..

I

~

I

II U tt1 Itsl N

U L sr KtOI

www.n-f-k.com'un

sever ere ietldlr ..

JJ ir /.;,a 'e/~'i fI' N'a~C''f ke1ln',ilen

,~q=,en bif n~'Cl.klu'i ,n~atid 0' Ylt.liflrlo Jjr. U, l .lfJrn' /J'rl:F,O#lf (~!J t~, rU','V!(,1 j SOli! "'~'I.;! sol kfJ,' im e ler i 11 in ,Jutle ciUgl d'{i!l~lJ'a p'tfrt~dJ1nn c/lCl. '~~'I!~'ink(¥ ~.fr.~",ntzl, (,f./uU,~ ~1isU;:(~fjl ) ~,I u':si'li,n"ei~ ,bij'nu7~ tH"'" I'Q ill'il" de'hU.elilt€ n tG~ll kU r ..

IJ~~ b;; Uit,u'~ Un1' ,:tnl i bi r h U'g~I(U'~ ItJ,s. ',1 ,i f'~f'!I'~J,'c. (kturwrdu Vi:! ,(;l,~ '~Ii~'ll~ .. ,"(I ri !'y(lJ1~: I~ (J !.I~{~,(_uull ar ] UH l': f'~l «(Nl,llr' ,k.r:1.i~~ nls« tJ:~]~ ,Lrjgl;''lIk~1lll'5fOl' kufa"" .... uu'f1'" SUUQttlJ~ li!.~/rldf] I ~"Ilrul€_'c I bl,-llt. d ~'~I' I,; r;:,~,~ U I~spf!i i t:i,r.1. ~~u e d''!!i'lt,e,t./en t. C jl'J d t: r/hd k(}llly(lNJU.!lUcr~iuh~ lu'ikn~~ rdr.cfi'g i kni/"" r R.f' sk i ~ [,iF z.a ',!1- I iu ; tem« i l If·d i~, ~,r .. (]"l ~ bit.. ~,~~

.J' ~j'1 III

'~'n~ Xc,i i~~/ki~ ku.tiT(!Ii~'; ~,:hJ{Jsi!l-

.. ~

ten. Ii 0!l'U It! :~.i\e .!Jus.val su/hu"lJ

lEH',km~~ u,i'u'uuun k,'ol'(J!) U'],ICHi:"" 1'~dn'Jdu,rJ,~ bi;yi':~",k b:,l~(ln ,kuluhu.IddclrUU,~J :"di:rI!;;k.le!J,~:,~i le~"£rba,,1'c,'1! i,' iii. de Nfl :fIr 11' l n~ ~f~ r II ut I f,l' ~i:l,'ii jlHkul'i'~'SIlI'd.fU1 ~Jle esel j,' eilcrU I~i- "!~l~I~U·t fU'{j'~l,nn,~ lhli~1J~u!U'~dt!n '~~',!.; .Ii~~r.U~ iJl(!'/~lfJ't' pnl{;):,.ii ~'jc' fi.lu ~)/UIH!! kU,!J(!i'ukJurl.l:~r.~ (J.J~ "Niukluclit'" .J,,'~~'kn,f IN~ (}(UTSU ul- 1; ~~ r, " lJu,f$ r1.u I,hi ti'Jl,ri~,hi ;, en len lilr iJiF ~~~/talJ;rr;;r,"e cn/t!ll,~k· ific,i N~~li tfj;5l(!ril~,fn""z hi 6lJ i"fJ.~IFJillll' k'(sbu ~'!'e"~·e(u1~,illl,e kC'll~U ~'I.'IiJ!ldrl1 He 81;'I,ni~1!J V.I! kC~i,ul;.,. ~ i"nl ,ol'u,tl fJ kii,fJ leJd e,lu; I I) i 1~2"~ - S'II1., ,AtIDl'.I'Ul'Jnrl~l~ /J,U' ild rll'inyu Ptfff'lj',sU'1'.lIil, k uJl~b,d, kt!fUii.' kiT· im.du'l~if .l/udc. ,cdcn~t9'{!,eg,i M"ibi blf ,'IrlV U,,,. ul'urrJl (Jl'uJ€~,~ nu~is ~

tlug f!'J;O c.i~,;(h~ "fltl ~ ~~J,(Jll uJ kt'nldfsini' l/tJ11f! ,t!'(icr;ek NCf.l.l bl,. J~ln!lu m i,Har.rSJln€h;n iiirku,' r,lz."" giJJt! .'''(.tl~';I' lJ~du'NJn Ju:mlf!n, he .. j:f.~CU .rI~Jk{ur,!, l/ur .. \"r~' l~,il'r& krnlltJ." I,r~ ~1J'~1 ~,'j"N nd« ue k.l JP'J",ftll'cf l~';!l,(JS,fiSJU'li.'U ',degUdlf'I' !i(~UI,{ 1[,(3'111£ ynk.l~u· .

,lVlc!l~JUIi .lu,gt~'·n bu ,;ok; IL~€!IJ' ,~~e'uin,Ur : ,S:r,j'g ,{N! su,i, . ., Onlur udt.du )fiifl !';r~ n1lJ1if:,u"atdlJri'j' l~.te~ ri'tHle kunu$uh",ul~ ue lirw.'t~,~a I-ckli u""CI~lfbuU'~ l',~laUi(~Ji', ",'ul~ ,F(jlu;n~ s~y'u/J 1.J~ b,{J;'!J'".~ tn~"(u'~' ~ i lil It ~,~ !J!~ll 'ID't!' I ~'k,; r '011 u Iuun"w f~(J".I'fHln kl/pa/, y'Uj'l,f,j)k:latu~d'lt"u~ "'~lc.~'U{·rck !JtCJftJinc iki U'11'~ sur» lur, ildl~!£(~-di Ui't'i"Mf!UJi~'eJ;!· Ilkn~ ~r,~ lrfi',~;u.J't }(."N . .:n/uril1'u!~ 1¥',llin./f! ,nc1di:U'i lrlu c·n cunl i C~U!.rf.~. ,61i~~rJ,f·:.itH{U'l JJ~p.n~,uk '(i,l,IIJ:~ ilelir:~t!, hi,,~" l·npit.uU:d I Dba'n'; sl)!r;;yrrllsi dtill!/fl.,."

Gllll,el titulY#,fj,{!1 'lit" ,CUtut,ni' blr un/u!l~Sf~ £{.'i;} e N{J,g II Ij'lU/if:,~~ Iff zu e 11~~ ~k, ,,'irJ i ;~ji it. n hI k ; ste ... f/j:ci',J'ir. Sunal ';J~ /ikircld r:~"t:,. l'e !I'~"UUH"~~; tccrit ~ l,lUiin di';']~ Ier, u! itler, idCt,di'~i nNI.n~l!'/(,tl! da gel II (U'r R,i;, £i,:r, 1(1 r 1. I (J ,1'.1 VC' l1t,~ R:linc kurlur Jl{·h~~l§ C~NJ'd!/if!1.'t ~ekiUiC'r;' U~ f~rt I~,uklurl. ~ lj}${ibi .. Idi r,~~1 IIh~ IU1H Iv ~'JriJil.~/a ;tli, It! So (f~ klU, ht'Ui ~1J$.r~ bi', In,eJ,dJ'.IJ' J,e~ Itikldsi',u:JI!J~ ,~/njlufl ,b,;" (;U~'(jln11 ,em lye! o;~e ,"Ull'(~.{ Itfj:lj i~fiji ve ,ij,u t'r!~hl'~ iin(huic I~usun; I~kckkii'", fr'i. U le::;/.;.~· ~nCli' Ita i Cl.i~U~ l ,k. u.ru t M~ CIJ., inani,luruH Ylku;I '1JO ya ..

~UU'(I kt~bl}.l.(.rl'lU duil~ heir bir i',(,do';p luanl(!~£ solundur.

N(~/~.'#"i"& j~e (~(ti!) I'u (;!S()ll) U QU ttl hnuk, Me 1~/c Jiki',~i uralit"! duo' bit' kl'!ljI'Uci 1.1 (1ku~r'u,c varn,~'~kllr" Zaten lurer Ulni :;'II',~! ,S is If In is "U i' (i! l ma k tan 2:ri!l(1c/C bi rer fJO I U,ik"t. 1. U'~:lf!'~~ i r,l. u {~' I~ u ,J.:.el i In cl,t!If'.i.f~ €J.t!hii,et ~,U fflr~ i nt' dt~b~ ~'rlf,l{utljJltuI2 il{,J'sl/lflr Onta'r;- lil.,duh~'u,jlk i:~ll~ JttflN lnilll£:: ~·n5a,~ ,k~tluhnl,k,l(Jf/'~l.in (J~,lfJd'f'f ,k(u/urll~t bU"if1f~'C" i~"':;fulb", B« soretle ,rn li:/JU,dIU" ;t(!IniYr.!'lfen eN 1~r;Uc~~lrinu'lhl'C N'(U,/.'rl!' bii f £i n ~. n JJ;,r.i If {,i f:' n ka lilE

aisini kOt'/,~rdjl~t "'i,~ lu'~'n~1 I,U"Jf/fl~l ;"i,zeriud:;:; hi'r~'ih in lM~'" letine IJ,"1,. .idr,~ik: ur: za» uu) ,;;,,~t~ ..

re i «"'f,U e k i:.\ fiH ~~'rl" l .-

tl,rtlk SoDl,~ 1'~t :;mi d~:;i',r~d.~~, I~ir Ilk;" Ij,an/llls; iiri,'Hn~lJ!,u' I~/~ n l"Yfl; ; In k,i li~ Y r~,k ~ i bltb r, No ~ I'J'~~Yi("nfll, f }!eui~ 1.~ n;(,rfu~'if(1nu/,l kut"or.,hk {ildr f{I'l'~~$l:Iul{li bu ikl jffj;nbi p"r.ltUJ~,~' riffle ,f,dd; z ,stInk,; td,u!, (l"Ul~ui IN!~ ;u~l) ile r;cl'wit 1.;0 !I ("J:(l n~ {k I Ii "',~/'M I ",1 r n·~ l.rclka!H der .. "-.~~cl(i,:nfll Idri'ud:r,u bi'~ ri'~HitJdi.r (p.~. I~iri"ul,(;u J,fr;r:u! J't l$litd uure u f~ i J" d~ H:~'C~ de g i/ hi r I'rniile(ui/rlI t,i" Vr,r.tf n€l,k'{,QSl !([J,effil /;ir- rik1'~ I~n~ufu-~

(:.u,k' .;"!I:l("u,n~,i'nt I);, IUd..,. ~u,l.unU' bo'ntf fj~~I" ,giEn sol ce:r~",van~' La,. i~/fI:

~ JJ.i~n lari: ar'/~.k li/dr Itt I

W1azurigC'!J I~~ JlIlun l,d,iu d'U:r~' d~JfnHl!J" i,u~ktin. YUk.i Onu o:Y'-

,Slr ,~cY' b,Umem,ek i:n~ilfnh ~'eik~ ofm,;rusUl~, Imn;~ n~ olm~(ihfl, g~b'i ,pek ~ok ,~ey b'Um,ek de btlJ,rlah't· hktnn k~nr~u,lmas,runa blr sebep te~lk,1,~ ~t.mez.. N~[e

b~hOreki[ ine de bH~in\e'me,Il'i:lriI' ,~e,ka He b;',n"" a:lii:k.tt::sr yo id u r" Ie k:5. ba~Jk,iJ, 'yerde ,at,aililL mink ~izu'll,d.n·.

,F,~ kilt b;r ,~~yl f],!l"am~ k. 0 ; e.y il h ~~ Q,llmill?s,a ,ijt'Z; ~ok ~,Anun~,fa, h:ag'luiw.l!". ~iil]b[l~j uk~'1!' ~C'I,:kca t a Frn, Y ~ III1i ve hu'~ I[ eden yo'k tu If ~ [tJ 1 n!ii y~atk Ill] d'lU"ld,l(Wt~

ygr~~e ,:r:;ekd lbrl:,ilar'n ,dClmrB;rk (lOU ta,nl,m,itk ObiHIl"" d~l,tl ~i 11; ~(~kl. ]lak lun('[~ y'ap!wl,m'~~ t~]~'w.£~er de bir t~M·'i r tJ~,m~kh,:1,f], z11",~de ~J~"re;r to,~rV"iTden '~hR~eUir''''

~i r, Ya[Jn[J~ ~~lm,M~ d~1Yfu5P,nuR pr3~U:: t,a,kd~r:~ '7~e:kl"~yL b!lJaUaki ~,ksl,yo~la.fl!mw~da h~2i muY'~f:'.· I a k ru J,e"l e !r,ii,~ ii r~ e e k![ J, !l.yn 1l11~:z;-a 'y',ar~.Y"~c ~,k 1'a I:"~da.

k'U ~ ~~n ~ l~l b i.1[e·c ~~ If: n ,mn e'!isirf:' b'il'l" k.udnr~:t ol~ r~Jc; anhu"~ ,1:J,Ufiir":! gi}r'e'~ ,zekiillruUl k.enrl::i£ini, hl1miy,of"

y'i',Jnl"~ kWit!'re'~ ve ~:cs:il;ri~i! g.or~iy_o,,~ak 0' h~l].dle Qn~1 hu t~dwk,~me'l t~· a:rr'fIj,.;nk il k}udre:~in~n ~,ilrU~"·

rrrn t.;,~renef,e:k ItaruMa,ndQ !ef:me,k ve ~~ldr',tn ~,r'~t ~nll a k ~a r,e,'i e II" in~. 'I lull maik. !a~ufidni',.,

~R~{I,nl' IfulikZln, V'C' Zi],mn,!fIj i~'rund'e 'y~~,nj"3n hit

'Y~II"J~'k ohl~~frnna. ,~\~)Fe a~~'~1101l1aij'1 rn!IU~l, 'me!kin ve 'la~~n izedmdek'\ h'ilal'lI'u:zh\'r~lnd;l. ~ek~nl,n 'his-

se!~~ 11\ i ~y~ rma k ve '!,).~,llfifido kii, k I~i f'l~re t i 01 r git~tet"· Im~k. 11("~I:n~de.'ll"" Me'kifun ~l7.)er'runde ya-p~!,'m~!iH l[a~l,m~

~ ,jlr ,. ,ill .. ,_ " ' .. J'

'H Ic~'.u.s'!Ii,e,l!1 r.,~r ".rth~!.': J'eAls,f~~,

1(1 !J n ~ 10 If! ~t 'f! ,Ml(!lFUlil1 61 r 1~'a.J}fl' f 'f(Je i'rnN,n It"unte.~Ue .r;nleMJe,k, m ~'im kli',n dr"i r.

J ~,"

atlftU", r ~ •

101 "'I".~ .'~' ..

lJ'U ,~fl u~ U'il.a.!€J ,,~n:nr. ,gtJS,~.e", '.

!)orJu :I1Ft"k ~ni IlJii!!' t;.f)l JiJ.'~

- ~ .. '. ~ " •. ~_ ., -J iii :; .IM'."

1U'Ji,St:jJ iI')jUt!Pl!:~,t(U J','Iii;~l'(J'e. iad~,r:m

rei ff,~)~",,t[e~' ~f!J'n'€1 B (,l ,i ~ l~',f~' II e_qe.~' ,f;onlln iU}; hlf.~1 Jaid'~'1"'~n' 'Ii r /rJ·'

'~I _j n 'C" I' - "

m n!l U n..-' r. fl.) e anl!ll!! I:[~ sus ~,m ~6

£,f,uun ,~af.i(i',~. .h,asrltt' ,ekUk'-

I f!r i ,~'J,pn ,r l~ i(Jg(l' ~ kin l,~ p I ~ r n' '"

{lIl'-t.lf k n~~ !i'f:lif!l'er~" n fI Tn ~~'h~'n'tJl J'! ; d#gtltJl1iJ ki(U·I"i';tU·li1:n'~ gi1'I/I.le"U'·' Trill T"e' Idr;. bi'r /,f:p.],i"s I's'fJkt1:rtllf; .. tlnrle rtihu.'meden lu)~~u,n,Q tecwi'f

i~fi.l lkn I'n,e i l,~! (.1,(1 uZfdd a ~llIl,n n I ~:"", ,nl!O' ftle (} "t!'!J[,~ gi'(J'If'(lurl 11{!,k1em ~Y'(Jr.

Cemrell;~ {Jif?tl'fn r~k i a ks:i)/fJA,CfJ i

"'. 1II··'l. ".l " i.ll" .~,.,

fiU'U:U'1ot U~.tlyof fl~ u~uya,K.,r.f1/r;

kri!1'j~a rn I.f ~I!'e "~ kfU:itJ r kn lJa \li;e, :I~~ I a k m i kg'[a~tQ; (J J'ur $1l 10 I.£'u n

k)en,,j/i,'n,e eo,we ttU~'Dd;.~ 1.2: b;-r J,r.i~-'

iii'. ,l·'} .J! ~,'

ga ~~:trahr~·~'t!'~ ~1~lQ f1!e ir.'fli,r,f~s.e"

~e·~e'n. 'itlk 1"es,ir[e,.~ Of:DJ'Un ~,eh~~rii~ ve kt'lr~~'~k k aInba~\I,2:'~ j,;;'18[rle k,a:y'~~ul,bni!Jda,n y01 a!m,a'k.~ b,edl~ner~ Rf}':S I'~'rrn Ie i's. il,krl.tu e' Ile.r d.Clj'i' gihnc' k II 'I nil Y nan ,Y'o ~"

,iar'1 i'~'(1'rell(!"u!k rJl~y~ Ifl"f,m\ak 5ureit r.~,e ~iJif' ri d n~ , me fti tem,~ I:!il et me k, m u'h, Leli, f 'yo 11 ~ h)'p,1 an ~'hu:l

merkere b~'l,fla mi(J'k'~ bu ~ u n'ill ;'!Ii_" "e'lf in ~ fl'zi!lt: I ill l, J1Jjnig. z,Il1Ui;rjeSl'i'nl ,en' J":$a l,aUatln ~mali,t:,r.' . 'I·,

tfU'e-k'j :SOfjll SO/~'I" o.w,ui tJ,ko[~!J,r ~~r[r!,k ,cUi'r,e'C"e'k ~~ilr'e n[c.r ve ei h,c'Ue Il" h~ili tl it e fmre Ie '; bBNhl bu ~l!alrl :i:.lUl1;ane ,en ,,--oJ/.: mU'kQ1'!p.i'tnN~i' @\dec'ek bit ha~e

sret'ir:meki a~I,1~ft Y'o~ ve sokaklara i'fftTe#l!f RO !)mtJk' g'j hi j ~ k 'bICJ' k J ~tUJ pie' k: k o,b,'y V~ ~ t!I ~tll ke'ndiliti,nden o~lm,u~ ,riilli 'sriirilnen~ fak~t hJki~'

kid'hl z:ek,inlf1 r:serfQ'i' o~,~n !Je~nlkl,'e'r,~Nr, Y!Oll.'~ ~a,r I, i ~tU;le ti[jrl;l d,6'ml ~1 m :j m k ii.n ~:a:t,l. b el ~l"~'~ z 0] ~[n bi,F

z'rf:;lI1l1tn ~~ zer] Ild~ fftrlU',a y ~'[e.~ bi f ~.'i g',""".;!J h 11.e k i~ in israf edilmesl ~~rud nlaru kuvvetleri diliinU'r~

~l";k .ze kin ~ n i ~ru[e'r~.~ zi k I ~alt.ak!, 'ku ''I Yen, rim,j:d l~,~ ~'(U"f'U { elt'f c,rnl,e,k; h us us u:nda: O}"'flMld~,~1 f't!'J nil pe k

It o'~a.'y '~lTIIt~u"rl;;; Ze k.an ~ m 'b,u en i pridll~,J if Se!fl~fi'fi hu d'E:'F.'eee tias:J.fruUa temlD ,eUikt,en senra IOIl'J!'!.:m

~ r,r/"tltkem'e ql(? ;ltFn ,c1e:r~c,c~h~€ :yn~se~m~~ Ji,ekru~'-· 'Ier.h~~ zaman ve mekfifln M!i k,ibJda'f ha~im, c..hU::;iiJ~

',r.irU ,R~llal~a~ i.;jiQ bUR'u',rddi' yu k'iS~,1( ~eknJ~in h'!lr k,~,~ zaJ~1'lni d:ii~ilnmek. kllaytl ecl.cr ~

I eri 're.f\~e-~V'.e I i!l,tl.'hii en' beeer] kl i m l2: n {:l8,f[r/tll1' bp,k'l (qaf'.

111:1 J:~Q.t1Jj s"uullkii,," ~;e erde/~

l,ek I ff,eJ'in It,e!1) d; kf1lJ ,d; s; ~,i 0' ~ .. , ma« ii arnai k,rrul is;"" rlen fI,~lZ""

fe,nl'e''s ill e$ga '·el' I~lltlis(!','e/rrln I ke',rul,i~lni lhn/n e.JemJyel1 IUd,.

iJniifufe' f(Jhl(J1Jn~la'$11J,e rf!'.5snmln r Ioil' ,k,(iflf Un da [f/a I:l'a f (1 zl!t1"

pIJ ~e ede'flli!,ti.e" I~a $' n ,[ a /, I~' g I[i "~1!1 tl'll.t~ ""l'e s i' g; hi ~li r ~I!,qd If '. A,Jl",~' k ,on n fnk,;p ~.deh; 1m k ir:b'IJ

.~c. I £." _i .,"

an U n ~n'l't ,ace ill! ~J,!'.r ues e',~ I,n'~

!Japmuidalt. 'lf~' ki1~I~'f' i.f;fria" ~n',el (n[t/ell O!lnl Jl'lz,la pl!linll J~if-

m,ekl 'n b~ltk'a ,~,n'e' !}'OR 1~(U"'e~ eel< tifT',.

i ,'te ,rJ. 2: fJ'~ 1'11 m,Qn dl!'R 'e'r';

sa'n's'r,~',z l,fcrU.leri'rm QZtllJ,r, ~~r..i~Je.

iJ.'·I'~'QJffn~ o/'rln IGt1rp s.aflQ{/c,i.r I'[~e erdclle'k!:Q,eli1 elin6eni ,kar"r-' rhg ~ ,k,t~Im.[Fdl el' ri I e,m i n.in ,b![~ ":it i k 1"(11 £.11'1-(;1:.1 en" f'i nfl kapJ /,1 fJiI!t:l ~

'J',Qio,./ak b;r ,~[lamu~ Iru'€ul' hi,. ~'[~ ,s,r r.fI,U:.da l~'(J'-p t(J'!J~ ftll'p,l If!lt:l

2[

ktJ'r;,frthrk'enJ JU!JJUg~1 k~!lfe ,b'e'l1Z,(!r Ijl,. !J e,n 1I1 Ie tJ'.a $ (inl1 me·, s.i i'ri'nde Gt:n,dics,r"'n I. ,,(I !IIJftrUy fJr "f'.e' ,~<l'; ''fIe sol kr;.l/af1!n ,6,5'· i[f!rdij,; insQ'n' lJ'~f,ik'in/il'eri if;~'· ,de ,~il'i~me!Je fa Zl' t1l'tI!1fJf'i1 ~ I'i~· Uin snn..tll I[te Ji~klr k(fl~Uii'l~Ul1i lJ'I,t ,f,(JS ri II f)1(1:$'!.S lr1,a Iii r'e (j ~lRr ,e.dJgYJr· OJ

IQ'nu'I1' i;;.i'nrUt ki ,rM~/$;n:.i'. ne.

