Sei sulla pagina 1di 154

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea

Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam
Flautn
(Flauta 2)

Maestoso q

>
& b 43 .

defecto de Txistu

defecto de Txistu

Flauta

& b 43

>
.

> .

> .

3 ^
&b 4 .

Fagot

Requinto (Mi b)
(opcional)

3
b 4

# 3
& # 4

>
.

> .

> .
^
.

^
.

defecto de gaita

Oboe

J.Vicent Egea

Variaciones
"Agur Jaunak"

>
.

^
.

poco rit.
34

34

3
4
3
4

3
4

Clarinete Principal
(Sib)

&

# 3
4

34

Clarinete 1
(Si b)

&

# 3
4

34

Clarinete 2
(Si b)

&

# 3
4

34

Clarinete 3
(Si b)

&

# 3
4

3
4

Clarinete Bajo
(Sib )

&

# 3
4

3
4

3
4

# 3
4

3
4

#
& # 43

&

# 3
4

34

&

# 3
4

#
& 43

&

43

&

43

3
b 4

Trombn 3
(Bajo)

3
b 4

f
marc. e sost.
.

Bombardino
(Do)

3
b 4

3
b 4

Saxo Alto 1-2


(Mi b)

Saxo Tenor 1-2


(Sib)

Saxo Bartono
(Mi b )

Fliscorno (Sib)

Trompeta 1
(Sib)

Trompeta 2-3
(Sib)

Trompa 1
(Fa)

Trompa 2-3
(Fa)

Trombn 1-2

Tuba

# 3
& # 4
&

>
>
.
3 .
& 4
f
^
3 ^
&b 4 .
.

f
3
&b 4 .
.

.
> .
>

r
r

4 . .. . . .. .

Txistu en Fa

Txistu (Fa)Txirula (Do)


(opcional)
Gaita (Do)
(opcional)

Acorden
(opcional)

Txalaparta
(opcional)

3
b 4
>

Glock. >
3
& b 4 ..

>
Susp. Cymb.
.
3

& 4 .

S. Drum

Tubular Bells
& 43 .

>

>

Afinacin: A,C,F hard sticks

Timbales

Lminas

Percusin 1

Percusin 2

.
l.v.

>

.
.
>

.
>

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

>

>
.
^
.
.
>

.
.
>

.
>

>

> .
.
.

.
>
> .
.

> .

a2

marc. e sost.
sonore

.
..

l.v.

.
.
>

l.v.

N N
.

c ww

- P

c w

c w

ww

c
c

- - P-

- P

- - -
P
- - -

c w
c

.
a

F
-

3
4
3
4
34
34
34
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

3
4

3
4

3
4

soft sticks

3
4

34

34

> l.v.
...
.
f
> . l.v.
.
.
>

marc. e sost.

marc. e sost.

marc. e sost.

marc. e sost.
sonore

.
marc. e sost.

marc. e sost.

^ .

r
..
. .

>
.

> .

marc. e sost.
sonore

c
F

3
4

Flautn (Flauta 2)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

defecto de Txistu

3
&b 4

Piccolo

>
.

Maestoso q

>.

>
.

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


>
.

Maestoso molto q

3 defecto de Txistuespress. . .
J
J
5

3
4

. .

. J
. . J
. . 2 J J 3
.
J

4
J
J
J
b
&
4
J
J
obligado

poco rall.

18

. . . - . - - . - . - - .
J
J
J

J
J
J
& b 43
42 J J 43
J
A Tpo.

obligado

poco rall.

27

& b 43

35

&b

68

69

&

poco rall. Andante cantabile q Cadenza

. . . - J
J J
A Tpo.

giocoso

> .

&
J

124

cresc. poco a poco

b
F

obligado

libero
n m

n
> > > >

> . > . . >


j
&
F fl
98
>
> .

J
&

F
114 >
3
. > . > . .
5
&
J
80

28

w-

3
5

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

Allegro
vivo q

n 42

> . . > > . .

87

11
5

> .
5
5
J
F
. . > .
.

>
.

N
>
j . #
fl
. . >
.

>
3
.

N . > . .
> . # .
j

5
J
fl

105

Maestoso molto q

3
&b 4

Fl.

3
&b 4

Ob.

& b 43

12

Ftn.
( Fl.2)

? b 43
F
# 3

& # 4
dolce

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

&

Tpt. 1

&

Tpt. 2-3

&

Tpa. 1

&

Tbn.1-2

Tbn. 3

dolce

# 3
4 - .
# 3
4 .
-

3
& 4 - .
? b 43 ..

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

dim.

dim.

- .

- .

- .

- .

- .

- ..
.

- .

- .

- .

- .

- .


a2

- .

- .


.
n

dim.
espress.

.
p espress.
Solo
.
j
J
F

- .

- .

. . j .

N .
p

dolce

# .

j 24 J J 43 .

P
dolce

24 j .

2 j
3
j 4 J 4 .

3 .
4

3 .
4

3 .
4

43 .

dolce

j 2
4 J J
P
.
2
J 4 J
P
2 .
j
J
4
P

j 24

3
4

-
J

2
4

3
4

2
4

3
4

j 2
4 J J
P
dolce
.
.
j 2
4 J
P
dolce
j
.
j 2 .
4
J
P
- j 2 . J
4
J
P
dolce

j
3
4
J
3
4 J
3
4 ..

24 j .

43 .

24

43

2
4

P
j
24

j
.

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

. - - . J - . - - .
J
J

P .
24 J
P

dolce

dolce

24

.
.

> .

3
4 J

2
4

3
4 J

j
.
- JP

dim.

43 .

dolce

2
4

-
J

. ( 1 Solo )

43 .

. .
J
J

3
4

24 .
J

.
2 J
4

- .

poco rall. A Tpo..
2 J J 3
J
4
4

.
.

..

dolce

obligado

- .
-j P

.

- .

3 .
4

Susp. Cymb. soft sticks

3
4

&

- .

- .

Perc. 2

- .

Perc. 1

- .

..

- .
a

& b 43

Lam.

- .

Ac.

3
&b 4 .

& 4


J
P
- . - - . tutti

. J
J
J
- - .
J

legato

-
J

. - - .
J

. .
J
J

.
p

-
J

.
J

- .

( 1 Solo )
espress.

.
J

3
b 4
p

.

J

. J
P

dim.

& b 43

Timb.

..

dim.

- .

dim.

? b 43
F
? 3
b 4

& 43

- .
p

Gta.

Txa.

a ..

dolce

Bdno.

..

? b 43 - .

dim.

3 4 .

a .

.
J

dim.

dim.

# 3 4 .
.

defecto de Txistu
espress.

# 3
4 .
P
# 3 dolce
& 4 .
P
# 3 dolce
& 4
.
P
dolce
#
& 43
F
# 3 .dolce
& # 4 .
P
dolce
# 3a 2 .
& 4
P
# # 3 dolce
& 4

Flis.

Tpa. 2-3

# 3
4

J
J
P

Piccolo

..
43

3
4 .

3 .
J J 4

43

24

43

2
4

3
4

2
4
P
2
4

3
4

2
4

3
4

2 .
4

3 .
4

>
3 .
4
P

&b

28

Ftn.
( Fl.2)

.
J

. .
J

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

?b

Rq.

#
& #

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

#
#
#
#

- .
p
##

&
p
# 1
&
p
##
& - .
p
#

&
&

- - .
J

( 1 Solo )
- . - .
espress.

J
J
P

- .
J

poco rall.
A Tpo.

. .
- . - - .

J 3
J
J
42 J
J
4
J
.
.

. - - . tutti 2 J
3
J

J
4
4
J
p
obligado

sostenuto

p
- .

. J
.
P
( 1 Solo )
- . . - .
J
J
P
.

.
.

- .
.

- .
.

.
2

- .

Tpt. 2-3

&

Tpa. 1

&

Tpa. 2-3

&

Tbn.1-2

?b

Tbn. 3

?b

? b - .

- .

42

2 j .
j 4

.
j 2
4 J
a2

.
43

2
4
P
j
dolce


42
P
dolce
2

4

a2

dolce

dolce

42

3 .
4 j .
3 . .
4
J

43

- .

- .

j
.

.
..

j
.

- J

c w

mw

sonore
j

f
w

mw

mw

dolce

- -

c j

-
f

j
- - c

a2

a2

dolce

c

p
- - c -
J

j
- - c w
dolce

dolce

cantabile
sonore

j

f
w
cantabile
sonore

j

f
.
f

w-

.
.

b .

sostenuto

ww
f
..

j
c

c .
- .

- - c -
J

mw

sostenuto

c .

j c

-
j
- -

dolce
j
-
dolce
j
- j -

- J

cantabile

c j
j

- -
f

j
c


espress.
c
J
J
f
espress.

j
j

- c -
f
espress.

j
c j
-
f

mw

espress.
- - c -
J
J
f
espress.
a2

dolce

3 .
4

j
.


p
. .

43

( 1 Solo )
.
J

3
4 .
-j

34

.
J

Andante cantabile q

sonore

J
f
cantabile

ww

b .
- .
p
. .
&
J

- . - - .
J
J

42

- . - - . j 2 J
J

4
J

Gta.

&b

42

43

Ac.

&b

42

43

2
4

3
4

2
4
P

2
4

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Txa.

Timb.


- .
J

43
J

2 3

4 J
J 4
p
P
2 N 3
.

4 J


J 4
p
P
j
j
42 43

.
- .
P
p
2 - J 43 .

4 J

P
p N

2
.

J 43
4 J
p
P
a2
N
1
.
- .
2 J
3
J 4
4
p
P
dolce
.

2
3


4
4
P
dolce

j 42 j j 43

P
dolce
3

. j 42 J

J 4

P
dolce
2 j N 3

4 N J 4
P
dolce

j 42 j J- 43 - .
P

&

Bdno.

j 42 J

a2

Tpt. 1

poco rall.

tutti

sostenuto


.
p

J 43 . J . J .

3 .
4

3
4

3
4

c .

&b

Perc. 1

&

2
4

Perc. 2

&

2 .
4

Lam.

- - c wJ

>
3 .
4
P

Triang.

.
f

w>

P
w>

4
&b

42

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.


&b

? b -

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. B.

&

Tpt. 1

&
&

mw

mw

# #

mw

mw

N N

w-

mw

N n
n

N b
b

mw

N
m
w

n a

n
n

#
#
#

#
#

dolce

N.

#
.

w
a .

a .

- - -

Tbn.1-2

?b

b .

&

Gta.

&b

Ac.

&b

b w

dolce

-
n

.
A

ww

b.

n.

tenuto

-
-

- -

w-

tutti
- n
- f tenuto

- - #
tenuto

N N

A.

ww

ww

N.

b - - -
tenuto

b .

b.

N N

sostenuto

N .

ww
f

- -

w-

.
.

# #
.

tenuto

N N

n N

n.

ww

&b

Perc. 1

&

Perc. 2

&

Lam.

mw

b N

w-

mw

w-

N
mw

Timb.

w-

w-

N
mw

&

Txa.

N .

mw

A
m
w

Tpa. 2-3

Tx. (Fa)Tla.(Do)

&

Tuba

A
mw

Bdno.

mw

Tbn. 3

Tpa. 1

#
& # .
&

& #

Flis.

Tpt. 2-3

#

& #
&

Sx. T. 1-2

&b

Cl. Pral.

Sx. A 1-2

5
&b

55

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

?b

Rq.

Cl. Pral.

&
&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. T. 1-2

Sx. B.

- n

N mw

N mw

N mw

b
b

&

Tpt. 2-3

&

Tpa. 1

&

Tpa. 2-3

&

n ww
-

- - b
- -

Tbn. 3

? b bw

b - -

Bdno.

?b

n ww
-

.
f

f

nw

mw

mw

mw

mw

w
N

N
-

N w

N n

N b

n b

bn

>

- - -

>

w-

f
N

# w

ww

b w

w-

w-

- - -

w-


- - f

w-

n b
- # - n f
b - b
- b
b

- # b n
- - n b b

f
b - - b
w
-

w-w
w-

w
ww-

w-

Gta.

&b

Ac.

&b

&b

Perc. 1

&

Perc. 2

&

Txa.

Timb.

Lam.

N > .

cambia F a E

T. Drum

>

.
>
> .

( opcional Caja sin bordn )

.
>
>w

N
.

Aw

# #

# n

w-

.
f
ww-

b wwn w-

b - - -

b .

Nw

poco rall.

n
NM-w

mw

w-

b b

n
NM
w-

Nw

A
-w
NM

A
-w
NM

M
Nw n

- #

- - N

w-

#w

? b b ww

&

Tpt. 1

Tx. (Fa)Tla.(Do)

#
& # b .

&

Tuba

Aw

Flis.

Tbn.1-2

# b
b

N mw

b b

# b
b

N mw

A Tpo.

# w
& #
&

# w
#

# w
& #

Cl.1

Sx. A 1-2

poco rall.

6
Cadenza

defecto de Txistu

67

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

&

m
&

libero

U
&w
>

U
&w
>

&

w
>
U

&
w
>
& J

Sx. T. 1-2

&

Sx. B.

&

Flis.

j
&

Tpt. 1

j
&

Tpt. 2-3

& j

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

con sord.

con sord.

j
&
& j
J

? J

con sord.

? J

con sord.

?U
w
>
Solo
&

U
w
>

w
>

# b

U>
b b ww

senza sord.

senza sord.

w
>

1 Solo defecto de Cl.Bajo

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

&
?

>


n> > >


cresc. poco a poco

m
&

&w
>

U
&
w
>

libero

repetir el obstinato ad libitum


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Afinacin: G, C, F
?
w
w
>
medium mallets
Marimba
repetir el obstinato ad libitum
? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b

Perc. 1

&

Perc. 2

w
&

Sizzle Cymb.

soft sticks

F
U


>


> > >

cresc. poco a poco

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

&b

69

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

Rq.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

w
>

U
? b w>

##
&

Cl. Pral.

Sx. A 1-2

2
4

24

24

## 2
4

## 2
4

## 2
4

## 2
4

#
#

# ## 2
4

## 2
4

# ## 2
4

Tbn.1-2

?b

Tbn. 3

?b

Bdno.

?b

&b
&

U
w
>

## 2 ^
4
f
( con sord. ) > marcato
# # 2 . . . .
4
F
( con sord. ) marcato
# # 2 > .. . . .
4
F
marc. e sost.
# 2 ^
4
f marc. e sost.
# 2 ^
4

f
marc. e sost.
^
n 24
f marc. e sost.
^
2
n 4
f
marcato
>
2
.
n 4 .
J
F
marcato
2
j
n 4 .

.
.
>
F
# 2
4 J
marc. e sost.

U>
U

b # ww
>

n n

>
bw

w
>

?b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
b

b
n
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

&
&

l.v.

&

> . . . .

> . . . .

. > .
J

> .. . . .

> .. . . .

^
N

>
n . ..
J

^
n

^
b N

>.

.
J

..
>

.
. simile .

simile

marcato

>
p

p>

>
p

giocoso
j > . . > .
.
F fl

>
p

>
. >
J . . .

a2

. . >

. . >

marcato

marcato

. . >
marcato
>
. .

> . . . > .

j
.
>

j
.

. . >

j
.

>
j
.

>
.
J >

j
.

. . >

j
.

. . >
. . >

j
.

senza sord.

senza sord.

^
^

giocoso
. > .
>
j . .
F fl

a2

U
# # >w
& w

# nU
& ww
>

U
#
& # w
>

#
&

## 2
4

&

Perc. 2

Tpa. 2-3

Perc. 1

Lam.

&

Timb.

# ## 2
4

Tpa. 1

Txa.

&

Ac.

Tpt. 2-3

Gta.

&

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Tpt. 1

Tuba

Allegro vivo q

2 J

>
. .

marcato

>
p

>
.
.

marcato

>
p

. >
J

.
>

.
J

.
J

b ..

j
..
P

j
..

j
.

>
. .

.
>
.

.
J

j
.

j
..

24

24

2
4 .
F
2
n 4 ..
>
F
>
n 24 ..
F
S. Drum
2 > .
4
F
Tamborin
2 .
4
F

j
..
. >

..
>

> .
.

>

>.
>

>.
>

> .
.


. >
J

j
b .
> > .

j
>
p>

> >
>

> > .
J

j

.

>.
. . .

p
.

8
Ftn.
( Fl.2)

&

Fl.

&

Ob.

&

> . . .

> .

79

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

##
& #

>

>

.
.

>

>

.
.

>

#
& #

j >
.
fl

P
giocoso


J
F

J
F

.
>
> .

##
& #

>

> . .
> . .

>

>
>

j
j
. > .
. > .
>
.
>

j
.

> . .
> . .
> . .

>

>

.
>
> .

> . .

>

> .

> .

> .

> .

j
.
.

.
>
>

>

j
.

.
>

j > .
j
. fl

> . .

>

> . .

>

> . .

> .

. .

> . .

> .

> . .

> .

. .

> . .

. .

> .

. .

j
.
.

.
>
>

>

j
.

>.

P
> marcato .

marcato

.
>
P

j
. .
>
>
.

J

j
. > .
. >

.
J

>

j
. > .

>

j
. .
>

> .

j
.

j
.
. > .
>
> . . >

>

.
>
marcato
>
.

> .

> .

> . .

j
.

>

giocoso

#
& #

.
.

> . .

> .

j > .
j
. fl
giocoso
j > .
j
. fl

j
. .
>
>
.
J

.
J

>

j
. .
>

#
& #

##

#
& #

&

&

Tuba

giocoso

giocoso

#
& #
>
## #
&

Tpa. 2-3

Bdno.

> .

. .

&

Tbn. 3

#
& #
>

Tpa. 1

Tbn.1-2

>
j .
F fl
giocoso
> .
J
F

# > . . .

& #

#
& #

obligado

#
#

. .

>

j
.

>


. . >

>

?
?

b ..

j
..

..

..

.
J

.
J

.
J

marcato

.
J

.
J
.
J
.
J
.
J

.

J

.
.

j
.

Lam.

&

Perc. 1

&

j
.
P
>
>
.

Perc. 2

&

>
>

J J
F
+


> >
F

>

j
. .
>

. .
J >

marc. e sost.

j
. .
>

. .
J >

. .
J >

.
.

. .
J >

>
> .

. .
J

..

simile

>
. .

.
J

F >

.
. >> .
.
.
J

>

> marcato . .

. . >
..
.
.
>
> .
. >
>
. >
.

.
>. .

> . .

Glock.

.
.
.

> . . . >
.

j

p > >

.
>.

&

.
. .

Gta.

Timb.

> .

> . .

>

&

Txa.

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Ac.

J
f
marcato
j

fl
f

f
> . .

> marcato

F > . ..
marcato j
f . .

J
. >
F marcato
j

. .
F >
marcato
j
.
. .
>
F
..

> . .

marcato

87

.
J

>

>

9
Ftn.
( Fl.2)

&

Fl.

&

Ob.

&

#
& #

#
& #

#
& #

#
& #

#
& #

#
& #

##
& #

91

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

##
& #

##
& #

#
& #

# > . . . . >
& #

> . n .

> >
#
& # .
>>

.. b
.
>

Tpa. 1

&

Tpa. 2-3

&

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

> . n .

#
#

?
?

>
.
> . .

>

>>

.
>

. . >
>
. . n
>
. >
>
. >
. . b .

. . b .
simile
. . b .

.
>

. . b . simile

.
.

> . . > >


> .

.
>.

>
p

>
p

>
p

>


. . >
. >
.

Perc. 2

&

j
.

>.
P

j
. .
>

j
. .
>

. .

.
.

>

j
. .
.
>

.
J

.
J

.
J

.
J

..
P>

j
..
.

j
.
.

j
.

j
.

j
.
.

j
.

simile

simile

> .
.

. .
J

.
J

. . >

>.

j

p> >

> . . . >

f
> . . . >
.
f
> . . . >

f
> . . . > > . .

f
a2

>
. . .
. >
>
. .
f>

>

>
> >
.
p

>


. .

.
.

.
j

.
.

j
.

..
>
F
.

F
>
.

J .
P

f
^

f
^

f
>

>

. .

&

. .

j

. .

Perc. 1

P
>

giocoso

j
.
. .

j
. . .
>
>

>

j

fl
F
giocoso
j


fl
F

j
.
. .

&

Lam.

.
>

> .
.

>

. .
J

> . .

> .
.

> . .

. .
J

j
F fl
giocoso

> .

> .

>p

> .

>
p


> >

> .

&

>

> .

j
j
j .
.
.
.
>
. . >

P
>

>

> .

J .

j
. J
F

jJ
.
F

jJ
.
F

. .
>

. .

. .

Gta.

Timb.

>

. . >

> . . . > .

>

&

Txa.

. .

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Ac.

> .

> . .
j
.
J
. .
>> . j
. . .
.

N > .

>
p

> .

n > .

. .

>

J .

> . . . > .

j > . .
.
fl
F

.
.
J
>
P
>

n > .

> .

.
>
j . .
fl
F

. . > . . j
.

> > > >

N . a
. >
.
> . .
. >
. > . .
N .

N N
.

> .

> . . > a >


.

simile

.
>

.
n b
>>
b

>
.
b .

simile

.
>

.
>

>

J .
F
> .

>
J
>

> >. > >J
+^
+^

10
105

Ftn.
( Fl.2)

&

Fl.

&

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

&

> . . .

> . . .

> . . .

&

cantabile

## #

> . . .

> . . .

# > . . .
& #

> . . .

> . . .

# j
& # . .
>
P
#
& # .j .
>
P
# # . > .
&
J
P
cantabile
# # a2
& #
F

j
. .
>

>
. .
J

# > . . .
& #

# a2
& #
F
## #
&

cantabile

j
. .
>

j
. .
>
. > .
J

. > .
J

##

#
& #

. > .
J
P
. >
# j .
.
&
J
P
?

?
?
?

.j >
..
J

.
J

.
>
P
.
>
# P

simile

j
. .

simile

> .

> .

> .

.
J
.
J

> .

> .

> .

> .

> .

> .

> .

j
. .
P>
con sord.
. >
j

..
J
P
> .

>
.
>


J
.

con sord.

con sord.

j
.

. > .
J

j
. .
>
.j >
..
J

con sord.

.j >
..
J
P
. > .
J
P

j. >
..
J

>
..

simile

j
.

j
.

.
J

.
J

. > .
J

. >
j
..
J

j

>

simile

.
J
.
J

j
.

j
.
fl >

.j

j
..
J

j
.

j
.

Lam.

&

Perc. 1

&

J
P

Perc. 2

&

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

Ac.

Txa.

Timb.

p
> .
J
p

j
p> >

.
> .
J

>>

>

&

fl

.
J

j
.
J .

.
J

> .

.
J

simile

fl

>

j j

fl >

.
J

.
J j

fl

.
>

j
.

Gta.

j
.

.
J

&

j
.

simile

>

J

simile

> .

j
.

.
j

. > .
J

j
.

>
.

j. >
..
J

. > .
J

j
. j
P fl
j
.

F
>

>
. .
J

. >
j
.
J .

> .

> .

> .

> .

> .

.
J

> .

j
. > .

> .

> .

> .

> .

simile

> .

> .

> .

> .

.
J

> .

> .

> .

Tx. (Fa)Tla.(Do)

j
.

> .

.
J

>.

> .

>
. .
J

> . .

J
F

.j >
..
J

.
J

. > .
J

. > .
J

> .

> .

#
& #

> .

> .

.
>

> . . j > . . .
J
fl

&

> . .

J
F
> . . j > . . .
J
fl

>

&

> .
>
. .
. .
fl

>

>

>.

>

>
J

> .
J

> .
J

> .
J

>
J

11

117

Ftn.
( Fl.2)

&

Fl.

&

Ob.

&

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

>
.
.
N . > . .
> # . > . .

.
J
J

j
. .
>
P

.
J

j
.

j
.

simile

j
n .

.
J

.
J

#
& #

#
& #

##
& #

j
. .
>
P
. > .
J
P

> .

. > .
J

. > .
J

> .
J

# j
& # . .
>

j
.

j
.

j
.
J .

j
..
J

#
& #

.
# j >
& # ..
J
#
#

.j >
..
J

simile

simile

j
..
J

j
..
J

. j
> .
F
j
j # .
> .
> .
j
j # .
. J .

.
.

j
..
J

. > .
J

.
J

.
J

.
J

.
>

j
. .

j
.

j
.

?
#

.
J

.
J

j
.
j
.
J .

j
.
J .
.
J

j
.
j
.
.
J

j
..
J

j
.

j # .

j
.

j
.

J .

.
J

.
J

j
.

>

> .

. > .
J
P
. >
j
..
J
P

.
J

..

> .
J

j
N .

> .
J

.
J

.
>

>
N . > . .
J

j
. J .

j

fl

. a j
.
>

> .
J

n > .

> .
J

n .
>

.
> . .

> .
J

>

> . > .
N
.
J

> .
J

.
j > # .
.
fl

.
> . .

. n j
.
>

> .
J

>
. .
j . #

fl
> . n .

&

j
fl

j
.

Perc. 2

>.
. . . . . .

> . .


J
> .
> .
J

&

Perc. 1

j
fl

&

Lam.

>

simile

simile

> . b .
J

> . >
. .
N
J

j
.

> . b .
J

> . . .

.
J

> # . .
j .
fl

&

.
J

.
>
j > . . . . . n > b n
.
fl

#
& #

##
& #

>
>
. . > . . . N . > . j
j . #
.
fl

#
& #

&

.
> . . > . . . b > b b
j .
fl
.
> . > . . . b > b b
j .
fl

Gta.

Timb.

&

Txa.

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Ac.

##

&

Tuba

.
.
# > . . > . . > . . > . .
& #
J

Tpa. 2-3

Bdno.

>
.
.
N . > .
j > # . > . .

.
J
fl

.
> . . . > . . > . . > . .
J

##
& #

&

Tbn. 3

.
> . . . > . > . . > . .
J

Tpa. 1

Tbn.1-2

j
..
J

j
b ..
J

. .
J
J

.
J

n b ..

j
# .
J .

N .
J
j
..
J

j
a ..
J

.
j

>
.

.
J

b.
J

j
b .

j
.

j
.

j
b.

j
b .

N
J

j
N

j
.

j
.

j
> >

>
>
. .
>
J

>

.
J

> .
J J

> .
J

.
> .
J

j
>

>
>
.

>
.

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

>
J

12
&

Fl.

&

> . . .

> . . .

Ob.

&

> . . .

> . . .

133

Ftn.
( Fl.2)

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

&

#
& #

j
.

.
J

.
J

# .
& # J
##
& #

.
>
n.
>
>

#
& #

##
& # .

j
a .

j
.

j
n.

#
& #

j
.

j
.

# j
& # ..
J

j
..
J

j
..
J

.
b > . b b

N > .

b > . b b

N > .

b > . n . n
b > . n . b

b > . b . b

.
b > . n b

n > .

# .

n > .

# .

n .
b

b
J

b >
J

j
.


J
.

j
n
b b ..
J

j
b
b b ..
J

.
J

b
J

N >
J

j
# .

j
b N ..
J

j
n ..
J

b.

Perc. 1

&

>.

Perc. 2

&

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

j
b ..
J

j
b
P

> .

.

> . . .

. > .

N > .

J.

>
.

>
.

a > .

>
. .

> . . .

. > .

a > .

N
J

> . . .

. > .

a > .

> .

.

> . . .

> .

.

> . . .

. > .

.
>

j
.

j
.

j
.

a.
>

j
.

j
.

j
.

.
J

.
J

.
J

>.

