Sei sulla pagina 1di 9

PERKHIDMATAN KAWALAN

KESELAMATAN

NORMA BILANGAN PENGAWAL


KESELAMATAN
BIL

JENIS SEKOLAH

KRITERIA

BIL PENGAWAL
Siang

Malam

SEKOLAH BERISIKO
TINGGI (SBT)

i)

Kedudukan sekolah
berhampiran dengan
jalan utama
ii) Kejadian kecurian /
kehilangan harta
benda sekolah kerap
berlaku
iii) Sekolah berhampiran
dengan kawasan
perumahan

SEKOLAH KURANG
MURID (SKM)

i)

Enrolmen murid kurang


dari 150 orang
ii) Keluasan kawasan
yang kecil
iii) Kurang bangunan

ISU-ISU UTAMA PELANGGARAN


KONTRAK
Pengawal Keselamatan tidak menjalani dan lulus TAPISAN
KESELAMATAN

Pengawal Keselamatan yang KURANG UPAYA / CACAT ANGGOTA


dilantik

Pengawal Keselamatan MELEBIHI HAD UMUR dibenarkan

Pengawal Keselamatan TIDAK MEMAKAI PAKAIAN SERAGAM semasa


bertugas

Pengawal Keselamatan TIDAK DIBEKALKAN PERALATAN lengkap

GAGAL menyediakan pengawal keselamatan GANTIAN

ISU-ISU UTAMA PELANGGARAN


KONTRAK

GAGAL MENYERAH MAKLUMAT berkenaan pengawal keselamatan kepada


sekolah

GAGAL menjaga KEBAJIKAN pengawal keselamatan

GAGAL memberikan perkhidmatan selaras dengan kontrak

Pengawal Keselamatan TIDAK MEMATUHI waktu bekerja yang ditetapkan

GAGAL menyedia PENGAWAL KESELAMATAN MENCUKUPI

Kontraktor TIDAK MEMATUHI PEMBAYARAN GAJI DAN TIDAK MENCARUM KWSP /


PERKESO

ISU-ISU PELANGGARAN
KETIDAKPATUHAN
Syif Bertugas
Bilangan Pengawal
Pengawal Keselamatan Kurang
Upaya/ Cacat Anggota
Warganegara
Umur

Tapisan Keselamatan
Pakaian Seragam
Peralatan Mengawal Tidak
Lengkap
Pertukaran Pengawal
Keselamatan

SYARAT-SYARAT KONTRAK
8.00 pagi 8.00 malam
8.00 malam 8.00 pagi

Setiap hari

2 siang / 2 malam, 1 siang/ 1 malam (SKM) , 2 siang / 2


malam (Asrama)
Cergas, sihat akal fikiran dan tubuh badan
Malaysia
18 hingga 60 tahun laporan kesihatan daripada hospital
kerajaan bagi pengawal melebihi 55 tahun secara
tahunan
Laporan Tapisan Keselamatan serah ke Sekolah
- Tiada Rekod Jenayah
- Tiada Penyalahgunaan Dadah
Mematuhi garis panduan yang ditetapkan
Walkie Talkie, Cotar, Wisel, Baju Hujan, Lampu Suluh
Heavy Duty
Dimaklumkan kepada Pengetua / Guru Besar melapor
diri kepada Pengetua / Guru Besar

ISU-ISU PELANGGARAN
KETIDAKPATUHAN
Senarai Pengawal Keselamatan

Analog Watchman clock bagi rondaan

Mematuhi Skop Perkhidmatan

SYARAT-SYARAT KONTRAK
Mestilah sentiasa dikemaskini
Memastikan
Pengawal
Keselamatan
membuat rondaan sekitar premis dan
kawasan premis dalam masa bertugas
setiap 2 jam sekali dan merakam watchman
clock pada setiap lawatan ke sekitar premis
dan kawasan premis
Semua pihak hendaklah mematuhi skop
perkhidmatan yang telah ditetapkan seperti
yang dinyatakan dalam dokumen kontrak

DENDAAN
JENIS KESALAHAN

DENDAAN

Peralatan tidak dibekalkan

seperti yang terkandung di


dalam kontrak (Lampiran
F)

Pengawal

bertugas

tidak

hadir

20 % X jumlah bulanan nilai perjanjian bagi premis terlibat


mengikut LAMPIRAN G

Pemotongan = KS X BJ X BP
KS = Kadar sejam pengawal
BJ = Bilangan Jam tidak bertugas
BP = Bilangan pengawal tidak bertugas

ISU YANG KERAP DIUTARAKAN


1)

Pekerja tidak hadir bertugas Tugas tidak boleh dilaksanakan oleh


pekerja sedia ada di premis yang sama. Tidak hadir tanpa
pengganti dibuat pemotongan

2)

Tugas Pengawal Keselamatan sebagai Pengawal Lalulintas Tidak


termasuk di dalam SKOP PERKHIDMATAN

3)

Borang Pengesahan Perkhidmatan tidak diisi dengan sempurna.

PENTING !

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

- Patuh kepada semua perkara yang telah dinyatakan di dalam


dokumen kontrak

MAKLUMAT PENGAWAL KESELAMATAN

- hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh


belas hari dari tarikh berkuatkuasa kontrak

GARIS PANDUAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM PENGAWAL


KESELAMATAN

- Mematuhi Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 1 Tahun 2009, Garis


Panduan Pemakaian Seragam Bagi pengawal Keselamatan (Rujuk
Lampiran 2, Dokumen Kontrak)

empat