S:~,g'fI i' ,H! SlfJ.l,~ i I f'J,/.;_WJ[ t ;'/el'ig'e 'i'~ .is/; Jdf,fJle m~ ri~'1tt1 k ,6, f'n ~·,e' f!f1J~ ~£: luu;n~e/.erinl oJtt'~'I'~ ge.'~[i bif ktn~ l!iR ,jJl"g{i'!~ un 11'n ,(11' i C,I~ "J.", QvJ'am'f1'k i iE/eye" Ii,er Stfl1J(f t ,fit' likEr n'amh~'J,i,,[ dtl'r:gl]JD1l1rzrn lnf,lin[icli ta'sm;1 m,r~'r'eb,~ on,i~fnlrJ~!1 h'l~' me,lulr ~e/'ia2 i ,1t~/eJt!r;:fll n '~"t[rnde,n ,b"i,ri[n,e i([Jo[r.'fI.'rtul.'m,flk Z'!f' Iii I'in den b,; r i n,e m,ensup ~l1'ir.I'"'e'·'

~jI ./ ,". ~ , ,. } .' J ~. ". '~,M\

uJ',~mc':K.' .lJlfl,nHJ, Ui]nenl ~~ ,~t"Il'

J"'t'r

fflf! !'.~~"!11

"·eell .. IFO'Z~f II(~SA'KiiAEM:

Ze kil~ I n IHC k ;t~ V o· Z.·UUiU~ U~(!Ui J r:nl c ~ e mln til i'iii H,k ve j,p:Hdlli ~~,~~( l"rl:,erhThi~l lUYB~leti ni nnlan~~k h;.l11 ,Mm~ba~ulfl 1~I,i:. etri'~J~:ndfa kavmlmaktan k!Jr lu bn. rm y,iln. pe~"v.~ n e I e r in a k~ Lctj n I i [HIll siru U ~ I III oJ k: ~ ~ i n ka fil n h k lnn !l.yd rn I ~Ii'a J ui' ru gill m ej! e my III, :i,~ O]:,lfl si ne k l'er<i!Ell k.1"p ~ I ~ [J (: ueere eam I a n n~ \drp'I,Ik.'I,Jr~ Z,j"I11I111. g~'1fiye t1fmilp L.],ika bjr 110'1 rrr~I:~jayl k,e"st~re~l!~iye,rek clij~, • .ofumln ellne gc~blc,ryc kauol.r ayru i.s[~kAmeUe u:~nHlk. ~a.nsjz.~~,kle,. 1 jlJ1i~! her ~ ~,an.~ i b~ r 't e I, O~~ g~,I!i i.i.n ij ~ J r'k ,~~~ n d Ii! aDl~·1. l'J;r.nJ·j!Q;fj'ni gii,ren hl:vu'kJ;Y.t;U'i &ill:i',Jdc'r' ¥,ih~ d~h,n.l ~u r un ~,j)f ~ n il, cl Q;£fTU g i.dcIJ",e; k 1 c I DirK ii y ij :(.0 r 1., M,[],IlnfJ;~ '\pC' b~lnl:lrn~ y~rMndJ ,J.9'[U ll!crilbcy;. M'Cti- ren kU'[Je Id.err i:n rna . .n i nY,ill \1 ~rp~t Ii' iiirp ma z J c,d I~! yam l.ataUarJa ~ i ~ju:~:mJ III ha~] I bl.r yo I :l r ~ ru ay ill, kJo~ yu ~,m ~Jil r I n I, g u.ru~e'k j ; k j ze kil :5'~ v iy es [ ~ ,F;~~ n(~ 1'iL k i r,~ r k I ve by ~ ark I n ~Ull iil n ve U1!lC klim.!lL '11.:i ~ j ~n

o~tli~k ~~~n k~1.!1ril'd~:rI~hil ikLidi]r~ Le$J~lm eU ~rec~k kii~uk Il~i~~H,e,li~lir. ,1\~~klo1 ve 'k.'l,~j Ilipis:,ind,c kkl '. 1lI!1IJ y~ll~ dJJ'gmu~ y.~Vn.._d':BrtUl,1 ul,il hUOUC~l ~!l,blilJCilk ill!fl[i 12 ki L i r s U fU lurrn ~y ~ I~;J ~l~ m a k H!. [I rar i n cl il k.~ .. lao bi r' kllil [' k an a.'!5 ~ n in y am n a yil VI' U 1.11 run i ~~ ne lO)'~Fllk bir I~JUllcdc ~it~'lly~16Hecek bir ~cp(:t ke y ~i1m;u z ~~Iill e :r.~l VI,], ~ h b iJ1Jy van uu en ndiL~ k i.i I ,J,nulJda lbli:l al c I: te n ~ ~ l ~ r Ild e edei n ~Iy 0 r ~ yll'lI,t r u :~!II nil. i ~i.rer Lifer ~,rI!;(!~~.ri "d.cn la~.n]]l]k :ll1.::,c!Jlu·iyel in~le

kiL~ ~'y'H'"

~~nnHJ ~d _ .,;1" .m~;gIn )"LllI"'nISU dalu~ pck ki~~u kke~1 [,a~n\~ciJtkbir ,~o,k1Uf!U 6iwer ,Lirer ILa~ly,iiru.ca'· gIE:i'i'J dCr'ha1 e,le~'~~111 t1i\f,a.r ve,Jli' bier h,iILnt i bir ,k{J~1 '",ey~ :H!J.UJ.t 'kuUarut~ 'tn5ian z;cka~1 bu k~.", (Ia;rb-t d~ k.l~:m~Y~lIi'3k ~C31. (dl.~,e-i SBllctj ~o~b,a~, s8n![h'k'i arab;]. t~rcn~1 'VJrnu'~ l~,yyi!lrc s;ibj ~,al,~m.a a!~~[~I"'i.ni zaD~afi ve~ .nlCk3.n.da ~:l~mt La~~ii'·rufu h;:min edlecek. biir ha~e gcUr,[Uk ten P1!::tad~ d iimly3d,~ ~e V'~f~..il her ~ey'il dil~n UCLu~d.i!IJ taflyaC,i1k"

l~~ h: d:i gi, :1'~:r.() giin del" iC'C c k v,e i ii,I[I~d i:i'i. :k:lid.t r ,m·Lj~· h a ',3 ZI1 'f;d,cce k !~ k C Ill_ne fit dedi g I tn~~ ay ~e b i r 1i;: IJ p' iC'O'~ e ~ m ~~. bu h .. ~ uyo 11" k i bun u Wl SiIJ ~C·:s,ilu'le y a,~.n I ,z; Id i II ni t k IlIl.I.c'm "'c ~f~'a rJ11.-ru k ~'af~ m [ OJ n.)~ lll:;Dik l~ ~ y~~ o\indc ~'i,~r ~c1i hu ke!iwlncle'rllr:l 'i~;~nc clu~,(h.i,iFUf'Qfr 'VC .~on:rL~ tla bu:nlilJfl ~cs,! ,~2:W~ It,~Ig'raJ vc f"lildyol V~SllitLSne iNLedir.i y;er~:e,r'e k:ul.{lF' ~an.defiyQr'. Hi.i~ ~ U r.l1 i}u il,I~'(! llcfl~1 C' n II il~ L i r i !i,~ I[abi,a ll, n eser i 0 I JrDl~.a¥ ~ p In~an lek.,lii;j;~(ilIIWil yaraUlg~ ~e:y~lerd~r'i .BUlDilIl gmn~ ~ck;5[un. iklruJ~,n mekan ve ~~WU!~a.~~ uzeril:ide Ilznr.ul, ~~:u;~fr~£iarJ~ h.~,kjro ~111,acal yol 'Ie ~h:=L:·c.f ~Y!Jn.~k·l~, Jaha. dOff~Stt l~bIJ,!n1 ;;I';ek~~l!l~hni!t1ta;suul!l It.OP-

~~unyo"" Uu ihharlil k~iflaU.tl ",0tdaU:~m.iI'l dl~"Z~rJ ve l.e',irliJl :r.ek.inuzln k~-LiWHlI/la !1k..ltiel m~l~ I~.clld~·se .. ~Imd![i:n ba~k~ bir ,~.y ulnHHlllj"ruulf.l[l biz halt i= k.aUe I~abkfl,in k~lujirHJc dt:'~,Ul zek~i,nuzln ide .. ~n"u'lLd,c Y:o]~,II,yDt'~Z Her yerd.c 'V~ her i~dh~d,~ ya~m1,J.,Jk ludrcli"mil. dlll.t'i. Il'LU,i1i,!lT3 k~ud·! Zl~ka· ml:r.a ~cnne ~M11Z ~;!LJQsir~!,d,c 0,1 nvor, u D~~[1Yil, ~, de,ni{imi.1;, ~('y, ~aHHy~'Un~j:lJe di i 'VC dij~uncemili~ il i I" I ne v 1:. U U ,al d a n ih~"r et gi L i k~u,r L1J n II YO,t" ~

Di~n!l,it:i e:sr.:l]"'h b~r SU ret] c h~,gtl goru1ncn ;.0£,1 ~ n U'~ (} ii nY,iJllru 2,~ vC'r~li ~~~d d fi,zen.d e n L~J en k 0,· ],aylJ~k \,.c ku vvcticrden L~r an i.~~u Ilflahr.'uni'l1 kllhlli'.L~~JJ]7.~ r1 rl~,ld:n.e,lim :: D UIThyan1i1 en z~yl r mah~(Hd~rHe k,~.r~'II,:J~ui.':ii!. Jns~nna hij L1un :,uj~n.i1iW'nH (j~~1 en ve ouu co kuvvcl.li ,L"n· malduk glh~ t!0~'· Loren II i·\= .;;ii~jlhc yok ,i-d Ln.ilUI~~ bit tllt.~ilrrilJ.r dh,,J.ZI b1lllil ~fkag,uJu·. A';I; kuvvellv liok ~'r.y]er ya}l~ m ~ k anea k il'U U U ~ay~'~ i nd e nil ii en k u nd ih· ~ IJ A r~I~'~ i~H:L "J' in : u .lUI' i!d hl·~[ lEluklll!:HIU b1u!'S,,],ydiUII lliin-

, .

)T ay I k iiIJ hl u nt'll un r. th~'hlC:si !l !J.HoU· U n u lcuJll1 i1 n :t.ek ~ ~

run ke'ndi~de tloyJu,~u kutlreli g\Gi~ler]r,.

F.iJ:liilKtk;1, [ek£unuJiju in:s,:tudi'l. dtJ,rmlJ~ gi hi g;iJr~~nmC'~i OpdOiD sonraki lri1l~n tek.~imljllcd[[ iJil~:rJ,n zt'krtisu~,a blrNlk~ Itnu~ otul~SI ihl~1n3~~ni hatl:rlilhyo.r. Na,t!kim uzviyc'lhlli"l asrrlarden bcri rlcti~Hnc-d:igil·~,.llfnl~ z,c'k..itIJ[U~ y:U~,:)Jl.DgW .JH s,~ycs~ndt'l ~l],.sac(i.hg,~n biUUn kaz.3w1H;lilrua.a s{!'hl]J' o,ldufr~ 1m U~. go i hi b 1.1 k.azilne ~ ~l ri l f; ~J,Ul tI iyefl U re LiIi1~ e k. ~ C fill die le·ri k.al~n]yort.t~~ H,fiU~ vet,~ .. lIiel~,ill!Jl a~pr ,~rne:1 g .. ye'~,i: i,~c .~cH]'ikaiJHiyeUar kl1JJ~~UThmJYl bckl~yeC'~k yre~d,e b::'r'b'i y c v-e l.a k I,~ t V;tLS} t !l~arllldEl,Ul j s~j ~ ade

~I"

0(uyoru.z,~

D,ef.1I[~'cc;·k ~~ kiain.a~ In S'Nl!jU~ ~n~~nlf'c.JCI".rc birbirlt:tllnden ayrrulan sayl!-ill.:t.: Ylld~zll1n ail".a:~UfJl,dil bUJi'ir'l nl1 i~ hay~,t., e]'Ve.ri~n ,ol"ac~k knd'ar ,~UilC~~ ,I ~ r~ ",e yak Ul ulan ],;]"F p e k ·n ilL.ill i,]"'d~ r ,Esas.ero 'b u I~~,d~ r.e IlrJ~r D~an h DJ:ya l ~ ", P G,k: k ~~ it k bi t k,~ s; Ilu il~et:inde r8r'u~,cn ;n!i~R ,~;ek~~H h;;;e kiirud, icinde bir PQ,kht ba~, de,g~ldb". EV'cf~ 'ze'ki'unn uutUI1, &~n!1 ku.~ilkl,iitii ,mj~be:li,~lclc' bfiyiik OIIMa~ S I nJadJ r.. ,B!J. lorr U in 'U., I bclk i aJ.e b i Ii" ::H~ rDJ,bd ~r ~ F a~ k;alt n'l: y,ap!iilll,1ll It] G,n f[BIIUeSS~1I!' iktiJilrl.i!Jrrr~mIU;; UU ~r,tt Lu:hmgJeJ i yo t', Ve :6u SO r J. b.::l ~rn~ (.'I].n n Ie k c~ ~~,r ~Juualn I lUI z~:n n k'i:r ,~i i..I fa ~J ~ da ~; l),rdil:2 G fli!lii;i!; ,k1i· bi b~~, dondUdlcU bilLlhril.fda~ ba~d edjY0l'- ~f,a~ b~.lIb zck;nmrun:u~ yen'j Lir diit'cn~inc koyduiulUu~; tlevjrlew' ~'ynw ,:tnmcnrndru ~.ll,rilljn duu,ii m nnkl iI .. ~:.,tl o~uyOt,.

!Ii Oil .-A

IKI ,HAY,";T

Bii;l'iHt h.7I1Y'~ln ed'~hi iii t'~im~r~ rif~ln,d.eUo',. 'v ~II. ~j'1 d ~'I de '~" ,II,CN!~ neur ~ i ~i m I. i ~1)li 'Y(!:. s i flkct· Jl~ kl',o \\1'";:110 Y';'1 ~ un i ~'r'l ~!'5l~,)rlle't 1,1" :

,~n i l ke i'ld i kif ~,~ H m'~:~;'~ ~n~a e,N i yuro ~" I z',d~ edey,'j'rrl.

,Rut'.i".lly;a ~;ltjl,'lnf~j~n,! ,,',p derh~,1 nJrrnlflJl1 Iflglm :ge '~,e n. ri1 LJ h \ t~ 1 i"tru A7U ~d., mol ~lylOl' ~lm(' K ~ ~fr, im ~ 11[1"

~:JJ 'ediyn rurn jl y.rI In i ,'1'i.~~ n'"

'I e 'I, es \ s e'lmle'ye rnee hUf' ' n.l~ ~~ u g U ifl, m n I, ~,iil~ !' I le' l ~~\ ru I uygu n her ~J~"',k a ~\~';rullt~ I k~nd'i:mw ~;~C t,~kJn ~n ~C'(I; .. , I y,orU'ffi". Ben~ kabul t"''flen

_~'i z, s ~:z ,d e :l'y'n'. ~~ r'y i y ~'lIJ'~ p1 'y,n rS~'1 n'~ I ~ • I ;',~~ k ~ ! ~ ~ ,i!I,'~ ,[~,:i~,"1- b..:' hu k~r~,D k;g!f~'I,Yi1 gcH~int'e Y~rnuln~, (eolnSttnsc l i l) ~) 1 rm UI~;tll~ ~ G'i :nd e, p~,ne'ur[ilf~,n ~~'rbdnd~,. eu giii'di rilii,,"'ncde'ri',mi:i!:' ve' e n 1fii ilh n~' m I '~i I;.j, ]'l~ ~ ~I·' nii:t.; lll,t1li1l1l'~Ue sjjk~ I k.!~,I~yolr .. ,., II

'I .. I a, y,i1IJl~ I'm'. ),,! ~ i1Il r~ye"1 ~

i~(; yt~~~nlftik'!1 kcnd~w ken'~~'~fni,j t'i1 n una k ~ oiln ,eI a,~I'U.1 ~nlk, sr~h;trllr., D.l,hW''iltt hi'

- ~ ~I 'ii. - ""~- - 'i ~ ..... ~ "',,.. 'il'

Z,~ V i]I~ ~',i1I y.LI ,~,")lnll! '" - ~ II :"""":t ~

I' h k ! ~ II ,l:' lh;1 fd.~ f:lml Iii ~ t~ [lit hi i e on h"r},:iU:: d,1 " n h~,i k.~! 111-

d \ ~ffIj ~ 7; n l run klan 'fF!IJ~ n't:~'

,,1 e n ~'~'i ,~ey]~ i' i~~ i r .

~,e n,d"1 n bj nd,;t IH l'.da 'J a I n ~:t;, Z~ h I:'nJ e l III kb~~·~~ m hr; fi ~~'n't. ~ Y'rl'r yt'ya, n'k,lllJ for S lU~ U')!,:, Bhr i"i r ah k · ~.] r k l.'I1~, 'wiliirluruynt.s,Ulrrlu:.t:: ik 1 ~~i~j g'81~ :IPIIl1 Sl~'~irpn~cr ''!I3ni, o am;J;.l y,;],I'iITTllru'Z; 'IUlf 'i:c'Her';,Ilb. tcle~H ell k,rd dl~h;i_lifl'''' ceh~'riln,u:< \~~ ~lrn~lev'inb. l.h! deTi~u~r de~~~iil'. ,Ins;'yn~ ki o,Irn.I',~l\:. Idr vllliylet ~iilkltnir 'tel btl' _ohi ,f~~dlnu: o'yn'11'I1'hl k' ~IIJI, k.~ ~n1'l} z,' y,.]~:,t m~ ya da, ba 1;~'!1.r,su·ul!.

c"OK 7..Ima:nhll:r~ keru'"]i, ~1l:'UI U,M'U~ :kar$\!I.f&'Dlda hUe r('i!,I~~mnlii~U Of~l'nimm")',R rih:!:v,m. 'eder~:z, HI .. 11" ;I,n

yen~ hil" :~;rilr~ln~11~un! "eni, hi r ~>r'k lin i~iruh" l!;\~ ii,it m I Yj"1, mnl ~ ~ailm 10 lan 1'~la·ral (~~':t~~ n.d'~'n b~t',~,,; d,~h ~ k~J h(!~ m f;" k.te~1 i:r ~ G,~ m't. {:!Ifill ~ !)~ 1"'.'1 n't.l,~,! i n I QIClI'l1"l ,d@-d ~~~ iltli lb~ 'it h, r 'htl y,iI,t' k e'n;Cn:~hli].e gi~'Fn tmi:ri'~ rl'n11~'

I ii' r- m_ '1 'I '" ,~, I'" ..JI·"-

,C\e'l'!:l:.~nn _ liIi~ I'l"' •• , r: er "if.!'IIU rM,r i~1 lU'~t.i U'r ~ II

e' '" 'I; .' ,. ~I k .. !

";:';I,m,lmlll(~il!~ ~'n~~ZI~Ha"J ter,_· ;f'tme.~~" 'fl':I[l:i_!I!U;]:r)~

hrJ11 'bir nr~1da ]f'j'iil,ml1~'.;II,e b..,~:I,~f" ~I"f b~r'e'kre!'l '" mi t , '~I er d.ii~ iln C'II! m~t .a~kc'li(ilh·," l'-·n,~ ~~,i.r "I~~

• 1 milf'lJ.il u kif! fit ~'i '~1('1 rn I~ti ~ ~;;; ~ r I m!'ilO7:.'ilF;UiUU ,oftru~'n f:'ihr d ~I S ~flly!l iJk~'e~ 'I i Ire'rntJ'y iF:. E.~ ~:I h.\ i: ,;md,( I,~~ II i 1~1 m~l~

I

I ~e'v'k I,(! rim"j ;1;. hi 1 ~n; k r-' !'dl

if.~v k r~'rr'im·i7. t"t~ i!~l;'f ,.

I I ~f"' ,~ev:r;It"'n hi.T ~Uk k~l,!:. '1,-." ~n~n1.:'!lriN,'mln \.,~,"y,'N h1r lahl~'H1mn ~u~.!!.1"lI~!:t~ rMl~ '~~~~~~ v,eBii~h:'n hUk· m,n liil,! r,~~ b~ll, I.e CI!',!iI, ra hi r J II Ii k rJlll~j 11 k opyt~',~~ nlll,~:~I'

~ -I .. ill'

(fI U '!l ~'I l~,7"iI'Dl ~l'lSII '~:r'P i-~~ r

i i,'r. n:t~'I'1:~1 d.e'~ I,i mil if: i1 n

- ~

k ij 'k r m,di 1(:1 n ~ r~ n (" r" I.r·r j,.

rn r,z~ i'iIl ~ j I~ l!f',SM\~ (;I i'l, fj~~ ~111!'

!w!Jlun '~,Jr.I~ !1!lH]~ 'hll('i' (:l{"~,ruH';f.. ~·1t" an 'hhi' Ik~· '\'1~~,!!;~ll,e ~~"'E"n tnh ,jHhk

. ..

I kend'hdni c;n!kJQIIfi ~'nn:liIUI!.

C e 1Ii1~ i y,,1; r 'F hay i1 r. ~lrrfUr sm h'rr ,~,~,hl~F' f'~,l1kiU

'KUlllak, v'elf' ki h,ClYOSllndcl bahCle'mil~,n~ IG,i$k f111Ia"j Ilgfnden,., dO~1 y'e'1i'lliig:l:ndenl'

IB: III" !ii:: . .f'!II r'k~ it ·-·'Vm.rni;n m ti ..:.I'~ ILend~~i.n~ n-;c d"'e'lP'ii

, I ~I .,.;..t. . 'I ~ 0 I ~I ~' _' . ~'1C!!1~; 1(,... ,_ _ I~ ~j ~ III ,...'. II! !

SIf! r:nllk cry-no'si bu QIU nlkil ne$enn i'lin!;

Ve ill r~~o,rugul[l~ SO rhol~rugllJlml rU]'gIDTU:tS~ ... Be~ilte' cocu k ~o nn 'vye:rdi~g'i umut ..

I ,G lu'n rJ'(j z 9 U ~ru! $e', Q'Q C e m]l~: h !'ttl' b em (un tJJ r.

~ .

I OldM' navu"Z'do f~:~Juyl8ye' muv,o,l',i'"

I J( U~:OI~' ,eltrl dOIJD$an ,ruhu mUlda h",1 ,tell" 'Ve d ClI! II [] rdlOI to [fA U rcu ~ 'I al n LUI 'poe rht~,'l!l

I

, IBiJr 'Iolrk I ~()I,'lenime,~ e kend'illi~;,g;jtnden~

A$kl rrH Z ,gibi. 11110 nil u'te'nahi: gu z'e L

'Ii ~ 11"1 I :~~ U[fn111~.'1 nn ~ ~ln'r~.'h~v,e 'I~i.~~wndlr. o:n~H'dtil RP'i~~

'fnru.,Uf, V'p. Ifu:uml::l. yll.~fIlJ Mfi~ ~n i'ni ~ fi n I' y ok h.u· .

C,.nmilli'J'~11,~ 0 ,da, f'uhutl, aJt3Ji,cl'~dir'., V,@' ~h@'DJi 'yiP' te ~e ~ erA, II, er ~" ~,I:iP~ kt,t 'v'e d rru~ ii. n.rp n nu n I'~ ite~m~~( i'r ..

