Sei sulla pagina 1di 2

Lizistrata ili Porazgovarajmo malo o ratu i miru

Sinopsis:
Antikom Grkom besni Peloponeski rat izmeu Atine i Sparte. Atinske ene okupiraju Akropolj
zabranjujui mukarcima pristup dravnoj kasi koja se tu nalazi. Jedini nain da puste mukarce
unutra jeste da Atinjani i Spartanci potpiu mir i da se rat okona jednom za svagda. ene,
okupljene i ujedinjene pod vodstom Lizistrate, sve pristaju na ovu akciju. Meutim, ono to im
Lizistrata nije rekla na poetku, jeste da postoji jo jedna stvar koju moraju da urade da bi
naterale mukarce na mir, to se damama, a naroito mukarcima Helade nimalo ne dopada
O predstavi:
Lizistrata ili Porazgovarajmo malo o ratu i miru je ispitna predstava studenata tree godine
glume u klasi profesora Nikite Milivojevia i asistenata Jelene ulvezan i Borisa Lijeevia.
Sam proces rada na predstavi obuhvatao je izuavanje Teofrastovih Karaktera i antike
komedije kao anra. Nakon upoznavanja sa delima Aristofana, nastaje predstava po motivima
svih njegovih komedija, u kojoj preovladava ona najpoznatija Lizistrata. Ova energina i
farsina komedija e vas nasmejati do suza i pokazae vam da se veliki problemi drutva mogu
reiti menjanjem malih stvari.
Glumci:
Ivana Pani, Sonja Isailovi, Milica eerov, Teodora Mareta, Jelena Simi, Milan Kolak,
Vukain Ranelovi, Igor Greksa, Aleksa Ili, Damjan Cvetanovski
Ostali podaci o predstavi:
TEKST: po motivima Aristofanovih komedija
REIJA, KOSTIM, SCENOGRAFIJA I IZBOR MUZIKE: kolektivni rad klase
Posebne napomene:
Koriena muzika:
- Carl Orff O Fortuna
- Henry Mancini The Pink Panther Theme
- Quentin TarantinoFred Wise, Milton Leeds, S. K. Russell, Nicholas Roubanis "Pumpkin and
Honey Bunny/Misirlou"
- Busta Rhymes & Mariah Carey Baby If You Give It To Me (instrumental)
- Beyonce Knowles Run The World
- John Lennon Imagine
O piscu:
Aristofan (445. - 385.godine pre n.e.) najznaajniji je predstavnik stare atike komedije. Bio je
angaovan pisac, neposredan i otar u svojoj kritici. On je paljivi posmatra onog apsurdnog i
pompeznog kod ljudi. Omiljeno su mu oruje parodija, politika satira i preterivanje do take
fantaziranja, a za mete najradije bira istaknute politiare, savremene knjievnike, muziare,
uenjake i filozofe te sve one pojave koje predstavljaju neku kulturnu ili drutvenu promenu.
Jezik mu je svakodnevni atiki govor, obogaen duhovitim reima iz argona i bogat kominim

sloenicama. Radi kominog efekta upotrebljava i rei iz drugih grkih dijalekata i iz drugih
jezika.
Danas je sauvano jedanaest njegovih komedija: Lizistrata, Aharnjani, Vitezovi, Oblakinje, Ose,
Mir, Ptice, Tesmoforijazuse, abe, ene u Narodnoj skuptini, i Plut.