Guió del treball del llibre de lectura

TAPA (on hi haurà)
NOM: NOM ESCOLA: TÍTOL DEL LLIBRE: FOTOGRAFIA:

TREBALL DEL LLIBRE
1-FITXA BIBLIOGRÀFICA:

-TÍTOL:
-EDITORIAL: -AUTOR DEL LLIBRE: -LLOC I ANY D EDICIÓ: - COL·LECCIÓ: -EDICIÓ:

2-DESCRIPCCIÓ DELS PERSONATGES (COMPLERTA) (4-8 PERSONATGES). 3-RESUM DEL LLIBRE (40 LÍNIES). 4-ARGUMENT DEL LLIBRE (10 LÍNIES). 5-MOMENTS IMPORTANTS DEL LLIBRE EN DIBUIXOS(1,2,3,4). 6-VALORACIÓ DEL LLIBRE I L OPINIÓ PERSONAL (10 línies i amb els perquè)