Sei sulla pagina 1di 1

SENARAI SEMAK

1.

FAIL PENGURUSAN RMT - SEKOLAH

BIL

PERKARA

SENARAI SEMAK FAIL RMT


1. FAIL PENGURUSAN RMT - SEKOLAH
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Surat-surat Berkaitan
1.1.1

Disusun ikut
turutan

1.1.2

Kertas Minit Fail

Perlantikan dan pengurusan


1.2.1

Senarai nama jawatankuasa ( JBPS )

1.2.2

Surat perlantikan jawatankuasa

Minit Mesyuarat
1.3.1

Dicatat dan difailkan

1.3.2

Senarai kehadiran jawatan kuasa

Sudut RMT
1.4.1

Senarai nama murid RMT tahun semasa

1.4.2

Jadual Menu Makanan RMT

1.4.3

Rekod Kehadiran Murid Makan RMT

1.4.4

Surat Lantikan Pembekal Makanan

Pembekal Makanan RMT


1.5.1

Rekod Suntikan Penyedia makanan RMT

1.5.2

Surat Perjanjian Pembekalan Makanan RMT

1.5.3

Kebersihan dan susunatur kantin

2.

FAIL PENGURUSAN RMT - MURID

2.1

Bilangan Murid Layak RMT


2.1.1

Senarai cadangan murid layak RMT ( dari APDM terkini )