Sei sulla pagina 1di 11

JADUAL PERTANDINGAN

KEJOHANAN SEPAK TAKRAW 18 TKB MSSB MIRI 2016


A
1
A
2
A
3
A
4

KUMPULAN A
SMK TAMAN TUNKU

B
1
B
2
B
3
B
4

KOLEJ VOKASIONAL
SMK BARU MIRI
SMK LOPENG TENGAH

TARIK
H

2.2.20
16
SELAS
A

2.2.20
16
SELAS

MASA

KUMPULAN B
SMK CHUNG HUA
SMK SUAI
SMK LUTONG
SMK RIAM

C
1
C
2
C
3
C
4

KUMPULAN C
SMK DATO PERMAISURI
SMK PUJUT
SMK MERBAU

D
1
D
2
D
3
D
4

KUMPULAN D
SMK SUBIS
SMK LUAR BANDAR
SMK BAKONG

BI
L
1
2
3
4
5
6

KUM
P
A
B
C
D
A
B

PASUKAN

LWN

PASUKAN

GLG

PENGADIL

SMK TAMAN TUNKU


SMK CHUNG HUA
SMK DATO P
SMK SUBIS
SMK BARU MIRI
SMK LUTONG

lwn
Lwn
lwn
lwn
Lwn
lwn

KOLEJ VOKSIONAL
SMK SUAI
SMK PUJUT
SMK LUAR B
SMK LOPENG
SMK RIAM

A
A
A
A
A
A

SMK TAMAN TUNKU

lwn

SMK BARU MIRI

SMK LOPENG
SMK RIAM
SMK MERBAU
SMK BAKONG
SMK TMN TKU
SMK CHUNG
HUA
KV

SMK DATO P

Lwn

SMK MERBAU

SMK PUJUT

SMK CHUNG HUA

lwn

SMK LUTONG

SMK SUAI

1.00 pm
1.30 pm

10
11

D
A

REHAT
SMK SUBIS
KOLEJ VOKASIONAL

lwn
lwn

SMK BAKONG
SMK LOPENG

A
A

2.00 pm
2.30 pm

12
13

B
A

SMK SUAI
SMK TAMAN TUNKU

Lwn
Lwn

SMK RIAM
SMK LOPENG

A
A

SMK LUAR B
SMK BARU
MIRI
SMK LUTONG
KV

7.30 am
8.00 am
8.30 am
9.00 am
9.30 am
10.00
am
10.30
am
11.00
am
11.30
am

3.00 pm
3.30 pm
4.00 pm

14
15
16

B
A
B

SMK CHUNG HUA


KOLEJ VOKASIONAL
SMK SUAI

lwn
lwn
Lwn

SMK RIAM
SMK BARU MIRI
SMK LUTONG

A
A
A

SMK SUAI
SMK LOPENG
SMK RIAM

3.2.20
16
RABU

7.30 am
8.00 am
8.30 am

17
18

C
D

SMK PUJUT
SMK LUAR B

lwn
lwn

SMK MERBAU
SMK BAKONG

A
A

SMK DATO P
SMK SUBIS

PERLAWANAN SUKU AKHIR


TARIK
H
3.2.20
16
RABU

MASA

BIL

PERLAWANAN

GELANGGANG

9.30 am
10.00
am
10.30
am
11.00 m

19
20

KOLEJ VOKASIONAL VS NAIB JUARA C


SMK LUTONG VS SMK SUBIS

A
A

21

JUARA C VS SMK BARU MIRI

22

SMK BAKONG VS SMK SUAI

PERINGKAT SEPARUH AKHIR


3.2.20
16
RABU

1.00 pm
1.30 pm

23
24

PEMENANG 19
PEMENANG 21

lwn
lwn

PEMENANG 20
PEMENANG 22

A
A

KALAH 24
MENANG 24

A
A

PERINGKAT TMPAT KE 3 & 4 / AKHIR


3.2.20
16
RABU

3.00 pm
4.00 pm

25
26

KALAH 23
MENANG 23

lwn
lwn

JADUAL PERTANDINGAN
KEJOHANAN SEPAK TAKRAW 15 TKB MSSB MIRI 2016
E
1
E
2
E
3
E
4

KUMPULAN A
SMK PUJUT

F1

KUMPULAN B
SMK SUAI

SMK LUAR BANDAR

F2

SMK LOPENG

SMK BAKONG

F3

SMK DATO
PERMAISURI

SMK BEKENU

F4

TARIK
H

2.2.20
16
SELAS
A

MASA
7.30
am
8.00
am
8.30
am
9.00
am
9.30

G
1
G
2
G
3
G
4

KUMPULAN C
SMK LUTONG
SMK TAMAN TUNKU
SMK RIAM

KUMPULAN D
SMK MERBAU

H
1
H
2
H
3
H
4

SMK BARU MIRI


SMK SUBIS

BI
L

KUM
P

PASUKAN

LWN

PASUKAN

GL
G

PENGADIL

SMK PUJUT

lwn

SMK LUAR BANDAR

SMK BEKENU

SMK SUAI

Lwn

SMK LOPENG

SMK LUTONG

lwn

SMK TAMAN TUNKU

SMK DATO
PERMAISURI
SMK RIAM

SMK MERBAU

lwn

SMK BARU MIRI

SMK SUBIS

am
10.00
am
10.30
am
11.00
am
11.30
am

2.2.20
16
SELAS
A

1.00
pm
1.30
pm
2.00
pm
2.30
pm
3.00
pm
3.30
pm
4.00
pm

SMK PUJUT

lwn

SMK BAKONG

SMK LUAR BANDAR

SMK SUAI

lwn