# .

j
.

j
N .

j
# .

j
.

>

.
J

.
J

>.

>
a >
.
J j . .
fl

> . . .

.
J

a .
>


J
.


J
.

.
J
j
..
J

j
..
J

.
J

.
J

>
.

j
..
J

.
j

j
N .

j
.

# .

j
# .

.
> .
J

j b.
b

.
> .
J

j
N

N .

F
>

>.

>
J

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

j
b N .

> . . .

>

> . . .

j
#.

.
J
J

N .

# .
J

> . . .

.
J
J

>

n >
J

j
n .

&

j
#.

. > .

> . . .

>

> .

.

> . . .

N > .

.
J

# .

N > .

j
b
b N ..
J

# .

&

Lam.

n .
b

.
J

N > .

b .
J

j
b.

# .

b .
J

j
.

n > .

j
n .

j
N .

n . n

N > .

# .

j
.

N > .

b > .

j
n b.

b > .

b .
b

b .
b

N > .

j
# .

b > .

j
n .

b .
b

j
.

.
J

.
n .
>

137

n . j b J
>
.

# j
& # .

b
J
F

Gta.

Timb.

j
.

&

Txa.

#
& # j .

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Ac.

j
.

&

Tuba

> . . .

n
J
F
> . . . n > . .
J b J

j
.

Tpa. 2-3

Bdno.

> . . . b > . . j
J b fl

# j
& # .

&

Tbn. 3

# > . . .
& #

Tpa. 1

Tbn.1-2

## #

j
b
F fl
loco
> . . . b > . . b J
J

13
145

Ftn.
( Fl.2)

&

Fl.

&

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

> .

> .

> .

> .

> .

> .

> .

> .

&

> .

.
J
.
J

.
>

.j

> .

j
.

>
# # .
& #

> .

&

# # > .

> .

&

# # > .

> .

&

##

&

##

&

##

&

## #

&

##

&

## #

&
&

##

&

?
?

j
..
J

j
..
J

> .

j
..
J

j
.

j
..
J

j
.

>.

.
>

>

J
.

fl
F

.j

> .
> .
> .

>
F
.
>

> .

> .

>

> .

b b b b 58

>

b b b b 58

>

b b b b 58

nnn 5
b 8

n n bb 5
8

n n bb 5
8

nn b 5
b 8

F
^

>
.

>
> .

dim.

^
n

nn b 5
b 8

^
a

nn b 5
b 8

dim.

^
n

dim.

^
n

dim.

dim.

^
n

dim.

fl
>
F
^

dim.

senza sord.

div.

dim.

^
b n

dim.

^
n

^
n

dim.

dim.

dim.

nn b 5
b 8

>

>dim.

>

F >

>

>

>

>

nn b 5
b 8
n n bb 5
8

>

nnnb 5
8

senza sord.

nnn 5
b 8

>
F

n n bb 5
8

b b b b 58

^
n

dim.

dim.

^
a

> dim.
>

^
a

dim.

senza sord.

^
a

F
^

F
^

F
^

F
^

F
^

F
>

F
^

F
^

senza sord.

F
^

fl
F

j
..
J

.j

>.

.j

.
>

j
.

# j
& # ..
J
&

> .

j
.


.
>

>

# # > .

fl
F
j

fl
F
j

fl
F

dim.

n bb 5
b 8
n bb 5
b 8

b b b b 58

b b b b 58
b b b b 58
5
bb bb 8

nb 5
bb 8

Tx. (Fa)Tla.(Do)

&

Gta.

&

b b b b 58

b b b b 58

5
8

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

&

Perc. 1

&

Perc. 2

&

> .
J

> .
J


> .

p >
j

>

>

>

>

>
j>

J
+
J

>

dim.

5
bb bb 8

b b b b 58

5
8

5
8

14
Moderato
bb 5

&bb 8

157

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

bb 5
&bb 8

Ob.

b
& b b b 58

Fg.

? b b b 58
b

Rq.

&b

5
8

Cl. Pral.

&b

b 5
8

Cl.1

&b

b 5
8

Cl. 2

&b

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

molto espress.

j A

Sx. B.

Flis.

A .

dim.

espress.

.
F

espress.

.
F

b 5 espress.
8 .

F
espress.
b
& b 58
.

F
espress.
b
& b 58 . #
F
2 espress.
5 .
b

&
8
F

b 5 .

& b 8 A .
F
molto espress.
j N
5
&b 8
f
bb 5

&
8
espress.

Sx. T. 1-2

N .

j
b
dim.

dim.

dim.

dim.

N .

..

..

A .

dim.

dim.

..
N
J

Fj
.

1 Solo

molto espress.

dim.

dim.

dolce

j

p

legato

. .
p
dolce legato
j

.
p

.
J

dolce

legato

.
.

.. ..

dolce legato

.
J

..

dolce

.
p

dolce

legato

legato

j

.

.
.

..

j
#

n .

# .

N .

# n ..

n
J

j
#

j
#

A.

N.

..

j

..

N ..

#
J

j
#

..

N A ..

#
J

Tpt. 1

&b

b 5
8

Tpt. 2-3

&b

b 5
8

Tpa. 1

b 5
&bb 8

Tpa. 2-3

b 5
&bb 8

Tbn.1-2

? b b b 58
b

Tbn. 3

? b b b 58
b

Bdno.

? b b b 58 j A
b
f

molto espress.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

? bb 5
bb 8
b
& b b 85

molto espress.

j A

b
& b b b 58

Txa.

Timb.

Lam.

A .

dim.

- .
p

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .
p

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

..
J

dim.

tenuto

A .

tenuto

dim.

? b b b 58 j
b


f
5

8
? b b 5 .
bb 8

molto espress.

Ac.

.
.

.
.

dolce

legato

..
.

..

.
. . n

..

n n ...

A .. ..
J
J n

.
n .
J

..

N A ..
J

bb 5
&bb 8

Perc. 1

&

5
8

Perc. 2

&

5
8

15
bb
&bb

172

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

b
& b bb

&

? bb b
b

Rq.

&b

Cl. Pral.

&b

Cl.1

&b

b
b

Cl. 2

&b

j

.

Cl. 3

&b

&b

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

&b
&

bb

j

P

dolce

..

..

..

..

# n
J

&b

&b

1 Solo
dolce

Tpt. 1

b
&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

? bb b
b

? bb b
b

? bb
b b .
b
&bb

b
& b bb

? b b b J.
b

..
J

- .
P

..
n b
J

Timb.

? bb
bb

Lam.

bb
&bb

Perc. 1

&

Perc. 2

&

&

j
.
.
p

. J

. . .

-
J

. . .
- .

J
j

p

tutti
dolce

.
.
p

.
J

..

- .

..

J

- .

j

..

Glock.

.
J

b -

. .

J

legato

.
.

..

..

.
p

.
p

legato

cantabile

P .
. .
J

1 Solo

legato

legato

.
.

.
.

.
.

. .
J

- .

j
..

- .

j
..

- .

j

..

> .

.
> .

.
P

cantabile

cantabile

..
.

. .

Txistu (en Fa)


molto espress.

a 2 cantabile

.
P
. . .

.
p

.j
.

Triang.

legato

. . .

dolce

A
J

. . J

.
.

. . J

1 Solo

dolce

dolce

- .

.
. .

loco

. . .

.
. .

. - .

defecto de Txistu

.
.
p

- .

legato

.
p
. . .

espress.

. . -
J
F

dolce

.
. .

. J

.
. .

. .
J

. J

J
P

legato

j
n

. .
. R

. . J

dolce

..
p

. . J
F
- .
b - . b -

legato

Txa.

espress.

a2

dolce

espress.

j
n

..

. . -
J
F
.

J
espress.


J
p

J
F

.
P
- .

- .

j

P

.
P

-
J
F


J
P

tutti

? bb b .
b -

Flis.

Tpt. 2-3

# .

. . .
. . J
.
F
espress.
. . . . .
J

F
espress.

.
F
espress.

. . .
. . J
.

j
# n

. . .
R
F
. . .
espress.

espress.

dolce

espress.
. . J
F

&b

dolce

176

bb bb

Fg.

Cl. B.

..
.

16
bb
&bb

186

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

. .

bb
&bb

obligado

? bb b
b

&b

&

bb

b
&b
&b
&

bb

b
&b
&b
&

.
.

. . .

bb

&b

&b

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

Tbn.1-2

? bb b
b

Tbn. 3

? bb b
b

Bdno.

? bb b
b

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

? bb
bb
b
&bb

b
& b bb

j

F

j

F

J
F tutti
j

j

F

j

F

..
F

J
F

. . J

..
.

Timb.

? bb
bb

Lam.

bb
&bb

Perc. 1

&

Perc. 2

&

Txa.

j

F

tutti

b
& b b b n ..
A .

j

F

Flis.

F
j

F


J
F

J

j

F

J
F


J
F

bb bb

&

188

Susp. Cymb.

j A

p
j

soft sticks

7 J
8

7 J
8
78
J

78 j
7 J
8
7
8 J

7
8
78
78
7
8

A
.
J

j ^ A

^ .
J

N A ^

7 J # n ^ ..
8

7 j ^ .
8

7 ^.
8 J

^
7 .
8

^
A
7
8

7 ^ .
8 J

^
7 j n.
8 # .
J

n ^ .
78 n .

78 ^ .
78 j
7
8 j

78 J
78
J

.
^

7 j
8

7
8
7 J
8

.
f

5
8
5
8
58

58

5
8

5 N .
8

58 n > .

5
8

5
8

>
58 # .

>.
5 # .
8

5
8

> ..

5 # > .
8

5
8 # .
>

> .


J
F

J
F

dim.

-
J

J

dim.


J
F

J

F

J
F
div.

J
F

dolce legato

.
P

dim.

dim.

..

dim.

dim.

..

..

n n 68

..

.
.

.
.

.. #

.
p
a 2 dolce
- .

dolce legato

N .
P

a2

dolce

legato

.
P
j
N

dim.

dim.

dim.

espress.

b
P

1 Solo

5 # > .
8

N .

5
8

dolce legato

A J

58 N > .

5
8

5
8

>
5 N ..
8
#

f
5
8

>.

f
+ Sizzle Cymb.
>
.

S. Drum

5
8

legato

.
.
P
J

>
58 n N ...
# .

dim.

..

.
.

.
. n

..

n .

dim.

dolce

58 n > .

j
b
P

b ..

..

..

espress.

n # 68

n n 68

n n 68

n n 68

nb 6
n 8

nnb 6
8

b 6
nnb 8

6
n n bb 8

6
n n bb 8

6
n n bb 8

..

dim.

..
P

J
F

..

.. A
.
P

legato

..
.

j

p

dim.

dim.

dim.

dim.

.
..

.
..

2 Soli dolce

.
.

.
..

.
.

nb 6
n 8
n n b b 68

6
8

6
n n bb 8

Susp. Cymb.

# 6
8

n n 68

j
#
J

J

dolce

n n 68

n n 68

# 6
8

- ..

.
.
P
dolce legato
A . # .
P
legato
dolce
..
..
P

n - .

6
n n bb 8

dim.

dim.

n
J

n n 68

dim.

n n b b 68

n n b b 68

legato

dolce

- .

n n b b 68

n n 68

dolce legato

.
P

- .

A
J

> .

58

dolce
- ..

5 n > ..
8

85

p
dolce
- .

defecto de Fliscorno
1 Solo espress.

..
> .

5
8

dim.

> ..

dolce
- .

>
..

dolce
- .

espress.

58

5
8

j
78 A A ^ ...
.

7
8 J

7
8

soft sticks

> .

> .

Crotalos ( Triang. opcional )

6
n n bb 8

b 6
nnb 8

6
8

6
8

Allegro vivo q k
b 6

&b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

Fl.

b 6
&b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

Ob.

b
& b 68

43

68

43

68

200

Ftn.
( Fl.2)

Fg.

Rq.

? b b 68 ^ .
f
# 6
& 8

43 .

68 .

43 .

^ .
43
f

68 .

3
4
A ^ .
3
4

.
68

43 .

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

17

A ^ .

6
8
6
8

.
34

68

68 .

^ .
6
8
^
.
6
8

.
6
8

34 .

.
3
4

68

3
4

6
8

6
8

Cl. Pral.

&

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

Cl.1

&

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

Cl. 2

&

6
8

3
4

6
8

3
4

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

Cl. 3

&

68

43

68

6 ^ .
8
f
68 .

43 .

68 .

34 .

68

Cl. B.

&

68

43

&

.
43
^
f ..
3
4

68 .
.
.
6
8

34 .
.
.
3
4

Sx. T. 1-2

&

68 .
^ .
6
8
f
.
6 .
8

68

Sx. A 1-2

# 6
8

Sx. B.

6 .
8

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

6 .
8

3
4 .

6 .
8

3 .
4

6
8

6 .
8

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

3
4 .
.

6 .
8
.

3
4 .
.

6 .
8
.

3 .
4
.

6
8

43

68

43

68

34

68

3
4

6
8

3
4

&

# 6
8

Flis.

&

6
8

Tpt. 1

&

Tpt. 2-3

&

68 ^ .
f
6
8

^
43 .
f
34 .
3
4

^
f .
3
4 .

6 ^ .
8
f
6 .
8

3 ^ .
4
f
3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

Tpa. 1

6
&b 8

3
4

6
8

Tpa. 2-3

6
&b 8

Tbn.1-2

? b b 68

3
4
.
fv
^.
43

f
6 ^.
8
.
f ^ .
68 .

43

68

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

? b b 68 ^
.
f
? b b 68 ^ .
f

tutti
? b 6 ^
b 8
.
f
& b 86

b
& b 68

? b b 68 .
>
f
Txalaparta

8 .
p
? b 6 .
b 8
>
? b 6
b 8
p

Marimba hard stckis

Lam.

6 >
8
p

S. Drum

Perc. 1

&

Perc. 2

&

6
8 .
p>

B. Drum

.
43 .

.
3 .
4

.
68 .

6
8
6
8

.
34 .

68

68 .

43 .

68 .

34 .

68

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3 > .
4

3
4

3 >
4
3
4

86

>

>

j
3
4

3 .
4

.
68 ..

6
8 .
6 .
8

43

68

..
43 .

j

.

86

43

6
8 .
6 .
8

43

> .
68 ..

68

j
3
4

.
68 .

6
8

43 .

>.
43 .

Afinacin:Bb, Eb, F
medium sticks

Timb.

.
43 .

.
6 .
8

68 .

43

j

.

.
3
4 .

6 ^ .
8
f
6 ^ .
8
f

a2
^
3
4 .
f
3 ^ .
4
f

3
4

43 .

43

3 .
4

^ .

j
3
4

3 .
4

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

6
8

6
8

>
3 >
4

6 >
8

6
8 .
>

3
4 .
>

6
8

3
4

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

6
8 .
>

cresc. poco a poco

3
4
3 >
4
3
4

>

>

6
8 .
6 .
8

.
ad^ .lib.
N
34

34

.
68 ..

68

..
43 .

j

.

cresc. poco a poco

86

43

j
3
4

3 .
4

68

.
34 ..

j

.

86

68

6
8
6
8

6
8

6 >
8

3 > >
4

6
8

6
8 .
>

3
4 .
>

6
8

3
4

6
8

18
> > > > > >

b 6
&b 8

208

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

b 6
&b 8

Ob.

b
& b 68

Fg.

? b b 68

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

&

# 6
8

&

6
8

&

6
8

&

6
8

&

68

&

68

? b 6
b 8

Txa.

Timb.

Lam.

> > > > > >

> > > > > >

> > > > > >


> > > > > >
> > > > > >

43
43
3
4
3
4
3
4
3
4

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> > > > > >


>
43

43

.
>> > >

3
4

.
>

>

>>

>>

>>

> > > 3 > > >


4
> > >
>
3
4

>

>

>

>

> > > 3 >


4

>

>

> > > 3 >


4

>

>

>

>

>

>

>

>

> > > 3 >


4

> > > > > > 3


4

a2
6 > > > > > > 3
& b 8 A 4

> .
> ..
? b b 68 .
43

> .
? b b 68 > .
43

Tuba

Ac.

3
4

6
&b 8

Bdno.

Gta.

> > > > > >

.
>> > >
# 6
& 8

> > >


6
& 8

# 6 > > >


& 8

6 > > >


& 8

6 > > >


& 8

6 > > >


& 8

? b b 68

Tx. (Fa)Tla.(Do)

> > > > > >

3
4

.
>

>

>

>

>

>

>

>

43
>

>

>

3 > > >


4
.
.

> > >
> > > > > >
& b 68
43
ad lib.

Gaita
> > > > > >
> > >
b
& b 68 43
> > > > > >
A
> > >
? b b 68 43
>
>
> > >
6 3

4
J >
J
>
> > >

> .
> >
? b 6
3
b 8 .
4
>
>

>
>
>
> > >
? b 6 > > > 3 > > >
b 8

Perc. 1

&

Perc. 2

&

>
>
43

6
3
8 .
4
>

6
8

6
8
6
8
68

> > > > > >

>
12 J
8
> > > > > >
>
> > > > > >

12 J
8
>
12
8 J

6
8

> > > > > >

. .

>

43

68

43

68

43

68

68

43

68

43

68

43

68

. > .
6 >
8
f
leggiero
>
6 > . .
8

. .
. .

leggiero

f leggiero
>
6 > . .
8

. .
. .

> > > > > >


>
68 12
8 J

f
6
8

. .

68

68

. .

68

6
8

> > > > > >

.
>> > >

6
8

.
>>

>
12 J
8

12
8 j

>>
> >
12
8 J

> > > > > >


>
6 12 J
8
8

. .

> > > > > >


>
6 12 J
8
8
> > > > > >
>
6 12 J
8
8
> > > > > >
>
6 12 J
8
8
6 > > > > > > 12 >
8
8 J
6 > > > > > > 12 >
8
8 J
6 > > > > > > 12 >
8
8 J
>
68 ..

> .
.

68 > .

> .

68 .
>

.
>

68 > >
> >
68

>

a2

j
12
8
>

>
3 6 3 6 . .
4 J
8
4
8

>

f
f

marcato

.
43 J
.
3
4 J

. . . 6 .
.
J
8 .
.
. . 6 . . .
J

8

N
3
4

3
4

6
8

3
4

3
4

.
. .

6 ..
8

3 .
4 .

6
8

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

68

43

68

.
.

68
6
8

marc. e sost.

.
. .
.
. .
marc. e sost.

a2

68

.
.

. .

68

. .

6
8

. .

86

muta Txirula

secco
12
8 j . .
> fl

68
&

3 .
4

6
8

marc. e sost.

68

43
.

marcato

.
f

marcato

marcato

j
. .
.
f
j j
6 .
8 .
F
6 .
.
8
F
6
8

6
8
6
8

6
3
4 J
8
3 j 6
4 8
3 j 6
4 8

. . 6
8
. . 6
8

.
.
.
.
3 . . 6 . . . 3 J. J. J. 6 . . . . 3 . J . . 6
4 JJ
8

4
8

4 J
8

6
8

.
. .

.
. 3 J. J. J. 6 . . . . 3 . J
4
8
4 J

. .
.
. . .
.
. .
43 J J J 68 . 43 J J

3 .
4

marc. e sost.

marcato

6 .
8

marc. e sost.

3
4 J

j
. 6
3 . .
3 j j j 6
3 . .
6
. . 4 J J . 8 . . . 4 . . . 8 . . . 4 J J . . 8
.
.
.

.
. .

> > > > 12 >


8 . .
J
> > > >
>
12
8 J . .
>
> secco
>
. .
6 12
8

8 J . .
J >
J
> fl
>
secco
> .
6 .
12 j . .
8
8 .
>
>
> > > > >
secco

>
>
6

12 . .
8

8
J

6
8 .
>

>
3 6 3 6 . .
4 J
8
4
8

>

6 .
8

marc. e sost.

>

6 3 6 . > .
3
4 J
8
4
8

.
. .

marc. e sost.
> opcional . . .
12
8 J

12 >
8 j
.
.

> > > > > >


>
68
12
8 J
6
8

>

>
12
8 J

6
8

. .

> .> .
3
3 J
6
6
4
8
4
8

3
4 J

marcato
.
j . . 3 . . . . 6 .
. . 3 . . .
. . 3 . . . 6
6
. 4 J J 8 . 4 J J J 8 . . 4 J J 8

marcato
j . .
.
f marcato .
.
6 .
8
J
f
marcato
6 a 2 j . .
8
.
f

. .

> > > 6 >


>
> +> Rim shoot
8 12
8 . .

>

> .


> .
3
3 J
6
6
4
8
4
8

68

. .

>
12 J
8

leggiero >

. .
6 >
8
f leggiero >
. .
6 >
8
f

212

. .

>
12
8 J
> > > > > >
>
6
12 J
8
8
> > > > > >
>
6
12 J
8
8
68

> > > > > >

. .

.
.

N
43

3
4 N

43

86

43

68

68

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

6 .
8

3
4 .

6
8

68

43

68

3
4

6 .
8
6
8

43

. j
43 J . . 68 . .
.
.
j

3
6
.
4 8 .
3
4

6
8

43

43 j
.
.
j
3
4
3
4
3
4

68

.
.

43

6
8

3
4

j j
68 .
. .
.
.
6 j
8
.
.

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > >
8
4
8
4
F
6
3
6
3

8
4
8
4

68

43

68

86

6
8

3 .
4 .

43

3 .
4

6
8

6 ..
8

6
8

43

6 .
8

3
4

3 .
4

6 .
8

43

6
8

6 .
8
6
8

43

3
4
3
4

6
8

68

. j
43
.
J .
j
3
4

68

86

43

68

68
. .

6
8

6
8
6
8

6 > > 3 > > > 6


8
4
8
6
8

3
4

6
8

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

. > .


218
6 >
b 6
3
b
& 8
4
8
. > .


6 >
b 6
3
b
& 8
4
8

> .


> .
3 n
3 J
6
6

4
8
4
8
> .> .
3 n
3 J
6
6

4
8
4
8

19
3
4 J
3
4 J
6
3
6
8
4
8


6
6
3
8
4
8

Ob.

b
& b 68

34

68

34

68

43

68

43

68

34

68

Fg.

? b b 68

34

68

34

68

43

68

43

68

34

68

Rq.

&

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

Sx. A 1-2

. > .
# 6 3 6 >
8
4
8
>
6 3 6 > . .
8
4
8
>
6 3 6 > . .
8
4
8

.
68 .
3 . .
6
. . 4 J J J 8 .
.
. .
.
.
.
.
. 3 J J J 6
& 68 .
4
8
.
.
. .
.
# 6 . . 3 J J .
6
& 8
4 J 8

Sx. B.

&

Flis.

&

6
8

Tpt. 1

&

6
8

Tpt. 2-3

&

6
8

# 6
8

3
4

3
4

3
4

3
4

6 .
8

3 .
4

6
8

..

3
4

3
4

6
8 .

3
4 .

6
8

3
4

6
8 .

3
4 .

6
8

Bdno.

? b b 68

34

3
4

34

43

b
& b 68 .
.
.
j

6
.

8 .
.

? b 6
b 8

3
4

? b b 68

Lam.

3 #
4

Tbn. 3

? b 6 .
b 8

6
8

34

Timb.

3 .
4

b
& b 68

6
8

6 .
8

? b b 68

& b 86

Tbn.1-2

? b 6
b 8

3 N
4

3
4

6
&b 8

6
8

Tpa. 2-3

6
8

Txa.

3 j 6 3 6
4
8
4
8
3 j 6 3 6
4
8
4
8

3 . . . . 68 .
3 j j j 6
3 . .
6
3 . . .
6
. . 4 J J
. . 4 . . . 8 N . . . . 4 J J . . 8 . . . . 4 J J J 8
.
.
.
.
. . .
.
.
.
. . .
. . 3 J. J 6 . . . 3 . . J 6 . . . . 3 J J . 6 . . . . 3 J J J 6
4
8
4 J J
8
4
8
4
8
.

. . . .
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
N

.
6 . . 3 # .
6 . 3 J J 6 . 3 J J J 6
. 34 J J
8 4 J J J 8 N
4
8
4
8

3 .
4

6
&b 8

Ac.

3
6 > . .
4 #
8

>

6 .
8

Tpa. 1

Gta.

3 J 6
4
8

3
6 > . .
4 #
8

>

. .
.
.
.
.
.
. . .
.
.
.
. . .
6 . . . 3 J J J 6 . . . 3 J. J 6 . . . 3 . . J 6 . . . . 3 J J . 6 . . . . 3 J J J 6
8

4
8

4
8

4 J J
8
4
8
4
8

&

Tx. (Fa)Tla.(Do)

3 J 6
4
8
6
3
6
3
4 J
8
4
8

. . .
.
.
.
.
6 . . . . 3 J J . 6 . . . 3 J J . 6 . . . . 3 . . # . 6 . . . N . 3 J. . . . 6 . . . . 3 J . J 6
8

4
8
.
4
8

4 J J J
8
4
J
8
4
8
J
J

Sx. T. 1-2

Tuba

> .

> .
3 J
6 3 #
6
4
8

4
8

34

.
.
j
34
.
J J .
j
3
4
3
4
3
4

68 .

34 .

68 .

34 .

68

34

6
8

3
4

86

68

6 .
8

43

34

68
. .
.
j
6 .
8 .

6
8

68

3
4

6
8

6
8

6
8

6 .
8

3 .
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

6
8

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

6
8

68

43

68

34

43

6
8

3
4 n

43

43
43

.
.
j

.

j
43
.
.
j
3
4

3
4

6
8

6
8

3
4

3 .
4

6 .
8

3
4

6 .
8

n
43

6
8

86

6
8

68

3
4
3 .
4

. . .
34 . 68
.
.
J J
j
3
6
4
8 .
3
4

6 .
8

68

68

6
8

3
4

68
68

.
.

6
8
86
68

43

.
.

43

3
4

43

68

43

6 .
8
6
8

3
4
3
4

34

6
8

3
4

.
.
j

.

6 .
8
6
8

43

3 . j
. 4 J .
j
3
4
3
4
3
4

68
68
68
6
8
86

34

34

86

j j
.
n 68 A 43 . 68
A .
.
.
. .
.
.
J J . .
j
j

6 . 3
6

8 .
4
8 .

68

68

3
4

68

.
68
J

6
8

6
8

6
8

Perc. 1

&

6 > > 3 > > >


8
4

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > >
8
4
8
4

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > >
8
4
8
4

6
8

Perc. 2

&

6
8

6
8

6
8

6
8

3
4

3
4

6
8

3
4

3
4

6
8

3
4

20
>
. .
b 6 >
b
& 8
> .
.
b 6 >
b
& 8
3 J
6
4
8

Ob.

b
& b 68

34

68

43

68

43

68

43

68

Fg.

? b b 68

34

68

43

68

43

68

43

68

228

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Rq.

. > .
# 6 >
& 8
>.
6 > .
8
3 J
6
4
8

3 J
6
4
8
3 J 6
4
8

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

. .

Sx. T. 1-2

&

6 .
.
.
8
.

Sx. B.

&

# 6
8

Flis.

&

6 .
8

3 .
4

6
8

Tpt. 1

&

6 .
8

3 .
4

Tpt. 2-3

&

6 .
8

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Sx. A 1-2

Tbn.1-2

Tbn. 3

>.
6 > .
8
6 .
.
.
8
.

3 J 6
4
8

3 . . . . 6 . . . .
4 J
J
8

68 .
. .
.

34 j j 68
. . .
.
.
. .
.

. .

