Sei sulla pagina 1di 3

Universit Alger 2 Aboulkacem Saadallah

Facult des Langues Etrangres


Dpartement d'Anglais
Doctorat LMD Anglo-Saxon Studies
LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUR LE CONCOURS
DU 29 OCTOBRE 2015
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nom
BETTA
HOUAMDI
YOUSFI
BENHAMA
TOUHAMI
BENHMEIDA
TEMMAR
BENSALAH
BENKECHIDA
BELAZOUZ
BOURENANE
BENHMIDA
BOUGUIGUEBA
DESDOUS
STAMBOULI
DJABALLAH
CHAIB DRAA
OUAICHOUCHE
HAMINI
BOULAKHOUL
OTHMANI
AISSOU
SAKER
OUDJOUEDJ
HENAB
BENSALAH
BOURENANE
ZOUAOUI

Prenom
Besma
Djamila
Zakia
Abou Iyad
Ibtissem
Med Yacine
Sarah
Bensenouci
Saliha
Asma
Abderrahmane
Med Ala Eddine
Achouak
Sarah
Kenza
Selma
Youcef
Fahima
Meriem
Nadjet
Ilhem
Nadia
Amina
Sihem
Amina
Amel
Bouchra
Lazhar

Etablissement
Ut M'sila
Ut Blida2
Ut Blida 2
Ut M'sila
Ut Laghouat
Ut Biskra
Ut Mostaganem
Ut M'sila
Ut M'sila
Ut Alger 2
Ut Blida 2
Ut Biskra
Ut Guelma
Ut Blida 2
Ut Constantine
Ut Alger 2
Ut Blida 2
Ut Alger 2
Ut Laghouat
Ut Blida 2
Ut Boumerds
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut M'sila
Ut Skikda
Ut Blida 2

Intitule du Master
M.G. 2me Cycle Classement Promo Coefficient Coefficient
Literature&Civiization
15.53
1re/46 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
15.29
1er/71 (2014/15)
1
1
Literature&Civiization
15.21
2e/71 (2014/15)
1
1
Literature&Civiization
14.85
2e/46 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
14.81
1er/45 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
14.79
/
1
1
Anglo-Saxon Studies
14.77
/
1
1
Literature&Civiization
14.65
/
1
1
Literature&Civiization
14.61
4/46 (2014/2015)
1
1
Anglo-Saxon Studies
14.55
1re/25 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
14.55
/
1
1
Literature&Civiization
14.51
/
1
1
Literature&Civiization
14.45
/
1
1
Literature&Civiization
14.32
4/40 (2013/2014)
1
1
Anglo-Americ Studi
14.26
4/61 (2014/2015)
1
1
Anglo-Saxon Studies
13.99
2/25 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
13.89
11/71
0.80
1
Anglo-Saxon Studies
13.78
3/25 (2014/2015)
1
1
Literature&Civiization
13.52
/
1
1
Literature&Civiization
13.40
18/60 (2012/2013)
0.80
1
Literature&Civiization
11.65
4/56 (2011/12)
1
1
Literature&Civiization
14.53
5/71 (2014/2015)
0.80
1
Literature&Civiization
14.50
6/71 (2014/2015)
0.80
1
Literature&Civiization
14.37
7/71 (2014/2015)
0.80
1
Literature&Civiization
14.28
/
0.80
1
Literature&Civiization
14.23
8/48 (2014/2015)
0.80
1
Literature&Civiization
14.22
/
0.80
1
Literature&Civiization
14.19
/
0.80
1
26/10/2015 page 1/3

Note Finale
15.53
15.29
15.21
14.85
14.81
14.79
14.77
14.65
14.61
14.55
14.55
14.51
14.45
14.32
14.26
13.99
13.89
13.78
13.52
11.O4
11.65
11.62
11.60
11.49
11.42
11.38
11.37
11.35
s

Universit Alger 2 Aboulkacem Saadallah


Facult des Langues Etrangres
Dpartement d'Anglais
Doctorat LMD Anglo-Saxon Studies
LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUR LE CONCOURS
DU 29 OCTOBRE 2015
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

BENYESSAAD
LAOUEDJ
BOULIFA
KAHLOULA
FODIL
KASSOUL
ALI BOUACHA
CHERGUI
BEKAI
ABED AZZI
MELLAT
BERREDAI
BENAICHE
BRAHMI
BAAMEUR
TEGAOUA
BELAMRI
HAMINI
CHOUBANE
MERAH
SOUUSSANE
DOUCENE
BOURZGUE
DJAFER
AOURRA
BENKARTALIA
BELBLIDIA
HAMDADOU
FEKIR

Asmaa
Med Amokrane
Samir
Med Amine
Sarah
Nour El Houdda
Oualid
Sarah
Selma
Ahmed Oualid
Nesrine
Wedjdane
Nabil
Youcef
Chakib Riadh
Kenza
Imne
Lamia
Ahmed
Youcef
Aicha
Khaled
Fatiha
Messaouda
Yamina
Khadidja
AMINA
Kassia
Soumeya

