Sei sulla pagina 1di 44

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI

BIDANG HAL EHWAL MURID


SK KAMPUNG ENAM NABAWAN SABAH

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

TOWS MATRIKS
SK KAMPUNG ENAM NABAWAN

TOWS MATRIKS
ISU STRATEGIK : MEMPERKASA KECEMERLANGAN SEKOLAH KEARAH BAND 1.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

MATRIKS RANKING (Analisis Matrik)


MATRIKS
RANKING

STRATEGI

S+O

1. Meningkatkan prestasi pencapaian akademik ke tahap yang lebih baik.


2. Meningkatkan prestasi pencapaian ko-kurikulum sehingga ke peringkat cemerlang.

W+O

1. Meningkatkan prestasi purata kehadiran tahunan murid lebih daripada 95%.


2. Meningkatkan bilangan guru dalam memperkasakan pelaksanaan segala aktiviti sekolah yang
dirancang.
3. Memperkasakan kebajikan dan keperluan asas guru di sekolah.
4. Memperkasakan sistem perfailan sekolah ke tahap yang lebih baik.

S+T

1. Memperkasakan komitmen ibubapa dengan pihak sekolah dalam meningkatkan pencapaian


akademik murid.
2. Memperkasakan penggunaan Bahasa Melayu Standard dalam meningkatkan penguasaan
kemahiran 2M di kalangan murid.

W+T

1. Meningkatkan komitmen ibubapa untuk menjayakan semua program sekolah.


2. Memantapkan kerjasama sekolah dengan hubungan luar (PPD/PKG/JPN dll.)

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

KRITERIA
PEMILIHAN

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

1. NKRA1 Pencapaian prestasi akademik yang Cemerlang.


2. NKRA2 Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang Cemerlang
3. NKRA3 Pencapaian kemahiran insaniah yang Cemerlang.
4. NKRA4 Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1.

Kurikulum dan Pentaksiran

(TS1)

6.

Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian

(TS3)

2. Profesiensi Bahasa

(TS1)

7.

Produktiviti Sumber

(TS3)

3. Kualiti Sekolah

(TS1)

8.

Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta

(TS4)

4. Kualiti Guru

(TS2)

9.

Laluan Pendidikan

(TS4)

5. Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS2)

10.

Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

25 INISIATIF UTAMA PPPM


1.

Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri

2.

Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa

3.

Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA (The
Programme for International Student Assessment Tests).

4.

Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris

5.

Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris

6.

Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi

7.

Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu

8.

Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational
Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru

9.

Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi
Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6.

10.

Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6.

11.

Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid
berkeperluan khas.

12.

Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah

13.

Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard

14.

Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)

15.

Penstrukturan semula organisasi (KPM)

16.

Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

17.

Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP

18.

Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti

19.

Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan

20.

Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru

21.

Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

22.

Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM

23.

Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru

24.

Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran

25.

Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth: elektrik, air, bilik darjah

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH / PPD SELARAS PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH NABAWAN 2016-2018
Pengetua dan Guru Besar
1.

Meningkatkan Kualiti Pemimpin Sekolah (SKPM Standard 1) Fokus DTP

2.

Meningkatkan Prestasi Sekolah ke band 1,2,3 dan 4

3.

Mensifarkan bilangan sekolah band 5

4.

Mensifarkan bilangan teguran audit dalam Pengurusan MS ISO (OFI/NCR)

5.

Meningkatkan Prestasi Pengurusan Kewangan dan akaun Sekolah

6.

Meningkatkan kualiti Guru (Fokus DTP)

7.

Meningkatkan Kualiti EKSA

8.

Meningkatkan kualiti pengurusan Fail

9.

Meningkatkan bilangan guru dan AKP yang berkursus 7 hari dalam setahun

10.

Mensifarkan bilangan guru dan AKP yang tidak pernah kursus (TPK)

11.

Meningkatkan Peratus Keberadaan guru di sekolah (Fokus DTP)

Penolong Kanan Pentadbiran


1.

Meningkatkan Kualiti dan Kuantiti Peperiksaan UPSR/SPM/STPM

2.

Mensifarkan Peratus Murid LINUS (Fokus DTP)

3.

Mensifarkan Peratus Murid Pemulihan

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Penolong Kanan HEM


1.

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam 6 komponen PIBK

2.

Meningkatkan peratus kehadiran murid.

3.

Mengurangkan bilangan/peratus kes salah laku murid

4.

