P. 1
Sako Finnbear L61R Bolt Action Rifle

Sako Finnbear L61R Bolt Action Rifle

|Views: 1,519|Likes:
Published by TrooperSA

More info:

Published by: TrooperSA on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

I

BEAR

BOLT ACTIOiN, RIFLIE

- . -

Rfrre
SAKOI L 61 'R
I Type ,I No
I
D vasenkatinen D olkeakatlnen
left-handed right-handed
CahbBr
o 6,5x55 07x64
0270 0300 Win.Mag ,
I
o 7mmRem.Mag: .. 0338 Mag
I 030-06 0375 H&H Mag.
I
025-06 09,.3x62 ,
0 D I
,
I
last pressLlre! 4200kgicm' I
I
I 60000 Ibs/sq .. in. I
I
Day ot jnspectlcn IlnSPlldor
i I ~

~NLAND

~

, e onko

HUOM. . tilatessann

Mainilkaa OSl8 i vasenkatlnen. aseenne oikea va

NOTE! re parts, please When ordering ~fea is left or nght. state whether n

handed.

SAKO L61R

1. lskuri koollu 2 Lukko

3. Piippu kal, 25-06

3. Piippu kal, 25-06 Carbine 3. Piippu kal. 6.5 x 55

3. Piippu kal. 270

3 Piippu kal. 270 Carbine 3. Piippu kal. 7 x 64

3. Piippu kal. 7mm Rem Mag

3. Piippu kat, 7mm Rem Mag Carbine 3. Piippu kal, 30--06

3. Piippu kal. 30-06 Carbine 3. Piippu kal. 300 H&H

3. Piippu kal, 300 Win Mag 3. Piippu kal. 338

3 Piippu kal, 375 H&H

3. Piippu kal. 300 Win Mag Carbine 3. Piippu kai. 7 x 64 Carbine

3. Piippu kal, 6,5 x 55 Carbine

4. Luken slvusuojus

5. Luken sivusuojuksan ra)oitinlevy

6. Luken sivusuojuxae« raj.levyn [ousi

7. l.ukon stvusuo'uksen pldatin-uuvi 6. Lukon sivusuojuksen rencas

9 Jous;

10, Ulosvel1ijan salpa 1 1. Ulosvetii.jii.

12. Lu konke hys

13. Lukonpidattajan runko

14. Lu konpidallaja.n rungon ruuvl

15. Lukonpidatliija

16. LukonpidiHtajan jousl

17. l.ukonpidattaian akseli

SAKO L61R

1. Firing pin assembly

2. Bolt

3. Barrel cal. 25-06

3. Barrel cal 25-06 Carbine 3. Barrel cal. 6.5 x 55

3. Barrel cal. 270

3. Barrel cal. 270 Carbine 3. Barrel cal. 7 x 64

3. Barrel cal tmm Rem Mag

3. B.arrel cal. 7mm Rem Mag Carbine 3. Barrel cal. 30--S0

3. Barrel cal. 30--06 Carbine 3. Barrel cal. 300 H&H

3. Barell cal. 300 Win Mag 3. Barrel cal. 338

3. Barrel cal. 375 H&H

3. Barrel cal. 300 Win Mag Carbine 3. Barrel cal. 7 x 64 Carbine

3, Barrel cal. 6,5 x 55 Carbine

4. Bolt guide

5. Bolt guide stop plate

6. Bolt guide stop plate spring

7. Bolt guide stop spring

8. Boll guide mounting ring

9. Spring

10. Extractor plunger

11. Extractor

12. Reciever

13. Bolt stop body

14. Bolt stop mounting screw

15. Boll stop

'16. Bolt stop spring 17. Boll stop pin

2361304 3631306 3631153 3631155 3631156 3631159 3631160 3631162 3631164 3631165 3631170 3631171 3631175 3631176 363 t 180 3631182 3631184 3631185 3631187 3631310 3341313 3341314 3351312 3361311 3341319 3341318 3361316 3631206 3361210 3341214 3361211 3341212 3341213