.
. . 6 . . .

8

.
.
.
43 J J J

6 . . . # .
8
68
.
. # . .

3
4

6
8

3
4

3 .
4

6
8

3
4

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

? b b 68 .
? b b 68 .

3
4

b
& b 68

b
& b 68 .
. .
.
j
j

6
.

8 .
? b 6 .
b 8
? b 6
b 8

6
8

68

34 .

& b 86

34 .

? b 6
b 8

Lam.

j
.
.
43 . J J

6 # > . .
8
>

6
8

Tuba

Timb.

.
3 .
.
4 J J J

6 # > . .
8
>

34

Txa.

3

4

# > . >
.

3
4

Ac.

3

4

6
8

n > . >
.

3
4

3 . . . . 6 . . . .
4 J
J
8

? b b 68

Gta.


3
4

6
8

n > . >
.

.
.
.
3
4 J J J

34 . .
J
J
.
.
3
4 J
J

Bdno.

Tx. (Fa)Tla.(Do)


3
4

6
8

68 # . . . .
.
.
# .
6 . #
8

68 .
.
.
# 6
.
& 8

. . 6 . . . .
8


3
4

43

68

68

j
34 . 68
.
.
. .
.
J
j

3
6

4
8 .
3
4
3
4

.
.

86

34

6
8

68


.
.
j

.
.

6
8

3
4

6 #
8

3
6
4 8

.
.
J # J . .

43

. . . .
J
J

.
. .
# .
43 J J
.
# .
. .
3 J J
4
.
. .
3 # .
4 J J

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

6
8

3
4

6
8

68

43

6
8

.
.

6 .
8

3
4

6
8

6 .
8

3
4

68

43

43

3
4

j
j
j
43 . .
.

68
68

.
.

6
8
86
68

43
.

43

3
4

68 n
n .
. .
.
j
j

6
.
8 .
6 .
8
6
8

43
43

.
.

68

6
8

.
.

n .

n .

86
68

3
4

3
4

43
43

43

43


.
.
j

.
43
J
3
4

68
68
68
6
8
86
68

.
j
68
.
J

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

6 > >
8

3
4

>
>
>

Perc. 2

&

6
8

3
4

3
4

6
8

3
4

68

.
n
.
43 A J . n 68 n
.
.
.
J
j

3
6

4
8 .

>
>
3>
4

3
4

.
.
3 J
.
6
4 J J 8

3
4

6 .
8

.
.
.
43 J J J 68
.
.
.

3
6
4 J J J 8

6
8

.
.
.
43 J J J 68

6
8

3
4

.
.
3
.
6
4 J J J 8

3 6
4
8

#.

3
4

3 > > > 6 > >


4
8

6 # . . . .
8
#

6 > >
8

6
8

.
.
6 # . .
8

6
8

&

68 # . . . .
#

Perc. 1

68 .

. # .
.

3
4

3
4

6 .
.
8
# . .

6
8


6
8

3
4

6 #
8

3
4

3
4

n
6
8


6
8

3
6
4 8

3
4

3
4

6 #
8

6 .
8

n
6
8

3
4

3
4

3
4

43

6 .
8

43

3
4

43

6 # . . . .
8

3
4

43

6 .
8

.
.
3 .
4J J J

3
4

6 > >
8

>
>
3 >
4

6
8

6
8

3
4

6
8

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

. > .
236
b 6 >
b
& 8
>
. .
b 6 >
b
& 8


3 J
4

238

6
8


3 J
4

6
8

Ob.

b
& b 68

43

68 .

Fg.

? b b 68

43

68 .

Rq.

&

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

>
6 > . .
8

Cl. 2

&

.
.
6 .
8
.

. .
3 .
.
4 J J

Cl. 3

&

Cl. B.

&

68 . . . .

Sx. A 1-2

&

.
. .
# 6 .
8

.
.
. .
43 J J
.
.
.
.
3
4 J J

Sx. T. 1-2

&

6 . . . .
8

Sx. B.

&

# 6
8

Flis.

&

6 .
8

3
4 .

6
8

Tpt. 1

&

6 .
8

3
4 .

Tpt. 2-3

&

6 .
8

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

. > .
# 6 >
8
>
6 > . .
8

68
.
. .
.

marc. e sost.

marc. e sost.


3
4 J

3
4 J

6
8


3
4 J

6
8

6 . . . .
8

.
.
43 J J . .

34
34

3
4

68 .

43

68

43


3 6
4
8
3
6

4 8
3
6

4 8
.
.
.
.
3 J J J 6 . . .
4
8

.
34 . J . 68 . .
J
J
.
.

.
.
.
6 .
8

34 . . . 68
J
J
J
.
.
.
3 J J J 6
4
8

6 . . . .
8

.
.
3 . . . 6 .
4 J
J
8
.
J

3
4

. .
.
.
.
.

3
4

6
8
6
8
68


3
4

3
4
.
.
. .
3
J
4 J
j
.
. .
43 J .
.
.
. .
43 J J
.
. .
.
3 J
4
J
.
. .
3 .
4 J J

68
6
8.
.

6
8
6
8
6 . . . .
8

68 .
. . .
68

. . .

.
.
6 . .
8
.
6 . . .
8

3
4
3
4

6
8
6
8

34 .

68

34

68

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

.
.
3 J. J J
4
34 j j j
.
.
.
34 . . J.
J
J
.
.
.
3
4 J
J
J
3 . . J.
4 J
J

68
68
6
8
6
8

3
4

6 .
8

6
8

3
4

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

6 ..
8

.
3
4 .

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

3
4

6 .
8

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6
8

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

3
4

6 .
8

6
8

34

68

6 .
8
.
68

3 .
4

34

3 .
4
.
34

34

3
4

43

? b b 68 .

3
4

68

.
43

? b b 68

43

? b 6
b 8

3
4

b
& b 68

6
8

.
43

? b b 68 .

& b 86

43

68
68

6
8
86 .

43

68 .

? b 6
b 8

3
4
3
4

.
obligado

Txirula

marc. e sost.

marc. e sost.

6 .
8

34

34

6
8

68
68
68

3
4
3
4

6
8

.
.

.
86

.
.

6
8

43

43

&

6 .
8

3
4

3
4

Glock.

6 .
8

6 > .
8

3
4

3
4

> .

68
68

68

6
8

.
.

6 .
8

3
4

34

.
43

.
.
j

68
68
6
8
86

34 .

6
8

34

6
8
6
8

.
3 .
4

.
3
4

68
.
.
j

6
8 .

6
8

3
4

.
3
4

6
8
86

.
6 .
8

3
4

6
8
6
8

43

43

68 .

3
4

.
.
.
.
.
j
. .
68
3

6
3
.
. . 4 J J J 8 . . 4 J .
.
.
j
j
j
j

6
3
6
.

8 .
4
8 .
4

j
j
b

& b 68 . . 43 . . . .
.
.
j
j
3

6
.

8 .
4
? b 6 .
b 8

6
8

3
4


3 6
4
8

68
. . .
.
68 . . . .

.
. .
3 .
4 J J


3 6
4
8

21

68

34 .
J

.
.

J
J

6
8

3
4

6
8

3
4

>
3 .
4

68

6
8

Perc. 1

&

6 > >
8

>
>
3 >
4

6 > >
8

3 > > >


4

6 > >
8

>
>
3 >
4

6 > >
8

3 > > >


4

6
8

Perc. 2

&

6
8

3
4

6
8

3
4

6 > .
8
F

3 >
4 .

6 .
8

3 .
4

6
8

Cymbals

22
. > .
b 6 >
b
& 8


3 J
4

244

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

>
. .
b 6 >
b
& 8


3 J
4

6
8
6
8

b .
& b 68

34 .

68

Fg.

? b b 68

34

68

Rq.

&

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Ob.

Sx. A 1-2

. > .
# 6 >
8


3 J
4

>
6 > . .
8

3 J
4

>
6 > . .
8

.
6 . . .
8

68 .
. .
.

68 . . .

.
. .
# 6
& 8

.
.

6 . . . .
8

Sx. T. 1-2

&

Sx. B.

&

Flis.

&

6 .
8

Tpt. 1

&

6 .
8

Tpt. 2-3

&

# 6
8

3 J
4
3 . . . .
4 J
J
34 j . .
.
.
J
.
34 . . .
J
J
.
. .
.
3 J
4 J
.
3 . . .
4 J
J

3
4

34

34


3
4

.
.
6 .
8
.

3 . . J.
4 J
J

.
34 . . J
J
J
.
.
.
3 J
4 J
J

68
.
. . .
.
68 .
.
.
6 . .
8

.
.
6 .
8
.

34 j j .
.
.
J

.
3 . . J
4 J
J

6 ..
8

3 ..
4

6
8

..

3
4

Tpa. 1

6
& b 8 .

3 .
4

6
8

3
4

Tpa. 2-3

6
& b 8 .

3 .
4

6
8

Tbn.1-2

? b b 68

34

68

3
4

Tbn. 3

? b b 68

Bdno.

? b b 68

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

? b 6
b 8

.
& b 86
b .
& b 68

3
4

34

.
43
34 .

j
j
b .
& b 68 . . 34 . .
.
.
.
j
j
3

6
.

8 .
4
? b 6 .
b 8
b 6 > .
&b 8

3
4

3 .
4

3
4

6
8

43


3
4

68
6
8

6
8

6
8

3

4

3
4

68

6
8

68

3

4

6
8

43

6
8

3 .
4

68

43

3
4

34

6
8

68

6
8

3
4

.
43

6
8

3

4

68 .


3
4

6
8

6
8

6
8

6
8


3
4

3

4


3
4

6
8

6
8

3 .
4

6
8


3
4

3
4

3
4

3
4

6
8

6
8

6
8

3
4

6
8

68
68

6
8

86
68

34

6 . . . # .
8
68 . .
# . .
68 # . . . .
.
# .
.
6 . #
8
6 # . . . .
8
6
8

3
4

6
8

6 .
8 .

3 .
4 .

6
8

3
4

6
8

6 .
8

3
4 .

6
8

3
4

6
8

6 .
8

3
4 .

6
8

43

68

6
8

68

3
4

43

68

43

68

43

j
3
4

34

3
4

j
34 j .
.
.
J

3
4

43

43

.
86

68 .

68 n
n .
. N .
.
j
j

6
.
8 .

3
4

6 .
8

6
8

3
4

6 > .
8

6
8

6 .
8

6
8

6
8

3
4

3 .
4

6
8

6 > .
8

3 .
4

&

3
4

6 .
8

68

Perc. 2

6 > >
8

6
8

6
8

3 > > >


4

6
8

.
.
3 .
4 J J J

6
8

34

6 > >
8

3
4

6 # . . . n .
8

68

&

.
3 # .
. .
4 J J

.
.
.
43 J J J
.
.
.
3
4 J J J

3
4

68

Perc. 1

# . .

68 # . . . n .
.
N .
.
6 . N
8

68


.
.
j

. .

j
.
.
43 . J J

6
8

6
8

68

.
.
j

6
8 .

# .
.
43 J J
.
.
3 J J
4

68 . .
N . .

.
3 .
.
4 J J J

3 .
4

34

43

.
.
. .
43 J J

6 . . . N .
8

6 .
8

.
.
# . .
3
4 J J

.
43
.
43
43

.
n . . .

J
J

3
4

3
4

3 .
4

68

43

6
8

3
4

86

43

68

.
. A

68
n .
.
j

6
8 .
6
8

68

6
8

3 > > >


4

6 > >
8

>
>
3 >
4

6 > >
8

3 .
4

6 > .
8

3
4 .

6
8

j
j
.
43 . .
J

3
4
3
4

68

6
8
86
68
68
6
8
6
8

6
8

>
>
3 >
4

6
8

3
4 .

6
8

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

23

> .
252
> .
b 6
b
& 8

3 J
4

b 6
&b 8

3 J
4

> .
> .


6
8

6
8

68 .

34 .

12
8 .

? b b 68 .
> .
> .
# 6
& 8

34 .

68

34

68 .

34 .

12
8

>
6 . .
8

>

3
4 J

6
8

6
8


3 j
4

6

8

3
4

6 . . . .
8

3 . . . .
4 J
J

6 . . . .
8

3 J. . .
4
J
J

6
8

68 .
. .
.

34 . j
.
. .
J

68
. . .
.

34 j j j
.
.
.

.
.
# 6 . .

8

.
.
. .
3 J
4
J

&

Sx. A 1-2

&

Sx. T. 1-2

&

Sx. B.

&

# 6
8

Flis.

&

6 .
8

3 .
4

6
8

Tpt. 1

&

6 .
8

3 .
4

Tpt. 2-3

&

6 .
8

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Lam.

6
8

3
4

Cl. B.

Timb.

6

8

&

Txa.

3
4


3 j
4

Cl. 3

Ac.

12 J
8

&

Gta.

n
3
4

34

Cl. 2

Tx. (Fa)Tla.(Do)

6
8

12 J
8

&

Tuba

n
3
4

68

Cl.1

Bdno.

6
8

34 .

&

Tbn. 3

3
4

b
& b 68 .

Cl. Pral.

Tbn.1-2

3
4

>
6 . .
8

>

.
68 . . .

.
6 . . .
8

34 . . . .
J
J

3 . . . .
4 J
J

.
68 .
.
.
.
6 .
8

.
.

.
.
6 .
8
.

34 . . J.
J
J
.
.
.
3
4 J
J
J
3 . . J.
4 J
J

.
.
6 .
8
.
68
. . .
.
68 . . . .

.
.
.
6 .
8
6 . . . .
8

#
3
4
3 #
4
3 #
4
.
.
3 J . J
4
J
34 . . .
J
J
J
34 . .
J
J
.
.
3 J J
4

# .
J
.

3 . . # J.
4 J
J

12 J
8

.
12 J
8

# 6
8

.
12
8 J

# 6
8

# 6
8

.
12 J
8

## 6
8

# 6
8

12
8 J

## 6
8

# 6
8

# 6
8

# 6
8

n 68

n 68

.
.

.
12
8 J
.
12 J
8

3
4

6 .
8

3 .
4

12 .
8

6
8

3
4

6 .
8

3 .
4

12 .
8

3 .
4

6
8

3
4

6 .
8

3 .
4

12 .
8

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

3
4

6
8 .

3
4 .

12 .
8

6
& b 8 .

3
4 .

6
8

3
4

6
8 .

3
4 .

12 .
8

? b b 68 .

34 .

? b b 68

34

? b b 68

34

? b 6
b 8

3
4

& b 86 .

b
& b 68 .

43 .

j
j
b
& b 68 . . . 34 . . .
.
.
j
j

6
3
.

8 .
4

b 6 >
& b 8 .

3
4

3 .
4

68
68

6
8
86

34 .

? b 6 .
b 8

68

68

34

68 .

3 #
4

34 .

n b 68

12 J
8

6
8

nb 6
8

nb 6
8

6
8

> .

3
4

12 J
8

3
4

nb 6
8

.
>
> N .

12
8 .

> .

## 6
8

.
> N

# 6
8

> .

# 6
8

n b 68

34

68

34 n

.
12
8 J

34

68

34 n

.
12
8 J

n b 68

3
4

6
8

3
4

12 j
8
.

n b 68

muta Txistu

43
34

j
j
68
3 .

.
. . 4 . A .
J
.
j
j

6
.

8 .
4

86

68

43

34

.
.
j
n
68
3

. . 4 J J
.
.
.
j
j

6
3
.

8 .
4

6 .
8

3
4

6 .
8

6
8

3
4

6 > .
8

3
4

3 .
4

.
12
8
J

&

6 > >
8

3 > > >


4

6 > >
8

3 > > >


4

6 > >
8

3 > > >


4

Perc. 2

&

6 > .
8

3 .
4

6
8

3 .
4

6 > .
8

3 .
4

+ Rim shoot
12 j > .
8 J
12 .
8 J

secco

nb 6
8

j
.
12
8
.

J
secco
12 .
8 J
12 .
8 J

n 86

12
8

secco

Perc. 1

12
8

n b 68

.
.
.

n b 68
6
8

n b 68

nb 6
8

6
8

6
8

24
>
& b 68
43
259

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

6
&b 8

> .
6 > .
3
b 8
4
>
#
& # 68
43
?

#
& 68

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. B.

>

43

>
#
& 68
43
&

Sx. T. 1-2

3
4

>
6 3
&b 8
4

Cl. 2

Sx. A 1-2

>

# 6
8 .
>
# 6
8 .
>
# 6 >.
8

# 6 > .
& # 8 .

.
>
.
>
>.

> ..

3
4

b b N
b N
b N
>

b N
n N

>

>

>

n
>

>

>
>

>

3 >
4 n

>

# 6 >.
8

>.

43

>

>

>.
#
& # 68

> .

43

>

>

3
4

&

>

n b N

3
4 n
>
3
4

>

>

b
68 > 34 b
6
8

>

3
4

>

6 3
8
4
> .
>
>
>
6 >
3

8
4
>
n n
68
34
68
68

>
>

6
8
>
6
8
>
6 >
8
6 >
8

>.
.
>

>
.
.
>

>

68 >

>
.

>

68 >

6
8

> .

34
34

3
4
>
3
4
>

>

>

>

>

3 >
4

>

>

34 >

>

>

>
34

>

>

3
4

34

34

3 >
4

>

>

Flis.

&

# 6 .
8

Tpt. 1

&

# 6 .
8

43

68

Tpt. 2-3

&

# 6 .
8 .

43

..

68

Tpa. 1

&

68 .

43

68

34

Tpa. 2-3

&

6 .
8 .

..

3
4 b

6
8

3
4

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

Perc. 1

Perc. 2

?
?
?

..
6
b 8

3
4

.
6
b 8

3
4

6 .
b 8

6
b 8 ..

Txistu
> .
6
& 8
f
6
& b 8 .
f
..
? 6 ..
b 8
f >
6

J
f
Afinacin C, Eb, F
>
? 6

b 8
J
f
> .
& b 68 .
&
&

> ..

.
.

3
4
3
4

6 J
8

3
4

3
4
>
34

43

>
6 J
8

68 J

.
.

68 J

b
3 A
4

>
.

>
j
43 b
43

> .
.

>

>
.

>
b > ..

>
>

> .

6 >
8

68 > ..

3 b
4

>
>
3 .

4
J


J >

> ..

>
j
34

34 > ..

>

>
.

68 > .

34 > .

espress.

F
espress.
F

3
4

3
4

6 >
8 J
>
6 J
8

^
.
^
..

>
6 J
8

>
68
J

^ ..

68 >
J

a ^ .

6 >
8 J

68 j

>

6 >
8 J

6
8
6
8

>

6
8
68

J
j


J
^ Solo
.

. secco

> .

.
.
.

&

>
...
.

Solo
68 ^ .

secco
68 . .
J

3
4
>

3
4

3
4
<

<

<

<

<

<

<

<

<

3
4
<
3
4

dolce

dolce

dolce

molto dim.

..

- .

simile

simile

molto dim.

3
4 ...
>
3
4

3
4

^
.

> .

3
4 .
>

.
.

3
4 ..
>

3
4

>
43

>
43

N ^ .

^
.

^
.
.

>

43 ..
>

^
..

^ ..

a2

>.
43

^
..

^ .

6 >
8
J
>
6 J
8

43

^ .

68 >J

>.
3 .
4

^ .

>

3
4

68 >
J

6
8

68 > > 34 > >

> ..

espress.

6 >
8 J

6 j
8
.
6 J
8

3
4

espress.

3 .
4 .
.
3
4
.

6 .
8 .

> .
6
8

8
>
6
8

43

3
4

Flauta 2

68 J

3
4

^
.

espress.

3
4

6
8 J

.
.
.

3 .
4

f
68 > > 43
f
68 > .
.
43
f

6
8

Andante maestoso q

43

6 .
8

>
3

4
J

>

6
8

6 J
8

3
4 b .

3
4
.
..
.

..

muta Flauta
68 J .

<

- .

<

<

<

<

- .

molto dim.

molto dim.

simile

simile

43
F

<

43

soft sticks

T. Drum ( opcional Caja sin bordn )

43 .
P

dim.

Susp. Cymb.

soft sticks

25
&b

269

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

?b

Rq.

dolcissimo

P
# # - .
&

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. A 1-2

&

Sx. T. 1-2

&

Sx. B.

j

j

.

# .

# .

N.

# .

# .

a .

<
<
P

dolcissimo

P
## a 2
#

dolcissimo

dolcissimo

<

simile

Tpa. 2-3

&

Tbn.1-2

?b

Tbn. 3

?b

Bdno.

?b
b

&

&

1 Solo

marcato

2 Soli marcato

a .

a .

<

<

simile

<

<

dolce

..

..

#
<

<

<

<

<

<

<

<

<


< <

<

#
<

<

<

<

<

<

<

<

P <

P <

<

<

<

<

simile

&b

Ac.

&b

Timb.

Lam.

&b

Perc. 1

&

Perc. 2

&

> .

> .

<

Gta.

Txa.

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Tuba

# .

Tpa. 1

&

Tpt. 2-3

&

Tpt. 1

&

#
& #

Flis.

26
&b

279

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

Rq.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

#
#
#

- .

- .

- .

j
.

..

..

<

<

<

<

<

<

<

<

<

simile

simile

&b

<

<

<

Afinacin:Bb, C, F

simile

simile

<

simile

&b

<

Ac.

<

&

Perc. 2

&

&b

Perc. 1

Gta.

Lam.

&

Timb.

<

Txa.

&

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Tpa. 2-3

&

Tuba

Tpa. 1

&

Bdno.

Tpt. 2-3

&

Tpt. 1

Tbn. 3

&

Flis.

- .

Tbn.1-2

#
& #

Sx. B.

#
& #
&

#
& #

Cl. Pral.

legato

#
#

&b

289

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

&b

Ob.

&b

Fg.

Rq.

#
& #

Cl. Pral.

&

Cl.1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

#
& #
&

#
& #
#

<

<

simile

- .

- .

- .

- .

&

N
<

b N

&

Tpa. 2-3

Tx. (Fa)Tla.(Do)

27

b bbb

b bbb

b bbb
b bbb

nn

nb
b
nb
b
nb
b
nb
b
nb b

nnb

nb
b

nn

nb b

nb
b

1 Solo

nb
b

<

<

<

b <

<

<

<

<

N
<

<

<

<

n
<

n
<

b
<

<

<

<

<

n
<

<

<

n
<

b
<

<

<

<


<
P

<
P

simile

N
<
P
N

<


- .

- .

Tuba

rall.

Bdno.

- .

Tbn. 3

<

&

Tpa. 1

&

Tbn.1-2

Tpt. 2-3

&

Tpt. 1

&

Flis.

b bb
b bbb
b bbb

b bb

b bbb
b bbb
b bb

Gta.

&b

b bbb

Ac.

&b

b bbb

b bbb

b bbb

Txa.

Timb.

Lam.

&b

Perc. 1

&

Perc. 2

&

.
>
P

.
.

> .

28
b
& b bb

marcato

298

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

bb
&bb

Ob.

bb
&bb

Fg.

? bb
bb

Rq.

&

Cl.1

&

bb

Cl. 2

b
&b

Cl. 3

b
&b

Cl. B.

&b

Cl. Pral.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

&b
&

&b

Flis.

&b

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

? bb
bb

Tuba

? bb
bb

Lam.

Perc. 1

Perc. 2

a2

>

>

> > >

> > >

> >

> > >

> > >

> >

> > >

>

>

>

>

marcato

marcato

marcato

marcato

marcato

tutti

>

> > >

.
f >
1

tutti

>

marcato

Bdno.

Timb.

f
>

Tbn. 3

Txa.

>

marcato

f
>

? bb
bb

Ac.

? bb
bb

Gta.

> > >

Tbn.1-2

Tx. (Fa)Tla.(Do)

> >

f
>

bb

Sx. B.

> > >

f marcato
> > >

&b
bb

Allegro mosso h k
> > > > >

>

.
.

>

>

>

>

>

>
A

>

>
A

>

>

>

>

>

>
.

>

.
>

.
>

.
>
f

.
>

>

>

>

>

>

>

>

leggiero
.

J
F leggiero
.

J

F
.
J

j
.

j
.

# .

# .

.
>
# . .

.
>
# .

.. .
>
F
.. .

2 vez solo

>.

> .
.

>.

> .

>
.

>

.
>

.
>

..

..


j
n
J

..
..
..

..

P
leggiero
.

..
.
P
..

.. > .
F

leggiero

2 vez solo

leggiero

>

j
#
fl

>

bb
&bb

>
>

>

..

> .

>

> .

> .

F >

.
>
. .

> .

..

> .

>

.
..

..

j secco

fl

n
J

.. .
p

>

J
+

..

n .

n > . .

>

simile

simile

>

> .

.
>

> .

> . .

> .

..

..
P

>

>

>

2 vez solo

.. .
>
F
. .
..

j
.
.
# a 2 .
J

> .

> .
.

2 vez solo

..
.

^
.

Marimba hard mallets

bb b b A

&
f
S. Drum
>


&
f
Tamborin
^ .
&

( 2 vez tacet opcional )

hard sticks

.
..

# .
J .

.. > .
F
.
.. .

>

? bb
bb

..

..

bb
&bb

.
..

2 vez solo

b
&bb

.. .

> . . >
.
.

>

..

> . . > . .

>

.

J
F
.
J
leggiero

.
J .

A >

>

. muta Picc.
J

29
b
& b bb

308

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

bb
&bb
bb
&bb

&

bb

? b b > .
bb
&b

>


J

> .

n .

. # .

n .

n .

.

J

n .

n .

.
>
. .

A > .

n > .

.
>

.
J

.
J

.
J

# . n .

.
>
. .

.
>
# .

Cl. 2

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

Sx. A 1-2

&b

Sx. T. 1-2

&b

Sx. B.

&b

Flis.

&b

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

.
>

? b b
bb

? bb
bb

? bb
b b .

.
>

>

? b b > .
bb

bb
&bb


bb
&bb

&

Perc. 2

&

A > .

>

a2

cantabile

>

F
j

..
..
..

..

..

>

..

..

>

..
..

..

..

..

..

..


..

cantabile

>

>

> .

.
>

j

J

..

cantabile

>
F
.

..

..

j
.

..

n .

..

F
j .

..

tocar

..

..

leggiero

tacet opcional

A > .

..

n > .

.
n

cantabile

.
>

>.

>

Perc. 1

>
n .

. a .

>
.

? b b .
bb
b
& b bb

# .

> .

>

b
&bb

A > .

>
n .

>
.

..

..

>
F


..
J

.
.

> .

..
J

b
&b

.
>
.

&b

>

Cl.1

j .

1 vez ___________________

..

..

30
b
& b bb

2 vez

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

bb
&bb

Ob.

bb
&bb

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Piccolo

318

b
&b

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

Sx. A 1-2

&b

Sx. T. 1-2

&b

Sx. B.

&b

>

>

>

.
>

.
>

j .

J

bb

& b

con sord.

.
F

con sord.

.
F

? bb
bb

? b b > .
bb

? bb
b b .

b b .
&bb

Glock.

&

&

>.

>
J

>

>

>

.
.
.
.

> .

.
.


J
.

>
.
.

>

.
.

>

+

J
p
.

.
.

+

J

+

J

>

>

+

J

+

J

+

J

.
.

+

J

>

>

>

>

>

.
.

. .


. .

. .


. .
.

>

+

J
.

+

J

+

J

>

>

>

J
F
. .

J
. .

. .
fl . .
> . .


> . .