D i'r l~a'r3n~ -cem'i1e ~'i n f"~ ph'l1 Ii fl,<!ll'aIO II til i.ter' h'I'

ra,"i il ~e,m,iye I 'j'n Vi k,r,f.t' 1 h.sa:,rl';. : ,cl.e "1;;e'r ~I,~ de dt~

r i n JH:~teU e d Q~,i]l'r1Ii.i:1 me:y'e~ ,d e,te:I!" b'jl:r a ~Itj 100m' el ! 'SWIP It H:e.'m'u I 'I [f,l'11( ~ N

s~ ~n y ~,Z _ ~'~,n n~d<!1t,f1 b~ r'i nde ~uy'~'~ de:l,~j ~,~ i ~Im~;

tl C; !iJj:~~ICj in u ~ OJ ki (" i I er i InjJ~ i~ n de vl el~ 'I'll e wwru uru c'~a-

IL I I . I _nl ~k· 'I ~I 1,_] d~ ., L < iu

r,il" ~.iiL J,an ,~n ul~,u~ua cli, ,er ~StilllQlJilk.- ,ill!, ~,tli,.1 :Zuln-

~ f ,ay fI,:~ 1\ b H,i y',01": bi,1'" J' h us us] U~ u.~W k 1 ~i ~~if i n~l~ ~~~~~~ r,a.k ye"Y'rn iylII!' I e IIi ni ,~~U'C rs,~~ k~zalt I yo,I!' Illf .. 6:te,kUer' L:ir' 'J:Jndl,~:n ~i~(! L3ll~~'1 ~'er'~L~I~' yurLUth4tcHJ, Mil" y.mnrudnimJ ,lIa, nU.Jl~i~.i.cHik ;me:!d,~rr'i,ni i~; cill~l:nrnne-' nin i'Wik~nJ,~!FJn:i ,di~r~ :l!ti~~e bc,k~i'yOf'~iI,r; ~,laU~, lisedle n ~'Y!n :r,~ U IiTi i vers i te t,~] I s~ I ~ J~'C ~~r d.~ k I,cw i J 1 alU b\!~c 'erre~ fil~n;:l.kici ohtl~k~ lsu ~ueileK,e; hayilt b~il'iDiRl!a.k ka,yg!J:lUnU 'l:at,wr~~ur'., Dcmc'k, k.w uev~,e t c;e' 'Y,e nrud ~ n ~~ al ~c~ hn ~I m ~ k rijl ~~ r~ m Gsabn'· ~ ~1:l'r a~l,]sn l,iiIj I ~ IJ ler bu II~ nm iUlSJ ~nnd d,ci,cn I ~cr ~:lI l]1ilJ'ilIJ ~11\~rn 11 IliiI ii m.k u wtlJ u Ir:~, ~ u -i il rll iiIi .k.~ (h~Hlt~let r; e ~u 1,t,:'IiH;!,C'I"C guvenHec,ek ~i,re'f; kiIJ:t.ln,~ g8'~.LerU", Ine~i, ilww; yolk,~,], 17 ~iril, rollin aybk i~'i.u h:i'~~J.rn'f mu!iiUd dcvle'll ~(!'n}IlII,r~:uiu v~u~·I£csini 6zerh:ue ,~I~,., uuy~t,:iDJ k It I f~ ya i w l~SU si' w~ lC'I!"l{].cn ,11', n ~ [m,1 Y'l~~ak~i 'y,lljhUl, [,kI I mJS i k ",de ~,matuW" k 0] h p ba~,k I, YlOU arda n

~b~l.il iyi kaz;nnuHI,k :!.j;Ut1retiyle ~-oluk ~o~tlitlnu gle~~~nd i'FlllJu~~k Ii;~ rc;j,etw [a,i, a r'ay~3Lcnk t,r. KdU km:~~~l t; K~~,Cf: il~! n ~d i k \rC re.'~~,nr~,e.n ~t~~ hI" liI~ti ~,~ ba k a~,~triii I!~ ~i uk IlfiUNj~,il'hw~(~ :~ulhl:I1Hlfil~S,~ il~~ni el ,i.llJHu~dijj(!Jj ~,'~Jjobu~ Uc J\ukJ,iII".a !If'a~uwd,;t IHlubijibeir~~er ,cel"ey,~n

fllui~~ inu:~ I c k d.o ~,! ar ,ar,a !i,I.n.d:1, ~~ kll, h'ir' ,e~, Ilir 11ilt j M',L}~I,e~jlnlJ~~,lifi btmnu, ,~e'v:iIDcre,k du',duk. 17 Urn Ilsii .ily 11[(; yl~lr'i '11,e {L'Y,Jia] ("1.5'l1, I ~ r,1,lI ijc~~ l ~'e ~u~ m,e n ifi3'~K1<G,1 ~~:r - ~i'\{! l,~ tWo nte k i,cop k ~rh~,IIg[j~ ~ k Y'E:! fwUJ ~~~ k i

ku ru m:lnn II U ~tn y ~ll nil:, "I"ultk ~oeu'kJfDJr I 'fil i yl ~ ~~V'rlld i,ftii~ ~ i M,r.ir U I) bu n'U~l ~o1 IU,\I U ~1 ~~ek 'i • .,.~ ~yor~Zl k Du,m],k i c i Kt.:n ~~I~fi I nil~'i m~Dtcn !1),I'cJiu:i u kaJ,ar. Ur13ddeie:n de inS,i)Jl1, gi biyifi~U~m~f]{uli 'Uf'elel"jn~ a.r~'· lJ]al~,y,z! A~,ri: v'e ql~Mi ~il~" IllU~i,ki, u'r'gltwi,z~~,y()~m !'UJ n wJ k ~~Ui'~ I i ~ h,~' hudu r! D~

Se v i IlQ'fe,1e. du,Y uyo r U:~ k i At1 kar'a C. n. FU a p'

nUJ;n;k, U,rkc.,lih·,asuun u,rlgbkl\~ ~,JrU,L!urJ ~uk iy'~ bw,r ~ekj~dc Jrln}I~~u"" BUUID ll'I.e,!de.kJ~1ajla;r' bu hailer 11f'd :L~11i ~rn~ IiiMI :y'a~J ,'OfU Z i ~" Avr UP';] D'Ii" k,c,s t r ~,~it~ rl;nd~. t;a~.nl U I b:3.~,i'f;Dj~, gehnl1' VI1 het, yerin k,erul1, IfUM,de:k ~~:fnl~rJnll uyrun Sle'kiz Ofii 't,l~rl U il:y'~dt ~sl~c,mi V ~r(] IT ~ Su'ok,i!]j "'Ut na gor1e 6h~,bH ork esI~~nu z 'i~~ ~ bu :s,i~!il,lh2 ~~~ erd~n ~1'iiIln,x:i ~~ri ,~ta::H:n [I a n~ g'~ 6i Y~~ar I,~ r lHJI:1 un ~lflu;bul"~? Nie 'L'y ni.:mJ'n j' nede

~y~ I k ,h~!m"ece]c Irj WIlj II, ne k.~d ill' ,~'r ~,hil w~ I, bU ml~yO· f'J filii; ka:o u ~ u hie' n u z gur m~di,m ~ Ya 1,1fii II~ kiBJ Q'Y,QU n liu m ::Uiiij ma,d,deleir inde,n il,rl~~ U~r:i n pek, IDle [(:\ .. gu n, k:l'ld L k'i iJjif"lJiI1.ll f(:j'fe,rek, s,evbuli 0i1J.

~ nn yn ~ ~~J n ;"C nl :;,~i~ h!! u "~,t~ n U.u i I~ t. i ~ ~ n dt:, ~ I'eri'] o~3,LHhi' F.~kil,t~ bu ,r~b1 ,~,~'~lc~~~I,tH"~~ hep ~ai'~3 ~ I rnl :Iy j ~ i Q;i"ne 01 rnw~:1,:k, ~ ~e'rc w'c,~ L~ IH III I ~~... 'Y i! y~ nlde IliIJ g,tklde:n lfe,~ 'I ref\C k ~ I['~C r Ii bel~ler~l~ d,uy ubBJe'~k ~h.t:iy~,r;k1rt.,.J rowe ,cl.'e)!~~a:.,i~i kh~'~le ug,raru.lm~:e·3.

~i 11H]jd.~n Jila~lr Lu]un~~al,I,YI~: S~n,:d i~~:cr~uin k.a ~ ~uliiIl]il,r~ o~,c'kw lhan u.n~a,li!"a bel],~e:~nez ... , G,e~~,1i1 iiUi,U'ld ~ ru UIS~ ki i ~J c'r.i n:i n d~ v ~,e~ ~ e ~~lIl~le s\ n ~ ,A VIC" Y P il~: I

mas I,e:kdn~.],~r h WI~ i~l C'Mlt:idef'.H i d e ''I' ~'c t, ,i'llJld .1IUll~ I;] n ~ [fUll' ~'San'ii!lt iil,er'.nd,e ~H~P' :kali y!lpiilfyun de,l:kcl1

Wo]!., ~~ lot ~ lI'ac,ak I i!Ij r.~ Qa i,o i'1H Iii I ii r,. F lJ k;ol.l\ sen

u mu ml k rl~ {u·'~,as _, fI dan J,e,\d,e 1.1c~.'J l ~tFl~~P. o~j:J:'iIl s ~51 is,l"~r ~~tcruc'~, bit' I~ok y',e~ rle rd~ aW,;t ~~ ~'i" oild UI: I~iru trlJ· :ku~ nH1Se15, Ahl1l~n:J"!l~JiDj, j,5"OOO ~.~s'i~ ;m~~i;,k,i,c'ffi v,alr (e,ogu dl~]Q:mii1h- ,o,tar',lk ~:) A~l~rwk~ Bil,r~e,~ik 'De vle l.~:(!,t'il n de k 'i ~i~;~w I Ir[(~ u,~~ k ~~ i ~~i~U:1 ~ r,~ ~ru • :; ilIJy ~,51,

18,,000 dhr, Niee ork.lesl:r-,ilJ[:u: karH9Jnd~ .. ", ()yl~ k~i' her y(~r l n m u.sUkJ ~~ i e I"i b~ :d:JU Lih~ ve'y,.1 y,] r I ya,yliUiI Y'!lIl, = yer:~lne MJ~rc - de'Ylc~I~.~~Uileyc do,~"riU ir'h"~ i:y'o:r;, g~ ",~ n ,I)!ij n n k~''Ygu I,alr!, I!J a, ,~ I c'i!i" 1~~~1aJ.~ 'yeil1"~d e inl tl~p !u,e~ e Lt.~,h;uJ.~ ~ UI,~C k @ ~:~llr,iIJ k I' ~ 3.IU nnU~i b'i r' 'Y iliZil"~ n ~Ul'~l ~~t k ~''; ~;bI,~:1 t j ~ ~ ,~~ I y'Dr~~ ru :, Lti,M,l!~' kl 'j~;~il~if.i, dev.I~~le'~Gn. h~i:r :l'Ilcr-l1l:~kcltle bi.r lo.rke~d,li",iru ,k a nu n u r;,~ k h:i,1 n L r~'r:t;;, ,Bd ~ n imI!~. 0 rkes ~

It rama nil.! I, U jlJ h~JJ'n ;: e n w k se,~illn i ~ijly I ~ bi I' ~gfid~ ~c Ue ~:i'v'Uc~~ni\iJi'r.:: (Orlkcsl.ra, ~ro~~ 1~,e.rIJJ;Dlng:i blr y IU ,k:s:e k, kO~l:; ~ Ii' va1u,r ardan (~:i ~~I~o.lll,~ h b ul un IlJC,il k. t 'v,c, lru ,yiul'drn tilk~ddijm ~lm~~ ~y kJ.tlJr y~ll,i~,k btr tau~nlIl!~~J~W lo~ac;!lJjk,'llr) I: ])cv~cl ~ukwlc~:lwi~i l~nlJJ:,o.;1. k~ 'L~Jlt:rtnde de",. her i~imJlj~k,i biJfink,t~lill;, kli~c'·

leri gtjl,r H.,e:k i.s,t e:r" 'O,n.C'fi~ hie se,ia ~ d i,,]O.rtlilli [j b:i. · r i.c'ik ~ul~l~ k ,u,i,t;i s,ild ,ir, In u~add.'e d~ bu buy J,C'~ d~f,:' :(;u'!I~t'c~cle y'~k.~r~kil kl'lilI~IUn rn.~d.'iJt1~jlpi knl~:rca

I jjQsd'i k I~ Ui,Q:l g"i!:bJ ~ (liID a, IJ!lJK un .~.a~ i ~;~i.1 ~aw l ~ ill r~ n I ,I ~,!l,W ~ tng, I,WlIl~ Hlilry'rilL OJ ~cr I.G'fi'lC ~d e y U ~ ve.'rUl e,:!:, S[,~ ~ rl.!)k, ,llI.mi k 13 [fj ~!~Uiilll 'if'shH~ il~ti 10 i,~ kad!~ut d~'r t, Jan wn ,I z:

- Ne ;ra,~~yor~unU1:!;,~ d,ey~~i~~, hi'rt ar~,i~,IU"'i~n u~~, Cf,us,i] d~pl,u\m.a o:h~I~ m,lt "~' [)ah·I~I~lr~l:n",~' lh~tlcfil~l, ;],e'f~ etfIn ~ 'V. ,s,. ~ 'i ij 7.de UQ ks iI n II d, il ~ u'IIJ u ~u g'~ b~

bugiln, d,e, di,:plollln~I.~~u',,~ 1r~kal, dert a~~hltalmna~~ !:j,lnJZL :De'~"hlil iot"kc'sh'ZHUDIIO bil~~lb'!l, f'uhN,UX L,I~'

d~p 10 UIDill i (e,~ mw~ t' r ~ 0 l G Y uGda da ~if'i !l,ei ~ I ,n ~ ( bill dj ~j ~,outas I z 'i k t i~ ~J~u' 0 I F ~e k Ledirr., ~~ Le I~].C ,d c t a,d !1IU~~ I ~l',In.d.alli:i ~ D,g, U nun S,iD. uat "Sill has lin da:k ~ ~Iel" nli,n i

her yerde ;biu :r j b 01 ~(jlf ii n ii ~i:! c r(~e o:l,ijlicak t ~ If., Din [air !.Wi gill u~ V'C: k~,p,r i~ ~il~rw [~je, ylll Ii'an m!a:I'~ ,;,a h ~it~',;Ji It vI~y,J, k,eu tU ,t;; ~kar,~nd~n :y,j] DJ8 ",ID nbl,cak. ~~filJ~~~.:tr r u i I ~ li!J wnc~.lekda~lar d.iJ beUn~cck~tr~~~~ I( 19j41)~,

'Bi,fUlena[rtY!1 ~ 1U~timi~ ~,~](hn" Id: rnusi'k.i, l~'!~~ 1"1 IIil i n, ~~ e r _ye'rfle ki nrle 11 't; o k (lie' v j,et lie', rnesi 15 Z~:.~ g-el,en bi'l(illL~' de ~,anat i::!l~ti~ ~c ~rl~~kn ~anl1~!ar;[~

~ il k _ Wi Y:iil1 ~'h~ VT'i1I:n d ~ m j' her rn .:I,ll d en ~ n sa k '~I '~, if>l~,¥.d .n g~~iri,lmesi bil~~'1 ba~rn4], blr 1~' bHin!dn,

hyhld,:lt s,l~tem~nt~~ rle ayru ~eyi g'orm~'t'i llae'Fb.:,

Orkestra ~en Hay Dr- 'P'.rt:udori us g-,jTh1:t:l~l~ ..

r i m,i ~It=' 0 ].mn bey n n i1 ~ a nr.1.."t $ u I'd iI t I d,a .~oyl"e n'9;l~ l i = tJ 'T e k 'Ii ~ e Ui "" ~ y eni bi r mail ~ ~t~~!) 001 y tJ,p~ ~ac'~ k. ve ,of~dfl t!'n yti ksek 're'~' ~lim,;1t;;ru lnh·lli~lfi·t li nlan-

~,~,r dcrec~: df!n~'iIl:'e 'Y~ik~elt'~cc'k 'V'"' m,iacna~;,~u:im-1:

nadcli v,~~~yen de ynksc·1~'e@kH'r,. r~t~ hlr o~keH-

~f'~IC! hiB,y~lu~~ k.n7.~lnmf~k 'i~'in 1~~~d;"'1lt~~7, hj,r ~;dum ,iilim,atori,e H~: d!!r.'= ''I'ernlck. ~~b'i y'~p(fatJcw bir me~" }!a~ e y,e~ 'Y c'y fi I j')1 ka nhll.~ t'(lt'A :tec'e y ~'l n 11,;;t r I, n d,~ n ~o ~~

'f'i{l"y'iI k:td~;t ~d}l~ iii ki.iHl IMJtv~IJr r;:~~IIP ~d'e'.~d ~~" hiiIJh nrk c.Ii'1 raya II)' k'll:SU,l; bilf' It~; mtl~ ve ~IU'1 bill"

I n:!nb:]'l~ ~,~1,!11l'~~f-' m!C-~'hur ohifli'uIlJl'.du". jl B'.,\:II' PII!';a~ 1"1 nt.us j 1\.1 mnn ~Hudkj b~y['.hnfla ~di'k ii m siiren

,~.~Iruni.y'e~ h~ i h~,i ~dlTd l1fi~ Lu diI~iin.ceierj nde ,iip:~IC )'ok k~ Tlle=",eUi. F ranstx ~a111C']hU'il run ';ilh~nHl

1~,~r~l~rn'H kas~ehn~.~ dle~iI,nri; Qnn~ n ,~er~l or.aria ,s;~nfo,~dk konser!e,. j'l 'P ~i.hidih;:' vleriBr vt"'rlrkc,es," h"~H:lh!jr 1:"t:l"'e~erl de h .. l~ka yer'ie:r,de ';!llnf':iilJk Idaha

1'(0 k k~"Jl ~ It L,1'r~ n ~~,~! n n 1 ar ut bu ~c e e 'rn.$l,e"t~ a],e ..

~'''''d· b I" _!II 11_ ~ III ,. II." I'~ ~ N - !~ ~I k-

~"i~ -: lei ~:1F .:l flu:ml. ,~ o~ u ~nl! U n n 'l/l;J u .'1,$' (,I1,n Iet me '" se-

Y'I'r,e~iiJi!Hlc 'LIf!ftHd ir:' Kon~ew'~,:ilh.Hlf' rnezunu oleo m~h]r'i)ile yak~~I,k !"l:~~lCak, )'1 ,r'~erde' ,~ah~~'r~,~r;

me'seh~, IJ, ehcr C:u/e~,de h p '"r-riR'c/' rnr1kri/11I ~,a.h~ba 3r~l~ "It~',. hiiy u k k.c ru~~r p-r'iogrfimi~r~: r;a~'aili"-'

'lat. DIr" PT:H~h.11"lns"u ~I ~o:lJ,elil'i mem,~:ek,el' mi~ it:'in, IdD tlli ud 11 jj",j' b,. 'Z; H'ro 10 r k e s~rmrl ~ ~t~ m:~ z - I ~lI';gU si ;~ olar,~k ~, a'l.eli"lde kO~6:b3~:1 ba;rla.l'lfJ,dn ,1.e~k 'Ie s'lh.tlll~rln' y~ kml,abln h:m ler.,

So rn il~ B,llY Pf~e LOlrr'i IS yu kar~,'k i ~ rild e si y 1 e,

~Uph.e yok. :~(i lalyh1tllll"in art:lr'~mas~ ';Ifin~' en anel! luurdbI,~'ru~,~ (1~·~~·~'(in(i~1gfi rUlil b'i, idd1.ijd,~ aa huw

hmr'JJm,u~ de~~!ld,h". ~.~ki ~~~h~,r,ee de d8ratl~1 ,aY-lml 3~Y b;,telurul", h'u gffinko YiO,n'IIJC 0 $i·u'nan~:,ar(fj]n-

beril g,~Br birwken d'i~leklerin C'umurhwk ,ywH~-

t, J h da bil-i,ari I ml ~ bi r e,$ 6 ri 10 !"m,u ~:b~r . -

, 'Orklestr~ ¥e n!,hui~ll 'ik·lf ... :~'il fe~rin 1 '33, c~fe KiilUlr 1~i1km'~h~U'Hl '~r(n'ilef1 TJ,pUrO:<l ~6yle cl:enH,.,

:H'~I~~i~ ~'(\sker~i ttrm.onru cHrkesi:ta:S,lnl le:i~di ehm,ek i1liere M,Ui '~lHild~J3;ru em"incle knh~n ~!lII~,'irt rnes-

lekh,~latutu~~n i'~l_ 'yd once b~rn g'olrmii~ olmn-' lorrun.m!J ib!lt'!:l'~hlk I(Jrkestrnml2. ,J.rlistl~m"'inin, In.! YO].z

rl'a ki Illn,kklrHf1dlln malu'Unll kl]]ma~a'n iJmumw bir mJ!lihzunIH:iu mucip oh..l"olrdl;,J .. M!e~·e~eyii ka.l. :€e,de",

ce,k kll'Flw ve tewr~ 'k,;BJd"O'sJu deg,erU himffu:~:~jn~zle

mUl.;JJm.'i!~:ed,en ~lkml~ Ve n,e'lwce'~e'rgrtmJi~,k lYDzeire bu ~

~unil'J'wk,t~ ~~e de (?). b~ gi'bi i~]~r,~ hiibkan V'e .. k,ii~~t ,dti:ir,~~et'~t Mu~i k'i Ml1i1Uiim Mekttb~uDe aU

m,e$e I C':~'E r j I~re k UI ,~11 e.m i:y@ ~ ve (!tl. 1 J1J khJI k ja h ~ I e'hin~k husu,sl)lln']~ di'k,ka1.U ,dfi'!#ll'arfUhkl,;n'i""I, ~i~~~,dJt!'! 'Orke,.tI!!'t:;tn"i'C1 tetbi,yev'i ve k dlltr~re ]uti~h If;']H~m,m~'

,~llet ~ e m~,:n,n~~~ nih ali 11:t k 'Ie: I Y la k ~1\ff,iNJ'Yi] m~ubk !'ari i,~'in Orkestramn i;hltiY~\thn'ul:~ i,i,l ~,~'Ieril h:il~ h enli m.iIii e ye'mJlf:"m,ek teo ve ~~ bl~ica k n c~ il,c,e I ~,II'iil~ ~ ~ r n~ek

k ~y~n:antu d,1UY'illli1l'lalm[Sk~;i.dlrhlJf'" 0 kjldl~w :k,ll,~ ~t~l:ko~Jolr roef~url,n,n hu hUJ~ul~h'Uj'da ~'!c'n'W'i'l" V~ ~If'~ ~ ~t I HI yn ill" rn an! 7..1 cl i lern e k :t..olr uncia 11 11'1 U n 'U 'Oil!'~m m. OJ

Sonraki ~'e r de hn~h bi1~1 fHI. bir' :ri,pn;r~ln ,:.tlrl~ru~1 ;'l.:yilkl,r!Jn:l"un 3rtllr'l~m!':i:\~MJn~ i~ten~i~,I~i..

111.-1 :k ~uJ~1r' ~hlr,ar~~ V~ ~~ddeUe mijtlalr~:lL oh~'~1 oln ~1a V':'IJ n'l in bi r r[,~ pe k hl,1l i ~ See be hi v 071 ~dlru =: Orkl"".~tr,a :~st,iI nianbuld,1) (Snrayd~) '~k~n I ~tH~t!eri~ k.3,7;,::m~ h~]nmln~f,rn .. n tam !I;r eend~t~ ~1~',Y'id I i,~'if!,~ d~ ya~ar]c~nh., <;iinki S·ar~,y t'Hiatl ~ne~'lkkl~1iIJ .,~ti.Iii,:tk bieer ~all~1! :k U'1~,liIlinrrnili~d.an b~~k,a lah~a narruna hl;y bir ~e'r' (;iretrne1;. Sa:r~y ~h~:~I~tl,~, mu.'i~k iden h~~k~ hi,-; hill' i~h~ ~ah~n'n1'ly~r,a'k ~~'ki'l~

de f,e t \~ t i f i 'I e n artls l ler ~JU S JJy,e de Ie n U C ~~,!f. rm- ra~!iurl~, ~~ol'iy~li!: h;]t],i.!IJflA1IJ~~ bul,lJl.Irnn~~~n'!1 ~ S~uny

[;1!',,'mda m:u:s.i!d ne. l1JAy,o,l kll~,anm.a1a.f~ dm ,m~J,kh~ [i,~ I hu k. ~ erkestr a,y-fI. bUlgtfun k j,d 11 en 1 ~ I' ""'~' k all la-

cak ~ar i~t ~ i s~'ll kJ eri-nd'en ba ~kiW it ii 'I L iir S!~dl1 b.~ d ~ hulunuyorlar. Yeterlnee 1j~W_~ verl~fnel9:e. 'il,k. 'r I r S!lUa ba'~ka i~,e g.e,'i i Y~:rilt"~,e r . N it: te k 'n:l1i.. ~'tIDf.1

Ik~u",~r' ~lkm'il.l§ In~;s!lydh bh'k~t;T k;~I' n"r,,1.acl~klll nyl"wl miiJIik: lsleyenlerden birine btl ]uili'eketlni,f;l kuru m ] itJi, n ,~~'!i',ilIJ"" 11 €) bU;::aJg un~, ~nl::wr et m e:si n'i

~:li';jy~ed ru,ti m Zjl ~~n gO ~~,e'lt i ~Y~!J,~a Iftc ~!d U II m,e';fU i],i rev i sc l~u~~:p,~e'r'i j,ay'd I.. ~)e:(mle k ki ayh kbrnln

,arilm~u~~ h.,et" ban,r'w bwr ki.'ms}ern'in ~se,ri ,d,etn~ Z'O'r I ay te~ 1 hHya~II]T~1 n soQ'~ucu 01 m u,t ur '"

liu nmi'U naseb cUe b'ir de 'ta:ri hi h ok 1 k ~,[i h,~hr"

la~a'h m,~ 'C~'!fJ ~aknlill;;u·lfU ,~yhk'il ilrtis'uer].e )'~'.' ,~:~:hn~k ~,i,nde belki de en e~'lrd l\'v:rup~ m~m~

leke~i Ti~lrki:ye ol':mu~hj. BLnu~ h.~I:yml ffil'n,P.8:~ mu,'~ikic~ '''c,deri~i. - ~slrnn'bulltl1ak~ m~I~!'lheclell~'

rine gOlli1e -- glpllt.~, He yittZnll~1:I. _ .'

ArU~d mi1.AeW pa,iiI",aJ 'He ,~hiIJy eUit', :mi k."til'rda,~ parjl

h'i!lJya~1 p\arrrnruat~nLn UCWWldD dQndi1wuJtn. Drur~J!rot u,~t'~ist '[llllJf'l~yl, dij~undng;u ,~nda hiilJlL~n heye,c'lI.nru~n k',:aybeilern (Au, ,rnomet ([I'll ~lj~T~~~tQ Il:le'n~e t}, ]',ar .. ' gent U perrd Ie s'ent~Ment elu ben~l d~rQr,~a tla

'L Turk ,a {,:Jj, s;il'~~I' p~ranWmiJ tj)IHinJ'U i;..~,~:gl i Ie' ol,n]JI,

~nk1.lIi1tmsli zav'iyles,~ndle(jfIJ iyzah ibtmi,,~ir ~

P''rJ rfTl!J l 1i~rel1 rcn far (Ui(I,!~'f1{,i.

Turkiy'eJi ~inr'efllJ.e ~mlg~cdardnn ~,lkm'll 01111 ~=:IblDJ, 5DJYlll~n !O~jj de O,k~:rf]ali'~m kdt~,d]~~k~eriind~'fJJ h ~~ !lr~'~Tn~~ far au" ~

J},o, fa i, i {fg,~ bile '~g n~ flWa~ l'

Mahl_lIt A'agJp __ OSlEM;III!AL

ME'VLA 'ANIN' -,'·U.'A-,LERi 4-

.......

