Sei sulla pagina 1di 46

o

z
tU

CI
IU

(,

J
tU

tr
.
0_

.
o)
(

E
o

.
N
C

d
/-4
ir

()

/-4

ot(-)

O
()

v/-1

rl
rffl
ht
Fl
r5

LO

rE

o
ca

tg.=
'
.=

-etaa
ecr(Ev'c,
r

(o

E
=.*E = E

tt

l-r==C5=
N

oooooo
JJJJJJ
oooooo
FFFFFF
(LIL(LLO-O()OOOOO

LO

ttIc
Lcd()

$
@

N
N

=EG=
-=c=
QCIE'rc

-?

\ocooN
f--

0-

E,
L E
a -g =

-E
E

NOOO!

oooooli
:J:::O

ooooo'r
EEEE
o_ o- 0- 0OOOOOT']

LU

h-0 #
q.3

'='JE

'fi

04

!;

g i.
^d

O',

i
(o

,ri
tr)

.n
co

*
N

<< P
o=:ao

L
a
do
c.)

po

0-)

o
U

aa
LI

c..l

-o .a

ro

LO \O

t-N

ro ro
tt
OO

co co

roII ro

a)

s
-o
N

cq)
o
c
o
(J

CJ

E
P
N

-j

co

=
'0

(n

G
:

tr

: 3T
ul

U
Lal

t;

t;
:

U
k

.6

Fl
(

o
9r

co co
co
00
tt
@@
NN

(/)

dj

zz
coFo

CN CA

fl_--__l

'i
ta

d
-T

65C

!; -.
,' - -f

-.==v.!
'- - -r

:=--rl':;r
i'
'ic
?i-

-,'

ul

..

.t

1.'=

>

=
.Y

7,

= ..
= O-;
u
=
ic?

t
N
.)
:_J\:

c7=

|!s."D\
LJr-.=.ac
o
^ la^/

ro
ca

N
04

$
.

O)
LN

$
ro

:.
G .=_.
E=

rocaoN
N.l

g
E

LU

*fi
_.:=
tH
j-

EE:a===*=ss -=
.FIF

L r E = cJ = J = = = t

-N(ltOONOOO-

oooooooooooi
J::JJ-JJ-JJJJ;
ooooooooooo'i
FFFFFLFFFFF+

,
-

4.

?'az
:a...- --=

; ..<3
--aL

-:+ =

c\
1

-v

-!
t
J

c.T:
.,

t_

..n

ci'

OOOOOOOOOOO

?
.\
c

-<_

..
l,
'-

c,9
t,tF\

.>
.=
-

O',

N
co
rO
LJ)
"1

*
u')
co

-i
N

TF
=I
8E
irr I
qI
EE

-!,
EH

<.9a
-tr t
9?
=u
E

oE
l
O:oo
e 3{EE
E+ EiEU

i< : k" z
UU:]9U

x=

:8

rffi;;
-ffi
ffi

ffigE

q)

s
-o
N

d
U

c
a

c
o
(.)

E
P
,_

qI

um

(g
cd

N=

L
PP
o!

Hi

._

-!
U,

.-

=-

-a

.n

9'

=
L

r::
o.l

;-

=.4-

AJ

C-.iY
u

L
L^\J

ru:ur
=;
L

LA
qo

!? 0

.'.!co

9>Lb
U'.iOJ

P
Pp.=

vt)

_o_o
;-

rrN
no
N\

La ro
--

CO

coca
r,r
-L
,LL
ll
16
NN

2z
) \

..*

ry

I
i
TJ
tl

o
J
o
F
o(J

ffi
j_

re

K
w
ffi

ffi

^(!
ULE

o*
d0J
U-U
0e
C(JL
,
lU
-

c.:
f>(J
9L(U

qi:

w
,6

U=(!

a
9

o
L
o
(d

tr

AJ

tr

,9

,i
tr

.9
o_.
UU

do
;U
trU
,nl

c-.,

o)

-c
Lp

",c
-

.9;
O^
cd
r
(

^-c

Pr
c.*
oJo
a
a'(!5

0.)

s(

]J

o.

f-

^o

o
'o
N

(d

-:a

.9

.9

U1

U)

]J
{J

lr

IC

Oo
C>
Cd
L-

ii

o
AJ

-c

c)

0)

tr
(d

9g

o
-

P
P

(d

U>d
>;I
o>-l
-t

N)

.i o
-

UUU-

Of\JC

c' E
o0 L
a

Oi
a.)

F 'o

-*.*** .*iesgtf-

--

Eo

l
aC
.-f,

.do
LO
oll tr
io
o
U,
(!

o9
uu0
q.!
.9o
N-

==
:
.:

tr

ol

>d hr!U
-'=
Q]I Ou
o-l
oo .!
trL
o!
N

I
;
1

r"*

o
J
o
F
(L

ffi
w
ffi
ffi
@
@
ffi

re
ffi

&

^(

Urt
o-

n)-:'n,

oi:

L^
(o
u-u
O0(ud
- r i"
-a
d*.rc
ud.:
f,>Q

vl!Lu

tr'
Y>cl
--Y

O>oi;
o

o1

.r

nt

?=o)
to
-.
LL':
L
-

oa)otti

Of,L/C

*".*ao,,rr*-.,,ffi&,#

l
a

Eo

,LOb0
tr

0)

LO
OU
o
-O
LC
OU
u
qJ0

-co
o.!
C@
.9o
N_
=0

.00
6

9-o
d0J
>0
o9

:]

00

rr

-b

;o
LLL
C)o

>d
!
o L

trL

bBg-P

Ll.:.:rsyA,::OG

,Y3ES
t5E5=
pS*H

PcKoL>;cci--=
-CJXC=-:":i

o;f,"=nu:uu-9ro

:r'!-or:._

hf Es::
b;:nEg
:EeB.s
c-QJ:.d._g:(J-oG

f.iu+-ouri1iotr=
t;u,
EBE

[ ! ; b

:1fr+s:
o
-=u=--uiro,u,^

: i

igEoE

! ! c, :
-o'^o:;Y

gi

s9e
tS
.JE
TT
s;

:;H
!8.:

;a 3 :
uP
-y
Et=83

=a

;331-28

E11;f E d_E
: i c P_- 3
E;v5:+;3

..

;::odE;troEt'
-' - =.'=v = .: e I
_

U
!
=
q, g .l^ G
o, o, X P
i Lu

t;e^.A--Ci.:-Y
a v) tr !J

=.,:

0J

fi

-O

-o

(U

I o
.E I = do 11 -o .-: u/ .: c P- t o :r -og ;
i
3
l,
e

,?

ET
E
yS;3:flr
-o*EqeEEs
=
a.iEETE
1;uijF.EEEe
E
U
L
'" F u = tr
3- .:
h

o il E.or o *Y
E-o F
b :,i : E E $ ; * =l E E s F :
-3.
u
E

X,,c
| il cr:'"
o E of, Y;
: U-;
F
^ o 6, e - GrrUEf
-:E!l;!sio

eE
-" E d =

tro0
L

Lc)
o>

PA
-

di
F(J

qi;
g

a)

-c.
U

'!.)

cd6
rd

P6

N
--(u
ot:

io
-6
^

.d

!J

=
P
nr P
i,0)

e(
tr
OJ
OL
U-

-o

.o
oE
AU

o-s
o;
cojl
-D
L0l

l-c
uoo
a*

=
o

o
-o

IU

-.

.-

U'
qJPU
>= UU

.(n

0J -:
ot C
:nr=
- !

_)

6(u
-oJ
rr>c-ol--:1
D9u-+
!
0J

EE

=
oJ-o

-o-o c>0luL
r
-\UU
tr- ;;'aoP
L
C,oat
^
L
G
P

cJ

tU

p
g

!
o
.d

do
>tr
f

fio
E
of,
ON
o0N
:rtr
00
m!
ooo
LU
"cJld
o0t?!
LL@O
qi=0L

or

@ r U ^
O:LU

c39
Y

ootrr
qo^-- L

o X .. !r
: .. o ..o
v
!
NP}'iO
'= o
= b06
NO.i
(Ltr>

-jN04t

t
t.
it...
.,

::u&

e,

F'=u;==.=a L-U^^

OLF

=r

Frg.::r>Yor
q
o

h'-.

,i

E :

fi

s
;

p
-o

q0

f E sd*
C
U + =3f
:ror
o-o

-o

J L

EEEpHT
3E3t

P.:
- "
gtqe.
ttr:;tP

-=

SH:
m'

:
EE
E ;r rE;
;E ,: s=
df
S g _c .s
cJ - ; BE!
; l;

ljI

8.. &d
; i
3(ts
rE
: -o.9P

; r

NE

O=ooogooE-oot,
-ufqJ-c:kEoo[,

'r,--r
o
Hg EE

C=a*oYO;r

f, a
aolPoPFc.:trtr

i?,:9

3: +q
:
"R-.cr.scfi:;b
L
c.(l
Y icj,
ge
?sEg
^0,
;

.E:T
7P
i
t.

=
:oi#E';
PQ';osi

3*
:ro
rs c

f;3
;H
^
ou

--

oo--: 2 ':

o F

bE" ryp!Hf

i ii

^'

a;
E

..

r !t

U E
::3{Et'E,9
E!iREgPE
! e*
E H g., 9 q : i:=;-i.o
+ + i F 3. : .. , d p

Gc

=cJo:._=ur
-C:pe!L
quftrcPrr

uOn,=ictr.i=C- SEE
;

iIo-roo
"l

E339

E .l ',

.S

o P c n, y rr p i.= 6 r bt- c i o E : b [ truE


rd1
o,ri
o,
a
b
e i qrI
9 o ul:-f
.- r'; :- Ja lq > zZo-: IE oA
Z=.C
JoniculEP
'Io-o>tltr

zZ
:-:

d
tjdfu=tr:^'E

oo=o-E-L!a--

.1
car-ooj?cO=-o"

tr u

.-h

'd

&

5;
q -.

..P.e
g
.'

-jo

cE

Hfl s3.

P m =;

Lo.,

F2
o. ! j -o E rs

: issi:

=
O0m=-uop,U,J.,
oorHzp:Lr,.aHy,B-E
o 'a.q e;
P

-o
I

,Y

^L:.-.-:-[-G

,
;
tt+--Lo-a'or!of

L tr''7

0 L

;r:EE;E s
u

E E: o E=onu;E:
[ i3
e 3E !:

Er;:i

';E.:P,mari.;)E
. !..erEIEi".E

f
! E

or
E

^U.YE-:!roD-c:P:9uu.YLo

;3.i:. !
o o qJ c ^ -o rs c i .-;:
o c o o-c
I o," -o o-9
o ijr,o
o- 3 yo 9
q
;
h .i rt:

c ^- F-,ii
3 S
E.9.
!b;E:8;;l;;$:f
E5E

.:<:cJo(

= I -o i
;
o,.''l-

E
_

0l

=: I c
F =E -:i
o0o'!
-j -. i c
',
h S I
r
q!r
yA
o
E

o
I

;
:
fl
U
=_.s
9-B
B u^i
o
c oJ.--C
I E
or.F.
O
F c-Y
-i=
^
=
=
ut
i'
ES
P -3 I oP :I :u o
^o-i i- u l"

ur.: zO C L 3 J,q
U
;
E.
(+-OC:l!mqjU
=cjoeu:;-

ai
L

t
L

0)

o.o
o.d
';c
ou
O7
(J

O
'_L ;

..

UM
L
o'
F0J
o
P .i.:
rnq
N

...t

_i

ai
a)

o
OJ

a)

o
o

P
a
q)
3
d
!
0-)
o-

rd

0)

OJ

+J
(d

0-)

og

:.o

-o
OJ

o
o
()

,u
cd

o0
OJ

EU
6
=

.9

Ln

CJ

.tr

th

a)

a
I
.

Q,,:Od

|
\:

-!

:o

(u!

\LU o ri
!''i:!h
6,r
It,L=
LOA

,
Yg

t\

:
C)
i, -;

oJo;;,x
)=U
b0:c-v
o.:1.

O
OJ-:.t^
:ULU

a
F.

EUUJZ

.,

nl

n,

d.
o-=
o-P
LLO
dC
-CJd
Po!

=-(u
=Pll
:c(n
--A-ol
LU

:,Cd
U^!
UYa

-^
.=th

O6=
O J
LULc)
L.LU

:U
",
arl

:
c

>-^:
iU-^

-E

,'r
=
=
=
[] - iH -

c)

otr

rd

CJ
-o

pL
a

rd

c
-o

c-)

^o ql
.y
LU
:o

L.!

-.
UL

.=

ft . l u,
sn - L

o;

sP

-ca

.r, tr

Z c)

:LL
U

i!
O.9

:^
L,^

: cd

ZI

^:o0
uiu
U;
;U

UO.U

,r .=

co

= m
3 9 o

:P i-

L]

.L-

E=;.-C=

a;

L-

eg E a :
o ;qgsEBu

co

;-

UU

(u

O-

0-)

o
UNcO

^a
,9

L
!o
'O
-1

^:
o:
tr:
o:
-oo
citr

-,

oL
-r0

i
!

o
C
o

sl
0)
L

:
C

doa-

=LL
.,

ts
AJ::

s.:f

0)

60

C
C

o
C
L,=

oJ
J -O

\o

c)

cio

:C
L:
pO

a-)

(-)

o-

OJ

.q)

a.

.C

:o

do
.90

q)

:l
0)

o
o-

o
6

c)

:l
u

(.)

o=
AP
a_
fll:

OC

.E

= LC -o
a
o

,
-o

L
c
!

