorul n istorie N.Mohov, care ntr-o form categoric l-a nvinuit pe profesorul N.Narov de
o serie de neajunsuri serioase cu caracter metodologic, de denaturare a factologiei n istoria
Moldovei. ns ceilali oratori, printre care i A.Gozun, remarcnd unele neajunsuri, subliniau,
totui, c neajunsurile i greelile comise pot fi uor corectate, deoarece este vorba numai de o
machet a manualului. Participanii la edin au atras atenia lui Narov asupra necesitii de a
lua n seam observaiile n procesul pregtirii machetei manualului pentru tipar [142, p.46].
Pe msur ce redactarea acestui curs avansa, unele capitole i compartimente ale lui erau
discutate la instituiile tiinifice i de nvmnt din Chiinu, Kiev, Moscova, pe marginile lor
s-au fcut multe obiecii critice, multe recomandri, n cele din urm, ncurajatoare, menite s
grbeasc elaborarea manualului. Unele probleme oglindite n acest manual de istorie, n curs de
elaborare de ctre profesorul N.A. Narov, erau predate nu numai n instituiile tiinifice i de
nvmnt, ci i n faa activului de partid i sovietic din republic, n faa propaganditilor i
intelectualitii de creaie. Elaborarea cursului de Istorie a Moldovei era oglindit n presa
republican i a trezit o mare rezonan. La nceputul anului 1947, redactarea manualului a fost
ncheiat. Lucrarea a fost prefaat de academicianul N.S. Derjavin. Iat ce scrie academicianul
N.S. Derjavin despre N.A. Narov i despre manualul su de Istorie a Moldovei, ntocmit de
acesta: Autorul crii de fa profesorul N.Narov lucreaz de mai mult timp n domeniul istoriei
Moldovei (inclusiv a Basarabiei) i, fiind unul dintre cei mai buni specialiti n acest domeniu, se
bucur de o mare popularitate printre istoricii i filologii sovietici i romni [317, p.127]. n
continuare, academicianul spune: Pn la aceast lucrare a profesorului Narov la noi n-a existat
vreo oper de sintez privind istoria Moldoviei, care ar satisface cerinele cititorului sovietic
contemporan. Lucrarea profesorului Narov este prima oper n literatura istoric sovietic ce se
ridic la nivelul cerinelor tiinei i contemporaneitii i astfel complinete o lacun
considerabil n cunotinele noastre despre marea noastr patrie i strnsa ei familie freasc de
popoare n cunotinele despre istoria eroicului popor moldav [317, p.127-128].
140

Manuscrisul, dup ce a fost redactat n corespundere cu obieciile fcute de recenzeni, este


trimis la principalele instituii tiinifice din ar spre a fi discutat i apreciat, primind avizele i
recenziile mai multor savani istorici de seam din ar. Aceste avize importante au parvenit de la
academicienii B.D. Grekov, V.I. Piceta, membrii corespondeni A.M. Pankratova, A.D. Udalov,
profesorul M.V. Levcenko. Aceste avize i recenzii conineau o serie ntreag de obiecii critice
de ordin teoretic, factologic i metodic. Cu toate acestea, aprecierile vdeau, n linii mari, o
atitudine pozitiv, binevoitoare, semnatarii lor recomandau manuscrisul spre publicare, dup care
s-ar fi operat amendamentele, concretizrile cerute [273, p.44].
Academicianul V.I. Piceta a dat urmtoarea apreciere manuscrisului: Lucrarea lui N.Narov
este prima ncercare de a ntocmi o Istorie a Moldovei. Necesitatea unei asemenea opere este
evident. Este imposibil s predai istoria Moldovei n coala medie i n cea superioar
nedispunnd mcar de un manual elementar. Opera lui este preioas prin nsui materialul faptic
nglobat. N.A. Narov este destul de competent n problemele de istorie a Moldovei i o revizuire
a crii dintr-un alt punct de vedere, chiar i adoptndu-se o alt periodizare, nu va constitui o
mare dificultate pentru dumnealui, va rezulta un preios manual de Istorie a Moldovei. ncheind
avizul, academicianul B.Grekov scrie: Consider c avem de a face cu o carte folositoare.
Conceptul crii merit tot sprijinul nostru. Dei imperfect, cartea l familiarizeaz pe cititor cu
Istoria Moldovei. Membrul corespondent A.Pankratova constata n avizul su: Aceast oper
ampl, denumit Istoria Moldovei, reprezint prima n literatura istoric sovietic lucrare de
sintez a istoriei Moldovei din cele mai vechi timpuri pn n zilele noastre. Cartea este destinat
s serveasc drept manual pentru instituiile de nvmnt superior.
Profesorul M.V. Levcenco meniona n avizul su: Dup ce va lua cunotin de aceast
lucrare ampl, oricare cititor obiectiv va trebui s recunoasc, totui, c autorul a fcut fa
acestor dificulti i cartea dumisale este un aport contiincios i preios la tiin.
Dup parvenirea avizelor pozitive citate aici i necitate, directorul Institutului Pedagogic din
Chiinu A.G. Baranovski a recomandat, n mod oficial, manuscrisul lucrrii profesorului
N.Narov editurii pedagogice coala sovietic din RSSM, spre a fi editat n calitate de manual de
Istorie a Moldovei pentru instituiile de nvmnt superior din republic [273, p.44-45].
ns la 8 august 1947, n ziarul republican Sovetskaia Moldavia (Moldova Sovietic) a fost
publicat un articol semnat de K.Voronov, intitulat Cum i ce ne nva profesorul N.Narov, n
care macheta manualului i cursul de lecii ale profesorului N.Narov au fost supuse unei critici
violente pentru propagarea ideologiei burgheze n rndurile tineretului studenesc [56].
K.Voronov, este un pseudonim sub care se ascund autorii articolului: un istoric (Mohov) i
un filolog, numele cruia nu se cunoate precis, care priveau dumnos opera lui N.A. Narov.
141

Semnatarii acestui articol voiau s foloseasc ziarul n anumite scopuri. n acel timp,
manuscrisul lui N.Narov, care se mai afla n portofoliul editurii pedagogice coala Sovietic a
disprut, lucru foarte suspect. Iar n articol autorii analizeaz conspectele studenilor, i nu cursul
integral stenografiat sau manuscrisul: n conspectele leciilor nu a fost dat schema marxist a
procesului istoric, nu este prezentat schimbarea formaiunilor sociale pe teritoriul Moldovei, i
n limitele acestei scheme lipsete caracteristica evenimentelor istorice n ordine cronologic
[56]. nvinuirile cele mai grave constau n naionalism i propagarea ideilor burgheze. Astfel, n
articol se menioneaz: Profesorul urmeaz nscocirile false ale istoricilor burghezo-naionaliti
germani [56]. O caracterizare mai adecvat a lucrrilor lui Narov a fcut-o eful catedrei de
Istorie Universal N.Koroliov n alocuiunea sa, la edina Consiliului Institutului, el a spus: La
o examinare mai atent a manualului i a cursului de lecii la istoria Moldovei lui Narov
observm c acesta a fost mprumutat, mai exact, copiat de la istorici germani i romni. Dac
manualul i prelegerile se deosebesc cu ceva de istoricii germani i romni, aceasta-i n msura
n care o traducere proast se deosebete de original [142, p.46]. Aceste nvinuiri publice au
fcut ca s fie discutat cazul n organele de partid. La 23 august 1947, acest articol a fost discutat
la edina biroului de partid al Institutului [1, d.23, f.158], la 16-17 septembrie la Colegiul
Ministerului nvmntului al RSSM, iar la 3-4 octombrie 1947 la edina Consiliului
Institutului. Toate aceste edine au susinut critica la adresa profesorului N.Narov n ziarul
Sovetskaia Moldavia. Discuiile aveau caracter politic, i nu tiinific [142, p.46].
n acelai context, la 25 noiembrie a avut loc edina Biroului CC al PC(b) al Moldovei n
conformitate cu decizia cruia s-a suspendat predarea cursului de istorie a Moldovei la Institutul
Pedagogic din Chiinu, iar profesorul Narov a fost concediat din postul de ef al catedrei de
Istorie a URSS i de conductor al aspiranilor istorici; manualul de Istorie a Moldovei, scris de
Narov, a fost retras oficial de Institut de la editur [142, p.46]. La aceeai edin, CC PC(b) a
ordonat pregtirea unui alt manual de istorie a Moldovei. Biroul CC PC(b) M a luat sub control
i conducerea sa ntregul proces de pregtire, de redactare i editare a cursului de Istorie a
Moldovei. n acest scop, a fost creat o comisie special pentru scrierea unui curs marxistleninist tiinific de istorie a Moldovei. Comisia era alctuit din 17 persoane n frunte cu
secretarul CC al PC(b) al Moldovei, responsabil pentru problemele muncii ideologice
M.M. Radul. Din 1949, n fruntea comisiei se situeaz A.M. Lazarev [273, p.45].
Paralel cu aceste aciuni la Institutul Pedagogic din Chiinu s-a efectuat un control de
ctre Secia de Predare a tiinelor Sociale a Ministerului nvmntului Superior din URSS. n
conformitate cu raportul comisiei, ministrul nvmntului Superior din URSS S.Kaftanov a
emis ordinul nr.1938 din 31 decembrie 1947 Cu privire la neajunsurile, greelile i denaturrile
142

n predarea Cursului de Istorie a Moldovei la Institutul Pedagogic de Stat din Chiinu i cu


privire la msurile de mbuntire a lucrului Catedrei Istoria URSS a institutului (vezi Anexa
11) [1, d.23, f.158-160-verso].
n conformitate cu acest ordin, s-a constatat c n predarea Istoriei Moldovei la Institutul
Pedagogic din Chiinu au fost comise greeli grave, att din partea profesorului N.Narov, eful
catedrei de Istorie a URSS, ct i din partea altor lucrtori ai catedrei: n cursul leciilor la
Istoria Moldovei, ntr-un ir de publicaii ale profesorului N.Narov i n manualul pregtit pentru
tipar au fost comise grave greeli politice, denaturri i confuzii, ce atest viziunile nemarxiste i
incompetena metodologic a profesorului N.A.Narov [1, d.23, f.158].
n Ordin se mai menioneaz c n conspectele leciilor i manuscrisul manualului nu este
prezentat cursul sistematic al Istoriei Moldovei; Pn n secolul al XIX-lea este ilustrat doar
istoria Moldovei de peste Prut, n secolul al XIX-lea istoria Basarabiei, iar dup revoluia din
februarie din 1917 n Rusia doar istoria judeului Balta [1, d.23, f.158]. Narov a mai fost
acuzat c nu a depistat esena jugului feudal-turcesc, nu a demonstrat rolul progresiv al
poporului rus i ajutorul lui acordat poporului moldovenesc n lupta pentru nlturarea jugului
turcesc. Campania cazacilor ucraineni n frunte cu Bogdan Hmelniki i a armatelor ruse n
Moldova n timpul rzboaielor ruso-turce sunt interpretate de profesorul Narov nct ele au adus
Moldovei doar asuprire i ruinare, i nu eliberare de jugul turcesc [1, d.23, f.159]; a diminuat
rolul lui Suvorov, nu a urmat schema marxist-leninist n Istoria Moldovei, nu este prezentat
schema formaiunilor social-economice. Profesorul Narov nu a inut cont de condiiile specifice
ale Moldovei, populaia creia a fost supus un timp ndelungat propagandei burghezonaionaliste i fasciste false, n cursul su el n-a luptat cu aceast propagand dumnoas, dar a
czut prizonierul concepiei istorice burgheze, romneti i germane [1, d.23, f.159]. Ordinul
constat plagieri din operele istoricilor romni i germani, l acuz de lips de moralitate,
nchinare n faa ideologiei burgheze etc.
Analiznd acuzaiile aduse de Kaftanov, de comisia ce a efectuat controlul, concluzionm c
ele sunt identice, n mare parte, cu acuzaiile publicate n Sovestkaia Moldovia i cele aduse de
adversarii lui Narov. Prin urmare, comisia delegat la Chiinu a luat cunotin de procesele verbale ale discuiilor i de articolele publicate n pres, s-au CC al PC(b) al Moldovei a propus
comisiei proiectul su de decizie, iar aceasta a preluat acuzaiile i le-a propus ministrului pentru
semnare. Ajungem la aceast concluzie, pornind de la faptul c ordinul ministrului repet
deciziile luate de CC PC(b)M adoptate cu o lun nainte. innd cont c aceste evenimente, au
avut loc n plin campanie de lupt contra cosmopolitismului, demascarea cosmopoliilor i
denaturrilor burgheze era foarte actual i promitea demascatorilor ascensiune n carier.
143

Ordinul ministrului Kaftanov mai constat odat n plus toate greelile depistate, l mai
concediaz o dat pe Narov din funcia de ef al catedrei Istorie a URSS i de conductor al
aspiranilor istorici, a ordonat Comisiei Superioare de Atestare s revad teza de doctor a lui
N.Narov cu privire la corespunderea acesteia cerinelor tezelor de doctor, i mai concediaz pe
lectorii M.A. Debner i F.P.Ostaco, l mustreaz pe directorul Institutului Pedagogic din
Chiinu A.G. Baranovski [1, d.23, f.160-verso, 161]. Ministrul nvmntului Superior din
URSS ordon, de asemenea, crearea unei comisii pentru a elabora programa Cursului de Istorie a
Moldovei i a unui colectiv de autori pentru a elabora manualul de Istorie a Moldovei [1, d.23,
f.161], ceea ce CC PC(b) al Moldovei a fcut la edina din 25 noiembrie 1947. Astfel demnitarii
moldoveni au prentmpinat ordinul ministrului cu o lun nainte.
n pofida faptului c Planul-prospect al cursului i manuscrisul manualului de Istorie a
Moldovei au fost scrise n spirit marxist-leninist i a atitudinii proruse, reprezentnd o mbinare
de fapte veridice cu falsuri istorice, apreciem discreditarea i persecutarea profesorului N.Narov
drept un exemplu de imixtiune a organelor politice n viaa instituiilor de nvmnt superior.
Cazul dat, conform opiniei oficiale, trebuia s serveasc drept nvtur pentru istoricii
moldoveni, ca acetia s determine cu mai mult precauie volumul, concepia i locul Istoriei
Moldovei n cursul general de istorie a URSS.
Lui Narov i s-a propus s fac parte din comisia pentru elaborarea manualului i s
contribuie cu studiile sale, dar probabil, simindu-se ofensat, a refuzat propunerea. A.Lazarev n
articolul Cum a fost scris Istoria Moldovei meniona: Din pcate, profesorul Narov a lsat ca
ambiia s nving bunul sim, ca interesele personale s le predomine pe cele obteti [1, d.23,
f.133]. Dintr-un certificat al seciei Instituii Superioare de nvmnt a CC PC(b) al Moldovei
aflm c N.Narov s-a adresat ctre eful seciei propagand i agitaie al CC PC(b)M tov.
C.Cernenko cu rugmintea despre reabilitarea sa ca savant ce a lucrat asupra problemelor istoriei
Moldovei. Profesorului Narov i s-a comunicat c ntrebarea despre reabilitarea sa poate fi
rezolvat doar pe calea participrii lui active n lucrul tiinific [258, d.314, f. 114]. Acest fapt ne
sugereaz c membrii comisiei sus-numite au fost lipsii prin discreditarea lui Narov de
rezultatele cercetrilor sale, ntmpinnd dificulti n elaborarea manualului.
n vederea executrii ordinului ministrului Kaftanov, Comisia Superioar de Atestare de pe
lng Ministerul nvmntului Superior al URSS abia la 14 iulie 1950 a reexaminat teza de
doctor a profesorului N.Narov i a verificat-o cu privire la corespunderea cerinelor fa de
lucrrile de acest gen. n urma examinrii s-a decis de a lsa neschimbat decizia Comisiei de
Atestare din 17.03.1945 cu privire la conferirea gradului tiinific de doctor lui N.Narov n baza
susinerii publice a tezei la 03.10.1944 n cadrul Universitii din Asia Mijlocie cu tema
144

Destinele istorice ale Basarabiei i Moldovei [274, f.13]. Cu toate acestea, N.Narov nu a fost
angajat n nici o instituie de nvmnt superior sau de cercetri pn n anul 1956. n aceti
ani, menioneaz Narov n fia personal de eviden a cadrelor, a trit din pensia de invalid
[274, f.3]. Considerm c destalinizarea, hotrrile Congresului XX al PCUS au fcut posibil
rentoarcearea sa n rndul oamenilor de tiin. La 1 mai 1956 N.Narov n baza concursului din
13 aprilie 1956, este angajat n calitate de cercettor tiinific superior la Institutul de Istorie,
Limb i Literatur ef al Muzeului de Arheologie [274, f.20-21]. n aceast funcie N.Narov
activeaz pn la 5 decembrie 1960, cnd este concediat n legtur cu pensionarea [274, f.36].
Cazul lui Narov este un exemplu tipic al imixtiunii organelor politice n viaa instituiilor de
nvmnt superior. ntreruperea brusc al carierei sale este legat de concurena dintre tinerii
istorici susinui de organele de partid i istoricii consacrai, mai n vrst. Dornic de afirmare,
relativ tnrul Mohov a acionat hotrtor n discreditarea nu numai a lui Narov, dar i a lui
Senkevici i a altor istorici, construindu-i cariera, n mare parte, pe criticile aduse acestora.
ntreruperea carierei de istoric a lui Narov se datoreaz n parte i faptului c acesta era evreu,
din care cauz n 1948 a fost nvinuit de rusofobie, devenind astfel ap ispitor al
antisemitismului existent n cercurile conductoare sovietice din epoca stalinist trzie [166,
p.210]. n acest caz, ne solidarizm cu opinia lui A.Lazarev care menioneaz: Dac n pofida
neajunsurilor semnalate de avize i recenzii, lucrarea lui Narov ar fi fost publicat n anul 1947
n calitate de manual, chiar i n acest caz lucrarea dat ar fi jucat, fie mcar temporar, un rol
pozitiv, n primul rnd, ca una dintre etapele de devenire a istoriografiei sovietice moldoveneti
i ca primul i, deocamdat, singurul manual de istorie pentru studeni, ntruct cu ajutorul lui
acetia ar fi studiat istoria inutului natal mai uor dect fr nici un material didactic [317,
p.129-130]. Ne pare cu att mai preios acest manual nepublicat, cu ct acesta n-a plcut
regimului, iar plagierile fcute de Narov din autorii romni i germani ar fi contribuit, posibil,
la o cunoatere mai obiectiv a istoriei.
Dup ce n anul 1947 CC PC(b)M ordonase pregtirea unui manual de istorie a Moldovei,
n 1948, N.Mohov i-a prezentat propunerea de periodizare i schia cronologic, n 1949,
membrii Institutului de Istorie, Limb i Literatur au ncheiat pregtirea machetei Cursului de
istorie a Moldovei; au fost tiprite apoi 300 de exemplare. Editorii erau A.Udalov i L.Cerepnin
din Moscova, istoricii republicani Ia.Grosul i N.Mohov, i ministrul educaiei din RSSM,
A.Lazarev [166, p.208]. Macheta cursului (referitor la aceast machet a cursului de Istorie a
Moldovei nu se utilizeaz n istoriografie termenul de manual, iar autorul N.Mohov nu a
pretins la aceast titulatur pentru lucrarea sa) era un produs tipic al erei staliniste trzii. Aceasta
urma o schem marxist ortodox i simplificat. Fiecare parte a crii corespundea unei
145

formaiuni social-economice (triburile primitive, feudalism, capitalism, socialism). Fiecare


perioad istoric era apoi descris n ordinea corect: mai nti, sub raportul dezvoltrii
mijloacelor de producie i a relaiilor de producie, apoi n termenii suprastructurii politice i, n
sfrit, din perspectiva dezvoltrii culturii. Fiecare fraz trda lipsa de respect pentru cercetarea
tiinific i, de asemenea, absena complet de studii tiinifice asupra istoriei Moldovei.
Singurele surse la care se fceau referiri erau clasicii marxism-leninismului i lucrrile lui Stalin.
Cartea era plin de declaraii categorice asupra evenimentelor din trecutul ndeprtat, bazate doar
pe unele dintre remarcile incidentale ale lui Lenin [166, p.210].
Versiunea mitului moldovenesc i etnogeneza prezentate n aceast carte erau noi i radicale.
Se presupunea c valahii geto-dacii romanizai, din dintre Nistru, Dunre i Carpai s-ar fi
contopit cu populaia slav. Unirea valahilor cu slavii de sud a dus la etnogeneza romneasc.
Unirea valahilor cu slavii de rsrit a produs etnogeneza moldovean. Iar deosebirea dintre
romni i moldoveni i avea originea n faza istoric a naiunii burgheze din secolul al XIXlea [318, p.35-46]. Aceasta implica o apreciabil diferen dintre cele dou naiuni i limbile lor
i corespundea conceptului limbii moldoveneti ca limb slav sau romano-slav.
Influena ruseasc i slav asupra istoriei Moldovei, aa cum era descris n volum, era
zdrobitoare: toi fruntaii politici i culturali basarabeni se presupunea c fuseser influenai de
marele popor rus i de cultura lui avansat. Ataamentul prorus culmina cu interpretarea
anexrii Basarabiei n 1812 i cu formula rului mai mic. Politica colonial arist subiectiv i
opresiunea naional i social au fost complet trecute cu vederea, n timp ce consecinele
pozitive obiective ale anexrii au fost subliniate: raidurile ttarilor au fost stopate, dezvoltarea
economic, politic i cultural au fost accelerate, produsele basarabene s-au putut vinde pe
pieele Rusiei, ideile ruseti naintate au ajuns la Chiinu, iar revoluionarii rui au ntrit
micarea revoluionar din Moldova. Influena poporului rus a fost tratat drept absolut pozitiv,
iar toate consecinele negative au fost blamate, sub entitatea abstract arism. Administraia
arist a fost apreciat drept un factor pozitiv, cu toate viciile sale [166, p.223-235].
Ataamentul prorusesc domina coninutul, n vreme ce ataamentul prosovietic se remarca
prin absen. Nu se fcea nici o referin la familia popoarelor sovietice i foarte puine la
presupusa legtur natural dintre popoarele moldovean, rus i ucrainean. Cartea coninea, de
asemenea, i semne ale unui ataament pro-moldovean. Erau accentuate unicitatea i trsturile
specifice ale istoriei moldoveneti, ceea ce nu se mai ntmplase niciodat nainte. Guvernarea
arist era condamnat pentru planurile ei de rusificare a poporului moldovean i intenia de a
distruge cultura sa, ceea ce constituia, de asemenea, o atitudine demn de a fi remarcat n
contextul evalurii pozitive a aceluiai regim din Basarabia. n plus, autorii ncercau s
146

demonstreze rdcinile locale ale micrii revoluionare din Basarabia, dei se tia c muli
dintre revoluionari erau ucraineni i rui. Comandantul militar rus Grigori Kotovski era
glorificat ca faimosul fiu al poporului moldav, dei era etnic rus [166, p.212]. Acest lucru implica
faptul c autorii defineau poporul moldovenesc alternativ, fie cu un concept teritorial, fie cu unul
etnic. Totui, n ambele cazuri patriotismul local, solidaritatea i mndria naional erau pe cale
de a fi fabricate, ca factor mobilizator. Ar trebui observat c, totui, att naionalismul rus, ct si
cel moldovean erau subsumate structurii ortodox-comuniste a manualului i nu, ca n studiile de
mai trziu, conceptului sovietic de prietenie a popoarelor [273, p.48].
Macheta a fost trimis, spre luare de cunotin i discutare, instituiilor tiinifice i
universitilor din Moscova, Leningrad, Kiev, Odesa, Voronej, Tartu, Kazan, Cernui, Minsk,
Tbilisi, Takent i din alte orae. Din toate aceste centre universitare au parvenit zeci de avize,
observaii i deziderate de care s-a inut cont la redactarea textului manuscrisului [273, p.48].
La sfritul anului 1949, de la Institutul de Istorie al Academiei de tiine a URSS la CC
PC(b) din RSSM a sosit o scrisoare prin care se anuna c va avea loc discutarea machetei
Cursului de Istorie a Moldovei i direcia Institutului de Istorie al Academiei de tiine a URSS
roag de a delega pe cineva pentru a participa la discuie, de asemenea s se confirme numele
persoanelor. La Moscova a fost delegat grupul de autori A. Lazarev preedintele Comisiei de
elaborare a cursului, N.Mohov, Ia.Grosul, D.emiakov, N. Berezneakov [258, d.314, f. 53].
n luna ianuarie a anului 1950, persoanele sus-numite au asistat la discutarea machetei
primului volum al Istoriei Moldovei la institutele de istorie i la universitile din Kiev,
Moscova, Leningrad [317, p.135], de la care au primit recomandri i sfaturi preioase de care
urmau s in cont la elaborarea cursului de sintez, menit s serveasc i n calitate de manual
universitar. Potrivit celor invitai s comenteze macheta, aceast folosire a termenului
Moldova era prea liberal. Se socotea, de asemenea, c era perfect clar publicului cititor c
teritoriul Basarabiei nu era totuna cu teritoriul RSSM. Istoricii se ntreceau n a dovedi c,
deoarece regiunea Hotinului aparinea acum Ucrainei, revoltele de la Hotin fceau parte i ele
din istoria Ucrainei, i nu ar trebui tratate n manual [166, p.212]. Astfel, istoria neamului nostru,
practic, a fost scris de persoane incompetente n domeniu, cele scrise de autorii autohtoni erau
recenzate i practic re-scrise de istoricii de la Moscova, Kiev etc.
Dei macheta manuscrisului a fost discutat la diferite instituii de nvmnt i tiinifice
din URSS, opera aceasta rmnea s fie nejustificat tiinific i fr baz izvoristic bine
cizelat, fr argumentri ferme i precise i apoi, dup cum menioneaz nsui Artiom Lazarev:
CC al PC(b) al Moldovei inea la control permanent desfurarea scrierii i nivelul tiinific al
cursului de sintez a Istoriei Moldovei. Biroul CC PC(b) din Moldova asculta anual la edinele
147

sale raportul preedintelui comisiei n problema dat, aprecia starea de lucruri, acorda ajutorul
necesar, ddea o serie de noi recomandri i sfaturi de care ineam seama att n munca
organizatoric, ct i n procesul cercetrilor tiinifice [317, p.135-136]. Totul se inea sub un
control riguros, pentru ca s fie scris o istorie marxist-leninist i s nu se gseasc cineva care
s scrie vreo propoziie care s conin adevrul istoric despre neamul nostru.
n 1951, a aprut n librriile din Chiinu primul dintre cele dou volume ale crii
. Editorii erau Udalov i Cerepnin [251], care figuraser i printre editorii
machetei. Spre deosebire de , noua apariie a fost n general bine
primit. Recenzia din conchidea c, exceptnd cteva neajunsuri minore,
cartea constituia un eveniment major n istoriografia sovietic. O recenzie absolut pozitiv
descoperim n Moldova Socialist din 2 iulie 1952, cu titlul Un prinos la dezvoltarea culturii
moldoveneti de P.Ipatenco. Aducerea unor citate aici ne scutete total de orice comentariu,
ntruct acestea dezvluie n totalitate caracterul att tiinific, ct i ideologic al acestei prime
sinteze (manual universitar pentru studeni): Numai n nvoielile (libertile democratice A.D.)
Moldovei Sovietice a putut fi scris istoria adevrat a poporului moldovenesc [63],
Luminarea faptelor istorice cu farul nvturii marxist-leniniste are o mare nsemntate pentru
educarea ideinc-politic a truditorilor din republica noastr, pentru lichidarea afirmaiilor false
ale istoriografiei romne, care schimonosesc adevrul istoric, pentru a otrvi contiina norodului
truditor, pentru a cleveti marele popor rus. n concluzie autorul menioneaz: n ntregime
Istoria Moldovei volumul I i un prinos mare la dezvoltarea culturii moldoveneti, naional
dup form i socialist dup coninut, un spor al tiinei istorice sovietice [63; 59, p.90-96].
Cel de-al doilea volum al Istoriei Moldovei, publicat la doi ani dup moartea lui Stalin,
conine unele puncte de vedere i concepte remarcabile. Primul lucru: lipsa complet a referirilor
la literatura i sursele istorice, n cea mai bun tradiie stalinist, doar Marx, Engels, Lenin i
Stalin erau citai. Spre deosebire de lucrrile din perioada interbelic, cartea coninea date despre
unele eecuri ale micrii revoluionare din Moldova. Se observ c sovietele locale sprijiniser
Guvernul Provizoriu n 1917-1918, n vreme ce bolevicii locali nu reuiser s ntreprind o
aciune decisiv mpotriva Sfatului rii. Revoltele de la Tighina, Hotin i Tatarbunar erau
caracterizate ca slabe, izolate, prost pregtite i ru conduse [252, p.213]. n acest sens, al doilea
volum era mai onest dect scrierile anterioare i relativ mai puin propagandistic.
Reinterpretarea evenimentelor avea s devin acum trstura permanent a istoriografiei
moldoveneti. La prepararea primei sinteze, istoricii moldoveni au descoperit c, de fapt,
sovietele preluaser puterea la Chiinu i n alte orae la sfritul lui decembrie 1917 - nceputul
lui ianuarie 1918. Autorii au punctat preluarea puterii revoluionare la Chiinu la 14 ianuarie
148

1918, ca dat oficial a instalrii oficiale a Puterii sovietice n Basarabia. Acest nou mit avea o
mare putere de legitimare: dac Puterea sovietic fusese instalat n 1918, atunci n 1940 ea
fusese restabilit. Potrivit crii, Basarabia fusese eliberat n 1940, iar guvernarea sovietic
fusese restabilit [251, p.214]. Expunerea istoriei politice era contaminat de panslavismul rus
care propaga misiunea eliberatoare a Imperiului Rus n Europa de Sud-Est [319, p.5].
Volumul II al Istoriei Moldovei editat n 1955 [252], pornea de la clieele istoriografiei
sovietice c n ianuarie 1918, n Basarabia a biruit Puterea sovietic, care a fost nbuit de
Romnia burghezo-moiereasc, iar la 28 iunie 1940 a fost eliberat pe cale panic de ctre
URSS. n acest context, era vehiculat ideea cum c moldovenii din stnga Nistrului (unde n
1924 se constituise o republic autonom n componena Ucrainei RASSM) s-au reunit cu cei
din dreapta Nistrului, formnd Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc (2 august 1940) n
componena URSS i mpreun au pit pe calea construciei socialiste [319, p.5]. Al doilea
volum trata n chip preponderent anii de dup 1917. Patriotismul sovietic era mai uor de
remarcat, dar referirile cu privire la prietenia popoarelor i ajutorul fresc erau mult mai
puin frecvente dect n manualele de mai trziu. Poporul moldovean fusese reunit n 1940,
dup ce n 1918 fusese rupt cu fora de ctre romni. n 1917 revoluia eliberase poporul
moldovenesc de opresiunea social i naional. Spre deosebire de aceasta, din 1917 pn n
1940, muncitorii din Basarabia au luptat pentru reunificarea cu patria mam sovietic, pentru
eliberarea de sub exploatarea capitalist i opresiunea strin. Regimul romn colonial se
spunea c interzisese folosirea limbilor rus i ucrainean n coli, iar reprimarea limbii
moldoveneti i politica de romnizare sunt condamnate. n general, regimul romnesc era
condamnat pentru oprimarea social i doar apoi pentru ocupaia strin.
Sfatul rii era n continuare considerat un subiect primejdios i activitile lui (ndeosebi
voturile privind Unirea) i ale acelor naionaliti burghezi moldo-romni erau doar pe scurt
menionate. Atenia acordat rolului independent al moldovenilor n propria lor istorie era de
asemenea redus: nici o adunare spontan pentru crearea fie a Republicii Autonome, fie a
Republicii Unionale nu era menionat, iar rolul conductor al revoluionarilor rui n micarea
bolevic local i instaurarea guvernrii sovietice n Basarabia era menionat n mod repetat, n
vreme ce activitilor populaiei indigene i se acorda doar o atenie trectoare.
n opinia noastr, prima sintez de Istorie a Moldovei era o mixtur de naionalism i
comunism. Structura lucrrii era marxist, bazat pe dezvoltarea economic i lupta de clas.
Revoltele ranilor din secolul al XVII-lea, ale narodnicilor, revoluiile din 1905 i 1917 erau
toate prezentate pe larg, n aceti termeni. Totui, ataamentul naional prorus i promoldovean
ctiga teren. Din cauza subiectelor impuse i a istoricilor de la Moscova, care au jucat un rol
149

decisiv n pregtirea acestui volum, naionalismul rus era mai evident n primul volum. Istoricii
de profesie de pe malul stng jucaser un rol predominant n pregtirea celui de-al doilea volum.
Prin urmare, destalinizarea i revoluiile n politica local i n tiina istoric au asigurat o
perspectiv foarte diferit asupra istoriei moldoveneti n cea de-a doua ediie, din anii 60.
Primul volum, editat n anul 1951 i reeditat n anul 1962, reflect perioada din timpurile
cele mai strvechi pn la Marea Revoluie Socialist din Octombrie [251]. Lucrarea este
compus din 6 seciuni. Al doilea volum, editat n 1955 i reeditat n 1964, cuprindea doar calea
de o jumtate de secol, parcurs de poporul moldovenesc, de la victoria revoluiei din februarie
n Rusia pn la mijlocul secolului al XX-lea. Volumul era compus din 8 seciuni [252]. Faptul
c primul volum cuprindea limite cronologice incomparabil de mari fa de jumtate de secol
relatat n volumul doi, i faptul c primul volum era compus din 6 seciuni, iar al doilea din 8,
este de asemenea un truc al istoricilor sovietici pentru a demonstra c de la instalarea Puterii
sovietice n RSSM societatea a cunoscut o nflorire n toate domeniile vieii i c Basarabia a
fost ocupat de Romnia regal cunoscnd n cadrul acesteia un regres evident.
Procesul de elaborare a primului manual universitar, a primei sinteze de istorie a Moldovei
a avut loc sub controlul strict al organelor de partid i de stat din URSS i RSSM. Datorit
importanei ce i se acorda acestei prime sinteze, n procesul elaborrii au avut loc i luptele dintre
istorici pentru posturile prestigioase din instituiile de cercetri tiinifice din republic i pentru
susinerea partidului, ceea ce reprezenta, de fapt, o carier strlucit. Marii nvingtori, dup cum
s-a dovedit, au devenit N.Mohov i Ia.Grosul, iar marele nvins N.Narov.
Odat publicate, cele dou volume ale manualului-sintez au reprezentat n acelai timp, prin
coninutul lor i schimbarea paradigmei istorice: moartea lui Stalin i nceputul liberalizrii
hrucioviste. Primul volum reprezint o lucrare tipic stalinist (publicat n anul 1951), cu
caracter pur propagandistic, cu referine, n cea mai mare parte, numai la clasicii marxismleninismului i la operele lui Stalin. Al doilea volum este totui relativ mai onest i conine mai
puine lozinci ideologice, referine la operele lui Stalin.