""', ,~ .. .r:". r-4! j~,~.:. J~ JJ .;~ ~

,~ ~i J" I ii~ '"'-

~ (' I'" .,-'J ~ -rJ ~"""J'J

I~ ,Ii jl [~..l. ).l ..:,,~i ,I.J'A ,t""k J11 j

t, ~ ~ ti .:1:.;.. r~ 0 ~ i; KelrV,iOinU]_I'~Z a §k ,Y ~l ki Ie alde;m d;YAll"u1daiR ,kaUth. V'u.s],ilJl ~fifabl da'i[ma, bizim glf:cemizi aydJ~lahr., O,3)"ap, q,k Mezi~[ bind: J~aram Id'gil d~r'.

IJtud3k arumuz [onlUn~a adem ~abiJuna kadaf' ku-

ru m'~Y'3cQ;ktJ r'~

,~ ~;.~. ~I,;' 5~~, 4::- 'J.:.l:' i tS,L. ~ .[~!, J- -..1';' ~~ ~Ij .... ~ fIIII_[]'.Jr

~ ~

"':S:!Oo. .l. ~ *' ,';1 ~ 5~ "J!

~ - .. ~ -_

A I~ k ~e v.a2:.1!m X'OI ,term, ~ d[~, in e fa, [ar ~

Geee ~er i sJe:nWn bu lu h,dufuD y\ere gebmlle.z de ne yapa.t?~ 5 .ni n b[~UdiiPl hi ~d6m la,~arnn O'P[ f 'e hayret

-lDn~t Di.v aJilJ~ zj aci Ii'L_'i 1~.liQ em!Z d~ lIte ,. Q at'?, ~".

Bit ,arapl!UZ ve kadehsiz, loJm.aktan m,CJlUilUIl1IUZ., lUzim w~i n ~,uUi de, iy; ,de sily le,s.e:~Br bw~ III em ..

DUin ·z,.

B~ze ':: . SiZmln son I DUZ, yOlkJ Ii, diyorllar., Biz soas liZ 0] 10' 'Ian m I!DIlYlD~2:.

~;:. J~ rJ:;; ,~'=~i !.i.~II,J~' ~~ .I ,V ;~ .:..i\.,}.f" ~ ~ J;'~

r"~~ ,~JJ .. ";1 .. ~ !,) J ~JrJIJ! r:':ill i~ ~Iiol S). 0;

,Onu, d un ,tram b "1' blip laD Il~ """111, _g,QlPll U, Ve kJDlbU:'1 Wi n ar,iJJ:S] iii a al iUl!I1i1ml-§1'b w~ IOlna b~r gb;l~ 8iit sO,yiemek 'b.aJhane Ue V na,flJ,m yillnag~:nD ![OrdUmlii

V,D Itl tk v'le :yok,~ u k ,11~ep 0 cl.u r i,

Sevin~ 'V~ k,e,uleri has,ll ~d'CD I~,e[p odur. Se.,ndle gorceek, ,ro,~ Y'DI.k;

Ei'et ba5.~feUe Ibn it',b;U,eydin J~a~ndiIDin balia,-[mlar~ 101 o~dufu",'U ,gi.irurd,illJ~

~ r- Jt L.("',~ l.J ~f ,

.. ~ .

,U1 e: t.l\ '. l." '"' l.:., ;

-~- ~_I-- JI J; .~ ,r

I ...

I! ih

~~ 1,..I;;;tI! l., lUI J' ."'"'J~

~,~~ .

Sen ~1l:Sln; bizl[er ,neb-atlarl~~ [StitUl, ,K~rid~i DJ ,biz ie~ I a k WI ler i

Sen ',oylc;'yensin" btlder :seda~:lIi·Jz.,! ~

S r 'L 5. 1.' - ,i, bOO r de n

. · anyanslfi ir ~'a"a: DI,~~n ~lc'p~ml~~e: . II 1 _, _

t~e~ -- i,yor~~IU1J '? .. ,

U:~1 ~t:~ i~ J~ ,.1"',11 ~:l~r,.l" ,u:Jir ,J:J-Y' ~~J ,~~ oJ.:, r~~ J J ~ ~,Jt .!JJj J\

.

I~ jJo. .-

cjJ ". JI Ji'" ~J!. ur.)' ,,"

£1,"" enln 8n~ar_n. soy~ 'Ul1iey,e iml~uu~ ObUiydl Gak V'le, yer biU:UIIl, g iJJiJ~-_aWJIm donenl ~.,

Ete.:r ,za~,ali~a g U fur' hllsw l 0[1 mam II 0,1 s ,a,ydj [Ii Her' F' ra vu n b~lr 'Um.f,Jn 01:1 u MUI'I, 0 u :rdu.

~ ... ,[iii~ J ~~ ~<4'''' ~ ~ JJ.: J' ,:..,( .. ' I. !~J,:iJ,

JI riifi I!J ~ _'.,' IH U'

~t: ,J t~_ .. J J;L: J IF J t~ ~,' I '.),J~i~ J ,~ .... ~ ,~ 4~ ~. ~

NCf\£Yo b~~:nn koy.s,ahli ona seede ret I'il o.lurum .. ,Alb ctheue de, ,tI~b ciLUn d~';I-- [d,iIj Ida mabut

- ,o~alll 'o.:lll;lr~

Bali', ¥~.UJ !~Ullin 'Y s'ev',g~n .. "

Bit.ulR b un Jar bnI an edi r; ma ksut an C'{iIl k odul"1

... Si'O" [M!gT I, ~Et.E, B I

P.R.Q.UST D'OST,LUG'U

L "I\'M[T'~'i~ DE I I~OUS'T

K 1..I:k I H~n:r d {I,n 'i, hit Fe Il n I'] n pN i,:k 0'1 o]'i:k trndll e I r tt ,I H I' I ~!m k i k"id if: n (' Lin h ve h iliJrri )f'e' S~ ~11 u hi. k and~nl ve k~miklen y~p~h~l~ meveutlar yj'f~tmnk.

k,'udre~ine mallk o~;u,'Udtmr" Proust'un yi'!JInd~ I I'm ~ fill h I !j'~',3,r ~ ~~~.fJ t: C e porl re d en rvey a ~I per son n a g,e:~,

{ " 'l,e f II l'l"l"d e n ~ I JI i 'I ),af'~t d@!ti I 'I' mflj ~ru ilyye~n (j t i,'P :!..ll ~,n,~¥(,Jir'., Bir tip ~~'e~ yin,e ,r~t~go ',Ulfl ke$~eUif,i ¢i,-, hi, ~i n lillJ;;i v~y~ [illiin ad;)m~ Ihemlsru~1 e~m~7,~ hiHtkis

hiH U I~I blr k.~ r ~ k h~ rl e r ve ,z~i I U~ i y'e~ I er i' al i ~:if'~"hl1 in I' !iils'illesin· n i h;e~''":r'i bi r ~~k'!:~ ,til~1 Ul.dilt ~:liUUi~lI ve h~k~ sU .. de .... I~ir fl[!'h ~h~hl,a'l:' e~ mez i h''lipl~ar'.;o Ag:B,:~dQ

ii;.i ~n,e n I! riiJ ! i 1 a;; b~ r p,tt,.t ~l ka ~ y .1'11 rm'tr~I,~ pOI~,fi k ~ ') ~ II 1'ez· ~~l.im~i ver'm~x! BUJIunbl, h~~~,;"]6e'r' yap:r.,khll, yt:nJlw~in ,if!lra~wl1lr:I.'!il rlerin h~r Yillunhk If k.~ik H~b~fiyle b'~r koyn ~ '~m:rn~, i1 Y fin k i1J'y na k t.1 n ~ .. I rne h,;lt UfIJ re 'b-

ra ber l i $t ~ 'Ie il~.7ty a ~ 0] ~ • .k w~ tan e 'II vel r..J '~Y 1"11 }",(" r:l lh ~ ~,~ynllrun b;jl d~rn,e~1 keyH,e'l leri Va,r1f;~lr. l~re ~ ipin d "" k.~'I1(! i~i~le 'm,ahS~Ul tUl~h :g~;tip rFa,evcudi·,

lo 'I ~'I 'iI:I:"iI"ji t· 'D."i'l

ye' W ve e (, ::Ii ~a,. I!JlU1I i'II )P n 7.l!. •• !C.,~ er _ P P I nU;' ~C"

ri U en. i hl1 ref 10 !'~,'1y ~h ·UI,I h~~'H)la,r ~ Q\~,a p ;;,yle O~ln'~iI

bi'r gii Ii'Je hn k rID',:]I~/J~nn ~ I . n -

,~ H~fU I~t 'in ~ ~'c r ~d~ henxer h~,~hilr '~fI'r~rl yr..k·, tUI1".o;,. GU1nllDlin h~rabQIr §ltIl veyn I ,UI in.san,dan .aad'ln,D' Harnlel ~1!'e~1 ~;ns,~n]~'nlO k~nesini ten1.~]1den ~i.r'H di Im~,7. b'ir ~e'y vr:rt'du"" ~~ ~~ Mar,l!zi o~mmHna

fa~m(!'n 1:..r::tm1et i l'f1~imfi'Ufi dairtlm b[r lrallnl ~~~de c'!l me k l e,d i w I i!' I," .l

loSt e P'rQ,u ~!~ ~'IJ n Ie s e r i '[I el . k.~ esas ~~dn s, ~'a

bi ;'Y le,d i r . ilu ~':lI.I1!i, fa 1 ,~ iu~:n.d i il~ De gore k5f:i 1£1 tl:'rlei(~,elll"l e U Vg ~fI le I ~eyen. b'i. r' ~'~Y'li t i!; in d e

~ek i If in tUlh ,iill~bu',1 i! II Crg@I.~n ehne:'k:.l,edilt; bUrlnu

le~:n~U 'eclehi!:i~i is~~ ke~dir~:ind~ mcV'clJt CI],iUl; i nSii n ~IJ it 'v C e'Sf~f' :!il,i'.l~,H,~ ill ilfUl 111 ;.,r ]d!u;a,dal:,,][l~.r ..

~ ~.

M tlrlG::1f'1 'I ]-[nfllJ.eflit. (~~ Marei'd Pl d~,yortii:h.al'm,~

hu i sml, n. rn~i c ~II il nn i ~nl i 0 ~d u iu ,riibi R ec h.er~l e"i n. !,ullbramufililfiHl v,~ nak 1~lini n k~~Uk ~,smli o:ld~l,fu mJ.]1rUii,liur;') ).

Zira l'ruLI:Ml ttl 'D(.~mle g'i h,l! (J Com,.yl"UeD "!;'In'in

[31 e~t!~'r. me-~k,et:'i' ~~~nnd~r~ 0 flo~ ,Dante r~,h'i'l ~ ~~1 em !'l'S ~~, f" 0 U ""'l~q~1 'miM i n, t,e n ntH n,B; u lias m~d!a n !IV ",'e ~ ~, IJu;,~HlIJ de, tHIL~~1 bIrr pnll'gabJlire"d.mrn ge(er@,[k ee.hBln m,c m i fill '~rti ~ ri n a:~r-II p 1.01 r Ilnl ~e k. i yo:r,r •

l~ ~ I M,;.d um I {.ll~h Itlll \lij,.~~' iii Ii. tt~'li)r,.~ n!LllilY'Y'!I" 111 I~i f .'lL! II:' I. ~ H]lil \It· Jot!! l",h!'~ .1 H ~m,l,u Ij I; 1i'."'II U!i~ l' 11.·IIf'"hi yu t 'I: .... ii~ i n j ~'!I.. ~uli;,j,i~u~il; ~il~1mr~~ ~.Id~r.

1'2'1 ,i. \X' ill i ~m~ Shll kl,.·.~P~·H 1:"["!II ~ V i .ilt~ i" l1,u. [0. P l Ih Iliu It!! ~ I~r n n It DIIi.· r; ~i II! ~iII"ll i r.

PrOIl~l" un sa nah gi bl 'i)'i:r ,~an,a~ 'I ,~t~lbirillil mu,iiiyYf"IR hit' .an~\~i,II'l" I!deh;yaJ'1 ~a:~/I.~am;a~., Me~~:m..l bn~,ii~i.i ,Dtz),," ~eY'1 hurad~ W1m'~ i'tede L.se

~~.Ilh ir ve (hiiyD.i leme) dir. l~m'ilVhir' Ushtp r s~y!t' I, P,F(l'1l:lst"lI!ln:ki kadar \YJ aJ&n,e'f'i"in~ d~mQrI3rlmlldDJk.i k (I n-] n d I ~~ n.~, ~,~ II i h'~I,e d e.n il'2;~ n In,~:r e~ ~ I ~1 h,a, he'Iftli'Zfi!'y~"11 .~t!ni'.f.' 'vt! ~t b(~h m,lJs1k,i r,Umles,i,'JH~ yiDJ~un

,dii~r:~e7.;. Plr'oustiunl teJ'e,k'k iir~ne. :glyd~rdruti eil .. bi'S'1l: Ii gl~ n~'w .~ll'l~ I ~In k.~ S, VUJ'"ll.t !'an he y.li: k ~Uli m ii'i,~Lard,~n (JegUdi,r~ Bu~a(.la k~liI:,uill,l'nd!.il bul'll.n~~j:'~:tu~

mu,~ ~~y~ enn'~1 b'ir n,if:."ii~,. h~U!1 lam:~sel~II!'in'i heir' 'i,~li k~'luete y.ayanl ~Dnra 'y'i'fl~ i,'~f:1Le ~~,ll:~tn ve her

y;ah,i]"ncw ()l.U 'kendi ji,~dllne k:i.'~~i}ecH~il! yeC'Uf~n. canh hi r P'fOlt (') P I n,zm ltd 'U".

E~el!'i n 1 n k ~~,a f seyr i, ,,:idJ 111~, '~r1I~1 e'nm h '!I e

iklhe.nklj rdr.g.il ~",IU ~mwal'llld,il hpk',1 b·T j'U~,]'i!lJlJn

5,l] 1"111 e N ru ~~I bw . ~ 'in d e k i mti I .e ~i~:~d s i.ltme le ri n r'it I, .'

mi~l~ d,e bib'id'i.r~ P'I'·,o,us.t1 ~Ipkl: ,i1inll~r rib1j, .. , 'koy,a·

'.. b .. m~ ' . .1 ~ •• I·'

nm ,go,z,e :O~ ,KU f',iSlt:: eser tjH~ ~ n u,c,ey:n1!l ~ erm

u,n~ 111 ~ ~i Ii hi hi r Ite,k@s!iu r yo~'u~n d~~., hi'f n e~ i ~,a,b1; i,n'ki,ar ~ru,~ef\e· bi:myuiI"',. {Hi'BJUl ,o~y'l~ ki. h,a%~n bu t',~bili' inl:i"alh uzv1.yeU. I' h~~ i~rj 'h'ilr t,a,~wml k~:~lO' sI0r~~riPi ,',er' 'lN~r pe:yda, Q,I,durw Y,~kicllir,.,)

~,~~,e P'fiQusti~IHi g,ih ~wf'~eJ.~tle' k{lda~' 'C'D~Upl yijlkselen ra,h 't,il dil'nen,I' ge''1'~Jen. ve ,'efl~ud.if1l ,S!()n I'~.:.,d"i! d~ne 'kadaJr V',mrtir:i .i1h=11H~'Yy'i~ me]odLsi W,~gn~'f'i [hn:hrti;lb'yo:r~il IJ U'nJUI1 ~ebehi, ,iU ki bu l~d deha biz~"7Lt t.eJekkurhu·ln'· n m~'hi'YleU ve ~en'bo1Ie~inwn m,iir.asl ,,()~u~u'lan brn:rbi't~6!rba,iin ayill'!, denH.'!,e yak~ .. n~du"lar. \'tr.iJljgrruer'l~n b{iIlum Id.w'arrdarruu ,~BI,yle: Ibir

nmlr.,~11 erek m3'lu~eee irea_ i.f:mekh~ g'(}li"t&[illt ~i \V ~1 go er 'd ~ ttl ai' m,~, 111 e 'v Z,U uh~ll ~ s' Ol~,ain ,eY:ll :YilIl b~r ilk ,gnnl:.lhJH IC.e~IiIS1'n~n ~e:ki].m!e';Ji yi\1',~I~D,U'a berJlanr; b~'I" biiy'i"lnun ~es'iriy~e '.Q!~k,i1. e'dnm;m~ birr' r~'luID.n k.t'!'rt ~ fill m"l.lio]~d .tr,. I m~l i PrOIl ~qt 'I iI ~ r'u h ~,~'J"~ ~'M:l1 hem" hang;, mlwr s,nu·in v'e rU~anrnn~ elirnule ma'hpus 'k:~I~= m~~ ()~:up ,i1Jnc'ak k.uIfLar1C~1 ~1~,iJjhr;fy'~' r'a~~~~I,mek

ve ~,t1I"tII1'W'Cl 1~3hT'aym, knvll~'m.i!1,kila. 'hur o~,an ritilh .. ~,~:r Qx~de derld ~! 'V,"iJ I n ru,~" W i1Ii,~Wler e !ij1fG bi:~i!i' k ur'~ ,tu 'I ~;, ve ~e 1 ~ .~Il ilm'i z'il brut b!l~ka~w [;111 n l'eda'kiir~w'" fMl,Oan be k] e'lline k U ihni1;, ~ C,:Ij h ed e r'ke ~ :Pr'Oust,~ fi lar,e' i 8e b1.~ ~ b~ kurhj 11~.fJ.'~, ke!fl di l~i t~ m; :l!d:re IiIl ,er',i" ~ehnt!(N~,~imb: ~ihi kurnu~ahn~ek n'fhn~?; fl~ ,iJJIlC-ark ve y~'ln!'7; k~I'U.limizdellJlj r ~me'k, ke'n,d.iml~:t~ de V'I! r'llllt k ~e m ~~ rm~'k il nlB'1 ~1 ,'.,

f l·~irnt'"(J:r ) S'e 1m l,tI Te'v'fi Ie S~IEI, - If

MEDEE'N.iN TERK EDiLi~1

,aRllP,~RIZE~l,f.'

G,r U I'llI' z,~,r II i!Jc~ n ult In1yak: IJi,. d "'flf:i~ 'l~ll'l" dir. SujJ~, /i~te~h.i'~ Altf:jf,.' I/J(J~I t:!!·bi' l~uj/fi$~J eserI,eri l~~rrdu·,. A 11~'n l,u'5l 1);:1'" in·/~Jii'Jb·,. UZUI,I sei~lei.cr l fU~ 11,1/'11 '~,U'I' t ~ il"~' k~!1 ~~u~t;' g6rl:U III,tct.u ,~; I ,; i,(J .. mit; lJ'U~~'~ !J,{jJ~ ~!,u; r It 11'(1 !,}'cd i n ,~' u ;S101~ Ztf1J'I~Ulnl~~,,.u~,J'u 6'J~fJ;; k_ I uk Ii r IIJT .f!t;',,,~ li,$ 'l'lP ii hhj" ': li ~'ri'I'J {Jl\ffl l~,~ Ui n hi;" V(J/'tJ ",I Ul lJ ii:~ 11.:.'.1 I',n,u tenl t~~, i IIU U $ I'" l'n(",~.NiJ'l. NI€:du,'f ,rafj'jiU~"lu J1';ish,~dQ" f,ku"rjl'N~'~,1 V;'ya'j!\I:u~'u~ ell ,~~~i .. Itim' i'j~"(!.~fl(J"I:u~fla he..f:lkr!-/l k(jIUiltlli:, iJe ftrol'tll1 .$IUfeu/,r l~n"ii:C$,i ult,ni!'~'.::iu:"., IJtl,~tln.,ef,1 i"I$atUn ,ri'tu,ta:8 it;u i~;;~tll ~'IJe/J' ,o!J,'~C/~~t1k" lie J!'c!,II'f "ktJ"}J'~k' JJi/~; }!u'!I'lJJ,fUt II'iJI1iti!',1 "li'e!H·I'e:lf!l··~: OtlildJ C!iJte v~ suir« fib; hu; ~~alr'i'n d!~' tUnu;jijuu 1::;1!'" 1 ,tH/nj~fj~'j ~ ~Ji(J' U1J~H U'Ul1tr,I,I:r.luf"'fl~, !J"i~n'U~/lr~ I-'u~~:d ~u.l'u;"rJJ,eU:~u'"n U{! :W' i,1i f£ln t',fIl '(~tl!n I !'fJ. Uc ~!'!A~crlt::,ri eN i~rl e r'iI,l,dlf!:n IUf'kfrrlt, 'i'.e In i"i.~I;!,tuz IJlr hU~i,U$(~Jfd tU~~l",. AIICl,-

R'Y,fJ Jcu!Jdu;.:urtl uz. p(J"'~.(" ,u,run, I.'Uit,r~ pf}s,i uclb: ~etru /'nj ~~5l1~ df!~1 s.e{:U 111 i Itl; r, G, i '/uJr.1:cr gcJecek ~!,I iJ;s./tlrJ i fJ.rnn t .idu h(~ II s.~~,h;.~C'(!gllu'~;.z G';;~e: tjJ},{ffl."UJU '~Jfn1i' L.f!1.iQ ~:$hf,tll! ':i(ill~,f~ G,k~~,Jcu,~dl". Onrul'l1' ~lrufu su.irl.i;,f u di'~k~' ,in"igOk 1!1}f ~i J~f,(!C;e'S i INJ'e· de.

1)1 Iir[:z./~'~'€luAl d~rirul!~r,. S. ,Z~ ,A".

I i_j;~ ~,' hll;dl~'· ~,ii II 'ij;jl,liit:-'I I i,i ':iti l(jj,i t" '" kf~/I}~"fJi "lu,k Q;!'i jJI.fI,'~'1 hirJ;f!~'frt.n ii Jfl""~II~, A~{}JkiJ,~,Jt"rt ~~/~v1e ~J;;.l~Jii" .Ali'tlW&1 IH, I ~f!lJilJlS.. ,.; J.j,d~j; .. l!'Ii" ,'dhiu,," ~I .F·/~jJ Lit" 'fJ{lri~~'r:u kn'rlu~rju(Jk. 'rill fttfcl i~ i/~ I ti 11 pf~5( l 'lit lrirl~'~r gU,/,i Ih.''-'j,~;' ~li. f'u,kd t k.tfl""I.J'~','!i;~.I;"~ ~.d;"lJH:li iJi,. _;;;UIf>L';",~1: iiI. inl,t!~i' ~,i 1.,;, rb~f':' !I n,~u'll ~'I '~'ll,/ul~'

:O;'!!fl~\r. J!;;~"'il;,'l'C"11 JiiJxl~fi:t, 's;,~l!r~'/",jl(i~~';F.ltI sel~('}1 ~u,t,riln', . _

.. j' 1.1J.~}oJ.'lJlikJ_!f,fj'1J""" lifif"' JJt"lI~'fli Julcw .I'CtJi'h"l.l~ C) 11 ArlJn,JI~.J"i,f~;!.'I. l,,~i" Ii '(M,ll •• j'(,rz,"'~'~ !~~n y{j,'iI:,~U(~ '61'i!~IUJ'lrb :kl"'a t '!" Cl'ti'I~.!I~ •• r.li bolJ~ dn lillI!!' I'r it I ill !~,rlii: ~mIUl~"1 k~l"1 k@-CIfi'I'i"j ."ii i;l"~,{j;i ~'Iiil iUlI,!I!sci I\·J,~~' 6 i'l" to,u'n;," J{tl,i rlli. 1"~~·lw t' "G'" ,.,,,oq,., J' .rtt':r,i'it~ k~::,~ ~~c,.,o= U'~!:; i.' ':!',Iml! lJ\trF;~;,J'i"~ ';illl;l'IJU~· .! .I~.c'i!;I'''1 !I~' ~J kilrUf;/!')I'~'it, .l.ful1'1.,~r u e i11~!J\tI(".i ~f s i~n UJ..W'ill (!I: j sl~,Ji.

z,u,'~,~, lilt: ,MF' }~ri,r~ m,'1i I: ~/"j ;,1 •• J.~:I1.'f)"~.~ lI!i11 "~',II"\~'u'r C' i!!t',~ i:l"Si klE d,~ k(,lJ'lli !J!,i'fl:!i: ~,'.jI,~Iil:1 fJf;d{JI;; ~!J,~i\lltf' il'JIIiI',il';F.1 ~.i'i JI~,J'I!IfJ! gUII',1 e,

J!if1I,ii~/il"f{Mt!/1 i 11,~nrr;!f}iU(JrJ,{,rr. '~"ltlcd6i!' .{J'ifi' 1::.t!IQ,di~;/11!' g~~pt~i-I ~nUill 1~'fJllk,rl:rl i'kt 1/'-" lUI '.i,' I~ ~ !:r, t/fl.l !!"j i:; Q,~nil'~1 ,k~'I&·!'1""'~~',Nm ~ n!),~!JQI'~ !}ir ~,i ~1,Jtfj' 1'IJ;~~~bl:t lmJt'''',i'('r,f! k~I!Jfj!~'U;:,r It;d,"i' II,tj'-

.qj~ t; '!!;"h·ii!'JIf.'Ff,fi'I. _

J~,~'·h" "t:r-k,~,)\;U,;tJ f",i,I_I/~ kfU(UI ~,i;"':;"I~JI; 1I:nUlr'~nd~, k~·,,!,~ d;Nj,/~· ~",. .('lf~·flJ,d~riJ~· b-.t·r:t~b",·" K~J",U'f.'iJi ;dll ~'~·.lil~'J} i!'~i'wt-.rf, ki~'I"" ~ ;irm hir.' h·f~/,b.i;5 r~ t~iJlu'UI~du~.~.1

II IIj! ;:;

'i"! ICr~U~1 ~ ~e.kl]di,kh:1nL S!Om1:',;l::

~ ..

