Sei sulla pagina 1di 2
@ sey: @ cewene Nr 9695 din 23.09.2015 I ATENTIA DOAMNEI/ DomNULUI DIRECTOR DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNUVERSITAR LICEAL Va rugim si aduccfi la cunostina elevilor de licew confinutal actesei CENTRULUT MILITAR ZONAL TIMIS ar. A.2589 din 22 semtembrie 2015, inresistat la Inspectoratal Solar Judean Timig eu nr. 9695 din 22 septembrie 2015 (anexata precenei auese), De asemenca vi ‘ugim si Iuji masurile necesare pentru desfiguatea in mod organiat a activi de hare fn evident a elevilor ce intranese conlifile spesificate in adres menfonaté mai sis. is64 Ab — he pak pp bk ROMANIA 2 NECLASIFICAT MINISTERUL APARARU NATIONALE 5.50 09cT4 §eOUNA Exemplar une CCENTRUL MILITAR ZONAL TIMIS septembrie UN pea IeI5. TIMISOARA . CATRE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS Pentru o bund informa a elevilor, vi rugim respoctuos sf transmit until de invatimsnt din jel Timis urmatoarea prevedere legal precum 9 preci privind mova acest: . {a baza lei nr. 223/2010 pentru modifcarea art. 4 din legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe tmp de pace a servic militar obi irecerea la serviciul militar pe 74 de volunarat, cetteni omni, birbat, au obligato a, n termen de 6 luni de la data {mplinivit varstei de 18 ani, si se prezinte la centrele militare mimat pentray ivare in ‘evidenta militard siinmanaren adeveringel de recrutare. . ‘eprezentarea cetitenilor, mentionafi anterior la centre militae in termen de 6 luni 4e la data implinin virstei de 18 ani constituie contravenyie si se sanctioncaza cu amend de la 100 Ie a 300 Ie Documente necesar scl do dentate alte document justifcative car atest anumite situa de incompstibiitate eum arf ‘© boall sa invalidate; ‘© fost condarnati prin htirre judeestoreass Ia pedepse privaive de liberate; (© sunt hirtoniti sau ordinat giapartin eultelo religioae recunosute de lege, respectiv ‘onsacrai oficial ca deservent ai unui ssemenea cult precum i clugin care au vechime in ministre de eal putin do ani ACTIVITATEA DE LUARE IN EVIDENTA A TINERILOR SE DESFASOARA LA BIROUL INFORMARE-RECRUTARE TIMIS DIN TIMISOARA, PIATA LIBERTATH NR 5-7, TEL, 0256293757, Luarea fn evident se face dup urmitorul pr luni, marti jos vines: 08:30 16.30; ‘miercuri 0830-180. RECOMANDARE: Pentru o bund desfgurare a activitatii de Iuare in evidengi elevii se pot prezenta la Biroul informare-recrutare in mod organizat, insojiji de un cadmu didacti. p.COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL TIMIS ‘SEF DE STAT MAJOR Col fey bape en Mihaela IONESCU. [SEFUL BIROULLI INFORMARE RECRUTARE Mil 1ONICA