4.4. Concluzii la capitolul 4


Instituirea sistemului nvmntului sovietic superior avea drept scop principal nu de a
pregti cadre pentru economia naional, ct de a modela contiina locuitorilor Basarabiei n
vederea constituirii unei mase de populaie loial regimului. Prin urmare, dezvoltarea
nvmntului superior n RSSM era necesar pentru a demonstra populaiei autohtone c
regimul sovietic instituit are o fa uman orientat spre bunstarea populaiei i c are o mai
mare grij de ea dect Statul romn n perioada interbelic.
150

Un criteriu important la angajarea cadrelor calificate n primul deceniu postbelic n RSSM,


pe lng deinerea diplomei de studii, apartenena naional i de partid, originea geografic
era i faptul dac specialistul n timpul rzboiului a fost sau nu pe teritoriul dintre Prut i
Nistru. Adic dac a fost supus influenei ideologiei burgheze, moiereti, fasciste etc.
Majoritatea specialitilor angajai n nvmntul superior din RSSM n anii 1944-1946 au
locuit n anii 1941-1944 n oraul Buguruslan, sau n alte regiuni ale URSS, i puini dintre
angajai s-au aflat n Basarabia n aceast perioad. Specialitii care n-au fost n evacuare n
anii 1941-1944 sau i-au fcut studiile n Romnia erau considerai periculoi pentru Statul
sovietic, deoarece se considera c au fost supui ideologiei burgheze, fasciste etc.
Lipsa cadrelor didactico-tiinifice de nalt calificare era problema principal pentru toate
facultile i seciile de istorie ale instituiilor de nvmnt superior din RSSM, ceea ce
diminua calitatea procesului instructiv-educativ. Pentru pregtirea istoricilor marxiti,
instituiile de nvmnt superior din RSSM aveau nevoie de cadre marxiste calificate.
ntruct populaia autohton a fost supus ideologiei burgheze, fasciste, i nu inspirau
ncredere Puterii sovietice, majoritatea cadrelor n primii ani postbelici erau aduse din alte
regiuni ale URSS. Abia dup absolvirea primelor promoii de istorici marxiti, pregtite n
condiiile regimului totalitar, n strict corespundere cu ideologia marxist-leninist, corpul
profesoral al facultilor de istorie din RSSM a nceput s fie completat cu cadre locale.
Majoritatea studenilor, n primii ani postbelici, reprezentau populaia alogen. Abia la
nceputul anilor 50 numrul studenilor autohtoni a nceput s creasc n legtur cu
creterea bunstrii populaiei, creterea unei noi generaii educate n condiiile regimului
sovietic.
Studierea istoriei naionale n RSSM n perioada anilor 1944-1965 a oscilat ntre studierea
unor elemente ale istoriei Moldovei n cadrul Cursului de Istorie a URSS i studierea
acesteia n cadrul Cursului de Istorie a Moldovei, curs separat. Istoria Moldovei n ambele
cazuri era abordat ca parte component a istoriei popoarelor Uniunii Sovietice.
Procesul de elaborare a manualului de Istorie a Moldovei reprezint realitatea relaiilor
dintre instituiile de nvmnt superior i de cercetri, i organele de partid i de stat, un
exemplu al imixtiunii statului n activitatea didactico-tiinific. Manualul de Istorie a
Moldovei a fost nu un rezultat al activitii tiinifice a autorilor, ci un rezultat al presiunilor
ideologice i politice asupra istoricilor, al luptei dintre savani pentru funcii academice.

151

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


n urma cercetrii politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n
perioada anilor 1944-1965, am ajuns la urmtoarele concluzii:
Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor 19441965 a fost abordat n istoriografia sovietic, dar i postsovietic doar tangenial. Majoritatea
cercettorilor au avut scopul s analizeze tiina i nvmntul n anumite perioade, iar tema
propus cercetrii n complexitatea sa nu a fost abordat ntr-un studiu separat.
Ideologia marxist-leninist servind drept baz teoretic pentru politica Statului sovietic n
domeniul nvmntului istoric superior, pentru nvmntul i tiina istoric, a pretins la
adevr universal, a negat dreptul la existen a altor idei, sisteme teoretice i filosofii.
Teoria marxist a apreciat drept determinant rolul factorului economic n procesul istoric, a
evideniat n procesul evoluiei societii umane formaiuni social-economice care se deosebesc
una de alta prin modul de producie, i a trasat teza: contiina social a oamenilor reflect
existena social a acestora. Iar motorul istoriei, n accepiune marxist, este lupta de clas.
Absolutizarea factorului economic i negarea altora, a asemnat marxismul mai mult cu utopiile
sociale i cu religiile dect cu teoriile tiinifice. Transformarea marxismului n dogm a nceput
n Rusia cu publicarea lucrrilor lui G.Plehanov, V.Lenin care au acomodat teoria la realitile
istorice i politice. Ideile lui Marx i Lenin au devenit abloane fiind considerate geniale.
Marxism-leninismul este unica teorie de reorganizare a societii care a trecut controlul prin
practic. Practica a demonstrat c marxismul s-a transformat din teorie n doctrin dogmatic.
Istoria fiind considerat varietate a ideologiei inclus n sistemul ideologic, nvmntul
istoric a devenit instrument al Statului sovietic n realizarea politicilor sale. Transformarea
sistemului educaional n mijloc de ndoctrinare a societii nu a fost ntmpltoare, ea a fost
conceput n viziunea lui Lenin asupra tiinei i nvmntului i n Programul PC(b) din Rusia.
I.Stalin a instituit un aparat dur de reprimare, inclusiv fizic, a oricrei opoziii n rndul
savanilor istorici, a mprit societatea n adepi i dumani ai Puterii sovietice. Numeroi
savani istorici n anii 20-30, dar i 40, au fost supui represiunilor, unii chiar executai.
Constituirea modelului sovietic al nvmntului istoric superior a reprezentat un proces
complex de transformri, orientate spre lichidarea structurilor prerevoluionare ale tiinei
istorice i de instituionalizare a unor structuri noi, subordonate partidului-stat. Politica i
ideologia fuzionnd cu tiina istoric a produs un fenomen fr precedent n istorie fenomenul
tiinei reprimate, ea fiind nu doar obiectul represiunilor, dar i subiectul acestora; istoricii au
devenit complici i jertfe ale regimului totalitar, unii, apologei ai politicii reacionare, slugi

152

credincioase ale elitei de conducere pentru care raionamentele i scopurile politice erau criteriu
mai important dect adevrul tiinific i istoric.
n perioada postbelic, Statul sovietic a acordat o atenie deosebit restabilirii i consolidrii
nvmntului istoric au fost restabilite facultile de istorie i instituionalizate altele noi.
Dictatul ideologic dur al epocii staliniste a avut consecine negative asupra nvmntului
istoric superior. Transformarea tiinei istorice n instrument al politicii de partid a dus la
deformarea cercetrilor istorice. Campaniile ideologice au dus mai mult la nfiltrarea spiritului de
fric, slugarnic, i nu a celui tiinific, de creaie i gndire liber.
Coninutul nvmntului istoric a devenit extrem de ideologizat. n planurile de studii
dominau disciplinele ideologice, iar temele la disciplinele istorice erau formulate prin prisma
marxism-leninismului i a luptei de clas. Absolvenii facultilor de istorie aveau misiunea s
educe patriotismul sovietic populaiei n teritoriu. Apelul la istorie servea propaganditilor n
argumentarea liniei politice promovate de partid i justificarea legitimitii Puterii sovietice.
Campania contra cosmopolitismului a afectat toate sferele tiinei, nvmntului i culturii.
Desfurarea campaniei la facultile de istorie avea un caracter general acceptat de demascare i
condamnare a cosmopoliilor. Oricine se mpotrivea, putea fi acuzat de cosmopolitism,
poclonire n faa occidentului, clasat drept duman al poporului. Presiunile i controalele au
transformat istoricii n executori servili ai instruciunilor de partid.
n plan extern, lupta ideologic dintre Est i Vest se nteete, n plan intern, se nsprete
controlul asupra activitii didactico-tiinifice a istoricilor, relaiilor cetenilor cu strintatea,
mijloacelor de informare n mas, se limiteaz accesul la literatura de peste hotare etc.
n RSSM, Statul sovietic a promovat o politic antinaional de discriminare a populaiei
autohtone, creia i s-a ngrdit accesul n primii ani postbelici la catedrele universitare, la funcii
academice de conducere i la studii universitare, fiind suspectat de naionalism, contacte cu
fascitii romni i germani etc.
Rezoluiile i hotrrile Congresului XX al PCUS, care au criticat cultul personalitii lui
Stalin i au fcut o bre n ideologia totalitar, au avut consecine contradictorii asupra
nvmntului istoric superior. Deoarece, pe de o parte, istoricii puteau deja s se ndoiasc de
corectitudinea principiilor expuse n Cursul scurt pe de alt parte, ei sperau s gseasc
limitele libertii n deciziile Congresului, lipsa crora stopa cercetrile. Ca rezultat a aprut o
alt situaie n tiina istoric de confuzie i de incertitudine.
Anii dezgheului hruciovist au fost perioada eliberrii pariale de dogmatism, parial,
deoarece se cuta soluia n nelegerea pe nou a lui Marx. Nu se admitea nici o critic la

153

adresa ideologiei comuniste. Orice negare, fie i parial, a dogmei, era aspru pedepsit.
Posibilitatea unor cercetri, tiinifice cu adevrat, depindea de conjunctura politic.
nvmntul i tiina istoric au obinut doar o libertate limitat.
Dup destituirea lui Hruciov, n toate domeniile vieii sociale a nceput procesul de
restalinizare. Istoricii au nceput s revin n scrierea istoriei la tezele expuse n Cursul scurt.
n RSSM, obiectivul principal al nvmntului istoric sovietic era modelarea contiinei
locuitorilor n vederea constituirii unei mase de populaie loiale regimului.
Dezvoltarea nvmntului superior n RSSM era necesar pentru a demonstra populaiei
autohtone c regimul sovietic instituit are o fa uman orientat spre bunstarea populaiei i c
are o mai mare grij de ea dect Statul romn n perioada interbelic.
Pentru pregtirea istoricilor, instituiile de nvmnt superior din RSSM aveau nevoie de
cadre marxiste. ntruct populaia autohton nu inspira ncredere Puterii sovietice, majoritatea
cadrelor universitare n primii ani postbelici erau aduse din alte regiuni ale URSS. Abia dup
absolvirea primelor promoii, pregtite n corespundere cu ideologia marxist-leninist, corpul
profesoral al facultilor de istorie din RSSM a nceput s fie completat cu cadre locale.
Istoria naional n RSSM n anii 1944-1965 a fost studiat iniial sub forma unor teme n
cadrul Cursului de Istorie a URSS, ncepnd cu anul 1957 n calitate de curs separat. n ambele
cazuri istoria Moldovei era abordat ca parte component a istoriei URSS.
Implicarea organelor de partid i de stat n procesul de elaborare a manualului de Istorie a
Moldovei reprezint un exemplu al imixtiunii statului n activitatea didactico-tiinific.
Manualul de Istorie a Moldovei a fost un rezultat al presiunilor ideologice i politice asupra
istoricilor, i nu al activitii tiinifice a autorilor.
Prin determinarea i analiza politicii statului sovietic precum i a impactului acesteia n
domeniul nvmntului istoric superior se contribuie la desovietizarea, demistificarea istoriei,
condamnarea crimelor regimului comunist.
n vederea aprofundrii cercetrii politicii Statului sovietic n domeniul nvmntului
istoric superior propunem urmtoarele sugestii:
-

Este necesar s se cerceteze politica Statului sovietic n domeniul nvmntului istoric

superior n anii 1965-1991 care, de asemenea, nu a constituit subiectul unui studiu aparte.
-

n elaborarea unui studiu mai voluminos, s se analizeze comparativ politica statului

sovietic n domeniul nvmntului istoric superior din mai multe republici unionale.
-

Ar fi necesar de cercetat impactul factorului politic i ideologic din perioada sovietic asupra

contiinei istorice, naionale i sociale a populaiei din Republica Moldova.

154

BIBLIOGRAFIE
1. AN RM. F.2991, inv. 5, d. 2, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 57, 58, 59, 78, 81, 94,
141, 175, 181.
2. AN RM. F. 1961, inv. 1, d. 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 41, 71, 105, 106, 128, 148, 171, 174, 181,
193, 221, 224, 240, 256, 265, 286, 292, 337, 338, 366, 367, 417.
3. AOSP RM, F. 51, inv.5, d. 2, 11, 13
4. AOSP RM, F. 51, inv.4, d. 331.
5. AC AM, F.3, inv. 1, d.88, 98, 125, 126, 133.
6. ()
- . 25 1947. n:
,
(1898-1986). . . :
, 1989, .173-177.
7. ()
. 6.08.1951.
n: , .8, .283-287.
8. a .
n: : , . : .
, 1948, .17.
9. 28 1945 . O
. n: , . : .
, 1948, c.314.
10.
. n: : ,
/ .. .., : .
- , 1957, .3-4.
11. 7 1954 ,
.-65. n: . , 1957, .369.
12. .
19 1956 , 813. n: . , 1957, .82-83.
13. .
15 1956 , -121. n: . , 1957.
14. . a

155

- 16-17
1950 . n: . , 1957, .69-70.
15. ,
, .
3 1956 , 555. n:
. , 1957, .80-82.
16. ,
, . n:
. , 1957, .80-82.
17. , .
() 23 1936 . n: .
, 1957, .64.
18.

17 1952 , 1188. n: .
, 1957, .476.
19. .

16-17 1950 . n: . , 1957, .70.


20. O - .
4 1948 , 795. n: .
, 1957, .290-291.
21.
. n: . , 1957, .477-480.
22. .
27
1963 . n: / . .. . . ,
. 2- . . I. : , 1978, .324.
23. , 1953-1959, 1-12.
24. , . . :
, 1963.
25. : , , ,
,
(1917-1961 . : , 1962.

156

26. . .
n: ()-()- 1922.1991/19221952. . ... : , 2000, .344-345.
27. 12. ()
(): . n:
. 1945-1953. / . . .
.. ; . .. , .. . : , 2005, p.44-46.
28. 13. () ..
. n: , c.
46-51.
29. 19. ()
.. . n: , .66-72.
30. 23. ..
. 24
1945 . n: , .23-24.
31. 25. ()
. 14.09.1946. n: , c.81-84.
32. 31. .. ..

()

..


. 07.01.1947. n: , .98-101.
33. 33. ..
. 03.02.1947. n: , c.103-104.
34. 37. () .
28.03.1947. n: , c.108-109.
35. 38.
. . 18 1947 . . n:
, .110-115.
36. 52. ..
25.09.1947 . n: , c.142-144.
37. 83. ()
. n. , c.193-195.
38. 87. ..