~ M.8DJl£ l~

M:JtD [. ,_ i ~ l:e 01 giU i I a r:hk I:~ l~ hi~' y a L~n,'"

1 i. ~ ~ Iii· - ... 'It, ~~I"i Do_.[ '~, .. Mo_ -k- - ~ ka __ r:_ J_,

C'I _U~J r,:J:gla~s~~, ,el~'IlHyo'Ir'~ ;].1l"'II!III.L!Ii!lbUW. I!;,; I W ~

~Ul~~ .rijIDI,umJlr.iul '. s'ledi,ti ,,·lb'· kOI'~Jw~'i1a]l~r~,z. !$:il~Jld ~ SOI)f l~ ba~,~, W~,il:S~ i t~ar"e kelt (lOll tnt: k r i,k.r~ I ~de'm

a "':11

,~IElil.r

fA Z'O'N '....... Se n onu biUY0Ir::S un,

.. l

1M ED'[ . - y',~il m~'1 Z ii r~.u r.nl ~[I wyu ~ IJ, I n L,u\.ij n

d,I}",ti'fU:j:,ij,k Je r,i u j, de,gi I"

JAZOIN _, ,A r,zuLlIJ :kiilrL har,,iJ,r ~tA o'w~JI7!lU g\el~r~ MllDE _, D~'~lDl'e'k gwh~ileJn l~tlUrj'i'

J ~.Z'ON ~ ~ E'~eL uy:lc".. .,,~ ,

MEIJE ,-=", ,K I'e men La!J~ un ~llru II t

JAlOIN ,_ n~~ilri~~

~] ltD E - Cln iJ.D~d~ :k on.u ~iI!}yu r V C !;; ~1~, ~ n

de dYJ:ruyorsuln,? U~~Ul~ :go:~Jlf!f~,n.i in.Jwl·!ffI~'iyor~ a~!= nllmli. d,~ k w:t~.!i~ nuy'of"l

,jAZ;OlN ~ B'DJ~ka U~,I1"U~ yap'~~,yJ'ililJ] knt~r.all~ ~a2.~m,ge:~ ira'i",

M'E,DI,E _, IJitii.lk~1'~ 5 ~ 1.:111 ~uz hu ,..1 ~,ma l~''fl''i'

b.u",a,k. ~,e·~,ltl~n'i Pt~Xtul· g'lustcf,lIIek ~~Ledit~o b~~·, k,~ ,ijld,."Iml] ;mrJ n ., a :mnn d a, ,lJ 5y h~ k on u~: fa k.~ W ~C,1I1 il~J) y,~ nUl1da .• , nl bu S;;I ~. ~ e ll1.iIIl S k,cy~.,

J,AZ'ON ~ C'in~yel~Je[fd'~,ffilI ilfk.~ye ,se~ sahl~ 'l1lras,ke dWYOf~IU ~ [~ Du.n.,Jf~ 51tHl iJ I cJ" ~I:n ed:i yor, j ~:J.J~ I~r 'Sen,~ ll~ l ~ w n il!,d'i)r'o'r. B~'1iIL y a 1 ill ~~ s,C'1rJ! ion; [nn g .ka:r,~t~ n a Ie .:.li. Qlld e ~~ b[t~ k~ Li r ~'~' )'Iil P liLUyQ;nu~. l~!J,n)uk·1 'blJ. ~,iiygJk o!d,\Jgti~~ L'llLdawll, LJi,I'f d,ft,i'H "~

!\~E.DE - ,Haynd L., Ueni,~W}Ic: konu~.~n lru feftrJiz ~{'hnn iJ~" ld'ulltHr ?I,., ~ J~uQn N dc;tU UJ i, ~ ]iJiJ,:t~on L u k.;!!j,d~1!I" m.il.~l! ~n ~~ ud u r "'? M,a;s Uw-ru~ ada! I i '~~"l ~t ,Ko],~,~day,~ ge'IC'I~~, l[).r,;iIlJan kana ~)tllyJy-aJJ ~I;;,e'n d,et~ m~ s'bt?' 1~l,oii!k.'1;i lmdid,n:n. ~~ e u k ~ar J,D;a ,e·~ Ui,~l ill ~ ,kard.,e;viml kesen b~ba.OII ~laln'~c,rHyeiU seD d~ .. ii~ m~5in r' Sep~ scm 'y,LJblUZ; bit, Call~V',~r vc ,QJ'l .. 'fj~k~u~,.,

- J AZON _, l~~k,are:t b,~ !I., ~ Dm~,3;, ~ a~d,j]j d~ 0"

lem~,g1; va;zl,YieU V'C Piill:Sl~ ~~It'ck,e;t ,~di],cce2'i,"·~ bUiyQ'r5un.~ .. Arbk gi[e ,~ijl,~"".

ME'D,E, - DU'r'~ Oaha b~hnj,Y"tH'i.n~~. UC['jl 'ta'Dl,~ma~ og'fen.iJruc~ye'k,]diil [' kiJJ~ ~ ~ G;j ~ n~i~ befl, d,~ ~en bl ,k~dillli" ~ ak,i n to l;ac a:guu bCIn'W'Ul DJ:' s.i ki ~~~ ,:i,ij" Il'uhnc,k fm~:i, 7' Ya ~~n;n~j ? lH'a~i1, Gyre 1r~l~yor ,ki wLaim, re~irdi~r () kuranJII, ~C!:n de \-"QJi"ilhn.,

-j"AiONI - Cin~fc'~le' !lJJ~~k~1"cJI~,r CJJnl',~uJri!~ ,3lW'lCalllJl . ~ ,u,~ um un iile e I,~ m btl ~ un D],a'd ~ i'm arn ia~w l ~ neil, iilu.i'rg un k.aJf!1 n ka~dl r~ I,Acalk:.

9

'KLAs:ls,izMA V,E KLAJslKLER

VI

K ("')"11 \1.~rl~'\id n i s,~i ~A~Ii'1 ndtJIJ k il ,At W'I1~, "i3.n grun lAda

'bun',~r.' lrana, or,adnh da I.~k.le'nlder~ye'yle re'it~.,OFa .. dill ,~A:na,:"t,a;rq ue» ve ~ C'al'li:~tle'De~ bUi Lik.~i'Fgi!iU:n

'po ~ III ~I ... !I t']' L ~ '1Ii~ uH m ~ L

Vf! '1-11~~.dr~,I~, rn ''VUI~]lho!1l, ge ~tC ~~,l~e.n IK u~uy,aii.l I:j~;"i

t ~.n ba ~ol te kr a:r' sf! ~:~l u,l,e'f I' ba~l ru.s lerln W '~Q~ ~~ m:1 k]:~lml~'fW'IH ~ernip 1f!ldip lnceden h"t!,eye hunbtnl1l 'y,f1j:1 erl ni b ul a n ve k ~:H III e ke ~ ime hi),'t~ ml h\Sl~:a sill-en A r~.~,h~, i 11 0 n da el i aden I'll: ~Mi ~ Ve bit) ~1Ill;ret~le en ~1~,ki~li, en IdOg'fU ve e~n nihai ~ek~ini, !i)1l1'" r,ltn eser ,P;~ujt.ark rn CQ's'sQUe ,l!.ldij1e ekme~ .,eldi~i b~ lUlu, c ledi ~:i. fill il~h ;lh~,r 'v' li.("u da .fe-'~ di"

B,h"{<C'i k 'l.illlf:l1 an .~on m"',JJ ~ ~~ ri fiLC~ P t n [~:m l-~ ~ FJc~ I' I'~

.I.. eru:u:1 0 ~.Ie II u bl!l1 e:.!i'~n·~'e r1 j",@ml'ide 11 e'l k i k u e ~J.~, ..

1". ~I~ m,~'mu f' Cl~ t ~ ~ N 1'1 ~,~ Y'e~, '0 '~a mamn In l"iZl,n j] [~n,~,

k a '1' l i: l i ~ 1 ~ ~ i 1 e I!' il'ii r n:\i I ~ il,ti J e ',:t'n ~ m,ilIlliiIJ M~~]UiJ:r mri"~,3,k.'khJ:"1 hrlsl~rque" tH'r-aW~nd,wn en !Son nii,sha l~] k ~rJ ld ~ ~

Iki bi~ sene :g,e~t~., K~dim d~lkt:rrln blJ Hil~d ,ab ese rl ' 1~1"~,.a d,C!i\fti n ve ~on :z,;,una:n II al"llh b:i M" ,'1 b·· ~~ra'kl ol,arak ~ektaJ' do~du,. Be$e'it' edebly,~hn.Q a fiIj,a1 ~k y;fip. ~.' Her me de n i' 1 i ,~n ill de fa I arr 1:1, ~ Una:' t;},1T l.n,~ ~it<rrh].cr·~, 1 zah lar~a tereeme i;er i y apru ldll ~ ,80 v'': bunlardan. 50nt~du· k i hil,yllk .iUet1e'li"in hu ... yu,k edeh~ya~I'~n ve me.d~en~y~tr:eri Y~i,cuda. ,gle~dii Uk ,de£n ['9 Ey:hll 1481] Ide Ftcn'ans~da A,'lii,n,~h .$,raUt 0;0 dfl ve G Iri t[l Dem Ill: t r'tyu s 'tati! n«ru~dal'n ha~~~,d:l '\N~: lereem i 1ul~ klglm~, H'ell'odoUn P'J~tM"'k.,, 'lan ail nu1; m ,. 1[1,504 J re 'V netti k ~e i k w eli! I }"aHnd.e hns,i]d:l~ rl566] da Li:iI"rn fn.iJm.:I~ml,~, birr~ mens'Uf' ~Id ~e'~id Ide 'l£1,~.1 nice [.1.5,30] d,;Jj F r,~n~11 z~a tercertle~r@i:ri c,kh~ A'yn~ ~;~'I'nO'nda di,f,er' nsan]~ra da a,FlH ~nJre'tle get;tL

Si nu~ l ~ ~yncla 01 fI bj ra2 d~, n ~ 'Y'e· n ilS~ ~ lo.l,dll" ,f~n~a bm'Il;:~,!~~I~ ~mJl'~da n5~1~li hllr' ,~ik"J hUka! "I·e Ibi1n,nt r~bi. [,lIDzlelli,ti.v1e ~a7;eli.t.'i Id,3';ma kendi1'l,,. Iden g<elen ve IOI1lUn g-ilbi y'rra.h~an btr e~e'td~ir .. '8u kru~~ '~e'.kUde buntl.n be~er-i san.atu~d,lnll ezeU klymet' vie ml~:7.;:ye1'i,nden~ erkek ~e~~ 'Vi.:' 012, 'C~Y'" ~ieFlfri,cle'n ba,h~edecek die.,!Uim,.. Son be; o~r~n

~ •• , '81 i, ~l'" ~- L." ~ ~!lI.l I ~I t

f~'U n.y',CI M,e(~G 111')"e' "W uU nJ'U I~:m~e: ~~ WI!. er ~e an I!;~ !~rmn"

wLlhr~ Dell1, ",.1flf!uX ii.sUi,rlJkOf'U' mleY'glUI~nu.ll 2ililkr~diJp ~,e ~,me k :~~t ~yo,il' u m ~ t I y"j1(I,j)j 0 n y ~1 Buren. T'~v'a IC~ m!,i ~i, ah].i!J Ln~ - T'ra van ru fl. "imd, ki C[r~a, It Jude

h~v~~ St 10'1 du t u nm'l ~ m .- een,g;," s e,bebiJ Tt.o .. V:i h till:. UJlmd 3j'r~ :Pr~ya m~ III 011 u 'P'arri 5 tar d II:nda n A'~,i n a, !~ uik. j], m d tllf~nw n ka]"de~ i Me me] il,s1 n t! Uz,c,i

:Zf!';Y\~·tH&iJ E I ~n; I) ~n k:a..;; i r ~ 1 m,J,:i~i(,' ~ir ~,~n i;)lID i ~ek'i'l1U .. meal 'i rn kiJ hSl ~ mu 'k.add.e r hi r iJ'k.I,beU n, n.eUcesi,d,ir 'Id bu:ndan c'!,l'we] e'e,n"!yaf.l ede',n ve h.il~.ll jl,il'h~~nn 'hri:kihn, Vel dUe'~,~e'r~r;rue da,YiiUl,;uli (~~'sat' eh~£ts~) fJf':H~fH~'~ir:miin hlse 2'n,1aUJ£ru v'akadil,~ (l'o,~m.~,Jl§'tUir,. N'i,m aih'krrd!l,f,i !;ayd,aiiIIJ hu,y~ik ~~brtnw~nn A,Uin ba,ba~1 oft p'em,~~ denizler ~~:.5Jh~'DUOO ~U~~ ~ ~f'L"U.9 .1) le cvl,e;ElII~i'rken Idl~ltlijne ~i\iJjt:r~l.ay',an ~e~ld: iI1~'I~11 0. EriM~ b~.a: gc,z, ;:JjhelJ e1Mny~ :ghdioe di~~1m !H~lr'ri;!!"o;Ui]131 killy""~ U ~ I' "1.5 ~U~ le~ atrunnda tie k im Ibeti tI,t.,e~ lie rfIJ~:$~ 'i 'I ;1 hl ~lr~ d;cl :Il i1 ku m vermek,t:e mil ~k,'i111 V 3,z1y~te se k'm:u ~,hJ. n Iii)' inJ k i[~i,ah l~ 'I s 0 l!~ "~nln l.d,3, 'll~t'l ~ . t~nIil1~ hD~~;i!i:S1~1n ,£~1riUe'r'ini o~loh~;~:ktj";j Qhnl, gtl~I' I P at h~i. bu ~~.t:, ~~ a k.e m ~,.a'fl ml ~ ~ 0 d~ E,I ~1M_ay ~ l{j Ve ... fi ~1 s ~'e vef'~m~i~t ~ ~ (Ve'n ij s) hru on h,i ~t m ij k 5J~d. o~:.J~' 'i":l ~ ~n~;e 1 EJe A~I n il 111 g-,om'l [1 n U, p~ rise btJ:rl~ Ilui 01 Id.a Tro\l!'a.ya k~.;;rurlr.liu,h,. Bun.dnn .ilh~'~18sir 0[;00 y unanh h~'Ii' aya'k:1 a;nt11 I , Zalten 'mevc'Ut CI~ri1n ·Y1emiln~

-I ..... • II: L_.~! L 1 iI!.., d-'·'·' 'I·'~I

, .e rl u~rl n e ~'~iJl' D~ne~ereK '0 n _ ~:rru nl Wl3' _'Ll i 01 an-

Idb-mere' '"e .E.1eniy:i geri ahnaY,i] !:~IUner' :1',1- larea ~a If]) I ~d'i [al jjj;'y ~l d'i~ ve oi ~d e Iii 01,[0 m ~ ki ta;r~aJ t_a bin I erce k nilll' baln, '~e K.a I ~ r.1 man vera i ler ..

~~,t~ U'yad~ b~gu a'nl~hr," Ru h~'!ibi t,crtnEDlum eder. 'Olclise de bru raid ~'O ,d onler ken £ m::r t ~In n" a Lu. " tu [0 p ,d eo,]~!de'[de yo~ UI n u k aybetl'f n V un 11 t;DJ kah .. 'li"am;Jinhu:'lnd'an '0 I,is, run, y'jrrmi 'y~l s'Ur-,r," 'v'e 'in~~IlI~ er;r.edUt ke,mire ;ri:ituren re:vk.~[lbe~el" mac@va'· Ian In II ,t1L~ la.hr ~

Di:te" on g at r edH@n, ,e~ .. e!!l':!,e r bit htl ,~ 'Ud h'ru,~el]e [B~,tr~c~ ~!,m ld'rn;'~H~hj.e] ad,~, b:i.r po~ fll ilJdJ t ,k'~ ~ :are;~u~~ ~ll rb\at,a~ar In cel1lgi di:r"

~,~ mdl~ a5~'1 .I I ,,'ad ~d,iljk], 'v ilJk~y :L:I' Y an~ on.~ n bi:z e: ~'nl~thtiJ, ~l&drl"sey'eJ! m,t:V'~UiiJlntlh ersane~,~ne 'Y~ ond,an a~ U'UJca,k, k ilJ~lO Ie bit" P iiilr'ifa orne'le rc'leU'm,., F abt 'b UJ'nld.,n j!V'" IS 'I ,\I'ti. ] ~h I' ~ at VB bed'a 11 a't 1 'trek ,,. r,;)l)" edeH'm k'i d!IJ·stan ve dlt8![an.i ~ t i r hie f~~fd e'llM e·j;J Vie'~ bir s't! \twye:il bri I' c,e m,ye't .sle'v~ve~ili1i ~ b i Ir ele"" 'm,;yeUnl idriik v',e m,t!! ~leTi i,.y eUe y~iik s e~ m,e.s'i m,e·' .!e~e~~di,f., T e.~ftm,U 11 'Ie tcJ.& k k . d,e 1[~;llIJua ,N ~Ifliill,h

'"-111 t., 't ,- 'b.·h'" -~.a. OI!;tI!iJ 'l' ·u" k .,,- .. k 'm "'d- - ... ::: ~'[ 11- 'n~ "

hJ:riii:~ V'e '~III>e:I'1II 'tlmu",", ,,.;ill '! ;i ' ~"l~"".. "",",' ,,,,,,IIiU .~, _~

yele r;.~kmQ~'1 iJ~i.d~1" ~ 'Y'ok.sa sadeci: b'~r c ~.~ yreUe ,deS~fi1'i ~~k h iid ~~atl n ,obAra ~II 'Yeynh ut ~13] v'e.yiJ, nnu;'id "Ill boy'h~, 'bir mev'zu UJ b~ ~lm3S~ v'e bhr i-~ i ri,fi Dt1 n l] n a~ m 3 ifilde ,e.[:m eS i d~'me k de:ri:~ ~dh"',.

.aUh Z:eld AKT .. - ,W

10

or! v A:r[~o ~] I) l)IO I{ 0 _. 'U~Lir!~r oh~un r (f.1r /I ~'ll er ~:' I kUT. 1\1 ~j' rlt,',. lei l!!ru'U~ (J'Ve1f) A Uo L. G,I~!e ule~Jm'Utrh~'2'uQ U V'i(!'iII"illl. (flir t1n) SC',q m~si~., l' Ci~cyl killuiL.,. E\f~'~ J.:.;l~hJt .. , f::vj~H:= ri)~.",. N1iin'" mli '"!),o , C iJ n k n ., <; il n k ii bu a~'iol!,m i~crllil~i l ver-

'.

~u I,Y1U r u z,

(TeieflJlfUI, kapur,. lJir ,;~Jrell~J.t!lJfJ' !J1i~lhr tilJi' [DJ.tn~[Jr., Hir ,gI1N'U]~~ ij~l/J't·, kU"~f .. .flu .. Hi!k.cbdz ~J~ :ses'S,i'!~ gurSlQltl geUr .. )

GAI<SON ,_ Bwr ,efe'pcH 1:~ldi" ·JlYA'liJ~O lV10I)ONO - Na~l] '~~~jnlili ;,]1 GAJ{!)ON ~ ~~~m~lIr~~, gozhaklur. "11V,AT,I<O M'OD'OI~O' ._ ,Ad. ~~'

IGA,I< SON - - i\,]~lU]li ve'rd~l,

irlVA7'l<O MUDD I( 0 .~ ( Ku'ri~ uk,u' 1#', .. f:let~/Afift hUTttkcl';J;' ,ilc~·er., j Nc bil~lyvr,s~h o'yi:e (' K.'Uc.$;s~nl. ~ K,Il,t;'~~lla-sanQ ~ :Buy'iik bir ~ulilPl bu, nliil1 ~ un bi r ,ill l~ ~ r.Q. 'n aSI.~ oldu dQ!e~d i b~~ m~nl, k i I H,e.nlen ~~p k,:;\'sun a~ ~ ')f'o! k:e~el lne ItI~ It ka1 e't J ueu ,k:,OlJk~~1a:~a:n~ Ayai!fQJa, tak.dN~s~n,., C;abuk l t;abuk ~

r"A-· '~:) C'O· ·,'N D '" ,u r u __ il~tV ..- ~ .D'it~u.shall1e ..

(,Gar:uHl IU!l1u t;lRflt I n:.~I'fiJii,. cc:~.:'ciilll iUkl(!:r~, k(!:tuJinc frJ/o' dt'i~,en verir, P(d ... · ",(n,t. eel ir, )

PA 1 N. ON '....... M,c~'lll1 bll' ~z~,zTh I~ m ijd ~f ~iz;si~' u~~ dclU, Dwi ?

·Ti~y A'~~{'O MO D!'O,l{ 0, ~ Ev'~l, Beyle~r'e ~d ~., Be.nden i,~l~l ..

J,J A ~,I' ~~ 0 N' - ,M il'~c'f:re r Q]J U I~~,

'~!tYA"rRO MODO,!~O ~ ,0 fe·reI b0nd'~mJlze' aH -e ( c'luJ:i mf~.

plA'r J~ O'N' '_ I.§ I er fM1FtJ r~" ]y i, gi,J ~yor DIU ?I TlYATl~O M.ODU1{O ~ F'CII,a d,~giiJ efen-

'lH I'I:~"

f:l AiO-r r) O'l';.,] ,I L'iI ..' .. _'1,.

,-' - ~'J. "" ~ ,~Yl ua,ue ~J,I glu~:yori

',I"'lY A 1~RO ,MO,DO~~.Q ......". ,Eve'L ~'cn,d:h~, .. [l',A 1~MO'N ~ 'Y!al~u ~i~ ~'U Uy ~lrucuhUi' hiy

Jo g-r u s ij,z £u y ~em,~ z, mi~~ niz ?

-TIYA.Tl{IO MODO,lrO ~ Ni'iiw.n BeJ€,r~nd'i?

PA l.'I:~ON -- Af ed'er~:iJ],~~,@ ,s,w~e ,kli~ilk bwr' zli,l~n:l!e(i"m, var, ~iJ:e,rk.'efIi be·Uti rulDulllJ;U·u nl~ .['-,~IlZ~f u~d,mIJ~ U~e'1iI ~u ,g,llfSOJHl Cor-n"r bUYUl'l.If musunlJtZJ ki, Il.nw il.kf.am i~wll D,uW,ili bi, loc,a; bUeU ,a'1ntj~n 1

N ~ .. ' II • ~j,

, ~b~~ w ~!Jiy ~ ey cy~ I U IT ~.,

O~~un ~~Iin, U lIa,:k-l,1l11ID}

OYlJ,iit lu~yor'uz.

P,ATRON' _, ,Ni:~in !o'yn~,~~~lyo'r~unuz '? Yolk ... .s.1 oJ 'k Ittider l(tlQ v 11)1; y ;J,p,W,j ~~

l'lY,A."rltO MOODlt'O ~ ( iJfrJ~/,bl'f!') 8~g hun 'Il n ere d ~'ial b~I' wyori~'u hi UI~ "'/'

P A'Tli: D.N - B!iz g,;n ~ clcci !'~f her ~~y ~ ~.!I ~I~ i U tdl!'rrl f!;d~u, ev vel 'l1j"C n,i r'i:7 .. ,

rtv A rao lViO [JOR 0 - - P'c'k~ ,;Dlrl'M~,iIJ" bn mesele ICnz.,eh~,t:Heri nea'eD ";~J k ildarr ,~i~.ka,d.~liIf

- ~I'· ;OJ

Ii!:UI:YU!" r

PA'r!~,O',N -_ ,si,!1Idi, ~'l~I~i~n~, ~~'~:iu ~'izitlr,c

da Il~ ,~a; I,k ken U~~JI ~n.

T.i'YA"Cl~O ,MODOli(O - A\;tk. kU'iu~,~lun" P A li']{IO N - N !,.r,:i WJ h~ U~]~ nu,,, I e b i ~d,c Q) Lire,

!J~,;Jkl!l~hnl~ l'

~riYA,~rN:.O M'O,IJOlt,O -- Ye!~~,m,t1,c' dlal:ru·~

ya:ru!m ..

f.,A rl{'ON .~, SUP~H!S1.~, yl'ne eski ,.etht~,~~ desiwliz" l-"7'ak,~t wnapc-n Gok u.~a:ga ,k~u~hn~!. H'31,,, bu k i, be~l size ~ i i m i u,~a ~ ~VQru I WW,

- F

~t~ y A,T~<u MOD'O l( 0 - ,A.ld,a,1li 1,101 U~~~.

PA Til.'ON ~ AnJ:d~·u:~\g1m~l.

rtvxrno MOD'OJ,(O .~ Si.z'j, ,dha,JJYOi~tllm~' {1(,ol'~~.IB'a giJlul~·;-li~ir~ f~·~'l~l,.t belU kl' [f"uhat$'izd,~r.}

P,A,'Tl{ {) N - H,c;r ~0'yden Q(n~~ 'V 41;~l,yret i'~'iz ~

io~rh~ klsi\e,i)" Lit· go~~.G geo~lrel,hR~

T~'Y'AT!~O M;O'DO l~lj' - p.'Jak.a.t De ,~~.t~Ua?

fA T t~,'O N' - B i r v ablP dtJ, s~raU ~e II ~ O'yl~ y,iIJ'banc w It.itk OJ ~JUl ri c~, ederim, ,0 i.J:i.n'il,z, k,j ~ b 0'0 s'i~i dah.a iyw ~.iitl1,~yQru~., B~~kj "nas eden b,b· ada III 'Y er Y' i],zu ~de ,~r lJ"k ]1~ ~IW lk i ~mu~e; I' ~e, :got" u',I'~ mek isteme:z:r. HU,tld iii. lc~,akl ~SJ ru.Z. A"ID 11, hu k~rJ~W" nu~d!], gil;rrlii~t un 'ii z l mr~,~·Iru.n si ~.'en p,nf:';J, i ~~~: em tY'OIj",; OrH~ kendi'n'~~'e hit' dos'l bi'~llht.

'TiYA'T,RO M:OD,Ol{O ,~B'en ,I:~~ni~ i:Uii.s etm w~ d,e K~,I irn k ~ .'

PATltO,N ......... ~~J:Arn~ll. [d~_-'l!l.I" .. 1I"!i',":s:.m,~ .. u_~_. D -- 'I

""'" ~ ;I 'U'~. 'IiIIIU .. ,l('JieHr,'i ne-

nOll; inl1s, !eh~edin;,z~ t~,3jka!! y,iBJr~n 7'

~i llI~d i .;tzi l.i £A, bu s i.hd e'rl bh' If;l ra fa ,6u"nkahID da, ~lfl~s~~eye ~Ch~'~:lhl~ AIi':li~II,I~li'i~lilWn i,~i,

aydlaillbcr-i In:iltJI~UU v~remwY'i'Jlw:sun,tI~.. O"~at c1a

11

· ..

~~----------------~~~~--------

nTi b,t1}r t!,~ ~~ rev y;] J]'~ ,I 'I ~'l r,. B,:Jj~ k~, ne y all~lS l:n~ 2lJt" Rie '" I~, I ~ '\or. ,"t I~ ~1Ii I m~ un 1':1 zd 1,:I,j'lllli 3. ~' ~ $: b,u k.tu: I ,.ilfr la k ~ls.~ 'Y ~ ae iy'i:. UJn Ibe~ ;~nn ~OlfU'n hru~ k'Qc'la b1'n,~rnlnl k;:t,"_S,IIHJ'i !IIi'trf'mek. l'f"ap e,([et.".~k,., ~~bld,eM~,l,e;~\ 'me1m,u,rlii.r,t 'r~:S,!Llatn !~~rt I~"e ar 7. i ~'@,f ~ Mohil,:l yeci ~,e'f y'e; dim h,Ul h,ill" ~,i1Ti.l, !illil,cald:mla,[f' d,~ cnbn, Oyle dc:ti1 'M;?

TI:YAT'~~O MO[)ORO - S,~~ ID)w'l'" mleJ~ek ffl is in i Z I' V,C) k ~n bw'f' ~e,'b:~ ~ 'I'Q~ ''?

P,AT,RON '_" Sa~ln.ed,e: gilli k,on~~~)l"OF~~~l'· O'!JlI l. N e mlej1ert hil ~ 'ne de ~,ey-t,m n. S ilJd.e ee :i ~ Ital ~'II bi!lru,~~na1ey~1 "~7.i _s,e,v.e'H bi::r j'ns,;UUM,: i~,h' bu Ltil!d.1r' !'

'TPV',J\'T"R'OI )J"()D01~{:O ~ (.A!lai~.' kalktfr)

iE"'I" '_" 'm- - ~I "1· ,i', - ')1

,~:':. W ni'l ,l;' ~u:.alll)ru U'" ml"nm ~,

P',h T]~ION ~, ,An ~a~[ ~ k, (i;,I,e luil?

T'II'v',A!'r'~~O MOD,Ol~O -- B~,!;:kt

'PA 1i':I~(J,N _, Slj',zii~lib~r~1 ~e:ne'l ~Iara'k kahu1 I~d'i yn rU'ITI ..

'TIYAT.RO 'lV[O'OOrtO - N;tsd ;~,h~lt~enii1., r~ AT~~ alN - ,$imdi '~:~abaJ il~'1 k. ~,([m!l'~,n:bi]i,-

IF -I" m. " A Zi',l;~ m ~ ~'!i;~_~,1I'!i1 li'~'''i v' ~ w 'I ~ iiI~ ... ,: ........ "i' ~ .. ~iuii k 'i,'~ler

~I I _ _ _ _I~ Y!' .... ~,~ _I~'¥ u~ ,I!~ "'~Ulil:~Y;jlJ, '"' _;, ~

y.a:p'mlru~: h'wt illd~mllfJIru. Olr,rllU~fni' besJ~~rn';fi a'l!ily'I~'t' :g:ilr~li,rm/i $, ifH W ~ y,Orn ~air a~:1 ~ V'~ rmj ~ hi Ii' a~ti1ll m i 'U r,~ k L efe k i ~'I ~f\e g:e! i nee Ii 01]:1 i;m r.,1 d,f!IJ:imm, b~;;ik,~ lil,iI" I fA m. 'bu'a'k.hm,~ ~!~d 'yi1X: 'bllnden liiia,g~ knf ~'tir-e'l1l ;il,I erie, tene:7;2.ii:1 chllll~m,. A'Ir~ca bir r.a,~c~em~ '),'nFlliil cok kl,I,'Y\N~~n bir sHahun, Vnr'~

- l'"'I'V' " .A !!l~~I~.l '0 ~.I4i 'U-"· °D' O· Di U·i, 'D"" .'

, I . . 1\ ,I, ~\.'., .~1~. '1\ _, -- ,D! II ~ Y(1lr u rn

'PA,T~~O,N - 'Ta,h~ii blleeeksinia. T~y.:Jl.r-o' h,akku~uJ;l en ~ok Iftm:tka!'e beFilli:m :f.r~y.~h:m.de I~Jkm,~l-lh r" :I~,ehi: !i:~:1 ~ on !r~h, lerde ~ 10 yle flclU m'i,?i (rru1rb~'F ,bfl ~,r ,r,! t Sf~ llar ~ Jr £J1i,m to, ,al,h ~d,~, v!DJI Uer ~

IlL 'I -I u LLJ.!' 'I iI!Ij.. •• , ~~. -N'

me IDQ~, ,:mJ1" J _ W~I~'l a.,.,. ,r... U, 'iIi,~ ~:n~ l ~ ~oy~ !')I'ey nn. ,.' a!!'

~I:rl 01 J' 'vaw., Ha'k tk,a~j '~Ii ~i ~ ~~a k I ~U]] ~ II ? 0 e~, h rrn,,,, yiiillk a,d,am~~Ir~i ~di3re el mieti ;~eY'erwm., Her'ke'~'ill hwr ~c'v:ki v~,r~ 'Beni.ld de rn,u: n,iiY'~Ut hile:il"~ blilJ= Y ilk :tdtt 'ili~I,ilr.

CliJl~i1y 01' l1ilitl ~u.Tn.l':I. nA·~ik, ~~ ~ ri'lr iI': ~ k k€'HlU ~try 0 .. rUrml~? ~J,en [~laiM'~ h3}ri,c:yhnd iF" Yaptl"lm h~t" ~~1j ~:(;~~c,m ,],nll~IhWlm. IC~if:iki yapi~"II~mli~lei"h~\ i f~ i ~~,a r Ie d.:'r i 'ffi If.)n un '~I~ i m a~'1 k, ko n ~~~ III rn!!

'1"1 V A'~~J' I'~ 0 :M ()' D 10 R 0 - A,~ I,k lu)" ~1~'a.~II. ~ 1)'A,'r~~ 0' N .......... Gi~ ~en'l e,~d,e' Die tlit~; On.d:ii ni 11;i" ~I i r' m i ~;'i 'n i ~~Il ~l'wyti:brod,~, b,; r yeni n k y ,lm p'n1a k., E v" \H~:~,iJJ ~u,n,~ hiHn ,k,i, hen akll ma :ko,.dufulm h,c°l!" ~'e:yi ,),'i},p-a,1i I ~., Ti,Y all Iro~ma ylen'~U k ~ B Ulg'M n d'e, a kII,m~a b~ n u k!Oiydu n~ ~

'rlv A.'~'RO MO DO~~ 0 - M:e'!ie.I:;l '~as~~ ~ir

..

PA,TJ~:IO'N ....--"A,ln hl~:'IlI~,:J'11 rn. = Si'~; belkl~ ~J<'~I~ yU:k I~iilli" _~nin!a,~~ki"~r~~I"n,7:. F.~k.lt b",1 k I kA:lilJdi,niil:.'l"'

1~le·k rne,k ~ ~ n~, l ~!\~ t,.i,'1 ~iI1'ilyol!r~ lnllil2:, ni r d ~ r ol,,~ ! i ~I~

k.imSoen.~ n ij}l\~a~,(tJlt~ :at"t' ~eJ I,t"f; oy ~ uy'cHi"ll.~,n U~:~ 's'CV' m ek i ,af.~am~l~ [! ,;i I m t:: k .. ~ nun I a.r air ~ 'I k, m,o ~I n~i;,j;1 fe:~mii ~er~£:r,. He'll kellrr~li, 'IU~~31J1ml~ ~~e:r~ esniyorUJ'M I~~~ t~el1rle~i'y(:n,.u [111 il'~ot.rlUsIUJ. ,I\mmil

h ~ 't - '''l H I b k ,. ru_ . .dll - - I 1 '.

'I~ mi nit;.,.-r' iWu~jl iU~n[UI~ l~'~ ilIly ~v,v,~ o~,r

d:llfb:~inge ,giJ~i rtf]. hmlan er ndhiiill, sen mb.:i~ gi'lI~n? :llli rr ,e'i,I'c'Q C'~,I' bi ["' 'C'\1IITI ib tW!, f IH ill'!'1li 11 'It. :g"iill n i'i ti IrSt~ ftl,I'~.,llfua V,i9Jrmrl,yl:Iil;~',akt 1m. mJ,r ar,~'I~k (~III ul"alc~k, ma' SEl, kal.ath" ~ral~, na~l bljY]~'i fe'I,,'lrukiit'e I'~~di~ 'Cell~]ru'k(;e rp'~d'·'~

'TIYA"'.l~O M,Q,OQ'RO ....., Sb~~ t~in~·iyofU~B. PA T[~,ION ' ......... ' J~'h;! ,0 ~~l1ma;'n d~iu,,~irnd'hli~li At"~ h~'1, d if!,di m, 'bil~d f!lIl I ~ya~ f'\OI 1TIlJ1ede n bo~ k i, ~ ~ yn:r t~H" b'U,ra~, hij,y:1 e I ~ ~ g C,t'll I'~ rn ~ [1'0·1 n ~('n r ~t V ~ il k ~ I mill "~I t;:atilt r:@~,"1 i II

'TJ.Y',A'~rJ~O MIODOH. Q = N!l~ll bir ~~u·p.~' PA,Tl~ON ' ........ ' Ahil!"td,~. k,il, ~Ie~ $,eydt"H ev· v'e~ IPI~~~' ,e.~~end:irmlt,:.'k l,a~.IJ'mldn"~ l-ralln~Ik.~ ~~:r·i' e] inll~,1 e hi r re,n k k~ YIIJ},el 'I ~ sa n ~ I k ,~r b'UI'1 n r,rud uJ~1Il h,a l,cll!C~'1 bu n~] J~11 fl ~'1I~ylO 1i1'U11,'1Jt.~.

"'1,~ V A TRO' MO,D 0 RO ==r FQ,:kn f; ~~ln.;;d, y,a

plyOfU,z"

P,A:"fRON' _, Halk, !1n~ama~h'k.huru S)('U-mJt',iD) ~ TtV' A'Tfl a M"O D 0' ~~ '0' - '~)..e k t, n e y,il:pn'l i 1m'" P,A'T~ OI,N' - 'C~)re.t' ba~dt ,10k Bf~i~ (11,r~'rurn~

~,~ruu~~ :bir' 'k.o~,t!'ye' ,iilil:ma'k II an~nll',ln ye-J ~I'U: ~i'uluh d:;lllS'11 i a 51t"i 0, unl iil r' ko,y .,it k ~

'T I V.A:TIO -:M, ODOR 0' -, N'~ le'lr ,~~oy l ~ru Y'('U·'S lJI'~ flU];;.. AWLn ,r,81r'llbb;~ neler s8~yl'n~f"Or~'Ufiu~.'? Rt~f' Ustadw. M,eyer'ho1d l,itiJ.f; ,sh,_] :doro~ cd.cnn~ Gn'l i bi.\ 't ;,'at fO ~,~ k k,~ ~d ~ f~;,~ ~ffi k r'~i 11 i z ,Y uk?

P,A,TRION - F~,:k~ilm 01 m~y,ilhll'ir. Zil~Yld m var ya. 'IDil~uJ:l1tin hh" ker~'~ !Hill:hneriJe d,3ns ed,t:ll hir kadlln. 1':HllJC:tj!;ur,wda,1nl >€:lah.1 :!rl1,z~d fU~ ot'!lJhlUr l' 1tV A 1"R 01 N~O 010 1.~ 0 ,. --- K~l~ 'Ye rri,in ~ 'b~ - ,C'~ k ~ oy!le 'm'w ~~

fr> A T'll'O N ~ n t'l'H :tr a~il ~ I J il' r,al r,k ~i;w f!Cd1'~ r~ru~,

'1,'I,Y',A'1,'RO' '·~1 OI~)OT~ 0 - O,onn~'lh.' (lln~I,!J'·

Yi!lil['sk, 'e':y~lt: f' ,;ni)"] ~l JO r~'!!lU n. u z,'

PA1,~[~ 0 N - Dti n.Yiid£l, o1m,,'ru:',iJJ~·,iJJk. Ih;,r.f h"ir

,~e:y ',lQ k I:u[f' ~ .

'~I:Y,A,TR,O' MOD'OR 0 - - 'y ~ ~j~l1ln'I?1 V',~,

mefkure 1 'p,A'rR10N

Ya, p3r,l,?'

· I' . ·

IGEC;,M,I,~ ZAMAN ELBSELE,RI

0' ,I Jf' r~,~Ul be gw ~ il n n ,s I~ l.l~h I aw.l a k.~ m 11~la k ada' yal~,,;],klil .ok ~iy,~r,~,k re~'~ n1&li~,~1:m~ Inr Jun; J\vfupa [In:l~,~,idn'ii' 'D z,3JUI,.,n ~az,e!,c~cll'den bjrjo'~n leI r'ik:a., le~ lif!'il yC'.I"~i 'i.lii roman '!IJ'0 Qtlcd:~n ,~rgnta Cia J~luUll~3n~1~~I'I1 'C~lc'va~i,cr de Gii~ck u :b'i.il~iln, gUllJu-, il!iiilrij, L;h)'~lthalll"nll'U"bJl. Y !l~b~un yerden Al1Jk:J.fa ,kil'lesi nin ,S,f:'I1"t ~]f\ofiti:rujh~ ,Ktil~li~ ve siIJ:Jt,in d,e.Ki~~e:n 01'11.0 ,l'Jj fl'l:I,j1J r,[,ru se fir e dc' ~d~ '~'C ~~,s t il~S h~ ~~ i len bir \ ki pJ,kct, ICIIg",ilIra il~:e' $ck i~, ,ow k~,~Jv'e ~r3!Unda, ~el\e,n lnJJ c i,n,;~~Jen t at ~ I g il! ",~ef il I j e U im ]J tty!'lIII nllJ:.a pc k ~nk lur, B 01 I'IC: ,g ihdc,tde I C'~ as h ~!!UU lCllllJc,I~li,kil,en a.lillJn h~lr' Id:ul~ym 'ya~i,ELnda"lw;2'Lnw kl~' Z;I U ~~~,:~, lurs i ~ bOl nn b~:t'lb'~ r'w ,iJ rtl ~ u~";]. be, ~1 ~t I In C:m~'ckel[ ~m~',:tdi~[~n~, bill!'l[icn ID~udurJu, :;orui'~, ,~~f;'~I~-' ~ i k b~~~ ~,c,~ du~ U,!J,:r~;], a1.: i 1:;, d i [~ya U'idl,:l; ~! HI k Ik II nd'il Ikrm,'!1 ~ 11 h'iIJ '):' a ~'Ia k,ii rdun., n,~un'l (ill la LU::,Fi1 ~l)CIi j bu ~!ii elerk i. ten be;JI;~~m sndeee kl~njld;IU:1~ yal~ji'u~ vc d~" ~ U ~~ fuel ~l(" n ,ok u ifI~~,f,1 r.Jl ~C~ ~~tilerj ~,e L"CI! i~i g'"ijz:,~1 k ~ I) l w r~~f~ I ~ u hn a k ~"i1 L1 g'lC,1 m c:y'O'f'C'] UI ~ 1 ~;~ n i ~~ nd e b~ r nevi "!~djy,;~{l tledbi,r~ d,e \'!lr\~ll • B:ilr g-c!C~ 6\1' vel ~rab~r'wnld'e Kettil ~Ie ~,(lZ,l~,c.;imi~ti.. B,u ,A 11l~~,n lit ~1,:lj~lC:: ,Jf,C (',e saat i,k.i. Lu ~,y k ~,n IJ u I JU~'i1!C',:i.k", ber'a-' LH:=t,~ ~ ~i ~Ii i c' ,g'id ceo L t ~ k ~ "r:t,b~,~ L i mr: ve bi.r'~ z da '[,jjJJ ~ i w wal~:i I Jill di i'ii .. ~ ~,,; il OJ :bu 1lm7ak, bildre~ III e ~a irul ~ nc, :kad~r k~~HHm;w LHh,::t~.~a hell!" zj!IJm~nki, m"~~,~~c[),cl .. :;i'iIZ bir c.sliJlI[I~~'cn kor"U,ln~k ~,~d~1o.rldunru", 'C;un,k ii bcr.i IU, I ru~ya.h II ula, b ij it n I~ 111 Dya h mcia I' b'D I[ '-W n :. r ~]j~ ,dt'""~~~~,ord,("' ~)ji·dut.u ~~~:l'i' ~C£J',rUi F:~~rjn kQ,tk u:n~ bir

Ii'C' I ij ''V 3:t(J w It ~

()"UI n i'~il~ldir ~~ h~Uil yc~~~("~i bil'e ,cidJmltJa ymyt"-l"r.k \1"«" h~,r IIi~f,I~~ (~f1U ~I,ku~"w 'hlS~duI[,!el u~3k~, ~cl [h'~y~, bu Il~]' ~,iilg U~I~ '~'~ O!1U nJa hil'l" ~1'ab;wY'!l Ill,'" Ja,y,~l"J2:~m s:Jj~t~ k,!1!..:Ja.r h~,k b:a~lrnwl~ o'f,utia hekley C,C"(" Jk Ii i m. f\:,f" n dj k,e iiru,riW ~nif:.: ;

- K~Hi" di')fOrdum", K'cH~ bu ,iJllk~Flnl be'n~m 10 I ~,c~~ k . , .. Ve o II!nu 1 II-. ~r I i.i irHil Yi ~(h7. ~)[l.r I H I ~,~ nJau ~~al)'llhn.i~' ~:u;~ip bilr !Ii.1H~'~1 gibi y,li.t.~,~ I,mml~ if;'i,nd.e '~Ipl~k,~ 1'~~Zl(i gia.'ec~ti il!fU dUI~ijrn,cr~k ~e\.·i nc ~In,= den ,;ri,h:iLflyurdu In~ K,cu i~~t~ LI'iyiik',1i ~eu~~ m~,'~w rOlJcr'~ al:lb,fI "';)IrI~W UZ.lJIJIW ~n,~~,J'lr! I ~Jn~I,n b~:r ren.rw V'~ ,~u k ;j I 't~~ i ii I k ih; iik il r l i,~ L ~J ~y a,t_ n,~ r !li~)tU1 ~I[) k. balk w r ~ud 1~!lli~, hi r 'v il c ~wd u v,~fd~ , V·:I( eU i yarlliJ't !II ~~II n ke 0'( I j,:; i ~ e C'O~De:r l~o v'~'f,J il,g i b lID dar t w ~il's U d,it h ~ Ii' !cl,u IV U-i Q I],IUJ ,j' h er ~IUiiln.i'!IlS I z :11 c ~1t"' k cl~!ill i, i!n~:~.idslz bir s'erilll,rOllW ya'lJiII"Ij,~StQ~ bi~:iylurdu,. Y ~,~il bwr gUI,mnr. ,S,~ill~,j kndar h:~WJZi' yu.nniil~ak ve ~n~,~oa,

ya k'I~.d t. F,1l kail 0 k i rJ~ i k leri mu V'.C ~~,~ I Jj~ ~J3Jr'I n w q lk il.'iU k bill' 'y Y II i,~e bu!)c v i ~n I'i O~l~ nlc~ k l ~.g II er i s,LiCd °ig-i .l;ill niIU;Jj Ibb.m li~~ ,iI ~ en i ~,In i z,e ~ I zak j h c'nd i d u f M un ha V',!ll"~J n d ill ad e t 1], le k b~~,J 1If1.m, 'y',i)1I~.1 111 n bj r n;~~d,c Y'~,P,a llHj rdL,

BUiy,le' ,].n:~,iJJrlnd~" dar un elbisesi i'i(~'!'u~~I~ t.~p~u ca. a,kv,.7u·fo~n'Ul/niL'hl C'~Obl~~1l b~,r b3,hk kailar ~,Lp-' tak ve 'ID,~y~tl:-n:Z r{ucudli,!o ,~~zi fen ,ZilY'lf v-e ,k.Qlm, '[ ~'W'~, r ~ w 'i~d,~ n y.ilIJ ka I ~,Dlay'~l 'f'i'i II i ,am b!IJ ,j) l,e~,Ii,d,c kn;o dl,lil birde,iilllJire Ini'jjm115!111~ ,(l~gi~,til:'°lr, u~luJb.Jlin]u, ra.ka:t i:f'si,y~t,J~ k.illlll b'[ir' fi~'~~l~~ rJsrarll, birr k"afi'unih~ korrku~'U ve bjjy~,~u h;~~lii h;huizde leu ~u!t Y~Hii im~i)',lJJk ~l~J~i~~,de. ya~wy,~n Li", ~II:~ eetler d~nlinj~ YI'lB,biillD,CL:j 'I. oyl!'a~, ve ,~o'k t~i" hrn.lrl,:il (!i1]ufid'!IJ. HIC"n onUl as,d ~J'I!J z~lnla,rda~i'ln,dl1 :bc,fteu~t" V~ s'~Y«:n.1hm., 'Ve. ~1~li.vnr'{hlL[U1 ki :bu ,)P,;:cc~ In~ 1~.u~II"ui"!I~~U~ l!i'r,;1ij~' .sunln JhM~ b~1 l!l;J~ak lie 'Y.illmIlC'1 .l~ra.t~ ~lr,r'H~~ ~a,k~, .I,~.snl" 'Vc bu i:iD'lrll~~c biUi~u h~l!" U,'k'ilJ,:!i~,Z gc.ccyj d;O]t]Ul;"il,C"k u.rf:)e'lfnrl,e'~e'ri ~j,udwt~en. Jcu,nu]a duyu-' :yof~1 u Ifn .'