2361304 3631306 3631153 3631155 3631156 3631159 3631160 3631162 3631164 3631165 3631170 3631171 3631175 3631176 3631180 3631182 3631184 3631185 3631187 3631310 3341313 3341313 3351312 3361311 3341319 3341318 3361316 3631206 3361210 3341214 3361211 3341212 3341213

18. Lieri6sokka

19. Virityskappaleen pidatteja

20. Tulpparuuvi

21. Joust

22. Kuula Qj 3

23. l.aukaisulaitteen runko

24. Saatoruuvi 25, Kuusiomu"tterj

26. Jousi

27. Pidatinruevl M5 X 15

28. Kuusiomutteri M5

29. Joustosokka 0 1,5 x 10

32. Nuppilevy

33. Varmistinrengas

34. Varmistimen akseli koottu

35. Kiinnitysruuvi

36. Liipasin

37. Vastimen ruuvi (3352640 Deluxe)

38. Vastimen aluslevy

39. Vastimen mutteri

42. Tukki koottu Hunter lakka 42, Tukki koottu Hunter ol)y 42. Tukki koottu Deluxe lakka 42. Tukkl koottu Deluxe oljy 42. Tukki koottu Varmint

42. Tukki koottu SuperDeluxe lakka 42, Tukki koottu SuperDeluxe oljy

42. Tukki koottu Calblne

43. Peralaatan alusta

44. Kiinnitystappi

45. Paralaatta

46, Kannikkeen ruuvi 47. Hihnalenkki

18. Pin

19, Cocking piece

20. Set screw

21. Spring 22, Ball (2) 3

23. Trigger mechanism body

24. Adju sling screw

25. Hexagon nut

26. Trigger spring

27. Set screw M5 J( 15 2.8. H sxaqon nut M5

29. Spring pin (2) 1,5 x 10 32 Knob plate

33. Stop 'Ing

34. Safety shaft assembly

35. Knob plate screw

36. Trigger

37 Recoil lug screw (3352640 Deluxe) 38 .. Recoil lug spacer

39. Recair lug nut (3352642 Deluxe) 40, Recoil lug nut cal. 336, 375

41 Recoil lug screw

42. Stock complete Hunter lacq. 42. Stock complete Hunter oil 42. Stock complete Deluxe lacq. 42. Stock complete Deluxe oil

42. Stock complete SuperDeluxe lacq, 42. Stock complete SuperDe luxe oil 42. Stock complete Carbine

42. Stock complete Fi berclass

42. Stock complete Safari

43. Butt plate base 44 Mounting SCrew

334t410 3341407 3341427 3341426 4518414 3341406 3341412 3341413 3341411 4452655 4411170 4473150 3351420 3341431 2341403 3341423 3341408 3351640 3351643 3351642 2621600 2623600 2621601 2623601 2353687 2362614 2363614 2621605 3342628 3351639 3341631 3341645 2341675

3341410 3341407 3341427 3341426 4518414 3341406 3341412 3341413 3341411 4452655 4411170 4473150 3351420 3341431 .2341403 3341423 3341406 3351640 3351643 3351642 3361673 3361672. 2631600 2633600 263t601 2633601 2362614 2363614 2631605 2361699 2371691 3342628 3351639