!
0)
o-

.c)
,.4
o

a
6
a

o:
: g
. iI

.j c
NU
du
c)

o=

.c

.:PU
C]

!u

.,

!-o
'= w6

9L-lLl

FEE;
oocrtr;o
SgEEa==pE
quS a,E6.G-;:.2
tr c P.: FEX E
t;
E mE =+
==:

tltl

LJ
O
O-

ilFoo

oo(d
(U
c(o

io

6b0^

c.
o

.c)

0-)

!
rd

-o

a.)

-c
U

CG
-U

NM

,!r
OE
:]o
c
U-

.9
-c

au.:.:

UI!

trtrtr

N L

':='-;{.-c*

= =
!

o-r.3o
6p
oJ

- lt-,l
-ca rJ.r I

--._'u-oF=.1;'-

oro
- Itlll L

O"c-:'=!u-6'r)^i1,.=

olo
;3=
! c c

E E"E t Y E
':E P-A':

D
or;

F
>oi;=-o=.=!==i
.:a--nso-fi!c;9_
-if .= .=
oC
I

o Q

ar-cuu

(J

tr

CJ

U
U

go

c6

60
c)
L

CJ

a-

o
a.
0.

E
(d

v)
(d

L
0)
OJ

u
o
r
0)

P"j
I
0)
r

o
(J

o
o
N
rd

E
5-

E0)
E
-(d
(

o
(J
(

o
(l

o
o

9.
rd

()
b0
o0

*1
,

CI

-C
-l-J

.9.

CI

si
(d

o
(d

o
:o
E

",C
:",!ra

AJ

PO

c)

!o)qrcd;,=:
@<t^a2thL
C.=o(dl"0r0J
fIrcqJu+-O-O

",o
Y-O
:EPU

:
U P
ij=!:*5c
!
u
(doluOrja

'--c6!

o
o
o
d

o
o
a
(d

o
.o
r

(d

(!

o
o

o
N
e
o.
o

o
*.

v)

r
\)
r
E

q)

o
l-a
!)
L

\)
a
a

L
r)

cn

vA
F)

a\
t\
v)

'F)

\
rl!

eA-

trNtrtrTtrtr

6
P

!-

=
a
o
tr
o
N
J

I,

?
.o
,o

0.

tr

+J
q)
hD

b0
(
r

tt

d
(d

!
P

'o(t
o
o
tt
(,)

o
(J.

.o +J
o
o .o
(J

(J

(.)

(J

0)

G)
d o

o
o

t!

3_i

o
a

o
o o
(J

q)

0J

(J.

o .-

q +o
.P .
oU)

3qJ

?i o
c.X

e&
gt

(!0

il

(d(

b0E

E o0(u
o

o
+,

o.
(6
o

o
9.
OJ

d
o

o
IL
I

(
+J
(d

o
o
o

_.(d
CJo
l(
U

.:.
-O

OJ

!
tr

trtr
r00

tr

oo

oc6
pA
-O
O!
c(d

trtr

qJ

'
.q)
-c
U
o-

o
-J
o
F
o-

n*
.::+Ps=a

iB=ii1E
"I.:1'i:'

'=:s'

='=
r+:-!.:;i:4!ii:.':-:.i.:

e
o(!

a
o;
LE
=p pfo
Pl-L

o.- d
o-" AJ y

pp.-i

aV

ut
l^ F -

F!

"cld

UJ
fr,L

l;u.r
0)

:v

tr. .-

r-Ur^
6usr;
V)
a
.,
L
UL>(J

CJJ

)^LoJqa
ULd

U
e
wgs-

':corr

U=:L
E iu

---
)"

A
^

t,

i:
'.-

P.:

o-

l--u=
-;r9oo
.'! ^. - --, E

o-f-s

JL)

oopa

EEF."

a,A:
L
L.--ULU!!
.o,cJl

-:oqod

ir'cTi
'ae-

rll

lzo:Y

c-:
, ::rCCC.lro

-o!:cs
i.
_(u)
J4
!

J
U
-o.::o

Y +-..

ccoca.=
p6'=tr-or

P-or.=E
vLoI,J.,-tr
:(0crl-U:
J6:.=-o
=g0c--ulc
0u53cYa
a(r.tr5a
:JL\

t-nOC
0J
L
a.=r0)

o
c

^0
:C

ctr
-

!L

ci,
!u
O-u
au
uo-

U
CC
.l_

,f,d
.dqM

Frol
.=

o-ud
ot-ic
L:C
:0rr
u '!

':
t

'-

,u ;

e + t
u
P
a
LqU

!o
!-o

.. ;,._ u

9L

MF^!
u ;"L
o
.: u
o
0u

qr
! iF

o
-o
=
iN

o
F


=el:XoL.-_c-=ao9
=;ccr.=orc_^
;.?qrP-!ou:
."
d

(,
(J

o,
+ 6

.:

=
-

oiU-GC(J(uO_
Fn-:
=

.-u:puo):Xo_.-jiggE

F ;

.
!

-oi"q
(u

L
J

P
L

co

g 1E
E ;

_ n, C - 9.9:r

d -

l = j l!;-

cr

oo

I
=

3U

3;f

iiE

*:B_A,?i +y

E
&:
i r e
=!
iE
:EE;iE:
EgF .e - ;;g
r E#
;'d
:fr
3. 3 - -lzEEorc

E;;
'oat?Ecr:E-o>f;o'trr

? E"EE U = !

o33E

E r
i::=:
j
tr :.
crtro 9
5 t- -:E
E orr
tr

s;EH
E{sEE!.:i
:E!=-Ei.g t : -3 : :E
E

hf
h
F :;
!
:rflEi:;iI

j=PE

E1p1.;#3
o o v , '" l. '. :

=
]G 3 9 ; : L
: . ; E e F ; . i o ; ';tr
a
P
'
g
3u.":
onq
l-o
:
y 3'i
+ H'g E s *^, I : E; e.; :I 3.;
s
FE
: 9= g 5 6.: E I l,:- i ; -; e = L r

o
o

E
U

.d

,9
=

',
!E
P6

do
-oc

o0

ry

6-O
a.'a
C
ooj
!
r,
!0r U)
o l
'=
o=o
aF
+
",

=u

-1"
6 UU

al

f!-o
4
-O.;:
-Naa

P ='y

* =oo=d(ioC)cjoo
tr

_
^

7,
ct;
-

g 3

o:'

:!
o2
.,

>

.=

nrjp.i=t-=>cxi)

::l

c L
f

a;
! :

c *
c c

a-P
--au

G;

t
-t--

E p p,9 h ;,

,: or-o

T.

oc:
p
=

:
,!;
tr :

z+

u;,

cJ

o-

u
L

E
;

g;

j
-o
o o
=oo.

y I ;'^
h,
E;
h E*
oo-

o,"
5 o l-o,)
-E :
t :
io

E
=,

(! L

r u Y9,:

lf;i:=

=
=,t
iE,$s;FjaRIjl3Ej;

-u

ooJa9coo-"]'L-=L

oo

-o
L
:l
(+-

o
o.

oo
pL

-o
L
:l
/a

ooq)
LOO'\

^pO

o-.o-^o=oo)
O .,

>
:!
eu=-c.

:t

X,oLL
0l:uo:"i
u.-.ac)
:

GrL>
ru !
Jr^^:

,^qd^
a)
(Ji:UO!

v.<c>PUJL
eroolO

\otr"rc
'u

(U

t^

!
L.r) f.nr
tOC-UL-^.=
L,
:l

o-lo.-i+:
u4uolvr

a\

o'oJar.P

IA

u-oz

+
U
nr

(-)

.I

-o

o
a

.F
tr

0)

a
U
a

N
o0

L-

t!

,,
U!
fi
oY

al

0tr

Oo
!O

!P

=U
oo
dd

CC

.iu
_a

._
"a

ci=

Er

'f
.d;

- u
u!ar

'
i.o

._

9r

>

;';

..

,=
bo

d >U C
^O.d-
0
: o=
u,C
!0ord

.. -o I
o . f

co

PNL
C ;
o.::"j,L>qO>
vUU--

r!,
(u:-,
-L:

:l

oo

!>>LcJ-.
J-OL,.
( (u
-)uo
!u-oo
srdury
a-Y
Go
Lo 'u

Io.oH

eN

o
r

(-)

o
o

o.
,CJ

0,, O
OtrP

T3

Lr-

^:l rL
CopU
t) !
O:

ot '-

c.
qJ .-

0)urJ

OL

OG

^tr

o* ru
-O

LL

oQ
tr ",

la

Ou.,ia

L u1 c L
t = .=
.:or rs c --,
c J o F
i S :^

"o_* -3srEt:,s.*i
Pi

o 9 (d > qr'-:=
>
- o0e*
;
._:_c-7-;o^u)cJ!:0J

b;d:EdEe3-qs5+dB
5Eo.
US;3,!e3;rF6;

cdyoocu(Jul.=uC_._

r-,,-u
H
;i
o
^. o c
:E P A a += 9o 3;
i;
- e3;
E
'6cr
.'I oo
P: ilt =.i"uil-*E*iE
E ?; -, a - o

eBEE;:
L o E
:.97 u
a
tr
-

q^-:PO;:i---u

.:E

iY._otr-cgdo-=5
Is2 r e:
Hh;
-o..
I

",
o;8,?i
E ;:r\
F- =r.:9
==.g;:F,"'t
:iY- EpE
-'E:e=roS ;i5S;;

ffi Otr:orFE=:ritrc;
i
o;a
oEEo[-.9P,f:fLjj;
ru
L

&&s

F*

-0i
'|
-:
:;

C!

|.

ffiffi
..i':**

(l

IJ.

o
0.)

Tr
a)

o
o
o

tc
OC
-,
$E

oJ o

L
.sD

o
F
(l

+J

CJ

(d

.9
O

-C
L
=

o!
tr-.
oq)

(J

PU
n) C,0

c)

.9

_b
ci!o

,:

UL
L!

rd r
2- L-l

$Ln(o

Z-

trtrtr

UE

q)

I
0J -o

bo
b0
(d

o
r
q)

q
o

c)

(d

()

(d
0.)

o
0)

+J

OJ

b0

(l
U

ol

E.

E'

o:
E.

,Li
tl:

:o:
CJ

P
c
d
AJ .-

^
U

cfuuY
OD,,h
:

LU!

iaO=^n
a) u
iU

OiN)

))UJ

,ua!!

0)

0.)

: n)

(n

P=

l,

0)

o0

P9

T,bol

.!.v

c0

El
G

c
)

tr

(t

o
o

(u

!
!

(
L

o
L

o6
oc
J>
t_0J
LO
c0

Iu- +E

U]

(.)

(g

()

=C

tr tr
tr

q
E

ur I!-o

[ [
O O

a,

FE

* Eltrtr --I

,:

F{oroo
9-oo
Lcrh
u+
orQP
UL
d:aiQcog

pO!-P
-*a':L

t=b.
;;=ilo

-.L!;2L

i,

Q, )

u
O ,

N(Y)totoF'

U>:-aJCo
cqJ>-Xioc
'6qJruXco>E=
_a--- !u r
tr
O
lu,:
O L o 9 o;
cutrL-C:CC;.9!6Zoo(u
0J-:0JqaroaE A i = iin

-!^-.1g
i
E !s

-e

qcl

;;tr(.r-o
a-o=-;
O-;utr!,i=
-or=ii
oQXo:-9ro
-\2^
trNc6,i!oi

(d

+)
b0

0.)

o
()

0)
v)

d
(J
.6

U)

OJ

E
G

o
0)

T
P
G

.:

JO

Crd:

o(o-.
6U.:

ulol-u^

lco-o

LDruoo

CUL
L:

(')rdo
.gd

Lrv

!-

t^

P
a
(U

(r

._-oo

^t-()O
{.9

U(J
_
:w

-';or0

:. P
U +
,^LL

u
LJU

tu
:
UPq

Uoa

...i
(d

o
o
r

o
o
0)

'
rd

0.)

P
cd
P
P
qJ

Cr)

o
J
o
F
0-

.
o

L
d

o
o
o

o0 +r

(d

tt

()

o.
L
L

q.)

o
,a
o)

()

o
o
d
0.)

.L

bs
>o

3:

I
d

o
o
o
o
o
d

o +J
o
0)

(0

(J

OJ

a)

0)

E-

o
o

0.)

P
q)

(u

l-

+.

.9

0J-

o.

0.)

p
(d
P
P

(.)

{)

a
!
P

'

iN)$

P
b0

(d

$:

m ():

o t:
5 ():

tr

o E:

+J

o:
0 -t:

0)

pr
o
o
U\

o
ffi

d
L

ru
LO
0)l(t

.*o0

)
r

otr o
(.)9

-:
U!
u)PooJ
J=!+
^,ru.v
^-^0)
U:U^
LUPq
(!(rl.u=

YHdu

O-Lo)O

!ru
LL

n)

.-i
U
^
qJ:aC

o0

::
((u!