-_ , ~'vcll~ cJlY0'Ycltun; evet bu g-ccc ~:Ir::U~ be-

ifI,~ml Dt.~Jc'.1k~ ''1'1!1::uil~fnllj,ll[h'in!fiIl bi r ()lc~ Qd.1~Ulld3J 0-' nun '\~I~)~~~k vucudu ayd,wn'~'lf~n 'V'o ,[en,~lrugi~ birw'" ~1k pU1:mn g~~)ru plwth:hYfi'C",k ~~'" V 'co; ben, h,~~L~ln ~""C' f":)'"1 'L u p Ilin .11' ~ n ~')J ~ ~I fl~~.:t., I} nd ~ i ~ ~,~ I i k I~ G' ,~r ~ ,;I n bm r "!, ~ I ~ !j.n: hj, k WI!; i n de ,~,(" ~ ire r II K ~ In •

Ii ~ i Ii' :~ ,iUj~ rl[,a III I~,I~ :1 ~;I'!;I n I j' ~ Y']'C :I,~ Ij" if il i,~ OJ m e g y .. ~ "Ir' n n Ie in~ ~'i k h;in de J H~ 'rn,ijj Yi.~ Ie ,,;',1,1 gCil'CU Ii ~ aCt1: I,m: ~,C~1I;iL}!. l:lkl!J~n~de ii~turcl, ~d'ddi~hllJil k("u~~i ~U'!~~Ji m,n s~ ~ r oyt,;n- d ru ~I\ll.,

,~n J ) II e ~~I z k ~I \"0 k l ,1tiLd Ilr Ki)~i I,n~ t I i~ h n U'C" I~,~' bli'r' .nkadl~~I~n 'hin I:en, Lh"e g'cmp L(i~l1 ~~'il~iii,rrc:',ndc hilt

'U I 0, '~"II" k lit ,', 1· ~ '"1,··

~)~ ft ~:t. i2"n cc S,Hl!i!!i: ,~u LIU if ~1iIIi€':y ~ 'I'li! a,'_',.'tl'I,,1 S [I, ruu I, IIi)U' lUi'

bu d tt~'ii nd ii k I cr i IVI U ~",c'a k II,! •

:B~J r ada u r-k,acl ~",I cndalln. ~.!';,t! 1,~J;)t': ~ UI ~~~~ f i m~~! ,0 ,~I/I IID;],ln !kj A.I! 'k ~,r,~ nil n ~JQ !1t.ok. Lan rn ~ ~nl ~c'i ~ kif&: I d I :!U= ~In' bu hl~,lLyedeld nJI'~~ bc\y!c 16iF Ile~cIJ,bih,~i ni~ zu In~u~ J;il.aCl~,rnc, k::u:i'illr' al'.;,~]llf'. O'j ."~!l~,C?ce bru n(:'~ i;(!i'jiW l,qJarc ed,cn ~ (;s!tti ii rl'ClI"iu. I~'ni~·inuc i~l~. 'V ~ '~i:I,zn"tes~n i ok.adat' 1yi, ya~~h ki ,~lieldi~:h~Jcn bi"r ~ey'we k ~ [9j a'l ~,~~l ~',~ l ~i!, '~I t~ k"aJ,f,1ii If I~! n ~f,~I.rt ,f ~1,2' rile i1, K if'.;io:re n yo 1 tID na d ii~;w I! n~~~ l II ~I ~

Biu~lJ~ i,~k ij'rlla.!C rleJ,cl~nil1,li~ :11:l'dah~~luu suy,lc" t.Hml~ ~O,rUj;l h,Jk~k~ '''~ziycti ~I:rul~lhrn': r.1, kat hilfr [)i ri Ik ih' e Inte,,;H.. Ir.T C:'t" J1'~'Yilh~ tl ~, rr,['j n J ~iU'i ~'t~ mi fII .. - ~Jj'nl ,f';C,~~, itldill Q!lOIltQbil~ ~,I k uocc b(!'I1~ndlf."

In ..l

hun u ~l'" y U"I"l: ,~ilym ')I,me a tl, m s~'J ,.ll,e~"L ~, hi1Jyd i I D,Zi y'l f I ~I.~ I n d i yt~re k 'i'lJ'r~,b~'l1l'Ja,

hi n ntiC:t',JNi~ So n lIJ,l!n'r:l ~ hwndik~

'Yol~ rnklknt eo ~~ ii lll:t"h 1iJ\ nlka'r~ (1 ~ i'li~1.~n·a te.~a.in~f ,t"~lilen ~'Ufn'PS'U~~ ~k~:t\m'~~t,l,jI~l'(h" B,6yie: a~~,~m~:ar.rl~ g'ilroe:r~ ~'~'it; bit mi7;;an~e'n yJjp;ma€.],~rni' ~ok ,n,~:~um hir [fl!leyve g'i bi b~t'lclenb]re ~d1:tI~ ark,~:sU!~,il!J r1 n ~ il 'v'e"r'in !~ rIJ nda IU 'hdt k.~H' ,s~n S I, ae :k,nrlii'!k ~i~,e I[]i bi ye~i~i, IJ]irr renk nhtr Santa eym<i Y,ilJ$ yn'v iJ~ '0 din k~ybt1 ~ Ur' , ~J~ f~,a.r hi! r ~("e i],e bta~ b :ru~fi ~,l] f" r~~ r.'1 :1;.,

V,o,hl~, ~\I~" 'KeUi}!'i dij~,il~ilyonlum,., l'r%rrHh~; atk.,m[bl~tmlfl vetdig~ 'le'miJ:n~tn wai1il'enl b~ hhrie'ik r I 'iR3J'~ I k~ ~~r,!'c JJiw n1J k'il rk usu V~l rd w. H';ak,'; k)[l.~ ~ u 1d'; k'~ He ~lrad~~1I1'II1Cf m,~ ,d~, t,~~n~'~,nH:~ :gihf!~n"'lyor'rluml 'i fnU t ' ~.s~ ~ k e nel I ke (!!j1t.H'm· (n~ ik.ad ~t U Y£i1t I :tr~a .. rm Wi I' y'~,rrnJ ~ J<bw (fI, '11~' k j"d:Ji,' 1IIIr~~~1 ad i',.~ m l ,(] ~y-e (-~lk,J,~rynr~rlDfI1. V,'" k,a',iilJtdl.k. bi,sl~~>~a bu vesvese \11' llhrapJ' \~lm ma,hl]tleU ~1~, ,~dleln nl!ip~ts'i~ denece,k kad.]t ha,k ik,i hir .I~ap h~liflm rthy,ord':u~ Bt;IUhnJ ~)u i("htn :tht'ved:f ,~r~.!r:rnnd3, bana o'l~o,.~,. bi,Unjq .r~'V'kil~"!~b;i,:1l .e:l~y~~l'~r~ufll silyl'!iJn dl~.~,t!J"~U ~I~men h~m~'n, '!I'~~ ,(H,nley~med;n'\" Ke'ndimt ya~, .. ru'1. SI1r1liiyrnr v~ Il;lIHw:in ilrnhn:5iil'l1d,a dcducHz,in go i d wyon! u m ,.

n~l/t a 1:'e i ,-f'j ~'it(l i~. ~~ • an ~ ].a.vell i I if: ri 1 0 I"a~~a

f'h~.uidn k~pu'u n ljn,ihuJ, hb:i bekler b'u.l.rJuk. J--rP.,~~~~ R'a,~,ey.'lm IJ~~Hn ~,e rudi.ler~ BUllu:nffi,il her'abet. .. ev S,ia,rul'~hl U'nn~I~'fe,lle'rhm~lril ~

-- N'l" ~Se'jyiiru::' Q k.1,r1~H' in~~r:SI!~ l[l~~nm';ii~ ni ~'~, h,i zi Ja ~ I,~ be':~ lc hncd'i n ~ ~ d iyl:' k.e~11 i ~

n~u~1I n, do.dulrIDW'U .,ii~k iU 'valf~i,y~ne hlra:kmQ'" m)~ kt ;00;1'1 ~~ Y'fid~ ~yu rn, 7.aR~,i\n~lfilrl ~ee'~ k:t ~,rlmeme:k: itmn ~hnml' hill' I,cdhir-·. bir n,e~i;1 tah'lye o:ld~).~u'" fUl bifil~ ~o'n'r~h .l1:o.rr,id~ ~nl~~hm., F·UJ~ak~~bDJ. ht'l

,

m ll'~ 'I ~1~; k um I1tbaz ,imJClet,iBl - .~j 1I:'Jl('~ en ~~_1'$e' 'bit nWl

,e~v',e~ :y~meJtiini hidrrip ,~~(lWrOd,inVJ k.a~k.o~ da:v,eHi .. r,e' hit Imiikir,ilt bae vand ede'i,"~kU., M'ijte:m~d ,'" yen, !i: ~ 111 rs I 't]~H 1:),'0 r:l' h rn;,llft1hi Fa,1 Y0T'II! ,so rr!') 'h i ;!'f,f) e" '~:i n~ go.i~"e n'ler~ \t~ k'~,~,y'or'· ~Jee I e$ind~n {;nind e k ~ ~,~:h~'kl~rl a(~~t,~ a~'clU'tu ,I:'ib~ ,~()~dJeriyo'rdIDl~ B:ij ... Hi n b.u te,M' ~ k 0 r I ~u lu III na~n I' ki1 r.fJ:~ ~aJ aCil;li rtH b" [., • ~rll1 i rill, i ~~n H!it i~rnc,e hir it"1 ~~ S il.hl'n~!lIin "~Ilhl'l 'idm:~'ffl! ITII,;z.il.rl III kor'khJ M" F nk ,1,: ~o'n ra S<Hllr:il!l. :bu ~!1ll!I~'lln~ I~a~a~ini h.:lr' kct~dC'" 'kahu~ eden in~~n'" 1 ,1;f,r1i'U'l rilidy:tullu ~nl,aduWt!l. Oil k'o,(:~,slrnun 11ou'tiin ') ~n··~1 n ~ I,'k.'~ i]'If'~ f\'l, '~ilf~I~~~ s-~,k i,n, b:h" tel)e ~su Ul~'e k.~r~ ~d3y(n"du ve biz, l:nJ 'tebeS5t~Mi'in ,e~:kl1tifDll~:lel'

11'"liI'" "'1~1.JIllliFnl-·'lriod'''''r.Ji' 'U\O'i.n'liA~~m~!U'~ """''lI'\Rr,.J~i'llIL C ... · ~nlul'-I-"

I • Y "jlllU!:li_l' _~!II r !li11J1'1! J' ~II-.II;:-~~l! __ I~#'ii,~ 11;',v rl1~K'1! . '.~ j~ ,J

An~d,ohm y'emek1erin'ln kenr1iletilr!l,e h~s ~Je~nW~~11 IHl.;p~mh~i h~!'"(llPn };~~Ii'vermk~U. An,AJa,nl!;!} d'!l,~I:t1'!" nm 'y',cn~tini'itl ]I~ie hir' 01 :1,okhl ~i h~', y~'m~,'k·, lere kon m'lt~ 0 I MrI snlll~, O'n un :i ~i; n ~ade kp k Itli.~:u 111- dla hile b~ul n hi' 'da,f' ve me'm leke ~ p eJ ~ai.ll i' bait'un. bi'f ,seyy,:ruha.lt riurgu5u vaf1dm. ,F;ruk,iJ,i~ hh'.!, ~~III ~~'bf!:f't a,n t e V j;~Ih'i hi.i z e bi t el ClS t, u n ~:! n k i miI11 ~ 'biHr nereden 5rfin,d:erdl,t'i giil r',~:k I~a i.tlL R:~n bu 'kla(Jlarr nell,~ hit ~Icki IU1Y.l.'tlmdn,. ha.truF,~a~lE'rlj'IJolr~m~ BtMt'~hw ~_}ID'f b~luw,. birr i~la:h ~,,:Jh'~ k;]~ar ~~~ea:1k V(! Ime)t edi cil keku ve I e':z~(~~ i le gnHIl k ~ ~ n m1 l:AI y ,1]J ka 'y ~ k n ~ Q';'m~:l~e bo, t:!J~nyor t1 n., E'V e\ bu r,~k,l '{tit ~ ~:Idl 'I bl~ H~J~i'.id'~,WiI liir f:,ilite't y',~hl£d An,akrc-on"dall hiii" mna,n Z.U me ,f! i b1 yd i,

'y ~ ml(-:- it e W .'iilL h'Hli, r"~ ral :<tti h~ t~ud 1 i' ~ ~ ri1~ men

'ct!ll~. !l~~e ti ~~e ~ H ''Ie ep;,("e 1U1:lH I r, Sol r ada,n, La I k ~'I !lmJm! ~ :.!';il m~ n h ep,~ mi z .sl I ~alnll 1/'D rd'!il k '. ali l l1'akUiH. Jl;~ ~n,ka ,goUi"mUyo r, ~:'Qu"ncn k.~de.hh:n iii i \l;rre_.n b~f' 'tab;t:n c ti, ~e:s:ru r1 b~ k,~l'flT1 v (1" !ii~rt t,;r ~ Oyu ncla II:k an ee ~ ~'11 S~I m i;~ii g j U 'i '. Du hc-niiml 'i~;'n clgi:m,~ r~'n~ ilUl!lWinetnr~ :Ba~!angtl~'hl knZr,m,t'I'I:~!~n 0YlHi,'hilJifrlzH1J hltp ~m!'~rh eikm'I~~'md'llr.. BJJn,ll ,d~~te'll'~'e'i t~k','p, ,eUij MTk~t~ ~'rk3~U\C~ bir k:a~ sJohfe b,i'f{]'en ka%a:ndJM'1 bu rnuya££akiy"ethl ve beUd de kOtku~un vl~l!'rdi,g,'i brut' k1fll,ld[irllden ~~~ '~:~"'~te' m Dl S ~ n1 In Im'UI''!V,i1ZifiJUI1e3'j In ~ be,z,a;c ~ k bi r ,~rndd,et'!:e: 0Y'fl a,ma ya h~~ bmd un,

( n~I" ~'fJf' ~'l~1J'1 sr~'o1'1~\f.'ek) ,A tI mel' .Harnd~ ''J'AINP~NAII

SONNE

$,org1ulffl,(J k(]n~,~h~ ,t)k~ bona kind,ell' y'o,~,da~hw't l(a,Ir:\~,llmda 'h'ClJYQt~m tn Ikay'no1k'J'arrl gu fe,rlken; Gun bifmreden ba~IIYII uytlrnl~'sJarlC1~ O,pOlri Kcd'lll tas,lm 'v,olnllylDr~ heae'F.'e! tlez' uto,tllr,.

:S(lln,ki dUnya tershlliS $~,Md~ ,dtOII~ete~ giibi'li , g ,-,eli k fJi:ZtlI n 1r;1 ([I ,r r nl 'tas a Sin d a In u:ro kt:a ... "{,and~kt;,o ~orla,rMlada, iglUne'~ 'son,ec@lk g.libi,.

Ses olup eng:in~ere htz1la akoc:01k rriUyunl? K~mseclkiliehr' Iget'meml'~ "110 Ilarl'l", e'n sonun,d'CJln alz~,ed'IA,g~If1' ,d,iV(1l'ra hi', 0 n IbQk'l1C;ia,~ m ~"II'm'

is 1ft10 i ~ Sa'fa E '56 I N

11 4

"',A "I , u r~.!]. t.· rdt k.1~ Y' 'iiiJn,ij[~ :i _~;_k b~'~ u •• h::ak~undn 193] ~,~ .8 .• '11 11,lmila'rll"iI ~,er1In

~1,1"I1~ i,1 k 1,Jl!r."! llJll'l'~,u Itlll "M'G aide: It H i k l(ir;

lil~tiC'!J!!,! i rli M!;~i,~i i 1(". 'inuit' UI,U~k6 hU bruw lii)i~J '~iMidoJ.rHlI.aUnck ii~crg, ki~l!ll'viIl1'l'lt mnh :u~i!li'l~r iQ '~l.nH ~Ir .. , iii ese ~'Il':il!i, u:;r;c-, ri!m.l~ yllll~!I,~! i1 I'd ~iFlii Ii I i:Ii ii" l;tn." h·l~nj IIlI r ~ !Jiri ll~i~tl,n,I~'~'Y:i[flldt<n V~ ~h.l,ui1!1.]n i~alll ~ul~~m;ll',," ~Dij~eJjj,. 'lie 'L1IIhiTiIlinJill'll dyt'md !.!ltu 'bi r]1 n n IIfUJ,;~ Iflll rl U ~ u!Illi:.ldc ~ThU~!!!!~~' ! ~i r huh_J; I ~ l!~iIIi rlrl!Lc'kl~c;. ~~'~i,~m' i muv,II,fIf ~k i,YU: ~ i IH Ic'h h~~, 11 vc: 'ycj"l\i~ ~I i r se-

vi n" II !lI,:~HIl!;nk l.t!! t'io!'rmI. U &lr-tlll 1~1,I'iliW; k ill U.:

.n~m ~J if;' )l'o,PI!"'; i' J 111 f~i y.Jj:t~ VD. iyitl L~ n(~~ 01. n b~1 i k ~ r~rrk~l~ ~ij~lU !~ll t; K'iM IIi] 1.;3 D li!:>Ilh:: 11 '~~~~(!jkk u:r 11 UJI{I ill tad1HI i hnklk:.1 mjil1 hthl n i II h:Jf Y.:lJ~,ln!l.k UO: ~1II1yd~.r,. ViC I re 'I'~C:' IL ill to'iul1!m u I~t,c,~c i:tn IIC'L ~J'lt~mn]iJ IiU!'I?.niU ~11,llIibi!l '!lJI1,~~ja,ur, Y'lIml~l'Z"! hu :II U II A v!!'tl pD ~,IIL m I!:VJr"IJII~,~ 'Ye' C'aJI u ~lc~ifl'ljtrl" i~N biBJil~ (i!~"o .. il~~i. Fr:l!Jj~',,~' Yi!l Ing'i Ill[' ,\e I 'Y Dni - ~ r, H .11 Ve 1uJi Ii t k til~Hili Ee ~ i bil)!' ii k hi ii '~[Il!i,:~,~, d U__~IU i.i ~ bu huaJ]]Jlkl~! i l]ki:t;IJ f e ~me~ lc '!l]ol n n r a r 19 L '!Ie: k(il.)Ji~mll iH~ reo ~ i 1~11~ rru~l klJ.l r~ II n~,~ !;,n II~ 1 ~,k~ ~ii11l' I hi r'l:k k OJiIi l~ n:.Ji '_ ~nJ I1IU II :U'1I,j mkU'1:I y'h~ p (111151:1:\)1 131;; '1:kg =yq L~!f g (I ~:5iC ~~',I r'lF - ~ 1il'~'U" iJj dn k1!IlI,J i,I',.: ri II ec' rnu'Ilik II bi" I~ If:: ~ m~lld uJ~ d'Ulj nlJ!le,k ~ ~d i Ir'l~r ~ Bn IJ ull r!ltI,!!W~ fSIQ'h i5't[~Cljl ml'i II i. i it hi c~n:Jek. I nrrnhi. ViI!,kij:l'1 n f,::iJ Uy'f~ iI F1~I~{!j k :i;ljjb:ye [d,eli~ ~;';;mc - lo rilbi ;:ZI1 ~I', Lre;~rii]j ~~JIlhSi:bh'~ ,kfJ f$I'~IRI:Ii lnllii rfi~,UliO!Jt ell ~~'i gil'liW-,; I' b~lrr 'IiI',rIiSI-' lid I:r .. • lli'iIlniD II n I QiIIl J ~IU,y,i:J Y!hI non. hlJ~tkkiif"lh1-a~ 1i!!!1It~mie'riy~ ~111~kkbi ~.h~ lIi[d,j' II, \I'~'lzi Y',ek heltliZe'r'. Si ynsi: u (l!~dn:i P,. r. , ,~O'fl!! ,I,~. ,b,i ru, i Il[ll"i Lu II ltd" di~ el'''' 'I m.llilcry !jjU~l ~ C!' I~,kki)llu ;~lI:.i !nl,~ Ci~'~:fl' k I~Q~t"kk~1 dl~li~, h,il iki '-Gj'lflU kH.~I~!!l!da Ilfrhk fn i ~Il!'n !II",l!f~!:!1iI Ii ICUIi,tc,l~ i!IJ iiiiillt~~~IB'l I. dli'.i:tI ~t ~pe'kd ~.[i,t i I~ ,~~ 1~11ii ~,lEllin 1U.2.n ~ 1.~~}llIi.Y~11I!

birr :I!I~!!!,~!.u = li,~IC'!Jr,n~'~~ml:!l, '.' nmY'Df'il~,k ~t" IIh1iYiII'lIlil ~I bi t bn )'cUt k:i:z.~ttQ.ln.n:z,

V !Iii k! ~ l!ailf-~ "c r i t ~':111 d'~I01 II bn :w .ti!IF i ~~ Ir1..1 h ~I! i" kilr,. i!I.illrcdl!ll bit .til n k~~ Yil!l'I'JII.1'1l'i Aa N'{IUi~l!;:~,1 if ,I i U~~ aiTm niRj'lj1,~-.l,IfII; 1!I.iJ)fmlJJ~ aldlt.;Rlw'i ] ~ . I),i r 1'11.'l1li11""11 rul. ~'r~k-

IJ~!f f,r,ill i 1,('" ~i~li'l ~ i iIi': Z ~., M'ii,ll! ~ ~ iiI'~1Ii" :n:Jl1Ia u li{LIl lc Ie k kii rfi n ~~p:,~ k,YII Y 1It~t! bi r IfQru !!)yn ~:J'n h~H fln~, 'viii: Li'UIIC'fI1ii \ii;yb btl f,"UI~ 110 >O.ll.fl,i1~ lui k i,t:'11 li ~lJ'~V i I:'!IJ 1,~i,P IJ.'iI!i!\pk ii-

u II ler k I ~I i iI,..~mcl i,d~1Jj '! ,30, Iv~ r U:~~ilI~ ~11 kill Llilum~ ~ mu II!! liili''Ii~' ,n Ii)k~.j]II~.i"~ud n d ~,t~ ~~I • ~mf~ ~ ~1-ir~ll.,il,~ thlll,il:.c. 'I!::~ il R~~!"lm P, jij,Y I~IIH ifni tdl~lll],l.lulu··~ JI (i. AV{lIJpn I!IIUl!e'I(¥Cf l~ruW~ mJ [~II 1ll1." yQkS!!!i ,~. iiim I ~ll i,'IIlOJ i 't!!!!"!J.! r~ ~T i!i! .di!jl! t·n i hJJl"t!d;o1,. iHr 'j) ::Itl.[ILU ~I.' i It ~ !!III ~ I~i Ill: .,.V~ pi OWl II ~~re~~, ~ Yor'.

lEi U 5L'!i:' i u! ,n ft~j,t~ i ~~i F ~~QlII~ k i' rI!'5d~ ri u

r!U't! 'liC-lIItl i,)l C ti,1 u~ h: r e:k ku IiU hi ...

A \! <f1l.1~~,~ h'~~~kiH

e lll'llt'"H t:!5'~~ r. Mlu ~!,I!!!\f","~,1F .tt11,:lIg n ~ ~ar I U!I teJ t! k k ii ~ II te~·~ ,ky'l ~i ~!)jll e k~ n ~ ~~~i II ~ I.! Y ~ ~'~ID '1~!'t[j,:Z: ~ r,~ J'n he r l;~ lI;il(lJ~ '!!lit'" ~hi ~m Ii BIIrn ~ r e l Dilli.§blr". A 'Y'Fl!! p:nk ~tt!JJjlI D I III g n udl"; IIiI'W nu.k lllll~ tj,tIl" i I~ ~ ~a 01 10;0 ia.i~,iIl,I!' J;; ~ Ii) ,dJl!lig'~ IJIUlill( L.or II) MuA U I!,U idJj.tl! It hu~"" L.i,,1l' 'Il ·1 ~ i~ nII en ~bl'illll' t: I, Ii r, ~,~ phesi :r." Ih,~'!I' 1..~ 11""1); lJjll,~, ,hi ~I r ili'l i, ~! ~lC dJL" Avr U fJ;!I'- I y"'L~,1JI (':n,k 01 nn ~l:r,! i It tinQ It :t aru ii'tt'~lJ'!I: rd i r.