.
J

J .
j

.
fl
simile
.
J

+

J

+

J

.
J


J
.

j


J
+

.
J

>
>

>

>

+

J

j simile

.

> .

>.

>.

. .

+

J

. .

>

.
.

>

apagado (sin resonancia)

> .

>

.
J

leggiero

. .

>


. .

J .


. .

> .

. .

leggiero

.
j


. .

.
P


. .

J .

. .

.
J

. .

leggiero

. .

>

. .

>

. .

cambia F a Eb

b
& b bb

. .

? b b .
bb

> .

leggiero

>

J
.
P

>

bb
&bb

? b b
bb

b
&bb

>

>

> .

b
&bb

Perc. 2

Perc. 1

Lam.

j
.

Timb.

&b

Txa.

Tpt. 2-3

Ac.

Gta.

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Tuba

&b

Bdno.

Tpt. 1

Tbn. 3

Tbn.1-2

&b

Tpa. 2-3

320

j .

Flis.

Tpa. 1

.
bb

&

Cl.1

? b b > .
bb
&b

leggiero

>

>
>

J

>
>
J

>

>

>

.
b
& b bb

328

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

b b .
&bb
.
bb
&bb

Fg.

? bb
bb

Rq.

&b

Cl. Pral.

b
&b
b

> .
.
.

.
.

.

&b

Cl. 2

b
&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

Sx. A 1-2

&b

Sx. T. 1-2

&b

Sx. B.

&b

Flis.

&b

Tpt. 1

&b

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Tpt. 2-3

&b


. .


. .

. .


. .


. .

. .

b >
.

>

Cl.1

b >

>

>

>

>

> .
.

.
.
.
.

> .

.
.

>
.

>
.

>

>

Timb.

Lam.

? b b +
bb J
b
& b bb

Perc. 1

&

Perc. 2

&

>.

>

j

fl
F
. .

. .

. .

. .

. .


. .


. .

. .

. .
. .

j senza sord.

fl

J
j

.
.

> .

.
.

.
.
.

+

J

>

+

J

>

>

+

J

+

J

+

J

>

.
.

+

J

>

.
.

+

J

>

+

J

+

J

>

>

> .

.
.

.
.

+

J

>

.
.

+

J

+

J

>

J
>

+

J

>

>

>

>


.
J
F
j

+

J

>

>

>

>

>

leggiero

cambia Eb a F
ordi.

>

leggiero

senza sord.
J

>

>

>

>

Txa.

. .
J

b
&bb

bb
& b b
.

>

>

>
.
.
J

Tpa. 2-3

Ac.

>.

>

>

bb
&bb

Gta.

F
. .
J

Tx. (Fa)Tla.(Do)

b .
&bb

>

? bb
b b .

J
>

J

Tuba

Bdno.

> .

>

? bb
bb

Tbn. 3

? bb
bb

>

b
&bb

? bb
bb

Tpa. 1

Tbn.1-2

>

31

32
b n
& b bb

338

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

b b n
&bb

Ob.

bb
&bb

Fg.

? bb
bb

Rq.

&b

> .


J

J

F
b >

.
.
.
> .

F

J

.
.

^ .

.
.
.

. n .

. n .

^ .

^ .

^ .

. n .

. n .

n .

^ .

&

bb

Cl.1

&

bb

Cl. 2

&b

j
.

Cl. 3

&b

j
.

Cl. B.

&b

Sx. A 1-2

&b

Sx. T. 1-2

&b

Sx. B.

&b

Flis.

&b

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

Cl. Pral.

> .
.

> .
.

Tbn. 3

? b b n
bb

Bdno.

? bb
bb

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

.
J

bb
&bb

# .

# .

j
.

^
.

^
.

^
.

b >

b >

> .

# .

Lam.

b
& b bb

Perc. 2

&

^
.

# .

a .

^ .
.

.
J

.
J

.
J

^
.

^ .

^ .

^
.

^ .

. n .

>

^ .

^ .

^ .

n .

^ .

^ .

.
J

.

J

>

&

Perc. 1

> .

? bb
bb

Timb.

# .

> .

b b n
&bb

b
&bb

? b b .
bb

Txa.

b >

> .

? b b
bb

Tbn.1-2

>

b
& b b b .

348

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

.
bb
&bb
.
bb
&bb

^
? b b .
bb
.

&b
b
&b

cresc. molto


cresc. molto

cresc. molto

cresc. molto

Cl.1

&b

.
.

cresc. molto

Cl. 2

b
&b
b

bb

^
.
cresc. molto
. . .

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

&b
&

&b
&b

&b

cresc. molto

cresc. molto

cresc. molto

Flis.

b
&b

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tpa. 1

b
&bb

Tpa. 2-3

b
&bb

Tbn.1-2

? bb
bb

Tbn. 3

? bb
bb

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

Perc. 1

^
.
.

^
.
.

cresc. molto

? b b .
bb
b
&bb

^ .
cresc. molto

cresc. molto

bb
&bb

.
bb
&bb

cresc. molto

? b b .
bb

^
n n b 12
n 8 w.
.
w
n n n 12
8
n n b 12
n 8

18
8

&

&

cresc. molto

33

hard stckis

w .b
18
8

.
Susp. Cymb.

w> .
18
8

18
8

.
.
^
.
^ .
.
.
.

^
.
^
.
^ .
^
N ..
N ^ ..

.
^ .
.
.
^
.
^

& n N ..

A ..

> .

12
8
12
8
12
8
12
8

12
8

^
.

> .

w^ .

^ .

12
8

12
8

N ^ ..

12
8

b b b 18 w . b
8
b b b
w. b
18
8

12
8

.
a ^ ..

marc. e sost.

18 > .
8

cresc. molto

^
^
.
.
marc. e sost.
f ^
b ^ .
.
b ...
18 b b ...
8
18
8

12
8

>w .
n n b 12
n 8
f
> .
n
n
12

nb 8
f
^
12

8 w.

12
8 J

18 ^
8 w.
w.
18
8

n n 12 .
nb 8 J

cresc. molto

Perc. 2

cresc. molto

^
? b b .
bb

b
& b bb

cresc. molto

cresc. molto

^
.

cresc. molto

Cl. 3

^ .

Allegro vivo q

n
N N 18 w . b
nn b 12
8
8

N N
w. b
n n 12
18
b
n 8
8

marc. e sost.
n n 12 .
^
18 ^
.
.
nb 8 J
8
.
.
cresc. molto

marc. e sost.
^ .
> .
^.
18

n n b 12
.
8
n 8
J
w b
a N
.
n # # 12
18
8
8


w .b
n#
N
18
n 12
8
8

w .b
n#
N
12
18
n 8
8

a N 18 w. b
#
.
.
n n 12
8
8

a N 18 w . b
#
n n 12
.
8
8
# .

nn # 12 ^
18 ^
8
8
w.
w.

.
^ marc. e sost.^
.
#n # 12 a .
18
#
.
.

b ..
8 J
8 n ..

^ marc. e sost.^
#
j
18
n n 12
.
b ..
8 .
8 b ..

>

marc. e sost.
^
#
b ^ .
18
n # 12
j
.
b .
8 .
8

>
marc. e sost.
^
18 ^

n n # 12

8
8 .
.
marc. e sost.
^
^
# 12
n
18

n 8

8 .
.

marc. e sost.
a2
^
^
#
18

n n 12

8
8
b.
b .
marc. e sost.
^
^
n 12 j
18
.
.
n

n
b.

8
8 b .

marc. e sost.
^
^
nn 12 j
18
.
.

n 8
8

b ..


b ..
marc. e sost.
b ^ ..
18 b ^ ..
n n b 12

8
n 8

^
18 ^
n n b 12

8
8
n
w . opcional
w.
w.
marc. e sost.
> .
^
b ^ .

18
n n b 12
.

8 b .
n 8
J

12
8

^
18 .
8

w^ .
n b b

18
8

^ .

w .n

18
8

b w^ .
w^ .

12
8

w^ .

^
18 .
8 .

b ww^ ..

^ .
18 .
8

18
8

w.
b w^ .

18 ^
8 w.
w.
18
8

w^ .

^
18 .
8

12 b ww^ ..
8 b ww ..
12
8

12
8

12
8
12
8

w> .
> .
^
w.

^ .

^
b .
b ^ .
^
b b ..

^
b ..

b b ^ ..

b ^ ..

^
.

18 > .
8

> .

w .b
18
8
w> .
18
8

.
b ^ .

b ^ .

^
b .
b ...

18
8

^ .

^
b.

^
18 .
8 ..
.
18
8

^
.

w.
^
18 .
8

^
w.
w.

b ^ .

^
b.

.
.
^
.

^
.
b b Ab ...

12
8
12
8
12
8
12
8

12
8

b ^ .

^
.

12
8

b n ^ ..

^
18
8 .

12
8

12
8

^
b ..

18 ^ .
8

12
8

^ .
18
8 .
^ .
18
8

12 b ww^ ..
8

12
8

^ ..

^
18
8 .

12
8

.
b ^ ..

b w^ .
12
8

12
8

w.
18 a ^ ..
8

^
18
8 .

12
8

b ^ .

^ .

^
12
8 bw .

12
8

^
.

n b b 18 w . n
8

12
8

12
8

^
.

n b b 18 w. n
8

b ww^ ..
12
8

12
8

b
w .n
b
18
8

w .n
b
18
8

w.
^.
12 n N ww .
8

12
8

18
8

12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8

.
>

12
8

12
8

12
8
12
8

34
N
& b 12
8

354

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

Ob.

12
&b 8

w. N
18
8
w. N
18
8
^
18 .
8

12 ^
& b 8 w.
w^ .#
& 12
8

^.
18
8

w .N
18
8

w .b
18
8

Cl.1

&

18
8

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

12
b 8

#
& # 12
8


# 12
8
# 12 a
8
# 12 a
8

# 12 ^
8
w.
# # 12 a ww^ ..
& 8

18 w . N
8

^.
18
8 b .
n ^ .
18
8
^
18 .
8

# 12 w^ .
8

Tpt. 1

&

# 12 ^ .
8 w

^
18
8 .

Tpt. 2-3

&

# 12 ^
8 w.

Tpa. 1

&

^
12
8 w.

^
18
8 n.

Tpa. 2-3

&

12 w^ .
8 w.

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

Gta.

Ac.

Txa.

Timb.

Lam.

w^ .
12 w .
b 8

12
b 8

^
18
8 b.
18 ^ .
8 b .
^.
18 b .
8

18
8

w.
^
12 w .
b 8

12 ^
b 8 w.
w.
12
& 8

18 ^
8 w.
w.
18
8

12 ^
& b 8 w.
12 ^
& b 8 N www ...
A w.

12
8

Perc. 1

&

Perc. 2

&

18 ^ .
8
18 ^ .
8 b ..
b .

^
12
8 w.

12
8

18 .
8
>

w .N
18
8
w> .
18
8

18
8

^
b ..

b ^ ..

^
b ..

.
^
.

^
b .

^
.
^ .
? b A ...

^
.

.
>
.
.
Cymbals

A b

N b

>

>

>

>

>

3
4 n
>
3
4

>

.
>

43

..
>

3
4
43

..
>
> ..

6
8 .
>

.
>

.
>

> .

f
68 > >
f
68 > .
.

>
>
b >

n b N

.
>

6
8 ..

>
6 > ..
8

43

b b

>
3 n
4
>
>
43

6 >
.
8 .
>
> .
6
8
f
6
8 .
.
.

.
...
6 ..
8
f>
>
6
8

J
J
f
j
6 >

8
J >
f
> ..
68 > ..

.
.

.
>

.
>

6 > .
8

n ^ .
b ...

> .

.
>

68

>.
68 .
>

43

3
4

68 .

>

^
n ..

b ..

> N

6 .
8
>

^
# ..

^
b .

43

>

68 > .

^
.

^
b .

68

68 ..

>

^
.

^
.

3
4

6 >
8
.
>
6 ..
8
>

^
.

^
.

18
8

12 >w .
b 8

> .
& b 12
8

^
b .

3
4

6 > .
.
8
>
>
68

6
8 .
>

^
b ..

w.
18 b ^ .
8

^
b ..

3
4

>

6 .
8
>

.
# N ^ ..

^
n ..

6
8

68

&

18 w . N
8

Flis.

Tbn.1-2

w.
18 n ^ ..
8

w^ .
#
& # 12
8

b ^ .

^ .

43

>
6 N
8

^
N.

^
.

68 >

356

w. b

18
8

#
w^ .
& 12
8 w.

n
>

>

>

>

>

>

N >

>
>

b
>
b >

>
>

>

>

>
.

>

43 n
>
>
43 b
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

>

3
4

b
3 A
4
3
4
3
4

>
.

>

43

> .
.

43

>

43

> .

>

>

b > ..
>

3
4

6 > .
3 >
8
4
>
>
n
68
43
68
68

>
>

.
>

.
>
.

>

..
>
.
>

6
8

>
6 >
8

6 >
8
> .
6
8
6
8

6
8

43

>

>

>

>

>
>

>

>
>

>

3
4
>
3
4

>

>
3
4
>
>
43

.
>

.
>

..
>
> ..

68 > ..

> ..

68
6
8
6
8
6
8
6
8

>

6
8

>

>

>

>

N N
>
> N A >

3
4

>
>

43
>
43
>

3
4
>

3 >
4

3
4

>
j
43

> .
43 .

68 > > 43 >


68 > .

68

>

3
4
>
.
3
4


J >

68

68

3 b
4
>
>
>
6 3 .
8

J 4
J
6 >
8

6
8

>

43
>
3 >
4

.
>

.
..
.

6
8

68

3
4
>

6
8

>

.
>
>
.

68

>
>

>
43

6 >
8

43

3 >
4

68

>

6
8
>

N A

>
.

68
>

b >

68 .

>

b >

>
6 3
8
4

6 .
8
>

b >

>

68

>

>

>

68

>

>

>

6 >
8

>
6 .
8
>

n >

>

>

>

6
8
>

>
>

6
8

6 .
8
>

n
>
>

>
>

>

68 > 43 b

>
43 .

>

>

68
6
8
6
8

>

>

6
8

>

>

6
8

>

>

6
8
6
8

6
8

>
.

>

>

68

>

>

68

> ..

>

&

6
8
6
8
6
8
68

68
68

>
& b 68

360

Ftn.
( Fl.2)

Fl.

6
&b 8

>

6 ^
& b 8 .

>.
? 6
b 8
f>

## 6
& 8
>
div.
# 6 J
& 8 .
>
div.
# 6
& 8 .J

>
.

>
.

marc. e sost.

Ob.

Fg.

Rq.

Cl. Pral.

Cl.1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A 1-2

Sx. T. 1-2

Sx. B.

Flis.

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tpa. 1

Tpa. 2-3

Tbn.1-2

Tbn. 3

Bdno.

Tuba

Tx. (Fa)Tla.(Do)

^.
6
b 8

? 6 >
b 8 J

Perc. 2

&

&b
&
&

marc. e sost.
6 ^.
8

marc. e sost.
6 ^ .
8

6 > .
8
f
>
j

6
8 .

6 > .
8

>
68
J

68 >

68 > .

>
>

>
. .
>

>

J
.
>

J.

^ .

>

. .
j

>
. .
j

>

>

>

J
.
>

.J

^ .

^ .

>
.

j.

>
. .
j
>

24
2
4

q)
>

>

2 J
4

24 > .

> .

>
24 .
>
24 .
>
2 .
4

>
2
4

2 J
4

24
J

24
J

2 ^
4

^ .

>

>

> .

>

.
>

> .
.

> .

^ ..

24 ^

^ .

N ^ .

^
.
.
^
.
.

24 ^

b ..

2 ^
4

^ .

^ .

^ .

>

>
j

.
>

J

^ .

^ .

>

marc. e sost.

>
>

>

>
.

>
>

>
j

>

>

> .

2 >
4

2
4

.
J
.
J

>

> .

>
J

j
>

.
>

>

fl

J
>
j

>

J
>j

.
>

>

>

>
...
..
>
.

J
>

>
>

.
J

>

>

>

>

>

j


J
fl

>

fl
j

fl

>

>

j

fl

>

>
>

fl

>

>
>
>

>3

>

> 3

> 3> >


>
3
j

>
>
.

>

G~li~s~s ~

secco

>

>
>

.
J

>

J
j

J
fl
j
.

> 3> >


>

.
J

>

> >

.
J

>
J

>

.
J

>

>

>

> .

>

2
4

> .
.

1 solo opcional

24 >
f

> ..

>

>

>

>

>

.
J

>

.
J

^
2
4
^
2 opcional
4

>
2 j
..
4
..
.
> J>
>
j
2 j
.

4 .
2
>
>
2

4 J

>

J 24

>
^
2


4 .
2

^
..

2
4

> .

^ .

b ^ ..

>

^ .

24

> .

> ..

35

.
J

.
J

>
2 .
4

( q.

2
4

^ .

^ .

^ .

>

>

^ .

^ .

>

^ .

>

>
.
> .

^ .

marc. e sost.

&b

Perc. 1

.j

>
. .
j
>

marc. e sost.
# 6 ^ .
8

marc. e sost.
# 6 ^ .
& 8

# 6 ^ marc. e sost.
& 8 ..

^ marc. e sost.
& 68 .

marc. e sost.
6 ^.
& 8 .
marc. e sost.
j
.
? 6 .
b 8
v
? 6
.
b 8 J

Ac.

Lam.

&

&b

Timb.

>
.

# 6 ^ .marc. e sost.
& 8

# 6 ^ marc. e sost.
& 8 .

# 6 ^ .
& 8

# # a62 > .
& 8
f
# a62 > .
& 8
f
# # 6 >
.
& 8 J

Gta.

Txa.

>
> . .

>
>

>

>

>

fl

j


J
j


J
fl
secco
J

secco
J


J
secco

J

Percusin 1

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

>

3 ..
&4

S. Drum

Susp. Cymb.

Maestoso molto q

14

3
&4

12

2
4

Andante cantabile q

& c .

38

l.v.

Triang.

w>

poco rall.

19
5

Allegro vivo q

3
4

A Tpo.
5

2
4

poco rall.

>

A Tpo.

.
>

3
4

poco rall.

T. Drum ( opcional Caja sin bordn )

>

A Tpo.

3
4

6
5

Cadenza
5

c
2
4

2 > . > > . > > . > > > > > . . . .
&4
p
F
S. Drum
71

>
>.
> >
.
.
.
.
.


&
JJ
F

79

>
& J .

87

.
J

>
>
>

p

>.
> >. > >
j
j
j
j
.
.
.
.


&
J
F

95

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

>
.
.
.
.
.
.
.

&
105

>.
>
>.
.
.

. . .
&

113

>
>.
>
.
.
.
.
.


&

121

>.
>
>.
.
.

. . .
&

129

>
>.
.
.
.

. . .
&
137

& .

145

&
&

>

19

85

.
Moderato q

150

188

78

176

58 > .

S. Drum

>

J

12
5

7
5

3
Crotalos ( Triang. opcional )

> .
&

198

Allegro vivo q k

68 > 43 > > 68 43 > >


p

S. Drum

68

>
> >
>
> >
> > 3> > > 6
6
3
6
3
6

&8
4
8
4
8 4 8
cresc. poco a poco

204

+ Rim shoot 212


6 > > 12 > > . . 6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6
&8
8
8
4
8
4
8
F

210

> > 3 >>> 6 > > 3 > > >6 > > 3 >>> 6 > > 3 > > >6
6
& 8 4 8 4 8 4 8 4 8

216

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6
&8
4
8
4
8
4
8

224

> > 3> > > 6> > 3> > > 6> > 3> > > 6
6
& 8 4 8 4 8 4 8

230

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6
&8
4
8
4
8
4
8

236

238

6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6 > > 3 > > > 6
&8
4
8
4
8
4
8

242

> > 3> > > 6> > 3> > > 6> > 3> > > 6
6
& 8 4 8 4 8 4 8

248

+ Rim shoot
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
6 3 6 3 12 j > . .
&8
4
8
4
8 J

254

6
8

> >
> >
> >
> >
^.
6
3
6
3
6

&8
4
8
4
8

^
.

259

Andante maestoso q

& 43 .
F

265

T. Drum ( opcional Caja sin bordn )

& .

dim.

271

&

283

&

& .


rall.

295

&

>
>
>


&
J

300

&

306

j
&

312


>

..
p

289

277

Allegro mosso h k

S. Drum


>

>

>

>

>

1 vez

43

..

5
2 vez
318

&

>.

>

>

>

>

>
>
> >

J

>

>

320

>

&

>

>

&

>

&
p

>

>

>

324

330

336

&

342

&

348

>

>

Allegro vivo q k


cresc. molto

12 w^ .
& 8

352

>
18 w .
8

12
8
f

^
w.

>
.

>
18 w .
8

Susp. Cymb.

12 w^ .
8

12
8

>
18 w .
8

6
8

6 > > 3 > > 6 > > 3 > > 6


&8
4
8
4
8
f
356

6 > >
&8

360

2 > .
&4

363

>

>

>
>

>
>

>
>

>

> > >3

2
4

Lminas
Glock.

2
&b 4

> .
. .

.
. .
>

Maestoso molto q

3
& b 4 .

12

34

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q

3
&b 4

> .
.

> .
.

.
.

.
.

..

.
.
>

10
5

poco rall. A Tpo. Andante cantabile q

3
4

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

3
5

29
5

l.v.

2
4

poco rall.

A Tpo.

3
4

7
5

3
4
2
4

Marimba Cadenza
medium mallets

repetir el obstinato ad libitum


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

?
b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

68

Allegro vivo q

5
n

> . > . > . j .


b

?
2
5
b ~~~~~~~~~~~~~~~~& n 4 . . . b .
> >
F
80 Glock.
87
11

.
.
j

.
.
.

.
.

J
J

J
J
&

J
J
J
P
P
105
101
2
7
.
.

5
5

&
J
J
P
137
117
19
j
j
j
j
j
5
b b . b N . b b . N N . j . J . . J
&
P
F
144
3
j
j
j
bb 5
.

j
. .
j
5
b

b 8
.
& .

J
.

> >
>
Moderato q 176 Glock.
157
19
bb b 5
- . - . - .
5
& b 8
J
J
J
P
>
188
182
4
7
.
N

bb b b -
7
5
5
8 8 . #
5
.
&
J
f
J.Vicent Egea, Pamplona 2007
70

198

&

bbb b

> .

? b 3
b 4

203

Allegro vivo q k

3
6

b
nn b 8 J
J 4
p

6
3 6
8 J
8
J 4
Marimba hard stckis

cresc. poco a poco

6 3
8 J
J 4

3
J
J 4

6
8

secco
> > > > >
> > > > > > > > > > >

>
>
>
? b b 68
12
43 68
8 . .
J

212
? b b 68 43 68 43 68 43 68

68

208

43

? b 3
b 4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

? b 6
b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

219

226

? b 3
b 4

233

238

b 6 .
3
b
& 8
. 4
f
Glock.

3
4
>
68 . .

43

> .

6
8
.

3
4

68

> .
43 .

&

6
8
68

bb 6 > . . 3 . . 6 . 3 6 >.
3 .
6
3
& 8
4
8
4
8 . 4 . 8 . 4

244

b 3
&b 4

251

6 > .
8 .

3
4 . .

6 .
8

3
4

6
8

bb 6 >.
& 8

256

6
&b 8

261

> .
.

3
4 .

> .
.

3
4

12 . . .
8 J
secco

> .
.

> .
.

.
6
8J

secco

Allegro moso h k298
A

n
bb
b

b
&
J
f
Marimba hard mallets

& b bb
P

319

320

Glock.

259

n b 6 > .. > ..
8
f

bb

&bb
Allegro vivo q k

> .
12
&b 8
f

> .
12
&b 8

> .
6
& b 8 .

> .
.

354

358

2
&b 4

363

>


w. b
18
8

. N
w
18
8

> .
.

34 > ..

>
12 .
8 .
.

6 > ..
8
f

356

1 vez

..

2 vez14

n n b 12
n 8

.
w
18 b
8
> .
.

b bbb

329

350

33

3
4

14

6
8

Andante maestoso q

..

3 > .. b > ..
4

3 > .. b > ..
4

12
8
6
8

>
>
>

>
>

68 > J
J
J
J
J
J 42

secco
.
>

.~

s
J Gli~s~
J
~

Timbales

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Afinacin: A,C,F

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q

hard sticks
j
? 3 j >

b 4

>
> >

? w
b

3
4
p

? 3 .
b 4

?b w

?
b
2
5

Cadenza

w
>

Afinacin: G, C, F

Allegro vivo q

.
>

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

A Tpo.


N > .
F

poco rall.

3 .
42
4
P

c
F

soft sticks

poco rall.


P
w

j
p > >

>
. j

>p > >

2
5

6
5

42

3
4

Andante cantabile q

A Tpo.

poco rall.

>>
>>
>>
F
105
103
3
>
? .
j
5

J
.

>
>
>
>
p
F
116
6
? j
5
j
>
>
> >
87

l.v.

dim.

? 2 . j . j . j . > j
4 . . . J
> . > . > . p > >
F

71

> .

11cambia F a E
5
.

46

39

legato

A Tpo.

27

65

>

>
j

poco rit. Maestoso molto q

11

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra


>>

>

j
> >

w
w
2
n 4
5
5

7
5

2
5

3
5

2
137

11
5

j
>
>
p

Moderato q

18

? b b 5 .
bb 8

157

? b b b j
b

192

dim.

? b 6 . .
b 8
? b 6 .
b 8
>

> .

? b 6 . .
b 8
F

176

202

208


12

3 .
4 .
3
4
>

dim.

5 . j
8
p

Allegro vivo qk

b 6
n n b 8 >.

3 .
4 .

cresc. poco a poco

> .

6 .
8
>

5
bb bb 8

Afinacin:Bb, Eb, F
medium sticks

6 . .
8
> >

7 j .
8
f

soft sticks

188

6 . .
8

12 j
8 .
>

secco

34 > . .

68

6
8

3 .
4 .

6
8

212

3
6 . .
4
8

3
6
4 8 . .

3
6
4 8

? b b 68 . .

.
43 68 .

43 68 . .

43 68

? b 6 . .
b 8

3
6
4 8 . .

3 6 . .
4
8

3
6
4 8

? b b 68 . .

43 68 . .

218

224

230

43

68

43

68

6 . . 3
6 . .
8
4 8

? b 6 . .
b 8

3
4

? b b 68 . .

. .
43 68

236

242

3
6
4 8

238

.
43 68 .

43 68

? b 6 . . 3 6 3 6 . . 3
6 .
3 6
b 8
4
8
4
8 4 8 . 4 8

248

secco
? b b 68 . . 43 12
8 J . .

n b 68 > j 43 b > >


J>
>
f

259 Afinacin: C, Eb, F

256

^
? 6 > j 3 > > 6 .
b 8 J
4
8
>
>

261

?
b

269

292

? b b .. .
bb
p

302

? b b .
bb

312

^
b b b b .

Andante maestoso q

3
4

12

Afinacin: Bb, C, F

Allegro mosso h k

hard sticks

.
1 vez

legato


F >
.

68

soft sticks

P
.

>

.
>
P

j secco

fl
.

.
2 vez

.. .

.
cambia F a Eb

? b b b + +
b J J
P

320

? b b + +
bb J J

326

? b b +
bb J
? bb b .
b
p
ordi.

+ +

J J

+ +

J J

+ +

J J

+
.
J

+ +

J J

+ +

J J

+ +

J J

+ +

J J

? b b .
bb

cresc molto

>
? 12 w .
b 8
? 6 >
b 8
f

18 > .
8

? b 68 >.