.:OUUO

ro";z
P7^C
J

(l

=r--=

t\

u)

^ru

o e. tr

u,-

a\=:
-:

oij-.0-;.ru-oo

-.9'-O"-Ca
:;:.9
a

P:7"or>cJ:
c L
Y

tq'g=l^.qE
U^ llr

o,u.:s+*Y}s-

ot:tr;i==tr
i-u-'i-:C-o
:.
: U laacu:.
eJp?=;a=h

^.9oo?=
*-

apJ"OCJuul-^a:
L19-=U-

--=INC=C.:

h
(d

o
OJ

+J
+J

o0
b0

o0

o
rl

b0
0,)

:X

o_
o

o0

(U

e)

/lo-

HNlmSto@

y)

trtrtrtr[tr

WLU!++

':90
i-Oo0L!tr

ucdc=-a

o9o^

U:LU:O
cu(Ou

or!9cr

!O

o 6. oo:

v9=

O
J- 3
;

6
L
c
E o.
E
E
ofro:oftcd=
=;
I

6!L

Go=-7.U=-L
Ptr:n)c-c

oPldPo".E;
ea?VUC:6!
U--i:n-o--

-ro_oo9-o--6
trc-.Ou=i.;=
L0J;i,-L--:au

A-^-UU-a

t 5 b 9;
u'-t>)p.=tEuL,a

+J

CJ

-C

C)

rc

(u u

-o
+i
oo
:l+:

N'

ocgrd
a=

u-1'.c
P0)U

.-i
P

a)
-o

o0

.E

:6

u+9u

r..

c
o

-
E

U
C

:l
o

-cJ

'o0

o
E

+,

6:
-o:
=o

.9
f

c:
O:
P:
O:

o)

'C

iI)

-O

N
-L

OC

L!

Cotu

oco

o
+.
o

d:

q)

L
po
(d
p
tr

a)

a
c)

o-

(Y)slJ)

:l
P

u0

6
N

o
N

i:,:.,.*

:ffi\
ikw

ffi
Li

*t.

rn \m
E
\m;
--_-.-+rc \rmt!

.a

o(rood._i,;.c
op7
tr

=
p

u5:o!u-cc

,ss
r.*
o-o
ri

T
o
l!

o-

o
gE
E
.=

,
-;:,.";.

lfl

"re

tt

!'E
te

'\,.-

j ,IE ;e
iE t!S .e
.lt
E
3
.E
;:
qX
ts
:

(
,r:,,

,*:*
:!?E

ffi:

:=

:=;.*:

ts;

E"o
.P,a)

n+ F :
$ gt 3 ;
I _8,;
i " o

=
P.g

a
.a

?.
,

. q!
a g.

g
_c

.= .- tr.__^ o
u

._ c

:.:

I I
E
E
E
;H
; ;EoI E$
H-E r !
I!
E::P;i: #t
;;EE;;;03.,:
qEu 3 ;&

lf!n

EiU.i8-ooo.rtrEe

s:

_c

rg ;; C CJ
E ; r X
f I
; l, _ cEEsE f ;E;EE9,,a Ei!rE -

u0c,oYLcsc-il7--=YlFE".X0,
(,
^
S

G2

o.r

ro ^.
e 9 S" 6 IP F E g o E E S.!., E or :
y
::
Ef
n
z ; X
.: l- 9 P^g
o.:
3 q= +: " 4 c
-o i
P .E ifiH'ESsEss:;3-:.'

;
a ; i!
fi :i : P F g E-$t'E It B.E
'-'.i- .j E +^
-u=;::
E - e c. o -o -u tr ; p
:- ;Hk5;6=b*q3g,g::
L
;- =
; . 0 q t ;,.
;,:;
3=
n 3.:
:
aiE:
- u- :3 g
q
"lh,
i a u
:^
a)
4
u

o
-c
E
E
fo

co - c:
i
F
=
o
ni.E
:;
c
:
;
U
F
h
:- P
Q-c, o q 3 H'i-
-o :
; ii qild Eta5;*;E5q,X
gi
J=
q * I {[ tr rs j
s tr
53Hf
d P o. d ; ; K 5 g
3 Ei
9 i : I c,!
=
jst
i'." *."
#

r:
r

-3 2y I
-==
2i:9 9 JE*a
u f H
i
9
,:
rd(-)au\aCOtLaa

-:&L

...,

fL

ffi (9
* o
C!, J
o
ffi F
}w

*
p*

!r!.o
L.--1Af

6
E.

E:u

;P,g

9;o-oo+a,:.co

.-

o\=

c E;E
..

=';

6 --

.=
g

= "

'o

;
or

E
!

bb-tr

E b

e
i

H,
. .+ o
o
EC
u
:

-=,--

lll

y" ol :.9[o o
,

Fi
:

.-=

=u

La!L--

E?,

Z -o

o:-'2=,.. =
i oc ;.9
:^ E,== {t-o
oo a,r
= -,=
:
:
a
G

(,

oj

3.;

ro

E
s

E
r

tr

.&I I
Eh "
; E

-d ",

;
+

E-:jP
?
P $c
i F ffig

;;tr

;E2

-=o--- ; 'o
iiqrPE ,
b
!
= O.=
P
O n. !
tu (jC o, u c o
:.:
il
-E : = , c c 1 rr.r p .:

:f
.*'s^ q::.:;9
.-=='
3
t *
l*

, :.:
!
n, U

-N
.d

c
uP
-u
ilh
tr.

ucl

,
-

-o!
oop
6:o
art

!r;
!!

;q

Ncr')

(t

L.y
po
l!0';.,i
NO:
iuor

.oqJ

.-=--

=!'' a!

ci.l
:I1-

:url
!au
.-ud
A-

ar

:EE95n iPi$

B
+E y,= !

; 3_ 9
g

h8:
t=
1
ty;
E
;
;iE :

!
s
+E!

OJ
-,
o-; -
o
: I^

2 PP

I
S
q'a:+

-7

,_.
E ;

o o

l:1

-o;oEq!o<-o;

- -:
e-lEAs

.-,

;E=

E
L
;,

al

ar 2 -,
-O Y
v
n

9q
L.:!=---yrFoE

o-o tr9
I
i; u
P
O

LoooiEo.-2uc
r,
o E
- c
-H_S0,,-tr-,J
-

i;:PA

=tour=r"j!
fr;
;;:;
' .dE:o:n,q
(u
ar

;--o=:--:Y!.-Yo=
eu:Yso;Luc
b;otr.]aic^oo)

;3:

cj

; ot

-^o^ia,-o;tr
-' -o
:.
- 2 I
=i
!=-L::!--P'O-OL
q
. f h I P d

u
q_, iF trt
tr
.
tt
;
I
r
-e v _o
ira ; I--- o ;O U:
a . :r
:,):Y
i[ctrg1i-o.-:
u'
E
-^y :
r.Y r ;=
.i E"ic
L_co,E*
ruG=Y-c;!:->-+cc1a
r!

rr

:3"_. b p -?
I N
il;
c, E
L .:(uic::.C)
o-- P =
g;C
P
tr
:=i o 6
!c ! r i9 - S q
=
:
a
Y :

:
=
oaJila;fu=u.
o- -o

,Ul-rdordO
.o6

e
G
paa^iSlo

E
; 3
: E
j

c.c-rrorEoc
Coo,-co)c:c
'*
:r

P 0i
-o

$I

'

. Ef ;;
{E .ruq:
i c'

f !

i - ^
e i o:
? ef;:

(u!L,-

??
:Ee

-33.e+;3.::Yr:--::rsE-Po
geEt=
0J-

- i
Y'o

!*;qJoG'a
o
z =rg - t)=

i1Et +:s:
X=aE

o-o.:
.! .l tr
".:

P c(..I :l 0J ^
: 9 q > h .

:
E

3
F
6
z
E .or _il :5 :5 .u
:= j- y ?2 .27
=

t .2
U : .: o- A r:C : 1 A ,,. ': : ! 3 : : : ui E :
9 i, ! c..,
t or cr ;;
c.- orJ
F o-;
- - L t^

=
-o
u 3.9.:
:.e 9
q
: Z Z
j,i j";
=, q
c, i j-
.'o0
..-- F
L! a, gY
a o0 L! ?r
r"
:"
=- =* : I J tJ 9, ) : : : :

C0)traJO;
L-O:]CC

(o

'.
.:

;*o
"Yd
1P
f'f1
Y'
(bD
"5d
t
1?
5
B
b
fit|o
1.
&=
f6(
**5

G.

.
()

b0

+J

(d

.!
o
o

c)

r
(d

o.)

b0

+J
(

.oo
6P
o

dtro

(dh
LU
L+J

iP

E9

q!

'r,u
3t
o:
,
9Q
'5o

c5
;U
i:o

+)

o9

6l
0Jo
+Jq

Otr=

l!

o
L
q)

aca.-.=

3
L

O-Lvu

r^L-C

O=

L
OJ

'E
.'

u
tJ)

o
Q
(u

ci

z
r

+J

o
o.
o

(d

I
N
N
q)

E
()
J

ci

+J
(

d
-o

o
E
o

I
(l
.,
(du
L6

aJc

PL

1:

tJ)

o
a
6
+J

o
N
N

()

.a
(d

(d

o
o
o

t<
a.)

P
P
rd
r

d
o
-

(J

o
!)

d o

+J

.o #
0)
o

rl.

()

rr

c.)

o
o

rto)
E

(\.

Nrf)

d
GG
t tt

cd

,^

6
.E

o
o

+o

0)

+J

(d

+
o
o
tr d

(d

o
+J

o. U
(t

+J

rd
o (\.
Q,)

..

d rg
a

o A 3
L

, 3P q
=^Lbo

CU

E__t:

O-

e c

-o''!=o
f o fr o0ca o

o>:=ro

;.

Ya.-:o.^L_;..=L"'i(u_
SdLou.Lac
OL1tu.-O\:tu
.n gnr

E e E- 3- rE
H
iOL:0O-O<.
1u(-V=
Sn E[] g a

ur,.ulr-r&r-

oo_:oI.qQo,i
6E1ian?'

P-

-O-!For+
::oo(!

.l

b0
o)

ffid
#o

()

(t

+J

r
0)

rd

I
0,)

P
b0
0)

x
d

o
o

d
(J

6
o

P
a

o
U
o
O
o

oc)
LU

UP

.H

=\o
?
o

()

r
(d

o
a.

,o

b0

p.

0)

+J

()

q)

b0

0)

o .-:
po E
0)
d o
r

+)

OJ

a
(d

+J

U)
'

Cd

q)

0.)

()

o
a.

0)

0)

+J

o
(.)

o poi
-

6
0)

r
d

N
J

o
o

tr tr

a
iI

0.

0)

(I

0.

(.)L
'o
o

l. _c.
l(J
UU
Ctr

oo

P
,0J
I(J
ar o
U
-

-atr

d:

P
a:
c):
+:
cg:
C:
L:
C:

5bi
(!;
+oi
F:
=+.
u (n:

o:

3s:

d:

.I

-:
o:
'" r1
Oo:

o-

tr
'

o
Ea
c)

!
cd
+

OJ

CE

*!

E
orF
;
Cn

L(_

(iC
l+

PC
*E:
=N
rde
:;CJ:
.Er
*u;U:\): o-t
OC
QJ

<

Oc

-cv:
l) Li

o
o

rd

(t
(d

b0
b0

(l

o
r

(B

+J

d
G

(r.

b0
b0
rd

o.
tt
(d

o
0)

p
P
b0

IA
(

o
o
o

rd

tf

c.)

+J

r
o .
o

t,

+J
0)

b0
b0

6
d

o
U

C
'7

tr
L

o
6

F
L

a)

oc)

jr!
L
d
o-

-o
c

.9
E

=
(t

cd

:l
-o
.E

o
o-

o-

'50
o0
(i
a
a
G
o
C

:l
L
rd

'o
0)

a)

P
(

o
c
=
-o
6

-o

qi

.9

;
L

.
-o
I
p
a

o
o0

o-

(d

o
o

a
P

(d

-o

'E

o.
o.

(v)

,9

-c
N

.9

50
E

tr

J
jl
L
pcd
a
qJ
L
o-

OJ

L
o
a
(d

(d

J
P

E
.9

.c

',rt*l. . 'i.!&.

;*i*i'-i.

I
L

(!=c
^-du
(u:o=
-:lrdJ
d(!q^
;_c
(u

_
ALU
!:

(
OJ

c
c

po

.
U

.E
E

o
(.)

o
-c
a)

LruLa

oo
.
rl

:f-oo

LU
-0J
rP
pOtn

:^U
U:L.
\U

L97o
OUroi=
^Y0
i,

ri;--O
uaLqo)O
u;--

lhoou
o-,Xuoo
<Y'-Lo0
a .-2ao
(JI-Q|

NI

f'^^-0
ol o0:
=> h E
a)>Lc-r (u 6
A cfrJo

9a(JO

o_uPO:

-YC

ErrpoP

,U)

'uc;.0
OcYo

-oo;
L

car.i!i
-L

UdL
P(U-:l
)

e(JroE

)o
o

o.q

LwU)
(.)UUL].

0-

o=
f,'"
(,0)

tu

oo L
'E(

,Eg
r6
-CP

5o
JC
.'7
OJtr

ru

PO

o(d
a,E
UJU

ar

,:9 r
^
!cg

.:a;

or

aJ

c
o

o
J

tr

f
!

o
E
.d

f
-5

,:
1
C

0
C

E
o
P
P

o
o

k
&
w

o
J
o
F

fL
C)

_e

i
i*: iss
,,E

p P,F

o=;=-i:iEEP:",rE;;
s g; : E s-; i F3is

,} o G

:;!:;;
-

.s

;;

-o u y) "- oL

o;

O-=

E E

oo;
5:Eo

;C;i

d:i,:+

ij

P fs

:'

i.

' *
.o,F-j-o..

!-

gEPt-^

i: = .. o0 oi
a-FaOo
'=o:i:f'u(JYoJrl:
dQ-:vu
U=trtr?
.:c'
c.-uuL;i

:o6-.9

o0l-j

)o:oi
!dJ(U
+OmXr-tr
cqJioo
rd c .
.9 N
'-q-G_ctrJ:P;

_ _<

.9 o

rlO

I;
&b ::=3PY3Fi !e

;
:
-oJ

i.l i
-O

.
=

d
(l(J

O C tr
o Eo
+' r-,:
l .-i
-

u i
in

Ji,vuou(:
riroY=P-:
)c\IFo-X:
:^lui'l(nvL

o
l-

o;-c-!a
F"l=6-o
C
+= )
-cz--'--OP!

