Sei sulla pagina 1di 4

PERANCANGAN AKTIVITI

TAHUNAN

PANITIA BAHASA INGGERIS


2010

DISEDIAKAN OLEH
KETUA PANITA BAHASA INGGERIS

BIL TARIKH NAMA AKTIVITI PENGLIBATAN

1 JANUARI • Mesyuarat Panitia kali ke 1. • Semua


i) Perlantikan AJK dan memperkenalkan ahli- guru BI
ahli
ii) Penyediaan dan mengemaskini Rancangan
tahunan, Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran Tahun 1-6.
iii) Taklimat PLBS.

• Ujian Diagnostik UPSR.


• Guru BI
• Kelas EMS dijadualkan pada setiap hari Khamis. Tahun 6
• Guru BI dan
• Aktiviti ‘English Day’ Guru PPSMI
• Guru BI yang
berkenaan

2 FEBRUARI • Aktiviti ‘English Day • Guru BI yang


berkenaan
• Mesyuarat Panitia Kali ke -2 • Semua guru
BI
• Kajian tindakan
• Semua guru
3 MAC • Ujian Bulanan 1 BI

• Penyerahan markah kepada guru kelas


• Guru BI yang
Berkenaan
• Aktiviti ‘English Day’

• Mesyuarat Panita Kali ke -3 • Semua guru


4 APRIL BI
• Membuat draf soalan untuk PKSR1 • Guru BI yang
berkenaan
• Penyemak soalan dan pengesahan oleh KP dan
GB/GP

• Aktiviti ‘English Day’ • Guru BI yang


berkenaan
• Pemantauan Buku tulis • KP BI

• PKSR 1 • Semua guru


5 MEI BI
• Penyerahan markah kepada guru kelas

• Aktiviti ‘English Day’ • Guru BI yang


berkenaan
• In-house • Semua guru
BI
• Book Review

6 JUN • English Week • Semua guru


BI
• Aktiviti ‘English Day’ • Guru BI yang
berkenaan
• Mengemaskini fail ICTL • Guru ICTL

• Laporan PLBS Tahun 6 • Guru PLBS

• Laporan Pertengahan Tahun Panitia • Ketua Panitia

7 JULAI • Mesyuarat Panitia Kali ke -4 • Semua guru


BI
• Membuat draf soalan untuk Ujian Bulanan 2 • Guru BI yang
berkenaan
• Gerak Gempur UPSR 1 • Guru BI
Tahun 6
• Gerak Gempur UPSR 2
• Guru BI yang
• Aktiviti ‘English Day’ berkenaan

8 OGOS • Ujian Bulanan 2 • Semua guru


BI
• Penyerahan markah kepada guru kelas

• Ceramah Motivasi UPSR • Guru BI


Tahun 6
• Aktiviti ‘English Day’ • Guru BI yang
berkenaan

• Ujian Percubaan /Setara UPSR


• Guru BI
Tahun 6

9 SEPTEMBER • Membuat draf soalan untuk PKSR 2 • Semua guru


BI
• UPSR
• Guru BI yang
berkenaan
• Aktiviti ‘English Day’
• PKSR • Semua guru
10 OKTOBER BI
• Penyerahan markah kepada guru kelas • Guru BI yang
berkenaan
• Mesyuarat Panitia kali ke 5 • Semua guru
BI
• Aktiviti English Day • Guru BI yang
berkenaan

• Guru BI yang
11 NOVEMBER • Aktiviti ‘English Day’ berkenaan

• Mengemaskini fail dan laporan akhir tahun oleh • KP BI


Ketua Panitia.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………… ……………………………..
(PN DEYVANAM GOVINDA) (PN ZURAINI BT ABDUL RAHMAN)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Penolong Kanan Kurikulum
S.K.Puchong Indah S.K.Puchong Indah