+

J
.

w> .
n n n b 12
8
f
> .

j 3 >
4


J >

+

J

Allegro vivo qk

352

356

+

J

348

360

+ +

J J

+

J

332

336

+ +

J J

apagado (sin resonancia)

>
.

.
>

>

>

+

J
.

18 > .
8

6 >
8

42 J

> .

18 .
8
>

J >

cambia Eb a F

hard stckis

>
12 w .
8

+

J

j 3 >
4

> .

12
8
.
>

>

>

3
j j
j secco
J
J . > > J

6
8
6
8

Txalaparta

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q

r
r
r

. .
3 .. . ..

..

.
4 . . . . . .

10

Maestoso molto q

14

3
4

2
4

29

poco rall. A Tpo.

Andante cantabile q Cadenza

38

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

3
4

2
4

>
..
..
f

poco rall. A Tpo.

3
4

repetir el obstinato ad libitum


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2

69

Allegro vivo q

12

2 .
4 .
.
.

F

71

105

32
5

137

20
5

Allegro vivo q k

Moderato q

85

19
5

176

12
5

18

87

188

78

85

10
5

j j
j j
j j
6 . 3 6 . 3 6 . 3
8 .
4
8 .
4
8 .
4
p
cresc. poco a poco
>
>
>
>
> >
>
j
j
206
6 . 3 6 3 6
8 .
4
8
8
4
J> J
> J>
> > >
>
> secco
j
j j
211
. . 212 j

3
12
6
3
6
8 . .
8 . . 4 8 . . 4
J
> fl
200

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

68
6
8
12
8
J
6
8

j j
j j
j j


6
6
3
6
3
6
3
8 . . 4 8 . . 4 n 8 . . 4 8

216

j j
j j
j j

6 . 3 6 . 3 6 . 3 6
8 .
4
8 .
4
8 .
4
8

222

j j
j j
j j

6 . 3 6 . 3 6 . 3 6
8 .
4
8 .
4
8 .
4
8

228

j j
j j
238
j j3 6
6
3
6
3
6
8 . . 4 8 . . 4 8 . . 4 8

234

j j
j j
j j


6
6
3
6
3
6
3
8 . . 4 8 . . 4 8 . . 4 8

240

j j
j j
j j

6 . 3 6 . 3 6 . 3 6
8 .
4
8 .
4
8 .
4
8

246

j j
j j
j j

6 . 3 6 . 3 6 . 3 12
8 .
4
8 .
4
8 .
4
8

252

12
8

258

.
.

>
>
6
8
J

261

>
.
68

.
J
J
f
j
>
>
.
3 . .
6

4
8

.
J
J
259

>

>
34 .

>

68

Andante maestoso q

3
4

33
5

298

Allegro mosso h k

4
5

. .

p

320

. .

328

336

14
5

14

..

2 vez

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Allegro vivo q k

12
8

18
8

12
8

>
>
>
>
3 .
.
6

8
4
J
J
f

j> >.
363
2
4 .
>

..

356

>
360

68 .

1 vez

j >

J
>

>

>j >
.
.
>

J
>

6
8

>
>
>
>

.
.
68 43

J
J

68

>
j


J
fl

12
8

18
8

>

18
8

>
j

> 3> >


j


J
>
fl

>
j
2

>
2

Acorden

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q

> .
3
b
& 4 . . . . . .
.
>
>
>
A Tpo.
Maestoso molto q poco rall.
12
14
7
3
2
3
5
5
&b 4
4 4
Andante cantabile q Cadenza

29

&b c

38

70

Allegro vivo q

Moderato q

16

2
n 4

87

? b b b 85 j . .
b
J
. .

dim.
f
165
.
n.

.
? b b . n .. A n.
bb J
J
N A .. ..
? bb b
J
J
b

171

b b j
b
& b .
.

178

186

&

191

&

bbb b
bbb b

n ..
A .
legato

.. A
P .

..
J

. .

j
.
.

..
.

.. .
..
. dim.

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

poco rall.

42

18

32

legato

j
..

7 j A A ^ ...
8
.

.
..

A Tpo.

137

20

5
b bbb 8

..
n
J
176

&

..

.
..

.. ..
.

..
J

3
4

..
J

dolce

43

105

.. .

. n b
J
J

j
..

188

molto espress.

157

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

j
.
.

..
.

.
. . n
..

J
..

J

5 n N > ...
8 #.

4
5

..
.

nn b b 68

? b 6 .
b 8
>
f

200

Allegro vivo q k

3 > ..
4

> .
6 ..
8

.
3 ..
4

.
3 ..
4

.
6 ..
8

.
3 ..
4

6
8

cresc. poco a poco

A > > > > > >


? b b 68 43

208

> > >


68

j
bb 6 j 3 .
& 8
. . 4 J .
f .
212

.
6 ..
8

marcato

j
bb 6 3 .
& 8 . . 4 J .
.
.

216

> > > > > >


12
8

>
. .
J

6 3 j
. 8 . . . 4
.
.

j

.

&

68

j
68
.

. .
j
68 43 68
. .
. . . .
J J .

.
bb 6 3 . .
& 8 . . . 4 J
.
J

220

j
. 6 3
8 . . . 4
.
.

j j
n 68
.
.

bb 6 A 3 . . 6 3 . j
& 8 A . . 4 . 8 . 4
J .
.
.
.
. .
J J .

.
68
J

. j
bb 6
3

& 8 . 4
J .
. . .

j
68
.

224

228

68 43 j

.
. . . .
.

j

.

.
. . j 6
bb 6 n 3 A n . 6
3

& 8 n . . 4 J . n 8 n 4 . 8
J J
.
.
.
. . . .
J

232

bb 6 3 j
& 8 . . 4 .
.
.

236

238
. .

j
.

68 43 J 68
J
J
. . .
. . . .

.
bb 6 . 3 j
& 8
. . 4 J .
.

. . 6
. . .

3
8 4 68
. . . .
J J J

bb 6 . 3 j
& 8
. . 4
.
.

j
6

8 4
. . . . .
.

j

.

. 6

8
J

.
bb 6 n 3 n . .
& 8 n . N . 4 J J
.
.

. 6 . A . 3 j
8 n .
4 .
.

j

.

. 6
8
J

240

244

j

.

248

bb 6 3 j
& 8 . . . 4 .
.

252

j
. j j 6

3
8 4 8
. . .
. . . .
J . A .

.
.
bb 6 3 j n 12 .
& 8 . . 4 J
8

J
J
.
.
.

256

.
...
? 6
b 8
f
259

? b 68
J

263

.
..
.

A
3
4

& ..
..
>

6
8

43

Andante maestoso q

..
.
>b
3
4
32
5

n b 68
6
8
b bbb

Allegro mosso h k

bb
&bb

298

3
5

. . .
b
& b bb

307

leggiero
.
..

F

J

. .
. .
.

. n
J

. .

. . 1 vez
.
bb b J
b
&

. . n .

2. vez

J
.

J
.
P
320
bb
. . . . . . . .

&
. . .
. .
.
.
J .
.
.
.
.
.

313

bb
& b b . .
.
.

335
bb b .
& b J
F
340
. .

b
& b bb
328

. .
bb b . n
& b

345

Allegro vivo q k

.
.
.
.
.
. .
. . .

^ ^ .
b ... b b ...

6 > .
b
& 8
f

360

.
. . . . . .
.
.
.
. n
J

. .
J

. .

n n 12
J
nb 8
cresc. molto

^
^
^w . 18 ^ ^
^
12
12
18
.
A

b
w

N
w
.
.
.
.
.
& n . 8 b w
8
b

8
8
.. b .. b b ..
w
w ..
A ..
. b ..
A ww ...
.


356 . .
b
... ... A N A ... b
68
68
6
b
43
43
& 8
f

>
j
>
j
j >
j


2 ..
?
.

4 .
...


.

.
J
J
J
J .

. . . ? 18 .
12
& b 8 J 8 b

355
^ ... b n ^ ....
^
A
& b 18
8 b ... ? b .
b .
350

.
.
.
.

marc. e sost.

Gaita (Do)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

poco rall.

2
&b 4

&

Moderato q

bb
&bb

191

b 6
b
& 8

204

2
4

16

n 24
19

bb b 5
b
&
8

157

poco rall.

18

105

b
n n b 68

3
4

ad lib.
b 6 > > > > > > 3 > > >
b
& 8
4

208

3
4

137

6
8

6
8

20

b b b b 58

7 ^
8 J

j A

P

29

32

2
4

Andante cantabile q

Allegro vivo q k

14

3
4

A Tpo.

188

Gaita

212

3
4

12

176

87

Allegro vivo q

Cadenza
67

^ .

A Tpo.

3
4

26

^
.

^
.

3 ^
b
& 4 .

Maestoso molto q

5 > .
8

3
4

3
4

6 > > > > > > 12 > .


8
8 J

6
8

6
8

6
8

b
& b 68

43

68

43

68

43

68

43

68

b
& b 68

43

68

43

68

43

68

43

68

220

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

b 6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
&b 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

228

.
b 6 .
3

& 8 . 4
8

238

b 6 .
b
& 8

6 .
3
4
8

246

b 6
& b 8 .

3
4 .

252

259

6
& b 8 .
f

3
4 .

320

&

^
18
& b 8 .
356

6
& b 8 .
2
&b 4

n n n b 12
8

^
.
3
4

opcional

3
4

..

^
.

3
4

^
.

12
8

..

^
.

^
18
8 .

6 ^ .

> > >

68

nb 6
8

> .

3
4

2 vez

^ .

^ .

18
8
^
.

^
.

2
5

12 w^ .
8

marc. e sost.

3
4

14

1 vez

34 .

3
6
4 8

6
8

marc. e sost.

^
12
8 w.
6
8

18 ^
8 .

68 .

6 .
8

Allegro mosso h k

Allegro vivo q k

353

363

30

bbb b

b bb b

34 .

6
8

6 .
8

32

& b 43 .
>

68
3 .
4

6 . 3
8
4

Andante maestoso q

265

43

marc. e sost.

68
2
4

Txistu (Fa) - Txirula (Do)


A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Txistu en Fa

Maestoso q

>.
3
&4
f

>
.

j .

&

F
22
. - - .
&
J
espress.

Solo

15

>
.

J.Vicent Egea
Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea
Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"

> .

5
5

3
4

.
J

A Tpo.

Cadenza

&

67

&

68

&

69

71

&
137

&

#
#

Solo

- . - - . j 2 J J 3 . .
J

4
4
J
J
J

libero

A Tpo.

poco rall.

- . - - . - . - - .

.
&
J
J
J
J
3 .
&4

. . j . . . -
J

J
J
J
J

29

35

Maestoso molto q

28

Andante cantabile q

- - c wJ

poco rall.

.
J


j 2 J
J 43

4
poco rall.

>> >
>
f

cresc. poco a poco


U

# 2

f
Allegro vivo q
87
105
15
18
32

2 J
5
5
5
4

20
5

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

nb 5
bb 8

19

Moderato q
5

176

9
5

2
Txistu (en Fa)
molto espress.

b . - .
b
& b
J
F
b
b
& b J
F

191

6
&b 8

208

6
&b 8

3
4

214

6
8

3
4

> > >

3
4

3
4
6
8

> > > > > >

6
8

> > > > > >

dim.

Allegro vivo q k

6
&b 8

200

7J
8

. . J
188

185

.
6
8

3
4

nb 6
n 8

ad lib.
3 N ^ . 6
4
8

6
8

> muta Txirula 212


12 J . . 6
8
8
3
4

>
5 .
8

6
8

3
4

3
4

6
8

6
8

6
&b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

3
&b 4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

220

227

6
&b 8

234

3
&b 4

241

6 .
&b 8

248

6
8

3 .
4

marc. e sost.
.
6

8 . . 43 68

3 .
6 .
3 .
6 . 3 b
4
8
4
8
4

6
8

3
4

238 Txirula

6 . 3 6 .
8
4
8

3
4 .

3
4
6
8

6 . 3
8
4

muta Txistu

3
Txistu

3
&b 4

> .

& 68

261

6
8

255

43

14

b .
b
& b .

302

3
4

.
68 J .
1 vez

n 68
f

>
.

Andante maestoso q

33

43

..

12
8

259

3
4

6
8

Allegro mosso h k

bb

.
.
.
. . . . . .
F

2 vez

320

. . . . . . . . . . .

J

& b
J

323

bb

.
bb . . . . . J .
& b

Allegro vivo q k

12
& 8

350

356

6
&8

>
.
f

^
6
& 8 .

360

18
8

3
4
^ .

marc. e sost.

12
8

18
8

6
8
^ .

^
24

>.

14

330

12
8

18
8

3
4

n n n 12
8

6
8
6
8

> .
J

J
3

Tuba

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q

? b 43

Maestoso molto q

? 3
b 4
F

12

?b

espress.

.
p

21

?b

30

36

sostenuto

tutti

- .

- .

?b
?

- .

b.

poco rall.

A Tpo.

b N b
b

Cadenza

?U
w
>

67 1 Solo defecto de Cl.Bajo

A.
b
>

b.

b.
N

w
>

- .

poco rit.

43 .

- .
p

42

.
43

nw

- .

A Tpo.

A
poco rall.

b b

- -

wn 42

?2
4 . j . j . j . j . j . j . j .
. . . . . b . . .
.
>
>
F
simile
P
79
j
?
j
j
j .
j
j . .

.
.
.
.

. .
.

.
.
.
b.
71

marcato

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

43

A Tpo.

poco rall.

.
f

Allegro vivo q

poco rall.

2 j .
4

j
b . c

p

51

59

- .

Andante cantabile q

poco rall.

?b

43

- .

marc. e sost.

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

87

95

F >

..
P>

marc. e sost.

>

j
.
.

j
..
.

j
.

simile

.
>

j
.

j
j

.
j
.
.
. . . .
simile
P>
117
j
?
j . j . . .
.
> .
127
j b.
?

j
j
j
b.

.
N

.
. .
?

105

139

.
. . b .simile A . N >

j
.
.

^
j


f

j
.

j
.

j
.

j
.

>

>

dim.

137

j . j

.
.
>
j

5
bb bb 8 j A

molto espress.

j
.

. j N . j . j b .
j
j
. .

Moderato q

>

j
. j . . j . j
. .

j . . j . j . j

#
N # . . j
#.

151

A.

dim.


>
.

? bb b
b . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - p

161

tenuto

? bb
b b . .
j
- - - -

171

176

j - . - . b . b .
- - n
P
j

? bb b
b . - . - - . - - . . . . .
- p
P
F

180

? bb b
b .
.
P

191

188

cantabile

1 Solo

..

..

dim.

2 Soli

dolce

.. . .

.

78 j
.

tutti

.
.

2
5

85 .
.

6
n nbb 8

Allegro vivo q k

? b 6 ^
b 8
.
f

200

3
4

tutti

6
8

3
4

? b b 68
68
12
43
8
. .

. .
> > >
> >
> >
214
? b b 68
43 68

.
.
208

? b 6
b 8

220

3
4

6
8

6
8

3
4

6
8

6
8

68
3 N 68
4
.
f

j . .

>

43 68 .
212

3
4

marcato

3
6
4 n 8 .

43

3
4

68

6
8

3
6 .
4 8

3
6
4 8

? b 6
b 8
.

3
6
4 8
.

3
4

? b b 68
.

43 68 .

3
6
4 8
.

43

3
4

43 68 .

43 68 .

43 n 68

43 68 .

68
43

? b 6
b 8
.

226

232

238

? b b 68 .

244

? b b 68 .

250

? b 6
b 8

256

? 6 .
b 8 .

261

269

b
P

3
4

6 n.
8
n

68
43

.
3
4 n

68 .

43 68

12 j . .
3 .
n b 68 .
8
4
.
.
.
Andante maestoso q
^
6 j . .
3

.

8
4

< <

.
< < < <
.
<
<

molto dim.
j

.

<
259

6
8

6
8

- .
-

sim

275

281

b
< < <
b

?
b

287

?
b

<

? b b ..
b b .
P

302

1 vez

314

? bb
bb .

328

? bb b
b .

340

.
.
.

? 12 ^
b 8 w.
w.

354

? 6 > .
b 8J

360

b n
< <

j ..

2 vez

.
.

^
18
8 w.
w.

18 ^
8 w.
w.

320

.
.

.
.

6
8 . .
> >

356

2
5

2
4

.
.

.
.

.
.

< n b
< <

Allegro vivo q k

^
? b 12
8 w.
.
w

350

<

<

293

? bb b .
b


simile

rall.

.
.

.
^
18
8 w.
w.

.
.

cresc. molto

^
12
8 w.
w.

b bbb


< < <
.

Allegro mosso h k

.
.
n n b 12
n 8

.
.
.

12
8

> 6
> 6
3
3
b

4
8 . 4 8
> >
> >
> >

j .
>
>

j j

> fl
>

fl

Bombardino (Do)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

? 3
b 4

marc. e sost.

Maestoso molto q

poco rit.

? 3
b 4
F
dim.
19

?
.
- .
b
12

poco rall. A Tpo.

? 2
b 4

26

3
4

- .

poco rall.

- .

dolce

Andante cantabile q

N .
A

?b

?
b

54

67

b .

A Tpo.

?
b

60

b b

Cadenza
5

>
bw

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

2
4

Allegro vivo q

# #

n
.

3
4

cantabile

48

poco rall. A Tpo.

? . - - c - sonore
b

b
J
J
p
f
42
.

? b - N


36

- .

2

4
P

- .

- .

dolce

3
4

Aw
w

N N
.

poco rall.

poco rall.

simile
>
>
.
.
2 . . . . . . . j .
n 4 J
J
J
J
J
J
F
P
marcato

? . . .
J
J

79

j
. .
>

? .
J > .

89

. . .
>

.
. . . . . j

J
. . J .
J
J
J
>
>
F
simile
simile
b . . n > . > . . . . .
J
J
J
J
P

? . . .
J
J
J

99

109

4
5

marcato

87

. . .
> J
P
f
. . j . j . . . . .

J
J
> J
105

? . . b . j b . . N . .
J
J
J
J

125

.
? .


J . J
J . >

145

Moderato q


> >

simile

. J .
J

.
J

j
.

> dim.

4
5

137

>

8
5

5
b bbb 8

tenuto

? b b 5 j A J A . . . . . . .
bb 8
- - - - - - - - - p
f
dim.
166
j j
? b b . . . . .

b b - - - - - - - - - - - . - - . -
157

molto espress.

? b b j n
bb

175

176

. .
? bb b
J
b

. . .

. . J

espress.

. . .

J 78 j .
F
190
4
. .
? b b 5 N > . . n .
5
bb 8
nn bb
P
dim.
181

188

85
6
8

Allegro vivo q k

? b 6 ^.
b 8
f

200

3
4 .

? b 6 . . 3
b 8 4
> >

214
? b 6 .
b 8
208

? b 3
b 4

219

6 .
8

3
4 .

6
8 . .
> > > > >
3
4

6
8

6 .
8

3
4 .

6 .
8

3
4 .

N
12 j . .
6 . 3
8
8
4
>
f

.
3
6
.

4
8
212

marcato

6
8
6
8
3
4

. 3 n 6 . 3
.
6

3
6

8
4 8
4
8
4

? b 3 6
b 4
8

225

6 . 3
6
3
. 43
8
4
8
4


n.

? b 3
6 . 3 n
6
3
3
b 4
8
4
8
4
8 . 4

231

238
.

? b b 43
68 . 43
68 . 43 68
43

237

? b b 43

243

? b b 43

249

68
68

43

68 . 43 68 . 43

34 68 . 43
68 . 43 68

? b 6 . 3 n 12 . . .
b 8
4
8 J

256

^
? 6 . .
b 8J

263

n b 68 .

259

Andante maestoso q

3
4 <
< < < <

3
4 b.

<
< <
molto dim.

6 .
8
- .

3 .
4

6
8

10
5

?
b
P
284
?
b
279

P<

simile

? b
b
< n <

simile

? b b ^ .
bb

347

? 12
b 8

352

b w^ .

? 6 > .
b 8
356

^.
360

? 6
b 8

^
.

^ .

marc. e sost.

> .
1 vez

^ .

b ^ .

> b >


F >
> > > .

^
12 w .
8

6 >
8

2 >
4

cantabile

> .

^ .

2 vez

>

3 >
4

>

> >
^ .

^ .

marc. e sost.
^
^
18 b . b ^ . .
8

18 b ^ . b ^ . ^ .
8

>
.

j >
.
>

.. > .

<

> .


>

>

J
>

^ .

> .

> .
n n n b 12
8
J .

^
18 . b ^ .
8
3 >
4

Allegro vivo q k

cresc. molto

> .

.
>
f

Allegro mosso h k

bb
< n b
b
b
< < < < <
2 vez solo
> .
302
>
> .
? b b .. > .
.
bb
>
F
311
A > .
>
>
> .
.
n

? bb b
.
b
>
320
> > >
> .
>
.
? bb b
b
329
> > .
> >
>
.
? bb

bb
> .
b >
> .
338
.

? bb
bb

b b

rall.

295

>
J J
>

>

>

12
8
6
8
6
8

Trombn 3 (Bajo)

Maestoso q

? 3
b 4

Variaciones "Agur Jaunak"

poco rit.

Maestoso molto q

12

?
b

? .
b

39

? b b.

51

?b w
-

58

? J

Cadenza

67

N
.

marcato

senza sord.

. .
J>

> . .
.
J

? . . # . .
J
J
J

137

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

j
. .
>

c
3
4 .

bw

b - - - n w
-

b - - b -
f

poco rall.

Allegro vivo q

^
2
n 4
f

A Tpo.

Andante cantabile q

- J
c

poco rall.

2 j .

tenuto

A Tpo.

poco rall.

b - - -

. .
J>

dolce

3
4

dolce

poco rall. A Tpo.

b b

w
>

. > . f
.
?J
J

117

poco rall.

con sord.

? j
. .
F >
95
8
? 5

87

dolce

32

marc. e sost.

? - - 3 - .
b
4
F

11

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

marc. e sost.

. . . b .
>
simile
con sord. .
105 4
> . . > . . > .
J
J
J
5
P
. . . >
J
J
J
4 . . . .
J
J
5
J

> .

12
5

n > .
4

12

.
J

8
5

b b b b 85

senza sord.

Moderato q

? bb 5
bb 8

19

176

dolce

legato

cantabile

. . . . .
p
P
188
186
4
^.
n > . A
? bb b
7
5

5
J
8
8
b . .

Allegro vivo qk
196
dolce
2
? bb
6 ^
3
6
3
6
b
5
n
b b . .
4
8
4
8
nb 8
.
.
.
.

f
204
? b 6
3
6
3
6 > . > . 3 > > > 6 > . > . 12
b 8
4
8
4
8
4
8
8
.
.
.
.

marc. e sost.
.

.

211
opcional
. 212 .

.
>
? b 12 .
6
3
6 . 3
6
3
b 8 J
8
4
8
4
8
4

.
217

.
.
. 3

? b b 43
68
3
6
3
6
. 4
8
4
8
4

223

.
.
.

? b 3
6
3
6
3
6 .
3 .
6
b 4
8
4
8
4
8
4
8
.

230

.
.
.

? b 6
3
6
3
6
3
6
b 8
4
8
4
8
4
8
157

? b b 68 .

obligado

68 . 43


242
.
? b 6
3
6
b 8
4
8

248
n
.

? b 6 . 3
6
b 8
4
8

254
? b 6 . 3 6 .
b 8
4
8
236

34 .

238

6
.

34 68

6 . 3 6
8
4
8

3 6 . 3
6
4
8
4
8

3
4

3 n 12 . . . .
4
8 J

n b 68

? 6
b 8

259

3
4

6
8

Andante maestoso q

? b 43 - .

265

molto dim.

? b

273

? b

?
b

rall.

288

3
4

N.

simile
N
P
4
simile

5

P

Allegro mosso hk

> .

6 > .
8J

> .

3
4

leggiero

.. . . . .
P

bb bb .
>
simile
304
>
.
.
.
.
.
? b b n n n n
bb
296

? bb b A n
b

311

? bb b
b
J
2 vez

318

? bb b n
b

340

350

355

b
b

?b

360

320

16
5

..

n n
P
6

n n b 12
5
n 8
leggiero

^
12
18 ^
12 ^
18
8 w.
8
8
8
opcional
.
w.
.
w.
w
356
>
^
18
6
3
b
8
8 . . 4
> >
> >
w.
.
^ . marc. e sost.

68 .
24 j

J
>

Allegro vivo qk

1 vez

w.

6 .
8
> >

> . > J

12 ^
8
w.

18
8

> 6
3
4 8
> >
>

Trombn 2
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

? 3
b 4

? b - F
poco rit.

?
b
P
dolce

33

Variaciones "Agur Jaunak"

marc. e sost.

?b c

12

34 - .
2
4

3
4
11

? - - - wb

w-

2
4J

? >
f

. . ^

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

4
5

simile

J .

5
5

- J
c

poco rall.

- - # - w

tenuto

# N # n

poco rall.

. > .
J

con sord.

A Tpo.

Cadenza
poco rall.
U
con sord.
- n - b - w>

?b
b
w
J

f
Allegro vivo q
^
marc. e sost.
^
11
71

b
^
? 42 ^
5
f
89
. . simile
>
.
? J .
.
. b.
J
105

A Tpo.

34 .

65

103

c w

poco rall.

dolce

A Tpo.

sostenuto

56

poco rall.

Andante cantabile q

38

Maestoso molto q

11

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

senza sord.

87

n 42

. >.
J

.
J

simile

N .

> .

.
J

. > .
?J

125

simile

12

b . > .
J
P

.
?J

? b b .
bb
p
? bb b
b

.
J

.
J

dolce

180

legato

^
78 n .

.
J

85

> .

> .
J
b b b b 85

> .
J

.
J

4
5

Moderato q

.
J

.
J

b simile
.
J

137

145

188

.
J

.
J

117

cantabile

19
5

.
.

? b 6 3
6
b 8
4
8
? b 6
b 8

230

b 6
n nb 8

Allegro vivo qk

222

3
4

.
3
4
.
6
8

. .

6 3
6
8
4
8

.
3
4

6
8

4
5

^ .
? b b 68 43
68 . 43 . 68 . 43 . 68 .
f
marc. e sost. 212 .
208
.
>
>
>
>
>

>
>
>
.
.
.

.
.
.
? b 6
3
6
12
6
b 8
4
8
8 J
8

.
214

? b 6 . 3
6
3
6 . 3
6 .
b 8
4
8
4
8
4
8
200

176

3
4

34 .

68

3
4

6
8

3 .
4

6
8

3 .
4

6
8

6
8

? b 6 .
b 8

3 .
4

236

? b 3
b 4

243

? b 6
b 8

250

6
8

3
4

6
8

.
6 .
3

4
8

.
.
? b b 12

.
8

258

^
? b .

34

n b 68

3 .
4
.

simile

6
8

3
4

3
4

6
8

6 . 3 6 .
8
4
8
.

43

68

6
8
3
4

3
4

6
8

3 . 12
4
8

>

68 J .
43

- .

simile

molto dim.

?b
P

269


?b
P

259

Andante maestoso q

264

280


3
4

6 .
8

238

5
5

4
5

?b

288

rall.

? b N
b
? b b ..
bb

. .

. .

leggiero

b bbb

> .

294

302

.
>

. .

? bb
bb

16

320

? bb
bb

leggiero

? bb
bb

340

? 18 b ^ .
b 8

355

? 6
b 8

360

marc. e sost.

