Sei sulla pagina 1di 88

OPERASI

10.1.1 STRATEGIK UPSR_LONJAKAN PRA OLIMPIK


FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PRA SEKOLAH DAN TAHUN 1- 5
STRATEGI

PROGRAM
Program
Peningkatan
Akademik
[Kuantiti dan
Kualiti]

Meningkatkan
Prestasi
Peperiksaan
Semester
_Program
Lonjakan Pra
Olimpik

10.1.1
1. Target Olimpik_
Peringkat Sekolah

2.Linus
[Smart Celik]

3.Sifir Ku

4. English Pearl

KPI
Peratus lulus Ujian
Saringan Pra Sekolah
Peratus Lulus
Gred Purata Daerah
dan Band
[Pentaksiran]

Bil pra peperiksaan


dilaksanakan
mengikut piawaian
Pra, Tahun 1 hingga 5
peperiksaan 2 kali.
Peratus pelajar
perdana
TH1_100%,
TH2_100% dan
TH3_100%
Peratus penguasaan
Sifir Pra S2, TH1_S2-4,
TH2_2-6, TH3_28,TH4_2-10 TH5_2-12,
TH6_2-12
Peratus penguasaan
TH1_100wd,TH2_200
wd,
TH3_300wd,TH4_400

SASARAN
2014
2015

TOV

2013

50

80

90

100

Tahun 1,2,3

80[2.
0]
B3
70[2.
2]
60[2.
3]

80[2.
0]
70[2.
2]
B3,B4
60[2.
3]

80[2.0]
70[2.2]
60[2.3]
B3,B4,
B4

100%

100%

100%

20 peratus
penguasaan
pelajar

100%

100%

100%

20 peratus
pelajar

100%

100%

100%

Tahun 4
Tahun 5

Piawaian LPM
2 kali
peperiksaan
TH1_85%
TH2_90%
TH3_95%

wd
TH5_500wd,TH6_600
wd
10.1.2 SRATEGIK UPSR_LONJAKAN OLIMPIK
FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR
SASARAN
STRATEGI

Meningkatka
n Prestasi
UPSR
_Lonjakan
Olimpik

PROGRAM
Program
Peningkatan
Akademik
[Kuantiti dan
Kualiti]
10.1.2.1
1.Target Olimpik_
Peringkat Sekolah
Pra UPSR

KPI

TOV
2013

2014

2015

Peratus Lulus
Gred Purata Daerah

33.55
3.21

70.00
2.46

75.00
2.30

78.00
2.20

Bil pra peperiksaan


dilaksanakan
mengikut piawaian

Piawaian LPM
3 kali pra
peperiksaan
Tahun 6 sahaja
Piawaian HP

10.1.2.2 Modul
LESTARI

Bil Subjek

10.1.2.3 Kelas Elite


6 dan Kelas Tunas
3-5
[Kumpulan A]
10.1.2.4 Kelas
Intensif Kuantiti
[Kumpulan B]
10.1.2.5 Seminar
Lonjakan Olimpik
[Kumpulan C]
10.1.2. 6

Bilangan pelajar A
TH4_120 orang
TH5_110 orang
TH6_100 orang

Tahun 2011_8
Tahun 2012_5

100

110

120

Bilangan jam per


subjek

10 jam per
subjek

20

20

20

Near Miss Lulus

30%

20%

10%

5%

Max latihan per

2 teras 1 elektif

2T1E

2T1E

2T1E

Menggapai
Bintang_Auditasi
10.1.2.7 Road
Show Headcount

subjek
KPI per pelajar

2x

2x

2x

2x

10.1.3 STRATEGIK PMR DAN SPM_PROGRAM LONJAKAN OLIMPIK


FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM PMR DAN SPM
SASARAN
STRATEGI

Meningkatkan
Prestasi
Peperiksaan
Awam
_Program
Lonjakan
Olimpik

PROGRAM

KPI

TOV

Program
Peningkatan
Akademik
[Kuantiti dan Kualiti
]
10.1.3.1 Target
Olimpik_Peringkat
Sekolah Pra PMR
dan SPM

PMR_Peratus Lulus
Gred Purata Daerah
SPM_Peratus Lulus
Gred Purata Daerah

37.84
3.56
89.00 [2011]
6.20

10.1.3.2 Probim

Celik 4M

10.1.3.3 English
Pearl

Peratus penguasaan
T1_600wd,
T2_700wd,
T3_800wd,
T4_900wd
T5_1000wd
Bil Subjek

10.1.3.4 Modul

Bil soalan Pra


digubal mengikut
piawaian

2013

2014

2015

50.00
3.13
90.00
6.0

55.00
2.90
91.00
5.8

60.00
2.86
92.00
5.6

80

100

100

100

300 wd

1k wd

1k wd

1k wd

Piawaian
LPM

Piawaian HP

LESTARI
10.1.3.5 Kelas
Tunas Elite
[Kumpulan A]
10.1.3.6 Kelas
Intensif Kuantiti
[Kumpulan B]
10.1.3.7 Seminar
Lonjakan Olimpik
[Kumpulan C]

Bilangan pelajar
PMR_8A
SPM_8A
Bilangan jam per
subjek

20

25

30

10

12

14

10 jam per
subjek

20

20

20

Near Miss Lulus

30%

20%

15%

10%

10.1.3.8
Menggapai Bintang
[Auditasi]

Max latihan per


subjek

2 teras 1 elektif

2T1E

2T1E

2T1E

10.1.3.9 Road
Show KPI

KPI per pelajar

1x

2x

2x

2x

10.1.4 STRATEGIK STPM


FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM PRA U
SASARAN
STRATEGI

Meningkatkan
Prestasi
Peperiksaan
Awam
_Program
Lonjakan
Olimpik

PROGRAM
Program Peningkatan
Akademik
[Kuantiti dan Kualiti ]
10.1.4.1 Target
Olimpik_ Peperiksaan
Semester

KPI
Peratus Lulus
Gred Purata Daerah

TOV
89.00
[2011]
2.25

2013

2014

2015

50.00
2.50

55.00
3.00

60.00
3.10

Peratus Lulus

Piawaian
HP

10.1.4.2 Seminar
Kolokium Pra U

Bil Subjek

Piawaian
HP

10.1.4.3 English
Pearl_Super
Dictionary

Peratus penguasaan
S1_800 wd, S2_900
dan S3_1000wd

300wd

800w
d

900w
d

1000w
d

10.1.4.4 Road Show


KPI

KPI per pelajar

1x

2x

2x

2x

10.1.5PROGRAM PASCA UPSR, SPM DAN STPM


FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM
SASARAN
STRATEGI

Meningkatkan
Prestasi
Peperiksaan
Awam
_Program
Lonjakan
Olimpik

PROGRAM

10.1.5.1
Program MY WAY
_Lepasan SPM

10.1.5.2 IDOLA KU

KPI

TOV
2013

2014

2015

Peratus penyertaan
pelajar lepasan SPM

NIL

10

10

10

Peratus ke Sekolah
Terbaik SMK Teknik dan
Vokasional
[Lepasan tingkatan 3]

201
2

10

20

30

20

25

35

25

30

35

Peratus Ke Matrikulasi,
Politeknik dll
[Lepasan tingkatan 5]

201
2

Peratus Ke IPTA
Lepasan tingakatan 6]
201
2

10.1.6PROGRAM PROFESIONALISME GURU


FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM
SASARAN
STRATEGI

Meningkatkan
kemahiran,
motivasi dan
strategi
penyelesaian
masalah

PROGRAM

10.1.6.1 PRO
LEARNING
COMUNITY
10.1.6.2 GREAT
TEACHER_SMART
TEACH

10.1.6.3 KAJIAN
TINDAKAN DAN
INOVASI

Nota: TB tidak berjaya

KPI
Peratus penglibatan
guru mata pelajaran
diberi pendedahan
kaedah pemarkahan
mengikut piawaian
LPM
Bilangan sesi
bengkel dilaksana

Bilangan Kajian
(1 sekolah 1 kajian)

TOV

2013

2014

2015

50.00

50.00
2
subjek

55.00
1
subjek

60.00

1 sesi

1
5
subjek
berjala
n

2
5
subjek
berjala
n

Piawaian
1S1KJ

10
1 kali
sahaja

15
1 kali
sahaja

20

11.0 PELAN TAKTIKAL


11.1- 4 Program Lonjakan Olimpik_Pra Sekolah, Tahun 1 5, UPSR, Ting 1 hingga 6
NO
[F]

ISU

1.
F1

Pelajar kurang
pendedahkan
soalan
berbentuk
format

STRATEGI

Memastikan
peperiksaan
dijalankan
sekurangkurangnya 3
kali

PROGRAM

TARGET
OLIMPIK
[SETARA]

TANGGUN
G
JAWAB
UPA_
Pihak
sekolah

TEMPO
H MASA
Mac, Mei
dan Julai

OUTPUT

Meningkatkan
keputusan
pelajar

KPI

% kualiti
pencapaian
peperiksaan
PMR
dan SPM
meningkat

PELAN
KONTIGEN
SI/CATATA
N
[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

2.
F2

Penguasaan
asas 3M tahap
1 dikalangan
pelajar masih
lemah.

Memastikan
asas 3M
dikuasai
sebelum ke
tahap 2

LINUS DAN
SMART CELIK
1. Setara
Celik
Tahun 3

UPA_
Pentadbir
sekolah

Mac, Mei
dan Sept

Meningkatkan
penguasaan
asas 3M

% pelajar
perdana
meningkat

SMART
CELIK
khusus 5
sekolah
SKM

UPA_
Pentadbir
sekolah

Mac, Mei
dan Sept

Meningkatkan
penguasaan
asas matematik

% pelajar
mendapat
gred e
matematik
sifar

Guru
matematik
semua
sekolah

TANGGUN
G
JAWAB

TEMPO
H MASA

OUTPUT

2. Kem
Smart
Celik
3.
F2

Penguasaan
sifir matematik
masih lemah

Memastikan
asas Bahasa
Inggeris
dikuasai

NO
[F]

ISU

STRATEGI

4.
F2

Penguasaan
asas 3M tahap
2 dikalangan
pelajar masih
lemah

Memastikan
asas 3M
dikuasai
sepenuhnya di
tahap 2

PROTIM/
PROBIM

UPA_
Ketua
Panitia
Bahasa
Melayu

Mac, Mei
dan Sept

Meningkatkan
penguasaan
asas 3M

% lulus
Bahasa
Melayu
meningkat
[Akhir mei
tamat] 100
hari

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

5.
F1

Pelajar tidak
menguasai
makna
perkataan
bahasa
Inggeris

Memastikan
semua pelajar
menghafal dan
memahami
makna
perkataan BI

ENGLISH
PEARL

UPA_
Ketua
Panitia
Bahasa
Inggeris

Mac, Mei
dan Sept

Meningkatkan
penguasaan
asas
perbendaharaan kata

% lulus
Bahasa
Inggeris
penulisan
peperiksaan
dalaman

PK= Ketua
Bidang
atau Ketua
Panitia
[SMK+SK]
Tindakan:

SIFIR KU

PROGRAM

KPI

PELAN
KONTIGEN
SI/CATATA
N

meningkat

sekolah

6.
F1

Pelajar kurang
memiliki buku
latihan

Menambah
bilangan buku

MODUL
LESTARI

UPA_
Sekolah

Aprilogos

Kefahaman
pelajar
berkenaan
subjek
bertambah

% kuantiti
pencapaian
subjek
meningkat

[SMK]
Tindakan:
sekolah
[SK] Gerak
SPEED

7.
F1

Bilangan
pelajar A
penuh masih
rendah

Memastikan
bilangan A
penuh
bertambah

KELAS TUNAS
ELITE
[Kumpulan A]

UPA_
Sekolah

Macogos

Bilangan pelajar
Lulus cemerlang
bertambah

TH 3
2013_70
2014_80
2015_90

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

NO
[F]

ISU

STRATEGI

PROGRAM

TANGGUN
G
JAWAB

TEMPO
H MASA

8.
F1

9.
F1

Peratus
bilangan
murid yang
boleh
dibantu
lulus(GALUS
) masih
tinggi

Menggurangkan bilangan
murid yang
gagal dalam
peperiksaan
awam

Teknik
menjawab
soalan tidak
jelas

Memastikan
teknik
menjawab
soalan

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI
/CATATAN

KELAS
TAMBAHAN
[Kumpulan B]

Semua
ketua
panitia

Mac
hingga
Sept.

Bilangan pelajar
Lulus meningkat

Peratus lulus
dalam
peperiksaan
awam

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

SEMINAR
LONJAKAN
OLIMPIK
[Kumpulan C]

UPA_
Penyelaras
tahun 6

MacOgos

Bilangan pelajar
lulus setiap
subjek
meningkat

% mendapat
gred D dan E
diminimakan

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

10.
F1

Bilangan
latih tubi
pelajar
rendah

11.
F1

Visi
pelajar
untuk
subjek
tidak jelas

Memastikan
bilangan
latihan
mengikut
standard
Memastikan
semua pelajar
jelas dengan
matlamat bagi
setiap subjek

MENGGAPAI
BINTANG
[BOOKTASI]

UPA_
Pentadbir
sekolah

Mac,
Mei,
Ogos

Pelajar
mendapat
keputusan yang
baik setiap OT1

ROAD SHOW
KPI

UPA_
Pentadbir
sekolah

MacOgos

100% pelajar
tahu menilai
headcount
masingmasing

% keputusan
peperiksaan
dalaman
meningkat
Sistem [2T1E]
% keputusan
setiap
peperiksaan
penggal
meningkat

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

11.5 Program Pasca UPSR dan SPM


NO
[F]

12.
F1

ISU

STRATEGI

Kadar keciciran
pelajar lepasan
SPM
melanjutkan
pelajaran

Memastikan
semua sekolah
mengurus
kurikulum
dengan

PROGRAM

MY WAY
[Bengkel
bersama
pelajar
mengulang]

TANGGUN
G
JAWAB
UPK dan
UPA
Pentadbir
sekolah

TEMPO
H MASA
Mac dan
April

OUTPUT

Peratus lulus
subjek
meningkat

KPI

Peningkatan
peratus ke
IPTAS
meningkat

PELAN
KONTIGEN
SI/
CATATAN
Semua
Unit UPK,
kaunseling
sekolah

13.
F1

masih tinggi

berkesan

Kadar pelajar
kumpulan
elitis masih
kurang

Memastikan
potensi
pelajar elitis
dapat digilap

IDOLA KU

Mac_ Jun
Pentadbir
sekolah

Oktober
dan
April

Peratus
pelajar
mendaftar ke
sekolah idol
meningkat

Thn 6_5% ke
sekolah idol
Tg 3_10% ke
SMT/
vokasional
Tg 5_60% ke
Pra U/ IPTA
Pra U_50%
IPTA/S

[SMK+SK]
Tindakan
sekolah:

11.6 Program Profesionalisme Guru


NO
[F]

ISU

STRATEGI

PROGRAM

TANGGUN
G
JAWAB

TEMPO
H MASA

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGEN
SI/CATATA
N

14.
F1

Guru kurang
menguasai
teknik
memeriksa
kertas soalan
esei / struktur

Meningkatkan
kemahiran
guru
memeriksa
kertas

PRO
LEARNING
COMUNITY
_Bengkel
1. P&P
2. Teknik
3. ABM

UPA, Guru
Cemerlang,
SISC+

Feb
Julai

Keputusan
murid dalam
Peperiksaan
semester
menyamai
keputusan
peperiksaan
sebenar

Peratus
Kualiti dan
Kuantiti
dalam
peperiksaan
dalaman dan
awam

15.
F1

Motivasi guru
dalam P&P
kurang

Memastikan
motivasi guru
dalam P&P
meningkat

GREAT
TEACHER

UPA+ UPS
Penyelaras
program
Guru Mata
pelajaran

Mac
hingga
Julai

Pendekatan P&P
guru mematuhi
standand SKPM

100 %
keberkesanan
P&P guru
dalam kelas

[SMK+SK]
Tindakan
PPD
bersama
MGB dan
PPSMS

16.
F1

PdP guru
masih kurang
menarik
perhatian
murid

Mengadakan
programprogram
peningkatan
profesionalis
me guru

KAJIAN
TINDAKAN

UPA_ Unit
RnD
sekolah

100 %
daripada
guru-guru
dapat
menghasilkan
pendekatan
baru dalam
P&P melalui
kajian

100 % guru
membudaya
-kan kajian
tindakan

[SMK+SK]
Tindakan
sekolah:
In house
LDP dan
unit RnD

11.2 Program Pencapaian Sub-NKRA Sekolah Berprestasi

Feb
hingga
Okt

[SMK+SK]
Tindakan
sekolah

17.
F2

Bilangan
sekolah
mendapat
band terbaik
masih tidak
memuaskan

Memastikan
semua sekolah
meningkat 1
band setiap
tahun

SEKOLAH
BINTANG

UJK,
Pentadbir
sekolah

Mac dan
Julai

Meningkatkan
band sekolah
melalui
penilaian SKPM

1 sekolah
mendapat
Band 1 dan
sifar sekolah
mendapat
band 6 dan 7

Unit
pentadbira
nKurikulu
m, Hem
dan Kokum

SEKOLAHKU,
RUMAHKU
DAN
KEBANGGAAN
KU

UPK,
Pentadbir
sekolah dan
Urusetia
Program 3K

Mac dan
Julai

Program untuk
memperkasa
dan
meningkatkan
aktiviti 3K di
sekolah dapat di
budayakan

Tahap
keberkesanan
program 3K
di sekolah
dapat
meningkatka
n prestasi
akademiknya

Semua
HEM, Unit
Pendidikan
Jasmani
dan
Kesihatan,
Urusetia
Program
3K di
sekolah

11.3. Program 3K
18.
F4

Aspek
Keselamatan,
Kebersihan dan
Keceriaan
Sekolah kurang
diberi fokus

Memastikan
semua sekolah
merancang,
mengurus dan
melaksana 3K
dengan penuh
teliti dan
berkesan

11.4 Program Memantapkan Sahsiah Murid


19.
F5

20.
F5

21.
F5

Bilangan
pelajar
ponteng
meningkat

Memastikan
bilangan murid
ponteng
berkurangan

Kerjasama
ibubapa
dalam isu
disiplin
kurang
memuaskan

Memastikan
ibubapa pelajar
memahami isu
berkaitan
disiplin anak

Jati diri
pelajar
masih
kurang
memuaska
n

Memastikan
pelajar
memiliki jati
diri yang
tinggi

JEJAK
PERMATA

UPK_
Pentadbir
sekolah

MacOgos

Kehadiran
meningkat

HATI KE
HATI

UPK_
Pentadbir
sekolah

MacOgos

Kehadiran
meningkat

TUNAS
BUDAYA

UPK_
Pentadbir
sekolah

MacOgos

Peratus
penyertaan
pelajar dalam
KOKUM
meningkat

% keputusan
setiap
peperiksaan
penggal
meningkat

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

% keputusan
setiap
peperiksaan
penggal
meningkat

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

%
keputusan
setiap
peperiksaan
penggal
meningkat

[SMK+SK]
Tindakan:
sekolah

11.5. Program Profesionalisme Kepimpinan_Memantapkan Kualiti Pengurusan Sekolah


NO
[F]

ISU

STRATEGI

PROGRAM

TANGGUN
G
JAWAB

TEMPO
H MASA

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGEN
SI/
CATATAN

22.
F6

Isu ketirisan
pengurusan
sekolah

Memastikan
sekolah diurus
dengan
sistematik

X-View
[MENTOR]
1. Lawatan
2. Tukar
staf

Sip+ UJK
+MGB
+PPPSM

Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Teguran
kurikulum
berdasarkan
SKPM dapat
dikurangkan

Peningkatan
dalam Band

PKS_
Kerjasama
UPA,UJK
dan Nazir
JPN

23.
F6

Kurang
Kualiti
pengurusan
kepimpinan
berdasarkan
perspektif
Islam

Mengadakan
program
kerohanian
dengan
harapan
memberi
kesedaran
tentang
pentingnya
kepimpinan
berkesan

KEPIMPINAN
MELALUI
TELADAN

UPI + UPS
+
Sip+

Jan
Oktober
(minima
sebulan
sakali)

100% Pihak
pengurusan
sekolah
istiqamah
melaksanakan
budaya kerja
cemerlang

100%
Pengurus
sekolah
melaksanak
an amalan
terbaik
seorang
pemimpin di
sekolah

PKS_
Kaunselor
Organisasi
, Penceramah Luar

1.TAZKIRAH
KEPIMPINAN
2.MAG
PATALLAK
3.DAURAH
KEPIMPINAN

11.6 Program Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

_Proses
menilai
pemimpin
sekolah,
kehadiran PGB
sahaja.
_Instrumen
SKPM dan
KITANI

24.
F7

Aplikasi KSSR
dikalangan
guru perlu
diperkasa

Mengadakan
programprogram
peningkatan
profesionalism
e guru

SMART
TEACH

UPA_
Pentadbir
sekolah

Feb
hingga
September

100 % daripada
guru-guru telah
menghadiri
bengkel atau
kursus

100 % guru
memahami
dan
mengaplikasi
KSSR

[SMK+SK]
Tindakan
sekolah:
In house
LDP

11.7 Program Pengurusan 1PPD_Memantapkan sistem kualiti pengurusan sekolah


NO
[F]

ISU

STRATEGI

PROGRAM

Pengurusan
kurikulum
sekolah tidak
selari dengan
kehendak KPM,
JPN dan PPD

Memastikan
semua sekolah
mengurus
kurikulum
dengan
berkesan

AUDIT MS ISO
1. SKT
individu
2. Penilaian
sekolah

26.
F9

Visi dan misi


kepimpinan
tidak
menyeluruh

Memastikan
semua warga
terlibat dalam
arah tuju
sekolah

27.
F9

Visi dan misi


pendidikan
daerah tidak
menyeluruh

Memastikan
semua warga
pendidikan,
ibu bapa dan
NGO
mendapat
info

25.
F9

TANGGUN
G
JAWAB

KPI

PELAN
KONTIGEN
SI/
CATATAN

TEMPO
H MASA

OUTPUT

UPA dan
UJK_
Pentadbir
sekolah

Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Teguran
kurikulum
berdasarkan
SKPM dapat
dikurangkan

Peningkatan
dalam Band

Semua
Unit PPD,
PPSMS,
MGB
dan Nazir
JPN

DIALOG
PRESTASI

UPA_
Pentadbir
sekolah

Setiap
khamis
sehingga
oktober

Peratus teguran
dalam
pengurusan
menurun

Peningkatan
dalam Band

[SMK+SK]
Tindakan
sekolah:

BULITEN
SULIHAN TA

UPS_
Pentadbir
sekolah

2 kali
setahun

Peratus
aduan
meningkat
[prespektif
positif]

Peningkata
n dalam
band

[SMK+SK]
Tindakan:
Sekolah

11.8 Program Pemantapan Pengurusan dan Pentadbiran Peperiksaan


28.
F1
3

Pengurusan
peperiksaan
perlu
diperkasakan
di semua
peringkat

Memastikan
semua
pengurusan
peperiksaan
berjalan lancar

AUDIT MS ISO

UPP_
Pentadbir
sekolah

2 kali
setahun

Zero defect
manegement

Peningkatan
dalam kualiti
pengurusan
peperiksaan

UPP, PPD

SEMINAR
PIBG_SARANA

UPS_
Pentadbir
sekolah

2 kali
setahun

Peratus
kehadiran
Ibubapa

Peningkatan
dalam band

[SMK+SK]
Tindakan
PIBG
sekolah

11.9 Program Jaringan Komuniti


29.
F1
5

Kerjasama ibu
bapa maish
kurang
memuaskan

Memastikan
semua ibu
bapa dan NGO
mendapat info
kependidikan

12.0 PELAN OPERASI PELAKSANAAN


12.1 FOKUS 1
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

: MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


: TARGET OLIMPIK_PRA UPSR, PMR, DAN SPM
: Prestasi UPSR, PMR dan SPM masih rendah
: Memastikan kadar lulus meningkat melalui pra peperiksaan
: 1. Membolehkan pelajar menjawab soalan peperiksaan sebenar.
2. Mengoptimakan keupayaan guru untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat Kurikulum Bil
1/2013
Pembentangan program
kurikulum
Pelantikan penyelaras
program
2. Mesyuarat menggubal soalan
Pra UPSR bersama JU
Taklimat dari Unit
Pengurusan Akademik
Taklimat penyediaan
soalan
Penetapan tarikh
peperiksaan Mac, Mei dan
Julai

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

M4 Jan

Unit
Pengurusan
Akademik

M1 Feb

Unit
Pengurusan
Akademik

Kos
(RM)
RM5.00
per
orang

Penilaian
Aktiviti
KPIP= 100
peratus
semua
pentadbir
sekolah hadir.

NIL
KPIP= 100
peratus
maklimat
diterima oleh
semua
sekolah.
KPIP= siap 2
bulan dan
Sekolah
menyumbang
kan 1 set
soalan
[sekolah
terpilih
sahaja]

Tindakan
Susulan
Surat pelantikan
dikeluarkan
kepada
penyelaras
program

Lampiran
Berkenaan
Pelaksanaan
Peperiksaan
dengan
kerjasama MGB

i.Menyenaraikan
topik sukatan
matapelajaran
yang akan
dikeluarkan
untuk ujian Mac

Penyelaras
Setiausaha
peperiksaan
sekolah

Menghubungi
sekolah untuk
tindakan segera

JU dan
pemeriksa
kertas soalan

3. Persiapan peperiksaan pra.


Bengkel penyediaan
soalan
Sekolah menyediaan 1 set
soalan untuk diserahkan
kepada penyelaras soalan
Proses edit soalan

M2 Feb,
April dan
Jun 2013

Ketua Pasukan
Gerak SPEED

RM10.00
bagi 1
soalan
master

4. Surat Menyurat dan Cetakan


Surat makluman
pelaksanaan ujian Mac
Edaran soalan Pra 1

M2
Februari

Ketua Pasukan
Gerak SPEED

RM5.00
kos
edaran 1
keping
CD

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan info
di FB

Cetakan soalan
di peringkat
sekolah masingmasing

5. Peperiksaan Ujian Mac, Mei


dan Julai bermula

M2 Mac,
Mei dan

UPA, UPK dan


UPS

NIL

Ujian Mac
soalan tahun

Surat penjelasan
kepada sekolah

Borang kaji
selidik untuk

Semua pelajar terlibat


tahun 4 hingga 6 dan
tingkatan 3 hingga 5
Pemantauan perjalanan
peperiksaan

6. Post Mortem dan Pelaporan


Pelaporan semua
pentadbir dan guru tahun
6 mengikut ZON A, B, C
dan D
Sekolah menengah
jemputan pengetua, PK
dan Ketua Bidang

Julai

M3 April,
Jun dan
Ogos

AJK

RM5.00
per
orang
kos
untuk
post
mortem

6 Ujian Mei
soalan tahun
6,tg 3 dan 5
sahaja
disediakan.

yang tidak
melaksanakan
ujian Mac

penilaian
selepas
program

1.Borang
penilaian
program
2. Borang
penilaian 3M

Melantik sekolah
sebagai tuan
rumah

Analisis merujuk
kepada data
sistem analisis
peperiksaan
sekolah (SAPS)

Tindakan Sekolah:
1. Semua sekolah perlu merujuk intrumen pelaksanaan peperiksaan yang memberi penekanan kepada konsep 3S iaitu
sebelum, semasa dan selepas program.

12.2 FOKUS 2
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

: MENINGKATKAN ASAS PENGUASAAN 3M


: LINUS_KEM SMART CELIK
: Asas 3M pelajar di sekolah SKM kurang memuaskan
: Memastikan pelajar menguasai asas 3M
: 1. Membolehkan pelajar menguasai 3M.
2. Memotivasikan pelajar untuk menyambung pelajaran ke tahun 4
Tarikh/
Tanggungjaw
Kos
Penilaian
Huraian Aktiviti
Tempoh
ab
(RM)
Aktiviti
1. Mesyuarat Kurikulum Bil
1/2013
M3 Jan
Ketua Unit
RM5.00
Pengurusan
per
Pembentangan program
Akademik
orang
kurikulum

Tindakan
Susulan
Surat pelantikan
dikeluarkan
kepada
penyelaras

Lampiran
Berkenaan

program

Pelantikan penyelaras
program

2. Mesyuarat Kem Smart


Celik
Taklimat dari Unit
Pengurusan Akademik
Taklimat dari penyelaras
program
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah

M1 Julai

Unit
Pengurusan
Akademik
Kaunselor
Organisasi

3. Persiapan
Pembentangan kertas
kerja
Tempat, Bahan untuk
perkhemahan
Mencari dana.

M2 Julai
2013

Ketua Unit dan


Pihak sekolah
yang dilantik
sebagai
penyelaras

4. Surat Menyurat
Surat jemputan ke sekolah
Tempahan tempat

M3 Julai

Pentadbir
sekolah

5. Peserta program
Guru Subjek
Pelajar
[SK Omadal, SK
Menampilik, SK Denawan,
SK Larapan] sahaja

M1 Ogos

KU UPA, UPK
dan UPS

Takwim
program di
edarkan ke
sekolah

NIL

RM50.00
per
orang
pelajar

i.Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan
surat kebenaran
untuk dewan
dan bot.

Senarai
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan.

