6.

Sınıf Matematik Kümeler Test Soruları
5. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? 1. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 2. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 3. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 4. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 1 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 7. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 8. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz

[Tarihi seçin]

6.Sınıf Matematik Kümeler Test Soruları
c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 9. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz 10. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin elemanıdır? a. Elma b. Armut c. Şeftali d. Muz e. Kiraz
[Tarihi seçin]

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times