Ut Blida 2
Ut Biskra
Ut Biskra
Ut M'sila
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Alger 2
Ut M'sila
Ut Mostaganem
Ut Blida 2
Ut Guelma
Ut M'sila
Ut Blida 2
Ut Tlemcen
Ut Alger 2
Ut Laghouat
Ut Laghouat
Ut M'sila
Ut Blida 2
Ut Alger 2
Ut Biskra
Ut Laghouat
Ut Blida 2
Ut Alger 2
Ut Chlef
Ut Blida 2
Ut Tizi-Ouzou
Ut Blida 2

Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Arts & Civilization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Langues et cultu Ang
Literature&Civiization

14.08
14.05
13.86
13.83
13.81
13.76
13.66
13.63
13.49
13.59
13.60
13.58
13.42
13.40
13.40
13.30
13.28
13.24
13.23
13.17
13.07
13.02
12.97
12.67
12.62
12.40
12.38
12.34
12.98

26/10/2015 page 2/3

/
/
3/37 (2011/2012)
/
13/71 (2014/2015)
/
12/83 (2012/2013)
4/25 (2014/2015)
/
/
/
14/71 (2014/2015)
/
/
/
5/25 52014/2015)
/
/
16/46 (2014/2015)
15/40 (2013/2014)
8/25 (2014/2015)
9/37 (2011/2012)
/
5/45 (2011/2012)
9/25 (2014/2015)
/
/
5/55 (2014/2015)
/

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11.26
11.24
11.08
11.06
11.04
11.00
10.92
10.90
10.89
10.88
10.88
10.86
10.73
10.72
10.72
10.64
10.62
10.59
10.58
10.53
10.45
10.41
10.37
10.13
10.09
09.92
09.90
09.68
09.62
s

Universit Alger 2 Aboulkacem Saadallah


Facult des Langues Etrangres
Dpartement d'Anglais
Doctorat LMD Anglo-Saxon Studies
LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUR LE CONCOURS
DU 29 OCTOBRE 2015
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

CHERCHAMI
KHERIF
LAKHDAR HAMINA
SOUAIDIA
REMEL
HOUATIS
MATENE
SLIMANE KADI
SAADI
BOUCENNA
TITILA
HARRAT
KHOUDJA
ARAB
ZIANE
KHERRAZ
BENSAYEH
ELKETROUSSI
CHERCHOUR
CHERIK
BOUHABA
BELLI
AHMED CHAOUCH
KHENNOUCI
MERHOUM

Hakim
Ibrahim el Khalil
Zeyneb
Narimne
Khadidja
Nour El Houdda
Nesrine
Fatima Zohra
Nesrine
Samiha
Attia
Ahlam
Samah
Nadine
Wissem
Celia
Meriem
Senouci
Chanez
Kahina
Ikram
Mouna
RAJA
Amel
Khadidja

Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut M'sila
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Blida 2
Ut Biskra
Ut M'sila
Ut Blida 2
Ut Biskra
Ut Annaba
Ut M'sila
Ut Alger 2
Ut Blida
Ut Tizi-Ouzou
Ut Laghouat
Ut Mostaganem
Alger 2
Ut Tizi-Ouzou
Ut Alger 2
Ut Alger 2
Ut Alger 2
Ut Alger 2
Ut Alger 2

Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Literature&Civiization
Cultures Anglophones
Literature&Civiization
Anglo-Saxon Studies
Anglo-Saxon Studies
Cultures Anglophones
Anglo-Saxon Studies
Anglo-Saxon Studies
Anglo-Saxon Studies
Anglo-Saxon Studies
Anglo-Saxon Studies

13.56
13.55
13.54
13.33
13.34
13.22
13.02
12.98
12.87
12.87
12.66
12.53
12.43
12.42
12.31
12.29
12.29
12.29
12.26
11.98
11.91
11.88
11.84
11.82
11.70

/
17/71 (2014/2015)
20/48 (2014/2015)
/
/
19/86 (2012/2013)
17/40 (2013/2014)
/
/
/
15/37 (2011/2012)
/
/
10/25 (2014/2015)
10/45 (2011/2015)
6/55 (2014/2015)
/
/
11/25 (2014/2015)
10/27 (2013/2014)
12/25 (2014/2015)
16/25 (2014/2015)
17/25 (2014/2015)
18/25 (2014-2015)
19/25 (201462015)

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09.49
09.48
09.47
09.33
09.33
09.25
09.16
09.08
09.00
09.00
08.86
08.77
08.70
08.69
08.61
08.60
08.60
08.60
08.58
08.38
08.33
08.31
08.28
08.27
08.19

26/10/2015 page 3/3