Sei sulla pagina 1di 4
LICEUL DE INFORMATICA ,,GRIGORE MOISIL” IASI Concursul judetean interdisciplinar ) I. La problemele 1 ~ 6 serieti pe foaia de concurs, in tabel, doar rezultatele obtinute. 7p 7p 7 7 7p /Urmasii lui Moisil”, editia a IX-a 1, Andrei are mere gi pere. Jumatate din numarul merelor gi un sfert din cel al perelor reprezint& 14 25 ianuarie 2014 MATEMATICA - Clasa a IV- fructe. O cincime din numarul merelor si jumatate din cel al perelor reprezinta 12 fructe. Cite fructe are Andrei ? | 2. Patru numere naturale a, b, ¢, d formeazi un "grup mostim" dack ap=16 2+m=40=m=20 m+ p=36 2. Patru numere naturale a, b, ¢, d formeaza un “grup nostim dack acb¢)=1 Avem: e1= 1, 02= 3,635, 04= 7 sit = 16-2=32 Foaie verde de arjari Scar roti pe dinafard.. Cate ciori sunt si céti pari ? Ins dacéi ele-ar vrea Dacé ele stand rétlete Cite doui-n par sé stea, Ca s-avem un par $i-o cioaré, Alt neajuns apare tar: Una din "einstite fete" Réimane liber un par ! Gazeta Matematica 1912 R: p=e-1,¢:2=p-1=3 pari, 4 ciori 7 puncte 6. Fat-Frumos a gist cheile de la porilecastelului in eare era inchisi prinfesa lai. Ela caleulot cd nc, Revoic de cel mult 36 de incercari pentru a deschide toate portile. Cate porti avea castelul ? R: Fie n numarul de Porti (chei). Situatia cea mai nefavorabila este cca in care la 0 poarta incercim toate cheile pe care le are la dispozitie. Vorn aven: n+(n-1)+...+3+2+1=36n (n+ 1):2=36>n-(n+1) =72>n=8, -7 puncte Finn, Dole bogat a lsat prin testament celor tei fecior ai sai 21 de eufere identice, de aceeasi capactate {incap in ele acelasi numar de galbeni), dintre care 7 erau pline eu galbeni, 7 erau pe jumtate, iar 7 orau soale. Ajutati-i pe eel tei feciori si imparta averea (cuferele gi galbenii) in mod egal, fra st deschiah cuferele (cuferele pot fi diferentiate prin greutatea lor, iar galbenii sunt de acelasi fel) Re Observim cd suma total de galbeni care (rebuie impartté este 7-2. 7+ 0-= 21 jumatii de cutter mpiitind la 3 rezulti cd fiecare fecior ar trebui sit primeasca o suma de galbeni eare incape in. jumatati de cuftir s 6 puncte De asemenca trebuie si impartim 21 de cufere, deci ficcare trebuie si primeascd ete 7 eufere 5 puncte Notind P ~cafér plin cu galbeni, J. — euffr plin pe jumatate cu galbeni, G — cufir gol, 0 posibi ‘impairtite ar putea fi de exemplar L P,P.P,I,G,G,G 1 P.P.P,I,G,G,G MIL PLLLIIIG puncte LICEUL DE INFORMATICA ,,GRIGORE MOISIL” IASI Concursul judetean interdisciplinar /Urmasii lui Moisil", editia a 1X-a 25 ianuarie 2014 MATEMATICA -Clasa a IV-a 8, Intr-un cos se afla nuci. Carla ia o treime din numarul nucilor i inca 8 nuci, Miruna ia o treime din rest si inca 8, Teo ia o treime din noul rest gi inca 8, astfel incat lui Stefan nu-i mai rémane nicio nue’, cosul fiind gol. Cate nuci au fost la inceput in cos si cdte a Tuat fiecare ? Ri Notim n numdar initial de nuci, ¢ — numarul nucilor luate de Carla, m — numaral nucilor luate de Miruna, t~ numarul nucilor luate de Teo, t=t:3+8t=12; m=(m+ 12):34+8=m=18 e= (6+ 12+ 18):3+8=27; a vom puncte Numiirul total de nuci va fi 12+ 18 +27= Rezolvarea 2 1 punet 10 puncte ‘Teo va lua: (8 :2)-3=12 nuci Miruna va lua: (12 + 8): 2 + 8= 18 nuci Totalul nucilor : {12+ 8) + 8]: 2}- 3 = 57 nuci 9. Pentru umplerea unui bazin pot fi folosite 3 robinete cu acelasi debit. Primul robinet umple o treime din bazin in 18 minute, dupa care se di drumul gi la al doilea robinet, iar dupa 9 minute se di drumul sila al treilea, pana se umple bazinul. in cat timp se umple bazinul ? R: Un robinet umple 0 treime de bazin in 18 minute, deci doua robinete vor umple o treime din bazin in 9 minute, puncte Trei robinete vor umple o treime de bazit 5 puncte Timpul total va fi 18 + 9+ 6 = 33 minute .... ..5 puncte 6 minute LA FIECARE SUBIECT, ORICE ALTA REZOLVARE CORECTA SE PUNCTEAZA ECHIVALENT.

Potrebbero piacerti anche