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat
Bahan
ceramah
semasa
program.
[kuiz untuk
pelajar dan
ceramah
motivasi

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD
Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Pengelola
program dari SK
Selakan

Lokasi program
di SP SK
Berpusat bumbum

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

untuk staf]

6. Post Mortem
A nalisis
Pelaporan

M1 Sept

AJK

NIL

1.Borang
penilaian
program
2. Borang
penilaian 3M

Instrumen
penilaian
merujuk kepada
konsep 3S

Tindakan Sekolah:
KPI bagi program LINUS ialah 100 peratus perlu dicapai sebelum pelajar melangkah ke tahap 2.
Penyelaras program perlu senantiasa menyemak prestasi program dari masa ke semasa.

12.3 FOKUS 2
Nama Program
Isu 1
Matlamat
Objektif

:
:
:
:

: MENINGKATKAN ASAS PENGUASAAN 3M


SIFAR PROTIM
Penguasaan asas 3M di kalangan murid Tahap 2 sekolah kebangsaan masih lemah.
Memastikan semua murid Tahap 2 menguasai asas 3M.
i. Membolehkan murid dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran dengan baik.
ii. Memastikan prestasi peperiksaan awam mencapai KPI yang ditetapkan.

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Ketua Unit
Pelantikan AJK dan agihan

Tarikh/
Tempoh
M2 Feb

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Bahasa dan

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat

Lampiran
Berkenaan

tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah

2. Persiapan
Tempat
Percetakan soalan PROBIM
BM dan Math untuk
diedarkan ke sekolah
Pemilihan pelajar PROBIM
3. Surat Menyurat
Surat makluman ke
sekolah
dan surat untuk
mendapatkan maklumat
bilangan pelajar PROBIM
4. Pelaksanaan
Penyelaras PROTIM
Guru-guru BM dan
Matematik Tahap 2

5. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

Sains &
Matematik

M2 Feb

M2 Feb

M1Mac,
M3 Mac,
M2Apr,
M3 Apr,
M1Mei,
M3Mei
2 minggu
selepas
ujian
PROBIM

Ketua Unit
Bahasa dan
Sains &
Matematik

Ketua Unit
Bahasa dan
Sains &
Matematik

Ketua Unit
Bahasa dan
Sains &
Matematik

AJK PROBIM

RM5.00
satu
orang

sepanjang
tahun

dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

RM1.00
satu set
soalan

Senarai
penyelaras
PROBIM
dikenalpasti

Memastikan
cetakan soalan
mengikut tarikh
dan diedar awal
2 minggu
sebelum ujian

NIL

kenalpasti
pelajar yang
terlibat

Menghubungi
penyelaras di 8
buah sekolah

Bahan
bengkel dan
senarai
kehadiran

Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Borang
analisis 1 dan
2 digunakan
untuk
kenalpasti no
soalan yang
kerap salah
dijawab dan
pelajar yang
tegar

Penyelaras
membentang
pelaksanaan
PROBIM sekolah
masing-masing
dan dekomentasi
di hantar ke PKG
untuk rujukan

RM5.00
satu
orang
NIL

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

6. Bengkel PROBIM
dilaksanakan setelah
rumusan post mortem
iaitu 2 aspek
a. Bengkel kemahiran P&P
dikalangan guru PROBIM
b. Klinik sub-kunstruk
dilaksanakan oleh guru

1 minggu
selepas
post
mortem

JU PROBIM

RM5.00
satu
orang

Bahan ABM
untuk bengkel
disediakan
untuk pelajar
tegar

Dibincang
bersama Pakar
Pemulihan

JU Pemulihan
daerah dijemput
sebagai
fasilitator dan
pembimbing
kepada guru
PROBIM di
sekolah

Tindakan Sekolah:
KPI bagi program PROTIM ialah 100 peratus perlu dicapai dalam tempoh 100 hari yang akan diputuskan semasa
mesyuarat kurikulum bil 1
Kejayaan program merujuk kepada pencapaian subjek bahasa melayu kefahaman dan penulisan dalam peperiksaan bulan
Mac dan peperiksaan pertengahan tahun.
12.4 FOKUS 1
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

: MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


: ENGLISH PEARL
: Pencapaian bahasa inggeris peringkat UPSR masih rendah
: Memastikan pelajar lulus dalam peperiksaan UPSR
: 1. Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata bahasa inggeris dikalangan pelajar
2. Mengoptimakan keupayaan guru dalam bahasa inggeris
Tarikh/
Tanggungjaw
Kos
Penilaian
Tindakan
Huraian Aktiviti
Tempoh
ab
(RM)
Aktiviti
Susulan
1. Mesyuarat Kurikulum Bil 1
Surat pelantikan
M3 Jan
Ketua Unit
RM5.00
Minit
dikeluarkan
Pembentangan program
Pengurusan
satu
mesyuarat
kepada
kurikulum
Akademik
orang
dirujuk
penyelaras
Pelantikan penyelaras
program
program

2. Mesyuarat menggubal
ujian VOTAG
Taklimat dari Unit
Pengurusan Akademik
Taklimat dari penyelaras

Feb

Pasukan Gerak
SPEED

RM5.00
satu
orang

Takwim
program

Memastikan
soalan
disediakan
mengikut format

Lampiran
Berkenaan

Peringkat awal
peringkat
sekolah masingmasing.
Format soalan.

program
Pelantikan petugas
membina soalan
Sebelum
bulan
Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Setiausaha
peperiksaan
sekolah

4. Surat Menyurat

Surat pemakluman ke
sekolah

Februari

Ketua Pasukan
Gerak SPEED

NIL

5. Peserta program
Semua pelajar tahun 4,5
dan 6 dan tingkatan 1
hingga 5

Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Ketua Panitia

NIL

3. Persiapan Ujian VOTAG


Cetak soalan
Jadual
Promosi kepada pelajar

a. vocabulary
b. Translation

6. Post Mortem
- Penilaian
- Pelaporan

2 minggu
selepas
ujian

AJK

RM0.30/
kepala
murid/1
kali
laksana

RM5.00
satu
orang

Penilaian
soalan ujian
VOTAG

Menyenaraikan
sekolah yang
diberi
tanggungjawab

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat
Soalan ujian
disediakan
oleh Pasukan
Gerak SPEED
Bahasa
Inggeris

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

1.Borang
penilaian
program
2. Borang
penilaian 3M

Surat makluman
kepada sekolah
dan

Mendokumentasi
pencapaian
sekolah dan
menghubungkait
kan ujian English
Pearl dengan
ujian semester

Pelaksanaan
ujian
diperingkat
sekolah

Penilaian
keberkesanan
ujian Bahasa
Inggeris

Dilaksanakan
oleh guru
bahasa inggeris

Tindakan Sekolah:
1. Tarikh pelaksanaan bulan minggu akhir bulan genap.
2. Semua pelajar tahap 2 di sekolah rendah dan semua pelajar sekolah menengah memiliki kamus peribadi.
3. Ujian Vocabulary mengikut topik dalam buku teks
4. KPI vocabulary mengikut Tahun 1_100, Tahun 2_200, Tahun 3_300, Tahun 4_400, Tahun 5_500 Tahun 6_600 dan
Tingkatan 1_ 600, Tingkatan 2_700, Tingkatan 3_800 Tingkatan 4_900 dan Tingkatan 5_1000
5. Format soalan berfokuskan tatabahasa dan terjemahan ringkas. Soalan digubal oleh sekolah masing-masing.

6. Soalan digubal dari buku teks.

12.5 FOKUS 1
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

: MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


: MODUL LESTARI
: Pencapaian subjek UPSR masih pada tahap sederhana
: Memastikan pelajar lulus dalam peperiksaan UPSR
: 1. Meningkatkan pengukuhan terhadap sub- topical dikalangan pelajar
2. Mengoptimakan keupayaan guru untuk menghasil modul berdasarkan tahap pelajar
Tarikh/
Tanggungjaw
Kos
Penilaian
Tindakan
Huraian Aktiviti
Tempoh
ab
(RM)
Aktiviti
Susulan
1. Mesyuarat Kurikulum Bil 1
Surat pelantikan
M3 Jan
Ketua Unit
RM300.0 Minit
dikeluarkan
Pembentangan program
Pengurusan
0
mesyuarat
kepada
kurikulum
Akademik
dirujuk
penyelaras
Pelantikan penyelaras
program
program

2. Mesyuarat menggubal
reka bentuk modul
Taklimat dari Unit
Pengurusan Akademik
Taklimat dari penyelaras
program
Pelantikan petugas
membina soalan

Feb

Pasukan Gerak
SPEED

RM300.0
0

Takwim
program
mengikut ZON

i.Menyenaraikan
senarai tajuk

Lampiran
Berkenaan

Sekolah
memberi
sumbangan
soalan
berdasarkan
Format.

Sebelum
bulan
Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Setiausaha
peperiksaan
sekolah

4. Surat Menyurat
Surat pemakluman ke
sekolah

Februari

Ketua Pasukan
Gerak SPEED

NIL

5. Peserta program
Semua pelajar tahun 4,5
dan 6 dan tingkatan 1
hingga 5

Feb,
April, Jun
dan
Ogos

Ketua Panitia

NIL

3. Bengkel membina
Item untuk modul
Pelaksanaan
Percetakan

6. Post Mortem
- Penilaian
- Pelaporan

2 minggu
selepas
ujian

AJK

RM4.50
satu set
mudul
untuk 1
subjek

RM250.0
0

Penilaian
soalan ujian

Menyenaraikan
sekolah yang
diberi
tanggungjawab

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat
Soalan ujian
disediakan
oleh Pasukan
Gerak SPEED
Bahasa
Inggeris
1.Borang
penilaian
program
2. Borang
penilaian

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Tindakan Sekolah:
Semua sekolah digalakkan menghasilkan modul kendiri khususnya sekolah menengah
Modul subjek teras dihasilkan melalui gabungan guru-guru subjek peringkat daerah
Modul yang dihasilkan bagi memperkukuhkan konsep MMI di sekolah.

Surat makluman
kepada sekolah

Mendokumentasi
pencapaian
sekolah dan
menghubungkait
kan ujian English
Pearl dengan
ujian semester

Pelaksanaan
ujian
diperingkat
sekolah

Penilaian
keberkesanan
ujian Bahasa
Inggeris

Dilaksanakan
oleh guru
subjek

12.6 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


KELAS TUNAS ELITE UPSR, PMR dan SPM
Bilangan murid mencapai A dalam semua mata pelajaran UPSR,PMR dan SPM masih kurang .
Meningkatkan bilangan murid mencapai A dalam semua mata pelajaran peperiksaan awam
i. Meningkatkan pencapaian GPD dalam Peperiksaan Awam
ii. Meningkatkan motivasi, kemahiran dan keyakinan murid dalam menjawab soalan peperiksaan awam
Tarikh
Tanggungjaw
Kos
Penilaian
Tindakan
Lampiran
Huraian Aktiviti
Laksana
ab
(RM)
Aktiviti
Susulan
Berkenaan

1.Menyediakan kertas kerja


program untuk diserahkan
kepada pihak penaja

M1
Januari

Ketua Unit
Bahasa

RM20.00

Surat
Permohonan
Penajaan
Program Kelas
Intensif

Menghubungi
pihak Penaja
untuk
mendapatkan
kelulusan dan
perbincangan
seterusnya

Kertas Kerja
Program Kelas
Intensif

2.Mesyuarat/Perbincangan
Penetapan tarikh
pelaksanaan dan bilangan
murid sasaran yang
terlibat
Penetapan Mata Pelajaran
yang terlibat
Penetapan lokasi / pusat
kelas intensif
Penetapan jumlah
perbelanjaan dan
keperluan kelas intensif
3.Persiapan
Taklimat kepada semua
Penolong Kanan SK dan
Ketua Bidang SMK
Taklimat kepada
penyelaras Program Kelas
Intensif setiap sekolah
untuk penetapan bilangan
murid setiap sekolah yang
terlibat
Borang senarai nama
murid setiap sekolah
Borang pencalonan guru
yang akan mengajar kelas
intensif
4.Surat Menyurat
Surat taklimat program
kepada PK 1 dan KB
Surat taklimat penyelaras
kelas

M1
Februari

M2
Febuari

UPA

UPA
PK 1, Ketua
Bidang dan

RM250.0
0

RM150.0
0

Penyelaras
program

M2
Februari

UPA
Penyelaras
Program

RM50.00

Borang Jadual
Kelas dan
mata
pelajaran

Pihak UPA
mendapatkan
kelulusan pihak
Penaja berkaitan
bilangan murid,
lokasi dan jumlah
perbelanjaan kelas
intensif

Lampiran
anggaran
perbelanjaan
keseluruhan
program kelas
intensif

Borang
pencalonan
guru dan

Sekolah
menyenaraikan
murid yang akan

Senarai nama
murid dan
guru

murid yang
akan terlibat
dengan kelas
intensif

terlibat dan guruguru yang


berpotensi
mengajar kelas
intensif

Salinan Surat
taklimat, surat
tawaran dan
surat
kebenaran ibu
bapa

Penyelaras
menghadiri
taklimat dan pihak
sekolah
mengedarkan
surat tawaran

Mata Pelajaran
yang terlibat

Jadual
Program Kelas
Intensif
Surat
Kebenaran Ibu
bapa

kepada guru dan


murid yang
terlibat serta
mendapatkan
kebenaran ibu
bapa murid yang
terlibat

Surat tawaran kepada


guru dan murid terlibat
Surat kebenaran ibu bapa
murid

5. Pelaksanaan Kelas Intensif


Elite UPSR, PMR dan SPM
- UPSR ( SK Pekan Semporna II )
- PMR ( SMK. Kabogan II )
- SPM ( SMK. Datuk Pg. Abdullah
)
6. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

Mac Oktober

UPA
Penyelaras
program
Guru mata
pelajaran kelas
elite

RM3.50
satu
orang

Jadual
Program
Borang
Kehadiran
Kelas Intensif

UPA, PK 1, KB dan
Ketua Panitia
Memantau
kehadiran guru
dan murid yang
terlibat

Instrumen
penilaian
pelaksanaan
Kelas Intensif

M1 Jun,
Ogos dan
Oktober

PPD Semporna
Pegawai PK 1,
Penyelaras
program dan
Guru MP
terlibat

RM200

Laporan
Pencapaian
Prestasi Murid
dan
Pencapaian
KPI

-Mendokumentasi
pencapaian murid
-Mencadangkan
pengganti jika
kehadiran murid
dalam kelas
Intensif tidak
mencapai 80%

Laporan
prestasi murid
dan kekangan
pelaksanaan
program

Tindakan:
Semua sekolah diwajibkan mengadakan kelas Tunas Elite peringkat sekolah. Aktiviti yang meilbatkan pelajar ini perlu
senantiasa disemak untuk mengelak pertindihan.
KPI bagi pelajar tunas elite 5A UPSR, 8A PMR dan 8A bagi SPM dan 4.00 STPM
Pihak sekolah akan membuat pelaporan ke peringkat PPD
Pelaksanaan diperingkat sekolah masing-masing.

