Sei sulla pagina 1di 8

Trigonometra

SEMANA 14

F.T. INVERSA
1.

B) - 1
7
E)
9

C) 1

E) arc tg

2 2
4

1
3 5 15
2 2

arc tg 3 5
1 2 2

3 5
16
arc tg

11

Si:

Q cos 2 sen2 2
2

Q cos 2 sen2
2

1 tg2
2 tg
Q

2
2
1 tg
1 tg

RPTA.: D

Pero: arc tg 2 tg 2
2

2 2
1 2

2
2
1 2
1 2
7
Q
9
RPTA.: E

4.

Calcule el valor de:


M sec2 arc tg5 csc2 arc ctg7
A) 20
D) 70

16

11

RESOLUCIN

2.

14

11

17

11

D) arc tg

Q cos 4 arc tg 2 cos 4 ?

15

11

RESOLUCIN

B) arc tg

C) arc tg

Calcule: Q cos 4 arc tg 2


A) 0
7
D)
9

13

11

A) arc tg

B) 50
E) 76

C) 56

Halle:

16
34

arc sen sen


arc ctg ctg

11
7

35
77
101
C)
77
486
E)
77
A)

178
77
31
D)
77
B)

RESOLUCIN
Donde:

RESOLUCIN
2

M 1 tan

arc tag 5

1 ctg2 arc ctg7


M = 2 + 25 + 49 = 76

RPTA.: E
3.

16
5

5
sen
sen

11
11

11
34
6
ctg
ctg
7
7
5 6
Se pide:

11 7
sen

A qu es igual:
2
2
arc tg arc tg
3
5

31
77

RPTA.: D
Pgina 1

Trigonometra
Luego:

5.

Si: se cumple:

arc sen cos arc tg ctg arc sec csc x


Determine:

M arc sen cos x cos2x

A) -2
D) 1

B) -1
E) 2

1
1
2
2 tan
4
8
M sen2
2
2
1
17 17
1 tan
1
16 16
RPTA.: D
7.

C) 0

arc ctg

RESOLUCIN

6
2
D)
3

1
2

Luego:

M arc sen cos cos


arc sen 0 0
3
3

RPTA.: C
Determine el valor de:
1

M sen 2 arc tan


4

2
7
7
E)
2

B)

arc ctg 6

arc ctg 3

180 arc ctg

3
5
6
RPTA.: E

180 30 150

8.

C)

Calcular:

1
5

sen 2 arc tg 3 cos arc sen

2
3

8
19

2 10
5
2 20
C)
9
2 10
E)
9

A)

RESOLUCIN
Sea: arc tan

C)

6 sen arc tg 1
arc ctg 6 sen 45
arc ctg 6 sen 45

arc sec csc x csc x sec x


6
6
3

1
4
8
D)
17

3
5
E)
6

B)

arc ctg

A)

6 sen arc tag 1

RESOLUCIN

arc tg ctg arc sec csc x

6.

A)

arc sen cos arc tg ctg arc sec csc x

Halle:

1
1
tan
4
4
Pgina 2

2 10
7
2 10
D)
41

B)

Trigonometra
10.

RESOLUCIN

1
5

sen 2 arc tg 3 cos arc sen

2
3

5
sen
cos
3
2
6

N sen 2 arc tg 3 cos


2

A) 6
D)

11.

2 10
7

RPTA.: B
9.
Reduce:
arc sen sen200 arc cos cos200
A) 0
D) - 180

B) 240
E) 400

C) 180

RESOLUCIN

arc sen sen 180 20

arc cos cos 180 20


arc sen
sen20

arc cos cos 20

arc sen sen20


180 arc cos cos20

B) -6
1
6

C)

1
6

E) 1

RESOLUCIN

N sen 2 arc tg 3

N sen 2 arc tg
,
2

5
5
tg
Sea: arc tg
2
2
N sen2 2 sen cos 2

Simplifique:
arc sen 1 arc tg(0) arc cos 1
M
arc cos 0 arc tg 1 arc sen 1

20 180 20
180
RPTA.: D

Pgina 3

90 0 180
M
90 45 90
270
M
6
45
RPTA.: B
m
3n
p
arc tg arc tg
4
4
8 2
Halle F 6mn mp 3np

Si: arc tg

A) 2
D) 16

B) 4
E) 32

C) 8

RESOLUCIN
m
m
tg
4
4
3n
3n
arc tg
tg
4
4
p
p
arc tg tg
8
8


2
arc tg

tg tg tg tg tg tg 1
m 3n m p
3n p

1
4 4
4 8
4 8
6mn mp 3np 32

RPTA.: E

Trigonometra
12.

Calcule: tg arc ctg3


4

A) 1
D)

B)
1
2

1
2

14.

C) -1

E) 2

RESOLUCIN

tg arc ctg3 tg x
4

1
tg x

3 1
4
tg x

4
1 tg tg x 1 1 1 2
4
3
RPTA.: B
tg

Halle:
arc ctg 2,5 arc tg 2,333...

A)
3

D)
2

B)
6

C)
4

15.

E)

1
121

1
60
W ctg arc cos

61
2
1 cos

W ctg
?
1 cos
2
Pero:
60
60
arc cos
cos

61
61
W

60
61 11
60
1
61

Calcule:

A) 16
D) 19

B) 17
E) 20

C) 18

RESOLUCIN

2 3
6

1
5 7 35

arc tg 1 45

1
11

Q sec2 arc ctg sen arc csc 17

2 3

arc tg 5 7
1 2 3
5 7

D) 121

C)

RPTA.: B

5
7
arc ctg arc ctg
2
3
2
3
arc tg arc tg
5
7
Como:

B) 11

E)

RESOLUCIN

A) 1

RESOLUCIN

1
donde: x arc ctg3 arc tg
3

13.

Calcule:
1
61
W ctg arc sec

60
2

RPTA.: C
Pgina 4

Q sec2 arc ctg sen arc sen7

1
Q sec2 arc ctg

17

1
Sea: arc ctg
ctg
17

Trigonometra
1

tg

11
B) arc tg 11
C) arc tg 11
A) arc tg

17

17
Q sec2 1 tg2 18

RPTA.: C
16.

11
D) arc tg

Resolver:
9x 2
2x 1
arc sec
arc tg
0
2
2

A) 3

B)

1
D)
4

1
3

E) arc tg

Como:

11
11
arc sen
arc tg

6
5

E) 1

Se pide:

11
arc tg
arc tg 11

9x 2
2x 1
arc sec
arc tg

2
2

11
11
1k

11
5
5

11

11
5
arc tg

1 11 11

9x 2
9x 2
sec

2
2

2x 1
2x 1
tg
ii) arc tg

2
2
i) arc sec

Sabemos:
2

arc tg

2
2x 1 9x 2
1 tg sec 1


2 2
1
4x2 13x 3 0 x x 3

4
2

11

18.

Si:
arc cos x A arc sen x B
Halle el valor de x, si:
arc sen 1 x A B

RPTA.: A
A qu es igual:

11
arc sen
arc tg 11

RPTA.: E

no cumple

17.

Pero:

Obs:

11

RESOLUCIN

C) 4

RESOLUCIN

A) 0

1
2

1
2
E) 0 -2

C) 0

Pgina 5

B) 0

1
2

D) 1

1
2

Trigonometra
RESOLUCIN
Como:
a) arc cos x A

C)

x2
2 x2 25

cos A x sen A 1 x2
b) arc cos x B

E)

x
2x 25

SenB x cosB 1 x2

RESOLUCIN

sen A cosB cos A senB 1 x

19.

1
2
RPTA.: B

C)

5 1
2
5 1

E)

5 1

B)
D)

21.

113
277
117
C)
277
121
E)
277

RPTA.: C

Halle: sen arc tg sec arc sen


x

B)

1
Si: x cos 2 arc sen
3

Halle: cos 2 arc tg2x


115
277
119
D)
277

A)

5 1
x 4
5 1
4

A)

RPTA.: C

x
x
4 arc sen arc sen
4 2
4

x
arc sen
x 4 sen
10
4 10

x
2
x 25

2x

x2 25

x2 25

5 1
2
5

RESOLUCIN

20.

x2
2x2 25

Halle: x de:
x
x
4 arc sen arc cos
4
4
A)

V sen arc tag

x 25

V sen arc tag

2x2 25

c) sen A B 1 x

Reemplazando:x = 0

x2 25
2x2 25

D)

B)

RESOLUCIN

Si: x= cos 2 arc sen


3
Haciendo:

arc sen

x2
x2 25

sen
Pgina 6

1
3

1
3

Trigonometra
23.

x cos2 1 2 sen2
7
x
9

13 4 3
arc tg 2 3 arc tg

11

Se pide:

3
4

D)
4

Haciendo:

14
9

Determine el valor de:


2 arc tan 4
M
8
arc sen

17
1
2

B) 1

D) 2

5
E)
2

5
4

C)

24.

3
2

Evalu:

2 6
2 arc ctg 1 2 arc sen

RESOLUCIN

A) 120
D) 210

Sea:
arc tg 4 tan 4

RESOLUCIN

sen2

C)

13 4 3
3
1

11

2 3 13 4 3

11
arc tg

13 4 3
1 2 3

11


arc tg(1)
3

4
RPTA.: A

Como: 2

RPTA.: B

A)

7
4
5
E)
8

B)

RESOLUCIN

14
tg
9
1 tg2
E
1 tg2
115
E
277

22.

A)

14

E cos 2 arc tg
9

arc tg

Reduce:

2 4

1 4
8
2 arc sen

17

B) 240
E) 150

C) 60

2 112,5 15
210

8
17

RPTA.: D
25.

2
Luego: M
1
2
RPTA.: B

Pgina 7

Determine el rango de la
funcin f definida por:
3x 1
fx arc sen
arc cos x 2
2

Trigonometra

A)
2

B)

D) 2

5
E)
2

3
C)

RESOLUCIN
1

3x 1
1
1 2 3x 1 2 x 1
2
3

1 x 2 1 1 x 3

dom f = ;1 1;3 1
3

f1 arc sen(1) arc cos 1

5
2

5
ran f=
2
RPTA.: E

Pgina 8

Potrebbero piacerti anche