Memperkasa Pengurusan Asrama

Penolong Kanan Kokurikulum


1. Meningkatkan kualiti dan kuantiti penertaan murid dalam bidang Kokurikulum di peringkat Daerah, Negeri, Kebangsaan dan
Antarabangsa.
2. Meningkatkan Kualiti dan Kuantiti Penyertaan murid dalam sukan di peringkat Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN STRATEGIK
BIDANG HAL EHWAL MURID
SK KAMPUNG ENAM NABAWAN SABAH

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 20162018
NKRA PENCAPAIAN KEMAHIRAN INSANIAH YANG CEMERLANG

JADUAL 1

Sub-NKRA SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM TS4 IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA
KPI Pengarah/PPD/Sek 100 %
Sektor/PPD/Sekolah SK KAMPUNG ENAM
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID

Teras Strategik

Isu-Isu
Strategik

Sasaran
Strategi

Pelan Tindakan

1.

NKRA 3 Pencapaian
Kemahiran Insaniah
yang cemerlang.

1. Penglibatan
ibubapa dalam
setiap program
sekolah.

2.

NKRA 3 Pencapaian
Kemahiran Insaniah
yang cemerlang.

1. Masalah 2.
kehadiran
murid ke
sekolah.

2. Meningkatkan peratus 11.Peningkatan enrolmen


kehadiran murid (Fokus dalam program pendidikan
DTP)
inklusif, termasuk
infrastruktur supaya lebih
lebih mesra untuk murid
berkeperluan khas.

NKRA 3 Pencapaian
Kemahiran Insaniah
yang cemerlang

1. Masalah 3.
disiplin murid
di sekolah.

3. Mengurangkan
bilangan / peratus kes
salah laku murid (Fokus
DTP)

3.

9. bekerjasama dengan
ibuabapa, komuniti dan
sektor swasta secara
meluas.

21. Pelaksanaan sarana


penglibatan ibubapa,
komuniti dan sektor swasta.

16.Pengukuhan Pendidikan
Islam, Moral dan Sivik.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

KPI
TOV

2016

2017

2018

100%

90%

92%

95%

100%

100%

94.3%

96.3%

98.3%

100%

98%

98.4%

99%

100%

100%

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan
penerangantertera.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN TAKTIKAL
BIDANG HAL EHWAL MURID
SK KAMPUNG ENAM NABAWAN SABAH

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016-2018
Isu: Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa dalam Enam (6) Komponen PIBK
NKRA PENCAPAIAN KEMAHIRAN INSANIAH YANG CEMERLANG

JADUAL 2

Sub-NKRA SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM TS4 IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA
KPI Pengarah/PPD/Sek 100 %
Sektor/PPD/SEK SEK.REN KEB. KAMPUNG ENAM
Bidang /Unit HAL EHWAL MURID
Strategi MENINGKATKAN PENGLIBATAN IBUBAPA DALAM ENAM KOMPONEN PIBK
Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber

1 Permuafakatan ibubapa
a) Perjumpaan ibubapa murid
Tahun Satu
b) Perjumpaan ibubapa Murid
Tahun Enam

1. Meningkatkan
penglibatan Ibu
bapa dalam enam
komponen PIBK

Guru Besar
PK HEM

2 Program Restu Ilmu(untuk murid


Tahun Enam)

1. Meningkatkan
penglibatan Ibu
bapa dalam enam
komponen PIBK

Guru Besar
PK HEM

1. Meningkatkan
penglibatan Ibu
bapa dalam enam
komponen PIBK

Guru Besar
PK HEM

3 Program Pahahayaman

4. Program Kolaborasi PIBG

1.

Meningkatkan Guru Besar


penglibatan Ibu PK HEM
bapa dalam
enam
komponen
PIBK

KPI

TOV

Sasaran

100%

90%

92%

100%

90%

92%

100%

90%

92%

100%

90%

92%

Januari, Mac dan RM800


Mei
(Unit BNK)

Ogos

April dan Jun

Februari

RM600
(Unit BNK)

RM600
(PIBG)

RM300

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.


