Sei sulla pagina 1di 1

Adres Deiiklii Talep Dilekesi

......../....../201....
T.C.
STANBUL AREL NVERSTES

RENC LER DARE BAKANLIINA


ADRES DEKL BLDRM FORMU

Ad Soyad

: .....................................

renci No

: .....................................

T.C. Kimlik No

:......................................

Faklte

: ........................................................................

Blm

: ........................................................................

Haberleme Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................
kamet Adresi

: ........................................................................
.......................................

Telefon

GSM

: ................. ......................

Ev Tel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel

: .......................................

letiim bilgilerimin yukardaki gibi deitirilemesi konusunda gereini arz ederim.

(Ad, Soyad, mza)

ADRES DEKL LE LGL AIKLAMALAR


Tebligat ve adres bildirme
MADDE 47 (1) rencileri dorudan ilgilendiren tebligatlar, rencilerin kayt srasnda bildirdikleri
adrese iadeli-taahhtl olarak, tm rencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta,
ilan panolar veya niversitenin web sitesinde ilan edilerek yaplr.
(2) niversiteye kayt yaptrrken DBye bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu niversitenin
ilgili birimine bildirmemi olan veya yanl ve eksik adres vermi bulunan rencilerin niversitedeki
mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde tebligat kendilerine yaplm saylr.