Sei sulla pagina 1di 7

JADUAL KEPUTUSAN BAWAH 15

KUMPULAN A (15TKB)

PASUKA
N
SMK
PUJUT
SMK
LUAR
BANDAR
SMK
BAKONG
SMK
BEKENU

SMK
PUJUT

SMK
SMK
SMK
LUAR
BAKONG BEKENU
BANDAR
12
02
20
(15 9)
(6 15)
( 7- 15)

(14 16)
(13 15)

20

02

(16 14)
(15 13)

(9 15)
(12 15)

21
(9 15)
(15 6)
( 15 - 7)

20

(9 15)
(10 15)

12
(15 11)
(12 15)
( 11- 15)

21
(11 15)
(15 12)
( 15- 11)

2-0

(15 9)
(15 12)

02

(15 9)
(15 10)

0-2

KUMPULAN B(15TKB)

PASUKAN

SMK SUAI

SMK SUAI
SMK
LOPENG
SMK DATO
P

SMK
LOPENG
20

SMK DATO
P
20

(15 3)
(15 11)

(15 2)
(15 - 13)

02

02

(3 15)
(11 15)

(8 15)
(7 15)

02

20

(2 15)
(13 15)

(15 8)
(15 7)

KUMPULAN C (15TKB)

PASUKAN
SMK
LUTONG
SMK
TAMAN
TUNKU
SMK RIAM

SMK
LUTONG

SMK
TAMAN
TUNKU
20
(15 9)
(15 9)

SMK RIAM
21
(12 15)
(16 14)
( 15 13)

02

20

(9 15)
(9 15)

(18 17)
(15 10)

12
(15 12)
(14 16)
( 13 15)

02
(17 18)
(10 15)

KUMPULAN D (15TKB)

PASUKAN
SMK
MERBAU
SMK BARU
MIRI

SMK
MERBAU

SMK BARU
MIRI
02
(14 16)
(8 15)

SMK SUBIS
02
(8 15)
(9 15)

20

02

(16 14)
(15 8)

(8 15)
(4 15)

SMK SUBIS

20

20

(15 8)
(15 9)

(15 8)
(15 9)

JADUAL KEPUTUSAN BAWAH 18


KUMPULAN A (18TKB)

PASUKA
N
SMK TMN
TUNKU
KOLEJ
VOKASION
AL
SMK BARU
MIRI
SMK
LOPENG
TGH

SMK
KOLEJ
TMN
VOKASION
TUNKU
AL
02

SMK
BARU
MIRI
02

SMK
LOPENG
TGH
20

(6 15)
(9 15)

(15 7)
(15 10)

20

20

20

(15 13)
(15 13)

(15 13)
(15 12)

(15 6)
(15 5)

(13 15)
(13 15)

20

02

20

(15 6)
(15 9)

(13 15)
(12 15)

(15 6)
(15 8)

02

02

02

(7 15)
(10 15)

(6 15)
(5 15)

(14 16)
(13 15)

KUMPULAN B (18TKB)

PASUKA
N
SMK
CHUNG

SMK
CHUNG
H

SMK
SUAI

SMK
LUTONG

SMK
RIAM

02

02

02

(2 15)
(10 15)

(6 15)
(5 15)

(12 15)
(10 15)

H
SMK
SUAI

20

02

20

(15 2)
(15 10)

(7 15)
(5 15)

(15 7)
(15 13)

SMK
LUTONG

20

20

20

(15 6)
(15 5)

(15 7)
(15 7)

(15 6)
(15 8)

SMK
RIAM

20

02

02

(15 12)
(15 10)

(7 15)
(13 15)

(6 15)
(8 15)

KUMPULAN C (18TKB)

PASUKAN

SMK DATO
P

SMK DATO
P
SMK PUJUT
SMK
MERBAU

SMK PUJUT
02
(9 15)
(11 15)

20
(15 9)
(15 11)

12
(15 12)
(6 15)
( 6 15)

KUMPULAN D (18TKB)

SMK
MERBAU
21
(12 15)
(15 6)
( 15 6)

PASUKAN

SMK LUAR
BANDAR
20

SMK SUBIS

SMK SUBIS
SMK LUAR
BANDAR
SMK
BAKONG

SMK
BAKONG
12
(15 4)
(11 15)
( 15 17)

(15 9)
(15 4)

02

02

(9 15)
(4 15)

(8 15)
(12 15)

21

20

(4 15)
(15 11)
( 17 15)

(15 8)
(15 12)

MSS MIRI SEPAK TAKRAW 15TKB

G
KUMPULAN E P W D
SMK
BAKONG
3 3 0
SMK LUAR
BANDAR
3 2 0
SMK PUJUT
3 1 0
SMK BEKENU 3 0 0

KUMPULAN F
SMK SUAI
SMK DATO
PERMAISURI
SMK LOPENG

KUMPULAN G

G G
L F A

G PT
D S

0 6

1 4
2 3
3 1

3 1
4 -1
6 -5

6
3
0

G
A
0

G
D
4

PT
S
6

2
4

0
-4

3
0

G
P
2

W
2

D
0

L
0

G
F
4

2
2

1
0

0
0

1
2

2
0

G
P W D

G
F

G
A

G
D

PT
S

SMK LUTONG
SMK TAMAN
TUNKU
SMK RIAM

KUMPULAN
H
SMK SUBIS
SMK BARU
MIRI
SMK MERBAU

2 0 0

2
2

1 0 1
0 0 2

2
1

2
4

0
-3

3
0

G
G
P W D L F
2 2 0 0 4

G
A
0

G
D
4

PT
S
6

2
2

2
4

0
-4

3
0

1 0 1
0 0 2

2
0

MSS MIRI SEPAK TAKRAW 18TKB

KUMPULAN A
KOLEJ
VOKASIONAL
SMK BARU
MIRI
SMK TAMAN
TUNKU
SMK LOPENG
TENGAH

KUMPULAN B
SMK
LUTONG

G
G G
P W D L F A

G PT
D S

3 3 0 0 6

3 2 0 1 4

1 0 2

4 -2

0 0 3

6 -6

G
G G
P W D L F A

G PT
D S

3 3 0 0 6

SMK SUAI
SMK RIAM
SMK CHUNG
HUA

3 2 0 1 4
3 1 0 2 2

2 2
4 -2

6
3

6 -6

KUMPULAN C
SMK PUJUT
SMK DATO
PERMAISURI
SMK MERBAU

0 0 3

G
P W D L
1 1 0 0

G
F
2

G
A
0

G
D
2

PT
S
3

2
1

2
1

3
2

-1
-1

3
0

1
0

0
0

1
1

Perlawanan masih berbaki dalam peringkat kumpulan

KUMPULAN D
SMK
BAKONG
SMK SUBIS
SMK LUAR
BANDAR

G
P W D

G
F

G
A

G
D

PT
S

2
2

2 0 0
1 0 1

4
3

1
2

3
1

6
3

-4