Sei sulla pagina 1di 2

Loneliness

Yasuharu Takanashi

=60

10

13

16

19

22

25