Allegro vivo qk

? b 12
8

350

1 vez

^ . b ^ . ^ .
18
8 b

^
b.

^ . marc. e sost.
.

b ^ .

12
8

b w^ .

..

simile

2 vez

> .

> .

314

Allegro mosso h k

? bb
bb

308

n n b 12
n 8

^ . b ^ . b ^ .
18
8

w^ .
12
8

18
8

>
6 > . > . 3 > b > > 6 > > . 3 N > > 6
8
4
8
4
8

356

b ^ .

2
4

. >
J

Trombn 1
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

? 3
b 4

Variaciones "Agur Jaunak"

34

?b c

38

3
4

12
5

- ? b - b w
b

11
5

w-

rall. Cadenza
b - - b - poco
w
?
J
b
f
Allegro vivo q
^
^
marc. e ^sost.
N

71

? 42 ^
f
> . . . . > . . >
89
. >
?

8
5

> . b .

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

2
4
P

105

. >.
J
P

87

marcato

. >.
J

senza sord.

b w>

tenuto
- - - b w

J 42
P

dolce

- J

>.
5
J
f
> b > . . N > . . >
11

n b b
con sord.

A Tpo.

poco rall. A Tpo.

poco rall.

wsostenuto w

con sord.

3
4

65

95

56

poco rall.

A Tpo.

Andante cantabile q

Maestoso molto q

? 2 J
b 4

poco rall.

marc. e sost.

- .
- - ?
3

b
4
F
poco rit.

11

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

2
n 4

. . . > . .

. N . > . . .
J

. > .
J

>
.

4
5

. >.
?J

12

125

137

.
?J

? b b .
bb
p
dolce

180

? bb b
b

188

43

n ^ .

Allegro vivo qk

? b b 68

> .
J

.
J

78

.
J

68

^ .

43

N.
b b b b 85

> .

19

176

8
5

43

68

cantabile

68

.
J

Moderato q

senza sord.

.
85

.
J

b.
J

b N.
J

legato

b b.
J

.
J

145

200

.
J

.
J

simile

117

43

b 6
n nb 8
68

f
212
.
.
> . > .
> > >
208
> . > .
> marc. e . sost. .
? b 6
3
6
12 J .
6
3
b 8
4
8
8
8
4

.
214

? b 6 . 3
6
3
6 . 3
6 . 3 .
b 8
4
8
4
8
4
8
4

6
8

.
3
4

6
8

.
.

? b 6 3
6
b 8
4
8

222

? b 6
b 8

230

3
4

.
6
8

. .

6 3
6
8
4
8

.
3
4

6
8

3
4

3 .
4

6
8

6
8

? b 6 .
b 8

3 .
4

236

? b 3
b 4

243

? b 6
b 8

250

6
8

3
4

?b

?b

269

?b

280

43

43

6
8

3
4

3
4

6
8

6 . 3 6 .
8
4
8
.

Andante maestoso q

68

6
8
3
4

3
4

simile

>

68 J .
43

6
8

3 . 12
4
8

- .

simile

molto dim.

3 .
4

. n 6
.
? b b 12

.
8
b 8
259

258

264

6
8

.
6 .
3

4
8

^ .


3
4

6 .
8

238

5
5

4
5

?b

288

294

? b b b ..
b
? bb
bb

308

? bb
bb

^.
? 18
b 8

..

simile

2 vez


6
5

n n b 12
n 8

^.
w
^
N

^ . ^ . b ^ .
w^ .
.
^

.
^
.
18
12
18
12
18
8
8
8
8
8

356
> > >
> >
^

.
^ .
6 > . > . 3 > 6 > > . 3 A 6
8
4
8
4
8
marc. e sost.

? 6 J .
b 8

360

> .

1 vez

leggiero

b bb b .
>

> . . .

Allegro mosso h k

Allegro vivo qk

? 12
b 8

355

? bb b
b

340

350

> .

16

320

. .

? bb b
b

314

rall.

. .


leggiero

302

^ .

marc. e sost.

^ .

2
4

. >
J

Trompa 2-3 (Fa)

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

J.Vicent Egea

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso q marc. e sost.

.
.

cw

poco rit. Maestoso molto q


dolce
11
9
j 2
3

.
.
& - - - 4 - .
N . .
# n 4
p
- JP
P
poco rall.
poco rall. A Tpo.
26
5 a 2 dolce poco rall. A Tpo.
dolce
2 3 .
2
3 .
5

j c
& 4 4 .
4

P
Andante cantabile q
38
sostenuto
c

b . n ww

& ..
ww
w ww
f
45
7
5
& w w b w N .. ww
3
&4

a2

sonore

& .
# # N n # n b ww
# w n b w
f
f

U
65
2
- - - -poco rall. Cadenza

# 2
j
5
& b # b n w
4

b # ww n n

J
- - - >
Allegro vivo q
marcato
71
^
> j
# 2 ^ marc.^e sost. ^
j

& 4

.
. > . > . . .

.
.
> .
>
>
p
f
marcato
81
> . .>
> . .
> > >>
# 6 87 >
5
&
. . .
. . n n b N . a

> > . >


F
> .. > . > . .
.
>
>
>
.
.
94
>
4 a2

# >
j
j
5
& .

J . . > . . > .
> ... >
f
. . . p>
105 >
simile
.
.j > .j > > 4 .j >
8
j
j
j
# j >.
.. .. .
5
.. .. .. .
5
& .
J
J
J

J
J

J
J
P.
>
.
>
125
> .j
4
j
j
j
# j . j .
j
# .. a .. .. .
5
& . . b .. n b ..
J
J
J
J

J
J
58

poco rall.

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

A Tpo.

2
137

&

# ^
&

4
5

153

dim.

bb

& b

180

8
5

j
..
J

j
j
.. ..
J
J

188

..
F

b
& b b . b .. .
.
.

204
6
3
& b 8 .
4 .
.
.
195

Moderato q

nb 5
bb 8

^
7 j n.
8 # .
J

2
5

6 .
8
.

6 > > > > > > 12 >


b
& 8
8 J . . .

216
6
3
6
& b 8 .
4 .
8
.
223
3
6
3
& b 4 8 .
4 .
marc. e sost.
a2

210

& b 68 . 43 68 .

230

& b 43 .

237

6
& b 8 .

244

19
5

3
4 .

4
5

^
F

.. . .. .
J
J
p
176

dolce legato

6 .
8

212

3
4 .

3
6
4 8 .

6
3 6
8
4
8

.
3
4 .

6 . 3 6
8 4
8 .
43 .

6 . 3
8
4
3
4 .

68 . 43 68
.

34 .

6 . 3
6
8
4 8 .
3
4 .

legato dolce
>
5
8 .. . . .. .
.
.
. n
P
dim.
Allegro vivo q k f
n nb 6 3
6 ^. 3 . 6
8
4
8
4
8
.
.
.
fv
a2
3 .
6 A > > > > > > 3 > > > 6
4
8
4
8
.

68
3 68 .
4
.

238

3
6
& b 4 8 .

251

> .
j
.

68 .

3
4 .

6
3
6
8 . 4 8 .

.
43

6
8

43

68

6 . 3
8
4
3
4 .

12
8

& b 12
8 .

n 68 .. .. 43 b 68 . 43 68
.

. .
Andante maestoso q
263
^
7
>
6
3

.
5
& 8 ..
4 ..


>
P< < < < < < <

277
3
simile
5
& #

< < < < < < <
< < <
< < <
286
259

258

&
N
< &

b
& b b ..

14

294

302

N <

Allegro mosso h k

rall.

N N
P < < < < < <
1 vez

2 vez

..

bb > > >


b .

2
5

leggiero

320


. .

P. . . . .

simile
j

& b

. . .
. . . . . >. . . .
330
8
bb
j
5
& b
323

bb

> > > j


n
J

b
& b b n

P

344

Allegro vivo q k

^ ^
12
18
j
.
.

& 8
8 . b ..

.
b

356
355
^
^
^
18
6
& 8 b .. . b ..
8
.
b
marc. e sost. ^
360
^
6
..
.
b
& 8 ..
.

350

^
..

marc. e sost.

^.
12
w
b
w
8 .

^ ^ ^
18
8 .. b .. b b ..
cresc. molto

12
8

n n n 12
8

^
ww ..

3
6
3
4
8
4
.. .. b
.. > N N
>
> > >
> >
> >
2 ^

j
4
J
> fl

18
8
6
8
>

Trompa 1(Fa)
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

& 43

4
5

Andante cantabile q

& c .

46

&

60

A Tpo.

&w

sostenuto

j 42 j - 43 - .
J
P
w
.

A Tpo.

w
w

- - - 43
P
poco rall.

- j 42 . J 43
J
P

cw

poco rall.

dolce


dolce

3 J
&4

38

marc. e sost.
sonore

A Tpo.

27

J.Vicent Egea

Variaciones "Agur Jaunak"

Maestoso molto q

& 43 .

12

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

poco rit.

j c
-
poco rall.

dolce

-
f
poco rall.
b - b - w
-

poco rall.

Allegro vivo q

marc. e^ sost.
2
^
^
#
j

2
^
w
5
N

&
4

f
marcato
marcato
87
75
6
>
.
>
>
.
>
#
j
. . >
. . .

& . .
.
.
J
J >
>
>
p
F
89

>. .
> . . > . . . > . . j
# > . . >
. b

. .
&
.
>
>
> .
p
105
97
4
4
> . . . > > . . . > . . > . . > . > .
# > . . > .

5
&
J
J 5
J
J
P
f
113
8
# . > . . . .
. . > .
. > .

5
& J
J
J
J
J
J
J
P
simile
137
129
4
4
4
# . . N . .
. . . . 5
5
5
& J
J
J
J
J
J
67

Cadenza

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

U>

^
^
^
^
^
^
^
# ^
&

dim.
176 F dolce
legato
188
8
.
.

b
j
5
J
&bb J

p
F
dolce
legato
191
bb N . . . . .
.
& b

dim.
P
Allegro vivo q k
200
^.
6
3
6
3

68 . 43
b

& 8
4
8
4
f
208
6 > > > > > > 3 > > > 6 > > > > > >
b
& 8
4
8

212
6
3
6
3 6 .
& b 8 .
4 .
8
4
8

Moderato q

n bb 5
b 8

149

3
6
& b 4 8 .

219

3
4 .

6
3
6
& b 8 . 4 8 .
3
& b 4 .

3
4 .

6
& b 8 .

3 .
4

3
6
& b 4 8 .

247

6
& b 8 .

254

6 .
8

3
4 .

3
4

68 .

5 # > .
8
2

nb 6
n 8

.
43

marc. e sost.
>
12
.
8 J
. .

3
4 .

6
8

3
4 .

68
6
8
3
4
6
8

6 . 3 6 .
8
4
8

3
4

6 .
8

6 .
8

3
4

6 . 3
6
8
4 8 .

3
4 .

6
8

. .

6 . 3
6
8
4 8 .

240

6 . 3 6 .
8
4
8

226

233

7 ^ .
8 J

19

3 .
4

6
8 .

3
4 .

3
4 .

6
3
6
8 . 4 8

238

3
4 .

12 .
8

n 68

6
.
& 8 .

3
4 b

259

Andante maestoso q

3 >
&4

265

& <
< <

279

7
5

6 .
8

< -

3
4


< < < # < <
< < <
<

simile

&

bbb

b
&bb

318

>

2 vez

>

2
5

>

> > >


J

. .
P

320

leggiero

b b
<
< < <
P<
14

..

6 .
3 b >

.
&8
4

>
>
>
marc. e sost.
360
^
^.
N ^ .
6 .

&8

356

bbb

1 vez

..

. . . . . . . . . . . . .

bb > . . . . simile
& b
J
334
8
bb b
5

&
J
P
Allegro vivo q k
marc. e sost.
348
^
^
bb
nn 12 j . .
18
n 8
& b
8 b. b.
cresc. molto

352
^
12 b w^ .
18 ^ . b . b ^ .
12 w^ .
18 b ^ . ^
& 8
8
8
8
b.
326

<

rall.

&
Allegro mosso h k

3
4

< < <


<

290

298

6 > . ^ .
8J

>

6
8
>

2 ^
4

.
>

3
4
>

.
J
>^ .

^
n ..

>

>

j

fl

12
8
6
8
6
8

Trompeta 2-3 (Si b)

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

# 3
& 4

Variaciones "Agur Jaunak"


.
n

marc. e sost.

.a

J.Vicent Egea

c ww

j
dolce
j
12

.
3
2

5
.
j 4
&
4
4

.
- -

.
J
P
J
P
poco rall.
poco rall.
A Tpo.
28
dolce
5
dolce
j
#

2
3

N 4
j
c
&
4

J
P
- Andante cantabile q 12
tutti
38
2
- - - tenuto
#

& c
n n ww
w- - - w.
f - - - f
tenuto
poco
rall.
A Tpo.
56

- - - #
N

& b n ww
N w
.

- - f

poco rall. Cadenza


62
3
2 #
con
sord.
U
#
# 42
5
n
j
5
&
b w
w # b

f # n w
>
Allegro vivo q
senza sord.
71 ( con sord.) marcato
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
>
>
>
>
.
# # 2 .. .. .. n ..
5
& 4
J
F
87
.
86
marcato j
> .. > >
# # . . . . . > > > b
&
. . . . > . . .. . . .. .
>
>
> >>
>
f fl
.
>
> . . . > > . 105 4 con. sord. . > . > > .
94
8
4
j
##
j
j> j
j

5
5
.. .. . .
& .. . . 5 .
.

>
PJ
J
J
f
.
117
> .j
8
# # j > similej
j
j
j
j
5
. .. # . . .
& ..

.
.
.
.
.

.
J
J
J
J
J
J
137
133
4
## j
j
j
j
& .. .. .. n . n b . N j . j n .. a . 5
b . b . J
J
J
J
J
J
J
> .
> J.
J.Vicent Egea, Pamplona 2007
11

poco rit.

Maestoso molto q

poco rall.

A Tpo.

## j
& ..
J

j
..
J

145

155

&

184

&

##
bb

..

Moderato q

nn b 5
b 8

19

senza sord.

188

43

6 > > > > > >


&8

213
3 ..
6
&4
8
6
& 8 .

3 > > >


4

208

220

68

^
A

7
8


3
68 .
&4

227

43 .

.
& 68 .

248

& 68 .

254

.
68 .

.
43 .

.
34 .

.
.

dolce

5 n > ..
8

^
34 .
68 .
f
6 > > > > > > 12
8
8

a2

fl >
dim.
F
2

. .. .
.
.

legato

A
J

43 .

>

3 ..
4

8
5

68 .

.
. .
marc. e sost.

43 .

68 ..

68 .

43 .

212

6 ..
8

n n 68
68
3
4

6
3 6
8 . 4
8
3 .
4

68 . 43 68 .

68 .

43

6 . 3 6 .
8
. 4 8

.
6
6

. 4
&8
8 .
.
& 43 .

4
5

234

241

176

3
. 4 68 .

3
4 .

.
> .J

Allegro vivo qk

& 68

200

6 . 3
8
4
.
43

68

68 . 43 68 ..

43

238

34 ..

43
43 .

68 .
.
68 .

34 68

43 .

12
8 . . . .

68

# 6
8

# 6 .
& 8 .
259

3
4 ..

6
8
.

3
4

^
6 j . .
8
.
>

5
# 3 .

5

. .
& 4 .

. .
>
F
278
#

. .
&
. .


Andante maestoso q

265

#
&

285

&

293

14

nb
b

>

tutti

1 vez

Allegro mosso h k

1 Solo

b
& b ..

2 Soli
marcato

>


>

2 vez

3
4

3
5

> . . >
j
. #
. fl

. .
. .
. . . .
F
322
b . .
. . . j

& . . . .
. .
. . .
fl
fl . .
. .
328
. .
b
.
.

. .
b

& . .
. . . .
. .
. .
. .
senza sord.
Allegro vivo qk a 2 marc. e sost.
334
14

j
^ ^ ^
# 12
bb .
n
18
5
n 8

&
8
. 12
8
.
. . .
b

.
fl

352
^
^
^
# 12 b w^ .
18 ^ . ^ b .
12 ^ .
18 ^
6
& 8
8 b.
8 w
8 n.
8
#
b . ..
302

..

con sord.

320

# 6
68
3
.
& 8 .
43 n
4

.
N

>
>
>
>
>
>
> >
>
marc.
e
sost.
360
^
. > > >
^
# 6 ^
^ ..
2


& 8 ..
.
4
J
J

3
356

>

68

Trompeta 1(Si b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

# 3
& 4

5
5

marc. e sost.

Maestoso molto q

12

# 3
& 4 .
-

12

&
w- #

j
c
-

U
w
>

con sord.

Allegro vivo q

- - P

5
5

- - w

- - w
poco rall.

3
4

Andante cantabile q

dolce

Cadenza

34 J

poco rall.

A Tpo.

poco rall.

& - - - wf

65

poco rit.

A Tpo.

.
. j 42 J

# . j 2 3
&
4 J J 4
P
40
tenuto
# 105
- - - w&
f
#

dolce

poco rall.

56

.
poco rall.

dolce

33

A Tpo.

2
5

## 2
4

87
senza sord.
marcato
marcato .
>
71 ( con sord. )
.
.
11

.
.
.
.
.
.
.
.
.

>
>
>
>

.
.
.
.
## 2
. . > . .
J
5

J
& 4
F
f

# # > . . . . > > . . > . . . . > > . n .

&

89

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

> . . > a >


.

> . . .
J

8
5

# # > . . . . >

&
f

105

103

## j
& . .
>

j
.

117

## j
& .

j
.

j
. .
P>

j
j # .
> .

j
.

. j .

## j
j >
j
.

.
& . . J
F fl

174

&

bb

1 Solo dolce

bb 7 ^ .
&
8

188

43

176

4
5

> .
5
8

Allegro vivo qk

& 68

200

68

6 > > > > > > 3 > > >


&8
4

208

.
6
&8
212

34 .

j
.

j

p

tutti

dolce legato

J
43

4
5

j
# .
5

.
43

4
5

17

nn b 5
b 8

defecto de Fliscorno
1 Solo espress.

68 ^ .
f

Moderato q

j
b
P

senza sord.

> j
.

j
.

j .
n

137

145

>
. .
J

j
. .
>

con sord.

j
.

simile

133

68 .

2
5

.
43

marc. e sost.
> > > > > >
>
6
12 J . . .
8
8

68 .

43

68 .

34 .

n n 68
68
6
8
68

6
6
3

&8
8 .
. 4

43 .

68 . 43 68 .

.
43

68


68 .

43 .

68 . 43 68 .

.
43

68

43

68

218

.
& 68 43

226

& 68

234

6 .
&8

34
3
4

240

.
6
&8
6
& 8 .
259

# 6 .
& 8

6
8

3
4 .

43 .

3
4

68 .

3 .
4

34 .

6 .
8

.
F

1 Solo

marcato

3 .
4

68 .

6
8

43

68

# 6
12 .
.

.
8
8
.

3
4 .

3
4

6
8
.
5

68 .

6 . 3 6 .
8
4
8

Andante maestoso q

# 3 > .
& 4

265

34

246

252

68 .

238

6 > .
8J

^ .

3
4
3
5

&

278

#
&

285

&

298

&

291

bb

Allegro mosso h k

tutti

>

14

b .
b
& .

302

>

1 vez

bb . . . . . .
&
&

bb

senza sord.
14
.
.

bb .
5
&
J

# 6
& 8 .
>

18 ^ .
8

356

# 6 ^ .
& 8

360

marc. e sost.

^ .

43
>

> .

2 vez

^
.

^ .

12 w^ .
8

>

>

68 .
>

^ .

2
4

1 solo opc.

^
18
8 .

^
18 .
8
34 >

nb
b

J
. .

. .

. .
.
.

. .

Allegro vivo qk

320

con sord.

#
n n 12
8

334

# 12 w^ .
& 8

. . . . . .

. .
.
.

. .

352

. . . .
. .
F
. .
. . . .

.
.

. .
..

322

328

> .

>
A

^
.

marc. e sost.

^
.

^
.

^
.

>

>

> > >

J
J
3

12
8
6
8
68

Fliscorno (Sib)

Maestoso q

# 3
& 4
#

11

poco rit.

& - - P
28
5
#
5

&
38

&

48

&

60

&

#
#
#

Variaciones "Agur Jaunak"

marc. e sost.
sonore

&

##

cw

3
j 42 J
J 4 J

A Tpo.

poco rall.

dolce

j
j 42 j j 43 . j c

-P

dolce
Andante cantabile q 2
3
cw

5


5

f
poco rall.
7


f
A Tpo.
poco rall.
2

5

- - - wJ
w

12
5

# # > . . .
&
J

94

12

3
4 - .
dolce

87

8
5

poco rall.

2
U
5
w
>
marcato
> . .

67

75

Maestoso molto q

Cadenza

j
&

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

f
> . . >
.

j
## >
j j

& J

J >
fl >
124
3
##
5
.
& . j
>
>
.
113

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

poco rall.

A Tpo.

Allegro vivo q

105

3
5

^
^ e sost.^
# # 2 marc.
4

f
> . n .
> . .

j
. .j
fl >
n . j

> . .
J
3
5

3
5

3
5

. j
> .

. a j
.
>

> . j j
.
fl
F P
3
5

3
5

2
136

&

##

b > N > n >


a >
> . . . . > . . .
j

n . j b J J b J J b J J N J J
J J
> .
fl
137

> . . . > .
^
^
# # .
j
j

& J
.
.
J
a
> .
F
Moderato q 176 espress.
153
^
^
^
## ^
n n b 5 19
- .
b
5
& n n n
8
J
F
dim.
188
180
4

b
. - .
5
j
&b J
J

F
espress.
1
Solo
190
4
bb 5
j
jb
5
N
& 8 #. N

>
P
144

Allegro vivo qk

6
&8

200

3
4

6
8

6 > > > > > > 3 > > >


&8
4

208

.
6
&8
212

34 .

6
& 8 .

3
4 .

220

& 43

227


68 .

6
&8

234

3
4

- .
J

7 ^.
8 J

2
5

6 ^ . 3 . 6 . 3 .
8
4
8
4
f
marc. e sost.
> > > > > >
>
6
12 J . . .
8
8

34 .

6 . 3 6 .
8
4
8

3 6 .
4
8

68 . 43 68 .

43 .

n n 68
6
8
6
8

68 43 68
.

3 .
4

68 . 43 68 .
3
4 .

5
8

6 . 3
8
4
.
43

68

6 . 3 6 .
8
4
8

3
4

238

& 43

241

& 68

248

68

43

.
43

68 .

34 .

68 .

68 . 43 68 .

3
6
& 4 8 .

255

3
4 .

34 68

43 .

12 .
.
.
8

259

68 . 43

# 6 .
8

3 .
4

7
> . ^ .
# 6

3
6
3
5
& 8 . 4
8 J
4
>

dolce
274
8

#
.

.
&


P
F
Allegro mosso hk
290
6
>
> A >
# .
nb
5
b
A

&

J
>
>
>
Andante maestoso q

261

14

b
& b ..

302

bb J J
&
J
F

# 12 w^ .
& 8

354

Allegro vivo qk

# 12
& 8

^
18
8 .

^
18 .
8

marc. e sost.
^
^ .
# 6 .
& 8 .
.
2 opcional

360

..

326

350

1 vez

^
.

marc. e sost.

^
.

^ .
.

^
.

^
.

2 vez

6 .
8
>

356

^
2
4

320

J
J
fl
F
^.
12
w
8

6
8

^.
18

14

#
n n 12
8

^
.

^ .

12
8

3 6 . 3 > 6
4
8
4
8
> > > >
>
>
3

.
j
J > > >
fl

Saxo Bartono (Mi b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


# 3
& # 4
15

&

25

&

Maestoso q

##
##

&

##

## .
&
&

##

- .
p

- .

n.

b
10
5

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

N
- -


a n b

A Tpo.

Cadenza
5

poco rall.

b.

w-

b
>

43

w
>

- .

j
j
j . j
j

.
.
.
. > . > . > . . . .
>
>
>
P
marcato

- .

n.

N.

poco rall.

poco rall.

w-

N .

dim.

4
P

. - - c - .
J
p
f

Allegro vivo q

### 2
& 4

71

dolce

poco rall. Andante cantabile q

#w

63

A Tpo.

43

# # w&

poco rall.

49

56

- .

A Tpo.

## 3
& 4

3
4
F
-.
-.

- .
- .
- .
dolce

.
p

- . 24

35

42

Maestoso molto q

87

### 2
4
12
5

###

j
j

> . . > . . > .
P
113
### . . j
.
&
J
99

&

###
& .
&

###

Moderato q

P
> . . > . . >
. > .
J
J
J

8
5

4
5

dim.

.
J

legato


J
J

188
8
7
# n . - . b - - . b - - .
J
5
J
8
J
P
F
dolce legato
4
>
.
^
j
#

# 6
7 .
5
5
n
. . . . .
8
8
8
P
dim.

# 6
& 8

200

simile
. . .
J
.
J
J

molto espress.

.
& b # J

&b

> .

dolce
N
A. .
J
J

dim.
. # # J
J
J
J
J

nn nb 5 j N
8
f

164

189

j
j
. N. #.

# # # ^
&

&b

j
j
j
j
j . . j
a . . j n .
#
. . #.

156

174

j
.

105

137

133

142

176

Allegro vivo q k

3 ^ .
4
f
> > > > > >

# 6
& 8

6 .
8

> > >

3 .
4

6 .
8

3 .
4

6 .
8

>>>>>>
>
68 12
8 J . .

3 .
4

68 .
f

213

# 3 N
6 . 3
6 . 3
6 .
& 4
8
4
8
4
8
208

43

212

6
8

43

marcato

3
4

. 3 # 6 .
# 3
.
6

3
6
N

8
8
& 4
4
4
8
.
225

# 3 6
. 3
6 . 3
6

& 4
8
4
8
4
8

43

219

3
4


#.
# 3 6 . 3 # 6
6
3
3

& 4
8
4
8
4
8 . 4

231

6 . 3
6 .
8
4
8
.

243

# 3 6
3
6 .
& 4
8
4
8
.
#
249

# 3
6
3 6 .
& 4
8
4
8
# 3
& 4

238

237

# 3 6 . 3 #

& 4
8
4
# # 3 > > > 6 >
& 4
8

266

&

275

&

282

&

289

&

##
##
##
##

< <
P<

> .

>
3 > > 6 > .
4
8J


simile

a #

< <
<
simile


<

3
4

259

3
4
3
4

# # 6 > . > . 3
8
4

Andante maestoso

3 >
4

a ^ .

j
.

< -

n b


<
simile

3 6 .
4
8

3
6 .
4
8

12 . .
8 J

255

260

3 6
4
8

3
5

nn

&b

298

Allegro mosso h k

.. .
P

& b .

&b .

.
&b
# # 12
& 8 .
>

# # 18 ^ .
& 8

j .

b ^ .

353

# # 6 > .
& 8
356

&

##

.
>

2
5

b ^ .

^.
18
b

b ^ .

w^ .
12
8

>
34
n
>
>

^ .

> .
J

.
#
n # 12
8

cresc. molto

12
8

J
>

b w^ .

^
b.

>
34

>
>

.
.

n ^ .
18
8

68
.

>
>

24 > .
J

..
.

marc. e sost.

.
2 vez

.
.

.
j

Allegro vivo q k

350

361

.
.

342

.
.

332

320

&b .