HIlI! illll rich Mi!!lil ~I.' ,Eli l.~',r'll:. Av rI ~~~:nlt<:: .. , r el ~"ii r~ ~ I!)" ~c'k k ii~ II! 'Itltn l',k ili,")f:g;t::~ ~ i r!, \'ll l{l! )!'''il~~l~ 't,M 11111 II j,D i E'<ir plUl!l, I. ~~ y!I(J,ld~ ~d p~c._ll~ml!:i' ill, I i,[iJ1,j3j[ji',1 n l :H [i tl~ IU~ iUI ml:,~ Il~I,~,1!i' ~ Mill i,),c'E prlC'n:!l'~,ph:if.,iJuc IIU k~ ,SIIrIYfij h'r!,~h 1<1'1 ~'III I!l r..i~~I~ I,ek ~'ti","'rc: I~,t!!:~ I ifj j':lo:, L\r'y,' I Lt"tll~,i,~ ~ Ii!!, r j:k.i r 'iil~Ji'Il'!'y03 0'10 n~lI~ l.a.t,i I' fi ll~ ~~ k~, . '!ii'oI!: ,t,~!t("M ~,rili,i~'Ii'!:1~efe J;J~mo. d~~,eilfl'!JIr.' i II i 'i;. c-n u ~ kt t:.tb ",,1't!1f. Aytb'l! ~ t':fi k'~il:'il'ii '" II ~ i~l ~efr~~~ .. I,t Jri'IIi'U j'ilJ11f ~II.. _ BllIh, ,1il~J II ~ l,gYillf,~f!'l'ill~ yl'ilil'LY"'iLH1:o r. I H,dlir~~imJlI:ll., d,fb ~ r j,n 'n ~u II' i. n III1 iI r 1 n .r.ilti' ~ ~ I HI,~ illi,M u,k~!I'U ~iJ]!i 2,j"[_mllg)~~ n c.k~'I:'.lii" i~· ~ . Fa k:lil, ilndilll~l~ y,!rl,~itJI fli:! I,~! ~l I!lJ II I.['till" I h'ilill'" lot; k. ve ,0..11] ~ [H.li~._ 1111'di!i= duir1i :5~'L'k ,tlnu¢k~IHIi",

L~lilli:fC'U~ ~u!ilmi rD~:iU lI"iIlhip lHd~JI'lilk i [tL ii!: LIA1C,k In ir!! aukUi (I nliir _, 'MilIln~,'II'!j,I\C ~

nit! llltk~~i P'I~lu. ihnud .' dilocDI hnk:ika\ .. 'I{! r i.,j:Zte I'~it!ld m: i ~if,Q.fi Ii, d r~,~ n r~'ilek ">Ie bil!\Y" .n!,~b; ~~t! !!,".[Jjl~' '-'~~'~ller,,!:! hii ~ ~,IIIIIg,~i!i,f!J I'uh; :I!Ill~u·i~e~n~ bat~llU."I1fi~br., B,ul]j,~Ip!UI h~l~'k:,,*. l(b'~ r' Illli1'~{lrlfi r 1JI!L"'zi Ji'QUcr'i r!l iJ8iL ]g fc1tIlJdD II If~Y lnti i'r bOrr ",o:phe a!,iM ~lii:f; rill k!lll I m Ila~l;:d1111'(~'~ ,~ ]jlUI I~ Muhn lelre<thull);!' 1l!e:?:~,ye_l,lcj'~,!~,; I., 1,rl.9rd'i'8td{u]' i felf; gi lm ~'i n~:i:id i r"

I{llrJl r.s.n: Illd!ltl) .FflJllIl! ~iIi. ,4., "IIFI n~ I~! n I II rn u-h'~("~ ~ r !'iIQkii'll~'J!l!"l nd."i. la~!'~h:.Hj Ide: (' LI nl!l::k loti tU ~~ I!II }II!:' !II i dOILU bi F' :M~; on ~ '"~ ~'I:P A,y r-tlJ,PtM)!' ~ tJ!::,U ~s.;~ 'c I gne k h CI k. I rt ~ k'[l ji'_n~

IlO'e~'k: n.ld!!llli ~ ~,~ IOd i U k ~ 1111 Illilil!: !l!f:i'I,~ y:z~ ...

ri mil: W~i r hli ~di lill "ifll!'l:'n'l~ II: i (~i'ktiig.i'17i~ II r',

V~,:II~.,[ Ui~lIlfikl~~j, '~'l" ML ·~iill~ll~ bi~ Iuu,' , n l p, ~~J~ i p iIIl! I U !I!\!\ l.l!i "~', A '" fU:U!,~g, !I.P! I~,fi'" I,~ J i 'lII h ~u~u m u II iii lk kii!i k. 1:.JiiJ1. at Ii ~IIHJliIll Ilfi! ~ Hit':' ~vt' tJ U ~ IL" 'lie; It ~ j~i1kl i lT~n I ~ r,;)j ,i =-- 1[~UJiIll~ 'li-llllil.':~i. hiiyr~ II J lill ~ ~'llU.lm, I n"l .. h, .I nk~:!J II i,l.'1ln ~.'lI!k iU I u".

Uldl1iili !;,h1rm·r,,'];II'!'l" 1l~~M ,"',. (l~'I!"~ii!:h!U!li!" ~ A ~ nll)~~ 11 ,lul'lIII i !..H III hi f"' Lti,1i,: IIJIiI :Ik.ISiuM 1i!G ~ I ii,1 D i"1 m'!l 'i{~ ~.ilL "Ilt.d II!! f ~ II ~ ti,iT I ifUi,i filII"; ,I!!! lI;;,;!!,'tJlI1f ~;. '~.!!u ~ YI~ uitu .k[i!,i~'i liil~! [l:7,m i I Ie: :& Ii r~InC' de'!iln'~l?r fqlllil.l iC Ihl{" k.Htklln~h k V!l'.: "-',~ .. ~,I~'~;!l.,..1 iB l ~[!!!IIf;UU sd I h~L-" ok, ""pii u II~U rlr.ll,r ~!Yhhll: vt" I~~imu i,yl~ hi!'" n!~!¥~,'H.'ik~. )'e U>t< lu.i ~Ci i'11 i k, i. A "',Ii' HI~m~l~ .'\II,jll!'lh A ¥-, rru'.I",a u I ~Uc:,tJ~'f"i.1 i I~,i,r~ ';Iiffal[l' 'U hH"il:d~ "Ilk 111 h LrlL?f ik'll.!lflln ~ II! I ~.~ II l1a :M el ilr.ti.h k. i II ,p:r lm k I:f! n i ~ Ilk i~3 l ltil illtI!! l ~c.-~ n !u.iI,i ~.iLI i:k .. b!ll,mlli U I ~d·I·,",II:.r.n m li,l~·u i.I!I;! Iii, ~.l~ I~III f'~1 ~~ 1,Ii ,i!I,j ~,1.1: ~ II ~ ,I ~ h:n ~'l pw,n~, i~ i I~J I~· l iIl!l!ll~iJ,1 I''''~'~· ~jli ~ J .C"r.!icl :rill!. i~;~~ii~u!u~!}i'!IJrl!lIi. M~'II'ii:"'l~i·,~ to III i I~L Itt' i!,um I u ... ~,n :~,I ~ 11" .. k ~ t\!~, l.:i U IU,' ~m! d~ II· Uil,:!I!d..! ~ 1'"'1.1 :r.r., ~u n~d ~11c11l ",!1!~ ~ i !Clt!;, ~'I:~r: n It;u,lIl, i'~'Mi' i:.! ~:k,f'io~ 1~iC: ,l 'C: l il: II i" J iI.~m v t" ;rif'~fi h.,~, Iml'!t· ("IF ,I ~Ir" :; !i!i'l,!i-.'1I ~;i j Id,Q'l ~ i :1lJ.~ IF iI1,k·, 50 liim11C' II.,· lui ~'idc!il'cldli!,td i r ..

0), I eo 2.iIlI II n~1 iii)' IU:"U Ull k Ii. nah i ~J ~uk. }'" k$~litl a!! m iIl'!, ~~i Ik u I nil~~ 1>1."1 ~ ~ L'I( U.J!ilg.l, 1m il1'c1~ln" IJl! In!!.:.ak., lUJ!i.(:>.lt hu n n, y.;1 pi !IliR1~if] ~ ilil'lt:!lIir,~hi*1IJ kHI~!lh, ,~flki~!h*uu g;i~ ~il~ :tl ij,lll II; f )' ~'~ I U::;:OIIlI:~ I,n"',

B~'~r-r l rii ri I~i ~ ~II~ ~ o~~I~i8 H II ~ Ni:z. I.fur;r.d II~ }1 e u.~ I ~i iF l i~,k I In tf"r:rdc,.ki ~e ... c! )",1111; Ii; r

k: ~1II1~ W~ f.c r t hI' ij'Z!l!:f i D~~!,l' ![~911 i" Ii "lr'~ '!Ii'lJC.UI

Y'~-iol_!!IiJ,_iIl n ~ ,n l:'i L. mil n,' ~,1Ii V'U I' t· ['~~ r e" 1~,i'iF ~ 11111 don. I ~r.~t',r le'~{' k~ ~I r Li t~lf~~ !I[if! ~.i II IUil 4.'\!I'1U Jr!6:'U It' rc k,g ~ ~ i I~!,I il n J'Io k~i"~ I:~ I illdIi"rc. ~1Il hi L (III (loij_!ng~h'

SlJt'~'.:_m lWIi!!,i,g·~ AYlrupn; l'e"~!ilk'kulrij

~ u~;;ro. ~~ ~ ~l ~H,li.!!l; 1.:, ~~Iil)i" Imrr,:V1i!'U lllll'", rakoL

helL'il iiz. <t',m,C k ~:if nl'!:: !;fi~1 lui ~~II)I". t--l'~F !!lit" ~B,d fir i ~!i!lllll!jili ;\''ii'Iil'Ufl'.l.i Ld!!"k,kY~ ii ~,,~[jj~' d; i'~ ~ rm ha'~ i ndr '~Jr L,-yn 'kdlll!i mnlll'll~ ~I'U~ ~'Ulm I Y 11I,1'!r~ dill' kati' ~J'~,lI HIlt I ~ i I ;,11'10 ruY. ~ ~I.

I!fii; I-i ylll,~i" I ,i II' 1.:0 I ~ l"illlU", I~ii C lfi!:nU 111lili ,

Mrbi n £.~ Io'~f !,!t:il!'i lUI Y.I!.z.II'~,~ ~m ni~,k:n i ~1~i[tUI kill iii yeU. d i RIIHl1f~lk, h-alot" ,rilZd i:'1i I)l t \::'1 i r. A., h. u :till [I nr,1] If,l:Ii. ill I V'~7.Ji~ti!!:1 ~,iu if a:!ll~ til! iRI'· 'UM! n~ ~3 :I.'~ 1m if' e, h,~", ck In nl~!m~l~ ~ '~YlY'lt,c:'1 ~ ~eJf i d ~ r e~I"'!i y)t r a [1m =:'J'I t~e' 1!'i3i1~!l!' c,ll~ RP ~ 114' r i ~ ~jJ pi 1"11~F.I,·:v 'I'd;; Uli1l ill i ,'d~ I,l~ i~ A'"'!I~' "1!JII'!'h~'.t n~un, ~.~ml<ml'~;[lJinJi11!i1r~ i!~r~h~ hri:i1i'

, It Ly;~iU::l 1.ili.III~i'IJ· ~'C' I ~l1ti ~ ~i,,; If,' ~1'~1~1Jfiii.Yt til"'

!Jil iIJ ~,~kLi r. _

~:.j'! '" N .WYI·nf'iI!I ~ i~ UJ,w :U~irei!l' [I"m I lUI rI f;I!~ll~ f'iI:~ I iii ~i~'!I;'t'~ 1~"lal I,r!! r-::ill1f;', I~'I~J~' 'I ... i 11 "', fC,1!i1 i 1n1'IoI,I!J~ II l1'li1 t~ 1111 h'll I'! I .~ m ~ l '~7IIki ~hr," ~.II'mi!~ I~" .n1~~I'& il'i'lLU nD.k~ u I i 'Ell 1 n0'iiti:~ ]111-' 'ItI!u 1:, gefli:i nho: i"iil~ i;JI'I:l!~lI I~Ule ~ h mi r IF'fJn~ I!U1, I'iIThWmitili!!"ISII P;'I U ~i HOI~I!l"~l't "~I fI! :I1_'~;1 kt:!i, k.Ji.l:t\ln i\k:~I:h· n~li Em'~lil! -ir'~.'i iI,' k~ ~nn ilE'i!lllyt'JI; H'!'" 'liR

"I ... · , ~\- ~I ' I'!!! IU~ ,~,

1m 11' 11~f" lIi:!':1I ,ii'1i n r,n<,..; lIB a ~lIt~·I.f~ltI'!I",@ I' ,1l~>CiUrcl'lI ~

,~I ~ Ill'ili nl!~~l'" ,I",,,:rt.!'" rl ~ 11'~1Ii' ij;1~ rllfllil~l it tilI!~iI1,fi!;llk bl Ii i f!i~hR"~ k Iill~ ~ii'i r'" h'i r ,~~ Ir r(lilfli~ 11Ill., .. I V-Ii!l M!k;~ YIt"I tlid U"t""',~, _~ l i!l~b iii I, In a;~'I:i!J'~li I n III Y ~ !h'i U1J 1~ n:'ll U 51 'Y1iJ·t~'l· ri'u,11 ~II!II ~ I,i r~. :h r1i.Yllil~ I'U I ~ilJ.if,I'II!i"U ~ 6h~ 1111'1 ilC! k,fl 'itil},H,m [Ii!!!1 ",~ 'hn,lklll hi'\" hi r Mil: I i II· Rr!~'1 i III !!!i 11~,m;11I1 ~H!IIII r, _,\ zn ~~II'i!I' Ili'iI~inn''J!I,·h!:: IH!IJ"; f,i1n. Ih'IDllf 'Ylf::(~~ ft:1U biil" y;.ji~ ... i\hl' MJliiJITi~'i!!i .M'iI'ILdjUiI 'i',I,!~ Olll!'fl •• ~~~~ ~'Ul1j !Thuili jliH I iL" III ''£.. tU ',Dr. fl kilid 1{"'iI~:y~

!I\!!!lliy!i~1 fJlTi~ ~ I no .' JU ~,l:M !.. i rlFa~ i I ru~1 111.1'11 U Y!Ii'!i!l".

A ~ ~ It-"l'il u diti tk .,,~ ~~II"~ hlll I j~n htilFi fief iJl~~l i

,~I'it ~mu~ rn~1 ~ fU'Il'::t'!!1 t ~ ;~'Iil ii n ~"I !I It '¥'i n~~B :Ibr~ !I':;~ mJ9,lIIt!IRik: bull 1"11n f. II Ll;n.~ ;rtl~. me ,n I 1:11 IF iIIi iii nJ,811111i1! l\'kfl.~lC'rn'; F il'tlilllR ~~ !!dft~Il'~! ii'li l,yd'll[!l'ru n ~~~II ,efL'O~ ,l!it~ ;]!H'iI tAl,!"1 fIi <eke mlliu i yll!! t~cr .. ill'ile hQ.k~ ~lnlll'llll."'JlII II elr1u:IiW l('.lJi'ld: eli! \!'illW I,!!.r'i~~~ i "iii hillll~ )(,'1 X: um-'I] ~~1Ii !iUH'Ii~dpki'm: li i ~'ii;~ ll,lt 'iID'~O ra b~: oihn~ k me-d yti:,~ i n; ';:.;;!i,k. .. ·t8:~ ~,~,,1j~t r:n.i.~ b~I'l~'-n rif\W Lrbuhr. F~ H:~Ui'~(IIf ~!U'n. '~kl~lIrk !lillrlrl iH" ~,~Jt Ii l: n rli r'I'P !t;m.~1 ~(-~~J"'ied~!~~ ij ~rlP;mle r.e hfilc:'klllll~ I,n l!':o.znu~, iOflll~ift~1 i.e n ~~,~ i ~~n~~:rj~:y!'ll n r l~rlf i' I'~'u .0 I,II!II'"

Tiih·!l in n~ k!l'll !~~I!l' :Bnlf18IIII1l'nj!' !lLi! MILI:~nln L~

M~ ;Iwl('r'~

s. lot s.

I-T-i1'1 H .~. "'iI1~

, 1 ,~. .,.,1 'No .W

i~li'U"lJ:~" rln fi iWL" ~{' I n,ll ~ ll1ir'ri I i I' ~ ~ ~ In Ii' H lion,

fl'f1! I ~~~, !.r~i 1Ii, 1c;11.1~1l"iI~lld ~ nl rr ,

... Pi kill'i 'r,~i rl~'i If;;; ;llr:li •• ~ n!il' i:l1' 1I'iI killm i~ f&

~II~~ i., ~~ i n. i'~li t.a~ i'l!e ~i'!3ll: ~[f h_!,gU ~, o~'d U~UI. protrarn ~o~ "li;tt'L(~ir'_ R,il' IIIn H .Ibll~~IIiJ~lh~·1ii i ~ io I! ,rc"l..i n~,ijih,"'!I'i. !!!~rs.l: i lilt ri '2;~ y:n .. eli '¥~ hu Ulat koll dl3i YCHi t - ~ lie ild.li:·r'l I! ilyu1i: b;r ~1ae.nn;i'I ~~y,c'~,J: QJ~ nl J~~(~'~~',e~j ~~~~ llc'II'~ 1!'Ii1,clh~l!i' :5n.n yr--tIi ~lij'n ~'It' eu UlII1 t:fi~'f1I~i V icJ.'y :f~ Jf it m if ~ VI!: i,1IiiTlFU 10 .hile I [II WO." ~'h," r.af'''' lrte ~t!litc.' IHI L it' '~nl ... rQIlIIII'1l1 ~I.i n I'cm i~,nlii"~ F.~tt~~ ~i'ufIi r~JI~~~ if:'t M,~li::uma:l.e, l:~, Ifu('rn m IIi. PAI'£illF'I'l"i!lii l{nlll~i il~ if':" ~l'.II'I'1 V 11-' I ~=If~ "n i~l. Ai lI .. ,lto_'i~!O~i n !!I", S l~liI!:lli Ii:, .1, G lli'ir~ ul,1lihl, .' Niurt!l!'jII,~ A\I"u~rl{i!li'Il~ ·I!:'l!:'fn,·y. J~i'ii'I1!~ J !"irC"~p~.~!I.. ~I~,I!! 1('1,1,!1I'ii IiI! H '~,i tam!i t i i} it 'IIIil ii :z.!E'.iI,~ I V i!iIIh ~'i:r~ ;d~'~'iJI"d !.'!~I i I'!.:·\~~~~.. [£l'IIiC,b; U I n I~ nrrf~ifi'lf'r'i n 1.'Il1 rod II k i W"l!ll il!r-I ~ ellA·n I~tn y,. (il,!: )\ k ~ 1\f.1fU iii'::' fi'i fi«n t'#i".g,..

r N IMll!!1'b k:n,~'l n I ~ i' II' i il,~l'i"'n MIflI,UIi n.1i~ruy\t': l

s. J I., S.

J !M;I."! Inr'l!I, de. ~ .,1Iii!.' rf' hl'~I~I!" i i'Ii (I ~'i r F'IIi",i'i!'!1.i\ll.t( fnm,~'O~J:!:a 11)1 I ii"'~k i I it"hn i~, !ill! Mot'u

h ;'rH'~;1 1<,n kU\I,I,[;j ~,1"lrctil~lII:!taYD, I'~i r ,,~ru,:hi

(l!Jm'i~n rrh:-l.rt!l" ::!:eYlll'I!D l i I~ lil!irl i'rl lli!'~ I ~I ;~Li r, V Iii" m;- I~~~:;je YllJl!fun 'L1 i~r!! ~:i l1I'yd i'ii'e-f. f~ IT!'!I~'

16

Her Cumol!'le5i «;Ikgr

Sahibi ~ f\:~~i'IJ I;''''':r~ ~~ISAJ\O~EK ~ l'rnumi ne!lri~"'Qt mildli.ri.i! 1,ln!i~ VII.;A,'ll Fn~ATll ~

MuLl u r : ~:!:tI~1 K i\I{DI~~ I, ida Ire h c ne : 1{1j,,!~lt .·rcntli imUl. A II~ I'll n 1:'.'1lldI.!:F1 • Tell!f (l n: :!·llSll~.

MaUUU:II5. : TfJrli. i_w~ UMUI'~"''''I Abo nc: l',1',k: 7.5U, ~Il! n_jhk; :.t75 iir.;t

f\l\A5JYI\NIJ.: (Sull ~-IJ~k) Anil. rF'lk,r-lJ A(jJ\OGLU ~.)rlllll;"l,) lH~Th Y {S,nl.h Z!:kO /\LTAR l C~Yl' ~ Mfubtluh) ANDER (S,J,hri !:Ant) AI~CAN d. G,~HJJ} AlffAM {N~ul·Htn l

J~"fA Y (FllUh 1~ltr'l ~I

I ~J\ YUI~ tNlizUHKti.mU)

II h r DAt-( (Nol!u.Lh IJ B~I>:K (N .. r"IIDIi Cf!lt1iJl) 1) ~:HKiN (SIl:i~~I)

(~El .. EI \ I (A ~,r. i 11&l-.:1)

ALP AB E S U~ A si LEYAZ let lAR

DE~ J K A M~~{K('n~~r! I h,IUEi) K.Ah!Al)i.H.iAN ~ NdJtlht.t)

f) h: A NA S (A llllid M III. h~) I<. Al{ A Hi .. 5 ,\ N (M i:" hll~·d)

IlLlJEM ~ S"ll=ll IliJ~d;j) KA 11I{Clo(a .. U {Mirn~)

1·]~lUG ~<UL ("-hJI1!IIIu) KL::Sr':JNfn~~ LU W'UILt O~ncr)

ESGI N (lotIIH'I,i,1 S,-III) K ISJ\ KOI~EK n'·~~C'l) 1·"IJ.l.II,

EyleoCJ.U (nttfri 11.01111111) .KLAPSAI~ (5:\ld s.l,rf~fl.r)

E:VlllOGLU {Snl,lallnlli!)} K~)SI~MIHAL(~lnh '1~U lI~Plg.pl

!;'I NDIROC L.U (ZIYIH::ltm; KtJSE.M1HAL ~Nllr.c U'itr S!:n~.i)

F~RATLr (f h~111 V("I~ht) M01~11)O~LU tZU'j,t;J

G~1K ~ELEN (0 r.l~f l~~d f~llln) Oz.6~ 'M~;,dnrn NHul.l)

GOv~~~uJ (i.~~hir SI,lb1 RJ\UQ r~c.Yk1'·L ~~lr..r,I)

HisAW (Ah~11:i' hnk ~j.n(~~i) SAnA ~ 'liYj1 O~li.I"_II)

i P!5lR {M.a-..,hrlr St-,...kl~tl 5AYGIN (A lUlu] l. Adl,ll'lll)

lz t.f~ (Zi,;." i l'~ni~q S:4 YMA N (~ctjl 1IIIIu"i~

S cl< 1M (M~~iJrJ

siUI::I~ ( Sdmiu Tc""ract SQLOK (C:,lf,del Ku~rd) SOML~ (AyelLllJihl~)

,'AiN ~"INAR (Abmc:t Humui) TA R,I\ N C l {Cl\I,H ~1I..k 11 TAN SU l Sn m.al N f! I i1;) TE.C'I~I{ (Alima l Kilbi) TQPHAilC {ilur' • .lIll)

TUNC (~hjb'ln.l.1 ~~ip) TOLlH~NrCJ (,F-=rillun F.i:t,l) OLKt::N (J·h!nll 'l!y3)

IE1~K ~ N (Stmt K~ 1111111,

¥ 0 C l~l.. ~ HllSaj! A~;)

RE5iM: Ah;din D1NQ ~ A,ri( L)iNO - ~~dri l~::\hm; EvluoCLU - l:i~.I'1!!l MUAL.LA"Nm'I,Ur:r.l. Cl!ri1nl U[~li.K ~ Jh r~k:' E.?tKMAN - T~ir.~'~t ZAi M - REV I

!I. II

TURKIYE

I~

BANKASI

~ U 11 E L E J{ i

Au kara ~ A ~1.1ra~ ~ 1\ da 1,.1ZJ.rI - A r yon ka rahisar - j\ kl Li.-;ar An(~ lya - Ayval~k _. llarr:l - B ... ~I kcs'ir- _- B~rll n _-. Berg .. mll BeYadlil ~ I3cyotdu - Hursa - D1y.)nblddr - £dj'rnc - E.drcmil Erzu rum - Eskl~C'1t i r _ (~a~'.Qta - G:lzian lL~p - Gi rC~Oh, lncbolu ~ [dilJluul - I:Ul.L1r - I.n-parla - Kat.lJk~ly - K.ars, l\"y.seri ~. KonYil - rvlnlalya - M.anis.J. _. Mcr£'~ln - l'vHI5~ Nttlzan ~ Ord u ~ Odl!:mi.'l - SamstJ n ~ Sj vas ~ T,]r.su~ TJ.:LUzQn - U~ak - Uzunki)prCi - O.~klHL~H· - Z'Llc ~ 'lol1gu!JJ.k

J-rAMUUI{G 'Sr-:~NDErdvE

Sermayesi : ihtiyat akcesi :

T~ L. T. L.

5 000 00,0 3 000 0,00

lTHALAT .. iHRACAT'

Ser'mgy'csi: T. L. 500",000

4,vrupQ run I'Ier yerj nde mULhobi ri '1rID rd. r

$loIbclcri: "'r'~Lz"l1~C~rel~·(jirClloIj)I~· Ordll-MU3iu $ Muhgbi rlcri: SiJrnllun·l~L;k.irJ[lg~C;Qnbkko.'ICl,~GdiLQlyUruU,l1l1' mlll.-S iii'll ri .. Kony:'ij $1 Ha Ii" i c r !i u b,e' ~ fi : I I A Mfj·U KG ~ 1 S,K I.N D.L£ H.IY E.

·1

' "

I ", -

, .

:- " ..