157

. n: , c.203-205.
39. 137. ()
. n: , c.380383.
40. 140. ()
. 04.04.1949. n: , c.350-353.
41. 144. ..

. 05.04.1949. n: , c.368-370.
42. 211. ..
-

n:

, c.527-530.
43. 235. ..
. n: , c.586589.
44. 242. ..
(.1) . 14.12.1950. n: , c.611-613.
45. 253. .. ..
- . 24.01.1952. n:
, c.635.
46. . . 1917-1956. :
. , 2005. 752 .
47. 33.
. 08.02.1949. n:
. , 1938-1953. : , 2005, c.380-383.
48. 17.

...

n:

: . .
3- . 1. 1953- 1956. . .., ..,
.., .. : , 2000, .352.
49. 18.
.. . n:
: , .352.

158

50. 20.
., .. .. . 18. 1956 .
n: : , .353-364.
51. 21. ..
. n: : , .364-379.
52. 21. .. ..
. .. n: : ,
.159-160.
53. 23. () . 25
1956 . n: : , .380.
54. : . / . . -
(), ; . t
.: .. , .. , .. . :
, 2006. 280 .
55. ().
. n: , 27.I.1936.
56. . Kak .. n: , 8
1947, 155 (965).
57. . . n: . 1945,
24, .9.
58. . . n: , 28.03.1937.
59. . . . 1. n: , 1952, 1, .90-96.
60. . . n: . 1948, 22, .24-29.
61. 8-9 1934 . .,
. . n: , 27.1.1936.
62. . n: -,
1936, 1, .5-6.
63. . ( a a:
a , .1, , 1951). n: , 2
1952.
64. . . XX
. n: , 1989 ., 3, . 80-120.
65. . n: , 5 . 1980.

159

66. .. . n: . 1991, 4, .96-104.


67. . n: , 30 1946 .
68. ..

. n: .. . . 1. : ,
1968, .389-598.
69. .. ? n: .. . . 1. :
, 1968, .141-387.
70. .. . n: .. .
. 3. : , 1969, .1-685.
71. . . .
. n: .. . . 14. : ,
1971, .429-430.
72. .. . n: .. .
. 18. : , 1971, .7-427.
73. .. . n: .. . . 22.
: , 1973, .115-117.
74. .. . n:
.. . . 23. : , 1973, . 45-53.
75. .. . n: .. . .25. :
, 1973, .256-260.
76. .. . n:
.. . . 31. : , 1973, .177-179.
77. .. . n: .. . . 33. :
, 1975, .1-138.
78. .. 1
. 26 1918. n: .. . . 36.
: , 1975, .431-432.
79. .. 2
. 20 1919. n: .. . . 37. :
, 1975, .495-515.
80. .. .
19 . n: .. . . 38. : ,

160

1975, . 212-214.
81. .. . n: ..
. . 38. : , 1975, . 47-87.
82. .. ( ) . n:
.. . . 38. : , 1975, .495.
83. . n: .. . . 39. : ,
1975, .VII-XXIV.
84. .. .. . 30 1916. n: .. .
. 49. : , 1977, .371-402.
85. . . . n: ( .), .1.
: , 1977, p.4-86.
86. ., . . n: (
), .1. : , 1977, p.107-153.
87. Marx K., Engels F. Contribuii la critica economiei politice. n: , . .1.
1977, p.585-619.
88. Marx K. 18 Brumar al lui Bonapart. n: ( ), .1. :
, 1977, p.460-566.
89. . . . n: .,
. . . 1. . . . - . . , 1955,
.414-429.
90. . . . n. .
.. . T.23. . . : . - . .
1960, c.772-773.
91. - , 28 1846 . n: ., .
. . . .27. : - . . 1961, .401-412.
92. . .. . . n: .,
. . . . .19. : - . , 1961,
.416-421.
93. . . n: ., . . .
. . 19. : - . , 1961, .419.
94. . . n: . .
. . . .19. : - . , 1961, .120.
95. . . . . n:

161

. . . . . . 22. : - . ,
1962, 299 .
96. . . . .1. I:
n. ., . . . . .23.
: - . , 1961, .1-900.
97. . . . .3. III: , . n: ., . .
. . .25. .1. : - . , 1962, .29-505.
98. . 5 1890 . n: ., .
. . . . 37. : - . , 1965, c.370-372.
99. . . 21-22 1890 . n: .,
. . . . .37. : - . , 1965, .220-221.
100. ..
. : , 1963. 298 .
101. .. .
, 1977.
102. .., .. . : ,
1957. 296 c.
103. .. . : .
- , 1958. 175 .
104. .. . : 1959. 100 c.
105. .. . : ,
1961. 239 .
106. .. (1917-1939).
: . . -, 1973. 472 .
107. , .. :
, 1977. 137 .
108. .. - , , . :
, 1972. 431 .
109. .. 1960-1980 .
( ). --: -. . -,
1990. 192 .
110. . . 2 / . .. .

162

: - , 1960. 862 .
111. .. 50 . : , 1971. 527 c.
112. .. . : -
1968. 301 c.
113. .. (
- 1917-1929 .). , 1968. 195 c.
114. . , 1984.
115. . .5 / . .. .
: , 1985. 605 .
116. .. (1945-1955).
: - . 1988. 141 .
117. ., . :
( ). n. . 2004, . 5, 5, . 4-27
118. ..
. n: . . 35. : 1972, c. 240-249.
119. . , 1969.
120. . , 1975.
121. .. . : , 1981. 184 c.
122. .. .
: , 1984. 343 c.
123. .. . :
, 1981. 132 .
124. .. . n: ..
5- . .3. : . - . ,
1956, .124-196.
125. . .. .
, 1980. 153 .
126. .., .. . n:
, 1967, 2, .22-44.
127. . . n: , 4, 1981, c.7384.
128. . .. .. . : , 1983.
129. .., .A. a aa . : , 1970. 125 .

163

130. .., ..
. . - . , 1999. 128 .
131. . n: - XX / . .. .. .
: , 1996. 592 .
132. .. . n: ,
. 1996, 5, c.146-168.
133. .. . n: . 1996,
5, c.146-162.
134. .. .
. : , 1997. 288 .
135. . . 1917-1991 . : , 2002,
400.
136. .. . 1945-1985 . (). ,
2000. 154 .
137. aranu M. V. Lenin fr machiaj: teroarea intelectualitii sovietice. Chiinu: Grafema
Libris, 2007. 220 p.
138. , ? / .. . : . , 1992. 224 .
139. .. . ( .
). : . -, 1994. 191 c.
140. . . I / . .. . 2- . : .
., 2002. 343 c.
141. Cozma V. Istoria Universitii de Stat din Moldova. 1946-1996. Chiinu: USM, 1996. 560
p.
142. Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu (1940-2000), ). Chiinu:
Tipografia Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang, 2000. 386 p.
143. urcanu I, Istoricitatea istoriografiei: observaii asupra scrisului istoric basarabean.
Chiinu: Arc, 2004. 264 p.
144. urcanu I. Bibliografia istoric a Basarabiei i Transnistriei. Chiinu: Litera Internaional,
2005, 704 p.
145. urcanu I. Istoria: receptare, cercetare, interpretare, Iai: Junimea, 2006, 403 p.
146. Petrencu A. Basarabia n al Doilea Rzboi Mondial 1940-1944. Chiinu: Lyceum, 1997.
346 p.
147. Petrencu A. nvmntul istoric n Romnia (1948-1989). Chiinu: tiina, 1991. 112 p.

164

148. Moraru A., tiina istoric n contextul intereselor politice. Chiinu: Pontos, 2003. 196.
149. Sergiu Mustea. Educaia istoric ntre discursul politic i identitar n Republica
Moldova, Chiinu, Editura Pontos, 2010, 363 p.
150. Eanu A. Schimbarea la fa a istoriografiei din Republica Moldova (1989-2002). n:
Destin Romnesc: Revist trimestrial de istorie i cultur. Chiinu-Bucureti. 2003, nr.1,
p.7-25.
151. Eremia M. Rolul ideologiei marxist-leniniste n pregtirea cadrelor istorice n Republica
Sovietic Socialist Moldoveneasc. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din
Moldova. Seria tiine socio-umane. Chiinu, 1999, p.215-218.
152. Eremia M. Facultatea de Istorie din cadrul Institutului Pedagogic Moldovenesc (1941-1944).
n: Conferina corpului didactico-tiinific Bilanul Activitii tiinifice a USM pe anii
1998/99, 27 septembrie-2 octombrie 2000. Rezumatele comunicrilor, tiine socioumane.
Chiinu, 2000, p.294.
153. Eremia M. Unele aspecte ale activitii Facultii de Istorie din cadrul Institutului de
nvtori din Bli (1945-1954). n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din
Moldova. Seria tiine socio-umane. Vol. II. Chiinu, 2000, p.30-31.
154. . . n: Tuna. Ajalookultuuri ajakiri.
17 20 , c.157-172.
155. . (1944-1956
.). . : , 2010, 431 .
156. Burlacu V. Propaganda cultural-educativ n modelarea contiinei i mentalitii populaiei
RSSM (1944-1950). n:

Destin Romnesc: Revist trimestrial de istorie i cultur.

Chiinu-Bucureti: 2003, nr.2, p.80-91.


157. Burlacu V. Instituiile cultural-educative din R.S.S. Moldoveneasc instrument de
rusificare (1944-1950) n. Destin Romnesc: Revist trimestrial de istorie i cultur,
Chiinu-Bucureti. 2002, nr.2, p.73-85.
158. evcenco R. Restabilirea sistemului de nvmnt superior n RSS Moldoveneasc (1944.

1945). n: Revista de istorie a Moldovei, 2008, nr.3 (75), p.118-132.

159. . . : - . . 1956. 736 .


160. Popper, K.R. Societatea deschis i dumanii ei. Vol.II. Epoca marilor profeii: Hegel i
Marx. Bucureti: Humanitas, 1993. 445 p.
161. . / . . : , VIA, 1993. 185.
162. Popper K. Lecia acestui secol. Bucureti: Nemira, 1998. 150 p.

165

163. Alfred B. Evans Jr. Soviet Marxism-Leninism: The Decline of an Ideology. London:
Westport, CT. 1993. 246 p.
164. Boia Lucian. Mitologia tiinific a comunismului. Bucureti: Humanitas, 1999. 235 p.
165. Nancy Whittier Heer. Politics and History in the Soviet Union. Cambridge, Mass., MIT
Press, 1971. 324 p.
166. Wilhelmus Petrus Van Meurs. Chestiunea Basarabiei n Istoriografia comunist. Chiinu:
Arc, 1996. 525 p.
167. Georgescu V. Politic i istorie. Cazul comunitilor romni, 1944-1977. Bucureti:
Humanitas, 2008. 153 p.
168.

.2.

-:

, 2001. 504 .
169. .. ( ). :
, 2001. 190 c.
170. . . : -, 2004. 588 c.
171. .. (-
).
. . 2000. 51 c.
172. .. , / . ; . .
. .. . : , 1995. 540 .
173. . []: / . ; . .
.. n: . 2002, 8, .189-240.
174. .. . n: .. .
: 1994, .245-412.
175. . . n: :
. : 1990, .43-271.
176. .. . .2, .2. , 1991. 272 c.
177. .. / . . : ,
1991. 480 c.
178. .. (
). 2- . .1. -, 1991. 350 .
179. .. . , 1991. 599 .
180. .. I- :
. : - ,

166

2004. 206 c.
181. .. : . 2- . .1. : ,
1994. 480
182. . : / . .. , ..
, .. ; . . . . . : - . , 2007. 68 .
183. .. . n: ..
5- . .2. : . - . ,
1956, . 267-299.
184. .. n. . . .
.XX. -: . - . , 1925, .3-363.
185. .. . n: ..
5- . .2. : . - . ,
1956, .300-334.
186. .. . : ,
1999. 352 .
187. .. . n: . 1917. 28
. http://libelli.ru/library/tema/sc/marxism/n_w/pleh_nv.htm [Accesat 12.10.2008]
188. .. . n: ..
5- . .2. : . - .
, 1956, .236-266.
189. .. . n: ..
5- . .2. : . - . ,1956, .442-447.
190. .. ..
. n: . ...
-. . 1970. : ,
1972, .255-258.
191. .. . : , 1989.
174 .
192. .. (X-XX ): . . :
, 2001. 64 c.
193. Dolghi A. Instituionalizarea nvmntului istoric superior n epoca stalinist: Aspecte
istorico-teoretice. n: Studia Universitatis: Revist tiinific a Universitii de Stat din

167

Moldova, Seria tiine umanistice, 2007, nr.4, p.34-41.


194. Dolghi A. Istoria i istoricii n societatea sovietic. n: Scientific and Technical Bulletin.
Series: Social and Humanistic Sciences. Scientific and Technical Bulletin of the Aurel
Vlaicu University of Arad, 2008, anul XIV, nr.12, p.13-26.
195. .. - ?. n. http://krokrim.narod.ru/PUBLIK/LENIN/lenrusia.htm [Accesat 21.09.2009)
196. . . . n. . 3-4, 1933. .3039.
197. . . . . , 12,
1949, . 23-40.
198. .
... ,
(),1949.
199. .., .. ()
. : . . . . :
- . -, 2001, . 19, c.53-64.
200. .. () - .
n: . 1988, 11, .65-69.
201. Dolghi A. Istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Curs scurt: cultul personalitii
lui Stalin ntre mit i realitate. n: Buletin tiinific al Academiei Ecologice din Romnia.
2008, nr.13-14, p.329-340.
202.

XX . :

, 1997. 563 c.
203. (): /
. (); (), 1938 . : , 1946. 352 c.
204. . () . n:
. , 1989, .334-335.
205. ..
// .
http://www.amstud.msu.ru/ [Accesat 20.10.2007]
206. .. 60 . n:
/ . - . . : , 1994, 6, .133

168

207. ( ), / . .. . :
, 1982. 335
208. 182. ().
. 15 1926 . n: 1926-1932 .:
. : , , 1974, c.233-237.
209. 3 1919 . n:

. .II. - : , 1920, .16.


210. (1917-1978) / .. : . , 1979.
211. Tioulpanov S.I. Lenseignement suprieur des humanits en URSS. n: tudes et
documentes dducation. UNESCO, 1962, no. 39, p.35-61.
212. . n:
, 1959, 7, .182-201.
213. .
1930- . n: http://www.rusnauka.com/NNM_2006/Istoria/17333.doc.htm [Accesat
20.10.2007]
214. . n:
. 1949, 11, . 3.
215. .. . . 1-12 : . - . , 1951-1955.
216. .. . : 1985. 168 .
217.

..

3.

n:

http://web.mit.edu/fjk/Public [Accesat 20.10.2007]


218. . .1. , 1957. 382 .
219. .. - . n:
(): . . , 1938, c. 7-11.
220. .. .. ( ). n:
, 1991, 1, .102-120.
221. Dolghi A. Constituirea modelului marxist al tiinei istorice. n: Studia Universitatis:
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, Seria tiine umanistice, 2008,
nr.6(16), p.18-28.
222. XVI (): ().
().1930. 26- 13: (16-: XVI
(): . 2- ., . ; :

169

, 1931. 781 .
223. .. .. . n: , 1989, 5, c.117129.
224. : .
-, 1999. 132 .
225. . . 2 1931 . n:
. 63. 1993, 11, c.1038-1044.
226. Negru E. Politica etnocultural n RASS Moldoveneasc. Chiinu: Prut Internaional, 2003.
202 p.
227. .. . . : /
, 1992. 349 c.
228. .., ..
/ . . - . .. . ,
2002. 190 .
229. () 1944 . n.
, 1996, 2, .47-86
230. .. :
(1930-1950- .). :
. . .. ,
2005. 800 .
231. Cozma V., Dolghi A. Aservirea nvmntului istoric superior din URSS intereselor
politice (1944-1964). n: Revista de istorie a Moldovei. Nr.2-3 (78-79), 2009, p.207-216.
232. : . ., : , 1956.
233. AN RM, F.3186, inv.1, d. 2, 3, 8, 9, 13, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 37, 39, 60, 66, 84, 141, 144,
161, 192, 204, 227, 233, 239, 241, 242, 250, 255, 277, 281, 282, 290, 300, 307, 312, 322,
334, 347, 358, 365, 368, 371, 400, 403, 414, 424, 425, 426, 438, 441, 450, 467, 468, 470,
479, 480, 491, 493, 511, 512, 519, 522, 559, 561, 567, 568, 569, 582.
234. AN RM, F.3143, inv.1, d. 2, 3, 7, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 38, 39, 51, 52, 70, 90, 91, 105,
109, 122, 124, 124.
235.
. : , 1952.
236. . : . , 1949.
237. . .: . , 1946.