1 vez

312

18
8
^
.
68 > .
J
j

fl

68

Saxo Tenor 1-2 (Si b)

J.Vicent Egea
Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea
Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

# 3
& 4

#
&
# 3
& 4

27

# 3
& 4

35

A Tpo.

&

.
&

59

poco rall.

A Tpo.

poco rall.

& .

66

b b

2
nU
w
5
w
>

Cadenza

j
f

marcato
>
> . . > .
. . >
# # . . > .

&
J
J
>
P

81

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

43

poco rall.

42 J J 43
P

sonore cantabile

a2

#
a .
N

&
#
# N N

- .

poco rall.

a2

Andante cantabile q

47

53

# n - 42
J

.
c
p

- .

dim.

poco rall.

& - - a

41

dolce

a2

- .

J
J
p

A Tpo.
1

3
4 .
P
a2

18

Maestoso molto q

Nw

Allegro vivo q

10

## 2
4

.
J

87

12
5

# # > . . >
&

P
113
##

&
99

##
&

##

## ^
&

127

141

&

154

b .
& b .

163

105
a2

7 J # n ^ ..
8

.
6
& 8 .

.
34 .

204

dolce

137

..

5 > ..
8

.
68 .

dolce

# n .. N .. ..

.. .. .. .
.

b
b
& J
F
196
bb 25
&

dim.

n n b 5 espress.
b 8 A .. .. .. .. .. ..
dim.

bb . . . . . J
&

a2

179

188

cantabile

Moderato q

.
.

b A .
&b N .

171

. .

a2

176

legato

..

. . J

espress.
a2

F
. . .

dolce legato

..

N . . . .. #
P
dim.
^
Allegro vivo q k
f
.
nn 6 3 6 ^ .
3
8
4
8
4 .
f
> > > > > >
> >
.

68
43 .
43

3
5

>

6
8
68

> > > > > >


>
6
12 J . .
&8
8

. . . .
.
.

.
6 3 J
6 . . .
8 .
4J
8

f
. . .
215
. . . .
.
. . .

.
.
.

6 . . 3 J J J
. 3
3
6
& 4 J J J 8 . 4 J J
8

4
210

212

a2

marcato

3
4
6
8

.
.
. . . . .
.
6 . . . 3 J J
6 . . . 3 . . J 6 . . . 3
&8

4
8

4J J
8
4

220

. . . . .
. . . .
.
3 JJ
6 . 3 J J J 6 . . . 3 .
&4
8
4
8
4 J
.

225

. . . 6
J
8

. . .
.
.
.
.
.
.

.
.

.
#

6 . . . 3 J J 6 . 3 J J 6 # . . . 3
&8

4J
8
4
8
4
#

230

238
. . .
.
3 J J 6 . . . . 3 . J . . 6 . . . . 3 .
&4
8

4J
8

4J
J

235

. . . . .
.

.
6 . 3 J J
6 . . . 3 .
&8
.
4
8
4 J

.
J

240

.
J

. 68
J

. 6 . . . . 3
J 8 4

.
. .

.
.
.
# . . . . 3 # . . . . 6

.
.
3
6
3
6

J
&4 J J
8 . . 4 J J 8
4 JJ
8

245

.
.
. . . .

.
#

6 . 3 J J J 6 . . . 3 .
&8
4
8

4J

250

. . . 6 . . 3
J
8 . .
4

.
.
.
3 . . J 6 . . . . 3 . . # J 12 J . .
&4 J J
8
4J J
8

255

# 3 > > > 6 > > . 3 > > > 6 > . ^ ..


& 4
8
4
8J

260

# 6 >. >.
8

3
4

259

Andante maestoso q

>
3

a2

2
5


. . J

J
&

P
277

- .
# a.


&

.
286


&

269

dolcissimo

- .

#
&

295

306

&

318

&

bb
bb

>.

2 vez

.
>

b > .
b
&

326

b
& b J
>

.
>

b ^ .
b
&

343

.
>

320

^
.

>

>

a2
# 6 > .
& 8
f

360

2 vez solo

> .

^
.

b ww^ ..
12
8

> .

> .

.
b >

^
.

^ ..
18
8

^
.

cresc. molto

>

>.

> .
1 vez

>.
>
> .

>

..

F >
>

>

>.

.
>
>


>
.


>
a2

cantabile

Allegro vivo q k

#
j .
n n 12
.
8
>
^ . b n ^ ..
ww^ ..
12

b.
8

68 .. .. 43 > > 68 .. 43 >


n
> >
> >
>
>

> 3> >


> .
> . j
.
2 .
J
4 J
J

>
fl

356

.. .
F>

>

>

^ .

A > .

>

^ .

Allegro mosso h k

>
n.

> >

marc. e sost.

>

nb
b

>

^ . N ^ ..
# 18 ^

& 8 b .. b .

355
^.
# 18 ^ .. ^

& 8
b .. b .
351

.
>

>

335

rall.

18
8

18
8

> 6
8

Saxo Alto 1-2 (Mi b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

# 3
& # 4

#
& # .
## 3
& 4

A Tpo.

..

3 .
4 .
P

dolce

19

27

Maestoso molto q

dim.

&

## w

##

&

58

64

&

poco rall.

Allegro vivo q

## # 2
& 4
&

## #

- - - w-

## w

71

87

poco rall.

10

>

12
5

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

A Tpo.

Cadenza

.
.
. > . > .
J

marcato

P
> . .

w
N

a2

dolce

- w

- w

>

2
4

c
f
w

poco rall.

34

49

Andante cantabile q

A Tpo.

. . .
# # 2 N 3

.
J
& 4 J
4
P
p
40
## w w
w

&
poco rall.

a .

.
p
-j
poco rall.
2 3
.
4
4

..

a ..

- w

U
ww>

> . > .
J

. .# ## 2
4

. > .

J
2
5

&

F
137
129
^ ^ ^ ^

## # -
&
a
F
Moderato q
1 Solo molto espress.
153
^
^ ^ n n 2 espress.
F j . .
## # ^
n b 58 . . . .
J
& n n
dim.
dim.
F
164
. - j . .

&b J
J n
105

## #

a2

cantabile

- . -
J
&b J
F
188
tutti
N A ^
j

7 J
&b
8
F

176

tutti

&b

208

&

j#

.
J
p
> > >
6
8

marcato
.
68 .
J
f
.
.
6 .
8

espress.

198

- . - . 1 Solo . . . . .

.
J

J
J
F
> .. dolce legato

2
#
5
.. .. .. .. .
5
8
.
dim.
P
^
Allegro vivo q k
.
.
^ . f ..

.
.
# 6
3
6
3
6
3
6
3
n 8 4 8 4 8
4
8
4
f
>
>
>
>
> > >
> > >
> > >
3 6
12 J . .
4
8
8

6
8
6
8

.
.
43 J

. .
. . .
.

. . .
.

3
J

8
4 J J J 68

.
# 6 . . . 3

& 8
4 J

. . .
. . . .
. . # .
68 43 J J J 68
J

212

&
216

&

220

#
#

.
.
3 J
4

.
. . .
. . . .
3
J 68
4 J

. .
J J 68

. . . .
. . . .
3
J J 68
4

.
J

.
J

. # . . .
. . . # .
.
.
# 6 # 3 6 # . . 3

& 8
4 J J
8
4

.
J

.
. N .
# 6 N . 3
& 8
4

224

.
.
.
.
.
.
.
# 6 . . . 3 . 6 . . 3 . J
& 8

4 J J
8
4J

228

232

# 6
& 8

.
J 68
.
J 68

.
J

.
J 6
8

. . . .
. .

6
3
8
4 J J

.
J 68

. 238 .
.
. .
.

236
.
.

.
6 . . 3
# 6 . 3
& 8
4 J J
8
4
240

.
6
J 8

.
J

.
. . .
.
. .
.

.
.
.

. 3 J 6 . . 3 6
4
J
8
4 J J J
8

.
.
. .
.
.
.

.
# 6
43 J
& 8
J
.
. . # . .
.
.
#

248

# 6 . # 3 J J
& 8
4
244

. .
. . . N .

6
3
N
8
4 J J

.
J 68

.
.
. .
.
.
.
. . .

.
.
# 6 3 J 6 3 6
& 8
4
8
4 J J J
8
J

252

.
.
.
.
.

# 6 . 3 J J
& 8
4

256

# # 6 > .
& 8 .
259

# # ^ ..
&

264

> .
.

3 n > >
4

>

6 > .
8
>

Andante maestoso q

> .
3 .
4

.
12 J
8

>
>
>

3
4

## 6
8

.
>
6 J
8
2
5

- . .
a . - .

&
J

J
P
281
.
##
j


& .
269

##

a2

dolcissimo

##

&

293

. . . . . .

& b ..

302

Allegro mosso h k

marcato
> . > . > . > . > # . a .2 .

-.
nn

J

b

P
f
. . . . . . . . . . . . . .
#
#
#
J
J

rall.

.
. . . # . . . . J . . . . . . . .

# n

&b

310

&b

318

2 vez

1 vez

j . .
..
J

j . . 320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J
b

J
&

327

. . . . . .


&b
.
.
346
. .
J
&b
336

#
& #

353

358

&

##

. . # . . # . . . . # . . . . . . . . . # . a . .

J
J
. . .

Allegro vivo q k marc. e sost.


^
. . . #
# n # 12 a . . . 18 ^ b ^ .. a ^ .. 12 n N ww .. 18
8 J
8 n ..
8
8
cresc. molto

> > >


356
>
^
^
^
^

.
.
.
^
^
^
18 a . .. b . 12 a ww .
18 n .. . # N .. 6 .. . 3 n 6
8
8
8
8
4
8
n.
> >>
> >
> > >
> > > a 2 >.

>
>
>
.
.
.
.6 . . 3 6
2 J . J . J
J
8
4
8
4
3

> >
> > > f

Clarinete Bajo (Si b)


Maestoso q

# 3
& 4

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso molto q

5
4
F
dim.
.
- .
- .
- .
- .
dolce

- .
& - .
p
A Tpo.
poco rall.
25
#
& - . 24 J . 43 . - .
p
P
16

# 2 - - 3 - .
& 4J J 4
poco rall.

34

#
&

40

&

46

52

&

# Nw
&
#

65

& w

75

&

81

&

A Tpo.

##

>
p

##

.
>

- .
poco rall.

42
P

Andante cantabile q

j
j
. - - c -
f
.

- - ap

sonore

# N a .

N N

# #

58

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

n .

poco rall.

>
. .

marcato

j
. > .

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

w>

. . >

j
. .
>

j
. .
>

j
.
>
j
. .
>

.
4

Allegro vivo q

## 2
4

.
J
>

j
. .
>

b #

Cadenza

b b

A Tpo.

poco rall.

cantabile

.
. >
87

8
5

j
.

. > .
>

& . .

J > .
>
p
P
105
4
# # . > . . > . . > . > .
& J
J
J
J 5
P
125
# # . > . simile
. . n > . .
& J
J
J
J
P
137
135
>
.
# .
.
.
.

& # J
J
J
J
J
95

145

&

##

##

Moderato q

bb 5 espress.
& 8 . # N. n
F
dim.
163
j
b j
b

.
&

157

b j
b
&

170

. > .
J

espress.

dim.


J
P

.
J

.
n nbb 5
8

.
j
#
- .

176


. .
J

A.
P

.
J

legato

#. n

dolce

.
J

j

p
j

> .
J .

dolce

j
#

. . .
bb . . -
&
J
F
183
cantabile legato
bb .
&
.
.

P
188
>
^

bb
7 J .
5 #.
& J
8
8

F
193
b .

&b
177

.
J

> .
J J .

. J .
J

simile

.
J

j
j
. . . . j
>
> .

dolce

legato

4
5

#.

dim.

n n 68

6
&8

214
& 68
208

Allegro vivo qk

6
&8

200

6 ^ .
8
f
3
6
4
8 .
. .

> >
> > >
>
. . . 3 . . . 6
. 4 J J J 8

3
4

3 .
4

12 j
8
.

>
>
. . . . 3

6 .
8

3 .
4

6 .
8

.
j

.
6

.
.

8 .
f
.
.
. J . . 6 . . .
J
8
212

marcato

3 .
4

3
4

6
8

. .
. J . 6
J
8

.
. .
43 J J J 68

.
. . . . . . . . . .
. . . . .

.
.
.

.
6
3
6 . 3 J 6 . 3 J J 6
& 8 . 4 J J
8
4J J
8
4
8

220

. . .
.
J J J 6 . . . 3 . . . 6 . . . .
8
4J J
8
.
232
. . .
. . . # . . . . # .
. . .
.
#

3
6

3
J

6
J
.
.
& 8
4 J 8 # . 4 J J 8 .
.
.
6 . . 3
&8
4

226

3
4
43

. J. J. 6
J
8
.
. J . . 6
J
8

. . . . .
.
.
.
.
.
. . . 6

.
.
.
.
6
3
6
3
6
3

& 8 . 4 J J J 8 . . 4 J J 8 . . 4 J J J 8
238

.
..
.
.
.
6 . . . . 3 . . 6 . . . 3 . . J 6 # . . 3 # J . . . 6
&8
4J J
8 .
4J J
8
4
J
8

244

.
.
. . . .

.
#

. 3 .
.
6

3
6

.
.

&8
4 J J
8

4J

250

. . . 6 . . 3
J
8 . .
4

.
.
.
3 . . J 6 . . . . 3 . . # J 12 J . .
&4 J J
8

4J J
8

255

# 6 > .
& 8
259

>.

3 > > >


4

6 > > .
8

>
3 > >
4

>
6 J .
8

# 6
8

# ^
& .

278
#

&

43

264

294

&

318

&

328

&

338

&

2 vez

.
>

>
bb .

# 6
& 8

>.

# 6 ^ .
& 8

> .

b > > .

^
18
8
w.

.
>

^ .

>

> >

>

320


>

A > .

>
n.

rall.

3
4

.
.

>

^ .

^
12
8
.
w.

>
^ .

n >
>

>
2
4

j
.

.
>


>

.
>

.
>

>

>

>.


>
^
.

^ .

^ .

^
18
8
w.
6
8

mosso h k
n Allegro
bb
.
.
.
f

.
>

> .

a.

> .

Allegro vivo qk

356

360

- .

bb > > >

# 12 ^
& 8
w.

350

>.

2 vez solo

bb

>

- .

b .
b
& . .
>
F
310
b
& b .
>
302

Andante maestoso qdolcissimo

>

.
>

1 vez

> >

j .

> >

.
>

>.

>

..

>
>

J >
>
^ ^ ^
n#
. . n 12
8
.

^
12
8
.
w.

cantabile

3
4

cresc. molto

^
18
8
w.

>

>
>
J
J

>

>

68
6
8

Clarinete 3 (Si b)

Maestoso q

# 3
& 4
18

&

#
#

28

&
p

37

&

43

#
#

poco rall.

#
#

& w
#

64

& w

75

&

##

Maestoso molto q

3 dolce
4
.
.
P
3
5
.
5

- .

dolce

p >
>
82
## .
&

j 24

3
4 .

poco rall.

2 j j 3
4
4
P

A Tpo.

A Tpo.

j
- .
p

-
w

poco rall.

.j

. . >
>
. > . . .

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

- .

- w

marcato

dim.

poco rall.

poco rall.

Andante cantabile q

& w

57

c j w
-
- f

& w

50

Variaciones "Agur Jaunak"

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

A Tpo.

Cadenza

w
>

Allegro vivo q

## 2
4

j
. .
. . > .
>
>

> . . > . >


. .
.

j > . .
j
. fl
giocoso

.
J

87

8
5

> . .

J
j
&
.

. . > . > .
p>
F
105
103
2
4
## 5
j
j
j
j
&
. . . . . . . 5 . > .
>
> >
P >
117
## 8
j
j
j
j
5
&
. .
. n . n. #.
>
>
simile
P
95

##

## j
& .

j
.

133

142

&

##

j j . j
.
> .

b
& b 85

157

b
b
&

166

&b

175

184

&

bb

Moderato q
espress.

j
n. n b.

4
5

j
.

j
j
j
. .

simile

j
.

j
.

> .

j
n.

j
a. .

> .
.

dim.

nn b 5
b 8

dolce legato

. .

.
F

. . .
p

dim.

. . .

#. N. . . . N. . . .
j
.

.
P
176

.
.

.
.
j

188

.
p

b 5 n > .
b
& 8

190

j
.

137

dolce legato

dim.

78 j ^

4
5

85
n n 68

Allegro vivo q k

^
3

4 .
f
208
>>>>>> > > > >>>>>>
6 3 6
&8
4
8

214
6
3 j j j 6
& 8 . . . 4 . . . 8 . . .
.
.
6
&8

200

3
4

6
8

6 .
8

3
4 .

6 .
8

212
marcato
>
12 J . . 6 j
8
8 . .
f .
3 . .
6
4 J J . . 8 . . .
.

3
4 .
3
4
3
4

6
8

. . . . 68
J J

. . . 6
J J J 8

. . . . 6 3 j j j 6 3 . . 6
6
3

& 8 . . . 4 J J
8 . . . 4 . . . 8 N . . . . 4 J J . . 8
.
.

220

6 . 3 . . . 6 .
3 j j
& 8 . . . 4 J J J 8 4 . . . .
. . .
232
6 3 . . . . 6 . 3 . . .
& 8 . . # . . 4 J J
8 # . . 4 J J J
.
226

6 3 j . . 6
8 . . . . 4 . J J 8

6 3 . . 6
8 . . . 4 J J . . 8
.

.
6 . 3 . J . 6 . . 3 . j . . 6 . 3 j j j 6
& 8 . . 4 J
J 8 . 4 J .
8 . . . 4 . . . 8
.
.

238

. 6 3 j j . 6 . . 3 . . . . 6
6
3

.
& 8 . . 4 J . . 8 . . . . 4 . . J 8
8
# . . 4 J J
.
.

244

. . 3 j . . 6 3 . j 6 3 j j j 6
6

&8
N . . 4 . J J 8 . . . . 4 J . . . 8 . . . . 4 . . . 8

250

6
3 . . . 12 .
& 8 . . . 4 J J J 8 J . .
.

256

# 6
& 8 .
>
>

261

43
> > >

68 > .
J

# 6
3
6
8 . . 4 n 8
> > >
> >

259

Andante maestoso q

43

3
5

dolce

&
P

268

#
&

276

# -
.
&
#
&

- .

284

292

Allegro mosso h k

> . > . > . >


bb > # . .
J
.
&
f
P
marcato

298

rall.

- .

nbb

.. . . .
. . #
. .
.

b j
j .
.
.
.
b

& . . # . . . # . . .
.
. . . . . n

305

b . . .
b
. . # n .
&
J
.
. . . .

1 vez

312

j .
. .. .

2 vez

j
. .

320

b
.
.
.
.
.
. . .
& b . . . . . . . . . . . .
J . .
. . . .
b
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
& . . . . . . .
.
.
J
.

328

b .
j .
.
.
.
j
& b . . . . . # . . # . . . . # . . . .

336

b
.
& b . .

n . .
.

344

Allegro vivo q k

.
.

. .
J

. .
.

cresc. molto

#
n n 12
8

. # .
.

# 12 a N 18 w . b
& 8
8

12
8

# 12 n b b 18 w . n
& 8
8

12
8

w
.
# 12 a

18
& 8
8

68

350

352

354

356

# 6
& 8 .
>
# 6 ^
& 8 .

.
>

3
4 n
>

^ .

^ .

marc. e sost.

360

>

>

6
8
>

> .
2
4

.
>

3
4
>

>

>

> . > .

J J
3

6
8

Clarinete 2 (Si b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

# 3
& 4
17

& a

Variaciones "Agur Jaunak"


2

# 3 . ATpo.

& 4

27

# 3
& 4

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Maestoso molto q

A Tpo.

3 dolce
4 .
.
P
.

dim.

poco rall.

- .

a.

Andante cantabile q

.
.

j 42 . J 43

P
poco rall.

2
3
4 J N J 4
P
poco rall.

w
w
. j c j

-- p
f
42
#
w

& w

w

35

49

dolce

& w

poco rall.

& - w

56

& w

63

Allegro vivo q
marcato

## 2
& 4

71

p>
>
.
82
# # . > .
&
J.Vicent Egea, Pamplona 2007

- w

poco rall.

Cadenza

w
>

. . > . > . .

. . > . . > .

A Tpo.

- w


w
3
5

## 2
4

j > . .
j
. . j fl
>
> . > .
87
8
. . > . .
5

J
giocoso

2
95

&

##

. .
p>
103
2
##
5
&
## j
& .

115

131

&

139

&

151

&

159

&

##
##

j
# .

## ^
bb

b
b
&

166

j
N .

n.

b
& b .

174

b
& b J

182

b 5 .
&b 8

190

. j .

> .

.

jJ


.
> . > . F
105
>.
j
j
.

. .
. .
.
J
>
>
>
P
simile
8
j
j
5
.
. . . .
J
>
P
j
j
j

.
. . . .
>

j
.

j
.

dim.

dolce

.
p

. .
176

.
P

A
J

dolce

legato

.
.

. .
legato

.
P

dim.

> .
.

>
. .
J

j
.

simile

. J .
>
j .
137

4
5

A.

dim.

j 78 J A .
.
F

188

j
n .

Moderato q

.
J

n n b 5 espress.
b 8
.
F

5
8
n n 68

& 68

200

6
&8

208

Allegro vivo q k

43

68

> > > > > >

3
4

> > >

marcato
. . .
.

.
6
3 .
& 8 . 4 J J
f
218
. . .
.
.

.
6
3

& 8 . 4 J J J
212

43

68 ^ . 43 . 68 . 43 .
f
> > > > > >
>
6
12 J . .
8
8

6 . . . . 3 . . .
8
4 J J J
. . . .

.
6 . 3 J J
8 .
4

6
8

. . .
.

.
6 . 3 J . 6
8 .
4 J
8

6 . . . . 3 . . # . 6
8
4 J J J 8

. . . . . . . . . . .
.
.
N

.
& 68 . 43 J J 68 . 43 J J J 68 . . 43
.
230
. . # . . .
.
.
.
.
.
.
#

.
.
6 . 3 6 . 3 J J 6 . . . 3
&8
4J J J 8
4
8 # .
4
238
. .
236
.
.
.
.
.
.
.

.
6 . . 3 . 6 . . 3 J J J 6 . . . 3
& 8 .
4 J J
8
4
8
4
224

68

.
.
. . .

.
6 . . 3 J J J 6 . . . 3 . . . . 6 . . .
&8
4
8
4J J
8 .
. . . . . . . . . .
248
.

.
.
#

6 . 3 J J # 6 . N 3 J 6 . . . .
&8
4
8
4J J
8
242

3
4

3
4

. . . . 6
J J
8
. . . 6
JJJ 8

. . . .
J J 68

. . J. 6
J J
8
. . . . 6
J J
8

. . .
.

.
.
.
.
.

.
.
& 68 .
43 J J J 68 . .
43 J J J 12
8

254

.
12 J
& 8

258

# 6
& 8 .
>
>

261

>
3
4
> >

# 6
8 .
>

259

6 > .
8J

3
4
>

.
>

>

n
>

6
8

Andante maestoso q

3
4

3
5

.
&
P

268

dolce

& .

280

- .

# .
&

298

&

bb

Allegro mosso h k

> . >
marcato

. > .

j . .
b . .
b

&

304

b n . . .
b
&

311

b
& b .

2 vez

318

b . . .
b
&

324

- .

290

> . >

. . .

- .

rall.

. . .
J
P

- - - .
.. . . .

nbb

. . .

.
.
.
. . . . . . . . . .
J

. . J . . . . .
. . .
j . .

1 vez

j . . .
.

. . .

. .
.

.
. .

. . .

. .

. .

. . .

. .
.

320

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b
&
J

330

b . .
&b

j
. .

b . . .
b
&

. n . .

338

344

. . .
. .

. .
J

Allegro vivo q k

. . .

.
.
J

. . .

# 12 n b b 18 w . n
& 8
8

352

12
8

12
8

68

# 12 a 18 w . N
& 8
8

354

# 6
& 8 .
>
356

# 6 ^ .
& 8

360

^ .

marc. e sost.

3
4
>
^ .

>

>

6 .
8
>

> .
42

#
n n 12
8

cresc. molto

# 12 a N 18 w .
& 8
8

350

. .

. .
.

3 >
4

>

>

> .
> .

J J
3

6
8

Clarinete 1 (Si b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

# 3
& 4
17

Maestoso q

9
5

Variaciones "Agur Jaunak"


c

# 3 .

& 4
p
A Tpo.

27

# 3
& 4

35

41

&

42

&

# mw

. .
p

57

&

3
5

dim.

. j c j
-f
espress.

mw

2 . 3

4
J 4 J
P
poco rall.

- 42 J 43
J
P
.

Andante cantabile q

poco rall.

N
n n w

poco rall.

m
w

N A Tpo.

M
-w

# N mw

poco rall.

Allegro vivo q

## 2
& 4

63
mw
# #

&
71

dolce

mw

# w

&

50

43 .
P

A Tpo.

Maestoso molto q

& -

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

p >
J.Vicent Egea, Pamplona 2007
5

poco rall.

Cadenza

w
>

3
5

## 2
4

giocoso
j
j
j

. . > .
> . . > . > . . > . fl

marcato

> .

# # > . . > > . . > > . .

&
J

87

81

95

&

105

&
113

&

##

p
##
##

>
j J > . > .
. .

. .
.
> F
>
> . . . > . . . > . . . > . . j > . . . > . . .
J
fl
> . > . > .
3

> . .
5

j

F fl
.
> . .
JJ

> . . . > N . >


3
##
. .
j > .
5

&
J
fl
137
>
. >
131
3
b> . n . N > . n .
# # N . .
b
b
J 5 b
&
J
F
.
140
# # a > . > . . . . > . > . . . . > .

&
^
# # > . . .

&
. . .
>
> . F
Moderato q
div.
155
^ n n b 5 espress.
## ^
b 8
j
&
j
nb n

. b
F
dim.
164
b
b
&
j
j
j
.

. #

146

b
& b j

J
# . .

122

^
a

j
.

p

j
#

dolce

8
giocoso

.
> . # .
> . . .

n> . # .
N
> . . .

dim.
legato

^
n

.
. .
j
j
J
J
# n
P
188
181

.
.
b . .
7

58
b
j

&
8 J
. . . .
p
F

173

176

b 5 N.
b
& 8

190

6
&8

200

6
&8

208

dolce legato

.
P

Allegro vivo q k

3
4

> > > > > >

6
8

3
4

dim.

3
4

> > >

6
8

6
8

> > > > > >

>

6 3
6 . .
&8
4
8

>
>
3 6 > . .
&4
8
> .
6
.
&8
>

224

.
^ .

6
8

3
4

6
8

3 j 6
3
4 8
4

3 J 6
3
6
4
8
4 #
8

> .

.
>
j

68
43 68
43


6
6 # > .
3

4
.
&4
8
8
>

229

>
6 # 3
6 > . .
&8
4
8

234

n n 68

212 leggiero
>
>
12 J . . 6 > . . 3 J 6
8
8
4
8
f

214

219

3
4
f

43

34 j 68

3 J 6 3
4
8
4
238

6 3

3
6

3
6
&4 8
4
8
4 8

239

>
6 > . .
&8

244

3 J 6 3 6 3
4
8
4
8
4

>

6
3

6 . .
&4 8 4
8

>

249

3 j 6
4
8

. #

>

6
3 6 3
12 J . .
6
&8
4
8 4
8
8

254

# 6 > 3 n N 6 > 3 6 J
& 8
4
8
4
8 .

259

264

&

Andante maestoso q

43

.
&

274

&

292

- .