2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian
sebenar dari tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN TAKTIKAL KURIKULUM MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016-2018


Isu: Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM HAL EHWAL MURID


KPI Pengarah/PPD/Sek 100%
Sektor/PPD/SEK SK. KAMPUNG ENAM NABAWAN SABAH
Bidang /Unit HAL EHWAL MURID
Strategi 2.Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid
Bil

Program/Projek

1 Program Tulampos

2 Program Amunau

3 Program Sifar Ponteng

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber

1. Meningkatkan
Guru Besar
Peratus Kehadiran PK HEM
Murid (Fokus DTP)

Januari hingga
November

1. Meningkatkan
Guru Besar
Peratus Kehadiran PK HEM
Murid (Fokus DTP)

Januari hingga
November

1. Meningkatkan
Peratus Kehadiran
Murid (Fokus DTP

Januari hingga
November

Guru Besar
PK HEM

KPI

TOV

Sasaran

100%

94.3%

96.3%

100%

94.3%

96.3%

100%

94.3%

96.3%

RM1100

RM500

RM300

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Nota Jadual 2:

5. Perlu dibina setiap tahun.


6. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian
sebenar dari tahun sebelumnya.
7. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalam SKPM.
8. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016-2018
Isu: Mengurangkan Bilangan / Peratus Kes salah Laku Murid (Fokus DTP)
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Hal Ehwal Murid


KPI Pengarah/PPD/Sek 100%
Sektor/PPD/SEK SK.Kampung Enam
Bidang /Unit Disiplin
Strategi 3. Mengurangkan bilangan / peratus kes salah laku murid (Fokus DTP)
Bil

Program/Projek

1 Taklimat Pengukuhan Peraturan


dan Disiplin Sekolah

2 Majlis Lantikan Pengawas

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

3.Mengurangkan Guru Besar


bilangan / peratus PK HEM
kes salah laku
Guru Disiplin
murid (Fokus
DTP)

Januari

3.Mengurangkan Guru Besar


bilangan / peratus PK HEM
kes salah laku
Guru Disiplin
murid (Fokus
DTP)

Januari

3 Sesi Kaunseling bersama kaunselor 3.Mengurangkan Guru Besar


bilangan / peratus PK HEM
kes salah laku
Guru Disiplin
murid (Fokus
DTP)

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

100%

98%

98.4%

100%

98%

RM1025.00

RM50

98.4%

Januari hingga
November
100%
Tiada

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

98%

98.4%

Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.


2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian
sebenar dari tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI
BIDANG HAL EHWAL MURID
SK KAMPUNG ENAM NABAWAN SABAH

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Enam (6) Komponen PIBK
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan penglibatan Ibu bapa dalam enam komponen PIBK
Permuafakatan ibubapa
a) Perjumpaan ibubapa murid Tahun Satu
b) Perjumpaan ibubapa Murid Tahun Enam
Tarikh/Tempoh Januari, Mac dan Mei
Kumpulan Sasaran Ibubapa dan penjaga
Tanggungjawab PK HEM/PN. Aini Pandal ,Cik Norafiza Md Yusuf , Puan Suzan Joe
Proses Kerja 1. Mendapatkan senarai nama ibubapa dan penjaga tahun satu dan tahun enam

2.
3.
4.
5.

Membuat surat jemputan kepada ibubapa dan penjaga.


taklimat dan penerangan kepada ibubapa
Rumusan dan refleksi perjumpaan.
Hasil rumusan dan refleksi di bincangkan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Anak-anak tidak menyampaikan surat kepada ibubapa atau penjaga


(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

14 Januari 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.


Pemantauan Pemantauan oleh Pn. Aini
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapai


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran ibubapa mencapai 90 peratus pada hari program.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Enam (6) Komponen PIBK
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan penglibatan Ibu bapa dalam enam komponen PIBK
Program Restu Ilmu(untuk murid Tahun Enam)

September
Ibubapa dan penjaga
PK HEM/PN. Aini Pandal , Puan Suzan Joe

1.
2.
3.
4.
4.
5.

Mendapatkan senarai nama ibubapa dan penjaga murid tahun enam


Membuat surat jemputan kepada ibubapa dan penjaga.
Mesyuarat di kalangan guru dan ibubapa
Program berlangsung
Rumusan dan refleksi perjumpaan.
Hasil rumusan dan refleksi di bincangkan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Ibubapa yang bekerja tidak dapat hadir bersama-sama dalam program restu ilmu.
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

11 September 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.


Pemantauan Pemantauan oleh Pn. Aini
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapai


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran ibubapa mencapai 95 peratus pada hari program.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Enam (6) Komponen PIBK
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan penglibatan Ibu bapa dalam enam komponen PIBK
Program Pahahayaman
April dan Jun
Ibubapa dan penjaga
PK HEM/PN. Aini Pandal ,Encik Juillif Sipin dan semua guru kelas

1.
2.
3.
4.
5.

