Sei sulla pagina 1di 2

JABATAI\ PENDIDIKAN NEGERI PERAK

JALAN TUN ABDUL RAZAK,


30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Tekfon:05-501 5000 Faks :05-527 7273
portal : http : / /jpnperak moe.gov.my
.1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,
PENGAPAIAN DIUTAMAKAN,

..PERAK EXCELLENT"

Ruj. kami : J.Pel.Pk.(AM)511412 Jld.2

Semua Pegawai Pendidikan Daerah


Negeri Perak Darul Ridzuan

Tarikh , ,TNovember 20'15

(lG)

Tuan,

1.
2.
3.

KEMASUKAN MURID BUKAN WARGANEGARA KE SEKOLAH KERAJAAN.


PERTUKARAN MURID BUKAN WARGANEGARA DAR! SEBUAH SEKOLAH YANG
TELAH DILULUSKAN KE SEKOLAH LAIN.
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID BUKAN WARGANEGARA TAHUN 6 KE
SEKOLAH MENENGAH.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan ini telah mengesan beberapa kes yang
melibatkan kecuaian pihak sekolah yang telah menerima kemasukan Murid Bukan
Warganegara tanpa mendapat kelulusan daripada Pendaftar di Jabatan Pendidikan Negeri
Perak.

3.

Sepatutnya pihak sekolah perlu merujuk kepada peraturan-peraturan berikut sebelum


mengambil sebarang tindakan untuk menerima masuk murid berkenaan di samping
mendapatkan pandangan terlebih dahulu daripada pegawai berkenaan di Jabatan Pendidikan
Negeri Perak.

3.1

3.2

Murid yang boleh dipertimbangkan untuk diterima masuk ke sekolah kerajaan


dan sekolah bantuan kerajaan ;

i)
ii)

anak kedutaan asing

iii)
iv)

anak yang ibu bapanya adalah Permastautin Tetap Malaysia

anak yang ibu bapanya bukan warganegara Malaysia yang mempunyai


"Employment pass"

kanak-kanak yang dipilih oleh kerajaan untuk melanjutkan pelajaran


menurut mana-mana MOU dengan Negara berkenaan.

Setiap Murid Bukan Warganegara (MBWN) yang hendak masuk ke sekolah


kerajaan dan bantuan kerajaan hendaklah;

i)
ii)

mendapat kelulusan dariJabatan Pendidikan Negeri Perak

iii)

setiap MBWM yang telah tamat persekolahan Tahun Enam dan ingin
menyambung pelajaran ke sekolah menengah, hendaklah membuat
permohonan baru ke JPN.

iv)

pihak sekolah tidak dibenarkan memasukkan mana-mana murid


Tahun Enam ke mana-mana "feeder school" untuk kemasukan ke

setiap MBWN yang telah bersekolah dan ingin membuat pertukaran


sekolah hendaklah membuat permohonan baru ke JPN.

Tingkatan Satu.

" CINTNI,AH B AHASA KITA"


(Sila catatl<an rujukan pejabat ini apabila berhubung)

@w
CEmEED TO lS M1 :m03
CERANO,;AB41S

CERNEEDrc60SI:M

3.3

Setiap sekolah yang hendak menerima kemasukan MBWN hendaklah terlebih

dahulu memastikan:

i)
ii)
iii)

mendapat surat kebenaran


Negeri Perak.

kelulusan daripada Jabatan Pendidikan

memiliki Pas Pelajar yang dikeluarkan oleh Jabatan lmigresen.

ada resit ASAL yang menunjukkan pembayaran Fee telah dibuat dijPN
atau PPD.

iv)

pihak sekolah hendaklah menempatkan MBWN yang telah mendapat


kelulusan ke kelas-kelas mengikut kohort umur murid berkenaan.

v)

Mencatat Status MBWN ke dalam Jadual Kedatangan.

4.

Perlu diingatkan bahawa mana-mana pegawaiyang terbukti cuai boleh disabitkan


dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1gg3 di bawah
Peraturan A.z{il: Seseorang Pegawai tidak boleh ingkar perintah aiau berketakuan
dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar arahan.

Sehubungan dengan itu, tuan diminta memaklumkan maklumat ini kepada semua
Pengetua dan Guru Besar di daerah masing-masing supaya mematuhi segala peraturan yang
telah ditetapkan serta mengambiltindakan tegas terhadap mereka yang terbukti cuai.

6r

Jika terdapat sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, sila hubungi Pn. Noraini bt.
Yahya Affandi, Penyelia Perhubungan dan Pendaftaran, Jabatan pendiOitan Negeri
Perak melalui ditalian 05-501 5109.

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih.


'BERKH I DM

Arz/uK

NEGARA'

Saya yang m/nurrit perintah,

,,lurr,

HAJI Rozl
tsMAtL, AMp., ppr.
Pengarah Pendidikan Negeri Perak

s.k. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri perak


Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

Nya/PP/2015