T
:

Es;

'u y-

E:E

-:'6

d:

92.-;f:=
L
1

5il:HH."?f

a P; 5

rd cd

tr fl

;.Y [:
l:

.d >

L
o

E
B 3 S=
=
!s
*
!
+

E;:
i;
[-e!'r
; e; o S
I=:E s ! ; F ; [E; $: e c ] E.=
9P E;:S;E
E3g:!seUs;:
5.e
*;ueE9
ilso=Ioo
; c u l= i: E : ; * I 3 Ff:::--o=!

3;E:,

'i'=:;i!IiiEIiEi
sE!;:,
::e-:;;qii,+Fgt

E-o

:ii;!:;t;;?:E

S:H

T,

ti=p Ef': q e ,iqE;:;E


o

b-q

3E : eE

o.c

f;
.--o

;Euo._iortrErlg"Ebae;t?
=I * q!

ul

(].

A)

B
f,

#E ;irHE i EsigE ,lIi =-n


se^
,s,=
$fEiE
:; i*;q; ;i_s
s-
slt
Fr:"!:rl
qEE
5:
=
r+rI
;=Ei ;;:
,u iE+x- :E
=*El;
q3E*

IH
;E;g
i?,
?:;t
E;;fl giE
9=!

iFFf :;
: I3epg;*!

H; P
yilE:

E,: rc-E
iEEI.5fi
do|- S

-L:

: i $;E
oo'; -o

E ? E*;
hp;r.=f
:iHf

tr

c L-l

e
I
Ti,i dirIE 3E 1! f;E Et i
*t
:;- E!. g, E E iEoE";*=ESE
- u

g
oo

:
=

==
*.:

E*
,:

Iu
t

cl

6U
0

o
o
a
=

G
!

,.

i,
(

.
00
00
c)

o
I

r(
rt{t

o
L

{*

{J

q)

p
J\

()

(J

N
rd

E
L

CF

OJ

tr
"j

o
o
q)

N
r

L
P

-c
U

a)

L
-o

E
C

a
=
c)

tn
'0)

-C
U

c)

.Ioo0

c
o
U
P

cf)
C

OJ

,lJ)

o
P
d

(d
Tr
bD

t.|r

;
(J

CJ

b0 -

(d

d
s

o0
()

o
o
o- o
9- (d

(d

(d

o
E.
o
o U)
L}
d
(J
o
o
E

qJ

E
(d

E
r

+r
()

d
d o

=
a
J

L
!

o
U

c
L

a
a
c)
-o

rJ)

CJ

b0
o.
o.E
o ori
e
o rd
rd
o oc
o or
t'
(J.-

c)

c)

c)

L
CJ
a

:l

a
"j
C
50

o
-o

o
-

d
:l

C)

L
-o

c)

C
OJ

L
o
C
o
c)

L!

t
:l

c o-

+J
qJ

00
0)

o
(!

0.)

+)
E

o
U

r
-o

0)

(d

rr)

-o
-o
(n

AJ

:l;
5Arc0
AO
N

r
0)

o
c.

o
9.
a.

E
I

o
(

1(u

E
+@

.(J

O)
o_

j-t
o
o

=
.=

o
C

'

.s2

o -o
E

-u)

o.)

e :
.C

.E
C

E
ai
o)

(5

o
o

o
0)

I
+J

b0
b0

o
P

o
b0
0.)

U)

o
r

c,

AJ

r\.

o
(J
d
a

d x
d
N

d
{<

I
+J
o
(J
(J
(

CJ

o
d o
o

o(r)

:
.9p

rd

'o
a)

C
c

I
q)

o1-i
L
nl

n)

: e.u,:d-

trTTtrI
(or.-ooog
0J

-Yo.l

o-'(lll!
(F=Luti
^ruu
H.E
E
E.5
tr

Iat.ar
dNry)$to

r!

o
C

.;

:
L
d

o
L

lf
o

:':1

E-=

ct)o
F
E
.i: *
g.:

-qP .grg

E
P

EE
b,: :
E E,

w -ob6^t H^i
F

Lll

llJ

tr .=;

..

E
-
,=

It
r
o

o
5

tr

=""

giiE

EEIgEEH EEflEH
EEEEiEg BBEEBEE

GE X.o ol)(/)

EE=E,'E
; e
I
rZ giflB
q
^F
F 5EE;flE
BEE E"
1 =.(:c);i='=ts,7"o
tEiE' E
o ?:E:BE 4
FEE3e Hr+:tEe
tts== Ee ;:B*'3i

tF
t.l
(,

o
t
0.

.*"

.4.

'Eo

th

o9

tr

*o
t

!
co
(ttr
Eo
(du
o. :r
o
(dtr

0)

oo0o)
-

_
9
o)

jJo
Op
L(d
(
(t.P

iEEEflEI

(l

q
0.
rd

()

o
0)

b0
(B

OD

o
o

P
P

o
o

o
!

9"

i:,
o:i

=.

:
J

-:

i:!t
!:i=
J:

(!
V)

+J

(!

o
(

9.
rd

x(!
u
(
o
U

,4

5
j

rv-!-=U!'LP

-!

^,90r
JL

-otro-.=.=

_{

trtrtrtrtr
Oo

onooo

O.L
)ainQ)

F do=
.9)io

::rO!

'6

trTtrTT
UUOUU

or:qN
!!!LX

UUUCS-!
PLP
Pri!-Y5
LEc+L

Lrtrtrtrtr
r

Yrn0l-

",

caocaoE

ll--r

t lL-l

L;LU
(t.:oo-o
uuOOoOO

iNm$to

f\
o

o
o

::i.:
::,4,,1,

:,1),:l

jl : ,.',

]:i1:j:.

tr.:,ait' ..:::,
::t,:r:
it: :1

:li!a.

ri:i !r:l
tlr; .il:'
.::ii:.t,

:i,

+j

'*l

1,

|o

o
J
o
F
o-

OC

a
^-
aCL
:o
=I\U

LOord
6cda
La,
n)
'-P

-oJtr

Yoro
"o
Na

ol.Eu
l_!\

cO

:
E
.oc
ul t!
oo-

O0 rd
c-Od

(u

O-

-o
c

pL
a

.E
O

pG
P

o-

t=r
OJ
L
0)

C
CJ

o0

.E

'

Cro'=CJ=;;C

-"o,9or^
1"c-o.cl':

.-

nl

;
L

u.:-.-

o
3
! ?;
-o=tr.Yuoc2=
trou-!;oXJ:
i.
i
(
:
..^--o>-a6,-l
u
o
..
Y
.o [
oftra!:L="i
()
u
U

UO+-sJsU0J
LOCJL:l6c

X!-oq9q>:Jo
Llo0OrcJo)
!oil!,;=Hfci
9-u;;=>or=
EL"'ia0>

't.-U-C-(JYtr-ll.=u
L 0, o-.;

-ol-aa=ur0-i:
g:iUEiE,".rE
-ocjlgP;ucg"!
tr "
^;h-0.:
.9cr;.q';E.9ogY
a=L0:Cu.:'

ol+=EF":Fl:oo

c -

(,r)
7 u Yi, cr.
JJ^;;-o::oOrgtro^._
--:J=\'d^-C-r9-aL2-()iu
uN-(J.-rYrluIn
- g.!
'0r _

E
-

L
=

or

'

o0

.-

--

. : !:
n\

lu

tr -O tr;l

- c i
'= -c

y !t_ tr

-sPtr3:N=bkEc
-o;co9o3iU

0;
ad

c
a

C
U
b0

0
L
0

0
'N

0
6
0

oad
L
I

b0
b0

C)

o
o

oJU]

^:
FU

o
':i
'c
OO

o0J
co
^L
-P

E<
-.u
qlinc

U]L
(]oY

FL-

ru
n)

(l

L
d
J
E

U
(U
!

P cd 9

o,,PorQ
d
a)

u;--p
^
i,

.A'rLY

EE
dPLCU
:^i-LL

=LUl-C.1clu
rhn\uv
!uv-

:L

-.r7._C
r0oY",
!,UP

r!

oio
n)

L
oo0

-(0
!>
Loa)
,IP-.
+
-d\

n)

^, a
<Xo-l;
u 9

oo o
l-=w
--<f
=O:

h.9 c

!-(,o
LU
u!p

o-oluo
00oO.'-Lr!
Pp
rB.r:.
ALIU
7-cd!

U u U)E
p>.d
foo)
(UAL

uEua

0i -.
abcJ
iJV

-::pa

oo

-.

o-

rr

,l t

o
L

o(d

=
'c-)

-C
U

cJ^

(J0
U^

6J
6-1

,u

--o
r!
PL
3
P
0)
L

0);
6J
!L

oO!a

-,
6

-.o
o:
-oY
L

cJ

>L q

\(
:l

ci'rl:9Eu
c
.:LJ.-.oJ

o(;
c==Er
--l'-

!-t

,g8F60
!(uJ!u

'

'u
(u
Ioo

=Cu
o-L;,
rL
L:

dr)

,i

a
CN

OY

^UU
udP
,(u,rul.=:
-o_

^=c;oN

eC;i=;:-'.
U>L-

L
U
-oqoo''=0

o0.:'a=:3
O(uu-=
A=^Lu(u
(/rOALtl
UJ
c

.0J

ol9

u .)

.9

j:

I
tr

n,

,l_

g:
E
t;*E
o ['r

;
5

-o

oJ :
c !

aj

^
2

9bP.:tr
Q : ru

o- :

.-,u

= a

.5",d9

-;:0-6i
Yon!'
YUO
o=tr!-

)--ruoL
-tr6tr,;;

q/Oo09o
!-C,atC:,: o i

(U

orl ,- :U

--.d

,oo

aa:1
.r

^c
OJ

9:uqr 1-oO-o
oPnlc9o

bT

*
i

c E oo
rd'
; a
!
"-'
uj o

;pE

.9
N(nIo
)";

:) =E 3 :
._

!
^i
d
!.E.$to.u:e6
<r:otr-o-oo0

-!)+-(Q.-

;1"^.=

:!XYiE6i

l---9o3L-::1',oGE-o-c
;,^C-YOrtrUir;t o ,'uj
9-o

E3E;;:;g:;
r oJ E :- E E ; E for^!NOi^-:Lc=lir,ii,
v
: u .\ -

uL>QoY-cr:c^oJ

u Lv - :1
L ,
-:Pc*.e3-E:
v!c..,!Yl.YEE"a=

o)LJLC)

. c ! o- -_ I
( : : o --a.=
o 1-uct
E AE >
H

fcoort

qol?aa,ut;h,eP<8ft5tr,.?T
I :' a | .- : : il -b =- ^o
oo=ie

I
I

-e

,F
-)

"*
C}

q,

N
f.

#$
o

0)

16

(d

o
o
tr
o
v)
0)

0)

I
P
b0
b0

o0

x
(d

U
(d

o
o

OJ

d
d

P
d
+J

o
(,)
d
-

d
0)

u
d
0)

o
d
E

0)

bo

o
o
0)
rd

o
a

()

!J
L

c)

a
'E
o

o
o
-o

(
L

o
C
o
q)

L!

CJ

-o

II

goo
C
C

(t

o
U

0)

-c
U

o
th

(d

()

(,)

d
+J

o0

o
+

+r
+r

d
o

(f
0.)

(l){
.

(d
+J
(.)
o)

0)

b0

r..

:' ho
o

tr

o
o o);a
o u (\

0)

YO
ui,
ooJ

o
o o

+J

U'
rd
(J

(-)

o th
o ,d

00

G)

o
o d

tr

o)

o
, +,
o d
c)

(d

(6

o
o

.0)

P
p

(,)

N
N

b0

<

t)

r
r

o
o
I

o.E
b0

b0

bD

E
(.)

.9
-o
f
a

qJ

c
,q-)

-c

cr)

a.

o!
.=)

(JN
ON
=c

F..

trtr
m
^o
qo
tro

trtr
o

N'o
-a
(Jc)

LLL!!L
oooooo

'

I
d

T-lfltt
s00

hD

P-

.
()

uc)ooo0)

NN

a.

+=

(d

oi

iNCi+L(o

0)

-E
.tr

o
C
6
c.)

(J

q)

rc

'

fq

$
(\

.E

ilo

c.
c

o
C
o
c)

ul
d
P
P
0)
o-

c)

o
-o
o
o-

r..

trtr

.i
rd

o P
a. a.
t

NCO+

(\l

c.
o

.9

:l

,a) ,lJ)

f,

d -o

-o m
o o

:t

p.
(d

rB

l)

U
qJ

g
ho
(J

tr

CJ

.!(J
r

,c

po
(d
a
a
(d

o.

rf

6d

*s
&
*8w
ffi

@oidl(Jc.99

e
.

T : +

Oqlorcooo.:cY

*:

-o

!i:

o :.
u
ci
L

3
>
,.:
3 fr r= E f + E aH E s:il
o
=

;3*
;i
J
; g; #
;
cEhEEH.1=:[ouq
I ;E+
i;! ; ; =
;

:t

I-P
E

f, o o

i! i [;i;i

^E! ; !;:
S iBE r ! :E ,i_ t!
pE
HqE
E
i
ir"
L
f;q
H
E
S:I
E
i
iE
BH ;Ei
-EE:
qf EsiE -*, gE
& Ers
Eef
i
!
Ef
eE: s;
E Esa
: c e :::
t'"i3
E
EEf

g
oJo=o

goojj-oi:

;H.s

r'::'

fr- E

o
o
a
f
,=

::
I

d
I

:
B

:=

P
c
.i "; 0

=.s t
-E*ib
..f

!:r{:.'ocCor'F

EtEE

-o

h H:E
-qoP:.-i : I
E
E;
E E'e
i
U
E:3 : o-E
J=
&
i q

Lt'"ClO

(J *.::

-C.od'';;!YE
#;9E6oFQ.-ii.:
(0=.--oX:-o.9
n,

ffi=

t <

=.=

:
e
.* ,q,q:,au=
--T
[s,;EE!!

tuL.Ef-ooH-o-E?

ry
Y

-rE-"-'EF=-LLOg- Ps
t-**j

Hspi;tiH,ep

tr

lf: Hb-E=s=EE" ;i
g:EHffgEisX
E='I
-o I q
u*
:
+;

Fo,.i[i^-o:]*JJou

:=sE
?:;fl0:p
E s sB;;E;=;tj
P'Es sFeIE.:E

oa*

-r"
I

eluH ;_; fi s

E
tr Eeu E

ts
<
P3.;

do

E3- :==Ea
E;Ei-- Pq3-!
i:[: ; io =- 3q;qr
=r,

rE
o,riE
:iE: 3:r*'
T E;g:- i.;tE
.l"a
;E;gE',
FE: E s b: E s e'd';::
:
; I t g i ?,',,?E
; ; ; ,:
:
Er
6-;
E3
=,3t=
|U!iE3:pU
= =,:
2=i;
=;,
tE :ili;*i*
g

(o

o
J
o
F
o-

0)(!
O*
U;

^oG
;n
jiU

L(

es
Ou;
c.*cJ
u(r
=(d

dc)
.o
CJ

LCJ
(!-o
-6

aO

O'I

(J

:(

o:^
,ui
u9
O6
NU

';t
CU
a)

a.9a
(!

-c
a
o-r

CJ

o
E

a
o
c
o
(J

(].
=

oi

-L
or
U!

n
.
N(u^d
t,
+
cJ(OL^LU
-.(J--

i-r9

c-)

0
c)

:'

al

:
.,
v
o

(J

u-l-L
c
!
LF

cd:o

sr )?->

d
;-:f-

Ugp

tr
C

'o

6
a-)

.9
-o
r

ap

oo
LU:
-aN
CJ(ttl.
U
ud-U=

-"8,

d.9
.0

LU

NCr)

tso.:
tr c'i
=.!a
mEr
:oo
UQ

odu
UrO

!-!
^O:
O0u
0l:u
Uo.d

a:!
odC

*o

-owoo
- :-.
c

L((J=
LLP

Oj:F9
":x.9L
rE6Y()
9>to
UJoLL

P -u
tu-->
-UOJ
OOC>
trn^0J
-PU

-=-o

o
d
C

o
U
U

L
d

o-

0
C

o
tf

j,

)
\)

Ft
\) . )

ii

a)
L
A
v
a)
L

\)

trr

) t\)
t\
h
r

\
tE)
v
r-.)
i

-JUu

-.
\)--

u'oo
,^

rs

-o t
\tsQ

d+U

-Q=-Q.
(Jg=

a
t

AO.--O
.()r
(cJ^tr
i>l]f
c=u

-G
ru

.,
L
qJ;i:-C
n=oalJ-

.95

a.i

:t

.c)

la

(U

"rP:

9o;:uz
oi +! ii
PL

:u.i-

>
0J

( "* I
;

6P
6JLU:-C
Ph0
1^U
n--XU.
0) ^. tf- p
=-PL-i---n
6-^L
^.4-)U\
._ .:
L
U
+L-NoOLL:
aC=O

O:LLo-I=P
o
>a6

,!

rJ

6o

:>

=o
OL

0O
oc
.nO
Ll

Utr
fo
N

i];

o
J
o
F
fL

e
OG

TP
.p

AA
'-()

U+
.60
\ic
(JLo

!a
0l:
J

a
o

^OPcJ
u

UL-A

ur

-^

tJ

L
U
cJ

0Jo
rc
r^
LU
UCJ

r
Q).1

9u
-o

_.o

=c

CJp
-O
C)-

o
C^
o.u
,/]-oD
.o
n)-

:ly
uo
o:OC
o- a)^(!(

=U:P
E
r-X.,

!UU_
)LUW

au)-

...=renre
:A
--:'
. -.

cl:

cJ

-.L'=
ud!
L!U

L:^
",

LOUO

-!

cJL
VJ
-o-Nl

'f

(t

aJ

o
pc0

.:
!-)

()
0)

cJ

-d

-O

u .r
>aa
cd ",

rLI

tro.1

(n(J
-Oq
LZ

_o
L
0l

.r)d
-LU
Pfd

c)0':

0)._
c^
LU

LJ

UIL
(J4

o.

a
L
0)

.:

c)

E
C

0)

(d

=
CJ

tr

.\-:

c
tr

0_)

!t

0)

L
o

CJ

'

Ctr.,J

qi

o
L

-o

C
L

o
Ll)

t)

()

cd

CJ

q)

ooc(

!c,

(!

.9

o
L
o

(J i,

c)

po
tr

.9
,I
-o
(F
C

OD

E
.E

(!

c
't:

o
-o
.9

tt
p0)

p=

.9
-o

a
o

OJ
-o

E
pG

=
a
d

I
-o
0)

po
P

-o
0)
(

o
O

o
'=

C,
c

L
(J

L
l-^

o
q
o
L
(

.90
u)

i
P

o.

-E

o.

OJ

P
P

a
o
a
o
o
..i
f-

o
Q
OJ

o.

(J
(J

.C

'6
a
o
(

U
(

o0

OJ

5
'x

(u

ai
P

;
:

f E
0)
o
o ()
o '= .9
q)

c)

E
(d

p
cd

-o

L-

oL!
uU

c.
,=

c)

-o

.
oE

.9

0Jt- 0)
L-:

ou cJ
-,

r:*

i-

.L o l,
cf;G.

=\(
q)

.=
u-c
6.aP
u-cco0
ofo
ULIC(

c
f

.'3

-o
C

0
E
d

E
C

,9
-o
-o
-o

o.
q

I
N

u')

idgi9;
.::,:.

,
;
1,:: :'-.rll

. 3

i.

co

ci

i;:

-.

EH-silF=s

j.:

: i-*9!l
b;;i;o

E-F=:

^:)gE!
.E'o
E; . I

,
:?+:,soE,
{*3+;:s

oo

s, :

j
.dtrEoCc,u:oo
(r--i-X;=
.rrc;oNNi

IH^,

o-

'Y
o E t U a i,
c tr
U: t;

uo)iu-ot--o"troru-o

QJ

.-,
:

L i,
-

F
;

co

.;o
:P
=
c2E;:=:'!PY

U
._: u;
a^u.---.
.=

(g_Lu

66:.!

d!
I'B- q;E:

$u-

-i i.oor
.d 33a

p t 6

-o,cIGii
> or:

E.oEE
A, c

9
ru

U:-.:i?

>

0,E=
L!

gss

pE-;r

O
_ J
(J.j-.=J._a==-=.otr_t

b
L)J:-LUO!

;
e ..
uci

r .i-

3 L;
_
=t

.'J
F

^.

-:
.E 'B

--c-o

u
o -t.:-c
tr C9 9
(t
a oo
o0 u co C 0,
f (l O -.
o, r.0J- r
=.- .0. -O O
7 t
^ Y

.= rs o o -

c-J

s I

U)L

c n, cu .9
.L: .:o *o
Xl i
tr o L
L :
y .- r .iu .-j:
n, I

5E= s ;..

u
6

r p
q
.=

. i t)
- u
lu !: .u
;

L! I

g i:l
S
EeE.
Q=:81'arY2
=Es
=Joi
; E
!_!,Eiga
f-eZ'q:;+;;'E
o.

'
u
:
< g
2
L

& 2> yZ dz E :t,+ ?


::.c::r:-:c:E:::;O-OO^uiO

ZG.:tro--o

d
o0

-0l

.:
,!o

a):
60
o o
0l-:
u!
,-u
-A

!oo
UUC
tr;L
-COo
u=o
or

co^

oy6
o.=

rl

o o:
r':
NfO

6
+J

(!

+]

r!

60

x
(d

o
(J
(0

Ero9clo

L
).qJO

u!Ec--

.9
-o

p3
o

q)

a)

'o!

(-)

.a

.9p G

LP

OP
LC

",
o-

a-)

*ao

.-

(u ,J

rr. E ^*
s: i Et

O_ "

p:;

cE(i 3

:3
.
aa

O(.)

tr]Itr

3
.g

o(-)

:l

c
U

E
c)

)q)

UU L

tlcJ

cl
-o

a
L

,a
'uo
o-

c-)

ro

o
C

.9
a

?oJ

=*t9R

;oJ
;LJo0
PO

LLoo-fY=d^uu
-oa-i-9oa
oItrL=,!=G!-nI (U L L
Y==-b'J-u.=(E
Otr.A.CJ:==a
sOGcdc-.-_E
J-(J

:
E:

.;

; i

626
Do,=

ro

(l

+-@

a,

.=

:s :
fl;

E=H
2 S

"

! -

5E

iru-,-

U\L---

d
o
C

d
o

-o

al

o
0
U

,Y

N:
Nl!

oP

O-!
a
'!
5

-
rl+
..

e k"Hr3-3
orP

:
;!oo:odbo
:3 .
E o qE ! E E - ; P s Q :::

I:oii-.ro.

-ulli;!9L9
L=;-

U^o!-Pro.;.

.=.=*>--o

t==,:f-j.-LL

oXSar:=

=Oiui
u;o..-:
mjjrotie

.1

fr

j^i=Z-

0,

,r

a-

I |

p!

a3
oE

-Oa

ib_

=uoL"iag oE
o=*E-FoblL=
I

"i

iE i

g
a

ts
[!

Efl3
:=P .b
-"0
o,
i
oE.G,
E 5

:E; t: Y-le ;!a E:

-U:i-;
U

ee

i,
E+

oJo-_::i:
co-o'l.Ccc:
oc!-6^a,
a.=-.ii>.

F
= i

s
8

L
-

;,

L.

:..=:-trCou.-

r;r;l
0Ju=

F
G
Ed

^LOrn
u

+rg

EE :
Ud*':P^L\

sEO
L

;'. ;
oT^aotr>aFo=.9orP'F
Y

:;E
-o.:
9
d
i :
.-!L-gf,L

!z:.
Es
;o;
(u ,9
(
a '': =
- =q

-o r r.

;
> ts
i

tr:Ear.uo[9.1,,,
':oi.orc-o2L-.9tr-r[X:YE
-o
rf
) E (-._ =
trO_e=or.r(J:osooo:u

cX1

E;,i e;
7 D: P E T tP;:"",-

i:'",
;, E=Ei;,.+ Ei 1=cyu
+::-S;!bg
l;: t
.:.-ary-u^-);o-9
-':s

Fo

EE=
)Efa EeEe
', ; T b = I f . ? + E I q 3I b fi E ;
't
u ; E i.*:
o : .r -i r I -: !._i.=
_: + c o.9!
r:
t a;
;
yys
yE
,"i,ei
9:- I I _e : :E
9E
" nfi i
Y
otrO=u=

I
{

()
-C

+-,

.9.

o)

s
o
N
e
o
+.
o

U
(

P
P

o
o

r
U

(d

a
E
(d

+)
a)
UD
OJ

o
d
o

+J
rd
(J

o
rd
o
(u

o
q)
(d

E
0)

!
L

+J

b0
()

o
()

b0
(

o0

o E

00

u>

O
O-

L!9c,
Qor!
+^-cC
U(J.l

LLf!
=E

^=rs(I
Yamoo0

Lr7

r .= u
p-:(O-c
mo._uoo
i:rso;ooj

slculi;;
oth.oi3
-u
cgY

00o)

,-E

o
a
a
OJ

.A)

3e
o

tt

.d

9E

o oo
F

oo
()()

.9E

9q,
EL
(d
CLo

h0E
Or
o

oo.
,c(tl
o;<
g

o
o

0.)

d
U)
o

o9

EI

(!

EB

op
o=
'=u
=(r'
,o

o N
d
o)

d
o

o
r

0.)

+J

o
(J

o.(

..P
oi

LK
;iP

o tt
5P
o
(do
(d
(,t
(

!)

+)
UI

(d

o
J

a
a

OJ

o
o
-o
L

q!

o
i^Oarp
*-d!
U.ir^vU

-aro!F:
:>^arF:
j--Qi:
iuO!5a:
t

7C
oc

.^^-v

N
v^

: *

ro

:u

O-c)

o=

(u

(t

o
(d

o
E

q)

a
0.)

cJ

CO

rd

(J
l)

(d

b0

o.)
-o

p.

o
[

a
,
*9
cr o
-tr
u o
tl

;:pd-,Y

.:.-

i9iijo

u o L=

C+

oT^!6:
L

,I;:
c

s
n,

.-

L!

L>
eC

^c
LUT
0J

-o

O
!x
(!!
N
UV
SU

=6
,a)

U r
:U
=.;
a)L

-c=::::
-s:::l

# 3 300e

tffi

@
w.

(d

d
.
U

o
o

P
+r
o)

o.

(!

(d
(d

o
o

o
a

0)

,Cd
0-)

o
o
o
o

+J

oo

o
a

r!

+J

0)

o
N
0)

+J
+J

v<L
ci

+J

oo
q)
(d

o
+J
+J
q)

b0
00
^(

o
U
(

a.

o)

o
U

N
P
.V
+J
0)

+J

,u

o
a
a

qri

o
-o
d
'-

o:

P:

.:

,u

E:
o:

],

0)

(J

o6

AJ

ru

!O
J!