170

238. . : , 1946.
239. . : , 1946
240. . : , 1944
241. . .1. 1861 .
. / . .. , ..
[ .]. : , 1956. 896 c.
242. , . .., . .., . . :
, 1939. 790 c.
243. . . : , , 1941. 230 .
244. . (1917-1957 .): . . . ..
. : . - . -, 1957. 771 c.
245. .., .. . : , 1952.
748 c.
246. : 3 ./ . ..
... , 1949-1953.
247. : . .
/.. , .. , .. ; . .. . :
, 1990. 431.
248. . . 1 / . ..
.. ; [ .. - ... et al.]. .2. : -
, 1952. 454 .
249. . n: , 1949, 8,.38.
250.
XIX- // . --, 1958.
251. / . : . , . , . . .I.
/ .
. (. .) .. : , 1951. 654 .
252. . . II. /
. . . (. .) .. : , 1955.
436 .
253. .. : . 19451953. : , 1999. 232 .

171

254. 638.

. n:
. , 1-14. : 1943, c. 236-237
255. . n: http://nprospekt.ru/2008/06/06/platnoeobrazovanie--nasledie-sssr [Accesat 12.10.2008]
256. .., ..
. n: . -2006. 6, .155-156.
257. . .. . , 2005.
37 .
258. AOSP RM, F.51, inv.9, d. 314.
259. Popa Iulius, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bli (1945-2005), Chiinu: Litera
2005. 392 p.
260. .. , , . n:
, 1995, 1, .23.
261.
- . n:
. .10, c.51-55.
262. .. . n:
, 1948, 3, .174-192.
263. Dolghi A. Complici i victime ale campaniei contra cosmopolitismului (1945-1953). n:
Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al
Moldovei n contextul integrrii europene: Conferina tiinific internaional anual (2008;
Chiinu). Chiinu: S.n., 2009 (Tipogr. Bisiness-Elita PP SRL), p.128-133. (1,0 c.a.)
264. . . . . : 2003. 768 .
265. .. . : , 1948. 192 .
266. .. . : , 1950.
267. 16. ()
() 13 1946 . n: () ()
. . 1923- 1939. : , 2001, .33.
268. . n: , 1948, 2, c.3-12.

172

269. .. . n: . 1990,
12, .25-40.
270. . . n: , 1949, 2, c.151158.
271. AOSP RM, F.51, inv.1, d. 3.
272. AOSP RM, F.51, inv.7, d. 38, 104, 285, 314, 315, 317, 336, 337, 539, 330, 331, 534, 544.
273. Cozma V., Dolghi A. Primul manual universitar prima sintez de istorie a Moldovei. n:
Revista de Istorie a Moldovei, nr.3 (71), iulie-septembrie 2007, p.52-62.
274. AC AM, F 1, inv.3. d.1252
275. Negru E. Combaterea Naionalismului Romno-burghez i epurarea cadrelor n RSS
Moldoveneasc (1944-1953). n: Destin Romnesc (Serie nou): Revist trimestrial de
istorie i cultur. Chiinu-Bucureti, 2006. an. I (XII), nr.1. (45), p.71-77.
276. . 1945-1946 . n: Tuna. Ajalookultuuri
ajakiri: 17 20 , c.173-191.
277. .. (
). n: . 2000, 1, c.163-174.
278. . 14.25 1956 .
. .1. : . - . , 1956. 640 .
279. . ..
1957 . n: Acta Slavica Iaponica. Journal of Slavic Research Center,
Hokkaido University. 2005, T.22, p.141-164 .
280. Dolghi A. Consecinele contradictorii ale Congresului XX al PCUS n domeniul nvmntului istoric superior din URSS. n: Studia Universitatis: Revist tiinific a Universitii de
Stat din Moldova. Seria tiine umanistice, 2009, nr.4(24), p.53-61.
281. . / . . .. . : ,
2007. 464 .
282. .
30 1956 . n:
. . 7. 1985, .199-218.
283. ., . (1953-1964). n: .
-: , 2000, c.569-672.
284. XX . n: , 1956,
3, c.3-12.

173

285. .
. : - , 2002. 432 .
286. .. . n: -
, 2000, 6, .221-230.
287. . 16 . 13. :
, 1971. 1025 .
288. .. . : -, 2002. 511 .
289. 1957-1958 . n: , 1994, 4, .106-135.
290. .. : . . (
). n:
. 2002, 3, .75-88.
291. . n:
, 1959, 10, .192-200.
292. . n:
, 1959, 11, .185-194.
293. . n:
, 1959, 12, .186-187.
294. -
. ( ). , 18 21
1962. : , 1964. 519 .
295. . . (1917 1961 .) (. . . ; 2-
.): . : , 1964. 646 .
296. . . .1- 3. , 1960 1961
297. 29 1956 . /
(1956 .) n. , 1997, 1, c.11-13.
298. , 12 1956 .
n: , 1997, 1, c.6.
299. Accoce P. Aceti bolnavi care ne guverneaz. Craiova: Edit. Tribuna, l993. 474 p.
300. .., .. (1946 1991 .): .
/., .. : - . . . -, 2005. 156 .
301. . . n: , 2005, 1, .252-268.
302. . 1917-1991. : , 1994. 510 c.
303. Cojocaru Gheorghe E. Cominternul i originele moldovenismului: studiu i doc. Chiinu:

174

Civitas, 2009. 500 p.


304. Moraru A. Istoria Romnilor. Basarabia i Transnistria (1812-1993). Chiinu: Universul,
1995. 560 p.
305. .., .., .., ..
. .. . :
- . -, 2005.
306. Dolghi A. Impunerea modelului sovietic al nvmntului istoric superior n RASSM i
RSSM (1930-1954). n: Destin Romanesc, (Serie nou): Revist de istorie i cultur, 2009,
an.IV (XV), nr.4 (62), p.55-74.
307. AN RM, F.2991, inv. 9a, d. 24, 43, 64, 69, 78, 87.
308. -

. n:
: . . , 1969, .81.
309. AOSP RM, F.51, inv.2, d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 35, 36,
37, 40, 65, 68, 69, 125, 126, 130, 131, 137, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 150, 213.
310. AOSP RM, F.51, inv.3, d. 35, 36, 154, 155, 156, 267, 270, 274, 269, 264.
311. AOSP RM, F.51, inv.8, d. 38, 787
312. .. ( ).
, 1971, .
313. Cozma V. nvmntul universitar n Sistemul tiinific i Educaional din Republica
Moldova. 1946-1996. Tez de doctor habilitat n tiine istorice. Cu titlu de manuscris.
Chiinu, 1998.
314. Rusnac Gheorghe, Cozma Valeriu. Universitatea de Stat din Moldova (1996-2006). Vol. II.
Chiinu: CEP USM, 2006. 646 p.
315. Rusnac Gh., Cozma V. Rectorii Universitii de Stat din Moldova (1946-1993). Chiinu:
CEP USM, 2005. 309 p.
316. Cozma V., Dolghi A. Istoria naional la Universitatea de Stat din Moldova (1946-1990). n:
Conferina tiinific internaional, nvmntul superior i cercetarea piloni ai
societii bazate pe cunoatere, dedicat jubileului de 60 de ani ai Universitii de Stat din
Moldova, 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicrilor, tiine socioumane. Vol. II.
Chiinu: CEP USM, 2006, p.29-30.

175

317. . . n: , 1989, 2, .127-130.


318. a. a I (
a ). : , 1949, 421 .
319. Dragnev D., Jarcuchi I. tiina istoric din Moldova n anii 1946-2006. n: Revist de
Istorie a Moldovei. Ianuarie-iunie 2006, nr.1-2, p.3-16.

176

ANEXE

177

Anexa 1.
Distribuirea orelor de studii pe discipline

Figura A 1.1. Distribuirea orelor de studii pe discipline la Facultatea de Istorie a


Institutului Pedagogic din Chiinu pentru anul 1948/49
(n total la patru ani de studii 3969 ore; 100 %)

Figura A 1.2. Distribuirea orelor de studii pe discipline la Facultatea de Istorie a


Universitii de Stat din Chiinu pentru anul 1948/49
(n total la patru ani de studii 2992 ore; 100 %)

Sursa: Elaborat de autor n baza sursei: AN RM, F. 2991, inv. 5, d. 25,263.

178

Figura A 1.3. Distribuirea orelor de studii pe discipline la Facultatea de Istorie i Filologie


a Institutului de nvtori din Bli pentru anul 1948/49
(n total la doi ani de studii 1988 ore; 100 %)
Sursa: Elaborat de autor n baza sursei: AN RM, F. 3143, inv.1, d. 20, f.1.

179

Anexa 2.
Planul de lucru la cursul Istoria popoarelor URSS la anul I al Seciei de Istorie a
Facultii de Istorie i Filologie a Universitii de Stat din Chiinu

1.
I.

Introducere
Compartimentul I
Ornduirea primitiv i statele sclavagiste pe
teritoriul URSS. Slavii. Primele formaiuni
statale la slavi.
Societatea fr clase pe teritoriul URSS
Societile sclavagiste pe teritoriul URSS
Izvoarele antice despre slavi
Vecinii slavilor
Compartimentul II
Constituirea relaiilor feudale. Rusia Kievean
(sec IX - mij. sec. XI)
Statele feudale timpurii n Europa de Sud-Est, Asia
Mijlocie i Transkaukaz
Rusia Kievean. (Ornduirea social la slavii de
rsrit. Constituirea statului Kievean. nflorirea
statului Kievean. Cultura Rusiei Kievene sec. IXXI.
Compartimentul II
Perioada frmirii feudale pe teritoriul URSS
(sec.XI-XV)
Relaiile feudale n Rusia Kievean sec. XI-XIII.
Cnezatele ruse (din bazinul rului Nipru n sec.
XII-XIII. Cnezatul Polok. Cnezatul GalioVolnian, cnezatul Suzdal, Pmntul Novgordian.
Cultura Rusiei Kievene n sec. XI-XIII.
Transcaucazia i Asia Mijlocie n sec. XI-XIII
Lupta poporului rus cu agresiunea germanosuedez n sec. XII-XIII.
Lupta poporului rus mpotriva mongolilor
Ornduirea social-economic i politic a
cnezatelor de nord-est pn la mijlocul secolului al
XV.
Unificarea pmnturilor ruse n jurul Moscovei n
sec. XIV-prima jum. a sec. XV.
Cultura Rusiei de Nord-Est n sec. XIII-XV.
Novgorodul i Pskovul n sec. XIII-XV.
Marele cnezat Lituanian
Pmnturile beloruse i ucrainene sub stpnirea

2.
3.
4.
5.
II.

6.
7.

III.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

180

Nr.
de
ore

9/IX

2
4
2

11/IX
15-17/IX
18/IX

20/IX

6.

22-25/IX

27/IX2/X

2
3

2-6/X
6-9/X

13/X

16-27/X

observaii

Numele compartimentului i a temei

realizare

Nr.
de
rnd

ndeplinire

Tabelul A 2.1. Semestrul I al anului de studii 1947-1948

19.
20.
IV.

21.

22.

23

24

25
26

27
28

Lituaniei i Poloniei.
Descompunerea Hoardei de aur.
Asia Mijlocie de la mij. sec. XIII-la mij. sec. XV.
Compartimentul IV
Crearea statului centralizat rus. Instaurarea
autocraiei. Transformarea Rusiei n stat
multinaional.
Constituirea Statului Rus (economia i ornduirea
social la la sf. sec XV-nc. sec. XVI. Sfritul
unificrii Rusiei de Nord-Est. Politica extern.
Organizarea.
Autocraia lui Ivan al IV-lea. (Lupta gruprilor
feudale n timpul lui Vasile al III-lea i dup
moartea lui. nceputul domniei lui Ivan al IV-lea.
Piaa i relaiile comerciale cu Europa Occidental
i Orientul. Consolidarea Statului Rus. Lupta
pentru ieirea la mare. Opricnina. Alipirea Siberiei
de Vest. Modul de via i cultura (sec. XVI)
Rzboiul rnesc de la nc. sec. XVII. Intervenia
polonez i suedez. Rezistena popular din
Novgorod (Poitica Lui Feodor Ivanovici i Boros
Godunov. erbia i acutizarea luptei de clas n
ultimul sfert al sec. XVI. Dmitrii Impostorul
candidatul intervenilor polonezi. Lupta pentru
independen naional.
ntrirea autocraiei n Rusia n sec. XVII (Statul
Rus n prima jumtate a sec. XVII) Economia i
ornduirea social n sec. XIII. ntrirea autocraiei.
Lupta de clas n a doua jumtate a sec. XVII n
Statul Rus).
Popoarele de pe Volga i din Siberia n sec. XVII.
Lupta popoarelor ucrainean i bielorus mpotriva
Republicii aristocratice poloneze. Alipirea
pmnturilor ucrainene la Rusia.
Politica extern a Statului Rus la mij. sec XVII.
Cultura i nvmntul statului Rus n sec. XVII.

Confereniar la Catedra Istoria Popoarelor URSS


a Universitii de Stat din Chiinu
/Meceriuk/
15 septembrie 1947
Sursa: AN RM. F.3186, inv.1, d.19, f. 14-17.

181

30-31/X

3/X10/XI

10-20XI

20/XI4/XII

1
4

25/XII
11/XI25/XII

1
1

25/XII1/1

Anexa 3.
Textul discursului tovarului I.V. Stalin la recepia de la Kremlin n cinstea
comandanilor trupelor Armatei Sovietice cu corecturile de mn ale autorului
24.05.1945
DISCURSUL TOVARULUI I.V. STALIN
Tovari, permitei-mi s in un ultim toast.
Eu, n calitate de reprezentant al Guvernului nostru sovietic, a dori s nchin un phar n
sntatea poporului nostru sovietic i, n primul rnd, a poporului rus. (Aplauze ndelungate i
zgomotoase, strigte ura.)
Eu beau, n primul rnd, n sntatea poporului rus, pentru c este cea mai remarcabil
naiune dintre naiunile ce intr n componena Uniunii Sovietice.
Beau n sntatea poporului rus, pentru c el a ctigat n acest rzboi, i i-a meritat titlul,
dac dorii, de for conductoare a Uniunii noatre Sovietice printre toate popoarele din ara
noastr.
Beau n sntatea poporului rus, nu numai pentru c el este popor conductor, dar i pentru
c el are minte sntoas, bun-sim politic i general, viziune clar, caracter drz i rbdare.
Guvernul nostru a fcut multe greeli, am avut i situaii de disperare n anii 1941-42, atunci
cnd armata noastr se retragea, prsind oraele i satele natale din Ucraina, Belarus, Moldova,
regiunea Leningrad, rile Baltice, Republica Karelo-Fin, le prsea, deoarece nu avea alt
ieire. Un oarecare alt popor ar fi putut spune: La dracu cu voi, nu ai ndreptit ateptrile
noastre, dai-v la o parte, noi vom forma un alt guvern, care va ncheia pace cu Germania i ne
va asigura linitea. Aceasta se putea ntmpla, avei n vedere.
Dar poporul rus nu a recurs la acest lucru, poporul rus nu a fcut compromis, el a acordat
ncredere nelimitat guvernului nostru. Repet, am avut greeli, n primii doi ani, armata noastr a
fost forat s se retrag, se ntmplase c nu se controlau evenimentele i nici situaia creat. Cu
toate acestea, poporul rus a crezut, a rbdat, a ateptat i a sperat c totui vom face fa
evenimentelor.
Iat pentru aceast ncredere, care a acordat-o Guvernului poporul rus, i mulumesc mult!
n sntatea poporului rus! (Aplauze ndelungate i furtunoase.)
Sursa: . 1945-1953: / . .
. .. ; . .. , .. . - : : ,
2005, c.23-24.
Anexa 4.
Raportul cu privire la activitatea Institutului Pedagogic din Chiinu
pentru anul de studii 1946-1947 (extras)
[...] Au lucrat satisfctor urmtoarele catedre:
Catedra de Istorie a URSS (ef catedr profesorul Narov N.A.). Catedra a desfurat un ir
de edine publice la care s-a discutat manualul de Istorie a RSS Moldoveneti, membrii catedrei
au participat la desfurarea practicii pedagogice de ctre studeni; Catedra a organizat un cerc
tiinifico-popular, a cultivat elevilor deprinderi de cercetare tiinific. Dup Hotrrea
Comitetului Central al PC(b) din toat Uniunea din 14 august anul 1946 Cu privire la revistele
Zvezda i Leningrad, precum i la raportul tovarului Jdanov, Catedra a acordat o atenie
sporit nivelului politico-ideologic al leciilor, discutnd aceast problem la o edin special a
catedrei. n prelegerile sale, profesorii au nceput s pun un accent deosebit pe declaraiile
clasicilor marxism-leninismului cu privire la istoria Uniunii Sovietice, urmrind studierea de
sinestttoare profund de ctre studeni a operelor lui Lenin i Stalin [...]
Sursa: ANRM, F.2991, inv.5, d.11, f.51.

182

Anexa 5.
Raportul Seciei Agitaie i Propagand a CC adresat tovarului G.M. Malenkov cu
privire la rezultatele controlului lucrului Institutului de Istorie al A URSS
01.09.1950
SECRETARULUI CC AL PC (b) DIN TOAT UNIUNEA, tov. MALENKOV G.M.
CC al PC (b) din toat Uniunea prin hotrrea sa din 19 noiembrie 1949, n baza raportului
Seciei Agitaie i Propagand Cu privire la situaia activitii tiinifice la Institutul de Istorie al
A URSS, a obligat directorul Institutului de Istorie, tov. Grekov i prezidiul Academiei de
tiine s prezinte la CC al PC (b) din toat Uniunea propunerile sale de mbuntire activitii
institutului.
Prezidiul Academiei de tiine a discutat raportul tov. Grekov cu privire la activitatea
Institutului de Istorie i a pregtit un ir de activiti de mbuntire a lucrului su.
Institutul de Istorie al Academiei de tiine, n ultimii ani, a realizat unele progrese n
cercetarea problemelor originii poporului rus, istoriei constituirii statului multinaional rus, n
studierea epocii feudalismului, a relaiilor capitaliste n Rusia .a. Un lucru considerabil institutul
l-a desfurat n direcia corectrii i reeditrii manualelor de istorie pentru cola superioar i
medie.
Unele lucrri, editate de Institutul de Istorie, au primit o apreciere pozitiv din partea
societii sovietice i li s-a acordat Premiul Stalin: Grekov B.D. rnimea din Rusia,
Drujinin N.M. ranii de stat i reforma lui P.D. Kiselev, Necikina M.V. Griboedov i
decembritii, Veatkin M.P. Batr Srym, Smirin M.M. Reforma popular a lui Thomas
Munzer i marele rzboi rnesc din Germania, Smirnov I.I. Rscoala lui Bolotnikov,
Pornev B.F. Rscoalele populare din Frana, nainte de frond, Erusalimski A.S. Politica
extern i diplomaia imperialismului german.
Cu toate acestea, dup cum s-a demonstrat n urma controlului, n activitatea Institutului de
Istorie sunt deficiene grave. Institutul nu a tras toate concluziile necesare din deciziile CC al PC
(b) din toat Uniunea cu privire la lucrul ideologic. n unele studii, pregtite i editate n ultimii
ani, sunt greeli cu caracter metodologic i politic, care indic prezena n rndul istoricilor a
viziunilor obiectivismului burghez i cosmopolitismului strin marxism-leninismului.
n lucrrile unor angajai ai Institutului de Istorie se manifest tendina de a renate tradiiile
istoriografiei burgheze ruse, de a terge limita dintre tiina istoric sovietic i burghez. tiina
istoric sovietic, este abordat, n acelai timp, ca o continuare direct a tiinei burgheze
prerevoluionare ruse, reprezentanii mai importani ai creia se laud i se mascheaz n
marxiti. Aceste distorsiuni marxiste i-au gsit reflectare n Culegerea Evul Mediu,
monografia academicianului Kosminski de istorie a agricultuirii Angliei, cartea acad. Veselovski
Posesiune funciar feudal n nord-estul Rusiei i n alte studii ale institutului.
Paralel cu ncercrile de renatere a concepiei istoriografiei liberal-burgheze ruse, n
lucrrile Institutului de Istorie asupra istoriei moderne editate n ultimii ani, au avut loc
denaturri social-reformiste, care s-au manifestat cel mai mult n culegerea Studii de istorie
modern i contemporan (1948.), n lucrrile de L.Zubok Politica imperialist a SUA n
rile bazinului Mrii Caraibelor i Istoria contemporan, curs de prelegeri (1948), n crile
lui Miller Mustafa Paa Bayraktar i Schie de istoria modern a Turciei (1949). Autorii
acestor lucrri, cznd n captivitatea poziiilor apologeilor imperialismului anglo-american,
ascund politica imperialist a SUA i idealizeaz inspiratorii ei.
Falsificrile burghezo-obiectiviste i alte denaturri n operele istoricilor pn n ultimul timp
n-au ntlnit critici din partea conductorilor i majoritii colaboratorilor tiinifici ai Institutului
de Istorie. Mai mult de ct att, unele lucrri eronate (L.Zubok Politica imperialist a SUA n
rile din bazinul Mrii Caraibelor, Miller Schie de istorie contemporan a Turciei) au fost
propuse de Institutul de Istorie la Premiul Stalin.
183

Institutul de Istorie nu desfoar nici o activitate de demascare a istoriografiei angloamericane burgheze i, n ultimii ani, nu a elaborat nici o carte pe teme actuale de istoria URSS
i de istorie universal pentru cititorii strini.
La institutul de Istorie s-a nrdcinat practica incorect de planificare i organizare a
activitii de cercetare tiinific, planificndu-se activitatea tiinific se ine cont, n primul
rnd, de interesele personale ale angajailor, i nu de interesele Statului sovietic i dezvoltrii
tiinei istorice. Se desfoar nesatisfctor controlul asupra ndeplinii planurilor activitii
tiinifice, n urma creia schimbarea arbitrar a temelor i a termenelor de execuie a acestora
este o obinuin n practica activitii institutului. De exemplu, nc nainte de rzboi a fost
planificat editarea lucrrii: Istoria universal n 40 de volume, i Istoria URSS, n 12
volume, dar au fost publicate doar dou volume de Istorie universal.
n prezent, a fost elaborat un calendar pentru pregtirea i publicarea Istoriei URSS" (n 15
volume), care prevede finisarea tuturor volumelor n anul 1955, sunt aprobai redactorii
responsabili ai volumelor. Institutul a naintat, de asemenea, propunerea ctre prezidiul
Academiei de tiine de a prescurta publicarea Istoriei universale la 8 volume, n loc de 40 de
volume planificate anterior.
Direcia de cercetare tiinific la Institutul de Istorie este o unilateral. Atenia principal
este acordat studierii temelor de istorie antic i medieval. De cercetarea acestor probleme se
ocup marea majoritate a academicienilor, membrilor corespondeni i doctorilor n tiine (37
din totalul de 51). n acelai timp, se cerceteaz insuficient problemele actuale de istorie
moderne i contemporan ale rilor strine. n prezent, nu exist nici un manual universitar de
istorie contemporan; manualul de istorie modern publicat n anul 1938 necesit o mbuntire
considerabil.
Deosebit de prost stau lucrurile n ce privete elaborarea problemelor de istorie a societii
sovietice.
n ultimii zece ani, Institutul nu a publicat nici o lucrare tiinific dedicat istoriei Statului
sovietic i construciei socialismului n URSS. Cercetatorii sectorului de istorie a societii
sovietice mai muli ani bat pasul pe loc, ocupndu-se de teme ce in de istoria rzboiului civil i a
construciei socialiste n primii ani ai Puterii sovietice. La Institutul de Istorie nu se cerceteaz
problemele actuale ale industrializrii rii i colectivizrii agriculturii, ale construciei naionale,
politice i culturale n URSS. Pn n prezent nu a fost elaborat manualul universitar de istorie a
URSS n perioada sovietic.
Stagnarea n domeniul cercetrii istoriei societii sovietice se explic prin faptul c Institutul
de Istorie nu dispune de cadre tiinifice calificate capabile s creeze opere tiinifice depline de
istorie a URSS n perioada sovietic. Majoritatea cercettorilor Sectorului de Istorie a societii
sovietice n decurs de mai muli ani nu au reuit s pregteasc nici o lucrare tiinific serioas,
limitndu-se la publicarea de articole populare.
La fel de nesatisfctoare este situaia cu cadrele tiinifice n sectoarele de istorie modern i
contemporan. De exemplu, sectorul nu are specialiti calificai la istoria SUA, Angliei,
Germaniei, Franei, precum i la istoria rilor cu democraie popular. Sectorul de Istorie
Modern nu este asigurat cu cadre tiinifice la istoria tarilor strine n epoca imperialismului.
Direcia Institutului de Istorie nu acord atenie cuvenit selecionrii, plasrii i pregtirii
cadrelor. Au avut loc cazuri, cnd cercettorii tiinifici se selecionau dup principiul
nepotismului i al relaiilor amicale, ceeea ce a dus la completarea colectivului Institutului cu
oameni slab pregtii dubioi din punct de vedere politic. Numai n ultimii 2 ani de la institut au
fost concediai 60 de colaboratori tiinifici, deoare nu corespundeau cerinelor institutului din
punct de vedere profesional i politic. n acelai timp, la Institut au fost angajate 68 de persoane
(inclusiv 7 doctori i 36 de candidai n tiine).
n Urma acestor aciuni, s-a mbuntit componena personalului tiinific al institutului.

184

Pregtirea cadrelor tiinifice tinere prin intermediul aspiranturii i doctorantur la Institutul


de Istorie este nesatisfctoare. Majoritatea aspiranilor termin aspirantura fr a susine teza:
Pe parcursul anilor 1946-1949 nu i-au susinut tezele 74 de persoane care au finalizat
aspirantura i doctorantura. Deosebit de prost se pregtesc cadrele la istoria societii sovietice i
istoria contemporan. Selectarea candidailor pentru aspirantur este lsat n voia sorii, nu se
desfoar nici o msur de atragere la aspirantur a tineretului studios talentat, de asemenea a
oamenilor ce s-au remarcat la lucrul practic.
Direcia i Consiliul tiinific al Institutului de Istorie, menite s dirijeze orientarea n
cercetarea problemelor tiinifice de baz, s ptrund profund n coninutul ideologic al
lucrrilor tiinifice, i exercit n mod nesatisfctor obligaiunile sale.
Directorul Institutului de Istorie, academicianul B.D. Grekov acord puin atenie
administrrii Institutului din cauza saprancrcrii cu funciile prin cumul. n afar de funcia de
director al Institutului de Istorie, acad. Grekov mai exercit nc 4 funcii de conducere a altor
instituii tiinifice. Directorul adjunct al Institutului de Istorie, membrul corespondent al
Academiei de tiine, S.D. Skazkin s-a retras de la conducerea institutului.
Prezidiul Academiei de tiine a obligat Institutul de Istorie s reorganizeze activitatea
institutului n corespundere cu deciziile CC al PC(b) din toat Uniunea pe probleme ideologice.
Directorului Institutului de Istorie acad. B.D. Grekov i s-a propus s asigure cercetarea, n primul
rnd, a problemelor legate de istoria societii sovietice i istoria modern a rilor capitaliste; s
elaboreze un grafic pentru elaborarea i publicarea lucrrilor n mai multe volume de istorie a
URSS i istorie universal, precum i a manualelor universitare de istorie a URSS privind
perioada sovietic i istoria contemporan, transfernd la elaborarea acestor ediii cei mai
calificai colaboratori tiinifici ai institutului; a organiza discutarea lucrrilor pregtite pentru
publicare n sectoarele Consiliul tiinific al Institutului; a consolida i a mbunti activitatea
Consiliul tiinific al Institutului; a organiza discuii sistematice ale actualelor probleme ale
tiinei istorice.
Potrivit hotrrii Academiei de tiine, direcia Institutului este obligat s revad
componena cadrelor tiinifice ale institutului n scopul de a concedia persoanele ce nu
corespund cerinelor institutului, din punct de vedere profesional i politic, naintate fa de
colaboratorii tiinifici ai Academiei de tiine a URSS; a mbuntit pregtirea personalului
tiinific, n special la istoria societii sovietice i istoria contemporan, a desfura reatestarea
tuturor aspiranilor i doctoranzilor; a elabora i a prezenta spre aprobare prezidiului Academiei
de tiine proiectul noii structuri a institutului.
Secia de propagand consider c activitile planificate de Academia de tiine, vor
mbunti activitatea Institutului de Istorie. n afar de aceasta, CC al PC (b) din toat Uniunea a
ndreptat la Institut pentru activitate tiinific, absolveni ai Academiei de tiine Sociale de pe
lng CC al PC (b) din toat Uniunea tovarii Voronekaia, Mitrofanov, Boreki i Grabari.
Ar fi oportun s se convoace la Institutul de Istorie al Academiei de tiine adunarea
cercettorilor tiinifici la care s se discute problemele activitii tiinifice a institutului cu
participarea reprezentanilor Seciei Agitaie i Propagand a CC al PC (b) din toat Uniunea i
al prezidiului Academiei de tiine.
Secia propagand va lua sub control problema cu privire la mbuntirea activitii
institutului de istorie, realizarea planurilor de lucru.
V. KRUJKOV
A. MITIN
Sursa: . 1945-1953: / . .
. .. ; . .. , .. . - : : ,
2005, c.586-590.

185

Anexa 6.
Raportul Seciei Agitaie i Propagand a CC adresat tovarului M.A. Suslov cu privire la
manualul pentru instituii de nvmnt superior Istoria URSS (vol. I)
14.12.1950
SECRETARULUI CC AL PC (B) DIN TOAT UIUNEA, TOVARULUI M.A. SUSLOV
Docentul catedrei Istoria URSS tov. Podarov (or.Mtici) n scrisoarea sa adresat dvs scrie
despre neajunsurile metodologice serioase ale manualului de istorie a URSS vol.1. pentru
instituiile de nvmnt superior, publicat n anul 1948 n a doua ediie sub redacia acad.
B.D. Grekov, a membrului corespondent al A URSS C.B. Bahruin i a profesorului
V.I. Lebedev
Autorul scrie c manualul este elaborat de autori dintre fotii cadei, naionaliti i
reprezint un buchet de diverse teorii dumnoase, printre care sunt i cosmopolite, i fasciste.
T.Podarev afirm c acad. Grecov ocup o poziie monopolist n tiina istoric i c viziunile
istorice antimarxiste ale lui Grekov i adepilor si sunt protejate de orice critic.
Afirmaia autorului scrisorii despre faptul c manualul de Istorie a URSS vol. 1 pentru
instituiile de nvmnt superior este elaborat de foti cadei i naionaliti nu corespunde
realitii. Manualul este elaborat de un colectiv mare (mai mult de 30 de persoane) de cercettori
tiinifici ai Institutului de Istorie al A URSS i catedrei Istoria URSS a Universitii de Stat din
Moscova. Manualul a fost discutat detaliat la edina Consiliului tiinific al Institutului de Istorie
al A URSS n luna decembrie a anului 1947.
Rezultatele discuiilor manualului au fost publicate n revista Vopros istorii nr. 3, anul
1948. Recenzia ampl asupra manualului de Istorie a URSS vol. 1 (ediia a doua) n-a fost
publicat n pres.
Manualul Istoria URSS vol. 1, din cele mai vechi timpuri pn la sfritul secolului al
XVIII-lea, a fost elaborat nc pn la Rzboiul pentru Aprarea Patriei (prima ediie a fost
publicat n 1939), n anii 1947-1948, autorii manualului au introdus un ir de modificri i
completri n carte, ns multe neajunsuri ale manualului n-au fost corectate. Aceste neajunsuri
au devenit vizibile dup publicarea lucrrilor lui I.V. Stalin despre problemele lingvisticii.
Neajunsul de baz al manualului este fundamentarea teoretic slab din punctul de vedere
al marxism-leninismului a principalelor evenimente i fenomene din istoria popoarelor URSS. n
manual nu se elucideaz caracterul legic al procesului istoric, nu se arat istoria adevrat a
maselor muncitoare, istoria popoarelor Uniunii Sovietice. Autorii manualului acord atenia
principal istoriei cnejilor i arilor, legturilor lor dinastice i luptei dinastice, istoriei
instituiilor de stat i relaiilor politice externe.
Cu toate c n carte sunt aduse multiple citate n carte din operele luli Lenin i Stalin, autorii
crii nu au reuit s prezinte c operele lui Lenin i Stalin constituie baza teoretic fundamental
a tiinei istorice sovietice. n manual nu este prezent o elementar determinare a subietului,
metodei i obiectivelor tiinei istorice sovietice; nu este elucidat superioritatea asupra tiinei
istorice burgheze.
Cu totul nesatisfctoare sunt viziunile istoriografice, care fac introducere la unele capitole
ale manualului; nu sunt determinate clar poziiile de clas, de partid n manualul istoricilor
amintii, sunt trecute sub tcere concepiile istorice ale revoluionarilor democrai rui. n manual
nu este dat o critic desfurat teoreiei normande antitiinifice de origine a Rusiei. Este
abordat o aa problem important precum constituirea statului centralizat rus. Autorii acestor
capitole ale manualului (S.Bahruin, C.Bazilevici) nu elucideaz premisele social-economice ale
trecerii de la frmiarea feudal la statul centralizat, prezint slab lupta de clas n aceast
perioad.
Alctuitorii manualului nu descoper premisele istorice ale unirii multiplelor naionaliti n
jurul rii noastre, n jurul marelui popor rus.
186

Elucidnd rolul Rusiei pe arena internaional n ultimul sfert al secolului al XVIII-lea,


autorii manualului acord atenie doar faptului c arismul a fost jandarmul Europei.
Erori serioase sunt n explicarea problemelor dezvoltrii culturii ruse. De exemplu,
compartimentul dedicat lui Radicev este scris de pe poziiile cosmopolitismului i nchinrii n
faa strintii.
Multe teze fundamentale n manual, n special cu privire la perioada strveche a istoriei
popoarelor URSS, s-au nvechit n raport cu ultimele realizri ale arheologiei sovietice.
n legtur cu prezena n manualul de Istoria URSS vol. 1 a greelilor i lacunelor serioase
i importana mare a materialelor didactice la istoria Patriei noastre pentru educaia tineretului
sovietic, considerm necesar a publica n presa de partid recenzia ampl a manualului de istorie a
URSS vol.1 i a da indicaii Academiei de tiine a URSS i Ministerului nvmntului
Superior s pregteasc pentru anul de studii 1951-1952 o nou ediie corectat a manualului.
Rugm indicaiile Dvs.
V.Krujkov
Iu.Jdanov
14.XII-50.
Sursa: . 1945-1953: / . .
. .. ; . .. , .. . - : : ,
2005, c.611-613.