4B. Patruunasilta

49. Lippaan jousi

50. l.ippaan kuori

51. Liipasinkaari (3352506 Deluxe)

52. t.ippaankannen sal van jousi

53. Lippaankannen salpa

54. Joustcsokka 3 x 14

55. Lippaankansi (3362507 Deluxe)

56. Etumm.kiinnitysruuvi

57. Takimm. kiinnitysruuvi

58. Sideruuvi koottu 59, Siderenkaan ruuvl

60. Suuhela

61. Suuhelan ruuvi

62. Jyvan suojus Wi II

63. JyvajaJan e!umm.kiinn.ruuvi 6-48 NSF x 9

64. Jyva Will. kork. 8,7

65. Jyvajalan lakimm.kiinn.ruuvi 6--48 NSF x 3,7

66. .Jyvajalka Will. 3/16

67. Siderauta

6B. Sideraudan ruuvi

69. Takatabtaln Will.

70. Takatatrtarmen kiiruuuv! 6-48 NSF x 6,4

71. Jyva 8mm

72. Jyvajalan kiinn.ruuvi M4 x 0,5 )( 4

73. Jyvasuoius

74. Jyvajalka R 8,15

75. Takatahtalrnen runko R 10,15

76. Kiinnitysruuvi M4 x 0,5 x 4 77, Kulmalevyn kilnn.ruuvl

7B. Aluslevy (2) 9 x 3 7 x 0.5 79. Peitelevy

80 Kulmalevy

45. Butt. plate

46. Swivel screw

47. Swivel

48. Magazine follower

49. Magazine spring

50. Magazine box

51. Trigger guard (3362506 Deluxe) 52, Floorplate catch spring

53. Floorplate catch

54. Spring pin 3 x 14

55. Floorplate (3362507 Deluxe)

56. Front fastening screw

57. Rear fastening screw

58. Stock band

59. Stock band screw

60. Muzzle cap

61. Muzzle cap screw

62. Front sight hood

63. Front mounting screw 6--48 NSF x 9

64. Bead Will 8,7

65. Rear mounting screw 6-48 NSF x 3,7

66. Sight base Will. 3/16

67. Connecting plate

68, Connecting plate screw

69. Rear sight Will.

70. Rear sight mounting screw 6-48 N.SF x 6,4

71. Bead 8mm

72. Sight base mounting screw M4 x a,s x 4

73. Front sight hood

74. Front sight base R 8,15

75. Rear sight base RIO, 15

76. Mounting screw M4 x 0,5 x 4

77. Sight body mounting screw

3351530 3351515 3351512 3351506 3341523 3341521 4473380 3351507 3341535 334t536 2621664 3351667 3621670 3351671 3300970 3300964 3300988 3300965 3300960 3341662 4446480 3300959 3300966 3300746 3300779 3300784 3300736 3300726 3300779 3300776 3300777 3300780 3300755

3341631 3341645 2341675 3361530 3361515 33615i1 3361506 3341523 334152'1 4473380 3361507 3341535 3341536 2621664 3351667 3621'670 3351671 3300970 3300964 3300986 3300965 3300960 334t662 4446480 3300959 3300966 3300746 3300779 3300784 3300736 3300726 3300779 3300776

81. Tahtalnlevy 10,5 mm

82. Kiinnilysruuvi M 3,5 x 5,5

83. Oiopteritahtam koottu

84 Kiikarinjalka koottu 25,4 kesklk 84. Kiikarinjalka kootlu 26 keskik. 84. Kiikarinjalka koottu 25,4 korkea

84. Kiikarinjalka koottu 26 korkea

85. Kiikarinjalan runko

86. Kiikarinjalan lukitsija

87. Kiikarinjalan slvupata

88. Multeri

89. Multeri

90. Nasta

91. Jousi 9'2. Auuvi

93. Lalppatahta.rnsn hahlo koottu

94. Kannikkeen hela

95. Jyvajalka

96. Tahtainkisko

DIOPTERITAHTAIN

3300759 3300775 2300945 2300904 2300906 2300908 2300910 3300916 3301931 3300933 3300935 3300936 3300937 3300938 3300939 2371701 3371694 3371730 3371786

Saiidettiivii kahden matkan SAKO·reikiltiihtiiin sopii kaikkien SAKO·valmisteiden lukon kehyslen lohenpyrstorhtn. Tarna lujatekoinen diopteri voldaan hetkessa kohdistaa 100 rnetrtn etaisyydelta puoli kierrosta aukkoa kie'tamiilla 200 metrille tai painvastoln.