12.7 FOKUS 1
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

:
:
:
:
:

MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


Kelas Bimbingan Intensif ( UPSR dan SPM)
Bilangan murid mendapat lulus dalam semua mata pelajaran UPSR dan SPM masih kurang .
Meningkatkan bilangan murid mendapat lulus dalam semua mata pelajaran peperiksaan UPSR & SPM
i. Meningkatkan peratus lulus sekolah dan daerah dalam Peperiksaan Awam
ii. Meningkatkan motivasi, kemahiran dan keyakinan murid dalam menjawab soalan peperiksaan awam
Tarikh/
Tanggungjaw
Kos
Penilaian
Tindakan
Lampiran
Huraian Aktiviti
Tempoh
ab
(RM)
Aktiviti
Susulan
Berkenaan

1.Menyediakan kertas kerja


program untuk diserahkan
kepada pihak penaja program

M3
Januari

Unit
Pengurusan
Akademik

NIL

Surat
Permohonan
Penajaan
Program Kelas
Bimbingan

Menghubungi
pihak penaja
untuk
mendapatkan
kelulusan dan
perbincangan
seterusnya

Kertas Kerja
Program Kelas
Bimbingan

2.Mesyuarat/Perbincangan
Penetapan tarikh
pelaksanaan dan bilangan
guru, fasilitator dan murid
sasaran yang terlibat
Penetapan Mata Pelajaran
yang terlibat
Penetapan lokasi / pusat
kelas Bimbingan
Penetapan jumlah
perbelanjaan dan
keperluan kelas bimbingan

M1
Februari

Unit
Pengurusan
Akademik

3.Persiapan
Taklimat kepada semua
Penolong Kanan SK dan
Ketua Bidang SMK
Taklimat kepada
penyelaras Program Kelas
bimbingan setiap sekolah
untuk penetapan bilangan
murid setiap sekolah yang
terlibat
Borang senarai nama
murid setiap sekolah
Borang pencalonan guru
dan fasilitator yang akan
mengajar/membimbing
dalam program

M4
Febuari

UPA
PK 1, Ketua
Bidang dan

4.Surat Menyurat
Surat taklimat program
kepada PK 1 dan KB
Surat taklimat penyelaras
kelas

M4
Februari

NIL

RM150.0
0

Penyelaras
program

UPA
Penyelaras
Program

RM50.00

-Takwim
pelaksanaan
kelas
bimbingan
-Pelan
tindakan
pelaksanaan
Kelas
Bimbingan

Pihak UPA
mendapatkan
kelulusan pihak
Penaja berkaitan
bilangan murid,
lokasi dan jumlah
perbelanjaan kelas
intensif

Lampiran
anggaran
perbelanjaan
keseluruhan
program kelas
Bimbingan

Borang
pencalonan
guru dan

Sekolah
menyenaraikan
murid yang akan

Senarai nama
murid dan
guru

murid yang
akan terlibat
dengan kelas
bimbingan

terlibat dan guruguru yang


berpotensi
mengajar/fasilitato
r dalam kelas
bimbingan

Mata
Pelajaran
serta
fasilitator
yang terlibat

Penyelaras
menghadiri
taklimat dan pihak
sekolah
mengedarkan
surat tawaran
kepada guru dan

Jadual
Program Kelas
Bimbingan
Surat
Kebenaran Ibu
bapa

Salinan Surat
taklimat, surat
tawaran dan
surat
kebenaran ibu
bapa

murid yang
terlibat serta
mendapatkan
kebenaran ibu
bapa murid yang
terlibat

Surat tawaran kepada


guru dan murid terlibat
Surat kebenaran ibu bapa
murid

5. Pelaksanaan Kelas
Bimbingan ( UPSR dan SPM)

Mac Oktober

UPA
Penyelaras
program
Guru mata
pelajaran kelas
bimbingan.

RM5.00
per jam

-Jadual
Program
- Borang
Kehadiran
murid dan
fasilitator.

UPA, PK 1, KB dan
Ketua Panitia
Memantau
kehadiran guru
dan murid yang
terlibat

Instrumen
penilaian
pelaksanaan
Kelas
Bimbingan

6. Mesyuarat Post Mortem


- Analisis
- Pelaporan dekomentasi

Jun,
Ogos dan
Oktober

PPD Semporna
Pegawai PK 1,
Penyelaras
program dan
Guru MP
terlibat

RM200

Laporan
Pencapaian
Prestasi Murid
dan
Pencapaian
KPI

-Mendokumentasi
pencapaian murid
-Mencadangkan
pengganti jika
kehadiran murid
dalam kelas
Bimbingan tidak
mencapai 80%

Laporan
prestasi murid
dan kekangan
pelaksanaan
program

Tindakan:
Semua sekolah diwajibkan mengadakan kelas bimbingan khas kepada pelajar tahun 6, tingkatan 3,5 dan 6 atas. Takwim
yang disarankan iaitu hari selasa, khamis dan sekurang-kurangnya 2 kali sabtu.
Pihak sekolah perlu menyediakan pelan tindakan kelas bimbingan yang lebih berfokus. Pendekatan headcount
dilaksanakan bagi setiap kelas.

12.8 FOKUS 1
Nama Program

: MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


: Seminar Lonjakan Olimpik (Smart Sharing ABCD)

Isu
Matlamat
Objektif

: pencapaian peratus lulus masih belum memuaskan


: Memastikan bilangan lulus bertambah
: 1. Membolehkan pelajar mengenalpasti subjek yang lemah.
2. Menetapkan sasaran akademik bagi setiap pelajar

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat Kurikulum Bil
1/2013
Pembentangan program
kurikulum
2. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Ketua UPA
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah
3. Persiapan
Tempat
Bahan untuk bengkel (jika
ada)
Penyediaan LCD dan LO

4. Surat Menyurat
Surat jemputan ke sekolah
Tempahan tempat
Salinan ke JPN

Tarikh /
Tempoh
Jan

Feb

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Pengurusan
Akademik
Ketua Unit
Pengurusan
Akademik

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

NIL

Merujuk
agenda
mesyuarat

NIL

Takwim
program
mengikut ZON

Kaunselor
Organisasi

Mac

Ketua Unit dan


Pihak sekolah
yang dilantik
sebagai
penyelaras

RM
17.00/
murid/
satu hari
program

Feb

Ketua Pasukan
Gerak SPEED

NIL

Senarai
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Tindakan
Susulan

Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan
Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan tajuk
dan tarikh
Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Lampiran
Berkenaan

Pembentangan
kertas kerja
program.

Mengenalpasti
alternatif,
penceramah,
tarikh, masa,
lokasi program
sekiranya
masalah
timbul.,
Surat diedarkan
awal.

5. Pelaksanaan
Pengetua
Guru Besar
Penolong Kanan
Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan
Kokurikulum
Penolong Kanan Petang
6. Post Mortem
Penilaian
Pelaporan

April, Jun
dan Ogos

Ketua-ketua
unit

RM5.00
satu
orang

Bahan
ceramah
untuk pelajar

14 hari
selepas
program

AJK

RM5.00
satu
orang

Borang kaji
selidik yang
lengkap di isi

Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program
[pelaksanaan
peringkat
sekolah masingmasing]

Tindakan sekolah:
Dilaksanakan diperingkat sekolah
Kumpulan sasaran khusus kepada pelajar near miss lulus
Seminar berkonsepkan bengkel bagi satu-satu matapelajaran
Pelajar yang terlibat perlu dinilai berdasarkan headcount bagi memastikan keberkesanan program

12.9 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


PROGRAM MENGAPAI BINTANG_AUDITASI
Bilangan latih tubi yang berkesan untuk pelajar masih rendah
Meningkatkan bilangan latih tubi yang berkesan untuk topik-topik yang sukar dikuasai murid
i. Mewujudkan budaya alah bisa tegal biasa dalam menjawab soalan sukar
ii. Meningkatkan Pencapaian peratus dan GPS dalam Peperiksaan Awam.

Huraian Aktiviti
1.Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Unit
Pengurusan Akademik
dalam Mesyuarat
Kurikulum bil 1/2013
Penetapan kumpulan
sasaran guru dan murid
terlibat
Penetapan pemantauan
program
2.Persiapan
Contoh Jadual Kekerapan
latih tubi murid
Borang-borang
KPI/Headcount murid
Guru MP menyenarai itemitem sukar dalam MP
Edaran surat untuk
taklimat semua KP dan
Ketua Bidang MP

3.Surat Menyurat
Surat taklimat program
Surat penetapan tarikh
pemantauan program

Tarikh
Laksana
M1
Januari

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Bahasa

Kos
(RM)
NIL

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

Senarai mata
pelajaran dan
sasaran murid

Pengetua dan
Penolong Kanan
Pentadbiran
menyampaikan
maklumat kepada
semua guru yang
terlibat

Pelan tindakan
pelaksanaan
program

Penolong
Kanan
Pentadbiran
Guru MP Tahun
6, Ting. 3 dan 5

M2
Febuari

Ketua Unit
Bahasa
Ketua Unit
Tekvo

NIL

Jadual
Kekerapan
latih tubi
murid dan
Borang
headcount/KPI
murid

NIL

Salinan Surat

Pengetua, Guru
Besar dan
Penolong
Kanan
Pentadbiran
dan Ketua
Bidang

Februari

Ketua Unit
bahasa
Penolong
Kanan
Pentadbiran

-Menghubungi
sekolah untuk
taklimat
penerangan
program
-Penyelaras
Program
menyampaikan
maklumat kepada
semua guru MP
yang terlibat

Pengetua/Guru
Besar megadakan
taklimat program
di peringkat
sekolah

Contoh Jadual
Kekerapan
Latih Tubi
murid

Takwim
Pemantauan
Program

4. Pelaksanaan Program
Mengapai Bintang di peringkat
sekolah dan pemantauan

5. Post Mortem
Penilaian
Pelaporan

Mac Oktober

Jun, Ogos
dan
Sept.

Semua Guru
Mata Pelajaran
Tahun 6, Ting. 3
dan 5

UPA
Pengetua, Guru
Besar dan
Penolong
Kanan
Pentadbiran

RM 500

NIL

Jadual
Kekerapan
latih tubi
murid dan
Borang
headcount/KPI
murid
Laporan
Pelaksanaan
program

Menyediakan fail
untuk
dokumentasi KPI,
Kekerapan Latih
tubi dan senarai
item-item sukar

Buku Latih
Tubi Murid

Bimbingan dan
nasihat
berterusan kepada
semua guru MP
yang kurang
komitmen

Salinan
Laporan
pencapaian
prestasi murid
dalam PPT &
PAT

Tindakan sekolah:
Program AUDITASI lebih fokus kepada semakan buku latihan atau modul oleh guru.
KPI bagi pemeriksaan buku latihan subjke teras iaitu 2 kali seminggu dan 1 kali bagi subjek elektif
Program AUDITASI seiring dengan program SARANA yang mana ibu bapa akan diberi tugas untuk memeriksa buku latihan
murid sama ada ditandatangani atau sebaliknya.

12.10 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


PROGRAM ROAD SHOW KPI
Guru dan Murid masih tidak jelas dengan penetapan pencapaian KPI.
Meningkatkan keupayaan dan motivasi guru serta murid untuk mencapai KPI yang ditetapkan
i. Meningkatkan kefahaman yang jelas untuk setiap guru dan murid berusaha mencapai KPI Mata Pelajaran
ii. Meningkatkan Pencapaian peratus dan GPS dalam Peperiksaan Awam.

Huraian Aktiviti

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

1.Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Unit
Pengurusan Akademik
dalam Mesyuarat
Kurikulum bil 1/2013
Penetapan Sekolah dan
Zon sekolah yang terlibat
Penetapan kumpulan
sasaran guru dan murid
terlibat
Penetapan tarikh road
show KPI
2.Persiapan
Jadual Road Show KPI
Borang-borang KPI yang
akan ditandatangani
Penyediaan guru dan
murid yang akan terlibat
Edaran surat untuk
pemakluman tarikh Road
Show dan persediaan
sekolah

M3
Januari

Ketua Unit
Bahasa

RM5.00
satu
orang

Penolong
Kanan
Pentadbiran

Senarai
sekolah, tarikh
dan tempat
pelaksanaan
Road Show
KPI

Pengetua dan
Penolong Kanan
Pentadbiran
menyampaikan
maklumat kepada
semua guru yang
terlibat

Kertas Kerja
Program Road
Show KPI

Borangborang KPI
dan surat
pemakluman
ke sekolahsekolah

Menghubungi
sekolah untuk
penetapan tarikh,
tempat dan
sasaran program

Senarai nama
guru Mata
Pelajaran yang
terlibat

Salinan Surat
jemputan

Mengedarkan
jadual road show
kepada sekolah
dan pegawai di
PPD yang terlibat
dengan road show

Tentatif
program Road
Show KPI

mendokumentasik
an borang-borang
KPI yang telah

Guru MP Tahun
6, Ting. 3 dan 5

Febuari

Ketua Unit
Bahasa
Ketua Unit
Tekvo

NIL

Pengetua, Guru
Besar dan
Penolong
Kanan
Pentadbiran

3.Surat Menyurat
Surat taklimat program
Surat penetapan tarikh,
tempat dan persediaan
sekolah yang terlibat
Surat jemputan J/K PIBG
yang terlibat

Februari

Ketua Unit
bahasa
Penolong
Kanan
Pentadbiran

4. Road Show KPI Sekolah


Kebangsaan ZON A, B,C dan D

Februari
Mac

Pegawai
Pelajaran
Daerah

RM12.00
satu
orang

Instrumen
penilaian Road
Show

Pegawai UPA
Guru Besar, PK
1 dan Guru MP
terlibat

5. Road Show KPI Sekolah


Menengah

6. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

12.11 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

Pegawai
Pelajaran
Daerah
Pegawai UPA
Pengetua, PK 1
dan Guru MP
terlibat

Jun, Ogos
dan
Sept.