SMK DATO P

SMK LOPENG

SMK PUJUT

lwn

SMK BEKENU

SMK BAKONG

SMK LUTONG

Lwn

SMK RIAM

SMK TAMAN TUNKU

REHAT
SMK MERBAU

lwn

SMK SUBIS

SMK BARU MIRI

10

SMK LUAR BANDAR

lwn

SMK BAKONG

SMK PUJUT

11

SMK LOPENG

Lwn

SMK DATO P

SMK SUAI

12

SMK LUAR BANDAR

lwn

SMK BEKENU

SMK BAKONG

13

SMK TAMAN TUNKU

lwn

SMK RIAM

SMK LUTONG

14

SMK BARU MIRI

lwn

SMK SUBIS

SMK MERBAU

15

SMK BEKENU

lwn

SMK BAKONG

SMK LUAR BANDAR

PERLAWANAN SUKU AKHIR


TARIK
H

MASA

BIL

PERLAWANAN

GELANGGANG

8.00 am

16

SMK BAKONG VS SMK TAMAN TUNKU

3.2.20
16
RABU

8.30 am
9.00 am

17
18

9.30 am

19

SMK SUAI VS NAIB SMK BARU MIRI


SMK LUTONG VS NAIB SMK LUAR
BANDAR
SMK SUBIS VS SMK DATO PERMAISURI

A
A
A

PERINGKAT SEPARUH AKHIR


3.2.20
16
RABU

2.30 pm
3.00 pm

20
21

PEMENANG 16
PEMENANG 18

lwn
lwn

PEMENANG 17
PEMENANG 19

A
A

KALAH 21
MENANG 21

A
A

PERINGKAT TMPAT KE 3 & 4 / AKHIR


3.2.20
16
RABU

4.00 pm
4.30 pm

22
23

KALAH 20
MENANG 20

lwn
lwn

SMK TAMAN SMK CHUNG SMK DATO P


TUNKU
HUA

SMK SUBIS

KOLEJ
VOKASIONA
L
SMK BARU
MIRI
SMK
LOPENG
A5

SMK SUAI

SMK PUJUT

SMK LUAR B

SMK
LUTONG
SMK RIAM

SMK
MERBAU
C4

SMK
BAKONG
D4

B5

C5

D5

SMK PUJUT

SMK SUAI

SMK LUAR
BANDAR

SMK
LOPENG

SMK

SMK DATO

SMK
SMK
LUTONG
MERBAU
SMK
SMK BARU
TAMAN
MIRI
TUNKU
SMK RIAM SMK SUBIS

BAKONG
E4
E5

P
F4
F5

G4
G5

H4
H5

PERLAWANAN SUKU AKHIR 15TKB8


KEPUTUSAN

PEMENANG

SMK BAKONG

SMK TAMAN TUNKU

SET 1

16

14

SET 2

15

13

SMK BAKONG

SMK SUAI

SMK BARU MIRI

2-1

SET 1

15

10

SET 2

15

17

SET 3

15

SMK LUTONG

SMK LUAR BANDAR

SET 1

15

11

SET 2

10

15

SET 3

15

11

SMK SUBIS

2-0

SET 3

SET 1

16

SMK DATO
PERMAISURI
14

SET 2

15

SET 3

SMK SUAI
2-1
SMK LUTONG
2-0
SMK SUBIS

PERLAWANAN SUKU AKHIR 18TKB

KEPUTUSAN

PEMENANG

SET 1

15

SMK DATO
PERMAISURI
12

SET 2

15

KOLEJ VOKASIONAL

SMK LUTONG

SMK SUBIS

2-1

SET 1

13

15

SET 2

15

SET 3

15

SMK PUJUT

SMK BARU MIRI

SET 1

15

SET 2

15

SET 3

15

13

KOLEJ VOKASIONAL

2-0

SET 3

SMK BAKONG

SMK SUAI

SET 1

16

14

SET 2

13

15

SET 3

13

15

SMK LUTONG
2-1
SMK PUJUT
1-2
SMK SUAI

PERLAWANAN SEPARUH AKHIR 15TKB


KEPUTUSAN

PEMENANG

SMK BAKONG

SMK SUAI

0-2

SET 1

15

SET 2

15

SMK SUAI

SMK LUTONG

SMK SUBIS

0-2

SET 1

10

15

SET 2

15

SET 3

SMK SUBIS

SET 3

PERLAWANAN SEPARUH AKHIR 18TKB


KEPUTUSAN

PEMENANG

KOLEJ VOKASIONAL

SMK LUTONG

SET 1

0-2

13

15

SET 2

15

SMK LUTONG

SMK PUJUT

SMK SUAI

2-0

SET 1

15

12

SET 2

15

SET 3

SET 3

SMK PUJUT

PERLAWANAN AKHIR 15TKB


AKHIR
SMK SUBIS
SET 1

21

SET 2

21

PEMENANG
SMK SUAI

2- 0
SMK SUBIS

SET 3
TEMPAT KETIGA DAN KEEMPAT
SMK LUTONG
SET 1
SET 2

SMK BAKONG

0-2

15
18

16

SET 3

PERLAWANAN AKHIR 18TKB


AKHIR
SMK LUTONG

PEMENANG
SMK PUJUT

SET 1
SET 2
SET 3
TEMPAT KETIGA DAN KEEMPAT
KOLEJ VOKASIONAL
SET 1
SET 2
SET 3

SMK SUAI