Mendapatkan senarai nama ibubapa dan penjaga tahun satu dan tahun enam
Membuat surat jemputan kepada ibubapa dan penjaga.
Taklimat dan penerangan kepada ibubapa
Rumusan dan refleksi perjumpaan.
Hasil rumusan dan refleksi di bincangkan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Anak-anak tidak menyampaikan surat kepada ibubapa atau penjaga


(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

14 Januari 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.


Pemantauan Pemantauan oleh Pn. Aini
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapai


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran ibubapa mencapai 90 peratus pada hari program.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Enam (6) Komponen PIBK
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan penglibatan Ibu bapa dalam enam komponen PIBK
Program Kolaborasi PIBG
Februari
Ibubapa dan penjaga
Guru Besar,PK HEM , Encik Juillif Sipin

1.
2.
3.
4.
5.

Mendapatkan senarai nama ibubapa dan penjaga tahun satu dan tahun enam
Membuat surat jemputan kepada ibubapa dan penjaga.
taklimat dan penerangan kepada ibubapa
Rumusan dan refleksi perjumpaan.
Hasil rumusan dan refleksi di bincangkan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Anak-anak tidak menyampaikan surat kepada ibubapa atau penjaga


(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

14 Januari 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.


Pemantauan Pemantauan oleh Pn. Aini
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapai


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran ibubapa mencapai 90 peratus pada hari program.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)
Program Tulampos
Januari hingga November
Ibubapa dan penjaga
PK HEM/PN. Aini Pandal dan guru kelas

1.
2.
3.
4.
5.

Mendapatkan kehadiran setiap hari oleh guru kelas.


Membuat analisis kehadiran oleh guru kelas pada setiap bulan.
Memperolehi senarai kelas yang kehadiran yang terbaik ke sekolah.
Menganugerahkan Tulampos kepada kelas terbaik.
Peringataan dan refleksi kelas tidak menunjukkan kehadiran terbaik.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Terdapat murid yang tidak hadir pada setiap hari ke sekolah.
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Setiap hari pada tahun 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.
Pemantauan Pemantauan oleh Pn. Aini dan guru kelas.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapa.i


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran murid yang agak memuaskan pada setiap bulan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)
Program Amunau
Januari hingga November
Ibubapa dan penjaga dan murid
Guru Kelas,PK HEM dan guru kelas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mendapatkan senarai nama murid setiap kelas


Membuat analisis kehadiran setaip kelas.
Mendapatkan senarai murid yang tidak hadir ke sekolah.
Menghantar surat kepada ibubapa yang tidak hadir.
Perbincangan pentadbir sekolah untuk melakukan Program Amunau.
Lawatan ke rumah murid-murid yang bermasalah dengan kehadiran ke sekolah.
Refleksi dan Post Mortem selepas Program Amunau.
Rumusan hasil program.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Memerlukan kenderaan lasak untuk lawatan ke rumah ibubapa murid.


Kekangan Siapa yang mesti mengikuti lawatan ke rumah ibubapa murid.
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Januari hingga November 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.
Pemantauan Pemantauan oleh GB dan Pn. Aini Pandal.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program berjaya dicapai dengan jayanya.


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran ibubapa mencapai 90 peratus pada hari program.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Sekolah Kebangsaan Kampung Enam


Hal Ehwal Murid
Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid (Fokus DTP)
Program Sifar Ponteng
Januari hingga Novemberi
Ibubapa dan penjaga dan murid
PK HEM/PN. Aini Pandal , Cik Norafiza Md Yusuf dan guru kelas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.

Mendapatkan senarai nama murid setiap kelas


Membuat analisis kehadiran setiap kelas.
Mendapatkan senarai murid yang tidak hadir ke sekolah.
Menghantar surat kepada ibubapa yang tidak hadir.
Perbincangan pentadbir sekolah dengan ibubapa murid yang tidak hadir sekolah.
Memanggil murid yang tidak hadir ke sekolah oleh Pentadbir.
Menghantar murid kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
Refleksi selepas Program Sifar Ponteng.
Rumusan hasil program.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Surat tidak sampai kepada ibubapa murid.


Kekangan Anak-anak tidak menyampaikan surat kepada ibubapa atau penjaga
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Januari hingga November tahun 2016 : Program telah dijalankan dengan baik dan lancar.
Pemantauan Pemantauan oleh Guru Besar dan PK HEM Pn. Aini Pandal.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Objektif program telah berjaya dicapai dengan jayanya.