78. Washer 0 9 x 3 7 x 0.5

79. Covering plate

80. Sight body

81. Sight blade 10,5 mm

82. Mounting screw M 3.5 x 5,5

83. Peep sight complete

84. Scope mount complete .25,4 medium 84, Scope mount complete 26 medium B4 Scope mount complete 25,4 high

84. Scope mount comp lete 26 high

85. Scope mount base

86. Scope mount locking piece 67. Scope mount adjusting piece

88. Tightening screw

89. Tightening screw

90. Pin

91. Spring

92. Fastening SCrew

93. Open sight blade complete

94. Swivel fixing ring 95.. Bead base

96. Sight rail

peep sight

3300777 3300780 3300755 3300759 3300775 2300945 2300904 2300906 2300908 2300910 3300916 3301931 3300933 3300935 3300936 3300937 3300938 3300939 2371701 3371694 3371730 3371786

The Sako dual-range peep 51g ht fits the receiver at all Sako rifles, actions and barreled actions. This rugged sight. is Instantly adjustable for 100 or 200 yards, interchanges with Sako scope mounts and always returns to zero.

SAKO LUODIKON HOITO-OHJE

YOUR SAKO RIFLE

Aseen kiisittely:

Tarttuessas: aseeseen varmistaudu, ettei se ole tacattu.

Kaikkia aseita, myas lataamattornla, on kasltsltava varovastl, Muisla, etta useirnrnat onnenomuudet ovat tapahtuneet "TYHJillLA" aseella.

Handling of rifle

Always when laking a tirearm in hand check that it is not loaded. All llraarrns - also unloaded - should be handled with great care. Hemember 111at most accidents have occurred with an "EMPTY" firearm.

Aseen ka,ytI5:

Lataaminen

Kaannetaa.n lukkokampi vlos ja vedetaan lukko taakss. Asetataan patruuna patruunasillan paalle [a painetaan alas, kunnes se pysyy lippaassa. Kun tipas on taytetty, tyannetaan tukko eteen ia kaannataan kampi alas. Lukkoa eteen tyonnettaessa se sy6l1aa ensimmiiisen tippaassa olevan patruunan patruunapesaan, Ase on nyt ladattu [a arnpumavalmuna = VAARAlLiNEN.

Varmistaminen

Kun ase On viritetty, kaannetiiij.n varmistinvipua taaksepain varmistettu asenloon. Samalla lukittuu my6s lukko. Kun varmistinvipu tyonnetaan eteen ampumavalmis asentoon, paljastuu vivun alia punainen merkkitii.pla ja ase on nyt VAARALLINEN Varmistin toimii ainoastaan silloin kun ase on virilelty.

TOtMt AtNA OHJEEN MUKAAN!

Use, of rifle

To toad the rifle:

Raise the bolt handle and pull the bolt all the way back. Place cartridge an magazine follower and push cartridge into the magazine all the way down. When the magazine is lull, slowly slide the bolt assembly lorward and push the bolt handle down. As the boll assembly is pushed forward. the top cartridge is fed into the chamber.

The firearm in now loaded and ready to flre = DANGEROUS.

The salely

When the rifle is ready to fire move the safety lever backwards to position safety on. This will lock the boll. When the lever is pushed forward to position safety off, a red dot will became visible from under the lever. Warning: the firearm is now DANGEROUS. The safety can be engaged only when the lirearm has been cocked.

NOTE: ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS!

Aseen huotto:

Ennen kayl1aa

Irroita tukko (kuva 1). Puhdista piippu oljysta tyantamalla kuiva puhdlstustuppo PERilpAilsTiI piipun lapi varmistaen, etta rnyos patruunape"a on puhdas. Puhdista lukka liiasta 6ljysta. Tarkasta hylsyn kannantilan B ja sulkuolkien C puhlaus kuitenkin niin, etta sulkuolat, viritysnousu A ia virityskappaleen nokka D on ouava voideltuja (kuva 2).

Tarkista, etta tahtaintaltteat oval asianmukaisessa kunnossa,

Ka.ytiin jiitkeen

Varmistaudu, ella patruunat on poistettu seka syottolippaasta, etta patruunapesasta. Irroita lukko ja ly6nna aljytty puhdistustuppo piipun lapi. Suorita puhdistus kuivalla puhdistustupolla rnlnka jiilkeen piippu 6ljytaan ohuesti.

lukko, sarnotn kuin kaikki muutkin ulkopuoliset teraosat puhdistetaan kevyesti oljyisellfi tupolla.

Piipun puhdisluksessa huornattavaa:

- tyanna puhdistusl61jyiimistuppo aina perapaasta

- ala hankaa piippua vaan ty6nna sarna tuppo vain yhden kerran pii-

pun lapi [a anna sen pudola piipun suusta pais - kayta ehdottomasti suoraa puhdistuspuikkoa.

Maintenance of rifle Before use

Remove the bolt assembty (fig. 1) Clean the barrel Irom excess oil by pushing a dry cleaning cloth through the barrel and check that the chamber is clean, too. NOTE: always clean the barrel from the chamber and to the muzzle. Remove excess oil Irom the bolt.

Check the cleanliness of the head space B and locking lugs C and leave a thin coat of oil on the locking lugs and engagement surfaces A

and D. -

Check that sights are in proper condition.

After use

Be sure that both the magazine and the chamber are empty. Remove the bolt assembly and push an oiled cleaning cloth through the bore. Clean the barrel with dry cleaning cloth, then apply a thin coat of oil to prevent rusting. Apply a thin coat of oil to the bolt and the outside of Ihe barrel.

When cleaning the barrel:

- always push the cleaning cloth through the chamber end to the muzzle.

- do not rub the barrel with the cloth. Instead push the cloth through the bore and let it fall out. through the muzzle

- always use a straight cleaning rod.

B

Aseen siiilytys

Sailyta aseesl niita varten varatussa kuivassa paikassa, missa ne eivat kolhiinnu ja [ossa ne eivilt ole lasten saatavilla.

Sailytii patruunat aseista erillaan lukittavassa paikassa.

Storage of rille

Keep your rifle in dry place away from Children. Lock firearms and ammunition in separate cablnets.

Kausihuolto

Kauden paattyessa, tai jos saaolosuhteet muuttuvat kylmlksi kauoen aikana on syyta suorillaa perusteellisempi lukon huolto.

Lukko purelaan tartlumalla siihen vasemmalla kadella niin, etta kamrniotappi jaii peukalon ja etusormen valiin (kuva 3). Oikealla kadella kierretaan sidekappaletta myolapaivaan n. 90" jolloin lukkorunko irtoaa. Lukkonungon sisapuoli ja iskuriosa puhdistetaan aseoljylla seka kuivataan kevyesli oljyisella lukalla. Ennen lukon kakoamisla tarkista. ettei iskunn karkiosa ole syopvnyt tai petanut.

Katso, etta lukon sivusuojus on takaa katsottu na lukon sisaanpanoasennossa sen oikealla puolella (vanhemmissa malleissa kaantyy rnvos vasemmalle puolelle, jolloin lukonpidattaja ei toimi).

KOSKA ME SAKOSSA HALUAMME, ETIA ASEESI PALVELEE SINUA KAIKISSA TILANTEISSA JA KOKO ELAMASI AJAN TOIVOMME SINUN KIINNlnAVAN HUOMIOTA VIEL.A. SEURAAVIIN SEIKK01HIN.

1. Kayta asehuoltoon vainensiluokkaista aseoljya, silia sen avulla volt - puhdislaa

- suojata

- voidejla

2. Ala laiminlyo aseesi huoltoa, silia jos amrnunnan [alkeen aseesi seisoo puhdistamaltomana yon yli etenkin kosteana, paasee piipussa korroosio jo alulle. Ainoastaan kromalulla piipulla varuslellu SAKO luodikko lekee poikkeuksen taman subteen.

3. Tarkisla esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasinkaarien ruuvlen) kireys.

4. Jos havaitsel muuloksia aseesi ioimmnassa esirn. - laukaisulaitteen toiminta muuttuu

- aseesi ei sytyla patnuunaa

- varrnistin el pida

tolrnita aseesi valtuuletulle asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle.

5. Jos aseestasl katoaa jokin osa, hankl sen liIalie aikuperiiinen varaosa.

6. Kun avaat tai klrtstat aseesi ruuveja, hualehdi siita, etta ruuvitaltlasi on oikean kokoinen. ettet huonolla ly6kalulla turmele aseesi ulkonskoa.

7. Jos aseellesilapahtuu ammuttaessa vaurio, toirnita ase ehdottomasti valmistajalle llittaen mukaan

- selvityksen siita, mita on tapahlunut

- ammutun hylsyn Oolla vaurio on tapahlunul)

- mielelliiiin nayneen patruunoista

Tallaisessa tapauksessa ala ryhdy purkamaan itse aseua,

Seasonal maintenance

At Ihe end of the season or when the wheather becomes cold during the season. a more Ihorauh maintenance of the bolt assembly should be done.

Disassemble Ihe boll. Hold the bolt assembly whil left hand so that bon handle is belween Ihumb and forefinger (Iig. 3). With righl hand turn the bolt plug clockwise about 90 degrees until firing pin assembly can be removed Irom Ihe boll assembly. Clean the inside of Ihe bolt body and the liring pin assembly with gun cleaning oil and dry with a Ihinly oiled cloth. Before assembling the bolt check lhat firing pin tip is 1'101 corroded or burn\.

Fig. 3

AS WE HERE AT SAKO WAN.T YOUR RIFLE TO SERVE YOU LIFELONG IN ALL SITUATIONS, WE HOPE YOU WILL READ THROUGH THE FOLLOWING POINTS.

KlIKARIJALKA PARI

1. Use only first-class gun oil in the maintenance of the firearm as il

- cleans .

- protects

- and oils your rifle.

2. Never neglect the mainlenance 01 your firearm. Never leave your firearm uncleaned after shooting or store it in a humid place as this will introduce corrosion of the barrel except in the SAKO stainless steel barrels.

3. Check periodically Ihe tighlness of trigger guard screws.

4. If you notice changes in the function of Ihe rifle, lor instance, - if the function of the trigger mechanism changes

- if clicks occur

- if safety does not work

take the rifle to an aulhorised gunsmilh or send it directly to SAKO

5. If you loose any parts of your rifle, replace them with original SAKO spare parts.

6. When you open or tighten screws, remember to use proper screw drivers in order nat to damaae appearance of your rifle.

7. If something happens 10 the rifle while shooting, send the rille immediately to SAKO and enclose with iI

- a report of what happened

- a cartridge case which was shot when this happened

- a sample of cartridges used

In a case like this never disassemble Ihe rifle yourself.

code

no 2300926 2300927 2300928 2300989

d mm 25.4 26 25,4 26

h mm 23.5 23,5 28 28

objective max mm 32

32

40

40

Kiikarinjalkojen asennus a'ojtetaan takirnmaisesta jahrstasta. joka ty6nnetMn kiikarin kiiloihin niin pitkalle, etta [alan pohjassa oleva nasta ottaa kiinni kehyksen piiiillii olevan uran elureunaan. Jalusta kllnnitelaan kevyesti paikalleen. Etummainen [alusta asetetaan etummaisen kiikarinkiinnityskiskon puolivaliin, huomioiden kuitenkln kiikarin pituusmital. Kun jalustat 011 saatu pituussuunnassa oikeille kohdille, aloitetaan jalustojen linjaus saato- ja kirislysruuvien 107 ja 106 avulla. Unjaus tehdaan asettamalla kiikari jaluslojen paalle ilman kiikarinjalan kansia 102. Ase laitetaan tukevasti alustalle, josta voidaan tahdata n. tOO m:n paassa olevaan kohteeseen seka aseen piipun etla kiikarin lapi.