UPA Pengetua,
Guru Besar dan
Penolong
Kanan
Pentadbiran

RM12.00
satu
orang

ditandatangani
dalam fail dan
program
penetapan
pencapaian KPI

Fail KPI guru


MP

Tentatif
program Road
Show KPI
Borangborang KPI
murid
mengikut MP

mendokumentasik
an borang-borang
KPI yang telah
ditandatangani
dalam fail

Instrumen
penilaian Road
Show
Fail KPI guru
MP

Laporan
Pencapaian
KPI

keberkesanan PdP
di kelas dan
program-program
akademik

Salinan
Laporan
pencapaian
KPI setiap
sekolah

MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


MY WAY
Prestasi akademik belia lepasan sekolah masih rendah
Membantu bekas pelajar lepasan sekolah untuk memperbaiki keputusan peperiksaaan
i. Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar lepasan sekolah
ii. Meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dengan warga bekas pelajar

Huraian Aktiviti

Mac

Borangborang KPI
murid
mengikut MP

1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh penyelaras
Pelantikan AJK dan agihan
tugas

Tarikh
Laksana

Tanggungjaw
ab

M3 April

Ketua Unit
Pengurusan
Akademik

Kos
(RM)
RM5.00
satu
orang

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah

Lampiran
Berkenaan
Kerjasama
dengan Unit
Pembangunan

Penetapan tarikh, tempat,


pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti subjek pilihan
2. Persiapan
Tempat
Bahan untuk (jika ada)
Penyediaan LCD dan LO

3. Surat Menyurat
Surat jemputan ke sekolah
Tempahan tempat
Salinan ke JPN

4. Pelaksanaan
Peserta jemputan
antaranya pelajar lepasan
SPM dan STPM
5. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

dan sekolah
dilantik

M4 Aprill

Ketua Unit dan


sekolah yang
dilantik sebagai
pengelola

M4 April

Staf UPA

M4 Mei

Semua Ahli UPA

AJK

diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

RM15.00
satu
orang

NIL

RM3,000

Senarai
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat
Bahan
ceramah
disediakan

Kemanusiaan

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan tajuk
dan tarikh
Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD
Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Borang kaji
selidik yang
lengkap di isi

Tindakan sekolah:
Dilaksanakan diperingkat daerah dengan memilih satu sekolah sebagai penyelaras program
Kumpulan sasaran khusus kepada pelajar yang mengambil SPM Ulangan subjek BM/Math Jun
Seminar berkonsepkan bengkel bagi satu-satu matapelajaran
Sekolah perlu memberi tugasan khusus kepada unit kaunseling dengan mengumpul senarai pelajar yang akan menyertai
seminar ini.

12.12 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


IDOLA KU
Bilangan pelajar melanjutkan pelajar ke sekolah cemerlang masih kurang.
Meningkatkan bilangan pelajar ke tahap kumpulan profesional
i. Melahirkan kumpulan pelapis ke bidang profesional
ii. Mewujudkan persaingan di kalangan pelajar melalui program idola ku.

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
peringkat daerah
Taklimat oleh Ketua Unit
berkenaan objektif
program Idola Ku

2. Post mortem di peringkat


daerah

Tarikh
Laksana
M2 Feb

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Pembangunan
Kemanusiaan

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

RM5.00
satu
orang

Sepanjang
tahun

Tindakan
sekolah
mewujudkan
jawatankuasa

Surat panggilan
dan arahan
pelaksanaan
program idola
ku

RM150.0
0

Senarai
pelajar yang

Menghubungi
semua sekolah

Senarai pelajar
yang berjaya

Unit Bimbingan
dan Kaunseling
M3 Jun

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

Lampiran
Berkenaan

telah berjaya
dalam
pelbagai
bidang

Status pelaksanaan di
sekolah berkenaan
maklumat pelajar yang
telah berjaya dalam
pelbagai bidang

12.13 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

khususnya Unit
Bimbingan dan
Kaunseling
untuk
menyediakan
status
pelaksanaan
idola ku
peringkat
sekolah

didekomentasi
sebagai KPI
kejayaan
sekolah

MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


Bengkel Profesionalisme Guru ( Skema pemarkahan dan Kursus PdP Guru )
Guru kurang menguasai Teknik Memeriksa Kertas Peperiksaan Awam dan PdP kurang berkesan
Meningkatkan kemahiran guru mengajar dan memeriksa kertas
i. Memudahkan guru membimbing murid secara berkesan dalam teknik menjawab soalan
ii. Meningkatkan kemahiran PdP guru dalam bilik darjah

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat berkaitan
program kepada pengetua
dan guru besar dalam
mesyuarat kurikulum bil
1/2013
Kenal pasti penceramah
dan kumpulan sasaran
guru
Menetapkan tempoh
pelaksanaan program

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

M3
Januari

Ketua Unit
Bahasa

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

RM
250.00

Takwim
pelaksanaan
program
peringkat
daerah

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

UPA Menetapkan
tarikh, tempat,
kumpulan
sasaran guru
dan penceramah

Surat Pelantikan
dan jemputan
Penceramah
bengkel

2. Persiapan
Tempahan Tempat
Bahan untuk kursus
Penyediaan LCD
Senarai penceramah dan
guru sekolah yang terlibat
Tempahan makan dan
minum bengkel

Mac

UPA

Surat
Jemputan
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan
bengkel

Senarai
Urusetia dan
Guru yang
terlibat

3. Surat Menyurat
Surat jemputan
penceramah
Surat jemputan guru
Tempahan tempat
Salinan ke JPN

Mac

UPA

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Menghubungi
penceramah dan
guru yang
terlibat

Bahan-bahan
bengkel

Bahan kursus
dan borang
kehadiran
peserta

Surat tunjuk
sebab kepada
peserta yang
gagal
menghadiri
bengkel

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Laporan
Kursus
dalaman
peringkat
sekolah

Pelaksanaan
Kursus dalaman
peringkat
sekolah dan
laporan kursus
dalaman

Borang
kehadiran
kursus dalaman

4. Bengkel Profesionalisme
Guru
Pegawai UPA
Penceramah bengkel
Guru Cemerlang
Guru-guru (peserta
bengkel)
5. Laporan/Dokumentasi

Mac Jun

Julai

Unit
Pengurusan
Akademik,
Unit Jaminan
Kualiti dan
Unit Latihan

UPA
Urusetia
Bengkel
Peserta Kursus

RM3,000

12.14 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
murid.
MATLAMAT
OBJEKTIF

: MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


: PROFESIONAL LEARNING COMUNITY (PLC) LESSON STUDY
: Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran guru dalam biliki darjah masih rendah dan kurang menarik minat
: Mewujudkan Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkualiti dan terancang
: i. Menarik perhatian murid untuk mengikuti Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah
ii. Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah .

Huraian Aktiviti
1.Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Ketua Unit
Bahasa (penyelaras PPD)
Penetapan komuniti yang
dilibatkan
Penetapan masa, tarikh,,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti Pakar Rujuk

2.Persiapan
Jadual waktu PLC
Bahan untuk edaran ahli
Penyediaan guru dan

Tarikh
Laksana
M3
Januari

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Bahasa
Penyelaras PLC
sekolah

Kos
(RM)
RM5.00
satu
orang

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti PLC
sepanjang
tahun

Sekolah
menyenaraikan
mata pelajaran,
tajuk, tarikh,
masa, anggaran
kos dan pakar
rujuk untuk
diserahkan
kepada PPD

Senarai mata
pelajaran,
guru dan
pakar rujuk

Menghubungi guru
dan pakar rujuk
yang dicadangkan
untuk

Ketua Panitia
MP

Febuari

Ketua Panitia
dan Penyelaras
PLC Sekolah

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

murid yang akan terlibat

3.Surat Menyurat
Surat jemputan guru-guru
dalaman sekolah yang
tidak ada PdP bertembung
Pakar rujuk yang dikenal
pasti
Salinan ke PPD

Februari

Penyelaras PLC
Ketua Panitia
terlibat

4.Pelaksanaan PLC Kitaran 1, 2 ,


3 dan reteaching
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Pakar rujuk
Murid-murid

Februari,
Mac,
April &
Jun

Ketua Panitia
Penyelaras PLC
Sekolah

5.Post Mortem dalaman


( selepas Kitaran 1, 2 dan 3 )
Analisis
Pelaporan

Februari,
Mac,
April &
Jun

Guru mata
pelajaran
Penyelaras PLC
Ketua Panitia
Pakar rujuk

RM12
satu
orang/
per hari

yang telah
dikenalpasti
-Bahan edaran

mendapatkan
persetujuan
berkaitan tajuk
dan tarikh

Salinan Surat
jemputan

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Salinan RPH,
edaran
pengukuhan
dan senarai
kehadiran

Guru dan Pakar


rujuk yang hadir
mengisi borang
pemerhatian
aktiviti guru dan
murid dalam bilik
darjah

RPH dan
bahan
pengukuhan
yang akan
dimurnikan

Pemurnian dan
penambahbaikan RPH dan
pengukuhan
murid untuk
reteaching
Sekolah
meneruskan PLC
untuk kitaran
seterusnya

Laporan
program

Instrumen
penilaian PdP
guru

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

12.15 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM


GREAT TEACHER
keberadaan guru dan keberkesanan semasa P&P kurang memuaskan
Meningkatkan kemahiran guru mengajar dan memeriksa kertas
i. Memudahkan guru membimbing murid secara berkesan dalam teknik menjawab soalan
ii. Meningkatkan kemahiran PdP guru dalam bilik darjah

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat berkaitan
program kepada pengetua
dan guru besar dalam
mesyuarat kurikulum bil
1/2013
Kenal pasti penceramah
dan kumpulan sasaran
guru
Menetapkan tempoh
pelaksanaan program
2. Persiapan
Tempahan Tempat
Bahan untuk kursus
Penyediaan LCD
Senarai penceramah dan
guru sekolah yang terlibat
Tempahan makan dan
minum bengkel

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

M3
Januari

Unit
Pengurusan
Sekolah

RM 4.50
satu
orang

Takwim
pelaksanaan
program
peringkat
daerah

M3 April

Unit
Pengurusan
Sekolah

RM13.00
satu
orang

Surat
Jemputan
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

UPS Menetapkan
tarikh, tempat,
kumpulan
sasaran guru
dan penceramah

Surat Pelantikan
dan jemputan
Penceramah
bengkel

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan
bengkel

Senarai
Urusetia dan
Guru yang
terlibat

3. Surat Menyurat
Surat jemputan
penceramah
Surat jemputan guru
Salinan ke JPN
4. Bengkel Profesionalisme
Guru
Penceramah bengkel
Guru Cemerlang
Guru-guru (peserta
bengkel)
5. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

M3 April

UPS

M4 April
dan Jun

M1 Julai

NIL

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Menghubungi
penceramah dan
guru yang
terlibat

Bahan-bahan
bengkel

Unit
Pengurusan
Sekolah dan
semua unit PPD

RM150.0
0
saguhati
untuk
1 sesi

Bahan kursus
dan borang
kehadiran
peserta

Surat tunjuk
sebab kepada
peserta yang
gagal
menghadiri
bengkel

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Urusetia
Bengkel
Peserta Kursus

RM050.0
0

-Laporan
Kursus
dalaman
peringkat
sekolah

Pelaksanaan
Kursus dalaman
peringkat
sekolah dan
laporan kursus
dalaman

Borang
kehadiran
kursus dalaman

12.16 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
OBJEKTIF

:
:
:
:

MENINGKATKAN PRESTASI PENCAPAIAN AKADEMIK


SEMINAR PENDIDIKAN _KAJIAN TINDAKAN
Kualiti pengurusan intruksional belum mantap
i. Meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran guru
ii. Meningkatkan kualiti pengurusan sekolah

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh penyelaras
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah
dan tajuk
2. Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentangan Kertas
Kerja
Menyenaraikan tajuk
kertas kerja
Mengedarkan surat
jemputan untuk
pembentang kertas kerja

3. Pelaksanaan kajian
tindakan peringkat
sekolah dan
pembentangan di
peringkat daerah

Tarikh
Laksana
M3
Januari

Tanggungjaw
ab
UPA dan UJK

Kos
(RM)
RM4.50
satu
orang

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti
sepanjang
tahun

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

M3
Jan

AJK Khas
Pembentangan
Kertas Kerja

RM 4.50
satu
orang

Borang
penilaian
Ketas Kerja

Mengedarkan
surat jemputan
penyertaan

M2 JUN

Ketua Unit dan


Penyelia Unit
Pendidikan
Islam (UPI)

RM13.00
satu
orang
RM100
saguhati

Senarai
pembentang
kertas kerja
dikenalpasti

Menyebarkan
maklumat tajuk
kajian tindakan
kepada semua
sekolah untuk

Lampiran
Berkenaan

Kriteria kajian
tindakan
disediakan oleh
pihak urusetia

kepada
pembentang
untuk
1 sesi

Arahan pelaksanaan kajian


berdasarkan isu
Persediaan pembentangan

4. Post motem
Analisis
Pelaporan

M4 Jun

UPA dan UPK

RM50.00

proses
pendaftaran

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

BELUM KEMASKINI
12.17 FOKUS 1
NAMA PROGRAM
ISU 1
OBJEKTIF

:
:
:
:

MENINGKATKAN PENCAPAIAN SEKOLAH BERPRESTASI


SEKOLAH BINTANG
Kualiti pengurusan intruksional belum mantap
i. Meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran guru
ii. Meningkatkan kualiti pengurusan sekolah

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh penyelaras
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah
dan tajuk
2. Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentangan Kertas
Kerja
Menyenaraikan tajuk
kertas kerja
Mengedarkan surat
jemputan untuk
pembentang kertas kerja

3. Pelaksanaan kajian
tindakan peringkat
sekolah dan
pembentangan di
peringkat daerah
Arahan pelaksanaan kajian
berdasarkan isu
Persediaan pembentangan

Tarikh
Laksana
M3
Januari

Tanggungjaw
ab
UPA dan UJK

Kos
(RM)
RM4.50
satu
orang

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti
sepanjang
tahun

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

M3
Jan

AJK Khas
Pembentangan
Kertas Kerja

RM 4.50
satu
orang

Borang
penilaian
Ketas Kerja

Mengedarkan
surat jemputan
penyertaan

M2 JUN

Ketua Unit dan


Penyelia Unit
Pendidikan
Islam (UPI)

RM13.00
satu
orang
RM100
saguhati
kepada
pembentang
untuk
1 sesi

Senarai
pembentang
kertas kerja
dikenalpasti

Menyebarkan
maklumat tajuk
kajian tindakan
kepada semua
sekolah untuk
proses
pendaftaran

Lampiran
Berkenaan

Kriteria kajian
tindakan
disediakan oleh
pihak urusetia

4. Post motem
Analisis
Pelaporan

12.18 FOKUS 4
Nama Program
Isu
Matlamat
Objektif

M4 Jun

UPA dan UPK

RM50.00

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

: MEMBANGUNKAN INFRASTRUKTUR, 3K DAN KEMUDAHAN SEKOLAH (FOKUS KEPADA 3K)


: MEMPERKASA DAN MENINGKATKAN PROGRAM PELAKSANAAN 3K DI SEKOLAH_SEKOLAH KU
: Aspek Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan Sekolah kurang diberi fokus
dan kurang kerjasama PIBG dalam usaha memperkasa dan memningkatkan kualiti 3K di sekolah
: Memastikan Program 3K dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu di sekolah
:
1. Memperkasa dan meningkatkan kualiti persekitaran sekolah yang selamat,bersih dan ceria ke arah
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif
2. Membudayakan aktiviti 3K dalam kalangan warga sekolah dalam usaha memberi sumbangan yang
bermakna dalam aspek keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah

Huraian Aktiviti

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

1. Mesyuarat Pembentukkan
AJK dan Urusetia 3K Bil
1/2013
Pembentangan program
3K
Pelantikan penyelaras
program 3K

M4 Jan

Unit
Pembangunan
Kemanusiaan,
HEM, Unit
Pendidikan
Jasmani
Kesihatan

RM5.00
satu
orang

2. Mesyuarat Pelan
Strategik Program 3K
Taklimat dari Unit
Pengurusan Akademik
Taklimat penyediaan
Kertas Kerja
Penetapan tarikh dan
bulan Program 3K

M1 Feb

Unit
Pembangunan
Kemanusiaan,
HEM, Unit
Pendidikan
Jasmani
Kesihatan

NIL

3. Pelaksanaan Program 3K
Seminar dan pameran
program 3K

M3
Februari
2013

Unit
Pembangunan
Kemanusiaan,
HEM, Unit
Pendidikan
Jasmani
Kesihatan

RM12
satu
orang/
hari
RM 1000
kos
pameran

4. Surat Menyurat
Surat makluman
pelaksanaan program 3K

M3
Februari

Setiausaha
program

RM20.00

Instrumen
keberkesanan
pelaksanaan
program/
Aktiviti 3K

Surat pelantikan
dikeluarkan
kepada
penyelaras
program

Kertas Kerja
Program 3K

Takwim dan
pelaksanaan
program
mengikut
sekolah

i.Senarai semak
program dan
pelaksanaan
aktiviti 3K
sepanjang tahun

Penyelaras
program 3K

Membantu dan
memantau
sekolah untuk
tindakan segera

Surat
jemputan bagi
aktiviti 3K

Menghubungi
pihak yang
terlibat melalui
telefon dan
makluman di
Facebook
PPD/sekolah/HE
M

Buku program
3K

Senarai semak

5. Post Mortem
Analisis
Pelaporan semua AJK
dan aktiviti 3K

12.19 FOKUS 5
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

M3 April

AJK

NIL

1.Borang
penilaian
program
2. Borang
Senarai
Semak
Program

Penyelaras
Program

Laporan
Pelaksanaan
aktiviti 3K

MENINGKATKAN SAHSIA MURID


JEJAK PERMATA
Kehadiran pelajar ke sekolah masih kurang memuaskan
Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan pendidikan
i. Memastikan kehadiran pelajar ke sekolah dapat membantu prestasi akademik pelajar
ii. Memastikan kadar keciciran pelajar dalam bidang pelajaran diminimakan.

Huraian Aktiviti
1. Pembentangan Kertas
Kerja Program Taklimat
Jawatankuasa
Pembentukkan
Jawatankuasa dan tugas
Diperingkat sekolah.

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

4 kali

Ketua Unit
UPK PPD
Semporna
Pengetua /
Guru Besar
PK HEM

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

NIL

Senarai
sekolah,
tarikh, tempat
dan sasaran
lokasi

Penyelaras
menyampaikan
maklumat kepada
semua guru yang
terlibat

Lampiran
Berkenaan
Sekiranya PPD
tiada Ketua
Unit UPK akan
mempengerus
ikan
mesyuarat/Tak
limat

Menghubungi
sekolah untuk
penetapan tarikh,
tempat dan
sasaran program

Semua Data
hendaklah
dikumpulan
oleh PPD
untuk
membuat
anggaran
perbelanjaan

2. Pengumpulan Data Murid


bermasalah Disiplin Dan
Ponteng

2 kali
Januari
dan Mac

Pengetua /
Guru Besar /
GPK HEM

NIL

Borang dan
surat
pemakluman
ke sekolahsekolah

3. Mempromosikan program
Poster

1
minggu

Setiausaha
Program
Guru.Guru
Kelas

NIL

Salinan Surat
jemputan

Mengedarkan
maklumat
program kepada
sekolah

4. Taklimat kepada Pihak


Sekolah

1 kali

Guru Besar dan


GPK HEM

NIL

Tentatif
program
menjadi
sumber
rujukan

Memastikan isu
yang telah
dibincang dalam
mesyuarat atau
taklimat program
dicatat dan
dianalisis

Sekiranya PPD
tidak ada
Ketua Unit
UPK akan
mempengerus
ikan
mesyuarat/
Taklimat

5. Pelaksanaan program

1 jam
Setiap
minggu

Guru Besar dan


GPK HEM
JK PIBG

RM15
satu
orang

Merujuk
kepada
tentatif
program

Menjalankan
penilaian
berterusan
melalui taklimat
perkembangan
program

Instrumen
penilaian
program
diedarkan
kepada pesera
serta AJK
pelakasana

1 jam
Setiap
minggu

Guru Besar dan


GPK /HEM

NIL

Laporan

Sekolah
meningkatkan
keberkesanan PdP
dan program

Salinan
Laporan
diserahkan
kepada PPD

6. Perlaksanaan program :
Ceramah motivasi / Bengkel
Mata Pelajaran / Kem Bina
Kendiri / Pameran sudut pelajar

Peningkatan
prestasi Akademik

12.20 FOKUS 5
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

dan PKG untuk


dekomentasi

MENINGKATKAN SAHSIA MURID


Magpatallak _HATI KE HATI
Kehadiran pelajar ke sekolah masih kurang memuaskan
Meningkatkan kesedaran ibubapa terhadap kepentingan pendidikan anak-anak
i. Memastikan kehadiran pelajar ke sekolah dapat membantu prestasi akademik pelajar
ii. Memastikan kadar keciciran pelajar dalam bidang pelajaran diminimakan

Huraian Aktiviti
1. Pengumpulan maklumat
aduan ibubapa dan
pelajar
2. Pembentukan Jawatan
Kuasa Kerja peringkat
sekolah dan taklimat
/pembentangan kertas
kerja program

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

Jan - Mac

PK. Hem
Ketua Guru
Disiplin Sekolah

April

Pengetua /
Guru Besar
PenolongPenolong
Kanan
Ketua-Ketua
Bidang dan
Ketua-Ketua
Panitia
Guru Kelas

Kos
(RM)
NIL

NIL

Penilaian
Aktiviti
Mengeluarkan
surat
pemakluman
Melantik
Jawatankuasa
program

Tindakan
Susulan
Mendapatkan
kerjasama
dengan Unit
HEM di sekolah
Mengeluarkan
arahan untuk
panggilan
taklimat
program

Lampiran
Berkenaan
Data dari Peti
Aduan
Kertas Kerja
Terperinci
Perlaksanaan
Program
digubal dan
diedarkan

3. Program Magpatallak
DARI HATI KE HATI (GTP)
Siri 1
- Dialog terbuka
- Perbincangan

4. Program Magpatallak
DARI HATI KE HATI (GTP)
Siri 2
- Dialog terbuka
- Perbincangan
5. Post Mortem
- Analisis
- Pelaporan

Mei
(1 Hari )

Mei
(1 Hari )

Okt

Pihak Sekolah
Pihak Ibubapa
Pihak Pelajar

Pihak Sekolah
Pihak Ibubapa
Pihak Pelajar
Pengurusan
Pentadbiran
Jawatan Kuasa
Kerja peringkat
sekolah
Semua Guru

RM 5.00/
perkepala
/hari

Menilai dan
merujuk
format sesi
dialog

Memastikan
kehadiran
peserta
program melalui
kerjasama pihak
sekolah.

RM 6.00/
perkepala
/hari

NIL

Kertas Kerja
Program
sebagai
rujukkan aktiviti

Kertas Kerja
Program
sebagai
rujukkan aktiviti
Merujuk
laporan
perjalanan
program

Mengumpul
laporan dari
setiap AJK
program

Hasil Ujian
bertulis
dianalisa dan
bincangkan
serta
dirumuskan

BELUM KEMAS KINI


12.21 FOKUS 5
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN SAHSIA MURID


TUNAS BUDAYA
Kehadiran pelajar ke sekolah masih kurang memuaskan
Meningkatkan kesedaran ibubapa terhadap kepentingan pendidikan anak-anak
i. Memastikan kehadiran pelajar ke sekolah dapat membantu prestasi akademik pelajar
ii. Memastikan kadar keciciran pelajar dalam bidang pelajaran diminimakan

Huraian Aktiviti
1. Pengumpulan maklumat
aduan ibubapa dan
pelajar
3. Pembentukan Jawatan
Kuasa Kerja peringkat
sekolah dan taklimat
/pembentangan kertas
kerja program

4. Program Magpatallak
DARI HATI KE HATI (DTP)
Siri 1
- Dialog terbuka
- Perbincangan

Tarikh/
Tempoh

Tanggungjaw
ab

Jan - Mac

PK. Hem
Ketua Guru
Disiplin Sekolah

April

Pengetua /
Guru Besar
PenolongPenolong
Kanan
Ketua-Ketua
Bidang dan
Ketua-Ketua
Panitia
Guru Kelas

Mei
(1 Hari )

Pihak Sekolah
Pihak Ibubapa
Pihak Pelajar

Kos
(RM)
NIL

NIL

RM 5.00/
perkepala
/hari

Penilaian
Aktiviti
Mengeluarkan
surat
pemakluman
Melantik
Jawatankuasa
program

Menilai dan
merujuk
format sesi
dialog

Tindakan
Susulan
Mendapatkan
kerjasama
dengan Unit
HEM di sekolah
Mengeluarkan
arahan untuk
panggilan
taklimat
program

Memastikan
kehadiran
peserta
program melalui
kerjasama pihak
sekolah.

Lampiran
Berkenaan
Data dari Peti
Aduan
Kertas Kerja
Terperinci
Perlaksanaan
Program
digubal dan
diedarkan

Kertas Kerja
Program
sebagai
rujukkan aktiviti

5. Program Magpatallak
DARI HATI KE HATI (DTP)
Siri 2
- Dialog terbuka
- Perbincangan
6. Post Mortem
- Analisis
- Pelaporan

Mei
(1 Hari )

Okt

Pihak Sekolah
Pihak Ibubapa
Pihak Pelajar
Pengurusan
Pentadbiran
Jawatan Kuasa
Kerja peringkat
sekolah
Semua Guru

RM 6.00/
perkepala
/hari

NIL

Kertas Kerja
Program
sebagai
rujukkan aktiviti

Merujuk
laporan
perjalanan
program

Mengumpul
laporan dari
setiap AJK
program

Hasil Ujian
bertulis
dianalisa dan
bincangkan
serta
dirumuskan

12.22 FOKUS 6
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH


PROGRAM X -View
Kualiti pengurusan kepimpinan sekolah belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh pihak KPM.
Pentadbir sekolah mengamalkan budaya kerja cemerlang dan berkualiti.
i. Pentadbir sekolah memahami Amalan Terbaik Kepimpinan
ii. Pentadbir sekolah melaksanakan tanggungjawab berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Perintah Am dan
Pekeliling Ikhtisas.
Tarikh
/Tempoh

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat strategi
pelaksanaan oleh
penyelaras
Objektif dan sasaran
program

M3
Jan

Unit
Pengurusan
Akademik, Unit
Jaminan Kualiti,
Unit
Pentadbiran
PPD

RM5.00
satu
orang

2. Persiapan dan hari


program
Menetapkan sekolah
benchmark untuk dilawat
Menetapkan standard
sekolah

M3
Februari

Kerjasama
UPA, UJK, UPI
dan PPSMI dan
MGB

RM5.00
satu
orang
peringkat
dalaman

M4
Februari

Unit
Pengurusan
Akademik

Huraian Aktiviti

3. Surat Menyurat
Surat pemakluman kepada
lokasi
Surat jemputan kepada
peserta

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Takwim
aktiviti
sepanjang
tahun

Menyenaraikan
sekolah yang
terlibat dengan
program x-view

Pemilihan
sekolah
berdasarkan
SKPM

Menghubungi
sekolah yang
dilawat untuk
persediaan awal.

Hebahan
program XVIEW

Menghubungi
sekolah yang
terlibat

Pelan
Kontigensi

Memastikan
Sekolah
seterusnya
bersedia.

4. Pelaksanaan
Pentadbir sekolah

5. Post mortem
Analisis
Pelaporan

April dan
Julai

M3
Mac

Unit
Pengurusan
Akademik dan
Unit Jaminan
Kualiti

Unit
Pengurusan
Akademik dan
Unit Jaminan
Kualiti

RM 12.00
satu
orang/
hari

Pemplet
disediakan
oleh lokasi

Surat
pemakluman

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Surat
jemputan
diedar ke
semua
sekolah

Memaklumkan
semua sekolah
yang terlibat

Sekolah yang
terilibat dengan
lawatan perlu
membuat
rumusan.

Tindakan Sekolah:
Program ini berkonsepkan lawatan bench mark atau lawatan sambil belajar yang melibatkan pemimpin sekolah khususnya
pengetua dan guru besar
Program ini berjalan serentak dengan program AUDIT ISO

12.23 FOKUS 6
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH


KEPIMPINAN MELALUI TELADAN_TAZKIRAH KEPIMPINAN
Kualiti pengurusan kepimpinan sekolah belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh pihak KPM.
Pentadbir sekolah mengamalkan budaya kerja cemerlang dan berkualiti.
i. Pentadbir sekolah memahami Amalan Terbaik Kepimpinan
ii. Pentadbir sekolah melaksanakan tanggungjawab berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Perintah Am dan
Pekeliling ikhtisas.

Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Ketua UPI
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah
dan tajuk

Tarikh
Laksana
M3 Feb

2.Persiapan
Tempat
Bahan untuk tazkirah
(jika ada)
Penyediaan LCD dan LO

7. Surat Menyurat
Surat jemputan ke sekolah
Tempahan tempat
Salinan ke JPN

Tanggungjaw
ab
Ketua Unit
Pendidikan
Islam (UPI)
Kaunselor
Organisasi

Feb

M4
Januari

Kos
(RM)
RM4.50
satu
orang

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti
tazkirah
sepanjang
tahun

Ketua Unit dan


Penyelia Unit
Pendidikan
Islam (UPI)

Senarai
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Penyelia Unit
Pendidikan
Islam (UPI)

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan tajuk
dan tarikh
Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Lampiran
Berkenaan

8. Pelaksanaan
Pengetua
Guru Besar

M3 Feb,
M3 Mac,
M3 April,
M3 Mei,
M3 Julai,
M4 Ogos,

9. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

1 minggu
selepas
program

Ketua Unit dan


Penyelia Unit
Pendidikan
Islam (UPI)

AJK program

RM 12.00
satu
orang/
hari

Bahan
tazkirah dan
senarai
kehadiran

Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Borang kaji
selidik yang
lengkap di isi

Instrumen
penilaian
peserta
disediakan

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Tindakan Sekolah :
Program dilaksanakan di peringkat daerah dan dihubung kait dengan program DIALOG PRESTASI
Sekurang-kurangnya sebulan sekali dilaksanakan yang melibatkan pengetua dan guru besar sahaja, tidak dibenarkan
wakil.
Modul perbincangan melibatkan isu kepimpinan, integriti, moral dan lain-lain
Penceramah terdiri daripada jemputan luar dan dikalangan pengetua dan guru besar
Penilaian program disandarkan kepada instrumen SKPM dan KITANI.
Kehadiran peserta terus dirujuk kepada SKT yang dinilai secara holistik.