U
O
N
.G,

HN

rd

N
N
CJ
P
d

q)

i
L

!
5

^(!
C
C

(J

o
-o
C
a-)

o
o
J
(d

tra
5

(d

po

(0

go
E

/a

o
a
U)
qJ

(d

-o

d
L

tr

'60

po
p
:]
o

P
P
(d
L

o
q

0)

o0

.E

o-

rd

U
P

(n

'tr

(-)

oo

.E

.9
p
L
d
o-

(d

In

OJ

a
a

c .c(d

.9
-o

(.)

q
'

OJ

.!L

,j

,JJ

G
-o

o
5
a

()

-C
(.)
OJ

L
U
G
(d

.E

(Yl

()

o
P

.c(J E
-o
U
cd
o -o

-o
(

,o

o-c E

tr

00

N
N

O-o
U
UO

pd

!(-)

,(d

0)

o
a
a

0)

0.)

a.

+r
0.)

o
o
0.

(o

l..r
ir'

;:i

-.i

o
N
0)
.
q)

0)

P
o
d

o
o
a
l)

-o
C

P
di

^(J

o.UC
oo0
rQ)
cdo
00
(ir0

o_

,o+
=
3

(nu

'r

(I

t^Z--f

o
J
o
F
0-

\r

uoo-FJlo-J-

ILN
au-rLv,uL!)-

L!
l-

-o

0)

N$|o

t-1

>
L!

N00o]

0)

N-

C0

(J(,

otr
F7
o.=

.. U'
o:

O
C

-c

do

LIJ Ll.]

._

i.ooy
C

t'cib
o
C

qt u c: +,; ;d A r r
8, -o E X E dso- F g

OJLCJLOC:.:L$qF!

--.=0JO-C:PE=
uooaoo--!:
u
Lil
rO |E ( 9
,;tr;-oj-rc-o =

))U^
UClY
qJA;OJ

L=o_tr.=

o
o
rd
G)

o
.
-
ta)
(d

L
lli

\{
Q

,(

.9

,C
O
L

c)

o-

s
0)

o
d
tr

:]
o

.g
P

'ta

.(J
d^(!
cd
U-

LP
r

-O

J
-rd
: a
J=COq

;
^[

i-

trN-:

o lO
._-Op
o
a

E
2_

OJ

tr

oU

;
t^
dC
I
rr

(rd-o

0)

U)

th
rd
0.)

(-)

ul

b0

0)

(l-

rd

o
rd
o.

r
v)

a-

+J

0.)

0)

,o

16

-0)

.
a .9o'd-

a
(J

-c

$
()
*,

l.
F
F

6
t-

o0Jd
f!L

ooG
i+

=<
^o
uud
crO

tLY

IU

o-)

.I

*;;
^u
-c
tr (E
( J-O C)
L
^L

OCJ
P -Q
d.-L
L(:l=N

atr

6U

oi0J
C:=
LJ

cf

^
EP
^-tu
O(vr
a
o(J-

.(oi

^-

o:
l:
E:

(]:

U
cgP

v^
A\al
L

Opn,+
u -' -+,

!U
-

^+-)d

"oJUP!:
L2P

tl.
(\:

):

o:

E:

o:

o>.d.d
c-.trc,

.:

o: :
$:
):
$:
E:

L:
(J:

c'

(6
c-)

o
U

q.)

LcJ
0J

OO
n,

tr
a=

0)-

u.d
U!
Lq

=q
o0t
-r
tr.
+L

-?=

s <E
-.
:l

djiF6

U*ul

^u0

Lv

PC

o
o
o

tr
a)

b0:

LJ

(,)

.2

c-:-O
U
v",

L>o

+L .AJ
-O
o^;

^(-)

c
o
C

po
P
0.)
-o

6
-C,

i_
:l
J

tr

U
'7

O
0-)

tr
oJ

o
P

o- 'E

.T
C

-c
(J

\0J

o
'5

o
E

"i
OJ

P
P
qJ
J

(d

.:
a

o o-o >
tnoN

=
.

o
60
C
o E
a oNr
+

0-)

.9

c)

,$:

::[:

,6

,:a

.si

E
rd

a
d

^:l

0)

(d

o
-o

r0

c)

o
'tr

CJ

o:
o: a:
o: l).
1l: I:
o:
!:

Oi
6
a

CJ

0)

C
L
L
a)
o-

=
,

-o

.'
i

o
o

I,T
lu
r
'=:=:

*
'.

$*
fl;i

h::
!

ffi
sY

ffi
&*
{&**

.=
**

ffi
iffi
ffi
ffi
ffi
ffi

Gu_octro-=E_o
co-?o;o-vY*

3":z

e E:

gEE

i;

:EE;

b;E!l

!.olcril:coYor

E +;H *;E
a' :
F :J:e*E; :;E
:s,i s:
H:n t
co'
9

0r .-

-g

uoc'

o E

;c
?

i:

P :

O-U

\e

PtrT(U
AJEE

.a

-LUOJ
r-

rs.v

(U

.,

9ouU

r !?

9ol-:.9 U(UP
UlL>C^-

oE

L^-CJ;.=
!U='!L

)-J

^-a

o q c ou
EAL

(!

;
(

'u

^
O

l:

P o-u

:)P2-T

* ;_ ",

-*o
ooi).:.-.:
L-ctl-"'aC
.=LL-

rc o

I
OuFUtuTor
O o- d ri..: r .9o
-O>a

u- :-

o f,11

0,=0J;tl.!O;

:tr.,;"Orcd

L^ULL

9;

-otn-r
<tu;=J-o
:i^E-oJL>
(u
w
o o r c
oJrG
.::-ac

--ur^

Q l'

-o o-

=- .o
L o
:

r'Fb

.!

E-':=

!:(,c.9
A-o,!Et.:

eE3e[:

0J . O r

;e:H ;u
--EEE

+E p:!:i:S
-9olL-.=-CP-CL-

n-- o9E;29!r-Y6-.=:',
r

il:,!rE F'a::
EbB.:dEl:is;
n, 0i -

u -:

i=.Sf,
at 9 H q..

9;

SeuH
?;r:ET,T5:83. =:!;
=

;:
*i-0,6
E3E9-=;33-gEStr-=
- -;t
o
; u
N ;5 - c
r.
F ; :o, y:

E$E;f;;8il:TE[[:3;3
I:gEsra!E;:
F FYh
F iE
:: E

o
o

1*

nldffi

j:*

:,1:

.2

c)al
(+c=
>P

(-)O

-u._
U_

od
0,
:.9
(rtr
oc

pp
PL

:lo

L-

.'

.tr

co

oi
ptr
OC
+O

aZ

p
L
O
U
-tr
(u
r
:ilc

--!
CJ(U

U! U
tro-

..
nI
Y
a
.r

'a
TU

-.
p
-.c

';

o-)

tu

Y
I

qi

o
Q

c.J

p
a
OJ
L

u.-o--.

:o.Ul0Jr

=ODoFOr
+cr^Po0E
O94OLr-oaJo?
u;-oF;
c-iL-o
(;c-or^6

cd
e

-o:

:L

-;
".

0)

'-

3E
si

u
qr':-lu

"ti=E

l,

0.;o-d

o,.t

ry
y,csU:,=ai_JL:C
:o-9oL-Lo

3=

LE

>!q-orry3q=o;
-o
: ;
3
_(ri:._L-uor7ag;(t

-o

:
-o

=
+ E

tii
EHy
d;f

ll
L!

cs

u:*

*
s:
E;':
:;s
Et

qr

k;P.;3-
gp;oo
Ip,,r9r

i:;

oJ'CJ

.-c=

>
d QJ,;
P'e p.;

;
9'

u
c
!

i=.= !Ed.:!=;
?.ylaiP=:!.nuEb

t;_f

3,
E-o
) ;;
= a2 gi.

.:

cr
:
,
--.
=
q'::oil;i|.Yao
r -o ; E

E o =:UE

ooY;
.
* or I :

>trC-C=0,tr'?O".LO!
o#oLF:.-":uyrpUtn:
X
0

"=
s 3_=*: p:;

E.-.^

UUga(U

c : c==
- : X o : :a.g -r.:r tr.=

2,,"E2;:,
EeiE3!

v J L o
u
o o'
.\ ro O.- -T-'r -.
;
()
7 a <t J;'
L! Z
: q d ur L! C 2 C
.
,:- o- :- : u : z ,'.9
c : . F. . . . : L
U:,gtLSc
oiE'a

6
=O

':

^L

;:{

L:

.d
r=
c-

7
L:

.:
NI
LU
Oo

..o

ro
CL
dd
do

,-

.:l
LJ

b!

ad

o
o
.d

.!

.+

o
C

.l
a
aC

(,

L=

ft
U=
O=
a-

,.

.J

..

0o
o-u
"u
c)
.o
a
1
.-_
LL

o0

t:

Mu

'-y
!r

sffi
d3

&

*'
+{,sd

oqJtro
ALL)'::
Lnrl-::

lo

E I";.:
9tuL

os.Yr L

va

_(oU

OJ C

:+u!
UbOUQo0)!
61 )c9

iauz'
L;P
.:.
)VCrc
-(u
nE!o
a-619-i0)
UXaP
tu i- o
tu
or rr
P
tr=_a.oJ
(..)
", !
-tr.
0
0

i:

=ao=.oo.
o-oLt=:

o,

3 - 9 P 9E

^^

o:*rstr-o
(-w-LOn
O!r,r:
>rutn
-O9C01
rn!u.=J_

:'-o-F9O
o .i
L!L

0_.)

a
L
o

0)

t!

OJ

'ro
'o
,6
qJ

O
-o

-o

L
o0

c'I
;5

-::
Fo
ru

-c c)
OE
OOJ
a=

6..

c.=
O

o.*-o

-.
UP
-Ca

=U
U
P-.o
tr

J_-c
r

o,

o
J
o
F

o_

ai

tr
ad

=o

'O,cd
UP
LUO
'I--

oP t

,!

-o

o
ir

.:

rv)

Eo .9 9l
..Xo
qr'E
!-o
6"

G--

O
otr

6-

(ri

;o
"t

o&
u ..

-Oo
Lo

a..l

oOJ
o.9

ru

!JJ

.P

o-.

_:o
L(u

o-

o:=
'-ub

LLF

0r

a, c i
o
:L:aa
--,POrEC
"
0 O ri
\U^P! |

:oc"
=q=*oc;
ar;2:i
9.

urv!o

O;Y^c(JrLL
vr_al

;:-.9
.7:u

EPb-.o--

ia-OuCo

--_L

c, .9-o

.^F::Yr\'-u:,
ftita-6;9

a
.ai

b0

o"':
d
,l
=
*u31.
,*rC
o'd
o
oJo"

,2
.. -o
o^
L(4
o^

l9:G
U)

u -

PO
ouo

:^

\t.

rto

a(U

.(

u)

0J

oo

[i
HPsl:J
.:C
o-rs
c)
E
tc.I-o r

Ui-:,UP

^-aCP

(-

E$u.atcg-0J

(U.-E
-ot
C

LcJ
ON
PC0)

rr0
Fc,!

6o

a7q
ou-o
tr

ecj.d
:LL
tu
cJ
Ll

ou)

-. a
U-L
!,9

OPtr
u,0)

^ oJ
0J.o
^.LL
U
,
rd cn
P0Jr+ .!
zo-02-

LA=^L

LV

4cU=;d3b:
C:o^.c'=o-tr
u)-LuEuU_O
P=rl(J-

tu

1 iz+,u.ro5>

[(oor.--grg
L

O-(J:-.:

;L

r==oo'o
=.q.:oo0oo^,-cco-.
;ta,orcd
6.
-oqj-NF.9rF;

rb

: tr

;l

^:-=

oo

? !

;E

i
g

:
=tn='E',

,
c:

|.:''

.:::',

6 c

! *o
:0,
d,E +
;u

, o

HE

-r'-

.
E

:E

F.i
+E

i
o

:'-

;g

s
r "ea
f S=i
'd-fi-

tr
I: E
a,

0l-trop
r 9;
:
-. o
-o

F-

e E;
Ei
il
Ep
P "

L L)-,

n, o

E:=

E i'E
:-'-'' a o

0-

X
,"1'o H,:;
-*iE
=

a Lo
ro:.: '

ir-.: f =;l,ui

f Et:
> c u lt:-o
cJ o=

E :.1
+ u
tr O -
^ '- tr
Lo
E E : H.'

ri,;=

u Qr':

="P,o

E:3-s-:.# :5;IuE^
d -Es

;a+l-o#.
;6
- E:E9;+
gE;'o3,--Hk
^5oE;trYH
r a.
=2?.
o tr n
[ = p,.El:
g.

fl
.-o:Q-,ttrjttq::o
[

(n

.Y
E;
.;:oi
'= 3
y

:E
:".=

l- F E; s E;
?=,iiI
9s 9;:=

E5 ]3:!:i3E:JE:E:H;*S

i s:

E s
;
C- : 2;
; ; I=.=*
l:

^
:F;1i
:.,
tt

g +E=:!:

o.Yo

o I o f
9
; 9; 2
!o.=crl
;t->-ourro

B'H

=,H;
s,t
oo-.
3

=^

a'=
oo
rar

u5o
ub
:o

o*
UC
,_o

lL
1r

-u
'-

+:
0

a:
a6
oL
.9
o-o.-j

CO
,*U

Q,

t'dU

-.

a^
U^
L'

+0
..F
UC
L

!0

.di

LL

o
o

.C
O
{=

.a

O)

5
o
N

o
+l
o

-,-

,.-,
:

:1
1,,.,1

o
o
U
0)

a
(

It

a
cd

_C
LO
,lu
:uocfu=
u-:ui>:r!!f:
U
-:>aOou

C(!
dL@^
-au

.-

.J:i'Fc
'-o6o-:
bo g U

q=c=
ftf-l ll
Nct,)+Lo

IJ

ii

rd

{J
L

6
6

tlr

b0

(,)

o,

s
fr8
!,
b

rE.j
o
'E5

rcf
E
'

U-

og
(J(d

()

8E
o5
at,

tr-

L.n

o'=
>E
':'

5E
o
'

.3'H ,

Es .E

.L
(!rt

,PoE

h9
i-

dE

sh

oq

()

o U
(!
r

+J

p.
^0.)