Kun kiikari ja piippu nayttavat samaan kohteeseen, on visla tarkistetlava, etta jalat oval keskenaan sarnansuuntaisla ja eivat nain ollen taivuta kilkana.

Laukaisulaite

Linjauksen jiilkeen on viela varrnlstettava, etta [alustat oval tiukasti kiinni, [a ellei kiristysvaraa ole kiiylelty loppuun. Kiristysvaraa on jaljella. jos kiikarinjalustan 101 ja kiristyspalan 104 valillll on rako A.

Kiikari asetetaan pituussuunnassa silmastii sopivalle elaisyydelle (ei llian lahelle) ja kiikarinjalkojen kannel kiinmtetaan ruuvellla 110. Ruuveja kiriSletaan vuorotsllen tasalsesti, ettei aiheuteta ylimaiiraisia. jannityksia kiikarille. Jos halutaan saastaa kiikaria naarmuuntumiselta, voidaan kiikarin rungon ymparille jaluslan kohdalle kiertaa lasan yksi kerros tahraamatonta teippia.

Kiikarinjalat elvat saa ottaa kiinni kiikarin etu- ja takapaksunnoksiin. eika kiikarin ristikon saatolaitteon runkoon.

Kiikarin linjausta ei saa muuttaa silloin. kun kiikari on kiinnilelty [alustoihin, koska tiilloin kiikari laipuu ja saattaa rikkoulua ammuttaessa.

Trigger mechanism

SCOPE MOUNTS

SAKO- laukaisulaite saadetaan lehtaalla kestarnaan n. 2 kg laukaisupaineen. laukaisupainetta on kuttenkln mahdollista saatM ruuvista (8). Ei kultenkaan alle 1,5 kg, koska tallbin liipasimen paino saattaa taraytettaessa laukaista sen. Ruuvista (E) saadetaan liipasimen jalkiliike. laukaisulaitteen irroitus aseesta voidaan lehdii avaamalla mutleri (D) ja ioysaarnalla ruuvia (C).

Trigger mechanism

Trigger pull is preset at factory to approx. 2 kg weight. Trigger pull can be adjusted from screw B. However, this must never be less than 1,5 kg as even Ihe weighl of trigger might cause the rifle 1.0 fire il gun is knocked against hard surtace. Backlash can be adjusled lrom screw E. To dismount trigger mechanism, open lock nut D, loosen screw C and take Ihe mechanism out.

Begin the fitling WIth Ihe rear mount base by sliding it onto the dovetail until Ihe bottom stopper fits in hole on the receiver. Tighten fhe mount base lighlly. Slide the front mount base hall way onto the front scope rail bearing in mind theoverall lenglh 01 Ihe scope. Aling mount bases by using adjusting and ti91118nil1g screws (nos 106 and 107) alter the bases have been correctly posnloneo longitudinally.

Start aligning by placing lhe scope tube onto the mount bases but do not fit the ring caps (no 102). Place the rifle on a firm rest so that you can aim both through the scope and lhe barrel at a larget 100 yds away.

When both Ihe scope and the barrel point at Ihe same target. do not lorget to check Ihe alignment of the mount bases in order to avoid bending of the scope.

After Ihe alignment make sure Ihat the mount bases are las Ie ned tightly and that there still is adjusting margin left, i.e. leave equal gap on bolh sides between mount base (no 101) and adjusting piece (no 104).

Place the scope so that eye relief is correct (not 100 close) and tigh~ len Ihe ring caps with screws (no 110). Tighten each screw in lurn evenly to avoid extra tension that could damage the scope. To prevent the scope from scratches, wrap one round 01' Scotch Magic tape around the scope tube.

Position the scope mounts so fhat Ihey won't touch the' objective or the ocular or the reticle adjusting piece.

When the scope is fitted on the mounts, do not change the allgnment as this bends the scope and it might get damaged while shooting.

SAKO-VALMET ov SAKO WORKS SF·111000 AIIHIMAKI

FINLAND

Tel: + 358-14-7431

Tlx: 15323 sari! sf

Fax: + 358·14·32683

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->