Sei sulla pagina 1di 1

SI~RVI lUI RE UR!'l ..

lJ~II'NE, PERFFC'IIONAR"
PR()II~IO}.1Al/' SIDOClJMFNl \Rr, RrOl""fH. \r U.
GH.I:rJ\, \RIIlVI\ SI RliLA'11I cu 1'1)IllI(,Ul. RI\'
Cllmrartimflltul
r~gi Intlur a,

OPl'l'utor date nr. ...472

grrm. ~trhhl ~ird_lii cu Iluhlil-ul

Ii.

ea:

J22~ I 20l~
I~I

20J~

Catre,
ASOClATIA PRO PATRlA ET HONOR VIGILANS
Municipiul Tirgu Jiu, Strada Unirii, Nr. 6/6/16,

uno
numarul de m

formul

sus la Dircctia

lnalta Ourte de Casatie ~

Nationala

Judetul Gorj

de dumncavoasua

Anticorupt

ie, rcrmsu

~i in r..:gi~lr.H;i"lcu

ius: it ut ici noastre

de

tustitie - Seetin Penala. a fost Inmsmisa Serviciului

Terltorial Ploje~ti. pcntru a fi solutionata conform compctcntei.


Rezulrarul

verificarilor

~i masurile

dispuse

v;i VOl fi cornun leal (. de in st it 11~iH

rnentionata.

PROCUROR.

(.

Stn&da~tirl'livodu,n

1"1_\11111)/
' J>)lItllrc,f .I. (,1'1
l .. r... ~...
I)"> I 1
'
'1

. r ,71)-SI.scl"t()rt

te I. anhl'Orl,nlil"

I'!

'1 ~.7J.I)II,

l'-Illal : gltj.1

''..1'1/"

"

rt\ . ()')I-\I
I . II) . I'
..
~

I'll