Anexa 7.
Date despre numrul persoanelor judecate pentru agitaie antisovietic i pentru
rspndirea intenionat a calomniilor false, care discrediteaz ornduirea social-politic
sovietic (pentru anii 1956-1965)
Tabelul A 7.1.
Anii
1956-1960
Inclusiv:
1957
1958
1961-1965

Judecai n conformitate cu
art. 70 al CP al RSFSR:

n mede judecai
pe an

4676

935,2

1964
1416
1072

1964
1416
214,4

Sursa: calculat de autor dup sursele: , 1995, 6, .153; .. . :


. . (
). n. . -2002. - 3, C.75-88.

187

Anexa 8.
Stenograma Plenarei CC al PC(b) al Moldovei din 25-27 iunie 1944 (extras)
innd cont de faptul c populaia teritoriilor eliberate s-a aflat mult timp n condiiile
ocupaiei germano-romne, a fost educat de propaganda fascist n spirit dumnos nou
(Puterii sovietice A.D.) i a fost lipsit de informaia sovietic veridic, CC PC(b) din toat
Uniunea cere de la noi (PC(b)M A.D.), desfurarea lucrului de propagand n rndul ranilor,
muncitorilor, intelectualitii i tineretului.
CC PC(b) din toat Uniunea a acordat ajutor n lucrul de propagand, trimind n RSSM
41 de persoane specializate n organizarea lucrului propagandistic i ziaristic, pentru restabilirea
ziarelor (arm important n lucrul ideologic).
CC PC(b) din toat Uniunea a mai trimis n ajutor pe termen de 4 luni un grup de
propaganditi (propgrupa).
CC PC(b) din toat Uniunea a obligat CC PC(b) al Moldovei s refac cabinetele de
partid judeene, oreneti, bibliotecile, casele de lectur (citaline izb), cluburile, i s le
asigure cu literatura necesar.
CC PC(b) din toat Uniunea a expediat n RSSM n total 776 persoane, inclusiv pentru
comisariatul nvmntului 186 oameni, a sntii 600 persoane.
A fost asigurat editarea manualelor i a literaturii artistice pentru completarea
bibliotecilor, s-a adus utilaj tipografic etc.
CC PC(b) din toat Uniunea a pus n faa CC PC(b) al Moldovei obiectivul de a restabili
ct mai rapid ntregul sistem de coli din raioanele eliberate, s pregteasc instituiile de
nvmnt ctre noul an colar, s asigure pregtirea i perfecionarea cadrelor didactice.
Sursa: AOSP, F.51, inv.2, d.2, f.36-40.
Anexa 9.
Ordinul nr. 713
Al ministrului educaiei al RSS Moldoveneti
Din 17 septembrie 1951

or. Chiinu

n baza ordinului ministrului nvmntului superior al Uniunii RSS nr.476 din 15 iunie 1951
ORDON
1. A efectua unificarea facultilor i seciilor institutelor pedagogice i de nvtori:
a) La Institutul Pedagogic din Chiinu
1. Facultatea de Istorie i Facultatea de Literatur n Facultatea de Istorie i Filologie.
2. Facultatea de Geografie i Facultatea de tiine ale Naturii n Facultatea de Geografie
i tiine ale Naturii.
b) La Institutul de nvtori
1. Seciile de Istorie i Seciile de Literatur n Secii de Istorie i Filologie.
2. A numi decani ai facultilor i efi ai seciilor ncepnd cu 1 septembrie 1951
a) La Institutul Pedagogic din Chiinu
1. Decan al Facultii de Istorie i Filologie tov. A.V. Penzul
b) La Institutul de nvtori din Bli
1. ef al Seciei de Istorie i Filologie tov. S.A.Cernea
c) La Institutul de nvtori din Soroca
1. ef al Seciei de Istorie i Filologie tov. I.A.Rudenko
Ministrul Educaiei RSSM
/A.Craciun/
Sursa: ANRM, F.1961, inv.1, d.9, f.22-23.
188

Anexa 10.

Denumirea institutului

Planul admiterii studenilor la institutele pedagogice i de vtori


ale Ministerului Educaiei a RSS Moldoveneti pentru anul de studii 1950-1951. 6 aprilie 1950
Tabelul A 10.1.
La faculti i secii
Limba i literatura
De fizic i
Inclusiv
De
De tiine ale
De
Limba
matematic
fizica
istorie
naturii
geografie
strin
.
.
Limba
.
. .
englez
.
25
25
50
25
25
25
25
30
25
25
50
25
25
25
50
25
25
25
50
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50

Institutul
zi
Pedagogic din
seral
Chiinu
f/f
Institutul de
zi
nvtori din
f/f
Tiraspol
Institutul de
zi
50
50
nvtori din
f/f
50
25
Bli
Institutul de
zi
50
50
nvtori din
f/f
50
25
Bli
n total la
zi
150
150
institutele de
f/f
150
100
nvtori
n total la
zi
175
175
institutele
seral
25
25
pedagogice i de
f/f
200
125
nvtori
eful Seciei Economice i de Planificare
a Ministerului (Ciutkeravili)
Sursa: ANRM, F.1961, inv.1, d.9, f.8.

De tiine
ale naturii
i
geografie

n total

50
50

205 (230)
150 (175)
250
250
250

75
50

25
50

50
75

250
250

50
25

25
25

25
25

200
150

175
125

100
125

125
150

700
650
905
150
900

225
50
150

25
25
25

125
25
175

25
25
25

25

30

125

25

25

150

eful Seciei Instituii de nvmnt Superior


cu profil pedagogic (Suvos)

189

Anexa 11.
ORDINUL
Ministrului nvmntului superior din URSS
Nr. 1938
or. Moscova
31 decembrie 1947
Cu privire la neajunsurile, greelile i falsificrile grave n predarea cursului de istorie a
Moldovei la Institutul Pedagogic din Chiinu i cu privire la msurile de mbuntire a
activitii Catedrei de Istorie a URSS a acestui institut
n urma controlului efectuat de Secia Predare a tiinelor sociale din cadrul Ministerului
nvmntului Superior al URSS s-a constatat c n predarea istoriei Moldovei i istoriei URSS
la Institutul Pedagogic din Chiinu au fost admise greeli grave, att de profesorul universitar
N.A. Narov, ef al catedrei Istoria URSS a acestei instituii, ct i de ali angajai ai catedrei.
n prelegerile i conspectele la istoria Moldovei, ntr-un ir de articole din ziare i reviste
publicate de profesorul N.A. Narov, de asemenea i n lucrarea Studii de istorie a poporului
moldovenesc, pregtit pentru tipar i transmis Editurii Pedagogice pentru tiprirea manualului
de Istorie a Moldovei au fost admise greeli politice, falsificri i confuzii, ce demonstreaz
despre viziunile nemarxiste i slbiciunea metodologic a profesorului Narov. n conspectele
leciilor i manuscrisului manualului nu este dat cursul sistematic al istoriei Moldovei; astfel,
pn n secolul al XIX-lea este elucidat doar istoria Moldovei de peste Prut, n secolul al XIXlea istoria Basarabiei, iar dup revoluia din februarie 1917 n Rusia doar istoria judeului
Balta.
Abordnd istoria relaiilor ruso-moldoveneti, profesorul Narov nu prezint esena jugului
turco-feudal n Moldova, nu arat rolul progresiv al poporului rus i ajutorul lui acordat
poporului moldovenesc n lupta pentru nlturarea jugului turcesc.
Campania cazacilor ucraineni de sub conducerea lui Bogdan Hmelniki i campaniile
armatelor ruse n Moldova n perioada rzboaielor ruso-turce sunt relatate de profesorul Narov
n aa mod, nct ele au adus Moldovei doar opresiune i ruin, dar nu eliberare de jugul turcesc.
Rolul lui Suvorov i al armatei ruse n timpul rzboaielor ruso-turce din anii 1787-1791 este
prezentat de profesorul Narov de pe poziia istoricilor germani burghezi. Atribuind victoriile
armatei ruse i ale lui Suvorov i prinului de Kobursk, profesorul Narov scrie: Datorit
ajutorului armatei ruse a lui Suvorov Prinului de Kobursk i-a reuit s-i nving pe turci la
Focani, iar apoi i la Martneti, unde el a zdrobit armata de o sut de mii de soldai ai turcilor.
Acestea au fost primele victorii ale austriecilor n acest rzboi, oferind posibilitate aliailor s
treac Dunrea.
O astfel de apreciere falsificat a rolului lui Suvorov este dat nu doar n conspectul
leciilor i n manuscrisul manualului lui Narov, dar se repret i n dezminirea, pe care el a
scris-o cu ocazia publicrii articolului critic din ziarul Sovetskaia Moldavia, care a descoperit
viziunile incorecte ale lui Narov.
Profesorul Narov nu a inut cont de condiiile deosebite ale Moldovei, populaia creia un
timp ndelungat a fost supus propagandei false, burghezo-naionaliste, fasciste. n conspectul
su i n manuscrisul manualului el nu doar c nu a dus lupta cu vestigiile influenei acestei
propagande dumnoase, dar a czut nsui prizonier al concepiei istorice burgheze romneti i
germane.
n Conspectul, n Studiile i manualul profesorului Narov nu este dat schema
marxist-leninist a istoriei Moldovei, nu este prezentat succesiunea formaiunilor socialeconomice, nu este dat analiza de clas a societii, lipsete caracteristica luptei de clas, nu este
respectat ordinea cronologic elementar n tratarea evenimentelor istorice ale Moldovei.

Periodizarea istoriei Moldovei este construit pe principii de politic extern, iar toat
istoria rii n expunerea profesorului Narov arat ca o istorie a domnilor, cnejilor, dregtorilor,
comandanilor de oti; expunerea pestri a intrigilor de la curte, a luptei domnilor i a altor
pretendeni pentru tron, a cstoriilor dinastice etc. Istoria maselor truditoare ale Moldovei ns,
istoria poporului moldovenesc, nu este prezentat.
Profesorul Narov a trecut cu vederea indicaiile tovarului Stalin despre faptul c
...tiina istoric, dac dorete s fie tiin, nu poate n continuare s reduc istoria evoluiei
sociale la aciunile regilor, comandanilor de oti, la aciunile cuceritorilor i cotropitorilor
statului, dar trebuie, nainte de toate, s se ocupe de istoria productorilor bunurilor materiale,
istoria maselor truditoare, istoria popoarelor (.. ():
, .116).
Multiplele falsificri, denaturri i greeli n lucrrile publicate i n manuscrisele lui
N.A. Narov, dup caracterul lor sunt burghezo-naionaliste, ele sunt mprumutate parial de la
istoricii burghezi romni, parial de la reprezentanii istoricilor burghezi austrieci i germani.
Profesorul N.A. Narov n alocuiunile sale, discuiile cu membrii comisiei i n declaraiile sale
scrise nu doar c nu a recunoscut greelile indicate, dar i a pit pe calea negrii lor totale.
Profesorul N.A. Narov revolttor de neglijent se atribuie i fa de predarea cursului de
lecii la Istoria Moldovei studenilor, deseori ntrzia la ore, ieea nainte de timp de la lecii, nu
o dat predarea cursului su de lecii se transforma n lecturarea de ctre un student a
conspectelor profesorului Narov sau copierea conspectului su de ctre studeni, care abund n
greeli i falsuri.
Profesorul Narov a manifestat de asemenea o atitudine extrem de neglijent fa de
serviciul su direct de conducere a catedrei de Istorie a URSS. ncepnd cu 10 mai i pn la
sfritul lunii octombrie a anului 1947 nu a fost desfurat nici o edin de catedr, i nici un
control asupra procesului de studii nu s-a realizat, bilanul anului trecut de studii i planul de
lucru al catedrei pentru anul curent 1947-1948 de studii nu s-au discutat.
Profesorul Narov avea o atitudine formal fa de realizarea indicaiilor, ce le conin
hotrrile CC PC(b) din toat Uniunea cu privire la problemele literaturii i artei, de asemenea, el
chiar nu a pus aceste probleme n discuie la catedr.
Neajunsuri serioase n domeniul educaiei ideologice i politice a studenilor la catedr nu
s-au descoperit i de aceea profesorii nu au primit indicaii concrete n acest domeniu.
Profesorii erau lsai n voia soartei, nu se pregteau corespunztor de lecii i seminare, n
urma crui fapt leciile se desfurau la un nivel teoretic, ideologic i politic extrem de jos,
admind deseori expunerea i explicarea incorect a faptelor istorice.
Aceast atitudine neglijent a fost manifestat de profesorul Narov i fa de aspirani,
lucrul crora aproape c nu-l dirija.
Nendeplinind volumul necesar de lucru, profesorul Narov nu s-a sinchisit s primeasc
nelegal salariul n Institutul Pedagogic Moldovenesc pentru cursul nepredat n anul 1945-1946,
pentru orele absentate, prin ce a adus statului daune materiale substaniale.
Despre lipsa de scrupule morale a lui Narov mrturisesc faptele abuzului su n funcia de
serviciu i tiinific. Folosindu-se de statutul su de profesor, doctor n tiine istorice, ef al
catedrei Istoria URSS, N.A. Narov, mpreun cu ruda sa apropiat Debner, a primit de la
feciorii si Victor i Leonid Narov, care nu-i fceau studiile la institut, examenele de stat la
Facultatea de Istorie, de asemenea printr-o o cale similar l-a examinat pe feciorul su Victor
la minimumul de candidat.
n afar de aceasta, n perioada aflrii sale n evacuare n oraul Takent, cu implicarea
activ a lui N.A. Narov au susinut minimumul de candidat, au susinut tezele de candidat i au
primit grade de candidat n tiine istorice soia sa M.S. Narova (profesoar de geografie), ruda
sa apropiat M.A. Debner (inginer), de asemenea cunoscuii si F.P. Ostako (care a absolvit
secia pedagogic a Academiei de tiine Industriale n Romnia), Averbuh (jurist), Alperin
191