- .

& .

283

P
dolce

Allegro mosso h k

- .

> > > > > > > > .


298

bb
J
&
f
. . . .

304

b #
b
J
&
marcato

. .

b
&b

310

. . n .

.
-

rall.

- .

. .

..
F

J
2 vez solo

nb
b

. .
.

.
J

.
bb
&

315

b
&b

335

.. .

F
. . . .
.

. .

b
&b

340

leggiero

1 vez

. . .

n
b
&b

346

tocar

.
J

w
.

350
# 12 N
18
& 8
8

w
.

352
# 12 b
18
& 8
8
Allegro vivo q k

15

320

. .
J

2 vez

. . n .

cresc. molto

w
.
354
# 12
18
& 8
8

n n # 12
8
12
8
12
8
6
8

>
# 6 N 3 N N 6 > 3 N 6
& 8
4
8
4
8
356

. .
.
>
>
j
div.

360
# 6 J
& 8.
. .J
>
>

363
# 2 > .
& 4

.j

.
>

. .
>
j

J
.
.
>
>
.

J
3

2
4

Clarinete Principal (Si b)

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

J.Vicent Egea
Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea
Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

# 3
& 4
28

&

36

&

43

&

50

&

57

&

#
#
#

3
4

Maestoso molto q

13

. 3 .

.
.
. . j 4 J

4
J
J

J
P
poco rall. Andante cantabile q
N mw

espress.
w

. . j c j

f
A

m
w

mw
w

# N mw

#
& #
#
& #

79

83

&

##

A Tpo.

a2

w-

mw

- poco rall.
#

mw

# #

&

71

A Tpo.

poco rall.

1 Solo

63

3 .
j 42 J

J 4

poco rall.

dolce

n N

N A Tpo.

-w
NM

3
## 2
U
5
w
4
>

Allegro vivo q
giocoso
a2
3
. > . > . . . > .
>
.
j

.
24

J
5


J
F fl

> . a .

>

.
. > .
> .

.
J
F
> > . . > > . .
87
7

J
5

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

poco rall.

Cadenza

2
94

&

104

&

113

&

##
##
##

#
& #

121

#
& #

134

> .
>
>
.

>

.
.
J
.
j > . . .

F fl
105 giocoso
. . > . .
.
.
>
>
.

.
.
.

.
>
>

.
.
> .
. . j > . .

J J
j .

J
fl
fl
F
. > . . . >
> . > . > .
>

.
.
.

>

j .
. . > . .
J
J
fl
. > . . . n > b n . > . n .
3
3
.

>
j > . . .
j

5

J 5
fl
fl
137
> . . . > . . . n > . . > n . > n . n > . # . a > . . > .

b b. b N. b
. .
N

J J

# # . > . > . . . . > . > . . . > . . .


. . j
&
. > .
>

142

## ^
&
F

149

15

dim.

Moderato q

n n b 5 espress.
b 8
. # N. n
F

. . J .
. . #
F
. dolce legato
180

b . . .
. .
J
&b
p
188
div.
bb j 7 5 . .. . - j .
&
8 J
8
J

F
dim.
F
Allegro vivo qk
-dolce
198

bb .. .. n n 6 3 6 3 6
&
8
4
8
4
8

b
&b

159

176

espress.

. .
dim.

. .
2

..

3
4

6
8

6
&8

206

^ .

3
4

6
8

> > > > > >

3
4

> > >

6
8

> > > > > >

>
12 J . .
8

>
>
6 > . . 3 J 6 3 6 . .
&8
4
8
4
8

>
f
218
. > . 3 6
>

6
8
&8
4
4 J 8

212

leggiero

6
8

3 j 6
4 8

43 # 68

> .
j 6 3 6 > . > . 3 J 6
6
3
8
. 4
&8
8
4
4
8
>

224

6 # > .
j 6 # 3

6
3

.
&8
4
8
4
8
4 68
>

230

238
>
.

6
.
>

6
3 J 6 3
6

3
&8
4
8
4 8
4
8

236

>
6 3
6 > . . 3 J 6 3 6
&8
4
8
4
8
4
8

242

>
6 3 6 3 6 . . 3 j 6
&8
4
8
4
8
4
8
>

248

3
6 3 # 12
&8
4
8
4
8

254

12
& 8 J .

258

#
& 68

261

>

. 259 >
N

>
# 6
8

43

68 J .

b N

43

68

Andante maestoso q

43

3
5

espress.
- . .
j
J
&

276
# # . J . J .
&
- - 284
#

&


291

&

268

Allegro mosso h k

J
J

J

.
J
rall.


nb

leggiero
( 2 vez tacet opcional )
.
>
>
>
>
>
>
>
>

298
. . . . . #

b
J
..
b
&
F
f
. . . . . . . . . n . n
305
b
b
J
& J
marcato

opcional 2 vez
320
. . 1 vez tacet

.
. . . . .
.

bb J
..
J
&
F
.

322
. . . . . . . . . . . . . .
b

J
J

&b
. . . . . . . . . .
331

#
b
J
J
J
&b
. . . . n . n . .
340
3

b 5
n # 12
J
b
n
&
8
F
cresc. molto
b

Allegro vivo qk

w
.
.
.n .

350
b

# 12 N
18
12
18
12
& 8
8
8
8
8

w
. 356 > N b N
.

354

# 12
18
68
68
& 8
8
43
> . .j > . .j > . j.
n

>


div.

358

#
68 J
24
J
J
& 68
43
.
.
.
.
.
> .
>
>

>

.
>


363
# 2 > .
J
J
& 4
313

Requinto (Mi b)

J.Vicent Egea

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso q

## 3
& 4

## 3
& 4 .

A Tpo.

27

c
2
5

Maestoso molto q

13

3
4

j
. j 42 43

P
poco rall.

dolce

. J . . J . j 42 j 43
J

P
poco rall.

Andante cantabile q

espress.
N
w

## 3

c J

& 4 . . j . J

f
m
41
w
w

mw
## w

&
N
mw
48

##
w

&

A Tpo.

poco rall.

35

b m

## n a n w

Nw

&
N A Tpo.
m
NMw
60
##
# w

&
54

Cadenza

67

### 2
4

5
&w

> > .
82
>
### .

&
87

&

###

11
5

Allegro vivo q


J
F
> . . >

giocoso

>
> .

J
.

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

poco rall.

poco rall.

> .

> . .
J
2
5

105

3
5

> . . > .
> .
> .
> . .
>

3
3

.
#

.
##
5

JJ
J 5
&
J
F
>
120
# # # j > . # . . > . . . N . > . j 35 j
.
&

fl
fl
137
> . n .
.
129
.

b
>
3

.
.
>
>
# # # > . # . . N . .
n
n

J
&
J
F
.
> . n . n > . # . a> . > . . . > . > . .
138
N
#
.
##
n
a
J .
&
J
>
> . . . > . .
.
144
.

. . >
##

> . j j . .

&
. > J .
F fl
Moderato q
176
151
>
17
4
dolce
>
#
n
## .
nn 5
b 8
5
5
J

j .
&

dim.
P
espress.
188

180
4

.
7 J
5
5

& b . . J .
8
8

F
F
190
-dolce
n - . #
2
. . .

.
j
.
5
n 68
J

& b 85
dim.
F

Allegro vivo q k
^ .
200
# 6
3
6
3
6
3
6
3
& 8 4 8 4 8 4 8
4

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

.
207
# 3
6
3
6
12 J . .
6
& 4
8
4
8
8
8

212
leggiero >
>
.

. >
# 6 >
3 J 6 3
6
. 3
& 8
4
8
4
8
4
f
108

. > .

>

6
# 3 6
3

& 4J
8
4
8


6
34 J
8

217

# 6
& 8

222

> .

>

.
3 #
6
4
8

3
6
3
4J
8
4

. > .

>

# 3
6

3
3 J
6
6
& 4
8
4
8
4
8

227

. > .

>

6
3
6
3
4J
8
4
8

# > . >
# 6
.
& 8

232

3
4

238

# 3 J
3 6
6
3
68

& 4
8
4
8
4

237

# 6
& 8

242

. > .

>

3
3 6
3 J
6
4
8
4
8
4

# 3 6 3 6 3 6
& 4
8
4
8
4
8

247

> .
> .
# 6
& 8

252

68
68 43
43 J
43

259
> n N

.
#

b
>

# 3
12 J . . # # 6
3
6
& 4
8
8
4
8

257

## 6
& 8

261

>

3
4

n n

6 J .
8

Andante maestoso q

3
4

3
5

# # - .

. j . J

&
J

F
espress.

268

## .
. .

#
J
J
J
&
J

275

282

&

##

## .

&
J

289

rall.


##


&

296

. . .

Allegro mosso h k

>
>
>marcato
>
nn b
f

> > > . leggiero


. .
J
..
&b
F
.
.

& b J

300

305

. .
.

.
.

. . # . # J . . .

&b

1 vez

311

2 vez

.
&b

318

320

7
5

.
.
F

leggiero

. .

..
J
. . .

&b

330

. . .

. .

. . . . .

&b
F
347
.
.
&b
cresc. molto
F
# # 12
& 8

350

a N

18
8

339

Allegro vivo q k

w.

w
. n
n b

352
# # 12
18
& 8
8

# # 12
& 8

354

# 6
& # 8
356

## 6
& 8

360

>
>

>
.
.

# # 2 >.
& 4

363

3
4

n b N

6
8

18
8

w. N

>

3
4

n n

>

.
>
.

>
.
.
>
>

#
n # 12
8

>
.

12
8
12
8
6
8
6
8
2
4

Fagot
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Variaciones "Agur Jaunak"


Maestoso molto q

5
c 5

4
F
dim.
16

?b

- .
- .
-
- .
- .
- .
p
poco rall.
A Tpo.
sostenuto
25
2
?b
2 j . 43 .

5

4
- .


p
? b 43

?b

33

? b
b

?b

46

?b

# #
N N

? b Aw

poco rall.

? w
b

poco rall.

58

65

81

P >

Andante cantabile q

c
j


.
p
f
.
- - N


.
43

poco rall. A Tpo.

40

52

dolce

.
j .
. >

j
. > .

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

poco rall.

b b

b .
2

Cadenza
5

j
.

>.

>
w

j
. .
>

n
.

Allegro vivo q

2
n 4

j
. > .

cantabile

N .
- A

A Tpo.

sonore

87

10
5

12
5

99

>.
P
109
?
?

125

139

j
j
. j . .

>. . >

?
>

153

>

dim.

? bb
bb
? bb b
b

179


? bb J
bb
F

dim.

176

. .
J

188

7 j .
8

cantabile

molto espress. j
bb b 85 j
b
A

. . .

? bb
bb

105

Moderato q

dolce

185

191

12

162

>


> >

A.
dim.

137

. .

. . J
espress.

. . .

5
8 .

2
5

n
.

? bb
J
bb
p

Allegro vivo q k

^
6
3
b
n nb 8 . 4 .
f
> > > > > > >
6 . 3 . 6
3
8
4
8
4

6 3 6 3
8
4
8
4

espress.

198

? b
b

206

? b
b
212

6 .
8

> >

6
8

3
4 .

6 .
8

> > > > > >

3
4 .

6
8

>
12 J . .
8

6
8

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

? b b 68

43

68

43

68

43

68

43

68

? b 6
b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

6
8

3
4

220

228

? b 6
b 8

236

? b b 43

243

? b 6
b 8

250

? b 3 .
b 4

257

>
? 6 J .
b 8

263

6
.
6

3
3

8 .
4
8
4

.
.
.

68
34
68
34
68
3
4

238

marc. e sost.

3
6 .
4
8
12
8
^
.

3 .
4

43

6 . 3 6 .
8
4
8

68
3
4

> . > . 3 > > > 6 > > . 3 > > > 6
6
nb 8
4
8
4
8

259

Andante maestoso q

3
4
>

272
.

?b
J

3
5

dolcissimo

N .

- .
J

- .

?
b

281

?
b

288

297

? b b > .
bb
? b b > .
bb

2 vez

? b b J
bb
>
343
? b b ^ .
bb

F
>
n > . A .

>
>

>

>

> >
^ .

^ .

? 18
b 8

355

360

^ .

> .

> .

^ . ^ .

^
.
. 18
12
8
8
J

356
^ . b ^ .
6 > . .
8
>
marc. e sost.

> .
>

> .

1 vez

..
F >
> >

>

b >

> .

^ .

^
.

> .

^ .

cresc. molto

b > 68

>
> .
J

cantabile

> >

^ . ^ . b ^ .
18
8
.
>

> .

.
>

> .

>

3
4
> >
> .
2
4 J

- .

w^ .

>
.
>

> .

^ .

> .

>

> >

Allegro vivo q k

? 12 > .
b 8

? 6
b 8

320

326

.. > .

> .

318

350

2 vez solo


>

308

335

bb bb

? b b > .
bb

Allegro mosso h k

rall.

12
8

w^ .

n n b 12
n 8
18
8

> 6
3
4 8
> >

>
.
J

Oboe
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

3
&b 4

defecto de gaita

Variaciones "Agur Jaunak"


^
.

^
.

^
.

poco rall.

dolce

&b

32

A Tpo.

3
j 42 J
J 4

N b
b

poco rall.

1 Solo

a2

Andante cantabile q

mw
b
&

.
J

A Tpo.

a 2 espress.

53

13

- . - .
J
J

poco rall.

3
4

Maestoso molto q

espress.
1 Solo

w N mw

b
c

&
f
A
mw
45

mw

b
&
38

3 .
2

.
b

&
4 J
4

25

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

N mw

AA Tpo.
59
M
-w

&
poco rall.


poco rall.

mw
b
&

65

mCadenza

w
>

74
a2
> . . . > . > . . . > . > . . . > .
j
J
&
J

fl
F
82
> . . > > . >
.

> .
&

giocoso

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

Allegro vivo q

n 42

3
5

j > .

fl
87
7
.
5
J


.
>
j .
& .
F fl
105
103
giocoso
j > . .

&

F fl
.
111
. > . .
J
&
94

> . . . > . >


> .

. .
. > . > . . . > . > . . .
.
fl
> . > . > .
J

.
> . . . > . . > . . > . .
&
J

> . .

> . . j
J
fl

> . .
j
5

fl
126 > .
3
. . b > b b . > . b .
> . . . > . . .
j
5

&
J
fl
137
135
> . . . b > . . j b > . b N > . b . b > . # . N > . .
J
b
b
N
&
J b fl
141
2
>
>
.

.
5
. j j
&
> . > . fl
F
Moderato q
149
>
19
> . . . . J
>
b
b
5

bb 8
5
&
J
117

dim.

. . .

bb

& b b . . J
F
182
bb b . . .
& b
176

espress.

b
& b b b J
F

191

.
dim.

4
5

188

. . J

7
8 J

4
5

5
8 .

b
n n b 68

b 6
&b 8

200

b
& b 68

208

Allegro vivo qk

3
4

> > > > > >

43

6
8

> > >

3
4

68

> > > > > >

6
8

3
4
f

^ .

6
8

3
4

6
8

>
212
12
8 J . . 68 43 68 43 68

b
& b 68

43

68

43

68

43

68

43

68

b 6
&b 8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

3
4

6
8

b 6
&b 8

3
4

6
8

3
4

216

224

232

b 6 .
b
& 8

3
4

240

b
6 .
& b 43
8

247

b
& b 68 .

254

6
8

.
43

43

6 3 6 .
8
4
8 .

3 .
6 .
3 .
4
8
4

6 .
8

3
4

68 . 43 68 .

43 .

68

68 .

238

43 .

12
8 .

3
6
4
8

marc. e sost.

. n
>

.
b 68

> b N >
6
3
6
3
6 J . 3
&b 8
4
8
4
8
4
259

Andante maestoso q

espress.
- .

. j .

5
& b 43
J

F
.

274

.
.

# . J
J
J
&b
J
265


&b
&b

288

281

.
J

b b b ..
b
&

1 vez

..

.
.
. . .

bb b
b
&

322

Allegro mosso hk

rall.

14

295

b
&

302

> .marcato
> . > . > . >
b bbb
f
2 vez
320
. . . . .


F
.
. j . .
J

.
.
. . .
.

.
.
bb
.

b
.
& b
J

329

bb b .
& b

336

bb
&bb

345

F
.

.
J
. .
.

. vivo qk
n Allegro

18
.
n n b 12
8 J . .
8

cresc. molto
F
351
^ ^ ^
^ ^ ^ 12 w^ . 18 ^ ^ ^ . 12 ^
18
18
6
& b 8 . . . 8
8 . . 8 w.
8 . . N. 8

356
> N
A N 6 > 3 A 6
6
3
&b 8
4
8
4
8
marc. e sost.

^.
6

b
& 8

360

marc. e sost.

^ .

^ .

42

.
> .
J J
3

Flauta

A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam


Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Maestoso q

defecto de Txistu

3
&b 4

Variaciones "Agur Jaunak"

> .

> .

>.

>.

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

Maestoso molto q

3
4

. . .
- . - -

J
J

. J
J
& b . J
P
poco rall.
A Tpo.

.
.
1 Solo

25
tutti
. .

. 2 J
3
J
J

. J
&b
4
4
J
espress.
1 Solo

18

&b

32

.
- - . tutti
2 J

J
4
J

poco rall.

Andante cantabile q

espress.
w
-
&b c J
f

44
mw
&b

38

&b

50

&b

55

w-

N mw

3
4

A Tpo.

mw

mw

poco rall.

&b

61

- c
J
w

poco rall.

b N

mw

A
mw

AA Tpo.
M
Nw

poco rall.

> . .

>

67
.
3
9
m
5
n 42
5
J
&
F
> > . . > > . .
87
83
11

J
5
&
Cadenza

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

Allegro vivo q

giocoso

> .

98
J
& .
F
> .
112
J
&
F
119
> . . > . . 3
&
J 5

> .

105

7
5

> . > . > . .


. > . .

.
>
J j .

fl
. > . . . > b b . > . .
3
.

>
j

.

J 5
fl
137
.
. b > . # .
loco
>

>

.
.

132
b
b
N
> . . . > . . . > . . . b > . . b J
j
&
J
fl
> . . > . . . > . > . . . > . > . . . > . .
N
140
.
.

.
J
&
J
. > . > . . j > .
.
&
J
J fl
F
Moderato q espress.
157
176
bb b 5 195
. .
& b 8
F
147

bb b . .
& b
J

193

b 6
b
& 8

204

b 6
&b 8

210

43
> > > > > >

>

dim.

loco

6
8

b b b b 85

. . . . .
J
J

7 J
5

J
5
8
8
J
F

F
dolce
2 - . - . b Allegro vivo q k
5
n n b 68 43 68

> > > > > >


>
A ^ .


bb b b . . .
&

182

. > . J

188

3
4

>
12 J . .
8

6
8

. > .

6 >
8
f

212

leggiero

3
4

.
dim.

3
4
> >

6
8
6
8

3 J
6
4
8

> .


214

> .

b 6
3
6
3
6
3
&b 8
4
8
4 J
8
4

> .
.

219
>

b 3
6
3 J
6
43
&b 4
8
4
8
> .
> .


>
224
> .

bb 6
3 J
6
3
6
& 8
4
8
4
8

6
8
3
4


> .

>

.
3
b 3 J
6
6
3 J
6
b
& 4
8
4
8
4
8

229

&b

234

b
b
&

239

. > .
238


6 >
6
3
3 J
6
8
4
8
4
8

3
6
3
6
3
4
8
4
8
4

3
4
6
8

. > .

>
b 6
3 J
6
3
6
3
&b 8
4
8
4
8
4

244

> .

>

b 3
6
3
6
3
68
b

& 4
8
4
8
4 J

249

6 3
b 6
3
12
b
& 8
4
8
4
8

254

b
& b 12
8 J .

258

6
&b 8

261

>

.
3
4

259
>
> N . n 6 3 b N 6

b 8
4
8

6 J .
8

Andante maestoso q

3
4

3
5

espress.

- .

. j .

&b
J

268

. .
.

.
J
#
J
J
&b
J

275

&b

282

.
J
&b

289


> > > > > > > >

296

b bbb
&b

f
marcato

Allegro mosso h k

rall.

.
J

leggiero

. . . . .
. . . .
.

n
bb .
b

& b .
J

302

.
.
bb b . . . n
& b J

309

.
bb b b .
&

1 vez

315

2. vez

..
J

.
.
. .

bb

b
b
&

322

.
J

. .
J

320

. . . . .

.
J

. .
J

.
bb b .
& b

. . .

328

bb b .
& b

334

. .

bb
b
& b

bb
b
& b

& b 12
8
& b 12
8

352

12
&b 8

354

356

6
&b 8
6
&b 8

360

. .
.

Allegro vivo q k

350

. .

.
J

. .

cresc. molto

b b b
N
3
4

A b N

> . > .

> .

.
J

.
. . n

.
n n b 12
n 8

N N

>

.
. .

. .
J

340

346

6
8
>

18
8
18
8
18
8

w b.

w b.

w .N

>
.

3
4

>
.
.
>

> .

> .
363
2
J J
b
& 4
3

12
8
12
8
6
8
6
8
2
4

Percusin 2
A la memoria de Esther Irisarri, in memoriam
Esther Irisarriren oroimenez, in memoriam

Variaciones "Agur Jaunak"

3
&4 .

16
10
5
&

24 .

poco rall.

Cadenza

w
&

67

>.

>
34 .
P

Andante cantabile q

&c

38

Siezle Cymb.

w>

soft sticks

Allegro vivo q

A Tpo.

3 .
4

24 .

poco rall.

18

Maestoso
Susp. Cymb. soft
sticks

Tubular Bells

Maestoso q

J.Vicent Egea

Obra encargo de la Banda Haize Berriak, Sakanako Musika Elkartea


Haize Berriak Banda Sakanako Musika Elkarteak enkargatutako obra

> .

poco rall.

molto q

> .

> . A Tpo.
43
P

l.v.

w>

A Tpo.

42

l.v.

. . . . . +

p
87
8 .
+
. .
.
5


^
> .
+ ^+ 105 >p. > . > . > .

J
J
J
J

p
F
> . > . > . > > . > . > . > .
J J J J J J J J J

2 . . . > > .
&4
J

F
81
. . . . .
&

71

Tamborin

. . . .
&

99

> . > . > . >


& J J J J J

109

> . > . > . > > . > . > . > . > . > . > . >
& J J J J J J J J J J J J J J

121

> .
&J

133

> .
J

> .
J

> .
J

> .
J

137

> .
J

> .
J

> . > . > . > . > . > +


& J J J J J J J J

143

J.Vicent Egea, Pamplona 2007

> > .
J J J
7
5

> .
J

Moderato q

85

19
5

2
176

&

12

198

&
6
& 8 .
>

206

212

7 J .
8

3
4 .
>

43

68

& 68

43

6
&8

3
4

228

6
&8

236

3
4

& 43 .

243

6 > .
&8
& 68
6 > .
&8

261

68 > .

43

68

6
8

6
8

238

43 .

3 > .
4

3
4
> >

68 > .

68

43

68

3
4

6
8

3
4

6
8

68

3
4

6
8

6 . .
8J

6
8 .
>

secco

6 > .
8
F

3 > .
4

Cymbals

68

secco

. . .
J
secco

> .

.
6 > .
8

3
4 .
12
8

6
8

43

43

43 .

6
3
8 .
4

> cresc. poco a poco


>

6 .
8

43

68

3
4

12
8 j . .
> fl
68 43

Susp. Cymb.

3
4 .

>

43 .

3
4 .

248

254

6
8 .
>

Siezle Cymb.

2 B. Drum Allegro vivo qk


6
3
6
5
8 .
4
8 .

>
>
>
p

& 68
220

> ..

5
8
f

Susp. Cymb. soft sticks

188

6 .
8
43 .

68 > . .
f

259

68

3
4
68

3
4 .

6
8

34 > .

Andante maestoso q

3
4 .
P

6
8

2
5

68

.
&

> .

Susp. Cymb. soft sticks

268

Allegro mosso h k

^ .
&
f

Tamborin

298

306

&

> .

+
> >
J

12

> .

6
5

..
P


1 vez


&
J

313

320

&
p

&

328

.. J >
2 vez

> > > > >


J

> > >

336

344

&
P
&

Allegro vivo qk

& 12
8 J . . 18
8

350

6 > . .
&8

358

3 > .
4

12
8

cresc. molto

12
8

6 > .
8

18
8 12
8
2
5

2 >
4
f

18
8

>

68 > . . 43 > . 68
f
secco
secco
. >

J
J
356

Cymbals

j b > . b . N > . b .
b
b
& b
F fl
.
>
.
143 >
. . . . > .
&
136

137

. . > .
.
>

.
.

b > . # N > .
N

. > . . . . >
. > . . j > . . .
J
J fl
F
Moderato q
176
espress.
151 >
4
19
2
2
. J

.
.
b
5

.
5
bb 8
5
5

5
&
R
F 188

defecto de Txistu
obligado

182

.
.

.
. .
b b . .
7 J
5

J
b

& b
8
8
R
J
F

F
. . .
190
2 -dolce
.
. - . n b 6
bb b 5
J

5
nb 8
& b 8
J

F
dim.
A ^ .
Allegro vivo q k
200
b
68
& b 68 43 68 43 68 43 68 43

> > > > > > > > > > > > > > >
>
>
leggiero
212
. .
208

>

b
68
12
68
& b 68
43
8 J . . 68
43 J
f
>

. >214

.
3
3
b 6
6
6
3
6
&b 8
4
8
4J
8
4
8
. > .

> . >

>

b 6
3 J
6
3
6
3 J
6
b

& 8
4
8
4
8
4
8

220

b
& b 68

226

43

68

. > .

>


68
68
43 J
43

> .
> .
.

n

232

>

>

.
6
bb 6
3 J
6
3
3 J
6
& 8
4
8
4
8
4
8

3
238

b
& b 68

3 6
4
8

43

68

43

6
8

> .
.

244


bb 6 >
3 J
6
3
6
3
6
& 8
4
8
4
8
4
8
bb 6 3
& 8
4

250

> .


> .

6
3 J
6
3
6
8
4
8
4
8

259

bb 6 3
12 J . . n b 6 > 3 b b N 6
& 8
4
8
8
4
8

> .

256

muta Flauta
b
>

6
3
6 J .

&b 8
4
8

261

Flauta 2 espress.

&b

268

- .
J

Andante maestoso q

3
4

. j . J

. # . J . J . J
&b
J

275

&b

282

- - - .

&b

291

Allegro mosso hk

> > > > > > > > . muta Picc.
b
J
..
& b bb
f
marcato

298

rall.

14
5

bb bb

1 vez

2
5

..

.
.
. . . . . . . .
bb b b

&
F
324
. . . . . . . .
b

J
J
& b bb
2 vez

318

Piccolo

leggiero

.
.
. .

bb

&bb

330

. . n
.

b
& b bb

337

320

. .

. .
.

J .

.
n n b 12
.
n 8

. b .

12 N N
18
b
& 8
8

12 b b b 18
8
8

.
. .
bb b . . n
& b

344

350

Allegro vivo q k

.
w
b
& b 18
8

353

cresc. molto

. N

w
N

12

18
8
8

68

> 3 b b N 6 > 3 b b 6
6
b
& 8
4
8
4
8
356

. > .

>
6
&b 8

360

. > .

>

. > .

>

> .
> .
2
J

J
&b 4

363

2
4