Sei sulla pagina 1di 1

BORANG CKl80

(UNTUK D[St DALAM 3 SAUNAN]


Pendaftar lnstitusi Pendidikan dan Guru
Jabatan Pendidikan Negeri perak,

Nama Sekolah

Jalan Tun Abdul Razak,


30540 lpoh, Perak Darul Ridzuan.
(u.p. : Ketua Unit Perhubungan Dan pendaftaran)
Tuan,
PERMOHONAN HARI KETEPASAN PERTSTIWA TAHUN
KAEDAH-KAEDAH (PENGURUSAN) SEKOLAH YANG DTBANTU 1962

Dengan hormatnya saya memohon kebenaran tuan untuk memberikan kelepasan peristiwa kepada
sekolah saya pada tarikh-tarikh seperti berikut:
Sesi Persekolahan

Masa, Tarikh &

Hari Peristiwa
Diadakan

Masa

Tarikh

Hari

(Tandakan 1-1
diruang LI_l

berkenaan)

Tarikh & Hari

Tujuan Hari

Keputusan

Kelepasan

Kelepasan

Peristiwa Dipohon

Peristiwa Dipohon

Pendaftar
(Biarkan Kosong)

Tarikh
Hari

Masa

Tarikh

tr

satu sesi

tr

Duasesi

Tarikh
Hari

Hari
Masa

Tarikh
Hari

Masa

Tarikh

Hari

Tarikh
Hari
Tarikh
Hari

Jumlah hari sesi persekolahan tahun ini ialah

_hari.

(cuti Peristiwa yang dipohon tidak melebi4 hari)

Tandatangan & Cop


Pengetua / Guru Besar

Tarikh

KEPUTUSAN PENDAFTAR

sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan telah disemak dan:

Diluluskan(

Diluluskansebahagian(

TidakDilutuskan(

Jumlah hari persekolahan fsetelah ditolak hari-hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri) tidak boleh
kurang daripada 190 hari.

b.p. Pendaftar lnstitusi Pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri perak.
s.k. Pegawai Pendidikan Daerah

Tarikh