KIV
12.5.3 FOKUS 6
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH


SEMINAR PENDIDIKAN_PEMIMPIN FUTURISTIK
Kualiti pengurusan kepimpinan sekolah belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh pihak KPM.
Pentadbir sekolah mengamalkan budaya kerja cemerlang dan berkualiti.
i. Melatih pemimpin pelapis untuk memahami konsep Amalan Terbaik Kepimpinan

ii. Melatih pemimpin pelapis untuk melaksanakan tanggungjawab berdasarkan Akta Pendidikan 1996,
Perintah Am dan Pekeliling Ikhtisas.
Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat oleh Ketua
Pelantikan AJK dan agihan
tugas
Penetapan tarikh, tempat,
pengisian, dan anggaran
kos
Kenal pasti penceramah

Tarikh
Laksana

Tanggungjaw
ab

M1 Mac

Unit
Pengurusan
Akademik

2. Persiapan
Tempat
Bahan untuk ceramah (jika
ada)
Penyediaan LCD dan LO

M1 Jun

Kerjasama
UPA, UJK, UPI
dan PPSMI dan
MGB

3. Surat Menyurat
Surat jemputan ke sekolah
Tempahan tempat
Salinan ke JPN

4. Pelaksanaan
Penolong Kanan
Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan
Kokurikulum
Penolong Kanan Petang

M1 Jun

Jun

Kos
(RM)
NIL

RM
1000.00

Unit
Pengurusan
Akademik dan
Unit Jaminan
Kualiti
UPA, UJK dan
UPsK

Penilaian
Aktiviti

RM12.00
satu
orang/
hari

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
senarai tajuk,
tarikh, tempat
dan penceramah
diserahkan
kepada PPD
untuk kelulusan

Surat
jemputan
diedar ke
semua
sekolah

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan tajuk
dan tarikh
Menghubungi
sekolah melalui
telefon dan
makluman di
Facebook PPD

Bahan
ceramah dan
senarai
kehadiran

Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Senarai
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Lampiran
Berkenaan
Contoh seminar
MMI,
kepimpinan
Instruksional
dan lain-lain.

Penceramah
Jemputan IAB
dan Nazir JPN

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

5. Post Mortem
Analisis
Pelaporan

Ogos

Penyelaras
program

NIL

Borang kaji
selidik yang
lengkap di isi

Instrumen
penilaian
peserta
disediakan

Tindakan Sekolah :
Seminar Pendidikan dilaksanakan di peringkat daerah yang melibatkan pemimpin futuristik di sekolah dengan melibatkan
kerjasama Persatuan Pengetua SMK dan Majlis Guru Besar SK Daerah Semporna.
Tajuk pembentangan merujuk kepada isu instruksional
Penceramah terdiri daripada jemputan dalaman dan luar.
Penilaian program disandarkan kepada instrumen keberkesanan pelaksanaan program
Penilaian peserta dirujuk terus kepada SKT individu.

12.25 FOKUS 9
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN SEKOLAH


PROGRAM AUDIT KURIKULUM ISO
Pengurusan Kurikulum Sekolah tidak selari dengan kehendak KPM, JPN dan PPD.
Meningkatkan budaya kerja cemerlang dan berkualiti dalam Pengurusan Kurikulum
i. Pentadbir sekolah dan pengurusan kanan sekolah mengaplikasikan pengurusan terbaik kurikulum
ii. Menggurangkan teguran kurikulum berdasarkan SKPM

Huraian Aktiviti

Tarikh
Laksana

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat berkaitan Audit
Kurikulum kepada semua
pengetua dan guru besar
Pelantikan Auditor
kurikulum daerah
Penetapan tarikh, tempat,
dan anggaran kos kursus
audit kurikulum
Kenal pasti penceramah
audit kurikulum
2. Persiapan Kursus Auditor
Kurikulum Daerah
Tempat
Bahan untuk kursus
Penyediaan LCD
Tempahan makan dan
minum kursus

3. Surat Menyurat
Surat jemputan
penceramah
Surat jemputan auditor
Tempahan tempat
Salinan ke JPN
4. Kursus Auditor dan
Pelantikan Auditor
Pegawai UPA dan Pegawai
PPD lain yang terlibat
Penolong Kanan

Februari

Ketua Unit
Jaminan Kualiti

RM5.00
satu
orang

Ketua Unit
Jaminan Kualiti

NIL

Mac

Mac

UPA

Mac

Unit Jaminan
Kualiti
dan
Unit LDP, PPD

RM1500

Takwim
pelaksanaan
program audit
kurikulum

Menetapkan
tarikh, tempat
dan penceramah
bengkel Audit
Kurikulum

Surat Pelantikan
Penceramah
kursus

Surat
Jemputan
penceramah
yang telah
dikenalpasti

Menghubungi
penceramah
yang
dicadangkan
untuk
mendapatkan
persetujuan
berkaitan kursus

Senarai Pegawai
dan guru yang
terlibat.

Surat
jemputan dan
borang
tempahan
tempat

Menghubungi
penceramah dan
guru yang
terlibat

Bahan-bahan
kursus

Bahan kursus
dan boring
kehadiran
peserta

Pelantikan Khas
Auditor
Kurikulum
Daerah

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Guru Cemerlang
Penolong Kanan Petang
Ketua Bidang

5. Pelaksanaan Audit Kurikulum


peringkat Daerah

6. Post mortem
Analisis
Pelaporan

Jun
oktober

UPA, UJK
dan Auditor
yang telah
dilantik

April,
Mei,
Ogos
[3 kali]

Setiausaha
Audit Kurikulum
Auditor

RM 250

Instrumen
Audit
Kurikulum

Edaran jadual
Audit Kurikulum
Kemaskini fail
dan perkaraperkara
berkaitan

-Borang
Pelaporan
Audit

Bimbingan dan
penambahbaikkan

Laporan Audit
Kurikulum

Tindakan sekolah:
Proses pelaksanaan AUDIT ISO dengan melantik dan melatih Penolong Kanan Kokurikulum sebagai JU AUDIT ISO dan 5S
Pemantauan ke sekolah dilaksanakan bersama program X-VIEW.
12.26 FOKUS 9
: MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN SEKOLAH
NAMA PROGRAM : 1PPD_ Dialog Mingguan
ISU 1
: Warga sekolah masih kabur tentang visi dan misi sekolah
MATLAMAT
: perkongsian maklumat perlu dibudayakan.
OBJEKTIF
: i. Pentadbir sekolah memahami Amalan Terbaik Kepimpinan
ii. Guru mahir dengan tanggungjawab tugasan masing-masing
Huraian Aktiviti
1. Mesyuarat/Perbincangan
Taklimat pelaksanaan
Dialog Mingguan kepada
pentadbir sekolah
Tarikh, masa, agenda
perbincangan serta

Tarikh
Laksana
M3
Januari

Tanggungjaw
ab
Unit
Pengurusan
Akademik
Kaunselor
Organisasi

Kos
(RM)
NIL

Penilaian
Aktiviti
Takwim
aktiviti
tazkirah
sepanjang
tahun

Tindakan
Susulan
Menyenaraikan
topik
perbincangan

Lampiran
Berkenaan

objektif pelaksanaan

2. Surat Arahan
Pelaksanaan Dialog
kepada semua sekolah
dikeluarkan
3. Persiapan
Pihak sekolah merancang
persediaan dialog dengan
memasukkan dalam
takwim sekolah.
Melantik pencatat minit
curai setiap kali Dialog
dilaksanakan

4. Pelaksana peringkat
sekolah

5. Post Mortem
Analsis isu yang
dibangkitkan
Taklimat perkongsiaan
pelaporan

M3
Januari

UPA

NIL

M3
Januari

Sekolah
masing-masing

NIL

April

M4
setiap
bulan

Sepanjang
masa

Memaklumkan
kepada sekolah
dan kepada
semua Unit di
PPD untuk
promosi

Sekolah
menyenaraikan agenda
perbincangan.

Memberi info
kepada sekolah
melalui media
FB

Memaklumkan
semua sekolah

UPA, UJK dan


UPsK

NIL

Bahan
ceramah dan
senarai
kehadiran

Surat tunjuk
sebab bagi
sekolah yang
tidak hadir

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Pelaporan
Dialog
Mingguan

NIL

Borang kaji
selidik yang
lengkap di isi

Dianalisis

Program
didekomentasi

Tindakan Sekolah:
Dialog mingguan dilaksanakan di peringkat sekolah secara kolektif

Pelaksanaan bagi sekolah 1 sesi pada waktu 12.30 petang dan sekolah 2 sesi diadakan secara berasingan iaitu guru sesi
petang dialog bermula jam 11.30 pagi dan guru sesi pagi dialog jam 12.40 petang.
Dua minggu sekali perlu dijalankan dialog secara menyeluruh.
Isu yang dibangkitkan perlu merujuk kepada dashboard PPD dan berfokus menyelesaikan isu dengan segera.

12.27 FOKUS 9
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN SEKOLAH


BULITEN SULIHANTA
Warga pendidikan kurang jelas dengan misi dan visi pendidikan daerah
Membudayakan perkongsian maklumat
i. Meningkatkan tahap kolaborasi maklumat di kalangan warga pendidikan
ii. Meningkatkan tahap kerjasama di kalangan warga pendidik dengan komuniti

Huraian Aktiviti

Tarikh
Laksana

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

1. Mesyuarat Induk
Taklimat oleh ketua
penyelaras
Penetapan masa, tarikh
dan pengisian
Memperincikan topik
dalam buliten
Menetapkan format buliten
agar seragam
Menetapkan KPI buliten

M2
Feb

2.Persiapan
Jadual agihan tugas
kepada sekolah mengikut
kumpulan

M3
Feb

Ketua Panitia
dan Penyelaras

3.Surat Menyurat
Surat jemputan kepada
pihak sekolah yang terlibat

M4
Feb

Penyelaras
buliten diberi
tanggungjawab

4.Pelaksanaan
Penerbitan buliten

5. Post mortem
Analisis
Pelaporan (selepas
terbitan 1, 2 dan 3 )

Ketua Unit
Pengurusan
Akademik

RM5.00
satu
orang

Takwim
aktiviti
sepanjang
tahun

Sekolah
menyenaraikan
bahan berita.

Peruntukan
Info dalam
buliten 1/3
daripada PPD

NIL

Menjemput
semua
sekolah untuk
taklimat
buliten

Menghubungi
semua sekolah
untuk mesyuarat
pelaksanaan.

Sekolah
menengah
promosi di
masjid terpilih

NIL

Surat
pemakluman

Menghubungi
sekolah melalui
telefon.

Penyelaras
Buliten
peringkat
sekolah
Ketua panitia
bahasa

April &
Jun

Mac, Jun
dan Sept

Ketua
penyelaras
peringkat
sekolah

RM 0.20
satu set

Buliten
diedarkan
kepada semua
sekolah dan
lokasi yang
telah
ditetapkan

Penyelaras buliten
dimaklumkan
gerak kerja agihan
buliten

Instrumen
maklumbalas
pembaca
diedarkan
secara rawak

Ketua
penyelaras dan
ketua panitia
bahasa melayu

RM5.00
satu
orang

Setiap
terbitan
dimurnikan

Pemurnian dan
penambahbaikan
berdasarkan fakta
semasa

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
terbitan

Tindakan Sekolah:
Buliten Sulihanta merujuk kepada majalah yang mengandungi info pendidikan dengan tujuan untuk mempromosikan
pendidikan kepada semua warga pendidikan dan masyarakat setempat.
Setiap sekolah diberi lokasi untuk promosi pendidikan.
Pelaporan yang dibuat diperingkat penyelaras peringkat daerah.
Setiap M4 setiap bulan promosi sekolah menengah secara bergilir.
Masjid Pekan, Masjid Kg Panji dan Masjid Bangau-bangau _SMK Dt pg Abdullah, SMK Bugaya, SMK Tagasan, SMK Bumbum, dan SK Bangau-bangau
Masjid Inabah Kamal dan Masjid Simunul _SMK Abdullah II, SMK Bugaya II, SMK Kabogan, SMK Kabogan II dan SK Kg
Simunul
Kos percetakan ditanggung oleh pihak sekolah masing-masing.

12.28 FOKUS 15
NAMA PROGRAM
ISU 1
MATLAMAT
OBJEKTIF

:
:
:
:
:

MEMANTAPKAN JARINGAN HUBUNGAN KOMUNITI


SARANA SPIBG
Tahap kerjasama ibubapa terhadap pembangunan pendidikan masih rendah
Meningkatkan tahap kerjasama ibubapa terhadap pembangunan pendidikan
i. Meningkatkan kefahaman ibubapa terhadap proses pendidikan anak-anak
ii. Membimbing ibubapa tentang kaedah pemantauan yang berkesan

Huraian Aktiviti

Tarikh
Laksana

Tanggungjaw
ab

Kos
(RM)

Penilaian
Aktiviti

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkenaan

1.1 Mesyuarat Induk


Taklimat oleh ketua
penyelaras SARANA
Penetapan masa, tarikh
dan pengisian
Membincangkan agenda
seminar SARANA
Membincangkan objektif
dan KPI SARANA

M2
Feb

2. Persiapan
Pelaksaan program
SARANA di peringkat
sekolah

M3
Mac

3.Surat Menyurat
Surat jemputan kepada
ibubapa

M4
Mac

Ketua Unit
Pengurusan
Sekolah

RM5.00
satu
orang

Takwim
aktiviti
SARANA
disediakan

Menyenaraikan
tindakan yang
perlu diambil

AJK Program
SARANA

NIL

Menjemput
semua
ibubapa

Menghubungi
semua peserta
lebih awal untuk
hadir

AJK Program
SARANA

NIL

Surat
pemakluman

Menghubungi
peserta melalui
media

Penolong kanan
HEM
diperingkat
sekolah

Perbincangan
dilaksanakan
bersama AJK
PIBG dan
komuniti yang
berkaitan

4.Pelaksanaan Program SARANA

Mac &
Julai

Penyelaras
peringkat
sekolah

RM4.50
sau
orang

Maklumat
berkenaan
SARANA
disebarkan

Penyelarasan
gerak kerja

Instrumen
maklumbalas
kepada
peserta
(ibubapa)

5. Post mortem
Analisis
Pelaporan (selepas sesi 1
dan 2)

April dan
Ogos

Penyelaras
program
SARANA

RM5.00
satu
orang

Pelaporan
disediakan

Pemurnian dan
penambahbaikan
program

Borang kaji
selidik untuk
penilaian
selepas
program

Tindakan Sekolah:

SARANA merujuk kepada promosi pendidikan kepada warga komuniti sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Negara yang melibatkan secara total warga NGO.
Pelaksanaan program SARANA dijalankan di peringkat sekolah pada bulan Mac danJulai sekurang-kurangnya 2 kali setahun
KPI program ini berfokus kepada kehadiran 100% ibubapa dalam setiap sesi.
Topik perbincangan fokus kepada strategi membimbing pelajar serta penyertaan ibu bapa untuk hadir ke sekolah.
Program SARANA berhubung kait dengan program AUDITASI. Ibu bapa boleh memantau buku latihan pelajar sama ada di
tandatangani oleh guru atau tidak.
Instrumen pemantauan ibubapa terhadap pelajar merujuk kepada tandatangan ibubapa dalam buku kerja murid.