I+J

o
U)

(d

L
G)

q)
a.)

q.)

o
()

d
U)
o
N

P
t)

sr
0.)
p.
o

,a)

o
a)

II

tr

:l
,a
cd
-o

r
L
6
G

o^

yi

-o
tr

.E
c

c)

pOJ

cd

P
L

o-

P
P
q)

=a

P
L
o
o-

c)
o

or

i!

trc)
o
Ltr
oe
aE

o
.9
60

'i

qo

-o

f
a,

c
:l

"j
tr
P=
L

+o
!

o
o-

o
O

E
G

c
-o
o

-U
PO
ri;a
wco
co0tr

.o0
(to
ca
3

c)

L
!

:^:
+o

o ,90!
ALL

C.>C
cdlrd
00

1=l
oti
Nl

c)

.s
=LL
o
C

tr

c
-o
o

oC

(,
o

c
o

L
L

a
c
L

0)

o
U

lo

L
AJ

-o
,)

a.
\0.)

()

o
P
o
(!

ri
UI

(\.

()

IJ

rt

(d

()
0,)

c)

(d

(J

d
o

o (ld

9.

+J

C,)

0)

() d
o
o
q)

(d

Il.

a
a

N
/a (!

o)

tr

vl

()

U
L

o
o

o
C
o
0)

ul
-o
c

=
ii

.E

rd

L
P
a

o
L
P

r0

a
o
U

OJ

-c

o
C
r0

c.

(0

p.

.t

c.
G

a'
o
C

c)

r..

E
OJ

:l
o
P

c
a

pr

OJ

tr

0)

co

oo-

0,)

rn

o
0)

I
6oJ
x(U

.IE

or

.0)

'q)
-c
U
L

-c
U
o-

('j

c.

v)

o
6
(d

-fU
F!

eo
(dc
",o
!u
E
o
a)

!tu
-O

(-)

q)

d
c

o
o.

.E

0)

()

()

.-'
o
6

a
o

A.
u.i

.E

iI

e:

L
P

go-

o
o
q
r..1

N(f)$

0Jq

ol
>-o
otr

P
(d

-o

;.!

o
L
o

+J

.E

L
o
q

()

.9
0)

(d

+
OJ

o
d
L

(J

/q)

o
o.

a
iI

(d

0)

o.
o-

()

CJ

a.
o

U
.
b0
I
r

a.
0)
.o

o
o
9.
-o
o
o.
c,)

0)

a
o
o
16
o
o
U

t,*-

t
--a

,t

o
o

i
i

+J

0'J

o0
b0
0)

J
C,

(d

too
o
o9
E0)
f>

^'=
f.- o

??

.(
o'
Fd

iE
:^

a.OqY

-o!.s

o
a(

U
q)

P._-_tu
@>pa

EsgP
k E o

EC(=
.-ootr

;i(O(,

P t 8.=
-9)o.2
:=:o)
(.()
Be
oE

)!:L

! \.9
ooc

-n.=

o '!

ctr
Cr-(I)
(20_
E.:
O
='= o
o- .ru

'

pQ)

I
(d

rd
0)

d
o

o(d+J

-c

d)
'L
c)

i,
gE

oo

o.(J<

JO
L(

d5

?E

oo+r
oo o

oE

tro)

PT

O^

gt

H3
oi .O
-

!F

co
.- 0.
otr
0)
HO
(^

(u.-

od

oL

;
@

tt

",

P.E

o (d,o
ol .i

* ,r c) .;
.tsetr
=tro
.:9(r

ffi

rlx

fr

,9
* Jtrtr

#o

(L

'6

'-o

id
O''

EEE

U'J^

?(

o)

o'.E
oc- E
Eoo
= =u
JLU'^

;iL ;3;g
( u-

=
6N=.-.
x(t:
o

ir c
J! -ra
\J:E
-hUd
.-\uu.-

EOOO-

3@

S E
g I3E
^ u /\
E E!".
.oOhP
(l{-Xq N
a9=Uf;s-9
9.9bF

<

G
!

o
(')

-c
U^

OC
v=
O!r!
PU
o

O--

x=F
^=F
IOr
oo-c

L
U
LU;

o:

dL^ML

>UU
OaJol
e_+
r r0 O
'=oj;o=
i.i:-iol)
v:d-

*^JU^,_

F-Lv-

*PN
J
:POo"-

0JL-aE!

'i>
9.::o0:",

o-:YU
OQ)U-L-O
9vv.=!e
C.-UF(JU
^U==P=
-oc-
o
r

))

ol

o .a
Jar

()

0)
(

p.
o
+J
0)

d
(J

p-

(dj:
+J
OL
(J

(!ui

Eas
w
dtr

+J?

Lq

tA
6.H
o-olH
*
ffi

lu
6a

(
(

ril
i..
li

+J

Pa

*
*

I
I

l
l
I
I

l
I

I
I

l
I
I

l
I
I

;i-l

,r!

0)

.!>o'5o

(,x

a
gE
ooP
-O
N.C
'=ooCu

^oJr.
EE B.
gt..9
._vO

gE
oJ'o
oitrH

aJtr=

E E
'
o'r o
.-o)
l,) OF

E3g
o

so
o B'o

E';j

.-v(

oca
'E.F

dEt

O i
!.=oJ
tr!(d

83
{, rtcI
o > (dE
o o$io
J (,.E
U

.9

o
N

(d

OJ

-o
-o

c
o
c '6
c L
AJ

o0

N(t)S

oq)

:5

>01
H:
Eo

C)

-o
E
(J

-o

OQ)
LL

EE

-o

.9
-o

ocJ

.9

ro

1.,

.9 'o
-o
rO@
NN
c0

1o

o
N

-:

o
o
J
o
F

o-

ffi
#re
ffi
k
ffi

re
ffi

ffi

&

ffi
w#
#&
ww

ffia

B#
w

re

ffi

ru
uurd
:l
6
cP(i
cfL

-G
!+
^^0J
-o

au
o-:
s:Yol
0JL(r
Cq-)
L-LJ

a.-U

co
PL
0J-

U
c)

0J

(.OO60

ul

i _ a,3

.-

ro:u-:oJN !
tr:La.-i.C>.!
7>lo'^..n.L
tr"'oY!=:;
UU!l-:

", ?

cJ

c,(;='-r

oroo.:6TqA"
'=:EtrE:qatE
uvoi:u-9c

=Liooi:Xo

o
;
iLaY!-t_ii^:COJ
-OOi-=-r:
trl-oY9=p
ca
c
E

L^

U.-i-QI'-C

)!)t

at

-c

n.:o-;-'=.9L
ari4>=

l9_6,oicr

rr

",

P:b

zr

Fr
(g_

,c=0Joc0
::

0l

;Lod a)

(u.Hu-:ct1

'r]cd

o cr o .!.:tr;'.9a,SEcj-o
LOJL

o-O

b 9:
oo::LU

^k o
u;

o
t.E

3=

ua P

"
.E
E =I i -i.:
= LLL;5=:':5

|-c;u(nl::t.-0j
>tr.ij^0/cld.do=;:O
a-mloL9-p"t:-^L
-oo=thF'uLsoo0u
aJ -r
!-,,!

O n
L
..

tr:-'
Lj-L:.b^pi;-O=.OO::PEU>ruL
COZg-Oajcr0rGrdLO(!
Y Lll J

O Cn .
7. tI or
0r
:3
t
r!-orro.N

:.

t-

J
N

.l

o
o
J
o
F
o-

P^"tr.o'-

(u
u
a-^.oi
a.=^OOO
'=-O'-.Prso
c-9!F

i!

(..+r
;
:

oj

o
o

-'--(u-Y^u+

;tr-:0r0.2;L i
^
h

ItF
.o -o 1
e
(,!:..i;&3[

*5

-. ,.q

o^i o.,c,55g=;-iiq
-?rul.(L,)c"E:3-L
otLFool-

pHs!=

CY()atr-tl-.L

Pi-lH69.EsGjop

i: isP

7uu.--u!t=;:::;rc
UCoJoJ:c!"

q0

o-

cd

o-

T
o

r
.T

AJ
-o

:r

ONL
u
N _

is
.;E

;3
utr

EE;

.n

EE
'i.
n

:*

qE

'.. o 3i

_ES

suo*-s-as

;;t
; E! : e
EE=-UlE:!F:-

0)

cd

E
-o

o
qJ

-o

_o
-.

I
ul

tr
=

lj

oE

tr !

o,

EE

.E
G

.:

L
L
G

,u

o
pL
a

o
E

rdr
6l
o

E
E

a
q

'-

-o
"i
AJ

o0
c

o
G

!
r

a
o

c
,o
o-

c)

(J

;, -o
-u
(J
=O
L

ro?

o0

.aa

r
(ra
5

C:

tr

'=

tr

o
!)

.0J

C-

0)-o
()^
:.a

:o
N
N

cd

'6
a

N(U
o0e

o-

a.

.9
-o

0)

c0

L
L

OUU

ul

,9

c
(.)

;(t
df,
-oi
o

c;
U;
u
!
aN

-^u
CUU
Lcr
-.L
vL

-_
Ld^
'::

-ou

?-_
-rux!
O.-U-

tr

o : tr
o

S.3;;

fraE: EqiS?:.:3=
:=sBaE?:"h_sE
e* ?,.Q
[

o9!1:"-o:o=.-9."o
-ouou;;ry=-q-Eq+Y+

trH

Eis3
t;:m
oH o-cr

3;

o
-o
tr

CJ

E
p

i
rr
d

^
a

.U

;: o

rt

nr

i:r I q E .-b E -;C t,Tgc: x E;"


-o

:;:
:"
i+z o ur
;J>_T:39E3=g

-i>
U

t-r
'=O
vl
.d

rEU

(--o
ru \
::--.4
rrL
ar!u+
JL
UOJdC
()
urf-

.N::

'o-, ,9
sOd;
9o!ctr
)-uaq
Lp
-'orE
rl7t
gtr-o!
OO--9cd
^.:-L
gLgLa

==

LLtULLZU
-t-

0
.
U

tr
a:J

U;
OI
:.

i
..

=.
.::
-:
E:-

f{

,-

..

Oo)
-N

,:! o

CGU
'-a
^, G
Ut,
.- t:

ooill!

0.C
tI0Pr

La=UF
Lf
Yl-tr
", o

d
9!
Lo.d
ln>o.
-Oho

Nt0

o
N

i-

#x

e#

.6.

i:t

,-r$:,

F
AJ

oEqo;._=
fr^ciE'-!:

Lv:!v)

u L :

-^

9ool;r.,u''-t-o

o-

=H-g=+oih
OoY'u-oLo0
f U r :
d;'L>j.

.,

lU

a-O

J^

z =:

H=b5:

L!

tt

:!

--:
p
-CJY

uin(!
-r]Xp
oJXc)
q

OcJ:
6-ru

^0lo

.LL

rep

>d

(J

10--

U0
6

TLUL:
e

lI.]

LA
n,

(Ui
_)iorot9.:
;.:.N6OJU
--Lw
'" S- o ctq.'
.ahn:
.sc0)
L(r^-O
: ad ; ^U

torogt;3;

--..

ra F

::-oo-AooE -* O-::
.2 0r '._
.9c.aJa
F=l
-Xiio)rc-o
-,
.!
V
!
L
I

NuUaN^L^:lOL

aKat:;;
.U

L;C-cFra:;C

:
U

tr

.(u

nr

L-

0!.

ffi
w

::

UU
U

ffi
ffi
w

ffi

ffi
M

ffi

io;P;

oDr:*u
ioJtrol

:l

.d

vi:

<#

u^
0l!Y] L
U
u n,
=
CJOJor
.: o x 0J
ru _
Co-or

o -' ,
OJ qJ -:
L

jEcsGE-;-

C ri .:
L!pmL!r0JC
rLL.=rg9'OL,LU)=ru
Or'Ue

tr Y o

'Y>ct9E

orir]c!u
;=

e6'a,=C.=
nrf=n

u--oE.=uOq,
a-Uaa

o
J
o
F

0-

tu

..1

LU U
-

.li

:-urr5d
u
0)
l+6c
0olL
.r

0i

YJ(lU
u-CdL
,:

.:-couI FE
(fyilf

v
vl
(l

n)

r,

'

^,
I

(u

ru

L!

r,

-tu^

--u
w

o*.c
(!

