Sei sulla pagina 1di 1

ROMANIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA
iNAL TA CURTE DE CASA TIE $1 JUSTITIE
Directia de lnvestigare a lnfracjiunllor de Criminalitate Organizata ~i Terorism
Serviciul Teritorial Cluj
Telefon 0264-403215, Fax 0264-403214

Cluj-Napoca, str Andrei Muresanu nr.15

e-mail: diicot_st_cluj@mpublic.ro
Cod operator 16051

Nr. 121/Vlll/1/2015

[1

28 mai 2015

tr c .

S.C. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT


E-ADMINISTRATIE S.R.L.

La solicitarea expresa a dumneavoastra


adresa vii va fi transmisa exclusiv prin e-mail
registraturasiiea@gmail.com

In urma analizarli materialului depus de catre durnneavoastra la Directia de


lnvestigare

a Infractiunilor

de Criminalitate

Organizata ~i Terorism

- Serviciul

Teritorial Cluj, care nu indeplineste conditiile unei sesizari penale, nu am constatat


aspecte

cu privire

la

infractiuni

de cornpetenta

Directiei

de

lnvestigare

Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism.


In masura In care sunteti interesati de alte aspecte, care exced cadrul
penal, va indrumam

sa va adresatl BIROULUI DE PRESA din cadrul Directiei de

lnvestigare a lnfractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism.

Red. !Ml
Duct. MM/2 ex.