11.0 CARTA GANTT

NO

MAC
NAMA PROGRAM

TARGET OLIMPIK

LINUS_SMART CELIK

3
4
5

JAN

FEB

AP
R

MEI

JUN

JUL OGO SEP

PROBIM
SIFIR KU
ENGLISH PEARL

OK

NOV

DIS

6
7

TUNAS ELITE

KELAS BIMBINGAN INTENSIF

SEMINAR OLIMPIK C

10

MODUL LESTARI

AUDITASI

11

ROAD SHOW KPI

12

MY WAY

13

IDOLA KU

14

PLC

15

GREAT TEACHER

NO

MAC
NAMA PROGRAM

16
17

19

JEJAK PERMATA

HATI KE HATI

21

TUNAS BUDAYA

22

X-VIEW

KEPIMPINAN TELADAN

24

BENGKEL SMART TEACH

25

AUDIT ISO

26
27
28

AP MEI JUN JUL OGO SEP OK NOV DIS


R

SEKOLAH BINTANG
SEKOLAH KU

23

FEB

KAJIAN TINDAKAN

18

20

JAN

DIALOG PRESTASI

BULITEN SILIHANTA
SARANA

12.0 CONTOH INSTRUMEN ANALISIS PROGRAM


BORANG : ANALISIS PROGRAM TARGET OLIMPIK/ SEMINAR

BIL KOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH

NAMA PELAJAR

JUM

TOV

OTI
1

ATR
1

OTI
2

ATR
2

OTI
3

ATR
3

BIL
LULUS

%
LULU
S

GPS

Nota:
Instrumen penilaian peperiksaan berdasarkan kepada headcount

BORANG : INSTRUMEN SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PEPERIKSAAN


A.
MAKLUMAT SEKOLAH
1.
Kod Sekolah
:
................................. ....................................................................................
2.
Nama dan Alamat Sekolah
:
............................................................................................
3.
Tel
: .............................
Fax
:
.............................. .............................................................
B.
MAKLUMAT MURID
TAHUN

PRA

BILANGAN MURID TAHUN


BILANGAN KELAS KESELURUHAN

PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Sila bulatkan skor yang berkaitan berdasarkan skala berikut :
0

Tidak ada

Ada Tidak Lengkap

SEBELUM PEPERIKSAAN

Lengkap

SKALA

1.1

Jadual Waktu Peperiksaan disediakan

1.2

Jadual Pemantauan Peperiksaan sekolah

1.3

Memastikan soalan dibina berdasarkan

TINDAKAN / INTERVENSI
1.1............................................

1.2............................................

JSU
1.4

Analisis peperiksaan PPT dibincang


dengan semua guru

1.5

KPI yang disasarkan telah dibincangkan


dan semua guru maklum tentang SKPM
seterusnya mempengaruhi BAND sekolah

1.6

Memastikan guru maklum berkenaan rank


subjek diperingkat daerah

1.7

Memastikan semua pelajar maklum


tentang objektif peperiksaan dijalankan

1.8

Memastikan semua pelajar maklum


dengan headcount masing-masing

1.9

Mewujudkan suasana peperiksaan


sebenar seperti kempen dan sesi ulangkaji
seminggu sebelum tarikh peperiksaan.

1.3 Kaedah
memastikan ...............................
..................

1.4............................................

1.5 Tarikh minit perbincangan


pada:.........................................
Tambahan:

.......

2.1

SEMASA PEPERIKSAAN

Perhimpunan dijalankan untuk


menjelaskan tentang peraturan semasa

SKALA

TINDAKAN / INTERVENSI

peperiksaan

2.1 ......................................

2.2

Pengurusan kelas kemas, teratur dan


bersih

2.3

Disiplin pelajar yang ponteng peperiksaan


diambil perhatian

2
2.2.......................................

2
2.3 Jenis tindakan...............

2.4

Menggalakkan pelajar membaca nota


sebelum sesi peperiksaan bermula

Tidak ada

............................................
0

Ada Tidak Lengkap

SELEPAS PEPERIKSAAN

SKALA

Lengkap

TINDAKAN / INTERVENSI

3.1

Post mortem Analisis peperiksaan di


laksanakan

3.1 Cadangan tarikh..............

3.2

Memastikan dikey-in dalam portal SAPS


sebelum 20 november 2013

3.3

Insentif kepada pelajar cemerlang

3.2 Tindakan kepada


guru .......................................
........

3.4

Inisiatif kepada pelajar kumpulan lemah

...............................................

3.5

Memaparkan prestasi pelajar dipapan


kenyataan [pelajar lulus sahaja]

3.3 Jenis insentif..................

D. ULASAN PENTADBIR SEKOLAH


Kekerapan menggunakan/ memantau
SAPS

Sebulan 1,2,3.[sila tick]


Saya memiliki login dan pasword SAPS peribadi: ya/ tidak
Saya memiliki tahap kemahiran SAPS pada kadar: 0-25%, 26-50%, 51-75% atau 76-100%
Apakah tindakan sekolah sekiranya dalam portal SAPS masih berwarna merah walhal markah sudah
lengkap diisi? .................................................................
TAHUN

PERATUS LULUS PPT 2013

Isu prestasi peperiksaan peringkat sekolah terlalu rendah. [Teguran TKPPM]


Punca 1 ........................................................................................................................................................
Punca 2........................................................................................................................................................
Penyelesaian dan jaminan pihak
pentadbir ..............................................................................................................................................................................................................
.................
Tanda tangan :
......................................................
Nama

:..........................................

email : ...................................................

Jawatan

:..........................................

NO HP:..................................................

Tarikh

:..........................................

BORANG : 1. INSTRUMEN ANALISIS ITEM PROGRAM LINUS/ PROTIM/SIFIR KU


NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JU
M

NAMA PELAJAR/ NO SOALAN

10

11

12

JUMLAH
MARKAH

2. INSTRUMEN ULASAN ANALISIS


NO SOALAN

KOMEN GURU SUBJEK


[RUMUSAN BAGI SETIAP SOALAN]

NAMA PELAJAR YANG TEGAR


[TANDA KOD SAHAJA]

1
2

Nota :
1. Borang 1: Analisis item diatas merujuk kepada subjek BM dan MATH sahaja.
2. Setiap soalan akan di tick untuk menunjukkan pelajar dapat menjawab soalan berkenaan.
3. Jumlah soalan berdasarkan konstruk 1 hingga 15 soalan yang tidak dapat dijawab akan dijumlahkan untuk dianalisis
oleh guru subjek.
4. Borang 2: setelah jumlah soalan yang salah diperolehi, guru akan membuat komen dalam borang untuk setiap soalan.
[Objektif untuk mengenalpasti kesalahan bagi setiap langkah jawapan pelajar]
5. Borang 2: nama pelajar yang tegas akan dicatat dengan KOD sahaja merujuk kepada borang 1.

BORANG : INSTRUMEN ANALISIS PENCAPAIAN VOCAB PROGRAM ENGLISH PEARL


BIL

KOD

NAMA PELAJAR

JUM

TOV

OT
1

A
R
1

O
T
2

A
R
2

O
T
3

A
R
3

ET
R1

BIL
LULUS

%
LULU
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH
Nota:

Intrumen penilaian program berdasarkan kepada Ujian VOTAG yang dijalankan 3 kali setahun.
Ujian VOTAG setara peringkat daerah yang digubal oleh SISC+ bersama JU bahasa inggeris.
Semua sekolah perlu membuat ujian VOTAG Bahasa Inggeris pringkat sekolah setiap bulan untuk persediaan awal.
Penilaian VOTAG boleh merujuk kepada Ujian bulan Mac, PPT dan PAT yang memberi fokus kepada sifar e

BORANG : INSTRUMEN PROGRAM DIALOG PRESTASI/ MESYUARAT/ DLL

TARIKH PELAKSANAAN DIALOG


NO
1

PERKARA
Pengurusan Pentadbiran
Visi dan Misi Sekolah
KPI Sekolah dan Band
Peraturan Am
Pengurusan Data Online dll
Pengurusan Kurikulum Sekolah
Taktikal Kurikulum
Laporan Pantia Teras
Laporan Pra Sekolah
Laporan LINUS
Laporan Pemulihan
Laporan Protim
Laporan Setiausaha Peperiksaan

Pengurusan Hal Ehwal Murid


Unit Kaunseling
Unit Keceriaan
PENGURUSAN Ko-kurikulum
Unit Sukan

CATATAN

BORANG : INSTRUMEN ANALISIS SEMINAR/ BENGKEL PROFESIONALISME/ TAKLIMAT


Nama Program / Kursus
Tarikh
Tempat

:
:
:

Objektif borang ini adalah untuk memastikan kursus yang diberikan kepada peserta-peserta adalah menepati taraf kualiti yang
dikehendaki. Untuk membantu pihak penyelaras, sila lengkapkan borang ini berdasarkan kepada penilaian anda. Borang ini
adalah sulit, anda tidak perlu mencatat nama atau menandatangani borang ini.
MAKLUMAT AM
1. Nama :..

2. Sekolah :

3. Opsyen :.

ISI KANDUNGAN PROGRAM/KURSUS


1. Sejauh mana program/kursus mencapai objektif-objektif yang dinyatakan?
Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

4. Gred:.

2. Bagaimanakah anda menilai keberkesanan program/kursus ini?


a) Isi Kandungan Program/Kursus menepati kehendak saya
Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

b) Isi Kandungan Program/Kursus membantu meningkatkan lagi bidang profesionalisme keguruan


3. Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

4. Bagaimanakah anda menilai progam/kursus ini dari segi bahan pembelajarannya?


a) Program/kursus ini telah menambahkan lagi pemahaman dan pengetahuan saya.
Amat Lemah

Lemah

Sederhana

Baik

Amat Baik

c) Saya akan dapat meningkatkan pengetahuan dalam setelah melalui latihan program/kursus ini.
Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

5. Bagaimanakah anda menilai isi/kandungan program/kursus ini?


a) Contoh yang diberikan adalah berguna dan membantu saya memahaminya
Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

b) Contoh-contoh yang diberikan adalah mencukupi


Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik

Amat Baik

c) Siri-siri perbincangan yang dijalankan adalah mencukupi


Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

TAKSIRAN AM
1. Bagaimanakah anda menilai program/kursus ini berdasarkan pada kriteria-kriteria yang berikut?
a) Kesenangan memahami
Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik
Amat Baik

b) Aturcara dan susunan program/kursus latihan


Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik

Amat Baik

c) Pentadbiran dan kemudahan lain


Amat Lemah Lemah
Sederhana

Baik

Amat Baik

d) Kesesuaian tempat latihan


Amat Lemah Lemah
Sederhana

Baik

Amat Baik

e) Keselesaan tempat tinggal. (jika disediakan)


Amat Lemah Lemah
Sederhana
Baik

Amat Baik

f) Makanan dan minuman


Amat Lemah Lemah
Sederhana

Amat Baik

Baik

2. Adakah anda mengesyorkan rakan-rakan anda untuk menghadiri program/kursus seperti ini?
Ya

Tidak

Berikan sebab-sebabnya

3. Komen/cadangan keseluruhannya

URUSETIA
KURSUS/ BENGKEL/ TAKLIMAT/ MESYUARAT

TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA

NO

BORANG : INSTRUMEN ANALISIS X-VIEW_ MENTOR


MT BAN
ELM
KITA
SEKOLAH
R
D
_SKPM

1
2

SK BALIMBANG

3
4
5
6
7

SK BUGAYA
SK GELAM-GELAM
SK.HAMPALAN
SK KABOGAN
SK PULAU
LARAPAN
SK LIHAK-LIHAK
SK MENAMPILIK
SK PEGAGAU

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SK BUBUL

SK PULAU BAIT
SK PULAU BUMBUM
SK PULAU
OMADAL
SK SELAKAN
SK PEKAN
SEMPORNA
SK TANJUNG
KAPOR
SK KAMPUNG

NO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
30
40
41
42

SEKOLAH
SK EGANG-EGANG
SK KAMPUNG
SIMUNUL
SK PULAU PABABAG
SK KUBANG PINANG
SK KALUMPANG
SK PULAU MABUL
SK BANGAU-BANGAU
SK
SK
SK
SK
II

LABUAN HAJI
PULAU SUMANDI
TONGKALLOH
PEKAN SEMPORNA

SK BUBUL II
SK BUKIT LALANG
SK LADANG SEGARIA
SJK(C) NYUK HWA
SMK BUGAYA
SMK BUM-BUM

MTR BAN
D

ELM_SK
PM

KITA

POKAS
18
19
20
21
22
23
24
25

SK SISIPAN
SK SULABAYAN
SK SUNGAI TUHOK
SK TAGASAN
SK TAMPI-TAMPI
SK TERUSAN BARU
SK TERUSAN
TENGAH
SK PULAU
DENAWAN

43
44
45
46
47
48
49

SMK DATUK PG
ABDULLAH
SMK TAGASAN
SMK ABDULLAH II
SMK KABOGAN
SMK KABOGAN II
SMK TAGASAN
SMA TUN SAKARAN

13.0 RUJUKAN
Fadzilah Binti Abdullah (2002). Dasar Pendidikan Kebangsaan, dalam Yusof Ismail dan Khayati Ibrahim (Eds.), Dasar-dasar
kerajaan Malaysia, Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn Bhd.
Hairuddin Mohd Ali (2009). Perancangan Strategik Sekolah. PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.
Hairuddin, M.A. dan Muhamad Bustaman, A.M (2007). Perancangan Strategik Pembangunan Sekolah: Memperkasa dan melonjak
kecemerlangan institusi pendidikan. Kuala Lumpur: Institut Aminuddin Baki.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 (2007). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2010. Kuala lumput: Kementerian Pelajaran Malaysia
Tonggak Dua Belas: Penerapan nilai, Norma dan Etika Perkhidmatan (1992). Kuala Lumpur: INTAN
Kerajaan Malaysia. Arahan Perbendaharaan.
Kerajaan Malaysia. Akta Pendidikan 1996.