J:
-

YOU
q
u y=
L-

o-urdZ

re

ffiffi
'-**M

L^-^

=i=.+
O

CJ-^-.-=ELL

UL

j rr

ro-,:-i
)Y)=:-Oo0
.t>
H X
.!oJof
)Xcs"o-E
!LruE

f-a:sO
.:Cri^u
^UU

cla)^-'
a;tr
o-rs';c

(u

Cr.-,iG
roojj2.QOJ:O-P

o
L

(!

a
o
oa
o

i'

o.
o0.E
oq';o
-'ou
fo 'o,YO
-

56H

y
r

oJ

ai -ic q:
LO(
U
: :
\
" c.. r..
o,(d,(
o00o

c_,

=?5

(U

--o
p

i-

o b 6[rc I3
'--oLG-;-q
.9E=ot=
ru-g(JU

tr^oJo
ouQ)ea
)C-t:(J
-";-G,

i--uuU

'^

!9rcortr(Lc
PCFLLU-tr
'L_:cJ-o:

n,

LL : y o_-. o_H o
o.(:fr;Yoo.u
-o:_oq_
=,vJoPofY
=':

-Ltu_o)
oo?a>.,1utr9
Y
/LIUA

OJUL:
-o-o>o0.

cd

.:

1-

o
L
a

=
o

.1

ad

ci
C
U

(J

d
tr
.9
a
q

o
U
L

0
U
U

J
a
.=

-
o

o 0.:
U

C)

:d
E

L @01
U

OQ

rf

6
L

]f
o

-tr

tr

+G

1:

'i

L
d

u
d
!

q)

(o

rB

fr
OJ

+J

b0
r

rd

\
o
r
(,)

tr

(n

,u
C

tr
c

J
i

a
(!
U

dE
q 9
o

+Ii
.!|

rrr

o---

(u=
-o+
'Io=
ooEc)

oiu
i"roaotr
=;inr;
trOmltrcu
f!-uU-c
;o
Fi
qr^a9-u!rotr
*C@{-fC
o0-o
=
n.2
i--a,-=-L

i:9;
l-

r.

OoLrirU>EL
u
P k g ;0c o

O_r-_.C=-_
o!-

.=

B1,

FIF'
! *ttE !

dtrft

wq:
#

r"
=?

ffi

CJ

go
po
p
CJ
-o

rup
-d
-CP
^
^()c)
L
d*
.Pc
p
Y .r
LY=
dlg

;,_:coo(
o-,
o!L
du-

CaJO
o0-c
-

()L7r=
aJ;cJp--^
la_w
OG^Xd

(r0')
L

(-)
c

u._
, a
U^LJ

diA.!o.>

t^

o
N

o
I\

(/)

q,

,Il.

(lrd

o
-

(.)

3
0)

o
o

o
o
N

d
()

#o
o

OJ

r!
rd
L)
I

oua

^c
Oa
Llnrl
0J

do
o-o
=l

.:

:1" a

.=o

r 6

HF

*IT Ttr IT:_


>E I- !tr:

ru--g

trtr=id^
A-U

;,E;
(=iu
-o:lcroa
U9FClr)(I]

1i-Lv)"q"Fa oj-9(aao
=,-u!g
atr;ryP.!.+

$'otol'-

.
ir qr : c;
X^:--c-o--:0,
F o co r 6=

--2=^UU)rr!
.=.-4.;rO__O
i-ac-uc:c

-l._;;trcfar
iC!m

CI

-C
o
'{=

.9
f
o')

C
'=

o
+,
o

o
q)

+)

o.
d
L
I

:l

0)

L
o

qJ

(d

P
L

o.

60
E
c

c)

c.

c)

OJ

-o
rd
CJ

o
L

a
o

P
(g

c.
o

rd

o
-o

".:
(-)

N
C
!

.9

L
L

0.)

o
-o

o
o

.!

'd

0.)

L
U

E
(

P
L

EsEEE,

HHHHS

-c
U

.E

c
.E

6
d=

.
-o

O
C

c0

rd

=
N

!:

orJ

-u

6
-

J
!
OJ
o-

+r

.q

0.

U
o
+J
0.)

o0

,o
a(d

UL

.6
'du

-o
PO
a0)
b0F

(rd

oJu

-o
tr
o:

oo

PL

b0
o oJ

6
-

(d

o
c)

I!

,
Ll)
d
(-)

ol-t

r-\

\J
C)
-

t
-

L+L

Fooruo
:

.kJ:+r

,i

Hn g E

.rdd-.9
a=
tr
..or-+J
3-
.t
(!=O(r\
+Jq.rUF=

=
"s ;

p
g

tr

u
.E

Bf d u
B' E

ooi: =

$,: .gI -

9.9
LEG:

'r

[i

; E'3 :-E," f
I; Eiisr?
f,

E
H

le HiEEHeeE

;:;E

g.E

i iPEBEEESE
.eE .p,lEEE;EEf

: E d e E {

*EE EEiE n;EBs


E,;EH!$E,rEEE

<oo

rEI

EFIF

.
UILULULU

OOOO
aaaa

IIII
\v

oooo
J
-^-!
--:l

++Y.iaroo
Y

OJ

Li+h_L-h
m-u
h:cf
t:
99-t4
-i-h
^l-

\
--o
-l\

-oo

O\

o9

E3

9.
'98
oI
;e

6o
!'
oo
3.s

.!
oo
q
=o

di:

96
oo

-oa
OG
fE
A,a

6w

Livello Due B1

IMPARARE LEGGENDO

Cinzia Medaglia

Capitolo 3
Comprensione
Pagina 28 Esercizio 1

Amore e Cinema

1 A, B, C 2 D 3 B 4 B
Pagina 28 Esercizio 2
1 C: vecchia e malridotta
2 D: nera e molto bella
Pagina 28 Esercizio 3

SOLUZIONI

Capitolo 1

Pagina 21 Esercizio 2
1A 2C 3D 4F 5B 6E

Comprensione
Pagina 10 Esercizio 1

Pagina 21 Esercizio 3

1 B 2 A, D, I 3 B 4 A 5 A 6 B
7A 8C 9B

1 De Maffeis 2 Filippo 3 Affina

Grammatica
Pagina 11 Esercizio 1

Trascrizione audio:
1 Signore e signori, lo spettacolo sta
per cominciare. Si ricorda che in
sala vietato fumare.
2 Si informano i gentili passeggeri
che il treno per Padova partir dal
binario 5 invece che dal binario 7.
3 Imbarco per il volo 767 per
Mallorca dal Gate 5, ripeto dal
Gate 5.
4 luned, sono le 6. 30 e siamo tutti
qui. Dee-jay Carlino di Radio
Cagliari.
1 cinema 2 stazione ferroviaria
3 aeroporto 4 stazione radiofonica

Pagina 22 Esercizio 4

1 vuole, deve 2 devi


3 volete, vogliamo 4 deve
5 devono, devono 6 deve 7 vuole
Pagina 11 Esercizio 2
1 te, me 2 mi, mi 3 te, te 4 mi, mi
5 mi 6 ti, me 7 mi
Competenze linguistiche
Pagina 12 Esercizio 1
1F 2G 3E 4A 5D 6C 7B
Produzione scritta
Pagina 12 Esercizio 1

Grammatica
Pagina 22 Esercizio 1

Soluzione libera.
Pagina 12 Esercizio 2
Soluzione libera.

1 leggo 2 leggete 3 legge 4 leggi


5 leggono

Capitolo 2

Competenze linguistiche
Pagina 22 Esercizio 1

Comprensione
Pagina 21 Esercizio 1

1E 2C 3F 4A 5D 6B

1V 2F 3F 4V 5V 6F 7F 8F

CIDEB

Mare: aperto, calmo


Spiaggia: lunga, vuota, deserta
Seconda parte: Soluzione libera
Competenze linguistiche
Pagina 29 Esercizio 1
Positivi: tranquillo, soddisfatto,
rilassato, contento
Negativi: nervoso, teso, arrabbiato,
scuro, preoccupato
Pagina 29 Esercizio 2
Soluzione libera.
Produzione scritta
Pagina 29 Esercizio 1
1
2
3
4

Partiamo per Taormina?


Mi dai un passaggio?
Studiamo insieme?
Mi presti un tuo maglione?

Capitolo 4
Comprensione
Pagina 35 Esercizio 1
1 piccola 2 bianchi 3 vestito nero
Pagina 35 Esercizio 2
1 paesino 2 nel nord 3 il postino
4 la casalinga 5 vuole una vita diversa
6 Filippo
Pagina 35 Esercizio 3
Titolo del film: La ragazza misteriosa
Genere: romantico/thriller

Protagonisti: Veronica, Massimo e


Carlo
Ambientazione: Cagliari
Pagina 35 Esercizio 4
1 2 3 6 8 9 10
Competenze linguistiche
Pagina 36 Esercizio 1
1 faretto 2 regista 3 cinepresa
4 microfono 5 altoparlante
6 registratore
Pagina 36 Esercizio 2
1C 2D 3A 4C 5A
Progetto Internet
Pagina 37
Soluzione libera.

Capitolo 5
Comprensione
Pagina 42 Esercizio 1
1 In strada.
2 Girano la scena del film nello
studio di TVSardinia.
3 Affina ed un suo amico, Aldo.
4 Vanno al mare.
Pagina 42 Esercizio 2
1 Eleonora ha la parte di Veronica,
una ragazza di ventisei anni che
lavora in una grande azienda.
2 Filippo ha la parte di Massimo, un
pittore.
3 Affina ha la parte di Carlo, il
fidanzato di Veronica.
4 Aldo recita nelle parti secondarie.
Pagina 42 Esercizio 3
1 sessantanni 2 Affina 3 attore
4 sceneggiati televisivi
Competenze linguistiche
Pagina 43 Esercizio 1
2 3 6 7
2

Pagina 43 Esercizio 2
1 mattina 2 sera 3 notte 4 mattina
5 mezzogiorno 6 pomeriggio
Pagina 43 Esercizio 3
1 le dodici, mezzogiorno,
mezzanotte
2 luna e un quarto; le tredici e
quindici
3 le otto e cinque; le venti e zero
cinque
4 le nove e quaranta; le dieci meno
venti; le ventuno e quaranta
5 le sette meno un quarto; le sei e
quarantacinque; le diciotto e
quarantacinque
6 le dodici e mezza; mezzanotte e
mezza; mezzogiorno e mezza
Seconda parte: Soluzione libera

Il cinema Neorealista
Pagina 50 Esercizio 1
Soluzione libera.

Capitoli 6/7
Comprensione
Pagina 55 Esercizio 1
1A 2B 3A 4A 5B 6B 7C
8C 9B
Pagina 56 Esercizio 2
1 lappuntamento 2 fidanzato
3 baciare 4 confessare 5 trucco
6 trappola 7 arrestano 8 libero
Pagina 56 Esercizio 3
Trascrizione audio:
1 Ricerchiamo una donna. Ha circa
trentanni. alta 1 metro e 70, ha
capelli scuri e ricci, occhi scuri e
porta un vestito corto di colore
azzurro chiaro. Ha un piercing al
naso.

2 Siamo sulle tracce di un uomo di


circa ventanni, di media statura,
capelli castani corti e occhi chiari.
Porta una giacca di pelle scura e
pantaloni neri. Ha un tatuaggio sul
braccio destro.
Identikit 1
Sesso: donna
Et: trentanni
Altezza: 1 m. e 70
Capelli: scuri e ricci
Occhi: scuri
Abbigliamento:
vestito corto, di
colore azzurro
Segni particolari:
piercing al naso

Identikit 2
Sesso: uomo
Et: ventanni
Altezz : media
Capelli: castani e corti
Occhi: chiari
Abbigliamento: giacca
di pelle scura e
pantaloni neri
Segni particolari:
tatuaggio sul braccio
destro

Competenze linguistiche
Pagina 57 Esercizio 1
A leone B iena C lupo D volpe
E scimmione F squalo

1
2
3
4

Sono andato alluniversit.


Dove sei stato?
Avete parlato con Vera?
Ho mangiato in un ristorante con i
miei amici.
5 Abbiamo dormito poco.
6 Perch sei venuto qui, Marco?
7 Mi ha scritto una lettera.

Capitoli 8/9
Comprensione
Pagina 68 Esercizio 1
1 licenzia sia lui che Eleonora.
2 una boutique nel centro di
Cagliari.
3 in un bar.
4 ha avuto una lunga discussione
con De Maffeis e appena scade il
contratto si licenzia.
Pagina 68 Esercizio 2
Soluzione libera.

1 pentito 2 confuso 3 sospettosa


4 bugiardo 5 stanca

Pagina 68 Esercizio 3

1 trappola 2 ciak 3 portafogli


4 ladro 5 giacca 6 sigari 7 cellulare
8 notte 9 lacrima 10 parete
11 contanti

Grammatica
Pagina 58 Esercizio 1

Pagina 57 Esercizio 2

Pagina 58 Esercizio 3

1 andata a trovare i suoi genitori.


2 Per le feste di Natale.
3 Vuole passare il Capodanno con
Filippo.
4 Che non voglia passare il
Capodanno in compagnia dei suoi
amici.
5 Ad una festa nella villa sul mare di
Affina.
6 S, c molta gente e, anche se
Filippo ed Eleonora sono i pi
giovani, si divertono molto.

Pagina 69 Esercizio 2
1 attraversa 2 si rompe 3 mettere
4 rovesciare 5 trovare
Pagina 70 Esercizio 3
Soluzione libera.
Pagina 70 Esercizio 4
1 Capodanno 2 Carnevale 3 Pasqua
4 Ognissanti
5 Immacolata Concezione
6 Natale 7 Santo Stefano
Produzione scritta
Pagina 70 Esercizio 1
Soluzione libera.
Pagina 71 Esercizio 2
Soluzione libera.

Capitoli 10/11
Comprensione
Pagina 79 Esercizio 1
1B 2A 3C 4C 5A 6B 7A
Pagina 80 Esercizio 2
1V 2F 3V 4F 5V 6V 7F
Competenze linguistiche
Pagina 80 Esercizio 1
Soluzione libera.

Pagina 68 Esercizio 4
Soluzione libera.
Competenze linguistiche
Pagina 69 Esercizio 1
1D 2A 3E 4B 5C

2008 Cideb Editrice, Genova

Potrebbero piacerti anche