Sei sulla pagina 1di 1

Kepala surat sekolah

Lampiran SUWA(3 salinan)

Pendaftar lnstitusi pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640|poh, Perak Darul Ridzuan
(u.p. Ketua Unit Perhubungan dan pendaftaran)

Ruj.tuan

Ruj.kami

Tarikh

:
:

Tuan.
PERMOHONAN KUTIPAN BAYARAN PERSEKOLAHAN (SUWA)
TAHUN 2014
(MURID BUKAN WARGANEGARA)
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2'

Di bawah ini disenaraikan kutipan Bayaran Tambahan Persekolahan


yang akan diakaunkan ke dalam Akaun

stJWA bagi Murid Bukan warganegara untur iemaian oan ieiuruia

Bir.

n'

pi'to'[irrn.

Kadar Bayaran Yang Telah Ditetapkan

Tajuk / Jenis Bayaran

Sekolah Rendah

Sekolah Menengah

Kokurikulum

RM3.00

RM6.00

Kertas Uiian Dalaman

RM6.00

RM10.00

3.

Sukan Tahunan Sekolah

RM6.00

RM6.00

4.

Kegiatan Pendidikan lslam / pendidikan Moral

RM6.00

RM6.00

5.

MSSM (Mailis Sukan Sekolah-Sekotah Mataveia\

RM2.00

RM4.00

6.

lnSufan Takaful (Termasilk Mrrrir{ pra eatzatah

RM1.50

RM1.50

RM24.50

RM33.50

2.

JUMI.AH BESAR

Sekian untuk makluman tuan.


Terima kasih.
.BERKHIDMAT

UNTUK NEGAM'

Saya yang menurut perintah,

(Pengetua/Guru Besar dan Cop)


Tarikh

KEPUTUSAN PENDAFTAR
sukacita / Dukacita dimaklumkan permohonan tuan telah
disemak dan DILULUSKAN / DILULUSKAN DENGAN
PINDAAN / DILULUSKAN SEBAHAGIAN / TIDAK DTLULUSKAN.
Terima kasih,

Pendaftar lnstitusi pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri perak

Tarikh