(agronom, care i-a fcut studiile n Romnia), soia celui din urm Popovici (profesoar de
limb francez, care a absolvit Universitatea din Iai) .a. Din numrul celor enumerai mai sus,
doar Debner i Ostako predau istoria URSS (i o predau foarte nesatisfctor), iar ceilali
candidai n tiine istorice lucreaz pe specialitile lor sau, n general, nu lucreaz.
Care sunt cauzele, ce au provocat mari imperfeciuni, greeli i abuzuri la catedra Istoria
URSS a Institutului Pedagogic Moldovenesc? Aceste neajunsuri se explic, nainte de toate, prin
faptul c n institut s-a nrdcinat un stil vicios de dirijare a lucrului. Treburile organizatorice i
economice au nlturat problemele lucrului didactico-educaional. Directorul institutului tov.
Baranovski se ocupa mai mult de problemele gospodreti dect de activitattea instructiveducativ. Directorul institutului i adjunctul su pe probleme de studii tov. Amosov au fost
indui n eroare de autoritatea fals a profesorului Narov, au avut o atitudine necritic fa de el,
nu controlau absolut calitatea leciilor predate fals de acesta, nu supuneau controlului catedra.
Foarte prost stau lucrurile la institut i cu selectarea cadrelor. Relaiile de prietenie i chiar de
rudenie ntr-un ir de cazuri, cum se observ din materialele cercetrii catedrei de istorie, serveau
ca criteriu de baz la angajarea oamenilor la serviciu.
Critica bolevic fr fric i autocritic la institut i n special la catedra de Istorie a
URSS, condus de profesorul N.A. Narov lipsea.
n scopul mbuntirii radicale a organizrii predrii istoriei URSS la Institutul Pedagogic
Moldovenesc,
ORDON:
1. Profesorul N.A. Narov, ce n-a asigurat conducerea necesar a catedrei de Istorie a URSS
i aspiranii, ce a admis greeli i falsificri burghezo-naionaliste la istoria URSS i istoria
Moldovei, ce a abuzat de funcia sa de serviciu n scopuri antistatale, ce a primit ilegal
remunerare bneasc pentru cursul ne predat de Istorie a Moldovei n anul 1945 i pentru un ir
de lecii absentate n anul de studii 1946-1947, s fie concediat din funcia ocupat de ef al
catedrei de Istorie a URSS.
2. Lectorii superiori de istorie a URSS a Institutului Pedagogic Moldovenesc Debner i
Ostako, ca persoane ce nu au pregtire istoric corespunztoare, predau insuficient istoria URSS
i sunt incapabili s asigure pe viitor pregtirea profesorilor istorici de nalt calificare, copi
politic din funciile ocupate s fie eliberai.
3. A anuna mustrare directorului Institutului Pedagogic Moldovenesc tov. A.G.Baranovski,
directorului adjunct al institutului tov. Amosov i decanului Facultii de Istorie tov. A.F. Guzun
pentru lipsa total a controlului i conducerii cu activitatea catedrei de Istorie a URSS, ce au
admis falsificri grave n predarea istoriei Moldovei i istoriei URSS.
4. De remarcat c secia Instituii de nvmnt Superior i coli pedagogice a Ministerului
Educaiei al RSS Moldoveneti (ef secie tov. G.S. Dobnda) n-au efectuat conducerea necesar
i controlul asupra activitii tiinifice i didactice la institutul pedagogic, n urma crora au
rmas nedescoperite astfel de greeli grave i falsificri n predarea istoriei Moldovei i istoriei
URSS.
5. A nceta predarea n continuare a cursului de Istorie a Moldovei la institutul pedagogic
dup schema i planurile profesorului Narov.
6. A ruga CC al PC(b) a Moldovei s creeze o comise cu autoritate pentru a elabora
programa la istoria Moldovei i s organizeze un colectiv de autori pentru pregtirea manualului
de Istorie a Moldovei.
7. Manuscrisul manualului de Istorie a Moldovei al profesorului Narov, prezentat la editura
pedagogic s fie scos de sub tipar.
8. A obliga directorul institutului tov. Baranovski: a) s reorganizeze n mod absolut
activitatea catedrei de Istorie a URSS, pe baza hotrrii CC PC(b) din toat Uniunea cu privire la
problemele ideologice; b) s consolideze componena catedrei de Istorie a URSS cu lectori
192

calificai capabili s asigure pregtirea necesar a cadrelor didactice; c) s elaboreze msuri


concrete de intensificare a lucrului ideinico-teoretic i politico-educativ printre studenii,
aspiranii, profesorii i lectori institutului.
9. A indica seciei de cadre a Ministerului nvmntului Superior s acorde ajutor n
lucrul Institutului Pedagogic Moldovenesc pentru consolidarea componenei catedrei Istoria
URSS.
10. Secia Predare a tiinelor sociale a Ministerului nvmntului Superior s delegheze
temporar istorici calificai pentru predarea leciilor i acordarea ajutorului n activitatea catedrei
de Istorie a URSS a Insitututului Pedagogic din Chiinu.
11. A obliga Secia Manuale, i Editura Ministerului s trimit Institutului Pedagogic din
Chiinu literatur la tiinele istorice.
12. A obliga cabinetul tiinifico-metodic, n comun cu Secia Predare a tiinelor sociale a
Ministerului nvmntului Superior, s acorde ajutor metodic catedrei de Istorie a URSS a
Institutului Pedagogic din Chiinu.
13. A ntri lectorii catedrei de Istorie a URSS a Institutului Pedagogic din Chiinu, ce nu au
grade tiinifice, la catedra de istorie a URSS a Institutului Pedagogic de Stat V.I. Lenin, n
scopul accelerrii termenelor de scriere i susinere a tezelor.
14. A ordona Comisiei Superioare de Atestare s revad teza de doctor a lui N.A. Narov din
punctul de vedere al corespunderii ei cu cerinele naintate fa de tezele de doctor.
n acelai timp s se clarifice corectitudinea obinerii cu ajutorul lui N.A. Narov de un
numr de lucrtori, ce nu au studii istorice i pregtire de aspirantur, a gradelor tiinifice de
candidat n tiine istorice (M.S. Narov, M.A. Debner, F.P. Ostako, Alperin, P.I. Popovici,
Averbuh, Afteniuc .a.).
15. Secia Predare a tiinelor sociale a Ministerului nvmntului Superior peste dou luni
s controleze executarea prezentului ordin.
Ministrul nvmntului Superior din URSS
S.Kaftanov
Sursa: ANRM, F.2991,inv.5, d.23, f.158-160-verso.

193

Anexa 12.
COMITETUL CENTRAL AL PC AL MOLDOVEI I CONSILIUL DE MINITRI
AL RSS MOLDOVENETI
Hotrrea nr.251
3 iunie 1956
Chiinu

or.
Cu privire la neajunsurile n organizarea pregtirii
cadrelor de calificare nalt i medie din republic

CC PC al Moldovei i Consiliul de Minitri al RSS Moldoveneti remarc c n


organizarea pregtirii cadrelor n instituiile de nvmnt superior i colegiile din republic,
exist deficiene semnificative, care mpiedic mbuntirea n continuare a procesului pregtirii
specialitilor pentru economia naional, n corespundere cu cerinele stabilite de Congresul
PCUS.
n instituiile de nvmnt superior i, n special, n instituiile medii speciale, baza
didactico-material se gsete ntr-o situaie nesatisfctoare i rmne n urm considerabil de
creterea contingentului de studeni. n majoritatea instituiilor de nvmnt, leciile se
desfoar n dou sau chiar n trei schimburi, lipsesc condiiile necesare pentru deservirea
cultural i cotidian a studenilor. Slile de studii disponibile i cminele nu sunt reparate la
timp i se ntrein n condiii antisanitare.
Cu toate acestea, ministerele i departamentele republicii ce dispun de instituii de
nvmnt nu manifest grij de crearea condiiilor normale pentru activitatea lor. Nu se
ntreprind msurile necesare pentru finisarea construciei slilor de studii i a cminelor.
Un neajuns serios n pregtirea specialitilor este starea nesatisfctoare a laboratoarelor i
atelierelor. Unele instituii de nvmnt pn n prezent nu dispun de ateliere i laboratoare
chiar i la disciplinele de profil, iar cele de care dispun sunt asigurate cu utilaj i aparataj, n
mare parte, nvechit (Colegiul municipal de construcii i tehnologii, Colegiul agrar din Kotvski,
Colegiul de mecanic i electrificare a agriculturii din Soroca i altele).
n instituiile de nvmnt superior i medii speciale lipsesc manuale la disciplinele de
cultur general, n special la limba moldoveneasc.
Instituiile de nvmnt superior sunt insuficient asigurate cu cadre didactice nalt
calificate. Din 315 profesori, ce lucreaz n instituiile de nvmnt superior cu profil
pedagogic, doar 52 de persoane au grad de candidat n tiine. Nimeni dintre lectorii institutelor
pedagogice, n ultimii ani, nu a susinut teza de doctor.
Ca rezultat al faptului c muli lectori ai instituiilor de nvmnt superior nu-i
perfeconeaz ridic calificarea tiinifico-pedagogic, leciile i orele practice deseori se
desfoar la nivel ideologic i teoretic slab [] .
Pregtirea specialitilor de calificare nalt i medie n republic se desfoar n realitate
fr planificare serioas i cunoaterea necesitii reale de cadre.
Unul dintre cele mai mari neajunsuri n pregtirea cadrelor este faptul c lucrul educativ i
ideologic printre tineret n multe instituii de nvmnt superior i n tehnicumuri este organizat
nesatisfctor. Drept rezultat au loc fapte de atitudine neserioas fa de nvmnt, refuz de a
pleca la lucru dup ndreptare, nedisciplinare, comportament indecent, fapte amorale, cazuri de
huliganism etc.
Acestea mrturisesc despre faptul c multe organizaii primare de partid ale instituiilor de
nvmnt se ocup prost cu lucrul educativ printre studeni, nu mobilizeaz opinia public
mpotriva fenomenelor urte, nu iau msuri de ntrire a rolului educativ al leciei, s-au deprins

194

cu comportamentul incorect al unui numr de profesori, care separ problemele studiilor de cele
ale educaiei.
Aceste neajunsuri au aprut deoarece ministerele i departamentele, comitetele raionale i
oreneti ale partidului, comitetele executive ale Sovietelor de deputai ale muncitorilor raionale
i oreneti conduc nesatisfctor instituiile de nvmnt superior, nu ptrund n lucrul lor, nu
manifest grija necesar de pregtire a tinerilor specialiti.
CC PC al Moldovei i Consiliul de Minitri al RSS Moldoveneti HOTRTE:
1. A obliga ministerele i departamentele republicii, care dispun de instituii de nvmnt,
comitetele raionale i oreneti de partid, comitetele executive ale Sovietelor de deputai
ai muncitorilor, raionale i oreneti, directorii i organizaiile de partid ale instituiilor de
nvmnt superior i medii speciale s se lmureasc clar cu fiecare instituie de
nvmnt i s ia msuri practice spre mbuntirea lucrului lor de pregtire a
specialitilor de valoare real pentru toate ramurile economiei naionale n lumina
sarcinilor puse la Congresul XX al PCUS.
A intensifica controlul asupra nivelului ideologic i tiinific al predrii n instituiile
de nvmnt superior i tehnicumuri, obinnd nsuirea temeinic de ctre studeni a
disciplinelor teoretice i organizarea corect a practicii de producie.
A ridica importana educativ a disciplinelor predate i responsabilitatea corpului
profesoral-didactic pentru educaia studenilor n spiritul comunist i nsuirea de ctre ei a
deprinderilor culturale. A mri rolul organizaiilor obteti studeneti n organizarea
activitii didactice i educative printre tineretul studios.
2. A obiga Ministerul Educaiei al RSS Moldoveneti i Ministerul Sntii RSS
Moldoveneti, de asemenea directorii instituiilor de nvmnt superior alturi de
mbuntirea n continuare a calitii lucrului didactic, implicnd pe larg pentru realizarea
acesteia corpul profesoral-didactic.
3. A acorda o atenie deosebit ministerelor i departamentelor republicii la completarea
instituiilor de nvmnt superior cu cadre didactice calificate, n primul rnd, persoane
cunosctoare a limbii moldoveneti.
Ministerul Educaiei al RSS Moldoveneti s acorde ajutor permanent ministerelor
i departamentelor n completarea pn la nceputul anului de studii 1956/1957 a
instituiilor de nvmnt medii speciale ale republicii cu profesori cu studii superioare.
A instaura control zilnic asupra perfecionrii cadrelor didactice, ridicarea
cunotinelor lor teoretice i miestriei pedagogice.
4. A obliga ministerele i departamentele, conductorii instituiilor de nvmnt superior i
medii speciale ale republicii s mbunteasc administrarea studiilor fr frecven, s
asigure realizarea univoc a planurilor de studii, ridicarea reuitei, disciplinei studenilor de
la secia fr frecven i calitatea predrii materialului planificat.
5. A obliga Departamentul Planificare de Stat a Consiliului de Minitri al RSSM, ministerele
i departamentele republicii s elaboreze planul necesitii n cadre de nalt calificare n
prespectiva de 10 ani i s se conduc de el la dezvoltarea reelei de instituii de nvmnt
i admiterea anual pe specialiti []
Sursa: ANRM, F.3186, inv.1, d.241, f.35-38.

195

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, declar pe propria rspundere c materialele prezentate n teza de doctor se


refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele, n
conformitate cu legislaia n vigoare.

DOLGHI Adrian
______________2010

196

CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume

DOLGHI

Prenume

Adrian

Data naterii

28 februarie, 1981

Cetenia

Republica Moldova, MDA

Locul naterii

s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni, Republica Moldova

STUDII UNIVERSIARE I POSTUNIVERSITARE:


2006-2009 studii postuniversitare de Doctorat, Catedra Istorie Universal, Universitatea de
stat din Moldova.
2005-2006 studii postuniversitare specializate prin Masterat, Facultatea de Istorie i
Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, Diplom de Magistru, RM, Chiinu, 2006.
1999-2005 studii universitare, Facultatea de Istorie i Psihologie, Universitatea de Stat din
Moldova, Diplom de Licen, RM, Chiinu 2005.
EXPERIEN PROFESIONAL:
2010 profesor de istorie, Liceul Teoretic ORIZONT.
2009 prezent profesor de istorie, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri.
2006-2009 lector, Catedra Istorie Universal, USM.
2005-2008 cercettor tiinific, Departamentul Cercetare i Inovare, USM.
2003-2005 profesor de istorie i educaie civic, Liceul Teoretic din satul Fundurii Vechi,
raionul Glodeni.
DOMENII DE ACTIVITATE:
Cercetri n domeniul istoriei contemporane, istoria tiinei i nvmntului superior.
Activitate didactic.
INTERESE TIINIFICE:
Istoria universal contemporan; istoria culturii universale; istoria tiinei i nvmntului
superior; Politica Statului sovietic n domeniul nvmntului i tiinei; Istoria elitei tiinifice.
PUBLICAII TIINIFICE: 11 articole tiinifice, 5 materiale ale comunicrilor tiinifice
PARTICIPRI LA CONFERINE TIINIFICE INTERNAIONALE:
1. Cea de-a doua Conferin internaional a doctoranzilor n tiine istorice cu tema Probleme
actuale ale istoriei naionale i universale , Chiinu, 31 ianuarie 2006.
197

2. Conferina tiinific internaional, nvmntul Superior i Cercetarea Piloni ai


Societii bazate pe cunoatere, dedicat jubileului de 60 ani ai Universitii de Stat din
Moldova, 28 septembrie 2006.
3. Conferina Internaionala a Tinerilor cercettori, ediia a V-a, 9 noiembrie 2007, Chiinu,
Moldova.
4. Conferina tiinific internaional anual a tinerilor cercettori Edificarea statului de drept
i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n contextul integrrii
europene. Ediia II, 28 martie 2008, Chiinu.
5. Conferina tiinific Diversitate intercultural probleme i soluii pentru dezvoltarea
european. Chiinu, Universitatea Perspectiva INT, 8 mai 2008.
6. :
XX - XXI .
- .11-18 2008.,
--, , 2008.
7. Conferina tiinific internaional anual (2009; Chiinu). Edificarea statului de drept i
punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n contextul integrrii
europene. Ediia III, 27 martie 2009.
8. Conferina tiinific internaional Evoluia instituiilor administrative primare n Europa
de Est (sec. XVIII-XX). 18-19 septembrie 2009, Chiinu.

PARTICIPRI N PROIECTE TIINIFICE DE CERCETARE:


09.819.07.01F Instituii administrative locale n Basarabia 1812-1861. Documente i
materiale (Proiect n sfera tiinei i inovrii pentru tinerii cercettori conform direciilor
strategice ale activitii din sfera tiinei i inovrii. Termenul de realizare: 2009 2010.
Instituia: Institutul de Istorie, Stat i Drept al AM
Populaie i societate n Basarabia n prima jumtate a secolului al XIX-lea.
Studiu i materialele recensmntului din anul 1835 (Proiect n sfera tiinei i inovrii pentru
tinerii cercettori conform direciilor strategice ale activitii din sfera tiinei i inovrii.
Termenul de realizare: 2010 2011. Instituia: Institutul de Istorie, Stat i Drept al AM.
DATE DE CONTACT:
Chiinu, str. Mioria 3/2, ap.129;
e-mail
adriandolghy@gmail.com
adri_tudor@yahoo.com
blog (web)
http://adolghi.blogspot.com
http://adolghi.wordpress.com/
telefon mobil
(373) 069-619533; (373) 067-342802

198