Sei sulla pagina 1di 5

PERANCANGAN TAKTIKAL 2015

PANATIA SAINS

Strategi 1
BIL

1.

2.

3.

4.

PROGRAM/PROJEK

Kelas Bimbingan

Program Skor A

Program Latih Tubi

Kursus Dalaman

Mengadakan program-program terancang untuk meningkatkan kecemerlangan akademik


TANGGUNGJAWAB

Guru mata pelajaran

Guru Sains Tahun 6

Guru Mata Pelajaran

Guru MataPelajaran

TEMPOH

Januari Oktober

Januari Oktober

September
November

Februari

SASARAN

OUTPUT/HASIL

KPI

Kehadiran
100%

Pelajar betulbetul mendapat


bimbingan
dalam kerja
buat akaun

Peningkatan
% kelulusan
dalam
peperiksaan

Kehadiran
100%

Pelajar
mendapat
pendedahan
teknik dan cara
menjawab
selaras dengan
kehendak LP

95% pelajar
hadir

Penglibatan
semua
pelajar

Kehadiran
100%

Pelajar mahir
dalam
menjawab
soalan secara
topikal

Guru yang
berkemahiran
dan komited
dalam P&P

PELAN
KONTIGENSI

SUMBER/KOS

Sekolah

Sekolah/
PIBG

Pelajar perlu
menyelesaikan
tugasan
mengikut
minggu dan
tajuk yang
ditetapkan

Sekolah/
Peruntukan
Panitia

100% guru
sains hadir.

Sekolah

5.

6.

7.

8.

Peer Group Learning

Program Cuti
Terancang

Guided Learning
Approach

Klinik Sains

9.

Sehari Bersama
Sains

10.

Majlis Redha Ilmu

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Sepanjang
tahun

Penglibatan
semua
pelajar

Pelajar
cemerlang
membantu
rakan pelajar
yang kurang
cemerlang

Mac, Jun,
Nov & Dis

Penglibatan
semua
pelajar

Pelajar
memanafaatkan
masa cuti
sekolah dengan
sebaik mungkin

Pelajar
mengisi masa
cuti dengan
aktiviti yang
bermanafaat

Penglibatan
semua
pelajar

Pelajar
sentiasa
bersedia dalam
P&P

Pelajar
mempunyai
pengetahuan
asas sebelum
mempelajari
tajuk baru

Sepanjang
tahun

Pelajar dapat
meningkatkan
prestasi dalam
peperiksaan

Sepanjang
masa

80% pelajar
merujuk klinik

Guru Mata Pelajaran

Julai

Penglibatan
semua
pelajar

Pelajar lebih
bersedia untuk
menghadapi
peperiksaan

Pihak Sekolah dan


PIBG

1 kali
setahun

Penglibatan
semua
pelajar

Pelajar
mendapat
keredhaan dan

Guru Mata Pelajaran

Kerja
Berkumpulan

Mentor-mentee

Sekolah/
Peruntukan
Panatia

Peta Minda

Pelajar
mendapat
peluang untuk
meningkat
pencapaian
dalam
peperiksaan

Pelajar lebih
fokus untuk
menghadapi
peperiksaan
Pelajar
sentiasa
mendapat

Sekolah/
Peruntukan
Panatia

Sekolah/
Peruntukan
Panitia

Sekolah

Teknik
menjawab/
Bengkel

Peruntukan
Panitia
Sekolah

keberkatan
dalam menuntut
ilmu

11.

Solat Hajat Perdana


(selaras dengan
pelan taktikal induk
sekolah)

Pihak Sekolah dan


PIBG

3 kali
setahun

100% pelajar
dan ibu bapa
hadir

Pelajar sentiasa
sedar,
berusaha, dan
bertawakkal
kepada Allah
dalam mencapai
kejayaan

keredhaan
guru

Penglibatan
semua pelajar
dan ibu bapa

Disediakan oleh:

Disemak oleh;

Disahkan oleh;

USMAN BIN BUDERI


Guru Panatia Sains
SK KALUMPANG
2015

AHMAD BIN MAMAT


Pk Kurikulum
SK. KALUMPANG

BAKAR BIN MOHAMAD


Guru Besar
SK. KALUMPANG

PIBG

CARTA PELAKSANAAN
PANATIA SAINS
2015
SK KALUMPANG
TEMPOH/BULAN
BIL.

AKTIVITI
JAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kelas Bimbingan
Program Skor A UPSR
Program Latih Tubi
Kursus Dalaman
Peer Group Learning
Program Cuti Terancang
Guided Learning Approach
Klinik Sains
Sehari Bersama Sains
Majlis Redha Ilmu
Solat Hajat Perdana

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PELAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI TAHUN 2015


PANATIA SAINS
SK KALUMPANG
BIL

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

PROGRAM/PROJEK

TARIKH
PELAKSANAAN

AKTIVITI/FOKUS/PENGISIAN

OBJEKTIF

KUMPULAN
SASARAN

SUMBER/
KOS

PENCAPAIAN/
ULASAN