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Kehadiran murid telah menunjukkan peningkatan dengan baik setiap hari.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Mengurangkan Bilangan / Peratus Kes Salah Laku Murid (Fokus DTP)
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK KEBANGSAAN KAMPUNG ENAM


UNIT DISIPLIN
Mengurangkan bilangan / peratus kes salah laku murid (Fokus DTP)
Taklimat Pengukuhan Peraturan dan Disiplin Sekolah
Januari
Murid-murid Tahun Satu hingga Enam
Cik Norafiza binti Md Yusof ,Puan Erizie Elvy John dan Guru kelas

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1. Taklimat program kepada guru dan murid-murid


2. Pelaksanaan aktiviti oleh badan disiplin
3. Penilaian dan pelaporan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Taklimat Pengukuhan Peraturan dan Disiplin Sekolah ini masih mempunyai kekangan di mana kehadiran muridmurid semasa taklimat ini tidak mencapai 100%
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan Pemantauan bagi setiap program Unit Disiplin akan dipantau oleh Guru Besar sekolah dan GPK HEM.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Program taklimat pengukuhan Peraturan dan Disiplin sekolah ini hampir mencapai objektifnya kerana maklumat
mengenai peraturan dan disiplin sekolah dapat disampaikan ke semuanya kepada murid-murid sekolah.
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

1.

Akan melibatkan murid-murid Pra Sekolah

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
5. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
6. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
7. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
8. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Mengurangkan Bilangan / Peratus Kes Salah Laku Murid (Fokus DTP)
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja1.

2.
3.
4.

SK KEBANGSAAN KAMPUNG ENAM


UNIT DISIPLIN
Mengurangkan bilangan / peratus kes salah laku murid (Fokus DTP)
Majlis Lantikan Pengawas
Januari
Murid-murid Tahap 2 (Tahun 4,5 dan 6)
Cik Norafiza binti Md Yusof , Puan Erizie Elvy John

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1.Perbincangan bersama guru kelas tentang pemilihan calon pengawas


2.Pemilihan calon
3.Watikah perlantikan
4.Penilaian dan pelaporan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan Pemilihan calon pengawas yang terhad bagi kelas tertentu memandangkan murid mempunyai jawatan lain di
sekolah.
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan Pemantauan bagi setiap program Unit Disiplin akan dipantau oleh Guru Besar sekolah, GPK HEM dan Guru
Disiplin.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Majlis Watikah Perlantikan Pengawas berjalan dengan lancar selaras dengan objektifnya.
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

1.Lebih ramai calon pengawas akan dilantik yang seimbang kebolehan dalam akademik dan kokurikulum.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID SK KAMPUNG ENAM NABAWAN TAHUN 2016

Isu: Mengurangkan Bilangan / Peratus Kes Salah Laku Murid (Fokus DTP)

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja5.

6.
7.
8.

SK KEBANGSAAN KAMPUNG ENAM


UNIT DISIPLIN
Mengurangkan bilangan / peratus kes salah laku murid (Fokus DTP)
Sesi Kaunseling bersama kaunselor
Januari hingga November
Murid-murid Tahap 1 dan 2
Cik Norafiza binti Md Yusof , ustaz Mohd Idham Mat Nong

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1.Perbincangan bersama GPK HEM dan kaunselor


2.Mengenalpasti masalah disiplin murid
3.Sesi kaunselor bersama murid
4.Penilaian dan pelaporan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Sekolah tidak mempunyai kaunselor tetap yang mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang Bimbingan
Kekangan dan Kaunseling.
Kekangan masa oleh kaunselor yang dilantik sekolah mempunyai tanggungjawab pada mata pelajaran lain di
sekolah
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan Pemantauan bagi setiap program Unit Disiplin akan dipantau oleh Guru Besar sekolah, GPK HEM dan Guru
Disiplin.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian Program Sesi Kanseling bersama Kaunselor akan dilaksanakan mengikut tarikh yang dicadangkan.
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

1.Sesi kaunseling akan dijalankan selepas waktu pdp.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM HAL EHWAL MURID MURID


TAHUN 2016
Sektor/PPD/Sekolah SK Kampung Enam Nabawan
Bidang/Unit

Bil

Program/Projek

JADUAL 4

Hal Ehwal Murid

PPD/SR/SM-PS/04

Tempoh
Tarikh Lawatan Penilaian Keberkesanan
Pelaksanaan
Bimbingan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

1
2
3
4
5
6

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Catatan

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI HAL EHWAL MURID TAHUN 20162018
MISI
Sektor/PPD/
Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

JADUAL 5
PPD/SR/SMPS/05

SK Kampung Enam Nabawan

Bidang/Unit
Sasaran Prestasi
Matlamat/
Objektif

KPI

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

Inisiatif/
Tindakan,
Program/Proje
k

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016

Prestasi Sebenar
2016 2017 2018 2019 2020

Catatan

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK KAMPUNG ENAM 2016