Sei sulla pagina 1di 6

8.

PERATURAN & PEKELILING


8.1

Panduan Pengurusan Kantin Sekolah, KEmenterian PElajaran Malaysia 2004

8.2
dan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976 (Panduan untuk menjaga kesihatan Murid
Kebersihan Kantin Sekolah)

8.3

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1983 (Kantin Sekolah)

8.4

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1995 (Keracunan Makanan di Sekolah-sekolah)

8.5

Garis Panduan Kantin Sekolah, KEmenterian Pelajaran Malaysia 1998

8.6

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama

8.7

surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah